RAKSSQL SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE... 4 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI RAKSSQL SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE... 7 SPRZEDAŻ... 8 PRODUKCJA... 8 WSPÓLNE... 8 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 9 KADRY I PŁACE... 9 SPRZEDAŻ FINANSE ADMINISTRATOR RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAKSSQL KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE... 19

3 PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE RAPORTY PRODUKCJA CRM WSPÓLNE RAKSSQL ADMINISTRATOR FINANSE KSIĘGOWOŚĆ ŚRODKI TRWAŁE KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ PRODUKCJA RAPORTY WSPÓLNE... 38

4 RAKSSQL SPRZEDAŻ Usunięcie błędu pojawiającego się podczas wyboru dostawy przy wydaniu do faktury wewnętrznej Poprawiono błąd objawiający się przy próbie wybrania dostawy podczas operacji wydania towaru do faktury wewnętrznej. FINANSE Usunięcie błędu przy tworzeniu polecenia przelewu do rozrachunków Poprawiono błąd występujący przy operacji tworzenia przelewu do rozrachunku, polegający na tym, że nie podpowiadał się domyślny rachunek bankowy dla tego kontrahenta, tylko pierwszy dodany w jego kartotece. Poprawienie błędu braku widoczności pól w sekcji "Rozrachunki" w raporcie "Wezwanie do zapłaty" Poprawiono błąd objawiający się niemożnością wybrania pól z sekcji "Rozrachunki" podczas projektowania własnego raportu wykorzystującego szablon wydruku "Wezwanie do zapłaty". WSPÓLNE Przystosowanie programów RaksSQL do współpracy z serwerem "Firebird 2.5" W poprzedniej wersji przystosowano wszystkie programy zintegrowanego systemu "RaksSQL" do współpracy z nową wersją serwera Firebird 2.5. W obecnej wersji dokonano ostatecznego przejścia na współpracę programów "RaksSQL" z serwerem Firebird 2.5. Zablokowano możliwość używania FB 1.5 w programach RaksSQL, nowa wersja działa tylko na nowym serwerze Firebird 2.5. Instalacja programu w nowej wersji odbywa się w następujący sposób: - instalator programu wykrywa "stary" serwer Firebird 1.5 i proponuje aktualizację serwera Firebird do wersji 2.5, jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na to, instalacja programu nie zostanie wykonana, - wszystkie nowe instalacje programu odbywają się tylko z serwerem Firebird 2.5. Korzyści płynące z pracy na nowym serwerze Firebird 2.5: - szybciej działające funkcje i wydruki w programie, - lepsze zarządzanie pracą na wielu procesorach. Usunięcie błędu przy wyborze zakresu dat na filtrze dat "Poprzedni rok obrachunkowy" Poprawiono błąd pojawiający się podczas użycia filtra w oknie "Dokumenty księgowe" polegający na niemożności wyboru w drzewie dat opcji: "Poprzedni rok obrachunkowy".

5 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Usunięcie błędu zmiany daty dowodu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowania Usunięto błąd zmiany daty dowodu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowania dla różnych typów dokumentów. Usunięcie błędu podwójnego wykazywania źródła przychodu w deklaracji "Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy" oraz "Rozliczenie kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy" Poprawiono błąd dotyczący podwójnego wykazywania źródła przychodu w deklaracji "Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy" oraz "Rozliczenie kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy", w sytuacji kiedy data przyznania udziału w źródle jest późniejsza niż 1 stycznia zalogowanego roku. KADRY I PŁACE Wprowadzenie do danych stałych maksymalnej wartości podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących (III, IV i V 2012 r.) Wprowadzono nową wartość maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących na III, IV i V 2012 r. w wysokości 8.966,88 zł. Wprowadzenie do danych stałych wartości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym (III, IV i V 2012 r.) Wprowadzono nową wartość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym na III, IV i V 2012 r. w wysokości 2.152,05 zł. Usunięcie błędów w zakładaniu bilansu otwarcia dla urlopów Poprawiono pobieranie miesięcy z bilansu otwarcia do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wg miesiąca wypłaty. Poprawka polega na tym, że podczas tworzenia bilansu otwarcia za poszczególne miesiące, data wypłaty listy z danego miesiąca BO ustawia się na koniec tego miesiąca. W przypadku, gdy lista jest za miesiąc, w którym rozpoczęto pracę w systemie, data wypłaty listy za ten miesiąc jest o dzień wcześniejsza od daty początku obliczeń w systemie. Obecnie wyliczanie podstawy do urlopu wypoczynkowego z miesięcy z BO odbywa się po dacie wypłaty, tak samo jak w stosunku do miesięcy z realizacjami w programie. Dodatkowo poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli w okresie miesięcy pobieranych z bilansu otwarcia do wynagrodzenia urlopowego były dwie umowy, druga będąca kontynuacja pierwszej, to program nie pobierał miesięcy sprzed drugiej umowy. Poprawienie błędu w wyliczeniu średniej do urlopu wypoczynkowego pobierającej dane z bilansu otwarcia Poprawiono pobieranie danych z bilansu otwarcia do wyliczania średniej do urlopu wypoczynkowego w specyficznym przypadku. Gdy bilans otwarcia obejmował miesiące poprzedniego roku, a miesiące te nie zostały stworzone jako okresy płatnicze, to nie były one brane pod uwagę do wyliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Rozwiązaniem było dodanie przez użytkownika tych miesięcy, jako okresów płatniczych. Obecnie program bierze pod uwagę wszystkie miesiące bilansu otwarcia.

6 Usunięcie błędu wliczania do postawy zasiłku podwójnie kwoty z tyt. zwolnienia z art.188 lub urlopu okolicznościowego Poprawiono naliczenie podstawy zasiłku w przypadku, gdy w którymś z 12 miesięcy wchodzących do tej podstawy była nieobecność typu urlop okolicznościowy lub zwolnienie z art. 188 kp. Usunięcie błędnego liczenia potrąceń należnych w przypadku całego miesiąca nieobecności i rozliczenia zdarzeń w różnych miesiącach Poprawiono naliczanie potrącenia za nieobecności z poprzedniego miesiąca w szczególnym przypadku. Dotyczył on sytuacji, gdy: - w danym miesiącu przez część tego miesiąca była nieobecność typu urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny, - następnie została naliczona lista płatnicza za ten miesiąc, - następnie została wprowadzona nieobecność typu choroba lub urlop wypoczynkowy, która wraz z pierwszą nieobecnością obejmuje cały miesiąc nieobecności (pracownik nie przepracował ani jednego dnia w tym miesiącu), - druga nieobecność została rozliczona na liście płatniczej za następny miesiąc, - rozliczenie potrącenia za drugą nieobecność powinna wraz potrąceniem za pierwszą nieobecność dać potrącenie za cały miesiąc, pomimo naliczenia ich w różnych miesiącach. Poprawka dotyczyła przypadku, gdy pierwszą nieobecnością była nieobecność typu: urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny, a następnie nieobecność innego typu (choroba, zasiłek, urlop wypoczynkowy). SPRZEDAŻ Generowanie "Zamówień od odbiorców" na podstawie "Zamówień cyklicznych od odbiorców" Umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów "Zamówienie od odbiorców" na podstawie "Zamówień cyklicznych od odbiorców", jako kolejna opcja do wyboru z menu "Operacje" w oknie generowania faktur z zamówień cyklicznych od odbiorców. Poprawienie eksportu dokumentów do pliku "EDI" w zakresie kodu "GLN" Usprawniono obsługę eksportu dokumentów do pliku "EDI" w zakresie pola "GLN". W ramach zadania dokonano następujących zmian w kartotece "Kontrahenci": - rozszerzono adresy kontrahentów o pole "GLN", - przeniesiono w danych kontrahenta pole "GLN" z zakładki "Finansowe i Księgowe" do danych adresowych, Ponadto dodano pole "GLN" w dokumentach sprzedażowych w sekcji danych adresowych (nabywcy, odbiorcy, dostawy). Obsłużono przenoszenie tego pola w operacjach eksportu i na wydrukach dokumentów. W związku z tym zmodyfikowano eksport dokumentów do pliku "EDI" tak, by adres dostawy pobierany był z nagłówka dokumentu, a jeśli nie został wypełniony, to z danych odbiorcy, a jeśli nie został tam wypełniony to z danych nabywcy, a jeśli nie został tam wypełniony, to użytkownik zostanie poproszony o wpisanie go podczas operacji eksportu. Usunięcie błędu przy próbie wystawienia korekty faktury VAT RR z użyciem własnego (niesystemowego) kodu dokumentu Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wystawienia korekty faktury VAT RR z użyciem własnego (niesystemowego) kodu dokumentu. Uniemożliwienie oznaczenia dokumentów bez pozycji jako zafiskalizowanych Zablokowano możliwość oznaczenia jako fiskalne dokumentów (faktur, paragonów, faktur zaliczkowych) nieposiadających pozycji.

7 FINANSE Ukrycie rozrachunków ukrytych na zestawieniu "Stan rozrachunków" dla użytkownika z brakiem uprawnień do obsługi rozrachunków ukrytych Poprawiono naczytywanie danych do zestawienia "Stan rozrachunków", w taki sposób, że na zestawieniu tym nie są prezentowane rozrachunki ukryte w sytuacji kiedy zestawienie wykonuje osoba, która nie posiada uprawnień do ich obsługi. Dostosowanie eksportu poleceń przelewu do systemu homebankingu do aktualnych wymagań "Deutsche Banku" Dostosowano eksport poleceń przelewu do systemu homebankingu do aktualnych wymagań "Deutsche Banku" CRM Modyfikacja mechanizmu numeracji "Szans sprzedaży" Poprawiono działanie mechanizmu numerowania "Szans sprzedaży", aby prawidłowo reagował na ręczną zmianę daty otwarcia. RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Wprowadzenie e-deklaracji CIT-8 (wersja 21.) wraz z załącznikiem CIT-8/0 (wersja 8.), obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji CIT-8 (wersja 21.) oraz załącznika CIT-8/0 (wersja 8.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. KADRY I PŁACE Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), obowiązującej od 1 lutego 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 lutego 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), obowiązującej od 1 lutego 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 lutego 2012 r. Usunięcie błędu pojawiającego się po zmianie wartości składnika i od razu zapisaniu realizacji

8 Poprawiono błąd pojawiający się podczas operacji, w której użytkownik wyedytował naliczoną realizację, zmienił wartość któregoś składnika i zapisał realizację. Problem pojawiał się już po zapisie tej realizacji, nie powodował błędu w samej operacji zmiany naliczeń, ale w momencie odświeżania okna realizacji i mógł spowodować zablokowanie okna i zamknięcie programu. Po ponownym zalogowaniu się okno wracało do normy i wszystkie naliczenia były poprawne. Przywrócenie możliwości generowania poleceń przelewów do list płatniczych dla umów cywilnoprawnych Przywrócono możliwość generowania poleceń przelewów do list płatniczych dla umów cywilnoprawnych i umów o pracę w specyficznych przypadkach. Usunięcie błędu występującego na karcie urlopowej, związanego z urlopem wykorzystanym, a nie ewidencjonowanym w systemie Poprawiono błąd w działaniu bilansu urlopowego w sytuacji, gdy wprowadzono urlop wykorzystany, a nie ewidencjonowany i ten urlop w kolejnym roku mylnie był traktowany przez system jako urlop zaległy. Poprawienie eksportu do Płatnika w formacie XML dla osób przebywających na urlopie wychowawczym Poprawiono błąd w eksporcie danych do systemu "Płatnik" w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym. Obecnie nie ma konieczności naliczenia realizacji dla takich osób, aby były one wykazywane na dokumentach rozliczeniowych. SPRZEDAŻ Poprawienie wyświetlania informacji o cenie akcesoriów i zamienników w kartotece "Towary" Poprawiono wyświetlanie informacji o cenie akcesoriów i zamienników w kartotece "Towary" poprzez dodanie pola do wyboru rodzaju ceny sprzedaży, na wzór funkcjonalności dostępnej w oknie "Stan magazynu". Poprawienie błędu w generowaniu "FS" bezmagazynowej w przypadku licencji bez obsługi magazynu Poprawiono błąd w generowaniu dokumentu sprzedaży w trybie bezmagazynowym w przypadku pracy w systemie, w którym posiadana licencja nie ma obsługi magazynu. Poprawienie błędnego wykazywania statusu zamówienia do dostawców, w sytuacji gdy na fakturze zakupu ilość zrealizowana jest większa od ilości zamówionej Poprawiono błąd w wykazywaniu statusu zamówienia do dostawców w sytuacji, gdy na fakturze zakupu ilość zrealizowana jest większa od ilości zamówionej (po poprawce zamówienie do dostawców ma status "zrealizowane"). PRODUKCJA Usunięcie błędu występującego podczas realizacji produkcji na "Zadaniu produkcyjnym" Poprawiono błąd występujący przy wykonywaniu zadania produkcyjnego, polegający na wyświetlaniu wartości ujemnej w polu "Ilość produktu". WSPÓLNE Zaimplementowanie obsługi Firebirda 2.5 w systemie "RaksSQL"

9 Przystosowano wszystkie programy zintegrowanego systemu "RaksSQL" do współpracy z nową wersją serwera Firebird 2.5. Korzyści płynące z pracy na nowym serwerze: - szybciej działające funkcje i wydruki w programie, - lepsze zarządzanie pracą na wielu procesorach. Ponadto przygotowano nowy instalator "RaksSQL", który umożliwia przeprowadzenie instalacji serwera bazy danych Firebird w wersjach: - 1.5, (32 bity), (64 bity). W ramach migracji serwera bazy danych (automatycznego uaktualnienia do nowszej wersji) instalator wykonuje wszystkie operacje niezbędne do prawidłowego działania systemu "RaksSQL" (archiwizacja/odtworzenie bazy danych). Wraz z obecną wersją systemu "RaksSQL" praca z Firebirdem 2.5 wymaga, aby pliki baz danych miały rozszerzenie.fdb. Proces migracji realizuje to wymaganie. RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Wprowadzenie nowego wzoru Urzędowego Poświadczenia Odbioru e-deklaracji w wersji 4.0., obowiązującej od 2012 r. Wprowadzono nową strukturę logiczną Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wersji 4.0. KADRY I PŁACE Dodanie deklaracji PIT-8C Dodano możliwość wystawienia deklaracji podatkowej PIT-8C, zastępującej dotychczasowy formularz PIT-8S i służącej do wykazywania przez pracodawców wypłaconych w danym roku podatkowym należności lub świadczeń zaliczanych do tzw. innych źródeł przychodów, od których nie mają obowiązku poboru zaliczki na podatek lub podatku zryczałtowanego. Są to m.in. usługi świadczone przez zakłady pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników, świadczenia z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i autobusowego. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym od 2012 r. Dostosowano sposób wykazywania podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 grudnia 2008 r. zmieniającą kodeks pracy i niektóre inne ustawy (DzU nr 237, poz. 1654). Zgodnie z nowymi przepisami podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym będzie stanowiła kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jednocześnie podstawa wymiaru składki emerytalnej nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy. Dodanie nowej wartości składki na ubezpieczenia rentowe, obowiązującej od 1 lutego 2012 r. Dodano nową wartość składki rentowej opłacanej przez pracodawcę, obowiązującą od 1 lutego 2012 r. i wynoszącą 6,5%. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-40 (wersja 17.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-40 (wersja 17.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r.

10 Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-4R (wersja 3.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-4R (wersja 3.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-R (wersja 15.) oraz jako załącznika do e-deklaracji PIT-40 (wersja 17.) oraz jako załącznika do e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-R (wersja 15.) oraz jako załącznika do deklaracji PIT-40 (wersja 17.) oraz jako załącznika do e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie do danych stałych wartości kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązującej w 2012 r. Wprowadzono nową wartość kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązującą w 2012 r. i wynoszącą ,00 zł. Przystosowanie eksportu danych do systemu "SODiR" do nowej wersji 8.94 Obsłużono eksport danych z systemu "RaksSQL" do programu SODiR, aby działał z nową wersją programu, obowiązującą od 7 grudnia 2011 r. Dodanie możliwości podglądu potrąceń w powiązaniu z realizacjami Na oknie edycyjnym "Zdarzenia" w zakładce "Potrącenia" dodano: 1. dla potrąceń potrąconych kolumny: "Nr listy płatniczej" oraz "Nazwa listy płatniczej", na której liście zostały uwzględnione dane potrącenia, 2. dla potrąceń należnych kolumny określające kwoty potrąceń należnych oraz nr listy płatniczej i nazwę listy płatniczej, na której liście potrącenia zostały naliczone. W ten sposób użytkownik ma w zdarzeniu pełne informacje, na której liście zostały poszczególne kwoty potrąceń naliczone oraz na której liście zostały one uwzględnione. Usprawnienie to zostało wykonane dla wszystkich zdarzeń posiadających zakładkę "Potrącenia": zdarzeń chorobowych i zasiłków, urlopów wypoczynkowych, urlopów wychowawczych, bezpłatnych, urlopów okolicznościowych. Usunięcie błędu objawiającego się podczas wyświetlania kartoteki z dużą ilością umów Poprawiono błąd objawiającego się podczas wyświetlania kartoteki z dużą ilością umów. Poprawienie odświeżania danych w oknie list płac Poprawiono błąd odświeżania danych na szybkim podglądzie listy płac po wykonaniu przeliczenia pojedynczej realizacji na tej liście (wcześniej wykazywane były zawsze kwoty z pierwszej realizacji z listy płac, pomimo tego, że podświetlona była inna osoba (realizacja), dla której była robiona operacja przeliczenia.

11 Poprawienie mechanizmu pobierania parametru "ilość m-cy do średniej urlopowej" z dokumentu w którym zaczyna się urlop Poprawiono działanie algorytmu urlopowego. Po poprawce system pobiera parametr z ilu miesiąc liczyć średnią urlopową z dokumentu obowiązującego w dniu rozpoczęcia urlopu (nawet jeśli jest to aneks do umowy), a nie wyłącznie z umowy głównej. SPRZEDAŻ Poprawienie błędnego wykazywania danych nabywcy i odbiorcy na fakturze sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy Poprawiono błąd wykazywania danych nabywcy i odbiorcy na fakturze sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy, wystawionej na podstawie dokumentu "Zamówienie od odbiorców". Poprawienie podsumowania wartości zakupu na wydruku "Faktura korekta - zwrot (ceny zakupu)" Poprawiono wydruk dokumentu "Faktura korekta - zwrot (ceny zakupu)", uwzględniający prawidłowe podsumowanie wartości zakupu. Poprawienie błędu przy eksporcie zaawansowanym do xml zamówień od odbiorców Poprawiono błąd występujący przy eksporcie zaawansowanym do XML zamówień od odbiorców z zaznaczonym parametrem "Jako ilość wyeksportuj ilość zamówioną minus ilość zrealizowaną". FINANSE Poprawienie błędu w działaniu operacji importu wyciągu bankowego z banku "Societe Generale" Poprawiono błąd nieprawidłowo przenoszonych polskich znaków przy imporcie wyciągu bankowego MT940 z banku "Societe Generale". Umożliwienie równoległej pracy użytkowników na różnych rachunkach bankowych Umożliwiono operację importu wyciągu bankowego na danym rachunku bankowym, podczas gdy na innym rachunku bankowym można dodawać, edytować, usuwać wyciągi itp. Nie można jednocześnie wykonywać tych operacji na tym samym rachunku bankowym. Usunięcie błędu braku daty i numeru dokumentu rozliczającego na rozrachunku dostępnym spod okna edycyjnego dokumentu księgowego Poprawiono błąd dotyczący braku numeru i daty dokumentu rozliczającego przy edycji rozrachunku z poziomu okna dokumentu księgowego. ADMINISTRATOR Poprawienie walidacji numeru REGON Poprawiono walidację numeru REGON, dla przypadku w którym cyfra kontrolna jest równa 10.

12 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Dostosowanie formularza deklaracji CIT-8 wraz z załącznikiem CIT8/0 do zmian w przepisach obowiązujących od Dostosowano formularz deklaracji CIT-8 wraz z załącznikiem CIT8/) do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji CIT-8 w wersji 21. i CIT8/0 w wersji 8., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-28 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-28 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-28 w wersji 16., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-28/B do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-28/B do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-28/B w wersji 10., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-28/A do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-28/A do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-28/A w wersji 12., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Usunięcie błędu w działaniu parametrów zestawienia "Zapisy kont księgowych" Poprawiono błąd wykonania zestawienia "Zapisy kont księgowych" dla kont, które mają minimum dwa poziomy analityki KADRY I PŁACE Wprowadzenie do danych stałych nowych wartości, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Wprowadzono nowe wartości danych stałych, obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-2 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r.

13 Dostosowano formularz deklaracji PIT-2 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-2 w wersji 3., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-12 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-12 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-12 w wersji 5., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-11 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-11 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-11 w wersji 19., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dodanie formularza deklaracji PIT-40 w wersji 17 zgodnie ze zmianami w przepisach obowiązującymi od Dostosowano formularz deklaracji PIT-40 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-40 w wersji 17., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-8AR do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-8AR do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-8AR w wersji 1., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-4R do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-4R do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-4R w wersji 3., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dodanie formularza deklaracji PIT-R w wersji 15 zgodnie ze zmianami w przepisach obowiązującymi od Dostosowano formularz deklaracji PIT-R do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-R w wersji 15., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Poprawienie błędu w wykazywaniu osób z przychodem, ale bez zaliczki na podatek na formularzu podatkowym "PIT-4R"

14 Poprawiono mechanizm wykazywania ilości podatników w części C na formularzu podatkowym "PIT-4R" w sytuacji, gdy. - pracownik otrzymał przychód (np. mały i po kosztach i odliczeniu zdrowotnej zaliczka na podatek wyniosła 0), naliczano mu podatek i kwota podatku jest 0, - pracownik nie otrzymał żadnego przychodu (np. był na urlopie wychowawczym dlatego zaliczka podatku była 0). Obsłużenie nienaliczania FP i FGŚP dla pracowników powracających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Uwzględniono dodatkowy urlop macierzyński w warunku nie naliczania składek FP i FGŚP dla pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. SPRZEDAŻ Naprawienie błędu aktualizacji do wersji w sytuacji, kiedy w bazie danych występuje kilka razy jednostka miary "kg" Poprawiono operację uaktualnienie bazy danych, w której istnieje w słowniku jednostek miar kilka rekordów o skrócie kg. Poprawienie listy ostatnich dostaw wyświetlanej w oknach przeglądowych Poprawiono sposób wyświetlania informacji o ostatnich dostawach w oknach przeglądowych, w których naczytywana jest lista ostatnich dostaw (np. cennik, kartoteka towarów, stan magazynu). Usunięcie błędnego prezentowania podsumowania wagi towarów na wydruku faktury sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy i na wydruku powiązanego z nią dokumentu wydania do magazynu Poprawiono błąd niewłaściwego prezentowania podsumowania wagi towarów na wydruku faktury sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy i na wydruku powiązanego z nią dokumentu wydania do magazynu. Usunięcie błędu związanego ze znakiem "/" podczas komunikacji Raks z drukarkami fiskalnymi NOVITUS Usunięto z nazwy i jednostki miary znak "/" poprzez zastępowanie go znakiem "_" oraz poprawiono czytelność raportu błędów drukarki. FINANSE Usunięcie błędu w eksporcie przelewów w formacie BZWBK Poprawiono błąd występujący podczas eksportu pliku z poleceniami przelewów w formacie BZWBK. Usunięcie błędu w operacji edytowania polecenia przelewu Usunięto błąd pojawiający się przy edycji polecenie przelewu, w którym wybrano inny niż domyślny rachunek bankowy dla danego kontrahenta.

15 RAKSSQL KADRY I PŁACE Poprawienie sposobu prezentowania tekstu w polu 179. na deklaracji "PIT-4R" Poprawiono sposób prezentowania tekstu w polu 179. "Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku" na deklaracji PIT-4R (tekst prezentowany jest od górnego lewego rogu tego pola i przenoszony jest do kolejnych wierszy). SPRZEDAŻ Umożliwienie wystawienia i rozliczenia faktury zakupu od rolników (FS VAT RR), uwzględniającej odpis na Funduszach Promocji Produktów Rolno - Spożywczych Umożliwiono wystawianie i rozliczanie faktury zakupu od rolników ryczałtowych (FS VAT RR), uwzględniającej odpis na 9 Funduszach Promocji Produktów Rolno - Spożywczych. W związku z tym dokonano m. in. następujących modyfikacji w systemie: - rozbudowano kartotekę towarów o pole umożliwiające wybór i powiązanie danego towaru z jednym z 9 funduszy, dzięki czemu taki towar wybrany na fakturę zakupu od rolników ryczałtowych zostanie powiązany w funduszem, - dodano w menu "Zakupy" nowe rodzaje dokumentów: dla faktury zakupu od rolnika ryczałtowego - FRR, dla korekty tej faktury - KRR, - umożliwiono wystawianie i drukowanie faktur FRR i faktur KRR oraz automatyczne wyliczanie kwoty potrąceń na poszczególne fundusze, zgodnie z ustawowym obowiązkiem dokonywania takich wyliczeń, przy czym kwota potrącenia pomniejsza wartość rozrachunku i płatności z danym kontrahentem (rolnikiem ryczałtowym), - dodano w menu "Zestawienia" -> "Zestawienia - generator raportów i analiz" -> "03. Zakupy" nowe zestawienie "Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych" prezentujące za wybrany okres wykaz dokumentów i kwoty potrąceń na poszczególne fundusze, - dodano nowy typ dokumentu księgowego dla faktur FRR i faktur KRR oraz wprowadzono wzorce księgowań dla tych dokumentów umożliwiające automatyczne rozksięgowanie tych dokumentów (z możliwością rozksięgowania kwot potrąceń na poszczególne fundusze). Poprawka sterownika drukarki Fiskalnej Emar Duo Plus Poprawiono działanie sterownika drukarki fiskalnej rodziny Emar, tak aby obsługiwał drukarkę fiskalną Emar duo Plus wyprodukowaną przed rokiem 2002.

16 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Dostosowanie struktury logicznej e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych wzorów formularzy Dostosowano strukturę logiczną e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych wzorów formularzy obowiązujących od dnia 3 listopada 2011 r. Utworzenie słownika opisów w dokumencie "Dowód wewnętrzny" (KPiR) Dodano słownik opisów dokumentu "Dowód wewnętrzny" w module "Księga Przychodów i Rozchodów", zarówno w nagłówku, jak i w pozycjach dowodów wewnętrznych. Użytkownik może wykorzystać ten słownik wprowadzając rodzaje wydatków powtarzane cyklicznie (np. koszty podróży służbowych, opłaty za czynsz, energię elektryczną, telefon, bilety z parkometru). Zmodyfikowanie sposobu prezentowania listy typów dokumentów księgowych w kontrolce bocznego filtru Uporządkowano sposób prezentacji listy typów dokumentów księgowych w kontrolce wyboru w bocznym filtrze. Kontrolka prezentuje pozycje pogrupowane wg przeznaczenia (sprzedaż / zakupy / dokumenty finansowe) jak to jest prezentowane w innych miejscach w programie. Poprawienie błędu w eksporcie e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK Poprawiono błąd występujący podczas eksportu deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do systemu "E-deklaracje". Usunięcie błędu przy tworzeniu kompensaty Poprawiono błąd występujący przy próbie utworzenia dokumentu kompensaty, w sytuacji, gdy do kompensaty branych było dużo rozrachunków. Usunięcie błędu na wydruku "Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji" (formularz ORD-ZU) Poprawiono błąd nadmiarowych znaków w polu 13. na wydruku formularza "ORD-ZU", będącego załącznikiem do deklaracji VAT-7, wykonywanego na systemie "Windows XP". Naprawienie błędu rozksięgowania korekty sprzedaży Poprawiono błąd objawiający się podczas rozksięgowywania korekty sprzedaży pomimo poprawnie zdefiniowanych wzorców księgowań. Usunięcie błędu automatycznego rozksięgowania listy płac Poprawiono błąd występujący podczas automatycznego rozksięgowania listy płac, w której zdefiniowano kwotę eksportu do księgowości w ten sposób, że nazwa tej kwoty zaczynała się cyfrą "5". Nazwa kwoty nie może zaczynać się od cyfry, może zawierać tylko małe i duże litery (bez polskich znaków), cyfry, podkreślenie. W ramach zadania zostały wprowadzone odpowiednie sprawdzenia w programie, które nie pozwolą na wprowadzanie nieprawidłowych nazw. Dodatkowo podczas eksportu (lub rozksięgowania) pojawia się odpowiedni komunikat.

17 KADRY I PŁACE Umożliwienie prezentacji pełnego numeru umowy cywilnoprawnej w oknie "Listy płatnicze - umowy cywilnoprawne" Rozszerzono w oknie "Listy płatnicze - umowy cywilnoprawne" wyświetlanie pola z numerem umowy cywilnoprawnej do maksymalnej dozwolonej liczby znaków (tj. 30), którą można wprowadzić danej osobie w oknie "Umowy cywilnoprawnej". Poprawienie działania parametrów: "Rok" i "Miesiąc" w zestawieniach z grupy "04. Pracownik" Umożliwiono wybór roku z założonych okresów płatniczych dla zestawień kadrowo-płacowych z grupy "04. Pracownik". Usunięcie błędu naliczania potrąceń za stare urlopy okolicznościowe Poprawiono błąd w niewłaściwym naliczaniu potrąceń za nieobecności typu: urlop okolicznościowy, zwolnienie 188 k.p. Program przy bieżących naliczeniach niepotrzebnie ponownie rozliczał rozliczone wcześniej zdarzenia. UWAGA Poprawka dotyczy nieobecności typu: urlop okolicznościowy, zwolnienie 188 k.p., ale także i urlop wychowawczy, urlop macierzyński, czyli wszystkich nieobecności potrącanych za nieobecność w dniach roboczych (nie dotyczy zdarzeń typu: urlop wypoczynkowy). W związku z tym użytkownik może być zmuszony wykonać pewne operacje: - zdarzenia, które zostały wprowadzone w poprzedniej wersji programu i już zostały rozliczone w całości pozostają bez zmian, - zdarzenia, które zostały wprowadzone w poprzedniej wersji programu i zostały rozliczone częściowo należy skrócić do okresu już rozliczonego, a za pozostały okres wprowadzić to zdarzenie od nowa, - zdarzenia, które zostały wprowadzone w poprzedniej wersji programu i nie zostały w ogóle rozliczone należy usunąć i wprowadzić od nowa. Usunięcie błędu edycji bilansu urlopowego dla pracownika z dwoma umowami równoległymi Poprawiono błąd pojawiający się podczas edycji bilansu otwarcia w szczególnym przypadku, gdy pracownik miał dwie umowy równoległe pokrywające się okresami obowiązywania kończące się tego samego dnia i tylko jedna z nich od następnego dnia jest kontynuowana nową umową. Poprawienie błędu importu schematów obliczeń Poprawiono błąd operacji importu schematów obliczeń, w przypadku, gdy ilość formuł w importowanym pliku XML była mniejsza niż w bazie danych. Usunięcie błędu w eksporcie ZUS ZUA Poprawiono błąd struktury pliku podczas eksportu do Płatnika dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA. Usunięcie błędu w naliczaniu składnika: "wyrównanie wynagrodzenia do najniższego" Usunięto błąd w naliczaniu składnika: "wyrównanie wynagrodzenia do najniższego" występujący przy wielokrotnym przeliczaniu listy płac. Poprawienie błędu w pliku eksportowanym do programu "Płatnik" (formularz rozliczeniowy ZUS DRA) Poprawiono błąd w formacie pola "data urodzenia" w pliku eksportowanym do Płatnika dokumentu rozliczeniowego ZUS DRA dla właściciela - udziałowca opłacającego składki ZUS wyłącznie za siebie.

18 Poprawienie wykazywania informacji o urlopie ojcowskim na świadectwie pracy Poprawiono błąd niewłaściwego wykazywania urlopu ojcowskiego na świadectwie pracy. Po poprawce na dokumencie i wydruku z systemu "RAKSSQL" informacja o wykorzystanym urlopie ojcowskim wykazywana w ust. 4. pkt 9. Usunięcie błędnego naliczania potrącenia za urlop wychowawczy Poprawiono błędne naliczenie potrącenia i wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik ma przez cały miesiąc, liczący 31 dni, ma nieobecności: np. urlop wypoczynkowy i urlop wychowawczy. Błędne liczenie rozliczeń już rozliczonych zdarzeń chorobowych Poprawiono błąd rozliczania zdarzeń chorobowych w sytuacji, gdy pracownik ma w trakcie miesiąca zmieniony wymiar czasu pracy. Przy wyliczeniu drugiej realizacji program usiłował ponownie rozliczać zdarzenie z pierwszej realizacji. Poprawienie błędu nieuwzględniania przerwy w zatrudnieniu w obliczaniu średniej chorobowej Poprawiono błąd występujący przy obliczaniu średniej chorobowej, w przypadku, gdy wystąpiła przerwa w zatrudnieniu. Usunięcie błędu niepotrzebnego uzupełniania składników zmiennych w średniej do ekwiwalentu za urlop Poprawiono błąd występujący w przypadku, gdy do miesięcy do średniej do ekwiwalentu za urlop wchodzi miesiąc, w którym kończy się umowa i zaczyna obowiązywać aneks (program na każdym z tych dokumentów składniki zmienne uzupełniał niepotrzebnie do pełnego miesiąca, co powodowało zawyżenie wysokości składników zmiennych w tym miesiącu). SPRZEDAŻ Usprawnienie automatycznego uzupełniania parametrów deklaracji "Intrastat" podczas wystawiania faktury "WNT" Dodano automatyczne uzupełnianie parametrów deklaracji "Intrastat" w zakładce "Intrastat" na podstawie danych uzupełnionych w nagłówku dokumentu po dodaniu pozycji dokumentu. Operacja działa bez względu sposób dodania pozycji: dodanie z kartoteki "Towary", import z "Zamówienia do dostawcy", wklejanie pozycji ze schowka. Umożliwienie kontroli, jakie ostatnio faktury wystawiono do konkretnego zamówienia cyklicznego Dodano kolumnę z informacją o dacie wystawienia ostatniego dokumentu wystawionego do konkretnego zamówienia cyklicznego w oknie zamówień cyklicznych. Umożliwi to użytkownikom kontrolę, do których zamówień cyklicznych już wystawiono w danym okresie faktury, a do których należy jeszcze tą operację wykonać. Zmiana nazwy zakładki "Ilości minimalne" na "Ilości progowe" (okno "Towary") Zmieniono nazwę zakładki "Ilości minimalne" na "Ilości progowe" znajdującej się w oknie "Towary", ponieważ zawartość tego okna dotyczy zarówno ilości minimalnych, jak i maksymalnych. Umożliwienie wybrania do realizacji zamówień od odbiorców (ZO), które zawierają wyłącznie pozycje typu "Usługa" Dodano do funkcji wyboru do realizacji Zamówień od odbiorców (ZO) możliwość obsługi tych zamówień, które zawierają wyłącznie pozycje typu "Usługa".

19 Usunięcie błędu wartości Wydania do FO Poprawiono błąd polegający na pokazywaniu wartości powiększonej o VAT w polu wartości netto podczas dodawania dokumentu Wydanie zewnętrzne (WZ) do faktury VAT odwrotne obciążenie (FO). Poprawienie rozksięgowania wzorcem faktur sprzedaży - wystawianych na podstawie zaliczek Poprawiono księgowanie wzorcem faktur sprzedaży - wystawianych na podstawie zaliczek o elementy: 1. Dodano kwoty różnic między podsumowaniem dokumentu a podsumowaniem poprzednich zaliczek w pozycji wzorca typu "dla podsumowania". 2. Poprawiono błąd wykazywania w kwotach suma typu kwot z poprzednich zaliczek i suma kwot z zaliczek łącznie tych samych wartości. Od tego momentu pierwsza wykazuje faktyczne dotychczasowe zaliczki bez uwzględniania bieżącego dokumentu, natomiast druga pokazuje podsumowanie bieżącego dokumentu. 3. Poprawiono błąd wpisywania do rejestru VAT kwot bez uwzględnienia dotychczas wystawionych zaliczek. 4. Poprawiono błędy w księgowaniu różnic do podsumowań dla dokumentów z jedną pozycją. (istotne przy FZL końcowej). Poprawienie naczytywania danych w kartotece towaru po usunięciu cech Poprawiono odświeżanie pola: "kod kreskowy" na oknie kartoteki towaru po wykonaniu operacji usunięcia wszystkich cech danego towaru. FINANSE Dodanie informacji o sumie wartości przeterminowanych rozrachunków dla wszystkich przedziałów wiekowania łącznie w zestawieniu "Wiekowanie rozrachunków" Dodano w zestawieniu "Wiekowanie rozrachunków" w podsumowaniu pole "Ogółem", które zawiera informację o ogólnej sumie wszystkich przeterminowanych rozrachunków dla wszystkich przedziałów wiekowania wziętych do zestawienia. PRODUKCJA Usunięcie błędu występującego w działaniu parametrów zestawienia "Koszty produkcji z podziałem na składowe" Poprawiono działanie parametrów związanych z zakresem dat przy wykonaniu zestawienia "Koszty produkcji z podziałem na składowe". WSPÓLNE Obsługa w programie "RAKSSQL" operacji przeniesienia "kluczy podziałowych" i "klasyfikacji pomocniczej" do licencji dla MISF Przeniesiono funkcjonalność "kluczy podziałowych" i "klasyfikacji pomocniczej" do licencji dla MISF.

20 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Kontynuacja kręgu kosztów na dokumencie księgowym Dodano funkcję automatycznego kontynuowania kręgu kosztów w programie. Jeżeli użytkownik korzysta z kręgu kosztów (parametr ustawiany w parametrach roku obrachunkowego), na koncie np. "4*" zadekretował pewną kwotę, to program na tą kwotę wywołuje dekret z kontem technicznym. Jeżeli użytkownik wprowadzi kwotę mniejszą do konta 490, to program automatycznie wywoła kolejny dekret na 490 z brakującą kwotą i ewentualnie kolejny aż do zbilansowania. Rozwiązanie jest analogiczne jak przy rozliczaniu rozrachunków w momencie dekretowania dokumentu księgowego. Dostosowanie struktury logicznej e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych wzorów formularzy Dostosowano strukturę logiczną e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych schematów obsługiwanych przez system e-deklaracje. Nowe wzory e-deklaracji zostały udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów. Dodanie komunikatu ostrzegającego podczas operacji automatycznego rozksięgowania Dodano komunikat ostrzegający użytkownika dokonującego automatycznego rozksięgowania dokumentów księgowych o tym, że w nagłówku dokumentu księgowego użytego do operacji księgowania wprowadzono kontrahenta, który w kartotece kontaktów ma status "archiwalny". Dodanie dekretu różnic kursowych dla konta walutowego, a nie dla konta dekretu pierwszego z listy WB Zmodyfikowano funkcję tworzenia automatycznego dekretu różnic kursowych przez program podczas wprowadzania wyciągu bankowego. Program sprawdza konta kontrahentów z pozycji i wiąże powstający dekret różnic kursowych z kontem walutowym kontrahenta. Poprzednio program domyślnie brał konto pierwszego dekretu z listy wyciągu bankowego i było niebezpieczeństwo, że mogło to być konto złotówkowe. Usunięcie błędu działania funkcji naprawczej dla kwot bilansu otwarcia Poprawiono działanie funkcji naprawczej w sytuacji, gdy konto syntetyczne jest w innej walucie (np. PLN) niż konta analityczne (np. EUR, USD). Usunięcie błędu w działaniu parametrów firmy w przypadku zalogowania się do roku obrotowego o typie KPiR Poprawiono błąd w działaniu parametrów firmy po wykonaniu aktualizacji bazy firmowej w przypadku zalogowania się do roku obrotowego o typie KPiR. Usunięcie błędu obcięcia tekstu na wydruku wyjaśnienia do korekty VAT ORD-ZU Poprawiono zawartość pola "Treść uzasadnienia" do wydruku VAT ORD-ZU tak, aby możliwe było wprowadzenie i wydrukowanie długiego tekstu, z akapitami, "enterami", "spacjami".

RAKSSQL 2012.2.5.927... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 15

RAKSSQL 2012.2.5.927... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.5.927... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 5 PRODUKCJA... 5 WSPÓLNE... 5 RAKSSQL 2012.1.4.925... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji Forte Kadry i Płace 1 / 17 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wyrównania i Korekty 2 1. Nowe prawa. 2 2. Proces Wyrówania i Korekty. 3 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL KSIĘGOWOŚD... 3 KADRY I PŁACE... 3 SPRZEDAŻ... 5 FINANSE... 5 RAKSSQL KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ...

RAKSSQL KSIĘGOWOŚD... 3 KADRY I PŁACE... 3 SPRZEDAŻ... 5 FINANSE... 5 RAKSSQL KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.1.2.923... 3 KSIĘGOWOŚD... 3 KADRY I PŁACE... 3 SPRZEDAŻ... 5 FINANSE... 5 RAKSSQL 2011.2.4.919... 6 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2011.2.4.917... 7 KSIĘGOWOŚD... 7

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo