Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: 71-350 Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb"

Transkrypt

1 POWIERNICTWO I PROJEKTOWANIE BUDOWLANE Artur Konieczny ul. Krzemienna 28/ Szczecin tel. (0-39) ; tel. kom , tom - I /egzemplarz inwestora/ /egzemplarz urzędu/ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ Prace termomodernizacyjne elewacji i stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 działka nr 61, obręb Zarządca: TBS sp. z o.o. ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 Szczecin Niżej podpisani oświadczamy, że przedmiotowy projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej PROJEKTANT: KONSTRUKCJA: EKSPERTYZA TECHN. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wojciech Zawisza upr. proj. 15/Sz/90 upr. wyk. 154/Sz/85 mgr inż. Barbara Irzyk upr. proj. UAN/N/7210/63/90 OPRACOWANIE: PROJEKTOWE Artur Konieczny upr. proj. ZAP/0044/ZHOK/07 Zawartość opracowania: I. Ekspertyza Techniczna II. Projekt Budowlany Szczecin grudzień 2008 Szczecin

2 Spis zawartości projektu budowlanego Dokumenty formalno prawne z załącznikami Zaświadczenia o wpisie do Izb Budowlanych str.3-4 I. Ekspertyza Techniczna Część opisowa str.5-10 Część rysunkowa str.11 Rys. nr-1 Widok elewacji tylnej 1:100 Rys. nr-2 Widok elewacji tylnej 1:100 II. Projekt Budowlany Część opisowa str Część rysunkowa Rys. nr-3 Szczegół izolacji ścian piwnic 1:20 Rys. nr-4 Szczegół docieplenia stropu 1:10

3 III. Ekspertyza Techniczna Dotycząca stanu technicznego elewacji od strony podwórza oraz stropu ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66 pod kątem przeprowadzenia docieplenia. 1. Przedmiot cel i zakres ekspertyzy technicznej. 1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. 1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. 2. Podstawa opracowania. 3. Wykorzystane materiały. 4. Opis stanu istniejącego. 4.1 Charakterystyka budynku. 4.2 Konstrukcja budynku i jej stan techniczny. 5. Analiza. 5.1 Ocena szczegółowa stanu technicznego. 5.2 Możliwość i warunki prowadzenia prac remontowych. 1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

4 1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczący się w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66, analizowany pod kątem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych elewacji od strony podwórza oraz stropu nad ostatnią kondygnacją. 1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego ścian zewnętrznych pod kątem projektowanych prac termomodernizacyjnych. W zakresie niniejszej ekspertyzy ujęto: ogólne rozeznanie przedmiotu zlecenia, ustalenie rodzaju konstrukcji, zebranie danych i warunków użytkowania szczegółowe oględziny poszczególnych elementów budynku, wykonanie odkrywek wybranych elementów budynku opracowanie szkiców pomiarowych opis stanu istniejącego, analiza stanu technicznego analiza zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych 2.0. Podstawa opracowania. Przedmiotową ekspertyzę techniczną wykonano na podstawie zlecenia udzielonego przez zamawiającego Pracownia Projektowa GPA S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/13. Wizje lokalne autorów opracowania - listopad 2008r, szczegółowe oględziny budynku wraz z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych. Prawo Budowlane /Ustawa z dnia 7 lipca 1994r/, z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r/, wraz z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I Budownictwo Ogólne MGPiB oraz ITB Warszawa 1990r. Związane polskie normy. Uzgodnienia z Pracownią Projektową. 3.0 Wykorzystane materiały: Szkice pomiarowe własne inwentaryzacja budowlana dostarczona przez zamawiającego 4.0 Opis stanu istniejącego. 4.1 Charakterystyka budynku. Sytuacja Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66. Budynek znajduje się w zabudowie frontowej zwartej. Teren wokół budynku całkowicie zagospodarowany, w pełni uzbrojony. Charakterystyka ogólna budynku Budynek w zabudowie zwartej wybudowany w ubiegłym wieku, częściowo zniszczony podczas działań wojennych i odbudowany w okresie powojennym. Budynek podpiwniczony pięciokondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem.

5 Dach płaski kryty papą oraz spadzisty kryty dachówką ceramiczną. Wyposażenie instalacyjne instalacja elektryczna instalacja gazowa instalacja wodno kanalizacyjna Obiekt wybudowany został w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynków jest bezpośrednie na ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne nośne i osłonowe o grubości 64, 51, 37 i 25cm wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany wewnętrzne nośne grubości 37 i 25cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy ceramiczne odcinkowe, oraz drewniane ze ślepym pułapem Konstrukcja dachu drewniana. 4.2 Konstrukcja budynku i jej stan techniczny. Fundamenty i ściany piwnic Ze względu na zakres oceny technicznej stanu ław fundamentowych nie badano. Ściany piwnicy zewnętrzne ceglane o grubości 77cm z częściowym zawilgoceniem do wysokości poziomej izolacji. Ściany parteru i kondygnacji wyższych Ściany parteru zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 51cm z obustronną wyprawą tynkarską. Od strony podwórza elewacja w stanie dobrym wykończona tynkiem cementowo wapiennym. Ściany kondygnacji wyższych o grubości 38cm z elewacją w stanie technicznym j.w. Na ścianie szczytowej graniczącą z działką nr 9 zauważono korozję cegły na wysokości dachu oraz duże ubytki tynku w tym obrębie. Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 38 i 25cm z obustronną wyprawą tynkarską. Ścianki wewnętrzne działowe o grubości 12 i 6cm wykonane z cegły ceramicznej. W ścianach zewnętrznych nośnych, zauważono nieliczne spękania i zarysowania pokazane na rys. nr-1 i 2. Wyżej wymienione pęknięcia poddane powinny zostać dokładnym oględzinom w celu przyjęcia metody ich naprawy. Stropy Stropy piwnicy odcinkowe na belkach stalowych. Stropy między kondygnacyjne na belkach drewnianych ze ślepym pułapem wykonane układzie poprzecznym. Ze względu na ograniczony zakres ekspertyzy stanu technicznego stropów kondygnacji mieszkalnej nie badano. Oględzinom poddano strop nad ostatnią kondygnacją, gdzie pomierzono przekroje belek konstrukcyjnych oraz zbadano układ warstw stropowych. Klatka schodowa Klatka schodowa wykonana w konstrukcji drewnianej ze stalowymi belkami policzkowymi i ceramicznymi podestami międzykondygnacyjnymi. Ze względu na zakres ekspertyzy stanu technicznego klatki nie badano. Dach

6 Dach w konstrukcji drewnianej z deskowaniem pełnym i pokryciem papowym w części płaskiej oraz pokryciem z dachówki ceramicznej w części spadzistej od strony podwórza. Ze względu ograniczony zakres ekspertyzy technicznej stanu technicznego konstrukcji nie zbadano, jednak przeprowadzone oględziny wykazały zły stan techniczny konstrukcji z licznymi zmurszeniami i uszkodzeniami elementów w obrębie murłat. Gzymsy Gzymsy podokapowy wykonany zostały jako ceglane z zabezpieczeniem stalowymi obróbkami blacharskimi. Stan techniczny gzymsów uznano za dość dobry z nielicznymi ubytkami w tynku i obróbce blacharskiej. Tynki zewnętrzne Tynki zewnętrzne od strony podwórza w stanie technicznie ogólnie dobrym z nielicznymi ubytkami. Na ścianie szczytowej graniczącej z działką nr 9 tynk z ubytkami w obrębie okapu dachu. Badanie przyczepności tynku na tej ścianie w poziomie do 2m od poziomu terenu wykazały jego częściowe odparzenia. 5.0 Analiza. 5.1 Ocena szczegółowa stanu technicznego wybranych elementów. Przeprowadzone oględziny gzymsu podokapowego wykazały jego częściowe zniszczenie z widoczną częściową korozją obróbek blacharskich. Postępująca korozja nie pozwala na podjęcie działań naprawczych, a co za tym idzie wskazana jest ich całkowita wymiana. Tynki zewnętrzne od strony podwórza są w dość dobrym stanie technicznym. Tynki na ścianie szczytowej graniczącą z działką nr 9 z ubytkami odsłaniającymi ściany zewnętrzne. Przeprowadzone badanie przyczepności w wybranych miejscach na elewacji budynku wykazały częściowo ich głuchy odgłos co kwalifikuje te pola do całkowitego zbicia. W celu określenia stanu technicznego tynków obowiązkowe jest dokładne przeprowadzenie oględzin z poziomu rusztowań na etapie prowadzonych prac remontowych. Stan techniczny tynków ściany szczytowej spowodowany jest niekorzystnym działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz brakiem bieżącej konserwacji budynku. Przeprowadzone oględziny ścian piwnicznych wykazały ich znaczne zawilgocenie do poziomu wykonanej na przełomie ostatnich kilku lat izolacji poziomej. Izolacja ta wykonana została poprzez podcięcie murów z jednoczesnym ułożeniem poziomej blokady z papy termozgrzewalnej. Przeprowadzone w wybranych miejscach oględziny (dostęp do wszystkich piwnic był ograniczony z uwagi na nieobecność właścicieli) wykazały, że izolacja położona jest na różnych poziomach od 90 do 140cm od poziomu posadzki piwnicy. Zawilgocone mury poniżej izolacji są w dosyć dobrym stanie technicznym jednak ciągłe i agresywne środowisko wilgoci doprowadzić może do zniszczeń w strukturze materiału ceramicznego. Powyżej izolacji mury są suche bez widocznych wykwitów i nalotów. Przeprowadzone oględziny nie wykazały występowania izolacji pionowej na ścianach piwnic zarówno nad jak i pod poziomem terenu. Wizji lokalnej poddano strop nad ostatnią kondygnacją, który zgodnie z

7 wykonanym audytem energetycznym zostać ma ocieplony. Pomierzone przekroje belek stropowych w wykonanej odkrywce wykazały wysokość (24-26cm) przy szerokości (14-16cm). W przestrzeni stropowej wykonana została na ślepym pułapie zasypka z polepy o grubości 10-11cm. Od góry strop wykończony został deską podłogową o grubości 19mm. Stan techniczny konstrukcji belek stropowych uznać należy za dobry jednak w celu pełnego rozpoznania ich stanu dokonać należy ponownych oględzin po całkowitym zerwaniu podłóg oraz usunięciu polepy. Oględzin tych dokonać należy przy udziale projektanta na etapie prowadzonych prac budowlanych. Zakłada się, że w niektórych miejscach (zawilgoconych na wskutek uszkodzeń w poszyciu dachu) dojść może do lokalnych wzmocnień, których sposób naprawy podany zostanie na etapie robót remontowych. Oględzinom poddano zewnętrzne ściany od strony podwórza pod kątem projektowanego ich docieplenia. Stan techniczny ścian zewnętrznych uznać należy za dość dobry przy czym w niektórych miejscach widoczne są zarysowania i pęknięcia (pokazane na rysunku nr 1 i 2). Z uwagi na ograniczony dostęp do omawianych uszkodzeń na etapie prowadzonych prac remontowych dokonać należy ponownych oględzin z rusztowania. Opisana powyżej sytuacja spowodować powinna szybkie działanie mające na celu doprowadzenie stanu technicznego ścian do stanu nie powodującego zagrożenia jego bezpiecznego użytkowania. 5.2 Możliwość i warunki przeprowadzenia prac remontowych. Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku i analizy stanu istniejącego zaleca się wykonanie następujących prac remontowych dla opisanych powyżej elementów budynku. 1.0 Naprawom poddać należy obróbki blacharskie gzymsu podokapowego, przy czym na etapie prac budowlanych dokonać należy przeglądu stanu technicznego samego gzymsu. 2.0 Istniejące głuche i odparzone tynki elewacji należy zbić i dokonać uzupełnień. Dla ścian od strony podwórza uzupełnień w tynkach oszacowano na 5%, natomiast od strony działki nr 9 na elewacji szczytowej do 25%. 3.0 Zawilgocone ściany piwnic zabezpieczyć należy przed kapilarnym podciąganiem wody poprzez wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej. Dla pełnego zabezpieczenia ścian piwnic przed zawilgoceniem wykonać należy od strony zewnętrznej izolację przeciwwilgociową z masy bitumicznej Superflex 10 firmy Deitermann. Izolacje poziomą wykonać należy również na wszystkich ścianach wewnętrznych stykających się ze ścianą zewnętrzną na długości 1,5m licząc od ściany zewnętrznej. 4.0 Strop nad ostatnią kondygnacją przygotować należy do ocieplenia poprzez zdjęcie istniejącej deski podłogowej i wybranie zalegającej na ślepym pułapie polepy o grubości 10-11cm. W związku ze zbyt wysokim poziomem ślepego pułapu obowiązkowe będzie jego obniżenie. Na tak przygotowanym podłoży wykonać należy izolację z folii paroszczelnej, na której ułożona zostanie warstwa ocieplająca z wełny mineralnej o grubości 15cm. Całość od góry zabezpieczyć należy folią o wysokiej paro przepuszczalności a następnie zamknąć podłogą z desek.

8 5.0 Omawiane powyżej powstałe w ścianach zarysowania i pęknięcia należy dokładnie zinwentaryzować z poziomu rusztowania na etapie prac remontowych. Jedną z metod jest wzmocnienie murowanej ściany w miejscu pęknięcia przez dozbrojenie spoin stalowymi prętami. Dozbrojenie takie odbywać się powinno z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy do 6mm. W miejscu występujących mniejszych zarysowań w spoinach dokonać należy wypełnień zaprawą cementowo wapienną lub gotową zaprawą renowacyjną o parametrach zbliżonych do zaprawy istniejącej. Wszystkie luźne cegły oraz miejsca ich uszkodzeń w obrębie okapu dachu elewacji szczytowej należy przemurować. UWAGI KOŃCOWE: Projektowane prace budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na konstrukcję budynku, a w szczególności na fundamenty i naprężenia w gruncie pod fundamentami. Wymiana warstw stropowych nad ostatnią kondygnacją z polepy na wełnę mineralną nie spowoduje dociążenia stropu, jednak przy znacznej rozpiętości belek stropowych (większej od 5,0m) dojść może do nieznacznego podniesienia się stropu na wskutek zmniejszonego obciążenia stałego. Sytuacja taka może doprowadzić do powstania rys na styku sufitu i ściany w mieszkaniach znajdujących się pod strychem. W związku z powyższym zaleca się przeprowadzenie przed pracami budowlanymi wizji lokalnej w mieszkaniach pod strychem w celu zinwentaryzowania stanu faktycznego występujących zarysowań. Powyższe zalecenia mogą zostać zrealizowane po wykonaniu projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Wszelkie prace budowlane powinny być wykonane pod kierunkiem uprawnionej osoby. Opracował: mgr inż. Wojciech Zawisza

9 Opis techniczny Dotyczący projektowanego remontu termomodernizacji ścian budynku od strony podwórza oraz stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66. Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję ustalono w oparciu o obowiązujące normy: PN- 82/B Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. PN- 82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. PN- 80/B Obciążenie śniegiem. PN- 77/B Obciążenie wiatrem. Sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych dokonano w oparciu o normy: PN-B styczeń Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B lipiec Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne projektowanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 1. Podstawa opracowania Projekt opracowany został na podstawie zlecenia udzielonego przez zamawiającego - Pracownia Projektowa GPA S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/ Wykorzystane materiały Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez zamawiającego Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku Uzgodnienia branżowe 3. Charakterystyka inwestycji Przedmiotowe opracowanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej dla projektowanych prac związanych z termomodernizacją ścian budynku od strony podwórza oraz ociepleniem ścian stropu nad ostatnią kondygnacją. 4. Rozwiązania budowlane W ramach projektowanych prac remontowych od strony podwórza na ścianie zewnętrznej zaprojektowano w oparciu o projekt architektury docieplenie styropianem o grubości 14 i 12cm. Na ścianach piwnic zaprojektowano nową izolację pionową i poziomą. Dociepleniu poddać należy strop nad ostatnią kondygnacją zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej. 4.1Naprawa gzymsu podokapowego Na istniejącym gzymsie po wykonaniu prac termomodernizacyjnych projektuje się nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm. Widoczne ubytki w spoinach gzymsu należy uzupełnić zaprawą o podwyższonej wytrzymałości (np. firmy Kerakoll, Optiroc lub STO ).

10 4.2 Przygotowanie ścian do prac termomodernizacyjnych Przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. "Głuche" tynki trzeba odkuć. Wszelkie ubytki należy uzupełnić zaprawami cementowo wapiennymi bądź gotowymi zaprawami renowacyjnymi. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem gruntującym. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Większe połacie tynków o słabej przyczepności należy odbić i uzupełnić tynkiem cementowo wapiennym. Na podstawie wstępnych oględzin stanu technicznego tynków przyjęto, że na elewacji od strony podwórza uzupełnienia w tynkach mogą sięgać do 5%, natomiast na elewacji szczytowej do 25%. Prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od strony podwórza wykonać w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie architektury. 4.3 Wykonanie izolacji w poziomie piwnic Z uwagi na znaczne zawilgocenie ścian zewnętrznych piwnic od strony podwórza, oraz kapilarne podciąganie wody zaprojektowano izolację poziomą, którą wykonać należy metodą iniekcji krystalicznej. W celu wykonania blokady poziomej w ścianach zewnętrznych nawiercone zostaną otwory o średnicy 20mm w odstępach 10-15cm w zależności od stopnia zasolenia muru (wykonawca zobowiązany jest dokonać badania przed rozpoczęciem prac budowlanych). Do iniekcji zastosować należy ogólno dostępne na rynku środki iniekcyjne posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. Izolacje poziomą wykonać należy również na wszystkich ścianach wewnętrznych stykających się ze ścianą zewnętrzną na długości 1,5m licząc od ściany zewnętrznej. Izolację pionową ścian piwnic zaprojektowano w technologii firmy Deitermann poprzez wykonanie zewnętrznego uszczelnienia naprawczego. Na przygotowanym i oczyszczonym podłożu nałożyć należy uszczelniającą szpachlówkę HKS, na którą nałożona zostanie warstwa izolacji bitumicznej Superflex 10. w strefie cokołowej oraz poniżej izolacji poziomej wykonać należy powłokę z mikrozaprawy uszczelniającej Superflex D2 / Superflex D1. Odkrycie ścian piwnic od strony zewnętrznej powinno być wykonane w odcinkach nie przekraczających 5m, przy czym głębokość wykopu nie może być większa jak do poziomu posadzki w piwnicy. Pogłębianie wykopu poniżej poziomu posadzki wykonywać należy w odcinkach nie większych jak 1m. Prace gruntowe prowadzić należy w porze suchej przy dodatnich temperaturach zewnętrznych a wykop po odkryciu chronić przed wodą opadową. Wykop w stanie otwartym utrzymywać należy nie dłużej jak 7 dni. 4.4 Ocieplenie stropu poddasza W celu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji zdemontować należy istniejące deski podłogowe i usunąć polepę z przestrzeni międzystropowej. Istniejący ślepy pułap stropu należy obniżyć do takiej wysokości aby możliwe było ułożenie projektowanego ocieplenia. Na istniejącym ślepym pułapie ułożyć należy paroizolacje, na której ułożona zostanie wełna mineralna o

11 grubości 15cm. Całość od góry przykryć należy folią o wysokiej paro przepuszczalności, na której wykonana zostanie podłoga z desek. Do wykonania podłogi wykorzystać można około 25% desek istniejących. Uwaga. Po wybraniu polepy dokonać należy przeglądy istniejących belek stropowych. W przypadku zauważenia uszkodzeń dokonać należy lokalnych wzmocnień w oparciu o wytyczne projektowe udzielone przez projektanta. 4.5 Naprawa zarysowań w ścianach zewnętrznych W miejscach, w których występują zarysowania należy zbić istniejący tynk i dokonać przeglądu z poziomu rusztowania. W zależności od stopnia uszkodzenia ściany dokonać należy naprawy poprzez dozbrojenie muru prętem lub wypełnienie zarysowanych spoin zaprawą o zbliżonych parametrach do zaprawy istniejącej. W przypadku pęknięć ściany jedną z proponowanych metod jest dozbrojenie zarysowanych części ścian prętami stalowymi. Do wykonania takiego wzmocnienia zaleca się przyjąć system firmy Helifix, dla którego przyjęto zbrojenie ze stali o średnicy 4,5mm. Maksymalna dopuszczalna średnica stosowanego pręta nie może przekroczyć 6mm. Przygotowane zbrojenie wciskać należy w zaprawę cementową wypełniającą uprzednio przygotowane i oczyszczone spoiny. Szacunkowa ilość wzmocnienia zarysowanych części ścian wynosi ~20mb. W miejscu występujących mniejszych zarysowań w spoinach dokonać należy wypełnień zaprawą cementowo wapienną lub gotową zaprawą renowacyjną o parametrach zbliżonych do zaprawy istniejącej. Szacowana wielkość naprawy polegającej na wypełnieniu spoin zaprawą wynosi ~10,0m 2. W miejscach występowania luźnych cegieł dokonać należy przemurowania ściany. Oszacowana wielkość pola ściany do przemurowania wynosi ~5,0m Docieplenie ścian zewnętrznych Obliczeń dla mocowania warstwy docieplającej dokonano w oparciu o Polską Normę -obciążenia wiatrem PN-77/B obciążenia stałe PN-82/B Przyjęto obciążenie w I strefie wiatrowej. Zgodnie z opracowanym projektem architektury, oraz audytem energetycznym przyjęto ocieplenie ściany od strony podwórza styropianem o grubości 14 i 12cm w systemie STO. Wyliczona maksymalna siła obciążenia wiatrem wynosi: p k =q k xc e xcxβ = 0,25x(-1,0)x1x1,8 = -0,45 KN/m 2 (1,4) Do mocowania płyt styropianowych oraz wełny mineralnej oprócz klejenia przyjęto łączniki systemowe mocowania na fasadach firmy EJOT. Zastosowano kotwy do mocowania w cegle pełnej o symbolu SDM-T plus 8U z poliamidu i śruby stalowej ocynkowanej o średnicy 4.5mm. Głębokość osadzenia w cegle wynosi 90mm. Średnica otworu wierconego 8mm. Dla przyjętych kotew firmy EJOT osiowa pociągowa nośność dla kołka rozporowego o średnicy wiercenia 8mm kotwionego w cegle wynosi 0,69 KN.

12 Ze względów montażowych przyjęto mocowanie płyt styropianowych kołkami o średnicy wiercenia 8mm firmy EJOT ze śrubą stalową ocynkowaną Ø4.5 w ilości 6szt/m 2. Dla strefy brzegowej (szerokość określona jest w ten sposób, że stanowi ona 1/8 szerokości węższego boku budynku i powinna zawierać się w przedziale od 1 do 2m.) rozstaw osiowy łączników nie powinien być większy jak 15cm a ich odległość od krawędzi podłoża nie mniejsza jak 100mm. W zależności od grubości materiału ocieplającego jak i grubości tynku dokonać należy wyliczenia co do długości kotwy z zachowaniem wymaganej głębokości osadzenia w cegle równej 90mm. (Dla przyjętej grubości ocieplenia równej 14cm wyliczona długość łącznika z uwzględnieniem tynku wynosi 250mm). UWAGI: Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem B". Opracował: Opracował: mgr inż. Wojciech Zawisza czerwiec 2003

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: ul. Rodzinna 3, Jelenia Góra Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 17 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 17; 60-717

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH AKN-793 EKSPERTYZA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI POMIESZCZEŃ PIWNICY

Bardziej szczegółowo

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY KGProjekty www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 Kompleksowa Dokumentacja Budowlana PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Forma opracowania: Obiekt: Adres: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZWIĄZKU Z PLWNOWWNĄ RENOWWCJĄ ELEWWCJI ŁĄCZNIE Z ZWSTOSOWWNIEM FWSWDY SŁUPOWO RYGLOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SZKŁEM BUDOWLWNYM NAZWA I ADRES OBIEKTU AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA w

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH NA WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ METODĄ INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ I PIONOWEJ ŚCIAN PIWNICZNYCH W BUDYNKU przy ul. Boh. Warszawy 98 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa szybu windowego INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna, ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. BUDYNEK ZAPLECZA BIUROWO SOCJALNEGO SPP, MAGAZYN ODZIEśY

EKSPERTYZA TECHNICZNA. BUDYNEK ZAPLECZA BIUROWO SOCJALNEGO SPP, MAGAZYN ODZIEśY . PRACOWNIA PROJEKTOWA IRENA CIESIELSKA BIURO 71-333 Szczecin ul. Krasickiego 14 NIP 852-174-52-73 tel./fax (091) 4871-345 EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKT : TEMAT : BUDYNEK ZAPLECZA BIUROWO SOCJALNEGO SPP,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 90P-09-U.

Przedmiar robót 90P-09-U. Przedmiar robót 90P-09-U. Roboty budowlane. Obiekt Kod CPV 45211100-0 Budowa Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 189 Inwestor Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo