Ćwiczenia z Windows XP cz1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenia z Windows XP cz1."

Transkrypt

1 Ćwiczenia z Windows XP cz1. 1. Logowanie W celu zalogowania się do systemu jako nazwę użytkownika należy podać student, a pole hasło pozostawić puste i nacisnąć klawisz Enter. 2. Wylogowanie się. Po zakończonej pracy należy wylogować się używając przycisku Start Zamknij... Wyloguj:Student lub Start Wyloguj 3. Wyłączenie komputera Jeśli kończysz pracę i wiesz, że na tym komputerze nikt już nie będzie pracował, należy go wyłączyć: Start Zamknij... Zamknij system 4. Uruchamianie aplikacji (programów) a. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na ikonie programu b. Wybranie z menu Start Programy c. Wybranie z menu Start Uruchom... i podanie nazwy uruchamianego programu (np. notepad.exe) 5. Praca z oknami a. Po uruchomieniu programu na pasku zadań zostaje wyświetlony przycisk reprezentujący okno programu. b. Aby przełączać się miedzy programami, klikaj odpowiednie przyciski na pasku zadań lub odpowiednie okna {okno aktywne ma granatowy pasek tytułowy}. Można też użyć kombinacji klawiszy Lewy Alt+Tab c. Okna można przemieszczać klikając a następnie nie zwalniając przycisku myszy przeciągając okno w miejsce które chcemy. d. Aby zmienić wielkość okna najeżdżamy kursorem na krawędź lub róg okna, gdy kursor zmieni kształt rozciągamy okno. e. Aby powiększyć/zmniejszyć/zrzucić na pasek zadań okno należy korzystać z przycisków w prawym górnym rogu okna lub kliknąć na ikonę programu w prawym górnym rogu i wybierać odpowiednie opcje. f. Aby ułożyć okna w kaskadę/sąsiadująco należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce na pasku zadań, a następnie wybrać odpowiednią opcję. g. Aby zamknąć okno należy kliknąć przycisk w prawym górnym rogu na pasku tytułowym lub kliknąć na ikonę programu w lewym górnym rogu na pasku tytułowym (menu systemowe) i wybrać opcje Zamknij lub wejść do menu Plik/Zakończ

2 6. Mój komputer. Wszystkie dane w komputerze zapisane są w plikach. Pliki pogrupowane są w folderach. Klikając dwukrotnie na ikonę Mój komputer na pulpicie otwieramy okno, w którym będzie można oglądać pliki i katalogi (foldery). Powiększ to okno na cały ekran. Pod paskiem tytułu mamy pasek menu. Uaktywniamy go klikając myszką na poszczególnych opcjach. Sprawdź, jak działa polecenie Widok Pasek narzędzi Przyciski standardowe. Ważne jest, by ta opcja była włączona. Pasek narzędzi pozwala nam szybciej wykonywać pewne czynności. Znajduje się on bezpośrednio pod paskiem menu. Kliknij Narzędzia Opcje folderów. W zakładce Ogólne uaktywnij opcję Otwórz foldery w tym samym oknie, jeśli byłaby ustawiona druga opcja, to przy chodzeniu po folderach na ekranie pojawiałoby się coraz więcej okien. Obejrzyj też i zapamiętaj opcje w zakładce Widok. Zasadniczo pliki mają tzw. rozszerzenia (najczęściej 3 znakowe). Znajduje się ono po nazwie pliku, jest od niej oddzielone kropką. Jeśli będzie włączona opcja ukryj rozszerzenia plików dla zarejestrowanych typów plików, to nie wszystkie rozszerzenia będą widoczne. Te rozszerzenia, które są zarejestrowane, skojarzone z pewnymi programami nie będą wyświetlane (możesz je zobaczyć w zakładce Typy plików).w oknie Mój komputer widzimy zasoby naszego komputera, m.in. dysk twardy C: i D:, stację dyskietek A:, CD-ROM E: Kliknij dwukrotnie na dysk C:. Widzimy teraz co znajduje się w folderze głównym dysku twardego. Foldery mają ikonę (żółta teczka do przechowywania plików), ikona pliku zależy od jego rodzaju. W folderze głównym mamy kilkanaście folderów i kilkanaście plików. Po kliknięciu na ostatnią ikonę z prawej strony paska narzędzi decydujemy o rodzaju wyświetlania w naszym oknie. Mamy do dyspozycji: miniatury, kafelki, ikony, lista, szczegóły. Sprawdź jak działają te przyciski. Przy wybranej opcji szczegóły pod paskiem narzędzi pojawiają się zakładki: nazwa, rozmiar, typ, data modyfikacji. Kliknięcie na danej zakładce powoduje posortowanie zawartości okna według tej zakładki. Kliknięcie na zakładce typ powoduje posortowanie wg rozszerzenia, na zmodyfikowany wg daty ostatniego zapisu. Dwukrotne kliknięcie na folderze powoduje wejście do niego. To, gdzie aktualnie się znajdujemy jest widoczne pod paskiem narzędzi w polu Adres oraz w pasku tytułu. Dwukrotne kliknięcie na pliku może spowodować różne reakcje w zależności od rozszerzenia pliku. Wejdź teraz do katalogu Windows. Aby wrócić do katalogu głównego dysku C: naciśnij przycisk do góry o jeden poziom lub klawisz Wstecz. Tymi przyciskami posługujemy się zawsze, jeśli chcemy przejść do katalogu wcześniejszego, nadrzędnego. Tak samo działa klawisz Backspace. Jeśli chcemy przejść kilka poziomów wyżej to zamiast kilka razy klikać na przycisk do góry o jeden poziom, możemy kliknąć na strzałkę przy nazwie foldera w polu Adres i z listy, która się pokaże wybrać folder, do którego chcemy pójść. Klikając na przycisk Foldery na pasku narzędzi otwieramy po lewej stronie dodatkowe podokno Foldery umożliwiające poruszanie się po folderach. W oknie tym pokazane są foldery występujące na wybranym dysku ułożone w hierarchiczną strukturę {znak (+) obok ikony foldera wskazuje, że folder zawiera jakieś nieujawnione podfoldery, znak (-) folder jest już otwarty}, po prawej stronie okna Foldery widzimy wykaz plików i podfolderów aktualnie wyróżnionego foldera (aby zobaczyć tylko podfoldery wystarczy kliknąć na znak (+) przy folderze). Okno Mój komputer może też służyć jako przeglądarka internetowa, wystarczy w polu Adres wpisać adres strony, która nas interesuje, np. (aby powrócić potem do poprzedniego wyglądu okna klikamy strzałkę Wstecz lub wybieramy z menu Widok Przejdź do Mój komputer).

3 Ćwiczenie: Otwórz teraz Notatnik (nie zamykając okna Mój Komputer). W notatniku będziesz zapisywać odpowiedzi na pytania (każda odpowiedź w nowej linii, nie zamykaj okienka notatnik, przełączaj się między okienkami wykorzystując pasek zadań). Pytania: - jakie foldery znajdują się w folderze C:\Php, ile jest plików w folderze C:\Program Files\Borland - ile folderów znajduje się w folderze C:\Program Files - ile jest plików z rozszerzeniem dll w folderze C:\Windows\System - jak się nazywa największy plik w folderze C:\Program Files\Borland\Delphi7 i jaka jest jego wielkość - jaki jest najstarszy plik w folderze C:\mysql, jaka jest łączna wielkość plików w folderze C:\SWP25 - ile plików znajduje się w folderze C:\Program Files\ezHTML (włącz wcześniej pasek stanu w menu Widok pasek na dole okna), - kiedy został zmodyfikowany plik solver.xla w folderze C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library\Solver - ile jest plików o minimalnym rozmiarze 1KB w folderze C:\Windows - jaką nazwę ma plik o rozszerzeniu jpg w folderze C:\SWP25\graphics - co się stanie, jeśli klikniemy dwukrotnie na pliku Ofread9.txt znajdującym się w C:\Program Files\Microsoft Office\Office - co się stanie, jeśli klikniemy dwukrotnie na pliku tchartv3.doc znajdującym się w C:\Program Files\Borland\Delphi 3\Teechart 7. Tworzenie folderów, zapisywanie dokumentów. Otwórz Mój Komputer. Przejdź na dysk Studencki(D:). Na tym dysku użytkownik student może dokonywać zmian: tworzyć własne katalogi, zapisywać pliki, kasować je, kopiować... Założymy teraz własny folder. Wykonaj Plik Nowy Folder lub kliknij w oknie prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy Folder z menu podręcznego. Nadaj mu nazwę składającą się z twojego imienia i pierwszej litery nazwiska np. JanK. Folder jest tworzony w tym miejscu, gdzie się aktualnie znajdujemy. Wejdź do nowo utworzonego folderu. Oczywiście nic w nim jeszcze nie ma. Chcemy teraz utworzyć w tym folderze trzy następne foldery o nazwach: Teksty, Grafika, Inne. Robimy to dokładnie tak samo. W folderze Teksty utwórzmy dwa foldery o nazwach: Word i Notatnik. W folderze Grafika załóżmy dwa foldery o nazwach Bitmapy i Pozostałe. W folderze Inne załóżmy foldery o nazwach: Małe i Duże. Powinno powstać takie drzewo folderów: ImięN Teksty Grafika Inne Word Notatnik Paint Pozostałe Małe Duże

4 Tworzenie pliku w Notatniku. Otwórz teraz program Notatnik. Zapisz w nim zdanie: Łączną liczbę liści na drzewach oszacujemy później. Chcemy teraz zapisać to zdanie w pliku o nazwie polskie litery. Wykonaj Plik Zapisz jako... W oknie, które się pojawi musimy uzupełnić okienko nazwa pliku oraz wskazać miejsce na dysku, gdzie ten plik ma zostać zapisany. Nazwę pliku już znamy, zapisujemy go w nowo utworzonym folderze Notatnik. Uwaga: podajemy samą nazwę, rozszerzenie zostanie dodane automatycznie. Podobnie: Ćwiczenie: - narysuj w programie Paint trzy kwadraty: żółty, niebieski, czerwony na zielonym tle i zapisz w folderze Paint pod nazwą kwadraty. - narysuj w programie Paint swoje ulubione zwierzę i zapisz pod nazwą zwierzątko w folderze Pozostałe. - napisz w Notatniku swoją wizytówkę i zapisz pod nazwą wizytówka w folderze Word. - napisz w Notatniku: 234,45+0,76*(2.45-8,5)/3.44= (wpisz wynik, skorzystaj z programu Kalkulator) i zapisz w folderze Teksty pod nazwą działanie. Chcemy teraz poprawić zbiór kwadraty, a mianowicie dorysować tam czwarty czarny kwadrat. Otwórzmy program Paint. Wykonaj Plik Otwórz. Musimy teraz wskazać plik, który chcemy otworzyć. Po dokonaniu poprawek wystarczy, że wydamy polecenie Plik Zapisz (a nie Zapisz jako). Powiemy wtedy, że plik ma być zapisany w tym samym miejscu i pod tą samą nazwą co wcześniej. Przejdź teraz do folderu, gdzie jest zapisany plik działanie. Zaznacz go i wykonaj Plik Właściwości. Nadaj mu atrybut Tylko do odczytu. Teraz plik jest zabezpieczony przed dokonaniem zmian. Kliknij na nim dwukrotnie. Otworzy się oczywiście Notatnik. W nowej linii dopisz swoje imię i nazwisko. Teraz polecenie Plik Zapisz nie zadziała, w celu dokonania zapisu trzeba będzie zmienić nazwę pliku. Zmień tę nazwę na moje działanie. Teraz w folderze Teksty powinny być już dwa zbiory. Aby zmienić nazwę folderu czy pliku wystarczy, że zaznaczymy go i wykonamy Plik Zmień nazwę (lub klikniemy na pliku (folderze) prawym przyciskiem myszy i wybierzemy Zmień nazwę z menu podręcznego. Zmieńmy nazwę folderu Grafika na Grafiki, pliku zwierzątko.bmp na ulubione zwierzątko.bmp, wizytówka.txt na moja wizytówka.txt

5 Ćwiczenia z Windows XP cz Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, plików i folderów. W folderze Pozostałe mamy teraz plik ulubione zwierzątko.bmp. Chcemy go teraz skopiować do folderu Paint. Zaznacz ten plik. Wykonaj Edycja Kopiuj (Ctrl+c). Przejdź do folderu Paint. Wykonaj Edycja Wklej (Ctrl+v). Po raz drugi wykonaj Edycja Wklej - zbiór zostanie skopiowany z dodaniem słowa Kopia (w tym samym folderze nie mogą istnieć zbiory o tej samej nazwie, to samo odnosi się do folderów). Skopiuj teraz wszystkie pliki utworzone w Notatniku do folderu Notatnik (jeden z folderu Word, dwa z folderu Teksty). Chcemy teraz, żeby w naszym drzewie folderów pozostały tylko pliki w folderach Notatnik i Paint. Usuń wszystkie pliki, które znajdują się w innych miejscach. Można to zrobić zaznaczając plik do usunięcia i wydając polecenie Plik Usuń (lub klikamy na pliku prawym przyciskiem i wybieramy Usuń z menu podręcznego. Usuń też kopie pliku ulubione zwierzątko z folderu Paint. W folderze Notatnik powinny znajdować się pliki: moja wizytówka, działanie, moje działanie, polskie litery (wszystkie z rozszerzeniem txt), w folderze Paint: ulubione zwierzątko, kwadraty (rozszerzenie bmp). 9. Wyszukiwanie plików. Do folderu Word będziemy chcieli teraz skopiować dwa zbiory utworzone w programie Microsoft Word. Poszukamy takich zbiorów na dysku twardym C: Do szukania służy narzędzie uruchamiane przez Start Wyszukaj Pliki lub foldery....w oknie tym znowu musimy powiedzieć, gdzie szukać i czego szukać. Załóżmy, że szukamy plików (folderów). Klikamy na opcję Pliki i foldery. Pole Szukaj w: ustawiamy na dysk C:. Musimy jeszcze powiedzieć, że szukamy dwóch dokumentów Worda. Pliki utworzone w Wordzie mają rozszerzenie doc. W okienku Cała nazwa pliku lub jej część wpiszmy więc: *.doc (* zastępuje dowolny ciąg znaków,. oddziela nazwę od rozszerzenia, doc to rozszerzenie plików Worda). Zdefiniowaliśmy maskę: interesują nas pliki o dowolnej nazwie i rozszerzeniu doc. Kliknijmy na Wyszukaj. Po przeszukaniu dysku C: zostaną wyświetlone znalezione dokumenty. Skopiujmy największy i najmniejszy z nich do folderu Word. Podobnie jak wcześniej ustaw sortowanie wg rozmiaru, zaznacz zbiór, Edycja Kopiuj, przejdź do folderu Word w Moim Komputerze i Edycja Wklej. Ćwiczenie. Podobnie: - skopiuj do folderu Pozostałe trzy największe pliki o rozszerzeniu gif i dwa najmniejsze pliki o rozszerzeniu jpg - skopiuj do folderu Małe następujące pliki: readme.shl, License.txt - skopiuj do folderu Duże największy plik w folderze C:\Program Files\Windows, - skopiuj do folderu Inne dwa dowolne pliki o nazwie rozpoczynającej się na literę x (w znajdź wpisz x*.*) - do folderu Grafika skopiuj dwa dowolne pliki, które w nazwie mają trzecią literę równą p (wpisz?? p*.*, znak zapytania zastępuje dowolny znak) - do folderu Teksty skopiuj dwa dowolne pliki o rozszerzeniu xls Poproś o sprawdzenie. Po sprawdzeniu usuń całe utworzone drzewo katalogów (zaznacz folder ImieN i wykonaj Plik Usuń). 10. Kopiowanie c.d. Następnie na dysku D: utwórz następujące drzewo folderów:

6 Roboczy Katalog 1 Katalog 2 Katalog 3 Robert Dokumenty Kopie Gry Szkoła Dom Ważne Strategiczne Zręcznościowe Do tej pory przy kopiowaniu korzystaliśmy z Edycja Kopiuj i Edycja Wklej lub ze skrótów klawiaturowych Ctrl+c, Ctrl+v. Te polecenia znajdują się też w menu kontekstowym każdego obiektu. Menu kontekstowe pojawia się po kliknięciu na obiekcie prawym klawiszem myszy. Skopiuj teraz plik C:\Program Files\ezHTMLdo\pomoc.htm folderu szkoła (kliknij na tym pliku prawym klawiszem, wybierz odpowiednie polecenie, przejdź do folderu szkoła, kliknij prawym klawiszem na pustym miejscu w oknie tego folderu i wybierz odpowiednie polecenie). Podobnie skopiuj: - plik C:\MSWLogo\LOGOLIB\tone do folderu Kopie - plik C:\SWP25\tex\macros\amslatex\amsxtra.sty do folderu Katalog 3 Przy kopiowaniu możemy też posłużyć się odpowiednimi przyciskami z paska narzędzi. Zaznaczamy plik lub folder, który chcemy skopiować, naciskamy przycisk kopiuj z paska narzędzi, przechodzimy do folderu, gdzie ten plik ma być skopiowany i naciskamy przycisk wklej. Skopiuj w ten sposób: - największy plik w folderze C:\SWP25 do folderu Gry - najstarszy plik w folderze C:\MSWLogo\Logolib do folderu Ważne - Solver32.dll z folderu C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library \Solver do folderu Dom Metoda przeciągania. Najwygodniej kopiować pliki przeciągając je myszką. W tym celu na ekranie powinniśmy mieć dwa okna lub włączony przycisk Foldery z paska narzędzi. W przypadku 2 okien w jednym ustawiamy miejsce, skąd pliki mają być kopiowane, w drugim ustawiamy to miejsce, dokąd mamy kopiować. Zaznaczamy plik myszą i ciągniemy z jednego okienka do drugiego. W przypadku gdy mamy widoczne okno Foldery, to zaznaczamy obiekt do skopiowania w lewym oknie i przeciągamy go na folder, do którego ma być skopiowany i upuszczamy. Uwaga: jeśli przeciąganie odbywa się w ramach tego samego dysku, to domyślną operacją jest przenoszenie pliku (plik znika z jednego miejsca, pojawia się w drugim). Jeśli pliku nie da się skasować (ma on ustawione odpowiednie atrybuty, bądź zabezpieczenia), to wyświetlony będzie komunikat o błędzie. Wtedy jeśli chcemy użyć metody przeciągania, to ciągniemy plik używając prawego klawisza myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Kopiuj tutaj. Skopiuj w ten sposób następujące pliki: - chord.wav z C:\Windows\Media do Gry - Ofread9.txt z C:\Program Files\Microsoft Office\Office do Zręcznościowe - Mapstats.xls z C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared \Datamap\Data do Strategiczne

7 Jeśli chcemy skopiować kilka obiektów, to możemy je najpierw zaznaczyć myszą i skopiować jednocześnie. Zaznaczamy kilka plików klikając na każdym z nich myszą przy wciśniętym klawiszu CTRL. Kliknięcie po raz drugi zlikwiduje podświetlenie na wybranym pliku. Jeśli chcemy zaznaczyć pewną grupę, np. pliki od trzeciego do dwunastego, to możemy to zrobić szybciej: zaznaczyć trzeci, potem kliknąć na dwunastym z naciśniętym klawiszem Shift. Zostanie zaznaczony także plik dwunasty i wszystkie pliki między nim a zaznaczonym wcześniej. Wykorzystując te informacje skopiuj: - wszystkie pliki z C:\SWP25\tex\macros\amslatex\ o rozmiarze mniejszym niż 10 KB do folderu Katalog 1 - wszystkie pliki z C:\Program Files\Borland\Delphi 3\Demos\ACTIVEX\DELCTRLS o nazwie rozpoczynającej się na literę R lub S do folderu Katalog 2 - wszystkie pliki z C:\Program Files\Borland\Cbuilder6\Include z rozszerzeniem h do folderu Robert - wszystkie pliki z C:\Program Files\Microsoft Office\Office o nazwie rozpoczynającej się na literę U lub Z do folderu Szkoła Skróty. Znajdź w folderze C:\Program Files\Windows Media Player plik mplayer2.exe. Pociągnij go z lewym klawiszem myszy na pulpit. W tym momencie został utworzony skrót do programu Windows Media Player. Plik nie został skopiowany. Na pulpicie jest tylko informacja, gdzie on się znajduje. Dwukrotne kliknięcie na tym skrócie uruchomi grę. Podpisz ten skrót: WMP. Możemy utworzyć w ten sposób skrót do dowolnych plików i folderów. Klikając prawym przyciskiem na skrócie i wybierając opcję Właściwości z menu kontekstowego możemy sprawdzić do jakiego elementu dany skrót się odnosi i gdzie ten element jest na dysku. Poćwicz jeszcze przenoszenie plików też przy pomocy myszy. Przenieś wszystkie pliki z folderów Katalog 1, Katalog 2, Katalog 3 do dowolnie wybranych podfolderów. Najszybszym sposobem na skopiowanie pliku na dyskietkę jest kliknięcie na nim prawym klawiszem myszy i z podręcznego menu wybranie polecenia: Wyślij do Dyskietka 3,5 (A). Posprzątaj po sobie (usuń folder Roboczy i skrót na pulpicie).

8 Ćwiczenia 1) Utwórz folder D:\Twoje Imię i Nazwisko\Internet_Państwa. W folderze tym należy umieścić cztery pliki tekstowe zawierające podstawowe informacje o następujących krajach: Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia. Informacje te znajdziesz np. pod adresem: lub np. na wiem.onet.pl Zadanie to wykonaj w następujący sposób: uruchom program Internet Explorer, w polu adres wpisz wiem.onet.pl lub w okienku Szukaj hasła w encyklopedii wpisz nazwę kraju i naciśnij szukaj na stronie, która się pojawi wybierz pierwsze łącze, zaznacz fragment tekstu na stronie WWW przy pomocy myszki, wykonaj operację Edycja\Kopiuj uruchom program Notatnik, wykonaj w notatniku operację Edycja\Wklej usuń ewentualne niepotrzebne informacje 2) Spakuj zawartość folderu Internet_Państwa do pliku Internet_Państwa.zip. Zadanie to wykonaj następująco: korzystając z programu Mój komputer, którego ikona leży na pulpicie znajdź folder Internet_Państwa, kliknij prawym klawiszem myszy w nazwę folderu Internet_Państwa z menu kontekstowego wybierz operację Add to file Internet_Państwa.zip w okienku, które się pojawi naciśnij przycisk I Agree Po spakowaniu usuń folder Internet_Państwa. Jego zawartość znajduje się w pliku Internet_Państwa.zip. Aby skopiować ten plik na dyskietkę, wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję: Wyślij do Dyskietka 3,5 A 3) Utwórz folder D:\Twoje Imię i Nazwisko\Napisy. W folderze tym należy umieścić angielskie napisy do polskiego filmu Quo Vadis. W tym celu: uruchom program Internet Explorer samodzielnie odszukaj stronę zawierającą plik z szukanymi napisami (możesz wykorzystać wyszukiwarkę lub skorzystaj ze strony napisy.info lub napisy.org po odszukaniu filmu kliknij na ściągnij i w oknie, które się pojawi wybierz Zapisz ten plik na dysku i wskaż miejsce do zapisu folder Napisy Po zapisaniu pliku w folderze rozpakuj go. Zadanie to wykonaj następująco: korzystając z programu Mój komputer, którego ikona leży na pulpicie, znajdź zapisany plik, będzie się on nazywał np. quo_vadis.zip, kliknij go prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybierz operacje Extract to folder..., w okienku, które się pojawi naciśnij przycisk I Agree Postępując podobnie ściągnij z Internetu i rozpakuj napisy do dowolnie wybranych pięciu filmów zapisując je w folderze Napisy. Po rozpakowaniu usuń pliki z rozszerzeniami zip. Po wykonaniu polecenia w folderze Napisy powinno się znajdować sześć folderów. Zmień nazwy folderów w ten sposób, by zawierały one tylko nazwę filmu.

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera.

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera. SYSTEMY OPERACYJNE 1. WSTĘP Program, to zestaw instrukcji wykonywanych przez komputer, zapisany w zrozumiałym dla niego języku. Najważniejszym programem jest system operacyjny. System operacyjny (OS) to

Bardziej szczegółowo

Jacek Wesołowski strona 1 z 8

Jacek Wesołowski strona 1 z 8 2.1. Środowisko pracy 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. Komputer włączamy wciskając przycisk zasilania. Monitor, przeważnie należy włączyć oddzielnie. 2.1.1.2. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy Michał Ciechowski Komputer typu IBM PC Komputer jest obecnie najpopularniejszą i często niezastąpioną maszyną elektroniczną. Jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

2.1. Poznajemy środowisko pracy

2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1.1. Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych Rozdział 2. Często można usłyszeć, że komputer to urządzenie, które potrafi prawie wszystko. Tak naprawdę

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Podstawy obsługi komputera Materiały do zajęć Uniwersytetu trzeciego wieku Waldemar Hawro Markowa 2009 Uruchamianie komputera 2 1 Aby uruchomić komputer po prostu naciśnij przycisk podobny do tego na rysunku

Bardziej szczegółowo

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl Pierwsze kroki w świecie Internetu Cz. 1. Budowa i najważniejsze funkcje przeglądarki Internet to globalna sieć, łącząca miliony komputerów na całym świecie. Umożliwia, m.in.: korzystanie ze zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE TEKSTÓW

PRZETWARZANIE TEKSTÓW Franciszek Białas Włodzimierz Ciosek Krystyna Połeć PRZETWARZANIE TEKSTÓW wydanie III poprawione Nowy Sącz, 2002 Wydawca: WyŜsza Szkoła Biznesu National-Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo