Ćwiczenia z Windows XP cz1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenia z Windows XP cz1."

Transkrypt

1 Ćwiczenia z Windows XP cz1. 1. Logowanie W celu zalogowania się do systemu jako nazwę użytkownika należy podać student, a pole hasło pozostawić puste i nacisnąć klawisz Enter. 2. Wylogowanie się. Po zakończonej pracy należy wylogować się używając przycisku Start Zamknij... Wyloguj:Student lub Start Wyloguj 3. Wyłączenie komputera Jeśli kończysz pracę i wiesz, że na tym komputerze nikt już nie będzie pracował, należy go wyłączyć: Start Zamknij... Zamknij system 4. Uruchamianie aplikacji (programów) a. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na ikonie programu b. Wybranie z menu Start Programy c. Wybranie z menu Start Uruchom... i podanie nazwy uruchamianego programu (np. notepad.exe) 5. Praca z oknami a. Po uruchomieniu programu na pasku zadań zostaje wyświetlony przycisk reprezentujący okno programu. b. Aby przełączać się miedzy programami, klikaj odpowiednie przyciski na pasku zadań lub odpowiednie okna {okno aktywne ma granatowy pasek tytułowy}. Można też użyć kombinacji klawiszy Lewy Alt+Tab c. Okna można przemieszczać klikając a następnie nie zwalniając przycisku myszy przeciągając okno w miejsce które chcemy. d. Aby zmienić wielkość okna najeżdżamy kursorem na krawędź lub róg okna, gdy kursor zmieni kształt rozciągamy okno. e. Aby powiększyć/zmniejszyć/zrzucić na pasek zadań okno należy korzystać z przycisków w prawym górnym rogu okna lub kliknąć na ikonę programu w prawym górnym rogu i wybierać odpowiednie opcje. f. Aby ułożyć okna w kaskadę/sąsiadująco należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce na pasku zadań, a następnie wybrać odpowiednią opcję. g. Aby zamknąć okno należy kliknąć przycisk w prawym górnym rogu na pasku tytułowym lub kliknąć na ikonę programu w lewym górnym rogu na pasku tytułowym (menu systemowe) i wybrać opcje Zamknij lub wejść do menu Plik/Zakończ

2 6. Mój komputer. Wszystkie dane w komputerze zapisane są w plikach. Pliki pogrupowane są w folderach. Klikając dwukrotnie na ikonę Mój komputer na pulpicie otwieramy okno, w którym będzie można oglądać pliki i katalogi (foldery). Powiększ to okno na cały ekran. Pod paskiem tytułu mamy pasek menu. Uaktywniamy go klikając myszką na poszczególnych opcjach. Sprawdź, jak działa polecenie Widok Pasek narzędzi Przyciski standardowe. Ważne jest, by ta opcja była włączona. Pasek narzędzi pozwala nam szybciej wykonywać pewne czynności. Znajduje się on bezpośrednio pod paskiem menu. Kliknij Narzędzia Opcje folderów. W zakładce Ogólne uaktywnij opcję Otwórz foldery w tym samym oknie, jeśli byłaby ustawiona druga opcja, to przy chodzeniu po folderach na ekranie pojawiałoby się coraz więcej okien. Obejrzyj też i zapamiętaj opcje w zakładce Widok. Zasadniczo pliki mają tzw. rozszerzenia (najczęściej 3 znakowe). Znajduje się ono po nazwie pliku, jest od niej oddzielone kropką. Jeśli będzie włączona opcja ukryj rozszerzenia plików dla zarejestrowanych typów plików, to nie wszystkie rozszerzenia będą widoczne. Te rozszerzenia, które są zarejestrowane, skojarzone z pewnymi programami nie będą wyświetlane (możesz je zobaczyć w zakładce Typy plików).w oknie Mój komputer widzimy zasoby naszego komputera, m.in. dysk twardy C: i D:, stację dyskietek A:, CD-ROM E: Kliknij dwukrotnie na dysk C:. Widzimy teraz co znajduje się w folderze głównym dysku twardego. Foldery mają ikonę (żółta teczka do przechowywania plików), ikona pliku zależy od jego rodzaju. W folderze głównym mamy kilkanaście folderów i kilkanaście plików. Po kliknięciu na ostatnią ikonę z prawej strony paska narzędzi decydujemy o rodzaju wyświetlania w naszym oknie. Mamy do dyspozycji: miniatury, kafelki, ikony, lista, szczegóły. Sprawdź jak działają te przyciski. Przy wybranej opcji szczegóły pod paskiem narzędzi pojawiają się zakładki: nazwa, rozmiar, typ, data modyfikacji. Kliknięcie na danej zakładce powoduje posortowanie zawartości okna według tej zakładki. Kliknięcie na zakładce typ powoduje posortowanie wg rozszerzenia, na zmodyfikowany wg daty ostatniego zapisu. Dwukrotne kliknięcie na folderze powoduje wejście do niego. To, gdzie aktualnie się znajdujemy jest widoczne pod paskiem narzędzi w polu Adres oraz w pasku tytułu. Dwukrotne kliknięcie na pliku może spowodować różne reakcje w zależności od rozszerzenia pliku. Wejdź teraz do katalogu Windows. Aby wrócić do katalogu głównego dysku C: naciśnij przycisk do góry o jeden poziom lub klawisz Wstecz. Tymi przyciskami posługujemy się zawsze, jeśli chcemy przejść do katalogu wcześniejszego, nadrzędnego. Tak samo działa klawisz Backspace. Jeśli chcemy przejść kilka poziomów wyżej to zamiast kilka razy klikać na przycisk do góry o jeden poziom, możemy kliknąć na strzałkę przy nazwie foldera w polu Adres i z listy, która się pokaże wybrać folder, do którego chcemy pójść. Klikając na przycisk Foldery na pasku narzędzi otwieramy po lewej stronie dodatkowe podokno Foldery umożliwiające poruszanie się po folderach. W oknie tym pokazane są foldery występujące na wybranym dysku ułożone w hierarchiczną strukturę {znak (+) obok ikony foldera wskazuje, że folder zawiera jakieś nieujawnione podfoldery, znak (-) folder jest już otwarty}, po prawej stronie okna Foldery widzimy wykaz plików i podfolderów aktualnie wyróżnionego foldera (aby zobaczyć tylko podfoldery wystarczy kliknąć na znak (+) przy folderze). Okno Mój komputer może też służyć jako przeglądarka internetowa, wystarczy w polu Adres wpisać adres strony, która nas interesuje, np. (aby powrócić potem do poprzedniego wyglądu okna klikamy strzałkę Wstecz lub wybieramy z menu Widok Przejdź do Mój komputer).

3 Ćwiczenie: Otwórz teraz Notatnik (nie zamykając okna Mój Komputer). W notatniku będziesz zapisywać odpowiedzi na pytania (każda odpowiedź w nowej linii, nie zamykaj okienka notatnik, przełączaj się między okienkami wykorzystując pasek zadań). Pytania: - jakie foldery znajdują się w folderze C:\Php, ile jest plików w folderze C:\Program Files\Borland - ile folderów znajduje się w folderze C:\Program Files - ile jest plików z rozszerzeniem dll w folderze C:\Windows\System - jak się nazywa największy plik w folderze C:\Program Files\Borland\Delphi7 i jaka jest jego wielkość - jaki jest najstarszy plik w folderze C:\mysql, jaka jest łączna wielkość plików w folderze C:\SWP25 - ile plików znajduje się w folderze C:\Program Files\ezHTML (włącz wcześniej pasek stanu w menu Widok pasek na dole okna), - kiedy został zmodyfikowany plik solver.xla w folderze C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library\Solver - ile jest plików o minimalnym rozmiarze 1KB w folderze C:\Windows - jaką nazwę ma plik o rozszerzeniu jpg w folderze C:\SWP25\graphics - co się stanie, jeśli klikniemy dwukrotnie na pliku Ofread9.txt znajdującym się w C:\Program Files\Microsoft Office\Office - co się stanie, jeśli klikniemy dwukrotnie na pliku tchartv3.doc znajdującym się w C:\Program Files\Borland\Delphi 3\Teechart 7. Tworzenie folderów, zapisywanie dokumentów. Otwórz Mój Komputer. Przejdź na dysk Studencki(D:). Na tym dysku użytkownik student może dokonywać zmian: tworzyć własne katalogi, zapisywać pliki, kasować je, kopiować... Założymy teraz własny folder. Wykonaj Plik Nowy Folder lub kliknij w oknie prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy Folder z menu podręcznego. Nadaj mu nazwę składającą się z twojego imienia i pierwszej litery nazwiska np. JanK. Folder jest tworzony w tym miejscu, gdzie się aktualnie znajdujemy. Wejdź do nowo utworzonego folderu. Oczywiście nic w nim jeszcze nie ma. Chcemy teraz utworzyć w tym folderze trzy następne foldery o nazwach: Teksty, Grafika, Inne. Robimy to dokładnie tak samo. W folderze Teksty utwórzmy dwa foldery o nazwach: Word i Notatnik. W folderze Grafika załóżmy dwa foldery o nazwach Bitmapy i Pozostałe. W folderze Inne załóżmy foldery o nazwach: Małe i Duże. Powinno powstać takie drzewo folderów: ImięN Teksty Grafika Inne Word Notatnik Paint Pozostałe Małe Duże

4 Tworzenie pliku w Notatniku. Otwórz teraz program Notatnik. Zapisz w nim zdanie: Łączną liczbę liści na drzewach oszacujemy później. Chcemy teraz zapisać to zdanie w pliku o nazwie polskie litery. Wykonaj Plik Zapisz jako... W oknie, które się pojawi musimy uzupełnić okienko nazwa pliku oraz wskazać miejsce na dysku, gdzie ten plik ma zostać zapisany. Nazwę pliku już znamy, zapisujemy go w nowo utworzonym folderze Notatnik. Uwaga: podajemy samą nazwę, rozszerzenie zostanie dodane automatycznie. Podobnie: Ćwiczenie: - narysuj w programie Paint trzy kwadraty: żółty, niebieski, czerwony na zielonym tle i zapisz w folderze Paint pod nazwą kwadraty. - narysuj w programie Paint swoje ulubione zwierzę i zapisz pod nazwą zwierzątko w folderze Pozostałe. - napisz w Notatniku swoją wizytówkę i zapisz pod nazwą wizytówka w folderze Word. - napisz w Notatniku: 234,45+0,76*(2.45-8,5)/3.44= (wpisz wynik, skorzystaj z programu Kalkulator) i zapisz w folderze Teksty pod nazwą działanie. Chcemy teraz poprawić zbiór kwadraty, a mianowicie dorysować tam czwarty czarny kwadrat. Otwórzmy program Paint. Wykonaj Plik Otwórz. Musimy teraz wskazać plik, który chcemy otworzyć. Po dokonaniu poprawek wystarczy, że wydamy polecenie Plik Zapisz (a nie Zapisz jako). Powiemy wtedy, że plik ma być zapisany w tym samym miejscu i pod tą samą nazwą co wcześniej. Przejdź teraz do folderu, gdzie jest zapisany plik działanie. Zaznacz go i wykonaj Plik Właściwości. Nadaj mu atrybut Tylko do odczytu. Teraz plik jest zabezpieczony przed dokonaniem zmian. Kliknij na nim dwukrotnie. Otworzy się oczywiście Notatnik. W nowej linii dopisz swoje imię i nazwisko. Teraz polecenie Plik Zapisz nie zadziała, w celu dokonania zapisu trzeba będzie zmienić nazwę pliku. Zmień tę nazwę na moje działanie. Teraz w folderze Teksty powinny być już dwa zbiory. Aby zmienić nazwę folderu czy pliku wystarczy, że zaznaczymy go i wykonamy Plik Zmień nazwę (lub klikniemy na pliku (folderze) prawym przyciskiem myszy i wybierzemy Zmień nazwę z menu podręcznego. Zmieńmy nazwę folderu Grafika na Grafiki, pliku zwierzątko.bmp na ulubione zwierzątko.bmp, wizytówka.txt na moja wizytówka.txt

5 Ćwiczenia z Windows XP cz Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, plików i folderów. W folderze Pozostałe mamy teraz plik ulubione zwierzątko.bmp. Chcemy go teraz skopiować do folderu Paint. Zaznacz ten plik. Wykonaj Edycja Kopiuj (Ctrl+c). Przejdź do folderu Paint. Wykonaj Edycja Wklej (Ctrl+v). Po raz drugi wykonaj Edycja Wklej - zbiór zostanie skopiowany z dodaniem słowa Kopia (w tym samym folderze nie mogą istnieć zbiory o tej samej nazwie, to samo odnosi się do folderów). Skopiuj teraz wszystkie pliki utworzone w Notatniku do folderu Notatnik (jeden z folderu Word, dwa z folderu Teksty). Chcemy teraz, żeby w naszym drzewie folderów pozostały tylko pliki w folderach Notatnik i Paint. Usuń wszystkie pliki, które znajdują się w innych miejscach. Można to zrobić zaznaczając plik do usunięcia i wydając polecenie Plik Usuń (lub klikamy na pliku prawym przyciskiem i wybieramy Usuń z menu podręcznego. Usuń też kopie pliku ulubione zwierzątko z folderu Paint. W folderze Notatnik powinny znajdować się pliki: moja wizytówka, działanie, moje działanie, polskie litery (wszystkie z rozszerzeniem txt), w folderze Paint: ulubione zwierzątko, kwadraty (rozszerzenie bmp). 9. Wyszukiwanie plików. Do folderu Word będziemy chcieli teraz skopiować dwa zbiory utworzone w programie Microsoft Word. Poszukamy takich zbiorów na dysku twardym C: Do szukania służy narzędzie uruchamiane przez Start Wyszukaj Pliki lub foldery....w oknie tym znowu musimy powiedzieć, gdzie szukać i czego szukać. Załóżmy, że szukamy plików (folderów). Klikamy na opcję Pliki i foldery. Pole Szukaj w: ustawiamy na dysk C:. Musimy jeszcze powiedzieć, że szukamy dwóch dokumentów Worda. Pliki utworzone w Wordzie mają rozszerzenie doc. W okienku Cała nazwa pliku lub jej część wpiszmy więc: *.doc (* zastępuje dowolny ciąg znaków,. oddziela nazwę od rozszerzenia, doc to rozszerzenie plików Worda). Zdefiniowaliśmy maskę: interesują nas pliki o dowolnej nazwie i rozszerzeniu doc. Kliknijmy na Wyszukaj. Po przeszukaniu dysku C: zostaną wyświetlone znalezione dokumenty. Skopiujmy największy i najmniejszy z nich do folderu Word. Podobnie jak wcześniej ustaw sortowanie wg rozmiaru, zaznacz zbiór, Edycja Kopiuj, przejdź do folderu Word w Moim Komputerze i Edycja Wklej. Ćwiczenie. Podobnie: - skopiuj do folderu Pozostałe trzy największe pliki o rozszerzeniu gif i dwa najmniejsze pliki o rozszerzeniu jpg - skopiuj do folderu Małe następujące pliki: readme.shl, License.txt - skopiuj do folderu Duże największy plik w folderze C:\Program Files\Windows, - skopiuj do folderu Inne dwa dowolne pliki o nazwie rozpoczynającej się na literę x (w znajdź wpisz x*.*) - do folderu Grafika skopiuj dwa dowolne pliki, które w nazwie mają trzecią literę równą p (wpisz?? p*.*, znak zapytania zastępuje dowolny znak) - do folderu Teksty skopiuj dwa dowolne pliki o rozszerzeniu xls Poproś o sprawdzenie. Po sprawdzeniu usuń całe utworzone drzewo katalogów (zaznacz folder ImieN i wykonaj Plik Usuń). 10. Kopiowanie c.d. Następnie na dysku D: utwórz następujące drzewo folderów:

6 Roboczy Katalog 1 Katalog 2 Katalog 3 Robert Dokumenty Kopie Gry Szkoła Dom Ważne Strategiczne Zręcznościowe Do tej pory przy kopiowaniu korzystaliśmy z Edycja Kopiuj i Edycja Wklej lub ze skrótów klawiaturowych Ctrl+c, Ctrl+v. Te polecenia znajdują się też w menu kontekstowym każdego obiektu. Menu kontekstowe pojawia się po kliknięciu na obiekcie prawym klawiszem myszy. Skopiuj teraz plik C:\Program Files\ezHTMLdo\pomoc.htm folderu szkoła (kliknij na tym pliku prawym klawiszem, wybierz odpowiednie polecenie, przejdź do folderu szkoła, kliknij prawym klawiszem na pustym miejscu w oknie tego folderu i wybierz odpowiednie polecenie). Podobnie skopiuj: - plik C:\MSWLogo\LOGOLIB\tone do folderu Kopie - plik C:\SWP25\tex\macros\amslatex\amsxtra.sty do folderu Katalog 3 Przy kopiowaniu możemy też posłużyć się odpowiednimi przyciskami z paska narzędzi. Zaznaczamy plik lub folder, który chcemy skopiować, naciskamy przycisk kopiuj z paska narzędzi, przechodzimy do folderu, gdzie ten plik ma być skopiowany i naciskamy przycisk wklej. Skopiuj w ten sposób: - największy plik w folderze C:\SWP25 do folderu Gry - najstarszy plik w folderze C:\MSWLogo\Logolib do folderu Ważne - Solver32.dll z folderu C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library \Solver do folderu Dom Metoda przeciągania. Najwygodniej kopiować pliki przeciągając je myszką. W tym celu na ekranie powinniśmy mieć dwa okna lub włączony przycisk Foldery z paska narzędzi. W przypadku 2 okien w jednym ustawiamy miejsce, skąd pliki mają być kopiowane, w drugim ustawiamy to miejsce, dokąd mamy kopiować. Zaznaczamy plik myszą i ciągniemy z jednego okienka do drugiego. W przypadku gdy mamy widoczne okno Foldery, to zaznaczamy obiekt do skopiowania w lewym oknie i przeciągamy go na folder, do którego ma być skopiowany i upuszczamy. Uwaga: jeśli przeciąganie odbywa się w ramach tego samego dysku, to domyślną operacją jest przenoszenie pliku (plik znika z jednego miejsca, pojawia się w drugim). Jeśli pliku nie da się skasować (ma on ustawione odpowiednie atrybuty, bądź zabezpieczenia), to wyświetlony będzie komunikat o błędzie. Wtedy jeśli chcemy użyć metody przeciągania, to ciągniemy plik używając prawego klawisza myszy i z podręcznego menu wybieramy polecenie Kopiuj tutaj. Skopiuj w ten sposób następujące pliki: - chord.wav z C:\Windows\Media do Gry - Ofread9.txt z C:\Program Files\Microsoft Office\Office do Zręcznościowe - Mapstats.xls z C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared \Datamap\Data do Strategiczne

7 Jeśli chcemy skopiować kilka obiektów, to możemy je najpierw zaznaczyć myszą i skopiować jednocześnie. Zaznaczamy kilka plików klikając na każdym z nich myszą przy wciśniętym klawiszu CTRL. Kliknięcie po raz drugi zlikwiduje podświetlenie na wybranym pliku. Jeśli chcemy zaznaczyć pewną grupę, np. pliki od trzeciego do dwunastego, to możemy to zrobić szybciej: zaznaczyć trzeci, potem kliknąć na dwunastym z naciśniętym klawiszem Shift. Zostanie zaznaczony także plik dwunasty i wszystkie pliki między nim a zaznaczonym wcześniej. Wykorzystując te informacje skopiuj: - wszystkie pliki z C:\SWP25\tex\macros\amslatex\ o rozmiarze mniejszym niż 10 KB do folderu Katalog 1 - wszystkie pliki z C:\Program Files\Borland\Delphi 3\Demos\ACTIVEX\DELCTRLS o nazwie rozpoczynającej się na literę R lub S do folderu Katalog 2 - wszystkie pliki z C:\Program Files\Borland\Cbuilder6\Include z rozszerzeniem h do folderu Robert - wszystkie pliki z C:\Program Files\Microsoft Office\Office o nazwie rozpoczynającej się na literę U lub Z do folderu Szkoła Skróty. Znajdź w folderze C:\Program Files\Windows Media Player plik mplayer2.exe. Pociągnij go z lewym klawiszem myszy na pulpit. W tym momencie został utworzony skrót do programu Windows Media Player. Plik nie został skopiowany. Na pulpicie jest tylko informacja, gdzie on się znajduje. Dwukrotne kliknięcie na tym skrócie uruchomi grę. Podpisz ten skrót: WMP. Możemy utworzyć w ten sposób skrót do dowolnych plików i folderów. Klikając prawym przyciskiem na skrócie i wybierając opcję Właściwości z menu kontekstowego możemy sprawdzić do jakiego elementu dany skrót się odnosi i gdzie ten element jest na dysku. Poćwicz jeszcze przenoszenie plików też przy pomocy myszy. Przenieś wszystkie pliki z folderów Katalog 1, Katalog 2, Katalog 3 do dowolnie wybranych podfolderów. Najszybszym sposobem na skopiowanie pliku na dyskietkę jest kliknięcie na nim prawym klawiszem myszy i z podręcznego menu wybranie polecenia: Wyślij do Dyskietka 3,5 (A). Posprzątaj po sobie (usuń folder Roboczy i skrót na pulpicie).

8 Ćwiczenia 1) Utwórz folder D:\Twoje Imię i Nazwisko\Internet_Państwa. W folderze tym należy umieścić cztery pliki tekstowe zawierające podstawowe informacje o następujących krajach: Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia. Informacje te znajdziesz np. pod adresem: lub np. na wiem.onet.pl Zadanie to wykonaj w następujący sposób: uruchom program Internet Explorer, w polu adres wpisz wiem.onet.pl lub w okienku Szukaj hasła w encyklopedii wpisz nazwę kraju i naciśnij szukaj na stronie, która się pojawi wybierz pierwsze łącze, zaznacz fragment tekstu na stronie WWW przy pomocy myszki, wykonaj operację Edycja\Kopiuj uruchom program Notatnik, wykonaj w notatniku operację Edycja\Wklej usuń ewentualne niepotrzebne informacje 2) Spakuj zawartość folderu Internet_Państwa do pliku Internet_Państwa.zip. Zadanie to wykonaj następująco: korzystając z programu Mój komputer, którego ikona leży na pulpicie znajdź folder Internet_Państwa, kliknij prawym klawiszem myszy w nazwę folderu Internet_Państwa z menu kontekstowego wybierz operację Add to file Internet_Państwa.zip w okienku, które się pojawi naciśnij przycisk I Agree Po spakowaniu usuń folder Internet_Państwa. Jego zawartość znajduje się w pliku Internet_Państwa.zip. Aby skopiować ten plik na dyskietkę, wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję: Wyślij do Dyskietka 3,5 A 3) Utwórz folder D:\Twoje Imię i Nazwisko\Napisy. W folderze tym należy umieścić angielskie napisy do polskiego filmu Quo Vadis. W tym celu: uruchom program Internet Explorer samodzielnie odszukaj stronę zawierającą plik z szukanymi napisami (możesz wykorzystać wyszukiwarkę lub skorzystaj ze strony napisy.info lub napisy.org po odszukaniu filmu kliknij na ściągnij i w oknie, które się pojawi wybierz Zapisz ten plik na dysku i wskaż miejsce do zapisu folder Napisy Po zapisaniu pliku w folderze rozpakuj go. Zadanie to wykonaj następująco: korzystając z programu Mój komputer, którego ikona leży na pulpicie, znajdź zapisany plik, będzie się on nazywał np. quo_vadis.zip, kliknij go prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybierz operacje Extract to folder..., w okienku, które się pojawi naciśnij przycisk I Agree Postępując podobnie ściągnij z Internetu i rozpakuj napisy do dowolnie wybranych pięciu filmów zapisując je w folderze Napisy. Po rozpakowaniu usuń pliki z rozszerzeniami zip. Po wykonaniu polecenia w folderze Napisy powinno się znajdować sześć folderów. Zmień nazwy folderów w ten sposób, by zawierały one tylko nazwę filmu.

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

2. Dostosuj listę Szybkiego Dostępu

2. Dostosuj listę Szybkiego Dostępu Windows 10 dla większości użytkowników może być na pierwszy rzut oka nieco chaotyczny. Łączy on bowiem stare rozwiązania, które od lat obecne są w Windowsie, z zupełnie nowymi, których dopiero należy się

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki - F1: Pomoc - CTRL+ESC: otwieranie menu Start - ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami - ALT+F4: zamykanie programu - SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu - Logo systemu Windows+L: blokowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach.

Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach. Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach. 1. System operacyjny podstawowe pojęcia i zadania. System operacyjny to zestaw programów, które zarządzają pracą komputera. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 6 Opis: Jak poruszać się

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows

System operacyjny Windows System operacyjny Windows Wstęp System operacyjny Windows jest produktem amerykańskiej firmy informatycznej Microsoft. Generalnie wszystkie dotychczasowe wersje tego systemu operacyjnego, można podzielić

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera PC, eksploracja i wykorzystanie zasobów

Obsługa komputera PC, eksploracja i wykorzystanie zasobów Ćwiczenie 1 Obsługa komputera PC, eksploracja i wykorzystanie zasobów Uruchamianie komputera. Włączyć komputer, obserwować procesy (testowanie pamięci, ładowanie systemu operacyjnego do pamięci komputera).

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 Podstawowe pojęcia Organizacja napędów dysków Plik - (ang. file) ciąg danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak udostępnić dane na potrzeby wykonania usługi wdrożeniowej? Zabezpieczanie plików hasłem

Problemy techniczne. Jak udostępnić dane na potrzeby wykonania usługi wdrożeniowej? Zabezpieczanie plików hasłem Problemy techniczne Jak udostępnić dane na potrzeby wykonania usługi wdrożeniowej? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z realizacji usług związanych z konfiguracją, parametryzacją bądź uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo