Katalog agrotechniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog agrotechniczny"

Transkrypt

1 Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA RZEPAK

2

3 Spis treści RZEPAK Tabela odmian Vision Lohana Trinity NK Aviator F Poznaniak F SY Carlo F Atenzo F Garou F Troubadour F Herbicydy Graminicydy Fungicydy Zwalczanie chwastów Jesienna ochrona Dokarmianie dolistne Technologia Black Star + Terra-Sorb foliar Kiła rzepaku Nawożenie Wapnowanie Karta pola ZBOŻA Pszenica Tabela odmian Zeppelin Brilliant Pamier Kepler Meister Kredo Nikol Jęczmień, żyto i pszenżyto ozime Tabela odmian Nickela Scarpia Hellvus Gonello Cultivo Adverdo Maestozo Karty pola Zaprawy nasienne Herbicydy Ochrona pszenicy Ochrona żyta Ochrona jęczmienia Dokarmianie dolistne Nawożenie pszenicy Nawożenie żyta Nawożenie jęczmienia Wapnowanie Seed Star Charakterystyka polecanych nawozów Charakterystyka nawozów OSD

4 Rzepak ozimy NOWOŚĆ Odmiana Vision Lohana Da Vinci Trinity NK Aviator F1 Poznaniak F1 SY Carlo F1 Hodowla Lantmännen SW Seed Limagrain Lantmännen SW Seed Lantmännen SW Seed Syngenta HR Strzelce Syngenta rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Informacje podstawowe Zdrowotność Wymagania agrotechniczne Typ odmiany LINIOWA LINIOWA LINIOWA LINIOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA Plonowanie w 2012 r. % wzorca Plonowanie w 2011 r. % wzorca Plonowanie w 2010 r. % wzorca Początek kwitnienia Termin dojrzewania Wysokość roślin Średnio wczesny średni średni wczesny wczesny późny Średnio późny Zimotrwałość dobra dobra Zawartość tłuszczu Odporność na wyleganie Średnio wczesny wczesny Średnio późny średnio późny średni wczesny Średnio wczesny średnia średnia Niska średnia wysoka wysoka średnia Bardzo wysoka bardzo dobra Bardzo wysoka bardzo dobra Bardzo dobra wysoka Bardzo dobra bardzo dobra Bardzo wysoka Bardzo dobra dobra Bardzo wysoka bardzo dobra Wysoka dobra wysoka dobra średnia dobra phoma zgnilizna twardzikowa czerń krzyżowych Zalecany termin wysiewu wczesny, optymalny, lekko opóźniony bardzo wczesny, wczesny, optymalny Wczesny, optymalny optymalny, opóźniony optymalny, lekko opóźniony, opóźniony optymalny, lekko opóźniony, opóźniony Optymalny, opóźniony Obsada roślin szt./m Wymagania glebowe mniejsze/ średnie średnie Mniejsze/ średnie średnie/ większe średnie mniejsze/ średnie mniejsze/ średnie 4

5 NOWOŚĆ Atenzo F1 Garou F1 Troubadour F1 SY Kolumb F1 Artoga F1 Visby F1 DK Exquisite F1 Limagrain Rapool Ragt Syngenta Limagrain Rapool Monsanto HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA HYBRYDOWA Średnio wczesny Średnio wczesny Średnio wczesny Średnio wczesny Średnio wczesny Średni Średni Średni wczesny Średni Średni Średni Średnio wczesny Średnio wczesny średnia średnia średnia wysoka wysoka średnia wysoka bardzo dobra Wysoka Bardzo dobra optymalny, opóźniony Bardzo dobra Bardzo wysoka Bardzo dobra dobra Bardzo wysoka dobra wysoka Bardzo dobra Bardzo wysoka dobra średnia średnia Bardzo dobra średnia Bardzo dobra optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony optymalny, opóźniony Bardzo dobra Bardzo wysoka średnie mniejsze/ średnie średnie średnie średnie średnie dobra Optymalny, lekko opóźniony Średnie/ mniejsze rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Cecha: +++ bardzo dobra, ++ dobra, + średnia Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA, informacji hodowców i obserwacji własnych. 5

6 ViSiOn ZAPeWNiA BArDZO WYsOKi i stabilny PLON, sprawdzona W OsTATNiCH LATACH ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średni wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: mniejsze/średnie rzepak OZiMY ODMiANA: LiNiOWA rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: Lantmännen sw seed RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru 118% 107% 105% 108% 108% 110% Plon nasion odmiany Vision w poszczególnych województwach w porównaniu ze wzorcem, badania rozpoznawcze z listy CCA 2009 r. ZALeTY bardzo wysoki plon nasion na przestrzeni kilku ostatnich lat, potwierdzony w warunkach produkcyjnych oraz badaniach COBOru czołowa odmiana liniowa na rynku polskim i niemieckim bardzo szybki rozwój jesienny dobra i szybka regeneracja roślin po zimie bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych oraz na ważniejsze choroby rzepaku TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony ViSiOn szt./m² Plonowanie odmiany Vision w badaniach PDO wg COBOru WZOrZeC 2011 r. 103% wzorca 2010 r. 104% wzorca 2009 r. 109% wzorca 2008 r. 108% wzorca 2007 r. 107% wzorca 6

7 LOhAnA WYróżNiAjąCA ZDrOWOTNOŚć roślin, POTężNY PLON NAsiON ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średni termin dojrzewania: średnio późny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: LiNiOWA rejestracja: Polska 2012, Francja 2011 Hodowla: Limagrain CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 113% iii 104% V 107% ii 114% iv 106% Vi 109% Plon nasion odmiany Lohana w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rejestrowe ZALeTY rewelacyjny potencjał plonotwórczy, najlepszy plon nasion wśród odmian liniowych w badaniach rejestracyjnych COBOru w latach bardzo dobra odporność na wyleganie oraz suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową wysoka zawartość tłuszczu zalecana do uprawy na terenie całego kraju TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony LOhAnA 5O 70 szt./m² Plonowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBOru WZOrZeC 2011 r. 108% wzorca 2010 r. 107% wzorca Przezimowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBOru WZOrZeC 61% LOHANA 65% RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

8 TRiniTy NOWOŚĆ! NOWY LiDer WŚróD ODMiAN LiNiOWYCH ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: bardzo dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: wczesny termin dojrzewania: wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie/większe rzepak OZiMY ODMiANA: LiNiOWA rejestracja: Anglia 2013 Hodowla: Lantmännen sw seed RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia/wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru PAMeLA CHAGALL TriNiTY VisBY F1 ArTOGA F1 38,2 dt 42,1 dt 46,5 dt 46,8 dt 49,7 dt Plon nasion odmiany Trinity w doświadczeniach rejestrowych 2012 r. ZALeTY połączenie doskonałego przezimowania z bardzo wysokim plonem najlepszy stan roślin po zimie (2012) wśród wszystkich odmian liniowych i mieszańcowych badanych w pierwszym roku badań rejestrowych COBOru bardzo dobra odporność na wyleganie wyróżniająca odporność na czerń krzyżowych nowoczesny, kompaktowy pokrój roślin sprawia, że odmianę należy siać w mniejszej obsadzie TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony % martwych roślin po zimie odmiany Trinity w badaniach rejestrowych COBOru 2012 r. WZOrZeC TriNiTY 5% 40% TRiniTy szt./m² 8

9 nk AViATOR F1 DOsKONALe sprawdza się również NA słabszych stanowiskach GLeBOWYCH ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: późny termin dojrzewania: średnio późny wysokość roślin: wysoka zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Niemcy 2007 Hodowla: syngenta CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 120% iii 105% V 100% ii 110% iv 116% Vi 115% Plon nasion odmiany NK Aviator F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rozpoznawcze z listy CCA 2009 r. ZALeTY jedna z najlepiej plonujących odmian w wieloleciu w badaniach COBOru toleruje okresowe niedobory wody wysoki plon nasion również na słabszych stanowiskach glebowych bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową szybki rozwój jesienny oraz dobra regeneracja roślin po zimie TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany NK Aviator F1 w badaniach COBOru 2011 r. WZOrZeC 68% NK AViATOr F1 69% nk AViATOR F1 4O 55 szt./m² Plon nasion odmiany NK Aviator F1 [w dt/ha] w badaniach PDO i CCA wg COBOru nk AViATOR F1 WZOrZeC % wzorca 2010 r. 48,5 41, r. 38,4 34,5 111 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

10 POZnAniAK F1 MiesZANieC O NAjsZYBsZYM rozwoju jesiennym i BArDZO DOBrej ZiMOTrWAŁOŚCi ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: średnia PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio późny termin dojrzewania: średni wysokość roślin: wysoka zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: średnia wymagania glebowe: mniejsze/średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Polska 2009 Hodowla: Hr strzelce RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: bardzo wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 105% iii 118% V 101% ii 93% iv nie badano Vi 93% Plon nasion odmiany Poznaniak F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania PDOir COBOru 2012 r. ZALeTY bardzo dobra mrozoodporność jedna z odmian, które najlepiej przezimowały w 2012 r. bardzo szybki rozwój jesienny uniwersalna pod kątem warunków klimatyczno-glebowych, sprawdza się na słabszych stanowiskach glebowych bardzo wysoka MTN TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany Poznaniak F1 w badaniach PDOir COBOru 2012 r.; % martwych roślin po zimie WZOrZeC POZNANiAK F1 38% 46% POZnAniAK F szt./m² Plon nasion odmiany Poznaniak F1 [w dt/ha] w badaniach PDO wg COBOru POZnAniAK F1 WZOrZeC % wzorca 2010 r. 44,3 41, r. 37,4 32, r. 43,0 41,

11 Sy carlo F1 BArDZO WYsOKi POTeNCjAŁ PLONOTWórCZY, ZNAKOMiCie ZNOsi TruDNe WAruNKi KLiMATYCZNO-GLeBOWe ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: średnia Czerń krzyżowych: średnia PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: mniejsze/średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Polska 2012, Francja 2011 Hodowla: syngenta CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 101% iii 86% V 121% ii 105% iv 109% Vi 114% Plon nasion odmiany sy Carlo F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania COBOru 2012 r. ZALeTY bardzo wysoki plon nasion potwierdzony badaniami rejestracyjnymi COBOru czołowa odmiana w plonowaniu w 2012 r. w południowo-zachodniej Polsce bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych szybko buduje głęboki system korzeniowy dobrze sprawdza się w uproszczeniach uprawowych oraz w słabszych warunkach glebowych TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany sy Carlo F1 w badaniach rejestrowych COBOru WZOrZeC 61% sy CArLO F1 64% Sy carlo F1 4O 50 szt./m² Plon nasion odmiany sy Carlo F1 [w dt/ha] w badaniach COBOru Sy carlo F1 WZOrZeC % wzorca 2010 r. 46,6 38, r. 36,4 33, r. 43,8 41,5 106 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

12 ATEnZO F1 WYBiTNA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY GWArANTująCA WYsOKi PLON ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: bardzo dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Francja 2011, Wielka Brytania 2011 Hodowla: Limagrain RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie Wyniki plonowania z doświadczeń hodowlanych sdoo w Tomaszowie Bolesławieckim, 2011 r. ATeNZO F1 100% ŚreDNiA Z PLONOWANiA CZTereCH WiODąCYCH ODMiAN rzepaku ATeNZO F1 125% Wyniki plonowania z doświadczeń hodowlanych Limagrain w Niemczech (6 lokalizacji), 2011 r. ŚreDNiA Z PLONOWANiA DZieWięCiu WiODąCYCH ODMiAN rzepaku 38,1 dt/ha 44,0 dt/ha ZALeTY bardzo wysoki plon nasion wybitna zdrowotność bardzo dobra tolerancja na czerń krzyżowych i suchą zgniliznę kapustnych tworzy silnie rozwinięty system korzeniowy bardzo dobra odporność na wyleganie nadaje się do opóźnionego siewu TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony ATEnZO F szt./m² 12

13 GAROu F1 NOWOŚĆ! rekordowe PLONY, WYBiTNA ZiMOTrWAŁOŚć, ZNAKOMiTA ZDrOWOTNOŚć ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: średnio wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: bardzo dobra odporność na wyleganie: bardzo dobra wymagania glebowe: średnie/mniejsze rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Polska 2013 Hodowla: rapool CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: wysoka Zawartość glukozynolanów: bardzo niska PLONOWANie W BADANiACH COBOru i 105% iii 130% V 110% ii 111% iv 115% Vi 107% Plon nasion odmiany Garou F1 w poszczególnych rejonach w porównaniu ze wzorcem, badania rejestrowe COBOru ZALeTY bardzo wysoki plon nasion w badaniach rejestrowych COBOru 114% wzorca z lat bardzo wysoka zimotrwałość, pierwsze miejsce w badaniach rejestrowych dla odmian serii 2 w 2011 r. w ocenie % martwych roślin po zimie (2. wynik wśród wszystkich odmian badanych w 2011 r. i czołowa ocena w 2012 r.) bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi bardzo dobra odporność na wyleganie TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony Przezimowanie odmiany Garou F1 w badaniach rejestrowych COBOru 2012 r.; % martwych roślin po zimie WZOrZeC GArOu F1 16% 41% GAROu F1 4O 50 szt./m² Plon nasion odmiany Garou F1 [w dt/ha] w badaniach rejestrowych COBOru GAROu F1 WZOrZeC % wzorca 2011 r. 35,5 30, r. 51,0 45,3 113 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

14 TROuBAdOuR F1 WCZeŚNie DOjrZeWA, BArDZO WYsOKA ZAWArTOŚć TŁusZCZu ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Phoma: bardzo dobra Zgnilizna twardzikowa: dobra Czerń krzyżowych: dobra PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY początek kwitnienia: średnio wczesny termin dojrzewania: wczesny wysokość roślin: średnia zimotrwałość: dobra odporność na wyleganie: dobra wymagania glebowe: średnie rzepak OZiMY ODMiANA: HYBrYDOWA rejestracja: Dania 2011 Hodowla: ragt RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 CeCHY jakościowe Plon nasion: bardzo wysoki Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka MTN: średnia Zawartość glukozynolanów: niska PLONOWANie Wyniki doświadczeń sdoo Tomaszów Bolesławiecki, 2012 r. WZOrZeC (22 ODMiANY) TrOuBADOur F1 32,6 dt/ha 32,7 dt/ha 100,3% wzorca Plon nasion odmiany Troubadour F1 [w dt/ha] w badaniach rozpoznawczych COBOru 2012 r. TROuBAdOuR WZOrZeC % wzorca 2012 r. 42,9 41,5 103 ZALeTY bardzo wysoki potencjał plonotwórczy dobra zimotrwałość potwierdzona wynikami COBOru bardzo dobra odporność na wyleganie wysokie zaolejenie nasion wczesny termin dojrzewania TerMiN i NOrMA WYsieWu NAsiON bardzo wczesny wczesny optymalny lekko opóźniony opóźniony TROuBAdOuR F szt./m² 14

15 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

16 Wrażliwość chwastów na herbicydy w uprawie Nazwa handlowa Substancja aktywna (g/l, g/kg) Dawka (l/ha, kg/ha) samosiewy zbóż przytulia rumianowate jasnoty Butisan 400 SC metazachlor 400 2,5 0 x(x) xxx xxx Butisan 400 SC + Command 480 EC metazachlor chlomazon ,15 0,2 x xxx xxx xxx rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Butisan 400 SC + Colzor Trio 405 EC Butisan 400 SC + Navigator 360 SL metazachlor dimetachlor 187,5 + chlomazon 30 + napropamid 187,5 metazachlor chlopyralid pikloram 80 + aminopyralid 40 1,2 + 2,5 0 xx xxx xxx 2 + 2,5 0 xxx xxx xx Command 480 EC chlomazon 480 0,2 x xxx 0 xxx Colzor Trio 405 EC Navigator 360 SL dimetachlor 187,5 + chlomazon 30 + Napropamid 187,5 chlopyralid pikloram 80 + aminopyralid 40 3,0 4,0 x xxx xxx xxx 0,3 0 xxx xxx x Lontrel 300 SL chlopyralid 300 0,3 0,4 0 xxx Fox 480 SC bifenoks 480 0,6 1 0 x 0 xxx Kerb 50 WP propyzamid ,5 xxx xx xx SALSA 75 WG ethametsulfuron 75 0,020 0,025 X(X) xxx xxx 16

17 rzepaku fiołek polny gwiazdnica przetaczniki rdesty mak polny chaber bławatek taszniki tobołki 0 xxx xx xx xx (x) xx x 0 xxx xxx xx xx xx xxx xxx xx xxx xx xx xx xx xx xx XX(x) xx x xx XXX XXx x x(x) 0 xxx xx xx 0 xx xxx xxx x(x) xxx xxx xx(x) x(x) xx xxx xxx XX(x) x x x(x) xxx xxx 0 x 0 xx xxx 0 0 xxx 0 xxx xx x 0 xxx xx xxx xxx xxx xx xx xx X xxx xxx X XX XX XXX XXX rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 xxx bardzo dobre działanie, xx dobre działanie, x zadowalające działanie, 0 działanie niezadowalające, ( ) z zastrzeżeniem 17

18 Wrażliwość chwastów na graminicydy w uprawie rzepaku nazwa handlowa substancja aktywna (g/l, g/kg) dawka (l/ha, kg/ha) samosiewy jęczmienia samosiewy pszenicy i żyta wyczyniec miotła zbożowa życice owies głuchy prosowate perz rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Targa 10 EC chizalofop- -P-etylowy 100 0,35 1,5 xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx Agil 100 EC propachizafop 100 0,5 1,5 xxx xxx xxx xxx xx(x) xxx xxx Fusilade Forte 150 EC Focus Ultra 100 EC fluazifop- -P-butylowy 150 0,75 2,0 xxx xxx xxx xxx xx(x) xxx xxx cykloksydym 100 1,0 3,0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (0,75 l/ha + Atpolan Bio 80 EC) xxx (1,5 l/ha) xxx (2 l/ha) xxx (3 4 l/ha) xxx bardzo dobre działanie, xx dobre działanie, x zadowalające działanie, 0 działanie niezadowalające, ( ) z zastrzeżeniem 18

19 Spektrum działania fungicydów w uprawie rzepaku nazwa handlowa substancja aktywna (g/l, g/kg) dawka (l/ha, kg/ha) sucha zgnilizna kapustnych zgnilizna twardzikowa cylindrosporioza szara pleśń czerń krzyżowych skracanie fizjologiczna odporność Syrius 250 EW tebukonazol xxx xx xx xx xx xxx xx Syrius 250 EW + Promax 450 SC Caryx 240 SC Toprex 375 SC Tilmor 240 EC Alert 375 SE tebukonazol prochloraz 450 metkonazol 30 + chlorek mepikwatu 210 paklobutrazol difenokonazol 250 tebukonazol protiokonazol 80 flusilazol karbendazym 250 0,5 + 0,75 xx xxx xx xx xx xx xx 1 xx(x) xx xx xx xx xxxx x 0,3 0,5 xxxx xx xx xx xx xxxx x 0,75 1 xxx xx xx xx(x) xxx xxx xx 0,6 xxx xxx b.d. x x x rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 xxxx bardzo dobre działanie, xxx dobre działanie, xx zadowalające działanie, x małe działanie, brak działania, b.d. brak danych, ( ) z zastrzeżeniem 19

20 Warianty zwalczania chwastów w rzepaku ozimym jesienią Zabieg do 3 dni po siewie na dobrze uprawioną, wilgotną glebę; bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 0,2 l/ha lub Butisan 400 SC 1,2 l/ha + Colzor Trio 405 EC 2 l/ha lub Colzor Trio 405 EC 2,5 4 l/ha Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne Butisan 400 SC 2 l/ha Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne jednoroczne, w tym chwastnica, komosa, przytulia wiosna Butisan 400 SC 2 l/ha + Navigator 360 Sl 0,25 0,3 l/ha Navigator 360 SL 0,25 l/ha Chwasty dwuliścienne, w tym ostrożeń, fiołek, mak, chaber, maruna Zabieg do 3 4 liści rzepaku, przy średniej dobowej temp. powyżej 8 C; szeroki zakres zwalczanych chwastów Targa 10 EC 0,3 0,4 l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha Walka z samosiewami zbóż i perzem Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

21 Jesienna kompleksowa ochrona rzepaku ozimego metazachlor + chlomazon: znane i sprawdzone substancje czynne, skuteczne zwalczanie uporczywych chwastów, dogodny termin stosowania (do 3 dni po siewie), długie działanie Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha lub Butisan 400 SC 1,2 l/ha + Colzor Trio 405 EC 2 l/ha zwalczanie szkodników i samosiewów zbóż wiosna ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu poprawa kondycji roślin zasilenie w bor i inne mikroskładniki Ammo Super 100 EW 0,1 l/ha Targa 10 EC 0,3 0,4 l/ha Toprex 375 SC 0,3 l/ha lub Syrius 250 EW 0,6 0,75 l/ha Terra-Sorb foliar 1,5 2 l/ha + Black Star 2 l/ha OSD Bor 2 kg/ha lub OSD Mikro Rzepak 2 3 kg/ha Preventor 0,2 l/ha więcej niż adiuwant rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. 21

22 Dokarmianie dolistne rzepaku Uzupełnia aminokwasy, przygotowuje rośliny do spoczynku zimowego. Terra-Sorb foliar 2 l Wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego, przez co dostęp do składników odżywczych i wody jest pełniejszy. black star 2 l rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Bor stabilizuje ściany komórkowe, jego brak wpływa na gorsze przezimowanie i wolniejszą wiosenną regenerację. Siarka odgrywa dużą rolę w gospodarce azotem. Dostarcza azot, fosfor i potas, poprawiające ogólną kondycję roślin. Potas i fosfor wpływają na zimotrwałość, lepsze ukorzenienie, silny rozwój rozety liściowej, a przez to ochronę szyjki korzeniowej. Mangan pobudza rozwój korzeni bocznych, co wpływa na lepsze pobranie składników pokarmowych i wody. wiosna OSD Mikro Rzepak 2 3 kg OSD Mineral 2 3 kg OSD Potas 2 4 kg OSD Fosfor 2 4 kg Adob Mn 2 3 l

23 Jesienne dolistne dokarmianie rzepaku Składnik OBJAWY BRAKU Rozwiązanie Dawka na ha Kiedy STOSOWAĆ P Łodygi są cienkie, przez co gorzej przezimowują. Liści w rozetach jest mało i są niedostatecznie rozwinięte. OSD Mineral, OSD Fosfor 2 3 kg po wytworzeniu 3 4 liści K N B Mo Obniżenie odporności na przymrozki, mniejsze nagromadzenie asymilatów. Słaby rozwój korzeni bocznych. Rośliny są słabe, jasnozielone, mało rozgałęzione. Cienka i krótka łodyga z możliwymi pęknięciami, zamieranie pąka wierzchołkowego. Opóźnienie wzrostu roślin, pękanie blaszki liściowej. OSD Mineral, OSD Potas OSD Mineral, OSD 25 EX OSD Bor, OSD mikro rzepak Adob Mo 2 3 kg 2 3 kg/l 2 3 kg/l 0,1 0,2 l po wytworzeniu 3 4 liści po wytworzeniu 3 4 liści po wytworzeniu 5 6 liści po wytworzeniu 5 6 liści rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

24 Black Star + Terra-Sorb foliar jesienna technologia Jesienny rozwój roślin i odpowiednie ich przygotowanie do trudnych warunków zimowych to jedne z najważniejszych zabiegów. Odpowiednio wykształcony korzeń oraz szeroka i nisko osadzona szyjka korzeniowa to bezpieczeństwo przezimowania i szybszy start wiosenny. Rośliny mają dostęp do składników pokarmowych zlokalizowanych w głębi profilu glebowego, polepsza się również ich odporność na okresowe braki wody. rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 Łączne stosowanie Black Star 2 l/ha + Terra-Sorb foliar 2 l/ha w fazie 4 8 liści wpływa na rozwój systemu korzeniowego, szerokość szyjki korzeniowej oraz rozwój części nadziemnej. Dzięki większej masie liści wytworzonej jesienią uprawa ma więcej zgromadzonych substancji na przetrwanie niekorzystnych warunków zimowych. Poniższa tabela ilustruje wyniki doświadczenia z użyciem Terra-Sorb foliar oraz Terra-Sorb foliar + Black Star w porównaniu z kontrolą, kiedy to żaden z wymienionych preparatów nie był zastosowany. Kombinacja Dawka w l/ha Masa korzeni w g % Masa liści w g % średnia szerokość szyjki korzeniowej w mm Kontrola ,4 100 Terra-Sorb foliar Terra-Sorb foliar + Black Star 1, , ,91 10,24 108,94 1, , ,15 13,10 139,36 % Tab. 1. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star okolice Głubczyc na Opolszczyźnie 24

25 Kontrola Terra-Sorb foliar Terra-Sorb foliar + Black Star Porównanie korzeni w doświadczeniu na Opolszczyźnie KOMBINACJA DAWKA l/ha MASA KORZENI w g % MASA LIŚCI w g % ŚREDNIA SZERO- KOŚĆ SZYJKI KORZE- NIOWEJ w mm % Terra-Sorb foliar Terra-Sorb foliar + Black Star Tab. 2. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star okolice Wrocławia na Dolnym Śląsku Oprócz udowodnionego wpływu na rozwój strefy korzeniowej preparat wykazuje działanie plonotwórcze, co obrazuje poniższa tabela z wynikami doświadczenia przeprowadzonego w uprawie pszenicy i kukurydzy. Wzrost plonu pszenicy po jednokrotnym zastosowaniu 2 l/ha wyniósł 900 kg, a w kukurydzy po dwukrotnym oprysku w dawce 2 x 2 l/ha 970 kg. Kombinacja Dawka w l/ha Plon w kg Wzrost kg/ha % kg plonu/1 l Kontrola Pszenica ozima 1, , , , ,61 9,28 123, ,8 450 Kontrola Kukurydza ,5 Tab. 3. Wpływ stosowania Black Star na plon Wyniki z Krajowego Instytutu Badań i Rozwoju Agrochemii Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska w Bukareszcie rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

26 Kiła rzepaku RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia Plasmodiophora brassicae (sprawca kiły kapusty) w uprawie rzepaku: Krótki płodozmian; rzepak częściej niż co 4 lata na danym polu. Niewłaściwie uprawiona gleba, zaburzone stosunki powietrzno-wodne. Nawalne deszcze w okresie początkowego rozwoju roślin rzepaku. Wczesne siewy rzepaku ozimego, które mogą przyspieszyć i zwiększyć intensywność infekcji. Zastoiska wodne na polach, obniżenia terenu tam najczęściej dochodzi do porażenia roślin i rozprzestrzeniania się choroby na inne części pola. Wysokie temperatury we wrześniu; optymalne warunki termiczne do rozwoju sprawcy choroby to temperatura gleby C. Niedokładne lub brak mycia maszyn i urządzeń pracujących na polu, na którym choroba się pojawiła (rozprzestrzenianie się choroby w obrębie całego gospodarstwa). rozpad galasów korzeniowych i rozwój nowych korzeni 26

27 jesienna i wiosenna technologia stymulacji odporności roślin rzepaku ukierunkowana na sprawcę kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae): JESIEŃ ZABiEG 1: faza 2 4 liści Croparom Activstart 1,5 l/ha ZABiEG 2: od 6 do 8 dni później Croparom Funga 2,5 l/ha WIOSNA ZABiEG 3: wiosna, ruszenie wegetacji Croparom Activstart 1 l/ha ZABiEG 4: 6 do 8 dni później Croparom Funga 2,5 l/ha croparom AcTiVSTART 6 8 dni croparom FunGA croparom AcTiVSTART 6 8 dni croparom FunGA faza 2 4. liścia właściwego początek wiosennej wegetacji CrOPArOM ACTiVsTArT To stymulator rozwoju regulujący układ enzymatyczny w roślinie. Celem jego działania jest intensywne pobudzenie systemu korzeniowego do wzrostu, tak aby roślina stała się mniej podatna na infekcję Plasmodiophora lub w jak największym stopniu nadrobiła uszkodzenia, jakie poczyniła choroba. CrOPArOM FuNGA Ma na celu stymulację odporności roślin w taki sposób, aby zablokowała rozwój infekcji i radziła sobie ze spustoszeniem spowodowanym przez Plasmodiophora. Wskutek działania preparatu w roślinie wytwarzane są substancje blokujące rozwój sprawcy infekcji. Galasy korzeniowe przestają się rozwijać, wysuszają się i rozpadają (na zdj.) Towarzyszy temu wzrost nowych korzeni włośnikowych, które zasilają roślinę w składniki pokarmowe. RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

28 nawożenie rzepaku ozimego Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu rzepaku ozimego (dawki dla plonu ok. 3,5 t nasion z 1 ha i średnich potrzeb nawożenia N, P i K). ilość dostarczonych składników pokarmowych, w kg/ha ** POLiFOSKA 6 2,5 dt/ha yaramila npk 14:14:21 4,0 dt/ha SALETROSAn 3,0 dt/ha n 149 P 2 O K 2 O 159 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 lub POLiFOSKA 4 5,0 dt/ha lub SuPROFOS 26 3:12:26 5,0 dt/ha lub POLiFOSKA 8 3,0 dt/ha lub OPTicOmPLEx 9 3,0 dt/ha + KORn-KALi 2,0 dt/ha lub Sól potasowa 1,5 dt/ha SALETROSAn lub RSm 1,0 dt/ha* wiosna SALETROSAn 4,0 dt/ha SALETROSAn 4,0 dt/ha SALETROSAn 4,0 dt/ha SALETRA Am. 2,0 dt/ha SALETRA Am. 2,0 dt/ha SALETRA Am. 2,0 dt/ha n ok. 188 P 2 O 5 60 K 2 O 160 n ok. 187 P 2 O 5 60 K 2 O 130 n ok. 199 P 2 O 5 ok. 75 K 2 O ok. 160 JESiEń: 1 2 TyG. PRZEd SiEwEm wiosna 28 W przypadku zastosowania po zbiorze przedplonu dodatkowej dawki azotu na przyoraną słomę (rzepak po zbożu) w ilości kg N/ha, np. w formie mocznika lub siarczanu amonu, wiosną należy dawkę nawożenia zmniejszyć o tę ilość azotu. * W warunkach wskazujących wyraźnie na konieczność dostarczenia azotu jeszcze jesienią (IX X). ** Proponowane ilości azotu można zastosować w innych nawozach, np. w moczniku, saletrzaku lub RSM. Opisy nawozów na stronie 72.

29 Wapnowanie w technologii uprawy rzepaku ozimego Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez) Nordkalk Standard Cal lub Agrodol (gleby ubogie w magnez) Granukal lub Granukal S Plus lub Baltic Grade IV Extra optymalny konieczny ratujący plon nazwa zawartość CaO [%]/ CaCO 3 [%] przedplon zawartość MgO [%]/ MgCO 3 [%] uprawa pożniwna zawartość H 2 O [%] Standard Cal 50/ Agrodol 30/55 20/42 do 10 uprawa przedsiewna wegetacja jesienna wegetacja wiosenna reaktywność opis producent aktywność chemiczna 98% aktywność chemiczna 65% Granukal 44,8/80 2,39/5 do 10 80% Węglan wapnia z okresu jury. Młody wiek kopaliny (miękka skała) powoduje wysoką aktywność chemiczną i szybkie działanie. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb. Bardzo dobre rozdrobnienie 85% poniżej 1 mm. Suma CaO + MgO powyżej 50%. Bardzo niska zawartość metali ciężkich. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb ubogich w magnez. Kreda granulowana o wysokiej reaktywności. Szybkie działanie odkwaszające. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb. Granukal S Plus 22/39 10,5 siarki do 10 Kreda granulowana z dodatkiem siarki. Omya Grade IV Extra 34/61 15/31 do 5 50% Wapno węglanowo-magnezowe granulowane. Zastosowanie: na gleby ubogie w magnez. Nordkalk Omya Omya Omya rzepaki Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

30 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień PRZEdPLOn: PSZEnicA OZimA uprawa (PłuŻnA/ uproszczona/ SiEw BEZPOśREdni) OdmiAnA: Sy carlo KARTA POLA RZEPAK OZimy AGreGAT ŚCierNisKOWY, OrKA CM, uprawa PrZeDsieWNA, siew TERmin SiEwu GęSTOść SiEwu 45 szt./m 2 PROPOZycJA nawożenia JESiEń nawóz SKłAd dawka TERmin FAZA ROZwOJOwA POLiFOsKA 4 NPK kg/ha PrZeD siewem wiosna saletrosan 26 N, 13 s 350 kg/ha POCZąTeK WeGeTACji saletra AMONOWA N, 13 s 250 kg/ha 2 3 TYGODNie PóźNiej OchROnA ROśLin + nawożenie dolistne JESiEń wiosna PREPARAT dawka TERmin FAZA ROZwOJOwA BuTisAN 400 sc COMMAND 480 ec TArGA 10 ec DursBAN 480 ec AMMO super 100 ew OsD BOr syrius 250 ew BLACK star TerrA-sOrB FOLiAr OsD MiKrO rzepak OsD BOr siarczan Mg 7 H 2 O TOPrex 375 sc TerrA-sOrB FOLiAr DursBAN 480 ec AMMO super 100 ew OsD BOr siarczan Mg 7 h 2 O PLeNuM 500 WG PrOMAx 450 ec syrius 250 ew TerrA-sOrB FOLiAr AMMO super 100 ew MOsPiLAN 020 sp 2 l/ha 0,15 0,2 l/ha 0,3 l/ha 0,6 l/ha 0,1 l/ha 3 kg/ha 0,8 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 3 kg/ha 1 kg/ha 10 kg/ha 0,5 l/ha 1,5 l/ha 0,6 l/ha 0,1 l/ha 2 kg/ha 10 kg/ha 0,15 l/ha 1 l/ha 0,6 l/ha 2 l/ha 0,1 l/ha 0,12 kg/ha DO 3 DNi PO siewie OD 12 BBCH (2. PArA LiŚCi) 14 BBCH BBCH (POCZąTeK WYDŁużANiA PęDu GŁóWNeGO) BBCH (rozwój PąKóW KWiATOWYCH) 59 BBCH (żółty PąK) CLAisTer MAx 0,5 l/ha (DOjrZeWANie ŁusZCZYN)

31 RZEPAKi Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień

32 pszenica OZIMA Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 zboża ozime Odmiana ZEPPELIN BRILLIANT PAMIER KEPLER Informacje podstawowe Hodowca Lantmännen SW Seed Lantmännen SW Seed Lantmännen SW Seed NICKERSON klasa A A A A rejestracja 2012 DE 2005 DE, 2009 CZ, LT, EE 2008 DE 2010 PL plonowanie w wieloleciu a1, % wz 103* termin kłoszenia średni średni średnio późny średnio późny termin dojrzewania średni średni średni późny MTZ [g] wysoka 44 niska 39 średnia 41 wysoka 47 mrozoodporność 5, ,5 Wysokość roślin średnia 95 średnia 92 niska 89 niska 85 odporność na porastanie DOBRA dobra dobra dobra Odporność na wyleganie wysoka wysoka BARDZO wysoka BARDZO wysoka Zdrowotność bardzo dobra dobra dobra bardzo dobra mączniak prawdziwy *** *** *** *** rdza brunatna *** * ** **(*) DTR **(*) *(*) *(*) *** septorioza liści ** *(*) ** ** septorioza plew ** ** ** ** Fuzarioza kłosów ** ** **(*) **(*) choroby podstawy Źdźbła ** *** *** *** Cechy jakościowe gęstość ziarna średnia wysoka średnia średnia wyrównanie ziarna dobre średnie dobre dobre zawartość białka wysoka wysoka BARDZO wysoka średnia liczba opadania BARDZO wysoka wysoka BARDZO wysoka BARDZO wysoka sedymentacja BARDZO wysoka BARDZO wysoka BARDZO wysoka wysoka wymagania glebowe średnie mniejsze średnie średnie tolerancja niskiego ph średnia średnia niższa średnia odporność na suszę dość wysoka wysoka dość wysoka średnia późny siew *** *** *** ** obsada w siewie optymalnym [szt./m 2 ] ilość wysiewu [kg] Cechy szczególne NOWOŚĆ! bardzo dobra zimotrwałość i zdrowotność nadaje się do uprawy na każdym polu tworzy piękny, zdrowy, wyrównany łan wysoki plon, wysoka zdrowotność, grube ziarno 32 Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.

33 OSTROGA KREDO JULIUS MEISTER NIKOL KWS OZON DANKO Saaten Union KWS LOCHOW Polska RAGT NICKERSON KWS LOCHOW Polska A oścista A A B B B 2008 PL 2010 PL, 2009 DE 2008 DE, 2010 EE, 2011 LT, LV 2011 PL, 2010 DE 2008 CZ 2010 PL, 2010 BE późny średni średni średnio późny bardzo wczesny średni późny średnio późny średni średni bardzo wczesny średni wysoka 47 średnia 41 wysoka wysoka 45 Bardzo wysoka 47 wysoka ,5 5 1,5 4,5 4 średnia 96 niska 85 średnia 95 średnia 90 średnia 94 niska 85 BARDZO DOBRA dobra dobra BARDZO DOBRA średnia dobra średnia BARDZO wysoka średnia BARDZO wysoka średnia BARDZO wysoka bardzo dobra bardzo dobra dobra bardzo dobra dobra średnia * *** **(*) ** **(*) **(*) *** *** ** ** ** ** *** **(*) ** **(*) *(*) ** ** ** ** ** ** * ** ** *(*) *(*) ** * **(*) ** * **(*) ** ** *** *** ** *** ** ** średnia niższa średnia średnia wysoka średnia bardzo dobre dobre bardzo dobre bardzo dobre bardzo dobre bardzo dobre dość wysoka średnia średnia dość wysoka średnia średnia średnia wysoka wysoka bardzo wysoka wysoka BARDZO wysoka bardzo wysoka wysoka wysoka średnia średnia BARDZO wysoka średnie mniejsze średnie mniejsze mniejsze średnie średnia średnia średnia średnia średnia niższa średnia dość wysoka średnia wysoka dość wysoka średnia *** *** ** *** * ** dobra zimotrwałość, dobra jakość efektowna, wysoko plonująca dobra zimotrwałość, dorodne ziarno wysoki plon, wysoka jakość, grube ziarno bardzo wczesna, dobra zimotrwałość niskie rośliny, grube ziarno, wysoki plon Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 zboża ozime Cecha: *** bardzo dobra, ** dobra, * średnia, () z zastrzeżeniem 33

34 ZEPPELin NOWOŚĆ! Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE BArDZO DOBrA ZiMOTrWAŁOŚć i WYróżNiAjąCA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY GWArANTują WYsOKi PLON ŚWieTNej jakości ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: *** DTr: **(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: ** CeCHY jakościowe MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: bardzo wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe średnie PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: bardzo dobra odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2012 Hodowla: Lantmännen sw seed bardzo dobrze utrzymuje parametry jakościowe, również w niesprzyjających warunkach podwyższona zawartość białka oraz bardzo wysoka liczba opadania bardzo wysoki potencjał plonotwórczy dzięki znakomitej zdrowotności i bardzo dobrej zimotrwałości wyjątkowa zdrowotność liści i kłosów, szczególnie wysoka odporność na mączniaka wysoka mrozoodporność potwierdzona badaniami urzędowymi i praktyką rolniczą w 2012 r. charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie PLONOWANie Badania rejestrowe niemieckie % 105% WZOrCA 102% WZOrCA WZOrCA 100% ZePPeLiN ZePPeLiN ZePPeLiN LANDY WsCHODNie LANDY POŁuDNiOWe LANDY PóŁNOCNe WZOrZeC 34

35 BRiLLiAnT sprawdzona, OD LAT NieZAWODNA, NADAje się DO uprawy NA KAżDYM POLu ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: * DTr: *(*) septorioza liści: *(*) septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: niska Gęstość ziarna: wysoka Wyrównanie ziarna: średnie Zawartość białka: wysoka Liczba opadania: wysoka sedymentacja: bardzo wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: dobra odporność na suszę: wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2005, Węgry 2008, Czechy, Litwa 2009, estonia 2010 Hodowla: Lantmännen sw seed stabilne i niezawodne plonowanie, nawet na słabszych glebach bardzo szybko rozwijający się system korzeniowy, dzięki któremu odmiana dobrze znosi okresowe niedobory wody wysoki plon jest uzyskiwany dzięki dużej liczbie ziarniaków w kłosie odmiana bardzo mocno krzewiąca się i zagęszczająca łan charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby atakujące kłos może być uprawiana w monokulturze, nadaje się do siewu po kukurydzy PLONOWANie Plonowanie odmiany Brilliant w doświadczeniach PDO , poziom A r. 98% wzorca 2010 r. 101% wzorca 2011 r. 100% wzorca Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE 35

36 PAmiER Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE TWOrZY PięKNY, ZDrOWY, WYróWNANY ŁAN, stabilne PArAMeTrY jakościowe ZiArNA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: ** DTr: *(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: średnia Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: bardzo wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: bardzo wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe: średnie PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego ph: niższa mrozoodporność: dobra odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY stabilnie plonująca odmiana o wyjątkowo pięknym pokroju roślin, tworząca wyrównany łan rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie, bardzo mocno zagęszczające łan bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie przy presji mączniaka i fuzariozy kłosa bardzo dobre i stabilne parametry jakościowe ziarna klasa A, bardzo wysoka liczba opadania najwyższy potencjał plonotwórczy pokazuje na dobrych stanowiskach o uregulowanym ph toleruje opóźnione siewy, nadaje się do siewu po kukurydzy PLONOWANie Plonowanie odmiany Pamier w sdoo 2012 r., % wzorca 102,4 100,6 98,6 128,3 126,7 125,2 PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2008 Hodowla: Lantmännen sw seed A1 A2 średnia ogólna TOMAsZóW BOLesŁAWieCKi BiAŁOGArD 36

37 KEPLER WYsOKA jakość, rekordowe PLONY, GruBe ZiArNO, WYŚMieNiTA ZDrOWOTNOŚć ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: **(*) DTr: *** septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe średnie PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: średnie tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: średnia ZALeTY bardzo wysokie i stabilne plonowanie we wszystkich rejonach Polski i na wszystkich poziomach agrotechniki niskie rośliny, sztywne źdźbło grube ziarno o wysokich parametrach jakościowych bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie dobra odporność na choroby podstawy źdźbła nadaje się do siewu po pszenicy PLONOWANie i A1 111% A2 112% iii A1 102% A2 103% V A1 107% A2 107% ii A1 110% A2 107% iv A1 107% A2 107% Vi A1 107% A2 110% Plonowanie odmiany Kepler w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBOru średnia PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Polska 2010 Hodowla: Nickerson Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE 37

38 meister Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE ZNAKOMiTY PLON, WYsOKA jakość, GruBe ZiArNO, DOBre rozwiązanie NA słabsze GLeBY ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: ** rdza brunatna: ** DTr: **(*) septorioza liści: ** septorioza plew: *(*) Fuzarioza kłosów: **(*) Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: wysoka Gęstość ziarna: średnia Wyrównanie ziarna: bardzo dobre Zawartość białka: dość wysoka Liczba opadania: bardzo wysoka sedymentacja: średnia TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA B rejestracja: Polska 2011, Niemcy 2010 Hodowla: ragt odmiana numer 1 w doświadczeniach COBOru, średni plon w latach ,3% wzorca grube ziarno o stabilnej liczbie opadania oraz wysokiej zawartości białka odmiana o większej tolerancji słabszych warunków glebowo- -wodnych, ale o uregulowanym ph może być uprawiana na stanowiskach po zbożach sztywne źdźbło, odporne na wyleganie PLONOWANie i A1 112% A2 109% iii A1 112% A2 107% V A1 107% A2 105% ii A1 108% A2 102% iv A1 104% A2 102% Vi A1 110% A2 106% Plonowanie odmiany Meister w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBOru średnia

39 KREdO efektowna, rekordowo PLONująCA, ZDrOWA ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: *** rdza brunatna: *** DTr: **(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: *** CeCHY jakościowe MTZ: średnia Gęstość ziarna: niższa Wyrównanie ziarna: dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: wysoka sedymentacja: wysoka TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony szt./m 2 ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: niższa odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Niemcy 2009, Polska 2010 Hodowla: saaten union niskie rośliny o bardzo dużej odporności na wyleganie odmiana nie wymaga dużych nakładów związanych z regulacją wzrostu bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, potwierdzony wynikami w Polsce i w Niemczech ziarno o dobrym wyrównaniu i wysokiej liczbie opadania stabilny plon również na słabszych stanowiskach glebowych PLONOWANie i A1 111% A2 105% iii A1 101% A2 98% V A1 108% A2 104% ii A1 110% A2 104% iv A1 104% A2 105% Vi A1 109% A2 109% Plonowanie odmiany Kredo w rejonach Polski na poziomie A1/A2; wyniki COBOru średnia Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE 39

40 nikol Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 ZBOŻA OZimE ODMiANA BArDZO WCZeŚNie DOjrZeWAjąCA, ZNAKOMiTA NA TereNY O KróTsZYM OKresie WeGeTACji i O MNiejsZej ilości OPADóW ODPOrNOŚć NA CHOrOBY Mączniak prawdziwy: **(*) rdza brunatna: ** DTr: *(*) septorioza liści: ** septorioza plew: ** Fuzarioza kłosów: ** Choroby podstawy źdźbła: ** CeCHY jakościowe MTZ: bardzo wysoka Gęstość ziarna: wysoka Wyrównanie ziarna: bardzo dobre Zawartość białka: średnia Liczba opadania: wysoka sedymentacja: średnia TerMiN siewu ilość WYsieWu wczesny szt./m 2 optymalny szt./m 2 opóźniony ilość wysiewu kg/ha WYMAGANiA GLeBOWe mniejsze PrOFiL AGrOTeCHNiCZNY wymagania glebowe: mniejsze tolerancja niskiego ph: średnia mrozoodporność: dobra odporność na suszę: dość wysoka ZALeTY PsZeNiCA OZiMA KLAsA A rejestracja: Czechy 2008 Hodowla: Nickerson odmiana o bardzo wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania bardzo dobrze radzi sobie ze stresami wynikającymi z okresowych niedoborów wody wysokie plonowanie w doświadczeniach czeskich średnio 104% wzorca rośliny o dorodnym kłosie, z małą ilością plew i dużym ziarnem dobra zdrowotność roślin, szczególnie przy presji mączniaka nadaje się do uprawy na wszystkich rodzajach gleb, również na stanowisku po pszenicy ze względu na ciężki kłos odmianę należy dobrze skrócić w gospodarstwie jako pierwsza do koszenia PLONOWANie Plonowanie odmiany Nikol, ukzuz Czechy 2009 r., r1, % wzorca 108,5 109,8 106,7 102,7 97,1 90,9 NiKOL LuDWiG AKTeur MuLAN BALeTKA CuBus BALeTKA Masa 1000 ziaren (g), ukzuz Czechy 2009 r. 47,6 46,6 41,3 41,4 37,6 38,2 NiKOL CuBus AKTeur MuLAN LuDWiG 40

41 wybierz nawóz nie do pokonania na każdym polu! trójskładnikowy nawóz zawierający łącznie 59,5% NPK (9,5:25:25), doskonała rozpuszczalność składników pokarmowych, polecany szczególnie na gleby o obniżonej zasobności w fosfor, wyprodukowany w oparciu o najwyższej jakości surowce i najnowszą technologię. Dystrybutorzy na terenie Polski: tel , tel , tel ,

42 zboża OZIMe Grupa Osadkowski Katalog agrotechniczny jesień 2013 zboża ozime jęczmień ozimy żyto ozime Odmiana NICKELA SCARPIA HELLVUS GONELLO Informacje podstawowe HodowLa Lantmännen SW Seed Saaten Union Dieckmann KWS Lochow Polska typ ODMIANY browarna dwurzędowa pastewna wielorzędowa HYBRYDOWA HYBRYDOWA rejestracja 2006 PL 2007 PL 2007 DE 2009 PL plonowanie poziom a1/a2 COBORU, w wieloleciu CCA, w wieloleciu 105 termin kłoszenia średni średni średni średni termin dojrzewania średnio wczesny wczesny średni średni wysokość roślin bardzo niska średnia średnia niska MTZ [g] bardzo wysoka 48,8 wysoka 46 bardzo wysoka 41 średnia 33 zawartość białka średnia średnia wysoka niska zdrowotność mączniak prawdziwy *** * ** ** rdza brunatna nd nd ** ** septorioza liści nd nd ** ** choroby podstawy źdźbła nd nd ** ** rynchosporioza ** ** * * plamistość siatkowa ** ** nd nd PROFIL AGROTECHNICZNY mrozoodporność średnia (4,5) dobra (5) dobra bardzo dobra odporność na wyleganie bardzo dobra średnia bardzo dobra dobra odporność na suszę dość wysoka dość wysoka dość wysoka wysoka odporność na niskie ph średnia średnia średnia średnia wymagania glebowe mniejsze mniejsze mniejsze mniejsze odporność na porastanie średnia średnia średnia średnia przydatność Termin siewu (obsada roślin szt./m 2 ) słodownie, przemysł paszowy przemysł paszowy przemysł młynarski i gorzelnie wczesny optymalny opóźniony Ilość wysiewu (kg/ha lub j.s./ha) ,8 2 j.s. 1,8 2 j.s. Cechy szczególne NAJNIŻSZA odmiana zarejestrowana w Polsce, bardzo wyrównane i grube ziarna wysoko plonująca, wczesna odmiana duże ziarno, bardzo dobra odporność na wyleganie przemysł młynarski i gorzelnie wysoki plon, dobra odporność na stres 42 Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. * wyniki niemieckie 2012 r., nd nie dotyczy

RZEPAK OZIMY DK EXCELLIUM

RZEPAK OZIMY DK EXCELLIUM Rzepak RZEPAK OZIMY DK EXCELLIUM Hodowca: Monsanto GDY LICZY SIĘ STABILNY I WYSOKI PLON Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania. Polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski. Umożliwia uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Katalog nasienny 2015

Katalog nasienny 2015 Katalog nasienny 2015 Doradcy terenowi., spis tresci tel. 600 918 825 tel. 606 907 526 tel. 696 739 382 tel. 668 397 859 tel. 692 874 450 tel. 606 907 525 tel. 602 469 442 tel. 602 468 406 tel. 600 009

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków.

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. Rzepak ozimy i jary Z dobrych nasion dobry plon Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. www.bayercropscience.pl Edycja 2015 Spis treści Rzepak ozimy...................................

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare: 1. NAWRA

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield DK IMPRESSION CL DK IMMINENT CL Nr 2 WYSOKI PLON badania rejestrowe COBORU 2011-2012 114%wzorca WYSOKA TOLERANCJA NA CHOROBY OPTYMALNY WIGOR

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

Rzepak. Katalog 2015

Rzepak. Katalog 2015 Rzepak Katalog 2015 Szanowni Państwo, Służąc pomocą w podjęciu trudnej decyzji wyboru odmiany rzepaku w nadchodzącym sezonie, oddajemy do Państwa dyspozycji nasz najnowszy katalog RZEPAK 2015. Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Zmienne warunki atmosferyczne panujące w

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków.

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. Rzepak ozimy i jary Z dobrych nasion dobry plon Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. www.bayercropscience.pl Edycja 2013 Jednym z najważniejszych gwarantów wysokich plonów rzepaku

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ KATALOG ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona

JESIEŃ KATALOG ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona JESIEŃ KATALOG ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO OFERTA NA LEPSZY PLON nasiona STRONA Paweł DAŃCZUK Prezes Zarządu Szanowni Państwo! Przed nami nowy sezon sprzedaży nasion rzepaku ozimego. W naszej ofercie znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Bednarski & Adam Sajdutka

Zbigniew Bednarski & Adam Sajdutka Zbigniew Bednarski & Adam Sajdutka 2014 1 O firmie Obszary działania Środki ochrony roślin Materiał siewny Nawozy Obrót płodami rolnymi / kontraktacja Sprzedaż maszyn Sprzedaż części Serwis maszyn rolniczych

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013.

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Lp. Odmiana Rok wpisu do KRO w Polsce Rok włączenia do LZO Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Jesienne ABC......w zbożu i rzepaku

Jesienne ABC......w zbożu i rzepaku Jesienne ABC......w zbożu i rzepaku KATALOG ODMIAN JESIEŃ 2015 Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowni Państwo, dobór właściwej odmiany rośliny uprawnej to początek długiej drogi, której zakończeniem są żniwa.

Bardziej szczegółowo

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno FUNGICYD Moc zielonych liści i złocistych kłosów to preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

SEZON KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMYCH OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona

SEZON KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMYCH OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona SEZON KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMYCH OFERTA NA LEPSZY PLON nasiona STRONA 2 Paweł DAŃCZUK Prezes Zarządu W sezonie 2014 przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę zbóż ozimych dostosowanych do Państwa wymagań.

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego

Omiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego Na tegorocznej Liście Odmian Zalecanych znalazły się 24 odmiany roślin jarych, 32 ozimych oraz 13 odmian ziemniaków jadalnych i 6 odmian ziemniaków skrobiowych. Podstawą do ustalenia Listy była analiza

Bardziej szczegółowo

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon!

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon! Mirador Forte 160 EC Widoki na zdrowy plon! fungicyd Intensywnie uprawiane pszenica ozima i rzepak ozimy są bardzo podatne na straty powodowane przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie tych patogenów

Bardziej szczegółowo

Katalog zbóż. ozimych 2013/2014. www.kazgod.pl www.agrobak.pl

Katalog zbóż. ozimych 2013/2014. www.kazgod.pl www.agrobak.pl Katalog zbóż ozimych 2013/2014 www.kazgod.pl www.agrobak.pl Możliwości stosowania nawozów w uprawie zbóż ozimych Spoczynek JESIEŃ zimowy WIOSNA S Siarkowy 1 x 3 5 l/ha Mikromix 1 x 0,5 1 l/ha Cu Miedziowy

Bardziej szczegółowo

SEZON 2015 KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMych OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona. Dobre nasiona, Dobre plony.

SEZON 2015 KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMych OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona. Dobre nasiona, Dobre plony. SEZON 2015 KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMych OFERTA NA LEPSZY PLON nasiona Dobre nasiona, Dobre plony. STRONA 2 nasiona / sezon 2015 Szanowni Państwo, W sezonie 2015 przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Stacja Koordynująca PDO w województwie śląskim ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek, tel./fax 032 2334187 LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2014 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne W Polsce uprawa owsa ma długoletnią tradycję. W województwie pomorskim powierzchnia uprawy od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie wynosząc ok. 40 tys. ha (w Polsce ok. 480 tys

Bardziej szczegółowo

TURBO PLON. Wiesz co siejesz

TURBO PLON. Wiesz co siejesz TURBO PLON www.saaten-union.pl Wiesz co siejesz TURBO SU ŻYTO F1 = POCIĄG DO WYSOKICH PLONÓW Żyto jest ważnym gatunkiem w uprawie zbóż na obszarze północno-wschodniej, wschodniej i środkowej Europy, czyli

Bardziej szczegółowo

Z dobrych nasion dobry plon

Z dobrych nasion dobry plon RZEPAK JARY Rzepak ozimy i jary Rzepak jary agrotechnika SIEW termin Rzepak jary powinien być siany wcześnie (przełom marca i kwietnia), najlepiej równocześnie ze zbożami (np. jęczmień). Fenologicznymi

Bardziej szczegółowo

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r.

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r. Ocena odmian zbóż za sezon 2011/ roku na podstawie doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonych w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2011/

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie zbóż

Wiosenne nawożenie zbóż Wiosenne nawożenie zbóż Nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem stosuje się na wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Jedynie na glebach zwięzłych terenów równinnych, w rejonach o średnich lub

Bardziej szczegółowo

ARTOGA HR. Cesarzowa europejskich pól wśród odmian mieszańcowych. ARTOGA hr Nr 2 w Niemczech* ARTOGA hr Nr 1 w Polsce* ARTOGA hr Nr 2 we Francji *

ARTOGA HR. Cesarzowa europejskich pól wśród odmian mieszańcowych. ARTOGA hr Nr 2 w Niemczech* ARTOGA hr Nr 1 w Polsce* ARTOGA hr Nr 2 we Francji * ARTOGA HR Cesarzowa europejskich pól wśród odmian mieszańcowych ARTOGA hr Nr 2 w Niemczech* Całkowity areał rzepaku: 1 500 000 ha w tym 950 000 ha odmian mieszańcowych Rejestracja: 2010 r. 109% wzorca

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków.

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. Rzepak ozimy i jary Z dobrych nasion dobry plon Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. www.bayercropscience.pl Edycja 2014 Jednym z najważniejszych gwarantów wysokich plonów rzepaku

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka.

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka. Agil 100 EC Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej,

Bardziej szczegółowo

Zboża 2014. hodujemy Twój zysk A A. Asy na Twoje pole

Zboża 2014. hodujemy Twój zysk A A. Asy na Twoje pole Zboża 2014 hodujemy Twój zysk A A A A Asy na Twoje pole Zboża 2014 Szanowni Państwo Nasz folder zbożowy zawiera krótkie charakterystyki odmian zbóż ozimych i jarych Limagrain dostępnych na Polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC: niezwykle skuteczny na większość chwastów jednoliściennych, znakomita skuteczność potwierdzona wieloletnią praktyką, najszybciej działający

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2014

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2014 Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2014 W dniu 6 lutego 2014 roku odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim posiedzenie Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

hodujemy Twój zysk Zboża 2012 / 2013

hodujemy Twój zysk Zboża 2012 / 2013 hodujemy Twój zysk Zboża 2012 / 2013 Spis treści Wstęp.................................... Tabela odmian jarych.......................... Pszenica jara............................... Jęczmień jary...............................

Bardziej szczegółowo

Publikacja chroniona prawem wydawcy; każda reprodukcja całości lub jej części wymaga zgody wydawcy

Publikacja chroniona prawem wydawcy; każda reprodukcja całości lub jej części wymaga zgody wydawcy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Przewodniczący: mgr inż. Anna Kamińska Dyrektor SDOO Zybiszów z-ca: prof. dr hab. Jan Kaczmarek z-ca: prof. dr hab. Henryk Bujak

Bardziej szczegółowo

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Około 5,3 mln ton tj. prawie 20 % corocznych zbiorów ziarna przeznacza się w Polsce na cele konsumpcyjne. Aby ziarno mogło być przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Godny rozmiar przyszłych plonów

Godny rozmiar przyszłych plonów Godny rozmiar przyszłych plonów + Edycja 2014 2 Technologia technologia Xpro Unikalny system Nowy system ochrony fungicydowej UNIVO Xpro bazuje na najnowszej technologii Xpro stworzonej i opatentowanej

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak ozimy Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono doświadczenia z rzepakiem ozimym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, HR Strzelce Grupa IHAR O/Kończewice.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN KUKURYDZA. Kraków 12/398-79-20/23/24 Lidzbark Warmiński 89/767-22-81 Świecie 52/331-34-39

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN KUKURYDZA. Kraków 12/398-79-20/23/24 Lidzbark Warmiński 89/767-22-81 Świecie 52/331-34-39 MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN KUKURYDZA ODMIANY WCZESNE ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE ODMIANY ŚREDNIOPÓŹNE KB 1903 FAO 190 CEDRO FAO 200 LOKATA FAO 220 WIARUS FAO 220 PROSNA FAO 200 RATAJ FAO 220-230 SMOLAN FAO 230

Bardziej szczegółowo

Menara Doskonała solo Świetna w duecie

Menara Doskonała solo Świetna w duecie Menara Doskonała solo Świetna w duecie Doskonała ochrona liści i kłosa Uniwersalne rozwiązanie Wysoka jakość w odpowiedniej cenie Menara 410 EC to nowy dwuskładnikowy fungicyd do zastosowania w najważniejszych

Bardziej szczegółowo

www.scandagra.pl SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. ul. dr. Alberta Schmidta 1 Żołędowo, 86-31 Osielsko

www.scandagra.pl SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. ul. dr. Alberta Schmidta 1 Żołędowo, 86-31 Osielsko Rzepak ozimy tel. SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. ul. dr. Alberta Schmidta 1 Żołędowo, 86-31 Osielsko +48 52 381 36 01 fax +48 52 381 35 66 sekretariat@scandagra.pl www.scandagra.pl Zestawienie odmian rzepaku

Bardziej szczegółowo

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego Profesjonalna ochrona buraka cukrowego SPIS TREŚCI HERBICYDY 03 Pyramin Turbo 520 SC 04 Kosynier 420 SC 05 Focus Ultra 100 EC 06 Program ochrony buraka cukrowego przed chwastami FUNGICYDY 08 Duett Star

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo INFORMATOR 2/2009 www.syngenta.pl Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi numer Informatora SYNGENTA W bieżącym numerze przybliżymy ocenę przezimowania roślin oraz zasygnalizujemy, jakich zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po XVIII Dniach Pola BASF Polska 2014. Centrum Kompetencji BASF w Gurczu

Przewodnik po XVIII Dniach Pola BASF Polska 2014. Centrum Kompetencji BASF w Gurczu Przewodnik po XVIII Dniach Pola BASF Polska 2014 Centrum Kompetencji BASF w Gurczu Informacje ogólne o polach doświadczalnych w Gurczu 1. Dane glebowe gleba klasy I i II kompleks pszenny bardzo dobry 2.

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska T E B U 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska T E B U 250 EW Załącznik do decyzji MRiRW nr R-51/2010d z dnia 18.02.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 60/2005 z dnia 07.12.2005 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D - 20097

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Agchem Access Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393, Tel.Fax: +48 52 381 49 14.

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Agchem Access Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393, Tel.Fax: +48 52 381 49 14. Zał. do zezw. MRiRW Nr R- 74/2011 h.r. z dnia 05.12.2011r. Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Agchem Access Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393, Tel.Fax: +48 52 381 49 14. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Edycja 2015 Zastosowaliśmy technologię BASF, czyli w pierwszym zabiegu Capalo w dawce, w drugim zabiegu na przełomie kwietnia i maja Adexar Plus w dawce 1,3 l/ha

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian zbóż 2014/2015

Katalog odmian zbóż 2014/2015 Katalog odmian zbóż 2014/2015 www.klimowicz.pl Spis treści Wstęp 3 O firmie 5 Jak to się kręci? 6 Postaw na nowości czyli dlaczego warto siać nowe odmiany zbóż? 7 Pszenica ozima Arkadia 9 Bogatka 11 Desamo

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

K A T A L O G. tel.34/359-11-89, 34/359-11-79 tel./fax. 34/359-18-29. http://www.flora-praszka.pl e-mail: praszka@flora-praszka.pl

K A T A L O G. tel.34/359-11-89, 34/359-11-79 tel./fax. 34/359-18-29. http://www.flora-praszka.pl e-mail: praszka@flora-praszka.pl ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ ul. Kopernika 15 46-320 Praszka tel.34/359-11-89, 34/359-11-79 tel./fax. 34/359-18-29 http://www.flora-praszka.pl e-mail: praszka@flora-praszka.pl ODDZIAŁY / SKLEPY 45-323 Opole,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS 1 INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS Nourivit jest produkowany w kilku etapach z naturalnych składników mineralnych w kontrolowanym procesie kruszenia i sortowania bez użycia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AGRO. Doskonała folia kiszonkarska. Sprawdź na 77 stronie. www.scandagra.pl

PORADNIK AGRO. Doskonała folia kiszonkarska. Sprawdź na 77 stronie. www.scandagra.pl PORADNIK AGRO jesień Doskonała folia kiszonkarska Sprawdź na 77 stronie www.scandagra.pl TYSIĄCE NAGRÓD DLA CIEBIE LUB TWOICH BLISKICH SUPER ATRAKCYJNE WYJAZDY SZKOLENIOWE I WEEKENDY W SPA Dla klubowiczów

Bardziej szczegółowo

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53 Glifocyd 360 SL Nazwa handlowa produktu: Nazwa posiadacza zezwolenia: Glifocyd 360 SL Zakłady Chemiczne 'Organika-Sarzyna' S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie

Bardziej szczegółowo

Płynne nawozy doglebowe

Płynne nawozy doglebowe Płynne nawozy doglebowe Mg ADO -2 ADO MA Zn ADO OR Cu ADO PO ADO O Ca Mn Mo Fe pecjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji podczas

Bardziej szczegółowo

Cleravis. Decydując się na Technologię Produkcji Rzepaku Clearfield, staniesz twarzą w twarz z rewolucją w ochronie rzepaku.

Cleravis. Decydując się na Technologię Produkcji Rzepaku Clearfield, staniesz twarzą w twarz z rewolucją w ochronie rzepaku. NOWOŚĆ Cleravis Herbicyd w Technologii Clearfield Decydując się na Technologię Produkcji Rzepaku Clearfield, staniesz twarzą w twarz z rewolucją w ochronie rzepaku. Szczegóły na www.clearfield.pl Cleravis

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych.

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. W sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Osiris. Zobacz efekt Osiris

Osiris. Zobacz efekt Osiris Zobacz efekt Motoryzacja...... to jeden z naszych ulubionych tematów. Produkty BASF znajdują się w niemal każdej części samochodu! Czy wiesz, że dzięki zastosowaniu lekkich konstrukcji z tworzyw sztucznych,

Bardziej szczegółowo

Katalog zbóż. ozimych 2012/2013. www.kazgod.pl www.agrobak.pl

Katalog zbóż. ozimych 2012/2013. www.kazgod.pl www.agrobak.pl Katalog zbóż ozimych 2012/2013 www.kazgod.pl www.agrobak.pl Dobry start jesienią wysokie zbiory latem Bezpieczne zimowanie Wzrost turgoru roślin Ochrona przed odwodnieniem Efektywne dostarczenie składników

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -101/2009 z dnia 27.08.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii. Podmiot wprowadzający środek na terytorium

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum

ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o. o. w Krakowie Zakład Hodowlano - Produkcyjny Palikije GRYKA roślina jednoroczna o krótkim okresie wegetacji

Bardziej szczegółowo

Partner. polskiego rolnictwa

Partner. polskiego rolnictwa Partner polskiego rolnictwa KATALOG Jesień 2013 Publikacja Katalogu Jesień 2013 zbiega się z ważnymi zmianami w naszej firmie od tego własnie momentu to oddziały Grupy Rolnik będą zapewniać Państwu zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Przezimowanie rzepaku w Polsce w skali 9º

Przezimowanie rzepaku w Polsce w skali 9º ,,, Pioneer rozpoczął hodowlę mieszańców kukurydzy przed -ciu laty, tak więc logicznym następstwem jest hodowla mieszańców rzepaku ozimego Program hodowlany rzepaku ozimego w firmie Pioneer rozpoczął się

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DP 2010 DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PRODUCENTÓW ROLNYCH

TECHNOLOGIE DP 2010 DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PRODUCENTÓW ROLNYCH TECHNOLOGIE DP 2010 DOPASOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PRODUCENTÓW ROLNYCH Technologia ATR (ALERT TALIUS REVELLER) Technologia WIRTUOZ REVELLER Technologia GOLD TECHNOLOGIA ATR (ALERT TALIUS REVELLER)

Bardziej szczegółowo

Rzepak. Basfoliar 36 Extra Basfoliar 12-4-6 +S Solubor DF ADOB Bor ADOB Mn ADOB Mo ADOB Fe IDHA ADOB siarczan magnezu siedmiowodny

Rzepak. Basfoliar 36 Extra Basfoliar 12-4-6 +S Solubor DF ADOB Bor ADOB Mn ADOB Mo ADOB Fe IDHA ADOB siarczan magnezu siedmiowodny Rzepak Szeroka gama nawozów dolistnych przeznaczonych do uprawy rzepaku. Zawiera zbilansowany zestaw makro- i mikroskładników. Basfoliar 36 Extra Basfoliar 12-4-6 +S Solubor DF ADOB Bor ADOB Mn ADOB Mo

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian zbóż 2014/2015

Katalog odmian zbóż 2014/2015 Katalog odmian zbóż 2014/2015 Szanowni Państwo, Spis treści Wstęp 3 O firmie 5 Jak to się kręci? 6 Postaw na nowości czyli dlaczego warto siać nowe odmiany zbóż? 7 Pszenica ozima Arkadia 9 Bogatka 11 Desamo

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia agrotechniczne a efektywność uprawy pszenicy Prof. dr hab. Danuta Parylak Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2% 1% 8% 7% 7% 75% zboża okopowe przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Basfoliar Kelp P-Max. Nawóz dolistny: Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Działanie:

Basfoliar Kelp P-Max. Nawóz dolistny: Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Działanie: Nawóz dolistny: Basfoliar Kelp P-Max Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Grupa Rolnik jest wyłącznym dystrybutorem nawozu płynnego otrzymany z ekstraktu alg Ecklonia maxima z dodatkiem NPK (4++2). Basfoliar

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ JEST ZWYCIĘSTWEM

RÓŻNORODNOŚĆ JEST ZWYCIĘSTWEM SEZON 2015/2016 RÓŻNORODNOŚĆ JEST ZWYCIĘSTWEM Oferta odmianowa www.saaten-union.pl Przedmowa Drodzy Państwo, Z niniejszym katalogiem przedstawiamy Państwu kolejną edycję naszej oferty zbóż ozimych i jarych

Bardziej szczegółowo

SILVIT. Składniki pokarmowe [g/l lub g/kg] K2O SO3 B Zn SiO2 Aminokwasy 100 25 1,25 0,25 150 +

SILVIT. Składniki pokarmowe [g/l lub g/kg] K2O SO3 B Zn SiO2 Aminokwasy 100 25 1,25 0,25 150 + SILVIT Biosytmulatory i antystresanty płynne. Preparat nawozowy o właściwościach stymulujących, zawiera aktywny krzem w pełni przyswajalny przez rośliny. Składniki pokarmowe [g/l lub g/kg] K2O SO3 B Zn

Bardziej szczegółowo

UPRAWA SOI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

UPRAWA SOI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH UPRAWA SOI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH CDR O/Poznań Iwona Kajdan-Zysnarska Soja jako jedna z najbardziej wartościowych roślin uprawnych, ze względu na wysoką zawartość białka (35-44%) i tłuszczu

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Lista odmian rzepaku na rok 2014

Lista odmian rzepaku na rok 2014 Rzepak 2014 Rzepak 2014 Rzepak jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce. Wytwarzany z niego olej wykorzystywany jest szeroko w przemyśle spożywczym a także do produkcji biodiesla. Jest to uprawa bardzo

Bardziej szczegółowo

Phoenix 500 SC. Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd

Phoenix 500 SC. Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd Phoenix 500 SC Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd Kontrola chorób grzybowych zbóż staje się coraz trudniejsza ze względu na coraz większe ryzyko pojawienia się odporności. W celu zwiększania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Nicogan. 040 SC Sulcogan 300 SC. herbicyd nikosulfuron + sulkotrion. Para na medal!

Nicogan. 040 SC Sulcogan 300 SC. herbicyd nikosulfuron + sulkotrion. Para na medal! Nicogan 040 SC Sulcogan 300 SC Para na medal! herbicyd nikosulfuron + sulkotrion Szerokie rzędy, w których jest uprawiana kukurydza, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju chwastów. Niezależnie od stosowania

Bardziej szczegółowo

Wartość mierzona złotem

Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Edycja 214 Najnowszy fungicyd w ochronie rzepaku stosowany w okresie kwitnienia 2 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesinoemulsji, o działaniu systemicznym,

Bardziej szczegółowo

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Optymalne odżywienie roślin jest jednym z podstawowych czynników decydujących o prawidłowej odporności

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05] Zadanie egzaminacyjne Rolnik planuje uprawę rzepaku ozimego odmiany Kaszub. Jego gospodarstwo posiada 20 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

Asortyment i wyniki doświadczeń rzepaku 2013. Nowe odmiany rzepaku PIONEER

Asortyment i wyniki doświadczeń rzepaku 2013. Nowe odmiany rzepaku PIONEER Asortyment i wyniki doświadczeń rzepaku Nowe odmiany rzepaku PIONEER ,, Hodowla rzepaku w DuPont Pioneer DuPont Pioneer rozpoczął hodowlę mieszańców kukurydzy przed -ciu laty, tak więc logicznym następstwem

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. ORIUS EXTRA 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. ORIUS EXTRA 250 EW Załącznik do decyzji MRiRW nr R-92/2011d z dnia 06.04.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 124/2009 z dnia 24.11.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo