Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Juliusz Mikoda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Juliusz Mikoda"

Transkrypt

1 Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Juliusz Mikoda

2 Instalacja środowiska 1 Wymagane składniki środowiska Eclipse wersja 3.4 (Ganymede) lub 3.5 (Galileo classic) Zainstalowany wtyczka ADT (Android Development Tools) Android SDK (Software Developer Kit)

3 Instalacja środowiska 2 Instalacja ADT Po uruchomieniu eclipsa należy wybrać z menu: Help Install New Software Następnie Add... (np.: Nazwa: dowolna Android) Location: https://dlssl.google.com/android/ eclipse/ Zatwierdzenie: OK

4 Instalacja środowiska 3 Instalacja ADT Po załadowaniu dostępnych pakietów należy wybrać: Android DDMS Android Development Tools Następnie Next Po zaakceptowaniu licencji Finish

5 Instalacja środowiska 4 Instalacja SDK Wskazanie ścieżki roboczej SDK: Windows: W ustawieniach systemowych (prawy przycisk na: Mój komputer i Właściwości) w zakładce Zaawansowane pod przyciskiem zmienne środowiskowe należy dopisać do zmiennej PATH: ;<katalog_sdk>/tools Linux: export PATH=${PATH}:<katalog_SDK>/ tools Można wprowadzić w pliku.bash_profile lub.bashrc

6 Instalacja środowiska 5 Konfiguracja ADT i SDK Menu: Window Preferences opcja Android należy ustawić ścieżkę SDK Location według miejsca instalacji SDK (bez /tools) Menu: Window Android SDK and AVD Manager: Instalacja bibliotek androida Available Packages Tworzenie wirtualnych urządzeń Virtual Devices

7 Instalacja środowiska 6

8 Instalacja środowiska 7

9 Pierwszy program File New Projekt Android Android Project Next

10 Pierwszy program

11 Pierwszy program konstrukcja Zawartość utworzonego projektu: src katalog pakietów kodu programu gen dane generowane przez kompilator na podstawie zasobów assest dodatki katalog plików niekompilowalnych res zasoby AndroidManifest.xml plik konfiguracyjny Aplikacji android

12 Pierwszy program zasoby res value łańcuchy tekstowe definicje kolorów, elementów rysowanych definicja rozmiarów definicja styli definicja tablic tekstowych / liczbowych

13 Pierwszy program układ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent android:layout_height="fill_parent android:orientation="vertical" > <TextView android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content /> </LinearLayout> Elementy pozycjonujące TableLayout LinearLayout RelativeLayout AbsoluteLayout FrameLayout Kontrolki TextView EditText Button AnalogClock DigitalClock

14 Pierwszy program R.java public final class R { public static final class attr { } public static final class drawable { public static final int icon=0x7f020000; } public static final class layout { } public static final int main=0x7f030000; } public static final class string { public static final int app_name=0x7f040001; public static final int hello=0x7f040000; }

15 Pierwszy program Start package pl.example.android.helloandroid; import android.app.activity; import android.os.bundle; public class HelloAndroid extends Activity { /** Called when the activity is first created. public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.main); } }

16 Tworzenie wyglądu okna

17 Układ okna LinearLayout <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent android:layout_height="fill_parent android:orientation="vertical" >. </LinearLayout> Rozmieszczenie elementów podrzędnych w poziomie i w pionie android:layout_width="fill_parent" pełne wypełnienie elementu nadrzędnego android:layout_height="wrap_conten" dopasowane wypełnienie elementu nadrzędnego 10px android:orientation="vertical" kierunek układania elementów android:layout_gravity="center_horizontal" położenie komponentu na oknie android:gravity="center_horizontal" położenie tekstu w komponencie (EditText)

18 Układ okna TableLayout Rozmieszczenie elementów podrzędnych w postaci tabeli android:collapsecolumns liczba elementów w kolejnych wierszach android:stretchcolumns="0,1,2" równomierne rozciągnięcie kolumn Element zml a <TableRow>... </ TableRow> określa jeden wiersz rozmieszczenia na ekranie

19 Układ okna TableLayout <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent"> <EditText android:text="bez Row" /> <TableRow> <TextView android:text="nazwisko" /> <EditText android:text="n1" /> <EditText android:text="n2" /> </TableRow> <TableRow> <TextView android:text="pesel" /> <EditText android:text="text" /> </TableRow> <TableRow> <EditText android:text="n1" android:layout_height="150px"/> <EditText android:text="n2" /> <EditText android:text="n3" android:layout_gravity="bottom"/> <EditText android:text="n4" /> <EditText android:text="n5" /> </TableRow> </TableLayout>

20 Układ okna RelativeLayout Rozmieszczenie elementów podrzędnych względem innych elementów lub układu nadrzędnego <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/ res/android" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"> <TextView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_margintop="10px" android:layout_marginleft="10px" android:text="wprowadź tekst:" /> <EditText android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_margin="10px" />

21 Układ okna RelativeLayout <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentright="true" android:layout_marginleft="10px" android:layout_marginright="10px" android:text="wycofaj" /> <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="zapisz" /> </RelativeLayout> Id elementu: android:layout_above android:layout_alignbaseline android:layout_alignbottom android:layout_alignleft android:layout_alignright android:layout_aligntop android:layout_below android:layout_toleftof android:layout_torightof Wartość boolean: android:layout_alignparentbottom android:layout_alignparentleft android:layout_alignparentright android:layout_alignparenttop android:layout_alignwithparentifmissing android:layout_centerhorizontal android:layout_centerinparent android:layout_centervertical

22 Układ okna FrameLayout Pozwala wyświetlić elementy, gdzie dla każdego elementu bazą będzie lewy, górny róg ekranu. <FrameLayout android:layout_width="fill_parent android:layout_height="fill_parent"> <ImageView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:scaletype="center" android:src /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_gravity ="center_horizontal bottom" android:layout_marginbottom="20dip" android:padding="12dip" android:background="#aa000000" android:textcolor="#ffffffff" android:text="golden Gate" /> </FrameLayout>

23 Układ okna AbsoluteLayout Pozwala wyświetlić elementy w określonych współrzędnych ekranu. Elementy mogą zachodzić na siebie. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <AbsoluteLayout xmlns:android ="http:// schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"> <EditText android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:layout_x="20px" android:layout_y="20px" android:text="20x20" /> <EditText android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:layout_y="80px" android:layout_x="40px" android:text="40x80" /> <EditText android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:layout_x="60px" android:layout_y="50px" android:text="60x50" /> </AbsoluteLayout>

24 Kontrolki TextView Kontrolka TextView pozwala na wyświetlanie tekstu lecz nie zezwala na jego edycję. <TextView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="wprowadzony tekst" /> Przydatne atrybuty: android:text android:textcolor android:textsize android:textstyle android:typeface android:gravity android:background android:layout_height android:layout_width android:layout_margin android:layout_marginbottom android:layout_marginleft android:layout_marginright android:layout_margintop

25 Kontrolki EditText Kontrolka EditText pozwala na pobranie i edycję tekstu przez użytkownika. <EditText android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent" /> Przydatne atrybuty: android:password android:phonenumber android:numeric android:capitalize android:inputtype="textpassword" Metody: Editable gettext() settext(charsequence text, TextView.BufferType type)

26 Kontrolki Button Kontrolka Button pozwala na umieszczenie przycisku na ekranie urządzenia. <Button android:text="przycisk 1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_margin="10px" /> Obsługa naciśnięcia przycisku: public class MainActivity extends Activity { protected void oncreate(bundle icicle) { super.oncreate(icicle); setcontentview(r.layout.main); final Button button = (Button) findviewbyid(r.id.button01); button.setonclicklistener(new View.OnClickListener() { public void onclick(view v) { // action on click } }); } } Lub <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content" android:onclick="selfdestruct" /> public void selfdestruct(view view) { // action on click }

Laboratorium Systemów Mobilnych. Wykład 1

Laboratorium Systemów Mobilnych. Wykład 1 Laboratorium Systemów Mobilnych 2015-02-27 Wykład 1 (Wstęp do programowania w systemie Android) Wojciech Wawrzyniak Zaliczenie wykładu i ćwiczeń Wykład omówienie zagadnień Ćwiczenie praktyczne zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Materiały dydaktyczne w ramach projektu Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Zagadnienia podstawowe dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@ie.tu.koszalin.pl Koszalin 2011 Wersja 1.0 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android. Ćwiczenie 7 Wykorzystanie układu LinearLayout

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android. Ćwiczenie 7 Wykorzystanie układu LinearLayout Ćwiczenie 7 Wykorzystanie układu LinearLayout Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z zasadami użycia układu graficznego LinearLayout oraz wykształcenie umiejętności zastosowania

Bardziej szczegółowo

Testowanie aplikacji mobilnych z ukierunkowaniem na system Android

Testowanie aplikacji mobilnych z ukierunkowaniem na system Android Testowanie aplikacji mobilnych z ukierunkowaniem na system Android Trener Łukasz Złocki Absolwent informatyki UŚ Tester i programista Certyfikat ISTQB Foundation W branży IT od 2003 roku W testowaniu od

Bardziej szczegółowo

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I agenda Środowisko do pracy + emulator Struktura projektu z omówieniem Po co nam AndroidManifest.xml? Cykl życia aplikacji Zadanie 1. Kod, symulacja,

Bardziej szczegółowo

OpenGL Embedded Systems

OpenGL Embedded Systems OpenGL Embedded Systems Instrukcja instalacji niezbędnego oprogramowania Czym jest OpenGL ES? To podzbiór biblioteki OpenGL zaprojektowany dla urządzeo mobilnych (telefony komórkowe, konsole do gier).

Bardziej szczegółowo

Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski

Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski Agenda Dlaczego PhoneGap i co to jest? Możliwości PhoneGap Jak pisać aplikacje z PhoneGap? Konfiguracja i przykład aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja środowiska Eclipse

Instalacja środowiska Eclipse Instalacja środowiska Eclipse W celu skonfigurowania środowiska Eclipse postępujemy według następujących kroków: 1. Wirtualna maszyna Javy Windows XP ma wbudowaną wirtualną maszynę JAVY, gdyby jednak zaszła

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla różnych urządzeń. SDK pozwala przystosować aplikację do większości tych wypadków

Wsparcie dla różnych urządzeń. SDK pozwala przystosować aplikację do większości tych wypadków Wsparcie dla różnych urządzeń Android występuje obecnie w całej gamie różnych urządzeń. Urządzenia te różnią się: wielkością ekranu, gęstością pikseli, hardware'em, wspieranym sdk Dodatkowo urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do App Inventor

Wprowadzenie do App Inventor Lab. 1. Wprowadzenie do App Inventor ARCHITEKTURA APP INVENTOR App Inventor jest narzędziem dostarczanym przez Google (obecnie Google przekazało pieczę nad projektem do MIT) służącym do tworzenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Android

Wprowadzenie do systemu Android Wprowadzenie do systemu Android http://myphonedeals.co.uk/blog/33-the-smartphone-os-complete-comparison-chart www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/ios7-vs-android-jelly-bean-vs-windows-phone-8-vs-bb10-1159893

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 IBM Newsletter.qxd 1/10/06 1:01 PM Page 1 IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 ENTERPRISE LINUX & IBM TOTALSTORAGE MULTIPATH NMON I NMON ANALYSER JAVA EMITTER TEMPLATES (JET) GENEROWANIE KODU JAVA IBM Newsletter.qxd

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 37 37 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo