WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKE Warszawa, czerwiec 2011

2 I. Uczniowie Egzamin gimnazjalny odbył się 12, 13 i 14 kwietnia br. w 934 szkołach. Przystąpiło do niego prawie 55 tysięcy uczniów, z których większość pisała arkusz standardowy. Dane liczbowe uczniów zgłoszonych i przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Część egzaminu Zostali zgłoszeni Liczba uczniów, którzy Przystąpili do egzaminu Nie przystąpili do egzaminu ogółem w tym laureaci zwolnieni nieobecni GH (humanistyczna) GM (matematyczno-przyrodnicza) GA (j. angielski) GN (j. niemiecki) GR (j. rosyjski) GF (j. francuski) GE (j. hiszpański) GW (j. włoski) 3 3 Uczniowie, którzy byli nieobecni na egzaminie 12, 13, lub 14 kwietnia, bądź go przerwali, mieli prawo przystąpienia do niego w terminach dodatkowych odpowiednio 6, 7 i 9 czerwca. Wśród piszących tegoroczny egzamin gimnazjalny 11,62% uczniów korzystało z dostosowania procedur egzaminacyjnych do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Liczba zdających z uwzględnieniem rodzaju arkusza egzaminacyjnego Symbol Liczba uczniów Opis arkusza GH GMP GA GN GR GF GE GW 1 standardowy dla uczniów słabo widzących (czcionka 16 punktów) dla uczniów słabo widzących (czcionka 24 punktów) 6 dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille'a) 7 dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim razem

3 Wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników uzyskanych przez uczniów rozwiązujących odpowiednie zestawy egzaminacyjne ilustruje tabela. Arkusz Podstawowe dane statystyczne z podziałem na rodzaje arkuszy egzaminacyjnych Liczba piszących Min Max Średnia 1 Mediana 2 Modalna 3 Odchylenie standardowe 4 GH ,33 28,00 31,00 9,55 GH-4, 5, ,80 27,00 30,00 10,31 GH ,35 41,00 47,00 11,35 GH ,37 30,00 28,00 8,83 GM ,54 24,00 20,00 9,65 GM-4, 5, ,62 20,00 28,00 8,55 GM ,89 21,00 16,00 9,87 GM ,70 27,00 25,00 7,71 GA ,16 27,00 16,00 12,82 GA ,20 22,00 26,00 11,68 GA ,13 15,00 12,00 8,92 GA ,75 30,00 5,00 14,52 GA ,86 34,00 50,00 10,51 GA ,26 26,00 24,00 8,40 GN ,94 27,00 21,00 10,08 GN ,00 38,00 38,00 0,00 GN ,00 34,50 33,00 1,87 GN ,17 24,50 22,00 7,65 GR ,05 26,00 22,00 9,50 GR ,00 19,50 21,00 9,59 GR ,30 30,00 27,00 8,15 GF ,70 41,00 50,00 11,27 GF ,00 47,00 47,00 0,00 GE ,83 21,50 15,00 11,22 GE ,00 41,00 41,00 0,00 GW ,00 22,00 20,00 20,00 18,00 1,63 Legenda: 1 średnia wynik w punktach statystycznego zdającego 2 mediana wynik środkowy dzielący grupę zdających na dwie równe części 3 modalna wynik najczęściej występujący; dominanta 4 odchylenie standardowe miara rozrzutu wyników 3

4 liczba zdających II. Wstępna analiza wyników egzaminu gimnazjalnego II. 1. Wyniki indywidualne uczniów województwa mazowieckiego z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych Rozkład wyników uczniowskich Rozkład wyników uczniów z egzaminu w części humanistycznej liczba punktów Rozkład wyników uczniowskich jest zbliżony do rozkładu normalnego. Dla większości uczniów tegoroczny zestaw był umiarkowanie trudny. Korzystając z przygotowanej przez CKE skali staninowej wyników uczniowskich w całym kraju, możemy odnieść wynik indywidualny ucznia piszącego egzamin gimnazjalny w części humanistycznej w naszym województwie do wyników w kraju. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w kraju część humanistyczna Stanin Nazwa Przedział Liczba uczniów Procent liczby uczniów punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy ,98 2 bardzo niski ,77 3 niski ,64 4 niżej średni ,33 5 średni ,49 6 wyżej średni ,94 7 wysoki ,93 8 bardzo wysoki ,26 9 najwyższy ,61 4

5 Rozkład wyników uczniowskich Rozkład wyników uczniów z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników uczniowskich przesunięty jest w stronę wyników niższych. Dla większości uczniów tegoroczny egzamin z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych był raczej trudny. Podobnie jak w części humanistycznej, również w części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego możemy korzystając z przygotowanej przez CKE skali staninowej wyników uczniowskich w całym kraju, odnieść wynik indywidualny ucznia piszącego egzamin gimnazjalny w naszym województwie do wyników w kraju. Skala staninowa dla wyników uczniowskich w kraju część matematyczno-przyrodnicza Stanin Nazwa Przedział Liczba uczniów Procent liczby uczniów punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy ,62 2 bardzo niski ,72 3 niski ,59 4 niżej średni ,81 5 średni ,44 6 wyżej średni ,04 7 wysoki ,41 8 bardzo wysoki ,76 9 najwyższy ,51 5

6 II.2. Poziom opanowania umiejętności w arkuszach standardowych z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej W części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego sprawdzany jest poziom opanowania umiejętności w dwóch obszarach. W tabeli przedstawiono przyporządkowanie zadań i punktów do tych obszarów standardów. Obszar standardów Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, , 26, 27, 28, 29. Z porównania czynnika łatwości dwóch podstawowych obszarów umiejętności wynika, że uczniowie lepiej opanowali umiejętności z zakresu czytania. Wymagania w tym zakresie spełnili w 64%. Więcej problemów sprawiło uczniom tworzenie własnego tekstu. Wymagania w tym zakresie spełnili w 45%. 0,70 0,64 0,60 0,50 0,45 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 CZYTANIE TWORZENIE 6

7 W części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego sprawdzane jest opanowanie czterech obszarów umiejętności. W tabeli przedstawiono przyporządkowanie zadań i punktów do tych obszarów standardów. Obszar umiejętności Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Numery zadań 1, 2, 3, 6, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 34 7, 8, 13, 22, 24, 26, 27, 28, 32 4, 9, 11, 12, 15, 21, 23, 31, 33, , 16, 30, 35 Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie w obszarze wyszukiwania i stosowania informacji. Wymagania egzaminacyjne spełnili w 55%. Najwięcej problemów sprawiło uczniom stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Te wymagania spełnili tylko w 37%. 0,60 0,55 0,53 0,50 0,46 0,40 0,37 0,30 0,20 0,10 0,00 UMIEJETNE_STOSOWANIE WYSZUKIWANIE WSKAZYWANIE STOSOWANIE_WIEDZY 7

8 II. 3. Ogólne wyniki egzaminu gimnazjalnego Centralna Komisja egzaminacyjna przygotowała skalę staninową średnich wyników szkół w kraju pozwalającą określić, w jakim przedziale mieści się średni wynik każdej szkoły. Skala staninowa dla wyników szkół w kraju część humanistyczna Stanin Nazwa Przedział Liczba szkół Procent szkół punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy 6,7 13,3 17 1,92 2 bardzo niski 13,4 19,9 56 6,32 3 niski 20,0 22,1 64 7,23 4 niżej średni 22,2 24, ,54 5 średni 24,1 25, ,28 6 wyżej średni 25,9 27, ,62 7 wysoki 27,7 30, ,35 8 bardzo wysoki 30,2 34, ,76 9 najwyższy 34,1 43,8 88 9,94 Skala staninowa dla wyników szkół w kraju część matematyczno-przyrodnicza Stanin Nazwa Przedział Liczba szkół Procent szkół punktowy w woj. mazowieckim w woj. mazowieckim 1 najniższy 6,9 13,2 28 3,16 2 bardzo niski 13,3 18,7 56 6,32 3 niski 18,8 20,6 88 9,94 4 niżej średni 20,7 22, ,17 5 średni 22,3 23, ,77 6 wyżej średni 24,0 25, ,12 7 wysoki 25,6 27, ,52 8 bardzo wysoki 28,0 32, ,52 9 najwyższy 33,0 46,9 57 6,44 Wartości podstawowych wskaźników statystycznych wyników uczniów piszących arkusz standardowy w powiatach województwa mazowieckiego i w Warszawie ilustrują tabele. Egzamin gimnazjalny część humanistyczna Powiat Średni wynik w obszarach Wynik Liczba standardów wymagań uczniów czytanie i odbiór tworzenie min max średni tekstów kultury własnego tekstu białobrzeski ,48 14,67 8,82 ciechanowski ,21 14,80 9,42 garwoliński ,46 15,20 10,26 gostyniński ,00 15,76 11,24 8

9 grodziski ,84 16,58 12,26 grójecki ,69 15,49 10,20 kozienicki ,83 15,16 10,67 legionowski ,27 16,51 10,76 lipski ,17 16,05 11,12 łosicki ,41 14,63 9,78 m.ostrołęka ,33 15,75 11,58 m.płock ,99 15,71 11,29 m.radom ,54 15,96 11,58 m.siedlce ,54 16,62 12,92 makowski ,54 14,94 10,60 miński ,51 16,15 11,36 mławski ,45 15,32 9,13 nowodworski ,58 15,11 10,47 ostrołęcki ,93 14,60 9,33 ostrowski ,02 14,54 9,48 otwocki ,22 16,75 13,47 piaseczyński ,39 16,78 11,61 płocki ,56 14,91 9,66 płoński ,87 14,88 10,00 pruszkowski ,13 16,26 11,88 przasnyski ,20 14,87 10,33 przysuski ,33 14,92 9,41 pułtuski ,19 14,74 8,45 radomski ,31 15,05 10,26 siedlecki ,54 15,49 11,05 sierpecki ,59 14,67 9,92 sochaczewski ,85 15,44 10,41 sokołowski ,69 15,56 11,13 szydłowiecki ,46 14,71 8,75 warszawski ,53 17,68 12,84 warszawski zachodni ,41 16,29 12,11 węgrowski ,78 15,46 11,32 wołomiński ,58 15,95 11,63 wyszkowski ,60 15,41 10,19 zwoleński ,40 14,93 10,46 żuromiński ,69 15,10 9,60 żyrardowski ,12 15,83 11,29 dla województwa ,33 16,06 11,27 Dzielnice Warszawy Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy Liczba uczniów Wynik Średni wynik w obszarach standardów wymagań min max średni czytanie i odbiór tworzenie tekstów kultury własnego tekstu Bemowo ,81 17,98 12,82 Białołęka ,94 17,79 13,15 9

10 Bielany ,97 17,97 14,00 Mokotów ,85 17,66 12,20 Ochota ,98 17,97 13,01 Praga Południe ,43 17,40 12,03 Północ ,02 15,74 12,28 Rembertów ,33 16,65 10,68 Śródmieście ,22 18,94 14,28 Targówek ,27 16,58 11,68 Ursus ,48 16,32 10,16 Ursynów ,08 18,08 14,00 Wawer ,66 17,21 12,45 Wesoła ,80 18,32 14,48 Wilanów ,62 18,75 12,87 Włochy ,10 17,87 13,24 Wola ,67 16,90 11,77 Żoliborz ,33 19,11 14,22 m. Warszawa ,53 17,68 12,84 Powiat Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza Liczba uczniów min Wynik max średnia Średni wynik w obszarach standardów wymagań umiejętne stosowanie terminów wyszukiwanie i stosowanie informacji wskazywanie związków i zależności stosowanie zintegrowanej wiedzy białobrzeski ,09 7,38 5,92 6,27 2,52 ciechanowski ,36 7,50 5,86 6,56 2,45 garwoliński ,06 7,79 6,10 6,56 2,61 gostyniński ,93 7,69 6,32 6,51 2,41 grodziski ,37 8,60 6,52 7,15 3,10 grójecki ,69 8,00 6,20 6,78 2,71 kozienicki ,84 7,70 5,91 6,51 2,72 legionowski ,24 8,49 6,58 7,00 3,18 lipski ,14 7,74 6,15 6,44 2,81 łosicki ,62 7,72 5,78 6,48 2,64 m.ostrołęka ,84 8,28 6,18 6,73 2,65 m.płock ,03 8,07 6,26 6,84 2,86 m.radom ,30 8,29 6,12 6,87 3,03 m.siedlce ,18 8,91 6,62 7,16 3,50 makowski ,72 7,33 5,68 6,33 2,38 miński ,18 8,59 6,67 6,95 2,97 mławski ,72 7,72 6,02 6,27 2,71 nowodworski ,28 7,64 5,75 6,46 2,43 ostrołęcki ,95 7,86 6,00 6,52 2,56 ostrowski ,52 7,39 5,55 6,14 2,44 otwocki ,47 8,62 6,50 7,01 3,33 piaseczyński ,98 8,74 6,70 7,19 3,35 płocki ,82 7,63 6,02 6,60 2,57 10

11 płoński ,36 7,57 6,03 6,36 2,40 pruszkowski ,93 8,80 6,68 7,24 3,21 przasnyski ,05 7,21 5,93 6,52 2,39 przysuski ,00 7,39 5,81 6,47 2,32 pułtuski ,38 7,68 5,88 6,46 2,35 radomski ,82 7,86 5,95 6,46 2,55 siedlecki ,48 8,00 6,12 6,64 2,72 sierpecki ,43 7,57 6,06 6,31 2,49 sochaczewski ,41 7,41 5,90 6,61 2,48 sokołowski ,77 8,51 6,31 6,94 3,02 szydłowiecki ,27 7,69 6,10 6,26 2,22 warszawski ,80 9,35 7,02 7,73 3,71 warszawski zachodni ,58 8,28 6,35 6,94 3,01 węgrowski ,67 7,27 5,66 6,45 2,29 wołomiński ,24 7,86 6,11 6,66 2,61 wyszkowski ,94 7,41 5,77 6,38 2,38 zwoleński ,48 7,74 5,90 6,47 2,37 żuromiński ,25 8,21 6,26 7,01 2,77 żyrardowski ,87 7,63 6,02 6,63 2,58 dla województwa ,54 8,3 6,35 6,93 2,96 Dzielnice Warszawy Liczba uczniów Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy Wynik min max średni Średni wynik w obszarach standardów wymagań umiejętne stosowanie terminów wyszukiwanie i stosowanie informacji wskazywanie związków i zależności stosowanie zintegrowanej wiedzy Bemowo ,55 9,78 7,33 7,61 3,83 Białołęka ,08 9,36 7,23 7,72 3,77 Bielany ,37 9,60 7,13 7,76 3,88 Mokotów ,75 8,96 6,78 7,60 3,42 Ochota ,85 9,70 7,18 8,11 3,87 Praga Południe ,98 9,02 6,75 7,67 3,54 Praga Północ ,56 8,08 6,21 7,25 3,01 Rembertów ,41 8,90 6,92 7,46 3,13 Śródmieście ,69 10,27 7,64 8,40 4,38 Targówek ,03 8,48 6,42 7,08 3,06 Ursus ,34 8,46 6,57 7,26 3,06 Ursynów ,23 9,83 7,28 8,01 4,11 Wawer ,15 9,41 7,14 7,85 3,74 Wesoła ,33 10,01 7,27 7,91 4,14 Wilanów ,10 10,14 7,43 7,67 3,86 Włochy ,69 9,97 7,52 8,03 4,18 Wola ,97 8,50 6,28 7,01 3,18 Żoliborz ,74 10,22 7,89 8,39 4,24 m. Warszawa ,80 9,35 7,02 7,73 3,71 11

12 Egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny GA (język angielski) GN (język niemiecki) Powiat Liczba Wynik Liczba Wynik uczniów min max średnia uczniów min max średnia białobrzeski 409 7,00 50,00 22, ,00 36,00 22,28 ciechanowski 843 5,00 50,00 24, ,00 49,00 28,36 garwoliński ,00 50,00 25, ,00 49,00 25,51 gostyniński 513 6,00 50,00 26, ,00 50,00 30,00 grodziski 879 5,00 50,00 31, ,00 50,00 48,33 grójecki ,00 50,00 26, ,00 38,00 27,57 kozienicki 684 3,00 50,00 26, ,00 49,00 25,31 legionowski 985 7,00 50,00 31, ,00 34,00 22,25 lipski 395 4,00 50,00 25,12 łosicki 347 6,00 50,00 24, ,00 34,00 20,20 m.ostrołęka 593 3,00 50,00 30, ,00 44,00 29,87 m.płock ,00 50,00 29, ,00 40,00 27,00 m.radom ,00 50,00 28, ,00 50,00 31,96 m.siedlce 738 6,00 50,00 32, ,00 49,00 28,77 makowski 491 4,00 50,00 24, ,00 48,00 28,61 miński ,00 50,00 28, ,00 49,00 34,41 mławski 900 5,00 50,00 25, ,00 46,00 24,83 nowodworski 725 6,00 50,00 25, ,00 49,00 27,48 ostrołęcki ,00 50,00 24, ,00 30,00 17,95 ostrowski 810 6,00 50,00 25, ,00 50,00 26,65 otwocki ,00 50,00 29, ,00 45,00 24,31 piaseczyński ,00 50,00 32, ,00 46,00 29,30 płocki ,00 50,00 24, ,00 50,00 26,07 płoński 924 2,00 50,00 24, ,00 44,00 25,00 pruszkowski ,00 50,00 32, ,00 50,00 35,03 przasnyski 497 6,00 50,00 25, ,00 50,00 28,27 przysuski 655 4,00 50,00 25,34 pułtuski 579 2,00 50,00 25, ,00 48,00 21,24 radomski ,00 50,00 26, ,00 43,00 23,49 siedlecki 936 4,00 50,00 23, ,00 42,00 25,59 sierpecki 497 5,00 50,00 24, ,00 48,00 26,57 sochaczewski 841 5,00 50,00 26, ,00 49,00 25,07 sokołowski 388 7,00 50,00 24, ,00 48,00 25,41 szydłowiecki 462 6,00 50,00 26, ,00 42,00 24,79 warszawski ,00 50,00 35, ,00 50,00 33,92 warszawski zachodni 948 5,00 50,00 30, ,00 48,00 43,50 węgrowski 765 4,00 50,00 23,68 wołomiński ,00 50,00 28, ,00 46,00 25,56 wyszkowski 945 4,00 50,00 25,13 zwoleński 500 4,00 50,00 24,72 żuromiński 449 6,00 49,00 23, ,00 46,00 30,38 żyrardowski 725 4,00 50,00 25, ,00 43,00 29,45 dla województwa ,00 50,00 29, ,00 50,00 28,94 12

13 Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy GA (język angielski) GN (język niemiecki) Dzielnice Liczba Wynik Liczba Wynik Warszawy uczniów min max średni uczniów min max średni Bemowo 614 5,00 50,00 36, ,00 50,00 40,83 Białołęka 616 8,00 50,00 35, ,00 50,00 33,90 Bielany 845 8,00 50,00 36, ,00 50,00 39,35 Mokotów ,00 50,00 34, ,00 50,00 38,95 Ochota 692 7,00 50,00 37, ,00 50,00 32,38 Praga Południe ,00 50,00 35, ,00 50,00 33,58 Praga Północ 266 9,00 50,00 34, ,00 43,00 22,50 Rembertów 194 8,00 50,00 33,21 Śródmieście ,00 50,00 38, ,00 50,00 35,00 Targówek 816 4,00 50,00 31, ,00 50,00 40,47 Ursus 305 7,00 50,00 29, ,00 50,00 48,63 Ursynów 940 5,00 50,00 37, ,00 50,00 38,56 Wawer 667 8,00 50,00 33, ,00 50,00 42,50 Wesoła 278 7,00 50,00 37,63 Wilanów ,00 50,00 39,10 Włochy 316 8,00 50,00 38, ,00 50,00 50,00 Wola 820 6,00 50,00 32, ,00 48,00 27,18 Żoliborz 283 9,00 50,00 38, ,00 45,00 28,91 m. Warszawa ,00 50,00 35, ,00 50,00 33,92 GR (język rosyjski) GF (język francuski) Powiat Liczba Wynik Liczba Wynik uczniów min max średni uczniów min max średni garwoliński 82 10,00 49,00 26,29 grodziski 34 18,00 46,00 29,68 grójecki 41 18,00 50,00 34,41 legionowski 14 13,00 49,00 23,64 łosicki 45 17,00 48,00 33,02 m.radom 18 8,00 24,00 14,72 m.siedlce 29 11,00 21,00 15,59 makowski 56 11,00 48,00 28,27 miński 70 8,00 48,00 20,21 nowodworski 24 14,00 45,00 24,17 ostrołęcki 86 11,00 48,00 29,52 ostrowski 29 15,00 38,00 25,03 otwocki 1 39,00 39,00 39,00 płocki 14 18,00 41,00 30,43 płoński 112 8,00 49,00 33,11 przasnyski ,00 46,00 26,22 pułtuski 10 12,00 33,00 22,10 9 7,00 27,00 18,44 siedlecki 50 10,00 48,00 31,92 sierpecki 41 14,00 40,00 27,29 13

14 sokołowski 69 12,00 48,00 29,65 warszawski 119 8,00 47,00 20, ,00 50,00 40,16 węgrowski 37 14,00 48,00 28,14 wołomiński 20 16,00 45,00 21, ,00 16,00 16,00 żyrardowski 8 23,00 47,00 32,75 dla województwa ,00 50,00 27, ,00 50,00 37,70 Wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy GR (język rosyjski) GF (język francuski) Dzielnice Liczba Wynik Liczba Wynik Warszawy uczniów min max średni uczniów min max średni Warszawa - Bemowo 29 36,00 50,00 45,00 Warszawa - Bielany 28 11,00 41,00 23,25 Warszawa - Ochota 2 43,00 50,00 46,50 Warszawa - Praga 14 11,00 26,00 18, ,00 48,00 31,76 Południe Warszawa - Praga Północ 46 12,00 32,00 20,63 Warszawa - Śródmieście 1 14,00 14,00 14, ,00 50,00 39,64 Warszawa - Targówek 18 22,00 46,00 32,39 Warszawa - Ursynów 3 47,00 50,00 49,00 Warszawa - Wawer 2 34,00 49,00 41,50 Warszawa - Wola 23 8,00 47,00 20, ,00 46,00 33,34 Warszawa - Żoliborz 7 9,00 22,00 17, ,00 50,00 46,21 m. Warszawa 119 8,00 47,00 20, ,00 50,00 40,16 14

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim 2012 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie OKE-WSEGiM-4441-2/SP/12 Warszawa, 23 sierpnia 2012 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 200 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022)

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4330-09/RS/07 Szanowni Państwo, Warszawa, 31. 08.

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l

XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w w w. o k e. w a w. p l XIV. XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2013 1 1. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII Razem Liczba unieważnień Pisemny egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10 maja 2010 r. Po raz pierwszy zdający mogli wybrać biologię wyłącznie

Bardziej szczegółowo

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/

V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ V. V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l V. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PP/ /w 2013r./ /przedmiot obowiązkowy/

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /05 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4441-1/05 Warszawa, 18.08.2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l

XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII w w w. o k e. w a w. p l XIII. XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XIII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII 2013 1 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM IV. IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 2013 www.oke.waw.pl IV.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 28 sierpnia 2006 r. OKE-WSEGiM /06

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, 28 sierpnia 2006 r. OKE-WSEGiM /06 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-444-/06 Warszawa, 28

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM-441-1/04

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM-441-1/04 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-441-1/04 Warszawa, 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l IX. IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l IX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ w WARSZAWIE I. WYNIKI EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU

G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU G I UR 11 E ZAM N MAT ALNY 20 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU OKE-WSEGiM-4442-1/11 Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2009 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Spis treści: I. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2012 roku. Dane

Bardziej szczegółowo

III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM III. III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2013 w w w. o k e. w a w. p l III.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych)

(na szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i kierowników ośrodków egzaminacyjnych) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-814 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 45-70-335 tel./fax. (022) 45-70-345 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl Materiał pomocniczy (na szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju EGZAMIN GIMNAZJALNY'2012 - wyniki Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 2012r.

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

E G ZAM I N MAT UR ALNY SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU. Zeszyt 1 z 3

E G ZAM I N MAT UR ALNY SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU. Zeszyt 1 z 3 E G ZAM I N MAT UR ALNY 20 0 9 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

VII. XVII.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII w w w. o k e. w a w. p l

VII. XVII.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII w w w. o k e. w a w. p l VII. 1.... XVII.ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l 1. Podstawowe dane statystyczne W roku 2013 do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /06

Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, Warszawa, r. OKE-WSEGiM /06 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 tel./fax. (022) 457 03 45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl OKE-WSEGiM-4440-3/06 Warszawa, 3.08.2006

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Pierwsza sesja egzaminu gimnazjalnego w 2014 r., przeznaczona dla słuchaczy szkół dla dorosłych, odbyła się 14, 15, i 16 stycznia 2014 r. (odpowiednio

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko Emilia Murawska Tomasz Zegar Mazowiecki Ośrodek Badań

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu: Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. Nic w przyrodzie nie ginie 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja Specjalna. 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2013 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2013 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2013 roku OKE Łódź, styczeń 2013 I. Populacja zdających. Egzamin gimnazjalny w styczniu 2013 roku przeprowadzono w pięciu gimnazjach

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych

Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Szkolenie dyrektorów szkół podstawowych luty-marzec 2015 1 Tematyka szkolenia 1. Przepisy i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

Misja Krajowej Administracji Skarbowej

Misja Krajowej Administracji Skarbowej Misja Krajowej Administracji Skarbowej Preambuła do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje, że u podstaw regulacji leży doniosłość, wynikającego wprost z art. 84 Konstytucji RP, obowiązku ponoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat 2005-2010 dr Krzysztof Dziurzyński Z wynikami egzaminów zewnętrznych jest jak z giełdą albo wszystkim przyrastają notowania albo wszystkim

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo