Wykład 3 Ceny akcji i obligacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 3 Ceny akcji i obligacji"

Transkrypt

1

2 Wykład 3 Ceny akcji i obligacji

3 Kupując papier wartościowy, kupujemy strumienie przyszłych dochodów. Co odzwierciedlają ceny papierów wartościowych?

4 Cena papieru wartościowego = Strumienie przyszłych dochodów 1 + k Koszt czekania na przyszłe dochody ( i * ) Premia za ryzyko

5 Jaka jest najważniejsza konstatacja teorii dotycząca funkcjonowania rynków finansowych?

6 1. Hipoteza informacyjnej efektywności rynków finansowych

7 Hipoteza informacyjnej efektywności rynków finansowych

8 Jakie są założenia HIERF?

9 Ceny papierów wartościowych odzwierciedlają wszystkie informacje, jakie są dostępne na temat czynników (fundamentalnych) wpływających na ich wartość Założenie, że oczekiwania inwestorów są racjonalne (dotyczą wyłącznie czynników fundamentalnych), prowadzi do wniosku, że zmienność cen papierów wartościowych odzwierciedla zmienność oczekiwań dotyczących przyszłego kształtowania się czynników fundamentalnych Wniosek taki wzmacnia przyjęcie założenia, że inwestorzy są neutralni wobec ryzyka, co powoduje, że występuje silna spekulacja stabilizująca, powodująca natychmiastowy powrót cen papierów wartościowych do ich poziomów równowagi (odzwierciedlających czynniki fundamentalne)

10 Jaki warunek musi spełniać dany rynek, by mógł być informacyjnie efektywny?

11

12 Jakie są dwie podstawowe konstatacje hipotezy informacyjnej efektywności rynków finansowych?

13 Hipoteza informacyjnej efektywności rynków finansowych Instrumenty finansowe są wyceniane zgodnie z ich fundamentalną wartością Ceny instrumentów finansowych zmieniają się losowo

14 ale dostęp do informacji i koszty ich przetwarzania nie są darmowe

15 Czy rzeczywistość potwierdza wnioski HIERF?

16 Badania empiryczne potwierdzają, że ceny na rynkach finansowych niewiele zmieniają się pod wpływem publikacji danych, które były wcześniej oczekiwane zmieniają się pod wpływem publikacji danych różniących się od wcześniejszych oczekiwań rynku anomalie cenowe są na tyle małe, że przeciętnie rzecz biorąc zarządzanie aktywne nie przynosi ponadprzeciętnych zysków

17 Jakie rynki najlepiej wyceniają papiery wartościowe?

18

19 2. Ceny obligacji

20 Dzienne obroty (mld. zł, %) FX; 6; 11% Akcje ; 1; 2% FX SWAP; 17; 30% Obligacje skarbowe; 20; 35% DEPO; 11; 21% Bony skarbowe; 0; 1%

21 P Wn ( 1 k) Koszt finansowania (czekania na przyszłe dochody) Premia za ryzyko

22 Co jest punktem odniesienia przy wycenie obligacji?

23 Oczekiwania dotyczące przyszłego poziomu krótkoterminowych stóp procentowych

24 Aktywa 1 Y 3 M obligacja krótkoterminowa pożyczka Pasywa 1 k * * * 1 i 0,25 1 i 0,25 1 0,25 1 0,25 3,6 i 0,3 6,9 i9,12

25 Central banker (analyzing the yield curve) reminds me a monkey who for the first time has seen a mirror. He or she sees an image of itself in the mirror and thinks that by looking at the reactions of that monkey he or she is getting new information. Well, what central bank is getting from the market is what the market heard the central bank say before. (Paul Samuelson)

26 A one-sentence summary of the literature is that long rates are terrible predictors of future short rates. Just why this is so remains a major intellectual puzzle. To blame the puzzle on timevarying term premia is just to give it a name like blaming machine malfunctioning on gremlins. Alan Blinder 2004

27 Economic models normally pretend that financial markets are populated by coolly-rational, farsighted investors with long (if not infinite) time horizons. Alan Blinder 2004

28 In practice prices are made by young traders who are susceptible to fads, herding, and occasional hysteria. These people tend to have incredibly shorttime horizons; often only at the end of the trading day. Alan Blinder 2004 ale ujemne nachylenie amerykańskiej krzywej dochodowości już w 2006 r.

29 P C Wn n (1 k) t (1 k) t 1 n

30 P C Wn n (1 k) t (1 k) t 1 n

31 P C Wn n (1 k) t (1 k) t 1 n

32 7,50% 7,00% 6,50% Stopy dochodowości obligacji obligacji 5-letnich Lehman Brothers 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 2 sty 08 2 kwi 08 2 lip 08 2 paź 08 2 sty 09

33 Cena 5-letniej obligacji 103% 102% 101% 100% 99% 98% Lehman Brothers 97% 96% 2 sty 08 2 kwi 08 2 lip 08 2 paź 08 2 sty 09

34

35

36 Jak ceny obligacji reagują na oczekiwania poprawy stanu koniunktury?

37 20% 15% 10% 5% 0% Kąt nachylenia krzywej dochodowości jako wyprzedający wskaźnik koniunktury (Stany Zjednoczone) 4% 3% 2% 1% -5% -10% -15% -20% wzrost (spadek) produkcji kąt nachylenia krzywej dochodowości 1965Q1 1970Q1 1975Q1 1980Q1 1985Q1 1990Q1 1995Q1 2000Q1 0% -1% -2%

38 Dm D 1 k

39 150% 140% 130% Ceny obligacji 2-letnich 5-letnich 25-letnich 120% 110% 100% 90% 80% 70% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

40 3. Ceny akcji

41 Dzienne obroty (mld. zł, %) FX; 6; 11% Akcje ; 1; 2% Obligacje skarbowe; 20; 35% FX SWAP; 17; 30% DEPO; 11; 21% Bony skarbowe; 0; 1%

42 Jaka jest najważniejsza konstatacja teorii na temat stóp zwrotu na rynku akcji?

43 Optymalną relację oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka oferuje portfel rynkowy; odwzorowujący strukturę rynku. William Sharpe, 1964

44 Oczekiwana stopa zwrotu R m Linia rynku kapitałowego [zbiór portfeli efektywnych] M R f M Zmienność stopy zwrotu Ryzyko

45 Co jest punktem odniesienia przy wycenie akcji?

46 Stopa zwrotu z portfela rynkowego R m

47 CAPM

48 Rynki wyceniają aktywa zgodnie z ich fundamentalną wartością Oczekiwana stopa zwrotu jest proporcjonalna do wielkości podejmowanego ryzyka

49 Oczekiwana stopa zwrotu Linia instrumentów rynku kapitałowego R m R f M ß (R m R f ) ß = 1 Ryzyko (Zmienność stopy zwrotu)

50 Premia za ryzyko E( R ) R ( R R i f m f ) Ryzyko

51 Co to jest anomalia cenowa?

52 Linia instrumentów rynku kapitałowego Oczekiwana stopa zwrotu R m M Rf ß = 1 Ryzyko

53 Jak dokonywane są transakcje spekulacyjne, dostosowujące ceny akcji do ich wartości fundamentalnej, skoro inwestorzy wiedzą, że ceny akcji zmieniają się w sposób losowy?

54

55 Jakie zgłaszane są podstawowe zastrzeżenia wobec CAPM?

56 zmienność cen papierów wartościowych odzwierciedla zmienność oczekiwań dotyczących przyszłego kształtowania się czynników fundamentalnych Najczęściej kontestowane założenie HIERF (Shiller, 1981)

57 P i D 1 t 1 i k t

58 There is no tendency of the stock price to forecast the dividend present value: the dividend present value is not doing anything especially dramatic, whereas the price is jumping around a great deal Big stock market movements were not in fact justified by what actually happened to dividends later Only about 7% of the variance of annual stock market returns can be justified in terms of new information about future dividends. R. Shiller, 1981

59

60

61 Dlaczego zmienność indeksów akcji wykazuje tak mały związek ze zmiennością strumieni dywidend? Czy odpowiedzialna jest tylko zmienność nastrojów inwestorów?

62 Because the S&P 500 Index does not have good substitutes and relative prices of imperfect substitute can move even further out of line, arbitrage of the index is extremely risky. An arbitrageur who tried to exploit this apparent mispricing is unlikely still to be in business. Andrei Shleifer, 2000

63 Arbitraż powoduje powrót ceny na linię rynku kapitałowego.

64 Samuelson has offered a dictum that the stock market is micro efficient but macro inefficient. That is, the efficient market hypothesis works much better for individual stocks than it does for aggregate stock market. Individual-firm stock price variations are dominated by genuine information about future cash flows of the firms. The reasons for changes in the aggregate are more subtle and harder for the investigating public to understand, having to do with national economic growth, stabilizing monetary policy, and the like. Jung and Schiller, 2005

65 HIERF zakłada, że inwestorzy są przekonani, iż wiedzą, jaki jest najbardziej prawdopodobny bieg przyszłych zdarzeń.

66 Na co reagują ceny akcji, jeśli na decyzje inwestorów wpływa także niepewność?

67 Sizeable stock price responses to earnings surprises suggest that shortterm earnings, not longterm cash flow prospects, fuel price changes. Investors who observe sizable price responses to earning surprises conclude that using irrational earnings analysis is better than using the rational DSC (discounted cash flow) model, which they view as theoretically valid but practically disconnected from expected returns. Alfred Rappaport, 2005

68 Very small changes in the assumptions the forecasted earning growth or the discount rate make a huge difference in the resulting true price. The result of this sensitivity is that analysts actually make a subjective decision and then cook the numbers so the formula backs them up. Michael Edesess, 2007

69

70 Jakie są konsekwencje tego, że akcje mogą być przedmiotem arbitrażu, a indeksy giełdowe nie?

71 Larry Summers once mocked finance professors with a parable about ketchup economists who have shown that two-quart bottles of ketchup invariably sell for exactly twice as much as one quart bottle of ketchup and conclude from this that the ketchup market is perfectly efficient. β Paul Krugman, How Did Economists Get It So Wrong?, New York Times, September 6, 2009

72 They ignore what seems to be many more important questions what of what determines the overall level of asset prices E( R ) R ( R R i f m f ) Ketchup economists have shown that two quart bottles of ketchup invariably sell for twice as much as one quart bottles Lawrence H. Summers, On Economics and Finance, The Journal of Finance, vol. XL, no. 3, July 1985

73 Analiza fundamentalna (prognozy długoterminowe) Ceny akcji

74 Analiza kwartalnych zysków (prognozy krótkoterminowe) Ceny akcji

75 The factor that appears to favor short-term earnings over long-term cash flows is the relatively short holding period for stocks. The average holding period until the mid-1960s was about seven years. Today, the average holding period in professionally managed funds is less than a year and annual portfolio turnover is greater than 100 percent. High turnover sets the stage for short-term earning based decision making or momentummotivated trading. Welcome to Keynes beauty contest. Alfred Rappaport, 2005

76

77 Gdzie jest wartość fundamentalna?

78 Niepewność zwiększa skłonność do zachowań stadnych zwiększa rolę szumu informacyjnego, a więc rolę spekulacji destabilizującej podejmowanej pod wpływem czynników niefundamentalnych pogłębia brak stabilnych związków pomiędzy czynnikami fundamentalnymi i cenami papierów wartościowych

79 Valuations are, after all, no more than subjective guesses of future earnings streams (whether explicit, as with equities, or implicit, as with owner-occupied homes) together with guesses about others speculative guesses of future earnings streams. Stephen King, Richard Cookson, 2007

80 SPEKULACJI STABILIZUJĄCA CENY NA RYNKACH FINANSOWYCH SPEKULACJA DESTABILIZUJĄCA Podejmowana na podstawie analizy czynników fundamentalnych Podejmowana pod wpływem czynników nie-fundamentalnych (analiza techniczna, zachowania stadne, etc)

81 Na ile założenia HIERF odzwierciedlają rzeczywistość?

82 Drobni Inwestorzy inwestorzy dokonują najczęściej prognoz w nie oparciu kierują o się analizą prognozy czynników przyszłego fundamentalnych, kształtowania się lecz szumem czynników informacyjnym fundamentalnych Niepewność Dokonują prognoz od rodzi siebie zachowania niezależnie stadne Związki Znają związki pomiędzy występujące kształtowaniem pomiędzy się czynników kształtowaniem fundamentalnych się czynników i cen fundamentalnych papierów wartościowych i cen papierów wartościowych z reguły nie są stabilne Są w stanie oszacować rozkłady Im prawdopodobieństwa dłuższy horyzont prognozy, przyszłego tym kształtowania większa niepewność różnych zmiennych

83 Jakie inne czynniki, oprócz premii za ryzyko uwzględnianej przez model CAPM - wpływają na ceny akcji?

84 DEMOGRAFIA β AKCJA KREDYTOWA CENA AKCJI STRUMIEŃ DYWIDEND CAPM GLOBALIZACJA

85 Hirohide Yamaguchi, Agenda for Japan s economy and challenges, Speech, Japan Chamber of Commerce, Tokyo, 19 April 2012

86 Japan well on its way to becoming a capital importer, J.P.Morgan, 4 January 2012,

87 Zheng Liu, Mark M. Spiegel, Boomer Retirement: Headwinds for US Equity Markets, FRBSF Economic Letter, 22 August 2011

88 Zheng Liu, Mark M. Spiegel, Boomer Retirement: Headwinds for US Equity Markets, FRBSF Economic Letter, 22 August 2011

89 Globalizacja NIKKEI FTSE S&P 500 DAX WIG

90

91 Global Financial Stability Report, IMF, wrzesień 2011

92 All in the same boat, The Economis, 10 th September 2011

93

94 S&P WIG sty 99 sty 00 sty 01 sty 02 sty 03 sty 04 sty 05 sty 06 sty 07 sty 08 sty

Wykład 8 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze emerytalne

Wykład 8 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze emerytalne Wykład 8 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze emerytalne Jaka teoretycznie mogłaby być korzyść z zarządzania aktywnego? M. T. Hebner, Index funds, IFA Publishing, Irvine, California 2011 Czy zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze arbitrażowe

Wykład 7 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze arbitrażowe Wykład 7 Zarządzanie portfelem aktywów. Fundusze arbitrażowe Dlaczego klasycznym funduszom inwestycyjnym, operującym głównie na rynkach akcji i obligacji trudno jest pokonać rynek? Oba rynki są.. a więc

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Andrzej Sławiński Katedra Skarbowości Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Wprowadzenie Globalizacja rynków finansowych jest w decydującej

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

System finansowy a realna sfera gospodarki. HRM a postawy pracowników wobec innowacyjno!ci. Imigranci zatrudnieni w Polsce po wst$pieniu Polski do UE

System finansowy a realna sfera gospodarki. HRM a postawy pracowników wobec innowacyjno!ci. Imigranci zatrudnieni w Polsce po wst$pieniu Polski do UE MBA 2/2010 Artyku!y 1 Spis tre!ci A R T Y K U! Y 2 Edward C. Prescott The Depressed U.S. Economy and its Consequences for the Polish Economy 21 Mieczys"aw Dobija Wp"yw kapita"u instytucjonalnego i intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku

Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bankowości i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku Wstęp W niniejszym artykule zostanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. R afał W olski\ M onika Rychter* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FO LIA O E C O N O M IC A 2 2 6, 2009 R afał W olski\ M onika Rychter* EFEKT KAPITALIZACJI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat jednowalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 PIOTR TWOREK THE ECONOMIC CRISIS IN POLAND: PERFORMANCE, INVESTMENT OPPORTUNITIES AND BUSINESS RISK.

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce

Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka Piotr Żuk Stopa zwrotu z akcji i aktywów wolnych od ryzyka a wzrost PKB w długim okresie. Wnioski dla systemu emerytalnego w Polsce Wysokość stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

SUBJECT EDITORS Bogusława Skulska

SUBJECT EDITORS Bogusława Skulska EKONOMIA ECONOMICS SCIENTIFIC COUNCIL Giuseppe Calzoni (Università degli Studi di Perugia, Italy) Gustav Dieckheuer (University of Münster, Germany) Hans Diefenbacher (Protestant Institute for Interdisciplinary

Bardziej szczegółowo

Materiał do przestudiowania przed wykładem Akademii Giełdowej V SUROWCE jako alternatywne źródła zysku Prowadzący: Tomasz Niewiński, DZ Bank

Materiał do przestudiowania przed wykładem Akademii Giełdowej V SUROWCE jako alternatywne źródła zysku Prowadzący: Tomasz Niewiński, DZ Bank Materiał do przestudiowania przed wykładem Akademii Giełdowej V SUROWCE jako alternatywne źródła zysku Prowadzący: Tomasz Niewiński, DZ Bank Przed wykładem warto zapoznać się z poniższym opracowaniem (wraz

Bardziej szczegółowo

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367 Financial Analysis in the Firm A value-based liquidity framework. Grzegorz Marek Michalski Wroclaw University of Economics Academy of Management and Administration in Opole michalskig@onet.pl http://michalskig.com/

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

Assist. Prof. Iwona Sobol, PhD Institute of International Business, University of Gdansk, Poland e-mail: isobol@ek.univ.gda.pl

Assist. Prof. Iwona Sobol, PhD Institute of International Business, University of Gdansk, Poland e-mail: isobol@ek.univ.gda.pl Venture Capital Financing from the Perspective of Islamic Finance Assist. Prof. Iwona Sobol, PhD Institute of International Business, University of Gdansk, Poland e-mail: isobol@ek.univ.gda.pl Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny SOC/371 Partycypacja finansowa pracowników w Europie Bruksela, 21 października 2010 r. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie partycypacji

Bardziej szczegółowo

Dział. Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960

Dział. Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960 Dział Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji Aktualności KOMENTARZ EKSPERTÓW Azja: gra toczy się o 10bln dolarów EKONOMIA Czarne chmury nad rynkami wschodzącymi

Bardziej szczegółowo

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2011, vol. 6, no 1, 31-46 Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze Część VI

Projekty badawcze Część VI Projekty badawcze Część VI Projekty Eseje badawcze zagranicznych Część VI i polskich ekonomistów PROJEKTY BADAWCZE CZ. VI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 2 I. P. STRZELECKI, The analysis of the labour market

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo