Katowice, ul. Rataja 14 tel/fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40-837 Katowice, ul. Rataja 14 tel/fax: 32 254-23-12"

Transkrypt

1 Katowice, ul. Rataja 14 tel/fax: czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: sekretariat czynny: poniedziałek, wtorek, środa, piątek czwartek Dojazd: w kierunku Osiedla Witosa z Placu Andrzeja autobus: 115, 675 z Osiedla Tysiąclecia autobus: 109, 138, 51 z Dębu autobus: 193 z ul. Sokolskiej autobus: 177, 70 z Placu Wolności autobus: 193, 177

2 Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Katowicach serdecznie zapraszają do współpracy w roku szkolnym 2012/2013 Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o pracy poradni, które jak sądzimy, okażą się przydatne nauczycielom i rodzicom. Dzieci można umawiać do badań przez cały rok. Do badania dziecko może zgłosić rodzic (opiekun prawny) lub wychowawca klasy, nauczyciel, psycholog, pedagog szkolny po uzyskaniu zgody rodzica (opiekuna prawnego) dziecka. Obecność rodzica (opiekuna prawnego) w trakcie wizyty w poradni jest obowiązkowa. Młodzież pełnoletnia może korzystać z usług poradni na własny wniosek. O wydaniu opinii i udostępnieniu jej szkole decyduje rodzic (opiekun prawny) w złożonym pisemnie wniosku. Pomoc udzielana przez poradnię jest bezpłatna. Mamy nadzieję na stałą i owocną współpracę. 2

3 Za współpracę z placówkami odpowiadają: W dziale opieki przedszkolnej: mgr Barbara Krzciuk psycholog mgr Anna Szewczyk Bartoszek psycholog mgr Izabela Liguzińska pedagog Miejskie Przedszkole nr: 9, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 39, 45, 50, 57, 82, 85, 90, 94, Prywatne Przedszkole Domowe Przedszkole, Społeczne Przedszkole Omega, Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno Rehabilitacyjne, Ognisko Wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (Dom Aniołów Stróżów), Prywatne Przedszkole Papy Smerfa, oddziały zerowe przy szkołach podstawowych. W dziale opieki szkolnej: mgr Krystyna Jokiel psycholog mgr Urszula Bielińska (Klaudia Brol) pedagog Szkoła Podstawowa: 10,18, 19, 22, Szkoła Jak Dom ; Gimnazjum: 7, 9, Amicus, mgr Karolina Umińska psycholog mgr Emilia Tomkowicz Anioł pedagog Szkoła Podstawowa nr. 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (SP 33, G 6), Zespół Szkół Integracyjnych nr 1(SP 58, G 36), Zespół Państwowych Szkół Muzycznych (SP),Społeczne Towarzystwo Edukacyjne Omega (SP, G), Gimnazjum nr 3, mgr Jacek Śledziewski psycholog mgr Urszula Bielińska (Klaudia Brol) pedagog Zespół Szkół Specjalnych nr 11 (SP 60, G 28) 3

4 mgr Jacek Śledziewski psycholog mgr Izabela Liguzińska pedagog Gimnazjum nr 8, mgr Jacek Śledziewski psycholog mgr Małgorzata Kusina pedagog Zespół Szkół Plastycznych gimnazjum mgr Anna Szewczyk Bartoszek psycholog mgr Izabela Liguzińska pedagog Szkoła Podstawowa: 59, 66 W dziale opieki logopedycznej: mgr Iwona Dubiel mgr Agnieszka Smela Kociuba mgr Bogumiła Wilk Cały rejon działania poradni W dziale poradnictwa psychologicznego i orientacji zawodowej: mgr Agnieszka Stasiczek psycholog mgr Małgorzata Kusina pedagog 4

5 Poradnictwo zawodoznawcze gimnazjum: 3, 6, 7, 8, 9, 36, Amicus, Omega, gimnazjum w Zespole Szkół Plastycznych, gimnazjum w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Plastycznych liceum plastyczne, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych II st. gimnazjum i liceum, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego, Zespół Szkół Łączności, III LO, VIII LO, IX LO, XV LO, Prywatne LO im. M. Wańkowicza, Przedszkolom: DLA DZIECI: Proponujemy: 1. Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem ukierunkowania pracy z dzieckiem wspomagającej jego wszechstronny rozwój. 2. Przesiewowe badania mowy. 3. Badania przesiewowe słuchu. 4. Terapia logopedyczna. 5. Trening słuchowy zajęcia dla dzieci z problemami w percepcji słuchowej. 6. Diagnozowanie dzieci celem: wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia do kształcenia dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach integracyjnych. 7. Prowadzenie terapii grupowej dla dzieci 3, 4, 5, 6 letnich wykazujących opóźnienia i zaburzenia rozwoju psychoruchowego oraz emocjonalno społecznego. 8. Terapia grupowa dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego. 9. Badania psychologiczne dzieci uczestniczących w terapii celem dokonania pogłębionej diagnozy. 10. Badania gotowości szkolnej dzieci wyłonionych przez nauczycieli przedszkola w toku obserwacji pedagogicznej celem ewentualnego odroczenia obowiązku szkolnego w roku 2013/ Profilaktyczne badania psychologiczne dzieci (po bilansie zdrowia 2- latka do ukończenia 3 r.ż.). 12. Profilaktyczne badania przesiewowe kompetencji dzieci z rocznika 2006 i 2007 w zakresie dziecięcego liczenia (na terenie przedszkoli). 13. Terapia grupowa dla dzieci po przesiewowych badaniach w zakresie dziecięcego liczenia. DLA RODZICÓW: 1. Prelekcje dla rodziców, według potrzeb placówek. 2. Poradnictwo dla rodziców. 3. Konsultacje dla rodziców po przesiewowych badaniach słuchu, mowy i dziecięcego liczenia. 5

6 4. Warsztaty dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii celem podniesienia kompetencji rodziców w zakresie stymulowania rozwoju psychoruchowego i wspierania dojrzewania emocjonalno społecznego ich dzieci. 5. Warsztaty: Bez klapsa jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice? cykl 6 spotkań Zamiast klapsa jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?. Jak pomóc dziecku leworęcznemu ładnie pisać?. Zabawy rozwijające dla najmłodszych. Warsztaty dla rodziców w ramach kampanii fundacji Kidprotect i Rzecznika Praw Dziecka Mądrzy Rodzice. DLA NAUCZYCIELI: 1. Prelekcje i warsztaty dla rad pedagogicznych zgodnie z potrzebami placówek. 2. Obserwacja dzieci na zajęciach w przedszkolu według potrzeb, ustaleń i możliwości pracowników. 3. Konsultacje dla nauczycieli po badaniach przesiewowych. 4. Konsultacje indywidualne z nauczycielami i psychologami przedszkolnymi w sprawach dzieci oraz udział w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej. 5. Spotkania z psychologami przedszkolnymi na terenie poradni. 6. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych placówek (w zależności od potrzeb). 7. Warsztaty proponowane: Jak opinie i orzeczenia PPP analizować i dostosowywać wymagania edukacyjne wobec uczniów? Szkołom Podstawowym: DLA UCZNIÓW: 1. Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, w tym badania przyczyn trudności w nauce, trudności wychowawczych). 2. Zajęcia warsztatowe w szkołach: Integracja zespołu. Jak radzić sobie ze stresem? Dlaczego i jak warto się uczyć?. Jak się uczyć i zdawać sprawdziany i egzaminy?. Szkolne porachunki z zakresu rozwiązywania konfliktów. Trening umiejętności społecznych cykl zajęć z klasą. Alkohol nie dziękuję, nie piję (V i VI). Tolerancja, wybaczanie i niesienie pomocy (V i VI). Radzenie sobie z agresją. Umiem docenić siebie i innych. Kiedy dotyk jest zły?. Emocje pod kontrolą. Komputer pomaga czy szkodzi?. 6

7 Jak radzić sobie ze złością? cykl 2 spotkań. My wobec innych. Bezpieczny Internet. Asertywność (starsze klasy). Skuteczna komunikacja. Nie palę papierosów. Bezpieczeństwo na co dzień dla najmłodszych kl. I III. inne według potrzeb placówek. 3. Terapia indywidualna uczniów z trudnościami w nauce, koncentracji uwagi, nauce czytania i pisania. 4. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych. 5. Terapia indywidualna: Dzieci moczących się. Dzieci lękowych, wycofujących się, problemowych. 6. Terapia grupowa dla: Uczniów z kręgu ryzyka dysleksji. Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (IV VI SP). 7. Terapia uczniów z trudnościami w liczeniu dyskalkulią. 8. Terapia psychologiczna dla dzieci zgodnie z potrzebami. 9. Biofeedback, w zakresie doskonalenia koncentracji uwagi, wyciszenia, technik efektywnego uczenia się. 10. Zajęcia dla dzieci z zakłóconym rozwojem emocjonalno społecznym. 11. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 12. Zajęcia dla dzieci z niepłynnością mowy. 13. Przesiewowe badania mowy. 14. Badania przesiewowe słuchu. 15. Trening słuchowy zajęcia dla dzieci z problemami w percepcji słuchowej. 16. Terapia logopedyczna. 17. Zajęcia wspierające rozwój społeczno emocjonalny dla uczniów SP, w oparciu o program: Baw się razem z nami. 18. Badania przesiewowe SRD. 19. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi. 20. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami i zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne: uczniowie klas V VI. 21. Klub Młodego Geniusza (II półrocze) 22. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania. DLA RODZICÓW: 1. Prelekcje dla rodziców według potrzeb placówek np. Spotkanie z rodzicami uczniów klasy terapeutycznej Jak wspierać dziecko w przezwyciężaniu trudności w nauce? Jak pomóc dziecku w nauce? Jak motywować dziecko do nauki? 2. Terapia rodzinna, według potrzeb. 3. Konsultacje dla rodziców po przesiewowych badaniach słuchu i mowy. 7

8 4. Warsztaty dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii celem podniesienia kompetencji rodziców w zakresie stymulowania rozwoju psychoruchowego i wspierania dojrzewania emocjonalno społecznego ich dzieci. 5. Warsztaty: Zabawy rozwijające dla najmłodszych. W świecie leworęczności. Zamiast klapsa jak z miłością szacunkiem stawiać dziecku granice? warsztat (dzieci młodsze). Każdy może być dobrym rodzicem. Cyberprzemoc ( starsze kl. SP). Bez Klapsa jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice? cykl 6 spotkań Warsztaty dla rodziców w ramach kampanii fundacji Kidprotect i Rzecznika Praw Dziecka Mądrzy Rodzice. Szkoła dla rodziców. 6. Inne po uzgodnieniu tematyki z pracownikami poradni. DLA NAUCZYCIELI: 1. Prelekcje i warsztaty dla rad pedagogicznych szkół, zgodnie z potrzebami szkół np: Jak motywować uczniów do nauki? Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji. Jak opinie i orzeczenia PPP analizować i dostosowywać wymagania edukacyjne wobec uczniów?. Cyberprzemoc. Czynniki wpływające na rozwój umiejętności grafomotorycznych u dzieci. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Uczniem z inteligencją niższą niż przeciętna. Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych. 2. Obserwacja dzieci na zajęciach w szkole, według potrzeb, ustaleń i możliwości. 3. Konsultacje dla wychowawców po przesiewowych badaniach mowy i słuchu. 4. Konsultacje indywidualne z nauczycielami i psychologami/ pedagogami szkolnymi na terenie szkół i poradni oraz udział w spotkaniach szkolnych zespołów ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej. 5. Spotkania grupowe z psychologami i pedagogami na terenie poradni. 6. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych placówek (w zależności od potrzeb). Gimnazjom: DLA UCZNIÓW: 1. Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, w tym badania przyczyn trudności w nauce, trudności wychowawczych). 2. Zajęcia warsztatowe w szkołach: Integracja zespołu. Jak radzić sobie z agresją? Jak radzić sobie ze stresem? 8

9 Dlaczego i jak warto się uczyć? Jak się uczyć i zdawać egzaminy? Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych. Rozwijanie twórczego myślenia. Trening umiejętności społecznych cykl zajęć z klasą. W świecie mediów szanse i zagrożenia. Tolerancja, wybaczanie i niesienie pomocy (kl. I III gimnazjum). Skuteczna komunikacja. Asertywność. Nie palę papierosów. Alkohol. Krótki trening pewności siebie i asertywności. Umiem docenić siebie i innych. Emocje pod kontrolą. Dziękuję nie palę. Promowanie zdrowego stylu życia. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Uzależnienia. Rola mózgu i zmysłów w procesie uczenia się cykl spotkań. Pamięć i zapamiętywanie. Wybrane mnemotechniki cykl spotkań. Jak wybierać najważniejsze informacje i wyszukiwać dane w Internecie?. Rola stresu w procesie uczenia. Techniki relaksacyjne. On i Ona (kl. III) Zajęcia zawodoznawcze dla klas II i III. Inne, według potrzeb. 3. Terapia indywidualna uczniów z trudnościami w nauce, koncentracji uwagi, nauce czytania i pisania, dla dzieci uzdolnionych. 4. Terapia logopedyczna. 5. Terapia grupowa dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 6. Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, zgodnie z potrzebami. 7. Biofeedback, w podstawowym zakresie (koncentracja uwagi, wyciszenie, wspomagająco w terapii). 8. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami i zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 9. Badania zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów kl. II i III gimnazjum indywidualne poradnictwo zawodowe. Pomoc w wyborze kształcenia i zawodu uczniom z problemami i ograniczeniami zdrowotnymi. 10. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania. 11. Inne według potrzeb po uzgodnieniu z pracownikami poradni. DLA RODZICÓW: 1. Prelekcje dla rodziców, według potrzeb placówek np: Co dalej po gimnazjum? moje dziecko wybiera szkołę, zawód. Komputer, Internet czy to już uzależnienie?. Cyberprzemoc. 2. Poradnictwo dla rodziców. 9

10 3. Terapia rodzinna według potrzeb DLA NAUCZYCIELI: 1. Prelekcje i warsztaty dla rad pedagogicznych, zgodnie z potrzebami szkół np: Jak opinie i orzeczenia PPP analizować i dostosowywać wymagania edukacyjne wobec uczniów? Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji. Cyberprzemoc. Jak motywować uczniów do nauki? Uczniem z inteligencją niższą niż przeciętna. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Rozwiązywanie konfliktów rówwieśniczych 2. Obserwacja dzieci na zajęciach w szkole (według potrzeb i ustaleń z pracownikami poradni). 3. Konsultacje indywidualne z nauczycielami pedagogami i psychologami szkolnymi oraz udział w spotkaniach szkolnych zespołów ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej. 4. Spotkania grupowe z psychologami i pedagogami na terenie poradni. 5. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych placówek (w zależności od potrzeb). 6. Udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej koordynatorom wewnątrzszkolnych programów orientacji zawodoznawczej. Szkołom Ponadgimnazjalnym: DLA UCZNIÓW: 1. Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,wyjaśnianie przyczyn trudności w nauce oraz trudności wychowawczych). 2. Komputerowe badania preferencji i zainteresowań zawodowych młodzieży, doradztwo zawodowe. 3. Terapia i poradnictwo psychologiczne. 4. Terapia logopedyczna. 5. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów dyslektycznych. 6. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania. 7. Opiniowanie indywidualnego toku nauczania. 8. Warsztaty dla klas: dotyczące planowania kariery zawodowej i przygotowania do wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz pracy, warsztaty integracyjne, warsztaty ukierunkowane na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, warsztaty uczące jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym, warsztaty doskonalące techniki efektywnego uczenia się, planowania i organizowania nauki, 10

11 warsztaty o innej tematyce, według potrzeb szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu). 9. Zajęcia doskonalące umiejętności liderów samorządu szkolnego według potrzeb szkół. 10. Biofeedback, w podstawowym zakresie (koncentracja uwagi, wyciszenie, wspomagająco w terapii. DLA RODZICÓW: 1. Prelekcje dla rodziców, według potrzeb placówek. 2. Poradnictwo indywidualne dla rodziców. 3. Terapia rodzinna, według potrzeb. DLA NAUCZYCIELI: 1. Prelekcje i warsztaty dla rad pedagogicznych szkół, zgodnie z potrzebami szkół np.: Jak opinie i orzeczenia PPP analizować i dostosowywać wymagania edukacyjne wobec uczniów?. Cyberprzemoc. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. 2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi oraz udział w spotkaniach szkolnych zespołów ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej. 3. Spotkania grupowe z psychologami i pedagogami na terenie poradni. 4. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych placówek (w zależności od potrzeb). 5. Udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej koordynatorom wewnątrzszkolnych programów orientacji zawodoznawczej. 11

12 Zapraszamy również do udziału w: Dniu Otwartym Poradni 6 października 2012r. Dniu Świadomości Dysleksji 26 października 2012 r. Dniu bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych marzec 2013 r. II Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Dysortografików dla szkół podstawowych i gimnazjów maj 2013 r. 12

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku w roku szkolnym 2015/2016 OBSZAR I: Działalność Rady Pedagogicznej OBSZAR II: Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo OBSZAR III: Terapia pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W NIEMODLINIE NA ROK SZKOLNY 2014 2015 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I. Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015: - Wspieranie rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: UDZIELAMY POMOCY: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: UDZIELAMY POMOCY: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Profilaktyki Diagnozy Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin Doradztwa zawodowego UDZIELAMY POMOCY: Dzieciom i młodzieży Rodzicom Nauczycielom Korzystanie z naszej pomocy jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2008/2009 roku szkolnym

Informacja. z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2008/2009 roku szkolnym Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w 2008/2009 roku szkolnym Wałcz, 17.07.2009 Wstęp I Informacje ogólne 1.1 Rejon, liczba uczniów i placówek 1.2 Pracownicy II Działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo