Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne. Sylabus do ćwiczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne. Sylabus do ćwiczeń"

Transkrypt

1 Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne Yuliya Tarnavska 1. Rozumienie dziecka jako osoby. Dziecko przewlekle chore w środowisku szpitalnym. Szpital przyjazny dziecku. Sylabus do ćwiczeń 1. Sęk H. (2008). Psychologia kliniczna. T.II. Warszawa: Wydawnictwo PWN. (Rozdział 2.2. Rozumienie dziecka jako osoby. s ). 2. Dangel T. (2007). Godność dziecka refleksja lekarza. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2006, vol. 4, (s ). 3. Zalewska-Meler A. (2009). Od izolacji do adaptacji - funkcjonowanie dziecka w środowisku szpitalnym. [w:] T. Zółkowska, L. Konopska (red.), W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, Szczecin. 4. Perek M., Cepuch G. (2008). Dziecko w szpitalu a ryzyko krzywdzenia instytucjonalnego. Studia Medyczne, 11, s Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Dziecko w roli pacjenta. s ). 6. Obuchowska I. (red.). (1991). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WsiP. (Rozdział 4.1. Wielgosz E. Dzieci przewlekle chore. s ). 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Choroba przewlekła a rozwój dziecka. s ). 2. Obuchowska I., Krawczyński M. (1991). Chore dziecko. Warszawa: NK. (Rozdział: Obuchowska I. Rodzice i chore dziecko. s ). 3. Łukasik R., Woś H. (2009). Postawy personelu medycznego wobec pobytu rodziców w szpitalu wraz z chorym dzieckiem. Problemy Pielęgniarstwa, 17, 2, s Kołodziej W. (2009). Dobro dziecka jako interdyscyplinarny problem współczesnych realiów kulturalno-społecznych. [w:] T. Zółkowska, L. Konopska (red.), W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, Szczecin. 2. Emocje i przeżycia dzieci przewlekle chorych i ich rodzin. Potrzeby dzieci przewlekle chorych. Ból i cierpienie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Zachowanie dziecka w sytuacji choroby przewlekłej. s ). 2. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Zmaganie się dziecka z chorobą. s ). 3. Obuchowska I., Krawczyński M. (1991). Chore dziecko. Warszawa: NK. (Rozdział: Obuchowska I. Rodzice i chore dziecko. s ). 4. Góralczyk E. (2009). Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. (s ). 1. Janion E. (2000). Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci przewlekle chorych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, Ostrowski T.M. (1995). Potrzeby psychiczne dzieci chorych somatycznie. [W]: R. Kurzawa, J. Wyczesany (red.). Dziecko chore na astmę. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych. Kraków: Universitas. (s ). 3. Grochmal-Bach B. (2001). Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (Rozdział: Znaczenie rewalidacji na różnych poziomach adaptacji. s ). 4. Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. (red.) B. Woynarowska (2010). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Rozdział: Wpływ chorób przewlekłych na rozwój, zachowania i sytuację szkolną dzieci i młodzieży. s ). 5. Pinquart M., Shen Y. (2011). Depressive Symptoms in Children and Adolescents with Chronic Physical Illness: An Updated Meta-Analysis. Journal of Pediatric Psychology, 36(4), s Diagnoza psychologiczna dzieci przewlekle chorych. Zagadnienia teoretyczne. Specyfika kontaktu diagnostycznego z dzieckiem chorym. Podstawowe strategie: wywiad, obserwacja, techniki projekcyjne, narzędzia samoopisowe. 1

2 1. Pecyna M.B. (1998). Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Warszawa: Wyd. Żak. (Rozdział: Ogólne zasady rozpoznawania zaburzeń zachowania w wieku rozwojowym. s ). 2. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Zalewska M. Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. s ). 3. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Schier K., Wąs M. Diagnoza funkcjonowania psychicznego dzieci przy użyciu metod projekcyjnych. s ). 4. Stemplewska-Żakowicz K. (red) (2009). Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. T. 3. Warszawa: Pracownia testów psychologicznych. (Rozdział: Trudne rozmowy z uczniami. Wywiad psychologiczny z dzieckiem w pracy psychologa szkolnego. s ). 1. Dołęga Z. (2010). Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej dzieci szkolnych. [W]: Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T.1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (s ). 2. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Chrząstowski S. Czy diagnoza ma sens? Miejsce diagnozy we współczesnej systemowej terapii rodzin. s ). 3. Oster D.O., Gould P. (2011). Rysunek w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rozdział: Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii. Zastosowanie rysunku w procesie oceny osobowości. s ). 4. Zajęcia praktyczne - diagnozowanie potrzeb i przeżyć dzieci przewlekle chorych. Diagnozowanie potrzeb i przeżyć, funkcjonowania emocjonalnego. Metody samoopisowe: Inwentarz Depresyjności Dziecka CDI M.Kovacs, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (ISCLD), Skala Chwiejności Emocjonalnej, Skala Jawnego Niepokoju Jaki jesteś. Techniki projekcyjne: Dom-Drzewo-Człowiek, rysunek Osoba w deszczu, Zwierzyniec, Test Barwnych Piramid. 1. Braun-Gałkowska M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL. 2. Rola J. (2001). Depresja u dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (Rozdział: Etiologia zaburzeń depresyjnych. Metody pomiaru depresji u dzieci. s ). 3. Rola J. (1996). Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej. Warszawa: Wydawnictwo WSPS. (Załączniki - s , opis narzędzi w Metodzie - s.49-52). 4. Kosmala E. (2001). Analiza syndromu lęku w astmie oskrzelowej. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s.39-51). 5. Gasiulowa A. (1998). Postrzeganie w rodzinie i wizja własnej choroby u dzieci ze schorzeniami nowotworowymi. [W]: B. Aouil (red.). Człowiek niepełnosprawny - zagrożenia i szanse rozwoju. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP (s ). 1. Oster D.O., Gould P. (2011). Rysunek w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rozdział: Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii. Zastosowanie rysunku w procesie oceny osobowości. s ). 2. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Zalewska M. Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. s ; Rozdział: Chrząstowski S. Czy diagnoza ma sens? Miejsce diagnozy we współczesnej systemowej terapii rodzin. s ; Rozdział: Schier K., Wąs M. Diagnoza funkcjonowania psychicznego dzieci przy użyciu metod projekcyjnych. s ). 3. Stemplewska-Żakowicz K. (red) (2009). Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. T. 3. Warszawa: Pracownia testów psychologicznych. (Rozdział: Trudne rozmowy z uczniami. Wywiad psychologiczny z dzieckiem w pracy psychologa szkolnego. s ). 5. Kształtowanie się obrazu świata i obrazu samego siebie u dzieci przewlekle chorych. Rozumienie zdrowia i choroby przez dzieci Koncepcja samego siebie, świata i własnej choroby Kształtowanie się osobowości dzieci przewlekle chorych 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Kształtowanie się koncepcji siebie, świata i własnej choroby, s ). 2. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Wybrane choroby przewlekłe i dysfunkcje somatyczne. s ). 3. Pilecka W. (1990). Dynamika rozwoju psychicznego dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Kształtowanie się osobowości dziecka w sytuacji choroby. s ). 4. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Kształtowanie się osobowości dzieci przewlekle chorych i kalekich. s ). 5. Pecyna M.B. (2000). Dzieci w stanie zdrowia i choroby. [W]: M.B. Pecyna, Dziecko i jego choroba. Warszawa: Wyd. Żak (s ). 2

3 1. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Bez tchu i bez słowa... s ). 2. Kaczmarek A., Bodalski J. (2008). Obraz własnej choroby a poziom lęku i depresji u młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1. Przegląd Pediatryczny, 38, 1, s Bishop G.D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: ASTRUM (Rozdział: Choroba: percepcja symptomów i szukanie pomocy). 4. Pinquart M., Shen Y. (2011). Behavior Problems in Children and Adolescents With Chronic Physical Illness: A Meta- Analysis. Journal of Pediatric Psychology, 36(9), s Stańczyk A., Tomczyk-Rusińska A. (1998). Wpływ astmy atopowej na funkcjonowanie dzieci w sytuacjach problemowych. Alergia Astma Immunologia, 3, 4, s Obuchowska I., Krawczyński M. (1991). Chore dziecko. Warszawa: NK. (Rozdział: Obuchowska I. Rodzice i chore dziecko. s ). 6. Dziecko wobec choroby terminalnej. Rozumienie przez dzieci zagadnienia umierania i śmierci Kształtowanie się pojęcia Boga Opieka paliatywna nad dzieckiem chorym terminalnie. Hospicjum Rodzina dziecka chorego terminalnie. Żałoba 1. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Dziecko w sytuacji choroby zagrażającej życiu. Pediatryczna opieka paliatywna. s ). 2. Pucko Z. (2004). Czy cierpienie ma sens? Teodycea wobec bólu i cierpienia. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Rozdział IX. str ). 3. Hospicja nadziei. (red.) W. Falkowski, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz. (2004). London: The Polish University Abroad. (Rozdział: Choroba terminalna i metody łagodzenia jej skutków. s Złagodzić poczucie straty. s ). 4. de Walden-Gałuszko K. (1992). Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, umierania i śmierci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Rozdział: Problemy psychologiczne okresu terminalnego choroby nowotworowej. s , Problemy psychologiczne choroby nowotworowej u dzieci. Wybrane problemy psychotanatologii. s ). 1. Wysocka A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci. Przegląd Psychologiczny, 33, 3, s Aldridge J. (2008). Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. Kraków: Wydawnictwo WAM. (Rozdział: Unicestwione marzenia. s Poza słowami. s ). 3. Stemplewska-Żakowicz K. (red) (2009). Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. T. 3. Warszawa: Pracownia testów psychologicznych. (Rozdział: Winch B. Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej. s ). 4. Szczepaniak L. (2010). Bóg tak nie chciał. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów. 5. Jarosz M. (1983). Jak człowiek reaguje na chorobę. [W]: M. Jarosz (red.), Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL (s ). 7. Zajęcia praktyczne - diagnozowanie osobowości oraz koncepcji choroby u dzieci przewlekle chorych. Test KBMT-K, Technika Trzy życzenia, Technika Rodzina zwierząt, Film-test Rene Gilla, Test Białej Kartki, ankieta Poznaj siebie, TAT, Linia życia, Test Bajek L.Despert. 1. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Test KBMT-K. Technika Trzy życzenia s Technika Rodzina zwierząt. s ). 2. Murray H.A. i wsp. (1997). Test Apercepcji Tematycznej. Podręcznik. (Jerzy Siuta: tłum.) Warszawa: PTP. 3. Instrukcje/podręczniki do poszczególnych narzędzi badawczych. 8. Psychospołeczne przystosowanie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną. Style i strategie radzenia sobie w sytuacji choroby. Czynniki i uwarunkowania przystosowania dziecka do choroby Adaptacja emocjonalna i społeczna Style i strategie radzenia sobie w sytuacji choroby przewlekłej Pozytywne i negatywne zmiany w zachowaniu dzieci przewlekle chorych 3

4 1. Pilecka W., Majewicz P., Zawadzki A. (1999). Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. (Rozdział: Zasoby osobowości szansą kreatywnej adaptacji dziecka niepełnosprawnego somatycznie. s ). 2. Ogińska-Bulik N. (2001). Wzór zachowania A u dzieci jako czynnik sprzyjający zdrowiu? W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s.69-78). 3. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Zachowanie dziecka w sytuacji choroby przewlekłej. s , Psychospołeczne przystosowanie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną. s ). 4. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Adaptacja dziecka i jego rodziny w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej. s ). 5. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Pozytywne i negatywne zmiany w zachowaniu dzieci przewlekle chorych i kalekich. s ). 6. Pilecka W. (2008). O dziecięcym przekraczaniu siebie. [W]: W. Pilecka, K. Bidziński, M. Pietrzkiewicz (red.). O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. (s ). 1. Earle E.A., Eiser C. (2007). Children's Behaviour Following Diagnosis of Acute Lymphoblastic Leukaemia: A Qualitative Longitudinal Study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12, s Martinez W., Carter J.S., Legato L.J. (2011). Social Competence in Children with Chronic Illness: A Meta-analytic Review. Journal of Pediatric Psychology, 36(8), s Maciarz A. (2001). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls (Rozdział: Wzbogacanie osobowości dziecka w przebiegu choroby. s ). 4. Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Bobrus-Chociej A. (2009). Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część III. Aspekty społeczne alergii pokarmowej. Przegląd Pediatryczny, 39, 2, Banasiak B., Smolewska E., Lípíńska J., Zygmunt A., Biernacka-Zíelińska M., Stańczyk J. (2009). Proces adaptacji do choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie 2-letniej obserwacji. Przegląd Pediatryczny, 39, 3, s Zdebska S., Armata J. (1982). Społeczno-moralne dojrzewanie dzieci leczonych z powodu nowotworowych chorób krwi. Pediatria Polska, 10, s Rodzina dziecka przewlekle chorego. Interakcje społeczne dzieci przewlekle chorych. Sytuacja rodzinna dziecka przewlekle chorego (funkcjonowanie systemu rodzinnego) Przeżycia, reakcje i adaptacja rodziców oraz rodzeństwa w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej Rozwój społeczny, interakcje z grupą rówieśniczą, postawy wobec personelu leczniczego, wychowawców i nauczycieli, stosunek do szkoły Udział rodziny w terapii i pomocy dziecku przewlekle choremu, rola wsparcia społecznego 1. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Interakcje społeczne dzieci przewlekle chorych i kalekich s ). 2. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Psychospołeczne przystosowanie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną. s ). 3. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Adaptacja dziecka i jego rodziny w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej. s Wybrane choroby przewlekłe i dysfunkcje somatyczne. s ). 4. Dziecko chore na astmę. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych. (red.). R. Kurzawa, J. Wyczesany, Kraków: Universitas. (Rozdział: Problematyka pedagogiczna i społeczna dzieci przewlekle chorych. s ). 5. Szczepanik R. (2000). Rodzina wobec chorego dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, Buczyński F.L. (1999). Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. Lublin: Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu Lubelskiego. (Rozdział: Choroba białaczkowa jako stresor wpływający na system rodzinny. s ). 2. Gawłowicz K, Krzyżaniak A. (2009). Wpływ cukrzycy typu 1 u dziecka na funkcjonowanie rodziny. Probl Hig Epidemiol, 90(1): Aldridge J. (2008). Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. Kraków: Wydawnictwo WAM. (Rozdział: Czy macie jeszcze inne dzieci? s ). 4. Eiser C. (1997). Effects of chronic illness on children and their families. Advances in Psychiatric Treatment, 3, s Drotar D. (1995). Relating Parent and Family Functioning to the Psychological Adjustment of Children with Chronic Health Conditions: What have We Learned? What Do We Need To Know? Journal of Pediatric Psychology. 22, 2, s Maciarz A. (2001). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls (Rozdział: Chore dziecko w środowisku rodzinnym. s ). 4

5 7. Bręborowicz A. (2011). Kiedy powiedzieć rodzicom, że dziecko ma astmę? Alergia Astma Immunologia, 16 (3), s Zajęcia praktyczne - diagnoza stylów radzenia sobie, diagnoza funkcjonowania społecznego dzieci przewlekle chorych. Skala Fizycznej i Słownej Agresji Dziecka, Obrazkowy Test Frustracji S.Rozenzweiga, test Niedokończonych Zdań (wersja dla dzieci) J.B.Rottera, Skala I-E J.B.Rottera. Rysunek Rodziny, technika Mapa rodziny, metody socjometryczne 1. Rola J. (1996). Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej. Warszawa: Wydawnictwo WSPS. (Załączniki - s , opis narzędzi w Metodzie - s.49-52). 2. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Technika Mapa rodziny. s Technika Rodzina zwierząt. s ). 3. Lohn Z., Wyczesany J. (1995). Percepcja rodziny przez dzieci chore na astmę. [W]: R. Kurzawa, J. Wyczesany (red.). Dziecko chore na astmę. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych. Kraków: Universitas. (s ). 4. Brzezińska A. (2004). Socjometria. [W]: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. (s ). 11. Rozwój poznawczy dziecka przewlekle chorego Funkcjonowanie poznawcze dzieci, u których choroba lub uraz powoduje organiczne zmiany w mózgu. Funkcjonowanie poznawcze dzieci, u których choroba lub uraz nie powoduje organiczne zmiany w mózgu. Specyfika rozwoju poznawczego w przebiegu wybranych chorób przewlekłych (przewlekła niewydolność wątroby, przewlekłe choroby nerek, wady wrodzone i przewlekłe choroby serca, cukrzyca typu I insulinozależna, astma, mukowiscydoza, ostra białaczka limfoblastyczna) 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Rozwój poznawczy. s ). 2. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Wybrane choroby przewlekłe i dysfunkcje somatyczne. s ). 3. Pilecka W. (1990). Dynamika rozwoju psychicznego dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Wpływ choroby na rozwój i funkcjonowanie procesów poznawczych. s ). 4. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Rozwój umysłowy dzieci przewlekle chorych i kalekich s ). 1. Suris J.-C., Michaud P.-A., Viner R. (2004). The adolescent with a chronic condition. Part I: developmental issues. Arch Dis Child. 89, s Zawadzka B. (2005). Uwarunkowania zdrowotne osiągnięć dydaktycznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. [W]: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. (red.). W. Pilecka, A. Ozga, P.Kurtek. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. (s ). 3. Szumilas E.M. (2005). Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci siedmioletnich z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju. [W]: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. (red.). W. Pilecka, A. Ozga, P.Kurtek. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. (s ). 4. Franiczek W. (1994). Rozwój intelektualny i zaburzenia zachowania dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. Pediatria Polska, Zajęcia praktyczne - diagnozowanie rozwoju poznawczego z uwzględnieniem specyfiki tego rozwoju u dzieci przewlekle chorych. Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Figury Złożonej Reya, Test 15 Słów Reya, Próby do Badania Dominacji Lateralnej, próba kropkowania. Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, Test Matryc Ravena w wersji Standart 1. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T.1. (red.) Z. Dołęga (2010). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (Rozdział: Sprawność percepcyjna i jej ocena u dzieci w wieku szkolnym. Ocena sprawności intelektualnej dzieci w wieku szkolnym. s ). 2. Matczak A., Piotrowska A., Ciarkowska W. (1997). Skala inteligencji D.Wechslera dla dzieci wersja zmodyfikowana (WISC-R). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. 3. Instrukcje/podręczniki do poszczególnych narzędzi badawczych. 5

6 13. Pomoc psychologiczna i psychoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci przewlekle chorych. Pomoc psychologiczna: psychoterapia, psychoprofilaktyka/prewencja, doradztwo, interwencja kryzysowa, mediacja, rehabilitacja, reedukacja, resocjalizacja. Prewencja distresu u dzieci doświadczających hospitalizacji i interwencji medycznych Zasady i strategie promowania zdrowia psychicznego dzieci z przewlekłymi chorobami somatycznymi Wybrane formy pracy terapeutycznej z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną Pomoc psychologiczna rodzinie. Zespół wypalenia u terapeutów i osób wspierających 1. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Wybrane formy pomocy psychologicznej. Psychoterapia dzieci i młodzieży. s ). 2. Nitendel-Bujakowa E. (2001). Praca terapeutyczna z rodziną chorego psychosomatycznie dziecka w ujęciu systemowym. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s ). 3. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Promocja zdrowia psychicznego i prewencja nieprawidłowości rozwoju. s ). 4. Okla W. (2001). Ryzyko zespołu wypalenia i sposoby jego przezwyciężania u terapeutów i osób wspierających. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s ). 5. Bohdan Z. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową refleksje z myślą o przyszłości. s Antoszewska B. Normalizacja warunków życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. s Tojza A. Normalizacja warunków życia dziecka z chorobą nowotworową przebywającego na leczeniu szpitalnym. s ). 1. Michaud P.-A., Suris J.-C., Viner R. (2004). The adolescent with a chronic condition. Part II: healthcare provision. Arch Dis Child, 89, s Szczupał B. (2005). Wykorzystanie książki w terapii dziecka przewlekle chorego w zakładzie leczniczym. [W]: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. (red.). W. Pilecka, A. Ozga, P.Kurtek. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. (s ). 3. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Psychoterapia osób chorujących na astmę oskrzelową i ich rodzin. s ). 4. Januszewski A. (2001). Podstawy i charakterystyczne elementy terapii psychoanalitycznej w chorobach skóry. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s ). 5. Prajsner B., Zając A., Gergont A., Stolarska U. (2007). Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii u dzieci i młodzieży z samoistnymi bolami głowy. 16, 31, s Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. (red.) A.E. Kadzin, J.R. Weisz. (2006). Kraków: WUJ. (Rozdział: Podstawy badań nad terapią dzieci i młodzieży. s. 3-85). 14. Zajęcia praktyczne - Pomoc psychologiczna i psychoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci przewlekle chorych Terapia zabawowa, muzykoterapia, techniki arteterapeutyczne. Relaksacja, Trening Autogenny Schultza. Wizualizacja. Techniki modelowania zachowań, granie ról, trening umiejętności społecznych. Terapia poznawcza. Zajęcia indywidualne i grupowe. Pomoc rodzinie (wspieranie rodziców, rodzeństwa). 1. Pilecka W., Majewicz P., Zawadzki A. (1999). Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. 2. Buchalter S.I. (2006). Terapia sztuką. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 3. Gąsienica-Szostak A. (2003). Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 4. Day J. (1994). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Sposoby pozytywnego oddziaływania na własne zdrowie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 5. Brearley G. (1999). Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 6. Lazarus A. (2000). Wyobraźnia w psychoterapii. Gdańsk: GWP. 7. Kaduson H., Schaefer C. (2002). Zabawa w psychoterapii. Gdańsk: GWP. 8. Barker P. (2000). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: GWP. 15. Zajęcia praktyczne - Pomoc psychologiczna i psychoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci przewlekle chorych - c.d. 6

7 Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji/referatu dla grupy, aktywny udział w omówieniu tematyki zajęć, zaliczenie kolokwium końcowego Obecność: 2 nieobecności nieusprawiedliwione Dyżur : poniedziałek , p.321 Kontakt: Materiały do zajęć: Skrzynka: Hasło: dzprzch2012 Literatura uzupełniająca: 1. Gasiulowa A. (1993). Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu a ich środowisko rodzinne, Bydgoszcz: Wyd. WSP. 2. Gerc K., Przetacznik J. (1997). Wiedza o schorzeniu oraz jej wpływ na funkcjonowanie dzieci z głęboką skoliozą, [w]: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP, z. 205, Prace Psychologiczne VII, red. W. Pilecka, A. Maurer. 3. Januszewska E. (2001). Psychosomatyczne aspekty choroby skóry (Neurodermitis). [w]: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s.79-96). 4. Kowalik S., Brzeziński J. (1993). Diagnoza kliniczna. [w]: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. 5. Nowakowska M. T. (1983), Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych, trwałego upośledzenia zdrowia, oraz chorób nieuleczalnych i zagrażających życiu, [w]: M. Jarosz (red.), Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL. 6. Thompson R. J., Gustafson K. E. (1996). Epidemiology and classification, in: R. J. Thompson, K. E. Gustafson, Adaptation to chronic childhood illness, Washington, APS. 7. Sauer R. (1993). Dzieci wobec cierpienia. Warszawa: PAX. 8. Sęk H. (1997), Psychologia wobec promocji zdrowia, [w]: I. Heszen_Niejodek, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Warszawa, PWN 9. Ślenzak J. (1984), Uczeń z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, Warszawa, WsiP. 10. Trzęsowska-Greszta E. (1994), Psychologiczne problemy dziecka chorującego na białaczkę, Zdrowie Psychiczne, Wallander J. L., Thompson R. J. (1995). Psychosocial adjustment of children with chronic physical condition, in: M. C. Roberts, Handbook of pediatric psychology, London, Guilford Press. 12. Werka T. (1997). Stres i ból. [W]: T. Górska, Grabowska A., Zagrodzka J, Mózg a zachowanie. Warszawa: PWN. 7

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Organizatorzy: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny prof. dr hab. Marina Zalewska dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA RODZINY ROK AKADEMICKI 2015/2016 OPIEKUN: PROF. DR HAB. TERESA ROSTROWSKA. Moduł I - Jakość życia małżeńskiego i rodzinnego

PSYCHOLOGIA RODZINY ROK AKADEMICKI 2015/2016 OPIEKUN: PROF. DR HAB. TERESA ROSTROWSKA. Moduł I - Jakość życia małżeńskiego i rodzinnego ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA RODZINY OPIEKUN: PROF. DR HAB. TERESA ROSTROWSKA Wyraźnie i dynamicznie zachodzące w ostatnich latach przemiany w życiu społecznym wywarły istotny wpływ na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii i Program uzupełniający dla osób posiadających

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia Warszawa 2009 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychoterapia 1 (160) 2012 strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1 Ps y c h o l o g i c a l a s p e c t s o f f u n c t i o n i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Psychologia lekarska Kod modułu LK.3.D.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSHE

ZESZYTY NAUKOWE WSHE ZESZYTY NAUKOWE WSHE Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ZESZYTY NAUKOWE WSHE Tom XXXIII Półrocznik

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin

Załącznik nr 1 do SIWZ. Tematyka obszaru. godzin Załącznik nr 1 do SIWZ Nr zada nia Obszar Liczba godzin Tematyka obszaru I. Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli 1.1 System oświatowy. 15 System oświatowy Sieć instytucji szkolnych System

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

DZIECKO U PROGU SZKOŁY

DZIECKO U PROGU SZKOŁY DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH GOTOWOŚĆ DO NAUKI Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Social functioning of family with disabled child Ewa Sendecka 1 Ewa Wiśniewska 2, Elżbieta Krajewska-Kułak 3, Wojciech Kułak 4 1 Ewa Sendecka

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA UTRATY ZDROWIA

SYTUACJA UTRATY ZDROWIA Barbara Dobrzańska-Socha SYTUACJA UTRATY ZDROWIA Problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego SYTUACJA UTRATY ZDROWIA Barbara Dobrzańska-Socha SYTUACJA UTRATY

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo