02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02 PAZ ŻOiŻ. Warszawa, dnia Q1O.2012 r. INSPEKTOR I4ROJENIA. Wg rozdzielnika. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie"

Transkrypt

1 OO-909 Warszawa Dotyczy. udzielenia wyjaśnień do postwowania IU/183/yII-53/ZO/PN/AE/DOS/K Wg rozdzielnika 02 PAZ ŻOiŻ Nr INSPEKTOR I4ROJENIA Pytanie nr 1 - Pytanie nr 2 - Pytanie nr 3 - z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz udzielanymi i serwisowe producenta. Dotyczy Dotyczy Dotyczy L.O. (tel ) oprogramowania Godziny pracy serwisu Min 1 2bldzień Pon-Pt w tym od 7:00 do 16:00 Poprawki, nowe wersje Dostępne przez okres 3 lat Tak. Sprzęt sieciowy i wkładki nie mogą pochodzić od różnych producentów (muszą Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1, Część B: Prosimy o doprecyzowanie czy wyposażenie przełączników w postaci wkładek optycznych (Ethernet, FC) musi pochodzić od producenta sprzętu? pochodzić od producenta oferowanego sprzętu sieciowego do którego są montowane) Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1, Część B: w oparciu o bezpośrednie świadczenia serwisowe producenta? Prosimy o doprecyzowanie czy wsparcie techniczne i serwisowe ma być świadczone Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2: Producent tj. firma VMware oferuje wsparcie do swoich produktów na dwóch poziomach, na poziomie typu Basie oraz na poziomie typu Production. Prosimy o doprecyzowanie jakiego poziomu wsparcia technicznego wymaga Zamawiający dla oferowanego oprogramowania Zamawiający wymaga serwisu producenta oprogramowania dla VMware na poziomie BASIC Zamawiający oczekuje serwisu producenta oprogramowania na całe dostarczone VMware. oprogramowanie z zadania 2 nie gorsze niż: Tak. Serwis i wsparcie musi być zapewnione w oparciu o świadczenia gwarancyjne lub dla produktów równoważnych, spełniającego następujące warunki: ODPOWIEDZI NA PYTANIA 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr referencyjny IU/183/yII-53/ZO/PN/A E/DOS/K/2012, Zamawiający działając zgodnie z art. przetargu nieograniczonego na dostawę pamięci masowych dla resortu obrony narodowej, wyjaśnieniami oraz zmianami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie Warszawa, dnia Q1O.2012 r.

2 Sposób kontaktu Sposób odpowiedzi Liczba zgłoszeń serwisowych Czas reakcji na zgłoszenia o wadze: Krytycznej Ważnej Sredniej Kosmetycznej telefon, Www telefon, mail nieograniczona 4 godziny robocze 8 godzin roboczych 12 godzin roboczych 12 godzin roboczych Pytanie nr 4 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2: Prosimy o doprecyzowanie jaki jest wymagany okres wsparcia technicznego dla dostarczanego oprogramowania VMware? Oczekiwany okres wsparcia to 3 lata od dnia udzielenie uprawnień do użytkowania przez wykonawcę przedmiotu dostawy. Pytanie nr 5 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2 pkt.2. 1: Prosimy o doprecyzowanie w jakich lokalizacjach powinny być przeprowadzone szkolenia? Dot. pkt. 2.2 Czy Zamawiający wymaga, aby miejscem przeprowadzenia szkoleń była lokalizacja 1 Warszawa, ul. Rakowiecka 4A, czy ośrodek szkoleniowy w Warszawie? Czy w sytuacji przeprowadzenia szkolenia w ośrodku szkoleniowym w Warszawie, Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w dwóch różnych terminach? Zamawiaj ący oczekuje przeprowadzenia szkolenia w ośrodku szkoleniowym w Warszawie. Zamawiający wymaga przeprowadzenia każdego szkolenia w dwóch różnych terminach. Pytanie nr 6 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2 pkt. 2.2: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania szkoleń wraz z opłaconymi egzaminami do szkoleń (weryfikacja wiedzy)? Zamawiający wymaga opłaconych egzaminów do szkoleń z możliwością jednokrotnego podejścia do egzaminu w terminie do 180 dni po ostatnim szkoleniu przygotowującym do danego egzaminu. Pytanie nr 7 - Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 2 pkt. 2.2: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany VMware ysphere: Manage for Performance [y4.x] oraz VMware ysphere: Troubleshooting [4.x] na szkolenie VMware ysphere: Optimize 8 Scalę y.5 (przykładowy opis agendy szkolenia zawarty jest pod adresem: http ://arrowecsseryices.pl/www/news.nsf/idjapsa-8tajz9). Zamawiający dopuszcza możliwość Zamiany Vmware ysphere: Manage for Performance [y4.x oraz ysphere: Troubleshooting [4.x] na szkolenie Vmware ysphere Optimize 8 Scale y.5. Pytanie nr 8 Czy poprzez wymaganie określone w Części A pkt 12.4 Zamawiający - oczekuje dostarczenia 75 licencji systemu operacyjnego MS Windows Server 2012 Datacenter lub innego określonego w pkt 12.2? Nie. W sytuacji gdy dostawca macierzy oferuje dedykowane do dostarczanej macierzy oprogramowanie zapewniające: wielościeżkowość, monitorowanie stanu połączenia i inne funkcje pozwalające wykorzystać funkcjonalność macierzy w zakresie szerszym niż pozwala na to natywny sterownik systemu operacyjnego Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji na to oprogramowanie dla min. 75 hostów na macierz. L.O. (tel ) 2

3 Pytanie 9 1. W oparciu o jakie kryteria równoważności Zamawiający dokona oceny ofert równoważnych w odniesieniu do wyspecyfikowanych produktów firmy Vmware (dotyczy zarówno licencji na poszczególne produkty jak i wyszczególnione szkolenia)? Ocena rozwiązań równoważnych dla zadania nr 2 zostanie dokonana w oparciu o wymagania określone w pkt 1.5 dla zadania nr 2 opisane w załączniku nr I do SIWZ (wprowadzone do SIWZ niniejszym pismem). W zakresie szkoleń Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń adekwatnych względem wyszczególnionych w SIWZ co do poziomu i zakresu, uwzględniając specyfikę oferowanemu rozwiązania. Pytanie 10 Czy Zamawiający przewiduje wirtualizację systemów operacyjnych Microsoft Windows Server w oparciu o opisane w wymaganiach technicznych dla zadania nr 2 oprogramowanie do wirtualizacji i dostarczenia w ramach tego zadania odpowiedniej liczby licencji Windows Server w wersji oferowanej przez producenta? Jeśli tak to prosimy o informację czy Zamawiający wymaga nielimitowanej licencyjnie możliwości uruchamiania i migracji maszyn wirtualnych Windows Server pomiędzy serwerami fizycznym (lokalizacjami) i dostarczenie licencji Windows Server Datacenter na 114 procesory? Zamawiający przewiduje wirtualizaej ę systemów operacyjnych Microsoft Windows Server w oparciu o opisane w wymaganiach technicznych oprogramowanie do wirtualizacji. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji Windows Server Datacenter. Pytanie 11 - Ponadto prosimy o określenie: a) Dla jakiej konfiguracji sprzętowej zamawiający oczekuje zaoferowania środowiska wirtualizacyjnego? W szczególności prosimy o określenie liczby procesorów zainstalowanych w tym środowisku? b) Czy środowisko wirtualne będące przedmiotem zamówienia w tym zadaniu zostanie uruchomione w oparciu o będącą przedmiotem zamówienia (w zadaniu nr 1) macierz dyskową? Ad. a) Liczba procesorów zainstalowanych w środowisku Ad. b) Srodowisko wirtualne będące przedmiotem zamówienia określonym w zadaniu nr 2 zostanie uruchomione w posiadanym środowisku sprzętowym które rozbudowane zostanie o macierze dyskowe pozyskiwane z ramach zadania nr 1. Obecne posiadane przez Zamawiającego środowisko zawiera macierze: HP EVA 6400, IBM DS 5100, IBM DS 3400, DELL 3000i, SUN Storage EDGE 7310, EMC CELERA NS 480, NetApp Pytanie 12 - Z odpowiedzi nr 2 z dnia br., wynika, iż Zamawiający planuje okres użytkowania na min. 10 lat. Zamawiający uzasadnia potrzebę zakupu licencji o charakterze unlimited nieokreślonymi planami rozbudowy. Twierdzi, również iż w ten sposób nie ogranicza i nie wspiera preferowanych rozwiązań sprzętowych. Z uwagi, na fakt, iż rozwiązaniach dotyczących macierzy klasy Enterprise koszt licencji typu unlimited jest zawsze większy od wartości licencji na określoną pojemność. Zamawiający na obecnym etapie zamierza zakupić licencje na pojemność wykraczającą poza opisane wymagania ale nie potrafi określić jaka ich wielkość zostanie w przyszłości wykrzystania, zatem tego typu zakup na wyrost i pozostawianie wymagania w obecnej treści mogłoby narazić Zamawiającego na niepotrzebne i nieuzasadnione zwiększenie wydatków. Z drugiej strony Zamawiający preferuje producentów oferujących licencje typu unlimited (wskazane w odwołaniu LO. (teł ) 3

4 rozwiązanie firmy HDS model i jego rynkowe klony czyli HP P9500 posiada i oferuje taki model licencjonowania). W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie producentów, Zamawiający powinien unikać zarzutów o preferowanie wybranych rozwiązań sprzętowych. Z tego powodu proponujemy aby wymagana ilość licencji została tak określona aby był możliwy udział w postępowaniu innych producentów macierzy klasy Enterprise. Najlepszą miarą tej wartości jest właśnie pojemność oferowanej konfiguracji (jest to wspólna jednoznaczna wielkość dla wszystkich potencjalnych rozwiązań). W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w zakresie dostawy macierzy dyskowych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymaganych licencji w ilości odpowiadaj ącej maksymalnej pojemności oferowanej konfiguracji. Koszt licencji nie jest parametrem technicznym. W żaden sposób nie ogranicza producenta (np. brakiem technologii, patentami, itp.), gdyż to on ustala zasady licencjonowania i może ustalić je według własnych potrzeb i chęci. Dodatkowo, wielu producentów stosuje licencje nielimitowane, oczywiście w zależności od różnych parametrów i zastosowań. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie licencji. ysp Pytanie 13 - Z przedstawionych w dniu br., zmian treści SIWZ wynika, iż Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 3.2 dla zadania nr 1 na następujący:. 3.2 Wymagane dostarczenie nie mniej niż jednego dysku hot-spare na każdą rozpoczętą grupę 32 dysków. W przypadku półek dyskowych zawierających mniej niż 33 dyski należy dostarczyć minimum jeden dysk hot-spare na półkę Zaproponowana przez Zamawiającego zmiana w ogóle nie zmieniła treści punktu 3.2 (treść jest taka sama, co oznacza, iż zostały zachowane zapisy, które nadal preferują wskazane w odwołaniu rozwiązanie HDS w którym w pojedynczej półce można zmieścić więcej niż 33 dyski, W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie producentów, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wymagane jest dostarczenie nie mniej niż jednego dysku hot-spare na rozpoczętą grupę 32 dysków? Zamawiający oczekuje co najmniej jednego dysku na półkę w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych przechowywanych w ramach półki dla konfiguracji wykluczających pojedynczy punkt awarii. W przypadku awarii jednego dysku minimalizacja czasu, w którym może istnieć pojedynczy punkt awarii dla wybranych konfiguracji jest dla zmawiającego parametrem istotnym ze względów bezpieczeństwa danych i przydatności bojowej sprzętu. Jak pokazuje praktyka, od zgłoszenia awarii do wymiany dysku często następuje długotrwała (często kilkudniowa) procedura diagnozowania, zawierająca np. upgrade firmware u, znacząco przedłużająca czas istnienia pojedynczego punktu awarii dla rozwiązań bez wymaganego dysku hot-spare na półkę. Z uwagi na powyższe, oraz zgodnie z wyjaśnieniami z dnia r., Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. jest Pytanie 14 - Z przedstawionych w dniu br., zmian treści SIWZ wynika, iż Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt. 5.3 dla zadania nr 1 na następujący: 3.3 Dostarczona macierz musi zapewniać możliwość rozbudowy podczas ciągłego dostępu do danych (ang on-line upgrade), do nie mniej niż 128 portów sumarycznie, zamiennie FC i FCoE o szybkości nie mniejszej niż 8 Gb/s dla FC i 10 Gb/s dla FCoE, rozmieszczonych na nie mniej niż 8 adapterach WE/WY Zaproponowana przez Zamawiającego zmiana w ogóle nie zmieniła treści punktu 5.3 (treść jest taka sama;, co oznacza, iż zostały zachowane zapisy, które nadal preferują (wskazane w odwołaniu) rozwiązanie firmy HDS. W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie producentów, prosimy o udzielenie odpowiedzi, LO. (tel ) 4 Dnia: OliO.2012 r.

5 port rozmieszczonych, na nie mniej niż dwóch redundantnych adapterach WE/WY, klasy Enterprise wymaganej przez Zamawiającego oraz w poważny sposób ogranicza Dodatkowo, w odwołaniu Odwołujący jawnie informuje, że parametr ten spełnia trzech Proponowany zapis mógłby być odpowiedni dla macierzy klasy mid-range a nie dla macierzy wymagania Zamawiającego. podtrzymuje zapisy w SIWZ. Z uwagi na powyższe, oraz zgodnie z wyjaśnieniami z dnia r., Zamawiający z czterech wskazanych przez niego producentów. nie mniej niż 16 portów Fibrę Channel oyer Ethernet o szybkości nie mniej szej niż 10 Gb/s na Pytanie 15 - Z 7.2 Macierz powinna być zbudowana z dysków: SSD o wielkości 200GB, SAS-2 albo FC o i stosowanych technologii w zakresie rozwiązania będącego przedmiotem zapytania, i nieuzasadnione zwiększenie wydatków, a ograniczenia dotyczące wymaganej technologii SATA o wielkości co najmniej 2TB/ minimum 7.2K RPM Macierz musi umożliwiać L.O. (teł ) 5 minimum 10K RPM SAS-2, 600GB! minimum 10K SAS-2, 1TB/ minimum 7.2K RPM SATA2 lub SATA. Zamawiający zmianą w treści pkt. 7.2 odrzucił możliwość zastosowania Z zapisu zmian wynika, że Zamawiający chce otrzymać macierz w konfiguracji 3 warstw maksymalnej 2TB/ minimum 7.2K RPM Macierz musi umożliwiać wykorzystanie następujących dysków. 200GB SSD, 400GB SSD, 146GB/minimum 15K RPMSAS-2, 300GB! wielkości 600GB/minimum 10K RPM SAS-2 albo FC o wielkości powyżej 600GB do Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt. 7,2 dla zadania nr 1 na następujący: albo SAS-2. Akceptowalna jest 10 procentowa tolerancja wielkości dysków. (wysokowydajne) wydajnej i wysokopojemnościowej), w rozwiązaniach macierzy klasy napędów technologii SATA. Zapis ten świadczy o braku znajomości dostępnych jednocześnie Zamawiający ogranicza możliwość zaoferowania rozwiązania o potencjalnie wymagania w obecnej treści mogłoby narazić Zamawiającego na niepotrzebne niższej cenie (zakup mniejszej ilości napędów dyskowych to niższa cena). Pozostawianie Enterprise warstwa trzecia jest budowana w oparciu o napędy wysoko pojemne typu NL-SAS napędów dyskowych (SATA) to ograniczenie udziału w postępowaniu dla innych rozwiązań sprzętowych innych producentów. Pragniemy zaznaczyć, iż zaproponowane przez Zamawiającego zmiany nie zostały niczym uzasadnione. Uważamy, ze ich jedynymi celem w warstwie trzeciej napędów dyskowych o pojemności większej niż 2TB, jak również zapisy nadal preferują wskazane w odwołaniu rozwiązanie firmy HDS. producentów, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu 7.2 na następujący: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotychczas opublikowane i odrzuca wniosek o zmianę tego wymagania na zaproponowany w pytaniu. Proponowany zapis dopuszcza dostawę macierzy w konfiguracji wielokrotnie mniej wydajnej od wyspecyfikowanej przez Zamawiającego. RPM SATA2 lub SAS-2. Pkt. 7,2 Macierz powinna być zbudowana z dysków. SSD o wielkości co najmniej 2 00GB, SAS-2 albo FC o wielkości co najmniej 600GB! minimum 10K RPM, SAS-2, NL-SAS, FC, W celu zachowania konkurencyjności ofert i umożliwienia uczestnictwa większej liczbie ysp; spełniającego wszystkie wskazane wymagania. Wprowadzone zmiany oznaczają, iż było umożliwienie spełnienie kompletu wymagań przez inny produkt tj. macierz HP model P9500, która jest w istocie tym samym produktem (wersją OEM, klonem rozwiązania HDS wykorzystanie następujących dysków: 200GB SSD, 400GB SSD, 146GB! minimum 15K RPM przedstawionych w dniu br., zmian treści SIWZ wynika, iż SAS-2, 300GB/minimum JOKRPMSAS-2, 600GB/minimum JOKSAS-2, 2TB/ minimum 72K czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w celu podłączenia macierzy do sieci SAN wymagane jest. aby kontrolery macierzy mogły komunikować się z serwerami poprzez

6 tajniki wydajności macierzy Pytający zauważyłby, iż zwykle podawane są maksymalne wielkości dysków z powodów wydajnościowych. Rozwiązanie zbudowane o dyski wielkości wolniejsze od rozwiązania opartego o dyski 1 TB w liczbie operacji Wejścia/Wyjścia na Zamawiający oczekuje wsparcia dla dysków SATA, jednak ze względów wydajnościowych, monitoringu i klasy Enterprise rozwiązania oczekuje dostawy dysków o prędkości co sekundę. o co najmniej 50%. Przeglądając chociaż kilka specyfikacji zamówień macierzy i zgłębiając 3 TB byłoby o 50% wolniejsze od rozwiązania zbudowanego z dysków 2 TB i o 300% Pytanie 16 Pytanie 17 - W Zamawiający 1. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie stopnia szczegółowości oznaczenia przedmiotu 2. Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie ww. tabeli (załącznik nr 3) poprzez 3. Czy dopuszczalne jest wskazanie przez wykonawcę oznaczenia przedmiotu zamówienia i wpisanie go do tabeli jako np. pakiet oprogramowania czy pakiet sprzętu, a następnie LO. (teł ) 6 ppkt 4.3 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w port dedykowanym na rynek desktopów w przeciwieństwie do dysków SAS produkowanych na potrzeby znacznie bardziej wymagających rozwiązań serwerowych. Ponadto, średni czas pomiędzy awariami jest w większości przypadków około 10 razy większy dla dysków SAS możliwości monitorowania dysków. Pragniemy wyjaśnić, że zmiana z r. Zamawiający złagodził wymaganie o możliwość użycia mniejszych dysków (po tej zmianie wszyscy czterej wskazani przez konsoli oraz port AUX. Jednocześnie w ppkt 4.6 już Zamawiający nie wpisał takiego wymagania. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. pozapasmowego (out-of-band)? dedykowany/wydzielony port do zarządzania w standardzie Ethernet (styk RJ45, min. w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga podania oznaczenia Współczesne urządzenia do zarządzania pozapasmowego wykorzystują port Ethernet. alternatywny port zarządzania pozapasmowego np. Ethernet? przedmiotu zamówienia (producent, model, typ). oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym nazewnictwem dokonanie wyceny ogólnie np. całego pakietu oprogramowania czy całego pakietu producenta rzędu pierwszego, bez podawania szczegółowych części składowych danej Zamawiający wymaga wyszczególnienia poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia w postaci oznaczenia odpowiednich modułów. Zamawiający wymaga oznaczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym sprzętu jako 1 sztukę (kolumna Oferowana ilość )? (handlowym) nazewnictwem wraz z podaniem części składowych. Ad. 2) pozycji? zamówienia, jakie ma podać wykonawca w poszczególnych wierszach tabelek? najmniej 7200obr/s z interfejsem SAS lub FC. Dyski SATA są powszechnym rozwiązaniem niż w dyskach SATA. Proponowana zmiana zwiększyłby ryzyko awarii i zmniejszyła odwołuj ącego producenci spełniali wymagania Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia, w którym będzie dostępny Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia posiadającego Czy intencją Zamawiającego było wykorzystanie portu AUX jako portu do zarządzania 10/lOOBase-T/TX) albo portu AUX. Ad. 1) bardzo pojemnej i trudnodostępnej przestrzeni dyskowej, której wydajność zmniejszono by Propozycja użycia dysków o większej pojemności wynika zapewne z nieznajomości ograniczeń wydajnościowych takich rozwiązań. Zamawiający nie jest zainteresowany budową

7 wielkości dysków z powodów wydajnościowych. Rozwiązanie zbudowane o dyski wielkości wolniejsze od rozwiązania opartego o dyski 1 TB w liczbie operacji WejścialWyjścia na Zamawiający oczekuje wsparcia dla dysków SATA, jednak ze względów wydajnościowych, monitoringu i klasy Enterprise rozwiązania oczekuje dostawy dysków o prędkości co tajniki wydajności macierzy Pytający zauważyłby, iż zwykle podawane są maksymalne sekundę. o co najmniej 50%. Przeglądając chociaż kilka specyfikacji zamówień macierzy i zgłębiając 3 TB byłoby o 50% wolniejsze od rozwiązania zbudowanego z dysków 2 TB i o 300% Pytanie 16 Pytanie 17 - W Zamawiający 1. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie stopnia szczegółowości oznaczenia przedmiotu 3. Czy dopuszczalne jest wskazanie przez wykonawcę oznaczenia przedmiotu zamówienia i wpisanie go do tabeli jako np. pakiet oprogramowania czy pakiet sprzętu, a następnie LO. (tel ) 6 Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia posiadającego dedykowanym na rynek desktopów w przeciwieństwie do dysków SAS produkowanych na potrzeby znacznie bardziej wymagających rozwiązań serwerowych. Ponadto, średni czas pomiędzy awariami jest w większości przypadków około 10 razy większy dla dysków SAS możliwości monitorowania dysków. Pragniemy wyjaśnić, że zmiana z r. Zamawiający złagodził wymaganie o możliwość użycia mniejszych dysków (po tej zmianie wszyscy czterej wskazani przez odwołującego producenci spełniali wymagania Zamawiającego). Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. najmniej 7200obr/s z interfejsem SAS lub FC. Dyski SATA są powszechnym rozwiązaniem konsoli oraz port AUX. Jednocześnie w ppkt 4.6 już Zamawiający nie wpisał takiego wymagania. pozapasmowego (out-of-band)? Współczesne urządzenia do zarządzania pozapasmowego wykorzystują port Ethernet. alternatywny port zarządzania pozapasmowego np. Ethernet? dedykowany/wydzielony port do zarządzania w standardzie Ethernet (styk RJ45, min. w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga podania oznaczenia przedmiotu zamówienia (producent, model, typ). oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym nazewnictwem niż w dyskach SATA. Proponowana zmiana zwiększyłby ryzyko awarii i zmniejszyła 10/l OOBase-T/TX) albo portu AUX. dokonanie wyceny ogólnie np. całego pakietu oprogramowania czy całego pakietu producenta rzędu pierwszego, bez podawania szczegółowych części składowych danej Zamawiający wymaga wyszczególnienia poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia w postaci oznaczenia odpowiednich modułów. (handlowym) nazewnictwem wraz z podaniem części składowych. Zamawiający wymaga oznaczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z marketingowym Ad. 2) Ad. 1) sprzętujako 1 sztukę (kolumna Oferowana ilość )? pozycji? 2. Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie ww. tabeli (załącznik nr 3) poprzez zamówienia, jakie ma podać wykonawca w poszczególnych wierszach tabelek? ppkt 4.3 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w port Czy intencją Zamawiającego było wykorzystanie portu AUX jako portu do zarządzania Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia, w którym będzie dostępny bardzo pojemnej i trudnodostępnej przestrzeni dyskowej, której wydajność zmniej szono by Propozycja użycia dysków o większej pojemności wynika zapewne z nieznajomości ograniczeń wydajnościowych takich rozwiązań. Zamawiający nie jest zainteresowany budową

8 SIWZ Wymagania techniczne : ZMIANA TREŚCI SIWZ zaoferowanego asortymentu. zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do wyszczególnienia jego poszczególnych składowych (o ile występują) wraz z ilością Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że wprowadza LO. (tel ) 7 później niż 20 dni od daty podpisania umowy. szkoleniowych z datą ważności I rok od daty przekazania ich do użytkownika, jednak nie 5) Zamawiający dopuszcza realizację usługi szkolenia poprzez dostarczenie karnetów zakresie Wzoru umowy do zadania nr 2 dodaje się w 5 ust 2 pkt 5) w nastęującym brzmieniu: - w później niż 20 dni od daty podpisania umowy. szkoleniowych z datą ważności 1 rok od daty przekazania ich do użytkownika, jednak nie 5) Zamawiający dopuszcza realizację usługi szkolenia poprzez dostarczenie karnetów brzmieniu: - w zakresie Wzoru umowy do zadania nr 1 dodaje się w 5 ust 4 pkt 5) w następującym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szaf o większym ciężarze pod gabarytowo zamontowane urządzenie wraz z osprzętem i okablowaniem. warunkiem, że w razie potrzeby oferent wzmocni nośność podłogi technicznej na potrzeby oferowanego produktu. 700 kg/m2 każda. Minimalne wymiary szaf powinny uwzględniać największe nie może przekraczać rozmiaru dwóch szafo wymiarach 1200/800/2500 mm i wadze 1.2 Ze względu na warunki fizyczne pomieszczeń serwerowni rozwiązanie macierzowe 2. Modyfikuje treść pkt 1.2 w Części A załącznika nr 1 do SIWZ na następujący: - IBM 2.6 Powinna istnieć możliwość rozbudowy dostarczonej macierzy o istniejące u 1. Modyfikuje treść pkt 2.6 w Części A załącznika nr 1 do SIWZ na następujący: - w - HP - IBM DS TB DS TB EVA6400 2OTB zakresie zadania nr 1. tj.: zamawiającego macierze dyskowe: w celu szybkiej, przezroczystej migracji danych oraz wykorzystania ich przestrzeni dyskowej. Dostarczane rozwiązanie ma być dla posiadanych przez zamawiającego FCoE oprogramowanie lub licencje powinny być one dostarczone wraz z macierzą. macierzy urządzeniem wirtualizującym. Jeżeli do uruchomienia tej funkcji konieczne są dodatkowe przewody połączeniowe, karty rozszerzeń, urządzenia łączące iscsi, FC, Wszystkie komponenty dostarczane w ramach dołączania macierzy zewnętrznych powinny umożliwiać transfer danych z prędkością nie mniejszą niż 4Gb/s. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy pakietu oprogramowania i sprzętu oraz Ad. 3)

9 - w lokalizacja zakresie zadania nr 2. - dotychczasowe brzmienie zarisów zawartych w załączniku nr 1 dla zadania iii 2 zamienia się na następujące: ZADANIE 2 Dostawa oprogramowania VMware wraz z licencjami Miejsca dostawy dla oprogramowania VMware: lokalizacja 1- Warszawa ul Rakowiecka 4A 1. Wymagania ogólne 1.1. Dostawa wolnych od wad prawnych licencji VMware Enterprise PLUS w liczbie: 114 licencji Dostawa wolnych od wad prawnych licencji VMware VCenter Operations Managment Suite Adyenced w liczbie: 1 5OVM licencji-lokalizacja Dostawa wolnych od wad prawnych licencji VMware VCenter Site Recoyery Manger Enterprise w liczbie: 15OVM licencji-lokalizacja Dostarczone oprogramowanie powinno być w wersji 4.1. w ramach wsparcia serwisowego powinna istnieć możliwość uaktualnienia oprogramowania do najnowszej wersji Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: Warstwa wirtualizacj i powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu różnych instancji systemów operacyjnych Linux, Windows na jednym serwerze fizycznym Warstwa wirtualizacji musi posiadać możliwość atokacji dla maszyn wirtualnych większej ilości pamięci RAM niż fizycznie zainstalowanej w serwerze w celu osiągnięcia maksymalnego możliwego stopnia konsolidacji oraz zapewnienia wysokiej dostępności w momencie utraty części zasobów maszyn fizycznych Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych Linux jak i Windows w konfiguracji jedno jak i wieloprocesorowej do 8 procesorów na maszynę wirtualną Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług Warstwa wirtualizacji powinna posiadać możliwość agregacji fizycznych kart sieciowych z kanałami zapasowymi zainstalowanych na serwerach fizycznych bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników firm trzecich Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej Rozwiązanie powinno wspierać następujące jedno i wieloprocesorowe systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenSeryer, SCO Unixware Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wszystkimi hostami objętymi wirtualizacj ą oraz maszynami wirtualnymi Konsola graficzna do zarządzania powinno zapewniać możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych i wirtualnych infrastruktury Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i L.O. (tel ) 8

10 konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Actiye Directory Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów utrzymujących maszyny wirtualne i w zautomatyzowany sposób sprawdzać i aktualizować zgodność tych konfiguracji Rozwiązanie powinno posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze wszystkich hostów obejmujących wirtualizację Przełączniki wirtualne powinny mieć możliwość konfiguracji 2040 portów Architektura zgodna z modelem wirtualnego przełącznika. Implementacja wirtualnego modułu liniowego na każdym hoście (serwerze) oraz redundantnego modułu zarządzającego. Implementacja stałego wirtualnego portu dołączającego maszynę wirtualną niezależnie od fizycznych serwerów (hostów) miedzy którymi maszyna jest migrowana Możliwość agregacji indywidualnych portów na danym hoście (serwerze) do pojedynczej wiązki logicznej, zgodnie z protokołem LACP Markowanie ruchu DSCP per wirtualny port Dławienie (policing) ruchu per wirtualny port Integracja z oprogramowaniem do zarządzania platformą wirtualną Implementacja Netflow lub podobnego mechanizmu dla statystyki ruchu SNMP y Zarządzanie wirtualnym przełącznikiem złożonym z wirtualnych modułów liniowych znajdujących się w hostach (serwerach) z wykorzystaniem redundatnego wirtualnego modułu typu Superyisor Wymagane mechanizmy bezpieczeństwa: bezpieczny dostęp w oparciu o SSH Port Security dla wirtualnych portów dołączających wirtualne maszyny listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie wirtualnych portów filtracja na poziomie warstw L2/L3/L4 możliwość kopiowania ruchu z wybranego wirtualnego portu na inny określony wirtualny port na tym samym hoście (port monitoruj acy SPAN lub podobna funkcjonalność). Możliwość kopiowania ruchu z wybranego wirtualnego portu i tunelowania go poprzez zewnętrzną sieć do urządzenia monitorującego (port ERSPAN lub podobna funkcjonalność) Prywatne sieci VLAN Wsparcie dla RADIUS!TACACS Zarządzanie switchami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnego punktu, a konfiguracja powinna być automatycznie dystrybuowana na hosty działające w taki sposób, aby wyeliminować konieczność osobnej konfiguracji wirtualnych switchy dla każdego z ho stów Rozwiązanie do wirtualizacji powinno umożliwiać obsługę wirtualnych switchy firm trzecich Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju także w przypadku utraty serwera fizycznego, na którym usługa pracowała, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut Rozwiązanie powinno zapewniać odpowiednią redundancje i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim L.O. (tel ) 9

11 świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek Rozwiązanie powinno zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) powinien być ograniczony do minimum. Wymagana jest możliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy usług Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów Rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia w czasie pracy maszyn wirtualnych na serwerach fizycznych pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej. Należy opisać wykorzystywany mechanizm Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i przeinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania i przywracania snapshotów kopii systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi bez przerwy w działaniu systemów Rozwiązanie powinno zapewniać możliwość tworzenia kopi zapasowych maszyn wirtualnych w czasie ich pracy Dodatkowo dostarczone oprogramowanie musi zapewniać: możliwość przenoszenia uruchomionych maszyn wirtualnych pomiędzy środowiskiem zbudowanym w oparciu o dostarczane oprogramowanie witalizacyj ne a obecnie wykorzystywanym środowiskiem Zamawiającego opartym o VMware bez przerywania dostępu do usługi uruchomionej na przenoszonej maszynie wirtualnej. możliwość jednoczesnego korzystania z zasobu dyskowego, jakim jest np. LUN z systemem VMFS yer.3 przez obecne środowisko witalizacyjne i środowisko witalizacyjne zbudowane w oparciu o dostarczone oprogramowanie. LO. (teł ) 10

12 możliwość uruchomiania w środowisku wirtualizującym zbudowanym o dostarczone oprogramowanie, maszyny wirtualnej będącej kopią on-line maszyny wirtualnej działającej na posiadanym przez Zamawiającego środowisku witalizacyjnemu opartemu o VMware ESXi Szkolenia 2.1. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w składzie 6 osób w certyfikowanym przez producenta oprogramowania ośrodku szkoleniowym i potwierdzi stosownym certyfikatem autoryzowanym przez producenta macierzy zweryfikowaną wiedzę z zakresu kursulgrupy kursów. Całkowite koszty szkolenia i weryfikacji wiedzy pokrywa Wykonawca. Wymagane kursy z zakresu VMware: VMware ysphere: Instali, Configure, Manage [V5] VMware ysphere: Troubleshooting [V4.x] VMware ysphere: Manage for Performance {V4.x] VMware ysphere: Adyanced Fast Track [y4.x] VMware ycenter Site Recoyery Manager: Instali, Configure, Manage [ys] VMware ycenter Orchestrator: Deyeloping Custom Workflows VMware ysphere: Manage and Design for Security VMware ysphere: Skilis for Storage Administrators 2.2. Dla ofert równoważnych, Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń adekwatnych względem wyszczególnionych w SIWZ w pkt 2.1, co do poziomu i zakresu, uwzględniając specyfikę oferowanemu rozwiązania Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w Warszawie Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia szkolenia w dwóch różnych terminach, uzgodnionych z Zamawiającym, dla połowy liczby uczestników Program szkolenia będzie uzgodniony z Zamawiającym Wszystkie szkolenie powinny być przeprowadzone wjęzyku polskim. Wykładowcy prowadzący szkolenia powinni legitymować się certyfikatem treneralwykładowcy akredytowanym przez producenta dostarczanego sprzętu w zakresie prowadzonego szkolenia Zamawiający dopuszcza użycie karnetów szkoleniowych na w/w szkolenia z terminem ważności 1 (jeden) rok od daty podpisania umowy Szkolenia powinny być prowadzone na materiałach i pomocach certyfikowanych przez producenta dostarczanego sprzętu. Stosowny certyfikat ośrodka/ośrodków szkoleniowych powinien być dostarczony wraz ze specyfikacją. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą SIWZ przedłuża termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. godz. 09: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. godz Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na nr UWAGA: Wykonawcy przy składaniu ofert są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany i wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do udzielonych wyjaśnień i zmian podlegać będzie odrzuceniu jako oferta niezgodna z SIWZ. PRZEWODNICZĄCA KOMISJI Okcd OLIOWJ p. Lilianna OCHAL L.O. (tel ) Dnia: OliO.2012r. li

Gdańsk, dnia 11.10.2011r.

Gdańsk, dnia 11.10.2011r. Gdańsk, dnia 11.10.2011r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/330/025/D/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów serwerów dla Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI NR VI / 14 Warszawa, dnia..?8.2o14 r. OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania nr IU/71/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 - informatycznego dla

Bardziej szczegółowo

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści Parametry wymagane... 2 Redundantne przełączniki rdzeniowe 2 sztuki... 2 Redundantne przełączniki agregujące - 2 sztuki... 4 Obudowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać: Część B SIWZ Serwer 1 szt. Parametry serwera: Serwer fabrycznie nowy; Obudowa o wysokości 1U lub 2U wraz z wysuwanymi teleskopowo szynami montaŝowymi umoŝliwiającymi instalacje w szafie Rack 19 ; Płyta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta oraz rozbudowa: infrastruktury pamięci masowych EMC Clariion, oprogramowania do tworzenia kopii archiwalnych EMC Networker,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia Rozbudowa platformy sprzętowo-programowej systemu telefonii IP. Przedmiot Zamówienia Zamawiający posiada aktualnie system telefonii IP Cisco Systems w wersji 7.x wraz z Centralnym Procesorem Połączeń (Unified

Bardziej szczegółowo