SPIS TREŚCI RAKSSQL (Data publikacji: )... 4 RAKSSQL (Data publikacji: )... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.3.13.938 (Data publikacji: 30.08.2012)... 4 RAKSSQL 2012.3.12.937 (Data publikacji: 08.08.2012)... 8"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI RAKSSQL (Data publikacji: )... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 ŚRODKI TRWAŁE... 8 WSPÓLNE... 8 RAKSSQL (Data publikacji: )... 8 KSIĘGOWOŚĆ... 8 KADRY I PŁACE... 9 SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAPORTY WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ SPRZEDAŻ RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA RAKSSQL (Data publikacji ) SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE CRM RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ADMINISTRATOR RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE... 32

3 SPRZEDAŻ RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE RAPORTY PRODUKCJA CRM WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) ADMINISTRATOR FINANSE KSIĘGOWOŚĆ ŚRODKI TRWAŁE KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ PRODUKCJA RAPORTY WSPÓLNE... 56

4 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Usprawnienie działania programu "R3ExportFKDbf" w zakresie importu dokumentów kasowych Usprawniono działanie programu importującego dokumenty kasowe w taki sposób, że dokumenty i dekrety w tych dokumentach są importowane w kolejności zgodnej z plikiem źródłowym. Poprawienie działania okna "Wpis do rejestru VAT" i wydruku "Ewidencja VAT sprzedaży" Udostępniono w oknie wpisu do Ewidencji VAT pole "Nazwa usługi" przy wyborze powodu opodatkowania "Dostawa towarów i usług poza terytorium kraju". Zaktualizowano również zestawienie "Ewidencja VAT sprzedaży". Usunięcie błędu w prezentowaniu danych po przelogowaniu się z rozdziału pomocniczego do rozdziału głównego Poprawiono błąd odświeżania danych w prezentowaniu dekretów na koncie po przelogowaniu się z rozdziału pomocniczego do rozdziału głównego. KADRY I PŁACE Poprawienie mechanizmu naliczającego staż pracy do zestawień listy jubileuszowej i wysługi lat Poprawiono zestawienia Lista jubileuszowa oraz Wysługa lat. W sytuacji, kiedy pracownik ma ciągłe zatrudnienie, czyli posiada umowę oraz następujące po sobie aneksy okres zatrudnienia traktowany jest jako ciągły. Poprawienie naliczania liczby godzin przepracowanych na zestawieniu GUS" Z-03" Poprawiono wykazywanie godzin przepracowanych na zestawieniu GUS "Z-03" w pozycji 4. Obecnie zestawienie uwzględnia godziny przepracowane oraz nadgodziny w zależności od wybranego kwartału. Dodanie możliwości wyboru urlopu ojcowskiego do "Zestawienia - podstawy do średniej chorobowej" Dodano możliwość wyboru zdarzenia: "Urlop ojcowski" w parametrach raportu: "Zestawienie - podstawy do średniej chorobowej". Poprawienie działania funkcji podpiętej pod pole "liczba godzin przepracowanych" na zestawieniu listy płac Poprawiono funkcję dostarczającą dane do pola "liczba godzin przepracowanych". Funkcja dostępna na zestawieniu Lista płac.

5 Poprawienie formuły naliczania potrąceń chorobowych z poprzedniego miesiąca dla innego dokumentu, niż bieżący Poprawiono naliczenie potrąceń chorobowych w przypadku, gdy pracownik ma kontynuację poprzedniej umowy o pracę, zdarzenie chorobowe występuje na przełomie obu umów, ale jest rozliczane na drugiej umowie. Poprawienie przenoszenia kodu ubezpieczeń społecznych dla osoby z umową cywilnoprawną po zakończeniu tej umowy Poprawiono przenoszenie kodu ubezpieczeń społecznych przy eksporcie do Płatnika dla osoby z umową cywilnoprawną po zakończeniu tej umowy. Usunięcie błędu naczytywania składników wynagrodzenia dla umowy cywilnoprawnej oraz aneksu do umowy cywilnoprawnej zakładanej na podstawie profilu Poprawiono błąd naczytywania składników inicjowanych i wyliczanych w przypadku tworzenia umowy cywilnoprawnej oraz aneksu do umowy cywilnoprawnej na podstawie profilu. Obecnie wszystkie składniki przenoszone są zgodnie z profilem. Poprawienie działania parametru odpowiadającego za ukrywanie rozrachunków z listy płac Poprawiono działanie parametru odpowiadającego za ukrywanie rozrachunków z listy płac. Poprawienie naliczania dodatku stażowego dla pracownika godzinowego w miesiącu, w którym jest nieobecność Poprawianie wyliczanie dodatku stażowego, tak aby obejmował on również dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Poprawienie błędnego pokazywania okresu zatrudnienia na świadectwie pracy w przypadku dwóch umów, z których pierwsza została rozwiązana za wypowiedzeniem Poprawiono pokazywanie okresu zatrudnienia na świadectwie pracy w przypadku dwóch umów, z których pierwsza została rozwiązana za wypowiedzeniem. Poprawienie rozliczania potrąceń od składników, które nie są ozusowane Poprawiono warunki wyliczeń dla potrąceń potrąconych, aby można było potrącać od składników, które mają znaczniki pomniejszany za inne nieobecności (w przypadku potrąceń od tych nieobecności), za urlop (w przypadku potrąceń od urlopu) itd. Usunięcie błędu w naliczaniu dodatku za godziny nocne na liście płatniczej w grudniu płatnej w styczniu Poprawiono wyliczenie dodatku za godziny nocne w przypadku listy płac z poprzedniego roku, płatnej w następnym roku (poprawiono uwzględnianie wartości danych stałych z właściwego roku, czyli z roku za który należało się wynagrodzenie za godziny nocne, a nie z roku wypłaty listy). Usunięcie błędu wydruku "Karty urlopowej" po zaznaczeniu parametru "Pierwszy rok pracy pracownika w życiu" w bilansie urlopowym Poprawiono błąd na wydruku "Karty urlopowej" w przypadku zaznaczenia parametru "Pierwszy rok pracy pracownika w życiu" w bilansie urlopowym.

6 Poprawienie eksportu do Płatnika dla właściciela, który ze względu na chorobę trwającą cały miesiąc nie ma składek społecznych Poprawiono eksport RCA do Płatnika dla właściciela zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w sytuacji, gdy cały miesiąc chorował, a podstawa oraz składki społeczne wynosiły 0 PLN. Poprawienie błędnego liczenia potrąceń należnych dla nieobecności Poprawiono naliczanie potrąceń za nieobecności na przełomie miesięcy dla pracownika godzinowego tak, aby dla tegoż pracownika godzinowego program nie naliczał żadnych potrąceń za bieżący miesiąc, a naliczył je ewentualnie tylko w przypadku, gdy nieobecność była wprowadzona w poprzednim miesiącu i za ten okres było wypłacone wynagrodzenie godzinowe. SPRZEDAŻ Umożliwienie powielania dokumentów magazynowych ("PZ" oraz "WZ") Umożliwiono powielanie dokumentów magazynowych ("PZ" oraz "WZ"). Powielane są wszystkie informacje za wyjątkiem: - daty wystawienia dokumentu, - numeru dokumentu "WZ" dostawcy (w przypadku powielania dokumentu "PZ"). Usprawnienie funkcjonalności cenników Przebudowano funkcjonalność cenników wprowadzając następujące zmiany: 1. Zmiana nazw w menu "Sprzedaż": * nazwę "Cenniki" zmieniono na "Dokumenty zmiany cen sprzedaży"; * nazwę "Ceny sprzedaży" zmieniono na "Aktualne ceny sprzedaży" 2. W oknie "Aktualnych cen sprzedaży" dodano: * podgląd "Dokumentu zmiany cen sprzedaży", który zatwierdził daną cenę jako ostatni; * kolumnę z nazwą takiego dokumentu (wskazanie na dokument zmiany ceny, który ją wprowadził) * datę jej zatwierdzenia 3. Na oknie edycyjnym "Dokumentu zmiany cen sprzedaży" dodano pole "Data planowanego zatwierdzenia". 4. Umożliwiono skasowanie aktualnie obowiązujących cen operacją dostępną w oknie " Aktualnych cen sprzedaży" z przycisku "Operacje". 5. Na oknie przeglądowym "Dokumentów zmiany cen sprzedaży" dodano kolumny: * "Data zatwierdzenia cen"; * "Data planowanego zatwierdzenia cen" 6. Umożliwiono przeglądanie historii dotychczas wprowadzonych operacji związanych z cennikami. Log operacji znajduje się w oknie "Aktualne ceny sprzedaży", jako oddzielna zakładka "Historia operacji". Umożliwienie wyboru znaczników na zestawieniu "Analiza przychodów i rozchodów" (nowy "Generator Raportów") Dodano na zestawieniu "Analiza przychodów i rozchodów" w nowym Generatorze raportów możliwość wyboru w parametrach zestawienia znaczników i wykonania go według wybranych znaczników. Poprawienie eksportu do "Excela" kartoteki kontrahenta Poprawiono eksport kartoteki kontrahenta do formatów: xls, txt, dbf. Problem dotyczył pól zawierających wartości progów zadłużenia/kredytowych.

7 Poprawienie importu cennika zakupowego z pliku XLS Uaktualniono eksport danych o cennikach do plików xls i txt o zmiany dokonane w tym obszarze w ostatnich wersjach. Poprawienie zestawienia "Zakupy artykułów" (stary "Generator Raportów") Poprawiono zestawienie "Zakupy artykułów" tworzone w starym Generatorze raportów ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego sumowania wagi netto i brutto pozycji. Uwzględnianie usług w zestawieniu "Rejestr dokumentów magazynowych" (nowy "Generator Raportów") Poprawiono działanie parametrów dotyczących uwzględnia wartości usług w składnikach i produktach Protokołów Szybkiej Produkcji (PSP) w zestawieniu Rejestr dokumentów magazynowych (nowy GR). Umożliwienie wystawienia DI (dokumentu importowego) przy braku uprawnień do dokumentów w trybie bezmagazynowym Umożliwiono wystawienie "Dokumentu importowego (DI)" przez użytkownika, który nie posiada uprawnień do wystawienia dokumentów w trybie bezmagazynowym. Poprawienie kodowania polskich znaków podczas eksportu kartotek do "Excela" Poprawiono kodowanie polskich znaków podczas eksportu do excela kartotek z Raks SQL za pomocą formatu xls. Ujednolicenie zachowania się pola: "Waga towaru" podczas edycji faktury, na którą zaimportowano zamówienie do dostawców Ustalono jednakowe zachowanie się pola "Waga towaru" podczas operacji wprowadzania "Faktury sprzedaży" lub "Faktury zakupu" i dodawania pozycji dokumentu na podstawie importu z "Zamówienia od odbiorców" lub "Zamówienia do dostawców": waga towaru obecnie zawsze jest pobierana z kartoteki towarów bez względu na to, jaka waga była podana w zamówieniu. Poprawienie Kursu dla przeliczeń zamówionych towarów i usług" w fakturze kończącej cykl zaliczkowy Poprawiono błąd występujący przy wystawianiu faktury kończącej cykl zaliczkowy w polu z wartością kursu waluty. FINANSE Usprawnienie mechanizmu różnic kursowych Dodano sekcję informacyjną w dolnej części zakładki rozliczenia rozrachunku. Wyświetlane są w niej informacje dotyczące rozliczeń różnić kursowych, które dotyczą powiązanego z edytowanym rozrachunku. Umożliwienie uruchamiania okna "Noty odsetkowe" z modułu "Sprzedaż" Poprawiono błąd uniemożliwiający otwarcie okna Not odsetkowych z poziomu modułu Sprzedaż.

8 Usunięcie błędu w kopiowaniu komórki na oknie przeglądowym wyciągów bankowych Poprawiono błąd występujący podczas kopiowania komórki "Suma operacji" za pomocą kombinacji klawiszy "CTRL + K" na oknie przeglądowym wyciągów bankowych. Poprawienie błędu "Out of memory" podczas wykonania zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" przy dużych bazach danych Przyspieszono wykonywanie zestawienia "Wiekowanie rozrachunków", przy okazji usunięto problem związany z wydajnością. Usunięcie błędu w tworzeniu dokumentu wypłaty zaliczki Usunięto błąd pojawiający się w specyficznej sytuacji związanej z pozycjonowaniem na filtrze dat podczas tworzenia dokumentu wypłaty zaliczki. ŚRODKI TRWAŁE Usunięcie błędu występującego podczas otwierania kartoteki środków trwałych Usunięto błąd SQL pojawiający się podczas otwierania okna środków trwałych, w którym założono ponad 1500 miejsc użytkowania. Usunięcie błędu w mechanizmie kontroli kwoty dopuszczalnego umorzenia środka trwałego Dodano kontrolę kwoty dokonywanego umorzenia tak, by nie dało się wykonać umorzenia, które spowoduje, że wartość dotychczasowego umorzenia środka przekroczy wartość zaktualizowaną środka. WSPÓLNE Rozwiązanie problemu z certyfikatem umożliwiającym podpisywanie e-deklaracji Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji podpisywanych przy użyciu certyfikatów wydanych po 14 grudnia 2011 roku. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Usprawnienie działania programu "R3ExportFKDbf" w zakresie importu dokumentów kasowych Usprawniono działanie programu importującego dokumenty kasowe w taki sposób, że dokumenty i dekrety w tych dokumentach są importowane w kolejności zgodnej z plikiem źródłowym. Usunięcie błędu we wprowadzaniu wpisów do VAT w przypadku alternatywnego wprowadzania danych do KPiR 8

9 Poprawiono błąd we wprowadzaniu wpisów do VAT w przypadku alternatywnego wprowadzania danych do KPiR (poprawiono zapamiętywanie wybranego powodu opodatkowania i powodu niepodlegania opodatkowaniu VAT). Poprawienie generowania deklaracji "CIT-8" w zakresie wyboru danych z parametrów deklaracji Poprawiono generowania deklaracji "CIT-8" w zakresie wyboru danych z parametrów deklaracji. Dane do deklaracji są przenoszone z tego okresu, który wybrano w parametrach deklaracji, niezależnie od zalogowanego roku obrotowego. Usunięcie błędu zmiany daty dokumentu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowego Poprawiono błąd zmiany daty dokumentu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowego rozksięgowującego dokumenty bezmagazynowe, które zostały umagazynowione. Dotyczy dokumentów: KZ, KI, KWO, KRR, KWNT. KADRY I PŁACE Zestawienie potraceń dla umów cywilnoprawnych oraz rozszerzenie karty wynagrodzeń Dodano w programie zestawienia przeznaczone dla umów cywilnoprawnych: 1. wydruk listy predefiniowanych potrąceń (dziesięciu) - załącznik do listy płac z umów cywilnoprawnych, 2. wydruk Szczegółowa karta wynagrodzeń - przychody z umów cywilnoprawnych, 3. wydruk Karta wynagrodzeń - przychody z umów cywilnoprawnych. Obsługa przychodów z innych źródeł Dodano obsługę przychodów z innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to przychody wolne od podatku dochodowego dla firmy, która wypłaca te przychody. Zaliczają się do nich: - dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów z wykonywanej pracy, z samodzielnej działalności, działalności gospodarczej i kapitałów pieniężnych, - niezwiązane ze sprzedażą premiową nagrody rzeczowe, - stypendia oraz dotacje nie związane z przychodami z działalności gospodarczej itp. Przychody te wykazywane są na deklaracji PIT-8C. Obecnie użytkownik może wybrać jako źródło przychodu umowy cywilnoprawne: inne źródła (PIT-8C) oraz określić rodzaj przychodu, który będzie wykazany na PIT-8C w części poświęconej innym źródłom. 9

10 Dodanie możliwości oznaczenia składnika wypłacanego półrocznie lub kwartalnie Dodano obsługę w programie składników okresowych typu: premia kwartalna oraz ich wpływ na wyliczenie podstawy zasiłku. W ramach zgłoszenia wykonano: - dodano składnik płacowy: premia kwartalna, - dodano znaczniki: półroczny, dwumiesięczny tak, aby użytkownik w miarę potrzeb stworzył sobie składnik premia półroczna lub premia dwumiesięczna wykorzystując te znaczniki, tworząc je analogicznie do tego, jak jest zdefiniowana premia kwartalna (obsługa składników rocznych już była w programie), - dodano obsługę tych składników w podstawie zasiłku (np. premia kwartalna wchodzi do podstawy zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy), - na zakładce Rozliczenia w części poświęconej miesiącom do średniej chorobowej w zdarzeniu chorobowym pole: "Składniki roczne" zmieniło nazwę na: "Składniki okresowe" i obecnie jest to suma wszystkich składników okresowych (kwartalnych, półrocznych, rocznych), - uwzględniono naliczenie tych składników w przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Usprawnienie aktualizacji danych stałych Dodano na oknie startowym modułu "Kadry i Płace" informację o możliwości zaktualizowania danych stałych przez Internet, pobierając je z serwera firmowego producenta oprogramowania. Użytkownik po zalogowaniu do systemu na oknie startowym otrzymuje informację o wprowadzonych zmianach w danych stałych (jeżeli nie dokonano żadnej aktualizacji danych stałych, której nie miałby w bazie użytkownik - wtedy informacji o możliwości aktualizacji danych stałych nie ma). Jeżeli na danym stanowisku komputerowym użytkownik ma połączenie "Internetem", może on zaktualizować dane stałe on-line. Pozostawiono również dotychczasowy sposób aktualizacji danych stałych (import z bazy danych). Usunięcie błędu w działaniu zestawienia "Lista jubileuszowa" Poprawiono działanie zestawienia "Lista jubileuszowa" dla pracowników, którzy posiadają umowę na czas nieokreślony i mieli do tej umowy wystawione aneksy. Poprawienie eksportu RCA w przypadku osoby na wychowawczym i chorobie Poprawiono eksport dokumentu rozliczeniowego ZUS RCA w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca ma urlop wychowawczy, następnie wynagrodzenie chorobowe tak, że w sumie w pracy nieobecny jest cały miesiąc. Od części nieobecności chorobowej pracownik nie ma naliczonych składek społecznych, a tylko składkę zdrowotną i od tej części powinien być wpis do ZUS RCA z kodem pracowniczym 0110 z zerowymi składkami społecznymi i ze składką zdrowotną. SPRZEDAŻ Podgląd powiązanej faktury sprzedaży lub dokumentu wydania (dokumentu źródłowego) na "Zamówieniu od odbiorcy" Umożliwiono podgląd powiązanej faktury sprzedaży oraz dokumentu wydania z magazynu (dokumentu źródłowego) na "Zamówieniu od odbiorcy" poprzez dodanie dodatkowych zakładek na oknie przeglądowym "Zamówień od odbiorców". Dodanie uprawnień do ustawiania limitów kredytowych na odbiorcach Dodano uprawnienia do ustawiania limitów kredytowych na odbiorcach wyodrębniając ten rodzaj uprawnień z uprawnień do modyfikowania danych sprzedażowo - magazynowych w kartotece kontrahentów. 10

11 Rozbudowanie mechanizmu importu danych kartotek kontrahentów z pliku XLS, DBF, TXT o dodane o rachunkach bankowych Rozbudowano mechanizm importu danych kartotek kontrahentów z pliku XLS, DBF, TXT o dane o rachunkach bankowych. Umożliwienie seryjnego wprowadzenia numerów seryjnych/licencji Usprawniono wprowadzanie numerów seryjnych dostarczonych towarów przy pomocy czytnika poprzez to, że nie ma konieczności klikania klawisza "Dodaj" przy każdym kolejno dodanym numerze. Umożliwienie określenia wymagalności podawania terminu przydatności towarów oraz numerów seryjnych/licencji dostawcy i sprzedaży dla wybranych towarów w wybranych magazynach Umożliwiono określenie wymagalności podawania terminu przydatności towarów oraz numerów seryjnych/licencji dostawcy i sprzedaży dla wybranych towarów w wybranych magazynach. Dotychczasowy parametr firmowy działający dla wszystkich towarów w kartotece istnieje nadal, jednak zmienił się sposób jego ustawiania: zamiast checkboxa jest rozwijalna lista z opcjami: - zawsze wymagaj - użyj ustawień kartoteki towarów i magazynów - użyj ustawień magazynów i kartoteki towarów Wybranie pierwszej opcji nie zmienia dotychczasowego działania programu. Wybranie drugiej lub trzeciej powoduje używanie nowych parametrów definiowanych w: 1. magazynie 2. grupie magazynów (wraz z nadrzędnymi) 3. towarze 4. grupie towarowej (wraz z nadrzędnymi) Opcja "użyj ustawień kartoteki towarów i magazynów" powoduje, że ustawienia są odczytywane kolejno: 1. z artykułu, 2. jeśli nie ustawione, to z grupy towarowej, 3. jeśli nie ustawione, to z bieżącego magazynu, 4. jeśli nie ustawione, to z grupy magazynów. Opcja "użyj ustawień magazynów i kartoteki towarów" powoduje, że ustawienia są odczytywane kolejno: 1. z bieżącego magazynu, 2. jeśli nie ustawione, to z grupy magazynów, 3. jeśli nie ustawione, to z artykułu, 4. jeśli nie ustawione, to z grupy towarowej. W kartotekach (towary, grupy towarowe, magazyny, grupy magazynów) pojawiły się kontrolki pozwalające ustalić: - brak ustawienia - nie, nie wymagaj - tak, wymagaj Jeśli jest wybrana opcja pierwsza, to testowany jest element wyższego rzędu, w przeciwnym wypadku obowiązująca jest ustawiona wartość. Zmodyfikowanie wydruku "FS" kończącej cykl zaliczkowy w zakresie wykazywania kursów waluty Na wydruku faktury kończącej cykl zaliczkowy (w części nagłówkowej) wykazywane jest pole z kursem waluty dokumentu, zaś tabelę Dotychczas wystawione faktury zaliczkowe" rozbudowano o kolumnę Kurs waluty" i wykazywany jest w niej kurs waluty dla zaliczek wystawionych w walucie obcej. Dodanie na wydruk walutowej "FS" kończącej cykl zaliczkowy informacji o rozliczeniu podatku VAT po uwzględnieniu zaliczek w walucie obcej Dodano na wydruk walutowej "FS" kończącej cykl zaliczkowy informacje o rozliczeniu podatku VAT po uwzględnieniu zaliczek w walucie obcej. 11

12 Usunięcie błędu w zapamiętywaniu daty ważności rezerwacji towaru na dokumencie "ZO" Poprawiono błąd w zapamiętywaniu daty ważności rezerwacji towaru na dokumencie "ZO". Usunięcie błędu w operacji drukowania etykiet adresowych Usunięto błąd w operacji drukowania etykiet adresowych. Przenoszenie adresu dostawy z "Zamówienia od odbiorcy" na FS/WZ Poprawiono błąd nieprzenoszenia adresu dostawy z "Zamówienia od odbiorcy" na FS/WZ podczas automatycznego realizowania ZO. Usunięcie błędu automatycznego generowania dokumentów sprzedaży na podstawie wielu zaznaczonych zamówień od odbiorców Poprawiono błąd przy automatycznym realizowaniu zamówień dla wielu kontrahentów. Usunięcie błędu w operacji importu cennika zakupowego z pliku XLS Poprawiono błąd w operacji importu cennika zakupowego z pliku XLS. FINANSE Umożliwienie automatycznej aktualizacji tabel kursowych z NBP po uruchomieniu systemu RaksSQL Użytkownicy modułów "Finanse i Księgowość" oraz "Sprzedaż" po zalogowaniu do systemu na oknie startowym otrzymują informację o możliwości pobrania tabel kursowych z serwera NBP - jeżeli takowe nie zostały wcześniej zaimportowane. Jeżeli tabele kursowe nie wymagają aktualizacji (pobrania), informacji nie ma. Dodanie do programu nowego formatu eksportu poleceń przelewów do homebanking "Multicash PLA" Obsłużono w programie nowy format eksportu do homebanking poleceń przelewów w formacie "Multicash PLA". Dodanie do programu nowego formatu eksportu poleceń przelewów do homebanking "VideoTEL (zagraniczne)" Obsłużono w programie nowy format eksportu do homebanking poleceń przelewów walutowych w formacie "VideoTEL (zagraniczne)". Uwidocznienie kolumny "Sygnatura" na oknie rozliczania rozrachunków Uwidoczniono kolumnę "Sygnatura" (pole z okna "Rozrachunki") na oknie rozliczania rozrachunków. WSPÓLNE Dodanie możliwości definiowania alarmu aktywującego się wielu wybranym użytkownikom 12

13 Dodano możliwość definiowania alarmu aktywującego się wielu wybranym użytkownikom. Dodanie alarmu kontrahentowi lub kilku kontrahentom bezpośrednio z okna kartoteki W oknie kartoteki kontrahentów (pracowników) i towarów oprogramowano operację dodania alarmu bezpośrednio z okna kartoteki dla zaznaczonego kontrahenta (pracownika) lub odpowiednio towaru, bez potrzeby wchodzenia do tego kontrahenta (pracownika) lub towaru. Równocześnie oprogramowano możliwość zbiorczego dodawania alarmów poprzez wykorzystanie tej operacji dla kilku zaznaczonych kontrahentów, towarów. Dodanie okna zbiorczego przeglądania alarmów Dodano nowe okno poświęcone przeglądaniu alarmów: "Alarmy", na którym wyświetlone są wszystkie aktywne alarmy wprowadzone do programu w obrębie danego modułu, do którego użytkownik jest zalogowany. W lewej części tego okna dodano filtr, wykorzystując który użytkownik może filtrować alarmy według różnych kryteriów (filtr podobnie działający jak filtr dla faktur i dokumentów księgowych). Okno to posiada następujące cechy: - widoczne tylko alarmy aktywne, po wyłączeniu filtru można byłby zobaczyć pełną listę alarmów wprowadzonych do danego modułu, - filtrowanie dat alarmów w zakresie dat aktywności, obowiązuje od - obowiązuje do, - filtrowanie alarmów: wszystkich albo tylko prywatnych, po priorytecie ważności (wysoki, normalny, niski), - możliwość wykorzystania cech gridu w oknie (np. sortowanie po kolumnach), - wydrukowania wyfiltrowanej listy alarmów w formie prostej tabeli lub eksportu do Excel. Okno o nazwie Alarmy" jest dostępne w menu Zestawienia w każdym module programów RAKSSQL, jako osobna sekcja. RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE Wprowadzenie nowego formularza e-deklaracji "PIT-8AR" (wersja 2.) Wprowadzono nowy formularz e-deklaracji "PIT-8AR" w wersji 2. Wprowadzenie trzech nowych wartości danych stałych na VI, VII i VIII 2012r. oraz na III kwartał 2012r. Zaktualizowano dane stałe modułu kadry i płace. Dodano: * maksymalną podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe na VI, VII i VIII 2012 r., * podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym na VI, VII i VIII 2012 r., * wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2012r.. Dodanie okna z informacjami o kończących się badaniach lekarskich pracowników 13

14 Dodano do programu okno z informacjami o kończących się badaniach lekarskich pracowników. Okno to podzielone jest na dwie części, na dwa okna równorzędne. W górnym oknie pokazane są dotychczasowe badania lekarskie, których termin upływa w ciągu najbliższego okresu. Okres ten domyślnie ustawiony jest na 31 dni, ale może być przez użytkownika zmieniony w parametrach firmy. Użytkownik z górnego okna może wyczytać informację, którym pracownikom kończą się badania lekarskie tak, aby miał czas wysłać pracownika na nowe badania lekarskie i aby on je wykonał. Z górnego okna można wykonać operację oznaczenia pracownika na skierowanego na badania lekarskie i rekord z pracownikiem "przeskakuje" do dolnego okna. W dolnym oknie są więc widoczni wszyscy pracownicy, którym kończą się badania lekarskie i zostali wysłani na nowe badania lekarskie. Użytkownik w tym oknie może wykonać operacje: - wydrukowanie skierowania na badania lekarskie, - dodania nowego badania lekarskiego z terminem ważności na nowy okres, informacja ta zostanie zapisana w kartotece pracowników w zakładce poświęconej badaniom lekarskim. Okno to można wywołać obecnie tylko z okna startowego programu, w którym w obecnej wersji pojawiły się m. in. informacje o ilości kończących się badań lekarskich pracowników (klikając "kafelek" poświęcony informacjom o kończących się badaniach lekarskich). Funkcjonalność okna startowego została opisana w osobnym zgłoszeniu. Dodanie okna z informacjami o kończących się szkoleniach BHP Dodano do programu okno z informacjami o kończących się szkoleniach BHP pracowników. W oknie tym pokazane są dotychczasowe szkolenia BHP, których termin upływa w ciągu najbliższego okresu. Okres ten domyślnie ustawiony jest na 31 dni, ale może być przez użytkownika zmieniony w parametrach firmy. Użytkownik z nowego okna może wyczytać informację, którym pracownikom kończą się szkolenia BHP tak, aby miał czas zorganizować i przeprowadzić dla tych pracowników nowe szkolenia BHP. Z tego okna może wykonać operację dodania nowego szkolenia BHP dla pracownika, informacja ta zostanie zapisana w kartotece poświęconej szkoleniom BHP. Okno to można wywołać obecnie tylko z okna startowego programu, w którym w obecnej wersji pojawiły się m. in. informacje o ilości kończących się szkoleń BHP (klikając "kafelek" poświęcony informacjom o kończących się szkoleniach BHP). Funkcjonalność okna startowego została opisana w osobnym zgłoszeniu. Dodanie okna z informacjami o kończących się umowach o pracę pracowników Dodano do programu okno z informacjami o kończących się umowach o pracę pracowników. W oknie tym pokazane są umowy o pracę na czas określony, których termin upływa w ciągu najbliższego okresu. Okres ten domyślnie ustawiony jest na 31 dni, ale może być przez użytkownika zmieniony w parametrach firmy. Użytkownik z nowego okna może wyczytać informację, którym pracownikom kończy się umowa, i z tego okna może wykonać operacje: - dodać nową umowę o pracę lub aneks do umowy o pracę, - może rozwiązać umowę o pracę kończąc zatrudnienie pracownika. Okno to można wywołać: - otwierając standardowe okno umów o pracę, nowe okno jest drugą zakładką do okna umów o pracę, - z okna startowego programu, w którym w obecnej wersji pojawiły się m.in. informacje o ilości kończących się i nierozwiązanych umów o pracę (klikając "kafelek" poświęcony informacjom o kończących się i nierozwiązanych umowach o pracę). Funkcjonalność okna startowego została opisana w osobnym zgłoszeniu. Dodanie okna z informacjami o kończących się umowach cywilnoprawnych 14

15 Dodano do programu okno z informacjami o kończących się umowach cywilnoprawnych. W oknie tym pokazane są umowy cywilnoprawne na czas określony, których termin upływa w ciągu najbliższego okresu. Okres ten domyślnie ustawiony jest na 31 dni, ale może być przez użytkownika zmieniony w parametrach firmy. Użytkownik z nowego okna może wyczytać informację, którym zleceniobiorcom i wykonawcom umów kończy się umowa, i z tego okna może wykonać operacje: - dodać nową umowę cywilnoprawną lub aneks do umowy cywilnoprawnej, - może oznaczyć umowę cywilnoprawną za rozwiązaną. Okno to można wywołać: - otwierając standardowe okno umów cywilnoprawnych, nowe okno jest drugą zakładką do okna umów cywilnoprawnych, - z okna startowego programu, w którym w obecnej wersji pojawiły się m.in. informacje o ilości kończących się umowach cywilnoprawnych (klikając "kafelek" poświęcony informacjom o kończących się umowach cywilnoprawnych). Funkcjonalność okna startowego została opisana w osobnym zgłoszeniu. Dodanie okna startowego - z informacjami dla kadrowej o kończących się terminach Dodano okno startowe w module Kadry i Płace, które pokazuje się zaraz po zalogowaniu się do programu. Składa się ono z dwóch części: - informacji kadrowych, - informacji ogólnych - nie związanych z modułem Kadry i Płace. Okno startowe składa się z "kafelków", na których pokazane są pewne użyteczne informacje. W części kadrowej znajdują się "kafelki" z informacjami dla osoby zajmującej się kadrami: - ilość pracowników, którym kończą się umowy o pracę na czas określony, - ilość pracowników, którym skończyły się umowy o pracę na czas określony, - ilość zleceniobiorców i wykonawców umów, którym kończą się umowy cywilnoprawne, - ilość badań lekarskich pracowników, którym kończy się termin ważności, - ilość szkoleń BHP pracowników, którym kończy się termin ważności. Po kliknięciu w dany "kafelek" użytkownik zostaje przekierowany do okna, w którym ma te informacje pokazane szczegółowo i może odpowiednio zareagować. I tak np. po kliknięciu w "kafelek" poświęcony pracownikom, którym kończą się umowy o pracę, otwiera się okno, na którym są tylko te kończące się umowy o pracę. Z tego okna użytkownik może wykonać operacje: - dodać nową umowę o pracę lub aneks do umowy o pracę, - może rozwiązać umowę o pracę kończąc zatrudnienie pracownika. Informacje o kończących się terminach na oknie startowym zostały ograniczone do pewnego najbliższego okresu. Okres ten domyślnie ustawiony jest na 31 dni. Czyli jeśli chodzi o kończące się umowy o pracę to pokazane są te, których termin kończy się w ciągu najbliższych 31 dni. Okres ten może być przez użytkownika zmieniony w parametrach firmy. W części ogólne znajduje się "kafelek", z którego można wywołać okno startowe z filmikiem instruktażowym poświęconym dużej zmianie programowej wprowadzanej w nowej wersji.okno to połączono z dotychczasowym oknem startowym z filmikiem instruktażowym, które użytkownik mógł na starcie programu wywołać i obecnie w module Kadry i Płace może je wywołać z poziomu tego "kafelka". Poprawienie błędnego zliczania liczby godzin normatyw i przepracowanych na szczegółowej karcie wynagrodzeń Poprawiono pokazywanie liczby godzin normatyw, liczby godzin przepracowanych i składników pokazujących liczbę godzin danej nieobecności na wydruku szczegółowej karty wynagrodzeń w przypadku, gdy pracownik miał kilka list płatniczych w danym miesiącu. Uwzględnianie do podstawy chorobowej wynagrodzenia i potrącenia urlopowego wg miesiąca zdarzenia 15

16 Poprawiono algorytm naliczania podstawy zasiłku w sytuacjach, gdy w przedziale miesięcy branych do podstawy tego zasiłku były nieobecności, których rozliczenie było w miesiącu następnym po wystąpieniu tego zdarzenia. Program obecnie do podstawy zasiłku uwzględnia wynagrodzenie za nieobecność i potrącenie za tą nieobecność w miesiącu, w którym to zdarzenie wystąpiło, a nie w miesiącu, w którym zostało rozliczone. Przykład obrazujący sytuację: Pracownik był na urlopie wypoczynkowym w maju, rozliczenie za ten urlop nastąpiło w czerwcu. Następnie pracownik był na zwolnieniu we wrześniu. Do wyliczenia średniej do choroby za wrzesień program przyjmuje m.in. podstawę w maju i w czerwcu. Wynagrodzenie za urlop oraz potrącenie wynagrodzenia za urlop z maja płatne w czerwcu wpływa na podstawę do choroby w miesiącu maju. SPRZEDAŻ Dodanie sterownika drukarek fiskalnych firmy Innova (nowego modelu DF-1FV) Dodano obsługę drukarki fiskalnej: model DF-1FV firmy Innova. Poprawienie błędów w eksporcie do EDI Zrefaktoryzowano i poprawiono eksport danych do pliku EDI i import z pliku EDI. Usunięcie błędu nieprzenoszenia numeru seryjnego pozycji w przypadku wystawiania MMP na podstawie PSP Poprawiono przenoszenie się numeru seryjnego produktu na magazynowy dokument przychodowy (MMP) w przypadku, gdy dokument ten jest wystawiany automatycznie na podstawie protokołu szybkiej produkcji (PSP) i jeżeli magazyn docelowy jest inny niż magazyn, na którym wystawia się dokument PSP. Usunięcie błędu w zestawieniu "Rejestr dokumentów magazynowych" w nowym generatorze Poprawiono błąd w zestawieniu "Rejestr dokumentów magazynowych" tak, aby w momencie wystawienia korekty zakupu na ilość towaru (zmniejszenie ilości) w kolumnie zmiana wartości magazynu pojawiała się rzeczywista wartość korygowanego towaru. Blokowanie wystawienia paragonu po przekroczeniu limitu kupieckiego Poprawiono blokowanie możliwości wystawienia paragonu dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy. FINANSE Dodanie obsługi importu wyciągów bankowych w formacie MT-940 z banku DNB Nord Oprogramowano import wyciągów bankowych w formacie MT-940 z banku DNB Nord. Umożliwienie automatycznego przenoszenia sygnatury z dokumentu handlowego wystawionego w module sprzedaż na powstały do dokumentu rozrachunek 16

17 Dodano parametry umożliwiające automatyczne przenoszenie sygnatury z dokumentu handlowego wystawionego w module Sprzedaż na powstały do dokumentu rozrachunek. Parametry dostępne są w menu modułu Sprzedaż > Administrator > Parametrach programu > Zmiana sygnatury. Import tabel kursowych w piątek Wprowadzono usprawnienie importu tabel kursowych z NBP. Obecnie przy imporcie piątkowej tabeli kursowej, ilość dni ważności ustawia się na 3. Umożliwienie zbiorczego usuwania pozycji z WB Umożliwiono usuwanie zbiorcze pozycji z wyciągu bankowego. RAPORTY Błąd zestawienia "Rozliczenie z Akwizytorami" Poprawiono zestawienie "Rozliczenie z akwizytorami" w przypadku, gdy do zestawienia brane były m.in. korekty sprzedaży. WSPÓLNE Wprowadzenie do systemu nowej struktury logicznej Urzędowego Poświadczenia Odbioru Uaktualniono do nowej wersji strukturę Urzędowego Poświadczenia Odbioru do e-deklaracji zgodnie z nowym wzorem opublikowanym 12 kwietnia 2012r. przez Ministerstwo Finansów. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Ustawienie automatycznej numeracji podczas zmiany statusu wielu dokumentów po dacie dowodu, dacie księgowania lub numerze dowodu Dodano możliwość definiowania przez użytkownika, w jaki sposób mają być nadawane numery księgowe podczas zmiany statusu dokumentów księgowych na zarejestrowany. Dodano nowy parametr na oknie dialogowym parametrów podczas operacji zmiany statusu dokumentów: "W ramach jednej daty księgowania sortuj wg" z trzema możliwościami do wyboru: 1. daty dowodu, 2. numeru dowodu, 3. kolejności dodania. W zależności, która opcja zostanie wybrana, w takiej kolejności dokumenty będą posortowane po wykonaniu tej operacji. 17

18 SPRZEDAŻ Usunięcie błędu występującego podczas pobierania zarezerwowanych towarów z magazynu Poprawiono funkcję wydawania towarów z magazynu podczas realizacji zamówienia na fakturę tak, aby towary były wydawane w poprawnej kolejności (FiFO lub LIFO) wg daty zakupu. Brak możliwości dodania uwag do zafiskalizowanej faktury Poprawiono odświeżanie pola "Uwagi" do faktury tak, żeby była możliwość dodania uwag do dokumentu faktury VAT, który jest już zafiskalizowany. Poprawienie błędu niepotrzebnego wyświetlania komunikatu o powtarzającym się numerze faktury dostawcy przy wystawianiu faktury VAT RR Poprawiono działanie parametru firmowego: "Ostrzegaj o powtarzających się numerach dostawców" tak, aby nie sprawdzał unikalności numeru dla wszystkich faktur w programie, a tylko dla tych, którym można ten numer wypełnić w nagłówku faktury. Dostosowanie nazwy "wydano" lub "przyjęto" do typu wykonywanej operacji podczas rozliczania korekty faktury sprzedaży Dostosowano nazwę operacji gotówkowej wyświetlanej na oknie w programie do typu tej operacji podczas wystawiania korekty faktury sprzedaży, gdy ustawiony jest sposób płatności "gotówka", odpowiednio "Przyjęto" dla korekt zwiększających wartość faktury oraz "Wydano" dla korekt zmniejszających wartość faktury. Usunięcie błędu przy eksporcie zaawansowanym do XML faktury sprzedaży Poprawiono błąd pojawiający się przy wywołaniu eksportu zaawansowanego do XML faktur sprzedaży. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Poprawienie błędu dodawania się nowego roku obrotowego mimo, że nie udało się dodać kodów dokumentów dla nowego roku Poprawiono operację dodawania nowego roku w przypadku, gdy w bazie danych są kody dokumentów numerowane "w podziale na lata obrotowe". Jeżeli kody te są tak zdefiniowane, że nie uda się dodać tych kodów dla nowego roku, to wycofywana jest cała operacja dodawania nowego roku. KADRY I PŁACE Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym od r., w związku z wykładnią ZUS-u 18

19 Oprogramowano naliczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym wg interpretacji podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą interpretacją przy ustalaniu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy przyjmuje się zasady analogiczne jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, z wyłączeniem pomniejszania podstawy wymiaru o kwoty składek w części finansowanej przez pracownika. Wprowadzenie do "Danych stałych" wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012r. Wprowadzono do "Danych stałych" wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętą do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012r. w wysokości 106,6%. Wprowadzenie nowego formularza deklaracji PIT-8AR w wersji 2 Wprowadzono do programu nowy formularz deklaracji PIT-8AR w wersji 2, który jest obowiązującym formularzem od 31 marca 2012 r. Zarchiwizowanie numeru "NIP" jako identyfikatora dokumentów eksportowanych do "Płatnika" Ze słownika "Identyfikator eksportowany do Płatnika" usunięto NIP, ponieważ w aktualnej wersji "Płatnika" nie jest on już identyfikatorem, zgodnie ze zmianami zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS, które weszły w życie 1 września 2011 r. W programie "RaksSQL" użytkownik może wybrać dla pracownika identyfikator: PESEL lub nr dokumentu tożsamości, domyślnie dla nowych pracowników podpowiadany jest PESEL. Podczas aktualizacji do nowej wersji pracownikom, którzy mieli w poprzedniej wersji programu ustawiony NIP jako "Identyfikator eksportowany do Płatnika", program domyślnie zmienia: -na PESEL, jeżeli nr PESEL znajduje się w kartotece pracownika, - dokument tożsamości, jeżeli numeru PESEL nie ma w kartotece pracownika, a jest tylko nr dokumentu tożsamości. Zmodyfikowano wszystkie dokumenty eksportowane do "Płatnika" tak, aby pole NIP nie było eksportowane. Usunięcie błędu w działaniu zestawienia: "Przeciętne zatrudnienie do e-pfron" Poprawiono zestawienie: "Przeciętne zatrudnienie do e-pfron" w przypadku wyliczania przeciętnego zatrudnienia metodą średniej arytmetycznej w miesiącu, w którym pierwszy dzień miesiąca to święto. Dla niedziel i świąt przyjmowany jest stan dzienny zatrudnienia z dnia poprzedniego, czyli w tym przypadku z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Usunięcie błędu przy próbie wydłużenia pracownikowi kalendarza Poprawiono operację zmiany kalendarza przypisanego do pracownika w oknie: "Kalendarz - definicje" tak, aby możliwe było wydłużenie lub skrócenie kalendarza pracownika w ciągu roku. Poprawienie niealfabetycznego ponumerowania poleceń przelewów wystawionych do listy płac Poprawiono ustawienie kolejności generowania przelewów w zależności od stanu parametru firmowego "Sumuj wypłaty wynagrodzenia do jednego polecenia przelewu": 1. Jeżeli w/w parametr jest odznaczony, każda realizacja generuje osobny przelew (więc może być kilka przelewów dla tego samego pracownika). Polecenia przelewu są wtedy posortowane zgodnie z LP (Liczbą porządkową) realizacji. 2. Jeżeli w/w parametr jest zaznaczony, kwoty przelewów są agregowane z wszystkich realizacji dla danego pracownika w ramach danej listy płatniczej. Polecenia przelewu są wtedy generowane zgodnie z kolejnością alfabetyczną dla pracowników. Usunięcie błędu podpowiadania kwoty składnika dodanego do realizacji z kartoteki pracownika, a już nieaktualnego 19

20 Poprawiono błąd objawiający się w oknie podpowiadania składników do realizacji w specyficznym przypadku. Opis tego przypadku: Pracownik w kartotece ma przypisany składnik np. "premia kwotowa", który był rozliczony w pewnym skończonym okresie, np. od stycznia do marca na kwotę 1000,00. A więc w następnych miesiącach nie powinien być już naliczany. Już po tym okresie, czyli np. w maju liczona była lista ze składnikiem "premia kwotowa" na kwotę mniejszą niż 1000,00, np. 400,00. Składnik był wprowadzony na tą realizację "z ręki" (nie za pomocą podpięcia do kartoteki pracownika lub umowy). Na następnej jakiejkolwiek realizacji dla tego pracownika składnik ten podpowiadał się do rozliczenia z kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy 1000,00 i 400,00. Poprawiono błąd, aby składnik ten nie podpowiadał się do rozliczenia, jeżeli w danym okresie nie jest on "aktualny". Poprawienie importu/eksportu pracowników do formatu XLS, TXT, DBF Poprawiono błąd polegający na tym, że w niektórych przypadkach po wykonaniu eksportu pracowników do pliku w formacie xls, txt, dbf, a następnie imporcie do nowej bazy tych pracowników z pliku, program zamieniał pola: imię i nazwisko. Było to związane z polem: "Wyświetlaj jako". Obecnie bez względu na to jak zapisana jest informacja o polu "Wyświetlaj jako" (imię + nazwisko, czy nazwisko + imię) import przebiega prawidłowo. SPRZEDAŻ Poprawienie błędu nieprzenoszenia się na dokument handlowy sposobu dostawy przypisanego do danego kontrahenta Poprawiono błąd polegający na tym, że nie przenosił się sposób dostawy na tworzony dokument handlowy (np. faktura sprzedaży), pomimo tego, że w kartotece kontrahenta (odbiorcy) przypisany był domyślny sposób dostawy. Dodanie obsługi funkcji podsumowań w gridzie w oknach zadokowanych "Kartoteki" - > "Towary" Poprawiono błąd polegający na niemożności skorzystania z funkcji podsumowujących dane w oknie (Suma, Maksimum, Minimum, Ilość) w kartotece "Towary" na dolnych zakładkach. Opcja ta nie działała na kilku zakładkach: "Ceny sprzedaży", "Stany w magazynach", "Zamówienia od odbiorców", "Zamówienia do dostawców", "Akcesoria", "Zamienniki", "Opakowania zbiorcze". FINANSE Dodanie importu wyciągów bankowych - Minibank 24 (bank BZWBK) Rozszerzono możliwość importu wyciągów bankowych z banku BZWBK o nowy rodzaj importu Minibank24. W odróżnieniu od dotychczasowego formatu importu BZWBK w pliku Minibank24 jest informacja o rachunku bankowym klienta. W obecnej chwili jest możliwość zaimportowania obu formatów BZWBK. Usunięcie błędu nieuaktualniania się wartości w kolumnie "Pozostało do rozliczenia" w oknie not odsetkowych Poprawiono aktualizowanie się kolumny: "Pozostało do rozliczenia" w oknie "Noty odsetkowe" po rozliczeniu rozrachunku utworzonego przez notę odsetkową. PRODUKCJA Usunięcie błędu w operacji dodawania zlecenia produkcyjnego 20

21 Poprawiono błąd objawiający się przy wprowadzeniu zlecenia produkcyjnego wg technologii. W sytuacji, gdy użytkownik zdefiniował operację technologiczną bez produktu podstawowego, program nie mógł odnaleźć powiązań między operacjami i pojawiał się błąd taki, że zadanie produkcyjne nie zaczytywało się do pierwszej operacji technologicznej. Zablokowano możliwość zdefiniowania operacji technologicznej bez produktu podstawowego tak, aby użytkownik nawet nieświadomie nie popełnił błędu. RAKSSQL (Data publikacji ) SPRZEDAŻ Usunięcie błędu pojawiającego się podczas wyboru dostawy przy wydaniu do faktury wewnętrznej Poprawiono błąd objawiający się przy próbie wybrania dostawy podczas operacji wydania towaru do faktury wewnętrznej. FINANSE Usunięcie błędu przy tworzeniu polecenia przelewu do rozrachunków Poprawiono błąd występujący przy operacji tworzenia przelewu do rozrachunku, polegający na tym, że nie podpowiadał się domyślny rachunek bankowy dla tego kontrahenta, tylko pierwszy dodany w jego kartotece. Poprawienie błędu braku widoczności pól w sekcji "Rozrachunki" w raporcie "Wezwanie do zapłaty" Poprawiono błąd objawiający się niemożnością wybrania pól z sekcji "Rozrachunki" podczas projektowania własnego raportu wykorzystującego szablon wydruku "Wezwanie do zapłaty". WSPÓLNE Przystosowanie programów RaksSQL do współpracy z serwerem "Firebird 2.5" W poprzedniej wersji przystosowano wszystkie programy zintegrowanego systemu "RaksSQL" do współpracy z nową wersją serwera Firebird 2.5. W obecnej wersji dokonano ostatecznego przejścia na współpracę programów "RaksSQL" z serwerem Firebird 2.5. Zablokowano możliwość używania FB 1.5 w programach RaksSQL, nowa wersja działa tylko na nowym serwerze Firebird 2.5. Instalacja programu w nowej wersji odbywa się w następujący sposób: - instalator programu wykrywa "stary" serwer Firebird 1.5 i proponuje aktualizację serwera Firebird do wersji 2.5, jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na to, instalacja programu nie zostanie wykonana, - wszystkie nowe instalacje programu odbywają się tylko z serwerem Firebird 2.5. Korzyści płynące z pracy na nowym serwerze Firebird 2.5: - szybciej działające funkcje i wydruki w programie, - lepsze zarządzanie pracą na wielu procesorach. Usunięcie błędu przy wyborze zakresu dat na filtrze dat "Poprzedni rok obrachunkowy" 21

22 Poprawiono błąd pojawiający się podczas użycia filtra w oknie "Dokumenty księgowe" polegający na niemożności wyboru w drzewie dat opcji: "Poprzedni rok obrachunkowy". RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Usunięcie błędu zmiany daty dowodu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowania Usunięto błąd zmiany daty dowodu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowania dla różnych typów dokumentów. Usunięcie błędu podwójnego wykazywania źródła przychodu w deklaracji "Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy" oraz "Rozliczenie kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy" Poprawiono błąd dotyczący podwójnego wykazywania źródła przychodu w deklaracji "Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy" oraz "Rozliczenie kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy", w sytuacji kiedy data przyznania udziału w źródle jest późniejsza niż 1 stycznia zalogowanego roku. KADRY I PŁACE Wprowadzenie do danych stałych maksymalnej wartości podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących (III, IV i V 2012 r.) Wprowadzono nową wartość maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących na III, IV i V 2012 r. w wysokości 8.966,88 zł. Wprowadzenie do danych stałych wartości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym (III, IV i V 2012 r.) Wprowadzono nową wartość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym na III, IV i V 2012 r. w wysokości 2.152,05 zł. Usunięcie błędów w zakładaniu bilansu otwarcia dla urlopów Poprawiono pobieranie miesięcy z bilansu otwarcia do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wg miesiąca wypłaty. Poprawka polega na tym, że podczas tworzenia bilansu otwarcia za poszczególne miesiące, data wypłaty listy z danego miesiąca BO ustawia się na koniec tego miesiąca. W przypadku, gdy lista jest za miesiąc, w którym rozpoczęto pracę w systemie, data wypłaty listy za ten miesiąc jest o dzień wcześniejsza od daty początku obliczeń w systemie. Obecnie wyliczanie podstawy do urlopu wypoczynkowego z miesięcy z BO odbywa się po dacie wypłaty, tak samo jak w stosunku do miesięcy z realizacjami w programie. Dodatkowo poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli w okresie miesięcy pobieranych z bilansu otwarcia do wynagrodzenia urlopowego były dwie umowy, druga będąca kontynuacja pierwszej, to program nie pobierał miesięcy sprzed drugiej umowy. Poprawienie błędu w wyliczeniu średniej do urlopu wypoczynkowego pobierającej dane z bilansu otwarcia 22

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2013.1.2.944 (Data publikacji: 10.01.2012)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 5 FINANSE...

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2013.1.2.944 (Data publikacji: 10.01.2012)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 5 FINANSE... SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.2.944 (Data publikacji: 10.01.2012)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 5 FINANSE... 6 RAPORTY... 7 PRODUKCJA... 7 ADMINISTRATOR... 7 WSPÓLNE... 7 RAKSSQL 2012.3.17.942

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Program Płace Optivum potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela.

Płace Optivum. Program Płace Optivum potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela. Płace Optivum Jak naliczyć nauczycielowi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową nauczyciela nalicza się według zasad określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MENiS z

Bardziej szczegółowo

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku.

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku. 1.3.3.4.1.1. Edycja zasiłku Stawka dzienna wyliczona stawka dzienna zasiłku, Kwota kwota zasiłku = ilość dni*stawka dzienna, Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo