SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami"

Transkrypt

1 SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym Informatorze wynika z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, które na rok szkolny 2015/2016 wyznaczył minister edukacji narodowej: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Nasza oferta jest również odpowiedzią na wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, uwzględnia także potrzeby edukacyjne nauczycieli z terenu działania Ośrodka. W ubiegłym roku w formach organizowanych przez nasz Ośrodek uczestniczyło ponad siedem tysięcy nauczycieli. Mamy nadzieję, że i w tym roku zaufacie Państwo naszej propozycji. W Informatorze znajdziecie tradycyjne formy doskonalenia, ale i kilka niestandardowych propozycji formy e-learningowe, sieci współpracy, kompleksowe wspomaganie szkól. Zachęcamy Państwa również do korzystania z naszej strony internetowej na której zawsze znajdziecie aktualne dane dotyczące rozpoczynających się form doskonalenia, a także informacje na temat innych działań Ośrodka i instytucji, z którymi współpracujemy. Wierzymy, że współpraca z nami będzie dla Państwa dobrym i ciekawym doświadczeniem, że zaspokoi Państwa potrzeby i zainspiruje do twórczych działań. Zapraszamy do WODN w Sieradzu i Oddziału Ośrodka w Wieluniu. Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami 1

2 Spiis treścii Zasady uczestnictwa... 3 Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek... 4 Prowadzenie badań i analiz... 9 Kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia Szkolenia Rad Pedagogicznych E - learning Zarządzanie oświatą Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Języki obce Matematyka Historia, WOS Przedmioty przyrodnicze Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej Kształcenie zawodowe Skuteczne nauczanie i uczenie się Wychowanie i profilaktyka Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 65 Biblioteka Rozwój i awans zawodowy Inna tematyka Formularze zgłoszenia Str. 2

3 Zasady udziałłu w fforrmach doskonalenia WODN w Sierradzu Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie on-line (www.wodnsieradz.edu.pl zakładka "zapisy na szkolenia") lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje się na końcu Informatora). Zgłoszenia należy przysyłać najpóźniej do 18 września 2015 r. Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: listownie na adres szkoły/placówki lub pocztą elektroniczną na wskazany adres Informujemy, że około 26 każdego miesiąca na stronie internetowej Ośrodka w zakładce <SZKOLENIA> zamieszczony będzie wykaz szkoleń rozpoczynających się w następnym miesiącu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest minimum 80% obecności na zajęciach i dokonanie całości wpłaty (gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem w ciągu 14 dni). O uruchomieniu szkolenia zdecyduje ilość zgłoszeń minimum 15 osób. 3

4 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/przedszkoli/innych placówek W tym roku proponujemy Państwu nowy sposób współpracy. Jest to oferta kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły/placówki. Nasza oferta może obejmować kilka działań, które pracownicy Ośrodka będą podejmowali wspólnie ze szkoła/placówką. W ubiegłym roku pilotażowo pracowaliśmy w podobny sposób z kilkoma szkołami. Po tych doświadczeniach przygotowaliśmy kilka ofert kompleksowego wspomagania opracowanych do wybranych obszarów działalności szkoły/placówki. Taka forma wspólnej pracy nie będzie dla Państwa obciążająca. Może być rozłożona w czasie, na przykład zaplanowana na cały rok szkolny lub jeden semestr. Wspomaganie realizowane jest u Państwa w placówce i daje szansę rozwiązania ważnych dla szkoły problemów, a tym samym przyczynia się do działań rozwojowych i projakościowych. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji kompleksowego wspomagania szkoły w sytuacji, gdy szkoła ma już zdiagnozowany obszar, w którym chce się rozwijać. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Trudne zachowania dzieci strategie pracy nad zmianą zachowań cele wspomagania: określenie działań umożliwiających stworzenie w przedszkolu bezpiecznych warunków do rozwoju wychowanków doskonalenie współpracy w gronie pedagogicznym i współpracy z rodzicami w zakresie zmiany zachowań dzieci szkolenie rady pedagogicznej seminarium dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) warsztat dla nauczycieli (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe spotkanie w radzie pedagogicznej Współpraca nauczycieli i rodziców nad zmianą zachowań dzieci Tworzenie dzieciom bezpiecznych warunków do rozwoju opracowanie planu działań sprzyjających tworzeniu w przedszkolu bezpiecznych warunków do rozwoju dzieci Umiejętności społeczne potrzebne dzieciom do funkcjonowania w grupie 2 spotkania przeznaczone na analizę przypadków Podsumowanie działań. Prezentacja wypracowanych rozwiązań. Ocena efektów wspomagania 4 godziny 5 godzin 6 godzin 2x3 godziny 2 godziny 600 PLN (4x150) 30 PLN od osoby (min. 210 pln) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 300 PLN (2x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 23 godziny Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1390 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 7 n-li Maksimum 1950 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 15 n-li Kierownik projektu: Dorota Wiśniewska 4

