Obsługa SMS i telefonii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa SMS i telefonii"

Transkrypt

1 Strona 1 Interfejsy API telefonii Wysyłanie wiadomości SMS Odbieranie wiadomości SMS Symulowanie nadchodzących wiadomości SMS Obsługa skrzynki wiadomości SMS Wysyłanie wiadomości Monitorowanie połączeń telefonicznych

2 Strona 2 Interfejsy API telefonii Klasy Android SDK umożliwiają programową obsługę krótkich wiadomości tekstowych SMS (Short Messaging Service) oraz obsługę funkcji telefonu. Przeznaczone są do tego klasy określane jako tzw. menadżery: android.telephony.smsmanager menadżer SMS, android.telephony.telephonymanager menadżer telefonii.

3 Strona 3 Wysyłanie wiadomości SMS (metoda 1) Pierwsza, w pełni programowa metoda wysyłania wiadomości tekstowych, polega na wykorzystaniu interfejsów API telefonii, a konkretnie klasy android.telephony.smsmanager. String nr_telefonu; String wiadomosc; intencja wywoływana po wysłaniu wiadomości intencja wywoływana po dostarczeniu powiadomienia SmsManager smsmgr = SmsManager.getDefault(); smsmgr.sendtextmessage(nr_telefonu, null, wiadomosc, null, null); adresat (numer telefonu) numer centrum SMS (null to domyślne) tekst wiadomości obiekty klasy PendingIntent obiekty klasy String Wysyłanie wiadomości tekstowych SMS wymaga nadania dla aplikacji odpowiedniego uprawnienia: Wymagane uprawnienie android.permission.send_sms

4 Strona 4 Wysyłanie wiadomości SMS (metoda 2) Druga metoda wysyłania wiadomości tekstowych polega na wywołaniu predefiniowanej intencji, która uruchamia systemową aplikację do wysyłania wiadomości SMS. Jako rodzaj akcji należy podać Intent.ACTION_VIEW, natomiast dane dla intencji to treść wiadomości i jej typ MIME. Wadą tego rozwiązania jest konieczność wprowadzania numeru telefonu w aplikacji systemowej. String msg; Intent intencja = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); intencja.putextra( sms_body, msg); nazwa akcji (działania) związanego z intencją dane dla intencji intencja.settype( vnd.android-dir/mms-sms ); // typ MIME danych startactivity(intencja); Nie jest wymagane uprawnienie android.permission.send_sms (posiada je aktywność systemowa)

5 Strona 5 Wiadomości SMS w emulatorze W przypadku uruchamiania aplikacji wysyłających wiadomości SMS w emulatorze systemu Android, możliwe jest wysyłanie wiadomości pomiędzy dwoma uruchomionymi emulatorami. Numerem telefonu jest zawsze numer portu emulatora, widoczny w lewymgórnym rogu belki okna emulatora. Potwierdzeniem wysłania wiadomości jest brak wygenerowania wyjątku przez metodę sendtextmessage() i odebranie wiadomości w aplikacji systemowej w drugim oknie emulatora. Do obsługi wiadomości tekstowych w emulatorze służy systemowa aplikacja SMS/MMS (Messaging).

6 Strona 6 Obsługa wiadomości SMS w emulatorze numer telefonu to numer portu komputera na którym działa emulator numer telefonu nadawcy Systemowa aplikacja SMS/MMS Aplikacja wysyłająca Emulator odbierający Emulator odbierający

7 Strona 7 Monitorowanie przychodzących wiadomości SMS Najprostszy sposób nasłuchiwania przychodzących wiadomości SMS to utworzenie klasy dziedziczącej po android.content.broadcastreceiver. public class NaszMonitorSMS extends BroadcastReceiver private static final String AKCJA= android.provider.telephony.sms_received public void onreceive(context c, Intent intencja) if (intencja!= null && intencja.getaction()!= null && AKCJA.compareToIgnoreCase(intencja.getAction()) == 0) Object[] tab = (Object[]) intencja.getextras().get( pdus ); SmsMessage[] msg = new SmsMessage[tab.length]; for (int i = 0; i < tab.length; i++) msg[i] = SmsMessage.createFromPdu( (byte[]) tab[i]); tablica obiektów PDU (Protocol Description Unit), reprezentujących wiadomości SMS metoda abstrakcyjna wywoływana automatycznie po nadejściu wiadomości SMS intencja przekazuje obiekt SmsMessage konwersja obiektów PDU na obiekty SmsMessage

8 Strona 8 Rejestracja i uprawnienia monitora wiadomości SMS Monitor nasłuchu utworzony na str. 69 należy zarejestrować w pliku manifestu aplikacji AndroidManifest.xml, w węźle receiver. Odbieranie wiadomości tekstowych SMS wymaga nadania dla aplikacji odpowiedniego uprawnienia: Wymagane uprawnienie android.permission.receive_sms W efekcie fragment pliku AndroidManifest.xml może być następujący: <application... rejestrowanie monitora nasłuchu SMS <receiver android:name="naszmonitorsms" > <intent-filter > <action android:name="android.provider.telephony.sms_received"/> </intent-filter> </receiver> </application> <uses-permission android:name="android.permission.receive_sms" />...

9 Strona 9 Symulacja nadejścia wiadomości SMS w emulatorze W środowisku Eclipse możliwa jest symulacja nadchodzących wiadomości tekstowych SMS. Należy w tym celu przejść do widoku Emulator Control wybierając w głównym menu polecenia Window Show View Other Android Emulator Control. W oknie, które się pojawi (patrz str. 72), w sekcji okna Telephony actions należy: wypełnić pole Incoming number (numer telefonu), zaznaczyć pole wyboru SMS, wypełnić pole Message tekstem wiadomości, kliknąć przycisk Send. W przypadku symulacji przychodzącego połączenia telefonicznego zaznaczamy pole Voice i nie wypełniamy pola Message.

10 Strona 10 Okno środowiska Eclipse do symulacji nadejścia wiadomości tekstowej SMS

11 Strona 11 Obsługa skrzynki wiadomości tekstowych SMS Interfejsy API telefonii umożliwiają kwerendę zawartości skrzynki odbiorczej. Przykładowy plik XML interfejsu użytkow. /res/layout/sms_inbox.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" > <TextView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_content" /> </LinearLayout> Dostęp do skrzynki odbiorczej wiadomości tekstowych SMS i odczyt wiadomości wymagają nadania dla aplikacji odpowiedniego uprawnienia: Wymagane uprawnienie android.permission.read_sms kontrolka TextView wyświetla treść wiadomości SMS jako pojedynczy element listy (tworzenie listy patrz str. 74)

12 Strona 12 Obsługa skrzynki wiadomości tekstowych SMS (c.d.) Lista elementów każdy z nich zawiera część treści wiadomości SMS. public class SMSInboxDemo extends ListActivity private ListAdapter adapter; identyfikator URI wskazuje skrzynkę odbiorczą wiadomości SMS private static final Uri SMS_INBOX = Uri.parse( content://sms/inbox public void oncreate(bundle savedinstancestate) super.oncreate(savedinstancestate); Cursor c = getcontentresolver().query(sms_inbox,null,null,null,null); startmanagingcursor(c); String[] kolumny = new String[] body ; int[] nazwy = new int[] R.id.tv ; adapter = kwerenda przy użyciu obiektu kursora adapter dla listy klasy ListActivity new SimpleCursorAdapter(this,R.layout.sms_inbox,c,kolumny,nazwy); setlistadapter(adapter);

13 Strona 13 Identyfikatory URI skrzynek wiadomości tekstowych SMS Dostęp do pozostałych folderów w skrzynce wiadomości tekstowych SMS można uzyskać podając odpowiedni identyfikator URI folderu jako argument metody getcontentresolver. folder wiadomości tekstowych SMS Wszystkie Odebrane Wysłane Wersje robocze Nieodebrane Niewysłane Zakolejkowane Niedostarczone Konwersacje identyfikator URI folderu content://sms/all content://sms/inbox content://sms/sent content://sms/draft content://sms/outbox content://sms/failed content://sms/queued content://sms/undelivered content://sms/conversations W analogiczny sposób można uzyskać dostęp do wiadomości MMS, np. content://mms-sms/inbox

14 Strona 14 Wysyłanie wiadomości Android nie zwiera interfejsów API do wysyłania wiadomości . Jedyna możliwość to uruchomienie systemowej aplikacji do obsługi poczty elektronicznej, np. za pomocą intencji o akcji ACTION_SEND. Intent intencja = new Intent(Intent.ACTION_SEND); String[] adresat = new String[] ; String temat = Temat wiadomości ; String tresc = To jest treść wiadomości. ; intencja.putextra(intent.extra_mail, adresat); intencja.putextra(intent.extra_subject, temat); intencja.putextra(intent.extra_text, tresc); // do wiadomości (carbon copy): // intencja.putextra(intent.extra_cc, /* adresat kopii */); // ukryte do wiadomości (blind carbon copy): // intencja.putextra(intent.extra_bcc, /* ukryty adresat kopii */); intencja.settype( message/rfc822 ); // typ MIME danych startactivity(intencja);

15 Strona 15 Informacja o stanie telefonu Do obsługi funkcji telefonu służy tzw. menadżer telefonii, czyli klasa android.telephony.telephonymanager. Umożliwia ona uzyskanie informacji o usługach telefonicznych dostępnych w urządzeniu oraz o zmianach stanu połączenia telefonicznego. Obsługa funkcji telefonicznych powoduje w momencie nadejścia połączenia telefonicznego przejście działających aplikacji w stan wstrzymania (pauza) i kontynuowanie ich działania po zakończeniu połączenia telefonicznego. Uzyskanie dostępu do informacji o stanie telefonu wymaga nadania dla aplikacji odpowiedniego uprawnienia: Wymagane uprawnienie android.permission.read_phone_state W środowisku Eclipse możliwa jest symulacja nadchodzących połączeń telefonicznych (patrz str. 78) w podobny sposób jak w przypadku wiadomości tekstowych SMS.

16 Strona 16 Okno środowiska Eclipse do symulacji nadejścia połączenia telefonicznego

17 Strona 17 Monitorowanie przychodzących połączeń telefonicznych W celu monitorowania przychodzących połączeń telefonicznych należy utworzyć klasę dziedziczącą po PhoneStateListener i jej obiekt przekazać do metody listen. public class TelefoniaDemo extends public void oncreate(bundle savedinstancestate) //... super.oncreate(savedinstancestate); TelephonyManager tm = (TelephonyManager) getsystemservice(context.telephony_service); tm.listen(new NaszPhoneStateListener(), PhoneStateListener.LISTEN_CALL_STATE); pobranie obiektu menadżera telefonii metoda listen i implementacja klasy PhoneStateListener nasłuchuje zmian stanu telefonu

18 Strona 18 Monitorowanie przychodzących połączeń telefonicznych (c.d.) //... class NaszPhoneStateListener extends stan telefonu public void oncallstatechanged(int state, String incomingnumber) super.oncallstatechanged(state, incomingnumber); switch (state) // sprawdzenie stanu telefonu case TelephonyManager.CALL_STATE_IDLE: // stan bezczynności break; case TelephonyManager.CALL_STATE_RINGING: // poł.przychodz. break; case TelephonyManager.CALL_STATE_OFFHOOK: // poł. odebrane break; default: break; klasa wewnętrzna numer telefonu połączenia przychodzącego Metoda wywoływana automatycznie w momencie wykrycia połączenia przychodzącego lub zmiany stanu telefonu. Dostępny jest stan telefonu i numer telefonu połączenia przychodzącego. Przydatna uwaga: numer telefonu urządzenia mobilnego zwracany jest przez metodę getline1number() z klasy TelephonyManager.

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Materiały dydaktyczne w ramach projektu Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Zagadnienia podstawowe dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@ie.tu.koszalin.pl Koszalin 2011 Wersja 1.0 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Mobilne aplikacje multimedialne

Mobilne aplikacje multimedialne Mobilne aplikacje multimedialne Laboratorium 1 Wyznaczanie orientacji urządzenia względem lokalnego układu odniesienia autor: Krzysztof Bruniecki Gdańsk, 2013-10-08 wersja 12 Wprowadzenie Platforma Android

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Juliusz Mikoda

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Juliusz Mikoda Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Juliusz Mikoda Instalacja środowiska 1 Wymagane składniki środowiska Eclipse wersja 3.4 (Ganymede) lub 3.5 (Galileo classic) http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/galileo/r

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne Przelewy24

Płatności mobilne Przelewy24 Opracował: Arkadiusz Płatności mobilne Przelewy24 Specyfikacja techniczna Data: 2015-08-27 Wersja: 2.0.4 Dokument zawiera opis rozwiązań płatności Przelewy24 możliwych do implementacji w aplikacjach mobilnych.

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca ELEKTRONICZNY NADAWCA OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012 Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca Spis treści Historia zmian...4 Wprowadzenie...5 Słownik pojęć...5 Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu GFI Product Manual Podręcznik klienta faksu http://www.gfi.com info@gfi.com Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, firmy, nazwy i dane

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Android

Wprowadzenie do systemu Android Wprowadzenie do systemu Android http://myphonedeals.co.uk/blog/33-the-smartphone-os-complete-comparison-chart www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/ios7-vs-android-jelly-bean-vs-windows-phone-8-vs-bb10-1159893

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Programowanie Kart Elektronicznych Kamil Cieszyński 110991 Technologia NFC Tryb Emulacji Karty Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Programowanie Kart Elektronicznych Kamil Cieszyński 110991 Technologia NFC Tryb Emulacji Karty Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Programowanie Kart Elektronicznych Kamil Cieszyński 110991 Technologia NFC Tryb Emulacji Karty Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Spis streści: 1.Wstęp- definicja NFC 2. TAGI NFC 3.Przykładowa aplikacja

Bardziej szczegółowo