Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r."

Transkrypt

1 Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r.

2 Synteza Synteza Informację sygnalną 1 opracowano na podstawie badania ankietowego rynku mieszkaniowego Baza Rynku Nieruchomości (BaRN), przeprowadzonego w marcu br. w Katowicach i niektórych miastach aglomeracji śląskiej. Analiza sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości w I kwartale 217 r. prowadzi do następujących wniosków: W Katowicach na rynku pierwotnym średnie ceny ofertowe mieszkań wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału i obniżyły się w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku. W przypadku średnich cen transakcyjnych, w obu horyzontach czasowych, zaobserwowano ich wzrost. Średnie ceny transakcyjne wzrosły we wszystkich analizowanych przedziałach powierzchni (poza mieszkaniami największymi o powierzchni powyżej 8 mkw.), przy czym największe tempo wzrostu dotyczyło mieszkań o powierzchni do 4 mkw. W dalszym ciągu mieszkania o powierzchniach do 4 mkw. i od 4 do 6 mkw. miały znaczny udział w wolumenie sprzedaży na rynku pierwotnym (w analizowanym okresie udział ten wynosił około 8%). W Katowicach na rynku wtórnym zaobserwowano niewielkie zmiany średnich cen ofertowych mieszkań w obu analizowanych okresach. Średnie ceny transakcyjne spadły w relacji do poprzedniego kwartału, natomiast były stabilne w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W stosunku do poprzedniego kwartału, obniżyły się średnie ceny transakcyjne mieszkań o powierzchni do 4 mkw. i od 6 do 8 mkw. W pozostałych analizowanych przedziałach powierzchni średnie ceny transakcyjne mieszkań były stabilne (od 4 do 6 mkw.) lub wzrosły (ponad 8 mkw.). Podobnie jak na rynku pierwotnym, transakcje sprzedaży mieszkań o powierzchniach do 4 mkw. i od 4 do 6 mkw. stanowiły znaczną część wolumenu sprzedaży (w analizowanym okresie około 76%). W I kwartale 217 r., w relacji do poprzedniego kwartału, średnie ceny hedoniczne 2 spadły, co oznacza, że ceny porównywalnych mieszkań (tj. w podobnej lokalizacji, o zbliżonym standardzie i powierzchni, itp.) również obniżyły się. Mediana 3 cen transakcyjnych na rynku pierwotnym wyniosła 5 44 zł za m kw., natomiast na rynku wtórnym zł za m kw. Na obu rynkach była ona w dalszym ciągu niższa niż średnia cena transakcyjna, co oznacza, że większość mieszkań było sprzedawanych poniżej średniej ceny transakcyjnej. 1 Informacja została przygotowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach w Wydziale Statystyczno Dewizowym wyłącznie na potrzeby respondentów biorących udział w badaniu rynku nieruchomości prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. Nie jest zalecane jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie dokumentu. Materiał w nim zawarty nie ma charakteru doradczego i nie jest podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 2 Indeksy hedoniczne odzwierciedlają "czystą" zmianę cen mieszkań, tj. oczyszczoną ze zmian jakościowych (np. wzrostu lub spadku udziału mieszkań droższych), indeks hedoniczny uwzględnia zmiany jakości mieszkań próby badawczej w każdym z kwartałów, czym odróżnia się od prostego wskaźnika dynamiki, tj. średniej ceny czy mediany. 3 Mediana inaczej wartość środkowa, jest to miara statystyczna, która obrazuje wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. 1

3 Synteza W I kwartale 217 r. w Katowicach średnia dostępność mieszkania za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 1, mkw. na rynku pierwotnym i 1,5 mkw. na rynku wtórnym. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jej poziom na rynku pierwotnym nie zmienił się, natomiast na rynku wtórnym nieznacznie zwiększył się. W analizowanych miastach aglomeracji śląskiej na wtórnym rynku mieszkaniowym w dalszym ciągu notowano znaczne zróżnicowanie średnich cen mieszkań. Nadal najwyższe ceny transakcyjne obserwowano w Katowicach, relatywnie wysoki poziom cen (powyżej 3 tys. zł za mkw.) wystąpił w Tychach, Mikołowie, Gliwicach i Jaworznie. Najniższe ceny notowano nadal w Bytomiu oraz w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach i Piekarach Śląskich. W większości miast wzrosły średnie ceny transakcyjne, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ich spadek odnotowano jedynie w Zabrzu i Mysłowicach, natomiast w Katowicach były one stabilne. Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w analizowanych miastach przeważnie mieściły się w limitach cenowych programu MdM. Wyjątek stanowiły Tychy i Gliwice, gdzie średnie ceny ofertowe były wyższe od limitów. W I kwartale 217 r. nie zaobserwowano większych zmian w rozpiętości cenowej pomiędzy miastami, w których ceny mieszkań były najwyższe i najniższe (wynosiła ona zł za mkw. wobec zł za mkw. w poprzednim kwartale). W I kwartale 217 r. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Od marca 215 r. wynoszą one: stopa referencyjna - 1,5%, stopa lombardowa - 2,5%, stopa depozytowa -,5%, stopa redyskonta weksli - 1,75%. Czynnikiem wspomagającym popyt na rynku mieszkaniowym był rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Program ten objął od 214 r. zakup mieszkań na rynku pierwotnym, a od września 215 r. również na rynku wtórnym. Od początku uruchomienia programu w województwie śląskim złożono łącznie na zakup mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym 8117 wniosków kredytowych (tj. 8,6% ogółu wniosków złożonych w kraju). W tym liczba wniosków na rynku wtórnym wyniosła 583 (tj. 2,8 % ogółu złożonych wniosków w kraju). Wartość dofinansowania, wynikająca ze złożonych wniosków kredytowych na obu rynkach, wyniosła 184,2 mln zł (tj. 7,6% ogółu wartości wszystkich złożonych wniosków kredytowych w kraju). W Katowicach złożono ogółem 1175 wniosków na kwotę 3,2 mln zł, w gminach sąsiadujących z Katowicami 2493 wnioski na kwotę 57,2 mln zł, w pozostałych gminach województwa śląskiego wniosków na kwotę 96,8 mln zł. 4 4 Na podstawie danych BGK, dotyczących rządowego programu Mieszkanie dla młodych 2

4 Synteza W 216 r. w analizowanych miastach aglomeracji śląskiej najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Katowicach (około 1/3 ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w analizowanych miastach). Najwięcej mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem oddano do użytkowania w Katowicach, a w dalszej kolejności w Gliwicach, Mysłowicach i Tychach. Mieszkania budowane przez towarzystwa budownictwa społecznego były oddane do użytkowania tylko w Chorzowie i Zabrzu. Katowice charakteryzowały się również największą liczbą wydanych pozwoleń oraz rozpoczętych budów nowych mieszkań. 5 5 Na podstawie Banku Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( 3

5 Synteza Tabela 1. Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach (zł za m 2 ) rynek pierwotny I kwartał 217 r. IV kwartał 216 r. III kwartał 216 r. II kwartał 216 r. I kwartał 216 r. ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne średnia cena (zł/mkw.) dynamika (poprzedni kwartał = 1) 11,3 11,5 98,7 97,4 99,9 16,3 99, 96,8 98,4 99,6 dynamika (analogiczny okres poprzedniego roku = 1) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Katowicach 98,9 11,7 96, 99,8 97,4 13,4 95,4 99,4 96,3 14,9 x 516 x 5268 x 597 x 585 x 5111 siła nabywcza*) 1, 1, 1, 1, 1, liczba mieszkań ogółem, w tym: do 4 mkw od 4 do 6 mkw od 6 do 8 mkw powyżej 8 mkw średnia cena mieszkania (zł/m kw.): do 4 mkw od 4 do 6 mkw od 6 do 8 mkw powyżej 8 mkw odchylenie średniej ceny ofertowej od transakcyjnej: 4,9% x 5,1% x 3,7% x 1,4% x 7,8% x do 4 mkw. 3,6% x 8,3% x 2,1% x 7,5% x 2,% x od 4 do 6 mkw. 4,7% x 3,9% x 2,9% x 1,6% x 8,7% x od 6 do 8 mkw. 3,6% x 5,2% x 9,8% x 14,6% x 12,1% x powyżej 8 mkw. 15,7% x -1,7% x -4,3% x -1,5% x 1,7% x *) ilość m 2 do kupienia za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Katowicach po średniej cenie transakcyjnej

6 Synteza Tabela 2. Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (zł za m 2 ) rynek wtórny I kwartał 217 r. IV kwartał 216 r. III kwartał 216 r. II kwartał 216 r. I kwartał 216 r. ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne średnia cena (zł/mkw.) dynamika (poprzedni kwartał = 1) 99,3 98,6 99,2 98,4 1,4 13,9 11,3 99,1 1,3 12,6 dynamika (analogiczny okres poprzedniego roku = 1) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Katowicach 1,2 99,9 11,2 13,9 11,3 15,9 99,8 11,6 99,8 99,7 x 516 x 5268 x 597 x 585 x 5111 siła nabywcza*) 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 liczba mieszkań ogółem, w tym: do 4 mkw od 4 do 6 mkw od 6 do 8 mkw powyżej 8 mkw średnia cena mieszkania (zł/m kw.): do 4 mkw od 4 do 6 mkw od 6 do 8 mkw powyżej 8 mkw odchylenie średniej ceny ofertowej od transakcyjnej: 11,4% x 1,6% x 9,7% x 13,4% x 11,% x do 4 mkw. 13,8% x 1,6% x 5,3% x 7,8% x 5,6% x od 4 do 6 mkw. 8,8% x 8,5% x 11,7% x 11,8% x 1,8% x od 6 do 8 mkw. 11,2% x 1,6% x 17,7% x 19,4% x 26,5% x powyżej 8 mkw. 9,% x 17,% x 1,8% x 16,4% x -8,4% x *) ilość m 2 do kupienia za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Katowicach po średniej cenie transakcyjnej

7 Synteza Tabela 3. Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Katowicach (zł za m 2 ) Notowanie cena ofertowa rynek pierwotny cena transakcyjna cena ofertowa rynek wtórny cena transakcyjna cena hedon. (trans.) III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw

8 Synteza Tabela 4. Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach i niektórych miastach aglomeracji śląskiej (zł za m 2 ) rynek wtórny I kwartał 217 r. IV kwartał 216 r. I kwartał 216 r. Dynamika IV kw. 216 r. =1 Dynamika I kw.216 r. =1 ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne Limit MdM dla rynku wtórnego (I kw. 217 r.) Katowice ,3 98,6 1,2 99,9 3982,5 Będzin ,2 98,6 11, 11,7 313,65 Bytom ,6 98,5 11, 19,2 313,65 Chorzów ,4 16,6 98,9 15,1 3543,8 Czeladź ,9 113,6 11,5 136,4 3543,8 Dąbrowa Górnicza ,1 91,2 13,1 12, 313,65 Gliwice ,5 99,3 12,8 13, 313,65 Jaworzno ,7 13,1 95,8 12,8 313,65 Mikołów , 11, 1,8 16,3 3543,8 Mysłowice ,9 97,8 95,2 97,5 3543,8 Piekary Śl ,4 98,4 12,7 19,1 313,65 Ruda Śląska ,6 16, 96,7 12,6 3543,8 Siemianowice Śl ,1 1,4 91,9 15, 3543,8 Sosnowiec ,9 14,3 96,3 14,9 3543,8 Świętochłowice , 17,3 12,5 12,7 313,65 Tychy , 98,3 12,6 14,4 3543,8 Zabrze ,9 99, 98,7 97,2 313,65

9 Rynek pierwotny Rynek pierwotny Wykres 1. Ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach (zł/ m 2 ) i limit RNS/MdM ceny ofertowe limit RNS/MDM Wykres 2. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach (zł/ m 2 ) i limit RNS/MdM ceny transakcyjne limit RNS/MDM Wykres 3. Dynamika średniej ceny ofertowej i transakcyjnej mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach (poprzedni kwartał = 1) 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, ofertowe transakcyjne Wykres 4. Dynamika średniej ceny ofertowej i transakcyjnej mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach (analogiczny okres poprzedniego roku = 1) 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, ofertowe transakcyjne Wykres 5. Ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach (minimum, maksimum, średnia, mediana - zł/ m 2 ) Wykres 6. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach (minimum, maksimum, średnia, mediana - zł/ m 2 ) minimalna maksymalna średnia mediana minimalna maksymalna średnia mediana 8

10 Rynek pierwotny Wykres 7. Ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w niektórych miastach aglomeracji śląskiej (zł/ m 2 ) Wykres 8. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w niektórych miastach aglomeracji śląskiej (zł/ m 2 ) Katowice Chorzów Tychy Mikołów Mysłowice Zabrze Będzin Ruda Śl. Sosnowiec Gliwice Dąbrowa Górnicza Jaworzno Katowice Chorzów Tychy Mikołów Mysłowice Zabrze Będzin Ruda Śl. Sosnowiec Gliwice Jaworzno 1 I kw. 216 II kw. 216 III kw. 216 IV kw. 216 I kw. 217 I kw. 216 II kw. 216 III kw. 216 IV kw. 216 I kw. 217 Wykres 9. Średnie ceny ofertowe domów na rynku pierwotnym o powierzchni od 1 do 16 m 2 w niektórych miastach aglomeracji śląskiej Katowice Tychy I kw. 215 II kw. 215 III kw. 215 IV kw. 215 I kw. 216 II kw. 216 III kw. 216 IV kw. 216 I kw

11 Rynek wtórny Rynek wtórny Wykres 1. Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (zł/ m 2 ) i limit RNS/MdM Wykres 11. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (zł/ m 2 ) i limit RNS/MdM ceny ofertowe limit RNS/MDM ceny transakcyjne limit RNS/MDM Wykres 12. Dynamika średniej ceny ofertowej i transakcyjnej mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (poprzedni kwartał = 1) 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, ofertowe transakcyjne Wykres 13. Dynamika średniej ceny ofertowej i transakcyjnej mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (analogiczny okres poprzedniego roku = 1) 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, ofertowe transakcyjne 1

12 Rynek wtórny Wykres 14. Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (minimum, maksimum, średnia, mediana - zł/ m 2 ) Wykres 15. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (minimum, maksimum, średnia, mediana, hedoniczna - zł/ m 2 ) 14 minimalna maksymalna średnia mediana 12 minimalna maksymalna średnia mediana hedoniczna Wykres 16. Średni czas sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach (w dniach) Wykres 17. Liczba transakcji sprzedaży mieszkań rynku wtórnym w Katowicach Źródło: szacunki własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta w Katowicach (RCWiN) oraz ze spółdzielni mieszkaniowych 11

13 Rynek wtórny Wykres 18. Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w niektórych miastach aglomeracji śląskiej (zł/ m 2 ) 4 5 Katowice Bytom Chorzów Mikołów Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Gliwice Dąbrowa Górnicza Będzin Czeladź Jaworzno Wykres 19. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w niektórych miastach aglomeracji śląskiej (zł/ m 2 ) 4 5 Katowice Bytom Chorzów Mikołów Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Gliwice Dąbrowa Górnicza Będzin Czeladź Jaworzno

14 Rynek wtórny Wykres 2. Średnie ceny ofertowe domów na rynku wtórnym o powierzchni od 1 do 16 m 2 w niektórych miastach aglomeracji śląskiej Katowice Tychy Mikołów Chorzów Mysłowice Sosnowiec Będzin Dąbrowa Górnicza Gliwice Zabrze Bytom Jaworzno I kw. 215 II kw. 215 III kw. 215 IV kw. 215 I kw. 216 II kw. 216 III kw. 216 IV kw. 216 I kw. 217 Wykres 21. Średnie ceny ofertowe domów na rynku wtórnym w I kw. 217 r. o powierzchni od 1 do 16 m 2 i od 16 do 22 m 2 w niektórych miastach aglomeracji śląskiej od 1 m2 do 16 m2 od 16 m2 do 22 m2 Gliwice Mysłowice Katowice Dąbrowa Górnicza Tychy Będzin Mikołów

15 Aneks statystyczny Aneks statystyczny Wykres 22. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( Wykres 23. Struktura wg form własności mieszkań oddanych do użytkowania w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r. zakładowe komunalne społeczne czynszowe przeznaczone na sprzedaż lub wynajem indywidualne spółdzielcze 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( 14

16 Aneks statystyczny Wykres 24. Liczba mieszkań na sprzedaż i wynajem oddanych do użytkowania w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r Wykres 25. Liczba mieszkań w budownictwie indywidualnym oddanych do użytkowania w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( Wykres 26. Liczba mieszkań TBS oddanych do użytkowania w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r. Wykres 27. Liczba mieszkań spółdzielczych oddanych do użytkowania w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( 15

17 Aneks statystyczny Wykres 28. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r. Gliwice Chorzów Zabrze Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Mysłowice Jaworzno Tychy 97,1 1,6 14,8 16,3 113,2 113,5 116,2 119,9 Powiat będziński Ruda Śląska Bytom Piekary Śląskie Powiat mikołowski 134,1 134,6 135,3 137, 137,7 Siemianowice Śląskie 178, Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( Wykres 29. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( 16

18 Aneks statystyczny Wykres 3. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej w 216 r Źródło: Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny ( 17

19

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r. Listopad 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 28 października 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 26 r. W III kw. 26

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

1. Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn

1. Białystok Bydgoszcz Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Monografie Monografie 1. Białystok 82 2. Bydgoszcz 94 3. Katowice 17 4. Kielce 12 5. Kraków 133 6. Lublin 146 7. Łódź 16 8. Olsztyn 174 9. Opole 188 1. Poznań 2 11. Rzeszów 214 12. Szczecin 226 13. Trójmiasto

Bardziej szczegółowo

Monografie. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r. 81

Monografie. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r. 81 Monografie Monografie 1. Białystok 83 2. Bydgoszcz 96 3. Katowice 19 4. Kielce 122 5. Kraków 134 6. Lublin 147 7. Łódź 161 8. Olsztyn 174 9. Opole 187 1. Poznań 199 11. Rzeszów 214 12. Szczecin 226 13.

Bardziej szczegółowo

RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W METROPOLII ŚLĄSKIEJ W 2008 ROKU

RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W METROPOLII ŚLĄSKIEJ W 2008 ROKU RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W METROPOLII ŚLĄSKIEJ W 2008 ROKU Tatiana Korniak Kraków, czerwiec 2009 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W METROPOLII ŚLĄSKIEJ W 2008 ROKU Analizą objęte zostały transakcje sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

1. Białystok 1.1. Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku

1. Białystok 1.1. Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku 1. Białystok 1.1. Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku Białostocki rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, charakteryzował się większym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LUTY 2017

RYNEK MIESZKANIOWY LUTY 2017 RYNEK MESZKANOWY LUTY rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r. Nr 25 (2/2017) maj 2017 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r. Oddział Okręgowy NBP we Wrocławiu Wrocław, 2017 r Spis treści Tendencje na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ 2017 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT nt. mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

RAPORT nt. mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego RAPORT nt. mieszkalnictwa w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego przygotowany przez p. Alinę Muzioł - Węcławowicz Zasoby mieszkaniowe według własności w miastach na prawach powiatu woj. śląskiego,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI 2011 2012 I. NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE MIESZKALNE W ŁODZI II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku nieruchomości w Krakowie w I kwartale 2016 r.

Informacja o rynku nieruchomości w Krakowie w I kwartale 2016 r. kwiecień 2016 r. Informacja o rynku nieruchomości w Krakowie w I kwartale 2016 r. (na podstawie badania BaRN NBP O/O w Krakowie) Oddział Okręgowy NBP w Krakowie Informacja została przygotowana przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Monografie. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r 71

Monografie. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r 71 Monografie 1. Białystok 72 2. Bydgoszcz 85 3. Katowice 99 4. Kielce 112 5. Kraków 125 6. Lublin 138 7. Łódź 152 8. Olsztyn 166 9. Opole 179 10. Poznań 191 11. Rzeszów 205 12. Szczecin 217 13. Trójmiasto

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa. Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy. Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy - III

Lista rankingowa. Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy. Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy - III Lista rankingowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3460/106/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Poznań

Rynek mieszkaniowy - Poznań Rynek mieszkaniowy - Poznań W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 10 tys. aktualnych ofert sprzedaży mieszkań z Poznania, które pochodziły głównie z rynku wtórnego

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Część III Monografie 16 miast w Polsce

Część III Monografie 16 miast w Polsce Część III Monografie 16 miast w Polsce 116 1. Białystok 1.1 Tendencje na rynku mieszkaniowym w Białymstoku W Białymstoku na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2010 r. obserwowaliśmy tendencje zapoczątkowane

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W KRAKOWIE

RYNEK MIESZKANIOWY W KRAKOWIE RYNEK MIESZKANIOWY W KRAKOWIE Wiosna 213 Raport przygotowany w BRE Banku Hipotecznym SA Julianna Kustroń Specjalista ds. analiz rynku nieruchomości Anna Wójcik Specjalista ds. analiz rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Wielkości planowane na 2009 roku Wynik finansowy na 1 wozokm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Numer linii. Koszty przewozu i zarządzania

Załącznik 3. Wielkości planowane na 2009 roku Wynik finansowy na 1 wozokm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Numer linii. Koszty przewozu i zarządzania Załącznik 3 Ranking komunikacyjnych ujętych w planie m KZK GOP na 2009 rok - sporządzony w oparciu o wyniki pomiarów napełnień z lat 2007-2008 (linie posortowane rosnąco wg wyniku finansowego w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014 There are no translations available LOKALE MIESZKALNE Badaniem został objęty lokalny rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w zakresie transakcji przeprowadzonych na ryku pierwotnym, z przynależnym

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM. WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Mamy przyjemność zaprezentować piąty z cyklu miesięcznych przeglądów rynku mieszkaniowego w Polsce przygotowanych przez REAS na

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Warszawa, 17.12.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. oddano do użytkowania 127595 mieszkań, tj. o 1,2% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Departament Stabilności Finansowej. Załącznik monografie miast (osoby podkreślone są dodatkowo autorami części raportu)

Departament Stabilności Finansowej. Załącznik monografie miast (osoby podkreślone są dodatkowo autorami części raportu) Załącznik: Monografie miast Autorzy: Raport Augustyniak Hanna Łaszek Jacek Olszewski Krzysztof Waszczuk Joanna Departament Stabilności Finansowej Departament Stabilności Finansowej Departament Stabilności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo