Opracowała: K.Warś. Świnoujście 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowała: K.Warś. Świnoujście 2003"

Transkrypt

1 Świnoujście 2003 Opracowała: K.Warś 1

2 Cele edukacyjne: Zadania szkoły: Treści: Osiągnięcia: EDUKACJA EKOLOGICZNA II etap edukacyjny kl.,, Szkoły Podstawowej. 1. Dostrzeganie zmian w środowisku oraz ich wartościowanie. 2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. 1.Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka. 2. Ukazanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian. 1. Wpływ codziennych zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego. 2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. 3. Przykłady miejsc /w najbliższym otoczeniu/, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym. 4. Degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi. 5.Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej, zasady zachowania się na obszarach chronionych. 1. Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy. 2. Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn w sprawie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2

3 AUTOR ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ: KATARZYNA WARŚ /nauczyciel mianowany/ OD 1996 PRACUJE JAKO NAUCZYCIEL W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW W ŚWINOUJŚCIU. OBECNIE NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W NAUCZANIU BLOKOWYM. 3

4 ,,Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad skutecznym wprowadzeniem ich w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia. Jan Paweł II Zamość, 12 czerwca 1999 roku I. WPROWADZENIE Przepisy oświatowe zobowiązują nauczycieli szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do realizacji treści edukacji ekologicznej. Wprowadzenie zagadnień dotyczących ekologii podyktowane jest rosnącym zagrożeniem związanym z katastrofami ekologicznymi i koniecznością zmiany sposobu życia i myślenia o otaczającym nas środowisku. W procesie dydaktyczno- wychowawczym, obok działań rehabilitacyjnych, prowadzących do wzbogacania wiedzy i doświadczeń uczniów, nauczyciele powinni tworzyć system działań profilaktycznych, zmierzających do kształtowania umiejętności myślenia proekologicznego i nawyków warunkujących w przyszłości poszanowanie środowiska w życiu codziennym. 4

5 II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada realizację dwóch celów ogólnych edukacji ekologicznej w szkole podstawowej: -dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie, -rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. Cele te realizowane będą w ramach poszczególnych przedmiotów / bloków przedmiotowych/. Celom ogólnym zostały przyporządkowane treści, które mają zostać zrealizowane podczas trzech lat II etapu edukacji uczniów w szkole podstawowej: -wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego, -style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, -przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym, -degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi, -obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych. Powyższe treści pozwalają nam uszczegółowić dla potrzeb tej ścieżki wymienione już wcześniej dwa cele ogólne kształcenia i wyodrębnić następujące cele szczegółowe: Uświadomienie różnorodności biologicznej w środowisku i roli jaką różnorodność biologiczna spełnia. Ukazanie korzystnych i niekorzystnych zmian w najbliższym środowisku i na obszarze Polski wynikłych wskutek ingerencji ludzi. Ukazanie wpływu naszych codziennych czynności na stan najbliższego środowiska. Dostrzeganie wpływu różnych form wypoczynku ludzi na stan środowiska. Kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższej okolicy. Kształtowanie postaw aktywnych związanych z pozytywnymi działaniami wobec środowiska. 5

6 III. TREŚCI ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ TREŚĆ 1 Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1. Ja i moje środowisko. 2. Co możemy zrobić dla przyrody? 3. Projektujemy zieleń w najbliższym otoczeniu. 1.Jak gospodarować wodą? 1.Dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną? 2.Odpady jako surowce wtórne. JĘZYK POLSKI 1.Jak należy dbać o zieleń wokół nas? 1.Żyjmy ekologicznie! HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Życie i zajęcia ludzi pierwotnych a współczesność. 1.Rozwój naukowo- techniczny-czy za wszelką cenę? 6

7 Przedmiot Klasa Tematy lekcji LEKCJA WYCHOWAWCZA 1.Bądź dobry dla swojego środowiska!- - urządzamy happening. 1.Gospodarowanie wodą. 2.Środki chemiczne i ich wpływ na środowisko. 3.Wycieczka do oczyszczalni ścieków. 4.Wycieczka do ciepłowni miejskiej. 1.Skąd się biorą śmieci? MATEMATYKA 1.Waga wytwarzanych śmieci. - zamiana jednostek wagi. TECHNIKA WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Gazetowe kreacje. 1.Ekologiczna choinka. 1.Coś z niczego- czyli wykorzystanie odpadków. 2.Ekologiczny świat- plakat. 1.Dydaktyczne zabawy ruchowe w terenie o charakterze proekologicznym. 7

8 TREŚĆ 2 Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1. Żyjemy wśród roślin i zwierząt. 2.Konsumpcyjny styl życia a stan zasobów przyrody. 3.Dla dobra lasów- wybór drzewka świątecznego. 4.Rozsądne zakupy. 5.Kłusownictwo. 1.Zmiana wiejskiego stylu życia na miejski. 2.Przyczyny degradacji gleb. 3.Rolnictwo ekologiczne. 4.Przekształcenia środowiska spowodowane rozwojem rolnictwa i przemysłu. 1.Wpływ współczesnych środków transportu na środowisko. 2.Rekultywacja terenów przemysłowych. JĘZYK POLSKI 1.Człowiek to cząstka przyrody. 1.Czy musimy niszczyć środowisko, by wygodniej żyć?/rozprawka/ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Czy można cofnąć czas- naprawić krzywdy wyrządzone środowisku? 8

9 Przedmiot Klasa Tematy lekcji LEKCJA WYCHOWAWCZA 1.Ekologiczne zakupy. 1.Ekologia w naszym domu. 2.Segregujemy śmieci. 1.Czyste środowisko czy rozwój przemysłu?- -trudne wybory. MATEMATYKA 1.Zmarnowana woda- mnożenie pisemne. 2.Rodzaje odpadów- odczytywanie danych z diagramów. TECHNIKA 1.Konsumpcyjny styl życia- kolorowy zawrót głowy. 1.Jak powstaje papier? WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Aktywny wypoczynek dla dobra przyrody. /np. sadzenie lasu/ 9

10 TREŚĆ 3 Przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA JĘZYK POLSKI 1.Tropem człowieka- mały obserwator przyrody. 1.Parki miejskie- płuca naszych miast. 2.Dzikie wysypiska śmieci. 1.Mieszkamy nad Morzem Bałtyckim. 2.Rozbudowa miast potrzebna człowiekowi a przyrodzie? 3.Wpływ wysypiska śmieci na okoliczne środowisko. 1.Przewodnik po mojej okolicy. 1.Zapraszam Cię do Wolińskiego Parku Narodowego. 2.Nasz wpływ na środowisko- sprawozdanie z wycieczki. 1.Co zagraża naszemu morzu? HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Świnoujście wczoraj i dziś- zmiany zachodzące w środowisku. 1.Pomniki przyrody- ślady przeszłości. 1. Dziedzictwo przyrodnicze Świnoujścia. LEKCJA WYCHOWAWCZA,, 1.Wycieczki: -po terenie miasta Świnoujścia, -do parków miejskich, -nad Morze Bałtyckie. 10

11 Przedmiot Klasa Tematy lekcji MATEMATYKA 1. Tereny zielone wokół szkoły./plan i skala/ TECHNIKA 1.Pocztówka ze Świnoujścia. 1. Miasto ekologiczne- moja wizja. 1.Tutaj chciałbym zamieszkać. WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Ekologiczny bieg terenowy- poznajemy stan najbliższego środowiska. 2.Uprawiamy sport wśród terenów zielonych. 11

12 TREŚĆ 4. Degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1.Dlaczego musimy chronić lasy? 2.Wpływ zanieczyszczeń powietrza na lasy. 3.Niszcząca siła pożarów w lasach 4.Nie! wypalaniu traw. JĘZYK POLSKI 1.Chemizacja rolnictwa i jej skutki. 2.Skutki melioracji. 3.Powstawanie zanieczyszczeń wód i ich skutki. 4.Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. 5.Co się dzieje ze ściekami? 6.Przyczyny zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne. 7.Podstawowe sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 1.Wpływ współczesnych środków transportu na stan środowiska. 2.Groźne zjawisko- dziura ozonowa. 3.Kwaśne deszcze. 4.Uwaga smog! 5.Wpływ turystyki na stan środowiska naturalnego. 6.Agroturystyka- co to takiego? 1.Na betonie kwiaty nie rosną... WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Bieg po zdrowie w mieście? 12

13 Przedmiot Klasa Tematy lekcji HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Nasza wieś dawniej i dziś. 2.Przemiany gospodarcze początku XIX wieku. 1.Rozwój miast na przestrzeni wieków. 2.Skutki rewolucji przemysłowej. LEKCJA WYCHOWAWCZA,, 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TECHNIKA 1.Las rośnie wolno, a ginie szybko! 1.Ginąca planeta. 13

14 TREŚĆ 5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1.Równowaga w przyrodzie. 2.Człowiek jako cząstka przyrody. 1.Ocalić od zapomnienia- sposoby ochrony przyrody. 3.Ochrona przyrody nadmorskiej. 1.Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 2.Rezerwaty przyrody w Polsce. 3.Parki krajobrazowe. JĘZYK POLSKI 1.Dbajmy o naszą planetę! 1. Piękno pomników przyrody. HISTORIA I SPOLECZEŃSTWO 1.Orły w niebezpieczeństwie! /ochrona orła bielika/ 1.Parki narodowe- dziedzictwo przyszłych pokoleń. 14

15 Przedmiot Klasa Tematy lekcji LEKCJA WYCHOWAWCZA 1.Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego. 1.Co to jest ekologia? Inscenizacja o tematyce ekologicznej. 1.Wycieczka do ogrodu botanicznego w Przybiernowie./w zależności od możliwości finansowych / TECHNIKA 1.Bajkowy świat kwiatów. 1.Projektujemy tabliczki informacyjne dla terenów zielonych. WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Dzień Ziemi /Sprzątanie Świata/ 2.Ćwiczenia fizyczne w środowisku naturalnym. 15

16 Klasa TREŚĆ 1. 1.Ja i moje środowisko. 2.Co możemy zrobić dla przyrody? 3.Projektujemy zieleń w najbliższym otoczeniu. TREŚĆ 2. 1.Żyjemy wśród roślin i zwierząt. 2.Konsumpcyjny styl życia a zasoby przyrody. 3.Dla dobra lasów- wybór drzewka świątecznego. 4.Rozsądne zakupy. 5.Kłusownictwo. 1.Tropem człowieka- mały obserwator przyrody. TREŚĆ 4. 1.Dlaczego musimy chronić lasy? 2.Wpływ zanieczyszczeń powietrza na lasy. 3.Niszcząca siła pożarów w lasach. 4.Nie!- wypalaniu traw. TREŚĆ 5. 1.Równowaga ekologiczna. 2.Człowiek jako cząstka przyrody. 16

17 Klasa TREŚĆ 1. 1.Jak gospodarować wodą? TREŚĆ 2. TREŚĆ 4. TREŚĆ 5. 1.Zmiana wiejskiego stylu życia na miejski. 2.Przyczyny degradacji gleb. 3.Rolnictwo ekologiczne. 4.Przekształcenia środowiska spowodowane rozwojem rolnictwa i przemysłu. 1.Parki miejskie- płuca naszych miast. 2.Dzikie wysypiska śmieci. 1.Chemizacja rolnictwa i jej skutki. 2.Skutki melioracji. 3.Powstawanie zanieczyszczeń wód i ich skutki. 4. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. 5.Co się dzieje ze ściekami? 6.Przyczyny zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne. 7.Podstawowe sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 1.Ocalić od zapomnienia- sposoby ochrony przyrody. 2.Ochrona przyrody nadmorskiej. 17

18 Klasa TREŚĆ 1. 1.Dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną? 2.Odpady jako surowce wtórne. TREŚĆ 2. 1.Rekultywacja terenów przemysłowych. TREŚĆ 4. TREŚĆ 5. 1.Mieszkamy nad Morzem Bałtyckim. 2.Rozbudowa miast potrzebna człowiekowi a przyrodzie? 3.Wpływ wysypiska śmieci na okoliczne środowisko. 1.Wpływ współczesnych środków transportu na środowisko. 2.Groźne zjawisko- dziura ozonowa. 3.Kwaśne deszcze. 4.Uwaga smog! 5.Wpływ turystyki na stan środowiska naturalnego. 6.Agroturystyka- co to takiego? 7.Mapa turystyczna regionu. 1.Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 2.Rezerwaty przyrody w Polsce. 3.Parki krajobrazowe. 18

19 Klasa TREŚĆ 1. 1.Jak należy dbać o zieleń wokół nas? 1.Przewodnik po mojej okolicy. TREŚĆ 5. 1.Dbajmy o naszą planetę! Klasa TREŚĆ 2. 1.Człowiek to cząstka przyrody. 1.Zapraszam Cię do Wolińskiego Parku Narodowego. 2.Nasz wpływ na środowisko- sprawozdanie z wycieczki. 19

20 Klasa TREŚĆ 1. 1.Żyjmy ekologicznie! TREŚĆ 2. 1.Czy musimy niszczyć środowisko chcąc wygodniej żyć? /rozprawka/ 1.Co zagraża naszemu morzu? TREŚĆ 4. 1.Na betonie kwiaty nie rosną... TREŚĆ 5. 1.Piękno pomników przyrody. /opis/ 20

21 Klasa TREŚĆ 1. 1.Życie i zajęcia ludzi pierwotnych a współczesność. 1.Świnoujście wczoraj i dziś- zmiany zachodzące w środowisku. Klasa TREŚĆ 2. 1.Czy można cofnąć czas- naprawić krzywdy wyrządzone środowisku? 1.Pomniki przyrody- ślady przeszłości. TREŚĆ 4. TREŚĆ 5. 1.Nasza wieś dawniej i dziś. 2.Przemiany gospodarcze początku XIX wieku. 1.Orły w niebezpieczeństwie. /ochrona orła bielika/ 21

22 Klasa TREŚĆ 1. 1.Rozwój naukowo- techniczny - czy za wszelką cenę? TREŚĆ 4. 1.Dziedzictwo przyrodnicze Świnoujścia. 1.Rozwój miast na przestrzeni wieków. 2.Skutki rewolucji przemysłowej. TREŚĆ 5. 1.Parki narodowe- dziedzictwo przyszłych pokoleń. 22

23 Klasa TREŚĆ 1. 1.Bądź dobry dla swojego środowiska! -urządzamy happening.. TREŚĆ 2. 1.Ekologiczne zakupy. 1.Wycieczki: -po terenie miasta Świnoujścia. TREŚĆ 4. 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TREŚĆ 5. 1.Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego. Klasa TREŚĆ 1. 1.Gospodarowanie wodą. 2.Środki chemiczne i ich wpływ na środowisko. 3.Wycieczka do oczyszczalni ścieków. 4.Wycieczka do ciepłowni miejskiej. TREŚĆ 2. 1.Ekologia w naszym domu. 2.Segregujemy śmieci. 1.Wycieczki: -do parków miejskich, TREŚĆ 4. 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TREŚĆ 5. 1.Co to jest ekologia? Inscenizacja o tematyce ekologicznej. 23

24 Klasa TREŚĆ 1. 1.Skąd się biorą śmieci? TREŚĆ 2. 1.Czyste środowisko czy rozwój przemysłu?-trudne wybory. 1.Wycieczki: -nad Morze Bałtyckie. TREŚĆ 4. 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TREŚĆ 5 1.Wycieczka do ogrodu botanicznego w Przybiernowie. /w zależności od możliwości finansowych/ 24

25 Klasa TREŚĆ 1. 1.Waga wytwarzanych śmieci- zamiana jednostek wagi. TREŚĆ 2. 1.Zmarnowana woda- mnożenie pisemne. 2.Rodzaje odpadów- odczytywanie danych z diagramów. 1.Tereny zielone wokół nas- plan i skala. 25

26 Klasa TREŚĆ 1. 1.Gazetowe kreacje. TREŚĆ 2. 1.Konsumpcyjny styl życia- kolorowy zawrót głowy. 1.Pocztówka ze Świnoujścia. TREŚĆ 4. 1.Las rośnie wolno, a ginie szybko! TREŚĆ 5. 1.Bajkowy świat kwiatów. Klasa TREŚĆ 1. 1.Ekologiczna choinka. TREŚĆ 2. 1.Jak powstaje papier? 1.Miasto ekologiczne- moja wizja. TREŚĆ 4. 1.Ginąca planeta. 26

27 Klasa TREŚĆ 1. 1.Coś z niczego- czyli wykorzystanie odpadków. 2.Ekologiczny świat- plakat. 1.Tutaj chciałbym zamieszkać. TREŚĆ 5. 1.Projektujemy tabliczki informacyjne dla terenów zielonych. 27

28 Klasy,, TREŚĆ 1. 1.Dydaktyczne zabawy ruchowe w terenie o charakterze proekologicznym. TREŚĆ 2. 1.Aktywny wypoczynek dla dobra przyrody. /np. sadzenie lasu/ 1.Ekologiczny bieg terenowy- poznajemy stan najbliższego środowiska. 2.Uprawiamy sport wśród terenów zielonych. TREŚĆ 4. 1.Bieg po zdrowie w mieście? TREŚĆ 5. 1.Dzień Ziemi /Sprzątanie Świata/ 2.Ćwiczenia fizyczne w środowisku naturalnym. 28

29 . ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Podstawa programowa zakłada pewne osiągnięcia uczniów wynikające z realizacji wymienionych treści programowych: -prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy, - wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko. Te główne osiągnięcia można uściślić i poszerzyć o inne bardziej uszczegółowione. Dziecko powinno posiąść umiejętności: - prowadzenia obserwacji i prostych badań w środowisku najbliższej okolicy, -dostrzegania korzystnych i niekorzystnych zmian w środowisku, -określania przyczyn degradacji środowiska w skali mikro- i makro- regionu, -dostrzegania wpływu stylu własnego życia na zmiany zachodzące w środowisku, -umiejętność refleksji nad własnym postępowaniem wobec środowiska, -rozumienia wartości jaką stanowi różnorodność biologiczna, -działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w najbliższej okolicy, w Polsce i na świecie. 29

30 . PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA Do realizacji założonych celów niezbędne staje się: prowadzenie obserwacji i prostych badań w terenie, preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, wywiady, podejmowanie decyzji, tworzenie,,banku pomysłów, inscenizacje, drama itp. stosowanie różnorodnych metod pracy w klasie i w terenie, uczenie przez działanie, głównie w najbliższym środowisku, uczenie na przykładach pokazujących pozytywna działalność człowieka w środowisku, głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami, integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych. 30

31 WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI CELE OPERACYJNE: KLASA : UCZEŃ POTRAFI: - Wymienić pozytywne i negatywne skutki oddziaływań ludzi na środowisko, w którym żyją. - Określić sposoby naprawy szkód wyrządzonych przyrodzie. - Omówić bogactwo flory i fauny na kuli ziemskiej. - Dokonać oceny współżycia ludzi ze światem roślin i zwierząt. - Wskazać negatywne skutki dla przyrody konsumpcyjnego stylu życia ludzi. - Planować zakupy kierując się myśleniem pro ekologicznym. - Wyjaśnić znaczenie lasów dla życia na kuli ziemskiej. - Wymienić zagrożenia dla istnienia lasów na ziemi. - Dokonywać obserwacji przyrody w najbliższym otoczeniu. KLASA : UCZEŃ POTRAFI: - Wymienić przyczyny zanieczyszczeń wód. - Określić skutki tych zanieczyszczeń dla środowiska. - Podać sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. - Wyliczyć przyczyny zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne. - Wymienić sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. - Omówić przyczyny degradacji gleb. - Wyjaśnić na czym polega rolnictwo ekologiczne. - Określić w jaki sposób rolnictwo i przemysł przekształcają środowisko. - Określić skutki melioracji i chemizacji rolnictwa. - Podać sposoby ochrony przyrody, zwł. przyrody nadmorskiej. 31

32 KLASA : UCZEŃ POTRAFI: - Umotywować konieczność oszczędzania energii elektrycznej. - Wyjaśnić w jaki sposób można wykorzystać śmieci. - Określić negatywny wpływ wysypisk śmieci na środowisko. - Wymienić wpływ współczesnych środków transportu na przyrodę. - Podać przykłady rekultywacji terenów przemysłowych. - Omówić wpływ rozbudowy miast na przyrodę. - Podać przykłady groźnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniami środowiska: dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog. - Określić w jaki sposób rozwój turystyki wpływa na niszczenie przyrody. - Omówić czym jest agroturystyka. - Wymienić pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy. - Wymienić rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe w Polsce. 32

33 LITERATURA: Angiel J. Program ścieżki edukacyjnej: Edukacja ekologiczna Szkoła Podstawowa, II etap kształcenia kl. -, Wyd. NOWA ERA,Warszawa 2000 Iwnicka- Okońska A., Walenta B. Jak stworzyć szkolny plan realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych Wyd. DIALOG, Piotrków Trybunalski 2000 Grygier U.,Spotkania ekologiczne. Ścieżka ekologiczna w kl. -O. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1999 Iwnicka- Okońska A., Walenta B. Oswoić ścieżki...,,,wszystko dla Szk nr 7-8 Kicińska B.,Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski, Wyd. KRAM i Wyd.SEERUS, Warszawa 1997 Olaczek R., Przyroda Polski pod ochroną, Wydawnictwo LOP 1998 Poruba M. I in., Przewodnik. Las, MULTIKO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993 Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce, MULTIKO Oficyna Wydawnicza 1993 Przewodnik po przyrodzie, Ars Polona, Warszawa 1993 Ratujmy naszą planetę, t.1i2, /odpady niebezpieczne, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia środowiska; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne opady/, Oficyna Wydawnicza,,Alma- Press, Warszawa 1999 Stankiewicz M., Wawrzyniak-Kulczyk M., Poznaj, zbadaj, chroń środowisko, w którym żyjesz, WSiP, Warszawa 1997 Stichman W., Kretzchmar E., Spotkania z przyrodą. Zwierzęta, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998 Szwedler I., Sobkowiak M., Spotkania z przyrodą. Rośliny. MULTICO Oficyna Wydawnicza Warszawa 1998 Umiński T., Ekologia- środowisko-przyroda, WSiP, Warszawa 1996 Umiński T., Życie naszej Ziemi, WSiP, Warszawa 1998 Zieloną ścieżką..., przewodnik dla nauczycieli, WSiP

* Opracowała: K.Warś Świnoujście 2003

* Opracowała: K.Warś Świnoujście 2003 * Świnoujście 2003 Opracowała: K.Warś Cele edukacyjne: Zadania szkoły: Treści: Osiągnięcia: EDUKACJA EKOLOGICZNA II etap edukacyjny kl. I,, Szkoły Podstawowej. 1. Dostrzeganie zmian w środowisku oraz ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY Danuta Rozmarynowska Gimnazjum Publiczne w Głuszycy PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY I. Wyjątki z rozporządzeń MENiS w sprawie programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY

SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY GIMNAZJUM PUBLICZNE W GORZYCACH WIELKICH 3 I Cele edukacyjne: 1. Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z gospodarczej działalności człowieka. 2. Budzenie

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA POGRAM ZAJĘĆ. Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska.

EKOLOGIA POGRAM ZAJĘĆ. Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska. POGRAM ZAJĘĆ EKOLOGIA Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska. Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA

EDUKACJA EKOLOGICZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA PROBLEMATYKA PROGRAMU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DL UCZNIÓW KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM Opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do planu wychowawczego

Załącznik nr 3 do planu wychowawczego Załącznik nr 3 do planu wychowawczego PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 CELE PROGRAMU: Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY Program ten jest przeznaczony dla uczniów II etapu edukacji szkolnej. Główne załoŝenia programu: kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieŝy do

Bardziej szczegółowo

Program Szkolnego Koła Ekologicznego. przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu

Program Szkolnego Koła Ekologicznego. przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu Program Szkolnego Koła Ekologicznego przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu Celem edukacji ekologicznej jest potrzeba szerokiego spojrzenia na zagadnienia ekologiczne już w szkole podstawowej. Ideą programu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ekologiczne w kl.vi

Wychowanie ekologiczne w kl.vi Wychowanie ekologiczne w kl.vi Autor: Burczyk T. 20.04.2008. - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie Wychowanie ekologiczne w klasie szóstej Założeniem Wychowania Ekologicznego jest zbliżenie ucznia do przyrody.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA. opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów

EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA. opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego 1. Osoba prowadząca zajęcia: Renata Pochroń 2. Posiadane kwalifikacje do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Koło przyrodnicze inŝ. Mag Ewa Nesterowicz mgr Magdalena Szywała

Koło przyrodnicze inŝ. Mag Ewa Nesterowicz mgr Magdalena Szywała Koło przyrodnicze inŝ. Mag Ewa Nesterowicz mgr Magdalena Szywała I. Charakterystyka programu: Program koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI wykazujących zainteresowanie przyrodą.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA Człowiek i jego środowisko". 1. Celem Konkursu Przyrodniczego jest: rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych, rozbudzanie wrażliwości uczniów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY

ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30. 08. 2010r. i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Nowa podstawa programowa dla przyrody Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Reforma oświaty przygotowana przez ministerstwo zakłada wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu Założenia programu: Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacji przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

Program zajęć rewalidacji przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY Program zajęć rewalidacji przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY Autor: mgr inż. Katarzyna Ignaciuk Program został zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK GNIEZNO

PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK GNIEZNO PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK 62-200 GNIEZNO (pełna nazwa Placówki) W CELU UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI (niepotrzebne wykasować) W ROKU SZKOLNYM 2016/17 OBSZARY TEMATYCZNE:

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM TWORZENIE BAZY DANYCH Podstawa programowa biologii zakres podstawowy 2. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

,,O przyrodzie w przyrodzie - zajęcia terenowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

,,O przyrodzie w przyrodzie - zajęcia terenowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie ,,O przyrodzie w przyrodzie - zajęcia terenowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie Od początku rozwoju nowożytnej dydaktyki i pedagogiki klasycy tej dyscypliny naukowej zgłaszali pod adresem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji;

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji; PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA PRZYRODNICZEGO. 1.PROWADZĄCA ZAJĘCIA: WIOLETTA PIENIO 2.ROK SZKOLNY 2016/2017 3.CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:- budzenie szacunku do przyrody; -uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego;

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna jako sposób propagowania wiedzy oraz kształtowania zachowań

Edukacja ekologiczna jako sposób propagowania wiedzy oraz kształtowania zachowań Edukacja ekologiczna jako sposób propagowania wiedzy oraz kształtowania zachowań Ekologia w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół I ETAP

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa) coraz większego znaczenia na świecie

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl PROMOTOR EKOLOGII Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Większą mądrość znajduje się w przyrodzie aniżeli w książkach Bernard z Clairvaux Przedszkolak obserwator przyrody Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Opracowała: mgr Katarzyna Buczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA PSZCZELARSKO- EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH.

PROGRAM KÓŁKA PSZCZELARSKO- EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. PROGRAM KÓŁKA PSZCZELARSKO- EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. Projekt do dyskusji przygotowany przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku Autor: Roman Kluska I WSTĘP Zadaniem przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Program autorski edukacji ekologicznej. (dla drugiego etapu kształcenia klasy IV-VI)

Program autorski edukacji ekologicznej. (dla drugiego etapu kształcenia klasy IV-VI) Program autorski edukacji ekologicznej (dla drugiego etapu kształcenia klasy IV-VI) Charakterystyka programu cele i metody Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla To stwarzanie dzieciom

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE. STRASZÓW 70 97 340 ROZPRZA TEL/FAX 044 6158014 E-mail : sp.straszow@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE. STRASZÓW 70 97 340 ROZPRZA TEL/FAX 044 6158014 E-mail : sp.straszow@wp.pl SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII GRZYBOWSKIEJ W STRASZOWIE STRASZÓW 70 97 340 ROZPRZA TEL/FAX 044 6158014 E-mail : sp.straszow@wp.pl DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA W Szkole Podstawowej im. Z. Grzybowskiej. w Straszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt ekologiczny pt. By Ziemia była piękna

Projekt ekologiczny pt. By Ziemia była piękna Motto: Świadomość ekologiczna to oprócz wiedzy motywacja odpowiedniej postawy prowadząca do odpowiedzialności i wynikająca ze znajomości praw ekologicznych, których nieprzestrzeganie prowadzi do kryzysu

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ EDUKACJA EKOLOGICZNA NA LEKCJACH BIOLOGII i GODZINIE WYCHOWAWCZEJ W KLASACH I i II TECHNIKUM i LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY. 1.TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna ścieżka edukacyjna

Ekologiczna ścieżka edukacyjna Ekologiczna ścieżka edukacyjna Lp. Treści ogólne Treści szczegółowe Osiągnięcia przedmiot klasa 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty Uczeń potrafi: związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.wartość

Bardziej szczegółowo

Wędruj z nami i poznawaj świat

Wędruj z nami i poznawaj świat Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku Wędruj z nami i poznawaj świat czyli kilka słów o szkolnych wycieczkach Sanok 2009 Działalność turystyczno-krajoznawcza to jeden z priorytetów pracy polskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY ZIELONO MI

PROGRAM PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY ZIELONO MI PROGRAM PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY ZIELONO MI Ostrów, wrzesień 2015r. INFORMACJE O CHARAKTERZE PROGRAMU Program z obszaru edukacja ekologiczna. Adresaci programu: Uczniowie klas 0 VI, całe środowisko Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej.

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Realizowany w grupie I i II od marca do czerwca 2014 roku. Opracowały: Jolanta Wawer, Marzena Bochra, Małgorzata Matysiak Murat. 1 Kiedy wiosna

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

W a k a c j e z e k o l o g ią w K o n s t a n t y n o w i e Ł ó d z k i m

W a k a c j e z e k o l o g ią w K o n s t a n t y n o w i e Ł ó d z k i m W a k a c j e z e k o l o g ią w K o n s t a n t y n o w i e Ł ó d z k i m Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 9 czerwca 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas

,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas PROGRAM KOŁA SZKOLNEGO TPL ZESPÓŁ SZKÓŁW LUBIĘCINIE Opracowała: Alina Dżugała Lider Koła Szkolnego TPL przy Zespole Szkół w Lubięcinie.,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody w ramach realizacji programu Erasmus+ autorstwa Katarzyny Rygiel-Hałucha.

Scenariusz lekcji przyrody w ramach realizacji programu Erasmus+ autorstwa Katarzyny Rygiel-Hałucha. Scenariusz lekcji przyrody w ramach realizacji programu Erasmus+ autorstwa Katarzyny Rygiel-Hałucha. II etap edukacyjny Temat: Dlaczego należy chronić przyrodę? Zakres treści: - rodzaje form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania:

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania: www.ekolebork.pl Edukacja ekologiczna w lęborskich placówkach oświatowych cz. 2 W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Oferujemy czterogodzinne bezpłatne zajęcia terenowe prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. Małgorzata Tabiś

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. Małgorzata Tabiś PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Małgorzata Tabiś PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE Świadomość ekologiczna w Polsce jest wciąż niska. Stąd istnieje potrzeba kształtowania świadomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL. PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY ZIELONE ŻABKI W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SKRZYNCE

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY ZIELONE ŻABKI W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SKRZYNCE DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY ZIELONE ŻABKI W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SKRZYNCE ROK SZKOLNY 2012/2013 I. Wstęp i charakterystyka programu Ziemia to jedyna planeta, na której istnieje

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej.

14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej. 14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej. Więcej na ten temat http://sp14.vernet.pl/wydarzenia-szkolne/31-20142015/521-otwarcie-pra cowni-ekologicznej.html Nasza szkoła

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Lp. Treść Temat Ilość godzin Cel lekcji 1 Czy człowiek musi Znaczenie i ochrona wód 2 - uświadomienie zanieczyszczać wody? konieczności ochrony

Bardziej szczegółowo

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Autor programu: Anna Iskra Szczecin 2000r. Cobyłonamobce,będzie nam znane. Bo nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLUDKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM EKOLUDKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy PROGRAM EKOLUDKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 12 wrzesień 2012 Wstęp Program ekologiczny Ekoludki odpowiada założeniom edukacji ekologicznej, która, ma

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) KONKURS OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY NA RATUNEK ZIEMI KONKURS OBJĘTY

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V. Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska

PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V. Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska WSTĘP Program realizowany był w grupie dzieci 5 i 6 letnich. Wypełnianie różnorodnych zadań wychowawczo dydaktycznych stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA - GIMNAZJUM

ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA - GIMNAZJUM ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA - GIMNAZJUM 1. PROGRAM ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ Propozycja ścieżki ekologicznej do realizacji w gimnazjum. Ideą programu ścieżki ekologicznej jest nabycie przez ucznia takiego myślenia

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych. Tematykę warsztatów dostosowaliśmy dla poszczególnych grup wiekowych: WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Egzotyczne zwierzaki rozpoznawanie gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

XV edycja Powiatowych Dni Lasu cyklicznej imprezy o charakterze edukacyjno ekologicznym.

XV edycja Powiatowych Dni Lasu cyklicznej imprezy o charakterze edukacyjno ekologicznym. 15.04.2014 XV edycja Powiatowych Dni Lasu cyklicznej imprezy o charakterze edukacyjno ekologicznym. Podjęta w 2000 r. przez przedstawicieli tutejszego samorządu powiatowego inicjatywa organizowania co

Bardziej szczegółowo

Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku

Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku Scenariusz warsztatów: Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku Scenariusz przewidziany jest do realizacji w szkołach podstawowych (kl. IV VI). Treści można poszerzyć bądź też zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

o ochronie i poszanowaniu przyrody. 8 czerwca 2013r. ZCDN Szczecin

o ochronie i poszanowaniu przyrody. 8 czerwca 2013r. ZCDN Szczecin SZKOLNE KOŁA Ligi Ochrony Przyrody o ochronie i poszanowaniu przyrody. 8 czerwca 2013r. ZCDN Szczecin Historia LOP sięga początków XX wieku W Polsce problemy ochrony i kształtowania środowiska wspiera

Bardziej szczegółowo

im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Z przyrodą przez cały rok Nauczycielki: Beata Gogolewska, Alina Łojek, Klaudia Wachla

im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Z przyrodą przez cały rok Nauczycielki: Beata Gogolewska, Alina Łojek, Klaudia Wachla Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 14 im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Imię i nazwisko dyrektora Grażyna Gromiec Dobra praktyka (nazwa programu/działań) Z przyrodą przez cały

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA INNOWACJA PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Autor: mgr Bogusława Lubszczyk OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ OKRESLENIE RODZAJU INNOWACJI 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ REALIZOWANY W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach Wojciechy Bartoszyce ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁAŃ REALIZOWANY W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach Wojciechy Bartoszyce ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PLAN DZIAŁAŃ REALIZOWANY W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce WYBRANY OBSZAR TEMATYCZNY ZAŁOZONY CEL/CELE ZAPLANOWANE DZIAŁANIA CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Wstęp Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych. Tematykę warsztatów dostosowaliśmy dla poszczególnych grup wiekowych: WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Egzotyczne zwierzaki rozpoznawanie gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W zakres edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Zaciekawienie światem przyrody. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość

Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość zachowania naturalnych krajobrazów dla następnych pokoleń? Omawialiśmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LOP

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LOP PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LOP : AUTOR PROGRAMU: MAŁGORZATA PŁAWECKA I. WSTĘP Realizując treści ekologiczne na lekcjach przyrody i biologii zauważyłam duże zainteresowanie tymi zagadnieniami ze strony uczniów.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 01.09.2012 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

Lider Lokalnej Ekologii. Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych

Lider Lokalnej Ekologii. Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych Lider Lokalnej Ekologii Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie ul. Norwida 59 Dyrektor: Kazimierz Wróbel Koordynator: Anna Gerber Renata

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012. Ziemia naszym domem

Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012. Ziemia naszym domem Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012 Ziemia naszym domem Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Wprowadzając w życie Program Edukacji Środowiskowej wyznaczono dwa główne cele dla których jest on realizowany: - podniesienie kultury zwiedzania

Bardziej szczegółowo

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas ,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas szansy poznania przyrody, aktywnego stosunku do życia w

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody SYLABUS A. Informacje ogólne

Ochrona przyrody SYLABUS A. Informacje ogólne Ochrona przyrody A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

Lider Lokalnej Ekologii. Zrównoważony rozwój, a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych

Lider Lokalnej Ekologii. Zrównoważony rozwój, a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych Sprawozdanie z realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii VIII edycja Zrównoważony rozwój, a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Stoczniowców 6 84-230 Rumia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia

Bardziej szczegółowo

Co jeszcze można zrobić?

Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Ekologia?? Ekologia- mądre słowo, Co to znaczy? powiedz sowo. Sowa chwilę pomyślała I odpowiedź taką dała. -To nauka o zwierzakach, Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Zadania główne: 1. Wzmacnianie działalności wychowawczo - opiekuńczej przedszkola ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGII OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJĄCEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. im. B. JASIEŃSKIEGO. w KLIMONTOWIE

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGII OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJĄCEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. im. B. JASIEŃSKIEGO. w KLIMONTOWIE PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LG OCHRONY PRZYRODY DZAŁAJĄCEGO W LCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. B. JASEŃSKEGO w KLMONTOWE Udział uczniów w pracach szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody umożliwia: - rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody Szkoła Podstawowa w Lisewie Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujący uczniów klasy VI do sprawdzianu kompetencji z przyrody Autor programu: Monika Wrońska-Nowicka Lisewo 04 I Wstęp Priorytetem

Bardziej szczegółowo

Na naszej liście projektów znajdują się aktualnie następujące propozycje:

Na naszej liście projektów znajdują się aktualnie następujące propozycje: Ta współpraca się opłaca! Zapraszamy do współpracy w realizacji projektów społecznych opracowanych przez studentów. Przedstawiamy projekty studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Anna Mazgaj Lidia Gaworczyk

Anna Mazgaj Lidia Gaworczyk www.awans.net Publikacje nauczycieli Anna Mazgaj Lidia Gaworczyk Program ekologiczno przyrodniczej ścieżki edukacyjnej dla gimnazjum specjalnego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. DZIAŁ VI PRZYRODA WOKÓŁ NAS - 5 NR I TEMAT LEKCJI 1. Lasy liściaste i iglaste WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: wymienia warstwy

Bardziej szczegółowo

XI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR PROGRAM EDUKACYJNY - OŻYWIĆ POLA ROK SARNY

XI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR PROGRAM EDUKACYJNY - OŻYWIĆ POLA ROK SARNY XI WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR PROGRAM EDUKACYJNY - OŻYWIĆ POLA ROK SARNY ROK 2011 MIEDZYNARODOWYM ROKIEM LASÓW Giżycko, 9 marca 2011 1 FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH W GIŻYCKU Ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Aby chronic trzeba poznać

Aby chronic trzeba poznać Szkolne Koło LOP przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce Aby chronic trzeba poznać Główne założenia programu działalności koła: pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach rok szkolny / PROJEKT EDUKACYJNY PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU I Wstęp Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko, a my żyjemy ciągłym pędzie.

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

Kształcenie postawy proekologicznej wśród uczniów B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y. dr Urszula Durlak

Kształcenie postawy proekologicznej wśród uczniów B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y. dr Urszula Durlak Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y dr Urszula

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach PRZEDSZKOLE KSZTAŁTUJE POSTAWY PROEKOLOGICZNE WŚRÓD DZIECI ZADANIE: Kształtowanie u dzieci

Bardziej szczegółowo

Konkurs ekologiczny dla klas V Etap klasowy Grupa I Imię i nazwisko...

Konkurs ekologiczny dla klas V Etap klasowy Grupa I Imię i nazwisko... Opracowanie: mgr E. Jerczyńska, mgr M. Śliwińska 1 Konkurs ekologiczny dla klas V Etap klasowy Grupa I Imię i nazwisko... 1.Co to jest ekologia? 2.Ile parków narodowych jest w Polsce?... 3.Jakie parki

Bardziej szczegółowo