PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor: al. gen. A. Chruściela, Warszawa, Rembertów Akademia Obrony Narodowej, al. gen. A. Chruściela Warszawa

2 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL

3 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT... 5 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE PRACE BUDOWLANE UWAGI KOŃCOWE: SPIS RYSUNKÓW... 7 RADOM, Maj 2014

4 4 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Adres inwestycji: Inwestor: al. gen. A. Chruściela, Warszawa, Akademia Obrony Narodowej, al. gen. A. Chruściela 103, Warszawa. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt opracowany na zlecenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic wraz z drenażem otokowym budynku nr 25 w którym mieści się Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie i umowa z Inwestorem Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem Inwentaryzacja własna Uzgodnienia z instytucjami opiniującymi Obowiązujące przepisy prawne i normy Program inwestycji od Inwestora 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU Budynek nr 25 Instytut Logistyki - zlokalizowany jest na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy al. gen. A. Chruściela na działce nr 2/180 obręb Posiada on pięć kondygnacji, cztery nadziemne i jedną podziemną. Posadowiony jest na rzutach prostokąta w kształcie litery T. Obiekt znajduje się w rejestrze zabytków. Przyłącza istniejące pozostają bez zmian. 4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU Objęte opracowaniem są ściany zewnętrzne piwnic budynku nr 22 na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. lp. Opis Pow. ogółem (m²) Udział (%) 1 Powierzchnia działki Bez zmian Nie dotyczy 2 Powierzchnia zabudowy całego budynku Bez zmian Nie dotyczy 3 Powierzchnia utwardzona Bez zmian Nie dotyczy 4 Powierzchnia użytkowa ogółem 10124,60 (bez zmian) Nie dotyczy

5 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 5 5. DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT Budynek istniejący: pow. zabudowy istn. obiektu ,68 m 2 powierzchnia użytkowa budynku ,60 m 2 kubatura ,00 m 3 wysokość budynku - 16,50 m ilość kondygnacji nadziemnych - 3 (część niższa); 4 (część wyźsza) ilość kondygnacji podziemnych - 1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 6. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE Niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian przeznaczenia istniejących pomieszczeń. Celem niniejszego opracowanie jest: oczyszczenie ceglanej części elewacji z cegły czerwonej pokrytej tynkiem cementowym ukształtowanym na wzór elewacji z cegły cementowej szarej, oczyszczenie części podziemnej ścian piwnic z pozostałości izolacji przeciwwilgociowej i innych nawarstwień oraz skucie tynków ze ścian piwnic wewnątrz budynku, osuszenie ścian piwnic, odgrzybienie ścian piwnic, wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz tynków wewnątrz, wykonanie drenażu otokowego wokół budynku, wykonanie niezbędnych napraw elementów elewacji ceglanej budynku, wykonanie nowych studzienek okiennych wraz z zadaszeniem w części B budynku, odtworzenie opaski z płyt chodnikowych betonowych wokół budynku. 7. PRACE BUDOWLANE Prace rozbiórkowe: skucie tynków wewnątrz budynku na ścianach zewnętrznych piwnic, demontaż istniejącej opaski betonowej wokół budynku, demontaż studzienek okiennych wraz z zadaszeniem i kratami antywłamaniowymi, demontaż obróbek blacharskich, Ściana zewnętrzna piwnic: CHARAKTERYSTYKA UWAGI Ściana stan istniejący Grubość ~69cm, Układ warstw (od wewnątrz): tynk cem.-wap. ściana z cegły czerwonej ceramicznej pełnej, elewacja z cegły czerwonej pokrytej tynkiem cementowym ukształtowanym na wzór elewacji z cegły cementowej szarej pozostałości po izolacji i inne nawarstwienia (poniżej poziomu gruntu) RADOM, Maj 2014

6 6 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Ściana stan po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych Grubość ~69cm, Układ warstw (od wewnątrz): tynk cem.-wap. ściana z cegły czerwonej ceramicznej pełnej, elewacja z cegły szarej cementowej warstwa wzmacniająca izolacja przeciwwilgociowa folia kubełkowa (poniżej poziomu gruntu) folia budowlana PE Prace murarskie i montażowe: oczyszczenie chemiczne elewacji ceglanej, naprawa uszkodzonych elementów elewacji pokrytej tynkiem cementowym ukształtowanym na wzór elewacji z cegły cementowej szarej w kolorze dobranym na budowie w rzeczywistości, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej - iniekcja krystaliczna, wykonanie drenażu otokowego - wg projektu inst. sanitarnych, wykonanie nowych studzienek okiennych z żelbetu w części B budynku, (zbrojenie siatkami z prętów #8 co 25cm w obu kierunkach ułożonymi od wewnątrz i od zewnątrz ściany studzienki). Izolacja przeciwwilgociowa pionowa poniżej poziomu terenu: oczyszczenie mechaniczne powierzchni muru z zabrudzeń, ziemi, luźnych części cegieł i zaprawy, gruntowanie powierzchni muru paroprzepuszczalnym podkładem gruntującym do podłoży mineralnych,(podkład wgłębny), wyrównanie powierzchni muru oraz wykonanie wyobleń na schodkach ławy fundamentowej zaprawą klejowo-szpachlową - mineralną, wzmocnioną dodatkiem włókien polipropylenowych, paroprzepuszczalną, o wysokiej przyczepności - aplikacja następnej warstwy po min. 7 dniach, wykonanie warstwy izolacji pionowej grubowarstwowej dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami masa bitumiczna, grubość minimalna 4mm, zbrojenie warstwy bitumicznej siatką z włókna szklanego, zabezpieczenie izolacji pionowej folia kubełkową przed uszkodzeniem przy zasypywaniu gruntem, warstwa folii budowlanej PE ułożonej na folii kubełkowej jako warstwa ślizgowa. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa studzienek okiennych poniżej poziomu terenu: wykonanie warstwy izolacji pionowej grubowarstwowej dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami masa bitumiczna, grubość minimalna 4mm, zabezpieczenie izolacji pionowej folia kubełkową przed uszkodzeniem przy zasypywaniu gruntem, warstwa folii budowlanej PE ułożonej na folii kubełkowej jako warstwa ślizgowa. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma: Izolację przeciwwilgociową poziomą należy wykonać wg technologii iniekcji krystalicznej wybranego producenta systemu.

7 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 7 Prace tynkarskie: skucie tynków wewnątrz budynku na ścianach zewnętrznych piwnic w celu przyspieszenia ich osuszenia, oczyszczenie i naprawa tynków na ścianach przy zejściu do piwnicy w części B budynku, wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ściana zewnętrznych piwnic, Ściany wewnętrzne - wykończenie: Wykończenie ścian zewnętrznych piwnicy od wewnątrz budynku malowanie w kolorach zbliżonych do koloru pozostałych ścian w pomieszczeniu. Obróbki blacharskie: Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowej w kolorze naturalnym. Zakres wymiany: parapety, daszki z blachy trapezowej nad studzienkami okiennymi opartymi na ramie z kątowników stalowych L 40x40x3 mm, Opaska: Opaskę zabezpieczającą wykonać z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm, obrzeże opaski wykonać z obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x25x100cm. Opaska wraz z obrzeżem w kolorze szarym. 8. UWAGI KOŃCOWE: Przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej należy wykonać szczegółową ocenę stanu technicznego fundamentów i ścian fundamentowych. Wszystkie środki i materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest oraz podlegać ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (tom 1) i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 9. SPIS RYSUNKÓW LP NR RYS. TEMAT SKALA 1. 1 / A RZUT PIWNICY CZĘŚĆ A 1: / A RZUT PIWNICY CZĘŚĆ B 1: / K KONSTRUKCJA STUDZIENKI OKIENNEJ STO-1 1: / K KONSTRUKCJA STUDZIENKI OKIENNEJ STO-2 1: / K KONSTRUKCJA ZADASZENIA DLA STUDZIENKI OKIENNEJ STO-1 i STO-2 1:50 RADOM, Maj 2014

8 8 PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Projektował: mgr inż. arch. Jacek Kapusta UAN-II-K-8386/137/86 Sprawdził: mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka 148/70 Opracował: mgr inż. Mateusz Purchała

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8 Specyfikacja techniczna robót remontowych nawierzchni chodników, zewnętrznych elementów konstrukcyjnych schodów oraz wykonania daszków nad wejściami przy budynku Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni i Oddziału

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny Rodzaj opracowania: Projekt techniczny Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Osuszanie ścian budynku zespołu szkół Grabowo Wałdyki strona południowo zachodnia. Adres obiektu budowlanego: Działka

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V ODPOWIEDZI NA PYTANIA V Pytanie 73: Jakie tynki należy wykonać na elewacjach: w SIWZ zapisano tynki gładkie silikonowe lub silikonowo-żywiczne barwione w masie, a obecnie nie występują (i w XIX wieku nie

Bardziej szczegółowo

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania.

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania. 1. W przedmiarze brak robót demontażowych tj. rynien, rur spustowych, zadaszenia wejścia ( do odzysku i ponownego montażu czy będzie montowane nowe zadaszenie?), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego pn: REMONT FASADY SZKLANEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ - ULICA KONSTANTYNOWSKA 62 W PABIANICACH SPIS

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo