Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011"

Transkrypt

1 Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011

2 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH SESJA 2011 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN I. Charakterystyka populacji dane o uczniach miasta Szczecina W dniu 5 kwietnia 2011 r. w 47 szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz w 13 szczecińskich szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy do ogólnopolskiego sprawdzianu przystąpiło ogółem uczniów klas szóstych: powiat miasto Szczecin (liczba uczniów) laureaci* standardowy Rodzaj arkusza dla słabo widzących i niewidomych w tym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto uczniów (92%) Szczecin * Laureaci są zwolnieni z przystąpienia do sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim II. Ogólne wyniki SPRAWDZIAN 2010 SPRAWDZIAN 2011 średnia liczba pkt za arkusz (maks. 40 pkt) średnia liczba pkt za arkusz (maks. 40 pkt) kraj 24,56 25,27 województwo zachodniopomorskie 23,67 24,42 okręg (woj. zachodniopomorskie + woj. wielkopolskie + woj. lubuskie) 23,79 24,65 miasto Szczecin 25,61 26,26 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin szkoły publiczne i niepubliczne miasta Szczecina prowadzone przez inne organy 24,5 24,99 28,81 29,23 138

3 WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Legenda: średni wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 1,6 pkt średni wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,41 1,6 pkt średni wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,4 pkt) średni wynik punktowy niższy od krajowego o 0,41 1,6 pkt średni wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 1,6 pkt 139

4 Wyniki największych miast z trzech województw wchodzących w skład okręgu: powiat nazwa województwa średnia liczba pkt za arkusz średnia liczba pkt za arkusz w województwie m. Leszno wielkopolskie 27,37 24,69 m. Zielona Góra lubuskie 27,25 24,88 m. Poznań wielkopolskie 26,78 24,69 m. Szczecin zachodniopomorskie 26,26 24,42 m. Koszalin zachodniopomorskie 26,21 24,42 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 26,20 24,88 m. Kalisz wielkopolskie 25,40 24,69 m. Konin wielkopolskie 25,14 24,69 m. Świnoujście zachodniopomorskie 24,82 24,42 KRAJ 25,27 - III. Szczegółowa analiza wyników Skala staninowa to skala przedstawiająca surowe wyniki egzaminu uporządkowane w przedziałach od najniższych do najwyższych (od 1 do 9). Przedziały od 1 do 9 są wyznaczone tak, aby średni wynik egzaminu przypadł w środku piątego przedziału (stanin), a odchylenie standardowe dla kolejnych przedziałów wynosiło 2. Dopiero po umieszczeniu średniego wyniku punktowego w odpowiednim przedziale skali staninowej można przypisać danemu wynikowi określoną charakterystykę dydaktyczną. Każdego roku skalę staninową średnich wyników punktowych określają: Centralna Komisja Egzaminacyjna (dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (dla egzaminu maturalnego). SKALA STANINOWA stanin opis dydaktyczny 1 wynik najniższy 2 wynik bardzo niski 3 wynik niski 4 wynik niżej średni 5 wynik średni 6 wynik wyżej średni 7 wynik wysoki 8 wynik bardzo wysoki 9 wynik najwyższy 140

5 SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 47 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 15 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 23 w obszarze wyników średnich i 9 w obszarze wyników niskich. Szkoły podstawowe Gminy Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim sprawdzianie w sesji 2011: NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ADRES STANIN Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Bolesława Śmiałego Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Świętoborzyców 40 9 Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Kazimierza Królewicza 63 8 Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Dąbska Szkoła Podstawowa nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Orawska 1 7 Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Jacka Malczewskiego 22 7 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Złotowska 86 7 Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Seledynowa 50 7 Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Czorsztyńska 35 7 Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Jagiellońska 59 7 Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Lucjana Rydla 6 7 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Reymonta

6 Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkół nr 13 ul. Bałtycka 1a 7 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chobolańska 20 7 Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych ul. Małopolska 22 7 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE i NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 13 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Szczecin organy prowadzące, 10 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 1 w obszarze wyników średnich i 2 w obszarze wyników niskich. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy osiągają wysokie wyniki na ogólnopolskim sprawdzianie i jest to tendencja spotykana we wszystkich województwach. Nabór do ww. szkół odbywa się na podstawie kryteriów przyjętych przez organ prowadzący daną szkołę (stowarzyszenie, osobę publiczną, itp.), podczas gdy podstawowym kryterium naboru do szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin jest miejsce zamieszkania dziecka (obowiązuje rejonizacja). Szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim sprawdzianie: NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ADRES STANIN Niepubliczna Szkoła Podstawowa Primus ul. Monte Cassino 27 9 Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoniego ul. Ściegiennego 34/35 9 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Tomaszowska

7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Szkoła Podstawowa TAK ul. Broniewskiego 14A 9 Szczecin International School Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Szczecin International School Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Leonarda Piwoniego ul. Starzyńskiego ul. Ściegiennego 34/35 9 Polsko Amerykańska Szkoła Podstawowa al. Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego ul. Ku Słońcu Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny ul. Orawska 3a 8 Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokiem" ul. Jaworowa 41 7 WSPÓŁCZYNNIK ŁATWOŚCI POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI* * poprzez zadania zamieszczone w arkuszu ogólnopolskiego sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: obszar I II III IV V nazwa umiejętności CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM PISANIE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE I OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Zielona Góra lubuskie 0,87 łatwa m. Szczecin zachodniopomorskie 0,86 łatwa m. Poznań wielkopolskie 0,86 łatwa m. Leszno wielkopolskie 0,86 łatwa m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,85 łatwa m. Koszalin zachodniopomorskie 0,85 łatwa m. Konin wielkopolskie 0,84 łatwa m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,84 łatwa m. Kalisz wielkopolskie 0,83 łatwa 143

8 II OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Zielona Góra lubuskie 0,61 umiarkowanie trudna m. Poznań wielkopolskie 0,56 umiarkowanie trudna m. Leszno wielkopolskie 0,56 umiarkowanie trudna m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Szczecin zachodniopomorskie 0,54 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,52 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,51 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,48 trudna III OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ ROZUMOWANIA powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Leszno wielkopolskie 0,74 łatwa m. Zielona Góra lubuskie 0,71 łatwa m. Poznań wielkopolskie 0,71 łatwa m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,70 łatwa m. Szczecin zachodniopomorskie 0,69 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,69 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,68 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,68 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,66 umiarkowanie trudna IV OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z INFORMACJI powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Leszno wielkopolskie 0,63 umiarkowanie trudna m. Poznań wielkopolskie 0,61 umiarkowanie trudna m. Szczecin zachodniopomorskie 0,60 umiarkowanie trudna m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,60 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,60 umiarkowanie trudna m. Zielona Góra lubuskie 0,59 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,59 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,58 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,55 umiarkowanie trudna 144

9 V OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WIEDZY W PRAKTYCE powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Leszno wielkopolskie 0,59 umiarkowanie trudna m. Zielona Góra lubuskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Poznań wielkopolskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Szczecin zachodniopomorskie 0,54 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,54 umiarkowanie trudna m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,52 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,52 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,51 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,49 trudna UMIEJĘTNOŚCI UŁOŻNE WG KOLEJNOŚCI OD NAJLEPIEJ DO NAJSŁABIEJ OPANOWANYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN: 1 CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM (0,84) łatwa 2 ROZUMOWANIE (0,65) umiarkowanie trudna 3 KORZYSTANIE Z INFORMACJI (0,57) umiarkowanie trudna 4 PISANIE (0,52) umiarkowanie trudna 5 WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE (0,49) - trudna 145

10 PROCENT UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN, KTÓRYCH WYNIK MIEŚCI SIĘ W OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ NA TLE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO i KRAJU 22% 3% 4% 3% 6% 8% 5% 11% 12% 9% 15% 16% 15% 22% 18% 23% 19% 17% 14% 13% 12% 10% 9% 7% 2% 2% 3% 1. (0-10 pkt) 2. (11-14 pkt) 3. (15-18 pkt) 4. (19-22 pkt) 5. (23-27 pkt) 6. (28-31 pkt) 7. (32-34 pkt) 8. (35-37 pkt) 9. (38-40 pkt) LEGENDA: % uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w kraju, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej 146

11 wynik standaryzowany TENDENCJA ROZWOJOWA GMINY MIASTO SZCZECIN sporządzona na podstawie surowych wyników uzyskanych przez uczniów szkół podstawowych w latach ,30 0,20 0,10 0, sprawdzian tendencja rozwojowa - sprawdzian 147

12 OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY I. Charakterystyka populacji dane o uczniach miasta Szczecina W dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2011 r. w 43 publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz w 12 publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez inne organy przeprowadzono ogólnopolski egzamin gimnazjalny dla ogółem uczniów klas trzecich: m. Szczecin (l. ucz.) w tym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin laureaci¹ Rodzaj arkusza: standardowy oraz dla słabo widzących i niewidomych GH² GM GA GN GH GM GA GN GE GF GW (91%) 3354 (91%) 2708 (90%) 541 (96%) (100%) (100%) 29 (100%) ¹ laureaci są zwolnieni z przystąpienia do egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim ² skróty zastosowane w tabeli oznaczają odpowiednio: GH część humanistyczna, GM część matematyczno przyrodnicza, GA część językowa (język angielski), GN część językowa (język niemiecki), GE część językowa (język hiszpański), GF (język francuski), GW (język włoski) II. Ogólne wyniki GH¹ GM ŚR.² W.Ł.³ ŚR. W.Ł. kraj 25,31 23,63 województwo zachodniopomorskie 23,71 0,47 22,25 0,44 okręg (woj. zachodnio-pomorskie + woj. wielkopolskie + woj. lubuskie) 23,76 0,48 23,01 0,46 miasto Szczecin 26,32 0,53 24,45 0,49 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin 24,07 0,48 22,24 0,44 szkoły publiczne i niepubliczne miasta Szczecina 26,44 0,53 25,51 0,51 prowadzone przez inne organy ¹ skróty zastosowane w tabeli oznaczają odpowiednio: GH część humanistyczna, GM część matematyczno przyrodnicza ² skrót ŚR. - średnia liczba punktów za daną część egzaminu (maks. 50 pkt za daną część egzaminu) 148

13 ³ skrót W.Ł. - współczynnik łatwości danej części egzaminu gimnazjalnego; stosuje się następującą skalę: łatwość 0,00-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 - arkusza egzaminacyjnego - zadań - umiejętności bardzo trudny (-e /-a) trudny (-e /-a) umiarkowanie trudny (-e /-a) łatwy (-e /-a) bardzo łatwy (-e /-a) GA¹ GN GE GF GW ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. kraj 28,28 27,63 brak danych 33,37 brak danych województwo zachodniopomorskie okręg (woj. zachodniopomorskie + woj. wielkopolskie + woj. lubuskie) 27,88 0,56 27,02 0,54 40,40 0,81 29,51 0,59 37,48 0,75 28,12 0,56 27,46 0, ,82 33,25 0,67 37,48 0,75 miasto Szczecin 32,18 0,64 29,78 0,6 40,40 0,81 44,13 0,88 37,48 0,75 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin szkoły publiczne i niepubliczne miasta Szczecina prowadzone przez inne organy 29,5 0,59 28,24 0,56 40,40 0,81 44,13 0,88 37,48 0,75 38,29 0,77 33,68 0,67 ¹ skróty zastosowane w tabeli oznaczają odpowiednio: GA część językowa (język angielski), GN część językowa (język niemiecki), GE część językowa (język hiszpański), GF- część językowa (język francuski), GW- część językowa (język włoski) 149

14 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 150

15 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 151

16 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 152

17 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ JĘZYKOWA JĘZYK NIEMIECKI źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 153

18 Wyniki największych miast z trzech województw wchodzących w skład okręgu: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Koszalin zachodniopomorskie 26,60 m. Szczecin zachodniopomorskie 26,32 m. Poznań wielkopolskie 26,19 m. Zielona Góra lubuskie 26,10 m. Kalisz wielkopolskie 26,05 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 26,02 m. Leszno wielkopolskie 24,45 m. Konin wielkopolskie 24,25 m. Świnoujście zachodniopomorskie 23,28 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Poznań wielkopolskie 25,82 m. Kalisz wielkopolskie 25,48 m. Zielona Góra lubuskie 25,24 m. Szczecin zachodniopomorskie 24,45 m. Koszalin zachodniopomorskie 24,40 m. Leszno wielkopolskie 24,06 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 23,85 m. Konin wielkopolskie 23,85 m. Świnoujście zachodniopomorskie 21,74 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK ANGIELSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Zielona Góra lubuskie 34,85 m. Poznań wielkopolskie 32,61 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 32,54 m. Szczecin zachodniopomorskie 32,18 m. Kalisz wielkopolskie 32,05 m. Koszalin zachodniopomorskie 31,95 m. Świnoujście zachodniopomorskie 30,41 m. Leszno wielkopolskie 29,91 m. Konin wielkopolskie 29,57 154

19 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO JĘZYK NIEMIECKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Świnoujście zachodniopomorskie 41,63 m. Koszalin zachodniopomorskie 33,34 m. Leszno wielkopolskie 31,06 m. Poznań wielkopolskie 30,85 m. Zielona Góra lubuskie 30,45 m. Szczecin zachodniopomorskie 29,78 m. Konin wielkopolskie 28,52 m. Kalisz wielkopolskie 25,86 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 25,82 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK HISZPAŃSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Poznań wielkopolskie 41,56 m. Szczecin zachodniopomorskie 40,40 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK FRANCUSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Poznań wielkopolskie 46,70 m. Szczecin zachodniopomorskie 44,13 m. Zielona Góra lubuskie 33,27 m. Konin wielkopolskie 23,41 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK WŁOSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Szczecin zachodniopomorskie 37,48 155

20 III. Szczegółowa analiza wyników Skala staninowa to skala przedstawiająca surowe wyniki egzaminu uporządkowane w przedziałach od najniższych do najwyższych (od 1 do 9). Przedziały od 1 do 9 są wyznaczone tak, aby średni wynik egzaminu przypadł w środku piątego przedziału (stanin), a odchylenie standardowe dla kolejnych przedziałów wynosiło 2. Dopiero po umieszczeniu średniego wyniku punktowego w odpowiednim przedziale skali staninowej można przypisać danemu wynikowi określoną charakterystykę dydaktyczną. Każdego roku skalę staninową średnich wyników punktowych określają: Centralna Komisja Egzaminacyjna (dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (dla egzaminu maturalnego). SKALA STANINOWA stanin opis dydaktyczny 1 wynik najniższy 2 wynik bardzo niski 3 wynik niski 4 wynik niżej średni 5 wynik średni 6 wynik wyżej średni 7 wynik wysoki 8 wynik bardzo wysoki 9 wynik najwyższy GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

21 Spośród 43 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 9 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 18 w obszarze wyników średnich i 16 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części humanistycznej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie ul. Unisławy 26 9 ul. Kopernika 16a 9 Plac Mariacki 1 9 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 9 Gimnazjum nr 12 w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 8 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 7 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 7 Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół nr 7 w Szczecinie ul. Rymarska 22a 7 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

22 Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części humanistycznej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie Szczecin International School Gimnazjum w Zespole Szkół Szczecin International School w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa w Szczecinie Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie pl. św. Ottona 1a 9 ul. Starzyńskiego ul. Klonowica 3 8 ul. Ku Słońcu ul. Tomaszowska 1 8 ul. św. Jana Bosko 1 7 Polsko-Niemieckie Gimnazjum "Pomerania" ul. Wawrzyniaka 7 7 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

23 Spośród 43 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 10 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 16 w obszarze wyników średnich i 17 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części matematyczno - przyrodniczej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie ul. Unisławy 26 9 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 Plac Mariacki 1 9 ul. Kopernika 16a 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 8 Gimnazjum nr 12 w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 8 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 7 Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Szczecinie ul. Kablowa 14 7 Gimnazjum nr 1 w Szczecinie ul. W. Reymonta 23 7 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 7 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

24 Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części matematyczno przyrodniczej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Szczecin International School Gimnazjum w Zespole Szkół Szczecin International School w Szczecinie Gimnazjum Słoneczne w Zespole Szkół Prywatnych w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie pl. św. Ottona 1a 9 ul. Tomaszowska 1 8 ul. Starzyńskiego ul. Rydla 5 8 ul. Ku Słońcu ul. św. Jana Bosko 1 8 ul. Klonowica 3 7 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK ANGIELSKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

25 Spośród 41 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 16 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 14 w obszarze wyników średnich i 11 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język angielski): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie Plac Mariacki 1 9 ul. Unisławy 26 9 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 ul. Kopernika 16a 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 9 Gimnazjum nr 45 w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Mączna 4 8 Gimnazjum nr 12 w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 8 Gimnazjum nr 1 w Szczecinie ul. W. Reymonta 23 8 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 8 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 7 Gimnazjum nr 7 w Szczecinie ul. Zofii Nałkowskiej 33 7 Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół nr 7 w Szczecinie ul. Rymarska 22a 7 Gimnazjum nr 15 w Szczecinie ul. Floriana Szarego 12 7 Gimnazjum nr 3 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22 A 7 Gimnazjum nr 34 w Szczecinie ul. Wojciechowskiego 50 7 Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie ul. Romera

26 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY JĘZYK ANGIELSKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. 3 Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język angielski): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Szczecin International School Gimnazjum w Zespole Szkół Szczecin International School w Szczecinie Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie Gimnazjum Słoneczne w Zespole Szkół Prywatnych w Szczecinie Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie ul. Starzyńskiego pl. św. Ottona 1a 9 ul. Rydla 5 9 ul. Tomaszowska 1 8 ul. Klonowica 3 8 ul. Ku Słońcu ul. św. Jana Bosko 1 8 Polsko Niemieckie Gimnazjum Pomerania ul. Wawrzyniaka

27 Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie Gimnazjum Szczecińskiej Fundacji Talent- Promocja-Postęp w Zespole Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Szczecinie ul. Staromłyńska 13 8 ul. Taborowa 7 7 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK NIEMIECKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 23 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 9 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 5 w obszarze wyników średnich i 9 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język niemiecki): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 ul. Unisławy 26 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 8 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 7 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego

28 Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ul. Rydla 49 7 Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a 7 Gimnazjum nr 18 w Szczecinie ul. Witkiewicza 40 7 Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół nr 1 w Szczecinie ul. Młodzieży Polskiej 9 7 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY JĘZYK NIEMIECKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język niemiecki): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie Gimnazjum Słoneczne w Zespole Szkół Prywatnych w Szczecinie ul. Tomaszowska 1 9 ul. Św. Jana Bosko 1 9 ul. Klonowica 3 9 ul. Rydla

29 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK HISZPAŃSKI NAZWA GIMNAZJUM Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie śr. liczba pkt (maks. 50 pkt) 40,40 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK FRANCUSKI NAZWA GIMNAZJUM Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 śr. liczba pkt (maks. 50 pkt) 44,13 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK WŁOSKI NAZWA GIMNAZJUM Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 śr. liczba pkt (maks. 50 pkt) 37,48 165

30 PROCENT UCZNIÓW GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN, KTÓRYCH WYNIK MIEŚCI SIĘ W OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ NA TLE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO i KRAJU część humanistyczna 4% 6% 7% 4% 9% 7% 12% 13% 10% 20% 17% 17% 19% 18% 16% 17% 17% 16% 14% 12% 11% 9% 7% 4% 5% 3% 5% 1. (0-9 pkt) 2. (10-13 pkt) 3. (14-17 pkt) 4. (18-22 pkt) 5. (23-27 pkt) 6. (28-32 pkt) 7. (33-37 pkt) 8. (38-41 pkt) 9. (42-50 pkt) LEGENDA: % uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w kraju, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej 166

31 PROCENT UCZNIÓW GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN, KTÓRYCH WYNIK MIEŚCI SIĘ W OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ NA TLE WYNIKÓW UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO i KRAJU część matematyczno - przyrodnicza 20% 17% 22% 17% 4% 5% 4% 8% 7% 9% 12% 12% 11% 17% 14% 20% 17% 18% 11% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1. (0-9 pkt) 2. (10-12 pkt) 3. (13-15 pkt) 4. (16-19 pkt) 5. (20-25 pkt) 6. (26-31 pkt) 7. (32-36 pkt) 8. (37-41 pkt) 9. (42-50 pkt) LEGENDA: % uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w kraju, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej 167

32 wynik standaryzowany TENDENCJA ROZWOJOWA GMINY MIASTO SZCZECIN sporządzona na podstawie surowych wyników uzyskanych przez uczniów gimnazjów w latach ,30 0,20 0,10 0, rok egzaminu część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza tendencja rozwojowa - część humanistyczna tendencja rozwojowa - część mat.-przyr. 168

33 OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN MATURALNY I. Charakterystyka populacji dane o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych miasta Szczecina Liczba Absolwenci wg typów szkół (%): zdających LO LP T SU* m. Szczecin ,2 0,6 23,1 3,0 szkoły prowadzone przez Miasto Szczecin ,6 22 0,7 * technika uzupełniające i licea ogólnokształcące uzupełniające Osoby przystępujące po raz pierwszy do egzaminu maturalnego zdawali obowiązkowo następujące egzaminy: w części ustnej: z języka polskiego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym* w części pisemnej: z języka polskiego na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym* z matematyki na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym** * przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, jeśli jako obowiązkowy język obcy nowożytny wybrali język będący dla nich drugim językiem nauczania ** przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, jeśli matematyka była nauczana w języku obcym nowożytnym Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 169

34 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM źródło: OKE w Poznaniu zdawalność powyżej średniej krajowej zdawalność równa średniej krajowej (75,5%) zdawalność poniżej średniej krajowej 170

35 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH OKRĘGU powiat ZDAWALNOŚĆ m. Zielona Góra 82,6% m. Gorzów Wielkopolski 81,4% m. Kalisz 81,2% m. Szczecin 79,7% m. Poznań 78,3% m. Koszalin 77,8% m. Leszno 75,3% m. Świnoujście 73,0% m. Konin 72,5% woj. zachodniopomorskie 73,1% woj. lubuskie 76,6% woj. wielkopolskie 75,3% KRAJ 75,50% ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH EGZAMINU MATURALNEGO w CZĘŚCI USTNEJ i PISEMNEJ JĘZYK POLSKI W CZĘŚCI PISEMNEJ powiat m. Kalisz 97,9% m. Gorzów Wielkopolski 97,7% m. Szczecin 97,6% m. Zielona Góra 96,3% m. Poznań 96,2% m. Koszalin 95,7% m. Świnoujście 94,5% m. Konin 94,5% m. Leszno 92,3% woj. zachodniopomorskie 95,5% ZDAWALNOŚĆ 171

36 JĘZYK POLSKI W CZĘŚCI USTNEJ powiat m. Świnoujście 99,3% m. Zielona Góra 99,1% m. Kalisz 99,0% m. Gorzów Wielkopolski 98,3% m. Koszalin 98,0% m. Konin 97,7% m. Szczecin 97,6% m. Leszno 96,9% m. Poznań 96,4% woj. zachodniopomorskie 98,1% MATEMATYKA ZDAWALNOŚĆ powiat m. Gorzów Wielkopolski 83,4% m. Zielona Góra 82,5% m. Kalisz 82,3% m. Szczecin 81,2% m. Koszalin 80,9% m. Poznań 80,5% m. Leszno 78,9% m. Konin 75,7% m. Świnoujście 73,2% woj. zachodniopomorskie 75,5% ZDAWALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI W CZĘŚCI PISEMNEJ powiat m. Zielona Góra 96,3% m. Szczecin 96,2% m. Gorzów Wielkopolski 96,1% m. Świnoujście 95,6% m. Koszalin 95,6% m. Kalisz 95,3% m. Poznań 94,6% m. Leszno 93,9% m. Konin 90,3% woj. zachodniopomorskie 94,0% ZDAWALNOŚĆ 172

37 JĘZYK ANGIELSKI W CZĘŚCI USTNEJ powiat m. Zielona Góra 98,4% m. Świnoujście 98,3% m. Szczecin 97,4% m. Kalisz 97,1% m. Gorzów Wielkopolski 96,9% m. Leszno 95,9% m. Konin 95,6% m. Poznań 95,5% m. Koszalin 95,3% woj. zachodniopomorskie 96,2% ZDAWALNOŚĆ JĘZYK NIEMIECKI W CZĘŚCI PISEMNEJ powiat m. Koszalin 95,0% m. Świnoujście 94,4% m. Zielona Góra 94,4% m. Gorzów Wielkopolski 94,0% m. Szczecin 93,4% m. Kalisz 92,6% m. Leszno 92,0% m. Poznań 91,8% m. Konin 84,6% woj. zachodniopomorskie 91,1% ZDAWALNOŚĆ JĘZYK NIEMIECKI W CZĘŚCI USTNEJ powiat m. Świnoujście 100,0% m. Gorzów Wielkopolski 98,4% m. Szczecin 98,3% m. Zielona Góra 96,4% m. Kalisz 95,9% m. Leszno 95,3% m. Poznań 94,2% m. Koszalin 93,5% m. Konin 91,2% woj. zachodniopomorskie 96,2% ZDAWALNOŚĆ 173

38 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SZCZECIN LICEA OGÓLNOKSZTACĄCE (powyżej 95 %) NAZWA SZKOŁU ZDAWALNOŚĆ 1. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 100% 2. XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 100% 3. II Liceum Ogólnokształcące w SOSW dla Dzieci Niesłyszących 100% 4. VI Liceum Ogólnokształcące 99,15% 5. XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 98,97% 6. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 98,96% 7. I Liceum Ogólnokształcące 98,88% 8. II Liceum Ogólnokształcące 97,86% 9. X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 97,17% ZDAWALNOŚĆ w LO prowadzonych przez Miasto Szczecin 76,63% TECHNIKA (powyżej 60 %) 1. NAZWA SZKOŁU ZDAWALNOŚĆ Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych 94,12% 2. Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3 90,32% 3. Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 90,32% Technikum Morskie 4. w Zespole Szkół Technicznych i Morskich 89,19% 5. Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr 6 81,40% Technikum Zawodowe Nr 1 6. w Zespole Szkół Budowlanych 79,84% 7. Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Nr 6 65,96% ZDAWALNOŚĆ egzaminu maturalnego w technikach prowadzonych przez Miasto Szczecin 60,52% 174

39 ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE NA SKALI STANINOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SZCZECIN JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ PISEMNA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 27 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 18 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 8 w obszarze wyników średnich i 1 w obszarze wyników niskich. 175

40 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka polskiego: XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAZWA LO ADRES STANIN ul. Unisławy 26 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 X Liceum Ogólnokształcące ul. Orawska 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 9 IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 Plac Mariacki 1 9 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 9 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Kopernika 16A w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 9 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 9 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al. Wojska Polskiego TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 17 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 6 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 11 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 176

41 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka polskiego: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr 6 ul. Sowińskiego 3 9 Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul. Gen. J. Sowińskiego 1 w Zespole Szkół Nr 3 8 Technikum Morskie ul. Willowa 2/4 w Zespole Szkół Technicznych i Morskich 8 Technikum Zawodowe nr 4 al. 3-go Maja 1a w Zespole Szkół nr 8 8 Technikum Zawodowe Nr 1 ul. Unisławy 32/33 w Zespole Szkół Budowlanych 7 Technikum Elektryczno - Elektroniczne ul. Racibora 60/61 w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych 7 MATEMATYKA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 27 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 15 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 12 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 177

42 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z matematyki: XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAZWA LO ADRES STANIN V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Unisławy 26 ul. Ofiar Oświęcimia 14 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Plac Mariacki 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 9 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 9 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Kopernika 16A w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 9 X Liceum Ogólnokształcące ul. Orawska 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 17 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 5 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 11 w obszarze wyników średnich i 1 w obszarze wyników niskich. 178

43 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z matematyki: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych ul. Racibora 60/61 Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3 ul. Gen. J. Sowińskiego 1 8 Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 al. 3-go Maja 1a 7 Technikum Morskie ul. Willowa 2/4 w Zespole Szkół Technicznych i Morskich 7 Technikum Zawodowe Nr 1 ul. Unisławy 32/33 w Zespole Szkół Budowlanych 7 9 JĘZYK ANGIELSKI LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 27 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 20 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 7 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 179

44 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka angielskiego: NAZWA LO ADRES STANIN XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Unisławy 26 9 Plac Mariacki 1 9 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Kopernika 16A 9 X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Orawska 1 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 9 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 9 IV Liceum Ogólnokształcące ul. św. Kingi 2 9 TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 17 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 4 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 13 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 180

45 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka angielskiego: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych ul. Racibora 60/61 Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 al. 3-go Maja 1a 7 Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr 6 ul. Sowińskiego 3 7 Technikum Morskie w Zespole Szkół Technicznych i Morskich ul. Willowa 2/4 8 7 JĘZYK NIEMIECKI LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 25 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 12 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 13 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 181

46 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka niemieckiego: XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAZWA LO ADRES STANIN IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Unisławy 26 9 Plac Mariacki 1 9 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 8 IV Liceum Ogólnokształcące ul. św. Kingi 2 8 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Kopernika 16A 8 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 8 TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 16 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 2 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 12 w obszarze wyników średnich i 2 w obszarze wyników niskich. 182

47 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka niemieckiego: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych ul. Racibora 60/61 7 Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 al. 3-go Maja 1a 7 183

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ADRESÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH USYTUOWANYCH W REJONACH DZIAŁANIA JEDNOSTEK RATOWNICZO GAŚNICZYCH

WYKAZ ADRESÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH USYTUOWANYCH W REJONACH DZIAŁANIA JEDNOSTEK RATOWNICZO GAŚNICZYCH 1 WYKAZ ÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH USYTUOWANYCH W REJONACH DZIAŁANIA JEDNOSTEK RATOWNICZO GAŚNICZYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IE NUMER JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ,, NUMER TELEFONU

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 1 WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, MATURALNEGO I ZAWODOWEGO MIASTO KONIN Poznań, 15.10.2013 r. 2 POPULACJA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W ROKU 2013. SP GIMNAZJUM MATURA ZAWODOWE Razem Liczba

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 15 Opracował Przemysław Murawski, 15 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Wersja nr 1 październik 2015r. Wyniki egzaminów w województwie opolskim* Sprawdzian szóstoklasisty średni wynik w punktach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków Johann Wolfgang von Goethe Czy warto uczyć się języków? 日 本 の Svenska Czy warto uczyć się języków? 1. Osoby, które znają więcej

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.)

WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) Wyniki egzaminów eksternistycznych - raport sesja zimowa (luty 2015 r.) WYNIKI EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH RAPORT SESJA ZIMOWA (LUTY 2015 R.) W zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r. egzaminy eksternistyczne

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Edukacja w województwie malopolskim

Edukacja w województwie malopolskim Edukacja w województwie malopolskim Placówki wychowania przedszkolnego i szkolnictwo podstawowe 1 Przeciętna liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego a w roku szkolnym 2010/2011 (stan w dniu

Bardziej szczegółowo

TERMINY DNI OTWARTYCH, PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECI 5,6-LETNICH W SZKOŁACH PUBLICZNYCH MIASTA SZCZECIN w 2010r.

TERMINY DNI OTWARTYCH, PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECI 5,6-LETNICH W SZKOŁACH PUBLICZNYCH MIASTA SZCZECIN w 2010r. TERMINY DNI OTWARTYCH, PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECI 5,6-LETNICH W SZKOŁACH PUBLICZNYCH MIASTA SZCZECIN w 2010r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Al. Piastów 6 adres strony www: www.sp1.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

Raport maturalny języki obce nowożytne 2013 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

Raport maturalny języki obce nowożytne 2013 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2013 1 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 5 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 10 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR (PROJEKT) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Na podstawie art. 22 ust 3 i 4 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/992/02. Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002 roku. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin. Na podstawie art.17 ust.5 ustawy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 186/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. Nr OKW 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 w kraju: Do egzaminu w kraju przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów, a

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011. Gimnazjum Akademickie w Toruniu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011. Gimnazjum Akademickie w Toruniu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 Gimnazjum Akademickie w Toruniu PODSTAWOWE INFORMACJE O ZDAJĄCYCH Egzamin pisały 43 osoby, co stanowiło ok. 0,18% uczniów w woj. kujawsko-pomorskim (23934 uczniów). W

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 AGENDA 1. Dane podstawowe dotyczące liczby maturzystów w

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej r. WSTĘP W sesji zimowej w r. (sesja 1) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 6 do 21 lutego, zgodnie z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. angielski rozszerzony Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 15,20

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Kraków, czerwiec 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO...

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOLNY Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. różnorodności metod analizy wyników

RAPORT SZKOLNY Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. różnorodności metod analizy wyników LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W WARSZAWIE Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły (Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r.

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. Drodzy Szóstoklasiści! Jutro przeżyjecie jeden z najważniejszych dni w Waszej szkolnej karierze. Sprawdzian, do którego przystępujecie, obejmuje wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE (ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM) JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin

Bardziej szczegółowo

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE WYNIKI MATURY 2007 W POWIECIE LEGIONOWSKIM

OFICJALNE WYNIKI MATURY 2007 W POWIECIE LEGIONOWSKIM OFICJALNE WYNIKI MATURY 2007 W POWIECIE LEGIONOWSKIM Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach publicznych i niepublicznych z terenu Powiatu Legionowskiego W załączonych tabelach przedstawione zostały i pisemnego

Bardziej szczegółowo

I ETAP REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH GIMNAZJACH MAJĄCYCH STATUS SZKÓŁ BEZREJONOWYCH

I ETAP REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH GIMNAZJACH MAJĄCYCH STATUS SZKÓŁ BEZREJONOWYCH I ETAP REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH GIMNAZJACH MAJĄCYCH STATUS SZKÓŁ BEZREJONOWYCH lub SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI BEZREJONOWYMI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Informator o szczecińskich gimnazjach biorących

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego Strona tytułowa (AM-W) Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego lo39 2012 Strona 1 Zestawienie systemowe Analiza wieloletnia prezentuje zestaw poniżej wymienionych raportów szkolnych. Raporty te

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 61 655 Poznań tel. 061 854 01 60 fax. 061 852 14 41 e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl 18-30 września 2008 1 Cel konferencji Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny 2015 11. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 1. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

I etap rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów/oddziałów bezobwodowych na rok szkolny 2012/2013

I etap rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów/oddziałów bezobwodowych na rok szkolny 2012/2013 I etap rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów/oddziałów bezobwodowych na rok szkolny 2012/2013 Informator o publicznych szczecińskich gimnazjach www.szczecin.pl udostępniony od 13.02.2012 r. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 1 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w ZSP w Kaliszu Pomorskim, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza matematyka Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 10,44 p., co stanowi

Bardziej szczegółowo