Program edukacyjno-leczniczy na rzecz zmniejszania częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w województwie kujawsko pomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program edukacyjno-leczniczy na rzecz zmniejszania częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w województwie kujawsko pomorskim"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 7/182/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. Program edukacyjno-leczniczy na rzecz zmniejszania częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w województwie kujawsko pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego 2013 r.

2 Autorzy programu: dr n. med. Małgorzata Leźnicka dr n. med. Danuta Kurylak 2

3 Spis treści Program Edukacyjno Leczniczy na Rzecz Zmniejszenia Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci 1. Opis problemu zdrowotnego..4 a) problem zdrowotny 4 b) epidemiologia 6 c) populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu.7 2. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.8 3. Uzasadnienie potrzeby wdrażania programu.9 4. Cele programu Oczekiwane efekty Mierniki efektywności odpowiadające celom Adresaci programu Tryb zapraszania do programu Okres realizacji programu Organizacja programu Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników Zasady udzielania świadczeń w ramach programu Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymanych świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu Bezpieczeństwo planowanych interwencji Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu Dowody skuteczności planowanych działań Zalecenia, wytyczne, standardy dotyczące postępowania w problemie zdrowotnym, którego dotyczy wniosek Efektywność kosztowa Informacje na temat podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w zgłaszającej program jednostce samorządu terytorialnego Koszty programu Źródła finansowania, partnerstwo Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne Monitorowanie i ewaluacja..44 Piśmiennictwo 46 Załączniki

4 1. Opis problemu zdrowotnego a) Problem zdrowotny Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży szkolnej, mimo że wiążą się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, nie są postrzegane w społeczeństwie jako istotne problemy zdrowotne skutkujące również wysokimi kosztami społecznymi. W rezolucji Parlamentu Europejskiego pn. W sprawie białej księgi na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością (2007/2285(INI) z dnia 25 września 2008 r. stwierdzono m.in., że nadwaga, otyłość i choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem stanowią jedną z głównych przyczyn umieralności i chorób w Europie. Otyłość jest najczęściej występującą współczesną chorobą cywilizacyjną. Niepohamowany wzrost występowania nadmiernej masy ciała upoważnia by rozważać problem otyłości w kategorii epidemii. Z danych opublikowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie wynika, że częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w europejskich krajach wysokorozwiniętych po 2000 roku przekroczyła 20%, a w USA odsetek ten sięga aż 35%. W ostatnich trzydziestu latach niepokojąca jest dynamika narastania otyłości u dzieci w Polsce. Wśród dziewcząt obserwuje się dziesięciokrotny wzrost (z 0,35% do 3,4%), u chłopców trzykrotny (z 1% do 2,8%). W tym samym czasie w USA nastąpił trzykrotny wzrost częstości otyłości (z 4% do 15%). W Polsce w 2009 roku częstość występowania nadwagi i otyłości u u dziewcząt w wieku od 1 do 18 roku życia wynosiła około 14,5%, a u chłopców 19,9%. Leczenie otyłości i jej powikłań, przedwczesne wykluczenie ze świadczenia pracy w związku z niepełnosprawnością, a także wczesna umieralność są powodem istotnego obciążenia budżetów państw całego świata (1). W USA koszty leczenia osób z nadwagą i otyłością stanowią około 6% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną, jest to około 100 mld dolarów rocznie, zaś w Anglii 6 mld funtów (2, 3, 4). Szacuje się, że w innych krajach bezpośrednie koszty leczenia związanego z otyłością stanowią od 1 do 10% wszystkich wydatków w ochronie zdrowia. W Polsce nie są znane całkowite koszty profilaktyki oraz leczenia otyłości jak i jej powikłań. Krzyżanowska-Świniarska szacuje, że mogą stanowić 21% budżetu ochrony zdrowia około 11 mld zł (5). W województwie lubelskim wyliczono, że leczenie 1mln pacjentów pochłania 250 mln zł. W Instytucie Żywności i Żywienia na podstawie ogólnopolskich badań pacjentów szpitali stwierdzono, że u 25% chorych hospitalizacja jest związana z nadmierną masą ciała (około 1,5 mld przyjęć do szpitala) (6, 7). Bergson i wsp. na podstawie porównania kosztów leczenia dwóch grup pacjentów z otyłością, z których w jednej zastosowano program leczenia otyłości, druga stanowiła grupę kontrolną stwierdzili, że koszty leczenia osób z grupy pierwszej zaczęły systematycznie spadać, a po 7 latach były one niższe o 33,8% w porównaniu z grupą kontrolną (8). Nadwaga i otyłość są skutkiem braku równowagi pomiędzy energią przyjmowaną z pożywienia i wydatkowaną. Wzmożone działania w zakresie promocji prawidłowego żywienia i aktywizacji ruchowej oraz leczenia nadwagi i otyłości zarówno wśród dzieci jak i dorosłych są niezbędne, ponieważ powikłania otyłości stanowią główną przyczynę wszystkich zgonów w tym również przedwczesnych. W tej grupie istotne znaczenie mają schorzenia układu krążenia. 4

5 Ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiet otyłych jest trzykrotnie większe niż u kobiet z prawidłową masą ciała. Hiperlipidemia w postaci podwyższonego w surowicy stężenia triglicerydów i obniżenia poziomu frakcji cholesterolu HDL zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy. Osoby otyłe zarówno w młodym wieku jak i ludzie starsi częściej chorują na naciśnie tętnicze. Współistnienie nadciśnienia tętniczego lub hipertriglicerydemii sprzyja nadkrzepliwości krwi, która z kolei zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Otyłość zwiększa 3 7 krotnie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, a uosób z BMI powyżej 35 ryzyko to jest 20 krotne większe w stosunku do osób z prawidłową masą ciała. Cukrzyca zaś potęguje rozwój chorób układu krążenia. Obniżenie masy ciała jest głównym zaleceniem leczniczym w tej chorobie dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia powyżej opisanych powikłań. Zaburzenia metaboliczne, hormonalne wywołane przez otyłość sprzyjają rozwojowi chorób przewodu pokarmowego włącznie z chorobami nowotworowymi. Osoby z nadwagą i otyłością częściej chorują na stłuszczenie wątroby, kamicę pęcherzyka żółciowego, raka przełyku i pęcherzyka żółciowego. W przypadku wymienionych nowotworów ryzyko to sięga do 40%. Wykryto, że insulinooporność u otyłych i nadmiar estrogenów uwalnianych z obfitej tkanki tłuszczowej odpowiedzialne są za powstanie szereg zaburzeń, w konsekwencji, których powstają atypowe komórki nowotworowe, które w prawidłowych warunkach powinny ulec eliminacji apoptozie. W badaniach kobiet i mężczyzn Cancer Prevention Study I stwierdzono, że umieralność z powodu większości chorób nowotworowych u osób otyłych jest wyższa (9). Główną przyczyną otyłości są złe nawyki żywieniowe i mała aktywność ruchowa. Nieprawidłowe zachowania prozdrowotne najczęściej dotyczą całej rodziny. Dlatego obserwuje się otyłość u rodziców i dzieci. Zaledwie % przypadków otyłości trudnej w leczeniu dietetycznym jest skutkiem wyłącznie zaburzeń genetycznych. U pozostałych chorych również obciążonych genetycznie otyłością zdrowa dieta i odpowiednia aktywność fizyczna pozwala zachować prawidłową masę ciała. Powikłania kliniczne otyłości są takie same zarówno u pacjentów z obciążeniami genetycznymi jak i ze środowiskowymi nieprawidłowościami w zakresie diety i ruchu. Dlatego korzystne jest wczesne zastosowanie działań edukacyjno leczniczych, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie otyłych dzieci i pozostalych członków rodziny. Istotne jest włączenie leczenia jak najwcześniej, by nie dopuścić do powikłań. Nie każde otyłe dziecko skazane jest na otyłość w wieku dorosłym, szczególnie jeśli w rodzinie nie ma otyłości, a nadmierna masa ciała dziecka pojawiła się przed okresem dojrzewania płciowego. Jeżeli jednak otyłość utrzymuje się przez cały okres dzieciństwa i dojrzewania, to ponad 30% chłopców i 40% dziewcząt jest zagrożonych otyłością w wieku dorosłym. Problemy zdrowotne wywołane otyłością u dzieci i dorosłych obejmują: cukrzycę typu I, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię, udar mózgowy, niewydolność serca, chorobę niedokrwienną serca (chorobę wieńcową), kamicę pęcherzyka żółciowego, stłuszczenie wątroby, zmiany zwyrodnieniowe stawów, nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, prostaty, zaburzenia oddychania w czasie snu, żylaki kończyn dolnych, zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży, zespół metaboliczny. W grupie pacjentów otyłych cukrzyca i choroby nowotworowe występują 3,5 krotnie częściej niż u osób z prawidłową masą ciała. Destruktywny wpływ na komfort życia pacjenta otyłego mają częste problemy natury psychologicznej: obniżone poczucie własnej wartości, wycofanie ze środowiska rówieśników - izolacja, depresja. 5

6 b) Epidemiologia Szponar L., Sekuła W., Rychlik E. i wsp. Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych, IŻŻ, Warszawa 2003 Wykr.1. Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będący pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim u których stwierdzono otyłość. (wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat) Województwo p.sępoleński p.tucholski p.rypiński p.brodnicki

7 W latach w województwie kujawsko-pomorskim obserwowany jest wzrost wskaźnika dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z powodu otyłości. Z danych Kujawsko Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego przedstawiających stan na dzień roku wynika, że najwięcej dzieci i młodzieży otyłych jest w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim osób, w Toruniu i powiecie Toruńskim osób, w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim osób. Od 2006 roku nastąpił znaczny wzrost bezwzględnej liczby osób otyłych w powiecie inowrocławskim ( ), tucholskim ( ), włocławskim ( ) oraz w miastach Bydgoszczy ( ) i w Toruniu ( osób). Z analizy wskaźników na 10 tys. Ludności w wieku 0 18 lat wynika, że w województwie kujawsko pomorskim w latach nastąpił wzrost liczby osób otyłych o około 19% z 175,5 do 209,3. Najwięcej osób otyłych na 10 tys. ludności jest w powiecie sępolińskim 439,4 i tucholskim 432,4. W Bydgoszczy i powiecie bydgoskim liczba ta wynosi 161,3, a w Toruniu i powiecie toruńskim 204,9. c) Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego - w dniu 31 grudnia 2009 r. na obszarze km 2 województwa kujawsko-pomorskiego (5,7% ogólnej powierzchni Polski zamieszkiwało osób (5,4% ludności Polski). W roku 2008 liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła , co oznacza minimalny, 0,06% wzrost liczby mieszkańców. Zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 10 miejsce w Polsce. 37,7% ludności zamieszkiwało w czterech największych miastach regionu: Bydgoszczy (17,3%), Toruniu (9,9%), Włocławku (5,7%) i Grudziądzu (4,8%). Średnia gęstość zaludnienia województwa wynosiła w 2009 r. 115 osób na 1 km 2 ( w Polsce 122 osoby na 1 km 2 ) 8 pozycja w kraju. W 2009 r. w ruchu naturalnym ludności województwa zanotowano urodzenia żywe i zgonów, w tym 147 zgonów niemowląt. Na koniec 2009 r. w strukturze wiekowej ludności województwa odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat wyniósł 19,6%. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 64,7%, natomiast w wieku poprodukcyjnym 15,7%. 1 Tab. 3. Ludność według edukacyjnych grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r. Lp. Powiaty Dzieci i Z tego w wieku lat młodzież 3-6 ogółem Województwo aleksandrowski brodnicki Biuletyn Statystyczny. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku, Wydział Zdrowia -Kujawsko- Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz

8 3. bydgoski chełmiński Golub. -dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz , Toruń Włocławek Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych W latach w województwie kujawsko-pomorskim realizowany był Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży. Program został przyjęty do realizacji uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIX/770/06 z dnia 25 września 2006 r. Realizatorem Programu był Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. dra Brudzińskiego w Bydgoszczy i Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu. Celem programu było zmniejszenie w województwie kujawsko - pomorskim liczby dzieci i młodzieży z otyłością, obniżenie we krwi stężenia triglicerydów u wszystkich pacjentów z otyłością prostą i hyperlipidemią nabytą w wyniku stosowania diety niskotłuszczowej, wykrycie i wczesne włączenie leczenia u dzieci nadciśnienia tętniczego oraz stanu przedcukrzycowego, rozpoznanie i włączenie leczenia specjalistycznego innych chorób np. endokrynopatii przebiegających z otyłością, ograniczenie zaburzeń ortopedycznych (płaskostopia, skrzywienia kręgosłupa) u dzieci objętych programem, zwiększenie świadomości zdrowotnej i zmiana zachowań zdrowotnych w grupie dzieci objętych programem i ich rodziców. W ramach programu u dzieci z podwyższonym BMI - 25 (wskaźnik masy ciała) wykonywane były następujące badania stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, triglicerydów, glukozy, w wybranych przypadkach leptyny. Dzieci objęte były kompleksową specjalistyczną opieką medyczną, w ramach której realizowano: porady lekarskie, porady dietetyka, porady psychologa. U każdego dziecka podczas pierwszej wizyty przeprowadzone było wstępne badanie ankietowe dotyczące stylu życia na podstawie którego identyfikowano błędy i opracowywano zalecenia terapeutyczne, których realizację kontrolowano podczas kolejnych wizyt. W ramach programu w trakcie pierwszego spotkania prowadzona była edukacja dla pacjentów, rodziców, pielęgniarek szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie prawidłowych zachowań zdrowotnych, która obejmowała informacje na temat przyczyn i powikłań otyłości, zasad zdrowego żywienia, zaleceń dietetycznych, wskazówki i porady dotyczące rodzaju ruchu wskazanego u pacjentów 8

9 z otyłością. W sześcioletnim programie uczestniczyło dzieci. W 2010 r. w ramach realizacji programu udzielono 1555 porady lekarskie 1555 porad psychologicznych, 1555 porad dietetycznych, 2371 osób wzięło udział w zajęciach edukacyjnych. W roku 2011 udzielono 1856 porad lekarskich, 1856 porad psychologicznych,. U przebadanych pacjentów średni wskaźnik BMI wynosił 30,5. Statystycznie każde dziecko średnio schudło 1,9 kg w ciągu miesiąca. W 2010 r. program realizowały 32 samorządy terytorialne, w samorządów terytorialnych. Kwota dofinansowania z budżetu województwa w latach wynosiła zł. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139,z pózn. zm.) u dzieci i młodzieży wykonywane są:testy przesiewowe, profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia). Procedury te obejmują, miedzy innymi: pomiary wysokości i masy ciała, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index BMI) od 2010 r.,pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę zaburzeń układu ruchu (w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa), kwalifikacje do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego, określenie ewentualnych problemów zdrowotnych, poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia. Wśród zadań pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wskazano: doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole, udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. Program Owoce i warzywa w szkole w województwie kujawsko-pomorskim w programie udział wzięło około 570 szkół. Program edukacyjny Trzymaj formę - w województwie kujawsko-pomorskim w programie udział wzięło około 380 szkół. 3. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu Otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku i stanowi istotny problem społeczny. Patologiczny nadmiar masy ciała u dzieci i młodzieży szkolnej, mimo że wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, nie jest postrzegany w społeczeństwie jako istotny problem zdrowotny skutkujący również wysokimi kosztami społecznymi. Wobec powyższych faktów niezmiernie istotne jest propagowanie w społeczeństwie prawidłowego stylu życia i leczenie osób otyłych. Temu celowi służył Regionalny Program zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży województwa kujawsko pomorskiego realizowany w latach W badanych rodzinach przywiązywano raczej małą wagę do zachowań sprzyjających zdrowiu (takich jak przestrzeganie zdrowej diety, prowadzenie aktywnego trybu życia, preferowanie odpoczynku czynnego).wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w trakcie realizacji programu wśród pacjentów i ich rodziców wskazują również, że w kwestii żywienia przeważa kierowanie się własnym doświadczeniem i zwyczajami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Wiedza specjalistyczna ma słabszy wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych. Nadmierne jedzenie u dzieci jest uwarunkowane przeważnie sytuacyjnie 9

10 (nuda, niewłaściwie zorganizowany czas wolny) (10, 11). Dlatego w czasie zajęć edukacyjnych uświadamiano dzieciom i ich opiekunom, którzy często również mieli nadwagę, że otyłość jest chorobą a nie defektem, czy jedynie odstępstwem od prawidłowej masy ciała. Rodzice na pytanie o swój stan zdrowia odpowiadali często dobry mimo widocznej otyłości. Jedzenie i mała aktywność jest dla niektórych osób dorosłych i dzieci istotnym elementem dobrostanu psychicznego. Najlepszym tego dowodem jest wypowiedź naszego jedenastoletniego pacjenta o oczekiwaniach wobec rodziców; mają mi pozwolić grać w komputer bez ograniczeń, jeść chipsy, leżeć i nic nie robić, przygotowywać obiady takie jak ja chcę. Osoby otyłe trzy i półkrotnie częściej chorują na cukrzycę i choroby nowotworowe np. raka jelita grubego, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, która prowadzi do choroby niedokrwiennej serca zawałów, czy udarów mózgu. Powikłania nie leczonej otyłości mogą mieć skutek śmiertelny. Nadmierna masa ciała obciąża stawy, kręgosłup powoduje wady postawy i jest przyczyną dolegliwości bólowych. Nie bez znaczenia jest zarówno u dzieci jak i osób dorosłych złe samopoczucie psychiczne, brak akceptacji siebie i przez otoczenie, prowadzące do izolacji od rówieśników, a nawet depresji. Osoby z nadwagą często są wycofane w aktywności szkolnej lub w pracy i przez to osiągają gorsze wyniki. Z naszych obserwacji wynika, że uzmysłowienie pacjentom zagrożeń wynikających z nadmiernej masy ciała jest istotnym i niezbędnym dopełnieniem w utrzymaniu motywacji do leczenia na dłuższy dystans czasu. Ze względu na złożoność problemów z jakimi boryka się pacjent z otyłością niezbędna okazała się kompleksowość działań leczniczych zespołu medycznego: lekarza, dietetyka i psychologa. Dużym obciążeniem psychicznym dla dzieci i młodzieży w podjęciu decyzji o odchudzaniu i utrzymaniu motywacji do leczenia na wysokim poziomie była otyłość ich rodziców (11). Obawiając się, że wynika ona u nich wyłącznie z dziedziczności często wcześniej przerywali terapię odchudzającą i nie chcieli podejmować kolejnych prób. Jest to błędne myślenie. Najczęściej otyłość w rodzinie bo w 75% przypadków wynika z nieprawidłowych nawyków dietetycznych i braku aktywności fizycznej, a zaledwie 25% z nieprawidłowych genów. Jednak ta druga grupa pacjentów nie jest skazana na porażkę. Muszą oni rozpocząć leczenie jak najwcześniej, najlepiej przed okresem pokwitania. Korzystne wyniki leczenia otyłości przyniosły w programie działania skierowane do całej rodziny. Zmiana zasad żywienia i aktywności fizycznej w wielu przypadkach dotyczyła nie tylko pacjenta ale i pozostałych członków rodziny. Najwyższy spadek masy ciała 30 kg w ciągu 2 lat terapii osiągnięto u 16 letniego chłopca, u rodziców od kg. Pierwsze pozytywne efekty wzmacniały u wszystkich motywację do dalszego leczenia. Analiza zachowań zdrowotnych pacjentów biorących udział w programie wskazuje, że wszyscy odchudzali się dla poprawy własnego wyglądu. 96% z nich przed przystąpieniem do programu popełniało błędy dietetyczne ilościowe, jakościowe lub w zakresie nieprawidłowej techniki jedzenia, 75% zgłaszało brak aktywności fizycznej. Najczęstsze popełniane błędy żywieniowe dotyczyły niejedzenia śniadań, spożywania tylko dwóch posiłków dziennie, w tym szczególnie obfitych kolacji po godzinie 20.00, nadmiar słodyczy, unikanie warzyw, nadmiar pieczywa jasnego, ziemniaków, napojów gazowanych smakowych, fast fordów (11). Częstym błędem dietetycznym, którego niekorzystnym efektem jest nadwaga utrwalona na lata okazało się spożywanie nadmiernej ilości tłustego mleka 2-3,4% zawartości tłuszczu (powyżej 500 ml dziennie) podobnie jak wysoko słodzonych soków owocowych, syropów. Z naszego doświadczenia wynika, że 78% dzieci i młodzieży sięga po przekąski z powodu nudy. Niestety aż 77% rodziców żywiąc dziecko kieruje się wyłącznie własnym doświadczeniem i przyzwyczajeniami z domu - często nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, a zaledwie 8% wskazówkami lekarza, dietetyka czy publikacjami medycznymi. 90% pacjentów nie przywiązuje wagi do diety i ma za mało czasu 10

11 na przygotowanie racjonalnych posiłków. 78% dzieci i młodzieży, nie prowadzi aktywnego trybu życia. 100% pacjentów przebywa co najmniej 2 godziny przed telewizorem lub komputerem, a wśród nich aż 27% spędza 4 godziny przed komputerem lub TV (10). Kwintesencją niezdrowego stylu życia preferowanego przez dzieci i młodzież jest wypowiedź naszego jedenastoletniego pacjenta o oczekiwaniach wobec rodziców; mają mi pozwolić grać w komputer bez ograniczeń, jeść chipsy, leżeć i nic nie robić, przygotowywać obiady takie jak ja chcę. Osoba o prawidłowej masie ciała powinna być aktywna ruchowo około 1 godz. dziennie. W związku z tym należy wykorzystać każdą okazję do zwiększonego wydatku energetycznego na ruch. Na przykład intensywny marsz do szkoły i z powrotem, dodatkowe ćwiczenia wykonywane codziennie w domu i na świeżym powietrzu. Z naszych doświadczeń wynika, że u większości osób codziennie powtarzane ćwiczenia (poza lekcjami gimnastyki w szkole) w wymiarze 15 min przynoszą korzystny skutek. Odchudzanie w okresie rozwojowym nie może być nadmiernym obciążeniem. Nie powinno kojarzyć się z czymś przykrym, z wyrzeczeniami a jedynie z urozmaiceniem diety w kierunku rozszerzenia ilości i rodzaju warzyw oraz większą aktywnością fizyczną (12). Na pytanie; co pomogło? dziewczyna uczestniczka naszego programu, która pozbyła się nadwagi powiedziała: mniejsze porcje, dużo chodzenia, trochę jazdy na rowerze. Należy pamiętać również o tym, że osoby z nadwagą mają więcej komórek tłuszczowych w stosunku do osób szczupłych i dlatego może zdarzyć się, że jedzą od nich mniej a tyją. Taka tendencja do tycia zazwyczaj utrzymuje się przez całe życie. Dlatego osoby te szczególnie powinny dbać o prawidłowy styl życia. U dzieci objętych Regionalnym Programem Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży w latach stwierdzono również niedoczynność tarczycy, zaburzenia gospodarki węglowodanowej ze znacznym hiperinsulinizmem, zaburzenia emocjonalne wymagające systematycznej terapii psychologicznej, zaburzenia miesiączkowania. U większości dzieci w trakcie trwania programu zaobserwowano spadek masy ciała (około 70% dzieci, a u innych zahamowanie tempa przyrostu masy ciała, tylko u 10% dzieci nie zaobserwowano pożądanego efektu. Na podstawie analizy wieku dzieci, czasu trwania otyłości oraz wyników badań krwi zarysowuje się wyraźna zależność miedzy wiekiem dziecka a nasileniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej i tłuszczowej. Im dłużej trwa otyłość, tym nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych są częstsze. Tab. Nr 4. Wykryte nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych u dzieci będących pod opieką Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu Przedział wiekowy Razem Liczebność grupy Hiperglikemia 2 (7,14%) 9 (10,98%) 6 (4,48%) 5 (8,93%) 22 (7,33%) Hipercholesterolemia 9 (32,14%) 32 (39,02%) 54 (40,30%) 22 (39,29%) 117 (39,00%) Hipertriglicerydemia 4 (14,29%) 33 (40,24%) 51 (38,06%) 14 (25,00%) 102 (34,00%) Z otyłością powiązane są różnorakie dolegliwości: cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, zwyrodnienia stawów i inne. Badania potwierdziły również, że osoby z nadmierną masą ciała o wiele bardziej narażają się na: udar mózgu, nowotwory, bezpłodność, kamicę pęcherzyka żółciowego. Stwierdzono też, że otyłość skraca życie. 11

12 4. Cele programu a. Cel główny Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości u i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim. dzieci b. Cele szczegółowe a. zwiększenie świadomości żywieniowej społeczeństwa, b. prozdrowotna modyfikacja modelu spożycia żywności, c. zmniejszenie częstości żywieniowych czynników ryzyka chorób dietozależnych, d. wypracowanie modelu postępowania zwiększającego aktywność fizyczną i wzrost świadomości społecznej o roli ruchu w zachowaniu optymalnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej, e. zmniejszenie częstości występowania, hipercholesterolemii, hipertriglicerydemii, f. poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, g. obniżenie częstości występowania przedwczesnej niepełnosprawności fizycznej, h. zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych oraz skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności, i. wdrożenie do systemu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metodologii oceny stanu odżywienia, jako jednego z podstawowych narzędzi wczesnej diagnostyki nadwagi i otyłości 5. Oczekiwane efekty Przeprowadzenie edukacji nauczycieli, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, dzieci u których stwierdzono nadwagę i otyłość oraz ich rodziców, Przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia dla dzieci ze stwierdzoną nadwagą i otyłością, Przeprowadzenie kursu szkoleniowego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w województwie kujawsko-pomorskim, Edukacja około 500 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Wdrożenie standardu postępowania z dzieckiem u którego stwierdzono nadwagę i otyłość, 12

13 6. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu a) Liczba szkoleń dla nauczycieli b) Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach c) Liczba szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej d) Liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej biorących udział w szkoleniach e) Liczba zrealizowanych kursów dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania f) Liczba pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania uczestniczących w szkoleniach g) Liczba szkoleń dla rodziców dzieci u których stwierdzono nadwagę i otyłość h) Liczba rodziców uczestniczących w szkoleniach i) Liczba dzieci i młodzieży u których stwierdzono nadwagę i otyłość, j) Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programie, u których wskaźnik BMI uległ obniżeniu k) Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programie u których stwierdzono hipercholesterolemię l) Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programie u których stężenie cholesterolu całkowitego, LDL we krwi uległa poprawie m) Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programie u których stwierdzono hipertriglicerydemię n) Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programie u których stwierdzono triglicerydemię i u których stężenie TG we krwi uległo obniżeniu 7. Adresaci programu a. oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe Programem objęte zostaną dzieci i młodzież województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 0-18 lat, u których stwierdzona zostanie nadwaga i otyłość. 13

14 Tab.5 Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będący pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim stan r. Rozpoznanie Osoby u Z tego w wieku których stwierdzono schorzenia ogółem Osoby u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w Otyłość (E65-E68) danym roku Tab.6 Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będący pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim u których stwierdzono otyłość. (liczby bezwzględne) Powiat Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golub.-dobrzyń Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski Żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Województwo Tab.7 Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będący pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim u których stwierdzono otyłość. (wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat) Powiat Aleksandrowski 253,1 266,2 285,0 243,4 207,9 Brodnicki 88,9 142,9 158,9 197,8 161,3 Bydgoski i m. 119,6 142,0 141,6 152,6 161,3 Bydgoszcz Chełmiński 251,1 246,6 179,3 185,4 211,1 Golub.-dobrzyń 209,2 288,3 234,7 188,6 289,1 Grudziądzki i 247,0 283,2 332,7 340,3 297,6 m. Grudziądz Inowrocławski 119,9 135,6 134,6 141,4 159,0 Lipnowski 185,0 200,4 204,2 220,8 220,2 Mogileński 211,6 262,6 300,1 205,6 193,8 Nakielski 227,6 192,9 235,9 237,0 234,3 14

15 Radziejowski 224,5 201,0 231,9 237,4 238,3 Rypiński 61,4 67,6 88,8 100,2 96,1 Sępoleński 371,8 381,7 379,8 450,1 439,4 Świecki 271,9 225,3 211,1 215,2 241,1 Toruński i m. 158,9 162,7 189,0 192,4 204,9 Toruń Tucholski 290,5 290,9 342,7 396,9 432,4 Wąbrzeski 100,7 184,9 184,2 197,3 208,1 Włocławski i m. 136,3 150,7 169,6 192,2 201,0 Włocławek Żniński 248,8 215,1 242,3 247,7 137,4 Województwo 175,6 188,1 200,3 208,0 209,3 8. Tryb zapraszania do programu Program realizowany będzie we współpracy z samorządami terytorialnymi, które zobowiązane zostaną do prowadzenia kampanii medialnej na terenie swojej działalności. Pacjenci informowani będę poprzez lokalne media, lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, szpitali, kościół. Wykorzystane zostaną broszury informacyjne, ulotki, spoty reklamowe. 9. Okres realizacji programu Rok Organizacja programu Organizacja programu jest wieloetapowa i wielopoziomowa. Należy ją rozpatrywać z perspektywy jednego (dwóch) wiodącego ośrodka realizującego główne zadania oraz ośrodków współpracujących na poziomie powiatów i gmin. Do osiągnięcia założonych efektów realizacji programu celowym jest zaangażowanie jak największej liczby jednostek samorządu terytorialnego. Pośrednikiem w kontaktach między poszczególnymi etapami, a także bezpośrednim opiekunem dziecka ze stwierdzoną nadwagą i otyłością będzie przygotowany edukator zdrowotny. Do roli edukatorów zdrowotnych organizator programu planuje zaangażować odpowiednio przeszkolone pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Program zakłada 6 miesięczną współpracę między pacjentem a edukatorem zdrowotnym, której celem będzie wypracowanie odpowiednich zachowań zdrowotnych u pacjenta w zakresie aktywności fizycznej, diety oraz indywidualnych zaleceń. 15

16 a. części składowe, etapy i działania organizacyjne Etap 1 przygotowanie struktur Etap 2 działania medyczne i edukacyjne 1. Zaproszenie do współpracy jednostek samorządów terytorialnych 2. Podpisanie porozumienia o współpracy 3. Wybór realizatorów programu i koordynatora programu 4. Przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych 1. Przeprowadzenie kampanii medialnej 2. Przygotowanie standardu postępowania z dzieckiem u którego występuje nadwaga lub otyłość dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania 3. Przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 4. Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania 5. Nabór uczestników do programu 6. Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci u których stwierdzono nadwagę i otyłość 7. Badania diagnostyczne dzieci objętych programem (BMI w oparciu o siatki centylowe, RR siatka centylowa uwzględniająca wiek, stężenie glukozy we krwi, stężenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, triglicerydów) 8. Edukacja dzieci ze stwierdzoną nadwagą i otyłością 9. Zajęcia ruchowe 10. Porady specjalistyczne (porada lekarza specjalisty, dietetyka, psychologa) Etap 3 monitoring i ewaluacja 1. Rozliczenie finansowe 2. Sprawozdanie merytoryczne 3. Podsumowanie realizacji programu b. planowane interwencje pomiar masy ciała pomiar wzrostu określenie BMI - siatka centylowa pomiar ciśnienia tętniczego krwi siatka centylowa stężenie glukozy we krwi cholesterol całkowity 16

17 LDL HDL triglicerydy porada lekarska porada dietetyka porada psychologa c) Program realizowany będzie w trzech modułach: wojewódzkim powiatowym gminnym Moduł wojewódzki Moduł wojewódzki obejmuje: Koordynacja programu (nadzór merytoryczny, ewaluacja programu, opracowanie systemu współpracy pomiędzy poszczególnymi specjalistycznymi ośrodkami, poradniami specjalistycznymi oraz lekarzami POZ, materiały edukacyjne). Opracowanie standardu postępowania z dzieckiem u którego stwierdzono nadwagę i otyłość w podstawowej opiece zdrowotnej Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej Działania medialne (kampanie społeczne, spoty reklamowe itp.) Porady specjalistyczne dla dzieci objętych programem, u których po trzech miesiącach udziału w programie nie nastąpiła poprawa oraz dla dzieci u których stwierdzono BMI>30 Wykonanie badań (stężenie we krwi leptyny) Moduł powiatowy Moduł powiatowy obejmuje: Szkolenia dla nauczycieli Szkolenia dla rodziców dzieci u których stwierdzono nadwagę i otyłość Działania medialne Moduł gminny 17

18 Moduł gminny obejmuje: Nabór uczestników programu Badania (BMI, RR, stężenie glukozy we krwi, stężenie cholesterolu, LDL, HDL, TG Edukacja dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością Zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programie 11. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników Do programu zakwalifikowane zostaną dzieci i młodzież u których wskaźnik BMI 25. Dzieci kwalifikowane będą do programu przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, które będą pełniły również rolę indywidualnych edukatorów i będą utrzymywały kontakt z dzieckiem podczas jego udziału w programie. 12. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu Świadczenia udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie. 13. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych Świadczenia udzielane w ramach programu powiązane będą ze świadczeniami udzielanymi w podstawowej opiece zdrowotnej. Kwalifikacja dziecka do programu odbywała się będzie za pośrednictwem pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Dziecko będzie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas pierwszej wizyty otrzyma skierowanie na badania (stężenie poziomu glukozy we krwi, cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i TG) finansowane przez NFZ. Badania kontrolne (powtórne) finansowane będą w ramach programu. W ramach realizowanych zadań planowane są głównie działania edukacyjne, nie finansowane w tak szerokim zakresie przez płatnika publicznego. Pacjenci kwalifikowani do programu będą pod stałą opieką, zgodną z procedurą NFZ (opieka lekarza specjalisty oraz lekarza POZ). Działalność programu nie powoduje dodatkowych obciążeń dla płatnika publicznego. 14. Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymanych świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu W przypadku braku poprawy po 3 miesiącach udziału w programie na poziomie gminnym dziecko kierowane będzie do placówki z modułu wojewódzkiego. 18

19 Kontynuacja otrzymanych świadczeń realizowana będzie w podstawowej opiece zdrowotnej. 15. Bezpieczeństwo planowanych interwencji Realizatorem programu będą podmioty lecznicze przepisami prawa. spełniające wymogi określone 16. Kompetencje/ warunki niezbędne do realizacji programu Moduł gminny realizowany będzie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni, pediatrzy) oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Moduł wojewódzki realizowany będzie przez podmiot leczniczy, który posiada doświadczenie w realizacji programów zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży, zatrudnia lekarza chorób metabolicznych lub lekarza endokrynologa. U każdego dziecka, którego BMI lub po 3 miesiącach nieskutecznej terapii odchudzającej na szczeblu wojewódzkim zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące sposobu odżywiania, aktywności fizycznej, wywiadu psychologicznego. Pierwsze spotkanie będzie miało charakter edukacyjny, rodzicom i ich dzieciom w formie interaktywnego wykładu zostaną przekazane informacje na temat epidemiologii, przyczyn, powikłań otyłości, najczęstszych błędów dietetycznych, zaleceń żywieniowych, wskazówki i porady dotyczące rodzaju ruchu z zalecanego u pacjentów z otyłością, ogólnej aktywności fizycznej, przyczyn psychologicznych oraz metod wzmacniania i podtrzymywania u pacjentów potrzeby odchudzania. Zostaną również przedstawione efekty odchudzania i opinie uczestników Regionalnego Programu Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży realizowanego w latach Następnie będą wykonane wyjściowe badania antropometryczne: masa ciała wzrost, obwód pasa, bioder. W czasie wizyty u lekarza zajmującego się leczeniem chorób metabolicznych lub lekarza endokrynologa na podstawie badań ankietowych, wywiadu, wyników stężenia we krwi: cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów, glukozy, leptyny, badania przedmiotowego odbędzie kwalifikacja do dalszego etapu leczenia - rozpoznana otyłość prosta lub podejrzenie otyłości związanej z innymi zaburzeniami np. endokrynopatiami, które będą wymagały innych specjalistycznych badań, leczenia w poradniach specjalistycznych i tym samym wykluczenia z programu. Lekarz, dietetyk, psycholog na indywidualnych spotkaniach z pacjentem i jego rodzicami udzielą porad w zakresie własnych specjalizacji. Pacjenci otrzymają materiały edukacyjne. Po 3, 6 kolejnych miesiącach w trakcie wizyt u wymienionych specjalistów będą kontrolowane efekty leczenia i uwzględniające je zalecenia. Porada psychologiczna dostosowana będzie do osiągnięć terapeutycznych pacjenta i w razie konieczności zastosowane zostaną techniki wzmacniające motywacje do dalszego odchudzania. Po 6 miesiącach u chorych, u których na pierwszej wizycie stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań krwi zostaną przeprowadzone badania kontrolne. 19

20 Konsultacja psychologiczna - wsparcie procesu wychodzenia dziecka z otyłości. Zadania 1. Charakterystyka sytuacji psychologicznej dziecka dotkniętego otyłością (w zakresie samopoczucia fizycznego i psychicznego, obrazu siebie, podatności na wpływy otoczenia, motywacji do zmiany, posiadanych zasobów, sytuacji rodzinnej i rówieśniczej). 2. Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka z otyłością w celu określenia związku otyłości dziecka z wybranymi elementami sytuacji rodzinnej, takimi jak: relacje i atmosfera w rodzinie, poczucie własnej skuteczności rodziców, otwartość na wpływy zewnętrzne, sytuacja materialna rodziny. 3. Przekazanie wiedzy sprzyjającej kształtowaniu zamiaru i pozytywnego nastawienia do kształtowania nowych zachowań zdrowotnych. 4. Wzbudzenie refleksji inicjującej proces zmian (w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej) u dzieci i rodziców. 5. Przekazanie rodzicom i dzieciom (ustnie i w postaci opracowanych materiałów) praktycznych wskazówek na temat podejmowania i podtrzymywania zaplanowanych działań. 1. Część diagnostyczna W części diagnostycznej skoncentrowano się na zachowaniach zdrowotnych. Oparto się tu na kompetencyjnym modelu zmiany zachowań zdrowotnych, nawiązującym do procesualnego ujęcia działań zdrowotnych Schwarzera (1996) oraz teorii woli Kuhla (1985). Zamiar wykonania pewnej czynności dotyczącej zachowań zdrowotnych może polegać na wprowadzeniu zupełnie nowych lub też zmianie dotychczasowych zachowań. W formułowaniu zamiaru i jego realizacji mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju procesami: motywacyjnym prowadzącym do powstania zamiaru, oraz wolicjonalnym związanym z podjęciem działania i jego podtrzymywaniem (za: Juczyński, 2001). Rys. 1. Zamiar jako podstawowy wyznacznik zmiany zachowania Rys. 2. Spostrzegane zagrożenie oraz bilans zysków i strat jako wyznaczniki zamiaru 20

21 Rys. 3. Kompetencyjny model zachowań zdrowotnych (Juczyński, 2001). Autor procesualnego podejścia do działań zdrowotnych, R. Schwarzer, podkreśla nadrzędną rolę poczucia własnej skuteczności w przewidywaniu działań zapobiegawczych, zmienianiu ryzykownych nawyków i utrzymywaniu korzystnych 21

22 dla zdrowia zachowań. W swojej teorii, wyróżniając fazę podejmowania decyzji (motywacyjną) oraz fazę utrzymywania zachowania (wolicjonalną), stosuje perspektywę czasową do rozróżnienia obu tych faz (za: Heszen-Niejodek, 1997). W niniejszym Programie Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży skoncentrowano się na fazie pierwszej (motywacyjnej), dążąc do scharakteryzowania jej elementów dystynktywnych w grupie dzieci/młodzieży objętej Programem. Uwzględniono rolę rodziców w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci. Poniżej wyszczególniono czynniki psychologiczne, które będą charakteryzowane w niniejszych badaniach. Ich dobór wynika z modelu kompetencyjnego oraz posłuży do opisu sytuacji emocjonalnej, rodzinnej i społecznej dzieci objętych Programem. Tab.8. CZYNNIK DZIECKO RODZIC Umiejscowienie poczucia kontroli x x zdrowia Uogólnione poczucie własnej x x skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami Postawy osobiste względem zdrowia x x i otyłości Postawy normatywne względem X x zdrowia i otyłości Subiektywne spostrzeganie zagrożeń x związanych z otyłością i własnej podatności na nie Ocena bilansu zysków i strat x x (atrakcyjność zysku) w przypadku podjęcia zachowań redukujących otyłość Oczekiwanie co do skuteczności x x wprowadzanych zmian zachowania Oczekiwanie dalszych konsekwencji x x zmiany zachowań Poczucie kompetencji co do podjęcia x x pozytywnego zachowania lub porzucenia zachowania negatywnego Samopoczucie fizyczne x Samopoczucie psychiczne x x Nastrój i emocje x x Obraz samego siebie x Podatność na wpływ otoczenia x x Zewnętrzne warunki dokonywania zmian zachowania : Życie domowe i relacje rodzinne x x Akceptacja społeczna x x Wsparcie społeczne x x Sytuacja szkolna i rówieśnicza x Sytuacja materialna x x 22

23 Diagnozie psychologicznej posłużą następujące narzędzia badawcze: HLC Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia dla Dzieci (The Health Locus of Control Scale - G.S. Parcel, M.P.Meyer) w adaptacji polskiej Z. Juczyńskiego GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (dla dorosłych) - (Generalized Self Efficacy Scale - R. Schwarzer, M. Jerusalem) wersja polska KIDSCREEN (U. Ravens Sieberer) - kwestionariusz do badania jakości życia w odniesieniu do zdrowia (health - related quality of life) u dzieci i młodzieży Ankieta dla Pacjenta opracowana dla potrzeb Programu Ankieta dla Rodziców opracowana dla potrzeb Programu 2. Część terapeutyczna Z uwagi na ograniczenia czasowe realizacji Programu, praca psychologiczna z pacjentami mającymi zmieniać zachowania zdrowotne nie obejmie w pełnym zakresie fazy wolicjonalnej (czyli - w odniesieniu do przyjętego modelu kompetencyjnego fazy podjęcia i podtrzymywania działania). Pacjentom zostaną udzielone wskazówki dotyczące efektywnego planowania działania skierowanego na likwidację otyłości oraz podtrzymywania pożądanych zachowań zdrowotnych. Będzie to element terapii, w którym zakłada się: próbę określenia, które elementy nastawienia do siebie służą samozadowoleniu, a które mają negatywne konsekwencje dla samopoczucia i powinny zostać zastąpione bardziej konstruktywnymi określenie, w jakim stopniu obraz własnej osoby dziecka oraz nastawienie do siebie zależą od wagi i wyglądu odwołanie się do zasobów (wewnątrzosobowych i środowiskowych), mogących przyczynić się do podtrzymywania pożądanych zachowań zdrowotnych udzielenie wsparcia emocjonalnego, pokazanie korzyści z podjęcia wysiłku w kierunku schudnięcia lub poprawy samopoczucia. Powyższe założenia będą realizowane w trakcie spotkań indywidualnych z pacjentami oraz w formie pogadanek podczas zorganizowanych spotkań w grupach na terenie szkoły. Pacjenci otrzymają przygotowane materiały na temat: efektywnego planowania i podtrzymywania działania rozwijania pozytywnego nastawienia do siebie budowania pozytywnego obrazu siebie rozwijania zasobów utrzymywania dobrego samopoczucia emocjonalnego. 23

24 W przypadku stwierdzenia konieczności objęcia pacjenta szczególną opieką lub terapią psychologiczną uwzględniono możliwość (w porozumieniu z lekarzem) kierowania pacjentów do Pracowni Psychologicznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. 3. Praca z Rodzicami Biorąc pod uwagę fakt włączenia dziecka w system rodzinny, zaplanowano także element poradnictwa dla rodziców. W rodzinie, poprzez funkcję socjalizacyjno wychowawczą, następuje kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i zachowań dotyczących zdrowia i choroby, ponadto przekaz wiedzy medycznej oraz przygotowanie do roli chorego. Rodzina pełni podstawową rolę w promocji i umacnianiu zdrowia. W ramach rodziny następuje wychowanie zdrowotne i kształtowanie postaw wobec zdrowia, przekazywanie pewnych elementów wiedzy dotyczących zdrowia i choroby, wyrabianie emocjonalnego stosunku do zdrowia jako wartości, uczenie podstawowych nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, zachowań pro- i antyzdrowotnych, zachowań w chorobie, itd. (za: Tobiasz Adamczyk 1998). Zwrócono także uwagę na istotną rolę modelowania w kształtowaniu pożądanych zachowań. Modelowanie zachowań to proces uczenia się poprzez obserwację i naśladowanie zachowań innych ludzi. Czynnikami sprzyjającymi uczeniu przez modelowanie są między innymi: pozycja modelu w hierarchii społecznej, inteligencja, większa sprawność oraz dysponowanie sankcjami szeroko rozumianymi karami i nagrodami. U podstaw naśladowania zachowań takich osób może leżeć podziw, szacunek dla nich, poczucie nadrzędności i zwierzchnictwa, zazdrość, zaufanie do ich kompetencji i wiele innych uczuć. (za: Ostrowska 1999). Elementy rozmowy z rodzicami: omówienie sprzyjających postaw rodzicielskich, wspomagających dziecko w realizacji celu wzmacnianie motywacji dziecka oraz pomoc w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dziecka modelująca rola zachowań rodzicielskich wzmacnianie motywacji rodzica do wspierania dziecka w wychodzeniu z otyłości rola adekwatnego wsparcia emocjonalnego pomoc dziecku w rozwijaniu pozytywnego i bogatego obrazu siebie. Zapoznanie rodziców z powyższymi treściami odbędzie się podczas zaplanowanych pogadanek, zorganizowanych, podobnie jak w przypadku dzieci, na terenie szkoły. Rodzice otrzymają przygotowane materiały. 4. Organizacja spotkań Założeniem i celem części psychologicznej Programu jest wsparcie procesu wychodzenia dziecka z otyłości. W naturalny sposób wiąże się to ze współpracą z pozostałymi realizatorami Programu lekarzami i dietetykiem. Wymiana informacji 24

25 dotyczyć będzie stopnia realizacji założeń psychologicznych nie naruszając dobra pacjenta oraz jego prawa do ochrony danych. Ankiety są kodowane co jest wymagane do identyfikacji osoby badanej podczas spotkania indywidualnego. Ocena: Ocena realizacji programu dokonywana będzie po 6 miesiącach, stopień realizacji celów na podstawie w/w wskaźników oceniony zostanie po zakończeniu programu. Prowadzony będzie również bieżący monitoring. Dane o spodziewanych korzyściach leczniczych i poznawczych oraz ewentualnie innych przewidywanych korzyściach dla osób poddanych eksperymentowi medycznemu. Spodziewamy się, że u dzieci zastosowana terapia dietetyczna, ruchem i psychotorapia odniosą pozytywny skutek w postaci zmniejszenia odetka dzieci i młodzieży z otyłością. Działania edukacyjne spowodują zmianę nieprawidłowych nawyków żywieniowych i poprawę higieny życia, co w konsekwencji zmniejszy społeczne i ekonomiczne konsekwencje otyłości. Badania dowodzą, że dzieci spędzają więcej czasu przed ekranem telewizora, jeśli pochodzą z uboższych rodzin i jeśli nie mają alternatywy spędzania wolnego czasu. Z kolei istnieją dane wskazujące, że im dłużej dziecko ogląda telewizję, tym bardziej prawdopodobne, że będzie otyłe. Oprócz wymienionych wyżej medycznych skutków otyłości nie można ignorować narastających problemów społecznych: otyłe dzieci i młodzież cechuje z reguły niska samoocena, w związku z czym słabiej radzą sobie w kontaktach z ludźmi oraz są często izolowane społecznie; jest bardziej prawdopodobne, że otyłe dzieci i młodzież będą gorzej się uczyć, a ich perspektywy na dobrą pracę maleją; otyłe dzieci mają duże predyspozycje do otyłości w okresie dorosłości, niska jakość życia bardzo otyłych dzieci jest porównywana z poziomem jakości życia dzieci chorych na choroby nowotworowe. 17. Dowody skuteczności planowanych działań - opinie ekspertów klinicznych Najlepszych efektów na rzecz zmniejszenia występowania nadwagi i otyłości można spodziewać się po programach wielokierunkowych, które obejmują działania w zakresie poprawy sposobu żywienia jak i aktywności fizycznej. Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności fizycznej POL-Health zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia do wdrożenia w latach zakładał zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości w Polsce, zachorowalności, umieralności na przewlekle choroby niezakaźne oraz wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem tych chorób i skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności. Zgodnie z postulatami w Europejskiej Karcie Walki z Otyłością szczególne znaczenie ma zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Wielokierunkowe działania mają dotyczyć diety jak i poziomu aktywności fizycznej. Te założenia zamierzamy w całości realizować w naszym programie. 25

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością Jan Nowak Tytuł publikacji w społeczności szkolnej Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 108/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 258/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 o projekcie programu Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszania Częstości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 44

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 44 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 44 Łomża 2010 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala:

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.74.2013 2013/029506 UCHWAŁA NR 497/XXXIV/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Uzależnienie, współuzależnienie i co

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do lektury...

Zapraszamy do lektury... Od redakcji Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Otóż nie chcemy się zgodzić z Janem z Czarnolasu, stąd podstawa programowa wychowania zdrowotnego, chcemy dbać o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

IV.3. Problematyka zdrowia w politykach UE

IV.3. Problematyka zdrowia w politykach UE Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union Odpowiedzi Rządu RP na pytania zawarte w Zielonej Księdze: Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE. Konsekwencje i społeczne koszty zaniedbań. Organizacja i zasady finansowania. Rekomendacje

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE. Konsekwencje i społeczne koszty zaniedbań. Organizacja i zasady finansowania. Rekomendacje F u n d a c j a MY Pa c j e n c i PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE. Konsekwencje i społeczne koszty zaniedbań. Organizacja i zasady finansowania. Rekomendacje AUTORZY: Katarzyna Adamczyk Ewa Borek Dr

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wspomaganie rozwoju małego dziecka ZESZYTY NAUKOWE 1/2014 P E D A G O G I K A Wspomaganie rozwoju małego dziecka pod redakcją Genowefy Pańtak Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. dr hab. Waldemar Woźniak Rdakcja naukowa dr Genowefa

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 1 Nr 3/MON z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia

Załącznik nr 3. Program profilaktyki i promocji zdrowia Załącznik nr 3 Program profilaktyki i promocji zdrowia SPIS TREŚCI Etap I Określenie celu...2 Etap II Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej...6 2.1. Określnie grup docelowych oraz ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 Program został opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka styczeń, 2015r. 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej Warszawa Grudzień

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim

Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/368/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 r. Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk tel. 59 84 18 500acro fax. 59 84 27 111 Program

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo