1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg nieograniczony NAZWA WYKONAWCY:..... ADRES: Minimalne wymagania dla serwera baz danych L.p. 1. Wymagania minimalne Obudowa z moŝliwością instalacji w szafie przemysłowej 19 (maksymalna wysokość 2U), z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 2. Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Taktowanie zegara co najmniej 2.4 GHz. 3. Liczba procesorów zainstalowanych 2 procesory; pojedynczy procesor musi posiadać co najmniej 4 rdzenie i zintegrowany kontroler pamięci, 12 MB cache, technologia wykonania 32nm 4. Płyta główna UmoŜliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera. 5. Pamięć RAM 8 x 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM, z technologia ECC, ChipKill, memory mirroring, wymagane min. 18 slotów na kości pamięci. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym kaŝdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. MoŜliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. 6. Rozbudowa pamięci RAM MoŜliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 144 GB Kontroler dysków twardych - kontroler SAS/SATA RAID, min. 8 portów, z pamięcią cache 256MB pozwalający na zbudowanie poziomu RAID- 0, 1, 10,5,50 Dyski twarde - 2 x dysk twardy, minimum 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD, z moŝliwością wyciągnięcia podczas pracy serwera (hot swap) 9. Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde minimum 8 wnęk typu hot swap 2.5. MoŜliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. 10. Gniazda rozszerzeń minimum 4 gniazda PCI-Express x8, z moŝliwością instalacji wymiennie modułu udostępniającego 2 PCI- Express x16 lub 4-ech PCI-X 64-bit 133MHz. ***Spełnienie Wymagań Zainstalowana karta Riser Card pozwalajaca uzyckac 4x PCI-X

2 11. Napęd DVD DVD-RW wewnętrzny 12. Interfejsy sieciowe minimum 4 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, load balancing i fail over. 13. Procedura przewidywania awarii obejmująca dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory, VRM. 14. Zarządzanie serwerem zintegrowany z płytą główna moduł zawierający sterowniki do systemów operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI 15. Grafika zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB 16. Zasilacze - 2 zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 675W 17. Wentylatory-zestaw wentylatorów redundantnych typu hot swap min Porty dodatkowe min. 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnim panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 1 -RJ-45, 2 x VGA, 1 port szeregowy 19. Wspierane systemy operacyjne - Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server Bezpieczeństwo zintegrowany z płytą główną moduł TPM 21. Gwarancja 36 miesięcy on-site 24x7 24h gwarantowany czas naprawy 22. Pochodzenie Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Wykonawca dołączy przy dostawie oświadczenie producenta, Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu

3 2.Minimalne wymagania dla macierzy dyskowej L.p Wymagania minimalne Obudowa do instalacji w szafie przemysłowej 19, wysokość obudowy z kontrolerami macierzy - 2U, wysokość półki dyskowej - 2U, liczba miejsc na instalację dysków w obudowie z kontrolerami macierzy, 12 sztuk, w technologii SATA lub SAS liczba miejsc na instalację dysków w półce dyskowej 12 sztuk Kontroler RAID zainstalowane dwa kontrolery po 1 porcie SAS 3GBPS na kontroler moŝliwość uzyskania funkcjonalności dla dwóch redundantnych kontrolerów RAID pracujących w trybie active active Funkcjonalność kontrolerów RAID macierz umoŝliwia rozbudowę i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5. macierz umoŝliwia rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na 30 dyskach z załoŝeniem, Ŝe maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). macierz umoŝliwia rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-6 na 30 dyskach z załoŝeniem, Ŝe maksymalnie pojemność dwóch dysków przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 28D+2P). macierz umoŝliwia rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-0 / RAID- 1/10 na wszystkich dyskach przy pełnym obłoŝeniu macierzy dyskami (48 dysków). macierz umoŝliwia budowanie wolumenów >2TB. rozwiązanie umoŝliwia dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: 1. moŝliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID, 2. moŝliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID, 3. moŝliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych, 4. moŝliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych, 5. moŝliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy, 6. moŝliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. Pamięć podręczna kontrolera (cache) 1GB przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów) z moŝliwością rozbudowy do 2GB, pamięć cache jest kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (baterie litowo jonowe), tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. Podłączenie serwerów 2 zewnętrzne porty SAS 3Gbps umoŝliwiające podłączenie serwerów. Macierz dyskowa umoŝliwia podłączenie min. 2 serwerów. MoŜliwość rozbudowy o dodatkowe karty portów SAS z moŝliwością redundantnej obsługi do 3 serwerów. ***Spełnienie Wymagań 6. Rodzaj napędu dyskowego SAS 300GB 3, obrotów na minutę 7. Liczba zainstalowanych napędów dyskowych MoŜliwość rozbudowy macierzy do 48 dysków

4 9. Dodatkowe wymogi wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, zasilacze i wentylatory są zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te są wymienialne w trakcie pracy macierzy, rozbudowa o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń, awaria dowolnej półki dyskowej nie powoduje przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych, dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot- Spare. Istnieje moŝliwość definiowania 5 globalnych dysków typu Hot- Spare. 10. Poziomy RAID - 0, 1, 3, 5, 6, Wymiana dysków podczas pracy systemu w technologii Hot-Swap 12. Zasilanie dwa redundantne zasilacze typu Hot-Plug 13. Wspierane systemy operacyjne Windows Server Enterprise 2003, RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services. 14. Oprogramowanie zarządzające posiada interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) wraz z 3 letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy 15. Zarządzanie urządzeniem poprzez sieć LAN oraz port szeregowy 16. Opcjonalnie dostępne funkcje tworzenie kopii w zadanym momencie (point-in-time copy) w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych obejmuje całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz, wykonywanie pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu obejmuje całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 19 Gwarancja 36 miesięcy on-site 24x7 24h gwarantowany czas naprawy 3.Minimalne wymagania dla oprogramowania do wirtualizacji serwerów L.p. Wymagania minimalne 1. System musi umoŝliwiać wirtualizację na 3 serwerach 2-procesorowych 6- rdzeniowych; ***Spełnienie Wymagań System musi umoŝliwiać jednoczesną pracę wielu róŝnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera; System musi umoŝliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji; System musi umoŝliwiać tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich wyłączania; System musi umoŝliwiać tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdroŝenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych; System musi umoŝliwiać dodawanie urządzeń dyskowych i sieciowych bez zakłóceń lub przestojów; System musi umoŝliwiać dodawanie do działających maszyn wirtualnych pamięci masowej bez zakłóceń lub przestojów;

5 8. System musi posiadać scentralizowany system tworzenia kopii zapasowych; System musi umoŝliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez uŝycia agentów na wirtualnych maszynach; System musi umoŝliwiać tworzenie wirtualnych maszyn z 128 GB pamięci RAM i 4 wirtualnymi procesorami; System musi umoŝliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji; System musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP 64-Bit Windows XP Windows Vista 64-Bit Windows Vista Windows Server Bit Windows Server 2008 Windows Server Bit Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Windows 98 Windows 95 Windows 3.1 Windows 2000 Ubuntu Linux Bit Ubuntu Linux 7 Ubuntu 8.04 LTS 64-Bit Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit SUSE Linux Enterprise Server 9 SUSE Linux Enterprise Server 8 64bit SUSE Linux Enterprise Server 8 SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit SUSE Linux Enterprise Server 11 SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit SUSE Linux Enterprise Server 10 Sun Solaris 10 x86 64-Bit Sun Solaris 10 x86 SCO Unixware 7 SCO OpenServer 5 Red Hat Enterprise Linux 5 64bit Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux 4 64bit Red Hat Enterprise Linux 4 Red Hat Enterprise Linux 3 Red Hat Enterprise Linux 2.1 OS/2 4 Open Enterprise Server 2 Novell NetWare 6 Novell NetWare 5.1 MS-DOS 6.22 FreeBSD7 FreeBSD6 Debian 5 Debian 4 CentOS 5 64-Bit CentOS 5 CentOS 4 Asianux 3

6 System musi umoŝliwiać automatyczne zarządzanie poprawkami dla 13. infrastruktury; 14. System musi wspierać urządzenia pamięci masowej NAS, SAN iscsi; System musi umoŝliwiać tworzenie wirtualnych przełączników (switchy) zarówno wbudowanych w system jak i firm trzecich; System musi umoŝliwiać tworzenie wirtualnych kart sieciowych, wirtualnych sieci LAN (VLAN), prywatnych wirtualnych sieci LAN (z ang. Private VLAN) System musi posiadać dedykowany system do zarządzania wirtualnymi maszynami oraz hostami fizycznymi, który gromadzi dane w bazach danych Oracle w wersji 11g lub Microsoft SQL w wersjach 2005/2008; System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać moduł konwersji maszyn fizycznych do maszyn wirtualnych (P2V) System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać moduł umoŝliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi; System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać moŝliwość raportowania oraz monitorowania o dostępności i wydajności maszyn wirtualnych System zarządzania wirtualnymi maszynami musi posiadać przynajmniej dwa interfejsy zarządzania: dedykowany klient; przez www; 22. Oprogramowanie musi mieć 3-letnie wsparcie producenta Miejscowość,., dnia 2010 r.. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PN-03-011 Zakres 1 Firewall Lp. Nazwa Parametry minimalne 1 Typ urządzenia Interfejsy 3 Pamięć 4 Wydajność 5 6 Funkcjonalności urządzeń w zakresie konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo