Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011"

Transkrypt

1 Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011

2 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH SESJA 2011 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN I. Charakterystyka populacji dane o uczniach miasta Szczecina W dniu 5 kwietnia 2011 r. w 47 szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz w 13 szczecińskich szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy do ogólnopolskiego sprawdzianu przystąpiło ogółem uczniów klas szóstych: powiat miasto Szczecin (liczba uczniów) laureaci* standardowy Rodzaj arkusza dla słabo widzących i niewidomych w tym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto uczniów (92%) Szczecin * Laureaci są zwolnieni z przystąpienia do sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim II. Ogólne wyniki SPRAWDZIAN 2010 SPRAWDZIAN 2011 średnia liczba pkt za arkusz (maks. 40 pkt) średnia liczba pkt za arkusz (maks. 40 pkt) kraj 24,56 25,27 województwo zachodniopomorskie 23,67 24,42 okręg (woj. zachodniopomorskie + woj. wielkopolskie + woj. lubuskie) 23,79 24,65 miasto Szczecin 25,61 26,26 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin szkoły publiczne i niepubliczne miasta Szczecina prowadzone przez inne organy 24,5 24,99 28,81 29,23 138

3 WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Legenda: średni wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 1,6 pkt średni wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,41 1,6 pkt średni wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,4 pkt) średni wynik punktowy niższy od krajowego o 0,41 1,6 pkt średni wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 1,6 pkt 139

4 Wyniki największych miast z trzech województw wchodzących w skład okręgu: powiat nazwa województwa średnia liczba pkt za arkusz średnia liczba pkt za arkusz w województwie m. Leszno wielkopolskie 27,37 24,69 m. Zielona Góra lubuskie 27,25 24,88 m. Poznań wielkopolskie 26,78 24,69 m. Szczecin zachodniopomorskie 26,26 24,42 m. Koszalin zachodniopomorskie 26,21 24,42 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 26,20 24,88 m. Kalisz wielkopolskie 25,40 24,69 m. Konin wielkopolskie 25,14 24,69 m. Świnoujście zachodniopomorskie 24,82 24,42 KRAJ 25,27 - III. Szczegółowa analiza wyników Skala staninowa to skala przedstawiająca surowe wyniki egzaminu uporządkowane w przedziałach od najniższych do najwyższych (od 1 do 9). Przedziały od 1 do 9 są wyznaczone tak, aby średni wynik egzaminu przypadł w środku piątego przedziału (stanin), a odchylenie standardowe dla kolejnych przedziałów wynosiło 2. Dopiero po umieszczeniu średniego wyniku punktowego w odpowiednim przedziale skali staninowej można przypisać danemu wynikowi określoną charakterystykę dydaktyczną. Każdego roku skalę staninową średnich wyników punktowych określają: Centralna Komisja Egzaminacyjna (dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (dla egzaminu maturalnego). SKALA STANINOWA stanin opis dydaktyczny 1 wynik najniższy 2 wynik bardzo niski 3 wynik niski 4 wynik niżej średni 5 wynik średni 6 wynik wyżej średni 7 wynik wysoki 8 wynik bardzo wysoki 9 wynik najwyższy 140

5 SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 47 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 15 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 23 w obszarze wyników średnich i 9 w obszarze wyników niskich. Szkoły podstawowe Gminy Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim sprawdzianie w sesji 2011: NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ADRES STANIN Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Bolesława Śmiałego Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Świętoborzyców 40 9 Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Kazimierza Królewicza 63 8 Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Dąbska Szkoła Podstawowa nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Orawska 1 7 Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Jacka Malczewskiego 22 7 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Złotowska 86 7 Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Seledynowa 50 7 Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Czorsztyńska 35 7 Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Jagiellońska 59 7 Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Lucjana Rydla 6 7 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Reymonta

6 Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkół nr 13 ul. Bałtycka 1a 7 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chobolańska 20 7 Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych ul. Małopolska 22 7 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE i NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 13 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Szczecin organy prowadzące, 10 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 1 w obszarze wyników średnich i 2 w obszarze wyników niskich. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy osiągają wysokie wyniki na ogólnopolskim sprawdzianie i jest to tendencja spotykana we wszystkich województwach. Nabór do ww. szkół odbywa się na podstawie kryteriów przyjętych przez organ prowadzący daną szkołę (stowarzyszenie, osobę publiczną, itp.), podczas gdy podstawowym kryterium naboru do szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin jest miejsce zamieszkania dziecka (obowiązuje rejonizacja). Szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim sprawdzianie: NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ADRES STANIN Niepubliczna Szkoła Podstawowa Primus ul. Monte Cassino 27 9 Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoniego ul. Ściegiennego 34/35 9 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Tomaszowska

7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Szkoła Podstawowa TAK ul. Broniewskiego 14A 9 Szczecin International School Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Szczecin International School Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Leonarda Piwoniego ul. Starzyńskiego ul. Ściegiennego 34/35 9 Polsko Amerykańska Szkoła Podstawowa al. Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego ul. Ku Słońcu Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny ul. Orawska 3a 8 Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokiem" ul. Jaworowa 41 7 WSPÓŁCZYNNIK ŁATWOŚCI POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI* * poprzez zadania zamieszczone w arkuszu ogólnopolskiego sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: obszar I II III IV V nazwa umiejętności CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM PISANIE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE I OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Zielona Góra lubuskie 0,87 łatwa m. Szczecin zachodniopomorskie 0,86 łatwa m. Poznań wielkopolskie 0,86 łatwa m. Leszno wielkopolskie 0,86 łatwa m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,85 łatwa m. Koszalin zachodniopomorskie 0,85 łatwa m. Konin wielkopolskie 0,84 łatwa m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,84 łatwa m. Kalisz wielkopolskie 0,83 łatwa 143

8 II OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Zielona Góra lubuskie 0,61 umiarkowanie trudna m. Poznań wielkopolskie 0,56 umiarkowanie trudna m. Leszno wielkopolskie 0,56 umiarkowanie trudna m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Szczecin zachodniopomorskie 0,54 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,52 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,51 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,48 trudna III OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ ROZUMOWANIA powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Leszno wielkopolskie 0,74 łatwa m. Zielona Góra lubuskie 0,71 łatwa m. Poznań wielkopolskie 0,71 łatwa m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,70 łatwa m. Szczecin zachodniopomorskie 0,69 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,69 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,68 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,68 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,66 umiarkowanie trudna IV OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z INFORMACJI powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Leszno wielkopolskie 0,63 umiarkowanie trudna m. Poznań wielkopolskie 0,61 umiarkowanie trudna m. Szczecin zachodniopomorskie 0,60 umiarkowanie trudna m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,60 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,60 umiarkowanie trudna m. Zielona Góra lubuskie 0,59 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,59 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,58 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,55 umiarkowanie trudna 144

9 V OBSZAR UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WIEDZY W PRAKTYCE powiat nazwa województwa współczynnik opis dydaktyczny łatwości m. Leszno wielkopolskie 0,59 umiarkowanie trudna m. Zielona Góra lubuskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Poznań wielkopolskie 0,55 umiarkowanie trudna m. Szczecin zachodniopomorskie 0,54 umiarkowanie trudna m. Koszalin zachodniopomorskie 0,54 umiarkowanie trudna m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 0,52 umiarkowanie trudna m. Kalisz wielkopolskie 0,52 umiarkowanie trudna m. Świnoujście zachodniopomorskie 0,51 umiarkowanie trudna m. Konin wielkopolskie 0,49 trudna UMIEJĘTNOŚCI UŁOŻNE WG KOLEJNOŚCI OD NAJLEPIEJ DO NAJSŁABIEJ OPANOWANYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN: 1 CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM (0,84) łatwa 2 ROZUMOWANIE (0,65) umiarkowanie trudna 3 KORZYSTANIE Z INFORMACJI (0,57) umiarkowanie trudna 4 PISANIE (0,52) umiarkowanie trudna 5 WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE (0,49) - trudna 145

10 PROCENT UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN, KTÓRYCH WYNIK MIEŚCI SIĘ W OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ NA TLE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO i KRAJU 22% 3% 4% 3% 6% 8% 5% 11% 12% 9% 15% 16% 15% 22% 18% 23% 19% 17% 14% 13% 12% 10% 9% 7% 2% 2% 3% 1. (0-10 pkt) 2. (11-14 pkt) 3. (15-18 pkt) 4. (19-22 pkt) 5. (23-27 pkt) 6. (28-31 pkt) 7. (32-34 pkt) 8. (35-37 pkt) 9. (38-40 pkt) LEGENDA: % uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w kraju, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej 146

11 wynik standaryzowany TENDENCJA ROZWOJOWA GMINY MIASTO SZCZECIN sporządzona na podstawie surowych wyników uzyskanych przez uczniów szkół podstawowych w latach ,30 0,20 0,10 0, sprawdzian tendencja rozwojowa - sprawdzian 147

12 OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY I. Charakterystyka populacji dane o uczniach miasta Szczecina W dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2011 r. w 43 publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz w 12 publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez inne organy przeprowadzono ogólnopolski egzamin gimnazjalny dla ogółem uczniów klas trzecich: m. Szczecin (l. ucz.) w tym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin laureaci¹ Rodzaj arkusza: standardowy oraz dla słabo widzących i niewidomych GH² GM GA GN GH GM GA GN GE GF GW (91%) 3354 (91%) 2708 (90%) 541 (96%) (100%) (100%) 29 (100%) ¹ laureaci są zwolnieni z przystąpienia do egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim ² skróty zastosowane w tabeli oznaczają odpowiednio: GH część humanistyczna, GM część matematyczno przyrodnicza, GA część językowa (język angielski), GN część językowa (język niemiecki), GE część językowa (język hiszpański), GF (język francuski), GW (język włoski) II. Ogólne wyniki GH¹ GM ŚR.² W.Ł.³ ŚR. W.Ł. kraj 25,31 23,63 województwo zachodniopomorskie 23,71 0,47 22,25 0,44 okręg (woj. zachodnio-pomorskie + woj. wielkopolskie + woj. lubuskie) 23,76 0,48 23,01 0,46 miasto Szczecin 26,32 0,53 24,45 0,49 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin 24,07 0,48 22,24 0,44 szkoły publiczne i niepubliczne miasta Szczecina 26,44 0,53 25,51 0,51 prowadzone przez inne organy ¹ skróty zastosowane w tabeli oznaczają odpowiednio: GH część humanistyczna, GM część matematyczno przyrodnicza ² skrót ŚR. - średnia liczba punktów za daną część egzaminu (maks. 50 pkt za daną część egzaminu) 148

13 ³ skrót W.Ł. - współczynnik łatwości danej części egzaminu gimnazjalnego; stosuje się następującą skalę: łatwość 0,00-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 - arkusza egzaminacyjnego - zadań - umiejętności bardzo trudny (-e /-a) trudny (-e /-a) umiarkowanie trudny (-e /-a) łatwy (-e /-a) bardzo łatwy (-e /-a) GA¹ GN GE GF GW ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. ŚR. W.Ł. kraj 28,28 27,63 brak danych 33,37 brak danych województwo zachodniopomorskie okręg (woj. zachodniopomorskie + woj. wielkopolskie + woj. lubuskie) 27,88 0,56 27,02 0,54 40,40 0,81 29,51 0,59 37,48 0,75 28,12 0,56 27,46 0, ,82 33,25 0,67 37,48 0,75 miasto Szczecin 32,18 0,64 29,78 0,6 40,40 0,81 44,13 0,88 37,48 0,75 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin szkoły publiczne i niepubliczne miasta Szczecina prowadzone przez inne organy 29,5 0,59 28,24 0,56 40,40 0,81 44,13 0,88 37,48 0,75 38,29 0,77 33,68 0,67 ¹ skróty zastosowane w tabeli oznaczają odpowiednio: GA część językowa (język angielski), GN część językowa (język niemiecki), GE część językowa (język hiszpański), GF- część językowa (język francuski), GW- część językowa (język włoski) 149

14 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 150

15 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 151

16 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ JĘZYKOWA JĘZYK ANGIELSKI źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 152

17 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM CZĘŚĆ JĘZYKOWA JĘZYK NIEMIECKI źródło: OKE w Poznaniu Legenda: wynik punktowy wyższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt wynik punktowy wyższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy zbliżony do krajowego (+/- 0,5 pkt) wynik punktowy niższy od krajowego o 0,51 pkt 2,0 pkt wynik punktowy niższy od krajowego o więcej niż 2,0 pkt 153

18 Wyniki największych miast z trzech województw wchodzących w skład okręgu: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Koszalin zachodniopomorskie 26,60 m. Szczecin zachodniopomorskie 26,32 m. Poznań wielkopolskie 26,19 m. Zielona Góra lubuskie 26,10 m. Kalisz wielkopolskie 26,05 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 26,02 m. Leszno wielkopolskie 24,45 m. Konin wielkopolskie 24,25 m. Świnoujście zachodniopomorskie 23,28 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Poznań wielkopolskie 25,82 m. Kalisz wielkopolskie 25,48 m. Zielona Góra lubuskie 25,24 m. Szczecin zachodniopomorskie 24,45 m. Koszalin zachodniopomorskie 24,40 m. Leszno wielkopolskie 24,06 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 23,85 m. Konin wielkopolskie 23,85 m. Świnoujście zachodniopomorskie 21,74 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK ANGIELSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Zielona Góra lubuskie 34,85 m. Poznań wielkopolskie 32,61 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 32,54 m. Szczecin zachodniopomorskie 32,18 m. Kalisz wielkopolskie 32,05 m. Koszalin zachodniopomorskie 31,95 m. Świnoujście zachodniopomorskie 30,41 m. Leszno wielkopolskie 29,91 m. Konin wielkopolskie 29,57 154

19 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO JĘZYK NIEMIECKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Świnoujście zachodniopomorskie 41,63 m. Koszalin zachodniopomorskie 33,34 m. Leszno wielkopolskie 31,06 m. Poznań wielkopolskie 30,85 m. Zielona Góra lubuskie 30,45 m. Szczecin zachodniopomorskie 29,78 m. Konin wielkopolskie 28,52 m. Kalisz wielkopolskie 25,86 m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 25,82 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK HISZPAŃSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Poznań wielkopolskie 41,56 m. Szczecin zachodniopomorskie 40,40 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK FRANCUSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Poznań wielkopolskie 46,70 m. Szczecin zachodniopomorskie 44,13 m. Zielona Góra lubuskie 33,27 m. Konin wielkopolskie 23,41 CZĘŚĆ JĘZYKOWA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYK WŁOSKI powiat nazwa województwa średni wynik punktowy m. Szczecin zachodniopomorskie 37,48 155

20 III. Szczegółowa analiza wyników Skala staninowa to skala przedstawiająca surowe wyniki egzaminu uporządkowane w przedziałach od najniższych do najwyższych (od 1 do 9). Przedziały od 1 do 9 są wyznaczone tak, aby średni wynik egzaminu przypadł w środku piątego przedziału (stanin), a odchylenie standardowe dla kolejnych przedziałów wynosiło 2. Dopiero po umieszczeniu średniego wyniku punktowego w odpowiednim przedziale skali staninowej można przypisać danemu wynikowi określoną charakterystykę dydaktyczną. Każdego roku skalę staninową średnich wyników punktowych określają: Centralna Komisja Egzaminacyjna (dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (dla egzaminu maturalnego). SKALA STANINOWA stanin opis dydaktyczny 1 wynik najniższy 2 wynik bardzo niski 3 wynik niski 4 wynik niżej średni 5 wynik średni 6 wynik wyżej średni 7 wynik wysoki 8 wynik bardzo wysoki 9 wynik najwyższy GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

21 Spośród 43 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 9 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 18 w obszarze wyników średnich i 16 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części humanistycznej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie ul. Unisławy 26 9 ul. Kopernika 16a 9 Plac Mariacki 1 9 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 9 Gimnazjum nr 12 w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 8 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 7 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 7 Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół nr 7 w Szczecinie ul. Rymarska 22a 7 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

22 Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części humanistycznej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie Szczecin International School Gimnazjum w Zespole Szkół Szczecin International School w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa w Szczecinie Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie pl. św. Ottona 1a 9 ul. Starzyńskiego ul. Klonowica 3 8 ul. Ku Słońcu ul. Tomaszowska 1 8 ul. św. Jana Bosko 1 7 Polsko-Niemieckie Gimnazjum "Pomerania" ul. Wawrzyniaka 7 7 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

23 Spośród 43 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 10 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 16 w obszarze wyników średnich i 17 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części matematyczno - przyrodniczej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie ul. Unisławy 26 9 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 Plac Mariacki 1 9 ul. Kopernika 16a 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 8 Gimnazjum nr 12 w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 8 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 7 Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Szczecinie ul. Kablowa 14 7 Gimnazjum nr 1 w Szczecinie ul. W. Reymonta 23 7 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 7 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

24 Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części matematyczno przyrodniczej: NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Szczecin International School Gimnazjum w Zespole Szkół Szczecin International School w Szczecinie Gimnazjum Słoneczne w Zespole Szkół Prywatnych w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie pl. św. Ottona 1a 9 ul. Tomaszowska 1 8 ul. Starzyńskiego ul. Rydla 5 8 ul. Ku Słońcu ul. św. Jana Bosko 1 8 ul. Klonowica 3 7 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK ANGIELSKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin

25 Spośród 41 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 16 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 14 w obszarze wyników średnich i 11 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język angielski): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie Plac Mariacki 1 9 ul. Unisławy 26 9 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 ul. Kopernika 16a 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 9 Gimnazjum nr 45 w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Mączna 4 8 Gimnazjum nr 12 w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 8 Gimnazjum nr 1 w Szczecinie ul. W. Reymonta 23 8 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 8 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1 7 Gimnazjum nr 7 w Szczecinie ul. Zofii Nałkowskiej 33 7 Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół nr 7 w Szczecinie ul. Rymarska 22a 7 Gimnazjum nr 15 w Szczecinie ul. Floriana Szarego 12 7 Gimnazjum nr 3 w Szczecinie ul. Malczewskiego 22 A 7 Gimnazjum nr 34 w Szczecinie ul. Wojciechowskiego 50 7 Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie ul. Romera

26 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY JĘZYK ANGIELSKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. 3 Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język angielski): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Szczecin International School Gimnazjum w Zespole Szkół Szczecin International School w Szczecinie Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie Gimnazjum Słoneczne w Zespole Szkół Prywatnych w Szczecinie Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie ul. Starzyńskiego pl. św. Ottona 1a 9 ul. Rydla 5 9 ul. Tomaszowska 1 8 ul. Klonowica 3 8 ul. Ku Słońcu ul. św. Jana Bosko 1 8 Polsko Niemieckie Gimnazjum Pomerania ul. Wawrzyniaka

27 Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie Gimnazjum Szczecińskiej Fundacji Talent- Promocja-Postęp w Zespole Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Szczecinie ul. Staromłyńska 13 8 ul. Taborowa 7 7 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK NIEMIECKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 23 publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, 9 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 5 w obszarze wyników średnich i 9 w obszarze wyników niskich. Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język niemiecki): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 ul. Unisławy 26 9 Gimnazjum nr 10 w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 2 8 Gimnazjum nr 29 w Szczecinie ul. Seledynowa 50 7 Gimnazjum nr 9 w Szczecinie ul. Dunikowskiego

28 Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ul. Rydla 49 7 Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie ul. Bałtycka 1a 7 Gimnazjum nr 18 w Szczecinie ul. Witkiewicza 40 7 Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół nr 1 w Szczecinie ul. Młodzieży Polskiej 9 7 GIMNAZJA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNE ORGANY JĘZYK NIEMIECKI Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne organy, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na ogólnopolskim egzaminie w części językowej (język niemiecki): NAZWA GIMNAZJUM ADRES STANIN Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Noblistów Polskich w Szczecinie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Szczecinie Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie Gimnazjum Słoneczne w Zespole Szkół Prywatnych w Szczecinie ul. Tomaszowska 1 9 ul. Św. Jana Bosko 1 9 ul. Klonowica 3 9 ul. Rydla

29 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK HISZPAŃSKI NAZWA GIMNAZJUM Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie śr. liczba pkt (maks. 50 pkt) 40,40 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK FRANCUSKI NAZWA GIMNAZJUM Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 śr. liczba pkt (maks. 50 pkt) 44,13 GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN JĘZYK WŁOSKI NAZWA GIMNAZJUM Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 śr. liczba pkt (maks. 50 pkt) 37,48 165

30 PROCENT UCZNIÓW GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN, KTÓRYCH WYNIK MIEŚCI SIĘ W OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ NA TLE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO i KRAJU część humanistyczna 4% 6% 7% 4% 9% 7% 12% 13% 10% 20% 17% 17% 19% 18% 16% 17% 17% 16% 14% 12% 11% 9% 7% 4% 5% 3% 5% 1. (0-9 pkt) 2. (10-13 pkt) 3. (14-17 pkt) 4. (18-22 pkt) 5. (23-27 pkt) 6. (28-32 pkt) 7. (33-37 pkt) 8. (38-41 pkt) 9. (42-50 pkt) LEGENDA: % uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w kraju, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej 166

31 PROCENT UCZNIÓW GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN, KTÓRYCH WYNIK MIEŚCI SIĘ W OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ NA TLE WYNIKÓW UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO i KRAJU część matematyczno - przyrodnicza 20% 17% 22% 17% 4% 5% 4% 8% 7% 9% 12% 12% 11% 17% 14% 20% 17% 18% 11% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1. (0-9 pkt) 2. (10-12 pkt) 3. (13-15 pkt) 4. (16-19 pkt) 5. (20-25 pkt) 6. (26-31 pkt) 7. (32-36 pkt) 8. (37-41 pkt) 9. (42-50 pkt) LEGENDA: % uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej % uczniów szkół podstawowych w kraju, którzy uplasowali się w danym przedziale skali staninowej 167

32 wynik standaryzowany TENDENCJA ROZWOJOWA GMINY MIASTO SZCZECIN sporządzona na podstawie surowych wyników uzyskanych przez uczniów gimnazjów w latach ,30 0,20 0,10 0, rok egzaminu część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza tendencja rozwojowa - część humanistyczna tendencja rozwojowa - część mat.-przyr. 168

33 OGÓLNOPOLSKI EGZAMIN MATURALNY I. Charakterystyka populacji dane o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych miasta Szczecina Liczba Absolwenci wg typów szkół (%): zdających LO LP T SU* m. Szczecin ,2 0,6 23,1 3,0 szkoły prowadzone przez Miasto Szczecin ,6 22 0,7 * technika uzupełniające i licea ogólnokształcące uzupełniające Osoby przystępujące po raz pierwszy do egzaminu maturalnego zdawali obowiązkowo następujące egzaminy: w części ustnej: z języka polskiego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym* w części pisemnej: z języka polskiego na poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym* z matematyki na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym** * przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, jeśli jako obowiązkowy język obcy nowożytny wybrali język będący dla nich drugim językiem nauczania ** przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, jeśli matematyka była nauczana w języku obcym nowożytnym Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 169

34 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM źródło: OKE w Poznaniu zdawalność powyżej średniej krajowej zdawalność równa średniej krajowej (75,5%) zdawalność poniżej średniej krajowej 170

35 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH OKRĘGU powiat ZDAWALNOŚĆ m. Zielona Góra 82,6% m. Gorzów Wielkopolski 81,4% m. Kalisz 81,2% m. Szczecin 79,7% m. Poznań 78,3% m. Koszalin 77,8% m. Leszno 75,3% m. Świnoujście 73,0% m. Konin 72,5% woj. zachodniopomorskie 73,1% woj. lubuskie 76,6% woj. wielkopolskie 75,3% KRAJ 75,50% ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH EGZAMINU MATURALNEGO w CZĘŚCI USTNEJ i PISEMNEJ JĘZYK POLSKI W CZĘŚCI PISEMNEJ powiat m. Kalisz 97,9% m. Gorzów Wielkopolski 97,7% m. Szczecin 97,6% m. Zielona Góra 96,3% m. Poznań 96,2% m. Koszalin 95,7% m. Świnoujście 94,5% m. Konin 94,5% m. Leszno 92,3% woj. zachodniopomorskie 95,5% ZDAWALNOŚĆ 171

36 JĘZYK POLSKI W CZĘŚCI USTNEJ powiat m. Świnoujście 99,3% m. Zielona Góra 99,1% m. Kalisz 99,0% m. Gorzów Wielkopolski 98,3% m. Koszalin 98,0% m. Konin 97,7% m. Szczecin 97,6% m. Leszno 96,9% m. Poznań 96,4% woj. zachodniopomorskie 98,1% MATEMATYKA ZDAWALNOŚĆ powiat m. Gorzów Wielkopolski 83,4% m. Zielona Góra 82,5% m. Kalisz 82,3% m. Szczecin 81,2% m. Koszalin 80,9% m. Poznań 80,5% m. Leszno 78,9% m. Konin 75,7% m. Świnoujście 73,2% woj. zachodniopomorskie 75,5% ZDAWALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI W CZĘŚCI PISEMNEJ powiat m. Zielona Góra 96,3% m. Szczecin 96,2% m. Gorzów Wielkopolski 96,1% m. Świnoujście 95,6% m. Koszalin 95,6% m. Kalisz 95,3% m. Poznań 94,6% m. Leszno 93,9% m. Konin 90,3% woj. zachodniopomorskie 94,0% ZDAWALNOŚĆ 172

37 JĘZYK ANGIELSKI W CZĘŚCI USTNEJ powiat m. Zielona Góra 98,4% m. Świnoujście 98,3% m. Szczecin 97,4% m. Kalisz 97,1% m. Gorzów Wielkopolski 96,9% m. Leszno 95,9% m. Konin 95,6% m. Poznań 95,5% m. Koszalin 95,3% woj. zachodniopomorskie 96,2% ZDAWALNOŚĆ JĘZYK NIEMIECKI W CZĘŚCI PISEMNEJ powiat m. Koszalin 95,0% m. Świnoujście 94,4% m. Zielona Góra 94,4% m. Gorzów Wielkopolski 94,0% m. Szczecin 93,4% m. Kalisz 92,6% m. Leszno 92,0% m. Poznań 91,8% m. Konin 84,6% woj. zachodniopomorskie 91,1% ZDAWALNOŚĆ JĘZYK NIEMIECKI W CZĘŚCI USTNEJ powiat m. Świnoujście 100,0% m. Gorzów Wielkopolski 98,4% m. Szczecin 98,3% m. Zielona Góra 96,4% m. Kalisz 95,9% m. Leszno 95,3% m. Poznań 94,2% m. Koszalin 93,5% m. Konin 91,2% woj. zachodniopomorskie 96,2% ZDAWALNOŚĆ 173

38 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SZCZECIN LICEA OGÓLNOKSZTACĄCE (powyżej 95 %) NAZWA SZKOŁU ZDAWALNOŚĆ 1. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 100% 2. XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 100% 3. II Liceum Ogólnokształcące w SOSW dla Dzieci Niesłyszących 100% 4. VI Liceum Ogólnokształcące 99,15% 5. XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 98,97% 6. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 98,96% 7. I Liceum Ogólnokształcące 98,88% 8. II Liceum Ogólnokształcące 97,86% 9. X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 97,17% ZDAWALNOŚĆ w LO prowadzonych przez Miasto Szczecin 76,63% TECHNIKA (powyżej 60 %) 1. NAZWA SZKOŁU ZDAWALNOŚĆ Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych 94,12% 2. Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3 90,32% 3. Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 90,32% Technikum Morskie 4. w Zespole Szkół Technicznych i Morskich 89,19% 5. Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr 6 81,40% Technikum Zawodowe Nr 1 6. w Zespole Szkół Budowlanych 79,84% 7. Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Nr 6 65,96% ZDAWALNOŚĆ egzaminu maturalnego w technikach prowadzonych przez Miasto Szczecin 60,52% 174

39 ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE NA SKALI STANINOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SZCZECIN JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ PISEMNA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 27 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 18 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 8 w obszarze wyników średnich i 1 w obszarze wyników niskich. 175

40 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka polskiego: XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAZWA LO ADRES STANIN ul. Unisławy 26 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 X Liceum Ogólnokształcące ul. Orawska 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 9 IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 Plac Mariacki 1 9 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 9 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Kopernika 16A w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 9 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 9 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al. Wojska Polskiego TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 17 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 6 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 11 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 176

41 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka polskiego: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr 6 ul. Sowińskiego 3 9 Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul. Gen. J. Sowińskiego 1 w Zespole Szkół Nr 3 8 Technikum Morskie ul. Willowa 2/4 w Zespole Szkół Technicznych i Morskich 8 Technikum Zawodowe nr 4 al. 3-go Maja 1a w Zespole Szkół nr 8 8 Technikum Zawodowe Nr 1 ul. Unisławy 32/33 w Zespole Szkół Budowlanych 7 Technikum Elektryczno - Elektroniczne ul. Racibora 60/61 w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych 7 MATEMATYKA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 27 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 15 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 12 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 177

42 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z matematyki: XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAZWA LO ADRES STANIN V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Unisławy 26 ul. Ofiar Oświęcimia 14 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Plac Mariacki 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 9 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 9 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Kopernika 16A w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 9 X Liceum Ogólnokształcące ul. Orawska 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 17 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 5 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 11 w obszarze wyników średnich i 1 w obszarze wyników niskich. 178

43 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z matematyki: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych ul. Racibora 60/61 Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3 ul. Gen. J. Sowińskiego 1 8 Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 al. 3-go Maja 1a 7 Technikum Morskie ul. Willowa 2/4 w Zespole Szkół Technicznych i Morskich 7 Technikum Zawodowe Nr 1 ul. Unisławy 32/33 w Zespole Szkół Budowlanych 7 9 JĘZYK ANGIELSKI LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 27 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 20 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 7 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 179

44 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka angielskiego: NAZWA LO ADRES STANIN XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Unisławy 26 9 Plac Mariacki 1 9 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 9 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Kopernika 16A 9 X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Orawska 1 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 9 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 9 IV Liceum Ogólnokształcące ul. św. Kingi 2 9 TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 17 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 4 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 13 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 180

45 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka angielskiego: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych ul. Racibora 60/61 Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 al. 3-go Maja 1a 7 Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr 6 ul. Sowińskiego 3 7 Technikum Morskie w Zespole Szkół Technicznych i Morskich ul. Willowa 2/4 8 7 JĘZYK NIEMIECKI LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 25 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Szczecin, 12 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 13 w obszarze wyników średnich i 0 w obszarze wyników niskich. 181

46 Licea ogólnokształcące prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka niemieckiego: XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAZWA LO ADRES STANIN IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Unisławy 26 9 Plac Mariacki 1 9 II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 9 I Liceum Ogólnokształcące al. Piastów 12 8 IV Liceum Ogólnokształcące ul. św. Kingi 2 8 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Kopernika 16A 8 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 8 TECHNIKA Liczba szkół, które uplasowały się w danym staninie stanin 1. stanin 2. stanin 3. stanin 4. stanin 5. stanin 6. stanin 7. stanin 8. stanin 9. Spośród 16 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 2 uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 12 w obszarze wyników średnich i 2 w obszarze wyników niskich. 182

47 Technika prowadzone przez Miasto Szczecin, których absolwenci osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka niemieckiego: NAZWA TECHNIKUM ADRES STANIN Technikum Elektryczno - Elektroniczne w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych ul. Racibora 60/61 7 Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół nr 8 al. 3-go Maja 1a 7 183

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Egzamin maturalny z informatyki w roku został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły.

Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły. Mirosław Drabczyński Krystian Kaźmierczak Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły. Jeśli chodzi o rodzaje prawd są trzy wg ks. Józefa Tischnera ( Historia filozofii

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2015 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD. W CDiDN-ie 36. Rozmaitości 39. lipiec/sierpień 2007 nr 7/8

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD. W CDiDN-ie 36. Rozmaitości 39. lipiec/sierpień 2007 nr 7/8 S p i s t r e, s c i AKTUALNOŚCI 2 WYWIAD Katarzyna Krysztofiak By jak najlepiej służyć społeczeństwu. Rozmowa z Urszulą Pańką, dyrektorem CDiDN w Szczecinie 3 Edukacja w regionie Priorytety doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej i opinie dyrektorów o jego znaczeniu

Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej i opinie dyrektorów o jego znaczeniu Maria Krystyna Szmigel, Anna Rappe, Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej Maria Krystyna Szmigel, Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp...2

Spis treści: Wstęp...2 Spis treści: Wstęp...2 1. Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała...3 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej...7 3. Informacja o uczniach...8 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego

Bardziej szczegółowo