INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski, Krzysztof Stencel, Systemy zarządzania bazami danych, Wydawnictwo PJWSTK, Dokumentacja Oracle.

2 Część 1: Indeksy 2/56

3 Organizacje pliku z rekordami - przypomnienie Plik nieuporządkowany - heap Plik uporządkowany (posortowany) uprzywilejowane wyszukiwanie względem jednego porządku, dla którego jest budowany indeks. Rekordy danych są zapisane w indeksie. Plik haszowany - rozrzucenie rekordów do segmentów względem wartości funkcji haszującej od klucza. Uprzywilejowane wyszukiwanie względem wartości jednego klucza wyszukiwania. Tablica wielowymiarowa - rozrzucenie rekordów do komórek (segmentów) względem wartości wymiarów. Uprzywilejowane wyszukiwanie względem wartości kluczy wyszukiwania służących za wymiary. 3/56

4 Wyszukiwanie Najczęściej wykonywaną operacją w bazie danych jest wyszukiwanie danych. W najprostszej postaci: mając konkretną wartość poszukujemy rekordów, w których ta wartość występuje w danym polu. 4/56

5 Indeksy Plik nieuporządkowany umożliwia wyszukanie rekordu: mając (nie zmieniający się) wskaźnik albo fizyczny (adres) albo logiczny (wartość klucza głównego) do rekordu, lub przeglądając sekwencyjnie wszystkie rekordy w pliku. Często wyszukiwanie na podstawie wartości jednego lub więcej pól, np. wyznacz wszystkich studentów specjalizacji "BD", wyznacz wszystkich studentów mających < 20 lat, u w kolejności alfabetycznej nazwisk studentów. Indeksy są strukturami danych, których celem jest wspomaganie szybkiego wyszukiwania wartości pól i rekordów zapisanych w tabelach. Takie samo znaczenie jak skorowidz (indeks) w książce! 5/56

6 Indeksy Klucz wyszukiwania dla indeksu wybrane pola rekordu, względem których ma się odbywać wyszukiwanie. Indeksy składają się z: pozycji danych u k* - oznacza pozycję danych o wartości klucza wyszukiwania k, pozycji indeksu, kierujących wyznaczeniem właściwej pozycji danych w oparciu o wartości klucza wyszukiwania. 6/56

7 Indeksy Plik danych zbiór rekordów danych. Plik indeksu zbiór pozycji danych i pozycji indeksu. Indeks wewnętrzny - plik indeksu zawiera w sobie plik danych. Pozycja danych k* = rekord danych. Indeks zewnętrzny plik indeksu jest rozłączny z plikiem danych. Pozycja danych k* zawiera id rekordu danych. Postacie: 1. <k, id rekordu z tą wartością klucza k> albo 2. <k, lista id rekordów z tą wartością klucza k> gdzie id to adres gdy rekord nie zmienia miejsca wpp jednoznaczna wartość go identyfikująca (np. wartość klucza). W pozycjach danych są czasami dodawane dodatkowe pola (included columns), umożliwiające realizację zapytań bez przechodzenia do pliku danych. 7/56

8 Klasyfikacje indeksów Gdy klucz wyszukiwania = klucz główny indeks główny wpp. indeks niegłówny. Indeks jednoznaczny - klucz wyszukiwania = klucz jednoznaczny (także dla pól z NULL). Indeks pogrupowany (clustered) - indeks wewnętrzny i plik danych posortowany według wartości klucza indeksu. 8/56

9 Indeks pogrupowany Pozycje danych = rekordy danych - są zapisane w kolejności uporządkowanej względem wartości klucza indeksu. W rezultacie, rekordy o tej samej wartości klucza lub zbliżonej znajdują się na tej samej stronie lub na kilku powiązanych. indeks rzadki indeks gęsty 9/56

10 Rodzaje indeksów wewnętrznych Plik danych posortowany wtedy indeks pogrupowany, albo Plik danych haszowany - wtedy indeks haszowany. 10/56

11 Złożone klucze wyszukiwania Złożone klucze wyszukiwania: kombinacja pól np <age,sal> Zapytanie równościowe: u age=20 and sal =75 Zapytanie zakresowe: u age < 20; age=20 and sal > 10 Porządek leksykograficzny 11,80 12,10 12,20 13,75 <age, sal> 10,12 20,12 75,13 80,11 <sal, age> name age sal bob cal joe 12 Pozycje danych posortowane <sal,age> sue Rekordy danych posortowane <name> <age> <sal> Pozycje danych posortowane <sal> 11/56

12 Pseudo-wartość NULL Indeksowane są te wiersze, w których co najmniej jedna składowa klucza wyszukiwania indeksu nie jest NULL. Na przykład, za pomocą indeksu na kolumnie Comm nie można zrealizować wyszukiwania wierszy z nieokreśloną wartością w polu Comm: SELECT Ename FROM Emp WHERE Comm IS NULL; Można: WHERE Comm IS NOLL NULL; Ograniczenie to nie dotyczy indeksów bitmapowych. 12/56

13 Wyszukiwanie zakresowe plik posortowany "Wyznacz studentów ze średnią > 4.0" Gdy dane w pliku posortowanym typu spójny obszar stron: u wyszukiwanie binarne aby znaleźć pierwszego takiego studenta; u przejdź plik wypisując pozostałych takich studentów. Klucze w pliku indeksu k1< k2< <KN k1 najmniejszy klucz na stronie Page1, k2 na Page2,, itd. k1 k2 kn Jeden poziom pliku indeksu (spójny) Page 0 Page1 Page 2 Page N * Wyszukiwanie binarne na mniejszym pliku indeksu! * Plik danych może być zapisany na liście stron! Plik danych posortowany (niekoniecznie spójny obszar na dysku)

14 Strona indeksu Pozycja indeksu K < K 1. < K 2 m P 0 K 1 P 1 K 2 P 2 K m P m Statyczne drzewo ISAM (indexed sequential access method) Węzły wewnętrzne Liście Strony nadmiarowe Strony główne * W liściach - pozycje danych, w węzłach wewnętrznych pozycje indeksu.

15 Drzewo ISAM Korzeń * 15* 20* 27* 33* 37* 40* 46* 51* 55* 63* 97*

16 Wstawiamy 23*, 48*, 41*, 42*... Strony indeksu Korzeń Strony danych główne 10* 15* 20* 27* 33* 37* 40* 46* 51* 55* 63* 97* Strony danych nadmiarowe 23* 48* 41* 42*

17 B+ drzewo Wstawianie/usuwanie w czasie rzędu log N; drzewo wyważone względem wysokości (N = # liści). Każdy węzeł zawiera d <= m <= 2d pozycji indeksu (dla korzenia 2 <= m <= 2d ). Parametr d - stopień drzewa. Zapytania równościowe i zakresowe. Pozycje indeksu Pozycje danych

18 B+ drzewo Wyszukiwanie zaczyna się w korzeniu a porównania klucza wyszukiwania prowadzą do liścia tak jak dla drzew ISAM. Wyszukiwanie 5*, 15*, >= 24*... Korzeń * 3* 5* 7* 14* 16* 19* 20* 22* 24* 27* 29* 33* 34* 38* 39* * Na podstawie wyniku wyszukiwania 15*, wiemy że 15* nie ma w drzewie

19 Drzewa B+ w praktyce Średni stopień d=100. Średnie zapełnienie: 67%. Typowa pojemność: Wysokość 4: = 312,900,700 rekordów Wysokość 3: = 2,352,637 rekordów Zwykle górne poziomy drzewa w cache: Poziom 1 = 1 strona = 8 KB Poziom 2 = 133 strony = 1 MB Poziom 3 = 17,689 strony = 133 MB *

20 Wstawienie pozycji danych do B+ drzewa Wyznacz odpowiedni liść L. Wstaw pozycję danych do L. Jeśli mieści się to koniec! Wpp, podziel L (na L i nowy węzeł L2) u u Rozdziel równo pozycje, skopiuj na wyższy poziom środkowy klucz (najmniejszy w prawym węźle L2). Do ojca L wstaw pozycję indeksu z tym kluczem i wskaźnikiem wskazującym na L2. W razie potrzeby powtórz krok podziału rekurencyjnie. Kroki podziału mogą dojść do korzenia i w rezultacie drzewo może zwiększyć swoją wysokość o jeden. *

21 Wstawianie 8* Podział liścia 5 Pozycja wstawiana do ojca jest kopiowana. 2* 3* 5* 7* 8* Podział węzła wewnętrznego Pozycja wstawiana do ojca jest przesuwana w górę. *

22 Drzewo po wstawieniu 8* Korzeń * 3* 5* 7* 8* 14* 16* 19* 20* 22* 24* 27* 29* 33* 34* 38* 39* Poprzedni korzeń uległ podziałowi. Wysokość drzewa zwiększyła się o 1. *

23 Usunięcie pozycji danych z B+ drzewa Podobny algorytm jak przy wstawianiu. Opóźnione usuwanie przy użyciu operacji REBUILD. 23/56

24 B+ drzewo jako indeks Indeks może być wewnętrzny i wtedy pozycje danych pokrywają się z rekordami danych, tzn. rekordy danych są zapisywane w liściach B+ drzewa zgodnie z porządkiem klucza wyszukiwania. Z tego powodu jest to wtedy indeks pogrupowany. Albo indeks jest zewnętrzny i wtedy rekordy z danymi są przechowywane poza tym indeksem. 24/56

25 Strategia zastępowania buforów dla stron B+ drzewa LRU nie jest tu dobrą metodą! Korzeń drzewa i najwyższe poziomy dobrze jest trzymać cały czas w pamięci RAM! 25/56

26 Dodatkowe operacje na B+ drzewach Gdy ilość zajętego miejsca w drzewie spada poniżej pewnego progu (z powodu DELETE i UPDATE), możliwe: REBUILD utworzenie indeksu od nowa u usunięte rekordy pozostają fizycznie zapisane na stronie i są usuwane dopiero przy REBUILD. COALESCE połączenie ze sobą sąsiednich stron o zajętości poniżej 50%. Gdy na samym początku mamy dany duży zbiór rekordów, to wtedy zamiast powtarzania kolejnych operacji INSERT opłaca się zastosować algorytm BULK LOAD, którego działanie polega na posortowaniu pliku rekordów z danymi, a następnie dobudowaniu nad posortowanym ciągiem kolejnych poziomów indeksowych drzewa B+. 26/56

27 Podsumowanie drzew Zastosowanie indeksów o strukturze drzewa: Wyszukiwanie zakresowe Wyszukiwanie równościowe Sortowanie (np. ORDER BY) ISAM struktura statyczna: Modyfikowane są tylko liście Wymagane są strony nadmiarowe mogące istotnie pogorszyć działanie algorytmów. B+ drzewo struktura dynamiczna: W praktyce wysokość na ogół <=4

28 Indeks haszowany Ustalona alokacja stron głównych; alokowane dodatkowe strony nadmiarowe w razie potrzeby. h(k) np. = k mod M = segment do którego należy pozycja danych k* o kluczu wyszukiwania k (M = # segmentów). h(klucz) klucz h 0 1 M-1 Strony główne Strony nadmiarowe

29 Indeks haszowany z uporządkowanymi segmentami Wariant, w którym pozycje danych w każdym segmencie są uporządkowane względem wartości klucza wyszukiwania. 29/56

30 Podsumowanie haszowania Mogą powstać długie łańcuchy nadmiarowych stron co prowadzi do pogorszenia działania: konieczność okresowego wykonywania operacji REBUILD, istnieją dynamiczne wersje haszowania polegające na zwiększaniu liczby M segmentów przez ich podział. Indeksy haszowane dobre przy wyszukiwaniu równościowym. Nie wspomagają: wyszukiwania zakresowego, sortowania po kluczu wyszukiwania.

31 Dla jednej tabeli 1. Plik danych nieuporządkowany, wszystkie indeksy zewnętrzne Rekordy danych mają stałą lokalizację. W pozycjach danych indeksów znajdują się niezmienne wskaźniki do rekordów w pliku danych. Domyślny w Oracle. 31/56

32 2. Indeks wewnętrzny Dla jednej tabeli może być zbudowany tylko jeden indeks wewnętrzny i wiele indeksów zewnętrznych. W indeksie wewnętrznym postaci B+ drzewa rekordy z danymi są zapisywane w liściach. W indeksie wewnętrznym haszowanym rekordy z danymi są zapisywane na stronach segmentów tablicy haszowanej. Rekordy mogą być przesuwane między stronami co powoduje zmianę fizycznego wskaźnika do rekordu. W indeksach zewnętrznych zamiast adresu używa się wartości klucza indeksu wewnętrznego. Domyślny w SQL Serer. 32/56

33 2. Indeks wewnętrzny c.d. Wyszukiwanie rekordu według wartości klucza wyszukiwania indeksu zewnętrznego, wymaga przejścia dwóch indeksów: 1. najpierw zewnętrznego, w którym znajdujemy wartość klucza indeksu pogrupowanego odpowiadającego szukanemu rekordowi, 2. a następnie indeksu pogrupowanego, w którym w oparciu o wartość klucza wyszukiwania znajdujemy szukany rekord. 33/56

34 Indeks pogrupowany i niepogrupowany Jeśli istnieje indeks pogrupowany, wskaźnikami w pozycjach danych w indeksie niepogrupowanym są klucze indeksu pogrupowanego a nie adresy do rekordów. 34/56

35 Struktury danych wielowymiarowe tablica wielowymiarowa Siatka (ang. grid file) podział obszaru wyszukiwań, powiedzmy leżącego na płaszczyźnie, poziomymi i pionowymi liniami na prostokąty. Punkty trafiające do jednego prostokąta są zapisywane w jednym segmencie. Gdy segmenty się przepełnią, można albo stosować strony nadmiarowe albo podzielić prostokąty na mniejsze zwiększając liczbę segmentów. 35/56

36 Struktury danych wielowymiarowe Możliwość zastosowania funkcji haszowanej dla układu wartości np. H(1,...,n)=h1(1)&h2(2)&...&hn(n) u u Wartością funkcji haszującej dla układu wartości jest konkatenacja tekstowa wartości funkcji haszujących dla poszczególnych składowych. Wspiera wyszukiwanie rekordów również gdy tylko niektóre składowe i są określone. 36/56

37 Drzewa wielowymiarowe do przechowywania zbioru dowolnych obiektów geometrycznych R drzewa (prostokątne) są pewnym uogólnieniem B drzew do n wymiarów. Pozycją danych w takim drzewie jest para złożona z n-wymiarowej kostki: {(1,...,n): ai<=i<=bi dla 1<=i<=n} oraz adresu pewnego obiektu geometrycznego, który jest ograniczony tą kostką może to być punkt. Podobnie, pozycją indeksu jest taka kostka oraz wskaźnik do węzła niższego poziomu, w którego poddrzewie znajdują się wyłącznie obiekty zawarte w tej kostce. Kostki poddrzew danego węzła nie muszą być rozłączne. 37/56

38 Powtórzenie Plik z rekordami danych składowanie danych nieuporządkowany uporządkowany (posortowany) haszowany tablica wielowymiarowa Indeks wyszukiwanie danych, jednoznaczność kluczy, blokady główny, jednoznaczny wewnętrzny: pozycja danych = rekord danych zewnętrzny: pozycja danych = identyfikator rekordu danych pogrupowany wewnętrzny & plik danych uporządkowany według wartości klucza indeksu B+ drzewo tablica haszowana 38/56

39 Uwaga na słabą selektywność wyszukiwania po kolumnie! SELECT E.Ename FROM Emp E WHERE E.Job=:job ORDER BY E.Ename Zwykły indeks na E.Job może być zły ze względu na słabą selektywność wyszukiwania po stanowiskach E.Job! Ale: 1. Indeks haszowany z kluczem E.Job sortowane segmenty po E.Ename 2. Indeks pogrupowany: Emp(Job, ) 3. Strategia tylko-indeks. 39/56

40 Część 2 Sortowanie w bazie danych 40/56

41 Zastosowanie sortowania w bazach danych ORDER BY - dane są wymagane w pewnym porządku. Budowa indeksu - początkowego B+ drzewa dla wczytywanego zbioru rekordów. Złączanie tabel metodą Sort-merge. Realizacja DISTINCT, GROUP BY, UNION, EXCEPT alternatywą haszowanie. Problem: posortować 5GB danych za pomocą 100MB RAM

42 Sortowanie zewnętrzne (wielofazowe przez scalanie) Faza 0 sortowanie rekordów w ramach stron: Wczytaj stronę, posortuj ją, zapisz na dysku. Faza 1,2,3, itd: scalaj uporządkowane podpliki w większe uporządkowane podpliki aż cały plik zostanie uporządkowany. Wejście 1 Wyjście Dysk Wejście 2 Bufory w RAM Dysk Dwa strumienie uporządkowanych danych są scalane w jeden uporządkowany.

43 Przykład W każdej fazie odczytujemy i 3,4 6,2 9,4 8,7 5,6 3,1 2 3,4 2,6 4,9 7,8 5,6 1,3 2 Plik wejściowy Faza 0 zapisujemy każdą stronę w pliku. 2,3 4,6 4,7 8,9 1,3 5,6 2 Faza 1 Idea: Dziel i rządź: sortuj podpliki i je scalaj. Zamiast dwóch buforów można użyć więcej. 2,3 4,4 6,7 8,9 1,2 3,5 6 Faza 2 Faza 3 Praktycznie liczba faz <=3. 1,2 2,3 3,4 4,5 6,6 7,8 9

44 Sortowanie za pomocą B+ drzewa Warunek: Tabela ma indeks na B+ drzewie względem kolumn sortowania. Idea: Przejść po liściach indeksu. Czy jest to dobra metoda? Przypadki: Indeks pogrupowany Bardzo dobra! Indeks niepogrupowany Może być bardzo zła!

45 Indeks pogrupowany Od korzenia przejdź do skrajnie lewego liścia a następnie sekwencyjnie w prawo po liściach. Indeks Pozycje danych Rekordy danych w pozycjach danych! Liniowy względem liczby stron * Zawsze lepsze od sortowania zewnętrznego!

46 Indeks niepogrupowany Ogólnie, jedna operacja We/Wy na rekord danych! Liniowy względem liczby rekordów, nie stron! Indeks Pozycje danych Rekordy danych

47 Dodatek: Realizacja indeksów w Oracle 47/56

48 Indeksy w Oracle Indeks oparty na B+ drzewie Indeks pogrupowany oparty na B+ drzewie Indeks oparty na B+ drzewie z odwróconymi składowymi kluczy Indeks oparty na klastrze jednej lub więcej tabel (B+ drzewo lub hasz), w szczególności indeks haszowany Indeks ze składowymi określonymi za pomocą wyrażeń Indeks bitmapowy w implementacji są dwa B+ drzewa: wartość -> wektor 0-1 oraz numer pozycji w wektorze -> wiersz 48/56

49 Plik nieuporządkowany Pozycja danych składa się z wartości indeksowanych kolumn oraz z identyfikatora ROWID wiersza w tabeli - określającego fizyczne położenie danego wiersza na dysku. Umożliwia: znalezienie wiersza w oparciu o wartość klucza wyszukiwania, realizację zapytań zakresowych. Przy wykonywaniu zapytania system używa indeksu zewnętrznego opartego na B+ drzewie tylko wtedy gdy jest zapewniona wystarczająca selektywność wyszukiwania, powiedzmy zwracane zostaje co najwyżej 5 do 10% wszystkich rekordów w pliku. Indeks zewnętrzny oparty na B+ drzewie jest domyślnie tworzony dla każdego klucza głównego i jednoznacznego. 49/56

50 Indeks pogrupowany oparty na B+ drzewie Indeks pogrupowany główny. Pozycja danych = wiersz tabeli. Jest zapewniony szybki dostęp do wierszy przez wartości klucza głównego. Wiersze nie posiadają swoich identyfikatorów ROWID identyfikacja wierszy przebiega wyłącznie przez wartości klucza głównego; w pozostałych indeksach wynikiem wyszukania jest wartość klucza głównego. 50/56

51 Indeks pogrupowany oparty na B+ Załóżmy, że chcemy dokonywać analizy klientów wyszukując klientów mieszkających w określonym mieście. Miasta(Id_miasta, Nazwa_miasta) drzewie Klienci(Id_miasta, Id_klien_w_miescie, Nazwisko, Hobby, Wiek) Jeśli na kluczu głównym tabeli Klienci jest założony indeks pogrupowany, istotnie można przyśpieszyć wykonywanie zapytań w rodzaju: SELECT K.Nazwisko, K.Hobby FROM Klienci K INNER JOIN Miasta M ON K.Id_miasta = M.Id_miasta WHERE M.Nazwa_miasta = 'WARSZAWA' AND K.Wiek BETWEEN 18 and 25; Zastosowanie klucza głównego złożonego! 51/56

52 Tworzenie indeksu opartego na B+ drzewie połączonego z tabelą CREATE TABLE Klienci( Id_miasta INTEGER, Id_klien_w_miescie INTEGER, Nazwisko VARCHAR2(80), Hobby VARCHAR2(20), Wiek INTEGER, CONSTRAINT Klienci_pk PRIMARY KEY (Id_miasta, Id_klien_w_miescie), CONSTRAINT Klienci_fk FOREIGN KEY(Id_miasta) REFERENCES Miasta ) ORGANIZATION INDEX; 52/56

53 Indeks haszowany Przykład zastosowania indeksu haszowanego dla klucza głównego Id_konta tabeli: Konta(Id_konta, Saldo, Imie, Nazwisko, Adres) Zakładamy, że tabela Konta zawiera bardzo dużo wierszy oraz że często wielu kasjerów w banku równocześnie wykonuje zapytanie: SELECT * FROM Konta k WHERE k.id_konta = :numer; 53/56

54 Tworzenie indeksu haszowanego CREATE CLUSTER Klast_konta(Id_konta INTEGER) SIZE 512 SINGLE TABLE HASHKEYS HASH IS mod(id_konta, ); Następnie definiujemy tabelę Konta: CREATE TABLE Konta(Id_konta INTEGER PRIMARY KEY, Saldo NUMBER, Imie VARCHAR2(20), Nazwisko VARCHAR2(50), Adres VARCHAR2(70)) CLUSTER Klast_konta(Id_konta); 54/56

55 Tworzenie indeksu haszowanego Indeks klastra jest tworzony automatycznie. Parametr SIZE w definicji klastra określa rozmiar bloku - ilość miejsca w bajtach przeznaczoną do zapisania rekordów z tą samą wartością klucza klastra. Domyślną wartością (gdy brak klauzuli SIZE) jest rozmiar strony dyskowej. Jeśli nie wszystkie wiersze dla danej wartości klucza klastra mieszczą się w jednym bloku, są zapisywane na liście nadmiarowych bloków. Poprzez dobór odpowiedniej wartości SIZE można spowodować, że wszystkie rekordy z daną wartością klucza znajdą się na tej samej lub tylko na kilku stronach dyskowych. 55/56

56 Sortowanie segmentów haszowanych CREATE CLUSTER call_detail_cluster (telno NUMBER, call_timestamp NUMBER SORT, call_duration NUMBER SORT) HASHKEYS HASH IS telno SIZE 256; CREATE TABLE call_detail (telno NUMBER, call_timestamp NUMBER SORT, call_duration NUMBER SORT, other_info VARCHAR2(30) ) CLUSTER call_detail_cluster (telno, call_timestamp, call_duration); Wyświetlić rozmowy wykonane z danego numeru w kolejności od najwcześniejszej (billing). SELECT * FROM call_detail WHERE telno = ORDER BY call_timestamp; 56/56

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski : idea Indeksowanie: Drzewo decyzyjne, przeszukiwania binarnego: F = {5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 50, 60} 30 12 40 7 15 35 50 Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Wprowadzenie. Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny. Indeksy wielopoziomowe

Indeksy. Wprowadzenie. Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny. Indeksy wielopoziomowe 1 Plan rozdziału 2 Indeksy Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny Indeksy wielopoziomowe Indeksy typu B-drzewo B-drzewo B+ drzewo B* drzewo Wprowadzenie 3 Indeks podstawowy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski Algorytmy i struktury danych Wykład 5: Drzewa Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Drzewa Struktury przechowywania danych podobne do list ale z innymi zasadami wskazywania następników Szczególny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład ósmy Indeksy

Bazy danych wykład ósmy Indeksy Bazy danych wykład ósmy Indeksy Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy Wyszyńskiego, danych wykład Warszawa) ósmy Indeksy

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja poleceń SQL

Optymalizacja poleceń SQL Optymalizacja poleceń SQL Przetwarzanie polecenia SQL użytkownik polecenie PARSER słownik REGUŁOWY RBO plan zapytania RODZAJ OPTYMALIZATORA? GENERATOR KROTEK plan wykonania statystyki KOSZTOWY CBO plan

Bardziej szczegółowo

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne Zad. 1 Narysuj schemat związków encji dla przedstawionej poniżej rzeczywistości. Oznacz unikalne identyfikatory encji. Dla każdego związku zaznacz jego opcjonalność/obowiązkowość oraz stopień i nazwę związku.

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Przetwarzanie zapytań. Etapy przetwarzania zapytania. Translacja zapytań języka SQL do postaci wyrażeń algebry relacji

Bazy danych. Plan wykładu. Przetwarzanie zapytań. Etapy przetwarzania zapytania. Translacja zapytań języka SQL do postaci wyrażeń algebry relacji Plan wykładu Bazy danych Wykład 12: Optymalizacja zapytań. Język DDL, DML (cd) Etapy przetwarzania zapytania Implementacja wyrażeń algebry relacji Reguły heurystyczne optymalizacji zapytań Kosztowa optymalizacja

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Metody organizacji pliku rekordów przypomnienie wiadomości. Pojęcie indeksu. Wykład 11: Indeksy. Język DDL i DML.

Bazy danych. Plan wykładu. Metody organizacji pliku rekordów przypomnienie wiadomości. Pojęcie indeksu. Wykład 11: Indeksy. Język DDL i DML. Plan wykładu Bazy danych Wykład 11: Indeksy. Język DDL i DML. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Rodzaje baz danych Bazy danych można podzielić wg struktur organizacji danych, których używają. Można podzielić je na: Bazy proste Bazy złożone Bazy proste Bazy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojcie indeksu. Wykład 8: Indeksy. Pojcie indeksu - rodzaje indeksów

Bazy danych. Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojcie indeksu. Wykład 8: Indeksy. Pojcie indeksu - rodzaje indeksów Plan wykładu Bazy Wykład 8: Indeksy Pojcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail: mmac@ii.pb.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta?

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta? Gr Masyla: 1. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące opcji recovery model w MS SQL Server a) Ustawienie Simple pozwala zaoszczędzid miejsce na dysku b) Model full jest zalecany dla baz danych, w których

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

Drzewa poszukiwań binarnych

Drzewa poszukiwań binarnych 1 Cel ćwiczenia Algorytmy i struktury danych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet ielonogórski Drzewa poszukiwań binarnych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapytań. Proces przetwarzania i obliczania wyniku zapytania (wyrażenia algebry relacji) w SZBD

Optymalizacja zapytań. Proces przetwarzania i obliczania wyniku zapytania (wyrażenia algebry relacji) w SZBD Optymalizacja zapytań Proces przetwarzania i obliczania wyniku zapytania (wyrażenia algebry relacji) w SZBD Elementy optymalizacji Analiza zapytania i przekształcenie go do lepszej postaci. Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium 7. 2 Drzewa poszukiwań binarnych

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium 7. 2 Drzewa poszukiwań binarnych Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Algorytmy i struktury danych Laboratorium Drzewa poszukiwań binarnych 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Wykład XII. optymalizacja w relacyjnych bazach danych

Wykład XII. optymalizacja w relacyjnych bazach danych Optymalizacja wyznaczenie spośród dopuszczalnych rozwiązań danego problemu, rozwiązania najlepszego ze względu na przyjęte kryterium jakości ( np. koszt, zysk, niezawodność ) optymalizacja w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 3. Metodologia projektowania baz danych (projektowanie fizyczne)

Bazy danych 2. Wykład 3. Metodologia projektowania baz danych (projektowanie fizyczne) Bazy danych 2 Wykład 3 Metodologia projektowania baz danych (projektowanie fizyczne) Projektowanie fizyczne - przegląd krok po kroku 1. Wybór systemu zarządzania bazą danych (BDMS) 2. WyraŜenie logicznego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu Paweł Cieśla Dokumentacja projektu Projekt Project1 został utworzony i skompilowany na próbnej wersji Delphi XE 4. Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk Wczytaj plik tekstowy, następnie wskazać

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

XML w bazie danych IBM DB2

XML w bazie danych IBM DB2 Instytut Informatyki Politechnika Śląska Gliwice, ul. Akademicka 16 XML w bazie danych IBM DB2 Dr inż. Dariusz Mrozek Wykład: IBM DB2 uniwersalna platforma przetwarzania danych O czym dzisiaj? XML w relacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty. dwunasty Wykonywanie i optymalizacja zapytań SQL 1 / 36

Bazy danych wykład dwunasty. dwunasty Wykonywanie i optymalizacja zapytań SQL 1 / 36 Bazy danych wykład dwunasty Wykonywanie i optymalizacja zapytań SQL Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty Wykonywanie i optymalizacja zapytań SQL 1 / 36 Model kosztów

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików 6 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące transakcji w MS (filegroup) SQL

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików 6 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące transakcji w MS (filegroup) SQL 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określid, do którego pliku trafi, lecz możemy określid do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Drzewa poszukiwań binarnych

Drzewa poszukiwań binarnych 1 Drzewa poszukiwań binarnych Kacper Pawłowski Streszczenie W tej pracy przedstawię zagadnienia związane z drzewami poszukiwań binarnych. Przytoczę poszczególne operacje na tej strukturze danych oraz ich

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 10. Partycjonowanie tabel i indeksów 1 Partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle W celu poprawienia efektywności dostępu do danych oraz ułatwieniu zarządzania bardzo dużymi zbiorami

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com

STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com Plan spotkania I. Wprowadzenie do strojenia baz danych II. III. IV. Mierzenie wydajności Jak SQL Server przechowuje i czyta dane? Budowa

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja poleceń SQL

Optymalizacja poleceń SQL Optymalizacja poleceń SQL Optymalizacja kosztowa i regułowa, dyrektywa AUTOTRACE w SQL*Plus, statystyki i histogramy, metody dostępu i sortowania, indeksy typu B* drzewo, indeksy bitmapowe i funkcyjne,

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Drzewa binarne. Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0. jest drzewem binarnym Np.

Drzewa binarne. Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0. jest drzewem binarnym Np. Drzewa binarne Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0 i T 1 są drzewami binarnymi to T 0 T 1 jest drzewem binarnym Np. ( ) ( ( )) Wielkość drzewa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - BD. Organizacja plików. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 5 (1)

Bazy danych - BD. Organizacja plików. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 5 (1) Organizacja plików Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 5 (1) 1 Plan wykładu Struktura przechowywania danych i organizacja rekordów w blokach Rodzaje organizacji plików pliki nieuporządkowane pliki

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET

Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET Maciej Szymczak, maj 2001 soft@home.pl Ostatnia aktualizacja: 2012-03-31 1 Plan widoczny podczas całego wykładu Numer slajdu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 5 Podstawy programowania 2 Temat: Drzewa binarne Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Drzewa są jedną z częściej wykorzystywanych struktur danych. Reprezentują

Bardziej szczegółowo

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 05.12.2012 r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables MYSQL 1 1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables 2 2. Wstępna konfiguracja Po zainstalowaniu aplikacji należy przed uruchomieniem wykonać

Bardziej szczegółowo

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 4 (1) 1 Plan wykładu Transformacja encji Transformacja związków Transformacja hierarchii encji BD wykład 4 (2)

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

SQL SERVER 2012 i nie tylko:

SQL SERVER 2012 i nie tylko: SQL SERVER 2012 i nie tylko: Wstęp do planów zapytań Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com Kilka słów o mnie Starszy Administrator Baz Danych w firmie BEST S.A. (Bazy danych > 1TB) Konsultant z zakresu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) )

BAZY DANYCH. CREATE TABLE dbo.wydzialy (ID INT, Akronim VARCHAR(4) NOT NULL, Wydzial VARCHAR(30) NOT NULL, CONSTRAINT Kluczyk PRIMARY KEY(ID) ) BAZY DANYCH laboratorium 3 tworzenie, modyfikacje i usuwanie tabel, operacje na danych Cel Stworzenie w ramach bazy danych Biblioteka nowych tabel według specyfikacji (CREATE TABLE Ustawianie właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozproszone bazy danych 3

Rozproszone bazy danych 3 Rozproszone bazy danych 3 Optymalizacja zapytań rozproszonych Laboratorium przygotował: Robert Wrembel ZSBD laboratorium 3 (1) 1 Plan laboratorium Zapytanie rozproszone i jego plan wykonania Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Bazy danych SQL Języki baz danych Interfejs DBMS składa się

Bardziej szczegółowo

- 307 W Oracle instrukcja SELECT Ename FROM Emp WHERE Empno=4567: [ ] zakłada blokadę do odczytu dla jednego wiersza tabeli Emp [ ] zakłada blokadę

- 307 W Oracle instrukcja SELECT Ename FROM Emp WHERE Empno=4567: [ ] zakłada blokadę do odczytu dla jednego wiersza tabeli Emp [ ] zakłada blokadę - 307 W Oracle instrukcja SELECT Ename FROM Emp WHERE Empno=4567: [ ] zakłada blokadę do odczytu dla jednego wiersza tabeli Emp [ ] zakłada blokadę do odczytu dla wszystkich wierszy tabeli Emp [ ] zakładę

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych funkcje i możliwości Charakterystyka baz danych:

Pojęcie bazy danych funkcje i możliwości Charakterystyka baz danych: Pojęcie bazy danych funkcje i możliwości Baza danych to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Bazy danych 139

Indeksy. Bazy danych 139 Indeksy Bazy danych 139 140 Bazy danych Przegląd zagadnień Dostep fizyczny do danych Optymalizacja dostepu Indeksy i ich zastosowanie Rodzaje indeksów Operacje na indeksach Podsumowanie Laboratorium Wykład

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Co to są relacyjne bazy danych?

Co to są relacyjne bazy danych? Co to są relacyjne bazy danych? Co to są relacyjne bazy danych? O Są to zbiory danych pogrupowane w tabele o strukturze: kolejne kolumny określają kolejne porcje informacji potrzebne dla każdego wystąpienia,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo