INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski, Krzysztof Stencel, Systemy zarządzania bazami danych, Wydawnictwo PJWSTK, Dokumentacja Oracle.

2 Część 1: Indeksy 2/56

3 Organizacje pliku z rekordami - przypomnienie Plik nieuporządkowany - heap Plik uporządkowany (posortowany) uprzywilejowane wyszukiwanie względem jednego porządku, dla którego jest budowany indeks. Rekordy danych są zapisane w indeksie. Plik haszowany - rozrzucenie rekordów do segmentów względem wartości funkcji haszującej od klucza. Uprzywilejowane wyszukiwanie względem wartości jednego klucza wyszukiwania. Tablica wielowymiarowa - rozrzucenie rekordów do komórek (segmentów) względem wartości wymiarów. Uprzywilejowane wyszukiwanie względem wartości kluczy wyszukiwania służących za wymiary. 3/56

4 Wyszukiwanie Najczęściej wykonywaną operacją w bazie danych jest wyszukiwanie danych. W najprostszej postaci: mając konkretną wartość poszukujemy rekordów, w których ta wartość występuje w danym polu. 4/56

5 Indeksy Plik nieuporządkowany umożliwia wyszukanie rekordu: mając (nie zmieniający się) wskaźnik albo fizyczny (adres) albo logiczny (wartość klucza głównego) do rekordu, lub przeglądając sekwencyjnie wszystkie rekordy w pliku. Często wyszukiwanie na podstawie wartości jednego lub więcej pól, np. wyznacz wszystkich studentów specjalizacji "BD", wyznacz wszystkich studentów mających < 20 lat, u w kolejności alfabetycznej nazwisk studentów. Indeksy są strukturami danych, których celem jest wspomaganie szybkiego wyszukiwania wartości pól i rekordów zapisanych w tabelach. Takie samo znaczenie jak skorowidz (indeks) w książce! 5/56

6 Indeksy Klucz wyszukiwania dla indeksu wybrane pola rekordu, względem których ma się odbywać wyszukiwanie. Indeksy składają się z: pozycji danych u k* - oznacza pozycję danych o wartości klucza wyszukiwania k, pozycji indeksu, kierujących wyznaczeniem właściwej pozycji danych w oparciu o wartości klucza wyszukiwania. 6/56

7 Indeksy Plik danych zbiór rekordów danych. Plik indeksu zbiór pozycji danych i pozycji indeksu. Indeks wewnętrzny - plik indeksu zawiera w sobie plik danych. Pozycja danych k* = rekord danych. Indeks zewnętrzny plik indeksu jest rozłączny z plikiem danych. Pozycja danych k* zawiera id rekordu danych. Postacie: 1. <k, id rekordu z tą wartością klucza k> albo 2. <k, lista id rekordów z tą wartością klucza k> gdzie id to adres gdy rekord nie zmienia miejsca wpp jednoznaczna wartość go identyfikująca (np. wartość klucza). W pozycjach danych są czasami dodawane dodatkowe pola (included columns), umożliwiające realizację zapytań bez przechodzenia do pliku danych. 7/56

8 Klasyfikacje indeksów Gdy klucz wyszukiwania = klucz główny indeks główny wpp. indeks niegłówny. Indeks jednoznaczny - klucz wyszukiwania = klucz jednoznaczny (także dla pól z NULL). Indeks pogrupowany (clustered) - indeks wewnętrzny i plik danych posortowany według wartości klucza indeksu. 8/56

9 Indeks pogrupowany Pozycje danych = rekordy danych - są zapisane w kolejności uporządkowanej względem wartości klucza indeksu. W rezultacie, rekordy o tej samej wartości klucza lub zbliżonej znajdują się na tej samej stronie lub na kilku powiązanych. indeks rzadki indeks gęsty 9/56

10 Rodzaje indeksów wewnętrznych Plik danych posortowany wtedy indeks pogrupowany, albo Plik danych haszowany - wtedy indeks haszowany. 10/56

11 Złożone klucze wyszukiwania Złożone klucze wyszukiwania: kombinacja pól np <age,sal> Zapytanie równościowe: u age=20 and sal =75 Zapytanie zakresowe: u age < 20; age=20 and sal > 10 Porządek leksykograficzny 11,80 12,10 12,20 13,75 <age, sal> 10,12 20,12 75,13 80,11 <sal, age> name age sal bob cal joe 12 Pozycje danych posortowane <sal,age> sue Rekordy danych posortowane <name> <age> <sal> Pozycje danych posortowane <sal> 11/56

12 Pseudo-wartość NULL Indeksowane są te wiersze, w których co najmniej jedna składowa klucza wyszukiwania indeksu nie jest NULL. Na przykład, za pomocą indeksu na kolumnie Comm nie można zrealizować wyszukiwania wierszy z nieokreśloną wartością w polu Comm: SELECT Ename FROM Emp WHERE Comm IS NULL; Można: WHERE Comm IS NOLL NULL; Ograniczenie to nie dotyczy indeksów bitmapowych. 12/56

13 Wyszukiwanie zakresowe plik posortowany "Wyznacz studentów ze średnią > 4.0" Gdy dane w pliku posortowanym typu spójny obszar stron: u wyszukiwanie binarne aby znaleźć pierwszego takiego studenta; u przejdź plik wypisując pozostałych takich studentów. Klucze w pliku indeksu k1< k2< <KN k1 najmniejszy klucz na stronie Page1, k2 na Page2,, itd. k1 k2 kn Jeden poziom pliku indeksu (spójny) Page 0 Page1 Page 2 Page N * Wyszukiwanie binarne na mniejszym pliku indeksu! * Plik danych może być zapisany na liście stron! Plik danych posortowany (niekoniecznie spójny obszar na dysku)

14 Strona indeksu Pozycja indeksu K < K 1. < K 2 m P 0 K 1 P 1 K 2 P 2 K m P m Statyczne drzewo ISAM (indexed sequential access method) Węzły wewnętrzne Liście Strony nadmiarowe Strony główne * W liściach - pozycje danych, w węzłach wewnętrznych pozycje indeksu.

15 Drzewo ISAM Korzeń * 15* 20* 27* 33* 37* 40* 46* 51* 55* 63* 97*

16 Wstawiamy 23*, 48*, 41*, 42*... Strony indeksu Korzeń Strony danych główne 10* 15* 20* 27* 33* 37* 40* 46* 51* 55* 63* 97* Strony danych nadmiarowe 23* 48* 41* 42*

17 B+ drzewo Wstawianie/usuwanie w czasie rzędu log N; drzewo wyważone względem wysokości (N = # liści). Każdy węzeł zawiera d <= m <= 2d pozycji indeksu (dla korzenia 2 <= m <= 2d ). Parametr d - stopień drzewa. Zapytania równościowe i zakresowe. Pozycje indeksu Pozycje danych

18 B+ drzewo Wyszukiwanie zaczyna się w korzeniu a porównania klucza wyszukiwania prowadzą do liścia tak jak dla drzew ISAM. Wyszukiwanie 5*, 15*, >= 24*... Korzeń * 3* 5* 7* 14* 16* 19* 20* 22* 24* 27* 29* 33* 34* 38* 39* * Na podstawie wyniku wyszukiwania 15*, wiemy że 15* nie ma w drzewie

19 Drzewa B+ w praktyce Średni stopień d=100. Średnie zapełnienie: 67%. Typowa pojemność: Wysokość 4: = 312,900,700 rekordów Wysokość 3: = 2,352,637 rekordów Zwykle górne poziomy drzewa w cache: Poziom 1 = 1 strona = 8 KB Poziom 2 = 133 strony = 1 MB Poziom 3 = 17,689 strony = 133 MB *

20 Wstawienie pozycji danych do B+ drzewa Wyznacz odpowiedni liść L. Wstaw pozycję danych do L. Jeśli mieści się to koniec! Wpp, podziel L (na L i nowy węzeł L2) u u Rozdziel równo pozycje, skopiuj na wyższy poziom środkowy klucz (najmniejszy w prawym węźle L2). Do ojca L wstaw pozycję indeksu z tym kluczem i wskaźnikiem wskazującym na L2. W razie potrzeby powtórz krok podziału rekurencyjnie. Kroki podziału mogą dojść do korzenia i w rezultacie drzewo może zwiększyć swoją wysokość o jeden. *

21 Wstawianie 8* Podział liścia 5 Pozycja wstawiana do ojca jest kopiowana. 2* 3* 5* 7* 8* Podział węzła wewnętrznego Pozycja wstawiana do ojca jest przesuwana w górę. *

22 Drzewo po wstawieniu 8* Korzeń * 3* 5* 7* 8* 14* 16* 19* 20* 22* 24* 27* 29* 33* 34* 38* 39* Poprzedni korzeń uległ podziałowi. Wysokość drzewa zwiększyła się o 1. *

23 Usunięcie pozycji danych z B+ drzewa Podobny algorytm jak przy wstawianiu. Opóźnione usuwanie przy użyciu operacji REBUILD. 23/56

24 B+ drzewo jako indeks Indeks może być wewnętrzny i wtedy pozycje danych pokrywają się z rekordami danych, tzn. rekordy danych są zapisywane w liściach B+ drzewa zgodnie z porządkiem klucza wyszukiwania. Z tego powodu jest to wtedy indeks pogrupowany. Albo indeks jest zewnętrzny i wtedy rekordy z danymi są przechowywane poza tym indeksem. 24/56

25 Strategia zastępowania buforów dla stron B+ drzewa LRU nie jest tu dobrą metodą! Korzeń drzewa i najwyższe poziomy dobrze jest trzymać cały czas w pamięci RAM! 25/56

26 Dodatkowe operacje na B+ drzewach Gdy ilość zajętego miejsca w drzewie spada poniżej pewnego progu (z powodu DELETE i UPDATE), możliwe: REBUILD utworzenie indeksu od nowa u usunięte rekordy pozostają fizycznie zapisane na stronie i są usuwane dopiero przy REBUILD. COALESCE połączenie ze sobą sąsiednich stron o zajętości poniżej 50%. Gdy na samym początku mamy dany duży zbiór rekordów, to wtedy zamiast powtarzania kolejnych operacji INSERT opłaca się zastosować algorytm BULK LOAD, którego działanie polega na posortowaniu pliku rekordów z danymi, a następnie dobudowaniu nad posortowanym ciągiem kolejnych poziomów indeksowych drzewa B+. 26/56

27 Podsumowanie drzew Zastosowanie indeksów o strukturze drzewa: Wyszukiwanie zakresowe Wyszukiwanie równościowe Sortowanie (np. ORDER BY) ISAM struktura statyczna: Modyfikowane są tylko liście Wymagane są strony nadmiarowe mogące istotnie pogorszyć działanie algorytmów. B+ drzewo struktura dynamiczna: W praktyce wysokość na ogół <=4

28 Indeks haszowany Ustalona alokacja stron głównych; alokowane dodatkowe strony nadmiarowe w razie potrzeby. h(k) np. = k mod M = segment do którego należy pozycja danych k* o kluczu wyszukiwania k (M = # segmentów). h(klucz) klucz h 0 1 M-1 Strony główne Strony nadmiarowe

29 Indeks haszowany z uporządkowanymi segmentami Wariant, w którym pozycje danych w każdym segmencie są uporządkowane względem wartości klucza wyszukiwania. 29/56

30 Podsumowanie haszowania Mogą powstać długie łańcuchy nadmiarowych stron co prowadzi do pogorszenia działania: konieczność okresowego wykonywania operacji REBUILD, istnieją dynamiczne wersje haszowania polegające na zwiększaniu liczby M segmentów przez ich podział. Indeksy haszowane dobre przy wyszukiwaniu równościowym. Nie wspomagają: wyszukiwania zakresowego, sortowania po kluczu wyszukiwania.

31 Dla jednej tabeli 1. Plik danych nieuporządkowany, wszystkie indeksy zewnętrzne Rekordy danych mają stałą lokalizację. W pozycjach danych indeksów znajdują się niezmienne wskaźniki do rekordów w pliku danych. Domyślny w Oracle. 31/56

32 2. Indeks wewnętrzny Dla jednej tabeli może być zbudowany tylko jeden indeks wewnętrzny i wiele indeksów zewnętrznych. W indeksie wewnętrznym postaci B+ drzewa rekordy z danymi są zapisywane w liściach. W indeksie wewnętrznym haszowanym rekordy z danymi są zapisywane na stronach segmentów tablicy haszowanej. Rekordy mogą być przesuwane między stronami co powoduje zmianę fizycznego wskaźnika do rekordu. W indeksach zewnętrznych zamiast adresu używa się wartości klucza indeksu wewnętrznego. Domyślny w SQL Serer. 32/56

33 2. Indeks wewnętrzny c.d. Wyszukiwanie rekordu według wartości klucza wyszukiwania indeksu zewnętrznego, wymaga przejścia dwóch indeksów: 1. najpierw zewnętrznego, w którym znajdujemy wartość klucza indeksu pogrupowanego odpowiadającego szukanemu rekordowi, 2. a następnie indeksu pogrupowanego, w którym w oparciu o wartość klucza wyszukiwania znajdujemy szukany rekord. 33/56

34 Indeks pogrupowany i niepogrupowany Jeśli istnieje indeks pogrupowany, wskaźnikami w pozycjach danych w indeksie niepogrupowanym są klucze indeksu pogrupowanego a nie adresy do rekordów. 34/56

35 Struktury danych wielowymiarowe tablica wielowymiarowa Siatka (ang. grid file) podział obszaru wyszukiwań, powiedzmy leżącego na płaszczyźnie, poziomymi i pionowymi liniami na prostokąty. Punkty trafiające do jednego prostokąta są zapisywane w jednym segmencie. Gdy segmenty się przepełnią, można albo stosować strony nadmiarowe albo podzielić prostokąty na mniejsze zwiększając liczbę segmentów. 35/56

36 Struktury danych wielowymiarowe Możliwość zastosowania funkcji haszowanej dla układu wartości np. H(1,...,n)=h1(1)&h2(2)&...&hn(n) u u Wartością funkcji haszującej dla układu wartości jest konkatenacja tekstowa wartości funkcji haszujących dla poszczególnych składowych. Wspiera wyszukiwanie rekordów również gdy tylko niektóre składowe i są określone. 36/56

37 Drzewa wielowymiarowe do przechowywania zbioru dowolnych obiektów geometrycznych R drzewa (prostokątne) są pewnym uogólnieniem B drzew do n wymiarów. Pozycją danych w takim drzewie jest para złożona z n-wymiarowej kostki: {(1,...,n): ai<=i<=bi dla 1<=i<=n} oraz adresu pewnego obiektu geometrycznego, który jest ograniczony tą kostką może to być punkt. Podobnie, pozycją indeksu jest taka kostka oraz wskaźnik do węzła niższego poziomu, w którego poddrzewie znajdują się wyłącznie obiekty zawarte w tej kostce. Kostki poddrzew danego węzła nie muszą być rozłączne. 37/56

38 Powtórzenie Plik z rekordami danych składowanie danych nieuporządkowany uporządkowany (posortowany) haszowany tablica wielowymiarowa Indeks wyszukiwanie danych, jednoznaczność kluczy, blokady główny, jednoznaczny wewnętrzny: pozycja danych = rekord danych zewnętrzny: pozycja danych = identyfikator rekordu danych pogrupowany wewnętrzny & plik danych uporządkowany według wartości klucza indeksu B+ drzewo tablica haszowana 38/56

39 Uwaga na słabą selektywność wyszukiwania po kolumnie! SELECT E.Ename FROM Emp E WHERE E.Job=:job ORDER BY E.Ename Zwykły indeks na E.Job może być zły ze względu na słabą selektywność wyszukiwania po stanowiskach E.Job! Ale: 1. Indeks haszowany z kluczem E.Job sortowane segmenty po E.Ename 2. Indeks pogrupowany: Emp(Job, ) 3. Strategia tylko-indeks. 39/56

40 Część 2 Sortowanie w bazie danych 40/56

41 Zastosowanie sortowania w bazach danych ORDER BY - dane są wymagane w pewnym porządku. Budowa indeksu - początkowego B+ drzewa dla wczytywanego zbioru rekordów. Złączanie tabel metodą Sort-merge. Realizacja DISTINCT, GROUP BY, UNION, EXCEPT alternatywą haszowanie. Problem: posortować 5GB danych za pomocą 100MB RAM

42 Sortowanie zewnętrzne (wielofazowe przez scalanie) Faza 0 sortowanie rekordów w ramach stron: Wczytaj stronę, posortuj ją, zapisz na dysku. Faza 1,2,3, itd: scalaj uporządkowane podpliki w większe uporządkowane podpliki aż cały plik zostanie uporządkowany. Wejście 1 Wyjście Dysk Wejście 2 Bufory w RAM Dysk Dwa strumienie uporządkowanych danych są scalane w jeden uporządkowany.

43 Przykład W każdej fazie odczytujemy i 3,4 6,2 9,4 8,7 5,6 3,1 2 3,4 2,6 4,9 7,8 5,6 1,3 2 Plik wejściowy Faza 0 zapisujemy każdą stronę w pliku. 2,3 4,6 4,7 8,9 1,3 5,6 2 Faza 1 Idea: Dziel i rządź: sortuj podpliki i je scalaj. Zamiast dwóch buforów można użyć więcej. 2,3 4,4 6,7 8,9 1,2 3,5 6 Faza 2 Faza 3 Praktycznie liczba faz <=3. 1,2 2,3 3,4 4,5 6,6 7,8 9

44 Sortowanie za pomocą B+ drzewa Warunek: Tabela ma indeks na B+ drzewie względem kolumn sortowania. Idea: Przejść po liściach indeksu. Czy jest to dobra metoda? Przypadki: Indeks pogrupowany Bardzo dobra! Indeks niepogrupowany Może być bardzo zła!

45 Indeks pogrupowany Od korzenia przejdź do skrajnie lewego liścia a następnie sekwencyjnie w prawo po liściach. Indeks Pozycje danych Rekordy danych w pozycjach danych! Liniowy względem liczby stron * Zawsze lepsze od sortowania zewnętrznego!

46 Indeks niepogrupowany Ogólnie, jedna operacja We/Wy na rekord danych! Liniowy względem liczby rekordów, nie stron! Indeks Pozycje danych Rekordy danych

47 Dodatek: Realizacja indeksów w Oracle 47/56

48 Indeksy w Oracle Indeks oparty na B+ drzewie Indeks pogrupowany oparty na B+ drzewie Indeks oparty na B+ drzewie z odwróconymi składowymi kluczy Indeks oparty na klastrze jednej lub więcej tabel (B+ drzewo lub hasz), w szczególności indeks haszowany Indeks ze składowymi określonymi za pomocą wyrażeń Indeks bitmapowy w implementacji są dwa B+ drzewa: wartość -> wektor 0-1 oraz numer pozycji w wektorze -> wiersz 48/56

49 Plik nieuporządkowany Pozycja danych składa się z wartości indeksowanych kolumn oraz z identyfikatora ROWID wiersza w tabeli - określającego fizyczne położenie danego wiersza na dysku. Umożliwia: znalezienie wiersza w oparciu o wartość klucza wyszukiwania, realizację zapytań zakresowych. Przy wykonywaniu zapytania system używa indeksu zewnętrznego opartego na B+ drzewie tylko wtedy gdy jest zapewniona wystarczająca selektywność wyszukiwania, powiedzmy zwracane zostaje co najwyżej 5 do 10% wszystkich rekordów w pliku. Indeks zewnętrzny oparty na B+ drzewie jest domyślnie tworzony dla każdego klucza głównego i jednoznacznego. 49/56

50 Indeks pogrupowany oparty na B+ drzewie Indeks pogrupowany główny. Pozycja danych = wiersz tabeli. Jest zapewniony szybki dostęp do wierszy przez wartości klucza głównego. Wiersze nie posiadają swoich identyfikatorów ROWID identyfikacja wierszy przebiega wyłącznie przez wartości klucza głównego; w pozostałych indeksach wynikiem wyszukania jest wartość klucza głównego. 50/56

51 Indeks pogrupowany oparty na B+ Załóżmy, że chcemy dokonywać analizy klientów wyszukując klientów mieszkających w określonym mieście. Miasta(Id_miasta, Nazwa_miasta) drzewie Klienci(Id_miasta, Id_klien_w_miescie, Nazwisko, Hobby, Wiek) Jeśli na kluczu głównym tabeli Klienci jest założony indeks pogrupowany, istotnie można przyśpieszyć wykonywanie zapytań w rodzaju: SELECT K.Nazwisko, K.Hobby FROM Klienci K INNER JOIN Miasta M ON K.Id_miasta = M.Id_miasta WHERE M.Nazwa_miasta = 'WARSZAWA' AND K.Wiek BETWEEN 18 and 25; Zastosowanie klucza głównego złożonego! 51/56

52 Tworzenie indeksu opartego na B+ drzewie połączonego z tabelą CREATE TABLE Klienci( Id_miasta INTEGER, Id_klien_w_miescie INTEGER, Nazwisko VARCHAR2(80), Hobby VARCHAR2(20), Wiek INTEGER, CONSTRAINT Klienci_pk PRIMARY KEY (Id_miasta, Id_klien_w_miescie), CONSTRAINT Klienci_fk FOREIGN KEY(Id_miasta) REFERENCES Miasta ) ORGANIZATION INDEX; 52/56

53 Indeks haszowany Przykład zastosowania indeksu haszowanego dla klucza głównego Id_konta tabeli: Konta(Id_konta, Saldo, Imie, Nazwisko, Adres) Zakładamy, że tabela Konta zawiera bardzo dużo wierszy oraz że często wielu kasjerów w banku równocześnie wykonuje zapytanie: SELECT * FROM Konta k WHERE k.id_konta = :numer; 53/56

54 Tworzenie indeksu haszowanego CREATE CLUSTER Klast_konta(Id_konta INTEGER) SIZE 512 SINGLE TABLE HASHKEYS HASH IS mod(id_konta, ); Następnie definiujemy tabelę Konta: CREATE TABLE Konta(Id_konta INTEGER PRIMARY KEY, Saldo NUMBER, Imie VARCHAR2(20), Nazwisko VARCHAR2(50), Adres VARCHAR2(70)) CLUSTER Klast_konta(Id_konta); 54/56

55 Tworzenie indeksu haszowanego Indeks klastra jest tworzony automatycznie. Parametr SIZE w definicji klastra określa rozmiar bloku - ilość miejsca w bajtach przeznaczoną do zapisania rekordów z tą samą wartością klucza klastra. Domyślną wartością (gdy brak klauzuli SIZE) jest rozmiar strony dyskowej. Jeśli nie wszystkie wiersze dla danej wartości klucza klastra mieszczą się w jednym bloku, są zapisywane na liście nadmiarowych bloków. Poprzez dobór odpowiedniej wartości SIZE można spowodować, że wszystkie rekordy z daną wartością klucza znajdą się na tej samej lub tylko na kilku stronach dyskowych. 55/56

56 Sortowanie segmentów haszowanych CREATE CLUSTER call_detail_cluster (telno NUMBER, call_timestamp NUMBER SORT, call_duration NUMBER SORT) HASHKEYS HASH IS telno SIZE 256; CREATE TABLE call_detail (telno NUMBER, call_timestamp NUMBER SORT, call_duration NUMBER SORT, other_info VARCHAR2(30) ) CLUSTER call_detail_cluster (telno, call_timestamp, call_duration); Wyświetlić rozmowy wykonane z danego numeru w kolejności od najwcześniejszej (billing). SELECT * FROM call_detail WHERE telno = ORDER BY call_timestamp; 56/56

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo