Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: 71-350 Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb"

Transkrypt

1 POWIERNICTWO I PROJEKTOWANIE BUDOWLANE Artur Konieczny ul. Krzemienna 28/ Szczecin tel. (0-39) ; tel. kom , tom - I /egzemplarz inwestora/ /egzemplarz urzędu/ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ Prace termomodernizacyjne elewacji i stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 działka nr 61, obręb Zarządca: TBS sp. z o.o. ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 Szczecin Niżej podpisani oświadczamy, że przedmiotowy projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej PROJEKTANT: KONSTRUKCJA: EKSPERTYZA TECHN. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wojciech Zawisza upr. proj. 15/Sz/90 upr. wyk. 154/Sz/85 mgr inż. Barbara Irzyk upr. proj. UAN/N/7210/63/90 OPRACOWANIE: PROJEKTOWE Artur Konieczny upr. proj. ZAP/0044/ZHOK/07 Zawartość opracowania: I. Ekspertyza Techniczna II. Projekt Budowlany Szczecin grudzień 2008 Szczecin

2 Spis zawartości projektu budowlanego Dokumenty formalno prawne z załącznikami Zaświadczenia o wpisie do Izb Budowlanych str.3-4 I. Ekspertyza Techniczna Część opisowa str.5-10 Część rysunkowa str.11 Rys. nr-1 Widok elewacji tylnej 1:100 Rys. nr-2 Widok elewacji tylnej 1:100 II. Projekt Budowlany Część opisowa str Część rysunkowa Rys. nr-3 Szczegół izolacji ścian piwnic 1:20 Rys. nr-4 Szczegół docieplenia stropu 1:10

3 III. Ekspertyza Techniczna Dotycząca stanu technicznego elewacji od strony podwórza oraz stropu ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66 pod kątem przeprowadzenia docieplenia. 1. Przedmiot cel i zakres ekspertyzy technicznej. 1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. 1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. 2. Podstawa opracowania. 3. Wykorzystane materiały. 4. Opis stanu istniejącego. 4.1 Charakterystyka budynku. 4.2 Konstrukcja budynku i jej stan techniczny. 5. Analiza. 5.1 Ocena szczegółowa stanu technicznego. 5.2 Możliwość i warunki prowadzenia prac remontowych. 1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

4 1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczący się w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66, analizowany pod kątem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych elewacji od strony podwórza oraz stropu nad ostatnią kondygnacją. 1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego ścian zewnętrznych pod kątem projektowanych prac termomodernizacyjnych. W zakresie niniejszej ekspertyzy ujęto: ogólne rozeznanie przedmiotu zlecenia, ustalenie rodzaju konstrukcji, zebranie danych i warunków użytkowania szczegółowe oględziny poszczególnych elementów budynku, wykonanie odkrywek wybranych elementów budynku opracowanie szkiców pomiarowych opis stanu istniejącego, analiza stanu technicznego analiza zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych 2.0. Podstawa opracowania. Przedmiotową ekspertyzę techniczną wykonano na podstawie zlecenia udzielonego przez zamawiającego Pracownia Projektowa GPA S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/13. Wizje lokalne autorów opracowania - listopad 2008r, szczegółowe oględziny budynku wraz z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych. Prawo Budowlane /Ustawa z dnia 7 lipca 1994r/, z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r/, wraz z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I Budownictwo Ogólne MGPiB oraz ITB Warszawa 1990r. Związane polskie normy. Uzgodnienia z Pracownią Projektową. 3.0 Wykorzystane materiały: Szkice pomiarowe własne inwentaryzacja budowlana dostarczona przez zamawiającego 4.0 Opis stanu istniejącego. 4.1 Charakterystyka budynku. Sytuacja Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66. Budynek znajduje się w zabudowie frontowej zwartej. Teren wokół budynku całkowicie zagospodarowany, w pełni uzbrojony. Charakterystyka ogólna budynku Budynek w zabudowie zwartej wybudowany w ubiegłym wieku, częściowo zniszczony podczas działań wojennych i odbudowany w okresie powojennym. Budynek podpiwniczony pięciokondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem.

5 Dach płaski kryty papą oraz spadzisty kryty dachówką ceramiczną. Wyposażenie instalacyjne instalacja elektryczna instalacja gazowa instalacja wodno kanalizacyjna Obiekt wybudowany został w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynków jest bezpośrednie na ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne nośne i osłonowe o grubości 64, 51, 37 i 25cm wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany wewnętrzne nośne grubości 37 i 25cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy ceramiczne odcinkowe, oraz drewniane ze ślepym pułapem Konstrukcja dachu drewniana. 4.2 Konstrukcja budynku i jej stan techniczny. Fundamenty i ściany piwnic Ze względu na zakres oceny technicznej stanu ław fundamentowych nie badano. Ściany piwnicy zewnętrzne ceglane o grubości 77cm z częściowym zawilgoceniem do wysokości poziomej izolacji. Ściany parteru i kondygnacji wyższych Ściany parteru zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 51cm z obustronną wyprawą tynkarską. Od strony podwórza elewacja w stanie dobrym wykończona tynkiem cementowo wapiennym. Ściany kondygnacji wyższych o grubości 38cm z elewacją w stanie technicznym j.w. Na ścianie szczytowej graniczącą z działką nr 9 zauważono korozję cegły na wysokości dachu oraz duże ubytki tynku w tym obrębie. Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 38 i 25cm z obustronną wyprawą tynkarską. Ścianki wewnętrzne działowe o grubości 12 i 6cm wykonane z cegły ceramicznej. W ścianach zewnętrznych nośnych, zauważono nieliczne spękania i zarysowania pokazane na rys. nr-1 i 2. Wyżej wymienione pęknięcia poddane powinny zostać dokładnym oględzinom w celu przyjęcia metody ich naprawy. Stropy Stropy piwnicy odcinkowe na belkach stalowych. Stropy między kondygnacyjne na belkach drewnianych ze ślepym pułapem wykonane układzie poprzecznym. Ze względu na ograniczony zakres ekspertyzy stanu technicznego stropów kondygnacji mieszkalnej nie badano. Oględzinom poddano strop nad ostatnią kondygnacją, gdzie pomierzono przekroje belek konstrukcyjnych oraz zbadano układ warstw stropowych. Klatka schodowa Klatka schodowa wykonana w konstrukcji drewnianej ze stalowymi belkami policzkowymi i ceramicznymi podestami międzykondygnacyjnymi. Ze względu na zakres ekspertyzy stanu technicznego klatki nie badano. Dach

6 Dach w konstrukcji drewnianej z deskowaniem pełnym i pokryciem papowym w części płaskiej oraz pokryciem z dachówki ceramicznej w części spadzistej od strony podwórza. Ze względu ograniczony zakres ekspertyzy technicznej stanu technicznego konstrukcji nie zbadano, jednak przeprowadzone oględziny wykazały zły stan techniczny konstrukcji z licznymi zmurszeniami i uszkodzeniami elementów w obrębie murłat. Gzymsy Gzymsy podokapowy wykonany zostały jako ceglane z zabezpieczeniem stalowymi obróbkami blacharskimi. Stan techniczny gzymsów uznano za dość dobry z nielicznymi ubytkami w tynku i obróbce blacharskiej. Tynki zewnętrzne Tynki zewnętrzne od strony podwórza w stanie technicznie ogólnie dobrym z nielicznymi ubytkami. Na ścianie szczytowej graniczącej z działką nr 9 tynk z ubytkami w obrębie okapu dachu. Badanie przyczepności tynku na tej ścianie w poziomie do 2m od poziomu terenu wykazały jego częściowe odparzenia. 5.0 Analiza. 5.1 Ocena szczegółowa stanu technicznego wybranych elementów. Przeprowadzone oględziny gzymsu podokapowego wykazały jego częściowe zniszczenie z widoczną częściową korozją obróbek blacharskich. Postępująca korozja nie pozwala na podjęcie działań naprawczych, a co za tym idzie wskazana jest ich całkowita wymiana. Tynki zewnętrzne od strony podwórza są w dość dobrym stanie technicznym. Tynki na ścianie szczytowej graniczącą z działką nr 9 z ubytkami odsłaniającymi ściany zewnętrzne. Przeprowadzone badanie przyczepności w wybranych miejscach na elewacji budynku wykazały częściowo ich głuchy odgłos co kwalifikuje te pola do całkowitego zbicia. W celu określenia stanu technicznego tynków obowiązkowe jest dokładne przeprowadzenie oględzin z poziomu rusztowań na etapie prowadzonych prac remontowych. Stan techniczny tynków ściany szczytowej spowodowany jest niekorzystnym działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz brakiem bieżącej konserwacji budynku. Przeprowadzone oględziny ścian piwnicznych wykazały ich znaczne zawilgocenie do poziomu wykonanej na przełomie ostatnich kilku lat izolacji poziomej. Izolacja ta wykonana została poprzez podcięcie murów z jednoczesnym ułożeniem poziomej blokady z papy termozgrzewalnej. Przeprowadzone w wybranych miejscach oględziny (dostęp do wszystkich piwnic był ograniczony z uwagi na nieobecność właścicieli) wykazały, że izolacja położona jest na różnych poziomach od 90 do 140cm od poziomu posadzki piwnicy. Zawilgocone mury poniżej izolacji są w dosyć dobrym stanie technicznym jednak ciągłe i agresywne środowisko wilgoci doprowadzić może do zniszczeń w strukturze materiału ceramicznego. Powyżej izolacji mury są suche bez widocznych wykwitów i nalotów. Przeprowadzone oględziny nie wykazały występowania izolacji pionowej na ścianach piwnic zarówno nad jak i pod poziomem terenu. Wizji lokalnej poddano strop nad ostatnią kondygnacją, który zgodnie z

7 wykonanym audytem energetycznym zostać ma ocieplony. Pomierzone przekroje belek stropowych w wykonanej odkrywce wykazały wysokość (24-26cm) przy szerokości (14-16cm). W przestrzeni stropowej wykonana została na ślepym pułapie zasypka z polepy o grubości 10-11cm. Od góry strop wykończony został deską podłogową o grubości 19mm. Stan techniczny konstrukcji belek stropowych uznać należy za dobry jednak w celu pełnego rozpoznania ich stanu dokonać należy ponownych oględzin po całkowitym zerwaniu podłóg oraz usunięciu polepy. Oględzin tych dokonać należy przy udziale projektanta na etapie prowadzonych prac budowlanych. Zakłada się, że w niektórych miejscach (zawilgoconych na wskutek uszkodzeń w poszyciu dachu) dojść może do lokalnych wzmocnień, których sposób naprawy podany zostanie na etapie robót remontowych. Oględzinom poddano zewnętrzne ściany od strony podwórza pod kątem projektowanego ich docieplenia. Stan techniczny ścian zewnętrznych uznać należy za dość dobry przy czym w niektórych miejscach widoczne są zarysowania i pęknięcia (pokazane na rysunku nr 1 i 2). Z uwagi na ograniczony dostęp do omawianych uszkodzeń na etapie prowadzonych prac remontowych dokonać należy ponownych oględzin z rusztowania. Opisana powyżej sytuacja spowodować powinna szybkie działanie mające na celu doprowadzenie stanu technicznego ścian do stanu nie powodującego zagrożenia jego bezpiecznego użytkowania. 5.2 Możliwość i warunki przeprowadzenia prac remontowych. Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku i analizy stanu istniejącego zaleca się wykonanie następujących prac remontowych dla opisanych powyżej elementów budynku. 1.0 Naprawom poddać należy obróbki blacharskie gzymsu podokapowego, przy czym na etapie prac budowlanych dokonać należy przeglądu stanu technicznego samego gzymsu. 2.0 Istniejące głuche i odparzone tynki elewacji należy zbić i dokonać uzupełnień. Dla ścian od strony podwórza uzupełnień w tynkach oszacowano na 5%, natomiast od strony działki nr 9 na elewacji szczytowej do 25%. 3.0 Zawilgocone ściany piwnic zabezpieczyć należy przed kapilarnym podciąganiem wody poprzez wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej. Dla pełnego zabezpieczenia ścian piwnic przed zawilgoceniem wykonać należy od strony zewnętrznej izolację przeciwwilgociową z masy bitumicznej Superflex 10 firmy Deitermann. Izolacje poziomą wykonać należy również na wszystkich ścianach wewnętrznych stykających się ze ścianą zewnętrzną na długości 1,5m licząc od ściany zewnętrznej. 4.0 Strop nad ostatnią kondygnacją przygotować należy do ocieplenia poprzez zdjęcie istniejącej deski podłogowej i wybranie zalegającej na ślepym pułapie polepy o grubości 10-11cm. W związku ze zbyt wysokim poziomem ślepego pułapu obowiązkowe będzie jego obniżenie. Na tak przygotowanym podłoży wykonać należy izolację z folii paroszczelnej, na której ułożona zostanie warstwa ocieplająca z wełny mineralnej o grubości 15cm. Całość od góry zabezpieczyć należy folią o wysokiej paro przepuszczalności a następnie zamknąć podłogą z desek.

8 5.0 Omawiane powyżej powstałe w ścianach zarysowania i pęknięcia należy dokładnie zinwentaryzować z poziomu rusztowania na etapie prac remontowych. Jedną z metod jest wzmocnienie murowanej ściany w miejscu pęknięcia przez dozbrojenie spoin stalowymi prętami. Dozbrojenie takie odbywać się powinno z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy do 6mm. W miejscu występujących mniejszych zarysowań w spoinach dokonać należy wypełnień zaprawą cementowo wapienną lub gotową zaprawą renowacyjną o parametrach zbliżonych do zaprawy istniejącej. Wszystkie luźne cegły oraz miejsca ich uszkodzeń w obrębie okapu dachu elewacji szczytowej należy przemurować. UWAGI KOŃCOWE: Projektowane prace budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na konstrukcję budynku, a w szczególności na fundamenty i naprężenia w gruncie pod fundamentami. Wymiana warstw stropowych nad ostatnią kondygnacją z polepy na wełnę mineralną nie spowoduje dociążenia stropu, jednak przy znacznej rozpiętości belek stropowych (większej od 5,0m) dojść może do nieznacznego podniesienia się stropu na wskutek zmniejszonego obciążenia stałego. Sytuacja taka może doprowadzić do powstania rys na styku sufitu i ściany w mieszkaniach znajdujących się pod strychem. W związku z powyższym zaleca się przeprowadzenie przed pracami budowlanymi wizji lokalnej w mieszkaniach pod strychem w celu zinwentaryzowania stanu faktycznego występujących zarysowań. Powyższe zalecenia mogą zostać zrealizowane po wykonaniu projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Wszelkie prace budowlane powinny być wykonane pod kierunkiem uprawnionej osoby. Opracował: mgr inż. Wojciech Zawisza

9 Opis techniczny Dotyczący projektowanego remontu termomodernizacji ścian budynku od strony podwórza oraz stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66. Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję ustalono w oparciu o obowiązujące normy: PN- 82/B Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. PN- 82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. PN- 80/B Obciążenie śniegiem. PN- 77/B Obciążenie wiatrem. Sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych dokonano w oparciu o normy: PN-B styczeń Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B lipiec Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne projektowanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 1. Podstawa opracowania Projekt opracowany został na podstawie zlecenia udzielonego przez zamawiającego - Pracownia Projektowa GPA S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/ Wykorzystane materiały Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez zamawiającego Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku Uzgodnienia branżowe 3. Charakterystyka inwestycji Przedmiotowe opracowanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej dla projektowanych prac związanych z termomodernizacją ścian budynku od strony podwórza oraz ociepleniem ścian stropu nad ostatnią kondygnacją. 4. Rozwiązania budowlane W ramach projektowanych prac remontowych od strony podwórza na ścianie zewnętrznej zaprojektowano w oparciu o projekt architektury docieplenie styropianem o grubości 14 i 12cm. Na ścianach piwnic zaprojektowano nową izolację pionową i poziomą. Dociepleniu poddać należy strop nad ostatnią kondygnacją zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej. 4.1Naprawa gzymsu podokapowego Na istniejącym gzymsie po wykonaniu prac termomodernizacyjnych projektuje się nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm. Widoczne ubytki w spoinach gzymsu należy uzupełnić zaprawą o podwyższonej wytrzymałości (np. firmy Kerakoll, Optiroc lub STO ).

10 4.2 Przygotowanie ścian do prac termomodernizacyjnych Przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. "Głuche" tynki trzeba odkuć. Wszelkie ubytki należy uzupełnić zaprawami cementowo wapiennymi bądź gotowymi zaprawami renowacyjnymi. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem gruntującym. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Większe połacie tynków o słabej przyczepności należy odbić i uzupełnić tynkiem cementowo wapiennym. Na podstawie wstępnych oględzin stanu technicznego tynków przyjęto, że na elewacji od strony podwórza uzupełnienia w tynkach mogą sięgać do 5%, natomiast na elewacji szczytowej do 25%. Prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od strony podwórza wykonać w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie architektury. 4.3 Wykonanie izolacji w poziomie piwnic Z uwagi na znaczne zawilgocenie ścian zewnętrznych piwnic od strony podwórza, oraz kapilarne podciąganie wody zaprojektowano izolację poziomą, którą wykonać należy metodą iniekcji krystalicznej. W celu wykonania blokady poziomej w ścianach zewnętrznych nawiercone zostaną otwory o średnicy 20mm w odstępach 10-15cm w zależności od stopnia zasolenia muru (wykonawca zobowiązany jest dokonać badania przed rozpoczęciem prac budowlanych). Do iniekcji zastosować należy ogólno dostępne na rynku środki iniekcyjne posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. Izolacje poziomą wykonać należy również na wszystkich ścianach wewnętrznych stykających się ze ścianą zewnętrzną na długości 1,5m licząc od ściany zewnętrznej. Izolację pionową ścian piwnic zaprojektowano w technologii firmy Deitermann poprzez wykonanie zewnętrznego uszczelnienia naprawczego. Na przygotowanym i oczyszczonym podłożu nałożyć należy uszczelniającą szpachlówkę HKS, na którą nałożona zostanie warstwa izolacji bitumicznej Superflex 10. w strefie cokołowej oraz poniżej izolacji poziomej wykonać należy powłokę z mikrozaprawy uszczelniającej Superflex D2 / Superflex D1. Odkrycie ścian piwnic od strony zewnętrznej powinno być wykonane w odcinkach nie przekraczających 5m, przy czym głębokość wykopu nie może być większa jak do poziomu posadzki w piwnicy. Pogłębianie wykopu poniżej poziomu posadzki wykonywać należy w odcinkach nie większych jak 1m. Prace gruntowe prowadzić należy w porze suchej przy dodatnich temperaturach zewnętrznych a wykop po odkryciu chronić przed wodą opadową. Wykop w stanie otwartym utrzymywać należy nie dłużej jak 7 dni. 4.4 Ocieplenie stropu poddasza W celu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji zdemontować należy istniejące deski podłogowe i usunąć polepę z przestrzeni międzystropowej. Istniejący ślepy pułap stropu należy obniżyć do takiej wysokości aby możliwe było ułożenie projektowanego ocieplenia. Na istniejącym ślepym pułapie ułożyć należy paroizolacje, na której ułożona zostanie wełna mineralna o

11 grubości 15cm. Całość od góry przykryć należy folią o wysokiej paro przepuszczalności, na której wykonana zostanie podłoga z desek. Do wykonania podłogi wykorzystać można około 25% desek istniejących. Uwaga. Po wybraniu polepy dokonać należy przeglądy istniejących belek stropowych. W przypadku zauważenia uszkodzeń dokonać należy lokalnych wzmocnień w oparciu o wytyczne projektowe udzielone przez projektanta. 4.5 Naprawa zarysowań w ścianach zewnętrznych W miejscach, w których występują zarysowania należy zbić istniejący tynk i dokonać przeglądu z poziomu rusztowania. W zależności od stopnia uszkodzenia ściany dokonać należy naprawy poprzez dozbrojenie muru prętem lub wypełnienie zarysowanych spoin zaprawą o zbliżonych parametrach do zaprawy istniejącej. W przypadku pęknięć ściany jedną z proponowanych metod jest dozbrojenie zarysowanych części ścian prętami stalowymi. Do wykonania takiego wzmocnienia zaleca się przyjąć system firmy Helifix, dla którego przyjęto zbrojenie ze stali o średnicy 4,5mm. Maksymalna dopuszczalna średnica stosowanego pręta nie może przekroczyć 6mm. Przygotowane zbrojenie wciskać należy w zaprawę cementową wypełniającą uprzednio przygotowane i oczyszczone spoiny. Szacunkowa ilość wzmocnienia zarysowanych części ścian wynosi ~20mb. W miejscu występujących mniejszych zarysowań w spoinach dokonać należy wypełnień zaprawą cementowo wapienną lub gotową zaprawą renowacyjną o parametrach zbliżonych do zaprawy istniejącej. Szacowana wielkość naprawy polegającej na wypełnieniu spoin zaprawą wynosi ~10,0m 2. W miejscach występowania luźnych cegieł dokonać należy przemurowania ściany. Oszacowana wielkość pola ściany do przemurowania wynosi ~5,0m Docieplenie ścian zewnętrznych Obliczeń dla mocowania warstwy docieplającej dokonano w oparciu o Polską Normę -obciążenia wiatrem PN-77/B obciążenia stałe PN-82/B Przyjęto obciążenie w I strefie wiatrowej. Zgodnie z opracowanym projektem architektury, oraz audytem energetycznym przyjęto ocieplenie ściany od strony podwórza styropianem o grubości 14 i 12cm w systemie STO. Wyliczona maksymalna siła obciążenia wiatrem wynosi: p k =q k xc e xcxβ = 0,25x(-1,0)x1x1,8 = -0,45 KN/m 2 (1,4) Do mocowania płyt styropianowych oraz wełny mineralnej oprócz klejenia przyjęto łączniki systemowe mocowania na fasadach firmy EJOT. Zastosowano kotwy do mocowania w cegle pełnej o symbolu SDM-T plus 8U z poliamidu i śruby stalowej ocynkowanej o średnicy 4.5mm. Głębokość osadzenia w cegle wynosi 90mm. Średnica otworu wierconego 8mm. Dla przyjętych kotew firmy EJOT osiowa pociągowa nośność dla kołka rozporowego o średnicy wiercenia 8mm kotwionego w cegle wynosi 0,69 KN.

12 Ze względów montażowych przyjęto mocowanie płyt styropianowych kołkami o średnicy wiercenia 8mm firmy EJOT ze śrubą stalową ocynkowaną Ø4.5 w ilości 6szt/m 2. Dla strefy brzegowej (szerokość określona jest w ten sposób, że stanowi ona 1/8 szerokości węższego boku budynku i powinna zawierać się w przedziale od 1 do 2m.) rozstaw osiowy łączników nie powinien być większy jak 15cm a ich odległość od krawędzi podłoża nie mniejsza jak 100mm. W zależności od grubości materiału ocieplającego jak i grubości tynku dokonać należy wyliczenia co do długości kotwy z zachowaniem wymaganej głębokości osadzenia w cegle równej 90mm. (Dla przyjętej grubości ocieplenia równej 14cm wyliczona długość łącznika z uwzględnieniem tynku wynosi 250mm). UWAGI: Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem B". Opracował: Opracował: mgr inż. Wojciech Zawisza czerwiec 2003

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie wraz z remontem zadaszenia klatki schodowej i daszków wejściowych

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie wraz z remontem zadaszenia klatki schodowej i daszków wejściowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY egz. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Szpitala Powiatowego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie wraz z remontem zadaszenia klatki schodowej i daszków wejściowych INWESTOR: Powiat

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW BUDYNKU, OPIS USZKODZEŃ 5. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 { a 5 5 a Y Ü Ç. t h t 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { {. NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 1. Strona tytułowa 2. Spis

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI Obiekt: Budynek mieszkalny Adres: ul. Hołdu Pruskiego 3; 72-600 Świnoujście Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej 2 99-400 Łowicz

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i Rady Osiedla Zatorze przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. 2. Uprawnienia i zaświadczenia projektanta.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

1/2014 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestora adres i Gmina Łaziska Górne pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne Nazwa obiektu i lokalizacja Stadium dokumenta cji Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Powiat Strzelecko - Drezdenecki Ul. ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ratajczak

rok powstania 1996 Powiat Strzelecko - Drezdenecki Ul. ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ratajczak 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo