Analiza sprzedaży dla sklepów sportowych za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza sprzedaży dla sklepów sportowych za okres 2013.06 2014.06"

Transkrypt

1 Analiza sprzedaży dla sklepów sportowych za okres

2 Planowanie asortymentu w sklepie internetowym to kluczowy proces dla biznesowego powodzenia całego przedsięwzięcia. Co więcej, są to decyzje wymagające solidnego przygotowania oraz powinny być odzwierciedleniem przyjętej strategii biznesowej, co do zakresu oferowanych produktów, logistyki sklepu czy choćby metod obsługi reklamacji produktów. Często dobór asortymentu jest mylony z promowaniem go na przykład poprzez pozycjonowanie produktów, porównywarki cenowe prowadzenie kampanii AdWords. Niezadowalającą sprzedaż zazwyczaj wiąże się z niewystarczającym wypromowaniem produktów bez wnikania czy rzeczywiście jest zainteresowanie oferowanymi produktami na szerokim rynku. Dlatego warto zrobić krok wstecz i wrócić do momentu, kiedy po raz kolejny przychodzi właścicielowi sklepu zdecydować Co takiego zaproponuję swoim klientom? oraz Czy rzeczywiście są tym zainteresowani?. Planowanie asortymentu powinno opierać się na chłodnej kalkulacji i analizie popytu. Analizowane dane Niniejsza analiza zawiera charakteryzuje się podejściem od ogółu do szczegóły. Rozpoczynamy od analizy branży Sport i turystyka, przyglądamy się poszczególnym kategoriom wchodzącym w jej skład, sezonom, kiedy jest najwyższa sprzedaż, trendom odnośnie zmiany cen. Następnie podobną analizę wykonujemy na wybranych podkategoriach aż docelowo dojdziemy do poziomu producentów i konkretnych modeli produktów. Przygotowując poniższe zestawienie wybraliśmy i przeanalizowaliśmy 8,5 mln ofert w okresie od ponad 4,5 tys. sklepów. Przeanalizowane sklepy uzyskały łącznie 205 mln zł przychodu w ramach samej branży Sport i Turystyka. Wyniki sprzedażowe branży Największe przychody przynoszą sklepom takie kategorie jak: Siłowania i fitness (36% wszystkich przychodów w ramach analizowanej branży), Rowery i akcesoria (17%), Turystyka (14%) oraz Sporty drużynowe (9%). Największa konkurencja panuje w kategorii Wędkarstwo (22% wszystkich ofert i niecałe 16% wszystkich sprzedanych sztuk pochodzi z tej kategorii). Wśród kupujących największa popularność i liczba odwiedzin przypada odpowiednio dla Rowerów i akcesoriów (22% wszystkich odwiedzin), Siłowni i fitness (21%) oraz Turystyce 16%.

3 Sezonowość wybranych kategorii Do dalszej analizy wybrano 4 kategorie przynoszące największe przychód. Poniższe zestawienie prezentuje okresy najwyższych i najniższych sprzedaży, liczby ofert czy osiągniętych przychodów w ramach poszczególnych kategorii: Dla Siłowni i fitness okres najwyższej sprzedaży przypada na listopad kwiecień. Dla Rowerów i Akcesoriów najwyższa sprzedaż przypada od marca do sierpnia Dla Sportów Drużynowych obserwuje się w miarę równomierną sprzedaż w ciągu całego roku. Zauważalny wzrost sprzedaży jest w grudniu a spadek w okresie styczeń - luty. Dla Turystyki okres najwyższej sprzedaży przypada na okres maj-wrzesień oraz istotny wzrost notuje się również w grudniu Zmiany Cen wybranych kategorii W poniższym zestawieniu wzięto pod uwagę średnią cenę ofert, czyli wszystkich wystawionych asortymentów zarówno luksusowych jak i z niższej półki. Dla porównania zestawiono ją ze średnią ceną transakcyjną, czyli ceną, która wynika z zawartych transakcji kupna sprzedaży na rynku e-commerce. Wszystkie badane kategorie mają niższą średnią cenę transakcyjną od średniej ceny ofert. Oznacza to, że najczęściej sprzedają się online towary z niższej i średni półki cenowej. Dla kategorii Siłownia i fitness obserwujemy zauważalny wzrost ceny transakcyjnej w sezonie (listopad-kwieceni). Średnia cena ofert utrzymywała się na regularnym poziomie do lutego 2014 roku. W kolejnych miesiącach obserwujemy regularny i zauważalny spadek cen łącznie już o 27%. Najprawdopodobniej oznacza to zmianę asortymentu w większości sklepów online

4 na tańszy. Natomiast dla kategorii Rowery i akcesoria wzrost cen transakcyjnych następuje bezpośrednio przed sezonem i na jego początku (styczeń-maj) a następnie aż do listopada obserwujemy systematyczny spadek cen. Średnia cena ofert utrzymuje się na regularnym poziomie, co oznacza utrzymanie dotychczasowego rodzaju asortymentu w ofercie sklepów. Średnia cena transakcyjna dla kategorii Sporty Drużynowe osiąga maksimum w okresie lipieclistopad a minimum w okresie grudzień-luty. Dla kategorii Turystyka najwyższe ceny transakcyjne przypadają na okres czerwiec-sierpień. Następnie aż do grudnia można zaobserwować regularny spadek cen. Przegląd kategorii Siłownia i fitness Do dalszej analizy wybrano 4 podkategorie przynoszące największy przychód w ramach kategorii Siłownia i fitness. Suplementy i odżywki to podkategoria przynosząca najwyższe przychody w ramach kategorii Siłownia i fitness. Jest to zarazem podkategoria skupiająca największą konkurencję (53% wszystkich ofert). Średnia cena transakcyjna 74 zł utrzymuje się z niewielkimi zmianami praktycznie przez cały rok. Największa sprzedaż asortymentu jest zauważalna w okresie styczeń-marzec. Podkategoria fitness przynosi blisko 21% wszystkich przychodów. Najwyższa sprzedaż jest notowana od listopada do marca. Wtedy również rośnie średnia cena transakcyjna aż do poziomu 197 zł. Natomiast średnia cena ofert regularnie spada przez cały badany okres (łączny spadek wynosi już ponad -32% w porównaniu z czerwcem 2013r). Oznaczać to może zarówno obniżkę cen jak i systematyczne dostosowanie oferty sklepów do zainteresowania e-klientów. Warto zaznaczyć, że średnia cena ofert wciąż jest blisko 6-krotnie wyższa niż średnia cena transakcyjna. Podkategoria Siłownia jest najbardziej popularna w okresie jesienno-zimowym i największą sprzedaż notuje w okresie listopad-marzec. Średnia cena transakcyjna jest stabilna w ciągu całego roku i oscyluje wokół 153 zł. Podobnie jak dla podkategorii Fitness średnia cena ofert systematycznie spada w badanym okresie (w porównaniu z poprzednim czerwcem odnotowano -39% spadek). Wnioski są tu również podobne sklepy wycofują się ze sprzedaży online droższe towary. Odzież i Obuwie związane z kategorią Siłownia i fitness odnotowuje najwyższą sprzedaż w grudniu. Co ciekawe kulminacyjny miesiąc pod względem ilości ofert na rynku przypada na styczeń i zapewne jest związany z pozbywaniem się przez sklepy kolekcji z właśnie zakończonego roku. Jednak sprzedaż w tym okresie nie jest zbyt wysoka (spadek sprzedaży o 14% w porównaniu do grudnia). Oznacza to, że najkorzystniej można organizować wyprzedaż kolekcji jeszcze w grudniu. Średnia cena transakcyjna jest najwyższa w okresie październik-

5 styczeń (wzrost do 60zł) po tym okresie cena spada i utrzymuje się na poziomie 53 zł. Średnia cena ofert jest stabilna i oscyluje w ciągu całego roku w okolicach 77zł. Oferowany asortyment jest wiec bardzo dobrze dobrany do sprzedaży online. Przegląd kategorii Rowery i Akcesoria Do dalszej analizy wybrano 4 podkategorie przynoszące największy przychód w ramach kategorii Rowery i akcesoria. Najpopularniejszą podkategorią są Części, które przynoszą 36% przychodów a zarazem stanowią 37% wszystkich ofert, co wskazuje na istotną konkurencję. Najwyższa sprzedaż jest rejestrowana w okresie marzec-sierpień a najniższa listopad-luty. Średnia cena ofert systematycznie spada z poziomu 172zł w czerwcu 2013r do poziomu 149zł w czerwcu 2014r. Średnia cena transakcyjna jest stabilna w ciągu całego roku i oscyluje wokół kwoty 68zł. Akcesoria to równie przychodowa kategoria dająca 34% udział przychodach Rowery i Akcesoria przy niewiele ponad 22% udziale w liczbie ofert. Podkategoria ta jest wiec znacznie mniej konkurencyjna niż Części. Akcesoria notują wysoką sprzedaż w miesiącach marzecsierpień. Średnia cena ofert jest stabilna w ciągu całego roku, choć od początku 2014r notuje się systematyczny spadek z poziomu 130zł do 116zł w czerwcu. Najwyższy wzrost cen transakcyjnych jest notowany poza sezonem w okresie grudzień-styczeń do kwoty 78zł. W pozostałych miesiącach cena transakcyjna oscyluje w okolicach 70zł. Rowery stanowią 14% udział w przychodach sklepów. Wysoka sprzedaż jest notowana w okresie zbliżonym do Akcesoriów, czyli marzec-sierpień, przy czym wiele wskazuje na to, że najwyższy poziom sprzedaży przepadł w 2014 na maj (w czerwcu sprzedaż spadła o 24%). Średnia cena ofert utrzymuje się w ciągu całego roku na stabilnym poziomie w okolicach zł. Natomiast średnia cena transakcyjna w okolicach 662 zł. Oznacza to, że najczęściej sprzedają się online rowery z niższej półki cenowej. Odzież związana z rowerami stanowi 8% udział w przychodach sklepów przy 16% udziale w ofertach. Oznacza to, że w porównaniu do podkategorii Rowery przynoszą dwa razy mniejszy przychód przy jednocześnie dwa razy większej konkurencji. Najwyższa sprzedaż podobnie przypada na okres marzec-wrzesień. Średnia cena ofert jest stabilna w ciągu całego roku w okolicach 104 zł a średnia cena transakcyjna w okolicach 68 zł. W zestawieniu rok do roku w czerwcu 2014 cena wzrosła o 4%.

6 Przegląd kategorii Turystyka Do dalszej analizy wybrano 2 podkategorie przynoszące największy przychód w ramach kategorii Turystyka. Pozostałe podkategorie przynoszą niewielki przychód nieprzekraczający progu 4%. Akcesoria turystyczne to zdecydowany lider całej kategorii. Stanowi 48% udział w przychodach sklepów, ale wiąże się to z bardzo dużą konkurencją ponad 45% wszystkich ofert pochodzi właśnie od badanej podkategorii. Sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie praktycznie przez cały rok z wyraźnym ożywieniem w okresie maj-sierpień oraz w grudniu. Średnia cena ofert jest bardzo stabilna i oscyluje na poziomie 106 zł w ciągu całego roku. Podobnie średnia cena transakcyjna, która kwota to najczęściej 71 zł. Odzież jest drugą podkategorią przynoszącą najwyższe przychody, jednak ponad 4-krotnie mniejsze niż Akcesoria turystyczne (11% udział). Wysoka sprzedaż przypada na okres od sierpnia do lutego z kulminacyjnym punktem w grudniu. Średnia cena ofert jest stabilna w ciągu badanego okresu i oscyluje w okolicach kwoty 152 zł. Średnia cena transakcyjna wzrasta w sezonie do 77 zł-78 zł. Poza sezonem natomiast oscyluje w granicach 66 zł. Przegląd kategorii Sporty drużynowe Do dalszej analizy wybrano 2 podkategorie przynoszące największy przychód w ramach kategorii Sporty drużynowe. Pozostałe podkategorie przynoszą niewielki przychód nieprzekraczający progu 4%.

7 Niekwestionowanym liderem jest kategoria Piłka nożna, która stanowi 85% udział w przychodach sklepów a zarazem stanowi 82% wszystkich ofert, czyli konkurencja jest tu olbrzymia. Wysoka sprzedaż utrzymuje się praktycznie cały rok. Jedynymi miesiącami, gdzie odnotowano niewielkie obniżenie poziomu sprzedaży to październik-listopad oraz styczeń-luty. Średnia cena ofert jest bardzo stabilna w ciągu całego roku i oscyluje w okolicy 152 zł. Średnia cena transakcyjna notuje dwa najwyższe okresy (sierpień i marzec) gdzie osiąga kwotę 108 zł w pozostałych miesiącach cena spada a najniższą kwotę odnotowuje w grudniu 92 zł. Niewielki, ale zauważalny udział w sprzedaży ma również Siatkówka (6%). Dostęp do asortymentu (liczba ofert) jest możliwy praktycznie cały rok, jednak zauważalną sprzedaż odnotowano w okresie od marca do sierpnia. Dodatkowo wysoki wzrost sprzedaży notuje się również w grudniu. Średnia cena ofert rośnie do października osiągając poziom 135 zł a następnie spada do marca osiągając poziom 101 zł. Wysoka średnia cena transakcyjna występuje w okresie październik listopad (102 zł) w pozostałych miesiącach oscyluje w okolicach 80 zł. Podsumowanie Przedstawiona analiza to zaledwie wstęp do dogłębnych badań nad doborem asortymentu na bieżący i następny sezon. Eksperci Loopa.eu przygotowują pełne analizy dla sklepów zainteresowanych poszerzeniem swojego asortymentu opierając się na realnych transakcjach zawartych przez setki lub tysiące sklepów internetowych. Podstawowe korzyści, jakie otrzymuje sklep decydując się na taką analizę to: Zbudowanie kompletnego planu wejścia w nową branżę/kategorię dopasowanego do potrzeb i możliwości konkretnego sklepu Dostarczenie profesjonalnej oceny potencjału sprzedaży i analiza ryzyka dla poszczególnych grup produktów / podkategorii Dostarczenie rocznej analiza trendów sprzedaży (zmiany dla liczby sprzedanych sztuk, przychodu, wyszukiwania kupujących, cen) Opracowanie bieżącej analizy popytu dla konkretnych modeli produktów Wykonanie unikalnej analizy konkurencji: koncentracja na branży, kategorii, badanie zależności przychód a ocena sklepu, przychód a szerokość asortymentu, przychód a popularność asortymentu Przeprowadzenie warsztatu w celu omówienia wyników prac Głównym zadaniem przeprowadzonych analiz jest przede wszystkim zwiększenie sprzedaży i zysku sklepów internetowych w myśl zasady:

8 Z kim współpracowali eksperci Loopa.eu Zapraszamy do współpracy: Strona WWW: Blog z przykładowymi analizami: Adres

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

E-commerce. w Polsce 2009

E-commerce. w Polsce 2009 E-commerce w Polsce 2009 Raport przygotowany przez Praktycy.com Czerwiec 2009 Spis treści Wstęp 3 1. Charakterystyka sklepów 5 1.1 Charakterystyka polskiego rynku e-commerce na tle innych rynków 5 1.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-0-1 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2010 r. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym. rednet Consulting

Grudzień 2010 r. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym. rednet Consulting Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym r. rednet Consulting Siedziba Spółki Wiśniowy Business Park (Budynek C) ul. 1-go Sierpnia 6a 02-134 Warszawa tel: (+48 22) 318

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-1-8 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

dla RAPORT M-COMMERCE W PRAKTYCE 2013 wrzesień 2013 stro

dla RAPORT M-COMMERCE W PRAKTYCE 2013 wrzesień 2013 stro dla RAPORT M-COMMERCE W PRAKTYCE 2013 wrzesień 2013 stro SPIS TREŚCI: 1. Rynek m-commerce w Polsce i na świecie 5 1.1. M-commerce w USA 5 1.2. Handel mobilny w Europie 7 10 1.3. Charakterystyka polskiego

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015 Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015 Podsumowanie wyników badania panelowego dla efektu ROPO wśród konsumentów kupujących on/off-line. Realizacja badania: Patronat branżowy: Patronat zasięgowy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

Analiza wejścia w nowy asortyment

Analiza wejścia w nowy asortyment Analiza wejścia w nowy asortyment Zaproszenie do współpracy Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy partnerskiej z portalem Loopa.eu zbudowanym przez firmę Intellive. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Zaufanie jako podstawa w e-commerce

Zaufanie jako podstawa w e-commerce Październik 2010 E Zaufanie jako podstawa w e-commerce Raport Ceneo i Bankier.pl Partnerzy raportu: Raport: Zaufanie jako podstawa w e-commerce 1 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie... 3 1. Cel badania... 4 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCJI SERWIS RABATOWY Gliwice, maj 2011 r. Opracował:, Gliwice ul. Kopernika 99/6 2 SPIS TREŚCI I EXECUTIVE SUMMARY... 4 II ANALIZA STRATEGICZNA... 5 II.1 ANALIZA SWOT...5 II.2

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1 Strona1 Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim Strona2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Determinanty rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce... 6 1. Determinanty naturalne i ekologiczne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 NOWY TARG, 21 marzec 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek obiektów konferencyjnych

Raport Rynek obiektów konferencyjnych temat numeru Partner wydania: Rynek obiektów konferencyjnych w Polsce 2014 raport. Część I Tekst: salebiznesowe.pl // Rodzimy rynek konferencyjny przeszedł w ostatnich latach ogromną przemianę. Bardzo

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 2014 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAPORT E-MAIL MARKETING Partnerzy Wydawca Optymizm na rynku jest duży. Czy uzasadniony? Około 127 milionów

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport A Page head sequamco Spis treści Key contact: Direct line: E-mail: Body copy + XXX XXX

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

raport e-commerce listopad 2010 Partnerzy

raport e-commerce listopad 2010 Partnerzy raport e-commerce listopad 2010 Partnerzy spis treści 5 Ranking sklepów internetowych Money.pl i Wprost 27 Gotówka z wirtualnego portfela 11 E-commerce dźwignią handlu 33 Dostawa wieńczy sprzedaż 17 Platformy

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Streszczenie: Słowa kluczowe: 1 Wprowadzenie

Tytuł: Streszczenie: Słowa kluczowe: 1 Wprowadzenie Tytuł: Analiza rozkładu cen produktów oraz polityk cenowych sklepów internetowych Streszczenie: Od kilku lat sukcesywnie rośnie rynek internetowej sprzedaży produktów. Ze względu na swoją charakterystykę,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Methods of Demand Forecasting and Inventory Management in Polish Internet Shops Results of Research

Methods of Demand Forecasting and Inventory Management in Polish Internet Shops Results of Research MPRA Munich Personal RePEc Archive Methods of Demand Forecasting and Inventory Management in Polish Internet Shops Results of Research Grzegorz Chodak and Lukasz Latus Wroc law University of Technology,

Bardziej szczegółowo