Życie aktywności Nawigując przez aplikacje poszczególne Aktywności przechodzą pomiędzy stanami. Dla przykładu gdy aktywność uruchamia się po raz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życie aktywności Nawigując przez aplikacje poszczególne Aktywności przechodzą pomiędzy stanami. Dla przykładu gdy aktywność uruchamia się po raz"

Transkrypt

1 Życie aktywności Nawigując przez aplikacje poszczególne Aktywności przechodzą pomiędzy stanami. Dla przykładu gdy aktywność uruchamia się po raz pierwszy najpierw znajduje się w tle systemu gdzie otrzymuje focus. W czasie działania system wywołuje serie metod związanych z cyklem życia aktywności, w zależności od działań użytkownika uruchamiane są różne stany aplikacji. Tworząc aplikacje androidową mamy możliwość określenia zachowania aktywności podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stanami.

2 Tworząc aktywności: W zależności od skomplikowania aktywności nie konieczne jest implementowanie wszystkich metod z cyklu życiowego. Ważne jest jednak aby wiedzieć jak poszczególne działają i jak się je implementuje aby zapewnić odpowiednie zachowywanie programu.

3 Tworząc aktywności należy pilnować aby: Nie zawiesza się gdy do użytkownika ktoś dzwoni albo użytkownik zmienia aplikacje w trakcie korzystania z naszego programu Nie zużywa zasobów kiedy nie jest używany Nie traci informacji przy opuszczeniu aplikacji przez użytkownika i jest w stanie powrócić do tego samego punktu po powrocie do aplikacji Nie zawiesza się i nie traci danych podczas zmiany orientacji.

4

5 Aktywność przez dłuższy okres czasu występować może tylko w 3 z tych stanów: Resumed ( running ) Aktywność działa na głównym ekranie, użytkownik może wchodzić w interakcje z programem Paused Aplikacja jest częściowo zasłonięta inna aktywnością inna aktywność jest półprzeźroczysta albo nie zasłania całego ekranu. Zatrzymana aktywność nie otrzymuje żadnych inputów i nie przetwarza żadnego kodu. Stopped Aktywnośc jest w ogóle niewidoczna, znajduje się w tle. Aktywność w tym stanie zachowuje wszystkie dane, ale nie może uruchamiać kodu Stany Created oraz Started są przejściowe.

6 Aktywność startowa Kiedy użytkownik wybiera aplikacje z ekranu startowego system uruchamia metodę oncreate() dla aktywności zadeklarowanej jako launcher (albo main ). To która aktywność jest główna definiuje się w manifeście. Główna aktywność musi być zadeklarowana w manifeście wewnątrz <intent-filter> który zawiera akcje MAIN oraz kategorie LAUNCHER:

7 <activity android:name=".mainactivity" <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.main" /> <category android:name="android.intent.category.launcher" /> </intent-filter> </activity> Tworzenie nowej instancji

8 Większość aplikacji zawiera kilka różnych aktywności, kiedy tworzona jest jakakolwiek aktywność wywoływana jest jej metoda oncreate(). Metoda oncreate() powinna uruchomić logikę która powinna wydarzyć się tylko raz na całe życie aktywności na przykład interfejs użytkownika. Poniższy kod przedstawia metodę oncreate() tworzącą podstawowy setup aktywności, taki jak deklarowanie interfejsu w pliku XML, definiowanie zmiennych i konfigurowanie interfejsu. TextView mtextview;

9 @Override public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.main_activity); mtextview = (TextView) findviewbyid(r.id.text_message); if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) { } } ActionBar actionbar = getactionbar(); actionbar.sethomebuttonenabled(false);

10 Po uruchomieniu oncreate() system uruchamia metodę onstart() a następnie onresume(). Aktywność nigdy nie przebywa w stanie Created oraz Started. Teoretycznie aktywność staje się widoczna dla użytkownika kiedy wywołana jest metoda onstart() ale onresume() uruchamia bardzo szybko i zostaje już w tym stanie do czasu zmiany przez użytkownika.

11

12 Niszczenie Aktywności Ostatnim wywołaniem metody jest ondestroy(). System wywołuje tą metodę jako ostateczny sygnał na to, że instancja aktywności jest usuwana z pamięci systemu. Większość aplikacji nie musi implementować metody ondestroy() ponieważ duża część czyszczenia powinna odbywać się w klasach onpause() oraz onstop(). Jednak gdy aktywność zawiera w sobie wątki działające w tle, utworzone w oncreate(), albo zasoby wykorzystywane przez całą aplikację które mogą doprowasdzić do problemów z pamięcią jeśli nie są zamykane poprawnie wówczas należy wyczyścić je ręcznie podczas ondestroy();

13 @Override public void ondestroy() { super.ondestroy(); android.os.debug.stopmethodtracing(); }

14 Pausing/Resuming Podczas normalnego działania główna aktywność jest czasami zasłaniana innym komponentem wizualnym który doprowadza do przejścia aktywności do stanu pause. W momencie kiedy aplikacja jest całkowicie niewidoczna przechodzi ona w stan Stop. W momencie przejścia w stan pauzy aplikacja uruchamia metodę onpause() aktywności która została zatrzymana. Metoda ta pozwala zatrzymać działające czynności które nie powinny działać przy zatrzymanym programie (np. film, muzyka itd.) oraz zachować informacje w przypadku opuszczenia aplikacji. W razie powrotu do aplikacji, system wzywa metodę onresume().

15

16 Kiedy system uruchamia metodę onpause() oznacza to ze aplikacja nadal jest widoczna, ale istnieje duża szansa, że niedługo aktywność przejdzie w stan Stopped ponieważ użytkownik opuści tą aktywność. Dlatego, zazwyczaj w onpause() powinno się: Zatrzymywać animacje oraz akcje które wymagają CPU Zapisać niezapisane zmiany jeżeli mogą być one potrzebne użytkownikowi później (np. szkic a) Zwolnić zasoby które mogą zużywać baterię w czasie zatrzymania aplikacji, kiedy użytkownik ich nie potrzebuje.

17 Dla przykładu: Aplikacja korzysta z kamery, pauza jest dobrym momentem aby przestać jej public void onpause() { } super.onpause(); if (mcamera!= null) { } mcamera.release() mcamera = null;

18 Powinno unikać się wykonywania ciężkich operacji w onpause() (np. zapisywania informacji do bazy danych) chyba, że specyfika aplikacji tego wymaga (np. zapisanie wspomnianego już zarysu a). Tego typu operacje zazwyczaj powinny odbywać się w onstop().

19 Resume Przechodząc z onpause do onresume musimy uruchamiać rzeczy które wyrzuciliśmy w onpause, musimy pamiętać, że onpause startuje także podczas pierwszego uruchomienia public void onresume() { } super.onresume(); if (mcamera == null) { } initializecamera();

20 Zatrzymywanie i restartowanie aktywności Kiedy aplikacja jest stopowana/restartowana: Użytkownik otwiera inną aplikacje. Dotychczas działająca aplikacja jest zatrzymywana. Jeżeli wróci do tej aplikacji później, jest ona restartowana. Użytkownik wykonuje operację w aplikacji która zaczyna nową aktywność. Obecna aktywność jest zatrzymywana a nowa tworzona. Jeśli użytkownik wciśnie wstecz, wówczas pierwotna aktywność jest restartowana. Do użytkownika ktoś dzwoni.

21

22 Zatrzymywanie aktywności: Kiedy aplikacja uruchamia metodę onstop() oznacza to, że nie jest już widoczna i powinna usunąć większość zasobów które nie są potrzebne gdy użytkownik jej nie używa.

23 Przykład onstop który zapisuje dane z notesu do bazy protected void onstop() { super.onstop(); ContentValues values = new ContentValues(); values.put(notepad.notes.column_name_note, getcurrentnotetext()); values.put(notepad.notes.column_name_title, getcurrentnotetitle()); getcontentresolver().update(muri, values, null, null);}

24 Restartowanie aktywności Metoda onstart() uruchamia się zawsze gdy aktywność staje się widoczna. Natomiast metoda onrestart() tylko gdy aktywność uruchamia się po stanie stop. Umożliwia to przeprowadzenie specjalnych zadań odtwarzających aplikację do poprzedniego stanu. Najczęściej jednak re-inicjalizację aplikacji przeprowadza się w onstart().

25 Odtwarzanie aplikacji Aktywność jest niszczona i odtwarzana zawsze gdy obracamy ekran! System domyślnie zapisuje informacje o wszystkich widokach w layoucie. Dlatego podczas zmiany orientacji po zniszczeniu aktywności, stan layoutu jest odbudowany do poprzedniego stanu bez potrzeby kodowania dodatkowej obsługi. Zapisywanie stanu aktywności Zatrzymując aktywność system wywołuje onsaveinstancestate() dzięki którym aktywność może zapisać swój stan za pomocą kolekcji parę klucz-wartość. Domyślnie metoda zapisuje informacje na temat

26 stanu hierarchii widoków takich jak np. tekst w EditText albo pozycja scrolla w ListView.

27 Aby zapisać dodatkowe informacje musimy zaimplementować onsaveinstancestate() i dodać party klucz-wartość : static final String STATE_SCORE = "playerscore"; static final String STATE_LEVEL = public void onsaveinstancestate(bundle savedinstancestate) { savedinstancestate.putint(state_score, mcurrentscore); savedinstancestate.putint(state_level, mcurrentlevel); super.onsaveinstancestate(savedinstancestate); }

28 Przywracanie stanu aktywności W momencie przywracania aplikacji po jej zniszczeniu możliwe jest odtworzenie stanu poprzedniego. Metody oncreate() oraz onrestoreinstancestate() otrzymują tą samą paczke (bundle) która zawiera informacje o stanie aktywności. Ponieważ metoda oncreate() jest uruchamiana kiedy system tworzy nowa instancje aktywności, bądź odtwarza poprzednią należy sprawdzać, czy stan naszej paczki nie jest nullem przed próbą dostępu do niej. Jeśli jest to null wówczas oznacza to, że system tworzy nową instancje aktywności zamiast przywracania zniszczonej.

29 @Override protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); if (savedinstancestate!= null) { mcurrentscore = savedinstancestate.getint(state_score); mcurrentlevel = savedinstancestate.getint(state_level); } else { //Zainicjalizuj z domyślnymi wartościami } }

30 W przeciwieństwie do oncreate() metoda onrestoreinstancestate() uruchamia się po onstart() i uruchamia się tylko gdy system ma stan do odtworzenia, w związku z czym nie trzeba sprawdzać czy Bundle jest nullem. public void onrestoreinstancestate(bundle savedinstancestate) { super.onrestoreinstancestate(savedinstancestate); mcurrentscore = savedinstancestate.getint(state_score); mcurrentlevel = savedinstancestate.getint(state_level); }

Mariusz Fraś. Instytut Informatyki. olitechnika Wrocławska. Systemy Wbudowane. Android. Dr inż. Mariusz Fraś. maf 1

Mariusz Fraś. Instytut Informatyki. olitechnika Wrocławska. Systemy Wbudowane. Android. Dr inż. Mariusz Fraś. maf 1 Systemy Wbudowane Dr inż. Android maf 1 Open Handset Alliance Android - podstawy Konsorcjum (sojusz) 78 firm mający na celu rozwój otwartych standardów dla urządzeń mobilnych Google, High Tech Computer

Bardziej szczegółowo

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I agenda Środowisko do pracy + emulator Struktura projektu z omówieniem Po co nam AndroidManifest.xml? Cykl życia aplikacji Zadanie 1. Kod, symulacja,

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Materiały dydaktyczne w ramach projektu Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Zagadnienia podstawowe dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@ie.tu.koszalin.pl Koszalin 2011 Wersja 1.0 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja treści na PLATFORMIE ADOBE FLASH

Optymalizacja treści na PLATFORMIE ADOBE FLASH Optymalizacja treści na PLATFORMIE ADOBE FLASH Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Mobilne aplikacje multimedialne

Mobilne aplikacje multimedialne Mobilne aplikacje multimedialne Laboratorium 1 Wyznaczanie orientacji urządzenia względem lokalnego układu odniesienia autor: Krzysztof Bruniecki Gdańsk, 2013-10-08 wersja 12 Wprowadzenie Platforma Android

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski Programowanie wielowątkowe Tomasz Borzyszkowski Wątki a procesy Jako jeden z niewielu języków programowania Java udostępnia użytkownikowi mechanizmy wspierające programowanie wielowątkowe. Program wielowątkowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Android

Wprowadzenie do systemu Android Wprowadzenie do systemu Android http://myphonedeals.co.uk/blog/33-the-smartphone-os-complete-comparison-chart www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/ios7-vs-android-jelly-bean-vs-windows-phone-8-vs-bb10-1159893

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Internet Security 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Aktualizowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl Data publikacji: Lipiec

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE

AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ AUTOMATYZACJA I PLANOWANIE PRACY W SYSTEMIE JACEK TOPOLSKI Praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr Marcina Zawady WROCŁAW 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Google Tag Manager Nie dla programistów

Google Tag Manager Nie dla programistów Google Tag Manager Nie dla programistów Przewodnik po Google Tag Managerze dla specjalistów marketingu i innych zawodów nie związanych z programowaniem. Przemysław Modrzewski, marketinglab.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo