I trymestr ciąży: ciąża ektopowa; ciąża szyjkowa; ciąża zaśniadowa; poronienie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I trymestr ciąży: ciąża ektopowa; ciąża szyjkowa; ciąża zaśniadowa; poronienie."

Transkrypt

1 Stany zagrożenia życia w położnictwie Elżbieta Nowacka Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik: prof.dr hab.n.med. Ewa Mayzner-Zawadzka 1

2 STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W POŁOŻNICTWIE: A. związane z krwawieniem, krwotokiem z dróg rodnych w przebiegu ciąży, porodu, połogu - krwotok jest objawem wiodącym. B. bez krwawienia, krwotoku z dróg rodnych związane czasowo lub przyczynowo z ciążą, porodem, połogiem, ale krwawienie z dróg rodnych może pojawić się w przebiegu, lub może być powikłaniem. 2

3 STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA PRZEBIEGAJĄCE Z KRWOTOKIEM Z DRÓG RODNYCH: I trymestr ciąży: ciąża ektopowa; ciąża szyjkowa; ciąża zaśniadowa; poronienie. II i III trymestr ciąży: przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego; łożysko przodujące; pęknięcie macicy. 3

4 STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA PRZEBIEGAJĄCE Z KRWOTOKIEM Z DRÓG RODNYCH: Śródporodowo: pęknięcie macicy; przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego; łożysko centralnie przodujące. Poporodowe: atonia macicy; pozostawienie fragmentów tkanki łożyskowej; nieprawidłowości łożyska (przyrośnięte, wrośnięte); rozerwanie szyjki macicy i pochwy; wynicowanie macicy. 4

5 STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA BEZ KRWOTOKU Z DRÓG RODNYCH JAKO OBJAWU PIERWSZEGO I WIODĄCEGO: I trymestr ciąży: ciąża zaśniadowa; wstrząs septyczny w przebiegu poronienia septycznego zespół OHSS. 5

6 STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA BEZ KRWOTOKU Z DRÓG RODNYCH JAKO OBJAWU PIERWSZEGO I WIODĄCEGO: II i III trymestr ciąży: rzucawka, HELLP; zator wodami płodowymi; pęknięcie macicy; przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego; zator tętnicy płucnej; obrzęk płuc w przebiegu tokolizy; wstrząs septyczny w przebiegu zakażenia błon płodowych. 6

7 STANY ZAGROZENIA ŻYCIA BEZ KRWOTOKU Z DRÓG RODNYCH JAKO OBJAWU PIERWSZEGO I WIODĄCEGO: Śródporodowo: rzucawka; zator płynem owodniowym; zator powietrzny w trakcie cięcia cesarskiego; zator tętnicy płucnej; zespół Mendelsona; NZK w przebiegu choroby podstawowej ciężarnej; powikłania znieczuleń przewodowych (podanie donaczyniowe leków znieczulenia miejscowego, niezamierzone znieczulenie podpajęczynówkowe); wstrząs septyczny. 7

8 STANY ZAGROZENIA ŻYCIA BEZ KRWOTOKU Z DRÓG RODNYCH JAKO OBJAWU PIERWSZEGO I WIODĄCEGO: Poporodowe: rzucawka; zator tętnicy płucnej; wstrząs septyczny Inne choroby matki. 8

9 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZGONÓW CIĘŻARNYCH I RODZĄCYCH W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM: PIH wstrząs septyczny; wstrząs krwotoczny (przedwcześnie oddzielenie łożyska, łożysko przodujące, pęknięcie macicy, atonia macicy); rzucawka, HELLP; zator płynem owodniowym; zator tętnicy płucnej; zgony związane ze znieczuleniem. 9

10 Przyrost masy w ciąży Przyrost masy ciała w ciąży powyżej 15 kg, lub BMI >35 koreluje: Z nieprzewidywalnym zakresem blokady regionalnej po podaniu rutynowych dawek LMZ (zmiany pojemności przestrzeni zewnątrzoponowej i pp); Z większą częstością kaniulacji naczynia w przestrzeni zzo; Z częstsza możliwością uszkodzenia opony pajęczej w trakcie identyfikacji przestrzeni zzo. 10

11 Przyrost masy w ciąży Przyrost masy ciała w ciąży powyżej 15 kg, lub BMI >35 koreluje: Ze wzrostem częstosci aspiracji. Ze wzrostem częstości trudnej intubacji. Trudna intubacja zdarza się: 1:280 ciężarne; 1:2230 pacjenci chirurgiczni. 11

12 Donaczyniowe podanie leków miejscowo znieczulających - bupiwakaina Znaczna kardiotoksyczność bupiwakainy; HR>60 niemożność odłączenia od kanału sodowego; Serce niewrażliwe na defibrylację. Intralipid w resuscytacji; Propofol resuscytacja, profilaktyka. 12

13 Intralipid 100 ml 20%; Wlew 0,5 ml/kg/min przez 2 godziny. 13

14 GŁÓWNE PRZYCZYNY KRWOTOKÓW POŁOŻNICZYCH przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego; łożysko przodujące; pęknięcie macicy; atonia macicy; wynicowanie macicy; pozostawienie fragmentów tkanki łożyskowej; uszkodzenia kanału rodnego. 14

15 Polega na: PRZEDWCZESNE ODKLEJENIE PRAWIDŁOWO USADOWIONEGO ŁOŻYSKA Częstość występowania: przedwczesnym oddzieleniu się prawidłowo usadowionej tkanki łożyskowej po 20 tygodniu ciąży; jest związane z nieprawidłowym unaczynieniem łożyska ,5 % porodów; 1:500 1:800 porodów; 1/3 wszystkich krwotoków przedporodowych. Śmiertelność matek: 3 % ( 0,5 5 % ). Śmiertelność okołoporodowa noworodków: 60 %. 15

16 OBJAWY KLINICZNE PRZEDWCZESNEGO ODKLEJENIA PRAWIDŁOWO USADOWIONEGO ŁOŻYSKA: ból brzucha 90 %; wzmożone napięcie macicy 34 %; krwawienie z dróg rodnych % (ciemną krwią); oddzielenie utajone : krwawienie do mięśnia macicy, więzadeł szerokich do jamy macicy przy zachowanej ciągłości błon płodowych (przepływ przez łożysko w ciąży donoszonej ml/min, w jamie macicy może zgromadzić się ml krwi); hipotensja; wstrząs hipowoleniczny pokrwotoczny; DIC 20% wszystkich przypadków ( zależy od wielkości krwiaka pozałożyskowego, szybkości odklejania się łożyska, wieku ciążowego < 36 HBD ; hipofibrynogenemia, afibrynogenemia - 30% powikłanych DIC; cechy zagrożenia płodu ( bradykardia, zanik FHR ); 16

17 ŁOŻYSKO PRZODUJĄCE Polega na tym, że: łożysko znajduje się zawsze przed płodem. W zależności od umiejscowienia tkanki łożyskowej w stosunku do ujścia wewnętrznego szyjki macicy wyróżniamy łożysko przodujące: centralnie 47 % częściowo 29 % brzeżnie 24 %. Częstość występowania: 0,4 0,6 %; 1:100 1:400 porodów. Przyczyna 1/3 wszystkich krwawień w III trymestrze ciąży. Śmiertelność matek 10 %. Śmiertelność okołoporodowa noworodków 67 %. 17

18 OBJAWY KLINICZNE ŁOŻYSKA PRZODUJĄCEGO: nagłe krwawienie z dróg rodnych; bez dolegliwości bólowych; krwawienie żywoczerwone (tętnicze); macica o prawidłowym napięciu; hipotensja; wstrząs hipowolemiczny pokrwotoczny; DIC. 18

19 PPĘKNIĘCIE MACICY Pęknięcie mięśnia macicy może wystąpić: przed porodem; w trakcie porodu; po porodzie. Częstość występowania 0,08 0,1 %. Umieralność matek 5 60 %. 19

20 OBJAWY KLINICZNE PĘKNIĘCIA MACICY: ostry, nagły, rozdzierający ból brzucha; po czym prawie całkowite ustąpienie skurczów macicy; ból barku wskutek podrażnienia okolicy podprzeponowej; krwawienie z pochwy; cechy podrażnienia otrzewnej; dwa guzy w jamie brzusznej: płód i macica; cechy zagrożenia płodu ( bradykardia, zanik FHR ). 20

21 ZZNIECZULENIE CIĘŻARNEJ WE WSTRZĄSIE _ Z WYBORU ZNIECZULENIE OGÓLNE INDUKCJA : - redukcja dawki Thiopentalu - < 3 mg/kg; - Ketamina 0,5 1 mg/kg ( ostrożnie, bo może powodować wzrost napięcia macicy i potencjalnie powiększać krwiak pozałożyskowy lub przyspieszać odklejenie łożyska ); - Etomidat 0,3 mg/kg u pacjentek niestabilnych hemodynamicznie; - Scolina 1-1,5 mg/kg. 21

22 POSTĘPOWANIE OGÓLNE W KRWOTOKACH POŁOŻNICZYCH CIĄGŁA OBSERWACJA I MONITOROWANIE CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH dwie duże kaniule obwodowe; pobrać badania ( morfologia, elektrolity, układ krzepnięcia, mocznik, grupa krwi, krzyżówka ) ; tlenoterapia, wsparcie oddechowe, respiratoroterapia; stężenie Hg i HT w wyniku hemokoncentracji mogą być fałszywie zawyżone i właściwa utratę można ocenić po przetoczeniu płynów i hemodylucji); monitorowanie utraty badanie morfologiczne krwi co 4 6 godzin; 22

23 Postępowanie ciągły pomiar ciśnienia tętniczego krwi; saturacja krwi tętniczej; monitor EKG; monitorować diurezę; OCŻ; ocenić utratę krwi wg ogólnie przyjętych zasad; rozpocząć przetaczanie płynów ( koloidy 1x deficyt objętości, krystaloidy 2x deficyt objętości zmiana wytycznych) wg poglądów obecnie obowiązujących w początkowym okresie wstrząsu podajemy płyny koloidowe, w rozwiniętym wstrząsie z dużymi zmianami destrukcyjnymi śródbłonków krystaloidy i koloidy o bardzo dużych cząsteczkach; 23

24 POSTĘPOWANIE OGÓLNE W KRWOTOKACH POŁOŻNICZYCH CIĄGŁA OBSERWACJA I MONITOROWANIE CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH cd. 7,5 10 % NaCl w ilości ml lub Nalokson w dawce 0,6 0,8 mg może do czasu skrzyżowania krwi polepszyć wartości hemodynamiczne; z uwagi na niebuforowanie płynów dostępnych w naszych warunkach na 1000 ml + 20 mmol wodorowęglanu niezależnie od leczenia kwasicy; leczenie DIC (koncentrat krwinek płytkowych, antytrombina III, FFP), NovoSeven, Xigris; 24

25 NADCIŚNIENIE INDUKOWANE CIĄŻĄ - PIH Nadciśnienie tętnicze pojawiające się po 20 tygodniu ciąży i ustępujące po 6 tygodniach po porodzie. Przy chorobie trofoblastycznej może pojawić się przed 20 tygodniem ciąży. Częstość występowania 5 7 % wszystkich ciąż. Śmiertelność matek 20 %. Śmiertelność okołoporodowa noworodków 6 10 % ( 8-37%). 25

26 CIĘŻKI STAN PRZEDRZUCAWKOWY RR > 160/90 mmhg, stale utrzymuje się na jednakowym poziomie lub się podwyższa pomimo leczenia; Białkomocz > 5 g/l/d; Oliguria < 400 ml/d; Objawy mózgowe, bóle głowy, zawroty głowy, rozdrażnienie, zaburzenia świadomości; Zaburzenia widzenia ( mroczki przed oczami, widzenie za mgłą, podwójne widzenie, ślepota odklejenie siatkówki ); Objawy ze strony przewodu pokarmowego nudności, wymioty, bóle nadbrzusza; Obrzęk płuc, sinica; HELLP. 26

27 RZUCAWKA - DEFINICJA Drgawki lub śpiączka u ciężarnej występujące przed, w trakcie, lub po porodzie nie uwarunkowane żadną chorobą neurologiczną przed w trakcie po por. 27

28 NAPAD RZUCAWKI - JEST WYNIKIEM SKURCZU NACZYŃ MÓZGOWYCH stan uogólnionego niepokoju; okres drgań włókienkowych mięśni twarzy, drżenie rąk i stóp; rozszerzenie źrenic; okres skurczów tonicznych (zaciśnięcie dłoni, zębów, zatrzymanie oddechu, zasinienie twarzy); okres drgawek klonicznych, które obejmują ą całe ciało, ciężarna rzucaokres drgawek rękoma i nogami wokół siebie, skurcz mięśni szyi powoduje odgięcier głowy do tyłu, skurcz mięśni grzbietu powoduje łukowate wygięcie kręgosłupa; pojawia się piana na ustach (wzmożone wydzielanie); po około 1 minucie drgawki ustępują; pojawia się chrapliwy oddech; chora pozostaje przez pewien czas nadal nieprzytomna. 28

29 RZUCAWKA - PATOGENEZA całkowita utrata autoregulacji; encefalopatia z przekrwienia; encefalopatia z niedokrwienia, wskutek krytycznego obkurczenia naczyń. 29

30 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZGONÓW MATEK Z RZUCAWKĄ wylewy wewnątrzczaszkowe ( 73%) ARDS (9,3% ) niewydolność wielonarządowa ( 5,3% ) Inne ( DIC). 30

31 PATOFIZJOLOGIA PIH skurcz naczyń? upośledzenie mechanizmów naprawczych naczyń? uszkodzenie śródbłonka; agregacja płytek; odkładanie się fibryny; niedokrwienie narządów. 31

32 PIH WPŁYW NA SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA CVP może nie wykazywać korelacji z ciśnieniem zaklinowania (przy prawidłowym CVP może dojść do obrzęku płuc); Wzrost PCWP zwiastuje dysfunkcję komory lewej i obrzęk płuc przy prawidłowych wartościach CVP. 32

33 PIH WPŁYW NA UKŁAD ODDECHOWY Obrzęk płuc - kardiogenny na skutek niewydolności komory lewej (okołoporodowa kardiomiopatia); - niekardiogenny (wzrost przepuszczalności naczyń, jatrogenne przeciążenie płynami, spadek ciśnienia koloidoosmotycznego); - COP PCWP < 4 zawsze kończy się obrzękiem płuc; 33

34 PIH WPŁYW NA OUN Uszkodzenie śródbłonków naczyń, rozszczelnienie bariery krew -mózg; Uogólniony obrzęk OUN; Wzmożenie odruchów, większa podatność na bodźce; Zwiększona wrażliwość na środki wpływające depresyjnie na OUN; Bóle głowy, objawy niepokoju,zaburzenia widzenia; 34

35 POWIKŁANIA STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO I RZUCAWKI Wczesne: przełom nadciśnieniowy; obrzęk mózgu, śpiączka, krwawienie śródmózgowe, ślepota korowa; śródmiąższowy obrzęk płuc z niewydolnością oddechową; zachłystowe zapalenie płuc; niewydolność lewokomorowa z obrzękiem płuc; uszkodzenie nerek i niewydolność nerek; niewydolność wątroby; krwiak podtorebkowy wątroby pęknięcie wątroby; DIC; Niewydolność krążeniowo oddechowa. 35

36 POWIKŁANIA STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO I RZUCAWKI Późne: encefalopatia; charakteropatia; zaburzenia widzenia; ubytkowe objawy neurologiczne. 36

37 LECZENIE STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO I RZUCAWKI Reżim łóżkowy - ( cicho, ciemno, bez stymulacji ). Monitorowanie: RR; HR; oddechu; diurezy; bilans płynów; białkomocz dobowy; poziom białka całkowitego i albumin w surowicy krwi; stężenie kwasu moczowego, kreatyniny; stężenie wapnia; poziom enzymów wątrobowych; poziom bilirubiny ( głownie pośredniej ); LDH; koagulogram z oceną poziomu antytrombiny III i D dimerów; morfologia z rozmazem ( schizocyty ). 37

38 LEKI STOSOWANE W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM I RZUCAWCE Leki obniżające ciśnienie krwi: dihydralazyna ( Nepresol ) tachyfilaksja; metylodopa; labetalol; blokery kanału wapniowego - tachyfilaksja; beta-blokery ( mogą skrócić ciążę o około 7 dni ); diazoksyd; nitroprusydek, nitrogliceryna; diuretyki. 38

39 LEKI STOSOWANE W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM I RZUCAWCE Profilaktyka przeciwdrgawkowa: Magnez ( USA ) nieudowodnione działanie przeciwdrgawkowe; interakcje z lekami zwiotczającymi; śródmiąższowy obrzęk płuc z niewydolnością oddechową; blok płytki nerwowo - mięśniowej; możliwość NZK po podaniu intubacyjnej dawki scoliny; tokoliza; obniża agregacje płytek; powoduje wzrost syntezy PGI2; działa podobnie do blokerów Ca zmniejszenie oporu obwodowego bez zmniejszenia rzutu; dawkowanie: bolus 6 g iv, potem wlew 1 2 g/h ( rozcieńczamy w glukozie ). 39

40 LEKI STOSOWANE W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM I RZUCAWCE cd. Fenytoina: udowodnione działanie przeciwdrgawkowe; długi okres półtrwania; trudne dawkowanie; nie daje tokolizy. Benzodwuazepiny: udowodnione działanie przeciwdrgawkowe; przerywają 80 % drgawek w ciągu 5 minut; bezpieczeństwo i łatwość podania; Przeciwskazane w PIH bo znosza autoregulację mózgową w pniu mózgu (odbywa się przez receptory gaba-ergiczne większe zagrożenie krwawieniem do OUN). Barbiturany: thiopental. 40

41 WYBÓR METODY PORODU wyprowadzić pacjentkę ze stanu drgawek; ciążę ukończyć w sposób najbezpieczniejszy i najmniej urazowy, o sposobie ukończenia ciąży decyduje położnik; główna zasada postępowania po krótkim leczeniu zachowawczym, kiedy kontrolujemy już stan pacjentki kończymy ciążę. 41

42 ZNIECZULENIE DO CIĘCIA CESARSKIEGO PP bezpieczniejsze niż zzo bo cienka igła; - znieniona reaktywność naczyń i mniej nasilona hipotensja towarzysząca blokadzie współczulnej). 42

43 ZNIECZULENIE DO CIĘCIA CESARSKIEGO Znieczulenie ogólne: pilne cięcie cesarskie, przeciwwskazania do znieczuleń przewodowych; szybka indukcja; rezygnacja z ketaminy; ostrożna precuraryzacja; zmniejszyć dawkę leków zwiotczających; intubacja rurką o mniejszej średnicy (obrzęk krtani); zapobieganie wahaniom RR w trakcie intubacji (lignokaina - 1 mg/kgiv, labetalol - 5 mg iv, nepresol 5 mg lub wlew, nitroprusydek sodowy wlew, nitrogliceryna wlew); gładkie budzenie; extubacja po pełnym obudzeniu. 43

44 ZESPÓŁ HELLP hemoliza wewnątrznaczyniowa ( H - Hemolisis ); podwyższone stężenie enzymów wątrobowych ( EL elevated liver enzymes) ; niska liczba płytek krwi ( LP low plates ). 44

45 HELLP sygnalizuje ciężką postać PIH; trudny do przewidzenia przebieg kliniczny; złe rokowanie dla matki i płodu. 45

46 Zespół HELLP- powikłania Śmiertelność matek do 24% Śmiertelność okołoporodowa 30-40% Obrzęk płuc Niewydolność nerek Pęknięcie wątroby 46

47 Zespół HELLP, badania laboratoryjne Bilirubina pośrednia i bezpośrednia AlAT AspAT LDH D-dimery Płytki 47

48 FAZY HELLP Faza I laboratoryjna: spadek liczby płytek krwi; obniżenie poziomu antytrombiny III; wzrost stężenia D dimerów; wzrost ASPAT; wzrost ALAT; wzrost poziomu bilirubiny; wzrost LDH. 48

49 FAZY HELLP Faza II pojawienie się dolegliwości: ból nadbrzusza; ból okolicy podżebrowej prawej; cech infekcji wirusopodobnej; nudności, wymioty. 49

50 FAZY HELLP Faza III groźnych dla życia powikłań: krwawienia ( maciczne, żołądkowo-jelitowe ); krwiak podtorebkowy wątroby; niewydolność nerek; niewydolność oddechowa; powikłania neurologiczne krwiak śródczaszkowy, krwotok mózgowy. 50

51 Przyczyny zgonu matek Niewydolność krążenia; Koagulopatia; Krwawienie do OUN; Pęknięcie wątroby; Niewydolność wielonarządowa. 51

52 HELLP - leczenie Kortykosterydy; Leki hipotensyjne; Terapia przeciwdrgawkowa; Podaż płynów; Preparaty krwi; Antybiotykoterapia; Inne: plazmafereza, PGI 2, heparyna, tlenek azotu, l- ornityna. 52

53 ZATOR WODAMI PŁODOWYMI zdarzenie niemożliwe do przewidzenia; nie można mu zapobiec; podejrzewamy go w każdym przypadku wystąpienia sinicy z niewyjaśnionej przyczyny oraz wstrząsu w przebiegu porodu. Po raz pierwszy opisany w literaturze przez Meyera w 1926 roku. W 1927 Warden uzyskał go eksperymentalnie u zwierząt laboratoryjnych. Występowanie wg różnych autorów: 1:8000 porodów - 1: porodów. Śmiertelność 86%. 25% zgonów występuje w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia pierwszych objawów pomimo prawidłowo podjętego leczenia. 53

54 CZYNNIKI RYZYKA ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: poród przedłużony zaawansowany wiek matki; wieloródka ; makrosomia płodu; szybki poród; indukcja lub stymulacja porodu oksytocyną; wewnątrzmaciczne obumarcie płodu; podbarwienie płynu owodniowego smółką; PIH; amniotomia; amniocenteza; wprowadzenie cewnika do pomiaru ciśnienia śródmacicznego; dopochwowe podanie prostaglandyn E 2. 54

55 ZATOR WODAMI PŁODOWYMI TO: zapaść sercowo-naczyniowa; DIC; mogą występować kolejno lub równocześnie. 55

56 PATOGENEZA ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: Wniknięcie płynu owodniowego do krążenia matki. Może się zdarzyć w trzech sytuacjach: amniotomii; rozerwania naczyń kanału szyjki macicy lub macicy; powstania gradientu ciśnień wystarczających do wtłoczenia płynu owodniowego do krwiobiegu matki. 56

57 ZMIANY PATOFIZJOLOGICZNE W ZATORZE WODAMI PŁODOWYMI: Wniknięcie płynu owodniowego do krążenia matki powoduje: ostre nadciśnienie płucne; nagły spadek rzutu lewej komory serca; powstaje ostre serce płucne; prowadzące do niewydolności prawej komory; dochodzi do NZK w mechanizmie rozkojarzenia elektromechanicznego; dochodzi do NZ zaburzeniu ulega stosunek wentylacji do perfuzj; dochodzi do hipoksemii i kwasicy. 57

58 ETIOLOGIA DIC W PRZEBIEGU ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: przedostanie się do krążenia systemowego płynu owodniowego zawierającego znaczne ilości TF (tromboplastyn); lepkość i aktywność prozakrzepowa płynu owodniowego rośnie w okresie ciąży i osiąga maksimum podczas porodu; materiałem trombogennym w płynie owodniowym są tromboplastyny i enzymy aktwujące bezpośrednio czynnik X; do krążenia systemowego przedostają się składniki morfotyczne płynu, złuszczony nabłonek, meszek płodowy, maź płodowa. 58

59 SEKWENCJA ZMIAN PATOFIZJOLOGICZNYCH DIC W PRZEBIEGU ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: TF powoduje systemową i lokalną w krążeniu płucnym aktywację układu krzepnięcia; TF powoduje uwolnienie dużych ilości tt-pa ze śródbłonków płucnych (efektem jest nasilenie fibrynolizy); aktywacja układu krzepnięcia i fibrynolizy prowadzi do powstania mikrozatorów (ONO); składniki morfotyczne płynu owodniowego zaczopowują drobne tętniczki i naczynia włosowate w krążeniu płucnym (ONO). 59

60 ZMIANY PATOMORFOLOGICZNE STWIERDZANE W ZATORZE WODAMI PŁODOWYMI: Płuca: makroskopowo wykazują obrzęk; wybroczyny do pęcherzyków; zatory naczyń płucnych materiałem pochodzącym z płynu owodniowego. Czop zatorowy: bezpostaciowe resztki tkankowe; złuszczone komórki nabłonka płodowego ( łuski); włosy płodowe; maż płodowa; mucyna ze smółki. 60

61 ZMIANY PATOMORFOLOGICZNE STWIERDZANE W ZATORZE WODAMI PŁODOWYMI cd.: cd.: Lokalizacja zatorów: w drobnych tętnicach; w małych tętnicach; w kapilarach płucnych. Podobne zmiany i obecność materiału zatorowego można stwierdzić w: mózgu; nerkach; wątrobie; śledzionie; przysadce mózgowej. 61

62 MOMENT WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: zaawansowany pierwszy okres porodu; początek drugiego okresu porodu; w 45% związek z odklejeniem się łożyska; 62

63 OBJAWY PRODROMALNE ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: nagłe dreszcze; pocenie się; niepokój kaszel. 63

64 OBJAWY KLINICZNE ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: utrudnienie oddychania; duszność; sinica; skurcz oskrzeli; obrzęk płuc; nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi; tachykardia; zaburzenia rytmu; NZK; drgawki; zaburzenia przytomności; utrata przytomności. 64

65 DODATKOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE: EKG cechy przeciążenia prawego serca RTG klatki piersiowej: powiększenie prawego przedsionka i prawej komory serca; uwydatnienie proksymalnego odcinka tętnicy płucnej; obrzęk płuc. Badania izotopowe: wykrywają obszary o zmniejszonej perfuzji. Pomiar OCŻ: I faza - wzrost OCŻ w następstwie ostrego nadciśnienia płucnego; II faza - gwałtowny spadek OCŻ gdy dojdzie do masywnego krwotoku. 65

66 Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy: dynamiczny spadek liczby płytek krwi, małopłytkowość < 100 tysięcy lub spadek o 100 tysięcy w ciągu 24 godzin; spadek aktywnośći antytrombiny III; spadek stężenia fibrynogenu; wydłużenie czasu PT i APTT; obecność FDP, D dimery; obecność schizocytów w rozmazie krwi obwodowej. obwodowej 66

67 LECZENIE ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: resuscytacja krążeniowo-oddechowa; uzupełnienie objętości krwi; przeciwdziałanie koagulopatii. 67

68 RESUSCYTACJA: intubacja; wentylacja 100% tlenem; wentylacja z PEEP ( wzrost czynnościowej pojemności zalegającej); tlenoterapia hiperbaryczna. 68

69 MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE: dwie dużę kaniule w naczyniach żylnych obwodowych; pobrać badania (morfologia, układ krzepnięcia pełny, elektrolity, mocznik); ciągły pomiar ciśnienia tętniczego; saturacja krwi tętniczej; monitor EKG; kaniula dotętnicza; kaniula w żyle centralnej; cewnikowanie tętnicy płucnej; monitorowanie diurezy godzinowej. 69

70 LECZENIE POWIKŁAŃ PŁUCNYCH: skurcz oskrzeli; obkurczenie tętnicy płucnej. TREBUTALINA- 0,25 mg podskórnie. ISOPRENALINA- 0,02 mg iv, wlew 0,02-0,15 mikrog/kg/min. ANINOPHILLINA- 5-6 mikrog/kg/min - kontrowersyjne, z uwagi na tachykardię. HYDROKORTYZON- 2g/24 h - zmniejsza skurcz naczyń płucnych i obrzęk płuc. Tlenek azotu wziewnie. 70

71 LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI MIĘŚNIA SERCOWEGO: DOPAMINA mikrog/kg/min; DOBUTAMINA- 0,5-30 mikrog/kg/min; DIGOKSYNA- 0,5 mg iv; DIURETYKI - FUROSEMID - przy wzroście ciśnienia zaklinowania; INDOMETACYNA- eksperymentalnie. 71

72 LECZENIE DIC W PRZEBIEGU ZATORU WODAMI PŁODOWYMI: Heparyna standardowa - zanim rozwiną się objawy skazy pełna dawka iv. Bolus j.m iv, potem wlew j.m/dobę. Substytucja: krwinki płukane; koncentrat krwinek płytkowych; koncentrat AT III; albuminy; FFP; CPAG ( hipofibrynogenemia < 1 g/l). Monitorowanie leczenia heparyną: poziom antytrombiny III; FDP; D dimery; Czas APTT, PT; 72

73 WSTRZĄS SEPTYCZNY U PACJENTEK POŁOŻNICZYCH JEST CIĘŻKIM POWIKŁANIEM ZAGRAŻAJACYM ŻYCIU ZARÓWNO CIĘŻARNEJ JAK I PŁODU. ZAKAŻENIE, WSTRZĄS SEPTYCZNY U CIĘŻARNYCH Z UWAGI NA DUŻE STĘŻENIE PROGESTERONU CECHUJE SIĘ: bardzo dużą dynamiką; ciężkim przebiegiem klinicznym; dużo poważniejszym rokowaniem niż u pacjentek niepołożniczych. Umieralność pacjentek położniczych 3 % ( wszystkich ciężarnych) ciężarnych).. 73

74 PATOFIZJOLOGIA WSTRZĄSU SEPTYCZNEGO: ognisko zakażenia zakażenia;; rozsiew drogą krwi bakterii, endotoksyn, egzotoksyn; uwalnianie mediatorów zapalnych; wpływ mediatorów zapalenia na mięsień sercowy i naczynia obwodowe (interleukiny, TNF); hipotensja oporna na leczenie; zmniejszenie oporu w dużym krążeniu; bezpośrednia depresja mięśnia sercowego; uszkodzenie płuc; niewydolność wielonarządowa; zgon. 74

75 KRYTERIA WSTRZĄSU SEPTYCZNEGO U PACJENTEK POŁOŻNICZYCH: hipotensja trwająca co najmniej 30 minut (ciśnienie skurczowe < 90 mmhg, ciśnienie rozkurczowe < 50 mmhg, ciśnienie średnie < 70 mmhg; u chorych z nadciśnieniem spadek o 50 mmhg lub więcej w ciągu 24 godzin); temperatura > 38 lub < 36; tachykardia > 90 u/min; tachypnoe > 20 oddechów; leukocytoza > lub leukopenia < 4000; 10 % postaci niedojrzałych w rozmazie krwi obwodowej; oliguria < 50 ml/h. 75

76 KRYTERIA WSTRZĄSU SEPTYCZNEGO U PACJENTEK POŁOŻNICZYCH: obecność ogniska zakażenia; okresowe występowanie dreszczy; gęsty, zielony płyn owodniowy; zaburzenia perfuzji obwodowej; zaburzenia przytomności (pacjentka niespokojna, pobudzona); zaburzenia metaboliczne, kwasica mleczanowa, ph < 7,3; BE 8; biochemiczne markery sepsy (CRP, prokalcytonina, czynnik von Willebranda). 76

77 ŹRÓDŁA WSTRZĄSU SEPTYCZNEGO W POŁOŻNICTWIE: przedwczesne pęknięcie błon płodowych z następczym ich zapaleniem; zakażenie jaja płodowego (wstępujące przez kanał szyjki macicy, zstępujące, krwiopochodne); zapalenie śluzówki macicy; zakażenie dróg moczowych; poronienie septyczne; wewnątrzmaciczne zabiegi położnicze (obrót, ręczne wydobycie łożyska, wyłyżeczkowanie jamy macicy); uszkodzenie kanału rodnego związane z porodem; infekcje przyranne; zakrzepowe zapalenie żył. 77

78 POWIKŁANIA WSTRZĄSU SEPTYCZNEGO: zaburzenia krzepnięcia DIC; niewydolność oddechowa ( ALI, ARDS ); niewydolność nerek; zaburzenia krążenia. 78

79 MONITOROWANIE PACJENTEK WE WSTRZĄSIE pomiar ciśnienia tętniczego (metoda nieinwazyjna, pomiar może być o ok. 30 mmhg niższy niż metodą bezpośrednią); monitor EKG; OCŻ ( < 5 cm wody i nie reaguje na resuscytację płynową) zmiana wytycznych, ocena napięcia ściany naczyniowej i oporu a nie tylko wartości ciśnienia bo często przelanie bez efektu poprawy hemodynamiki i perfuzji ; cewnikowanie tętnicy płucnej; saturacja krwi tętniczej; gazometria krwi tętniczej; ocena diurezy godzinowej; pomiar temperatury powierzchownej i głębokiej. 79

80 LECZENIE WSTRZĄSU SEPTYCZNEGO W POŁOŻNICTWIE: opróżnić jamę macicy; pobrać posiewy; antybiotyki o szerokim spektrum, sterydy przed pierwszą dawką w dawkach substytucyjnych; po otrzymaniu wyników posiewów antybiotykoterapia celowana; tlenoterapia, wsparcie oddechowe, respiratoroterapia; resuscytacja płynowa (szybka infuzja krystaloidów ml, koloidy 500 ml), przy prawidłowej reakcji organizmu wlew 10 ml/kg 0.9 % NaCl powoduje wzrost OCŻ o ok. 30 %; 80

81 Leczenie - cd jeśli mimo prawidłowo prowadzonej terapii płynowej utrzymuje się hipotensja lub upośledzona perfuzja obwodowa to leki wazopresyjne i inotropowe (dopamina, dobutamina, noradrenalina, wasopresyna, glukagon, preparaty naparstnicy); leczenie zaburzeń w układzie krzepnięcia (FFP, preparaty płytkowe, heparyna); zwalczanie kwasicy; uzupełnianie elektrolitów; leczenie niewydolności nerek. 81

82 WSTRĄ WSTRĄS SEPTYCZNY LUB TOKSYCZNY Postępowanie: TYP I: bez objawów skazy; obecne objawy zakrzepicy; leczenie: heparyna 1000j.m/ godzinę w ciągłym wlewie. TYP II: wstrząs; objawy skazy krwotocznej podczas akcji porodowej - krwotok z macicy leczenie substytucyjne: aktywowany czynnik VIIa, preparat BC (ostatnie doniesienia o wątpliwej skuteczności), skuteczności), AT III, ME przemywana, FFP. 82

83 CHOROBA ZAKRZEPOWO ZATOROWA Zwykle w późnym okresie ciąży; Bezpośredni okres poporodowy; Z nowszych badań wynika, że okres przedporodowy nie różni się w tym względzie od okresu poporodowego. 83

84 Występowanie i statystyka Zakrzepica żył głębokich 0,7 na 1000 ciąż; Zmiany zakrzepowozakrzepowo-zatorowe 3x częściej przy cc niż PSN; Zator tętnicy płucnej % nieleczonej zżg; Zgon z powodu zatoru %. 84

85 Postacie Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych; Zator mniejszych odgałęzień tętnicy płucnej; Przewlekłe nadciśnienie płucne; Zator tętnicy płucnej masywny; Zakrzepica żył powierzchownych; Septyczne zapalenie żył miednicy małej po porodzie. 85

86 Płuca w chzchz-z Narządem efektorowym są płuca; płuca; Zmiany anatomopatologiczne są uwarunkowane: - liczbą i wielkością czopów zatorowych, - miejscem zatkania, - istniejącymi wcześniej chorobami układu krążenia i oddechowego; Zwykle obustronne; W jednostronnym procesie zajęty dolny prawy płat. 86

87 Zatorowość płucna ZABURZENIA CZYNNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA; ZABURZENIA CZYNNOŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO. 87

88 Patofizjologia - krążenie Wzrost obciążenia następczego komory prawej; Wzrost ciśnienia w prawym przedsionku; Cechy nadciśnienia płucnego; Niewydolność prawokomorowa; Utrata obciążenia wstępnego lewej komory; Zmniejszenie pojemności minutowej; Zaburzenia przepływu wieńcowego. 88

89 Patofizjologia układ oddechowy Zwiększenie wentylacji przestrzeni martwej; Zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji; Wzrost przecieku śródpłucnego; Zwężenie oskrzelików w najniższych odcinkach dróg oddechowych; Utrata surfaktantu; Hipoksemia; Regionalny obrzęk płuc; Niedodma Niedodma.. 89

90 Objawy podmiotowe Duszność; Ból w klatce piersiowej zwykle o charakterze opłucnowym; Uczucie tępego ucisku za mostkiem; Kaszel; Krwioplucie; Tachykardia; Pocenie; Zaburzenia świadomości. 90

91 Objawy przedmiotowe Tachypnoe 30 40/min; Tachykardia, wzmocnienie komponenty płucnej II t.; Osłabienie szmerów oddechowych; Rzężenia; Nagła próba wdechu u pacjentki sztucznie wentylowanej; RTG (osłabienie cieni naczyniowych, uniesienie przepony, płyn w jamach opłucnowych); EKG (przeciążenie prawego serca); Czasami RTG, EKG bz. 91

92 Leczenie Dożylna podaż heparyny niefrakcjonowanej. niefrakcjonowanej. Badania biochemiczne (morfologia, układ krzepnięcia); Heparyna w dawce wysycającej 5000j w bolusie; Wlew 1000j /h lub 5 20j/kg/h; APTT wydłużony 22-3x, sprawdzamy po każdej zmianie szybkości wlewu, a przy stałym dawkowaniu 11-2x/d. 92

93 Fibrynolityki Streptokinaza, urokinaza uczynnienie plazminogenu w surowicy i uogólniona liza przeciwskazane; przeciwskazane; Tkankowy aktywator plazminogenu (tpa) aktywny tylko po związaniu z włóknikiem, działa swoiście tylko na skrzep, uczynniając plazminogen w skrzepie, może być stosowany ale ostrożnie ostrożnie.. 93

94 Heparyny drobnocząsteczkowe Chemiczna lub enzymatyczna depolimeryzacja heparyny standardowej; Mogą mieć przewagę nad podażą heparyny standardowej w ciąży z racji: - dłuższego okresu półtrwania; - lepszej przewidywalności efektu przeciwzakrzepowego; - możliwość pominięcia monitorowania parametrów hemostazy w trakcie podawania. 94

95 CHZZ postępowanie anestezjologiczne Zależy od tego kiedy rozpoznano zatorowość. Śródporodowo : - resuscytacja; - wentylacja i prawidłowe natlenianie; - zapewnić dobrą kurczliwość mięśnia sercowego; APTT wydłużony 1,5 2,5 x. 95

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

12. Powikłania wad serca

12. Powikłania wad serca 12. Powikłania wad serca Małgorzata Procelewska, Adam Stebel Niewydolność krążenia W przypadku niewydolności krążenia serce nie jest w stanie dostarczyć życiowo ważnym narządom utlenowanej krwi w ilości

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Stan przedrzucawkowy i rzucawka jako stan zagrożenia życia

Stan przedrzucawkowy i rzucawka jako stan zagrożenia życia lic. Joanna Wasil 1, lek. Magdalena Lemm 2 1 ratownik medyczny, Szpital Miejski w Zabrzu 2 Klinika Endokrynologii Ginekologicznej SUM w Katowicach Stan przedrzucawkowy i rzucawka jako stan zagrożenia życia

Bardziej szczegółowo

Farmakologia dla Ratowników Medycznych

Farmakologia dla Ratowników Medycznych Farmakologia dla Ratowników Medycznych dr Krzysztof Burak Opracowanie merytoryczne skryptu sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Poszerzanie, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY U DZIECI

WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY U DZIECI Beata Rybojad Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie Katedra Ratownicwa Medycznego WSNS w Lublinie WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY U DZIECI Kraków 28-29.X.2011

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe i reanimacja

Stany nagłe i reanimacja Stany nagłe i reanimacja Dr med. Herbert Renz-Polster.1 Główne objawy.......................................... 455.2 Diagnostyka i opieka w medycynie ratunkowej.................. 456.3 Leki...................................................

Bardziej szczegółowo

Cardiac Anaesthesia and Critical Care, Southampton University Hospital NHS Trust, Southampton, UK i

Cardiac Anaesthesia and Critical Care, Southampton University Hospital NHS Trust, Southampton, UK i Zatrzymanie krążenia postępowanie w sytuacjach szczególnych: zaburzenia elektrolitowe, zatrucia, tonięcie, przypadkowa hipotermia, hipertermia, astma, anafilaksja, zabiegi kardiochirurgiczne, urazy, ciąża,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 2 SPIS TREŚCI 1. C. o przebiegu prawidłowym zapłodnienie, płód i popłód, imm. aspekty c., zmiany ustrojowe w przebiegu c., rozpoznanie c. i TP, organizacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Benalapril 20, 20 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 20 mg enalaprylu maleinianu (Enalaprili maleas)

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM

LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM -----Original Message----- From: AGA [mailto:...@op.pl] Sent: Tuesday, December 05, 2006 9:12 PM To: Departament Polityki Zdrowotnej Cc:...@wp.eu Subject: Ratownik Medyczny LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Białe podłużne tabletki o średnicy 3,8 mm z wytłoczonym kodem 51H po jednej stronie i logo firmy po drugiej stronie.

Białe podłużne tabletki o średnicy 3,8 mm z wytłoczonym kodem 51H po jednej stronie i logo firmy po drugiej stronie. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Micardis 40 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 40 mg telmisartanu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 169 mg

Bardziej szczegółowo

Choroby naczyniowe mózgu

Choroby naczyniowe mózgu Choroby naczyniowe mózgu Wstęp Choroby naczyniowe mózgu stanowią najobszerniejszy dział neurologii oraz jeden z głównych działów neurochirurgii. Były one znane już w starożytności, lecz ich związek ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metoprololum 123ratio, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Metogen SC, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Metogen SC, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metogen SC, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 3 A l+ Angina paciorkowcowa Choroba powszechna, szczególnie wśród dzieci, z bólem gardła i gorączką.

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM KARKONOSKIE

KOLEGIUM KARKONOSKIE KOLEGIUM KARKONOSKIE w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Chirurgia Repetytorium dla studentów Kolegium Karkonoskiego Oskar Pelzer Jelenia Góra 2008 RADA WYDAWNICZA KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amlomyl, 5 mg, tabletki 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu) Pełny wykaz

Bardziej szczegółowo