5 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA SZKÓŁ Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła cele wspomagania: zbudowanie w szkole lub placówce kompleksowego wsparcia dla wychowawców, aby w maksymalnym stopniu osiągali zaplanowane efekty wychowawcze poprawa funkcjonowania klas i pojedynczych uczniów w sferze wychowawczej lepsza współpraca wychowawcy z uczniami, rodzicami szkolenie rady pedagogicznej seminarium dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) warsztat dla wychowawców (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe spotkanie w radzie pedagogicznej Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów oraz zasady planowania i monitorowania oddziaływań wychowawczych Wypracowanie systemu współpracy w zespole nauczycieli wychowawców klas oraz opracowanie przydatnych dokumentów (np. procedury interwencji wychowawczych, katalogu nagród i kar/konsekwencji, zestawu norm/zasad szkolnych, itp. w zależności od potrzeb szkoły) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli oraz ich umiejętności zawodowych w zakresie pracy wychowawczej 2 spotkania związane z metodami pracy z grupą klasową i współdziałania z rodzicami (lub inna tematyka zgłoszona przez nauczycieli) Podsumowanie działań. Prezentacja wypracowanych dokumentów i procedur. Ocena efektów wspomagania 5 godzin 5 godzin 6 godzin 2x3 godziny 2 godziny 750 PLN (5x150) 30 PLN od osoby (min. 210 pln) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 300 PLN (2x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 24 godziny Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1540 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 7 n-li Maksimum 2100 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 15 n-li Kierownik projektu: Ewa Ruszkowska 5

6 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Droga do sukcesu edukacyjnego od analizy wyników sprawdzianu do planu działań doskonalących efekty kształcenia cele wspomagania: przygotowanie nauczycieli do wykorzystania wyników sprawdzianów zewnętrznych opracowanie szkolnego raportu z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego opracowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) spotkanie w radzie pedagogicznej Analiza wyników szkoły na sprawdzianie zewnętrznym ocena podstawowych wskaźników statystycznych, rozkład wyników w skali staninowej, porównanie wyników sprawdzianu i ocen szkolnych Konsultacja analiz sporządzonych przez członków zespołu z trzech ostatnich sprawdzianów Analiza wyników szkoły na sprawdzianie zewnętrznym ocena wskaźników łatwości zadań Konsultacja analiz sporządzonych przez członków zespołu z trzech ostatnich sprawdzianów. Formułowanie wniosków z analiz Praca z kalkulatorem EWD. Ocena efektywności kształcenia w szkole za pomocą wskaźnika EWD. Podsumowanie pracy zespołu zadaniowego ustalenie ostatecznych wniosków Prezentacja wypracowanych wniosków z analiz. Droga do sukcesu edukacyjnego - wypracowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia. Ocena efektów wspomagania 4 godziny kontakt 4 godziny 4 godziny 5 godzin 5 godzin 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 40 PLN od osoby (min. 280 pln) 750 PLN (5x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 22 godziny Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1590 PLN ( ) przy liczebności zespołu zadaniowego 7 n-li Maksimum 2550 PLN ( ) przy liczebności zespołu zadaniowego 15 n-li Kierownik projektu: Ilona Lewandowska 6

7 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK Ewaluacja wewnętrzna w szkole planowanie i prowadzenie badań cele wspomagania: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej; opracowanie szkolnego projektu ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi; przygotowanie raportu po badaniu ewaluacyjnym; opracowanie planu rozwoju szkoły opartego na wnioskach z ewaluacji wewnętrznej szkolenie rady pedagogicznej warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole? Projekt ewaluacji wewnętrznej określenie przedmiotu badania oraz celów ewaluacji, sformułowanie pytań kluczowych i kryteriów ewaluacji. Opracowanie harmonogramu badań. W jaki sposób zbierać informacje na temat działań szkoły? określenie metod i budowanie narzędzi badawczych zgodnych z założeniami projektu ewaluacji wewnętrznej. 4 godziny 5 godzin 5 godzin 600 PLN (4x150) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) konsultacje zbiorowe dla zespołu zdaniowego konsultacje zbiorowe dla zespołu zdaniowego spotkanie w radzie pedagogicznej Spotkanie poświęcone doskonaleniu wypracowanych narzędzi badawczych Spotkanie poświęcone analizie i interpretacji danych zebranych w trakcie ewaluacji. Praca nad raportem z ewaluacji. Kierunki rozwoju szkoły prezentacja wyników ewaluacji, sformułowanie rekomendacji po badaniu. Ocena efektów wspomagania. 3 godziny 3 godziny 5 godzin bezpłatne bezpłatne 750 PLN (5x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 25 godzin Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1910 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 7 n-li Maksimum 2550 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 15 n-li Kierownik projektu: Ilona Lewandowska Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. Wystarczy wypełnić i przysłać do Ośrodka formularz zgłoszenia zamieszczony na końcu informatora. Można zaproponować własny obszar tematyczny, wtedy pomożemy Państwu ustalić szczegółowy zakres wspomagania. Możliwe jest także rozłożenie płatności na 2 3 części. MPLE KSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 7

8 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI Oferta dla wszystkich typów szkół/placówek, które nie mają zdiagnozowanych obszarów do rozwoju cele wspomagania: przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły/placówki opracowanie planu rozwoju szkoły realizacja zadań wyartykułowanych w planie rozwoju W sytuacji, gdy szkoła nie określiła samodzielnie obszarów do rozwoju, kompleksowe wspomaganie rozpoczyna się diagnozą potrzeb. Niżej prezentujemy ogólne założenia procesu wspomagania, który możemy przeprowadzić w Państwa szkole/placówce. podejmowane działania Diagnoza potrzeb szkoły/placówki Opracowanie planu wspomagania Realizacja planu wspomagania opracowanego przez zespół (zadania i działania dla nauczycieli wykonywane samodzielnie oraz przy wsparciu eksperta z WODN) Ocena efektów realizacji planu wspomagania podsumowanie działań. forma Konsultacja indywidualna z dyrektorem Warsztat diagnostyczny przeprowadzony w radzie pedagogicznej warsztat z zespołem zadaniowym (7 12 osób) realizacja różnych zadań zapisanych w planie wspomagania, w tym również form doskonalenia (w zależności od potrzeb określonych w planie) spotkanie w radzie pedagogicznej Kalkulacja kosztów wspomagania założenia ogólne: konsultacja indywidualna z dyrektorem 1 godzina bezpłatnie warsztat diagnostyczny w radzie pedagogicznej seminarium dla zespołu zadaniowego lub innej grupy nauczycieli warsztat dla zespołu zadaniowego lub innej grupy nauczycieli konsultacje indywidualne lub zbiorowe godziny 150 PLN za godzinę 4 6 godzin 4 6 godzin 3 4 godziny 30 PLN od uczestnika (minimalna kwota 210 PLN) sugerowana ilość uczestników PLN od uczestnika (minimalna kwota 210 PLN) sugerowana ilość uczestników 7 15 bezpłatnie (nie więcej niż 2 3 razy w trakcie całego procesu) Czas, zakres i koszt wspomagania do indywidualnych ustaleń. Możemy podjąć współpracę ze szkołą w każdym obszarze jej działalności. Szczegółowo o zaprezentowanych propozycjach możecie Państwo przeczytać na naszej stronie Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania prosimy składać na formularzu zamieszczonym na końcu informatora. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

9 Prowadzeniie badań ii analliiz Opracowanie dla szkoły dokumentu: RAPORT analiza i interpretacja wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego dla konkretnej szkoły MERYTORYCZNE TREŚCI: Ocena wyniku w skali staninowej Porównanie wyników sprawdzianu/egzaminu i oceniania wewnątrzszkolnego Ocena poziomu osiągnięć uczniów a efektywność kształcenia wyrażona trzyletnim wskaźnikiem EWD Ocena poziomu osiągnięć uczniów z uwzględnieniem przedmiotowych treści kształcenia analiza wskaźników łatwości Określenie silnych i słabych stron osiągnięć uczniów - rekomendacje do pracy Koszt: 700 PLN szkoły do 100 uczniów (absolwentów) 800 PLN szkoły powyżej 100 uczniów (absolwentów) W PRZYPADKU GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENY DOTYCZĄ JEDNEJ CZĘŚCI EGZAMINU (LUB JEDNEGO PRZEDMIOTU) Opracowanie dla szkoły dokumentu: RAPORT ocena efektywności kształcenia w szkole podstawowej/ gimnazjum/szkole ponadgimnazjalnej przy pomocy wskaźnika EWD MERYTORYCZNE TREŚCI: Ocena efektywności kształcenia w grupie uczniów o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym Ocena efektywności kształcenia w różnych grupach klasowych Ocena wpływu różnych czynników kontekstowych wskazanych przez szkołę na ostateczny efekt kształcenia (np. zajęcia pozalekcyjne, środowisko szkoły niższego szczebla, itp.) Ocena tendencji edukacyjnych wyrażonych trzyletnim wskaźnikiem EWD Koszt: 700 PLN szkoły do 100 uczniów (absolwentów) 800 PLN szkoły powyżej 100 uczniów (absolwentów) CENY DOTYCZĄ JEDNEJ CZĘŚCI EGZAMINU 9

10 Kursy nadajjące kwalliifiikacjje ii uprawniieniia Tytuł: Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą CEL: Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora szkoły lub placówki oraz wykonywania zadań w nadzorze pedagogicznym TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 210 Koszt: 1600 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka Tytuł: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu CEL: Uzyskanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu TREŚCI: Zgodny z programem zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty Liczba godzin: 80 Koszt: 500 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka Tytuł:, maturzyści, studenci Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku CEL: Przygotowanie do roli wychowawcy placówek wypoczynku TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 36 Koszt: 200 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku CEL: Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wypoczynku TREŚCI: Zgodnie z ramowym programem MEN Liczba godzin: 10 Koszt: 100 PLN Kierownik: Olgierd Neyman 10

11 Tytuł: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kierownik wycieczki szkolnej TREŚCI: Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej Liczba godzin: 10 Prowadzący: Mirosław Pisarkiewicz Koszt: 80 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń Tytuł: Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej TREŚCI: Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Według programu ministerstwa zdrowia Liczba godzin: 34 Kierownik: Ilona Lewandowska Koszt: 400 PLN Realizacja: Sieradz Kurs nadający uprawnienia do stosowania metody Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, opiekunowie domów dziecka najlepiej dwie osoby z placówki Trening Zastępowania Agresji TREŚCI: Usprawnianie umiejętności społecznych Trening kontroli złości Trening wnioskowania moralnego MERYTORYCZNE, WYCHOWAWCZE Liczba godzin: 130 Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk Koszt: 1350 PLN Realizacja: Sieradz 11

12 Kurs JJęzyka Angiiellskiiego Cele kursu: Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 Przygotowanie do egzaminu certyfikującego znajomość języka na poziomie B2 Czas trwania: 4 semestry (1 semestr około godzin) Koszt semestru: 1400 PLN PLN w zależności od liczebności grupy Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego - Certyfikat Pearson Test of English General (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli...) Koszt egzaminu: ok. 700 PLN W programie kursu przewidziano szkolenie z technik egzaminacyjnych. Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową na adres WODN w Sieradzu. Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: do 4 godzin 200 zł/godz. 5 godzin i więcej 160 zł/godz. Indywidualne zaświadczenia dla uczestników będą wydawane ze wszystkich szkoleń rad pedagogicznych. Temat rady: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się MERYTORYCZNE TREŚCI: Czynniki determinujące poziom uczenia się Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli Czynniki warunkujące poziom motywacji ucznia, na które ma wpływ nauczyciel Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk 12

13 Temat rady: Potencjał ucznia jak go rozpoznać i wykorzystać? MERYTORYCZNE TREŚCI: Pojęcie zdolności, charakterystyka ucznia zdolnego Metody identyfikacji uczniów zdolnych Zależność między postawą nauczycieli a diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności uczniów Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Uczymy samodzielnego myślenia, czyli narzędzia TOC w edukacji MERYTORYCZNE TREŚCI: Poznanie narzędzi myślowych TOC Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizowania, myślenia przyczynowo skutkowego, wnioskowania i argumentowania Osoba prowadząca: Anna Guć Temat rady: Skuteczne metody realizacji podstawy programowej dostosowane do współczesnego ucznia TREŚCI: Wymagania podstawy programowej a potrzeby i możliwości współczesnego ucznia Innowacyjne i sprawdzone w praktyce szkolnej metody i techniki wspierające proces uczenia się Osoba prowadząca: Anna Guć Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia metody i formy pracy z uczniem MERYTORYCZNE, TREŚCI: Nauczyciel partnerem ucznia w osiąganiu satysfakcjonujących efektów uczenia się zgodnie z podstawą programową Metody i formy pracy wykorzystujące samodzielność, kreatywność, pracę zespołową, potrzeby i możliwości ucznia Zespołowa praca nauczycieli, a osiąganie efektów edukacyjnych przez uczniów Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 13

14 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Skuteczne osiąganie efektów kształcenia organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się MERYTORYCZNE, TREŚCI: Wymagania nadzoru zewnętrznego w zakresie organizowania procesu edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się Metody i techniki uczenia się uczniów podczas zajęć edukacyjnych Przykłady zastosowania różnych technik uczenia się Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia metody i formy oceniania poziomu i postępów MERYTORYCZNE, TREŚCI: Podstawy formalno prawne oceniania szkolnego Dobór metod i form do celu oceniania Informacja zwrotna w ocenianiu Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów w edukacji szkolnej MERYTORYCZNE TREŚCI: Rozwój kompetencji czytelniczych na wszystkich przedmiotach formy i metody pracy Kompetencje czytelnicze fundamentem umiejętności kluczowych ucznia Kompetencje czytelnicze pomysłem na wychowanie i kształtowanie postaw uczniów Osoba prowadząca: Olgierd Neyman, Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Podnoszenie kompetencji matematycznych na I i II etapie edukacyjnym WYCHOWAWCZE TREŚCI: Analiza podstawy programowej Sposoby podnoszenia efektywności nauczania Metody pracy wpływające na kształcenie kreatywności i wyobraźni przestrzennej u uczniów Nowoczesne metody aktywizujące Osoba prowadząca: Jadwiga Jerzyńska 14

15 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Jak organizować wycieczki, aby nie zakłócać realizacji podstawy programowej? MERYTORYCZNE, TREŚCI: Wycieczka interdyscyplinarna jak ją planować? Minimalna liczba godzin gdzie w tej kategorii wycieczka? Dydaktyczny wymiar wycieczki Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: Analiza wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektywności kształcenia TREŚCI: Ocena poziomu osiągnięć uczniów w oparciu o skalę staninową i wskaźniki łatwości zadań Formułowanie wniosków rekomendacji, budowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia Kierownik rady: Ilona Lewandowska Temat rady: EWD wykorzystanie wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej do oceny efektywności kształcenia w szkole MERYTORYCZNE TREŚCI: Idea Edukacyjnej Wartości Dodanej Interpretacja jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD Wnioski i rekomendacje do doskonalenia pracy szkoły i nauczyciela Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska Temat rady: Podstawa programowa w praktyce szkolnej monitorowanie realizacji MERYTORYCZNE, TREŚCI: Podstawy formalno prawne monitorowania Narzędzia monitorowania Monitorowanie efektów, czasu, możliwości i potrzeb uczniów, warunków realizacji Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 15

16 Temat rady: Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi MERYTORYCZNE TREŚCI: Przygotowanie projektu ewaluacji do wybranych obszarów (wymagań) Opracowanie narzędzi badawczych Opracowanie założeń raportu Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: PROFIL SZKOŁY skuteczny sposób identyfikacji kierunków rozwoju szkoły/ placówki MERYTORYCZNE TREŚCI: Metodologia diagnozy w oparciu o profil szkoły Identyfikacja partnerów w profilu szkoły Rola moderatora Osoba prowadząca: Olgierd Neyman, Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: Skuteczna współpraca z rodzicami i podnoszenie atrakcyjności wywiadówek MERYTORYCZNE TREŚCI: Identyfikacja oczekiwań i roli rodziców w szkole Skuteczne sposoby budowania relacji i komunikacji szkoły z rodzicami Jak wykorzystać rodzicielski potencjał współpracy ze szkołą Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Współpraca szkoły (placówki) ze środowiskiem lokalnym MERYTORYCZNE TREŚCI: Środowisko lokalne zasobem i sojusznikiem procesu dydaktyczno wychowawczego szkoły Rola szkoły w środowisku lokalnym jak zapracować na swój wizerunek? Sposoby wykorzystania potencjału edukacyjnego lokalnego środowiska Osoba prowadząca: Olgierd Neyman 16

17 Temat rady: Prawa i obowiązki nauczyciela. Interpretacja i stosowanie przepisów prawa oświatowego MERYTORYCZNE TREŚCI: Prawa i obowiązki nauczyciela regulacje oświatowe, cywilne i karne Odpowiedzialność prawna, a zapisy statutowe i procedury w placówce oświatowej Prawo oświatowe w praktyce Osoba prowadząca: Zenon Kołodziej Temat rady: Prawo Autorskie i Prawo Prasowe w praktyce szkolnej MERYTORYCZNE TREŚCI: Prawo Autorskie osobiste i Prawo Autorskie majątkowe podstawowe informacje Korzystanie z cudzej własności intelektualnej w pracy edukacyjnej (publikacje drukowane, elektroniczne z nośników i internetu, filmy, muzyka, utwory fotograficzne i plastyczne) Ochrona wizerunku Osoba prowadząca: Mirosław Pisarkiewicz Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Profilaktyka zachowań ryzykownych na I i II /lub III/lub IV etapie edukacji (problematyka szkolenia uzależniona od typu szkoły lub placówki) WYCHOWAWCZE TREŚCI: Skuteczny dorosły zadania rozwojowe dziecka i nastolatka wyzwaniem dla nauczyciela i rodzica Zapobieganie problemom działania prewencyjne domu i szkoły Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a umiejętności interpersonalne dorosłych. Pomoc dziecku i nastolatkowi w kryzysie (problematyka szkolenia uzależniona od typu szkoły lub placówki) MERYTORYCZNE TREŚCI: Kryzysy wieku młodzieńczego wg J. Culberga; dynamika reakcji kryzysowej wg G. Caplana Podejmowanie działań w warunkach szkolnych. Rozwijanie umiejętności profesjonalnych przez nauczycieli Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 17

18 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach MERYTORYCZNE TREŚCI: Inni to także my kształtowanie ładu społecznego w szkole na gruncie tolerancji, praw człowieka i wartości w relacjach Szkoła Otwarta praktyczne znaczenie Nauczyciel Uczeń budowanie mądrych relacji Gwarancje bezpieczeństwa uczniów w formułach prawa wewnątrzszkolnego Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Część I MERYTORYCZNE TREŚCI: Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole Wiedz na temat substancji psychoaktywnych Znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Procedura,,Niebieskiej Karty w szkole MERYTORYCZNE TREŚCI: Przepisy prawne związane z uruchomieniem,,niebieskich Kart w szkole/placówce. Sposoby rozpoznawania środowiska rodzinnego uczniów Obowiązki szkoły związane z uruchomieniem procedur,,niebieskich Kart Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach SPOŁECZNE TREŚCI: Poznawczo behawioralne podejście do problemu motywacji Zasady zachowania motywującego Sprzymierzeńcy procesu motywacji jak z nich korzystać? Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 18

19 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, występujących w pracy z dziećmi i młodzieżą WYCHOWAWCZE TREŚCI: Rozpoznawanie sytuacji problemowej i jej analiza Problem wychowawczy a umiejętność prowadzenia rozmowy Planowanie działań służących rozwiązaniu określonych, trudnych sytuacji na terenie szkoły lub placówki Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: Vademecum wychowawcy WYCHOWAWCZE TREŚCI: Szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki, a plan pracy wychowawcy klasowego Realizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w klasie Sytuacje trudne i problemy wychowawcze w klasie, wybrane metody i techniki diagnostyczne w pracy wychowawczej. Zasady budowania współpracy z rodzicami Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Racjonalne żywienie dzieci jako podstawa ich prawidłowego rozwoju MERYTORYCZNE TREŚCI: Wpływ żywienia na rozwój dzieci Znaczenie grup produktów żywnościowych w diecie dziecka Pożądane i niepożądane składniki diety dziecka przykłady Osoba prowadząca: mgr inż. technolog żywności, dietetyk, Dorota Szymczyk Temat rady: Racjonalne żywienie dzieci. Rola cukru w funkcjonowaniu organizmu MERYTORYCZNE TREŚCI: Omówienie źródeł i rodzajów cukru w diecie Pozytywny i negatywny wpływ cukru na zdrowie Przykłady zawartości cukru w często spożywanych produktach Osoba prowadząca: mgr inż. technolog żywności, dietetyk, Dorota Szymczyk 19

20 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Gry symulacyjne na zajęciach pozalekcyjnych SPOŁECZNE TREŚCI: Co to są gry symulacyjne i kiedy można je stosować? Przykładowe gry symulacyjne Jak stworzyć grę symulacyjną wpisującą się w nową podstawę programową? Osoba prowadząca: Temat rady: Jadwiga Jerzyńska Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach TREŚCI: Bezpieczeństwo w szkole Zasady udzielania pierwszej pomocy Praktyczne elementy pierwszej pomocy Kierownik rady: Ilona Lewandowska E - llearniing Kurs doskonalący Co zrobić, by mieć więcej czasu - organizacja i higiena pracy umysłowej TREŚCI: Planowanie i realizacja zadań Delegowanie zadań i radzenie sobie ze złodziejami czasu Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 100 PLN Realizacja: e - learning Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego i inni zainteresowani Przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji TREŚCI: Źródła informacji bezpośredniej i pośredniej na różnych nośnikach Zasoby archiwów, bibliotek i muzeów w Internecie Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 100 PLN Realizacja: e - learning 20

21 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bajkoterapia jako metoda wspierająca wszechstronny rozwój ucznia na wszystkich etapach edukacji TREŚCI: Baśnie i bajki różnych autorów wykorzystanie w scenariuszach zajęć Tworzenie wspólnej bajki przez grupę Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e - learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów ze spektrum autyzmu TREŚCI: Ogólne założenia dotyczące metody Delacato Wykorzystanie metody w diagnozie sensoryzmów u dzieci ze spektrum autyzmu Wybrane elementy terapii z wykorzystaniem metody Delacato rozwiązania praktyczne Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 60 PLN Realizacja: e - learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele matematyki GeoGebra jako narzędzie do dynamicznej wizualizacji zagadnień matematycznych nowoczesnego nauczyciela matematyki INFORMATYCZNE TREŚCI: Tworzenie nowych narzędzi i ich wykorzystanie Tworzenie dynamicznych kart pracy i ich wykorzystanie do dynamicznej wizualizacji zagadnień matematycznych Tworzenie apletów wspierających nowoczesne nauczanie matematyki, współdzielenie ich, eksport stworzonych projektów Liczba godzin: 20 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt: 100 PLN Realizacja: e - learning 21

22 Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze TREŚCI: Przykłady zastosowań darmowych narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia, udostępniania dokumentów i pomocy dydaktycznych Współtworzenie dokumentów, budowanie arkuszy, prezentacji, ankiet, formularzy i gromadzenie wyników. Tworzenie reprezentacji graficznych danych Wspólna edycja udostępnionych dokumentów, które zapisują się automatycznie. Praca z dokumentami w dowolnym miejscu i czasie Liczba godzin: 15 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt: 80 PLN Realizacja: e - learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Zgodna z aktualnymi przepisami prawa oświatowego organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych TREŚCI: Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji i realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Rozwiązania praktyczne w zakresie udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie pp p Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 80 PLN Realizacja: e - learning Zarządzaniie oświiatą Dyrektorzy placówek oświatowych Praca z zespołem nauczycieli metodami coachingu TREŚCI: Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do rozwoju przedszkola/szkoły/placówki Metody coachingu w pracy zespołowej nad rozwojem przedszkola/szkoły/placówki Ilość godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz 22

23 Kurs doskonalący Dyrektorzy i osoby uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego Dydaktyka dla dyrektora jak obserwować realizowane zajęcia edukacyjne różnych przedmiotów TREŚCI: Planowanie obserwacji zajęć edukacyjnych różnych edukacji Prowadzenie obserwacji narzędzia i zasady Wnioski i rekomendacje przekazywane indywidualnie i grupowo Liczba godzin: 18 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka Koszt: 100 PLN Realizacja: Sieradz Dyrektorzy i osoby uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego Obserwacja jako metoda sprawowania nadzoru pedagogicznego TREŚCI: Rodzaje obserwacji i możliwości ich zastosowania w ewaluacji, kontroli i wspomaganiu Narzędzia obserwacji i ich stosowanie Doskonalenie jakości pracy szkoły na podstawie prowadzonych obserwacji Liczba godzin: 18 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka Koszt: 100 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń Dyrektorzy placówek oświatowych Coaching w zarządzaniu placówką oświatową TREŚCI: Definicja i zasady coachingu. Założenia procesu coachingowego Zastosowanie wybranych narzędzi coachingowych w zarządzaniu placówką oświatową Ilość godzin: 4 Prowadzący: Renata Błaszczyk Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz Konsultacja zbiorowa Dyrektorzy szkół i placówek Efektywne kierowanie ludźmi cechy skutecznego przywódcy TREŚCI: Podwładni, sytuacje i style kierowania Przywódca racjonalny. Kto to taki? Cechy skutecznego przywódcy Zasady skutecznego przywództwa Liczba godzin: 4 Prowadzący: Ewa Ruszkowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz 23 SPOŁECZNE

24 Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek EWD - nowy wskaźnik efektywności kształcenia w szkole podstawowej. Wykorzystanie w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego MERYTORYCZNE TREŚCI: Koncepcja polskiego wskaźnika EWD w szkole podstawowej Ocena efektywności kształcenia - interpretacja wskaźnika Wykorzystanie wskaźnika EWD w pracy dyrektora Liczba godzin: 6 Prowadzący: Ilona Lewandowska Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń Edukacjja przedszkollna ii wczesnoszkollna SIEĆ WSPÓŁPRACY Korelacja zabawy i nauki na I etapie edukacyjnym ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wyzwania stojące przed szkołami i nauczycielami w związku z obniżeniem wieku szkolnego Efektywne nauczanie i integracja zespołu klasowego Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Staszak Dorota Chrzanowska - Czechowicz Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Kod zachowania jak rozumieć i uczyć dzieci sprawiające duże problemy TREŚCI: Interpretowanie zachowań dzieci i rozumienie motywacji Praca nad zmianą zachowania i tworzenie zachowań zastępczych praktyczne zastosowanie planu interwencji FAIR Liczba godzin: 40 Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk Koszt: 400 PLN Realizacja: Sieradz 24

25 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu TREŚCI: Przyczyny agresywnych zachowań dzieci Praca nad agresją na poziomie placówki, grupy przedszkolnej oraz na poziomie indywidualnym Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska /Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w przedszkolu TREŚCI: Wykorzystanie wyników diagnozy rozwoju dziecka do planowania procesu edukacyjnego Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci Liczba godzin: 10 Prowadzący: Dorota Wiśniewska /Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci TREŚCI: Umiejętności społeczne będące podstawą wyboru odpowiednich zachowań Włączanie gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne do procesu edukacji Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Metody rozwiązywania konfliktów w grupie TREŚCI: Źródła i rodzaje konfliktów w grupie Sposoby rozwiązywania konfliktów na podstawie decyzji i w ramach współpracy Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska 25

26 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Rola nauczycieli i rodziców w procesie zmiany agresywnych zachowań dzieci TREŚCI: Potrzeby rozwojowe dziecka przejawiającego zachowania agresywne Współpraca nauczycieli z rodzicami w pacy nad zmianą zachowań dzieci Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Rozwijanie motywacji u dziecka w wieku przedszkolnym TREŚCI: Rola motywacji w procesie edukacji małego dziecka Praktyczne rozwiązania dydaktyczne wspierające kształtowanie zaangażowania dzieci w działania Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Jak uczyć dzieci empatii? TREŚCI: Rola empatii w procesie edukacji małego dziecka Przykłady praktycznych rozwiązań metodycznych stosowanych w procesie uczenia zachowań empatycznych Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zaburzone zachowania dzieci i sposoby korygowania TREŚCI: Cechy charakterystyczne zaburzonych zachowań Mechanizmy powstawania urazów Sposoby korygowania zaburzonych zachowań 26 Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska

27 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dziećmi rozwijającymi się nieharmonijnie TREŚCI: Zachowania dzieci, których podłożem jest problem w procesach integracji sensorycznej Zabawy i ćwiczenia wspierające harmonijny rozwój dzieci Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Aktywizujące metody i techniki w edukacji przedszkolnej TREŚCI: Uczenie się przez doświadczanie Tworzenie w przedszkolu warunków do pełnej aktywności dziecka Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zasady grupowe w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci TREŚCI: Wartości w procesie wychowania Proces ustalania i wprowadzania zasad grupowych Liczba godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Wykorzystanie metody I. Majchrzak w procesie przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania TREŚCI: Założenia i cele metody I. Majchrzak Ćwiczenia i zabawy na poszczególnych etapach nauki czytania Liczba godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska 27

28 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem metody dobrego startu TREŚCI: Metoda dobrego startu w edukacji dziecka przedszkolnego Rodzaje ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania Liczba godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji przedszkolnej Wykorzystanie zasobów sieci w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym TREŚCI: Internet jako baza materiałów dydaktycznych Ciekawe strony internetowe do wykorzystania w pracy z dzieckiem Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz Koszt: 30 PLN Realizacja: Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ćwiczenia i zabawy dla uczniów klas 0 3 z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną TREŚCI: Omówienie wybranych narzędzi do diagnozy sprawności grafomotorycznej uczniów Analiza sposobów dostosowania wymagań dla uczniów z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną Przykładowe ćwiczenia i zabawy podnoszące sprawność grafomotoryczną uczniów z klas 0 3 Liczba godzin: 7 Prowadzący: Violetta Florkiewicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wykorzystanie metody Glena Domana w nauce czytania, szczególnie dzieci młodszych lub z spektrum autyzmu TREŚCI: Wykorzystanie wiedzy dotyczącej pracy ludzkiego mózgu w podnoszeniu efektów kształcenia małych dzieci, w tym dzieci z spektrum autyzmu Praktyczne rozwiązania dotyczące sposobów włączenia metody Glena Domana w proces nauki czytania małych dzieci oraz dzieci z autyzmem Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz /Wieluń 28

29 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Diagnoza uczniów w klasach I III pod kątem symptomów specyficznych trudności w uczeniu się TREŚCI: Zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z problematyką specyficznych trudności w uczeniu się oraz ich symptomów Przedstawienie wybranych narzędzi do diagnozy symptomów specyficznych trudności w uczeniu się Diagnoza uczniów z wykorzystaniem Skali Ryzyka Depresji Liczba godzin: 8 Prowadzący: Violetta Florkiewicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Zabawy logopedyczne oraz stymulujące proces budowania słownika dziecka w wieku 3 11 lat TREŚCI: Fizjologia i patologia w procesie rozwoju mowy dziecka w wieku 3 11 lat Prezentacja przykładowych ćwiczeń logopedycznych wykorzystywanych w profilaktyce zaburzeń mowy u dzieci Liczba godzin: 6 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Nauka ortografii przy wykorzystaniu technik pamięciowych TREŚCI: Łańcuchowa metoda skojarzeń Prezentacja metody rysunkowych ogniw ortograficznych etapy pracy Praktyczne tworzenie komiksów ortograficznych z wykorzystaniem galerii rysunków Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Gry i zabawy w edukacji matematycznej w klasach TREŚCI: Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej Konstruowanie gier przez dzieci i wykorzystanie ich w procesie edukacyjnym Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz

30 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Indywidualizacja nauczania matematyki z wykorzystaniem darmowych multimedialnych gier, zabaw i platform internetowych INFORMATYCZNE TREŚCI: Metody pracy z dzieckiem uatrakcyjniające nauczanie matematyki, rozwijające jego wrodzoną ciekawość i zainteresowanie matematyką Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z dzieckiem oraz likwidowaniu problemów w uczeniu się matematyki na obecnym i dalszych poziomach edukacyjnych Liczba godzin: 7 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Ocena rozwojowa w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Praca nauczyciela z kryteriami sukcesu Pisemna ocena rozwojowa Formułowanie informacji zwrotnej w praktyce szkolnej Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Jak współpracować z rodzicami w zakresie oceniania rozwojowego? TREŚCI: Ocena rozwojowa w procesie uczenia się Dokumentowanie oceny rozwojowej i współpraca z rodzicami Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Poznawanie przyrody w edukacji wczesnoszkolnej doświadczenia i zabawy badawcze TREŚCI: Doświadczenia i zabawy badawcze metody pracy w uczeniu się przyrody Tworzenie zadań poznawczych dla uczniów Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz 30

31 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej TREŚCI: Cechy rozwojowe dziecka sześcioletniego sfera poznawcza, fizyczna i społeczna Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty Strategie dydaktyczne prowadzące do skutecznego uczenia się Liczba godzin: 12 Prowadzący: Halina Nowakowska Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Fabryka wyobraźni jak rozwijać kreatywność dzieci w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Zabawy i techniki rozwijające twórcze dyspozycje dziecka i nauczyciela Zabawy łączące różne formy wypowiedzi: werbalne, ruchowe i plastyczne Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Czytanie to przyjemność czyli jak uczyć czytać? TREŚCI: Trudności występujące podczas czytania Różne sposoby czytania Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zastosowanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej INFORMATYCZNE TREŚCI: Narzędzia tablicy interaktywnej i ich zastosowanie Wykorzystanie w procesie dydaktycznym wbudowanego oprogramowania tablicy Przykłady zastosowań tablicy w edukacji wczesnoszkolnej Liczba godzin: 12 Prowadzący: Joanna Wójciak 31

32 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWITOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Bajka w edukacji sposoby jej wykorzystania TREŚCI: Miejsce bajki w edukacji szkolnej Schemat tworzenia bajek Propozycje wykorzystania bajek w różnych funkcjach Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Wierszyki łamiące języki TREŚCI: Ćwiczenia fonacyjne, dykcyjne, relaksacyjne i oddechowe Wykorzystanie różnych przedmiotów do pracy nad narządem mowy Propozycje tekstów do ćwiczeń Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Gry i zabawy integracyjne dla dzieci młodszych i starszych TREŚCI: Propozycje zabaw dla dzieci w różnym wieku Zabawy zapoznawcze, integracyjne, relaksacyjne SPOŁECZNE Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Kartki świąteczne iris folding 32 TREŚCI: Technika iris folding sztuka wykonywania wzorów z kolorowych pasków papieru Projektowanie kart okolicznościowych i ich praktyczne wykonanie Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz

33 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Jak wykorzystać technikę quillingu do tworzenia ozdób świątecznych? TREŚCI: Papier tworzywo wykorzystywane do dekoracji Projektowanie i wykonywanie ozdób świątecznych techniką quilingu Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele Papierowa wiklina wieniec bożonarodzeniowy TREŚCI: Prezentacja wyrobu i omówienie wykonania Wykonanie wikliny z papieru Wykonanie wieńca bożonarodzeniowego Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Staszak Ikona wykonana techniką decoupage INFORMATYCZNE, TREŚCI: Prezentacja ikony wykonanej techniką decoupage, omówienie etapów wykonania Praktyczne wykonanie ikony Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Staszak /Wieluń Bombka wykonana techniką decoupage i nie tylko TREŚCI: Prezentacja bombki i omówienie wykonania Praktyczna działalność uczestników Liczba godzin: 7 Prowadzący: Dorota Staszak /Wieluń 33

34 Papieroplastyka technika quillingu INFORMATYCZNE TREŚCI: Prezentacja wyrobu i omówienie etapów wykonania Projektowanie i praktyczne wykonanie Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Staszak Koszt: 30 PLN Realizacja: Wieluń Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele Zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TREŚCI: Wykorzystanie materiałów codziennego użytku na zajęciach plastycznych Recykling praktyczne działania Liczba godzin: 7 Prowadzący: Dorota Staszak Koszt: 30 PLN Realizacja: Wieluń Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Zastosowanie technik plastycznych i muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TREŚCI: Rysunek i kolaż oraz Mobilna Rekreacja Muzyczna jako metody wspomagające rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne i muzykę oraz kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej Liczba godzin: 12 Prowadzący: Wiesława Chlebowska /Wieluń Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele Rozwijanie twórczej aktywności dziecka poprzez ruch z muzyką TREŚCI: Wyzwalanie ekspresji przy muzyce ilustracje muzyczne Rozwijanie wyobraźni i fantazji ruchowej Liczba godzin: 7 Prowadzący: Dorota Staszak 34

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową na adres WODN w Sieradzu. Koszt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący i edukacji wczesnoszkolnej Kod zachowania jak rozumieć i uczyć dzieci sprawiające duże problemy TREŚCI: Interpretowanie zachowań dzieci

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Edukacjja przedszkollna ii wczesnoszkollna REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci TREŚCI: Umiejętności społeczne będące podstawą wyboru

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącu marzec 2016 roku

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącu marzec 2016 roku Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącu marzec 2016 roku SIEĆ WSPÓŁPRACY LP. TYTUŁ FORMY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA GODZINA 1. EKO - pracownia przyrodnicza 29.02.2016 r. 14.30 ANNA GUĆ Prosimy o

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego integrowanie umiejętności językowych TREŚCI: Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy DYDAKTYCZNO - METODYCZNE

Zainteresowani nauczyciele Bibliografia załącznikowa, powołania i przypisy DYDAKTYCZNO - METODYCZNE Biblioteka szkolna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym TREŚCI: Jakość pracy biblioteki szkolnej Promocja biblioteki szkolnej Współpraca ze środowiskiem Liczba godzin: 12 Prowadzący: Wiesława Chlebowska

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelniczo integracyjna

Edukacja czytelniczo integracyjna Edukacja czytelniczo integracyjna Międzyszkolny Program Czytelniczo Integracyjny Poczytaj mi, przyjacielu Autorka programu: Marzena Gołębiowska nauczyciel bibliotekarz 1 Spis treści: Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ 1. Każda grupa realizuje program doskonalenia obejmujący: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 013/01 RP DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA Warszawa; 2012 1 Nowe regulacje prawne Nowe regulacje prawne zawarte zostały w pakiecie rozporządzeń Ministra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok kalendarzowy 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r.

WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. CERTYFIKAT ISO 9001 AKREDYTACJA ŁKO WODN Łódź zaprasza w marcu i kwietniu 2016 r. Nr szkolenia Tytuł formy Adresat Kierownik formy Liczba godzin Koszt szkolenia Planowane terminy szkolenia Termin zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo