Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:"

Transkrypt

1 Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1. Diagnozy rozwoju psychomotorycznego dziecka. 2. Diagnozy gotowości szkolnej dzieci z klas zerowych. 3.Terapia wspomagająca rozwój psychomotoryczny dzieci z zaburzeniami i opóźnieniami rozwojowymi (po przeprowadzeniu diagnozy w poradni). Prowadzący: Agnieszka Zachodni- psycholog; Małgorzata Perwenis-pedagog Zgłoszenia rodziców przyjmuje sekretariat poradni 4. Diagnozy psychologiczne dzieci z problemami emocjonalnymi. 5.Terapia psychologiczna - po przeprowadzeniu konsultacji. 6.Indywidualne porady psychologiczne dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych dziecka. 7.Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w poradni w Oleśnicy. Prowadzący: Agnieszka Zachodni- psycholog Zgłoszenia rodziców przyjmuje sekretariat poradni Na terenie przedszkola lub w zerówce 1.Obserwacja dziecka w przedszkolu- konsultacja indywidualna dla nauczyciela. 1

2 2.Prelekcja lub warsztaty dla rodziców dotyczące wspomagania rozwoju dziecka, problemów wychowawczych specyficznych dla wieku przedszkolnego, gotowości szkolnej itp. Proponowana tematyka: Niegrzeczny przedszkolak-jak wzmacniać pozytywne zachowania dziecka Zabawy stymulujące rozwój małego dziecka Ocena gotowości szkolnej dziecka Jak zapobiegać agresji u dzieci w wieku przedszkolnym Prowadzący: Agnieszka Zachodni- psycholog; Małgorzata Perwenis-pedagog Zgłoszenia w trakcie dyżuru pracowników lub na adres poradni (podając w tytule wiadomości nazwisko adresata.) 3.Badania przesiewowe w zerówkach dotyczące rozwoju mowy. Prowadzący: Elżbieta Iwan-logopeda Kontakt w godzinach dyżuru oraz telefonicznie, a także na adres poradni (podając w temacie wiadomości nazwisko adresata) SZKOŁY PODSTAWOWE Wsparcie dla szkół w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w profilaktyce zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania u dzieci. 2

3 W poradni 1. Diagnozy przyczyn problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych u dziecka, wydawanie pisemnych opinii ( na wniosek rodzica). Prowadzący: Agnieszka Cwynar, Ewa Brocka- psycholodzy Kartę zgłoszenia na badania składają rodzice w sekretariacie poradni 2. Indywidualne porady psychologiczne dla rodziców. 3.Mediacje dla rodziców (po konsultacji u pani Agnieszki Cwynar) 4.Terapia psychologiczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi, w tym terapia rodzinnej (wymagana jest wcześniejsza konsultacja u psychologa) Prowadzący: Agnieszka Cwynar, Ewa Brocka- psycholodzy. Zgłoszenia w sekretariacie poradni telefonicznie lub osobiście 5.Cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych (grupa wsparcia). 6.Wsparcie dla pedagogów szkolnych i wychowawców w sytuacji kryzysowej (interwencja kryzysowa, mediacja). Prowadzący: Agnieszka Cwynar-psycholog Kontakt w godzinach dyżuru, lub telefonicznie Na terenie szkoły 1.Udział w radzie pedagogicznej poświęconej problematyce wychowawczej. 2.Konsultacja grupowa dla nauczycieli dotycząca problemów występujących w określonej klasie. 3.Prowadzenie obserwacji zachowania dziecka w szkole i konsultacja dla nauczyciela 4.Prowadzenie obserwacji lekcji-pod kątem problemów z dyscypliną. 5.Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów danej klasy (we współpracy z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym) Proponowana tematyka: Rozpoznawanie emocji i wyrażanie ich w konstruktywny sposób. Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. 3

4 Współpraca zamiast rywalizacji. Zgrana klasa. 6.Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz prelekcji dla rodziców dotyczących wychowania dziecka (we współpracy z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą). Proponowana tematyka: Komunikacja dziecko- rodzic. Jak rozwijać u dziecka wiarę w siebie i zaradność. Wspieranie emocjonalne dzieci w sytuacjach trudnych i stresowych. Profilaktyka agresji-jak radzić sobie ze złością i agresją u dziecka. Kary i nagrody w wychowaniu. Jak wspierać dziecko rozpoczynjące naukę w klasie I. Prowadzący: Ewa Brocka (klasy I-III), Agnieszka Cwynar (klasy IV-VI). Kontakt w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości nazwisko adresata) Wsparcie dla szkół w zakresie rozpoznawania w klasach I-III uczniów z trudnościami w uczeniu się, z ryzyka specyficznych trudności w uczniu się oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4

5 W poradni 1.Diagnozy możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce oraz pod kątem oceny ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na I etapie edukacyjnym, wydawanie pisemnych opinii ( na wniosek rodzica). Prowadzący : Kamila Stemplewska pedagog, Ewa Brocka -psycholog Zgłoszenia w sekretariacie poradni ( Karta zgłoszenia na badania ). 2.Terapia pedagogiczna dla dzieci z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się (wyłącznie po badaniach przeprowadzonych w poradni). Prowadzący :Kamila Stemplewska Zgłoszenie: Wniosek o objecie terapią złożony w sekretariacie. 3.Indywidualne porady pedagoga dla rodziców dotyczące wspierania dziecka w nauce. 4. Indywidualne porady pedagoga dla nauczycieli badanych w poradni dzieci: omówienie badań oraz form pomocy dziecku w szkole. Prowadzący :Kamila Stemplewska Kontakt: w godzinach dyżuru lub po telefonicznym umówieniu się 5.Seminarium lub warsztaty dla nauczycieli i specjalistów terapii pedagogicznej dotyczące metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej oraz metodyki nauki czytania i pisania oraz liczenia dzieci z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzący : Kamila Stemplewska pedagog po ustaleniu terminu przez prowadzącego zostanie wysłane zaproszenie do szkół). Na terenie szkoły 1. Seminarium dla nauczycieli dotyczącego rozpoznawania objawów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowania metod pracy i wymagań edukacyjnych. 2. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat pracy z uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w szkole ogólnodostępnej. 5

6 3. Prelekcja lub konsultacje grupowe dla rodziców dotycząca/ ce rozpoznawania objawów ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspierania dziecka w pokonywaniu trudności w nauce czytania, pisania, liczenia. 4.Pomoc w przeprowadzeniu diagnozy dzieci z ryzyka specyficznych trudności w uczniu się. 5.Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z klas I-III -we współpracy z wychowawcą Przykładowa tematyka : Gry i zabawy przeciwko agresji Wspieranie zdolności twórczych uczniów klas I-III Prowadzący : Kamila Stemplewska pedagog Kontakt w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości adresata Wsparcie dla szkół w zakresie pracy uczniem z trudnościami w nauce, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w klasach IV-VI. W poradni 1.Diagnozy możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce na II etapie edukacyjnym (wydawanie opinii, w tym w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się-na wniosek rodzica). Prowadzący: Agnieszka Cwynar-psycholog, Elżbieta Chojaczyk-pedagog. Zgłoszenia w sekretariacie poradni ( Karta zgłoszenia na badania ) 6

7 2.Terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (wyłącznie po badaniach w poradni- na wniosek rodzica). Prowadzący: Elżbieta Chojaczyk- pedagog. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat poradni 3. Indywidualne porady pedagoga dla rodziców dotyczące wspierania dziecka w nauce. 4. Indywidualne porady pedagoga dla nauczycieli badanych w poradni dzieci: omówienie badań oraz sposobów udzielania pomocy dziecku w szkole. Prowadzący: Elżbieta Chojaczyk-pedagog. Kontakt :w godzinach dyżuru lub po telefonicznym umówieniu się. Na terenie szkoły 1.Seminarium dla nauczycieli dotyczące rozpoznawania objawów specyficznych trudności w uczeniu się; udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowania metod pracy i wymagań edukacyjnych. 2.Prelekcja lub konsultacje grupowe dla rodziców dotycząca/ ce rozpoznawania objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspierania dziecka w pokonywaniu trudności w nauce czytania, pisania,liczenia. 3.Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z klas IV-VI we współpracy z wychowawcą Proponowana tematyka: Jak uczyć się skutecznie -techniki koncentracji skutecznego zapamiętywania. Prowadzący: Elżbieta Chojaczyk-pedagog Kontakt telefoniczny lub osobisty w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości adresata) Wsparcie dla nauczycieli w zakresie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju mowy W poradni 1. Prowadzenie diagnoz logopedycznych 2. Prowadzenie terapii logopedycznej 3. Udzielanie porad rodzicom w zakresie wspierania rozwoju mowy u dziecka 7

8 4. Organizowanie seminariów dotyczących problematyki zaburzeń w rozwoju mowy u dzieci dla nauczycieli nauczania zintegrowanego. 5. Wsparcie metodyczne dla logopedów szkolnych oraz specjalistów terapii pedagogicznej (organizowanie seminariów, warsztatów doskonalących umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne ). Prowadzący Elżbieta Iwan-logopeda Kontakt: z p. Elżbietą Iwan po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Na terenie szkoły 1.Prowadzenie badań przesiewowych pod kątem wad wymowy dla uczniów klas I. 2.Zorganizowanie prelekcji, warsztatów lub konsultacji grupowych dla rodziców dotyczących profilaktyki wad wymowy. Prowadzący Elżbieta Iwan-logopeda Kontakt: z p. Elżbietą Iwan po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. GIMNAZJA Współpraca ze szkołami w zakresie problematyki wychowania i profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży W poradni 1.Diagnozy przyczyn problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych młodzieży- wydawanie pisemnych opinii (zgłasza rodzic). 8

9 2.Prowadzenie indywidualnych porad psychologicznych dla młodzieży i ich rodziców 3.Terapia psychologiczna dla młodzieży z gimnazjum (po konsultacji u psychologa). 4.Grupy wsparcia /grupy rozwoju osobistego dla młodzieży z gimnazjum (po konsultacji u psychologa) Prowadzący: Renata Dąbrowa, Katarzyna Erbert-Cybulska Zgłoszenia w na badania ( Karta zgłoszenia na badania ) składa rodzic. Porady oraz konsultacje w sprawie terapii-zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie 5. Cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych (grupa wsparcia) 6.Wsparcie dla pedagogów szkolnych i wychowawców w sytuacji kryzysowej (interwencja kryzysowa, mediacje) Prowadzący: Renata Dąbrowa, Katarzyna Erbert-Cybulska Zgłoszenia w sekretariacie poradni lub w trakcie dyżuru pracownika 7. Szkolenie dla wychowawców klas I i II w zakresie programu Golden Five oraz wsparcie podczas realizacji programu w swojej klasie. Prowadzący: Alicja Najmrodzka pedagog (trener programu). Kontakt: telefoniczny lub osobisty z p. Alicją Najmrodzką Wtorek: ; piątek: Na terenie szkoły 1.Udział w radzie pedagogicznej poświęconej problematyce wychowawczej/ zachowań Ryzykownych. 2.Konsultacja grupowa dla nauczycieli dotycząca problemów występujących w określonej klasie/ z konkretnym uczniem. 3.Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów danej klasy (we współpracy z wychowawcą). Proponowana tematyka Jak sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym Jak rozwijać pozytywny obraz siebie (profilaktyka zachowań ryzykownych) Rozwijanie pozytywnej komunikacji w grupie klasowej. Profilaktyka depresji u młodzieży 4.Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz prelekcji dla rodziców dotyczących 9

10 wychowania dziecka w wieku gimnazjalnym (we współpracy z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą) Proponowana tematyka: Trudności wychowawcze związane z wiekiem dorastania-jak dogadać się z nastolatkiem. Podejmowanie zachowań ryzykownych przez nastolatków. Uzależnienia (jak rozpoznawać, gdzie szukać pomocy) Zaburzenia emocjonalne wieku dorastania (depresja, anoreksja, zaburzenia psychosomatyczne) Prowadzący: Katarzyna Erbert-Cybulska(psycholog). Kontakt w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości nazwisko adresata) Wsparcie dla szkół w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu W poradni 1.Diagnoza możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych młodzieży, wydawanie pisemnych opinii. Prowadzący: Renata Dąbrowa, Katarzyna Erbert Cybulska-psycholodzy Danuta Klim, Krystyna Bednarska-pedagodzy Zgłoszenia składają rodzice w sekretariacie poradni ( Karta zgłoszenia na badania ) 2.Terapia pedagogiczna dla uczniów gimnazjum ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (po badaniach w poradni). Prowadzący: Danuta Klim-pedagog. Zgłoszenia rodziców w sekretariacie poradni. 3.Indywidualne porady pedagoga dla rodziców dotyczące wspierania dziecka w nauce. 4. Indywidualne porady pedagoga dla nauczycieli badanych w poradni uczniów. Prowadzący: Danuta Klim-pedagog. Kontakt: w godzinach dyżuru, lub po telefonicznym umówieniu się. 10

11 W szkole 1.Zorganizowanie seminarium dla nauczycieli dotyczącego rozpoznawania objawów specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia); udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, dostosowania metod pracy i wymagań edukacyjnych. 2.Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów gimnazjum dotyczące technik skutecznego uczenia się, myślenia twórczego, radzenie sobie za stresem, zdrowego stylu życia- we współpracy z wychowawcą Proponowana tematyka: Jak uczyć się skutecznie Jak sobie radzić ze stresem w szkole. Propagowanie zdrowego stylu życia Prowadzący: Danuta Klim-pedagog. Kontakt w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości nazwisko adresata) Wsparcie dla szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. Na terenie szkoły 1.Organizowanie we współpracy z LCIZ w Oleśnicy zajęć dotyczących planowania ścieżki edukacyjnej dla uczniów II klas gimnazjum w terenie działania PPP w Oleśnicy. 2.Organizowanie prelekcji i konsultacji dla rodziców dotyczących wspierania dziecka w planowaniu ścieżki edukacyjnej, rozpoznawania uzdolnień dziecka; 11

12 3.Organizowanie szkoleń /warsztatów i konsultacji dla wychowawców i pedagogów szkolnych Prowadzący :Krystyna Bednarska-pedagog. Kontakt w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości nazwisko adresata) dotyczących prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Na terenie poradni 1.Indywidualne badania uzdolnień i predyspozycji zawodowych zgłoszenia w sekretariacie. 2. Badania uczniów z grup dyspanseryjnych (z problemami zdrowotnymi ograniczającymi wybór zawodu). 3. Wydawanie opinii dla uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 16 lat. Prowadzący :Krystyna Bednarska-pedagog, doradca zawodowy. Rodzice wypełniają Kartę zgłoszenia na badania. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 12

13 Współpraca ze szkołami w zakresie problematyki wychowania i profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży. Na terenie poradni 1.Diagnoza przyczyn problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych u młodzieży. Prowadzący: Renata Dąbrowa, Katarzyna Erbert Cybulska-psycholodzy Zgłoszenia na badania dokonuje rodzic/pełnoletni uczeń- w sekretariacie poradni. 2.Indywidualne porady psychologiczne dla młodzieży i ich rodziców. 3. Terapia psychologiczna dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (po konsultacji) 4. Grupa wsparcia /rozwoju osobistego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (po konsultacji) Prowadzący: Renata Dąbrowa, Katarzyna Erbert Cybulska-psycholodzy Zgłasza rodzic/pełnoletni uczeń- telefoniczne lub osobiście w sekretariacie poradni. 5.Wsparcie dla pedagogów szkolnych i wychowawców w sytuacji kryzysowej (interwencja kryzysowa, mediacje). 6.Indywidualne porady dla nauczycieli dotyczące problemów występujących w klasie lub w pracy z konkretnym uczniem. Prowadzący: Renata Dąbrowa- psycholog, Katarzyna Erbert-Cybulska-psycholog Zgłoszenie w godzinach dyżuru lub telefonicznie. 7. Cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych (grupa wsparcia). Prowadzący: Renata Dąbrowa -psycholog Zgłoszenie w godzinach dyżuru lub telefonicznie Na terenie szkoły 1.Udział w zebraniu Rady Pedagogicznej poświęconym problematyce wychowawczej/ zachowań ryzykownych 2.Konsultacja grupowa dla nauczycieli dotycząca problemów występujących w określonej klasie/ z konkretnym uczniem. 13

14 3.Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów danej klasy (we współpracy z wychowawcą). Proponowana tematyka: Jak oswoić stres przed maturą. Sztuka asertywność-jak być sobą nie raniąc innych. Konstruktywne rozwiązywania konfliktów. Jak nie wpaść w sidła uzależnienia Prowadzący: Renata Dąbrowa- psycholog Kontakt w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości adresata) 4. Prelekcja/ warsztaty dla rodziców dotyczących problematyki wychowania dziecka w okresie dojrzewania. Proponowana tematyka : Jak dogadać się ze swoim dorosłym dzieckiem Uzależnienia (jak rozpoznawać, gdzie szukać pomocy). Zaburzenia emocjonalne wieku dorastania (depresja, anoreksja, zaburzenia psychosomatyczne). Jak wspierać maturzystę. Wsparcie dla szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Na terenie szkoły (lub PCEiKu) 1. Organizowanie we współpracy z LCIZ w Oleśnicy zajęć dotyczących planowania ścieżki kariery zawodowej dla uczniów klas II /III ze szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzący :Alicja Najmrodzka-pedagog, doradca zawodowy; Wioletta Leśniowska-doradca zawodowy LCIZ Kontakt: osoby prowadzące skontaktują się ze szkołami. 2.Organizowanie prelekcji i konsultacji grupowych dla rodziców dotyczących wspierania dziecka w planowaniu ścieżki kariery zawodowej i rozpoznawania uzdolnień. 3.Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów dotyczących radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. 14

15 Prowadzący :Alicja Najmrodzka-pedagog, doradca zawodowy. Kontakt w godzinach dyżuru lub na adres poradni (podając w temacie wiadomości adresata) Na terenie poradni 1.Organizowanie indywidualnych badań uzdolnień i predyspozycji zawodowych dla uczniów (we współpracy z psychologiem). Prowadzący :Alicja Najmrodzka- pedagog, doradca zawodowy. Katarzyna Erbert-Cybulska-psycholog. Zgłoszenie: rodzice/ pełnoletni uczniowie składają Kartę zgłoszenia na badania w sekretariacie poradni. 2.Organizowanie seminariów, warsztatów i konsultacji dla wychowawców i pedagogów szkolnych dotyczących prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Prowadzący :Alicja Najmrodzka-pedagog, doradca zawodowy. Zgłoszenia będzie można składać po otrzymaniu zaproszenia wysłanego do szkół przez prowadzącą zajęcia. ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy Oleśnica ul. Wojska Polskiego 67-69, tel./fax (71) ; 15

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

OFRTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI z gminy Twardogóra

OFRTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI z gminy Twardogóra OFRTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI z gminy Twardogóra GABINET ZAMIEJSCOWY W TWARDOGÓRZE Tel. 071-314-01-93 GODZINY OTWARCIA GABINETU Pon.: 8.30-18.00 ; wt.: 14.00-18.00 śr.: 15.30-18.00 czw.: 8.00-14.30;

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny:

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie na rok szkolny: MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KROŚNIE ul. Lewakowskiego 14 tel/fax: 13 43 20519 www. mpppkrosno.pl email: mppp-krosno@wp.pl Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE. Rok szkolny 2014/15. Spis treści OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE Rok szkolny 2014/15 Spis treści OBSZAR I. WIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 2 OBSZAR II. UCZEŃ NIEPEŁNORAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2 tel/fax (094)312 25-96, kom. 515

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Przedszkole

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Przedszkole OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ Przedszkole Al. Jana Pawła II 95 21 010 Łęczna Tel. 81 531 53 37 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2017/2018 Oferta Poradni Psychologiczno

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE

OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli. rok szkolny 2016/17 W KRASNYMSTAWIE OFERTA POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KRASNYMSTAWIE dla uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ich rodziców i nauczycieli rok szkolny 2016/17 ZAJĘCIA Z UCZNIAMI SZKOŁA SZKOŁA WYPEŁNIA DRUK ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Diagnoza W zakresie diagnozy (icznej, icznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 4 Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Zespół Szkół w Nowym Duninowie 1. Zadaniem Zespołu Szkół jest udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 2. Pomoc

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018 OFERTA na rok szkolny 2017/2018 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ważne ogłoszenie W roku szkolnym 2017/2018 poradnia rozpoczyna IV edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców. Wszystkie proponowane formy

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018 Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie DLA UCZNIÓW indywidualne formy pomocy na rok szkolny 2017/2018 badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna,*

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE:

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE: Działalność GABINET LGPEDYCZNY PRADNI PSYCHLGICZN PEDAGGICZNEJ W GRLICACH PRPNUJE: I. dla dzieci: diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy od najmłodszych lat przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2010/2011

Uchwała Nr 12/2010/2011 Uchwała Nr 12/2010/2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie: Ewa Roszyk PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWACH: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/ GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/ GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pszczynie 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5 tel./fax (32) 210 37 16, e-mail: ppped@ppped.pl OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Lp. TEMATYKA ZAJĘĆ FORMA I MIEJSCE REALIZACJI 1 Program usprawniania technik uczenia się

Lp. TEMATYKA ZAJĘĆ FORMA I MIEJSCE REALIZACJI 1 Program usprawniania technik uczenia się Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2017/2018 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Zespół Placówek icznych w Ostródzie Opieka pracowników nad szkołami i placówkami w rejonie działania Poradni iczno-icznej w Ostródzie : Przedszkola i szkoły podstawowe klasy I-III: Monika Włodarczyk Dudka

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce (opracowanie Alicja Redlicka) Wielu ludzi patrząc na to, co jest, ciągle pyta: co? jak? dlaczego? Ja zaś marzę o tym, czego nie ma, i pytam, dlaczego by nie?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19, a w soboty od 8 do 16. Poradnia udziela pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI TĘCZOWA PRZYSTAŃ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ" Poradnia wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół i placówek prezydenta miasta Szczecin. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku w roku szkolnym 2014/2015 Zadania Forma realizacji Sposób/efekt realizacji Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo