Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Zespół Redakcyjny. Wiadomości z gminy Lubenia. Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015"

Transkrypt

1

2

3 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! Wiadomości z gminy Lubenia Czekamy na propozycje tematów do następnego wydania biuletynu do 15 kwietnia 2015 r. Napisz lub przyjdź do pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Lubenia. Wydawca: Gmina Lubenia, Lubenia 131, tel , fax , Redaktor naczelna: Jadwiga Szczęch, Kolegium redakcyjne: Paweł Kleciak, Bożena Wojnar, Bożena Wiśniowska Skład i druk: ZUH Spółka DUET, Boguchwała, ul. Tkaczowa 146 b, tel Nakład: 800 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów, zmiany tytułu i redagowania. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości z gminy Lubenia Lubenia: - Sklep GS nr 12 Piekarnia - Delikatesy Centrum - Sklep Lider" - Sklep GS Jedynka - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Elżbieta Duda - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Stanisława Grzebyk - Delikatesy Kornelka - Sklep BUD-ROL obok Ośrodka Zdrowia - Urząd Gminy Lubenia - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni oraz wszystkie jej filie na terenie gminy Lubenia - Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni oraz wszystkie jego filie na terenie gminy Lubenia Siedliska - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Paweł Dudek - Stacja Paliw - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jan Szarek - Delikatesy Groszek Straszydle - Sklep GS nr 6 - Sklep Delicja" Józef Solecki - Sklep Spożywczo-Przemysłowy MAMBA Krystyna Kiełbasa Sołonka - Sklep GS nr 8 - Sklep Spożywczo-Przemysłowy Anna Duda Z wielką radością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Wiadomości z gminy Lubenia, licząc na jego życzliwe przyjęcie. Nasza gmina ma bogate tradycje, żyje wśród nas wielu wyjątkowych ludzi, mamy ciekawą historię i tętniącą życiem współczesność wszystko to warte jest utrwalenia w lokalnej gazecie. Dla Rady Gminy i Urzędu Gminy będzie to także możliwość informowania wszystkich mieszkańców o planowanych i realizowanych zadaniach, aktualnych zarządzeniach i regulacjach prawnych. Jednak ostateczny kształt Wiadomości będzie zależał od Państwa czekamy na Wasze artykuły, komentarze i propozycje tematyczne. Zespołowi redakcyjnemu życzę wielu udanych wydań i szerokiego grona współpracowników, a Czytelnikom dobrej lektury. Adam Skoczylas Wójt Gminy Lubenia Spis treści: Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wiosenne życzenia, aby w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościły: radość, spokój i wielka nadzieja płynąca z odradzającego się życia. Zespół Redakcyjny Rada Gminy Lubenia...4 Budżet Gminy Lubenia na 2015 rok...5 Oni pomagają mieszkańcom - sylwetki sołtysów gminy Lubenia...7 Gimnazjaliści z Siedlisk...8 Największa szkoła w gminie Lubenia...9 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu...10 Biblioteka ciągle w grze...12 Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni...14 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...16 Masz problem - pomożemy...16 Sport w Gminie Lubenia...17 Odpady komunalne...19 Lokalna Grupa Działania TRYGON ROZWÓJ I INNOWACJA...20 Urząd Stanu Cywilnego...21 Aktywizacja bezrobotnych...21 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego...22

4 4 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 RADA GMINY LUBENIA W Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni 1 grudnia 2014 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Lubenia VII kadencji. Pierwszą sesję otworzył radny senior Tadeusz Podgórski. Radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze: Władysław Daszykowski z Lubeni, Marta Czekaj z Lubeni, Barbara Kuś z Lubeni, Grzegorz Warchoł z Lubeni, Marek Kluska z Lubeni, Zenon Pietrzyk z Lubeni, Jerzy Lassota z Siedlisk, Zbigniew Czopik z Siedlisk, Wojciech Tatara z Siedlisk, Leszek Szpiech z Siedlisk, Krzysztof Binek ze Straszydla, Józef Solecki ze Straszydla, Roman Kałucki ze Straszydla Feliks Solecki ze Straszydla, Tadeusz Podgórski z Sołonki. W czasie sesji wybrano przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubenia. Przewodniczącym jednogłośnie został Feliks Solecki, natomiast wiceprzewodniczącą Barbara Kuś. Na II Sesji Rady Gminy Lubenia 5 grudnia 2014 r. głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez pana Adama Skoczylasa nowo wybranego wójta. Po otrzymaniu od przewodniczącego zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Lubenia złożył on uroczyste ślubowanie, tym samym rozpoczynając kadencję Na II Sesji Rady Gminy Lubenia VII kadencji zostały podjęte następujące uchwały: uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubenia, uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Lubenia do spraw Rolnictwa i Infrastruktury, uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Lubenia do spraw Oświaty, Kultury i Wychowania, uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Lubenia do spraw Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi, uchwała w sprawie zmian w statucie gminy Lubenia, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubenia, uchwała w sprawie zmian w WPF. Stałe Komisje Rady Gminy Lubenia Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubenia w składzie: Krzysztof Binek przewodniczący Komisji, Marek Kluska wiceprzewodniczący Komisji, Wojciech Tatara sekretarz Komisji, Józef Solecki członek Komisji, Zbigniew Czopik członek Komisji. Komisja Rady Gminy Lubenia do spraw Rolnictwa i Infrastruktury w składzie: Jerzy Lassota przewodniczący Komisji, Roman Kałucki wiceprzewodniczący Komisji, Grzegorz Warchoł sekretarz Komisji, Władysław Daszykowski członek Komisji, Tadeusz Podgórski członek Komisji, Leszek Szpiech członek Komisji, Józef Solecki członek Komisji, Zenon Pietrzyk członek Komisji, Zbigniew Czopik członek Komisji. Komisja Rady Gminy Lubenia do spraw Oświaty, Kultury i Wychowania w składzie: Leszek Szpiech przewodniczący Komisji, Marta Czekaj wiceprzewodnicząca Komisji, Wojciech Tatara sekretarz Komisji, Marek Kluska członek Komisji, Barbara Kuś członek Komisji, Tadeusz Podgórski członek Komisji. Komisja Rady Gminy Lubenia do spraw Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi w składzie: Władysław Daszykowski przewodniczący Komisji, Krzysztof Binek - wiceprzewodniczący Komisji, Roman Kałucki sekretarz Komisji, Grzegorz Warchoł członek Komisji, Jerzy Lassota członek Komisji. Na III Sesji Rady Gminy 22 grudnia 2014 r. zostały podjęte następujące uchwały: uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/142/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, Rada Gminy Lubenia - kadencja Ślubowanie Wójta Gminy Lubenia

5 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubenia, uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubenia, uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Lubenia, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubenia, uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/64/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lubenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uchwała w sprawie wyboru reprezentantów gminy Lubenia w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska. Jedną z ważniejszych uchwał jest uchwała w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2015 r. będzie można skorzystać z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie pokryć dachowych na terenie gminy Lubenia. IV Sesja Rady Gminy Lubenia odbyła się 26 stycznia 2015 r. Ważnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Lubenia na 2015 rok. Uchwały podjęte na sesji: uchwała w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania publicznego, uchwała w sprawie WPF, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadań lokalnego transportu zbiorowego w miejscowości Siedliska, uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lubenia, uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2014 Rady Gminy Lubenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Lubenia, uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy, uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, uchwała w sprawie wydawania gazety gminnej, uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/64/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lubenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Treści uchwał zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce prawo lokalne - uchwały Rady Gminy. Opr. i fot. Jadwiga Szczęch BUDŻET GMINY LUBENIA NA 2015 ROK Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Budżet gminy Lubenia na 2015 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Lubenia 26 stycznia 2015 r. uchwałą nr IV/19/2015. Dochody Dochody został y zaplanowane w kwocie ,00 zł. Ze względu na ważniejsze źródła pochodzenia można podzielić je na następujące grupy: subwencje ,00 zł, w tym subwencja oświatowa ,00 zł, dochody z tytułu podatków i opłat ,00 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ,00 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania własne ,00 zł, dotacje z budżetu środków europejskich ,22 zł, opłaty mieszkańców za dostarczanie wody i korzystanie z sieci wodociągowej ,00 zł, opłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków ,78 zł, opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł. Wydatki Wydatki zostały zaplanowane na kwotę ,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące w wysokości ,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł. Ze względu na treść ekonomiczną można je podzielić na następujące grupy: wydatki na oświatę ,00 zł, wydatki na kulturę ,00 zł, wydatki na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej ,00 zł, wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ,00 zł, utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej ,00 zł, utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej ,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) ,00 zł, oświetlenie dróg i placów na terenie gminy ,00 zł, wydatki na administrację ,29 zł, wydatki na utrzymanie sprzętu gminnego ,00 zł, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego ,20 zł. Ważniejsze zadania inwestycyjne: budowa wodociągu gminnego w Straszydlu, Sołonce i Lubeni ,00 zł, budowa przyłącza wodociągowego w Lubeni i Siedliskach ,00 zł, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 zł, pomoc finansowa dla powiatu rzeszowskiego na budowę chodników w Straszydlu i Lubeni ,00 zł, przebudowa drogi i budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Lubenia-Stara Droga ,00 zł, przebudowa drogi i budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Lubenia-Maternówka ,00 zł, przebudowa drogi Straszydle-Cmentarz-Rzeki ,00 zł, przebudowa dróg wewnętrznych w Lubeni i Siedliskach ,00 zł,

6 6 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 budowa miejsc postojowych w Siedliskach ,00 zł, ułożenie kostki brukowej na zatokach autobusowych - przystanek Straszydle Nalepki ,00 zł, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku poczekalni w Lubeni ,00 zł, zakup działek pod przepompownię w związku z inwestycją budowy wodociągu ,00 zł, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w Straszydlu ,00 zł, budowa chodnika do boisk sportowych w Siedliskach zł. Kredyty i pożyczki Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 r. wyniesie ,75 zł, kredyt zaciągnięty w BOŚ na budowę kanalizacji w Straszydlu i Sołonce ,00 zł (zakończenie spłaty kredytu w 2015 r.), pożyczka w WFOŚiGW na budowę wodociągu gminnego w Siedliskach i Lubeni ,41 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich ,34 zł (pożyczka zostanie spłacona ze środków otrzymanych w ramach PROW jako refundacja poniesionych w 2014 r. wydatków na realizację inwestycji Przebudowa wiaty pełniącej funkcję rekreacyjną oraz budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Lubenia ). Zadłużenie gminy Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wynosi ,96 zł. Uwzględniając zaplanowaną na 2015 r. spłatę zaciągniętych zobowiązań, zadłużenie wyniesie ,21 zł. Jest to kwota jaka pozostała do spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiG na budowę wodociągu oraz SUW w Siedliskach i Lubeni. Opr. Bożena Wojnar skarbnik gminy Dochody zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł. Ze względu na ważniejsze źródła pochodzenia możemy podzielić je na poniższe grupy: Wydatki zostały zaplanowane na kwotę ,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące w wysokości ,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł. Ze względu na treść ekonomiczną możemy je podzielić na następujące grupy: subwencja o wiatowa z subwencja wyrównawcza z subwencja równowa ca z dochody z tytu u podatków i op at z dotacje z bud etu pa stwa na zadania zlecone z dotacje z bud etu rodków europejskich ,22 z dotacje z bud etu pa stwa na zadania w asne z op aty mieszka ców za gospodarowanie odpadami komunalnymi z op aty mieszka ców za odprowadzanie cieków ,78 z op aty mieszka ców za dostarczanie wody i korzystanie z sieci wodoci gowej z pozosta e z wydatki na o wiat z pomoc spo eczna z wydatki inwestycyjne z wydatki na administracj z pozosta e wydatki na maj tku gminy ,80 z utrzymanie oczyszczalni cieków i sieci kanalizacyjnej z wydatki na kultur z gospodarowanie odpadami komunalnymi ( mieci) z utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodoci gowej z o wietlenie dróg i placów na terenie gminy z wydatki na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej z wydatki na utrzymanie sprz tu gminnego z wydatki w ramach Funduszu so eckiego ,20 z 4% 2% 2% 2%1%0% 5% 2% 1%1%1%1% 2% 2% 10% 33% 6% 38% 7% 10% 28% 18% 0% 11% 13%

7 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ GIMNAZJALIŚCI Z SIEDLISK Publiczne Gimnazjum w Siedliskach powstało w 1999 r. Uczęszczają do niego uczniowie z całej gminy Lubenia oraz z sąsiednich miejscowości: Zarzecza, Lutoryża, Babicy, Wyżnego, Rzeszowa. W październiku 2009 r. gimnazjum otrzymało imię bł. ks. Józefa Kowalskiego mieszkańca Siedlisk, który w obozie zagłady Auschwitz w 1942 r. oddał swoje życie w obronie Różańca Świętego. Dbamy, aby młodzież kultywowała pamięć o swoim patronie, dlatego co roku organizowany jest wyjazd do miejsca męczeńskiej śmierci kapłana, test wiedzy o jego życiu i działalności oraz konkurs na najpiękniejszy różaniec. Szkoła oferuje uczniom możliwość korzystania z nowoczesnej pracowni komputerowej, a także zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w pracowniach przedmiotowych, które są regularnie doposażane w nowoczesny sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne, komputery (laptopy) i sprzęt sportowy. Od czerwca 2014 r. szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem sportowym (boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, bieżnia i skocznia do skoków w dal). Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, tj.: Klub 4H, SKS, LOP, zajęcia etwinning, chór szkolny oraz kołach przedmiotowych, które pomagają w rozwoju zarówno uczniom zdolnym, jak i tym z potrzebami edukacyjnymi. Rozwijają oni swoje pasje i zdobywają doświadczenie, co przekłada się na sukcesy w różnorodnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe w kwocie od 50 zł do 200 zł miesięcznie (w zależności od średniej ocen). Staramy się jak najściślej współpracować ze społecznością lokalną, angażując się w organizację uroczystości upamiętniających rocznice miejscowych wydarzeń historycznych, np.: obchody 70. rocznicy mordu na mieszkańcach wsi Siedliska. W roku szkolnym 2007/2008 wprowadzony został dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom codzienne monitorowanie osiągnięć w nauce ich dzieci. Od stycznia 2015 r. gimnazjum posiada nową stronę internetową, przy redagowaniu której współpracują uczniowie. Dzięki niej można na bieżąco śledzić aktualne życie szkoły. Priorytetem placówki jest wysoka jakość kształcenia. Wychodzimy z założenia, iż gruntowna wiedza wyniesiona z gimnazjum zaprocentuje na dalszym etapie edukacji. Szkoła szczyci się bardzo wysokimi wynikami z egzaminów gimnazjalnych, które nasi uczniowie od wielu lat piszą lepiej niż ich koledzy w powiecie i województwie. Możemy się pochwalić najlepszym wynikiem z języka polskiego w całym województwie w roku Wielu absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę w najlepszych rzeszowskich liceach i technikach. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Staramy się wspierać ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami a szkołą. Pragniemy wyposażyć młodzież nie tylko w wiedzę, ale także w umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Opr. i fot. Nauczyciele PG Siedliska Publiczne Gimnazjum w Siedliskach Młodzież z Gimnazjum Publicznego w Siedliskach

8 8 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 NAJWIĘKSZA SZKOŁA W GMINIE LUBENIA Szkoła Podstawowa w Lubeni jest największą placówką oświatową na terenie gminy Lubenia, w której funkcjonuje 17 oddziałów. Uczęszcza do niej 316 uczniów, w tym 93 dzieci w wieku przedszkolnym od 3-6 lat. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi. Uczniowie rozpoczęli rok szkolny 2014/15 bardzo aktywnie. We wrześniu odbył się Tydzień Sportu i Rekreacji, w ramach którego zorganizowano Marsz po Zdrowie. Na jego mecie wraz z rodzicami i nauczycielami mieli okazję wziąć udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu. W ten sposób świetna zabawa stała się pretekstem do ćwiczenia kondycji. Warto wspomnieć również o edukacji językowej. Uczniowie zaangażowani są w projekt etwinning English pages for all, któ- Uczniowie podczas zajęć z robotyki Mecz piłki siatkowej SP Lubenia kontra Gimnazjum w Siedliskach rego ambasadorką jest nauczycielka języka angielskiego, dr Aneta Wilk. Od września w szkole działa Drużyna Małego Strażaka. Honorowy patronat sprawuje OSP w Lubeni. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą również w zajęciach z robotyki, w których poprzez budowę prostych robotów uczą się podstaw konstrukcji i programowania. Uczniowie zaangażowali się także w działania charytatywne. Koło Szkolnego Wolontariatu, Klub 4H oraz nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali mecz piłki siatkowej: SP Lubenia kontra Gimnazjum w Siedliskach. Dochód ze sprzedaży biletów wstępu w postaci ciasteczek, został przekazany na potrzeby Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. W trakcie mijającego semestru, dwie z naszych uczennic osiągnęły znaczący sukces. Martyna Szypuła zakwalifikowała się do rejonowego etapu konkursu z języka polskiego, natomiast Agnieszka Skoczylas została laureatką konkursu matematycznego na szczeblu wojewódzkim. W styczniu Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lubeni zorganizowała zabawę karnawałową, podczas której na najmłodszych Drużyna Małego Strażaka czekały liczne atrakcje: malowanie twarzy, robienie figurek z balonów oraz dmuchana trampolina. Dzięki tym atrakcjom zabawa była wyśmienita. Ferie także były spędzone bardzo aktywnie. Dla dzieci zorganizowano zabawy na śniegu, turniej szachowy, warsztaty budowania i programowana robotów, a także gry i zabawy planszowe. W drugim tygodniu ferii uczniowie ze Szkolnego Koła Sportowego uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na obiektach CSTiR w Strzyżowie.

9 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ Uczniowie podczas zajęć feryjnych Zabawa karnawałowa w SP Lubenia Opr. i fot. Nauczyciele SP Lubenia SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Straszydlu Szkoła troszczy się o wszechstronny rozwój uczniów, kształtując ich postawy i zachowania w oparciu o system wartości patrona Jana Pawła II. Zapewnia swoim wychowankom bardzo dobre warunki nauki, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (Koło Przyjaciół Jana Pawła II Żywe Kamienie, Szkolne Koło Caritas, Szkolny Klub Sportowy, chór, ognisko muzyczne, kółko taneczne, Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, teatralne, szachowe, plastyczno-techniczne, modelarskie, Mały Konstruktor dla kl. I- II, Mały Odkrywca dla kl. IV-V, kółka przedmiotowe) oraz specjalistycznych (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze). Klasopracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym w tablice interaktywne. Szkoła posiada stołówkę, Bajkową salę zabaw z basenem kulkowym, plac zabaw i boiska sportowe. Szkoła może pochwalić się bogatym kalendarzem uroczystości organizowanych z różnych okazji, m.in. świąt państwowych, kościelnych i rodzinnych. Jasełka - w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl. I-III Bajkowa sala zabaw W podzięce za miłość - dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie kl. I-III

10 10 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 DZIEŃ BABCI I DZIADKA Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie kl. I- III obchodzili święto swoich babć i dziadków, dedykując im program artystyczny W podzięce za miłość i Jasełka. SPOTKANIE Z KOLĘDĄ Społeczność Straszydla, władze i radni gminy Lubenia obejrzeli Jasełka przygotowane przez uczniów kl. IV-VI oraz wysłuchali kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru szkolnego. Uroczystość uświetnił występ chóru OSP Lubenia wraz z zespołem Pasjonaci. WIZYTA WŁADZ 30 stycznia gościliśmy w progach naszej szkoły wójta gminy Lubenia Adama Skoczylasa, jego zastępcę Pawła Kleciaka, przewodniczącego Rady Gminy Feliksa Soleckiego, przedstawicieli Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania oraz radnych wsi Straszydle. Goście i zebrani rodzice obejrzeli Jasełka w wykonaniu uczniów kl. I-III. Jasełka - w wykonaniu uczniów klas IV-VI Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie internetowej: spstraszydle.itl.pl. Opr. i fot. Szkolny zespół redakcyjny NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Od czterech lat w SOŁONCE funkcjonuje niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym o uprawnieniach szkoły publicznej. To dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Sołonka SOLANKA, które zostało powołane do życia 13 lipca 2011 r. Na zebraniu założycielskim 39 osób zatwierdziło statut i wybrało władze Stowarzyszenia. Po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskaniu numeru REGON i NIP od 1 września 2011 r. rozpoczęli działalność. Dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka Solanka priorytetowym zadaniem jest prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, gdzie mogą uczyć się najmniejsi mieszkańcy wsi. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia w następnym numerze biuletynu. Informacje pochodzą ze strony internetowej: BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni to samorządowa instytucja kultury posiadająca w swojej strukturze dwie Filie w Straszydlu i Siedliskach. Służebna rola lubeńskiej książnicy to nie tylko wypożyczanie zbiorów, ale szerokie spektrum usług skierowanych do różnych grup odbiorców społeczności lokalnej. Naturalną konsekwencją podjętych działań (edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych, wydawniczych) jest uaktywnienie czytelnicze mieszkańców gminy. To tutaj mieszkańcy mogą realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania, podejmować inicjatywy wspólnie z innymi, włączając się czynnie w kulturalny i społeczny rozwój środowiska lokalnego. Priorytetem biblioteki było i jest dbałość o jakość oraz różnorodność usług, stały napływ nowości, zainteresowanie książką, nowymi mediami informacji i komunikacji społecznej, propagowanie wiedzy o roli bibliotek w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Dzięki posiadaniu własnej strony internetowej biblioteka istnieje w wirtualnej przestrzeni. Użytkownicy mogą na bieżąco śledzić wydarzenia, jakie odbywają się w GBP i Filiach, mają dostęp do katalogu on-line, relacji z działalności, galerii zdjęć itp.

11 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ Dzięki realizowanym projektom, pozyskanym środkom i wytężonej pracy dyrekcji i kadry, instytucja ciągle poszerza swoją działalność, inicjując nowe przedsięwzięcia. Liczne dyplomy, podziękowania, wyróżnienia, nagrody oraz zainteresowanie mediów działalnością biblioteki to dowód, iż lubeńska książnica pełni ważną rolę w kulturalno-edukacyjnym krajobrazie gminy. Kalejdoskop wydarzeń 2015 r. Empa a i pomoc innym - zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów kl. I SP w Lubeni. Bajkowy Bal Dzieci 2015 Mój przyjaciel pies - zajęcia edukacyjne w lubeńskim przedszkolu. Empa a i pomoc innym - zajęcia biblioterapeutyczne Inne działania prezencyjne Właściwe żywienie receptą na zdrowie, wygląd i dobre samopoczucie - spotkanie z dietetyczką. Katalog on-line - Mak+ - szkolenie dla uczniów kl. V SP w Lubeni. Ferie z biblioteką - tygodniowy blok zajęć dla dzieci: GBP i Filie. Dyskusyjny Klub Książki - rozmowy z klubowiczkami o literaturze w GBP i Filii w Straszydlu. Franklin z wizytą u dzieci w SP w Lubeni i Straszydlu. Spotkania HOBBYSTÓW PASJONACI HAFTU Rowerem przez Polskę i świat Mój przyjaciel pies - zajęcia edukacyjne w lubeńskim przedszkolu Goście specjalni - Bogdan Adamczyk i Marcin Bogusz. W marcu ukaże się regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec O lubeński dzwon. Zapraszamy do udziału w tym i innych konkursach. Bajkowy Bal Dzieci 2015 w Gminie Lubenia Tablety w twojej bibliotece Przyjdź! Zobacz! Skorzystaj! Pasjonaci ha u - spotkanie w GBP w Lubeni

12 12 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 Ferie z biblioteką - Teatrzyk Rubinowy - Książe w GBP. Aktorzy. Oprac. i fot. GBP w Lubeni Więcej informacji na stronie GBP GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBENI To co było Styczeń: r. Zespół Pieśni i Tańca Lubenka śpiewał kolędy podczas mszy św. w kościele parafialnym w Lubeni r. Ratatam & Folk Dream Team śpiewa rzeszowskie, w WDK w Rzeszowie koncert z udziałem ZPiT Lubenka, który został nagrany dla lokalnej telewizji r. w kościele parafialnym w Siedliskach wystąpił Zespół Śpiewaczy Lubenianki. Oprócz oprawy mszy św. wierni mogli posłuchać koncertu kolęd r. w sali GOK w Lubeni odbyło się doroczne Spotkanie z kolędą. W koncercie wzięli udział: ZPiT Lubenka trzy grupy dziecięce, grupa reprezentacyjna i oldboye, Kapela Ludowa z Lubeni, Chór OSP z Lubeni z towarzyszeniem Zespołu Estradowego Pasjonaci oraz Grupa Kolędnicza Schola i Akcja Katolicka z parafii pw. św. Józefa z Siedlisk, która zaprezentowała widowisko kolędnicze. Na zakończenie koncertu odbyło się wspólne kolędowanie r. w GOK w Lubeni Grupa Kolędnicza z Siedlisk przedstawiła podczas spotkania karnawałowego dla Członków Klubów Seniora Jasełka Staropolskie. Dla szerszej publiczności kolędnicy występowali r. w DK w Siedliskach r. w DK w Straszydlu obchodzony był Dzień Babci i Dziadka. Podczas uroczystości zaprezentowała się młodzież i dzieci z DK w Straszydlu z programem słowno-muzycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję oraz zespół tańca współczesnego ze Straszydla. Wieczór uświetnił koncert muzyki w wykonaniu zespołu kameralnego. Na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek r. w GOK w Lubeni odbył się Popis uczniów Ogniska Muzycznego nr 3 w Rzeszowie. Publiczność miała przyjemność posłuchać kolęd oraz utworów estradowych w wykonaniu dzieci i młodzieży z różnych okolic: Czudec, Lubenia, Siedliska, Baryczka, Zaborów r. podczas spotkania emerytów z zakładów pracy z terenu gminy Lubenia w sali GOK miał miejsce koncert kapeli Śwagry z Soniny. Luty: r. Koncert kolęd w wyk. Chóru OSP oraz Zespołu Estradowego Pasjonaci - Ośrodek Kultury w Lutoryżu r. w GOK w Lubeni oraz DK w Siedliskach i Straszydlu zorganizowano zajęcia feryjne. Dzieci spotkały się z ratownikiem medycznym, który przybliżył im nieco trudną sztukę udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia artystyczne, oraz wyjazdy do teatru i kina stanowiły nie lada atrakcję. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się kącik kucharski, podczas którego uczestnicy przygotowali pyszne gofry i babeczki z owocami r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Lubenia zorganizowało Zabawę Karnawałową dla swoich podopiecznych. Współorganizatorem był GOK w Lubeni r. zorganizowano wyjazd wszystkich członków Klubów Seniora działających przy GOK w Lubeni do kina na film pt. Bogowie. i będzie Marzec: r. GOK w Lubeni Warsztaty rękodzieła r. DK w Siedliskach Warsztaty kulinarne Świąteczne gotowanie. Gminny Konkurs Palm i Pisanek. Wystawa prac pokonkursowych w GOK w Lubeni czynna w dniach r. Serdecznie zapraszamy. Kwiecień: DK w Straszydlu Warsztaty kulinarne Wykwintne desery. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie internetowej Oprac. GOK Lubenia

13 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ ZPiT Lubenka - Koncert w WDK w Rzeszowie, fot. Rafał Nowak Działalność kulturalna jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni wraz z filiami Domami Kultury w Straszydlu i w Siedliskach. Działają tu zespoły: Zespół Pieśni i Tańca Lubenka, Zespół Tańca Współczesnego, Ognisko muzyczne, Zespół Regionalny Straszydlanie, Zespół Śpiewaczy Lubenianki, Kapela ludowa z Lubeni, Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Bushi-Do, Zespół Muzyczny Pasjonaci oraz Chór OSP. Uświetniają one swoimi występami wiele imprez na terenie gminy. Zespoły występowały również w kraju i za granicą. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni jest organizatorem wielu imprez cyklicznych o charakterze rozrywkowym, religijnym, okolicznościowym, a także patriotycznym. Są to m.in.: Spotkanie z kolędą, Gminny Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych, Obchody uroczystości 3 Maja, Piknik Rodzinny, Dni Gminy Lubenia, Malinowe Święto, Dożynki Gminne, Ziemniaczane Harce, Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada. Systematycznie odbywają się tu także wystawy malarstwa, fotografii, sztuki dziecięcej i regionalnej zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty i kursy (rękodzieła, kulinarne, kurs komputerowy dla seniorow itp.). Cyklicznie odbywają się spotkania Klubów Seniora z Siedlisk, Straszydla i Lubeni, Klubu Aktywnych Kobiet (DK Straszydle) oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Straszydle. Do stałych form pracy Gminnego Ośrodka Kultury należy również zaliczyć pracę kawiarenki internetowej w klubach dla młodzieży w Straszydlu i Siedliskach. W okresie ferii i wakacji GOK organizuje dla dzieci zajęcia stałe, podczas których mają możliwość spędzania wolnego czasu na różnego rodzaju grach, zabawach, konkursach muzycznych i plastycznych, rozgrywkach szachowych, sportowych oraz wycieczkach. Oprac. GOK Lubenia Zespoły podczas spotkania z kolędą, fot. GOK Lubenia Uczestnicy zajęć feryjnych w Lubeni, fot. GOK Lubenia

14 14 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TRYGON ROZWÓJ I INNOWACJA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja to partnerstwo trójsektorowe łączące podmioty z sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. Powstało w 2008 r. na bazie Programu Leader. Obszar Stowarzyszenia obejmuje terytorium gmin: Boguchwała, Lubenia i Świlcza o powierzchni ha. W mieście Boguchwała i 22 wioskach zamieszkuje mieszkańców (stan na dzień r.). LGD skupia 75 aktywnych członków, są to podmioty gospodarcze, samorządy i ich jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia. Misją przewodnią LGD jest podejmowanie, wspieranie i finansowanie działań na rzecz lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, poszukiwanie środków oraz finansowanie realizacji ich projektów, poprawa zarządzania lokalnymi zasobami gospodarczymi i kulturowymi, ich waloryzacja poprzez włączanie partnerów społecznych i gospodarczych w procesy planowania i wdrażania projektów. Stowarzyszenie jest otwarte i zainteresowane pozyskiwaniem nowych członków. Wymagania wobec kandydatów są niewielkie. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna po uzyskaniu rekomendacji, co najmniej dwóch członków stowarzyszenia, jeżeli: spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach, działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania i złoży deklarację członkowską oraz osoba prawna, jeżeli przedstawi uchwałę uprawnionego organu zawierającą: deklarację przystąpienia do stowarzyszenia, wolę działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Strategią, wskazanie osoby fizycznej reprezentującej ją w stowarzyszeniu. Do grup docelowych należą: gminy, instytucje kultury, kościoły, organizacje pozarządowe, bezrobotni, osoby fizyczne, rolnicy i leśnicy, którzy po ogłoszeniu konkursu o naborze składali wnioski o przyznanie pomocy w odpowiedzi na konkretny nabór. Projekty dofinansowano w ramach ww. działań, jeżeli wpisy- wały się w jeden cel ogólny, tym samym w jeden cel szczegółowy oraz wynikające z niego przedsięwzięcie zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. W okresie programowania na lata ogłoszono: 6 naborów na działanie Odnowa i rozwój wsi na kwotę ,00 zł, wykorzystano ,00 zł, 6 naborów na działanie Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę ,00 zł, wykorzystano ,00 zł w wyniku czego powstało 7 miejsc pracy, 10 naborów na działanie Małe projekty na kwotę ,00 zł, wykorzystano ,78 zł. W latach Stowarzyszenie wzięło udział w 23 imprezach charakterystycznych dla środowiska lokalnego, m.in.: Ziemniaczane harce, targach LGD, Targach Lokalnych Przedsiębiorców oraz konkursach bożonarodzeniowych. LGD była organizatorem 3. edycji Turnieju Gmin, 9. spotkań aktywizacyjnych oraz 3. spotkań promujących polską prezydencję w Unii Europejskiej. W wydarzeniach o charakterze promocyjnym wzięło udział osoby, natomiast z 39 szkoleń skorzystało 923 osoby. W 2012 r. LGD realizowała projekt pn. Krok w stronę lepszego jutra aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. W Projekcie wzięło udział 48 osób, które uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych oraz wyjazdach aktywizacyjnych. Zwieńczeniem działania LGD był projekt realizowany w 2013 r. przy współpracy z partnerem LGD Dolina Sanu. W ramach czego odbyła się IV edycja turnieju gmin pn. W tradycji zaklęte w smaku zachowane w Niechobrzu. Zorganizowano również VII Kermesz Karpackich Smaków w Mrzygłodzie oraz spotkania studyjne pt. Skarby lokalnego dziedzictwa w Nosówce, Lubeni, Boguchwale i Trzcianie. Wydano album pt. Przenikanie kultur oraz fotoksiążkę pt. Skarby lokalnego dziedzictwa. Wartość projektu wyniosła ,00 zł, w tym wartość projektu po stronie LGD Trygon Rozwój i Innowacja to ,90 zł. Zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: Opr. Ewelina Białek

15 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ URZĄD STANU CYWILNEGO Nowe dowody osobiste Od 1 marca 2015 r. zmieniają się przepisy dotyczące dowodów osobistych. Dowód będzie można wyrobić w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Od tego dnia zacznie obowiązywać także nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. Nowy dowód ma być jeszcze lepiej zabezpieczony przed fałszerzami dokumentów. Wśród dodatkowych zabezpieczeń pojawi się m.in.: dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie i opisy pól po angielsku. Z nowego dowodu zniknie natomiast adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama, jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że w związku ze zmianami wzoru dowodu, nie ma potrzeby wymiany starych dokumentów. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Opr. Krzysztof Kopek kierownik USC AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH Urzędy pracy dostały już pieniądze z funduszu pracy na aktywizację osób bezrobotnych. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzała dość istotne zmiany dotyczące obsługi osób bezrobotnych i toku postępowania, którego uwieńczeniem powinno być podjęcie pracy. Całkowitą nowością jest tzw. ustalanie profilu osoby bezrobotnej. Profil ten w dalszej kolejności jest rzeczą bardzo ważną, albowiem według niego urząd może zastosować odpowiednie instrumenty rynku pracy w stosunku do osoby posiadającej status bezrobotnego. Procedura profilacyjna składa się z 24 pytań. 10 z nich jest tzw. pytaniami bezwarunkowymi tzn. na podstawie przedstawionych w czasie rejestracji dokumentów (świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących kursów, szkoleń), określa się doświadczenie zawodowe, różnicuje także bezrobotnych ze względu na ich możliwości na rynku. Kolejne 14 pytań zadaje już sam pośrednik pracy dotyczą one w głównej mierze aktywności bezrobotnego na rynku pracy i jego motywacji do podjęcia pracy. W wyniku pełnego wypełnienia tzw. kwes onariusza profilacyjnego, powstaje profil pomocowy osoby bezrobotnej. Osoby poszukujące zatrudnienia zostają przypisane do jednego z trzech profili. Profil I obejmuje tzw. osoby aktywne. W stosunku do tej grupy ustawodawca przewidział dwie podstawowe formy pomocy, tj. ofertę pracy oraz możliwość ubiegania się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W założeniu osoby te nie potrzebują zbyt dużego wsparcia, bo są gotowe do szybkiego powrotu na rynek pracy, a ich bezrobocie jest stanem krótkotrwałym. Profil II obejmuje tzw. osoby wymagające wsparcia (dotyczy to głównie osób młodych z małym doświadczeniem zawodowym, bądź takich, którzy posiadają nieaktualne kwalifikacje, nieodpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy). Grupa ta w założeniu może skorzystać z wielu różnorakich form wsparcia ze strony urzędu pracy są to m.in.: staże, szkolenia, prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy. Działania te mają na celu zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy i zwiększenie ich szans na wyjście z bezrobocia. Profil III obejmuje tzw. osoby oddalone od rynku pracy. Grupa ta docelowo ma obejmować osoby, które korzystają z pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym lub też osoby, które nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia z powodu pracy w szarej strefie. W stosunku do tych osób, ustawodawca przewidział głównie tzw. programy specjalne. Pod pojęciem tym należy rozumieć m.in. oddelegowywanie tych osób do instytucji III sektora (agencje pracy), a także ścisłą współpracę pomiędzy urzędami pracy a GOPS, i realizacje programów lokalnych (obecnie ma to być program Aktywizacja i Integracja ). Opr. Grzegorz Lassota Fot. Jadwiga Szczęch

16 16 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBENI Czas na aktywność w gminie Lubenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt systemowy pt.: Czas na aktywność w Gminie Lubenia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W grudniu ub.r. zakończył się nabór uczestników do projektu systemowego w 2015 r. Rekrutacja trwała od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w wyniku, której 6 osób zadeklarowało udział w projekcie. Z tego cztery osoby zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie, a dwie umieszczono na liście rezerwowej. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz trzema instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy ukończą kursy wynikające z ustaleń i oceny dokonanej przez doradcę zawodowego. Celem kursów jest podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych. Ulgi dla dużej rodziny Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio, dzieci do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maks. do 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, a w szczególności: 1. w przypadku rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci; 2. w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu, zyskują prawo do posługiwania się znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej MPiPS oraz na stronach oraz mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek do GOPS w Lubeni (pok. 26) w godzinach pracy urzędu. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Opr. Renata Ruszała MASZ PROBLEM - POMOŻEMY Wszystkich mieszkańców gminy Lubenia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych oraz prawnych. Punkt Konsultacyjny działa przy GKRPA w Lubeni od marca 2015 r. Dyżur prawnika - drugi piątek miesiąca w godz Dyżur psychoterapeuty i specjalisty psychoterapii uzależnień - ostatni piątek miesiąca w godz Pomoc skierowana jest do osób: będących w różnych sytuacjach kryzysowych, w tym z problemami rodzinnymi, wychowawczymi, zmagających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię, doświadczających przemocy w rodzinie i w związku z tym szukających wsparcia psychologicznego i prawnego. Punkt Konsultacyjnym GKRPA w Lubeni mieści się w budynku Urzędu Gminy Lubenia na parterze (przy Gminnym Centrum Pracy). Katar zyna Kope k przewodnicząca GKRPA w Lubeni

17 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/ PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ROLNICZE AKTUALNOŚCI Szanowni Państwo, dzięki władzom gminy mamy możliwość komunikacji w ważnych dla mieszkańców sprawach. Obecnie najważniejszą sprawą są płatności bezpośrednie dla rolników. To już 11 kampania wypełniania i składania wniosków o płatności obszarowe i pierwsza w obecnej perspektywie finansowej na lata Od tego roku zostały wprowadzone nowe zasady, według których beneficjenci będą mogli się ubiegać o następujące płatności: jednolitą płatność obszarową - należną do wszystkich gruntów rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Rolnicy uprawnieni do JPO zobowiązani są do realizacji zazielenienia; płatności za zazielenienie. W zależności od ilości gruntów ornych oraz udziału TUZ w strukturze upraw, rolnicy zobowiązani będą do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia, w zależności od powierzchni gospodarstwa; płatności dodatkowej do każdego hektara UR powyżej trzech ha; płatności do owoców miękkich malina i truskawka; płatności do uprawy roślin wysokobiałkowych; płatności dla młodych rolników, o którą mogą się ubiegać rolnicy do 40. roku życia. Płatność ta przysługuje dla rolników, którzy po raz pierwszy składają wniosek, nie dłużej jak przez okres 5 lat; przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW); przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej. Dotyczy gospodarstw powyżej trzech hektarów; płatność do krów dopłata przysługuje do min. trzech szt. krów w wieku powyżej 24 m-cy na dzień 30 czerwca. Zwierzęta muszą przebywać w gospodarstwie od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca; dopłata do bydła. Przysługuje rolnikowi, który posiada minimum trzy sztuki młodego bydła do 24 m-cy, jednak cielęta muszą przebywać w gospodarstwie nie mniej jak 6 m-cy. (Nie mogą być wcześniej sprzedane); płatność do owiec wymagane jest min. 10 matek w wieku powyżej 12 m-cy. płatność do kóz wymagane jest min. 5 szt. matek, w wieku powyżej 12 m-cy. Wszystkie te płatności wnioskowane są na jednym formularzu wniosku o płatność. Od 2015 r. przyznanie płatności bezpośrednich będzie zależało od spełnienia kryterium rolnika aktywnego. W rozumieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnik aktywny zawodowo to każdy beneficjent wsparcia bezpośredniego, który w roku 2014 otrzymał kwotę równoważną w złotych nie większą jak 5000 euro. Ponadto należy pamiętać, że minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha, a minimalny, deklarowany, kwalifikowany obszar gospodarstwa wyniesie więcej niż 1,0 ha fizycznego. Od bieżącego roku będzie nowa płatność płatność do zagajnika (zagajnik to jednorodna uprawa, sadzona ręką ludzką, wyłącznie w trzech gatunkach wierzba, brzoza i topola, utrzymywane maks. 10 lat, a po ich zbiorze grunt ma być przywrócony do dobrej kultury rolnej). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 16 marca do 15 maja. Zapraszam Państwa do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego, a także pomocy w wypełnianiu wniosków. Doradca rolniczy Wiesław Dudek PODR Boguchwała - biuro: budynek GS w Lubeni, I piętro. Opr. Wiesław Dudek fot. Patrycja Reszko

18 18 WIADOMOŚCI Z GMINY LUBENIA styczeń-luty 1/2015 GMINNY KLUB SPORTOWY START W Hali Sportowej Ośrodka Wypoczynkowego MARATON, 10 stycznia 2015 r., odbył się turniej piłki halowej o puchar prezesa Startu. W turnieju uczestniczyło sześć zespołów: Start Lubenia I, Start Lubenia II, Szarotka Rzeszów, Tytan Rzeszów, Zryw Straszydle, Aramix Niebylec. Poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca: 1. Zryw Straszydle, 2. Szarotka Rzeszów, 3. Aramix Niebylec, 4. Tytan Rzeszów, 5. Start Lubenia I, 6. Start Lubenia II. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Bartosz Wróbel (ZRYW Straszydle), najlepszym bramkarzem - Krzysztof Stach (ARAMIX Niebylec), natomiast najskuteczniejszym strzelcem został Mateusz Dec (SZAROTKA Rzeszów). Nagrody wręczył wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas. Opr. i fot. GKS START Lubenia FERIE W STRZYŻOWIE Zima oferuje wiele przeróżnych aktywności, z których mogą cieszyć się dzieci. W drugim tygodniu ferii zimowych od 10 do 13 lutego, 15. uczniów należących do Szkolnego Klubu Sportowego Szkoły Podstawowej w Lubeni wzięło udział w zajęciach sportowych organizowanych w obiektach Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie. Zajęcia odbywały się na lodowisku oraz basenie. Na lodowisku uczniowie szlifowali swoje umiejętności jazdy na łyżwach, opanowali sztukę utrzymywania równowagi. Spróbowali swoich sił w grach i zabawach doskonalących zdobyte umiejętności. Dużą przyjemnością były zabawy na basenie - pływanie, gra w piłkę ręczną, zjeżdżalnia. Pływanie to sport o wyjątkowo dobroczynnym wpływie na zdrowie, gdyż poprawia sylwetkę, stan układu krążenia i układu oddechowego. Zajęcia na basenie były tak świetnie zorganizowane, że nikomu nie chciało się wracać do domu. 12 lutego wszyscy uczestnicy zajęć sportowych próbowali swoich sił na kręgielni Kula w Rzeszowie. Zapoznali się z zasadami, techniką rzutu i sposobem przyznawania punktów. Gra spodobała się młodzieży zapewne dlatego, gdyż jest bardzo prosta. Ponadto nie przeszkadzają jej żadne warunki pogodowe, a każdy, bez względu na różne cechy fizyczne, może odnosić w niej sukcesy. Opr. i fot. Beata Pięta

19

20

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin rekrutacji uczestników projektu MY SAMODZIELNI realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI DO REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ.

OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI DO REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ. OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI DO REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ. IV EDYCJA BIS Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych

Program ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych Program ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu Jawornik-Mocne Partnerstwo-Lepsza Współpraca Realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jawornika na podstawie umowy Nr UDA-POKL. 07.03.00-12-123/10-00

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r.

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie Gmina Miejska Ostróda Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Ostróda, kwiecień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo