PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH"

Transkrypt

1 PLAN WYKŁADU Składowanie danych Podstawowe struktury plikowe Organizacja plików BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA Podstawowy mechanizm składowania pamięć operacyjna, zapewnia szybki dostęp, ale ograniczona pojemność, PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH Dane w dużych ilościach i trwałe przechowywane są najczęściej na dyskach drugorzędnego mechanizmu przechowywania (pamięć zewnętrzna), Drugorzędny mechanizm składowania dyski magnetyczne, optyczne i taśmy, większa pojemność, mniejszy koszt, wolniejszy dostęp. Powody: zbyt duże, aby mieściły się w pamięci w całości, jest to pamięć nieulotna, mniej narażona na utratę danych, mniejszy koszt jednostkowy. 1

2 REKORDY Dane są zwykle przechowywane w postaci rekordów, Każdy rekord składa się z pól przechowujących wartości, Rekordy zwykle opisują encje i ich atrybuty, Nazwy pól i ich dane to typ rekordu, Przykład rekordu w notacji C: struct pracownik{ char imie[10]; char pesel[10]; int wiek; int zarobki; }; Typ danych BLOB jest przechowywany poza swoim rekordem, TYPY REKORDÓW I PLIKI Rodzaje rekordów: Proste wartość pola elementarna i złożone - wartością pola rekordu jest inny rekord, O stałej długości - zawsze zajmuje tyle samo miejsca na dysku, niezależnie od rzeczywistych rozmiarów przechowywanych w nim danych i zmiennej długości wszystkie rekordy różnej długości, przyjmują taki rozmiar jaki faktycznie przyjmują przechowywane w nich dane (pola o zmiennej długości, wiele wartości dla pojedynczego rekordu, pola opcjonalne, różne typy rekordów), Plik jest ciągiem rekordów. FORMATY PRZECHOWYWANIA REKORDÓW ROZMIESZCZANIE REKORDÓW W BLOKACH Nazwisko PESEL Stanowisko Rekordy są przydzielane w blokach dyskowych, gdyż blok stanowi jednostkę przesyłania danych pomiędzy dyskiem a pamięcią, Nazwisko PESEL Stanowisko Kowalski kierownik Rozmiar tych bloków jest określany przez system operacyjny, Nazwisko=Kowalski PESEL= Stanowisko=kierownik Każdy blok może zawierać wiele rekordów, każdy rekord może się mieścić w wielu blokach, 2

3 WSPÓŁCZYNNIK BLOKU Można określić tzw. współczynnik bloku bfr reprezentujący średnią liczbę rekordów na blok dla danego pliku: bfr= B/R, B- rozmiar bloku w bajtach, R- rozmiar rekordu o stałej długości lub maksymalny rozmiar rekordu o zmiennej długości, B R, B-(bfr*R) bajtów to obszar nieużywanej przestrzeni w każdym bloku, wynikający z faktu że R jest zazwyczaj niepodzielne przez B, b= (r/bfr) bloków liczba bloków wymaganych dla pliku zawierającego r rekordów, dla rekordów o zmiennej długości, ORGANIZACJA REKORDÓW Organizacja segmentowa (dzielona) Rekordy mogą być przechowywane w kilku blokach, gdy są zbyt duże są dzielone, Wskaźniki wskazują na kolejne bloki w których znajduje się pozostała cześć rekordu, Redukuje ilość traconej przestrzeni dyskowej, R1 R2 R3 R3 R4 R5 blok i blok i+1 ORGANIZACJA REKORDÓW Organizacja niesegmentowa (niepodzielna) Rekord, który nie mieści się w całości w bloku jest przenoszony do bloku, w którym zmieści się cały, Powoduje pozostawanie niewykorzystywanego miejsca w blokach, R1 R2 R3 blok i RODZAJE ALOKACJI BLOKÓW NA DYSKU Ciągła bloki pliku są alokowane w kolejnych blokach dysku, szybkie, ale utrudnia rozszerzanie pliku, Łączona każdy blok pliku zawiera wskaźnik na następny, spowalnia, ale umożliwia rozszerzanie, Klastrów - ciągłe sekwencje bloków są łączone w klastry, które zawierają wskaźniki na kolejne klastry, klastry nazywa się segmentami pliku lub obszarami pliku, R4 R5 R5 blok i+1 Indeksowa - bloki pełnią rolę indeksów zawierających wskaźniki na faktyczne bloki pliku. 3

4 NAGŁÓWKI (DESKRYPTORY) PLIKÓW Zawiera podstawowe informacje wymagane przez programy systemowe: Informacje służące do określania adresów na dysku bloków pliku, Opisy formatów z długością pól i kolejnością pól w rekordzie dla niesegmentowanych rekordów o stałej długości, Kody typów pól, znaki separatorów oraz kody typów rekordów dla rekordów o zmiennej długości Informacje wykorzystywane do wyszukiwania rekordu na dysku. OPERACJE NA PLIKACH Operacje jednorekordowe: Otwórz: przygotowuje plik do odczytu, przydziela bufory, odczytuje nagłówek pliku, ustawia wskaźnik na początku pliku, Zeruj: ustawia wskaźnik na początku otwartego pliku, Znajdź: znajduje pierwszy rekord spełniający warunki wyszukiwania, przesłanie znalezionego bloku dyskowego do bufora w pamięci, ustawia wskaźnik na znalezionym rekordzie nazywanym rekordem bieżącym, Odczytaj: kopiuje bieżący rekord do zmiennej programu w aplikacji użytkownika, może przesuwać wskaźnik na następny rekord w pliku, OPERACJE NA PLIKACH ZnajdźNastępny: szuka kolejnego rekordu spełniającego warunki, Usuń: usuwa rekord bieżący, aktualizuje plik na dysku, Zmodyfikuj: modyfikuje wybrane pola bieżącego rekordu, aktualizuje plik na dysku, Wstaw: wstawia nowy rekord do zlokalizowanego bloku po ówczesnym przesłaniu rekordu do pamięci, zapisuje bufor na dysk, Zamknij: zwalnia bufory, wykonuje inne operacje czyszczące, Przeglądaj: zwraca pierwszy lub kolejny rekord (jeśli plik był wcześniej otwarty) OPERACJE NA PLIKACH Operacje zbiorowe: ZnajdźWszystkie: znajduje wszystkie rekordy w pliku spełniające warunek, ZnajdźN: wyszukuje 1 rekord spełniający warunek i następnie n-1 kolejnych, ZnajdźPosortowane: pobiera rekordy z pliku w wybranym porządku, Zreorganizuj: dokonuje rozpoczęcia procesu reorganizacji, np. zmiany kolejności rekordów pliku poprzez ich posortowanie, Otwórz, Zamknij. 4

5 RODZAJE OPERACJI I PLIKÓW RODZAJE ORGANIZACJI PLIKÓW Operacje pobierania nie zmieniają danych, lokalizują określone rekordy, Operacje aktualizacji zmieniają plik poprzez np. dodawanie czy usuwanie rekordów, Pliki nieuporządkowanych rekordów (stertowe lub stosowe), Pliki uporządkowanych rekordów (posortowane, sekwencyjne), Pliki statyczne operacje aktualizacji są stosowane bardzo rzadko, Pliki dynamiczne podlegają częstym zmianom, Pliki haszowe. PLIKI NIEUPORZĄDKOWANYCH REKORDÓW Rekordy umieszczane są w pliku w kolejności wstawiania nowy rekord zawsze na końcu, Adres ostatniego bloku przechowywany jest w nagłówku pliku, PLIKI STERTOWE - OPERACJE Wstawianie: wydajne, po ostatnim rekordzie, Wyszukiwanie: liniowe przeszukanie całego pliku blok po bloku, jeśli mamy w pliku b bloków to przy jednym rekordzie spełniającym warunki mamy koszt średni b/2, zaś przy kilku rekordach lub ich braku koszt nawet b, Usuwanie: wiąże się z takimi operacjami jak wyszukanie, skopiowanie do bufora, usunięcie i zapisanie na dysku, powoduje pojawienie się nieużywanej przestrzeni na dysku, można wprowadzić znacznik usunięcia lub okresowa reorganizację pliku, 5

6 PLIKI STERTOWE - OPERACJE PLIKI STERTOWE - CHARAKTERYSTYKA Porządkowanie: tworzy się posortowaną kopię pliku, operacja kosztowna, stosuje się technikę sortowania zewnętrznego - polega ono na sortowaniu pliku fragmentami, które mieszczą się w pamięci operacyjnej. Każdy posortowany fragment jest w drugiej fazie sortowania łączony z innymi fragmentami, Efektywne wstawianie pojedynczych rekordów i zbiorów rekordów zawsze na końcu, Efektywne inne operacje, ale tylko w przypadku plików o rozmiarze kilku bloków, Struktura właściwa dla odczytu wszystkich rekordów (o stałej i zmiennej długości, o organizacji segmentowanej i niesegmentowanej), Struktura stosowana z innymi strukturami dostępu do danych (np. indeksy). PLIKI UPORZĄDKOWANYCH REKORDÓW Rekordy pliku są porządkowane według wartości jednego pola (pole uporządkowania), Aaron Abbott Adams Andrews Barnaba Cyklon Wojko Zaklew Zynks Blok 1 Blok 2 Blok n PLIKI SEKWENCYJNE - OPERACJE Odczyt rekordów: wydajny, bez sortowania, Znalezienie następnego: wydajne, przeważnie bez konieczności dostępu do innych bloków, Wyszukiwanie: może być użyty mechanizm wyszukiwania binarnego, efektywny, koszt log2b, Wstawianie: kosztowe, gdyż wymaga fizycznego uporządkowania rekordów, należy wyszukać pozycję i przesuwać średnio połowę rekordów (odczytanie i zapisanie), 6

7 PLIKI SEKWENCYJNE - OPERACJE PLIKI SEKWENCYJNE - WSTAWIANIE Usuwanie: kosztowny tak jak wstawianie, można nadawać znaczniki usunięcia i dokonywać reorganizacji, Wyszukiwanie wg innego klucza niż klucz uporządkowania: wyszukiwanie liniowe, Modyfikacja: koszt zależy od warunku wyszukiwania (gdy uwzględnia pole porządkujące to binarnie) i modyfikowanego pola (porządkujące czy nie), modyfikacja pola porządkującego jest tak samo kosztowna jak wstawienie rekordu Zwiększenie wydajności wstawiania można uzyskać dzięki: Pozostawianie niezużytej przestrzeni w każdym bloku dla nowych rekordów- gdy miejsce się skończy ten sam problem, Tworzenie tymczasowego pliku nieuporządkowanego (plik przepełnienia) z nowym rekordem na końcu i okresowe jego sortowanie z dołączaniem do pliku głównego w trakcie reorganizacji- zwiększamy efektywność wstawiania, ale dołączamy nieefektywne wyszukiwanie liniowe, PLIKI SEKWENCYJNE - CHARAKTERYSTYKA Zalety: Efektywny odczyt rekordów w kolejności pola porządkującego, gdyż są już posortowane Znalezienie następnego rekordu, według określonego porządku, jest bardzo proste Bardzo efektywne wyszukiwanie oparte na metodzie binarnej, jeśli kryterium oparte jest o pole porządkujące, Wady: Uporządkowanie pliku jest nieprzydatne, gdy wyszukiwanie jest realizowane według wartości pola nie porządkującego pliku danych, wstawianie i usuwanie rekordów jest bardzo kosztowne ze względu na konieczność zachowania porządku. PLIK MIESZAJĄCY/HASZOWY Organizacja pliku bazuje na technice mieszania, Porządek rekordów w pliku określony na podstawie tzw. pola mieszającego/haszowego, Idea polega na określeniu funkcji h (funkcja mieszająca/haszowa/randomizacji), która to zwraca adres bloku dyskowego, w którym powinien znaleźć się dany rekord, Wyróżniamy następujące rodzaje haszowania: wewnętrzne, zewnętrzne. 7

8 HASZOWANIE WEWNĘTRZNE Mieszanie implementowane jest w postaci tablicy mieszającej z użyciem tablicy rekordów, Koncepcja haszowania wewnętrznego: dana jest tablica o indeksach od 0 do M-1, zatem jest M pozycji których adresy odpowiadają indeksom tablicy, wybierana jest funkcja mieszająca, która przekształca pole mieszające na wartość całkowitą z przedziału od 0 do M-1, najczęściej spotykaną funkcją haszową jest funkcja h(k)=k MOD N, inne funkcje haszujące opierają się na operacjach arytmetycznych, logicznych, wybieraniu pewnych cyfr z wartości pola mieszającego. HASZOWANIE WEWNĘTRZNE M-2 M-1 Nazwisko PESEL Stanowisko Dział Polem mieszającym może być Nazwisko, zaś wynikiem działania funkcji haszowej adres pod którym umieścimy rekord. HASZOWANIE WEWNĘTRZNE - PRZYKŁAD ALGORYTMY MIESZAJĄCE Id Nazwisko Dział 16 Kowlaski O 12 Otycek P 15 Macukow L 14 Fortulik K 13 Laisek O 10 Polaks O 11 Wertykowski P h(id)=id mod ;Polaks;O 1 11;Wertykowski;P 2 12;Otycek;P 3 13;Laisek;O 4 14;Fortulik;K 5 15;Macukow;L 6 16;Kowlaski;O Pierwszym etapem przed zastosowaniem mechanizmu haszowania jest transformacja: wartości niecałkowitoliczbowych do całkowitych, czy ciągu znaków do wartości numerycznych, Przykład algorytmu mieszającego: zastosowanie funkcji mieszającej mod względem ciągu znaków K char K[20]; temp=1; for (i=1;i<=20;i++) { temp=temp*k[i] ;} adress=temp % M; 8

9 KOLIZJA Następuje gdy wartość pola mieszającego wstawianego rekordu po wykonaniu mieszania zwraca adres który zawiera już inny rekord, Rozwiązaniem jest wstawienie rekordu na innej pozycji, nazywamy to rozstrzygnięciem kolizji, Metody rozstrzygania kolizji: Adresowanie jawne, Łączenie, Mieszanie wielokrotne. METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI Adresowanie jawne - począwszy do pozycji zwróconej przez haszowanie program sprawdza wszystkie kolejne aż znajdzie nieużywaną pozycję, czyli w skrócie kolejną wolną, Łączenie do każdej pozycji rekordu zostaje dodane pole wskaźnika, nowy rekord jest umieszczany na nieużywanej pozycji przepełnienia i ustawiany jest adres mieszający na taką pozycję, tworzony jest obszar przepełnienia do przechowywania rekordów ulegających kolizji, Mieszanie wielokrotne program stosuje drugą lub trzecią funkcję mieszającą, jeśli mamy dalej kolizję wykorzystywane jest adresowanie jawne, ADRESOWANIE JAWNE ŁĄCZENIE Algorytm rozstrzygnięcia kolizji przez jawne adresowanie Pola danych Wskaźnik przepełnienia i=adres_mieszania(k); a=i; if (pozycja i jest zajęta) { i= (i+1) % M; M M+2 obszar adresowy while ((i!=a) && pozycja i jest zajęta) M-2 M+1 i= (i+1) % M; if (i==a) wszytskie_pozycje_zajęte else nowy_adres=i; M-1 M M+1 M+2 M+O-2 M+5 M+4 obszar przepełnienia } M+O-1 9

10 HASZOWANIE ZEWNĘTRZNE ODWZOROWANIE NUMERU PAKIETU NA ADRES BLOKU Mieszaniem zewnętrznym określamy mieszanie dla plików na dysku, Przestrzeń adresowa dzielona jest na pakiety zawierające wiele rekordów, Liczba pakietów jest stała i równa liczbie szczelin w tablicy haszowej, Pakiet może być pojedynczym blokiem albo ich klastrem, Funkcja haszująca przekształca klucz na względny numer pakietu, Nagłówek pliku dyskowego zawiera tablicę konwersji numerów pakietów w fizyczne adresy bloków dyskowych, tablica konwersji numer adres bloku na pakietu dysku M-2 M-1 PROBLEM KOLIZJI Mniej istotny, Jeśli należy rozstrzygać kolizję można skorzystać z techniki łączenia, gdzie mamy wskaźniki na listę rekordów przepełnienia danego pakietu, Pakiet 1 Rekord 1 Rekord 2 Rekord n Wskaźnik Pakiet 2 Rekord 1 Rekord 2 Rekord n Wskaźnik pakiet przepełenienia Rekord m Rekord m+1 wskaźnik wskaźnik wskaźnik HASZOWANIE ZEWNĘTRZNE - OPERACJE Wyszukiwanie rekordu jeśli oparte o pole inne niż mieszające to jest tak samo kosztowne jak w pliku nieuporządkowanym, Usuwanie rekordu usuwanie ich z pakietu, Jeśli pakiet posiada łańcuch przepełnień to przenosimy jeden z rekordów do pakietu, Jeśli usuwamy rekord przepełnienia usuwamy go z listy, należy jednak zapamiętywać puste pozycje przepełnienia, Można w tym celu wykorzystać listę nieużywanych pozycji przepełnienia, 10

11 HASZOWANIE ZEWNĘTRZNE - OPERACJE Modyfikacja rekordu zależy od warunku wyszukiwania oraz rodzaju pola, które ma być zmodyfikowane, Jeśli warunek jest porównaniem równościowym z polem mieszającym to wyszukiwanie za pomocą funkcji haszowej, jeśli inny to wyszukiwanie liniowe, Gdy modyfikacji ulega pole nie będące polem mieszającym to zmieniamy rekord i zapisujemy go w tym samym pakiecie, w przeciwnym przypadku pakiet może ulec zmianie stąd usuwamy rekord i wstawiamy zmodyfikowany, MIESZANIE STATYCZNE I DYNAMICZNE O mieszaniu statycznym mówimy gdyż przydzielana jest stała liczba pakietów M, Jest to wadą gdy chcemy dynamicznie rozszerzać lub skracać pliki, Można to rozwiązać stosując mieszanie rozszerzalne lub liniowe, Schematy te wykorzystują fakt możliwości przedstawienia wyniku funkcji mieszającej w postaci liczby binarnej (wartość skrótu), rekordy są rozkładane do pakietów na bazie wartości bitów wiodących w ich wartościach skrótów, MIESZANIE ROZSZERZALNE Dostępna jest struktura katalogu tablicy o 2 d adresach pakietów, gdzie d to głębokość globalna katalogu, Wartość całkowita, która odpowiada pierwszym d bitom jest indeksem tablicy w celu określenia pozycji katalogu, adres z tej pozycji określa pakiet z odpowiednimi rekordami, Kilka lokalizacji katalogu z tymi samymi pierwszymi bitami może zawierać ten sam adres pakietu, jeśli wszystkie rekordy się w nim mieszczą, d to głębokość lokalna trzymana w każdym pakiecie, która mówi o liczbie bitów na których oparta jest zawartość pakietu, MIESZANIE ROZSZERZALNE katalog d= pakiety plików danych d =3 d =3 d =2 d =2 d =3 d =3 pakiety dla rekordów rozpoczynających się od 000 pakiety dla rekordów rozpoczynających się od 001 pakiety dla rekordów rozpoczynających się od 01 pakiety dla rekordów rozpoczynających się od 10 pakiety dla rekordów rozpoczynających się od 110 pakiety dla rekordów rozpoczynających się od

12 MIESZANIE LINIOWE ideą haszowania liniowego jest umożliwienie zmiany rozmiaru przestrzeni adresowej funkcji haszowej bez użycia katalogu, plik początkowo składa się pakietów 0,1,2,...,M-1 a wykorzystywana funkcja haszowa to h i (K) = K mod M przepełnienia wywołane kolizjami są obsługiwane przez przechowywanie łańcuchów dla poszczególnych pakietów, jeśli w dowolnym pakiecie nastąpi przepełnienie, pierwszy pakiet pliku (0) jest dzielony na dwa pakiety 0 i M za pomocą nowej funkcji haszowej h i+1 (K) = K mod 2M przy kolejnych kolizjach pakiety są dzielone w porządku liniowym 1,2,3, za pomocą h i+1 (K), w konsekwencji mamy 2M pakietów WYKŁAD PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE R. Elmasri, S. B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005, danych. 12

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK 1 2 3 Pamięć zewnętrzna Pamięć zewnętrzna organizacja plikowa. Pamięć operacyjna organizacja blokowa. 4 Bufory bazy danych. STRUKTURA PROSTA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

Zazwyczaj rozmiar bloku jest większy od rozmiaru rekordu, tak więc. ich efektywna lokalizacja kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.

Zazwyczaj rozmiar bloku jest większy od rozmiaru rekordu, tak więc. ich efektywna lokalizacja kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. Proces fizycznego projektowania bazy danych sprowadza się do wyboru określonych technik organizacji danych, najbardziej odpowiednich dla danych aplikacji. Pojęcia podstawowe: Dane są przechowywane na dysku

Bardziej szczegółowo

sprowadza się od razu kilka stron!

sprowadza się od razu kilka stron! Bazy danych Strona 1 Struktura fizyczna 29 stycznia 2010 10:29 Model fizyczny bazy danych jest oparty na pojęciu pliku i rekordu. Plikskłada się z rekordów w tym samym formacie. Format rekordujest listą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - BD. Organizacja plików. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 5 (1)

Bazy danych - BD. Organizacja plików. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 5 (1) Organizacja plików Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 5 (1) 1 Plan wykładu Struktura przechowywania danych i organizacja rekordów w blokach Rodzaje organizacji plików pliki nieuporządkowane pliki

Bardziej szczegółowo

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające)

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Tadeusz Pankowski H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa, Haszowanie W adresowaniu haszującym wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 >

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 > Typy indeksów Indeks jest zakładany na atrybucie relacji atrybucie indeksowym (ang. indexing field). Indeks zawiera wartości atrybutu indeksowego wraz ze wskaźnikami do wszystkich bloków dyskowych zawierających

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1)

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1) Indeksy Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 7 (1) 1 Plan wykładu Problematyka indeksowania Podział indeksów i ich charakterystyka indeks podstawowy, zgrupowany, wtórny indeks rzadki, gęsty Indeks

Bardziej szczegółowo

Przykładowe B+ drzewo

Przykładowe B+ drzewo Przykładowe B+ drzewo 3 8 1 3 7 8 12 Jak obliczyć rząd indeksu p Dane: rozmiar klucza V, rozmiar wskaźnika do bloku P, rozmiar bloku B, liczba rekordów w indeksowanym pliku danych r i liczba bloków pliku

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Algorytmy i struktury danych Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Tablice uporządkowane Szukanie binarne Szukanie interpolacyjne Tablice uporządkowane Szukanie binarne O(log N) Szukanie interpolacyjne

Bardziej szczegółowo

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wykład nr 7 (11.01.2017) Rok akademicki 2016/2017, Wykład

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka spójności

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sortujące i wyszukujące

Algorytmy sortujące i wyszukujące Algorytmy sortujące i wyszukujące Zadaniem algorytmów sortujących jest ułożenie elementów danego zbioru w ściśle określonej kolejności. Najczęściej wykorzystywany jest porządek numeryczny lub leksykograficzny.

Bardziej szczegółowo

System plików. dr inż. Krzysztof Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski

System plików. dr inż. Krzysztof Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski System plików dr inż. Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski k.patan@issi.uz.zgora.pl Wstęp System plików System plików jest tym komponentem systemu operacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne Zad. 1 Narysuj schemat związków encji dla przedstawionej poniżej rzeczywistości. Oznacz unikalne identyfikatory encji. Dla każdego związku zaznacz jego opcjonalność/obowiązkowość oraz stopień i nazwę związku.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 1 Statyczny model pamiętania bazy danych 1. Dane przechowywane są w pamięci zewnętrznej podzielonej

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Wykład 6 Tablice rozproszone cz. 2

Algorytmy i struktury danych. Wykład 6 Tablice rozproszone cz. 2 Algorytmy i struktury danych Wykład 6 Tablice rozproszone cz. 2 Na poprzednim wykładzie Wiele problemów wymaga dynamicznych zbiorów danych, na których można wykonywać operacje: wstawiania (Insert) szukania

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania

Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania Sortowanie bąbelkowe Algorytm sortowania bąbelkowego polega na porównywaniu par elementów leżących obok siebie i, jeśli jest to potrzebne, zmienianiu ich

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury danych

Podstawowe struktury danych Podstawowe struktury danych 1) Listy Lista to skończony ciąg elementów: q=[x 1, x 2,..., x n ]. Skrajne elementy x 1 i x n nazywamy końcami listy, a wielkość q = n długością (rozmiarem) listy. Szczególnym

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski : idea Indeksowanie: Drzewo decyzyjne, przeszukiwania binarnego: F = {5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 50, 60} 30 12 40 7 15 35 50 Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Bardziej szczegółowo

Definicja pliku kratowego

Definicja pliku kratowego Pliki kratowe Definicja pliku kratowego Plik kratowy (ang grid file) jest strukturą wspierająca realizację zapytań wielowymiarowych Uporządkowanie rekordów, zawierających dane wielowymiarowe w pliku kratowym,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 15/15 PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI 84. B drzewa definicja, algorytm wyszukiwania w B drzewie. Zob. Elmasri:

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i złożoności. Wykład 3. Listy jednokierunkowe

Algorytmy i złożoności. Wykład 3. Listy jednokierunkowe Algorytmy i złożoności Wykład 3. Listy jednokierunkowe Wstęp. Lista jednokierunkowa jest strukturą pozwalającą na pamiętanie danych w postaci uporzadkowanej, a także na bardzo szybkie wstawianie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady. implementacji

System plików przykłady. implementacji Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS System plików (2) 1 Przykłady systemu plików (1) CP/M katalog zawiera blok kontrolny pliku (FCB), identyfikujący 16 jednostek alokacji (zawierający

Bardziej szczegółowo

Schematy zarzadzania pamięcia

Schematy zarzadzania pamięcia Schematy zarzadzania pamięcia Segmentacja podział obszaru pamięci procesu na logiczne jednostki segmenty o dowolnej długości. Postać adresu logicznego: [nr segmentu, przesunięcie]. Zwykle przechowywana

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady implementacji

System plików przykłady implementacji System plików przykłady implementacji Dariusz Wawrzyniak CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS Plan wykładu System plików (2) Przykłady implementacji systemu plików (1) Przykłady implementacji systemu plików

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (24.01.2011) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa logiczna

System plików warstwa logiczna Dariusz Wawrzyniak Pojęcie u Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej i udostępnianej przez system komputerowy. Plik jest podstawową jednostką logiczną magazynowania informacji w systemie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne III

Systemy operacyjne III Systemy operacyjne III WYKŁAD Jan Kazimirski Pamięć wirtualna Stronicowanie Pamięć podzielona na niewielki bloki Bloki procesu to strony a bloki fizyczne to ramki System operacyjny przechowuje dla każdego

Bardziej szczegółowo

System plików. Warstwowy model systemu plików

System plików. Warstwowy model systemu plików System plików System plików struktura danych organizująca i porządkująca zasoby pamięci masowych w SO. Struktura ta ma charakter hierarchiczny: urządzenia fizyczne strefy (partycje) woluminy (w UNIXie:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych Podstawy Informatyki c.d. alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Bazy danych Struktury danych Średni czas odszukania rekordu Drzewa binarne w pamięci dyskowej 2 Sformułowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 4 Tryby adresowania i formaty Tryby adresowania Natychmiastowy Bezpośredni Pośredni Rejestrowy Rejestrowy pośredni Z przesunięciem stosowy Argument natychmiastowy Op Rozkaz

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład: 9. Łańcuchy znaków. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD

Podstawy programowania. Wykład: 9. Łańcuchy znaków. dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD Podstawy programowania Wykład: 9 Łańcuchy znaków 1 dr Artur Bartoszewski -Podstawy programowania, sem 1 - WYKŁAD Rodzaje plików Dane przechowywane w pliku mogą mieć reprezentację binarną (taką samą, jak

Bardziej szczegółowo

Haszowanie. dr inż. Urszula Gałązka

Haszowanie. dr inż. Urszula Gałązka Haszowanie dr inż. Urszula Gałązka Problem Potrzebujemy struktury do Wstawiania usuwania wyszukiwania Liczb, napisów, rekordów w Bazach danych, sieciach komputerowych, innych Rozwiązanie Tablice z haszowaniem

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski Algorytmy i struktury danych Wykład 5: Drzewa Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Drzewa Struktury przechowywania danych podobne do list ale z innymi zasadami wskazywania następników Szczególny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku System plików Definicje: Plik jest logiczną jednostką magazynowania informacji w pamięci nieulotnej Plik jest nazwanym zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci pomocniczej Plik jest

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych Proste algorytmy sortowania Witold Marańda maranda@dmcs.p.lodz.pl 1 Pojęcie sortowania Sortowaniem nazywa się proces ustawiania zbioru obiektów w określonym porządku Sortowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Kolekcje, pliki tekstowe, Przykład: Notatnik

Wykład 9 Kolekcje, pliki tekstowe, Przykład: Notatnik Wizualne systemy programowania Wykład 9 Kolekcje, pliki tekstowe, Przykład: Notatnik 1 dr Artur Bartoszewski -Wizualne systemy programowania, sem. III- WYKŁAD Wizualne systemy programowania Kolekcje List

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład ósmy Indeksy

Bazy danych wykład ósmy Indeksy Bazy danych wykład ósmy Indeksy Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy Wyszyńskiego, danych wykład Warszawa) ósmy Indeksy

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wprowadzenie 11 Adresaci książki 12 Co wyróżnia tę książkę na

Bardziej szczegółowo

Lista, Stos, Kolejka, Tablica Asocjacyjna

Lista, Stos, Kolejka, Tablica Asocjacyjna Lista, Stos, Kolejka, Tablica Asocjacyjna Listy Lista zbiór elementów tego samego typu może dynamicznie zmieniać rozmiar, pozwala na dostęp do poszczególnych elementów Typowo dwie implementacje: tablicowa,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach plików.

Podstawowe wiadomości o systemach plików. Podstawowe wiadomości o systemach plików. Komputery mogą przechowywać informacje w kilku różnych postaciach fizycznych na różnych nośnikach i urządzeniach np. w postaci zapisów na dysku twardym, płytce

Bardziej szczegółowo

2017/2018 WGGiOS AGH. LibreOffice Base

2017/2018 WGGiOS AGH. LibreOffice Base 1. Baza danych LibreOffice Base Jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną SOE Systemy Operacyjne Wykład 7 Zarządzanie pamięcią operacyjną dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Hierarchia pamięci czas dostępu Rejestry Pamięć podręczna koszt

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 12 Wspomaganie systemu operacyjnego: pamięć wirtualna Partycjonowanie Pamięć jest dzielona, aby mogło korzystać z niej wiele procesów. Dla jednego procesu przydzielana jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Sortowanie zewnętrzne

Sortowanie zewnętrzne Algorytmy i struktury danych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Sortowanie zewnętrzne 1 Wstęp Bardzo często

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja poleceń SQL Metody dostępu do danych

Optymalizacja poleceń SQL Metody dostępu do danych Optymalizacja poleceń SQL Metody dostępu do danych 1 Metody dostępu do danych Określają, w jaki sposób dane polecenia SQL są odczytywane z miejsca ich fizycznej lokalizacji. Dostęp do tabeli: pełne przeglądnięcie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wieczorowe Studia Licencjackie Wrocław, 9.01.2007 Wstęp do programowania Wykład nr 13 Listy usuwanie elementów Poniżej prezentujemy funkcję, która usuwa element o podanej wartości pola wiek z nieuporządkowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Cele: przydział zasobów pamięciowych wykonywanym programom, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych procesów (ochrona pamięci), efektywne wykorzystanie dostępnej

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów.

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów. Plan wykładu 2 BAZY DANYCH Wykład 4: Indeksy. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki PB Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład 6 Wskaźniki. Krzysztof Banaś Podstawy programowania 1

Podstawy programowania. Wykład 6 Wskaźniki. Krzysztof Banaś Podstawy programowania 1 Podstawy programowania. Wykład 6 Wskaźniki Krzysztof Banaś Podstawy programowania 1 Adresy zmiennych Język C pozwala na operowanie adresami w pamięci stąd, między innymi, kwalifikowanie C jako języka relatywnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4 Algorytmy sortowania zewnętrznego 1 Wstęp Bardzo często przy rozwiązywaniu praktycznych

Bardziej szczegółowo

1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja. 2. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania

1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja. 2. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania 1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz. nie ma parametru i nie zwraca wartości na zewnątrz. ma parametr o nazwie void i zwraca

Bardziej szczegółowo

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1.

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Klasyczny komputer o architekturze podanej przez von Neumana składa się z trzech podstawowych bloków: procesora pamięci operacyjnej urządzeń wejścia/wyjścia.

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

16MB - 2GB 2MB - 128MB

16MB - 2GB 2MB - 128MB FAT Wprowadzenie Historia FAT jest jednym z najstarszych spośród obecnie jeszcze używanych systemów plików. Pierwsza wersja (FAT12) powstała w 1980 roku. Wraz z wzrostem rozmiaru dysków i nowymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora)

obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora) Pamięć operacyjna (main memory) obszar bezpośrednio dostępny dla procesora rozkazy: load, store (PAO rejestr procesora) cykl rozkazowy: pobranie rozkazu z PAO do rejestru rozkazów dekodowanie realizacja

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia:

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia: OPERACJE NA PLIKACH Podstawowe pojęcia: plik fizyczny, zbiór informacji w pamięci zewnętrznej wykorzystywany do trwałego przechowywania danych lub jako przedłużenie pamięci operacyjnej w przypadku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Schematyczne ujęcie organizacji pamięci i wymiany danych systemu pamiętania.

Indeksy. Schematyczne ujęcie organizacji pamięci i wymiany danych systemu pamiętania. Indeksy Statyczny model pamiętania bazy danych Bazy danych są fizycznie przechowywane jako pliki rekordów, które zazwyczaj są składowane na twardych dyskach. Dane przechowywane są w pamięci zewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI wykład 5.

PODSTAWY INFORMATYKI wykład 5. PODSTAWY INFORMATYKI wykład 5. Adrian Horzyk Web: http://home.agh.edu.pl/~horzyk/ E-mail: horzyk@agh.edu.pl Google: Adrian Horzyk Gabinet: paw. D13 p. 325 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEAIiE,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2018/19 semestr zimowy. Wykład 4. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2018/19 semestr zimowy. Wykład 4. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2018/19 semestr zimowy Wykład 4 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji Tablice Wskaźniki Adresy pamięci Operator adresu

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Pamięć. Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com

Pamięć. Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com Pamięć Jan Tuziemski Źródło części materiałów: os-book.com Cele wykładu Przedstawienie sposobów organizacji pamięci komputera Przedstawienie technik zarządzania pamięcią Podstawy Przed uruchomieniem program

Bardziej szczegółowo

Zmienne i struktury dynamiczne

Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne dynamiczne są to zmienne, które tworzymy w trakcie działania programu za pomocą operatora new. Usuwa się je operatorem delete. Czas ich występowania w programie jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Wykład 8: klasy cz. 4

Wykład 8: klasy cz. 4 Programowanie obiektowe Wykład 8: klasy cz. 4 Dynamiczne tworzenie obiektów klas Składniki statyczne klas Konstruktor i destruktory c.d. 1 dr Artur Bartoszewski - Programowanie obiektowe, sem. 1I- WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

Programowanie na poziomie sprzętu. Tryb chroniony cz. 1

Programowanie na poziomie sprzętu. Tryb chroniony cz. 1 Tryb chroniony cz. 1 Moduł zarządzania pamięcią w trybie chronionym (z ang. PM - Protected Mode) procesorów IA-32 udostępnia: - segmentację, - stronicowanie. Segmentacja mechanizm umożliwiający odizolowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Tablice. Pliki

Wykład 4. Tablice. Pliki Informatyka I Wykład 4. Tablice. Pliki Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Tablice Tablica uporządkowany zbiór elementów określonego typu Każdy element tablicy posiada

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Normalizacja baz danych

Normalizacja baz danych Normalizacja baz danych Definicja 1 1 Normalizacja to proces organizowania danych w bazie danych. Obejmuje to tworzenie tabel i ustanawianie relacji między tymi tabelami zgodnie z regułami zaprojektowanymi

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Karwowska

Autor: Joanna Karwowska Autor: Joanna Karwowska Wygodniejszym i wydajniejszym sposobem przechowywania i korzystania z dużej ilości danych zapisanych na serwerze jest współpraca z relacyjną bazą danych. 2 1. Utworzyć bazę danych.

Bardziej szczegółowo

UKŁADY MIKROPROGRAMOWALNE

UKŁADY MIKROPROGRAMOWALNE UKŁAD MIKROPROGRAMOWALNE Układy sterujące mogą pracować samodzielnie, jednakże w przypadku bardziej złożonych układów (zwanych zespołami funkcjonalnymi) układ sterujący jest tylko jednym z układów drugim

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Abstrakcyjne typy danych słownik (lista symboli)

Wykład 7 Abstrakcyjne typy danych słownik (lista symboli) Wykład 7 Abstrakcyjne typy danych słownik (lista symboli) Definicja słownika: Słownik (tablica lub lista symboli) to struktura danych zawierająca elementy z kluczami, która pozwala na przeprowadzanie dwóch

Bardziej szczegółowo