Kostrzyn nad Odrą 2012 PRACOWNICY PORADNI. Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań. Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kostrzyn nad Odrą 2012 PRACOWNICY PORADNI. Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań. Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne"

Transkrypt

1 OFERTA PORADNI 2012/2013

2 Kostrzyn nad Odrą 2012 PRACOWNICY PORADNI Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne Aleksandra Jagła Psycholog Poradnictwo Przedszkolne Poradnictwo Wychowawcze Urszula Jasińska-Maksymowicz Pedagog Poradnictwo Wychowawcze Poradnictwo Zawodowe Karolina Korżyńska Pedagog Poradnictwo Dydaktyczne Monika Łukmin Pedagog Poradnictwo Dydaktyczne Elżbieta Mikłasz-Schab Pedagog Poradnictwo Wychowawcze Beata Rzęsa Logopeda Poradnictwo Przedszkolne Małgorzata Urbaniak Psycholog Poradnictwo Przedszkolne Poradnictwo Wychowawcze Anna Wesołowska Pedagog-Logopeda Poradnictwo Przedszkolne Izabela Witecka Psycholog Poradnictwo Dydaktyczne Poradnictwo Zawodowe Maria Kalinowska Samodzielny Referent Obsługa Sekretariatu

3 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą serdecznie witam w nowym roku szkolnym 2012/2013. Dziękuję za owocną dotychczasową współpracę i zapraszam do korzystania z naszej oferty w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że przygotowana przez nas, wzbogacona i zróżnicowana, oferta zaspokoi Państwa oczekiwania i potrzeby. Obszarem szczególnej naszej uwagi w bieżącym roku szkolnym zostanie otoczone środowisko dzieci przedszkolnych, które wkraczają na drogę edukacji. Stąd w naszej ofercie znalazły się zajęcia ukierunkowane na wsparcie, pomoc i psychoedukację dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pragniemy również kontynuować te formy pomocy, które cieszą się dużym zainteresowaniem każdego roku. Dostrzegając Państwa potrzeby zaplanowaliśmy także realizację nowych form pomocy w odniesieniu do uczniów, rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas formy pomocy pomogą rodzicom i nauczycielom w jeszcze lepszym wypełnianiu funkcji dydaktyczno-wychowawczych, a uczniom pozwolą efektywnie rozwiązywać problemy na poszczególnych etapach edukacyjnych. Zapotrzebowanie na różne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzone przez pracowników Poradni na terenie placówek oświatowych prosimy zgłaszać na Karcie zgłoszeniowej dołączonej do Oferty Poradni do roku. Z wyrazami szacunku w imieniu Pracowników Poradni Dyrektor Aniela Blatkiewicz KARTA ZGŁOSZENIOWA

4 Zgłaszamy potrzebę skorzystania z formy pomocy, prowadzonej na terenie placówki oświatowej, adresowanej do (właściwe podkreślić): Dzieci Uczniów Rodziców Nauczycieli Rad Pedagogicznych Nazwa placówki... Forma i temat zajęć. Imię i nazwisko osoby prowadzącej.. Proponowany termin.. Osoba odpowiedzialna.... data i podpis dyrektora placówki

5 OFERTA DLA NAUCZYCIELI Pracownicy Poradni udzielają nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w szczególności poprzez: Indywidualne konsultacje na terenie Poradni Indywidualne konsultacje na terenie placówek oświatowych Działalność informacyjno szkoleniową - udział pracowników Poradni w szkoleniowych Radach Pedagogicznych Poradnictwo Grupy wsparcia dla nauczycieli oddziałów specjalnych Spotkania z pedagogami szkolnymi na terenie Poradni Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu u uczniów, w szkole podstawowej na pierwszym etapie edukacyjnym, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się Współpracę z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych Współpracę z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu planów działań wspierających dla uczniów objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci Udzielanie pomocy nauczycielom w opracowywaniu scenariuszy na lekcje wychowawcze Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień dzieci Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego Udział, na wniosek dyrektora szkoły, przedszkola, w pracach zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

6 Proponowana tematyka warsztatów, szkoleń i prelekcji dla nauczycieli: 1. Rozwój mowy dzieci przedszkolnych, wskazówki do pracy z dzieckiem w młodszym wieku przedszkolnym -warsztaty dla nauczycieli przedszkoli - osoba prowadząca: Beata Rzęsa 2. Metody i sposoby pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia w wyrównywaniu szans edukacyjnych wskazówki praktyczne dla nauczycieli przedszkoli - osoba prowadząca: Anna Wesołowska 3. Indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju dziecka - szkolenie dla nauczycieli przedszkoli - osoby prowadzące: Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak 4. Jak prowadzić indywidualne spotkania z rodzicami- szkolenie dla nauczycieli przedszkoli - osoby prowadzące: Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak 5. Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym?- szkolenie dla nauczycieli przedszkoli -osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 6. A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły?- szkolenie dla nauczycieli przedszkoli 7. Ocena gotowości szkolnej 5-latków - szkolenie dla nauczycieli przedszkoli -osoby prowadzące: Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak 8. Przejście dziecka z przedszkola do szkoły wspólne dyskusje zespołów nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie poradni lub przedszkoli -osoba prowadząca: Anna Wesołowska 9. Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo-prelekcje dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak

7 10. Rozpoznawanie u uczniów klas I-III szkół podstawowych specyficznych trudności w uczeniu sięszkolenie dla nauczycieli - osoby prowadzące: Monika Łukmin, Izabela Witecka 11. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole w świetle nowych przepisów prawnych - szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - osoby prowadzące: Aniela Blatkiewicz, MonikaŁukmin 12. Udzielanie i organizowanie przez szkoły pomocy psych.-pedag. dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - osoby prowadzące: Monika Łukmin, Izabela Witecka 13. Opiniowanie i orzekanie w świetle przepisów prawnych- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - osoby prowadzące: Aniela Blatkiewicz, Monika Łukmin, Anna Wesołowska 14. Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole?- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych -osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 15. Opinie i orzeczenia w dostosowywaniu form i warunków przystąpienia ucznia do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminów zewnętrznych - szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - osoby prowadzące: Aniela Blatkiewicz, Monika Łukmin 16. Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych -osoby prowadzące: Monika Łukmin, Izabela Witecka 17. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, Plan Działań Wspierających- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych -osoby prowadzące: Aniela Blatkiewicz, Monika Łukmin

8 18. Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów -osoby prowadzące: Monika Łukmin, Izabela Witecka 19. Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście realizacji zadań szkolnego specjalisty szkolenie dla szkolnych specjalistów ze szkoły podstawowej i gimnazjum osoby prowadzące: Aniela Blatkiewicz, Monika Łukmin 20. Praca z uczniem zdolnym- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 21. Stereotypy płciowe. Czy to prawda, że dziewczyny są gorsze z matematyki, a chłopcy mniej wrażliwi? - szkolenie dla nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 22. Rozładowanie stresu techniki relaksacyjne warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych -osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak OFERTA DLA RODZICÓW Pracownicy Poradni udzielają rodzicom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie następujących problemów:

9 Zaburzenia komunikacji językowej Problemy emocjonalne Problemy zdrowotne Trudności w nauce Trudności wychowawcze Trudności adaptacyjne Trudności związane ze zmianą środowiska edukacyjnego Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Problemy okresu dorastania Dziecko szczególnie uzdolnione Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Inne zgłaszane przez rodziców w szczególności poprzez: konsultacje, poradnictwo oraz działalność informacyjno szkoleniową. Proponowana tematyka prelekcji dla rodziców: 1. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych 2. Kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak

10 3.Rodzic nauczycielem poprawnej wymowy- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoba prowadząca: Beata Rzęsa 4. Diagnoza mowy dokonana przez rodzica- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoba prowadząca: Beata Rzęsa 5. Opóźniony rozwój mowy- wskazówki do pracy z dzieckiem w młodszym wieku przedszkolnym - osoba prowadząca: Anna Wesołowska 6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 7. Przyczyny i eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 8. Ocena dojrzałości szkolnej dziecka. Sposoby wspomagania rozwoju - prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoby prowadzące: Małgorzata Urbaniak 9. Wspomaganie rozwoju dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej -prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoba prowadząca: Anna Wesołowska 10. Wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego dziecka- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych i rodziców uczniów klas I-III - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 11.Dyscyplina w procesie wychowania- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych i rodziców uczniów klas I-III - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 12. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci- metody pracy wspierające rozwój dziecka: Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Metoda Dobrego Startu, Metoda Weroniki Shernborne, Metoda Domana i inne- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych i rodziców uczniów szkoły podstawowej. - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz

11 13. Co zamiast klapsa? prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów szkół podstawowych 14. Wychowanie bez kar- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów szkół podstawowych 15. Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców uczniów szkół podstawowych - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 16. Rola rodzica w edukacji wczesnoszkolnej -prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych, klas I-III - osoba prowadząca: Karolina Korżyńska / II półrocze/ 17. Praca z uczniem z dysleksją- prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych - osoba prowadząca: Monika Łukmin, Izabela Witecka 18. Rola rodzica w funkcjonowaniu szkolnym dziecka. Współpraca rodziców ze szkołą prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych -osoba prowadząca: Monika Łukmin, Izabela Witecka 19. Dziecko a komputer- korzyści i zagrożenia wynikające z powszechnej komputeryzacji- prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych -osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 20. Praca z dzieckiem zdolnym prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych 21. Jak motywować dziecko do nauki - prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych -osoby prowadzące: Monika Łukmin, Izabela Witecka 22. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się-prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - osoba prowadząca: Monika Łukmin, Izabela Witecka

12 23. Prawa i obowiązki ucznia dyslektycznego-prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów/ II półrocze/ - osoba prowadząca: Karolina Korżyńska 24. Trudności w nauce a problemy okresu dorastania-prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjów 25. Jak radzić sobie z agresją dziecka?- prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjów -osoby prowadzące: Aleksandra Jagła, Małgorzata Urbaniak 26. Rola rodziców w życiu nastolatka- prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych -osoby prowadzące: Aleksandra Jagła, Małgorzata Urbaniak 27.Czynniki decydujące o poprawnej komunikacji między rodzicem a dorastającym dzieckiemprelekcja dla rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Pracownicy Poradni udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży w zakresie następujących problemów : Zaburzenia komunikacji językowej Trudności w nauce Trudności wychowawcze Specyficzne trudności w uczeniu się Szczególne uzdolnienia Wybór kierunku kształcenia i zawodu Problemy emocjonalne Niedostosowanie społeczne

13 Trudności adaptacyjne Trudności związane ze zmianą środowiska edukacyjnego Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Niepełnosprawności i choroby przewlekłe w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, działalność terapeutyczną, działalność profilaktyczną, interwencję kryzysową, prowadzenie mediacji oraz poradnictwo Propozycje pomocy dla dzieci na terenie placówek oświatowych: 1. Zabawy buzi i języka dla dzieci do 3 roku życia Beata Rzęsa 2. Przesiewowe badania logopedyczne Beata Rzęsa 3. Zajęcia wspomagające efektywność uczenia się dla dzieci 6-letnich-metoda Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona - Anna Wesołowska Propozycje pomocy dla uczniów na terenie placówek oświatowych: Proponowana tematyka na lekcje wychowawcze: 1. W szkole czuję się bezpieczny - Urszula Jasińska-Maksymowicz

14 -adresaci: uczniowie szkół podstawowych 2. Przyjaźń, miłość, zakochanie Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie szkół podstawowych 3. Prawidłowe relacje między uczniem a nauczycielem, związki interpersonalne- Aleksandra Jagła -adresaci : uczniowie klas V-VI 4. Umiejętność rozwiązywania konfliktów- Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 5. Uzależnienie od komputera- Małgorzata Urbaniak -adresaci : uczniowie gimnazjów 6. Przeciwdziałanie nałogom-nikotynizm i alkoholizm - Małgorzata Urbaniak -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Proponowana tematyka warsztatów dla młodzieży: 1. Warsztaty integracyjne Ja wśród innych - Anna Wesołowska -adresaci : uczniowie szkół podstawowych 2. Warsztaty integracyjne Poznajmy się - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 3. Agresja i przemoc, jak ich unikać w konfliktach z rówieśnikami - Aleksandra Jagła -adresaci : uczniowie klas V-VI 4. Asertywność - Urszula Jasińska-Maksymowicz

15 -adresaci : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 5. Jak radzić sobie ze stresem? - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 6. Jak porozumiewać się z innymi?- komunikacja interpersonalna - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 7. Budowanie empatii i tolerancji w grupie - Urszula Jasińska-Maksymowicz, Aleksandra Jagła -adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 8. Autorytet, idol- różnice i podobieństwa. Rola autorytetów w życiu - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 9. Jak uczyć się szybko i skutecznie? - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci : uczniowie szkół podstawowych 10. Rozwijanie kompetencji społecznych, radzenie sobie ze złością, agresją, przemocą- Małgorzata Urbaniak, Aleksandra Jagła -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 11. Rozwój pozytywnego myślenia i motywacji - Małgorzata Urbaniak -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 12. O empatii: jak rozumieć innych ludzi-aleksandra Jagła -adresaci : uczniowie gimnazjów 13. Rozwijanie pozytywnej samooceny Urszula Jasińska-Maksymowicz - adresaci : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 14. Trening twórczego myślenia i rozwiązywania problemów- Aleksandra Jagła -adresaci : uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

16 15. Podstawy skutecznej komunikacji- Aleksandra Jagła -adresaci : uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Proponowana tematyka warsztatów zawodoznawczych: 1. Model życia spójrz w przyszłość - uczniowie gimnazjum kl. II- Urszula Jasińska- Maksymowicz 2. Kim będę? planowanie kariery zawodowe j- uczniowie gimnazjum kl. III- Urszula Jasińska- Maksymowicz, Izabela Witecka ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica. Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica. Dzieci niewidome i słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica objęte są specjalistyczną pomocą w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Zgłoszenie dziecka do Poradni może nastąpić osobiście, telefonicznie bądź drogą pocztową. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka o terminie wizyty w Poradni powiadamiani są osobiście, telefonicznie, drogą pocztową oraz za zgodą rodziców przez placówki oświatowe. Na wizytę do Poradni dziecko zgłasza się z rodzicem (prawnym opiekunem). W sytuacji, gdy rodzic nie zgłosi się z dzieckiem w wyznaczonym terminie do Poradni (bez uprzedniego powiadomienia) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku po ponownym zgłoszeniu. Poradnia wydaje opinię lub informację o wynikach diagnozy na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice powinni, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

17 Rodzice do wniosku o wydanie opinii mogą dołączyć opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem, wyniki obserwacji i innych badań. Na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. Zespół Orzekający Poradni na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracownicy Poradni zadania statutowe realizują na terenie Poradni, na terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

OFERTA PORADNI 2011/2012

OFERTA PORADNI 2011/2012 OFERTA PORADNI 2011/2012 Kostrzyn nad Odrą 2011 PRACOWNICY PORADNI Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne Urszula Jasińska- Maksymowicz Pedagog Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie OFERTA PORADNI 2013/2014 Kostrzyn nad Odrą 2013 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą serdecznie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI 2010/2011

OFERTA PORADNI 2010/2011 OFERTA PORADNI 2010/2011 Kostrzyn nad Odrą 2010 PRACOWNICY PEDAGOGICZNI PORADNI Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne Urszula Jasińska- Maksymowicz

Bardziej szczegółowo

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie OFERTA PORADNI 2015/2016 Kostrzyn nad Odrą 2015 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą serdecznie

Bardziej szczegółowo

Szanowni. Dyrektorzy, Pedagodzy szkolni, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Szanowni. Dyrektorzy, Pedagodzy szkolni, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie OFERTA PORADNI 2014/2015 Kostrzyn nad Odrą 2014 Szanowni Dyrektorzy, Pedagodzy szkolni, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2 tel/fax (094)312 25-96, kom. 515

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 4 Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Zespół Szkół w Nowym Duninowie 1. Zadaniem Zespołu Szkół jest udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 2. Pomoc

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013

Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013 Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013 1 Informacje ogólne: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku jest placówką publiczną.

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 l.p. ZADANIA TERMIN REALIZATORZY UWAGI Diagnoza Opiniowanie Orzekanie 1 Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH 1 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa placówki brzmi: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Progres w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny dla przedszkoli PCDZN Puławy Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017 PPP.0350.02.2015.IS Września, dnia 12.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 Sformułowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo