02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie"

Transkrypt

1 OO-909 Warszawa Dotyczy. udzielenia wyjaśnień do postwowania IU/183/yII-53/ZO/PN/AE/DOS/K Wg rozdzielnika 02 PAZ ŻOiŻ Nr INSPEKTOR I4ROJENIA Pytanie nr 1 - Pytanie nr 2 - Pytanie nr 3 - z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz udzielanymi i serwisowe producenta. Dotyczy Dotyczy Dotyczy L.O. (tel ) oprogramowania Godziny pracy serwisu Min 1 2bldzień Pon-Pt w tym od 7:00 do 16:00 Poprawki, nowe wersje Dostępne przez okres 3 lat Tak. Sprzęt sieciowy i wkładki nie mogą pochodzić od różnych producentów (muszą Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1, Część B: Prosimy o doprecyzowanie czy wyposażenie przełączników w postaci wkładek optycznych (Ethernet, FC) musi pochodzić od producenta sprzętu? pochodzić od producenta oferowanego sprzętu sieciowego do którego są montowane) Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1, Część B: w oparciu o bezpośrednie świadczenia serwisowe producenta? Prosimy o doprecyzowanie czy wsparcie techniczne i serwisowe ma być świadczone Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2: Producent tj. firma VMware oferuje wsparcie do swoich produktów na dwóch poziomach, na poziomie typu Basie oraz na poziomie typu Production. Prosimy o doprecyzowanie jakiego poziomu wsparcia technicznego wymaga Zamawiający dla oferowanego oprogramowania Zamawiający wymaga serwisu producenta oprogramowania dla VMware na poziomie BASIC Zamawiający oczekuje serwisu producenta oprogramowania na całe dostarczone VMware. oprogramowanie z zadania 2 nie gorsze niż: Tak. Serwis i wsparcie musi być zapewnione w oparciu o świadczenia gwarancyjne lub dla produktów równoważnych, spełniającego następujące warunki: ODPOWIEDZI NA PYTANIA 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr referencyjny IU/183/yII-53/ZO/PN/A E/DOS/K/2012, Zamawiający działając zgodnie z art. przetargu nieograniczonego na dostawę pamięci masowych dla resortu obrony narodowej, wyjaśnieniami oraz zmianami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie Warszawa, dnia Q1O.2012 r.

2 Sposób kontaktu Sposób odpowiedzi Liczba zgłoszeń serwisowych Czas reakcji na zgłoszenia o wadze: Krytycznej Ważnej Sredniej Kosmetycznej telefon, Www telefon, mail nieograniczona 4 godziny robocze 8 godzin roboczych 12 godzin roboczych 12 godzin roboczych Pytanie nr 4 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2: Prosimy o doprecyzowanie jaki jest wymagany okres wsparcia technicznego dla dostarczanego oprogramowania VMware? Oczekiwany okres wsparcia to 3 lata od dnia udzielenie uprawnień do użytkowania przez wykonawcę przedmiotu dostawy. Pytanie nr 5 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2 pkt.2. 1: Prosimy o doprecyzowanie w jakich lokalizacjach powinny być przeprowadzone szkolenia? Dot. pkt. 2.2 Czy Zamawiający wymaga, aby miejscem przeprowadzenia szkoleń była lokalizacja 1 Warszawa, ul. Rakowiecka 4A, czy ośrodek szkoleniowy w Warszawie? Czy w sytuacji przeprowadzenia szkolenia w ośrodku szkoleniowym w Warszawie, Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w dwóch różnych terminach? Zamawiaj ący oczekuje przeprowadzenia szkolenia w ośrodku szkoleniowym w Warszawie. Zamawiający wymaga przeprowadzenia każdego szkolenia w dwóch różnych terminach. Pytanie nr 6 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2 pkt. 2.2: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania szkoleń wraz z opłaconymi egzaminami do szkoleń (weryfikacja wiedzy)? Zamawiający wymaga opłaconych egzaminów do szkoleń z możliwością jednokrotnego podejścia do egzaminu w terminie do 180 dni po ostatnim szkoleniu przygotowującym do danego egzaminu. Pytanie nr 7 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2 pkt. 2.2: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany VMware ysphere: Manage for Performance [y4.x] oraz VMware ysphere: Troubleshooting [4.x] na szkolenie VMware ysphere: Optimize 8 Scalę y.5 (przykładowy opis agendy szkolenia zawarty jest pod adresem: http ://arrowecsseryices.pl/www/news.nsf/idjapsa-8tajz9). Zamawiający dopuszcza możliwość Zamiany Vmware ysphere: Manage for Performance [y4.x oraz ysphere: Troubleshooting [4.x] na szkolenie Vmware ysphere Optimize 8 Scale y.5. Pytanie nr 8 Czy poprzez wymaganie określone w Części A pkt 12.4 Zamawiający - oczekuje dostarczenia 75 licencji systemu operacyjnego MS Windows Server 2012 Datacenter lub innego określonego w pkt 12.2? Nie. W sytuacji gdy dostawca macierzy oferuje dedykowane do dostarczanej macierzy oprogramowanie zapewniające: wielościeżkowość, monitorowanie stanu połączenia i inne funkcje pozwalające wykorzystać funkcjonalność macierzy w zakresie szerszym niż pozwala na to natywny sterownik systemu operacyjnego Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji na to oprogramowanie dla min. 75 hostów na macierz. L.O. (tel ) 2

3 Pytanie 9 1. W oparciu o jakie kryteria równoważności Zamawiający dokona oceny ofert równoważnych w odniesieniu do wyspecyfikowanych produktów firmy Vmware (dotyczy zarówno licencji na poszczególne produkty jak i wyszczególnione szkolenia)? Ocena rozwiązań równoważnych dla zadania nr 2 zostanie dokonana w oparciu o wymagania określone w pkt 1.5 dla zadania nr 2 opisane w załączniku nr I do SIWZ (wprowadzone do SIWZ niniejszym pismem). W zakresie szkoleń Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń adekwatnych względem wyszczególnionych w SIWZ co do poziomu i zakresu, uwzględniając specyfikę oferowanemu rozwiązania. Pytanie 10 Czy Zamawiający przewiduje wirtualizację systemów operacyjnych Microsoft Windows Server w oparciu o opisane w wymaganiach technicznych dla zadania nr 2 oprogramowanie do wirtualizacji i dostarczenia w ramach tego zadania odpowiedniej liczby licencji Windows Server w wersji oferowanej przez producenta? Jeśli tak to prosimy o informację czy Zamawiający wymaga nielimitowanej licencyjnie możliwości uruchamiania i migracji maszyn wirtualnych Windows Server pomiędzy serwerami fizycznym (lokalizacjami) i dostarczenie licencji Windows Server Datacenter na 114 procesory? Zamawiający przewiduje wirtualizaej ę systemów operacyjnych Microsoft Windows Server w oparciu o opisane w wymaganiach technicznych oprogramowanie do wirtualizacji. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji Windows Server Datacenter. Pytanie 11 - Ponadto prosimy o określenie: a) Dla jakiej konfiguracji sprzętowej zamawiający oczekuje zaoferowania środowiska wirtualizacyjnego? W szczególności prosimy o określenie liczby procesorów zainstalowanych w tym środowisku? b) Czy środowisko wirtualne będące przedmiotem zamówienia w tym zadaniu zostanie uruchomione w oparciu o będącą przedmiotem zamówienia (w zadaniu nr 1) macierz dyskową? Ad. a) Liczba procesorów zainstalowanych w środowisku Ad. b) Srodowisko wirtualne będące przedmiotem zamówienia określonym w zadaniu nr 2 zostanie uruchomione w posiadanym środowisku sprzętowym które rozbudowane zostanie o macierze dyskowe pozyskiwane z ramach zadania nr 1. Obecne posiadane przez Zamawiającego środowisko zawiera macierze: HP EVA 6400, IBM DS 5100, IBM DS 3400, DELL 3000i, SUN Storage EDGE 7310, EMC CELERA NS 480, NetApp Pytanie 12 - Z odpowiedzi nr 2 z dnia br., wynika, iż Zamawiający planuje okres użytkowania na min. 10 lat. Zamawiający uzasadnia potrzebę zakupu licencji o charakterze unlimited nieokreślonymi planami rozbudowy. Twierdzi, również iż w ten sposób nie ogranicza i nie wspiera preferowanych rozwiązań sprzętowych. Z uwagi, na fakt, iż rozwiązaniach dotyczących macierzy klasy Enterprise koszt licencji typu unlimited jest zawsze większy od wartości licencji na określoną pojemność. Zamawiający na obecnym etapie zamierza zakupić licencje na pojemność wykraczającą poza opisane wymagania ale nie potrafi określić jaka ich wielkość zostanie w przyszłości wykrzystania, zatem tego typu zakup na wyrost i pozostawianie wymagania w obecnej treści mogłoby narazić Zamawiającego na niepotrzebne i nieuzasadnione zwiększenie wydatków. Z drugiej strony Zamawiający preferuje producentów oferujących licencje typu unlimited (wskazane w odwołaniu LO. (teł ) 3

4 rozwiązanie firmy HDS model i jego rynkowe klony czyli HP P9500 posiada i oferuje taki model licencjonowania). W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie producentów, Zamawiający powinien unikać zarzutów o preferowanie wybranych rozwiązań sprzętowych. Z tego powodu proponujemy aby wymagana ilość licencji została tak określona aby był możliwy udział w postępowaniu innych producentów macierzy klasy Enterprise. Najlepszą miarą tej wartości jest właśnie pojemność oferowanej konfiguracji (jest to wspólna jednoznaczna wielkość dla wszystkich potencjalnych rozwiązań). W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w zakresie dostawy macierzy dyskowych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymaganych licencji w ilości odpowiadaj ącej maksymalnej pojemności oferowanej konfiguracji. Koszt licencji nie jest parametrem technicznym. W żaden sposób nie ogranicza producenta (np. brakiem technologii, patentami, itp.), gdyż to on ustala zasady licencjonowania i może ustalić je według własnych potrzeb i chęci. Dodatkowo, wielu producentów stosuje licencje nielimitowane, oczywiście w zależności od różnych parametrów i zastosowań. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie licencji. ysp Pytanie 13 - Z przedstawionych w dniu br., zmian treści SIWZ wynika, iż Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 3.2 dla zadania nr 1 na następujący:. 3.2 Wymagane dostarczenie nie mniej niż jednego dysku hot-spare na każdą rozpoczętą grupę 32 dysków. W przypadku półek dyskowych zawierających mniej niż 33 dyski należy dostarczyć minimum jeden dysk hot-spare na półkę Zaproponowana przez Zamawiającego zmiana w ogóle nie zmieniła treści punktu 3.2 (treść jest taka sama, co oznacza, iż zostały zachowane zapisy, które nadal preferują wskazane w odwołaniu rozwiązanie HDS w którym w pojedynczej półce można zmieścić więcej niż 33 dyski, W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie producentów, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wymagane jest dostarczenie nie mniej niż jednego dysku hot-spare na rozpoczętą grupę 32 dysków? Zamawiający oczekuje co najmniej jednego dysku na półkę w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych przechowywanych w ramach półki dla konfiguracji wykluczających pojedynczy punkt awarii. W przypadku awarii jednego dysku minimalizacja czasu, w którym może istnieć pojedynczy punkt awarii dla wybranych konfiguracji jest dla zmawiającego parametrem istotnym ze względów bezpieczeństwa danych i przydatności bojowej sprzętu. Jak pokazuje praktyka, od zgłoszenia awarii do wymiany dysku często następuje długotrwała (często kilkudniowa) procedura diagnozowania, zawierająca np. upgrade firmware u, znacząco przedłużająca czas istnienia pojedynczego punktu awarii dla rozwiązań bez wymaganego dysku hot-spare na półkę. Z uwagi na powyższe, oraz zgodnie z wyjaśnieniami z dnia r., Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. jest Pytanie 14 - Z przedstawionych w dniu br., zmian treści SIWZ wynika, iż Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt. 5.3 dla zadania nr 1 na następujący: 3.3 Dostarczona macierz musi zapewniać możliwość rozbudowy podczas ciągłego dostępu do danych (ang on-line upgrade), do nie mniej niż 128 portów sumarycznie, zamiennie FC i FCoE o szybkości nie mniejszej niż 8 Gb/s dla FC i 10 Gb/s dla FCoE, rozmieszczonych na nie mniej niż 8 adapterach WE/WY Zaproponowana przez Zamawiającego zmiana w ogóle nie zmieniła treści punktu 5.3 (treść jest taka sama;, co oznacza, iż zostały zachowane zapisy, które nadal preferują (wskazane w odwołaniu) rozwiązanie firmy HDS. W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie producentów, prosimy o udzielenie odpowiedzi, LO. (tel ) 4 Dnia: OliO.2012 r.

5 port rozmieszczonych, na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY, klasy Enterprise wymaganej przez Zamawiającego oraz w poważny sposób ogranicza Dodatkowo, w odwołaniu Odwołujący jawnie informuje, że parametr ten spełnia trzech Proponowany zapis mógłby być odpowiedni dla macierzy klasy mid-range a nie dla macierzy wymagania Zamawiającego. podtrzymuje zapisy w SIWZ. Z uwagi na powyższe, oraz zgodnie z wyjaśnieniami z dnia r., Zamawiający z czterech wskazanych przez niego producentów. nie mniej niż 16 portów Fibrę Channel oyer Ethernet o szybkości nie mniej szej niż 10 Gb/s na Pytanie 15 - Z 7.2 Macierz powinna być zbudowana z dysków: SSD o wielkości 200GB, SAS-2 albo FC o i stosowanych technologii w zakresie rozwiązania będącego przedmiotem zapytania, i nieuzasadnione zwiększenie wydatków, a ograniczenia dotyczące wymaganej technologii SATA o wielkości co najmniej 2TB/ minimum 7.2K RPM Macierz musi umożliwiać L.O. (teł ) 5 minimum 10K RPM SAS-2, 600GB! minimum 10K SAS-2, 1TB/ minimum 7.2K RPM SATA2 lub SATA. Zamawiający zmianą w treści pkt. 7.2 odrzucił możliwość zastosowania Z zapisu zmian wynika, że Zamawiający chce otrzymać macierz w konfiguracji 3 warstw maksymalnej 2TB/ minimum 7.2K RPM Macierz musi umożliwiać wykorzystanie następujących dysków. 200GB SSD, 400GB SSD, 146GB/minimum 15K RPMSAS-2, 300GB! wielkości 600GB/minimum 10K RPM SAS-2 albo FC o wielkości powyżej 600GB do Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt. 7,2 dla zadania nr 1 na następujący: albo SAS-2. Akceptowalna jest 10 procentowa tolerancja wielkości dysków. (wysokowydajne) wydajnej i wysokopojemnościowej), w rozwiązaniach macierzy klasy napędów technologii SATA. Zapis ten świadczy o braku znajomości dostępnych jednocześnie Zamawiający ogranicza możliwość zaoferowania rozwiązania o potencjalnie wymagania w obecnej treści mogłoby narazić Zamawiającego na niepotrzebne niższej cenie (zakup mniejszej ilości napędów dyskowych to niższa cena). Pozostawianie Enterprise warstwa trzecia jest budowana w oparciu o napędy wysoko pojemne typu NL-SAS napędów dyskowych (SATA) to ograniczenie udziału w postępowaniu dla innych rozwiązań sprzętowych innych producentów. Pragniemy zaznaczyć, iż zaproponowane przez Zamawiającego zmiany nie zostały niczym uzasadnione. Uważamy, ze ich jedynymi celem w warstwie trzeciej napędów dyskowych o pojemności większej niż 2TB, jak również zapisy nadal preferują wskazane w odwołaniu rozwiązanie firmy HDS. producentów, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu 7.2 na następujący: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotychczas opublikowane i odrzuca wniosek o zmianę tego wymagania na zaproponowany w pytaniu. Proponowany zapis dopuszcza dostawę macierzy w konfiguracji wielokrotnie mniej wydajnej od wyspecyfikowanej przez Zamawiającego. RPM SATA2 lub SAS-2. Pkt. 7,2 Macierz powinna być zbudowana z dysków. SSD o wielkości co najmniej 2 00GB, SAS-2 albo FC o wielkości co najmniej 600GB! minimum 10K RPM, SAS-2, NL-SAS, FC, W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie ysp; spełniającego wszystkie wskazane wymagania. Wprowadzone zmiany oznaczają, iż było umożliwienie spełnienie kompletu wymagań przez inny produkt tj. macierz HP model P9500, która jest w istocie tym samym produktem (wersją OEM, klonem rozwiązania HDS wykorzystanie następujących dysków: 200GB SSD, 400GB SSD, 146GB! minimum 15K RPM przedstawionych w dniu br., zmian treści SIWZ wynika, iż SAS-2, 300GB/minimum JOKRPMSAS-2, 600GB/minimum JOKSAS-2, 2TB/ minimum 72K czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w celu podłączenia macierzy do sieci SAN wymagane jest. aby kontrolery macierzy mogły komunikować się z serwerami poprzez

6 tajniki wydajności macierzy Pytający zauważyłby, iż zwykle podawane są maksymalne wielkości dysków z powodów wydajnościowych. Rozwiązanie zbudowane o dyski wielkości wolniejsze od rozwiązania opartego o dyski 1 TB w liczbie operacji Wejścia/Wyjścia na Zamawiający oczekuje wsparcia dla dysków SATA, jednak ze względów wydajnościowych, monitoringu i klasy Enterprise rozwiązania oczekuje dostawy dysków o prędkości co sekundę. o co najmniej 50%. Przeglądając chociaż kilka specyfikacji zamówień macierzy i zgłębiając 3 TB byłoby o 50% wolniejsze od rozwiązania zbudowanego z dysków 2 TB i o 300% Pytanie 16 Pytanie 17 - W Zamawiający 1. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie stopnia szczegółowości oznaczenia przedmiotu 2. Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie ww. tabeli (załącznik nr 3) poprzez 3. Czy dopuszczalne jest wskazanie przez wykonawcę oznaczenia przedmiotu zamówienia i wpisanie go do tabeli jako np. pakiet oprogramowania czy pakiet sprzętu, a następnie LO. (teł ) 6 ppkt 4.3 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w port dedykowanym na rynek desktopów w przeciwieństwie do dysków SAS produkowanych na potrzeby znacznie bardziej wymagających rozwiązań serwerowych. Ponadto, średni czas pomiędzy awariami jest w większości przypadków około 10 razy większy dla dysków SAS możliwości monitorowania dysków. Pragniemy wyjaśnić, że zmiana z r. Zamawiający złagodził wymaganie o możliwość użycia mniejszych dysków (po tej zmianie wszyscy czterej wskazani przez konsoli oraz port AUX. Jednocześnie w ppkt 4.6 już Zamawiający nie wpisał takiego wymagania. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. pozapasmowego (out-of-band)? dedykowany/wydzielony port do zarządzania w standardzie Ethernet (styk RJ45, min. w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga podania oznaczenia Współczesne urządzenia do zarządzania pozapasmowego wykorzystują port Ethernet. alternatywny port zarządzania pozapasmowego np. Ethernet? przedmiotu zamówienia (producent, model, typ). oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym nazewnictwem dokonanie wyceny ogólnie np. całego pakietu oprogramowania czy całego pakietu producenta rzędu pierwszego, bez podawania szczegółowych części składowych danej Zamawiający wymaga wyszczególnienia poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia w postaci oznaczenia odpowiednich modułów. Zamawiający wymaga oznaczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym sprzętu jako 1 sztukę (kolumna Oferowana ilość )? (handlowym) nazewnictwem wraz z podaniem części składowych. Ad. 2) pozycji? zamówienia, jakie ma podać wykonawca w poszczególnych wierszach tabelek? najmniej 7200obr/s z interfejsem SAS lub FC. Dyski SATA są powszechnym rozwiązaniem niż w dyskach SATA. Proponowana zmiana zwiększyłby ryzyko awarii i zmniejszyła odwołuj ącego producenci spełniali wymagania Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia, w którym będzie dostępny Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia posiadającego Czy intencją Zamawiającego było wykorzystanie portu AUX jako portu do zarządzania 10/lOOBase-T/TX) albo portu AUX. Ad. 1) bardzo pojemnej i trudnodostępnej przestrzeni dyskowej, której wydajność zmniejszono by Propozycja użycia dysków o większej pojemności wynika zapewne z nieznajomości ograniczeń wydajnościowych takich rozwiązań. Zamawiający nie jest zainteresowany budową

7 wielkości dysków z powodów wydajnościowych. Rozwiązanie zbudowane o dyski wielkości wolniejsze od rozwiązania opartego o dyski 1 TB w liczbie operacji WejścialWyjścia na Zamawiający oczekuje wsparcia dla dysków SATA, jednak ze względów wydajnościowych, monitoringu i klasy Enterprise rozwiązania oczekuje dostawy dysków o prędkości co tajniki wydajności macierzy Pytający zauważyłby, iż zwykle podawane są maksymalne sekundę. o co najmniej 50%. Przeglądając chociaż kilka specyfikacji zamówień macierzy i zgłębiając 3 TB byłoby o 50% wolniejsze od rozwiązania zbudowanego z dysków 2 TB i o 300% Pytanie 16 Pytanie 17 - W Zamawiający 1. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie stopnia szczegółowości oznaczenia przedmiotu 3. Czy dopuszczalne jest wskazanie przez wykonawcę oznaczenia przedmiotu zamówienia i wpisanie go do tabeli jako np. pakiet oprogramowania czy pakiet sprzętu, a następnie LO. (tel ) 6 Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia posiadającego dedykowanym na rynek desktopów w przeciwieństwie do dysków SAS produkowanych na potrzeby znacznie bardziej wymagających rozwiązań serwerowych. Ponadto, średni czas pomiędzy awariami jest w większości przypadków około 10 razy większy dla dysków SAS możliwości monitorowania dysków. Pragniemy wyjaśnić, że zmiana z r. Zamawiający złagodził wymaganie o możliwość użycia mniejszych dysków (po tej zmianie wszyscy czterej wskazani przez odwołującego producenci spełniali wymagania Zamawiającego). Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. najmniej 7200obr/s z interfejsem SAS lub FC. Dyski SATA są powszechnym rozwiązaniem konsoli oraz port AUX. Jednocześnie w ppkt 4.6 już Zamawiający nie wpisał takiego wymagania. pozapasmowego (out-of-band)? Współczesne urządzenia do zarządzania pozapasmowego wykorzystują port Ethernet. alternatywny port zarządzania pozapasmowego np. Ethernet? dedykowany/wydzielony port do zarządzania w standardzie Ethernet (styk RJ45, min. w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga podania oznaczenia przedmiotu zamówienia (producent, model, typ). oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym nazewnictwem niż w dyskach SATA. Proponowana zmiana zwiększyłby ryzyko awarii i zmniejszyła 10/l OOBase-T/TX) albo portu AUX. dokonanie wyceny ogólnie np. całego pakietu oprogramowania czy całego pakietu producenta rzędu pierwszego, bez podawania szczegółowych części składowych danej Zamawiający wymaga wyszczególnienia poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia w postaci oznaczenia odpowiednich modułów. (handlowym) nazewnictwem wraz z podaniem części składowych. Zamawiający wymaga oznaczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym Ad. 2) Ad. 1) sprzętujako 1 sztukę (kolumna Oferowana ilość )? pozycji? 2. Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie ww. tabeli (załącznik nr 3) poprzez zamówienia, jakie ma podać wykonawca w poszczególnych wierszach tabelek? ppkt 4.3 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w port Czy intencją Zamawiającego było wykorzystanie portu AUX jako portu do zarządzania Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia, w którym będzie dostępny bardzo pojemnej i trudnodostępnej przestrzeni dyskowej, której wydajność zmniej szono by Propozycja użycia dysków o większej pojemności wynika zapewne z nieznajomości ograniczeń wydajnościowych takich rozwiązań. Zamawiający nie jest zainteresowany budową

8 SIWZ Wymagania techniczne : ZMIANA TREŚCI SIWZ zaoferowanego asortymentu. zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do wyszczególnienia jego poszczególnych składowych (o ile występują) wraz z ilością Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że wprowadza LO. (tel ) 7 później niż 20 dni od daty podpisania umowy. szkoleniowych z datą ważności I rok od daty przekazania ich do użytkownika, jednak nie 5) Zamawiający dopuszcza realizację usługi szkolenia poprzez dostarczenie karnetów zakresie Wzoru umowy do zadania nr 2 dodaje się w 5 ust 2 pkt 5) w nastęującym brzmieniu: - w później niż 20 dni od daty podpisania umowy. szkoleniowych z datą ważności 1 rok od daty przekazania ich do użytkownika, jednak nie 5) Zamawiający dopuszcza realizację usługi szkolenia poprzez dostarczenie karnetów brzmieniu: - w zakresie Wzoru umowy do zadania nr 1 dodaje się w 5 ust 4 pkt 5) w następującym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szaf o większym ciężarze pod gabarytowo zamontowane urządzenie wraz z osprzętem i okablowaniem. warunkiem, że w razie potrzeby oferent wzmocni nośność podłogi technicznej na potrzeby oferowanego produktu. 700 kg/m2 każda. Minimalne wymiary szaf powinny uwzględniać największe nie może przekraczać rozmiaru dwóch szafo wymiarach 1200/800/2500 mm i wadze 1.2 Ze względu na warunki fizyczne pomieszczeń serwerowni rozwiązanie macierzowe 2. Modyfikuje treść pkt 1.2 w Części A załącznika nr 1 do SIWZ na następujący: - IBM 2.6 Powinna istnieć możliwość rozbudowy dostarczonej macierzy o istniejące u 1. Modyfikuje treść pkt 2.6 w Części A załącznika nr 1 do SIWZ na następujący: - w - HP - IBM DS TB DS TB EVA6400 2OTB zakresie zadania nr 1. tj.: zamawiającego macierze dyskowe: w celu szybkiej, przezroczystej migracji danych oraz wykorzystania ich przestrzeni dyskowej. Dostarczane rozwiązanie ma być dla posiadanych przez zamawiającego FCoE oprogramowanie lub licencje powinny być one dostarczone wraz z macierzą. macierzy urządzeniem wirtualizującym. Jeżeli do uruchomienia tej funkcji konieczne są dodatkowe przewody połączeniowe, karty rozszerzeń, urządzenia łączące iscsi, FC, Wszystkie komponenty dostarczane w ramach dołączania macierzy zewnętrznych powinny umożliwiać transfer danych z prędkością nie mniejszą niż 4Gb/s. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy pakietu oprogramowania i sprzętu oraz Ad. 3)

9 - w lokalizacja zakresie zadania nr 2. - dotychczasowe brzmienie zarisów zawartych w załączniku nr 1 dla zadania iii 2 zamienia się na następujące: ZADANIE 2 Dostawa oprogramowania VMware wraz z licencjami Miejsca dostawy dla oprogramowania VMware: lokalizacja 1- Warszawa ul Rakowiecka 4A 1. Wymagania ogólne 1.1. Dostawa wolnych od wad prawnych licencji VMware Enterprise PLUS w liczbie: 114 licencji Dostawa wolnych od wad prawnych licencji VMware VCenter Operations Managment Suite Adyenced w liczbie: 1 5OVM licencji-lokalizacja Dostawa wolnych od wad prawnych licencji VMware VCenter Site Recoyery Manger Enterprise w liczbie: 15OVM licencji-lokalizacja Dostarczone oprogramowanie powinno być w wersji 4.1. w ramach wsparcia serwisowego powinna istnieć możliwość uaktualnienia oprogramowania do najnowszej wersji Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: Warstwa wirtualizacj i powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu różnych instancji systemów operacyjnych Linux, Windows na jednym serwerze fizycznym Warstwa wirtualizacji musi posiadać możliwość atokacji dla maszyn wirtualnych większej ilości pamięci RAM niż fizycznie zainstalowanej w serwerze w celu osiągnięcia maksymalnego możliwego stopnia konsolidacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności w momencie utraty części zasobów maszyn fizycznych Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych Linux jak i Windows w konfiguracji jedno jak i wieloprocesorowej do 8 procesorów na maszynę wirtualną Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług Warstwa wirtualizacji powinna posiadać możliwość agregacji fizycznych kart sieciowych z kanałami zapasowymi zainstalowanych na serwerach fizycznych bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników firm trzecich Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej Rozwiązanie powinno wspierać następujące jedno i wieloprocesorowe systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenSeryer, SCO Unixware Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wszystkimi hostami objętymi wirtualizacj ą oraz maszynami wirtualnymi Konsola graficzna do zarządzania powinno zapewniać możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych i wirtualnych infrastruktury Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i L.O. (tel ) 8

10 konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Actiye Directory Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów utrzymujących maszyny wirtualne i w zautomatyzowany sposób sprawdzać i aktualizować zgodność tych konfiguracji Rozwiązanie powinno posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze wszystkich hostów obejmujących wirtualizację Przełączniki wirtualne powinny mieć możliwość konfiguracji 2040 portów Architektura zgodna z modelem wirtualnego przełącznika. Implementacja wirtualnego modułu liniowego na każdym hoście (serwerze) oraz redundantnego modułu zarządzającego. Implementacja stałego wirtualnego portu dołączającego maszynę wirtualną niezależnie od fizycznych serwerów (hostów) miedzy którymi maszyna jest migrowana Możliwość agregacji indywidualnych portów na danym hoście (serwerze) do pojedynczej wiązki logicznej, zgodnie z protokołem LACP Markowanie ruchu DSCP per wirtualny port Dławienie (policing) ruchu per wirtualny port Integracja z oprogramowaniem do zarządzania platformą wirtualną Implementacja Netflow lub podobnego mechanizmu dla statystyki ruchu SNMP y Zarządzanie wirtualnym przełącznikiem złożonym z wirtualnych modułów liniowych znajdujących się w hostach (serwerach) z wykorzystaniem redundatnego wirtualnego modułu typu Superyisor Wymagane mechanizmy bezpieczeństwa: bezpieczny dostęp w oparciu o SSH Port Security dla wirtualnych portów dołączających wirtualne maszyny listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie wirtualnych portów filtracja na poziomie warstw L2/L3/L4 możliwość kopiowania ruchu z wybranego wirtualnego portu na inny określony wirtualny port na tym samym hoście (port monitoruj acy SPAN lub podobna funkcjonalność). Możliwość kopiowania ruchu z wybranego wirtualnego portu i tunelowania go poprzez zewnętrzną sieć do urządzenia monitorującego (port ERSPAN lub podobna funkcjonalność) Prywatne sieci VLAN Wsparcie dla RADIUS!TACACS Zarządzanie switchami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnego punktu, a konfiguracja powinna być automatycznie dystrybuowana na hosty działające w taki sposób, aby wyeliminować konieczność osobnej konfiguracji wirtualnych switchy dla każdego z ho stów Rozwiązanie do wirtualizacji powinno umożliwiać obsługę wirtualnych switchy firm trzecich Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju także w przypadku utraty serwera fizycznego, na którym usługa pracowała, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut Rozwiązanie powinno zapewniać odpowiednią redundancje i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim L.O. (tel ) 9

11 świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek Rozwiązanie powinno zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) powinien być ograniczony do minimum. Wymagana jest możliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy usług Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia w czasie pracy maszyn wirtualnych na serwerach fizycznych pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i przeinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania i przywracania snapshotów kopii systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi bez przerwy w działaniu systemów Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia kopi zapasowych maszyn wirtualnych w czasie ich pracy Dodatkowo dostarczone oprogramowanie musi zapewniać: możliwość przenoszenia uruchomionych maszyn wirtualnych pomiędzy środowiskiem zbudowanym w oparciu o dostarczane oprogramowanie witalizacyj ne a obecnie wykorzystywanym środowiskiem Zamawiającego opartym o VMware bez przerywania dostępu do usługi uruchomionej na przenoszonej maszynie wirtualnej. możliwość jednoczesnego korzystania z zasobu dyskowego, jakim jest np. LUN z systemem VMFS yer.3 przez obecne środowisko witalizacyjne i środowisko witalizacyjne zbudowane w oparciu o dostarczone oprogramowanie. LO. (teł ) 10

12 możliwość uruchomiania w środowisku wirtualizującym zbudowanym o dostarczone oprogramowanie, maszyny wirtualnej będącej kopią on-line maszyny wirtualnej działającej na posiadanym przez Zamawiającego środowisku witalizacyjnemu opartemu o VMware ESXi Szkolenia 2.1. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w składzie 6 osób w certyfikowanym przez producenta oprogramowania ośrodku szkoleniowym i potwierdzi stosownym certyfikatem autoryzowanym przez producenta macierzy zweryfikowaną wiedzę z zakresu kursulgrupy kursów. Całkowite koszty szkolenia i weryfikacji wiedzy pokrywa Wykonawca. Wymagane kursy z zakresu VMware: VMware ysphere: Instali, Configure, Manage [V5] VMware ysphere: Troubleshooting [V4.x] VMware ysphere: Manage for Performance {V4.x] VMware ysphere: Adyanced Fast Track [y4.x] VMware ycenter Site Recoyery Manager: Instali, Configure, Manage [ys] VMware ycenter Orchestrator: Deyeloping Custom Workflows VMware ysphere: Manage and Design for Security VMware ysphere: Skilis for Storage Administrators 2.2. Dla ofert równoważnych, Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń adekwatnych względem wyszczególnionych w SIWZ w pkt 2.1, co do poziomu i zakresu, uwzględniając specyfikę oferowanemu rozwiązania Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w Warszawie Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia szkolenia w dwóch różnych terminach, uzgodnionych z Zamawiającym, dla połowy liczby uczestników Program szkolenia będzie uzgodniony z Zamawiającym Wszystkie szkolenie powinny być przeprowadzone wjęzyku polskim. Wykładowcy prowadzący szkolenia powinni legitymować się certyfikatem treneralwykładowcy akredytowanym przez producenta dostarczanego sprzętu w zakresie prowadzonego szkolenia Zamawiający dopuszcza użycie karnetów szkoleniowych na w/w szkolenia z terminem ważności 1 (jeden) rok od daty podpisania umowy Szkolenia powinny być prowadzone na materiałach i pomocach certyfikowanych przez producenta dostarczanego sprzętu. Stosowny certyfikat ośrodka/ośrodków szkoleniowych powinien być dostarczony wraz ze specyfikacją. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą SIWZ przedłuża termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. godz. 09: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. godz Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na nr UWAGA: Wykonawcy przy składaniu ofert są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany i wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do udzielonych wyjaśnień i zmian podlegać będzie odrzuceniu jako oferta niezgodna z SIWZ. PRZEWODNICZĄCA KOMISJI Okcd OLIOWJ p. Lilianna OCHAL L.O. (tel ) Dnia: OliO.2012r. li

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Kąty Wrocławskie, r.

Kąty Wrocławskie, r. Kąty Wrocławskie, 26.06.2014 r. Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wirtualizacji środowiska serwerowego wraz z

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać: Część B SIWZ Serwer 1 szt. Parametry serwera: Serwer fabrycznie nowy; Obudowa o wysokości 1U lub 2U wraz z wysuwanymi teleskopowo szynami montaŝowymi umoŝliwiającymi instalacje w szafie Rack 19 ; Płyta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 11.10.2011r.

Gdańsk, dnia 11.10.2011r. Gdańsk, dnia 11.10.2011r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/330/025/D/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów serwerów dla Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r. Postępowanie 1/2017 Warszawa, dnia 6.02.2017 r. Dotyczy: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2017

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art.

DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art. DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POST

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POST Warszawa, dnia 14 września 2010 r. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup, instalację, konfigurację oraz uruchomienie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMOGÓW I WARUNKI JEGO REALIZACJI. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania co do sposobu jego realizacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMOGÓW I WARUNKI JEGO REALIZACJI. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania co do sposobu jego realizacji. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMOGÓW I WARUNKI JEGO REALIZACJI Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania co do sposobu jego realizacji. 1. Na całość przedmiotu zamówienia składają się: 1. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Macierz dyskowa Tabela 1. Specyfikacja wymagań w stosunku do dostawy macierzy dyskowej przez Wykonawcę (w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r. dot.: numer sprawy: 14/SISP-2/PN/2014 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

RBL - 5. Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016

RBL - 5. Warszawa, dnia r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 13.10.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/185/2016

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo