Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: 71-350 Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb"

Transkrypt

1 POWIERNICTWO I PROJEKTOWANIE BUDOWLANE Artur Konieczny ul. Krzemienna 28/ Szczecin tel. (0-39) ; tel. kom , tom - I /egzemplarz inwestora/ /egzemplarz urzędu/ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ Prace termomodernizacyjne elewacji i stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 działka nr 61, obręb Zarządca: TBS sp. z o.o. ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 Szczecin Niżej podpisani oświadczamy, że przedmiotowy projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej PROJEKTANT: KONSTRUKCJA: EKSPERTYZA TECHN. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wojciech Zawisza upr. proj. 15/Sz/90 upr. wyk. 154/Sz/85 mgr inż. Barbara Irzyk upr. proj. UAN/N/7210/63/90 OPRACOWANIE: PROJEKTOWE Artur Konieczny upr. proj. ZAP/0044/ZHOK/07 Zawartość opracowania: I. Ekspertyza Techniczna II. Projekt Budowlany Szczecin grudzień 2008 Szczecin

2 Spis zawartości projektu budowlanego Dokumenty formalno prawne z załącznikami Zaświadczenia o wpisie do Izb Budowlanych str.3-4 I. Ekspertyza Techniczna Część opisowa str.5-10 Część rysunkowa str.11 Rys. nr-1 Widok elewacji tylnej 1:100 Rys. nr-2 Widok elewacji tylnej 1:100 II. Projekt Budowlany Część opisowa str Część rysunkowa Rys. nr-3 Szczegół izolacji ścian piwnic 1:20 Rys. nr-4 Szczegół docieplenia stropu 1:10

3 III. Ekspertyza Techniczna Dotycząca stanu technicznego elewacji od strony podwórza oraz stropu ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66 pod kątem przeprowadzenia docieplenia. 1. Przedmiot cel i zakres ekspertyzy technicznej. 1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. 1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. 2. Podstawa opracowania. 3. Wykorzystane materiały. 4. Opis stanu istniejącego. 4.1 Charakterystyka budynku. 4.2 Konstrukcja budynku i jej stan techniczny. 5. Analiza. 5.1 Ocena szczegółowa stanu technicznego. 5.2 Możliwość i warunki prowadzenia prac remontowych. 1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

4 1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczący się w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66, analizowany pod kątem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych elewacji od strony podwórza oraz stropu nad ostatnią kondygnacją. 1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego ścian zewnętrznych pod kątem projektowanych prac termomodernizacyjnych. W zakresie niniejszej ekspertyzy ujęto: ogólne rozeznanie przedmiotu zlecenia, ustalenie rodzaju konstrukcji, zebranie danych i warunków użytkowania szczegółowe oględziny poszczególnych elementów budynku, wykonanie odkrywek wybranych elementów budynku opracowanie szkiców pomiarowych opis stanu istniejącego, analiza stanu technicznego analiza zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych 2.0. Podstawa opracowania. Przedmiotową ekspertyzę techniczną wykonano na podstawie zlecenia udzielonego przez zamawiającego Pracownia Projektowa GPA S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/13. Wizje lokalne autorów opracowania - listopad 2008r, szczegółowe oględziny budynku wraz z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych. Prawo Budowlane /Ustawa z dnia 7 lipca 1994r/, z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Rozporządzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r/, wraz z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I Budownictwo Ogólne MGPiB oraz ITB Warszawa 1990r. Związane polskie normy. Uzgodnienia z Pracownią Projektową. 3.0 Wykorzystane materiały: Szkice pomiarowe własne inwentaryzacja budowlana dostarczona przez zamawiającego 4.0 Opis stanu istniejącego. 4.1 Charakterystyka budynku. Sytuacja Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Szczecinie przy ul. P. Ściegiennego 66. Budynek znajduje się w zabudowie frontowej zwartej. Teren wokół budynku całkowicie zagospodarowany, w pełni uzbrojony. Charakterystyka ogólna budynku Budynek w zabudowie zwartej wybudowany w ubiegłym wieku, częściowo zniszczony podczas działań wojennych i odbudowany w okresie powojennym. Budynek podpiwniczony pięciokondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem.

5 Dach płaski kryty papą oraz spadzisty kryty dachówką ceramiczną. Wyposażenie instalacyjne instalacja elektryczna instalacja gazowa instalacja wodno kanalizacyjna Obiekt wybudowany został w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynków jest bezpośrednie na ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne nośne i osłonowe o grubości 64, 51, 37 i 25cm wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Ściany wewnętrzne nośne grubości 37 i 25cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy ceramiczne odcinkowe, oraz drewniane ze ślepym pułapem Konstrukcja dachu drewniana. 4.2 Konstrukcja budynku i jej stan techniczny. Fundamenty i ściany piwnic Ze względu na zakres oceny technicznej stanu ław fundamentowych nie badano. Ściany piwnicy zewnętrzne ceglane o grubości 77cm z częściowym zawilgoceniem do wysokości poziomej izolacji. Ściany parteru i kondygnacji wyższych Ściany parteru zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 51cm z obustronną wyprawą tynkarską. Od strony podwórza elewacja w stanie dobrym wykończona tynkiem cementowo wapiennym. Ściany kondygnacji wyższych o grubości 38cm z elewacją w stanie technicznym j.w. Na ścianie szczytowej graniczącą z działką nr 9 zauważono korozję cegły na wysokości dachu oraz duże ubytki tynku w tym obrębie. Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 38 i 25cm z obustronną wyprawą tynkarską. Ścianki wewnętrzne działowe o grubości 12 i 6cm wykonane z cegły ceramicznej. W ścianach zewnętrznych nośnych, zauważono nieliczne spękania i zarysowania pokazane na rys. nr-1 i 2. Wyżej wymienione pęknięcia poddane powinny zostać dokładnym oględzinom w celu przyjęcia metody ich naprawy. Stropy Stropy piwnicy odcinkowe na belkach stalowych. Stropy między kondygnacyjne na belkach drewnianych ze ślepym pułapem wykonane układzie poprzecznym. Ze względu na ograniczony zakres ekspertyzy stanu technicznego stropów kondygnacji mieszkalnej nie badano. Oględzinom poddano strop nad ostatnią kondygnacją, gdzie pomierzono przekroje belek konstrukcyjnych oraz zbadano układ warstw stropowych. Klatka schodowa Klatka schodowa wykonana w konstrukcji drewnianej ze stalowymi belkami policzkowymi i ceramicznymi podestami międzykondygnacyjnymi. Ze względu na zakres ekspertyzy stanu technicznego klatki nie badano. Dach

6 Dach w konstrukcji drewnianej z deskowaniem pełnym i pokryciem papowym w części płaskiej oraz pokryciem z dachówki ceramicznej w części spadzistej od strony podwórza. Ze względu ograniczony zakres ekspertyzy technicznej stanu technicznego konstrukcji nie zbadano, jednak przeprowadzone oględziny wykazały zły stan techniczny konstrukcji z licznymi zmurszeniami i uszkodzeniami elementów w obrębie murłat. Gzymsy Gzymsy podokapowy wykonany zostały jako ceglane z zabezpieczeniem stalowymi obróbkami blacharskimi. Stan techniczny gzymsów uznano za dość dobry z nielicznymi ubytkami w tynku i obróbce blacharskiej. Tynki zewnętrzne Tynki zewnętrzne od strony podwórza w stanie technicznie ogólnie dobrym z nielicznymi ubytkami. Na ścianie szczytowej graniczącej z działką nr 9 tynk z ubytkami w obrębie okapu dachu. Badanie przyczepności tynku na tej ścianie w poziomie do 2m od poziomu terenu wykazały jego częściowe odparzenia. 5.0 Analiza. 5.1 Ocena szczegółowa stanu technicznego wybranych elementów. Przeprowadzone oględziny gzymsu podokapowego wykazały jego częściowe zniszczenie z widoczną częściową korozją obróbek blacharskich. Postępująca korozja nie pozwala na podjęcie działań naprawczych, a co za tym idzie wskazana jest ich całkowita wymiana. Tynki zewnętrzne od strony podwórza są w dość dobrym stanie technicznym. Tynki na ścianie szczytowej graniczącą z działką nr 9 z ubytkami odsłaniającymi ściany zewnętrzne. Przeprowadzone badanie przyczepności w wybranych miejscach na elewacji budynku wykazały częściowo ich głuchy odgłos co kwalifikuje te pola do całkowitego zbicia. W celu określenia stanu technicznego tynków obowiązkowe jest dokładne przeprowadzenie oględzin z poziomu rusztowań na etapie prowadzonych prac remontowych. Stan techniczny tynków ściany szczytowej spowodowany jest niekorzystnym działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz brakiem bieżącej konserwacji budynku. Przeprowadzone oględziny ścian piwnicznych wykazały ich znaczne zawilgocenie do poziomu wykonanej na przełomie ostatnich kilku lat izolacji poziomej. Izolacja ta wykonana została poprzez podcięcie murów z jednoczesnym ułożeniem poziomej blokady z papy termozgrzewalnej. Przeprowadzone w wybranych miejscach oględziny (dostęp do wszystkich piwnic był ograniczony z uwagi na nieobecność właścicieli) wykazały, że izolacja położona jest na różnych poziomach od 90 do 140cm od poziomu posadzki piwnicy. Zawilgocone mury poniżej izolacji są w dosyć dobrym stanie technicznym jednak ciągłe i agresywne środowisko wilgoci doprowadzić może do zniszczeń w strukturze materiału ceramicznego. Powyżej izolacji mury są suche bez widocznych wykwitów i nalotów. Przeprowadzone oględziny nie wykazały występowania izolacji pionowej na ścianach piwnic zarówno nad jak i pod poziomem terenu. Wizji lokalnej poddano strop nad ostatnią kondygnacją, który zgodnie z

7 wykonanym audytem energetycznym zostać ma ocieplony. Pomierzone przekroje belek stropowych w wykonanej odkrywce wykazały wysokość (24-26cm) przy szerokości (14-16cm). W przestrzeni stropowej wykonana została na ślepym pułapie zasypka z polepy o grubości 10-11cm. Od góry strop wykończony został deską podłogową o grubości 19mm. Stan techniczny konstrukcji belek stropowych uznać należy za dobry jednak w celu pełnego rozpoznania ich stanu dokonać należy ponownych oględzin po całkowitym zerwaniu podłóg oraz usunięciu polepy. Oględzin tych dokonać należy przy udziale projektanta na etapie prowadzonych prac budowlanych. Zakłada się, że w niektórych miejscach (zawilgoconych na wskutek uszkodzeń w poszyciu dachu) dojść może do lokalnych wzmocnień, których sposób naprawy podany zostanie na etapie robót remontowych. Oględzinom poddano zewnętrzne ściany od strony podwórza pod kątem projektowanego ich docieplenia. Stan techniczny ścian zewnętrznych uznać należy za dość dobry przy czym w niektórych miejscach widoczne są zarysowania i pęknięcia (pokazane na rysunku nr 1 i 2). Z uwagi na ograniczony dostęp do omawianych uszkodzeń na etapie prowadzonych prac remontowych dokonać należy ponownych oględzin z rusztowania. Opisana powyżej sytuacja spowodować powinna szybkie działanie mające na celu doprowadzenie stanu technicznego ścian do stanu nie powodującego zagrożenia jego bezpiecznego użytkowania. 5.2 Możliwość i warunki przeprowadzenia prac remontowych. Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku i analizy stanu istniejącego zaleca się wykonanie następujących prac remontowych dla opisanych powyżej elementów budynku. 1.0 Naprawom poddać należy obróbki blacharskie gzymsu podokapowego, przy czym na etapie prac budowlanych dokonać należy przeglądu stanu technicznego samego gzymsu. 2.0 Istniejące głuche i odparzone tynki elewacji należy zbić i dokonać uzupełnień. Dla ścian od strony podwórza uzupełnień w tynkach oszacowano na 5%, natomiast od strony działki nr 9 na elewacji szczytowej do 25%. 3.0 Zawilgocone ściany piwnic zabezpieczyć należy przed kapilarnym podciąganiem wody poprzez wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej. Dla pełnego zabezpieczenia ścian piwnic przed zawilgoceniem wykonać należy od strony zewnętrznej izolację przeciwwilgociową z masy bitumicznej Superflex 10 firmy Deitermann. Izolacje poziomą wykonać należy również na wszystkich ścianach wewnętrznych stykających się ze ścianą zewnętrzną na długości 1,5m licząc od ściany zewnętrznej. 4.0 Strop nad ostatnią kondygnacją przygotować należy do ocieplenia poprzez zdjęcie istniejącej deski podłogowej i wybranie zalegającej na ślepym pułapie polepy o grubości 10-11cm. W związku ze zbyt wysokim poziomem ślepego pułapu obowiązkowe będzie jego obniżenie. Na tak przygotowanym podłoży wykonać należy izolację z folii paroszczelnej, na której ułożona zostanie warstwa ocieplająca z wełny mineralnej o grubości 15cm. Całość od góry zabezpieczyć należy folią o wysokiej paro przepuszczalności a następnie zamknąć podłogą z desek.

8 5.0 Omawiane powyżej powstałe w ścianach zarysowania i pęknięcia należy dokładnie zinwentaryzować z poziomu rusztowania na etapie prac remontowych. Jedną z metod jest wzmocnienie murowanej ściany w miejscu pęknięcia przez dozbrojenie spoin stalowymi prętami. Dozbrojenie takie odbywać się powinno z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy do 6mm. W miejscu występujących mniejszych zarysowań w spoinach dokonać należy wypełnień zaprawą cementowo wapienną lub gotową zaprawą renowacyjną o parametrach zbliżonych do zaprawy istniejącej. Wszystkie luźne cegły oraz miejsca ich uszkodzeń w obrębie okapu dachu elewacji szczytowej należy przemurować. UWAGI KOŃCOWE: Projektowane prace budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na konstrukcję budynku, a w szczególności na fundamenty i naprężenia w gruncie pod fundamentami. Wymiana warstw stropowych nad ostatnią kondygnacją z polepy na wełnę mineralną nie spowoduje dociążenia stropu, jednak przy znacznej rozpiętości belek stropowych (większej od 5,0m) dojść może do nieznacznego podniesienia się stropu na wskutek zmniejszonego obciążenia stałego. Sytuacja taka może doprowadzić do powstania rys na styku sufitu i ściany w mieszkaniach znajdujących się pod strychem. W związku z powyższym zaleca się przeprowadzenie przed pracami budowlanymi wizji lokalnej w mieszkaniach pod strychem w celu zinwentaryzowania stanu faktycznego występujących zarysowań. Powyższe zalecenia mogą zostać zrealizowane po wykonaniu projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Wszelkie prace budowlane powinny być wykonane pod kierunkiem uprawnionej osoby. Opracował: mgr inż. Wojciech Zawisza

9 Opis techniczny Dotyczący projektowanego remontu termomodernizacji ścian budynku od strony podwórza oraz stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66. Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję ustalono w oparciu o obowiązujące normy: PN- 82/B Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. PN- 82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. PN- 80/B Obciążenie śniegiem. PN- 77/B Obciążenie wiatrem. Sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych dokonano w oparciu o normy: PN-B styczeń Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B lipiec Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne projektowanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 1. Podstawa opracowania Projekt opracowany został na podstawie zlecenia udzielonego przez zamawiającego - Pracownia Projektowa GPA S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 30/ Wykorzystane materiały Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez zamawiającego Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku Uzgodnienia branżowe 3. Charakterystyka inwestycji Przedmiotowe opracowanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej dla projektowanych prac związanych z termomodernizacją ścian budynku od strony podwórza oraz ociepleniem ścian stropu nad ostatnią kondygnacją. 4. Rozwiązania budowlane W ramach projektowanych prac remontowych od strony podwórza na ścianie zewnętrznej zaprojektowano w oparciu o projekt architektury docieplenie styropianem o grubości 14 i 12cm. Na ścianach piwnic zaprojektowano nową izolację pionową i poziomą. Dociepleniu poddać należy strop nad ostatnią kondygnacją zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej. 4.1Naprawa gzymsu podokapowego Na istniejącym gzymsie po wykonaniu prac termomodernizacyjnych projektuje się nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm. Widoczne ubytki w spoinach gzymsu należy uzupełnić zaprawą o podwyższonej wytrzymałości (np. firmy Kerakoll, Optiroc lub STO ).

10 4.2 Przygotowanie ścian do prac termomodernizacyjnych Przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. "Głuche" tynki trzeba odkuć. Wszelkie ubytki należy uzupełnić zaprawami cementowo wapiennymi bądź gotowymi zaprawami renowacyjnymi. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem gruntującym. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Większe połacie tynków o słabej przyczepności należy odbić i uzupełnić tynkiem cementowo wapiennym. Na podstawie wstępnych oględzin stanu technicznego tynków przyjęto, że na elewacji od strony podwórza uzupełnienia w tynkach mogą sięgać do 5%, natomiast na elewacji szczytowej do 25%. Prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych od strony podwórza wykonać w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie architektury. 4.3 Wykonanie izolacji w poziomie piwnic Z uwagi na znaczne zawilgocenie ścian zewnętrznych piwnic od strony podwórza, oraz kapilarne podciąganie wody zaprojektowano izolację poziomą, którą wykonać należy metodą iniekcji krystalicznej. W celu wykonania blokady poziomej w ścianach zewnętrznych nawiercone zostaną otwory o średnicy 20mm w odstępach 10-15cm w zależności od stopnia zasolenia muru (wykonawca zobowiązany jest dokonać badania przed rozpoczęciem prac budowlanych). Do iniekcji zastosować należy ogólno dostępne na rynku środki iniekcyjne posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. Izolacje poziomą wykonać należy również na wszystkich ścianach wewnętrznych stykających się ze ścianą zewnętrzną na długości 1,5m licząc od ściany zewnętrznej. Izolację pionową ścian piwnic zaprojektowano w technologii firmy Deitermann poprzez wykonanie zewnętrznego uszczelnienia naprawczego. Na przygotowanym i oczyszczonym podłożu nałożyć należy uszczelniającą szpachlówkę HKS, na którą nałożona zostanie warstwa izolacji bitumicznej Superflex 10. w strefie cokołowej oraz poniżej izolacji poziomej wykonać należy powłokę z mikrozaprawy uszczelniającej Superflex D2 / Superflex D1. Odkrycie ścian piwnic od strony zewnętrznej powinno być wykonane w odcinkach nie przekraczających 5m, przy czym głębokość wykopu nie może być większa jak do poziomu posadzki w piwnicy. Pogłębianie wykopu poniżej poziomu posadzki wykonywać należy w odcinkach nie większych jak 1m. Prace gruntowe prowadzić należy w porze suchej przy dodatnich temperaturach zewnętrznych a wykop po odkryciu chronić przed wodą opadową. Wykop w stanie otwartym utrzymywać należy nie dłużej jak 7 dni. 4.4 Ocieplenie stropu poddasza W celu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji zdemontować należy istniejące deski podłogowe i usunąć polepę z przestrzeni międzystropowej. Istniejący ślepy pułap stropu należy obniżyć do takiej wysokości aby możliwe było ułożenie projektowanego ocieplenia. Na istniejącym ślepym pułapie ułożyć należy paroizolacje, na której ułożona zostanie wełna mineralna o

11 grubości 15cm. Całość od góry przykryć należy folią o wysokiej paro przepuszczalności, na której wykonana zostanie podłoga z desek. Do wykonania podłogi wykorzystać można około 25% desek istniejących. Uwaga. Po wybraniu polepy dokonać należy przeglądy istniejących belek stropowych. W przypadku zauważenia uszkodzeń dokonać należy lokalnych wzmocnień w oparciu o wytyczne projektowe udzielone przez projektanta. 4.5 Naprawa zarysowań w ścianach zewnętrznych W miejscach, w których występują zarysowania należy zbić istniejący tynk i dokonać przeglądu z poziomu rusztowania. W zależności od stopnia uszkodzenia ściany dokonać należy naprawy poprzez dozbrojenie muru prętem lub wypełnienie zarysowanych spoin zaprawą o zbliżonych parametrach do zaprawy istniejącej. W przypadku pęknięć ściany jedną z proponowanych metod jest dozbrojenie zarysowanych części ścian prętami stalowymi. Do wykonania takiego wzmocnienia zaleca się przyjąć system firmy Helifix, dla którego przyjęto zbrojenie ze stali o średnicy 4,5mm. Maksymalna dopuszczalna średnica stosowanego pręta nie może przekroczyć 6mm. Przygotowane zbrojenie wciskać należy w zaprawę cementową wypełniającą uprzednio przygotowane i oczyszczone spoiny. Szacunkowa ilość wzmocnienia zarysowanych części ścian wynosi ~20mb. W miejscu występujących mniejszych zarysowań w spoinach dokonać należy wypełnień zaprawą cementowo wapienną lub gotową zaprawą renowacyjną o parametrach zbliżonych do zaprawy istniejącej. Szacowana wielkość naprawy polegającej na wypełnieniu spoin zaprawą wynosi ~10,0m 2. W miejscach występowania luźnych cegieł dokonać należy przemurowania ściany. Oszacowana wielkość pola ściany do przemurowania wynosi ~5,0m Docieplenie ścian zewnętrznych Obliczeń dla mocowania warstwy docieplającej dokonano w oparciu o Polską Normę -obciążenia wiatrem PN-77/B obciążenia stałe PN-82/B Przyjęto obciążenie w I strefie wiatrowej. Zgodnie z opracowanym projektem architektury, oraz audytem energetycznym przyjęto ocieplenie ściany od strony podwórza styropianem o grubości 14 i 12cm w systemie STO. Wyliczona maksymalna siła obciążenia wiatrem wynosi: p k =q k xc e xcxβ = 0,25x(-1,0)x1x1,8 = -0,45 KN/m 2 (1,4) Do mocowania płyt styropianowych oraz wełny mineralnej oprócz klejenia przyjęto łączniki systemowe mocowania na fasadach firmy EJOT. Zastosowano kotwy do mocowania w cegle pełnej o symbolu SDM-T plus 8U z poliamidu i śruby stalowej ocynkowanej o średnicy 4.5mm. Głębokość osadzenia w cegle wynosi 90mm. Średnica otworu wierconego 8mm. Dla przyjętych kotew firmy EJOT osiowa pociągowa nośność dla kołka rozporowego o średnicy wiercenia 8mm kotwionego w cegle wynosi 0,69 KN.

12 Ze względów montażowych przyjęto mocowanie płyt styropianowych kołkami o średnicy wiercenia 8mm firmy EJOT ze śrubą stalową ocynkowaną Ø4.5 w ilości 6szt/m 2. Dla strefy brzegowej (szerokość określona jest w ten sposób, że stanowi ona 1/8 szerokości węższego boku budynku i powinna zawierać się w przedziale od 1 do 2m.) rozstaw osiowy łączników nie powinien być większy jak 15cm a ich odległość od krawędzi podłoża nie mniejsza jak 100mm. W zależności od grubości materiału ocieplającego jak i grubości tynku dokonać należy wyliczenia co do długości kotwy z zachowaniem wymaganej głębokości osadzenia w cegle równej 90mm. (Dla przyjętej grubości ocieplenia równej 14cm wyliczona długość łącznika z uwzględnieniem tynku wynosi 250mm). UWAGI: Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem B". Opracował: Opracował: mgr inż. Wojciech Zawisza czerwiec 2003

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax:

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax: Nazwa i adres obiektu budowlanego Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Kaszubskiej 30 w Szczecinie działka geodezyjna nr 89/3, obręb ewidencyjny 1041 Śródmieście, jednostka ewidencyjna Gmina Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6,7 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7;

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice METRYKA PROJEKTU Krapkowice, sierpień 2009 Rodzaj opracowania : Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów z uwzględnieniem stanu podłoŝa gruntowego Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul.

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA określająca stan konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 13 w Słupsku

EKSPERTYZA TECHNICZNA określająca stan konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 13 w Słupsku STATYK Edmund Tumielewicz ul. Mieszka I 24 75-132 Koszalin EKSPERTYZA TECHNICZNA określająca stan konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 13 w Słupsku Inwestor: Rejonowy Zarząd Inwestycji w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel ,

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel , Egz. nr 3 DLA INWESTORA OBIEKT : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - Budynek B skrzydło północne TEMAT : Ocena stanu techniczna obiektu ADRES: 43-430 Pogórze ul. Zamek 132, segment B ZLECENIODAWCA : Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ EKSPERTYZY EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU W CZĘŚCI LOKALU NR 1

PROJEKT BUDOWLANY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ EKSPERTYZY EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU W CZĘŚCI LOKALU NR 1 PROJEKT BUDOWLANY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ EKSPERTYZY EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU W CZĘŚCI LOKALU NR 1 OBIEKT: Budynek mieszkalny, LOKAL NR 1 ADRES: Słupsk, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 0.0 KOPIE UPRAWNIEŃ AUTORA OPRACOWANIA 1.0 TEMAT 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.0

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: ul. Rodzinna 3, Jelenia Góra Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA Lokalizacja: Kraków ul. Krupnicza 26 Zleceniodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków al. 3 Maja 1 Nazwisko i imię Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY

PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY Biuro Projektowe SanitDesign Roman Księżnik 97-500 Radomsko ul. M. C. Skłodowskiej 29a PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. Budowa budynku komunalnego Przy ul. Konnej w Tarnowie. Zawartość opracowania: A. Opis techniczny. B. Dokumentacja fotograficzna

OPINIA TECHNICZNA. Budowa budynku komunalnego Przy ul. Konnej w Tarnowie. Zawartość opracowania: A. Opis techniczny. B. Dokumentacja fotograficzna 1 OPINIA TECHNICZNA Budowa budynku komunalnego Przy ul. Konnej w Tarnowie Zawartość opracowania: A. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Ogólna charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo