Katalog agrotechniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog agrotechniczny"

Transkrypt

1 Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA RZEPAK

2

3 Spis treści RZEPAK Tabela odmian Vision Lohana Trinity NK Aviator F Poznaniak F SY Carlo F Atenzo F Garou F Troubadour F Herbicydy Graminicydy Fungicydy Zwalczanie chwastów Jesienna ochrona Dokarmianie dolistne Technologia Black Star + Terra-Sorb foliar Kiła rzepaku Nawożenie Wapnowanie Karta pola ZBOŻA Pszenica Tabela odmian Zeppelin Brilliant Pamier Kepler Meister Kredo Nikol Jęczmień, żyto i pszenżyto ozime Tabela odmian Nickela Scarpia Hellvus Gonello Cultivo Adverdo Maestozo Karty pola Zaprawy nasienne Herbicydy Ochrona pszenicy Ochrona żyta Ochrona jęczmienia Dokarmianie dolistne Nawożenie pszenicy Nawożenie żyta Nawożenie jęczmienia Wapnowanie Seed Star Charakterystyka polecanych nawozów Charakterystyka nawozów OSD

4 Rzepak ozimy NOWOŚĆ Odmiana Vision Lohana Da Vinci Trinity NK Aviator F1 Poznaniak F1 SY Carlo F1 Hodowla Lantmännen SW Seed Limagrain Lantmännen SW Seed Lantmännen SW Seed Syngenta HR Strzelce Syngenta rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Informacje podstawowe Zdrowotność Wymagania agrotechniczne Typ odmiany LINIOWA LINIOWA LINIOWA LINIOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA Plonowanie w 2012 r. % wzorca Plonowanie w 2011 r. % wzorca Plonowanie w 2010 r. % wzorca Początek kwitnienia Termin dojrzewania Wysokość roślin Średnio wczesny średni średni wczesny wczesny późny Średnio późny Zimotrwałość dobra dobra Zawartość tłuszczu Odporność na wyleganie Średnio wczesny wczesny Średnio późny średnio późny średni wczesny Średnio wczesny średnia średnia Niska średnia wysoka wysoka średnia Bardzo wysoka bardzo dobra Bardzo wysoka bardzo dobra Bardzo dobra wysoka Bardzo dobra bardzo dobra Bardzo wysoka Bardzo dobra dobra Bardzo wysoka bardzo dobra Wysoka dobra wysoka dobra średnia dobra phoma zgnilizna twardzikowa czerń krzyżowych Zalecany termin wysiewu wczesny, optymalny, lekko opóźniony bardzo wczesny, wczesny, optymalny Wczesny, optymalny optymalny, opóźniony optymalny, lekko opóźniony, opóźniony optymalny, lekko opóźniony, opóźniony Optymalny, opóźniony Obsada roślin szt./m Wymagania glebowe mniejsze/ średnie średnie Mniejsze/ średnie średnie/ większe średnie mniejsze/ średnie mniejsze/ średnie 4

5 NOWOŚĆ Atenzo F1 Garou F1 Troubadour F1 SY Kolumb F1 Artoga F1 Visby F1 DK Exquisite F1 Limagrain Rapool Ragt Syngenta Limagrain Rapool Monsanto HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA Średnio wczesny Średnio wczesny Średnio wczesny Średnio wczesny Średnio wczesny Średni Średni Średni wczesny Średni Średni Średni Średnio wczesny Średnio wczesny średnia średnia średnia wysoka wysoka średnia wysoka bardzo dobra Wysoka Bardzo dobra optymalny, opóźniony Bardzo dobra Bardzo wysoka Bardzo dobra dobra Bardzo wysoka dobra wysoka Bardzo dobra Bardzo wysoka dobra średnia średnia Bardzo dobra średnia Bardzo dobra optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony Bardzo dobra Bardzo wysoka średnie mniejsze/ średnie średnie średnie średnie średnie dobra Optymalny, lekko opóźniony Średnie/ mniejsze rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Cecha: +++ bardzo dobra, ++ dobra, + średnia Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA, informacji hodowców i obserwacji własnych. 5

6 ViSiOn ZAPeWNiA BArDZO WYsOKi i stabilny PLON, sprawdzona W OsTATNiCH LATACH ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średni wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: mniejsze/średnie rzepak OZiMY ODMiANA: LiNiOWA rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: Lantmännen sw seed RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru 118% 107% 105% 108% 108% 110% Plon nasion odmiany Vision w poszczególnych województwach w porównaniu ze wzorcem, badania rozpoznawcze z listy CCA 2009 r. ZALeTY bardzo wysoki plon nasion na przestrzeni kilku ostatnich lat, potwierdzony w warunkach produkcyjnych oraz badaniach COBOru czołowa odmiana liniowa na rynku polskim i niemieckim bardzo szybki rozwój jesienny dobra i szybka regeneracja roślin po zimie bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz na ważniejsze choroby rzepaku TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony ViSiOn szt./m² Plonowanie odmiany Vision w badaniach PDO wg COBOru WZOrZeC 2011 r. 103% wzorca 2010 r. 104% wzorca 2009 r. 109% wzorca 2008 r. 108% wzorca 2007 r. 107% wzorca 6

7 LOhAnA WYróżNiAjąCA ZDrOWOTNOŚć roślin, POTężNY PLON NAsiON ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średni termin dojrzewania: średnio późny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: LiNiOWA rejestracja: Polska 2012, Francja 2011 Hodowla: Limagrain CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 113% iii 104% V 107% ii 114% iv 106% Vi 109% Plon nasion odmiany Lohana w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rejestrowe ZALeTY rewelacyjny potencjał plonotwórczy, najlepszy plon nasion wśród odmian liniowych w badaniach rejestracyjnych COBOru w latach bardzo dobra odporność na wyleganie oraz suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową wysoka zawartość tłuszczu zalecana do uprawy na terenie całego kraju TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony LOhAnA 5O 70 szt./m² Plonowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBOru WZOrZeC 2011 r. 108% wzorca 2010 r. 107% wzorca Przezimowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBOru WZOrZeC 61% LOHANA 65% RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

8 TRiniTy NOWOŚĆ! NOWY LiDer WŚróD ODMiAN LiNiOWYCH ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: bardzo dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: wczesny termin dojrzewania: wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie/większe rzepak OZiMY ODMiANA: LiNiOWA rejestracja: Anglia 2013 Hodowla: Lantmännen sw seed RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia/wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru PAMeLA CHAGALL TriNiTY VisBY F1 ArTOGA F1 38,2 dt 42,1 dt 46,5 dt 46,8 dt 49,7 dt Plon nasion odmiany Trinity w doświadczeniach rejestrowych 2012 r. ZALeTY połączenie doskonałego przezimowania z bardzo wysokim plonem najlepszy stan roślin po zimie (2012) wśród wszystkich odmian liniowych i mieszańcowych badanych w pierwszym roku badań rejestrowych COBOru bardzo dobra odporność na wyleganie wyróżniająca odporność na czerń krzyżowych nowoczesny, kompaktowy pokrój roślin sprawia, że odmianę należy siać w mniejszej obsadzie TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony % martwych roślin po zimie odmiany Trinity w badaniach rejestrowych COBOru 2012 r. WZOrZeC TriNiTY 5% 40% TRiniTy szt./m² 8

9 nk AViATOR F1 DOsKONALe sprawdza się również NA słabszych stanowiskach GLeBOWYCH ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: późny termin dojrzewania: średnio późny wysokość roślin: wysoka zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: syngenta CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 120% iii 105% V 100% ii 110% iv 116% Vi 115% Plon nasion odmiany NK Aviator F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rozpoznawcze z listy CCA 2009 r. ZALeTY jedna z najlepiej plonujących odmian w wieloleciu w badaniach COBOru toleruje okresowe niedobory wody wysoki plon nasion również na słabszych stanowiskach glebowych bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową szybki rozwój jesienny oraz dobra regeneracja roślin po zimie TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany NK Aviator F1 w badaniach COBOru 2011 r. WZOrZeC 68% NK AViATOr F1 69% nk AViATOR F1 4O 55 szt./m² Plon nasion odmiany NK Aviator F1 [w dt/ha] w badaniach PDO i CCA wg COBOru nk AViATOR F1 WZOrZeC % wzorca 2010 r. 48,5 41, r. 38,4 34,5 111 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

10 POZnAniAK F1 MiesZANieC O NAjsZYBsZYM rozwoju jesiennym i BArDZO DOBrej ZiMOTrWAŁOŚCi ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: średnia PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio późny termin dojrzewania: średni wysokość roślin: wysoka zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: średnia wymagania glebowe: mniejsze/średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Polska 2009 Hodowla: Hr strzelce RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: bardzo wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 105% iii 118% V 101% ii 93% iv nie badano Vi 93% Plon nasion odmiany Poznaniak F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania PDOir COBOru 2012 r. ZALeTY bardzo dobra mrozoodporność jedna z odmian, które najlepiej przezimowały w 2012 r. bardzo szybki rozwój jesienny uniwersalna pod kątem warunków klimatyczno-glebowych, sprawdza się na słabszych stanowiskach glebowych bardzo wysoka MTN TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany Poznaniak F1 w badaniach PDOir COBOru 2012 r.; % martwych roślin po zimie WZOrZeC POZNANiAK F1 38% 46% POZnAniAK F szt./m² Plon nasion odmiany Poznaniak F1 [w dt/ha] w badaniach PDO wg COBOru POZnAniAK F1 WZOrZeC % wzorca 2010 r. 44,3 41, r. 37,4 32, r. 43,0 41,

11 Sy carlo F1 BArDZO WYsOKi POTeNCjAŁ PLONOTWórCZY, ZNAKOMiCie ZNOsi TruDNe WAruNKi KLiMATYCZNO-GLeBOWe ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: średnia Czerń krzyżowych: średnia PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: mniejsze/średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Polska 2012, Francja 2011 Hodowla: syngenta CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 101% iii 86% V 121% ii 105% iv 109% Vi 114% Plon nasion odmiany sy Carlo F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania COBOru 2012 r. ZALeTY bardzo wysoki plon nasion potwierdzony badaniami rejestracyjnymi COBOru czołowa odmiana w plonowaniu w 2012 r. w południowo-zachodniej Polsce bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych szybko buduje głęboki system korzeniowy dobrze sprawdza się w uproszczeniach uprawowych oraz w słabszych warunkach glebowych TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany sy Carlo F1 w badaniach rejestrowych COBOru WZOrZeC 61% sy CArLO F1 64% Sy carlo F1 4O 50 szt./m² Plon nasion odmiany sy Carlo F1 [w dt/ha] w badaniach COBOru Sy carlo F1 WZOrZeC % wzorca 2010 r. 46,6 38, r. 36,4 33, r. 43,8 41,5 106 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

12 ATEnZO F1 WYBiTNA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY GWArANTująCA WYsOKi PLON ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: bardzo dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Francja 2011, Wielka Brytania 2011 Hodowla: Limagrain RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie Wyniki plonowania z doświadczeń hodowlanych sdoo w Tomaszowie Bolesławieckim, 2011 r. ATeNZO F1 100% ŚreDNiA Z PLONOWANiA CZTereCH WiODąCYCH ODMiAN rzepaku ATeNZO F1 125% Wyniki plonowania z doświadczeń hodowlanych Limagrain w Niemczech (6 lokalizacji), 2011 r. ŚreDNiA Z PLONOWANiA DZieWięCiu WiODąCYCH ODMiAN rzepaku 38,1 dt/ha 44,0 dt/ha ZALeTY bardzo wysoki plon nasion wybitna zdrowotność bardzo dobra tolerancja na czerń krzyżowych i suchą zgniliznę kapustnych tworzy silnie rozwinięty system korzeniowy bardzo dobra odporność na wyleganie nadaje się do opóźnionego siewu TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony ATEnZO F szt./m² 12

13 GAROu F1 NOWOŚĆ! rekordowe PLONY, WYBiTNA ZiMOTrWAŁOŚć, ZNAKOMiTA ZDrOWOTNOŚć ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie/mniejsze rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Polska 2013 Hodowla: rapool CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 105% iii 130% V 110% ii 111% iv 115% Vi 107% Plon nasion odmiany Garou F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rejestrowe COBOru ZALeTY bardzo wysoki plon nasion w badaniach rejestrowych COBOru 114% wzorca z lat bardzo wysoka zimotrwałość, pierwsze miejsce w badaniach rejestrowych dla odmian serii 2 w 2011 r. w ocenie % martwych roślin po zimie (2. wynik wśród wszystkich odmian badanych w 2011 r. i czołowa ocena w 2012 r.) bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi bardzo dobra odporność na wyleganie TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany Garou F1 w badaniach rejestrowych COBOru 2012 r.; % martwych roślin po zimie WZOrZeC GArOu F1 16% 41% GAROu F1 4O 50 szt./m² Plon nasion odmiany Garou F1 [w dt/ha] w badaniach rejestrowych COBOru GAROu F1 WZOrZeC % wzorca 2011 r. 35,5 30, r. 51,0 45,3 113 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

14 TROuBAdOuR F1 WCZeŚNie DOjrZeWA, BArDZO WYsOKA ZAWArTOŚć TŁusZCZu ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Dania 2011 Hodowla: ragt RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie Wyniki doświadczeń sdoo Tomaszów Bolesławiecki, 2012 r. WZOrZeC (22 ODMiANY) TrOuBADOur F1 32,6 dt/ha 32,7 dt/ha 100,3% wzorca Plon nasion odmiany Troubadour F1 [w dt/ha] w badaniach rozpoznawczych COBOru 2012 r. TROuBAdOuR WZOrZeC % wzorca 2012 r. 42,9 41,5 103 ZALeTY bardzo wysoki potencjał plonotwórczy dobra zimotrwałość potwierdzona wynikami COBOru bardzo dobra odporność na wyleganie wysokie zaolejenie nasion wczesny termin dojrzewania TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony TROuBAdOuR F szt./m² 14

15 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

16 Wrażliwość chwastów na herbicydy w uprawie Nazwa handlowa Substancja aktywna (g/l, g/kg) Dawka (l/ha, kg/ha) samosiewy zbóż przytulia rumianowate jasnoty Butisan 400 SC metazachlor 400 2,5 0 x(x) xxx xxx Butisan 400 SC + Command 480 EC metazachlor chlomazon ,15 0,2 x xxx xxx xxx rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Butisan 400 SC + Colzor Trio 405 EC Butisan 400 SC + Navigator 360 SL metazachlor dimetachlor 187,5 + chlomazon 30 + napropamid 187,5 metazachlor chlopyralid pikloram 80 + aminopyralid 40 1,2 + 2,5 0 xx xxx xxx 2 + 2,5 0 xxx xxx xx Command 480 EC chlomazon 480 0,2 x xxx 0 xxx Colzor Trio 405 EC Navigator 360 SL dimetachlor 187,5 + chlomazon 30 + Napropamid 187,5 chlopyralid pikloram 80 + aminopyralid 40 3,0 4,0 x xxx xxx xxx 0,3 0 xxx xxx x Lontrel 300 SL chlopyralid 300 0,3 0,4 0 xxx Fox 480 SC bifenoks 480 0,6 1 0 x 0 xxx Kerb 50 WP propyzamid ,5 xxx xx xx SALSA 75 WG ethametsulfuron 75 0,020 0,025 X(X) xxx xxx 16

17 rzepaku fiołek polny gwiazdnica przetaczniki rdesty mak polny chaber bławatek taszniki tobołki 0 xxx xx xx xx (x) xx x 0 xxx xxx xx xx xx xxx xxx xx xxx xx xx xx xx xx xx XX(x) xx x xx XXX XXx x x(x) 0 xxx xx xx 0 xx xxx xxx x(x) xxx xxx xx(x) x(x) xx xxx xxx XX(x) x x x(x) xxx xxx 0 x 0 xx xxx 0 0 xxx 0 xxx xx x 0 xxx xx xxx xxx xxx xx xx xx X xxx xxx X XX XX XXX XXX rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 xxx bardzo dobre działanie, xx dobre działanie, x zadowalające działanie, 0 działanie niezadowalające, ( ) z zastrzeżeniem 17

18 Wrażliwość chwastów na graminicydy w uprawie rzepaku nazwa handlowa substancja aktywna (g/l, g/kg) dawka (l/ha, kg/ha) samosiewy jęczmienia samosiewy pszenicy i żyta wyczyniec miotła zbożowa życice owies głuchy prosowate perz rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Targa 10 EC chizalofop- -P-etylowy 100 0,35 1,5 xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx Agil 100 EC propachizafop 100 0,5 1,5 xxx xxx xxx xxx xx(x) xxx xxx Fusilade Forte 150 EC Focus Ultra 100 EC fluazifop- -P-butylowy 150 0,75 2,0 xxx xxx xxx xxx xx(x) xxx xxx cykloksydym 100 1,0 3,0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (0,75 l/ha + Atpolan Bio 80 EC) xxx (1,5 l/ha) xxx (2 l/ha) xxx (3 4 l/ha) xxx bardzo dobre działanie, xx dobre działanie, x zadowalające działanie, 0 działanie niezadowalające, ( ) z zastrzeżeniem 18

19 Spektrum działania fungicydów w uprawie rzepaku nazwa handlowa substancja aktywna (g/l, g/kg) dawka (l/ha, kg/ha) sucha zgnilizna kapustnych zgnilizna twardzikowa cylindrosporioza szara pleśń czerń krzyżowych skracanie fizjologiczna odporność Syrius 250 EW tebukonazol xxx xx xx xx xx xxx xx Syrius 250 EW + Promax 450 SC Caryx 240 SC Toprex 375 SC Tilmor 240 EC Alert 375 SE tebukonazol prochloraz 450 metkonazol 30 + chlorek mepikwatu 210 paklobutrazol difenokonazol 250 tebukonazol protiokonazol 80 flusilazol karbendazym 250 0,5 + 0,75 xx xxx xx xx xx xx xx 1 xx(x) xx xx xx xx xxxx x 0,3 0,5 xxxx xx xx xx xx xxxx x 0,75 1 xxx xx xx xx(x) xxx xxx xx 0,6 xxx xxx b.d. x x x rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 xxxx bardzo dobre działanie, xxx dobre działanie, xx zadowalające działanie, x małe działanie, brak działania, b.d. brak danych, ( ) z zastrzeżeniem 19

20 Warianty zwalczania chwastów w rzepaku ozimym jesienią Zabieg do 3 dni po siewie na dobrze uprawioną, wilgotną glebę; bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 0,2 l/ha lub Butisan 400 SC 1,2 l/ha + Colzor Trio 405 EC 2 l/ha lub Colzor Trio 405 EC 2,5 4 l/ha Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne Butisan 400 SC 2 l/ha Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne jednoroczne, w tym chwastnica, komosa, przytulia wiosna Butisan 400 SC 2 l/ha + Navigator 360 Sl 0,25 0,3 l/ha Navigator 360 SL 0,25 l/ha Chwasty dwuliścienne, w tym ostrożeń, fiołek, mak, chaber, maruna Zabieg do 3 4 liści rzepaku, przy średniej dobowej temp. powyżej 8 C; szeroki zakres zwalczanych chwastów Targa 10 EC 0,3 0,4 l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha Walka z samosiewami zbóż i perzem Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

21 Jesienna kompleksowa ochrona rzepaku ozimego metazachlor + chlomazon: znane i sprawdzone substancje czynne, skuteczne zwalczanie uporczywych chwastów, dogodny termin stosowania (do 3 dni po siewie), długie działanie Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha lub Butisan 400 SC 1,2 l/ha + Colzor Trio 405 EC 2 l/ha zwalczanie szkodników i samosiewów zbóż wiosna ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu poprawa kondycji roślin zasilenie w bor i inne mikroskładniki Ammo Super 100 EW 0,1 l/ha Targa 10 EC 0,3 0,4 l/ha Toprex 375 SC 0,3 l/ha lub Syrius 250 EW 0,6 0,75 l/ha Terra-Sorb foliar 1,5 2 l/ha + Black Star 2 l/ha OSD Bor 2 kg/ha lub OSD Mikro Rzepak 2 3 kg/ha Preventor 0,2 l/ha więcej niż adiuwant rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. 21

22 Dokarmianie dolistne rzepaku Uzupełnia aminokwasy, przygotowuje rośliny do spoczynku zimowego. Terra-Sorb foliar 2 l Wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego, przez co dostęp do składników odżywczych i wody jest pełniejszy. black star 2 l rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Bor stabilizuje ściany komórkowe, jego brak wpływa na gorsze przezimowanie i wolniejszą wiosenną regenerację. Siarka odgrywa dużą rolę w gospodarce azotem. Dostarcza azot, fosfor i potas, poprawiające ogólną kondycję roślin. Potas i fosfor wpływają na zimotrwałość, lepsze ukorzenienie, silny rozwój rozety liściowej, a przez to ochronę szyjki korzeniowej. Mangan pobudza rozwój korzeni bocznych, co wpływa na lepsze pobranie składników pokarmowych i wody. wiosna OSD Mikro Rzepak 2 3 kg OSD Mineral 2 3 kg OSD Potas 2 4 kg OSD Fosfor 2 4 kg Adob Mn 2 3 l

23 Jesienne dolistne dokarmianie rzepaku Składnik OBJAWY BRAKU Rozwiązanie Dawka na ha Kiedy STOSOWAĆ P Łodygi są cienkie, przez co gorzej przezimowują. Liści w rozetach jest mało i są niedostatecznie rozwinięte. OSD Mineral, OSD Fosfor 2 3 kg po wytworzeniu 3 4 liści K N B Mo Obniżenie odporności na przymrozki, mniejsze nagromadzenie asymilatów. Słaby rozwój korzeni bocznych. Rośliny są słabe, jasnozielone, mało rozgałęzione. Cienka i krótka łodyga z możliwymi pęknięciami, zamieranie pąka wierzchołkowego. Opóźnienie wzrostu roślin, pękanie blaszki liściowej. OSD Mineral, OSD Potas OSD Mineral, OSD 25 EX OSD Bor, OSD mikro rzepak Adob Mo 2 3 kg 2 3 kg/l 2 3 kg/l 0,1 0,2 l po wytworzeniu 3 4 liści po wytworzeniu 3 4 liści po wytworzeniu 5 6 liści po wytworzeniu 5 6 liści rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

24 Black Star + Terra-Sorb foliar jesienna technologia Jesienny rozwój roślin i odpowiednie ich przygotowanie do trudnych warunków zimowych to jedne z najważniejszych zabiegów. Odpowiednio wykształcony korzeń oraz szeroka i nisko osadzona szyjka korzeniowa to bezpieczeństwo przezimowania i szybszy start wiosenny. Rośliny mają dostęp do składników pokarmowych zlokalizowanych w głębi profilu glebowego, polepsza się również ich odporność na okresowe braki wody. rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Łączne stosowanie Black Star 2 l/ha + Terra-Sorb foliar 2 l/ha w fazie 4 8 liści wpływa na rozwój systemu korzeniowego, szerokość szyjki korzeniowej oraz rozwój części nadziemnej. Dzięki większej masie liści wytworzonej jesienią uprawa ma więcej zgromadzonych substancji na przetrwanie niekorzystnych warunków zimowych. Poniższa tabela ilustruje wyniki doświadczenia z użyciem Terra-Sorb foliar oraz Terra-Sorb foliar + Black Star w porównaniu z kontrolą, kiedy to żaden z wymienionych preparatów nie był zastosowany. Kombinacja Dawka w l/ha Masa korzeni w g % Masa liści w g % średnia szerokość szyjki korzeniowej w mm Kontrola ,4 100 Terra-Sorb foliar Terra-Sorb foliar + Black Star 1, , ,91 10,24 108,94 1, , ,15 13,10 139,36 % Tab. 1. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star okolice Głubczyc na Opolszczyźnie 24

25 Kontrola Terra-Sorb foliar Terra-Sorb foliar + Black Star Porównanie korzeni w doświadczeniu na Opolszczyźnie KOMBINACJA DAWKA l/ha MASA KORZENI w g % MASA LIŚCI w g % ŚREDNIA SZERO- KOŚĆ SZYJKI KORZE- NIOWEJ w mm % Terra-Sorb foliar Terra-Sorb foliar + Black Star Tab. 2. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star okolice Wrocławia na Dolnym Śląsku Oprócz udowodnionego wpływu na rozwój strefy korzeniowej preparat wykazuje działanie plonotwórcze, co obrazuje poniższa tabela z wynikami doświadczenia przeprowadzonego w uprawie pszenicy i kukurydzy. Wzrost plonu pszenicy po jednokrotnym zastosowaniu 2 l/ha wyniósł 900 kg, a w kukurydzy po dwukrotnym oprysku w dawce 2 x 2 l/ha 970 kg. Kombinacja Dawka w l/ha Plon w kg Wzrost kg/ha % kg plonu/1 l Kontrola Pszenica ozima 1, , , , ,61 9,28 123, ,8 450 Kontrola Kukurydza ,5 Tab. 3. Wpływ stosowania Black Star na plon Wyniki z Krajowego Instytutu Badań i Rozwoju Agrochemii Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska w Bukareszcie rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

26 Kiła rzepaku RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia Plasmodiophora brassicae (sprawca kiły kapusty) w uprawie rzepaku: Krótki płodozmian; rzepak częściej niż co 4 lata na danym polu. Niewłaściwie uprawiona gleba, zaburzone stosunki powietrzno-wodne. Nawalne deszcze w okresie początkowego rozwoju roślin rzepaku. Wczesne siewy rzepaku ozimego, które mogą przyspieszyć i zwiększyć intensywność infekcji. Zastoiska wodne na polach, obniżenia terenu tam najczęściej dochodzi do porażenia roślin i rozprzestrzeniania się choroby na inne części pola. Wysokie temperatury we wrześniu; optymalne warunki termiczne do rozwoju sprawcy choroby to temperatura gleby C. Niedokładne lub brak mycia maszyn i urządzeń pracujących na polu, na którym choroba się pojawiła (rozprzestrzenianie się choroby w obrębie całego gospodarstwa). rozpad galasów korzeniowych i rozwój nowych korzeni 26

27 jesienna i wiosenna technologia stymulacji odporności roślin rzepaku ukierunkowana na sprawcę kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae): JESIEŃ ZABiEG 1: faza 2 4 liści Croparom Activstart 1,5 l/ha ZABiEG 2: od 6 do 8 dni później Croparom Funga 2,5 l/ha WIOSNA ZABiEG 3: wiosna, ruszenie wegetacji Croparom Activstart 1 l/ha ZABiEG 4: 6 do 8 dni później Croparom Funga 2,5 l/ha croparom AcTiVSTART 6 8 dni croparom FunGA croparom AcTiVSTART 6 8 dni croparom FunGA faza 2 4. liścia właściwego początek wiosennej wegetacji CrOPArOM ACTiVsTArT To stymulator rozwoju regulujący układ enzymatyczny w roślinie. Celem jego działania jest intensywne pobudzenie systemu korzeniowego do wzrostu, tak aby roślina stała się mniej podatna na infekcję Plasmodiophora lub w jak największym stopniu nadrobiła uszkodzenia, jakie poczyniła choroba. CrOPArOM FuNGA Ma na celu stymulację odporności roślin w taki sposób, aby zablokowała rozwój infekcji i radziła sobie ze spustoszeniem spowodowanym przez Plasmodiophora. Wskutek działania preparatu w roślinie wytwarzane są substancje blokujące rozwój sprawcy infekcji. Galasy korzeniowe przestają się rozwijać, wysuszają się i rozpadają (na zdj.) Towarzyszy temu wzrost nowych korzeni włośnikowych, które zasilają roślinę w składniki pokarmowe. RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

28 nawożenie rzepaku ozimego Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu rzepaku ozimego (dawki dla plonu ok. 3,5 t nasion z 1 ha i średnich potrzeb nawożenia N, P i K). ilość dostarczonych składników pokarmowych, w kg/ha ** POLiFOSKA 6 2,5 dt/ha yaramila npk 14:14:21 4,0 dt/ha SALETROSAn 3,0 dt/ha n 149 P 2 O K 2 O 159 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 lub POLiFOSKA 4 5,0 dt/ha lub SuPROFOS 26 3:12:26 5,0 dt/ha lub POLiFOSKA 8 3,0 dt/ha lub OPTicOmPLEx 9 3,0 dt/ha + KORn-KALi 2,0 dt/ha lub Sól potasowa 1,5 dt/ha SALETROSAn lub RSm 1,0 dt/ha* wiosna SALETROSAn 4,0 dt/ha SALETROSAn 4,0 dt/ha SALETROSAn 4,0 dt/ha SALETRA Am. 2,0 dt/ha SALETRA Am. 2,0 dt/ha SALETRA Am. 2,0 dt/ha n ok. 188 P 2 O 5 60 K 2 O 160 n ok. 187 P 2 O 5 60 K 2 O 130 n ok. 199 P 2 O 5 ok. 75 K 2 O ok. 160 JESiEń: 1 2 TyG. PRZEd SiEwEm wiosna 28 W przypadku zastosowania po zbiorze przedplonu dodatkowej dawki azotu na przyoraną słomę (rzepak po zbożu) w ilości kg N/ha, np. w formie mocznika lub siarczanu amonu, wiosną należy dawkę nawożenia zmniejszyć o tę ilość azotu. * W warunkach wskazujących wyraźnie na konieczność dostarczenia azotu jeszcze jesienią (IX X). ** Proponowane ilości azotu można zastosować w innych nawozach, np. w moczniku, saletrzaku lub RSM. Opisy nawozów na stronie 72.

29 Wapnowanie w technologii uprawy rzepaku ozimego Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez) Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez) Granukal lub Granukal S Plus lub Baltic Grade IV Extra optymalny konieczny ratujący plon nazwa zawartość CaO [%]/ CaCO 3 [%] przedplon zawartość MgO [%]/ MgCO 3 [%] uprawa pożniwna zawartość H 2 O [%] Standard Cal 50/ Agrodol 30/55 20/42 do 10 uprawa przedsiewna wegetacja jesienna wegetacja wiosenna reaktywność opis producent aktywność chemiczna 98% aktywność chemiczna 65% Granukal 44,8/80 2,39/5 do 10 80% Węglan wapnia z okresu jury. Młody wiek kopaliny (miękka skała) powoduje wysoką aktywność chemiczną i szybkie działanie. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb. Bardzo dobre rozdrobnienie 85% poniżej 1 mm. Suma CaO + MgO powyżej 50%. Bardzo niska zawartość metali ciężkich. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb ubogich w magnez. Kreda granulowana o wysokiej reaktywności. Szybkie działanie odkwaszające. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb. Granukal S Plus 22/39 10,5 siarki do 10 Kreda granulowana z dodatkiem siarki. Omya Grade IV Extra 34/61 15/31 do 5 50% Wapno węglanowo-magnezowe granulowane. Zastosowanie: na gleby ubogie w magnez. Nordkalk Omya Omya Omya rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

30 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień PRZEdPLOn: PSZEnicA OZimA uprawa (PłuŻnA/ uproszczona/ SiEw BEZPOśREdni) OdmiAnA: Sy carlo KARTA POLA RZEPAK OZimy AGreGAT ŚCierNisKOWY, OrKA CM, uprawa PrZeDsieWNA, siew TERmin SiEwu GęSTOść SiEwu 45 szt./m 2 PROPOZycJA nawożenia JESiEń nawóz SKłAd dawka TERmin FAZA ROZwOJOwA POLiFOsKA 4 NPK kg/ha PrZeD siewem wiosna saletrosan 26 N, 13 s 350 kg/ha POCZąTeK WeGeTACji saletra AMONOWA N, 13 s 250 kg/ha 2 3 TYGODNie PóźNiej OchROnA ROśLin + nawożenie dolistne JESiEń wiosna PREPARAT dawka TERmin FAZA ROZwOJOwA BuTisAN 400 sc COMMAND 480 ec TArGA 10 ec DursBAN 480 ec AMMO super 100 ew OsD BOr syrius 250 ew BLACK star TerrA-sOrB FOLiAr OsD MiKrO rzepak OsD BOr siarczan Mg 7 H 2 O TOPrex 375 sc TerrA-sOrB FOLiAr DursBAN 480 ec AMMO super 100 ew OsD BOr siarczan Mg 7 h 2 O PLeNuM 500 WG PrOMAx 450 ec syrius 250 ew TerrA-sOrB FOLiAr AMMO super 100 ew MOsPiLAN 020 sp 2 l/ha 0,15 0,2 l/ha 0,3 l/ha 0,6 l/ha 0,1 l/ha 3 kg/ha 0,8 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 3 kg/ha 1 kg/ha 10 kg/ha 0,5 l/ha 1,5 l/ha 0,6 l/ha 0,1 l/ha 2 kg/ha 10 kg/ha 0,15 l/ha 1 l/ha 0,6 l/ha 2 l/ha 0,1 l/ha 0,12 kg/ha DO 3 DNi PO siewie OD 12 BBCH (2. PArA LiŚCi) 14 BBCH BBCH (POCZąTeK WYDŁużANiA PęDu GŁóWNeGO) BBCH (rozwój PąKóW KWiATOWYCH) 59 BBCH (żółty PąK) CLAisTer MAx 0,5 l/ha (DOjrZeWANie ŁusZCZYN)

31 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

32 pszenica OZIMA Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 zboża ozime Odmiana ZEPPELIN BRILLIANT PAMIER KEPLER Informacje podstawowe Hodowca Lantmännen SW Seed Lantmännen SW Seed Lantmännen SW Seed NICKERSON klasa A A A A rejestracja 2012 DE 2005 DE, 2009 CZ, LT, EE 2008 DE 2010 PL plonowanie w wieloleciu a1, % wz 103* termin kłoszenia średni średni średnio późny średnio późny termin dojrzewania średni średni średni późny MTZ [g] wysoka 44 niska 39 średnia 41 wysoka 47 mrozoodporność 5, ,5 Wysokość roślin średnia 95 średnia 92 niska 89 niska 85 odporność na porastanie DOBRA dobra dobra dobra Odporność na wyleganie wysoka wysoka BARDZO wysoka BARDZO wysoka Zdrowotność bardzo dobra dobra dobra bardzo dobra mączniak prawdziwy *** *** *** *** rdza brunatna *** * ** **(*) DTR **(*) *(*) *(*) *** septorioza liści ** *(*) ** ** septorioza plew ** ** ** ** Fuzarioza kłosów ** ** **(*) **(*) choroby podstawy Źdźbła ** *** *** *** Cechy jakościowe gęstość ziarna średnia wysoka średnia średnia wyrównanie ziarna dobre średnie dobre dobre zawartość białka wysoka wysoka BARDZO wysoka średnia liczba opadania BARDZO wysoka wysoka BARDZO wysoka BARDZO wysoka sedymentacja BARDZO wysoka BARDZO wysoka BARDZO wysoka wysoka wymagania glebowe średnie mniejsze średnie średnie tolerancja niskiego ph średnia średnia niższa średnia odporność na suszę dość wysoka wysoka dość wysoka średnia późny siew *** *** *** ** obsada w siewie optymalnym [szt./m 2 ] ilość wysiewu [kg] Cechy szczególne NOWOŚĆ! bardzo dobra zimotrwałość i zdrowotność nadaje się do uprawy na każdym polu tworzy piękny, zdrowy, wyrównany łan wysoki plon, wysoka zdrowotność, grube ziarno 32 Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.

33 OSTROGA KREDO JULIUS MEISTER NIKOL KWS OZON DANKO Saaten Union KWS LOCHOW Polska RAGT NICKERSON KWS LOCHOW Polska A oścista A A B B B 2008 PL 2010 PL, 2009 DE 2008 DE, 2010 EE, 2011 LT, LV 2011 PL, 2010 DE 2008 CZ 2010 PL, 2010 BE późny średni średni średnio późny bardzo wczesny średni późny średnio późny średni średni bardzo wczesny średni wysoka 47 średnia 41 wysoka wysoka 45 Bardzo wysoka 47 wysoka ,5 5 1,5 4,5 4 średnia 96 niska 85 średnia 95 średnia 90 średnia 94 niska 85 BARDZO DOBRA dobra dobra BARDZO DOBRA średnia dobra średnia BARDZO wysoka średnia BARDZO wysoka średnia BARDZO wysoka bardzo dobra bardzo dobra dobra bardzo dobra dobra średnia * *** **(*) ** **(*) **(*) *** *** ** ** ** ** *** **(*) ** **(*) *(*) ** ** ** ** ** ** * ** ** *(*) *(*) ** * **(*) ** * **(*) ** ** *** *** ** *** ** ** średnia niższa średnia średnia wysoka średnia bardzo dobre dobre bardzo dobre bardzo dobre bardzo dobre bardzo dobre dość wysoka średnia średnia dość wysoka średnia średnia średnia wysoka wysoka bardzo wysoka wysoka BARDZO wysoka bardzo wysoka wysoka wysoka średnia średnia BARDZO wysoka średnie mniejsze średnie mniejsze mniejsze średnie średnia średnia średnia średnia średnia niższa średnia dość wysoka średnia wysoka dość wysoka średnia *** *** ** *** * ** dobra zimotrwałość, dobra jakość efektowna, wysoko plonująca dobra zimotrwałość, dorodne ziarno wysoki plon, wysoka jakość, grube ziarno bardzo wczesna, dobra zimotrwałość niskie rośliny, grube ziarno, wysoki plon Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 zboża ozime Cecha: *** bardzo dobra, ** dobra, * średnia, () z zastrzeżeniem 33

34 ZEPPELin NOWOŚĆ! Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE BArDZO DOBrA ZiMOTrWAŁOŚć i WYróżNiAjąCA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY GWArANTują WYsOKi PLON ŚWieTNej jakości ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: *** DTr: **(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: ** CeCHY jakościowe MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: bardzo wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe średnie PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: bardzo dobra odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2012 Hodowla: Lantmännen sw seed bardzo dobrze utrzymuje parametry jakościowe, również w niesprzyjających warunkach podwyższona zawartość białka oraz bardzo wysoka liczba opadania bardzo wysoki potencjał plonotwórczy dzięki znakomitej zdrowotności i bardzo dobrej zimotrwałości wyjątkowa zdrowotność liści i kłosów, szczególnie wysoka odporność na mączniaka wysoka mrozoodporność potwierdzona badaniami urzędowymi i praktyką rolniczą w 2012 r. charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie PLONOWANie Badania rejestrowe niemieckie % 105% WZOrCA 102% WZOrCA WZOrCA 100% ZePPeLiN ZePPeLiN ZePPeLiN LANDY WsCHODNie LANDY POŁuDNiOWe LANDY PóŁNOCNe WZOrZeC 34

35 BRiLLiAnT sprawdzona, OD LAT NieZAWODNA, NADAje się DO uprawy NA KAżDYM POLu ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: * DTr: *(*) septorioza liści: *(*) septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: niska Gęstość ziarna: wysoka Wyrównanie ziarna: średnie Zawartość białka: wysoka Liczba opadania: wysoka sedymentacja: bardzo wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: dobra odporność na suszę: wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2005, Węgry 2008, Czechy, Litwa 2009, estonia 2010 Hodowla: Lantmännen sw seed stabilne i niezawodne plonowanie, nawet na słabszych glebach bardzo szybko rozwijający się system korzeniowy, dzięki któremu odmiana dobrze znosi okresowe niedobory wody wysoki plon jest uzyskiwany dzięki dużej liczbie ziarniaków w kłosie odmiana bardzo mocno krzewiąca się i zagęszczająca łan charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby atakujące kłos może być uprawiana w monokulturze, nadaje się do siewu po kukurydzy PLONOWANie Plonowanie odmiany Brilliant w doświadczeniach PDO , poziom A r. 98% wzorca 2010 r. 101% wzorca 2011 r. 100% wzorca Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE 35

36 PAmiER Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE TWOrZY PięKNY, ZDrOWY, WYróWNANY ŁAN, stabilne PArAMeTrY jakościowe ZiArNA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: ** DTr: *(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: średnia Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: bardzo wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: bardzo wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe: średnie PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego ph: niższa mrozoodporność: dobra odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY stabilnie plonująca odmiana o wyjątkowo pięknym pokroju roślin, tworząca wyrównany łan rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie, bardzo mocno zagęszczające łan bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie przy presji mączniaka i fuzariozy kłosa bardzo dobre i stabilne parametry jakościowe ziarna klasa A, bardzo wysoka liczba opadania najwyższy potencjał plonotwórczy pokazuje na dobrych stanowiskach o uregulowanym ph toleruje opóźnione siewy, nadaje się do siewu po kukurydzy PLONOWANie Plonowanie odmiany Pamier w sdoo 2012 r., % wzorca 102,4 100,6 98,6 128,3 126,7 125,2 PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2008 Hodowla: Lantmännen sw seed A1 A2 średnia ogólna TOMAsZóW BOLesŁAWieCKi BiAŁOGArD 36

37 KEPLER WYsOKA jakość, rekordowe PLONY, GruBe ZiArNO, WYŚMieNiTA ZDrOWOTNOŚć ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: **(*) DTr: *** septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe średnie PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: średnia ZALeTY bardzo wysokie i stabilne plonowanie we wszystkich rejonach Polski i na wszystkich poziomach agrotechniki niskie rośliny, sztywne źdźbło grube ziarno o wysokich parametrach jakościowych bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie dobra odporność na choroby podstawy źdźbła nadaje się do siewu po pszenicy PLONOWANie i A1 111% A2 112% iii A1 102% A2 103% V A1 107% A2 107% ii A1 110% A2 107% iv A1 107% A2 107% Vi A1 107% A2 110% Plonowanie odmiany Kepler w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBOru średnia PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Polska 2010 Hodowla: Nickerson Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE 37

38 meister Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE ZNAKOMiTY PLON, WYsOKA jakość, GruBe ZiArNO, DOBre rozwiązanie NA słabsze GLeBY ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: ** rdza brunatna: ** DTr: **(*) septorioza liści: ** septorioza plew: *(*) Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: bardzo dobre Zawartość białka: dość wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: średnia TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA B rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2010 Hodowla: ragt odmiana numer 1 w doświadczeniach COBOru, średni plon w latach ,3% wzorca grube ziarno o stabilnej liczbie opadania oraz wysokiej zawartości białka odmiana o większej tolerancji słabszych warunków glebowo- -wodnych, ale o uregulowanym ph może być uprawiana na stanowiskach po zbożach sztywne źdźbło, odporne na wyleganie PLONOWANie i A1 112% A2 109% iii A1 112% A2 107% V A1 107% A2 105% ii A1 108% A2 102% iv A1 104% A2 102% Vi A1 110% A2 106% Plonowanie odmiany Meister w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBOru średnia

39 KREdO efektowna, rekordowo PLONująCA, ZDrOWA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: *** DTr: **(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: średnia Gęstość ziarna: niższa Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: wysoka sedymentacja: wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2009, Polska 2010 Hodowla: saaten union niskie rośliny o bardzo dużej odporności na wyleganie odmiana nie wymaga dużych nakładów związanych z regulacją wzrostu bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, potwierdzony wynikami w Polsce i w Niemczech ziarno o dobrym wyrównaniu i wysokiej liczbie opadania stabilny plon również na słabszych stanowiskach glebowych PLONOWANie i A1 111% A2 105% iii A1 101% A2 98% V A1 108% A2 104% ii A1 110% A2 104% iv A1 104% A2 105% Vi A1 109% A2 109% Plonowanie odmiany Kredo w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBOru średnia Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE 39

40 nikol Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE ODMiANA BArDZO WCZeŚNie DOjrZeWAjąCA, ZNAKOMiTA NA TereNY O KróTsZYM OKresie WeGeTACji i O MNiejsZej ilości OPADóW ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: **(*) rdza brunatna: ** DTr: *(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: ** CeCHY jakościowe MTZ: bardzo wysoka Gęstość ziarna: wysoka Wyrównanie ziarna: bardzo dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: wysoka sedymentacja: średnia TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: dobra odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Czechy 2008 Hodowla: Nickerson odmiana o bardzo wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania bardzo dobrze radzi sobie ze stresami wynikającymi z okresowych niedoborów wody wysokie plonowanie w doświadczeniach czeskich średnio 104% wzorca rośliny o dorodnym kłosie, z małą ilością plew i dużym ziarnem dobra zdrowotność roślin, szczególnie przy presji mączniaka nadaje się do uprawy na wszystkich rodzajach gleb, również na stanowisku po pszenicy ze względu na ciężki kłos odmianę należy dobrze skrócić w gospodarstwie jako pierwsza do koszenia PLONOWANie Plonowanie odmiany Nikol, ukzuz Czechy 2009 r., r1, % wzorca 108,5 109,8 106,7 102,7 97,1 90,9 NiKOL LuDWiG AKTeur MuLAN BALeTKA CuBus BALeTKA Masa 1000 ziaren (g), ukzuz Czechy 2009 r. 47,6 46,6 41,3 41,4 37,6 38,2 NiKOL CuBus AKTeur MuLAN LuDWiG 40

41 wybierz nawóz nie do pokonania na każdym polu! trójskładnikowy nawóz zawierający łącznie 59,5% NPK (9,5:25:25), doskonała rozpuszczalność składników pokarmowych, polecany szczególnie na gleby o obniżonej zasobności w fosfor, wyprodukowany w oparciu o najwyższej jakości surowce i najnowszą technologię. Dystrybutorzy na terenie Polski: tel , tel , tel ,

42 zboża OZIMe Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 zboża ozime jęczmień ozimy żyto ozime Odmiana NICKELA SCARPIA HELLVUS GONELLO Informacje podstawowe HodowLa Lantmännen SW Seed Saaten Union Dieckmann KWS Lochow Polska typ ODMIANY browarna dwurzędowa pastewna wielorzędowa HYBRYDOWA HYBRYDOWA rejestracja 2006 PL 2007 PL 2007 DE 2009 PL plonowanie poziom a1/a2 COBORU, w wieloleciu CCA, w wieloleciu 105 termin kłoszenia średni średni średni średni termin dojrzewania średnio wczesny wczesny średni średni wysokość roślin bardzo niska średnia średnia niska MTZ [g] bardzo wysoka 48,8 wysoka 46 bardzo wysoka 41 średnia 33 zawartość białka średnia średnia wysoka niska zdrowotność mączniak prawdziwy *** * ** ** rdza brunatna nd nd ** ** septorioza liści nd nd ** ** choroby podstawy źdźbła nd nd ** ** rynchosporioza ** ** * * plamistość siatkowa ** ** nd nd PROFIL AGROTECHNICZNY mrozoodporność średnia (4,5) dobra (5) dobra bardzo dobra odporność na wyleganie bardzo dobra średnia bardzo dobra dobra odporność na suszę dość wysoka dość wysoka dość wysoka wysoka odporność na niskie ph średnia średnia średnia średnia wymagania glebowe mniejsze mniejsze mniejsze mniejsze odporność na porastanie średnia średnia średnia średnia przydatność Termin siewu (obsada roślin szt./m 2 ) słodownie, przemysł paszowy przemysł paszowy przemysł młynarski i gorzelnie wczesny optymalny opóźniony Ilość wysiewu (kg/ha lub j.s./ha) ,8 2 j.s. 1,8 2 j.s. Cechy szczególne NAJNIŻSZA odmiana zarejestrowana w Polsce, bardzo wyrównane i grube ziarna wysoko plonująca, wczesna odmiana duże ziarno, bardzo dobra odporność na wyleganie przemysł młynarski i gorzelnie wysoki plon, dobra odporność na stres 42 Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. * wyniki niemieckie 2012 r., nd nie dotyczy

lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola

lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola INFORMATOR GRUPY OSADKOWSKI NR 2/2013 3 Spis treści Aktualności Spotkania z Grupą Osadkowski..................................................

Bardziej szczegółowo

www.atr-agrohandel.pl

www.atr-agrohandel.pl O firmie O firmie ATR Agrohandel Sp. z o.o. działa od ponad 18 lat w branży rolnej i świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie w : Doradztwie Handlu Logistyce Obrocie płodów rolnych Wyróżnikiem firmy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014

PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014 PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014 Spis treści WSTĘP 5 SKUP ZBÓŻ DAJEMY NOWE MOŻLIWOŚCI 6 POLITYKA JAKOŚCI HAGE POLSKA 7 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY SPRZEDAŻY PŁODÓW ROLNYCH 8 PARAMETRY SKUPOWE ZBÓŻ HAGE 11 RZEPAK

Bardziej szczegółowo

Katalog nasienny. wiosna-jesień 2015. Nasze marki: Hodowle partnerskie:

Katalog nasienny. wiosna-jesień 2015. Nasze marki: Hodowle partnerskie: Katalog nasienny wiosna-jesień 2015 Nasze marki: Hodowle partnerskie: Materiał siewny to podstawa! Materiał siewny z Rolimpex SA to pełen sukces! Tylko Dobrego Rolnika nie stać na sianie,,swoimi nasionami.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona zbóż

Profesjonalna ochrona zbóż Profesjonalna ochrona zbóż 150 lat Edycja 2015 SPIS TREŚCI FUNGICYDY 04 Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach w 2014 roku. Zalecenia na 2015 rok 04 1. Wstęp 04 2. Gdzie tkwi tajemnica

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 Biathlon 4D Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach 1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego 2. Skuteczne działanie w szerokim

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Zatwierdzona na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zmianami)

Bardziej szczegółowo

Sezon w pełni INFORMATOR 2/2012. www.syngenta.pl

Sezon w pełni INFORMATOR 2/2012. www.syngenta.pl INFORMATOR 2/2012 www.syngenta.pl Sezon w pełni Jesteśmy obecnie w pełni wiosennych prac polowych. Tegoroczne, ostre mrozy nie oszczędziły ozimin. Z przeprowadzonych w marcu (przez rzeczoznawców wojewódzkich)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH

SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH PORADNIK AGRO WIOSNA 2013 SPIS TREŚCI ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW 4 SKUP ZBÓ SKUP ZBÓ DAJEMY NOWE MO LIWOÂCI 6 MATERIA SIEWNY ZESTAWIENIE CECH ODMIAN KUKURYDZY 8 KUKURYDZA ES FIREBALL 9 KUKURYDZA ES

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo INFORMATOR 2/2009 www.syngenta.pl Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi numer Informatora SYNGENTA W bieżącym numerze przybliżymy ocenę przezimowania roślin oraz zasygnalizujemy, jakich zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Wszystkie zarejestrowane w COBORU, a jest

Wszystkie zarejestrowane w COBORU, a jest Orka Nr 07-08/2013 (101) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 W interesie wszystkich Ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r powinna regulować wszelkie kwestie związane

Bardziej szczegółowo

Paleta nieproszonych gości

Paleta nieproszonych gości państw członkowskich, które do 1 stycznia 2013 r. nie wdro- Zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 2008/120/WE wszcząć procedurę w sprawie żą dyrektywy, KE zamierza naruszenia prawa unijnego. Dr Jacek Kościański

Bardziej szczegółowo

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno FUNGICYD Moc zielonych liści i złocistych kłosów to preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach

Bardziej szczegółowo

Założenia są oczywiście słuszne, ale

Założenia są oczywiście słuszne, ale Jak sprawdzają się ubezpieczenia - czytaj s. 1, 10, 28 wr-062/09 Nr 09/2010 (71) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 1 lipca 2008 roku weszła w życie Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa.

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa. www.zagrodanowa.pl Nr 2(8) 2015 maj lipiec ISSN 2353-5377 Zarażenie i rozprzestrzenianie kiły kapustnych Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego na Drodze Mlecznej 6 Potrzebna reforma 10

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Słomiany zapał do nawożenia?

Słomiany zapał do nawożenia? A Ty jak zaczynasz dzień? www.wrp.pl Siatka do pras rolujących QQNr 07-08/2015 (121) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Słomiany zapał do nawożenia? Nawożenie gleb słomą nie

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY POMIDORA W UPRAWIE POLOWEJ

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY POMIDORA W UPRAWIE POLOWEJ INSTYTUT OGRODNICTWA METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY POMIDORA W UPRAWIE POLOWEJ (Materiały dla doradców) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA Karniowice 2012 Opracowanie: mgr inż. Józef Rusnak Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Bardziej szczegółowo

doradca Żyzność zwalczanie chwastów nawożenie startowe ochrona plantacji ziemniaka porady technologia zagrożenia

doradca Żyzność zwalczanie chwastów nawożenie startowe ochrona plantacji ziemniaka porady technologia zagrożenia doradca w a r z y w n i c z y porady zwalczanie chwastów technologia nawożenie startowe zagrożenia ochrona plantacji ziemniaka NR 1 / styczeń 2012 cena: 5 zł (w tym 23% Vat) Żyzność numeru To podstawa

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o mieszaniu?

Co wiemy o mieszaniu? SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Orka Ochrona roślin QQNr 05/2014 (109) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Co wiemy o mieszaniu?

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Zmienne warunki atmosferyczne panujące w

Bardziej szczegółowo

doradca Czas kwitnienia drzew owocowych bor i cynk Zapylanie i przerzedzanie efektywna ochrona porady Radzimy, jak i kiedy nawozić rośliny

doradca Czas kwitnienia drzew owocowych bor i cynk Zapylanie i przerzedzanie efektywna ochrona porady Radzimy, jak i kiedy nawozić rośliny doradca s a d o w n i c z y Nr 2 (5) KWIECIEŃ 2013 cena: 5 zł (w tym 23% Vat) nawożenie bor i cynk Radzimy, jak i kiedy nawozić rośliny porady Zapylanie i przerzedzanie Jak zadbać o optymalne owocowanie

Bardziej szczegółowo

Program mineralnego żywienia roślin uprawnych. Activ

Program mineralnego żywienia roślin uprawnych. Activ Program mineralnego żywienia roślin uprawnych Activ Swoje doświadczenie w branży nawozowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy, których celem jest wydobycie z natury tego, co najlepsze. Z tego względu

Bardziej szczegółowo

Szkopuł tkwi w fakcie,

Szkopuł tkwi w fakcie, Chłodne dachy a mikroklimat wnętrz, czytaj str. 21 wr-067/08 Nr 07/2009 (59) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Obco brzmiące nazwy gospodarstw rolnych w naszym kraju nie dziwią

Bardziej szczegółowo

ISSN 1234-236X Nr 3(227) ROLNICZE. marzec 2010 cena 3 zł. Ziemniaki i Arianie

ISSN 1234-236X Nr 3(227) ROLNICZE. marzec 2010 cena 3 zł. Ziemniaki i Arianie A k t u a l n o ś c i ROLNICZE marzec 2010 cena 3 zł ISSN 1234-236X Nr 3(227) Ziemniaki i Arianie O d redakcji Spis treści Sensy i nonsensy przestawiania wskazówek W marcu czeka nas kolejna zmiana czasu,

Bardziej szczegółowo

Wartość mierzona złotem

Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Edycja 214 Najnowszy fungicyd w ochronie rzepaku stosowany w okresie kwitnienia 2 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesinoemulsji, o działaniu systemicznym,

Bardziej szczegółowo

Mimo, że parch jabłoni jest najlepiej poznaną chorobą jabłoni musi budzić respekt nawet

Mimo, że parch jabłoni jest najlepiej poznaną chorobą jabłoni musi budzić respekt nawet egzemplarz bezpłatny NR 3/2012 marzec nakład 10.000 egz. www.ogrodinfo.pl PL ISSN 2081-2124 Potrzeby wodne roślin sadowniczych Prof. dr hab. Waldemar Treder, Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych Instytut

Bardziej szczegółowo

informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5

informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5 redakcja.informator@syngenta.com 3/2014 informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5 Pola Klasy S pobiły rekordy popularności

Bardziej szczegółowo