10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz"

Transkrypt

1 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz

2 W latach Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i Szczawinie pozyskały do budżetu Gminy Zgierz środki pomocowe na łączną kwotę ,05 zł. Zrealizowano 41 projektów o wartości ,28 zł.

3 Projekt pn. Podniesienie atrakcyjności Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Remont domków kempingowych na terenie GOK, budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Okres realizacji projektu: 2006 r. Wartość projektu: ,27 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

4 Projekt pn. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e-administracji. Zakup komputerów, elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny, budowa sieci komputerowej i serwerowni w Urzędzie Gminy Zgierz. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,99 zł. Kwota dofinansowania: ,35 zł.

5 Projekt pn. Jestem Królem Waszym nie wymyślonym, ani malowanym. Realizator: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów powiązane z wiedzą o patronie szkoły. Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,00 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

6 Projekt pn. Organizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rosanów w celu pobudzenia aktywizacji i integracji społeczeństwa lokalnego. Budowa boiska w Rosanowie. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,60 zł. Kwota dofinansowania: ,17 zł.

7 Projekt pn. Otwórz drzwi - świat jest dla Ciebie. Półkolonie dla 40 dzieci z terenu gminy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 2008 r. Wartość projektu: ,76 zł. Kwota dofinansowania: ,76 zł.

8 Projekt pn. Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro. Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Różne kursy umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, wiedzy z zakresu umiejętności interpersonalnych, doradztwo zawodowe. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: corocznie od 2008 r. Łączna wartość projektu: ,88 zł. Łączna kwota dofinansowania: ,14 zł.

9 Projekt pn. Komputer - twoja szansa. Kurs komputerowy dla 50 mieszkańców gminy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,28 zł. Kwota dofinansowania: ,28 zł.

10 Projekt pn. Komputer - nowe możliwości. Kurs komputerowy dla 40 mieszkańców gminy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 2009 r. Wartość projektu: ,34 zł. Kwota dofinansowania: ,34 zł.

11 Projekt pn. Pamięć o historii naszą siłą. Widowisko historyczne upamiętniające obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 2009 r. Wartość projektu: ,15 zł. Kwota dofinansowania: ,15 zł.

12 Projekt pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społeczno-ekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich. Remont Szkoły Podstawowej w Białej, budowa boiska sportowego, zorganizowanie centrum multimedialnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,24 zł. Kwota dofinansowania: ,19 zł.

13 Projekt pn. Możesz więcej. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP Biała, SP Besiekierz Rudny, SP Dąbrówka Wielka, ZSG Gieczno, ZSG Słowik, ZSG Grotniki. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,11 zł. Kwota dofinansowania: ,11 zł.

14 Projekt pn. Stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno- Kulturalnej i Sportowej we wsi Gieczno. Remont, rozbudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,47 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

15 Projekt pn. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla OSP w Białej. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla OSP w Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Okres realizacji projektu: 2010 r. Wartość projektu: ,37 zł. Kwota dofinansowania: ,54 zł.

16 Projekt pn. Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej, rekreacyjnej i sportowej we wsi Szczawin przy ZSG w Szczawinie. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSG Szczawin. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2010 r. Wartość projektu: ,10 zł. Kwota dofinansowania: ,18 zł.

17 Projekt pn. Majowa integracja. Gminna impreza integracyjna - majówka w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 2010 r. Wartość projektu: ,39 zł. Kwota dofinansowania: ,39 zł.

18 Projekt pn. Pokieruj swoim życiem!. Kurs prawa jazdy kat. C oraz szkolenie z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych dla 15 mieszkańców. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 2010 r. Wartość projektu: ,34 zł. Kwota dofinansowania: ,34 zł.

19 Projekt pn. Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie. Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,27 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

20 Projekt pn. Organizacja Centrum Kultury we wsi Ustronie. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ustronie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2011 r. Wartość projektu: ,73 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

21 Projekt pn. Komputer - twój pomocnik. Kurs z podstaw obsługi komputera dla 13 niezatrudnionych mieszkańców. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 2011 r. Wartość projektu: ,21 zł. Kwota dofinansowania: ,21 zł.

22 Projekt pn. Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Jedlicze A. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2012 r. Wartość projektu: ,61 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

23 Projekt pn. Przygotowanie i wydruk przewodnika turystycznego po Gminie Zgierz. Przygotowanie i wydruk przewodnika turystycznego po Gminie Zgierz. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2012 r. Wartość projektu: ,00 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

24 Projekt pn. Wrześniowa historia gminy Zgierz - rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko historyczne. Widowisko historyczne upamiętniające bitwę z września 1939 r., rajd szlakiem wydarzeń wojennych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2012 r. Wartość projektu: ,25 zł. Kwota dofinansowania: ,25 zł.

25 Projekt pn. Indywidualność siłą. Zajęcia edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów kl. I- III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,00 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

26 Projekt pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSG w Grotnikach. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,25 zł. Kwota dofinansowania: ,15 zł.

27 Projekt pn. Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze, gmina Zgierz. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaniej Górze. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2013 r. Wartość projektu: ,21 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

28 Projekt pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup opraw oświetleniowych i krzeseł, nasadzenia krzewów na terenie wokół świetlicy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2013 r. Wartość projektu: ,24 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

29 Projekt pn. Lokalny lider w ekomuzeum - wyjazd studyjny do LGD Fundacja Biebrzańska. Wyjazd studyjny dla sołtysów i członków rad sołeckich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2013 r. Wartość projektu: ,20 zł. Kwota dofinansowania: ,35 zł.

30 Projekt pn. Młodzi do dzieła! wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny. Wyjazd dla młodzieży z terenu gminy aktywnie działającej w organizacjach. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2014 r. Wartość projektu: ,60 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

31 Projekt pn. Smaki tradycji - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny. Wyjazd dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2014 r. Wartość projektu: ,60 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

32 Projekt pn. Świat dziecka. Dostosowanie i doposażenie 9 oddziałów przedszkolnych w Gminie Zgierz. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: 2014 r. Wartość projektu: ,00 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

33 Projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Rosanowie, Gmina Zgierz. Budowa świetlicy wiejskiej w Rosanowie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: 2014 r. Wartość projektu: ,00 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

34 Projekt pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach w Gminie Zgierz. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Okres realizacji projektu: r. Wartość projektu: ,91 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł.

35 Dziękuję za uwagę.

Najważniejsze wydarzenia. 2010 roku. w Gminie Zgierz

Najważniejsze wydarzenia. 2010 roku. w Gminie Zgierz Najważniejsze wydarzenia 2010 roku w Gminie Zgierz 5 grudnia 2010 r. w II turze wyborów samorządowych Zdzisław Rembisz został ponownie wybrany Wójtem Gminy Zgierz W wyniku wyborów samorządowych 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Tu warto mieszkać i inwestować!

Tu warto mieszkać i inwestować! Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach wraz z wyposażeniem. W budynku funkcjonują: świetlica środowiskowa z pracownią komputerową, Izba Regionalna oraz

Bardziej szczegółowo

REDA I N W E S T Y C J E

REDA I N W E S T Y C J E REDA I N W E S T Y C J E 2006-2010 1 REDA W DOBRYM OTOCZENIU Reda to miasto położone w pobliżu Gdyni i Gdańska, w malowniczej pradolinie rzeki Redy i Łeby. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, tereny

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Szanowni Państwo, Gmina Tarczyn pięknieje, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, łącząc w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Lista REALIZOWANYCH projektów w latach 2012-2015 w Gminie Aleksandrów Kujawski

Lista REALIZOWANYCH projektów w latach 2012-2015 w Gminie Aleksandrów Kujawski Lista REALIZOWANYCH projektów w latach 2012-2015 w Gminie Aleksandrów Kujawski lp Rok płatn osci 1. 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia I Kompetencji W Regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa Gmina Rabka-Zdrój w liczbach: 17, 3 tys. mieszkańców Oświata : 7 przedszkoli i punktów przedszkolnych 3 szkoły podstawowe 3 zespoły szkół 1 gimnazjum

Bardziej szczegółowo

III. STRATEGIA DZIAŁANIA. Rozwój dochodowego rolnictwa oraz mikro, małej i średniej przedsiębiorczości

III. STRATEGIA DZIAŁANIA. Rozwój dochodowego rolnictwa oraz mikro, małej i średniej przedsiębiorczości III. STRATEGIA DZIAŁANIA 1. OBSZARY STRATEGICZNE OBSZAR I. Rozwój dochodowego rolnictwa oraz mikro, małej i średniej przedsiębiorczości OBSZAR II. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego OBSZAR

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy,

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy, Miesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 12 (52) grudzień 2013 r. nakład 800 egz., ISSN 2080 1149 Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy, Ubiegły rok był dla Gminy Krasnosielc bogaty w realizację różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej 1 WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej zaczęła się w 1951 roku, od porozumienia Francji, Niemiec,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW

PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW Spis treści 1.Metodologia Tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieraków.. str.3 2.Obszar i Czas Realizacji Planu...str.4 3.Charakterystyka sołectwa Sieraków..str.5 3.1.Rys

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat Sokołowski Ceranów Kosów Lacki Sterdyń Sabnie Jabłonna Lacka Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski Repki Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat SOKOŁOWSKI Szanowni Państwo, za nami 10 lat członkostwa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

A. STREFA GOSPODARCZA

A. STREFA GOSPODARCZA III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO

WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO VI. WPŁYW REALIZACJI NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO Różnica skali Objęty Strategią region gąbińsko włocławski reprezentuje zaledwie niewielki fragment potencjału regionu poziomu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze:

Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze: 15.12.2013 Dane teleadresowe: Urząd Gminy Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy tel. 16 6310126 e-mail:ug@ strona internetowa: Facebook: www.facebook.com/gminawielkieoczy Przygotowanie: Centrum

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU

Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU Analiza dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE DO 2015 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE Pierwszy gminny dokument o charakterze strategicznym Przyjęta została w maju 2007 r. Opracowana została

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo