SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami"

Transkrypt

1 SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym Informatorze wynika z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, które na rok szkolny 2015/2016 wyznaczył minister edukacji narodowej: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Nasza oferta jest również odpowiedzią na wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, uwzględnia także potrzeby edukacyjne nauczycieli z terenu działania Ośrodka. W ubiegłym roku w formach organizowanych przez nasz Ośrodek uczestniczyło ponad siedem tysięcy nauczycieli. Mamy nadzieję, że i w tym roku zaufacie Państwo naszej propozycji. W Informatorze znajdziecie tradycyjne formy doskonalenia, ale i kilka niestandardowych propozycji formy e-learningowe, sieci współpracy, kompleksowe wspomaganie szkól. Zachęcamy Państwa również do korzystania z naszej strony internetowej na której zawsze znajdziecie aktualne dane dotyczące rozpoczynających się form doskonalenia, a także informacje na temat innych działań Ośrodka i instytucji, z którymi współpracujemy. Wierzymy, że współpraca z nami będzie dla Państwa dobrym i ciekawym doświadczeniem, że zaspokoi Państwa potrzeby i zainspiruje do twórczych działań. Zapraszamy do WODN w Sieradzu i Oddziału Ośrodka w Wieluniu. Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami 1

2 Spiis treścii Zasady uczestnictwa... 3 Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek... 4 Prowadzenie badań i analiz... 9 Kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia Szkolenia Rad Pedagogicznych E - learning Zarządzanie oświatą Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Języki obce Matematyka Historia, WOS Przedmioty przyrodnicze Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej Kształcenie zawodowe Skuteczne nauczanie i uczenie się Wychowanie i profilaktyka Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 65 Biblioteka Rozwój i awans zawodowy Inna tematyka Formularze zgłoszenia Str. 2

3 Zasady udziałłu w fforrmach doskonalenia WODN w Sierradzu Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie on-line (www.wodnsieradz.edu.pl zakładka "zapisy na szkolenia") lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje się na końcu Informatora). Zgłoszenia należy przysyłać najpóźniej do 18 września 2015 r. Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: listownie na adres szkoły/placówki lub pocztą elektroniczną na wskazany adres Informujemy, że około 26 każdego miesiąca na stronie internetowej Ośrodka w zakładce <SZKOLENIA> zamieszczony będzie wykaz szkoleń rozpoczynających się w następnym miesiącu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest minimum 80% obecności na zajęciach i dokonanie całości wpłaty (gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem w ciągu 14 dni). O uruchomieniu szkolenia zdecyduje ilość zgłoszeń minimum 15 osób. 3

4 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/przedszkoli/innych placówek W tym roku proponujemy Państwu nowy sposób współpracy. Jest to oferta kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły/placówki. Nasza oferta może obejmować kilka działań, które pracownicy Ośrodka będą podejmowali wspólnie ze szkoła/placówką. W ubiegłym roku pilotażowo pracowaliśmy w podobny sposób z kilkoma szkołami. Po tych doświadczeniach przygotowaliśmy kilka ofert kompleksowego wspomagania opracowanych do wybranych obszarów działalności szkoły/placówki. Taka forma wspólnej pracy nie będzie dla Państwa obciążająca. Może być rozłożona w czasie, na przykład zaplanowana na cały rok szkolny lub jeden semestr. Wspomaganie realizowane jest u Państwa w placówce i daje szansę rozwiązania ważnych dla szkoły problemów, a tym samym przyczynia się do działań rozwojowych i projakościowych. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji kompleksowego wspomagania szkoły w sytuacji, gdy szkoła ma już zdiagnozowany obszar, w którym chce się rozwijać. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Trudne zachowania dzieci strategie pracy nad zmianą zachowań cele wspomagania: określenie działań umożliwiających stworzenie w przedszkolu bezpiecznych warunków do rozwoju wychowanków doskonalenie współpracy w gronie pedagogicznym i współpracy z rodzicami w zakresie zmiany zachowań dzieci szkolenie rady pedagogicznej seminarium dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) warsztat dla nauczycieli (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe spotkanie w radzie pedagogicznej Współpraca nauczycieli i rodziców nad zmianą zachowań dzieci Tworzenie dzieciom bezpiecznych warunków do rozwoju opracowanie planu działań sprzyjających tworzeniu w przedszkolu bezpiecznych warunków do rozwoju dzieci Umiejętności społeczne potrzebne dzieciom do funkcjonowania w grupie 2 spotkania przeznaczone na analizę przypadków Podsumowanie działań. Prezentacja wypracowanych rozwiązań. Ocena efektów wspomagania 4 godziny 5 godzin 6 godzin 2x3 godziny 2 godziny 600 PLN (4x150) 30 PLN od osoby (min. 210 pln) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 300 PLN (2x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 23 godziny Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1390 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 7 n-li Maksimum 1950 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 15 n-li Kierownik projektu: Dorota Wiśniewska 4

5 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA SZKÓŁ Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła cele wspomagania: zbudowanie w szkole lub placówce kompleksowego wsparcia dla wychowawców, aby w maksymalnym stopniu osiągali zaplanowane efekty wychowawcze poprawa funkcjonowania klas i pojedynczych uczniów w sferze wychowawczej lepsza współpraca wychowawcy z uczniami, rodzicami szkolenie rady pedagogicznej seminarium dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) warsztat dla wychowawców (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe spotkanie w radzie pedagogicznej Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów oraz zasady planowania i monitorowania oddziaływań wychowawczych Wypracowanie systemu współpracy w zespole nauczycieli wychowawców klas oraz opracowanie przydatnych dokumentów (np. procedury interwencji wychowawczych, katalogu nagród i kar/konsekwencji, zestawu norm/zasad szkolnych, itp. w zależności od potrzeb szkoły) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli oraz ich umiejętności zawodowych w zakresie pracy wychowawczej 2 spotkania związane z metodami pracy z grupą klasową i współdziałania z rodzicami (lub inna tematyka zgłoszona przez nauczycieli) Podsumowanie działań. Prezentacja wypracowanych dokumentów i procedur. Ocena efektów wspomagania 5 godzin 5 godzin 6 godzin 2x3 godziny 2 godziny 750 PLN (5x150) 30 PLN od osoby (min. 210 pln) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 300 PLN (2x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 24 godziny Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1540 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 7 n-li Maksimum 2100 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 15 n-li Kierownik projektu: Ewa Ruszkowska 5

6 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Droga do sukcesu edukacyjnego od analizy wyników sprawdzianu do planu działań doskonalących efekty kształcenia cele wspomagania: przygotowanie nauczycieli do wykorzystania wyników sprawdzianów zewnętrznych opracowanie szkolnego raportu z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego opracowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) konsultacje indywidualne lub zbiorowe warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) spotkanie w radzie pedagogicznej Analiza wyników szkoły na sprawdzianie zewnętrznym ocena podstawowych wskaźników statystycznych, rozkład wyników w skali staninowej, porównanie wyników sprawdzianu i ocen szkolnych Konsultacja analiz sporządzonych przez członków zespołu z trzech ostatnich sprawdzianów Analiza wyników szkoły na sprawdzianie zewnętrznym ocena wskaźników łatwości zadań Konsultacja analiz sporządzonych przez członków zespołu z trzech ostatnich sprawdzianów. Formułowanie wniosków z analiz Praca z kalkulatorem EWD. Ocena efektywności kształcenia w szkole za pomocą wskaźnika EWD. Podsumowanie pracy zespołu zadaniowego ustalenie ostatecznych wniosków Prezentacja wypracowanych wniosków z analiz. Droga do sukcesu edukacyjnego - wypracowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia. Ocena efektów wspomagania 4 godziny kontakt 4 godziny 4 godziny 5 godzin 5 godzin 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 40 PLN od osoby (min. 280 pln) bezpłatne 40 PLN od osoby (min. 280 pln) 750 PLN (5x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 22 godziny Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1590 PLN ( ) przy liczebności zespołu zadaniowego 7 n-li Maksimum 2550 PLN ( ) przy liczebności zespołu zadaniowego 15 n-li Kierownik projektu: Ilona Lewandowska 6

7 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI OFERTA DLA WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK Ewaluacja wewnętrzna w szkole planowanie i prowadzenie badań cele wspomagania: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej; opracowanie szkolnego projektu ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi; przygotowanie raportu po badaniu ewaluacyjnym; opracowanie planu rozwoju szkoły opartego na wnioskach z ewaluacji wewnętrznej szkolenie rady pedagogicznej warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) warsztat dla zespołu zadaniowego (minimum 7 osób max 15 osób) Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole? Projekt ewaluacji wewnętrznej określenie przedmiotu badania oraz celów ewaluacji, sformułowanie pytań kluczowych i kryteriów ewaluacji. Opracowanie harmonogramu badań. W jaki sposób zbierać informacje na temat działań szkoły? określenie metod i budowanie narzędzi badawczych zgodnych z założeniami projektu ewaluacji wewnętrznej. 4 godziny 5 godzin 5 godzin 600 PLN (4x150) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) 40 PLN od osoby (min. 280 pln) konsultacje zbiorowe dla zespołu zdaniowego konsultacje zbiorowe dla zespołu zdaniowego spotkanie w radzie pedagogicznej Spotkanie poświęcone doskonaleniu wypracowanych narzędzi badawczych Spotkanie poświęcone analizie i interpretacji danych zebranych w trakcie ewaluacji. Praca nad raportem z ewaluacji. Kierunki rozwoju szkoły prezentacja wyników ewaluacji, sformułowanie rekomendacji po badaniu. Ocena efektów wspomagania. 3 godziny 3 godziny 5 godzin bezpłatne bezpłatne 750 PLN (5x150) Całkowita liczba godzin wspomagania 25 godzin Całkowity koszt wspomagania: Minimum 1910 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 7 n-li Maksimum 2550 PLN ( ) przy udziale w seminarium i warsztatach po 15 n-li Kierownik projektu: Ilona Lewandowska Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. Wystarczy wypełnić i przysłać do Ośrodka formularz zgłoszenia zamieszczony na końcu informatora. Można zaproponować własny obszar tematyczny, wtedy pomożemy Państwu ustalić szczegółowy zakres wspomagania. Możliwe jest także rozłożenie płatności na 2 3 części. MPLE KSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 7

8 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI Oferta dla wszystkich typów szkół/placówek, które nie mają zdiagnozowanych obszarów do rozwoju cele wspomagania: przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoły/placówki opracowanie planu rozwoju szkoły realizacja zadań wyartykułowanych w planie rozwoju W sytuacji, gdy szkoła nie określiła samodzielnie obszarów do rozwoju, kompleksowe wspomaganie rozpoczyna się diagnozą potrzeb. Niżej prezentujemy ogólne założenia procesu wspomagania, który możemy przeprowadzić w Państwa szkole/placówce. podejmowane działania Diagnoza potrzeb szkoły/placówki Opracowanie planu wspomagania Realizacja planu wspomagania opracowanego przez zespół (zadania i działania dla nauczycieli wykonywane samodzielnie oraz przy wsparciu eksperta z WODN) Ocena efektów realizacji planu wspomagania podsumowanie działań. forma Konsultacja indywidualna z dyrektorem Warsztat diagnostyczny przeprowadzony w radzie pedagogicznej warsztat z zespołem zadaniowym (7 12 osób) realizacja różnych zadań zapisanych w planie wspomagania, w tym również form doskonalenia (w zależności od potrzeb określonych w planie) spotkanie w radzie pedagogicznej Kalkulacja kosztów wspomagania założenia ogólne: konsultacja indywidualna z dyrektorem 1 godzina bezpłatnie warsztat diagnostyczny w radzie pedagogicznej seminarium dla zespołu zadaniowego lub innej grupy nauczycieli warsztat dla zespołu zadaniowego lub innej grupy nauczycieli konsultacje indywidualne lub zbiorowe godziny 150 PLN za godzinę 4 6 godzin 4 6 godzin 3 4 godziny 30 PLN od uczestnika (minimalna kwota 210 PLN) sugerowana ilość uczestników PLN od uczestnika (minimalna kwota 210 PLN) sugerowana ilość uczestników 7 15 bezpłatnie (nie więcej niż 2 3 razy w trakcie całego procesu) Czas, zakres i koszt wspomagania do indywidualnych ustaleń. Możemy podjąć współpracę ze szkołą w każdym obszarze jej działalności. Szczegółowo o zaprezentowanych propozycjach możecie Państwo przeczytać na naszej stronie Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania prosimy składać na formularzu zamieszczonym na końcu informatora. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

9 Prowadzeniie badań ii analliiz Opracowanie dla szkoły dokumentu: RAPORT analiza i interpretacja wyników sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego dla konkretnej szkoły MERYTORYCZNE TREŚCI: Ocena wyniku w skali staninowej Porównanie wyników sprawdzianu/egzaminu i oceniania wewnątrzszkolnego Ocena poziomu osiągnięć uczniów a efektywność kształcenia wyrażona trzyletnim wskaźnikiem EWD Ocena poziomu osiągnięć uczniów z uwzględnieniem przedmiotowych treści kształcenia analiza wskaźników łatwości Określenie silnych i słabych stron osiągnięć uczniów - rekomendacje do pracy Koszt: 700 PLN szkoły do 100 uczniów (absolwentów) 800 PLN szkoły powyżej 100 uczniów (absolwentów) W PRZYPADKU GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENY DOTYCZĄ JEDNEJ CZĘŚCI EGZAMINU (LUB JEDNEGO PRZEDMIOTU) Opracowanie dla szkoły dokumentu: RAPORT ocena efektywności kształcenia w szkole podstawowej/ gimnazjum/szkole ponadgimnazjalnej przy pomocy wskaźnika EWD MERYTORYCZNE TREŚCI: Ocena efektywności kształcenia w grupie uczniów o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym Ocena efektywności kształcenia w różnych grupach klasowych Ocena wpływu różnych czynników kontekstowych wskazanych przez szkołę na ostateczny efekt kształcenia (np. zajęcia pozalekcyjne, środowisko szkoły niższego szczebla, itp.) Ocena tendencji edukacyjnych wyrażonych trzyletnim wskaźnikiem EWD Koszt: 700 PLN szkoły do 100 uczniów (absolwentów) 800 PLN szkoły powyżej 100 uczniów (absolwentów) CENY DOTYCZĄ JEDNEJ CZĘŚCI EGZAMINU 9

10 Kursy nadajjące kwalliifiikacjje ii uprawniieniia Tytuł: Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą CEL: Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora szkoły lub placówki oraz wykonywania zadań w nadzorze pedagogicznym TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 210 Koszt: 1600 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka Tytuł: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu CEL: Uzyskanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu TREŚCI: Zgodny z programem zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty Liczba godzin: 80 Koszt: 500 PLN Kierownik: Ewa Marciniak - Kulka Tytuł:, maturzyści, studenci Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku CEL: Przygotowanie do roli wychowawcy placówek wypoczynku TREŚCI: Zgodne z ramowym programem MEN Liczba godzin: 36 Koszt: 200 PLN Kierownik: Olgierd Neyman Tytuł: Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku CEL: Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wypoczynku TREŚCI: Zgodnie z ramowym programem MEN Liczba godzin: 10 Koszt: 100 PLN Kierownik: Olgierd Neyman 10

11 Tytuł: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kierownik wycieczki szkolnej TREŚCI: Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej Liczba godzin: 10 Prowadzący: Mirosław Pisarkiewicz Koszt: 80 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń Tytuł: Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej TREŚCI: Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Według programu ministerstwa zdrowia Liczba godzin: 34 Kierownik: Ilona Lewandowska Koszt: 400 PLN Realizacja: Sieradz Kurs nadający uprawnienia do stosowania metody Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, opiekunowie domów dziecka najlepiej dwie osoby z placówki Trening Zastępowania Agresji TREŚCI: Usprawnianie umiejętności społecznych Trening kontroli złości Trening wnioskowania moralnego MERYTORYCZNE, WYCHOWAWCZE Liczba godzin: 130 Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk Koszt: 1350 PLN Realizacja: Sieradz 11

12 Kurs JJęzyka Angiiellskiiego Cele kursu: Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 Przygotowanie do egzaminu certyfikującego znajomość języka na poziomie B2 Czas trwania: 4 semestry (1 semestr około godzin) Koszt semestru: 1400 PLN PLN w zależności od liczebności grupy Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego - Certyfikat Pearson Test of English General (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli...) Koszt egzaminu: ok. 700 PLN W programie kursu przewidziano szkolenie z technik egzaminacyjnych. Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową na adres WODN w Sieradzu. Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: do 4 godzin 200 zł/godz. 5 godzin i więcej 160 zł/godz. Indywidualne zaświadczenia dla uczestników będą wydawane ze wszystkich szkoleń rad pedagogicznych. Temat rady: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się MERYTORYCZNE TREŚCI: Czynniki determinujące poziom uczenia się Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli Czynniki warunkujące poziom motywacji ucznia, na które ma wpływ nauczyciel Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk 12

13 Temat rady: Potencjał ucznia jak go rozpoznać i wykorzystać? MERYTORYCZNE TREŚCI: Pojęcie zdolności, charakterystyka ucznia zdolnego Metody identyfikacji uczniów zdolnych Zależność między postawą nauczycieli a diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności uczniów Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Uczymy samodzielnego myślenia, czyli narzędzia TOC w edukacji MERYTORYCZNE TREŚCI: Poznanie narzędzi myślowych TOC Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizowania, myślenia przyczynowo skutkowego, wnioskowania i argumentowania Osoba prowadząca: Anna Guć Temat rady: Skuteczne metody realizacji podstawy programowej dostosowane do współczesnego ucznia TREŚCI: Wymagania podstawy programowej a potrzeby i możliwości współczesnego ucznia Innowacyjne i sprawdzone w praktyce szkolnej metody i techniki wspierające proces uczenia się Osoba prowadząca: Anna Guć Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia metody i formy pracy z uczniem MERYTORYCZNE, TREŚCI: Nauczyciel partnerem ucznia w osiąganiu satysfakcjonujących efektów uczenia się zgodnie z podstawą programową Metody i formy pracy wykorzystujące samodzielność, kreatywność, pracę zespołową, potrzeby i możliwości ucznia Zespołowa praca nauczycieli, a osiąganie efektów edukacyjnych przez uczniów Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 13

14 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Skuteczne osiąganie efektów kształcenia organizowanie procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się MERYTORYCZNE, TREŚCI: Wymagania nadzoru zewnętrznego w zakresie organizowania procesu edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się Metody i techniki uczenia się uczniów podczas zajęć edukacyjnych Przykłady zastosowania różnych technik uczenia się Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: Skuteczne osiąganie efektów kształcenia metody i formy oceniania poziomu i postępów MERYTORYCZNE, TREŚCI: Podstawy formalno prawne oceniania szkolnego Dobór metod i form do celu oceniania Informacja zwrotna w ocenianiu Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów w edukacji szkolnej MERYTORYCZNE TREŚCI: Rozwój kompetencji czytelniczych na wszystkich przedmiotach formy i metody pracy Kompetencje czytelnicze fundamentem umiejętności kluczowych ucznia Kompetencje czytelnicze pomysłem na wychowanie i kształtowanie postaw uczniów Osoba prowadząca: Olgierd Neyman, Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Podnoszenie kompetencji matematycznych na I i II etapie edukacyjnym WYCHOWAWCZE TREŚCI: Analiza podstawy programowej Sposoby podnoszenia efektywności nauczania Metody pracy wpływające na kształcenie kreatywności i wyobraźni przestrzennej u uczniów Nowoczesne metody aktywizujące Osoba prowadząca: Jadwiga Jerzyńska 14

15 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Jak organizować wycieczki, aby nie zakłócać realizacji podstawy programowej? MERYTORYCZNE, TREŚCI: Wycieczka interdyscyplinarna jak ją planować? Minimalna liczba godzin gdzie w tej kategorii wycieczka? Dydaktyczny wymiar wycieczki Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: Analiza wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektywności kształcenia TREŚCI: Ocena poziomu osiągnięć uczniów w oparciu o skalę staninową i wskaźniki łatwości zadań Formułowanie wniosków rekomendacji, budowanie planu działań doskonalących efekty kształcenia Kierownik rady: Ilona Lewandowska Temat rady: EWD wykorzystanie wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej do oceny efektywności kształcenia w szkole MERYTORYCZNE TREŚCI: Idea Edukacyjnej Wartości Dodanej Interpretacja jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD Wnioski i rekomendacje do doskonalenia pracy szkoły i nauczyciela Osoba prowadząca: Ilona Lewandowska Temat rady: Podstawa programowa w praktyce szkolnej monitorowanie realizacji MERYTORYCZNE, TREŚCI: Podstawy formalno prawne monitorowania Narzędzia monitorowania Monitorowanie efektów, czasu, możliwości i potrzeb uczniów, warunków realizacji Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman 15

16 Temat rady: Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi MERYTORYCZNE TREŚCI: Przygotowanie projektu ewaluacji do wybranych obszarów (wymagań) Opracowanie narzędzi badawczych Opracowanie założeń raportu Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: PROFIL SZKOŁY skuteczny sposób identyfikacji kierunków rozwoju szkoły/ placówki MERYTORYCZNE TREŚCI: Metodologia diagnozy w oparciu o profil szkoły Identyfikacja partnerów w profilu szkoły Rola moderatora Osoba prowadząca: Olgierd Neyman, Ewa Marciniak - Kulka Temat rady: Skuteczna współpraca z rodzicami i podnoszenie atrakcyjności wywiadówek MERYTORYCZNE TREŚCI: Identyfikacja oczekiwań i roli rodziców w szkole Skuteczne sposoby budowania relacji i komunikacji szkoły z rodzicami Jak wykorzystać rodzicielski potencjał współpracy ze szkołą Osoba prowadząca: Olgierd Neyman Temat rady: Współpraca szkoły (placówki) ze środowiskiem lokalnym MERYTORYCZNE TREŚCI: Środowisko lokalne zasobem i sojusznikiem procesu dydaktyczno wychowawczego szkoły Rola szkoły w środowisku lokalnym jak zapracować na swój wizerunek? Sposoby wykorzystania potencjału edukacyjnego lokalnego środowiska Osoba prowadząca: Olgierd Neyman 16

17 Temat rady: Prawa i obowiązki nauczyciela. Interpretacja i stosowanie przepisów prawa oświatowego MERYTORYCZNE TREŚCI: Prawa i obowiązki nauczyciela regulacje oświatowe, cywilne i karne Odpowiedzialność prawna, a zapisy statutowe i procedury w placówce oświatowej Prawo oświatowe w praktyce Osoba prowadząca: Zenon Kołodziej Temat rady: Prawo Autorskie i Prawo Prasowe w praktyce szkolnej MERYTORYCZNE TREŚCI: Prawo Autorskie osobiste i Prawo Autorskie majątkowe podstawowe informacje Korzystanie z cudzej własności intelektualnej w pracy edukacyjnej (publikacje drukowane, elektroniczne z nośników i internetu, filmy, muzyka, utwory fotograficzne i plastyczne) Ochrona wizerunku Osoba prowadząca: Mirosław Pisarkiewicz Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Profilaktyka zachowań ryzykownych na I i II /lub III/lub IV etapie edukacji (problematyka szkolenia uzależniona od typu szkoły lub placówki) WYCHOWAWCZE TREŚCI: Skuteczny dorosły zadania rozwojowe dziecka i nastolatka wyzwaniem dla nauczyciela i rodzica Zapobieganie problemom działania prewencyjne domu i szkoły Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a umiejętności interpersonalne dorosłych. Pomoc dziecku i nastolatkowi w kryzysie (problematyka szkolenia uzależniona od typu szkoły lub placówki) MERYTORYCZNE TREŚCI: Kryzysy wieku młodzieńczego wg J. Culberga; dynamika reakcji kryzysowej wg G. Caplana Podejmowanie działań w warunkach szkolnych. Rozwijanie umiejętności profesjonalnych przez nauczycieli Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 17

18 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach MERYTORYCZNE TREŚCI: Inni to także my kształtowanie ładu społecznego w szkole na gruncie tolerancji, praw człowieka i wartości w relacjach Szkoła Otwarta praktyczne znaczenie Nauczyciel Uczeń budowanie mądrych relacji Gwarancje bezpieczeństwa uczniów w formułach prawa wewnątrzszkolnego Osoba prowadząca: Ewa Marciniak - Kulka, Olgierd Neyman Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Część I MERYTORYCZNE TREŚCI: Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole Wiedz na temat substancji psychoaktywnych Znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Procedura,,Niebieskiej Karty w szkole MERYTORYCZNE TREŚCI: Przepisy prawne związane z uruchomieniem,,niebieskich Kart w szkole/placówce. Sposoby rozpoznawania środowiska rodzinnego uczniów Obowiązki szkoły związane z uruchomieniem procedur,,niebieskich Kart Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie ich w trudnych sytuacjach SPOŁECZNE TREŚCI: Poznawczo behawioralne podejście do problemu motywacji Zasady zachowania motywującego Sprzymierzeńcy procesu motywacji jak z nich korzystać? Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska 18

19 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, występujących w pracy z dziećmi i młodzieżą WYCHOWAWCZE TREŚCI: Rozpoznawanie sytuacji problemowej i jej analiza Problem wychowawczy a umiejętność prowadzenia rozmowy Planowanie działań służących rozwiązaniu określonych, trudnych sytuacji na terenie szkoły lub placówki Osoba prowadząca: Ewa Ruszkowska Temat rady: Vademecum wychowawcy WYCHOWAWCZE TREŚCI: Szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki, a plan pracy wychowawcy klasowego Realizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w klasie Sytuacje trudne i problemy wychowawcze w klasie, wybrane metody i techniki diagnostyczne w pracy wychowawczej. Zasady budowania współpracy z rodzicami Osoba prowadząca: Małgorzata Bednarczyk Temat rady: Racjonalne żywienie dzieci jako podstawa ich prawidłowego rozwoju MERYTORYCZNE TREŚCI: Wpływ żywienia na rozwój dzieci Znaczenie grup produktów żywnościowych w diecie dziecka Pożądane i niepożądane składniki diety dziecka przykłady Osoba prowadząca: mgr inż. technolog żywności, dietetyk, Dorota Szymczyk Temat rady: Racjonalne żywienie dzieci. Rola cukru w funkcjonowaniu organizmu MERYTORYCZNE TREŚCI: Omówienie źródeł i rodzajów cukru w diecie Pozytywny i negatywny wpływ cukru na zdrowie Przykłady zawartości cukru w często spożywanych produktach Osoba prowadząca: mgr inż. technolog żywności, dietetyk, Dorota Szymczyk 19

20 Temat rady: REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Gry symulacyjne na zajęciach pozalekcyjnych SPOŁECZNE TREŚCI: Co to są gry symulacyjne i kiedy można je stosować? Przykładowe gry symulacyjne Jak stworzyć grę symulacyjną wpisującą się w nową podstawę programową? Osoba prowadząca: Temat rady: Jadwiga Jerzyńska Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach TREŚCI: Bezpieczeństwo w szkole Zasady udzielania pierwszej pomocy Praktyczne elementy pierwszej pomocy Kierownik rady: Ilona Lewandowska E - llearniing Kurs doskonalący Co zrobić, by mieć więcej czasu - organizacja i higiena pracy umysłowej TREŚCI: Planowanie i realizacja zadań Delegowanie zadań i radzenie sobie ze złodziejami czasu Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 100 PLN Realizacja: e - learning Kurs doskonalący Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego i inni zainteresowani Przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji TREŚCI: Źródła informacji bezpośredniej i pośredniej na różnych nośnikach Zasoby archiwów, bibliotek i muzeów w Internecie Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 100 PLN Realizacja: e - learning 20

21 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Bajkoterapia jako metoda wspierająca wszechstronny rozwój ucznia na wszystkich etapach edukacji TREŚCI: Baśnie i bajki różnych autorów wykorzystanie w scenariuszach zajęć Tworzenie wspólnej bajki przez grupę Liczba godzin: 20 Prowadzący: Wiesława Chlebowska Koszt: 60 PLN Realizacja: e - learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów ze spektrum autyzmu TREŚCI: Ogólne założenia dotyczące metody Delacato Wykorzystanie metody w diagnozie sensoryzmów u dzieci ze spektrum autyzmu Wybrane elementy terapii z wykorzystaniem metody Delacato rozwiązania praktyczne Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 60 PLN Realizacja: e - learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele matematyki GeoGebra jako narzędzie do dynamicznej wizualizacji zagadnień matematycznych nowoczesnego nauczyciela matematyki INFORMATYCZNE TREŚCI: Tworzenie nowych narzędzi i ich wykorzystanie Tworzenie dynamicznych kart pracy i ich wykorzystanie do dynamicznej wizualizacji zagadnień matematycznych Tworzenie apletów wspierających nowoczesne nauczanie matematyki, współdzielenie ich, eksport stworzonych projektów Liczba godzin: 20 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt: 100 PLN Realizacja: e - learning 21

22 Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze TREŚCI: Przykłady zastosowań darmowych narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia, udostępniania dokumentów i pomocy dydaktycznych Współtworzenie dokumentów, budowanie arkuszy, prezentacji, ankiet, formularzy i gromadzenie wyników. Tworzenie reprezentacji graficznych danych Wspólna edycja udostępnionych dokumentów, które zapisują się automatycznie. Praca z dokumentami w dowolnym miejscu i czasie Liczba godzin: 15 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt: 80 PLN Realizacja: e - learning REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Zgodna z aktualnymi przepisami prawa oświatowego organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych TREŚCI: Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji i realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Rozwiązania praktyczne w zakresie udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie pp p Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Koszt: 80 PLN Realizacja: e - learning Zarządzaniie oświiatą Dyrektorzy placówek oświatowych Praca z zespołem nauczycieli metodami coachingu TREŚCI: Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do rozwoju przedszkola/szkoły/placówki Metody coachingu w pracy zespołowej nad rozwojem przedszkola/szkoły/placówki Ilość godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz 22

23 Kurs doskonalący Dyrektorzy i osoby uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego Dydaktyka dla dyrektora jak obserwować realizowane zajęcia edukacyjne różnych przedmiotów TREŚCI: Planowanie obserwacji zajęć edukacyjnych różnych edukacji Prowadzenie obserwacji narzędzia i zasady Wnioski i rekomendacje przekazywane indywidualnie i grupowo Liczba godzin: 18 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka Koszt: 100 PLN Realizacja: Sieradz Dyrektorzy i osoby uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego Obserwacja jako metoda sprawowania nadzoru pedagogicznego TREŚCI: Rodzaje obserwacji i możliwości ich zastosowania w ewaluacji, kontroli i wspomaganiu Narzędzia obserwacji i ich stosowanie Doskonalenie jakości pracy szkoły na podstawie prowadzonych obserwacji Liczba godzin: 18 Prowadzący: Ewa Marciniak - Kulka Koszt: 100 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń Dyrektorzy placówek oświatowych Coaching w zarządzaniu placówką oświatową TREŚCI: Definicja i zasady coachingu. Założenia procesu coachingowego Zastosowanie wybranych narzędzi coachingowych w zarządzaniu placówką oświatową Ilość godzin: 4 Prowadzący: Renata Błaszczyk Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz Konsultacja zbiorowa Dyrektorzy szkół i placówek Efektywne kierowanie ludźmi cechy skutecznego przywódcy TREŚCI: Podwładni, sytuacje i style kierowania Przywódca racjonalny. Kto to taki? Cechy skutecznego przywódcy Zasady skutecznego przywództwa Liczba godzin: 4 Prowadzący: Ewa Ruszkowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz 23 SPOŁECZNE

24 Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek EWD - nowy wskaźnik efektywności kształcenia w szkole podstawowej. Wykorzystanie w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego MERYTORYCZNE TREŚCI: Koncepcja polskiego wskaźnika EWD w szkole podstawowej Ocena efektywności kształcenia - interpretacja wskaźnika Wykorzystanie wskaźnika EWD w pracy dyrektora Liczba godzin: 6 Prowadzący: Ilona Lewandowska Koszt: 50 PLN Realizacja: Sieradz/Wieluń Edukacjja przedszkollna ii wczesnoszkollna SIEĆ WSPÓŁPRACY Korelacja zabawy i nauki na I etapie edukacyjnym ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: Wyzwania stojące przed szkołami i nauczycielami w związku z obniżeniem wieku szkolnego Efektywne nauczanie i integracja zespołu klasowego Liczba spotkań: 4 Prowadzący: Dorota Staszak Dorota Chrzanowska - Czechowicz Koszt udziału w sieci: 50 PLN Realizacja: Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Kod zachowania jak rozumieć i uczyć dzieci sprawiające duże problemy TREŚCI: Interpretowanie zachowań dzieci i rozumienie motywacji Praca nad zmianą zachowania i tworzenie zachowań zastępczych praktyczne zastosowanie planu interwencji FAIR Liczba godzin: 40 Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk Koszt: 400 PLN Realizacja: Sieradz 24

25 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu TREŚCI: Przyczyny agresywnych zachowań dzieci Praca nad agresją na poziomie placówki, grupy przedszkolnej oraz na poziomie indywidualnym Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska /Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w przedszkolu TREŚCI: Wykorzystanie wyników diagnozy rozwoju dziecka do planowania procesu edukacyjnego Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci Liczba godzin: 10 Prowadzący: Dorota Wiśniewska /Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci TREŚCI: Umiejętności społeczne będące podstawą wyboru odpowiednich zachowań Włączanie gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne do procesu edukacji Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Metody rozwiązywania konfliktów w grupie TREŚCI: Źródła i rodzaje konfliktów w grupie Sposoby rozwiązywania konfliktów na podstawie decyzji i w ramach współpracy Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska 25

26 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Rola nauczycieli i rodziców w procesie zmiany agresywnych zachowań dzieci TREŚCI: Potrzeby rozwojowe dziecka przejawiającego zachowania agresywne Współpraca nauczycieli z rodzicami w pacy nad zmianą zachowań dzieci Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Rozwijanie motywacji u dziecka w wieku przedszkolnym TREŚCI: Rola motywacji w procesie edukacji małego dziecka Praktyczne rozwiązania dydaktyczne wspierające kształtowanie zaangażowania dzieci w działania Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Jak uczyć dzieci empatii? TREŚCI: Rola empatii w procesie edukacji małego dziecka Przykłady praktycznych rozwiązań metodycznych stosowanych w procesie uczenia zachowań empatycznych Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zaburzone zachowania dzieci i sposoby korygowania TREŚCI: Cechy charakterystyczne zaburzonych zachowań Mechanizmy powstawania urazów Sposoby korygowania zaburzonych zachowań 26 Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska

27 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dziećmi rozwijającymi się nieharmonijnie TREŚCI: Zachowania dzieci, których podłożem jest problem w procesach integracji sensorycznej Zabawy i ćwiczenia wspierające harmonijny rozwój dzieci Liczba godzin: 12 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Aktywizujące metody i techniki w edukacji przedszkolnej TREŚCI: Uczenie się przez doświadczanie Tworzenie w przedszkolu warunków do pełnej aktywności dziecka Liczba godzin: 15 Prowadzący: Dorota Wiśniewska REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Zasady grupowe w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci TREŚCI: Wartości w procesie wychowania Proces ustalania i wprowadzania zasad grupowych Liczba godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Wykorzystanie metody I. Majchrzak w procesie przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania TREŚCI: Założenia i cele metody I. Majchrzak Ćwiczenia i zabawy na poszczególnych etapach nauki czytania Liczba godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska 27

28 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele wychowania przedszkolnego Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem metody dobrego startu TREŚCI: Metoda dobrego startu w edukacji dziecka przedszkolnego Rodzaje ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania Liczba godzin: 6 Prowadzący: Dorota Wiśniewska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji przedszkolnej Wykorzystanie zasobów sieci w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym TREŚCI: Internet jako baza materiałów dydaktycznych Ciekawe strony internetowe do wykorzystania w pracy z dzieckiem Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz Koszt: 30 PLN Realizacja: Wieluń REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ćwiczenia i zabawy dla uczniów klas 0 3 z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną TREŚCI: Omówienie wybranych narzędzi do diagnozy sprawności grafomotorycznej uczniów Analiza sposobów dostosowania wymagań dla uczniów z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną Przykładowe ćwiczenia i zabawy podnoszące sprawność grafomotoryczną uczniów z klas 0 3 Liczba godzin: 7 Prowadzący: Violetta Florkiewicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wykorzystanie metody Glena Domana w nauce czytania, szczególnie dzieci młodszych lub z spektrum autyzmu TREŚCI: Wykorzystanie wiedzy dotyczącej pracy ludzkiego mózgu w podnoszeniu efektów kształcenia małych dzieci, w tym dzieci z spektrum autyzmu Praktyczne rozwiązania dotyczące sposobów włączenia metody Glena Domana w proces nauki czytania małych dzieci oraz dzieci z autyzmem Liczba godzin: 15 Prowadzący: Violetta Florkiewicz /Wieluń 28

29 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Diagnoza uczniów w klasach I III pod kątem symptomów specyficznych trudności w uczeniu się TREŚCI: Zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z problematyką specyficznych trudności w uczeniu się oraz ich symptomów Przedstawienie wybranych narzędzi do diagnozy symptomów specyficznych trudności w uczeniu się Diagnoza uczniów z wykorzystaniem Skali Ryzyka Depresji Liczba godzin: 8 Prowadzący: Violetta Florkiewicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Zabawy logopedyczne oraz stymulujące proces budowania słownika dziecka w wieku 3 11 lat TREŚCI: Fizjologia i patologia w procesie rozwoju mowy dziecka w wieku 3 11 lat Prezentacja przykładowych ćwiczeń logopedycznych wykorzystywanych w profilaktyce zaburzeń mowy u dzieci Liczba godzin: 6 Prowadzący: Violetta Florkiewicz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Nauka ortografii przy wykorzystaniu technik pamięciowych TREŚCI: Łańcuchowa metoda skojarzeń Prezentacja metody rysunkowych ogniw ortograficznych etapy pracy Praktyczne tworzenie komiksów ortograficznych z wykorzystaniem galerii rysunków Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Gry i zabawy w edukacji matematycznej w klasach TREŚCI: Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej Konstruowanie gier przez dzieci i wykorzystanie ich w procesie edukacyjnym Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz

30 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Indywidualizacja nauczania matematyki z wykorzystaniem darmowych multimedialnych gier, zabaw i platform internetowych INFORMATYCZNE TREŚCI: Metody pracy z dzieckiem uatrakcyjniające nauczanie matematyki, rozwijające jego wrodzoną ciekawość i zainteresowanie matematyką Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z dzieckiem oraz likwidowaniu problemów w uczeniu się matematyki na obecnym i dalszych poziomach edukacyjnych Liczba godzin: 7 Prowadzący: Joanna Wójciak Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Ocena rozwojowa w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Praca nauczyciela z kryteriami sukcesu Pisemna ocena rozwojowa Formułowanie informacji zwrotnej w praktyce szkolnej Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Jak współpracować z rodzicami w zakresie oceniania rozwojowego? TREŚCI: Ocena rozwojowa w procesie uczenia się Dokumentowanie oceny rozwojowej i współpraca z rodzicami Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Poznawanie przyrody w edukacji wczesnoszkolnej doświadczenia i zabawy badawcze TREŚCI: Doświadczenia i zabawy badawcze metody pracy w uczeniu się przyrody Tworzenie zadań poznawczych dla uczniów Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz 30

31 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej TREŚCI: Cechy rozwojowe dziecka sześcioletniego sfera poznawcza, fizyczna i społeczna Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty Strategie dydaktyczne prowadzące do skutecznego uczenia się Liczba godzin: 12 Prowadzący: Halina Nowakowska Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Fabryka wyobraźni jak rozwijać kreatywność dzieci w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Zabawy i techniki rozwijające twórcze dyspozycje dziecka i nauczyciela Zabawy łączące różne formy wypowiedzi: werbalne, ruchowe i plastyczne Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Czytanie to przyjemność czyli jak uczyć czytać? TREŚCI: Trudności występujące podczas czytania Różne sposoby czytania Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zastosowanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej INFORMATYCZNE TREŚCI: Narzędzia tablicy interaktywnej i ich zastosowanie Wykorzystanie w procesie dydaktycznym wbudowanego oprogramowania tablicy Przykłady zastosowań tablicy w edukacji wczesnoszkolnej Liczba godzin: 12 Prowadzący: Joanna Wójciak 31

32 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWITOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Bajka w edukacji sposoby jej wykorzystania TREŚCI: Miejsce bajki w edukacji szkolnej Schemat tworzenia bajek Propozycje wykorzystania bajek w różnych funkcjach Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Wierszyki łamiące języki TREŚCI: Ćwiczenia fonacyjne, dykcyjne, relaksacyjne i oddechowe Wykorzystanie różnych przedmiotów do pracy nad narządem mowy Propozycje tekstów do ćwiczeń Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Gry i zabawy integracyjne dla dzieci młodszych i starszych TREŚCI: Propozycje zabaw dla dzieci w różnym wieku Zabawy zapoznawcze, integracyjne, relaksacyjne SPOŁECZNE Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Chrzanowska - Czechowicz Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Kartki świąteczne iris folding 32 TREŚCI: Technika iris folding sztuka wykonywania wzorów z kolorowych pasków papieru Projektowanie kart okolicznościowych i ich praktyczne wykonanie Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz

33 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Jak wykorzystać technikę quillingu do tworzenia ozdób świątecznych? TREŚCI: Papier tworzywo wykorzystywane do dekoracji Projektowanie i wykonywanie ozdób świątecznych techniką quilingu Liczba godzin: 6 Prowadzący: Halina Nowakowska Koszt: 30 PLN Realizacja: Sieradz Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele Papierowa wiklina wieniec bożonarodzeniowy TREŚCI: Prezentacja wyrobu i omówienie wykonania Wykonanie wikliny z papieru Wykonanie wieńca bożonarodzeniowego Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Staszak Ikona wykonana techniką decoupage INFORMATYCZNE, TREŚCI: Prezentacja ikony wykonanej techniką decoupage, omówienie etapów wykonania Praktyczne wykonanie ikony Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Staszak /Wieluń Bombka wykonana techniką decoupage i nie tylko TREŚCI: Prezentacja bombki i omówienie wykonania Praktyczna działalność uczestników Liczba godzin: 7 Prowadzący: Dorota Staszak /Wieluń 33

34 Papieroplastyka technika quillingu INFORMATYCZNE TREŚCI: Prezentacja wyrobu i omówienie etapów wykonania Projektowanie i praktyczne wykonanie Liczba godzin: 8 Prowadzący: Dorota Staszak Koszt: 30 PLN Realizacja: Wieluń Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele Zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TREŚCI: Wykorzystanie materiałów codziennego użytku na zajęciach plastycznych Recykling praktyczne działania Liczba godzin: 7 Prowadzący: Dorota Staszak Koszt: 30 PLN Realizacja: Wieluń Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Zastosowanie technik plastycznych i muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TREŚCI: Rysunek i kolaż oraz Mobilna Rekreacja Muzyczna jako metody wspomagające rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne i muzykę oraz kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej Liczba godzin: 12 Prowadzący: Wiesława Chlebowska /Wieluń Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele Rozwijanie twórczej aktywności dziecka poprzez ruch z muzyką TREŚCI: Wyzwalanie ekspresji przy muzyce ilustracje muzyczne Rozwijanie wyobraźni i fantazji ruchowej Liczba godzin: 7 Prowadzący: Dorota Staszak 34

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy...

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... 6 6 6 II. Zasady organizacji... 7 III. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo