Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net"

Transkrypt

1 Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

2 Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie... 7 Województwo lubelskie... 8 Województwo lubuskie... 9 Województwo łódzkie Województwo małopolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo śląskie Województwo świętokrzyskie Województwo warmińsko-mazurskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie ANALIZA MIAST Łódź Opole Toruń Lublin Kraków Gdańsk Kielce Poznań Legnica Olsztyn Rzeszów Szczecin Katowice Strona 1

3 Warszawa Białystok Bydgoszcz Zielona Góra Jelenia Góra Gorzów Wielkopolski PODSUMOWANIE Strona 2

4 WSTĘP Ustalenie ceny za korepetycje nigdy nie należało do łatwego zadania. Użytkownicy naszego serwisu nie wiedzą dokładnie jak kalkulować tę wartość. Na jednej szali stawiają swój zarobek, na drugiej zaś zainteresowanie lekcjami przy konkretnej cenie. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż cenę ustala się nie tylko w oparciu o własne koszty i popyt na usługi, ale także w oparciu o średnie ceny konkurencji w swoim najbliższym otoczeniu. Dlatego też przygotowaliśmy raport z cen, które w poprzednim roku szkolnym widniały w naszym serwisie. Strona 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU Braliśmy pod uwagę ceny użytkowników, którzy dodali ogłoszenie nie wcześniej niż lub dodał ogłoszenie wcześniej, ale logował się do serwisu po Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę ceny w przedziale <10 ; 400> za 60 min. zajęć. W przypadku, jeśli użytkownik podawał przedział cenowy, dla uproszczenia obliczeń braliśmy pod uwagę średnią arytmetyczną tego przedziału. Do analizy wzięliśmy ceny 10 najpopularniejszych przedmiotów, to jest: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii i muzyki. Analizy dokonano na cenach korepetycji i wyliczono następujące wskaźniki: średnią arytmetyczna, standardowe, medianę oraz kwartyle Q1 i Q3. Jak kształtowały się ceny korepetycji z powyższych przedmiotów w danym województwie, a jak w największych miastach Polski? ANALIZA WOJEWÓDZTW Wartość wskazuje, ile średnio korepetytorzy chcą otrzymywać za prowadzenie 60 minut lekcji z danego przedmiotu w konkretnym województwie. Średnio ceny z poszczególnych przedmiotów w województwach zawierają się w przedziałach: język polski: 29,62 42,84 zł język angielski: 34,57 46,97 zł język niemiecki: 32,90 46,88 zł język hiszpański: 37,64 47,26 zł język francuski: 33,00 47,50 zł matematyka: 30,69 44,63 zł fizyka: 34,12 50,47 zł chemia: 30,90 44,71 zł

5 biologia: 31,50 45,69 zł muzyka: 34,08 55,15 zł Strona 4 j polski matematyka j. angielski j. niemiecki j. hiszpański j. francuski fizyka chemia biologia muzyka dolnośląskie 35,07 35,64 41,31 41,36 43,12 40,77 41,05 39,78 42,33 44,52 kujawsko-pomorskie 33,55 34,47 37,48 36,90 40,31 37,88 45,65 35,31 36,09 40,65 lubelskie 30,90 35,30 37,85 36,34 39,24 37,93 43,07 34,67 36,86 37,57 lubuskie 32,51 31,85 37,50 35,60 42,95 33,00 35,45 34,51 31,50 34,08 łódzkie 34,62 34,36 39,37 39,57 40,07 39,48 39,38 34,64 36,44 43,99 małopolskie 33,80 34,32 38,68 39,78 41,89 39,84 39,36 36,17 38,38 43,92 mazowieckie 42,84 44,63 46,97 46,88 47,26 47,50 50,47 44,71 45,69 55,15 opolskie 31,99 31,74 38,56 39,97 38,76 36,60 34,12 34,18 40,96 37,42 podkarpackie 32,12 31,76 34,57 32,90 37,64 35,24 38,78 31,91 34,39 40,68 podlaskie 29,62 30,96 36,05 38,88 39,12 35,47 39,94 32,01 34,88 43,74 pomorskie 37,23 35,22 40,21 40,57 42,94 42,39 40,10 37,11 39,14 47,46 śląskie 34,37 35,13 36,56 39,32 40,33 37,87 41,26 37,54 36,72 44,22 świętokrzyskie 32,77 36,14 37,61 38,44 42,26 42,09 44,62 35,43 38,69 40,26 warmińskomazurskie 29,68 32,32 43,20 35,91 40,26 36,96 38,41 30,90 32,21 46,67 wielkopolskie 38,29 36,60 39,93 39,68 41,69 39,32 42,69 38,26 40,71 44,37 zachodniopomorskie 35,74 38,04 41,25 39,57 42,33 41,90 43,82 37,70 41,23 44,29 W tabeli powyżej przedstawiono w skali 2-kolorowej wartość średniej z danego przedmiotu w poszczególnych województwach. Na biało zaznaczono wartości najniższe, natomiast wyższą średnią zaznaczono kolorem niebieskim czym intensywniejszy, tym wyższa. Jak można zauważyć średnie z takich przedmiotów jak język polski i chemia, a także matematyka są zaznaczone na kolor najjaśniejszy. Wyraźnie wyróżnia się także najciemniejszy kolor w prawie całym województwie mazowieckim. Najniższą średnią ze wszystkich analizowanych przedmiotów we wszystkich województwach osiągnęły zajęcia z języka polskiego w województwie podlaskim, natomiast najwyższą zajęcia z muzyki w mazowieckim. Wynika z tego, że korepetytorzy prowadzący zajęcia z muzyki osiągają średnio o 1,85 razy więcej przychodu z 1 lekcji korepetycji niż uczący języka polskiego w podlaskim. Spore różnice widać także w cenach korepetycji z poszczególnych przedmiotów w województwie warmińsko-mazurskim. Wydawać by się mogło, że ceny za lekcje będą relatywnie niskie (porównując do innych województw), to jednak koszt niektórych przedmiotów jest bardzo

6 wysoki. Za lekcje muzyki trzeba zapłacić średnio 46,67 zł, co plasuje to województwo na 3 miejscu w rankingu najdroższych lekcji muzyki w Polsce. Podobnie jest z muzyką w pomorskim i fizyką w podlaskim. Kolejnym wskaźnikiem, który przeanalizowano jest standardowe. Po analizie można stwierdzić, iż w województwie świętokrzyskim zanotowano najwyższe wartości odchylenia, w szczególności dotyczy to biologii i fizyki. Tak naprawdę, to ceny tych właśnie przedmiotów są najbardziej zróżnicowane ze wszystkich analizowanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż cena lekcji fizyki jest dość wysoka, a w zestawieniu z dużą wartością odchylenia standardowego widać, że niektóre zajęcia mogą uczniów słono kosztować. Tylko w województwie warmińsko-mazurskim ceny za konkretne przedmioty nie są tak mocno zróżnicowane. Nawet standardowe cen z fizyki i biologii nie osiąga tu dużych wartości. Najmniej waha się cena za lekcje języka francuskiego. Średnia jest dość stabilna we wszystkich województwach. Strona 5 Dane zostały opracowane dla każdego przedmiotu w danym województwie. Na wykresach oznaczono średnią cenę, jakiej oczekują korepetytorzy za godzinę zegarową zajęć z 10 najpopularniejszych przedmiotów. Dla lepszego obrazu możliwych rozpiętości cenowych wyliczono również jedną z miar zmienności jaką jest standardowe. Dzięki temu można zauważyć jak kształtują się średnie ceny, ale także jak mocno niektóre ceny odbiegają od średniej. Kolejnymi wartościami jakie zostały zaprezentowane są takie wskaźniki jak kwartyle. Kwartyl Q1 określa cenę lekcji, poniżej której tylko 25% korepetytorów z danego przedmiotu oferuje swoje usługi, natomiast 75% oferuje ceny powyżej tej kwoty. Mediana, czyli kwartyl 2 (Q2) określa wartość środkową, przeciętną, czyli cenę zajęć, poniżej której połowa korepetytorów jest w stanie poprowadzić lekcję, a połowa żąda kwoty wyższej niż przeciętna. Natomiast kwartyl 3 (Q3) określa cenę, poniżej której aż 75% nauczycieli jest w stanie poprowadzić lekcje za tę kwotę, a tylko 25% chce więcej. Dzięki temu można określić, w jakiej grupie znajduje się dany użytkownik i czy jest konkurencyjny cenowo proponując określoną cenę w danym województwie za 1 z 10 najpopularniejszych przedmiotów.

7 Województwo dolnośląskie województwo dolnośląskie 43,12 44,52 41,31 41,36 40,77 41,05 42,33 39,78 35,07 35,64 28,13 21,06 21,79 22,15 15,49 16,81 13,79 14,91 11,48 11,71 Strona 6 województwo dolnośląskie

8 Województwo kujawsko-pomorskie województwo kujawsko-pomorskie 45,65 40,31 40,65 37,48 36,90 37,88 33,55 34,47 35,31 36,09 25,48 18,38 17,59 14,32 15,59 14,72 14,29 12,66 12,24 12,00 Strona 7 województwo kujawsko-pomorskie

9 Województwo lubelskie województwo lubelskie 35,30 43,07 37,85 39,24 36,34 37,93 34,67 36,86 37,57 30,90 26,31 17,30 16,91 17,50 18,02 19,45 8,19 13,01 11,11 6,87 Strona 8 województwo lubelskie

10 Województwo lubuskie województwo lubuskie 42,95 37,50 35,60 35,45 32,51 31,85 33,00 34,51 34,08 31,50 18,72 15,52 12,41 12,99 12,39 11,19 12,27 9,17 7,73 7,31 Strona 9 województwo lubuskie

11 Województwo łódzkie województwo łódzkie 43,99 39,37 39,57 40,07 39,48 39,38 34,62 34,36 34,64 36,44 20,77 23,07 13,99 15,24 16,24 16,87 11,11 11,14 12,03 11,87 Strona 10 województwo łódzkie

12 Województwo małopolskie województwo małopolskie 43,92 41,89 38,68 39,78 39,84 39,36 38,38 33,80 34,32 36,17 21,65 23,14 19,02 18,69 14,19 15,46 14,75 14,57 11,02 11,81 Strona 11 województwo małopolskie

13 Województwo mazowieckie 6 województwo mazowieckie 55,15 50,47 42,84 44,63 46,97 46,88 47,26 47,50 44,71 45,69 27,41 16,71 18,90 21,41 17,03 17,64 13,77 14,29 16,80 13,45 Strona województwo mazowieckie

14 Województwo opolskie województwo opolskie 38,56 39,97 40,96 38,76 36,60 37,42 34,12 34,18 31,99 31,74 25,42 16,64 14,77 15,65 10,70 12,66 12,31 9,10 10,20 11,11 Strona 13 32,50 39,50 województwo opolskie

15 Województwo podkarpackie województwo podkarpackie 40,68 37,64 38,78 34,57 35,24 32,12 31,76 32,90 34,39 31,91 29,20 16,67 10,94 12,29 11,79 10,03 11,74 10,88 7,15 8,68 Strona 14 województwo podkarpackie

16 Województwo podlaskie województwo podlaskie 43,74 38,88 39,12 39,94 36,05 35,47 34,88 29,62 30,96 32,01 20,49 15,76 17,34 16,30 15,45 14,63 10,71 10,81 10,36 11,36 Strona 15 województwo podlaskie

17 Województwo pomorskie województwo pomorskie 47,46 42,94 42,39 40,21 40,57 40,10 39,14 37,23 37,11 35,22 18,99 19,37 20,21 16,05 16,17 13,36 14,07 15,18 12,42 12,12 Strona 16 województwo pomorskie

18 Województwo śląskie województwo śląskie 44,16 39,35 40,35 41,38 39,86 34,37 35,13 36,53 37,51 36,76 22,88 17,99 18,83 18,17 17,86 13,32 11,42 12,52 9,77 15,58 Strona 17 województwo śląskie

19 Województwo świętokrzyskie województwo świętokrzyskie 42,26 42,09 41,64 36,14 37,61 38,44 40,26 32,77 33,84 33,50 21,74 19,85 16,85 14,52 15,96 17,36 15,71 10,10 11,89 11,14 Strona 18 województwo świętokrzyskie

20 Województwo warmińsko-mazurskie województwo warmińsko-mazurskie 46,67 40,26 36,66 35,91 36,96 38,41 32,32 29,68 30,90 32,21 13,74 14,36 14,44 14,09 15,26 10,42 11,50 10,74 11,74 11,12 Strona 19 województwo warmińsko-mazurskie

21 Województwo wielkopolskie województwo wielkopolskie 44,37 41,69 42,69 39,93 38,29 39,68 39,32 40,71 38,26 36,60 23,80 24,82 19,65 19,74 17,05 16,10 17,15 14,29 14,00 13,41 Strona 20 województwo wielkopolskie

22 Województwo zachodniopomorskie województwo zachodniopomorskie 43,82 44,29 41,25 42,33 41,90 41,23 39,57 38,04 37,70 35,74 26,72 25,77 21,56 19,19 16,40 15,30 15,95 11,13 11,85 12,96 Strona 21 województwo zachodniopomorskie

23 ANALIZA MIAST Przeanalizowano ceny z 19 miast Polski, to jest: Łódź, Opole, Toruń, Lublin, Kraków, Gdańsk, Kielce, Poznań, Legnica, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Zielona Góra, Jelenia Góra i Gorzów Wielkopolski. Jak wynika z tabeli cena z poszczególnych przedmiotów w analizowanych miastach przedstawia się następująco: Strona 22 język polski: 29,69 42,03 zł język angielski: 36,75 47,63 zł język niemiecki: 35,01 48,13 zł język hiszpański: 35,28 56,25 zł język francuski: 31,63 47,05 zł matematyka: 30,96 43,83 zł fizyka: 32,47 49,34 zł chemia: 32,79 44,72 zł biologia: 32,00 50,34 zł muzyka: 33,91 56,35 zł. ŚREDNIA j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki j. hiszpański j. francuski fizyka chemia biologia muzyka Łódź 34,88 35,35 41,04 41,42 41,01 39,82 42,40 36,29 39,47 42,89 Opole 33,86 32,47 40,83 41,76 37,32 35,70 35,52 37,10 38,31 40,67 Toruń 32,20 34,56 38,20 35,01 41,44 38,08 44,83 34,31 35,55 38,42 Lublin 30,66 36,06 38,36 38,48 39,61 37,99 49,34 35,56 35,72 38,59 Kraków 35,06 34,89 41,21 41,03 41,89 40,94 41,02 38,36 42,17 43,99 Gdańsk 36,37 35,25 43,01 42,33 43,91 42,94 41,32 37,12 40,52 47,07 Kielce 35,32 36,34 37,90 38,78 35,28 40,69 46,19 39,71 50,34 37,21 Poznań 37,31 36,21 41,77 42,03 41,99 40,65 43,95 39,66 43,29 44,50 Legnica 31,07 37,61 38,28 45,13 56,25 37,78 42,69 37,78 34,71 45,36 Olsztyn 29,58 33,99 38,13 38,34 41,89 37,67 40,46 32,47 33,44 44,90 Rzeszów 30,83 32,98 36,69 36,54 40,12 36,58 40,17 34,66 35,80 41,77 Szczecin 36,47 38,50 43,07 42,94 43,88 44,33 47,33 38,46 42,62 45,74 Katowice 34,66 37,38 39,75 44,11 45,14 39,24 45,70 41,61 40,91 45,16 Warszawa 42,03 43,83 47,63 48,13 47,19 47,05 48,49 44,72 47,25 56,35 Białystok 29,69 30,96 37,24 40,63 38,31 37,07 39,13 32,79 35,85 44,03

24 Bydgoszcz 31,74 34,09 38,57 37,44 39,94 39,27 43,18 34,50 35,78 40,75 Zielona Góra 32,72 31,70 36,75 36,57 42,07 35,50 36,12 33,15 34,53 33,91 Jelenia Góra 37,50 38,96 38,36 36,15 46,04 36,43 41,29 35,27 32,00 Gorzów Wlk. 36,17 32,71 40,27 40,42 35,91 31,63 34,81 33,89 37,50 42,86 Strona 23 Jak pokazuje tabela, analizując ceny za 1 godzinę zegarową zajęć, to najdroższym miastem jest Warszawa. Korepetycje w tym mieście zawsze są droższe niż w innych miastach. Co ciekawe, patrząc na tabelę nie można jednoznacznie stwierdzić, które miasto także ma wysokie ceny za lekcje. Różnice nie są już tak widoczne, gdyż albo miasto ma z jednych przedmiotów wyższe ceny, a z innych niższe, albo ceny są mocno do siebie zbliżone. Najmniej na korepetycjach zarabiają nauczyciele języka polskiego w Olsztynie tu cena za godzinę zajęć wynosi 29,58 zł, Niewiele więcej płaci się też korepetytorom w Białymstoku 29,69 zł. W porównaniu z Warszawą, te ceny są o ponad 30% niższe. Najwyższa cena za godzinę korepetycji ze wszystkich analizowanych przedmiotów jest oczywiście w Warszawie - za godzinę zajęć z muzyki trzeba zapłacić 56,35 zł, jednak niewiele ustępuje jej Legnica tu korepetycje z języka hiszpańskiego kosztują średnio 56,25 zł, a z tego samego przedmiotu w Warszawie tylko 47,19 zł. Z analizy wynika, że najmniej oczekują za 1 godzinę zajęć korepetytorzy z języka polskiego oraz matematyki. Analizując standardowe podanych przez korepetytorów cen z poszczególnych przedmiotów można stwierdzić, że ceny niektórych przedmiotów nie wahają się zbyt mocno. Do takich należą język francuski czy język hiszpański. Odchylenie w miastach z tych przedmiotów nie różni się znacznie i jest też na relatywnie niewielkim poziomie z francuskiego nie przekracza 15 zł, a z hiszpańskiego jest niecałe 21 zł. Znacznego odchylenia od średniej nie ma również w przypadku lekcji za język angielski. Natomiast największe zróżnicowanie ceny, podobnie jak w przypadku obliczeń dla całych województw, dotyczą fizyki, chemii i biologii. Analiza kwartyli pierwszego i trzeciego powinna odbywać się w rozbiciu na poszczególne przedmioty i miasta, dlatego też zaprezentowano na wykresach poszczególne zależności.

25 Łódź Łódź 41,04 41,42 41,01 39,82 42,40 42,89 39,34 34,88 35,35 36,24 27,36 29,63 17,44 17,51 19,61 20,89 12,73 12,11 13,29 12,54 Strona 24 Łódź

26 Opole Opole 40,83 41,76 40,67 37,32 33,86 35,70 35,52 37,10 38,31 32,47 27,61 20,02 21,98 13,11 14,75 10,46 12,18 13,99 9,74 11,27 Strona 25 Opole

27 Toruń Toruń 44,83 41,44 38,20 38,08 38,42 34,56 35,01 34,31 35,55 32,20 26,32 15,52 17,38 18,90 20,21 16,15 13,40 13,97 13,30 12,13 Strona 26 Toruń

28 Lublin 6 Lublin 49,34 36,06 38,36 38,48 39,61 37,99 38,59 34,1035,46 35,72 30,66 20,48 19,20 20,41 22,15 13,17 14,51 11,93 12,14 7,94 Strona 27 Lublin

29 Kraków Kraków 43,99 41,21 41,03 41,89 40,94 41,02 42,06 38,31 35,06 34,89 29,11 24,35 22,27 16,53 17,78 19,23 12,06 13,66 12,24 13,75 Strona 28 Kraków

30 Gdańsk Gdańsk 47,07 43,01 42,33 43,91 42,94 41,32 40,52 36,37 35,25 37,12 18,71 19,34 20,66 17,88 15,44 13,02 13,90 13,21 15,27 16,84 Strona 29 Gdańsk

31 Kielce 6 Kielce 50,34 46,19 35,32 36,34 37,90 38,78 40,69 44,04 35,28 36,14 37,21 21,48 23,15 17,96 23,12 14,64 14,92 16,18 10,19 8,93 Strona 30 Kielce

32 Poznań Poznań 41,77 42,03 41,99 43,95 43,16 44,50 40,65 37,31 39,61 36,21 27,93 30,24 23,19 18,55 18,50 20,13 15,15 13,78 13,21 13,78 Strona 31 Poznań

33 Legnica 6 Legnica 56,25 45,13 37,61 38,28 31,07 16,32 17,82 14,84 11,79 45,36 42,69 37,78 37,78 34,71 23,70 13,75 14,49 13,06 12,43 4,78 Strona Legnica

34 Olsztyn Olsztyn 44,90 41,89 40,46 38,13 38,34 37,67 33,99 32,47 33,44 29,58 15,47 17,06 16,71 16,79 17,44 13,33 12,64 11,69 11,18 7,74 Strona 33 Olsztyn

35 Rzeszów Rzeszów 40,12 40,17 41,77 36,69 36,54 36,58 32,98 34,66 35,80 30,83 26,74 20,19 16,28 13,52 13,71 14,91 12,41 12,84 7,63 9,47 Strona 34 Rzeszów

36 Szczecin Szczecin 47,33 43,07 42,94 43,88 44,33 45,74 42,62 36,47 38,50 38,46 29,99 31,08 23,71 19,45 18,01 17,56 16,90 12,30 13,67 13,05 Strona 35 Szczecin

37 Katowice Katowice 44,11 45,70 45,16 42,51 39,75 41,61 37,38 39,24 40,91 34,66 27,42 23,21 25,12 17,62 19,29 16,17 12,77 13,41 13,34 15,05 Strona 36 Katowice 6

38 Warszawa Warszawa 6 56,35 42,03 43,83 47,52 48,13 47,19 47,05 48,49 44,70 46,89 Strona 37 13,79 17,02 17,55 18,25 13,45 12,77 21,31 18,32 25,17 17,35 Warszawa 6 6

39 Białystok Białystok 44,03 40,63 37,24 38,31 37,07 39,13 35,85 29,69 30,96 32,79 23,44 17,89 19,85 15,66 16,11 12,69 13,81 10,42 10,29 11,84 Strona 38 Białystok

40 Bydgoszcz Bydgoszcz 43,18 38,57 39,94 39,27 40,75 37,44 34,09 34,50 35,78 31,74 28,87 19,74 17,73 15,12 16,66 13,55 10,69 12,13 12,81 13,07 Strona 39 Bydgoszcz

41 Zielona Góra Zielona Góra Strona 40 Zielona Góra

42 Jelenia Góra 6 Jelenia Góra 46,04 41,29 37,50 38,96 38,36 36,15 36,43 35,27 32,00 16,27 16,23 17,50 19,01 13,21 13,00 12,91 10,08 10,54 6,25 Strona 41 6 Jelenia Góra

43 Gorzów Wielkopolski Gorzów Wlk. 42,86 40,27 40,42 36,17 37,50 35,91 34,81 32,71 33,89 31,63 14,97 12,86 14,07 10,55 11,41 12,35 13,04 7,05 7,00 5,14 Strona 42 Gorzów Wlk.

44 PODSUMOWANIE Rynek korepetycji w Polsce stale się rozwija. Liczba dodatkowych zajęć, zarówno tych indywidualnych jak i grupowych ciągle wzrasta, co sprawia, że konkurencja wśród korepetytorów rośnie. Jedni wyróżniają się ceną, inni jakością usług, jeszcze inni podejściem. Dla wszystkich jest miejsce na tymże rynku i wielu nauczycieli znajduje na nim stałe zatrudnienie. Strona 43 Ceny korepetycji są bardzo zróżnicowane. Zależą od wielu czynników, m.in.: lokalizacji, przedmiotu, kosztów, rodzaju działalności, jakości czy specjalizacji. Znajomość cen jest przydatna korepetytorom, którym łatwiej będzie ustalić cenę za swoje lekcje. Informacja o cenach jest również potrzebna rodzicom uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia, aby łatwiej było im określić wysokość budżetu, jaki muszą przeznaczyć na lekcje swoich pociech. W analiz wynika, że średnie ceny w województwie mazowieckim są najwyższe. Różnica w cenach jest znaczna. W mazowieckim Warszawa jest tym miastem, które na korepetycjach zarabia najwięcej. Najniższe ceny za dodatkowe lekcje zanotowano w województwie lubuskim. Największe wahania cen notuje się wśród przedmiotów ścisłych takich jak biologia, fizyka czy chemia. Ma to zapewne związek z różnymi poziomami nauczania tych przedmiotów. Zaskakują ceny muzyki, gdyż są one najdroższymi zajęciami prawie w całej Polsce.

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2018 r. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w programie MdM stan na 31.12.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 402 w tym na 2014

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.698 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.045 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 445 w tym na 2014 9 141 na 2015 21 888 na 2016 27 085 na 2017 26 539 na 2018 25 792 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 46.873 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 14.556 na 2017: 1.278 na 2018: 10 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 98.073 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 13.420 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 70.738 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.132 na 2017: 12.421 na 2018: 156 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 76.160 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 13.094 na 2018: 4.952 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.711 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.058 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2014r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 8.237 w tym na 2014 : 6.626 na 2015 : 1.532 na 2016 : 79 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 5 marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

, , STOSUNEK DO RZĄDU I OCENA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI POLITYCZNYCH W NOWYCH WOJEWÓDZTWACH

, , STOSUNEK DO RZĄDU I OCENA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI POLITYCZNYCH W NOWYCH WOJEWÓDZTWACH CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

newss.pl Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe

newss.pl Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe Rada Ministrów we wtorek 18 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podjęte decyzje mają duże

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarobki Polaków Wykształcenie, języki czy region co wpływa na nasze płace? Raport Pracuj.pl

Zarobki Polaków Wykształcenie, języki czy region co wpływa na nasze płace? Raport Pracuj.pl Zarobki Polaków Wykształcenie, języki czy region co wpływa na nasze płace? Raport Pracuj.pl 02 W 2017 roku najwięcej można było zarobić w Warszawie przeciętna pensja wyniosła 5800 zł i była aż o 2000 wyższa

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Zdawalność egzaminu w kraju województwo zdawalność lubuskie, małopolskie, podlaskie 77% łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych

Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych Analiza I kwartału 2018 r. kwiecień 2018 r. Pierwszy kwartał 2018 r. to kolejny okres, w którym możemy obserwować spadek cen OC. Kto najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych

Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych Analiza III kwartału 2018 r. październik 2018 r. Pod koniec 2017 roku ceny OC zaczęły spadać, a trend ten utrzymał się na początku roku 2018. III

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH Ranking województw wg typów przedmiotów oraz liczby lauretów i finalistów olimpiad przedmiotowych zdających maturę w maju 00 roku autor: Bogdan Stępień i Kamil Stępień Zabrania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

, , NASTROJE SPOŁECZNE W NOWYCH WOJEWÓDZTWACH (OD PAŹDZIERNIKA 98 DO STYCZNIA 99) Gdańsk POMORSKIE

, , NASTROJE SPOŁECZNE W NOWYCH WOJEWÓDZTWACH (OD PAŹDZIERNIKA 98 DO STYCZNIA 99) Gdańsk POMORSKIE CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA CENY OC W 2018 ROKU POLSKA I PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA WRAZ Z KOMENTARZEM EKSPERCKIM OC rok do roku (grudzień 2018 do grudnia 2017) ZMIANY CEN OC w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia

Instrukcja do sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia Instrukcja do sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia Sprawozdania statystyczne z zakresu ochrony zdrowia za rok 2016 r. dostępne są w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). W celu wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego

Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego Warszawa 31-03-2011 Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego 1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Raport Adzuna Wrzesień 2016

Raport Adzuna Wrzesień 2016 Warszawa,10.09.2016 Gdzie szukać pracy w Polsce? Według analizy rynkowej Adzuny.pl z początku Września 2016 r., szukający pracy powinni kierować się do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, gdzie kandydaci znajdą

Bardziej szczegółowo

MATURA 2009 W POLSCE

MATURA 2009 W POLSCE MATURA 2009 W POLSCE Przystąpiło do matury: 426 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 93% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. małopolskim:

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE DO POLITYKÓW W NOWYCH WOJEWÓDZTWACH BS/31/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE DO POLITYKÓW W NOWYCH WOJEWÓDZTWACH BS/31/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 99 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku marzec 2008 r. Ogółem na sprawdzian 8 kwietnia 2008 roku zgłoszonych zostało 427 999 uczniów z 13 105 szkół. W poniższej tabeli prezentujemy liczbę uczniów i szkół zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009

ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA SKUP I CENY SKUPU MLEKA CZERWIEC 2009 Białystok, J.K. Branickiego 29A lok. 1; 1515-085 Białystok Tel: 85/ 674 73 29 E-mail: izba@izbamleka.pl NR 6/10.07.2009 SPIS TREŚCI Skup

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

MAPA WYNAGRODZEO POLAKÓW W 2010 ROKU

MAPA WYNAGRODZEO POLAKÓW W 2010 ROKU MAPA WYNAGRODZEO POLAKÓW W 2010 ROKU KRAKÓW, STYCZEO 2011 Ile zarabiają Polacy? Pytanie to można uznad za banalne, bo każdy z nas wie, ile zarabia. Z drugiej jednak strony w większości mamy poczucie, że

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia (2018/19)

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia (2018/19) XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia (/) ( stycznia r.) Gimnazja oraz oddziały gimnazjalne Tabela. Liczba uczniów, którzy wzięli udział w zawodach oraz zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo