Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne. Sylabus do ćwiczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne. Sylabus do ćwiczeń"

Transkrypt

1 Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne Yuliya Tarnavska 1. Rozumienie dziecka jako osoby. Dziecko przewlekle chore w środowisku szpitalnym. Szpital przyjazny dziecku. Sylabus do ćwiczeń 1. Sęk H. (2008). Psychologia kliniczna. T.II. Warszawa: Wydawnictwo PWN. (Rozdział 2.2. Rozumienie dziecka jako osoby. s ). 2. Dangel T. (2007). Godność dziecka refleksja lekarza. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2006, vol. 4, (s ). 3. Zalewska-Meler A. (2009). Od izolacji do adaptacji - funkcjonowanie dziecka w środowisku szpitalnym. [w:] T. Zółkowska, L. Konopska (red.), W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, Szczecin. 4. Perek M., Cepuch G. (2008). Dziecko w szpitalu a ryzyko krzywdzenia instytucjonalnego. Studia Medyczne, 11, s Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Dziecko w roli pacjenta. s ). 6. Obuchowska I. (red.). (1991). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WsiP. (Rozdział 4.1. Wielgosz E. Dzieci przewlekle chore. s ). 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Choroba przewlekła a rozwój dziecka. s ). 2. Obuchowska I., Krawczyński M. (1991). Chore dziecko. Warszawa: NK. (Rozdział: Obuchowska I. Rodzice i chore dziecko. s ). 3. Łukasik R., Woś H. (2009). Postawy personelu medycznego wobec pobytu rodziców w szpitalu wraz z chorym dzieckiem. Problemy Pielęgniarstwa, 17, 2, s Kołodziej W. (2009). Dobro dziecka jako interdyscyplinarny problem współczesnych realiów kulturalno-społecznych. [w:] T. Zółkowska, L. Konopska (red.), W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, Szczecin. 2. Emocje i przeżycia dzieci przewlekle chorych i ich rodzin. Potrzeby dzieci przewlekle chorych. Ból i cierpienie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Zachowanie dziecka w sytuacji choroby przewlekłej. s ). 2. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Zmaganie się dziecka z chorobą. s ). 3. Obuchowska I., Krawczyński M. (1991). Chore dziecko. Warszawa: NK. (Rozdział: Obuchowska I. Rodzice i chore dziecko. s ). 4. Góralczyk E. (2009). Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. (s ). 1. Janion E. (2000). Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci przewlekle chorych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, Ostrowski T.M. (1995). Potrzeby psychiczne dzieci chorych somatycznie. [W]: R. Kurzawa, J. Wyczesany (red.). Dziecko chore na astmę. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych. Kraków: Universitas. (s ). 3. Grochmal-Bach B. (2001). Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (Rozdział: Znaczenie rewalidacji na różnych poziomach adaptacji. s ). 4. Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. (red.) B. Woynarowska (2010). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Rozdział: Wpływ chorób przewlekłych na rozwój, zachowania i sytuację szkolną dzieci i młodzieży. s ). 5. Pinquart M., Shen Y. (2011). Depressive Symptoms in Children and Adolescents with Chronic Physical Illness: An Updated Meta-Analysis. Journal of Pediatric Psychology, 36(4), s Diagnoza psychologiczna dzieci przewlekle chorych. Zagadnienia teoretyczne. Specyfika kontaktu diagnostycznego z dzieckiem chorym. Podstawowe strategie: wywiad, obserwacja, techniki projekcyjne, narzędzia samoopisowe. 1

2 1. Pecyna M.B. (1998). Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Warszawa: Wyd. Żak. (Rozdział: Ogólne zasady rozpoznawania zaburzeń zachowania w wieku rozwojowym. s ). 2. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Zalewska M. Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. s ). 3. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Schier K., Wąs M. Diagnoza funkcjonowania psychicznego dzieci przy użyciu metod projekcyjnych. s ). 4. Stemplewska-Żakowicz K. (red) (2009). Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. T. 3. Warszawa: Pracownia testów psychologicznych. (Rozdział: Trudne rozmowy z uczniami. Wywiad psychologiczny z dzieckiem w pracy psychologa szkolnego. s ). 1. Dołęga Z. (2010). Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej dzieci szkolnych. [W]: Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T.1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (s ). 2. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Chrząstowski S. Czy diagnoza ma sens? Miejsce diagnozy we współczesnej systemowej terapii rodzin. s ). 3. Oster D.O., Gould P. (2011). Rysunek w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rozdział: Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii. Zastosowanie rysunku w procesie oceny osobowości. s ). 4. Zajęcia praktyczne - diagnozowanie potrzeb i przeżyć dzieci przewlekle chorych. Diagnozowanie potrzeb i przeżyć, funkcjonowania emocjonalnego. Metody samoopisowe: Inwentarz Depresyjności Dziecka CDI M.Kovacs, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (ISCLD), Skala Chwiejności Emocjonalnej, Skala Jawnego Niepokoju Jaki jesteś. Techniki projekcyjne: Dom-Drzewo-Człowiek, rysunek Osoba w deszczu, Zwierzyniec, Test Barwnych Piramid. 1. Braun-Gałkowska M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL. 2. Rola J. (2001). Depresja u dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (Rozdział: Etiologia zaburzeń depresyjnych. Metody pomiaru depresji u dzieci. s ). 3. Rola J. (1996). Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej. Warszawa: Wydawnictwo WSPS. (Załączniki - s , opis narzędzi w Metodzie - s.49-52). 4. Kosmala E. (2001). Analiza syndromu lęku w astmie oskrzelowej. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s.39-51). 5. Gasiulowa A. (1998). Postrzeganie w rodzinie i wizja własnej choroby u dzieci ze schorzeniami nowotworowymi. [W]: B. Aouil (red.). Człowiek niepełnosprawny - zagrożenia i szanse rozwoju. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP (s ). 1. Oster D.O., Gould P. (2011). Rysunek w psychoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rozdział: Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii. Zastosowanie rysunku w procesie oceny osobowości. s ). 2. Święcicka M. (red). (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat. (Rozdział: Zalewska M. Obserwacja psychologiczna w procesie diagnozy klinicznej dziecka. s ; Rozdział: Chrząstowski S. Czy diagnoza ma sens? Miejsce diagnozy we współczesnej systemowej terapii rodzin. s ; Rozdział: Schier K., Wąs M. Diagnoza funkcjonowania psychicznego dzieci przy użyciu metod projekcyjnych. s ). 3. Stemplewska-Żakowicz K. (red) (2009). Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. T. 3. Warszawa: Pracownia testów psychologicznych. (Rozdział: Trudne rozmowy z uczniami. Wywiad psychologiczny z dzieckiem w pracy psychologa szkolnego. s ). 5. Kształtowanie się obrazu świata i obrazu samego siebie u dzieci przewlekle chorych. Rozumienie zdrowia i choroby przez dzieci Koncepcja samego siebie, świata i własnej choroby Kształtowanie się osobowości dzieci przewlekle chorych 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Kształtowanie się koncepcji siebie, świata i własnej choroby, s ). 2. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Wybrane choroby przewlekłe i dysfunkcje somatyczne. s ). 3. Pilecka W. (1990). Dynamika rozwoju psychicznego dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Kształtowanie się osobowości dziecka w sytuacji choroby. s ). 4. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Kształtowanie się osobowości dzieci przewlekle chorych i kalekich. s ). 5. Pecyna M.B. (2000). Dzieci w stanie zdrowia i choroby. [W]: M.B. Pecyna, Dziecko i jego choroba. Warszawa: Wyd. Żak (s ). 2

3 1. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Bez tchu i bez słowa... s ). 2. Kaczmarek A., Bodalski J. (2008). Obraz własnej choroby a poziom lęku i depresji u młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1. Przegląd Pediatryczny, 38, 1, s Bishop G.D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: ASTRUM (Rozdział: Choroba: percepcja symptomów i szukanie pomocy). 4. Pinquart M., Shen Y. (2011). Behavior Problems in Children and Adolescents With Chronic Physical Illness: A Meta- Analysis. Journal of Pediatric Psychology, 36(9), s Stańczyk A., Tomczyk-Rusińska A. (1998). Wpływ astmy atopowej na funkcjonowanie dzieci w sytuacjach problemowych. Alergia Astma Immunologia, 3, 4, s Obuchowska I., Krawczyński M. (1991). Chore dziecko. Warszawa: NK. (Rozdział: Obuchowska I. Rodzice i chore dziecko. s ). 6. Dziecko wobec choroby terminalnej. Rozumienie przez dzieci zagadnienia umierania i śmierci Kształtowanie się pojęcia Boga Opieka paliatywna nad dzieckiem chorym terminalnie. Hospicjum Rodzina dziecka chorego terminalnie. Żałoba 1. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Dziecko w sytuacji choroby zagrażającej życiu. Pediatryczna opieka paliatywna. s ). 2. Pucko Z. (2004). Czy cierpienie ma sens? Teodycea wobec bólu i cierpienia. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Rozdział IX. str ). 3. Hospicja nadziei. (red.) W. Falkowski, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz. (2004). London: The Polish University Abroad. (Rozdział: Choroba terminalna i metody łagodzenia jej skutków. s Złagodzić poczucie straty. s ). 4. de Walden-Gałuszko K. (1992). Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, umierania i śmierci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Rozdział: Problemy psychologiczne okresu terminalnego choroby nowotworowej. s , Problemy psychologiczne choroby nowotworowej u dzieci. Wybrane problemy psychotanatologii. s ). 1. Wysocka A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci. Przegląd Psychologiczny, 33, 3, s Aldridge J. (2008). Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. Kraków: Wydawnictwo WAM. (Rozdział: Unicestwione marzenia. s Poza słowami. s ). 3. Stemplewska-Żakowicz K. (red) (2009). Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. T. 3. Warszawa: Pracownia testów psychologicznych. (Rozdział: Winch B. Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej. s ). 4. Szczepaniak L. (2010). Bóg tak nie chciał. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów. 5. Jarosz M. (1983). Jak człowiek reaguje na chorobę. [W]: M. Jarosz (red.), Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL (s ). 7. Zajęcia praktyczne - diagnozowanie osobowości oraz koncepcji choroby u dzieci przewlekle chorych. Test KBMT-K, Technika Trzy życzenia, Technika Rodzina zwierząt, Film-test Rene Gilla, Test Białej Kartki, ankieta Poznaj siebie, TAT, Linia życia, Test Bajek L.Despert. 1. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Test KBMT-K. Technika Trzy życzenia s Technika Rodzina zwierząt. s ). 2. Murray H.A. i wsp. (1997). Test Apercepcji Tematycznej. Podręcznik. (Jerzy Siuta: tłum.) Warszawa: PTP. 3. Instrukcje/podręczniki do poszczególnych narzędzi badawczych. 8. Psychospołeczne przystosowanie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną. Style i strategie radzenia sobie w sytuacji choroby. Czynniki i uwarunkowania przystosowania dziecka do choroby Adaptacja emocjonalna i społeczna Style i strategie radzenia sobie w sytuacji choroby przewlekłej Pozytywne i negatywne zmiany w zachowaniu dzieci przewlekle chorych 3

4 1. Pilecka W., Majewicz P., Zawadzki A. (1999). Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. (Rozdział: Zasoby osobowości szansą kreatywnej adaptacji dziecka niepełnosprawnego somatycznie. s ). 2. Ogińska-Bulik N. (2001). Wzór zachowania A u dzieci jako czynnik sprzyjający zdrowiu? W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s.69-78). 3. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Zachowanie dziecka w sytuacji choroby przewlekłej. s , Psychospołeczne przystosowanie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną. s ). 4. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Adaptacja dziecka i jego rodziny w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej. s ). 5. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Pozytywne i negatywne zmiany w zachowaniu dzieci przewlekle chorych i kalekich. s ). 6. Pilecka W. (2008). O dziecięcym przekraczaniu siebie. [W]: W. Pilecka, K. Bidziński, M. Pietrzkiewicz (red.). O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. (s ). 1. Earle E.A., Eiser C. (2007). Children's Behaviour Following Diagnosis of Acute Lymphoblastic Leukaemia: A Qualitative Longitudinal Study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12, s Martinez W., Carter J.S., Legato L.J. (2011). Social Competence in Children with Chronic Illness: A Meta-analytic Review. Journal of Pediatric Psychology, 36(8), s Maciarz A. (2001). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls (Rozdział: Wzbogacanie osobowości dziecka w przebiegu choroby. s ). 4. Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Bobrus-Chociej A. (2009). Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część III. Aspekty społeczne alergii pokarmowej. Przegląd Pediatryczny, 39, 2, Banasiak B., Smolewska E., Lípíńska J., Zygmunt A., Biernacka-Zíelińska M., Stańczyk J. (2009). Proces adaptacji do choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie 2-letniej obserwacji. Przegląd Pediatryczny, 39, 3, s Zdebska S., Armata J. (1982). Społeczno-moralne dojrzewanie dzieci leczonych z powodu nowotworowych chorób krwi. Pediatria Polska, 10, s Rodzina dziecka przewlekle chorego. Interakcje społeczne dzieci przewlekle chorych. Sytuacja rodzinna dziecka przewlekle chorego (funkcjonowanie systemu rodzinnego) Przeżycia, reakcje i adaptacja rodziców oraz rodzeństwa w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej Rozwój społeczny, interakcje z grupą rówieśniczą, postawy wobec personelu leczniczego, wychowawców i nauczycieli, stosunek do szkoły Udział rodziny w terapii i pomocy dziecku przewlekle choremu, rola wsparcia społecznego 1. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Interakcje społeczne dzieci przewlekle chorych i kalekich s ). 2. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Psychospołeczne przystosowanie dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną. s ). 3. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Adaptacja dziecka i jego rodziny w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej. s Wybrane choroby przewlekłe i dysfunkcje somatyczne. s ). 4. Dziecko chore na astmę. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych. (red.). R. Kurzawa, J. Wyczesany, Kraków: Universitas. (Rozdział: Problematyka pedagogiczna i społeczna dzieci przewlekle chorych. s ). 5. Szczepanik R. (2000). Rodzina wobec chorego dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, Buczyński F.L. (1999). Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. Lublin: Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu Lubelskiego. (Rozdział: Choroba białaczkowa jako stresor wpływający na system rodzinny. s ). 2. Gawłowicz K, Krzyżaniak A. (2009). Wpływ cukrzycy typu 1 u dziecka na funkcjonowanie rodziny. Probl Hig Epidemiol, 90(1): Aldridge J. (2008). Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. Kraków: Wydawnictwo WAM. (Rozdział: Czy macie jeszcze inne dzieci? s ). 4. Eiser C. (1997). Effects of chronic illness on children and their families. Advances in Psychiatric Treatment, 3, s Drotar D. (1995). Relating Parent and Family Functioning to the Psychological Adjustment of Children with Chronic Health Conditions: What have We Learned? What Do We Need To Know? Journal of Pediatric Psychology. 22, 2, s Maciarz A. (2001). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls (Rozdział: Chore dziecko w środowisku rodzinnym. s ). 4

5 7. Bręborowicz A. (2011). Kiedy powiedzieć rodzicom, że dziecko ma astmę? Alergia Astma Immunologia, 16 (3), s Zajęcia praktyczne - diagnoza stylów radzenia sobie, diagnoza funkcjonowania społecznego dzieci przewlekle chorych. Skala Fizycznej i Słownej Agresji Dziecka, Obrazkowy Test Frustracji S.Rozenzweiga, test Niedokończonych Zdań (wersja dla dzieci) J.B.Rottera, Skala I-E J.B.Rottera. Rysunek Rodziny, technika Mapa rodziny, metody socjometryczne 1. Rola J. (1996). Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej. Warszawa: Wydawnictwo WSPS. (Załączniki - s , opis narzędzi w Metodzie - s.49-52). 2. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Technika Mapa rodziny. s Technika Rodzina zwierząt. s ). 3. Lohn Z., Wyczesany J. (1995). Percepcja rodziny przez dzieci chore na astmę. [W]: R. Kurzawa, J. Wyczesany (red.). Dziecko chore na astmę. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych. Kraków: Universitas. (s ). 4. Brzezińska A. (2004). Socjometria. [W]: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. (s ). 11. Rozwój poznawczy dziecka przewlekle chorego Funkcjonowanie poznawcze dzieci, u których choroba lub uraz powoduje organiczne zmiany w mózgu. Funkcjonowanie poznawcze dzieci, u których choroba lub uraz nie powoduje organiczne zmiany w mózgu. Specyfika rozwoju poznawczego w przebiegu wybranych chorób przewlekłych (przewlekła niewydolność wątroby, przewlekłe choroby nerek, wady wrodzone i przewlekłe choroby serca, cukrzyca typu I insulinozależna, astma, mukowiscydoza, ostra białaczka limfoblastyczna) 1. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Rozwój poznawczy. s ). 2. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Wybrane choroby przewlekłe i dysfunkcje somatyczne. s ). 3. Pilecka W. (1990). Dynamika rozwoju psychicznego dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Wpływ choroby na rozwój i funkcjonowanie procesów poznawczych. s ). 4. Pilecka W., Pilecki J. (1989). Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. (Rozdział: Rozwój umysłowy dzieci przewlekle chorych i kalekich s ). 1. Suris J.-C., Michaud P.-A., Viner R. (2004). The adolescent with a chronic condition. Part I: developmental issues. Arch Dis Child. 89, s Zawadzka B. (2005). Uwarunkowania zdrowotne osiągnięć dydaktycznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. [W]: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. (red.). W. Pilecka, A. Ozga, P.Kurtek. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. (s ). 3. Szumilas E.M. (2005). Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci siedmioletnich z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju. [W]: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. (red.). W. Pilecka, A. Ozga, P.Kurtek. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. (s ). 4. Franiczek W. (1994). Rozwój intelektualny i zaburzenia zachowania dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. Pediatria Polska, Zajęcia praktyczne - diagnozowanie rozwoju poznawczego z uwzględnieniem specyfiki tego rozwoju u dzieci przewlekle chorych. Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Test Figury Złożonej Reya, Test 15 Słów Reya, Próby do Badania Dominacji Lateralnej, próba kropkowania. Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, Test Matryc Ravena w wersji Standart 1. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T.1. (red.) Z. Dołęga (2010). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (Rozdział: Sprawność percepcyjna i jej ocena u dzieci w wieku szkolnym. Ocena sprawności intelektualnej dzieci w wieku szkolnym. s ). 2. Matczak A., Piotrowska A., Ciarkowska W. (1997). Skala inteligencji D.Wechslera dla dzieci wersja zmodyfikowana (WISC-R). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. 3. Instrukcje/podręczniki do poszczególnych narzędzi badawczych. 5

6 13. Pomoc psychologiczna i psychoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci przewlekle chorych. Pomoc psychologiczna: psychoterapia, psychoprofilaktyka/prewencja, doradztwo, interwencja kryzysowa, mediacja, rehabilitacja, reedukacja, resocjalizacja. Prewencja distresu u dzieci doświadczających hospitalizacji i interwencji medycznych Zasady i strategie promowania zdrowia psychicznego dzieci z przewlekłymi chorobami somatycznymi Wybrane formy pracy terapeutycznej z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną Pomoc psychologiczna rodzinie. Zespół wypalenia u terapeutów i osób wspierających 1. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. (red.) W. Pilecka. (2011). Kraków: WUJ. (Rozdział: Wybrane formy pomocy psychologicznej. Psychoterapia dzieci i młodzieży. s ). 2. Nitendel-Bujakowa E. (2001). Praca terapeutyczna z rodziną chorego psychosomatycznie dziecka w ujęciu systemowym. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s ). 3. Pilecka W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: Wyd. UJ. (Rozdział: Promocja zdrowia psychicznego i prewencja nieprawidłowości rozwoju. s ). 4. Okla W. (2001). Ryzyko zespołu wypalenia i sposoby jego przezwyciężania u terapeutów i osób wspierających. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s ). 5. Bohdan Z. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową refleksje z myślą o przyszłości. s Antoszewska B. Normalizacja warunków życia dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. s Tojza A. Normalizacja warunków życia dziecka z chorobą nowotworową przebywającego na leczeniu szpitalnym. s ). 1. Michaud P.-A., Suris J.-C., Viner R. (2004). The adolescent with a chronic condition. Part II: healthcare provision. Arch Dis Child, 89, s Szczupał B. (2005). Wykorzystanie książki w terapii dziecka przewlekle chorego w zakładzie leczniczym. [W]: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. (red.). W. Pilecka, A. Ozga, P.Kurtek. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. (s ). 3. Schier K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (Rozdział: Psychoterapia osób chorujących na astmę oskrzelową i ich rodzin. s ). 4. Januszewski A. (2001). Podstawy i charakterystyczne elementy terapii psychoanalitycznej w chorobach skóry. W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s ). 5. Prajsner B., Zając A., Gergont A., Stolarska U. (2007). Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii u dzieci i młodzieży z samoistnymi bolami głowy. 16, 31, s Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. (red.) A.E. Kadzin, J.R. Weisz. (2006). Kraków: WUJ. (Rozdział: Podstawy badań nad terapią dzieci i młodzieży. s. 3-85). 14. Zajęcia praktyczne - Pomoc psychologiczna i psychoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci przewlekle chorych Terapia zabawowa, muzykoterapia, techniki arteterapeutyczne. Relaksacja, Trening Autogenny Schultza. Wizualizacja. Techniki modelowania zachowań, granie ról, trening umiejętności społecznych. Terapia poznawcza. Zajęcia indywidualne i grupowe. Pomoc rodzinie (wspieranie rodziców, rodzeństwa). 1. Pilecka W., Majewicz P., Zawadzki A. (1999). Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. 2. Buchalter S.I. (2006). Terapia sztuką. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 3. Gąsienica-Szostak A. (2003). Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 4. Day J. (1994). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Sposoby pozytywnego oddziaływania na własne zdrowie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 5. Brearley G. (1999). Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 6. Lazarus A. (2000). Wyobraźnia w psychoterapii. Gdańsk: GWP. 7. Kaduson H., Schaefer C. (2002). Zabawa w psychoterapii. Gdańsk: GWP. 8. Barker P. (2000). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: GWP. 15. Zajęcia praktyczne - Pomoc psychologiczna i psychoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci przewlekle chorych - c.d. 6

7 Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji/referatu dla grupy, aktywny udział w omówieniu tematyki zajęć, zaliczenie kolokwium końcowego Obecność: 2 nieobecności nieusprawiedliwione Dyżur : poniedziałek , p.321 Kontakt: Materiały do zajęć: Skrzynka: Hasło: dzprzch2012 Literatura uzupełniająca: 1. Gasiulowa A. (1993). Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu a ich środowisko rodzinne, Bydgoszcz: Wyd. WSP. 2. Gerc K., Przetacznik J. (1997). Wiedza o schorzeniu oraz jej wpływ na funkcjonowanie dzieci z głęboką skoliozą, [w]: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP, z. 205, Prace Psychologiczne VII, red. W. Pilecka, A. Maurer. 3. Januszewska E. (2001). Psychosomatyczne aspekty choroby skóry (Neurodermitis). [w]: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka, red. L.Szewczyk, A.Kulik. Lublin: TN KUL (s.79-96). 4. Kowalik S., Brzeziński J. (1993). Diagnoza kliniczna. [w]: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. 5. Nowakowska M. T. (1983), Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych, trwałego upośledzenia zdrowia, oraz chorób nieuleczalnych i zagrażających życiu, [w]: M. Jarosz (red.), Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL. 6. Thompson R. J., Gustafson K. E. (1996). Epidemiology and classification, in: R. J. Thompson, K. E. Gustafson, Adaptation to chronic childhood illness, Washington, APS. 7. Sauer R. (1993). Dzieci wobec cierpienia. Warszawa: PAX. 8. Sęk H. (1997), Psychologia wobec promocji zdrowia, [w]: I. Heszen_Niejodek, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Warszawa, PWN 9. Ślenzak J. (1984), Uczeń z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, Warszawa, WsiP. 10. Trzęsowska-Greszta E. (1994), Psychologiczne problemy dziecka chorującego na białaczkę, Zdrowie Psychiczne, Wallander J. L., Thompson R. J. (1995). Psychosocial adjustment of children with chronic physical condition, in: M. C. Roberts, Handbook of pediatric psychology, London, Guilford Press. 12. Werka T. (1997). Stres i ból. [W]: T. Górska, Grabowska A., Zagrodzka J, Mózg a zachowanie. Warszawa: PWN. 7

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Moduł 190: Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. 2. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychologia Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychoonkologia./ Moduł 102.: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychoonkology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA analiza psychologiczna Beata Dobińska psycholog Zachodniopomorska Szkoła Biznesu CHOROBA PRZEWLEKŁA A FUNKCJONOWANIE DZIECKA 1569,7 tys. dzieci i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów III azwa ogólna bloku przedmiotów Obszar zastosowań psychologii kliniczno wychowawczej dzieci i młodzieży Semestr studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka przewlekle chorego i z chorobami genetycznymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne. Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Społeczny kontekst zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Moduł 188: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia. Prof. Krzysztof Owczarek. III rok. zimowy + letni.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia. Prof. Krzysztof Owczarek. III rok. zimowy + letni. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/16

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ Moduł 100 : Psychopatologia Rozwoju Dzieci i Młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Children

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie

Szkolenie Szkolenie 01.11.2010. Zapraszamy na szkolenie: psychologów, terapeutów, rehabilitantów, osoby dotknięte chorobą nowotworową lub mające bliskich chorych na raka oraz wszystkich zainteresowanych tematyką

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mental handicap

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Psychologia. udział w ćwiczeniach 3*3h. konsultacje 1*1h - 46h 38h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do -h. ćwiczeń.

Psychologia. udział w ćwiczeniach 3*3h. konsultacje 1*1h - 46h 38h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do -h. ćwiczeń. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Wykłady: Literatura. Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula

Wykłady: Literatura. Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula Wykłady: 1. Pojęcie promocji zdrowia i zjawisk pokrewnych: jakość życia, prewencja zaburzeń, edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wybrane zaburzenia: agresja, ADHD, zachowanie wycofujące i submisyjne - rozpoznawanie objawów, analiza mechanizmów. Moduł 188: Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga Profil kształcenia: ogólno akademicki AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom drugi tytuł zawodowy absolwenta: magister Moduł / przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Związki psychiki i ciała w kontekście zdrowia i choroby / Moduł 102 : Człowiek w zdrowiu i chorobie

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Związki psychiki i ciała w kontekście zdrowia i choroby / Moduł 102 : Człowiek w zdrowiu i chorobie SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Związki psychiki i ciała w kontekście zdrowia i choroby / Moduł 102 : Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA i PSYCHOTERAPIA - rok akademicki 2014/2015 -

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA i PSYCHOTERAPIA - rok akademicki 2014/2015 - REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA i PSYCHOTERAPIA - rok akademicki 2014/2015 - (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Kierunek i rok studiów: Studia stacjonarne II rok, semestr 4, Studia niestacjonarne III rok, 6 semestr; II rok USM, 4 semestr. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE I PRAWNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Powstań, ty, który

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia radzenia sobie ze stresem 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of coping with stress 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

ALDRIDGE J.: Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. Kraków 2008. Sygnatura: 41003

ALDRIDGE J.: Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem. Kraków 2008. Sygnatura: 41003 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach KSIĄŻKI: 43-100 Tychy, ul. Andersa 6a, tel./fax (32) 227 47 03, http://tychy.pbw.katowice.pl/; e-mail: tychy@pbw.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016 REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016 (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący Załącznik

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Testy inteligencji - opis przedmiotu

Testy inteligencji - opis przedmiotu Testy inteligencji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testy inteligencji Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-TI-L-S14_pNadGenS63YE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych

OPIS PRZEDMIOTU. Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Biologia z przyrodą Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching 1 Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Grażyna Rudkowska

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ Syllabus Psychologia dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI szkoły podstawowej) /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Nazwa przedmiotu Psychologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami sprzężonymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICJA

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICJA Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach 43-100 Tychy, ul. Andersa 6a tel./fax (032) 227 47 03, http://tychy.pbw.katowice.pl/; e-mail: tychy@pbw.katowice.pl -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Pierwszy kontakt z klientem - wywiad kliniczny./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Diagnostyka komputerowa Computer diagnostics

Sylabus. Diagnostyka komputerowa Computer diagnostics Sylabus Nazwa przedmiotu (w j. polskim i angielskim) Nazwisko i imię prowadzącego (stopień i tytuł naukowy) Rok i semestr studiów Diagnostyka komputerowa Computer diagnostics Dr Dorota Siemieniecka Zimowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)./ Moduł 104.: Wybrane zagadnienia psychoterapii.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)./ Moduł 104.: Wybrane zagadnienia psychoterapii. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)./ Moduł 104.: Wybrane zagadnienia psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe Justyna Mróz psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii UJK. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Szkoły Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Wyższa

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Deficyty rozwojowe u dzieci (11-R2N-14-r2_5) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Socjologia medycyny SM/D Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Socjologia medycyny SM/D Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju. 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Metody badania rodziny./ Moduł 150..: Psychologia Rodziny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methods of the family diagnosis 3.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2013/2014) (20 godzin)

TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2013/2014) (20 godzin) TREŚCI ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (Studia II stopnia Rok I, sem.1, studia niestacjonarne 2013/2014) (20 godzin) 28.09.2013 studenci przed zajęciami zmieniają stroje na sportowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Psychologia kliniczna Grupa

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo