RAKSSQL SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE... 4 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI RAKSSQL SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE... 7 SPRZEDAŻ... 8 PRODUKCJA... 8 WSPÓLNE... 8 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ... 9 KADRY I PŁACE... 9 SPRZEDAŻ FINANSE ADMINISTRATOR RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAKSSQL KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE... 19

3 PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE RAPORTY PRODUKCJA CRM WSPÓLNE RAKSSQL ADMINISTRATOR FINANSE KSIĘGOWOŚĆ ŚRODKI TRWAŁE KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ PRODUKCJA RAPORTY WSPÓLNE... 38

4 RAKSSQL SPRZEDAŻ Usunięcie błędu pojawiającego się podczas wyboru dostawy przy wydaniu do faktury wewnętrznej Poprawiono błąd objawiający się przy próbie wybrania dostawy podczas operacji wydania towaru do faktury wewnętrznej. FINANSE Usunięcie błędu przy tworzeniu polecenia przelewu do rozrachunków Poprawiono błąd występujący przy operacji tworzenia przelewu do rozrachunku, polegający na tym, że nie podpowiadał się domyślny rachunek bankowy dla tego kontrahenta, tylko pierwszy dodany w jego kartotece. Poprawienie błędu braku widoczności pól w sekcji "Rozrachunki" w raporcie "Wezwanie do zapłaty" Poprawiono błąd objawiający się niemożnością wybrania pól z sekcji "Rozrachunki" podczas projektowania własnego raportu wykorzystującego szablon wydruku "Wezwanie do zapłaty". WSPÓLNE Przystosowanie programów RaksSQL do współpracy z serwerem "Firebird 2.5" W poprzedniej wersji przystosowano wszystkie programy zintegrowanego systemu "RaksSQL" do współpracy z nową wersją serwera Firebird 2.5. W obecnej wersji dokonano ostatecznego przejścia na współpracę programów "RaksSQL" z serwerem Firebird 2.5. Zablokowano możliwość używania FB 1.5 w programach RaksSQL, nowa wersja działa tylko na nowym serwerze Firebird 2.5. Instalacja programu w nowej wersji odbywa się w następujący sposób: - instalator programu wykrywa "stary" serwer Firebird 1.5 i proponuje aktualizację serwera Firebird do wersji 2.5, jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na to, instalacja programu nie zostanie wykonana, - wszystkie nowe instalacje programu odbywają się tylko z serwerem Firebird 2.5. Korzyści płynące z pracy na nowym serwerze Firebird 2.5: - szybciej działające funkcje i wydruki w programie, - lepsze zarządzanie pracą na wielu procesorach. Usunięcie błędu przy wyborze zakresu dat na filtrze dat "Poprzedni rok obrachunkowy" Poprawiono błąd pojawiający się podczas użycia filtra w oknie "Dokumenty księgowe" polegający na niemożności wyboru w drzewie dat opcji: "Poprzedni rok obrachunkowy".

5 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Usunięcie błędu zmiany daty dowodu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowania Usunięto błąd zmiany daty dowodu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowania dla różnych typów dokumentów. Usunięcie błędu podwójnego wykazywania źródła przychodu w deklaracji "Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy" oraz "Rozliczenie kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy" Poprawiono błąd dotyczący podwójnego wykazywania źródła przychodu w deklaracji "Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy" oraz "Rozliczenie kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy", w sytuacji kiedy data przyznania udziału w źródle jest późniejsza niż 1 stycznia zalogowanego roku. KADRY I PŁACE Wprowadzenie do danych stałych maksymalnej wartości podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących (III, IV i V 2012 r.) Wprowadzono nową wartość maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących na III, IV i V 2012 r. w wysokości 8.966,88 zł. Wprowadzenie do danych stałych wartości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym (III, IV i V 2012 r.) Wprowadzono nową wartość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym na III, IV i V 2012 r. w wysokości 2.152,05 zł. Usunięcie błędów w zakładaniu bilansu otwarcia dla urlopów Poprawiono pobieranie miesięcy z bilansu otwarcia do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wg miesiąca wypłaty. Poprawka polega na tym, że podczas tworzenia bilansu otwarcia za poszczególne miesiące, data wypłaty listy z danego miesiąca BO ustawia się na koniec tego miesiąca. W przypadku, gdy lista jest za miesiąc, w którym rozpoczęto pracę w systemie, data wypłaty listy za ten miesiąc jest o dzień wcześniejsza od daty początku obliczeń w systemie. Obecnie wyliczanie podstawy do urlopu wypoczynkowego z miesięcy z BO odbywa się po dacie wypłaty, tak samo jak w stosunku do miesięcy z realizacjami w programie. Dodatkowo poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli w okresie miesięcy pobieranych z bilansu otwarcia do wynagrodzenia urlopowego były dwie umowy, druga będąca kontynuacja pierwszej, to program nie pobierał miesięcy sprzed drugiej umowy. Poprawienie błędu w wyliczeniu średniej do urlopu wypoczynkowego pobierającej dane z bilansu otwarcia Poprawiono pobieranie danych z bilansu otwarcia do wyliczania średniej do urlopu wypoczynkowego w specyficznym przypadku. Gdy bilans otwarcia obejmował miesiące poprzedniego roku, a miesiące te nie zostały stworzone jako okresy płatnicze, to nie były one brane pod uwagę do wyliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Rozwiązaniem było dodanie przez użytkownika tych miesięcy, jako okresów płatniczych. Obecnie program bierze pod uwagę wszystkie miesiące bilansu otwarcia.

6 Usunięcie błędu wliczania do postawy zasiłku podwójnie kwoty z tyt. zwolnienia z art.188 lub urlopu okolicznościowego Poprawiono naliczenie podstawy zasiłku w przypadku, gdy w którymś z 12 miesięcy wchodzących do tej podstawy była nieobecność typu urlop okolicznościowy lub zwolnienie z art. 188 kp. Usunięcie błędnego liczenia potrąceń należnych w przypadku całego miesiąca nieobecności i rozliczenia zdarzeń w różnych miesiącach Poprawiono naliczanie potrącenia za nieobecności z poprzedniego miesiąca w szczególnym przypadku. Dotyczył on sytuacji, gdy: - w danym miesiącu przez część tego miesiąca była nieobecność typu urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny, - następnie została naliczona lista płatnicza za ten miesiąc, - następnie została wprowadzona nieobecność typu choroba lub urlop wypoczynkowy, która wraz z pierwszą nieobecnością obejmuje cały miesiąc nieobecności (pracownik nie przepracował ani jednego dnia w tym miesiącu), - druga nieobecność została rozliczona na liście płatniczej za następny miesiąc, - rozliczenie potrącenia za drugą nieobecność powinna wraz potrąceniem za pierwszą nieobecność dać potrącenie za cały miesiąc, pomimo naliczenia ich w różnych miesiącach. Poprawka dotyczyła przypadku, gdy pierwszą nieobecnością była nieobecność typu: urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny, a następnie nieobecność innego typu (choroba, zasiłek, urlop wypoczynkowy). SPRZEDAŻ Generowanie "Zamówień od odbiorców" na podstawie "Zamówień cyklicznych od odbiorców" Umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów "Zamówienie od odbiorców" na podstawie "Zamówień cyklicznych od odbiorców", jako kolejna opcja do wyboru z menu "Operacje" w oknie generowania faktur z zamówień cyklicznych od odbiorców. Poprawienie eksportu dokumentów do pliku "EDI" w zakresie kodu "GLN" Usprawniono obsługę eksportu dokumentów do pliku "EDI" w zakresie pola "GLN". W ramach zadania dokonano następujących zmian w kartotece "Kontrahenci": - rozszerzono adresy kontrahentów o pole "GLN", - przeniesiono w danych kontrahenta pole "GLN" z zakładki "Finansowe i Księgowe" do danych adresowych, Ponadto dodano pole "GLN" w dokumentach sprzedażowych w sekcji danych adresowych (nabywcy, odbiorcy, dostawy). Obsłużono przenoszenie tego pola w operacjach eksportu i na wydrukach dokumentów. W związku z tym zmodyfikowano eksport dokumentów do pliku "EDI" tak, by adres dostawy pobierany był z nagłówka dokumentu, a jeśli nie został wypełniony, to z danych odbiorcy, a jeśli nie został tam wypełniony to z danych nabywcy, a jeśli nie został tam wypełniony, to użytkownik zostanie poproszony o wpisanie go podczas operacji eksportu. Usunięcie błędu przy próbie wystawienia korekty faktury VAT RR z użyciem własnego (niesystemowego) kodu dokumentu Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wystawienia korekty faktury VAT RR z użyciem własnego (niesystemowego) kodu dokumentu. Uniemożliwienie oznaczenia dokumentów bez pozycji jako zafiskalizowanych Zablokowano możliwość oznaczenia jako fiskalne dokumentów (faktur, paragonów, faktur zaliczkowych) nieposiadających pozycji.

7 FINANSE Ukrycie rozrachunków ukrytych na zestawieniu "Stan rozrachunków" dla użytkownika z brakiem uprawnień do obsługi rozrachunków ukrytych Poprawiono naczytywanie danych do zestawienia "Stan rozrachunków", w taki sposób, że na zestawieniu tym nie są prezentowane rozrachunki ukryte w sytuacji kiedy zestawienie wykonuje osoba, która nie posiada uprawnień do ich obsługi. Dostosowanie eksportu poleceń przelewu do systemu homebankingu do aktualnych wymagań "Deutsche Banku" Dostosowano eksport poleceń przelewu do systemu homebankingu do aktualnych wymagań "Deutsche Banku" CRM Modyfikacja mechanizmu numeracji "Szans sprzedaży" Poprawiono działanie mechanizmu numerowania "Szans sprzedaży", aby prawidłowo reagował na ręczną zmianę daty otwarcia. RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Wprowadzenie e-deklaracji CIT-8 (wersja 21.) wraz z załącznikiem CIT-8/0 (wersja 8.), obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji CIT-8 (wersja 21.) oraz załącznika CIT-8/0 (wersja 8.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. KADRY I PŁACE Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), obowiązującej od 1 lutego 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 lutego 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), obowiązującej od 1 lutego 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 lutego 2012 r. Usunięcie błędu pojawiającego się po zmianie wartości składnika i od razu zapisaniu realizacji

8 Poprawiono błąd pojawiający się podczas operacji, w której użytkownik wyedytował naliczoną realizację, zmienił wartość któregoś składnika i zapisał realizację. Problem pojawiał się już po zapisie tej realizacji, nie powodował błędu w samej operacji zmiany naliczeń, ale w momencie odświeżania okna realizacji i mógł spowodować zablokowanie okna i zamknięcie programu. Po ponownym zalogowaniu się okno wracało do normy i wszystkie naliczenia były poprawne. Przywrócenie możliwości generowania poleceń przelewów do list płatniczych dla umów cywilnoprawnych Przywrócono możliwość generowania poleceń przelewów do list płatniczych dla umów cywilnoprawnych i umów o pracę w specyficznych przypadkach. Usunięcie błędu występującego na karcie urlopowej, związanego z urlopem wykorzystanym, a nie ewidencjonowanym w systemie Poprawiono błąd w działaniu bilansu urlopowego w sytuacji, gdy wprowadzono urlop wykorzystany, a nie ewidencjonowany i ten urlop w kolejnym roku mylnie był traktowany przez system jako urlop zaległy. Poprawienie eksportu do Płatnika w formacie XML dla osób przebywających na urlopie wychowawczym Poprawiono błąd w eksporcie danych do systemu "Płatnik" w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym. Obecnie nie ma konieczności naliczenia realizacji dla takich osób, aby były one wykazywane na dokumentach rozliczeniowych. SPRZEDAŻ Poprawienie wyświetlania informacji o cenie akcesoriów i zamienników w kartotece "Towary" Poprawiono wyświetlanie informacji o cenie akcesoriów i zamienników w kartotece "Towary" poprzez dodanie pola do wyboru rodzaju ceny sprzedaży, na wzór funkcjonalności dostępnej w oknie "Stan magazynu". Poprawienie błędu w generowaniu "FS" bezmagazynowej w przypadku licencji bez obsługi magazynu Poprawiono błąd w generowaniu dokumentu sprzedaży w trybie bezmagazynowym w przypadku pracy w systemie, w którym posiadana licencja nie ma obsługi magazynu. Poprawienie błędnego wykazywania statusu zamówienia do dostawców, w sytuacji gdy na fakturze zakupu ilość zrealizowana jest większa od ilości zamówionej Poprawiono błąd w wykazywaniu statusu zamówienia do dostawców w sytuacji, gdy na fakturze zakupu ilość zrealizowana jest większa od ilości zamówionej (po poprawce zamówienie do dostawców ma status "zrealizowane"). PRODUKCJA Usunięcie błędu występującego podczas realizacji produkcji na "Zadaniu produkcyjnym" Poprawiono błąd występujący przy wykonywaniu zadania produkcyjnego, polegający na wyświetlaniu wartości ujemnej w polu "Ilość produktu". WSPÓLNE Zaimplementowanie obsługi Firebirda 2.5 w systemie "RaksSQL"

9 Przystosowano wszystkie programy zintegrowanego systemu "RaksSQL" do współpracy z nową wersją serwera Firebird 2.5. Korzyści płynące z pracy na nowym serwerze: - szybciej działające funkcje i wydruki w programie, - lepsze zarządzanie pracą na wielu procesorach. Ponadto przygotowano nowy instalator "RaksSQL", który umożliwia przeprowadzenie instalacji serwera bazy danych Firebird w wersjach: - 1.5, (32 bity), (64 bity). W ramach migracji serwera bazy danych (automatycznego uaktualnienia do nowszej wersji) instalator wykonuje wszystkie operacje niezbędne do prawidłowego działania systemu "RaksSQL" (archiwizacja/odtworzenie bazy danych). Wraz z obecną wersją systemu "RaksSQL" praca z Firebirdem 2.5 wymaga, aby pliki baz danych miały rozszerzenie.fdb. Proces migracji realizuje to wymaganie. RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Wprowadzenie nowego wzoru Urzędowego Poświadczenia Odbioru e-deklaracji w wersji 4.0., obowiązującej od 2012 r. Wprowadzono nową strukturę logiczną Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wersji 4.0. KADRY I PŁACE Dodanie deklaracji PIT-8C Dodano możliwość wystawienia deklaracji podatkowej PIT-8C, zastępującej dotychczasowy formularz PIT-8S i służącej do wykazywania przez pracodawców wypłaconych w danym roku podatkowym należności lub świadczeń zaliczanych do tzw. innych źródeł przychodów, od których nie mają obowiązku poboru zaliczki na podatek lub podatku zryczałtowanego. Są to m.in. usługi świadczone przez zakłady pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników, świadczenia z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i autobusowego. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym od 2012 r. Dostosowano sposób wykazywania podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 grudnia 2008 r. zmieniającą kodeks pracy i niektóre inne ustawy (DzU nr 237, poz. 1654). Zgodnie z nowymi przepisami podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym będzie stanowiła kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jednocześnie podstawa wymiaru składki emerytalnej nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy. Dodanie nowej wartości składki na ubezpieczenia rentowe, obowiązującej od 1 lutego 2012 r. Dodano nową wartość składki rentowej opłacanej przez pracodawcę, obowiązującą od 1 lutego 2012 r. i wynoszącą 6,5%. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-40 (wersja 17.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-40 (wersja 17.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r.

10 Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-4R (wersja 3.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-4R (wersja 3.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8AR (wersja 1.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-8C (wersja 5.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie e-deklaracji PIT-R (wersja 15.) oraz jako załącznika do e-deklaracji PIT-40 (wersja 17.) oraz jako załącznika do e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji PIT-R (wersja 15.) oraz jako załącznika do deklaracji PIT-40 (wersja 17.) oraz jako załącznika do e-deklaracji PIT-11 (wersja 19.), zgodnie ze strukturą logiczną, obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Wprowadzenie do danych stałych wartości kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązującej w 2012 r. Wprowadzono nową wartość kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązującą w 2012 r. i wynoszącą ,00 zł. Przystosowanie eksportu danych do systemu "SODiR" do nowej wersji 8.94 Obsłużono eksport danych z systemu "RaksSQL" do programu SODiR, aby działał z nową wersją programu, obowiązującą od 7 grudnia 2011 r. Dodanie możliwości podglądu potrąceń w powiązaniu z realizacjami Na oknie edycyjnym "Zdarzenia" w zakładce "Potrącenia" dodano: 1. dla potrąceń potrąconych kolumny: "Nr listy płatniczej" oraz "Nazwa listy płatniczej", na której liście zostały uwzględnione dane potrącenia, 2. dla potrąceń należnych kolumny określające kwoty potrąceń należnych oraz nr listy płatniczej i nazwę listy płatniczej, na której liście potrącenia zostały naliczone. W ten sposób użytkownik ma w zdarzeniu pełne informacje, na której liście zostały poszczególne kwoty potrąceń naliczone oraz na której liście zostały one uwzględnione. Usprawnienie to zostało wykonane dla wszystkich zdarzeń posiadających zakładkę "Potrącenia": zdarzeń chorobowych i zasiłków, urlopów wypoczynkowych, urlopów wychowawczych, bezpłatnych, urlopów okolicznościowych. Usunięcie błędu objawiającego się podczas wyświetlania kartoteki z dużą ilością umów Poprawiono błąd objawiającego się podczas wyświetlania kartoteki z dużą ilością umów. Poprawienie odświeżania danych w oknie list płac Poprawiono błąd odświeżania danych na szybkim podglądzie listy płac po wykonaniu przeliczenia pojedynczej realizacji na tej liście (wcześniej wykazywane były zawsze kwoty z pierwszej realizacji z listy płac, pomimo tego, że podświetlona była inna osoba (realizacja), dla której była robiona operacja przeliczenia.

11 Poprawienie mechanizmu pobierania parametru "ilość m-cy do średniej urlopowej" z dokumentu w którym zaczyna się urlop Poprawiono działanie algorytmu urlopowego. Po poprawce system pobiera parametr z ilu miesiąc liczyć średnią urlopową z dokumentu obowiązującego w dniu rozpoczęcia urlopu (nawet jeśli jest to aneks do umowy), a nie wyłącznie z umowy głównej. SPRZEDAŻ Poprawienie błędnego wykazywania danych nabywcy i odbiorcy na fakturze sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy Poprawiono błąd wykazywania danych nabywcy i odbiorcy na fakturze sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy, wystawionej na podstawie dokumentu "Zamówienie od odbiorców". Poprawienie podsumowania wartości zakupu na wydruku "Faktura korekta - zwrot (ceny zakupu)" Poprawiono wydruk dokumentu "Faktura korekta - zwrot (ceny zakupu)", uwzględniający prawidłowe podsumowanie wartości zakupu. Poprawienie błędu przy eksporcie zaawansowanym do xml zamówień od odbiorców Poprawiono błąd występujący przy eksporcie zaawansowanym do XML zamówień od odbiorców z zaznaczonym parametrem "Jako ilość wyeksportuj ilość zamówioną minus ilość zrealizowaną". FINANSE Poprawienie błędu w działaniu operacji importu wyciągu bankowego z banku "Societe Generale" Poprawiono błąd nieprawidłowo przenoszonych polskich znaków przy imporcie wyciągu bankowego MT940 z banku "Societe Generale". Umożliwienie równoległej pracy użytkowników na różnych rachunkach bankowych Umożliwiono operację importu wyciągu bankowego na danym rachunku bankowym, podczas gdy na innym rachunku bankowym można dodawać, edytować, usuwać wyciągi itp. Nie można jednocześnie wykonywać tych operacji na tym samym rachunku bankowym. Usunięcie błędu braku daty i numeru dokumentu rozliczającego na rozrachunku dostępnym spod okna edycyjnego dokumentu księgowego Poprawiono błąd dotyczący braku numeru i daty dokumentu rozliczającego przy edycji rozrachunku z poziomu okna dokumentu księgowego. ADMINISTRATOR Poprawienie walidacji numeru REGON Poprawiono walidację numeru REGON, dla przypadku w którym cyfra kontrolna jest równa 10.

12 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Dostosowanie formularza deklaracji CIT-8 wraz z załącznikiem CIT8/0 do zmian w przepisach obowiązujących od Dostosowano formularz deklaracji CIT-8 wraz z załącznikiem CIT8/) do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji CIT-8 w wersji 21. i CIT8/0 w wersji 8., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-28 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-28 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-28 w wersji 16., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-28/B do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-28/B do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-28/B w wersji 10., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-28/A do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-28/A do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-28/A w wersji 12., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Usunięcie błędu w działaniu parametrów zestawienia "Zapisy kont księgowych" Poprawiono błąd wykonania zestawienia "Zapisy kont księgowych" dla kont, które mają minimum dwa poziomy analityki KADRY I PŁACE Wprowadzenie do danych stałych nowych wartości, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Wprowadzono nowe wartości danych stałych, obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-2 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r.

13 Dostosowano formularz deklaracji PIT-2 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-2 w wersji 3., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-12 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-12 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-12 w wersji 5., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-11 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-11 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-11 w wersji 19., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dodanie formularza deklaracji PIT-40 w wersji 17 zgodnie ze zmianami w przepisach obowiązującymi od Dostosowano formularz deklaracji PIT-40 do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-40 w wersji 17., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-8AR do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-8AR do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-8AR w wersji 1., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dostosowanie formularza deklaracji PIT-4R do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dostosowano formularz deklaracji PIT-4R do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-4R w wersji 3., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Dodanie formularza deklaracji PIT-R w wersji 15 zgodnie ze zmianami w przepisach obowiązującymi od Dostosowano formularz deklaracji PIT-R do zmian w przepisach, obowiązujących od 1 stycznia 2012r. Dzięki temu użytkownicy systemu "RAKSSQL" będą mieć możliwość zastosowania nowego formularza podatkowego deklaracji PIT-R w wersji 15., obowiązującej od 1 stycznia 2012r., ale mającej zastosowanie do dochodów (przychodów), strat uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011r. Poprawienie błędu w wykazywaniu osób z przychodem, ale bez zaliczki na podatek na formularzu podatkowym "PIT-4R"

14 Poprawiono mechanizm wykazywania ilości podatników w części C na formularzu podatkowym "PIT-4R" w sytuacji, gdy. - pracownik otrzymał przychód (np. mały i po kosztach i odliczeniu zdrowotnej zaliczka na podatek wyniosła 0), naliczano mu podatek i kwota podatku jest 0, - pracownik nie otrzymał żadnego przychodu (np. był na urlopie wychowawczym dlatego zaliczka podatku była 0). Obsłużenie nienaliczania FP i FGŚP dla pracowników powracających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Uwzględniono dodatkowy urlop macierzyński w warunku nie naliczania składek FP i FGŚP dla pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. SPRZEDAŻ Naprawienie błędu aktualizacji do wersji w sytuacji, kiedy w bazie danych występuje kilka razy jednostka miary "kg" Poprawiono operację uaktualnienie bazy danych, w której istnieje w słowniku jednostek miar kilka rekordów o skrócie kg. Poprawienie listy ostatnich dostaw wyświetlanej w oknach przeglądowych Poprawiono sposób wyświetlania informacji o ostatnich dostawach w oknach przeglądowych, w których naczytywana jest lista ostatnich dostaw (np. cennik, kartoteka towarów, stan magazynu). Usunięcie błędnego prezentowania podsumowania wagi towarów na wydruku faktury sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy i na wydruku powiązanego z nią dokumentu wydania do magazynu Poprawiono błąd niewłaściwego prezentowania podsumowania wagi towarów na wydruku faktury sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy i na wydruku powiązanego z nią dokumentu wydania do magazynu. Usunięcie błędu związanego ze znakiem "/" podczas komunikacji Raks z drukarkami fiskalnymi NOVITUS Usunięto z nazwy i jednostki miary znak "/" poprzez zastępowanie go znakiem "_" oraz poprawiono czytelność raportu błędów drukarki. FINANSE Usunięcie błędu w eksporcie przelewów w formacie BZWBK Poprawiono błąd występujący podczas eksportu pliku z poleceniami przelewów w formacie BZWBK. Usunięcie błędu w operacji edytowania polecenia przelewu Usunięto błąd pojawiający się przy edycji polecenie przelewu, w którym wybrano inny niż domyślny rachunek bankowy dla danego kontrahenta.

15 RAKSSQL KADRY I PŁACE Poprawienie sposobu prezentowania tekstu w polu 179. na deklaracji "PIT-4R" Poprawiono sposób prezentowania tekstu w polu 179. "Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku" na deklaracji PIT-4R (tekst prezentowany jest od górnego lewego rogu tego pola i przenoszony jest do kolejnych wierszy). SPRZEDAŻ Umożliwienie wystawienia i rozliczenia faktury zakupu od rolników (FS VAT RR), uwzględniającej odpis na Funduszach Promocji Produktów Rolno - Spożywczych Umożliwiono wystawianie i rozliczanie faktury zakupu od rolników ryczałtowych (FS VAT RR), uwzględniającej odpis na 9 Funduszach Promocji Produktów Rolno - Spożywczych. W związku z tym dokonano m. in. następujących modyfikacji w systemie: - rozbudowano kartotekę towarów o pole umożliwiające wybór i powiązanie danego towaru z jednym z 9 funduszy, dzięki czemu taki towar wybrany na fakturę zakupu od rolników ryczałtowych zostanie powiązany w funduszem, - dodano w menu "Zakupy" nowe rodzaje dokumentów: dla faktury zakupu od rolnika ryczałtowego - FRR, dla korekty tej faktury - KRR, - umożliwiono wystawianie i drukowanie faktur FRR i faktur KRR oraz automatyczne wyliczanie kwoty potrąceń na poszczególne fundusze, zgodnie z ustawowym obowiązkiem dokonywania takich wyliczeń, przy czym kwota potrącenia pomniejsza wartość rozrachunku i płatności z danym kontrahentem (rolnikiem ryczałtowym), - dodano w menu "Zestawienia" -> "Zestawienia - generator raportów i analiz" -> "03. Zakupy" nowe zestawienie "Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych" prezentujące za wybrany okres wykaz dokumentów i kwoty potrąceń na poszczególne fundusze, - dodano nowy typ dokumentu księgowego dla faktur FRR i faktur KRR oraz wprowadzono wzorce księgowań dla tych dokumentów umożliwiające automatyczne rozksięgowanie tych dokumentów (z możliwością rozksięgowania kwot potrąceń na poszczególne fundusze). Poprawka sterownika drukarki Fiskalnej Emar Duo Plus Poprawiono działanie sterownika drukarki fiskalnej rodziny Emar, tak aby obsługiwał drukarkę fiskalną Emar duo Plus wyprodukowaną przed rokiem 2002.

16 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Dostosowanie struktury logicznej e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych wzorów formularzy Dostosowano strukturę logiczną e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych wzorów formularzy obowiązujących od dnia 3 listopada 2011 r. Utworzenie słownika opisów w dokumencie "Dowód wewnętrzny" (KPiR) Dodano słownik opisów dokumentu "Dowód wewnętrzny" w module "Księga Przychodów i Rozchodów", zarówno w nagłówku, jak i w pozycjach dowodów wewnętrznych. Użytkownik może wykorzystać ten słownik wprowadzając rodzaje wydatków powtarzane cyklicznie (np. koszty podróży służbowych, opłaty za czynsz, energię elektryczną, telefon, bilety z parkometru). Zmodyfikowanie sposobu prezentowania listy typów dokumentów księgowych w kontrolce bocznego filtru Uporządkowano sposób prezentacji listy typów dokumentów księgowych w kontrolce wyboru w bocznym filtrze. Kontrolka prezentuje pozycje pogrupowane wg przeznaczenia (sprzedaż / zakupy / dokumenty finansowe) jak to jest prezentowane w innych miejscach w programie. Poprawienie błędu w eksporcie e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK Poprawiono błąd występujący podczas eksportu deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do systemu "E-deklaracje". Usunięcie błędu przy tworzeniu kompensaty Poprawiono błąd występujący przy próbie utworzenia dokumentu kompensaty, w sytuacji, gdy do kompensaty branych było dużo rozrachunków. Usunięcie błędu na wydruku "Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji" (formularz ORD-ZU) Poprawiono błąd nadmiarowych znaków w polu 13. na wydruku formularza "ORD-ZU", będącego załącznikiem do deklaracji VAT-7, wykonywanego na systemie "Windows XP". Naprawienie błędu rozksięgowania korekty sprzedaży Poprawiono błąd objawiający się podczas rozksięgowywania korekty sprzedaży pomimo poprawnie zdefiniowanych wzorców księgowań. Usunięcie błędu automatycznego rozksięgowania listy płac Poprawiono błąd występujący podczas automatycznego rozksięgowania listy płac, w której zdefiniowano kwotę eksportu do księgowości w ten sposób, że nazwa tej kwoty zaczynała się cyfrą "5". Nazwa kwoty nie może zaczynać się od cyfry, może zawierać tylko małe i duże litery (bez polskich znaków), cyfry, podkreślenie. W ramach zadania zostały wprowadzone odpowiednie sprawdzenia w programie, które nie pozwolą na wprowadzanie nieprawidłowych nazw. Dodatkowo podczas eksportu (lub rozksięgowania) pojawia się odpowiedni komunikat.

17 KADRY I PŁACE Umożliwienie prezentacji pełnego numeru umowy cywilnoprawnej w oknie "Listy płatnicze - umowy cywilnoprawne" Rozszerzono w oknie "Listy płatnicze - umowy cywilnoprawne" wyświetlanie pola z numerem umowy cywilnoprawnej do maksymalnej dozwolonej liczby znaków (tj. 30), którą można wprowadzić danej osobie w oknie "Umowy cywilnoprawnej". Poprawienie działania parametrów: "Rok" i "Miesiąc" w zestawieniach z grupy "04. Pracownik" Umożliwiono wybór roku z założonych okresów płatniczych dla zestawień kadrowo-płacowych z grupy "04. Pracownik". Usunięcie błędu naliczania potrąceń za stare urlopy okolicznościowe Poprawiono błąd w niewłaściwym naliczaniu potrąceń za nieobecności typu: urlop okolicznościowy, zwolnienie 188 k.p. Program przy bieżących naliczeniach niepotrzebnie ponownie rozliczał rozliczone wcześniej zdarzenia. UWAGA Poprawka dotyczy nieobecności typu: urlop okolicznościowy, zwolnienie 188 k.p., ale także i urlop wychowawczy, urlop macierzyński, czyli wszystkich nieobecności potrącanych za nieobecność w dniach roboczych (nie dotyczy zdarzeń typu: urlop wypoczynkowy). W związku z tym użytkownik może być zmuszony wykonać pewne operacje: - zdarzenia, które zostały wprowadzone w poprzedniej wersji programu i już zostały rozliczone w całości pozostają bez zmian, - zdarzenia, które zostały wprowadzone w poprzedniej wersji programu i zostały rozliczone częściowo należy skrócić do okresu już rozliczonego, a za pozostały okres wprowadzić to zdarzenie od nowa, - zdarzenia, które zostały wprowadzone w poprzedniej wersji programu i nie zostały w ogóle rozliczone należy usunąć i wprowadzić od nowa. Usunięcie błędu edycji bilansu urlopowego dla pracownika z dwoma umowami równoległymi Poprawiono błąd pojawiający się podczas edycji bilansu otwarcia w szczególnym przypadku, gdy pracownik miał dwie umowy równoległe pokrywające się okresami obowiązywania kończące się tego samego dnia i tylko jedna z nich od następnego dnia jest kontynuowana nową umową. Poprawienie błędu importu schematów obliczeń Poprawiono błąd operacji importu schematów obliczeń, w przypadku, gdy ilość formuł w importowanym pliku XML była mniejsza niż w bazie danych. Usunięcie błędu w eksporcie ZUS ZUA Poprawiono błąd struktury pliku podczas eksportu do Płatnika dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA. Usunięcie błędu w naliczaniu składnika: "wyrównanie wynagrodzenia do najniższego" Usunięto błąd w naliczaniu składnika: "wyrównanie wynagrodzenia do najniższego" występujący przy wielokrotnym przeliczaniu listy płac. Poprawienie błędu w pliku eksportowanym do programu "Płatnik" (formularz rozliczeniowy ZUS DRA) Poprawiono błąd w formacie pola "data urodzenia" w pliku eksportowanym do Płatnika dokumentu rozliczeniowego ZUS DRA dla właściciela - udziałowca opłacającego składki ZUS wyłącznie za siebie.

18 Poprawienie wykazywania informacji o urlopie ojcowskim na świadectwie pracy Poprawiono błąd niewłaściwego wykazywania urlopu ojcowskiego na świadectwie pracy. Po poprawce na dokumencie i wydruku z systemu "RAKSSQL" informacja o wykorzystanym urlopie ojcowskim wykazywana w ust. 4. pkt 9. Usunięcie błędnego naliczania potrącenia za urlop wychowawczy Poprawiono błędne naliczenie potrącenia i wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik ma przez cały miesiąc, liczący 31 dni, ma nieobecności: np. urlop wypoczynkowy i urlop wychowawczy. Błędne liczenie rozliczeń już rozliczonych zdarzeń chorobowych Poprawiono błąd rozliczania zdarzeń chorobowych w sytuacji, gdy pracownik ma w trakcie miesiąca zmieniony wymiar czasu pracy. Przy wyliczeniu drugiej realizacji program usiłował ponownie rozliczać zdarzenie z pierwszej realizacji. Poprawienie błędu nieuwzględniania przerwy w zatrudnieniu w obliczaniu średniej chorobowej Poprawiono błąd występujący przy obliczaniu średniej chorobowej, w przypadku, gdy wystąpiła przerwa w zatrudnieniu. Usunięcie błędu niepotrzebnego uzupełniania składników zmiennych w średniej do ekwiwalentu za urlop Poprawiono błąd występujący w przypadku, gdy do miesięcy do średniej do ekwiwalentu za urlop wchodzi miesiąc, w którym kończy się umowa i zaczyna obowiązywać aneks (program na każdym z tych dokumentów składniki zmienne uzupełniał niepotrzebnie do pełnego miesiąca, co powodowało zawyżenie wysokości składników zmiennych w tym miesiącu). SPRZEDAŻ Usprawnienie automatycznego uzupełniania parametrów deklaracji "Intrastat" podczas wystawiania faktury "WNT" Dodano automatyczne uzupełnianie parametrów deklaracji "Intrastat" w zakładce "Intrastat" na podstawie danych uzupełnionych w nagłówku dokumentu po dodaniu pozycji dokumentu. Operacja działa bez względu sposób dodania pozycji: dodanie z kartoteki "Towary", import z "Zamówienia do dostawcy", wklejanie pozycji ze schowka. Umożliwienie kontroli, jakie ostatnio faktury wystawiono do konkretnego zamówienia cyklicznego Dodano kolumnę z informacją o dacie wystawienia ostatniego dokumentu wystawionego do konkretnego zamówienia cyklicznego w oknie zamówień cyklicznych. Umożliwi to użytkownikom kontrolę, do których zamówień cyklicznych już wystawiono w danym okresie faktury, a do których należy jeszcze tą operację wykonać. Zmiana nazwy zakładki "Ilości minimalne" na "Ilości progowe" (okno "Towary") Zmieniono nazwę zakładki "Ilości minimalne" na "Ilości progowe" znajdującej się w oknie "Towary", ponieważ zawartość tego okna dotyczy zarówno ilości minimalnych, jak i maksymalnych. Umożliwienie wybrania do realizacji zamówień od odbiorców (ZO), które zawierają wyłącznie pozycje typu "Usługa" Dodano do funkcji wyboru do realizacji Zamówień od odbiorców (ZO) możliwość obsługi tych zamówień, które zawierają wyłącznie pozycje typu "Usługa".

19 Usunięcie błędu wartości Wydania do FO Poprawiono błąd polegający na pokazywaniu wartości powiększonej o VAT w polu wartości netto podczas dodawania dokumentu Wydanie zewnętrzne (WZ) do faktury VAT odwrotne obciążenie (FO). Poprawienie rozksięgowania wzorcem faktur sprzedaży - wystawianych na podstawie zaliczek Poprawiono księgowanie wzorcem faktur sprzedaży - wystawianych na podstawie zaliczek o elementy: 1. Dodano kwoty różnic między podsumowaniem dokumentu a podsumowaniem poprzednich zaliczek w pozycji wzorca typu "dla podsumowania". 2. Poprawiono błąd wykazywania w kwotach suma typu kwot z poprzednich zaliczek i suma kwot z zaliczek łącznie tych samych wartości. Od tego momentu pierwsza wykazuje faktyczne dotychczasowe zaliczki bez uwzględniania bieżącego dokumentu, natomiast druga pokazuje podsumowanie bieżącego dokumentu. 3. Poprawiono błąd wpisywania do rejestru VAT kwot bez uwzględnienia dotychczas wystawionych zaliczek. 4. Poprawiono błędy w księgowaniu różnic do podsumowań dla dokumentów z jedną pozycją. (istotne przy FZL końcowej). Poprawienie naczytywania danych w kartotece towaru po usunięciu cech Poprawiono odświeżanie pola: "kod kreskowy" na oknie kartoteki towaru po wykonaniu operacji usunięcia wszystkich cech danego towaru. FINANSE Dodanie informacji o sumie wartości przeterminowanych rozrachunków dla wszystkich przedziałów wiekowania łącznie w zestawieniu "Wiekowanie rozrachunków" Dodano w zestawieniu "Wiekowanie rozrachunków" w podsumowaniu pole "Ogółem", które zawiera informację o ogólnej sumie wszystkich przeterminowanych rozrachunków dla wszystkich przedziałów wiekowania wziętych do zestawienia. PRODUKCJA Usunięcie błędu występującego w działaniu parametrów zestawienia "Koszty produkcji z podziałem na składowe" Poprawiono działanie parametrów związanych z zakresem dat przy wykonaniu zestawienia "Koszty produkcji z podziałem na składowe". WSPÓLNE Obsługa w programie "RAKSSQL" operacji przeniesienia "kluczy podziałowych" i "klasyfikacji pomocniczej" do licencji dla MISF Przeniesiono funkcjonalność "kluczy podziałowych" i "klasyfikacji pomocniczej" do licencji dla MISF.

20 RAKSSQL KSIĘGOWOŚĆ Kontynuacja kręgu kosztów na dokumencie księgowym Dodano funkcję automatycznego kontynuowania kręgu kosztów w programie. Jeżeli użytkownik korzysta z kręgu kosztów (parametr ustawiany w parametrach roku obrachunkowego), na koncie np. "4*" zadekretował pewną kwotę, to program na tą kwotę wywołuje dekret z kontem technicznym. Jeżeli użytkownik wprowadzi kwotę mniejszą do konta 490, to program automatycznie wywoła kolejny dekret na 490 z brakującą kwotą i ewentualnie kolejny aż do zbilansowania. Rozwiązanie jest analogiczne jak przy rozliczaniu rozrachunków w momencie dekretowania dokumentu księgowego. Dostosowanie struktury logicznej e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych wzorów formularzy Dostosowano strukturę logiczną e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK do nowych schematów obsługiwanych przez system e-deklaracje. Nowe wzory e-deklaracji zostały udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów. Dodanie komunikatu ostrzegającego podczas operacji automatycznego rozksięgowania Dodano komunikat ostrzegający użytkownika dokonującego automatycznego rozksięgowania dokumentów księgowych o tym, że w nagłówku dokumentu księgowego użytego do operacji księgowania wprowadzono kontrahenta, który w kartotece kontaktów ma status "archiwalny". Dodanie dekretu różnic kursowych dla konta walutowego, a nie dla konta dekretu pierwszego z listy WB Zmodyfikowano funkcję tworzenia automatycznego dekretu różnic kursowych przez program podczas wprowadzania wyciągu bankowego. Program sprawdza konta kontrahentów z pozycji i wiąże powstający dekret różnic kursowych z kontem walutowym kontrahenta. Poprzednio program domyślnie brał konto pierwszego dekretu z listy wyciągu bankowego i było niebezpieczeństwo, że mogło to być konto złotówkowe. Usunięcie błędu działania funkcji naprawczej dla kwot bilansu otwarcia Poprawiono działanie funkcji naprawczej w sytuacji, gdy konto syntetyczne jest w innej walucie (np. PLN) niż konta analityczne (np. EUR, USD). Usunięcie błędu w działaniu parametrów firmy w przypadku zalogowania się do roku obrotowego o typie KPiR Poprawiono błąd w działaniu parametrów firmy po wykonaniu aktualizacji bazy firmowej w przypadku zalogowania się do roku obrotowego o typie KPiR. Usunięcie błędu obcięcia tekstu na wydruku wyjaśnienia do korekty VAT ORD-ZU Poprawiono zawartość pola "Treść uzasadnienia" do wydruku VAT ORD-ZU tak, aby możliwe było wprowadzenie i wydrukowanie długiego tekstu, z akapitami, "enterami", "spacjami".

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT 09.06.2014 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje 1.29 1.35) Zmiany wspólne dla InsERT

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1 Ulotka v.2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo