Przedmioty humanistyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty humanistyczne"

Transkrypt

1 Przedmioty humanistyczne Nr formy Tytuł formy Forma szkolenia Adresat Cele Liczba godzin Miejsce realizacji szkolenia Planowane terminy szkolenia Kierownik formy/adres mailowy 115 informacyjna dla nauczycieli historii i społeczeostwa szkół podstawowych - kolejny rok pracy z nową podstawą programową Nauczyciele historii i społeczeostwa w szkole podstawowej Prezentacja przykładów pracy metodą projektu zgodnie z nową podstawą programową; zapoznanie z ofertą instytucji kultury i edukacji m.st. Warszawy, informacje OKE, oferta wydawnictw edukacyjnych. 14 września g.15:00-17:00 Agnieszka Sas 116 informacyjna dla nauczycieli historii w gimnazjum - kolejny rok pracy z nową podstawą programową nauczyciele historii i wiedzy o społeczeostwie gimnazjum Prezentacja przykładów pracy metodą projektu zgodnie z nową podstawą programową; zapoznanie z ofertą instytucji kultury i edukacji m.st. Warszawy, informacje OKE, oferta wydawnictw edukacyjnych. 16 września r. g.14:00-16:00 Barbara Czepik 117 informacyjna dla nauczycieli historii szkół podnadgimnazjalnych - przygotowanie do pracy z nową podstawą programową nauczyciele historii i wiedzy o społeczeostwie w szkole ponadgimnazjalnej Propozycje pracy metodą projektu zgodnie z nową podstawą programową; zapoznanie z ofertą instytucji kultury i edukacji m.st. Warszawy, informacje OKE, oferta wydawnictw edukacyjnych. 16 września r. g.15:00-17:30 Magdalena Frąckiewicz- Wiśnioch 1

2 118 informacyjna dla nauczycieli WoS-u nauczyciele wiedzy o społeczeostwie szkół ponadgimnazjalnych Prezentacja wyników egzaminów maturalnych z WoS, jak przygotowad ucznia do matury - kierunki działania 5 WCIES październik r. Magdalena Frąckiewicz- Wiśnioch 119 Wiedza o społeczeostwie - Kurs doskonalący jak przygotowad ucznia do matury nauczyciele wiedzy o spłeczeostwie szkół ponadgimnazjalnych Kształcenie umiejętności pracy warsztatwoej nauczyciela WoS przygotowującego uczniów do matury - przykłady dobrej praktyki. 30 WCIES październik marzec 2011 Małgorzata Smoła 120 Getto warszawskie i getto łódzkie. Warsztaty (zajęcia terenowe) Nauczyciele zajmujący się edukacją o Holokauście Poszerzanie wiedzy na temat historii i specyfiki getta warszawskiego i łódzkiego. Doskonalenie umiejętności organizacji zajęd terenowych dla dzieci i młodzieży. 16 Tereny byłego getta warszawskiego i łódzkiego. w październiku Arkadiusz Walczak; 121 III Ogólnopolska Metodyczna dla Nauczycieli "Jak uczyd o Holokauście" Nauczycieli wszystkich etapów nauczania Przekazanie nauczycielom informacjo o najnowszych badaniach i kierunkach w edukacji o Holokauście 6 WCIES 8-9 października Katarzyna Zakroczymska es.edu.pl 2

3 122 Praca z grupą o zróżnicowanych możliwościach percepcyjnych. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych nauczających w klasach integracyjnych, psycholodzy, pedagodzy. Integrowanie środowiska nauczycieli pracujących z uczniami dysfunkcyjnymi, upowszechnianie nowatorskich metod pracy z uczniem z dysfunkcjami. 7 WCIES w kwietniu 2011 Iwona Kulpa- Szustak; 123 Jak skutecznie przygotowywad uczniów do egzaminow? Kurs doskonalący Nauczyciele historii. Doskonalenie umiejętności podnoszących kompetencje historyczne uczniów na każdym etapie kształcenia, by uczniowie poznawali warsztat pracy historyka. 18 WCIES godz [pierwsze spotkanie] Magdalena Frąckiewicz- Wiśnioch; du.pl 124 Co nowego w egzaminach gimnazjalnyh i maturalnych? Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Informacje o zmianach w egzaminach pisemnych na obu poziomach nauczania; uświadomienie ciągłości nauczania na obu poziomach w związku z wchodzącą w życie nową podstawą programową; omówienie najwazniejszych aspektów egzaminów po gimnazjum i maturalnych. w październiku Joanna Wenek; 3

4 125 Rola projektu edukakacyjnego w kształceniu humanistycznym w gimnazjum i szkole podstawowej. 126 Nowa podstawa programowa na lekcjach historii. informacyjnometodyczna Nauczyciele poloniści szkół podstawowych, gimnazjalnych. Nauczyciele historii wszystkich typów szkól. Inspirowanie nauczycieli do pracy metodą projektu z uczniami na II i III etapie edukacyjnym. Dostarczenie wiedzy dotyczącej istoty zmian w praktyce nauczycielskiej od wrzesnia 2012; przedstawienie oferty środków dydaktycznych; przedstawienie zagadnieo związanych z wyborem, modyfikacją, opracowaniem programów oraz wprowadzeniem innowacji. 5 WCIES 18 października Barbara Janik- Płocioska; 3 WCIES w lutym 2011 Babrara Czepik; 127 Humanistyka poza stereotypami Ku twórczej edukacji. Nauczyciele języka polskiego, historii, wos i wok wszystkich typów szkół. Przedstawienie głównych założeo pedagogiki twórczości; ukazanie sposobów wykorzystania zdobyczy pedagogiki twórczości w celu wychowania aktywnego człowieka; wypracowanie w trakcie warsztatów przykładów zastosowania przedstawionych metod; przedstawienie przykładów dobrej praktyki. 7 WCIES 3 grudzieo godz.13:00 Agnieszka Marcinkiewicz; du.pl 4

5 128 III Forum Edukacyjne "Autorzy twórczych projektów humanistycznych" Forum Dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Upowszechnianie nowatorskich inicjatyw oraz innowacyjnych programów dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym. 8 Do uzgodnienia w marcu 2011 Ewa Pawlic- Rafałowska; 129 VII Białołęcka Nauczycieli Historii i Języka Polskiego. Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeostwie, języka polskiego, wiedzy o kulturze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poszerzanie wiedzy z historii najnowszej, wymiana doświadczeo- spotkania przedstawicieli różnych środowisk i pokoleo, uczestników stanu wojennego, internowanych, kształtowanie postaw patriotycznych. 5 Zespół Szkół nr 106 Vincenta van Gogha 1, Białołęka w lutym Anna Brodawka; 130 Letni Uniwersytet Nauczyciela Polonisty (Humanisty) Kurs doskonalący Nauczyciele przedmiotów humanistycznychi (i nie tylko) różnych etapów edukacyjnych. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy humanistycznej; zapoznanie się z nowymi tendencjami w humanistyce; integracja środowisk: naukowego, animatorów i twórców kultury z nauczycielami; poszukiwanie i odkrywanie nowych obszarów kultury. 40 Wybrane przestrzenie kultury Ostatni tydzieo czerwca 2011 Elżbieta Brandeburska 131 Nauczyciel WOS-u i historii na starcie. Warsztaty metodyczne Nauczyciele historii i WOS'u (stażysta, kontraktowy). Zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela. 16 WCIES Październik - Kwiecieo 2011 Grzegorz Świderski; u.pl 5

6 132 Potęga wolnego słowa. Nauczyciele historii, wos, języka polskiego. Omówienie roli wolnego słowa dla walki o niepodległośd Polski (II obieg); przedstawienie mechanizmów cenzury i propagandy PRL; wolnośd słowa współcześnie( prawo, przestrzeganie, granice); świadomośd znaczenia walki o wolnośd słowa wśród społeczeostwa, zwłaszcza wśród młodzieży. 7 Grudnia Magdalena Frąckiewicz- Wiśnioch; du.pl 133 Historyk z matematyką i przyrodą za pan brat. Warsztaty metodyczne Nauczyciele historii i społeczeostwa. Doskonalenie umiejętności łączenia treści nauczania historii oraz nauk ścisłych i przyrodniczych; wypracowanie materiałów do uczenia myślenia naukowego na lekcjach historii. 2 WCIES Kwiecieo Angnieszka Sas; 134 Przez współczesnośd do historii - warsztaty historyczne prowadzone przez Fundację Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Warsztaty metodyczne Nauczyciele historii i wos. Pogłębianie wiedzy z zakresu historii PRL; pokazanie jak efektywnie nauczad historii najnowszej; zaprezentowanie działalności fundacji. 3 Siedziba fundacji im. Profesora Bronisława Geremka, ul. Wilcza 9a w marcu 2011 Barbara Czepik; 6

7 135 Nauczyciel bibliotekarz twórcą oraz animatorem twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Animacja różnych norm twórczości uczniów w bibliotece szkolnej. Nauczyciele bibliotekarze wszystkich poziomów nauczania. Propagowanie wśród uczniów różnych form twórczości i kreatywności; prezentowanie programów dydaktycznowychowawczych realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy w bibliotece. 12-2x6 PBW w Warszawie ul. Gocławska 4 3, 17 Listopada (dwie edycje) Anna Lech- Maziarz; 136 Rynek wydawniczy z zakresu najnowszej literatury dla dzieci i młodzieży (2 edycje) Nauczyciele bibliotekarze wszystkich poziomów nauczania. Ułatwienie nauczycielom bibliotekarzom zakupu najnowszej literatury dziecięcej i młodzieżowej, będącej na rynku wydawniczym; analiza treści i formy konkretnych utworów literackich w celu ich zakupu do biblioteki szkolnej; popularyzacja czytelnictwa. 2x6 PBW w Warszawie ul. Gocławska 4 16 marca SP; 30 marca - gimnazja i ponadgimnazjalne Anna Lech- Maziarz; 7

8 137 Warszawskie dziedzictwo - historia miasta i ludzi. Kurs doskonalący Nauczyciele historii, WOS, sztuki i inni zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Przygotowanie do prowadzenia zajęd edukacyjnych wykorzystujących oraz integrujących różne źródła wiedzy o przeszłości; rozwijanie postaw poznawczych, myślenia symbolicznego, wyobraźni historycznej; pogłębienie wiedzy z zakresu historii i kultury regionu. 30 WCIES, zajęcia terenowe po zebraniu grupy Hanna Wach; 8

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH - rok szkolny 2010/2011 - PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I SZKÓŁ Wyróżnienia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych - w piątej

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi

Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi Szanowni Państwo. Zapraszamy na z doradcami metodycznymi w II semestrze roku szkolnego 2010/2011. Istotą doradztwa jest bezpośredni, częsty kontakt doradcy z nauczycielem. W tym widzimy sens jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIEHUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel główny: Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej. Cele

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok

PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Nr 19/310/11 z dnia 22 marca r. PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na rok Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 2 NaleŜy podkreślić,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej Zespół Szkół nr 67 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 I XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej Plan pracy Szkoły na rok 2014/ 2015 1 Spis Treści Cele i zadania szkoły...str.03

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Informator. o formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół artystycznych

Informator. o formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół artystycznych Informator o formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół artystycznych na rok szkolny 2014/2015 Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo