OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

2 I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi egzamin maturalny w sesji egzaminacyjnej 2006 roku odbył się ogółem w 705 szkołach i przystąpiło do niego zdających. W maju 2006 roku do egzaminu maturalnego po raz pierwszy przystąpili uczniowie techników i liceów uzupełniających. Liczbę szkół i zdających w poszczególnych województwach i typach szkół przedstawiają tabele 1a i 1b. Wśród uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych byli też tacy, którzy przystępowali do egzaminu po raz kolejny: byli to uczniowie, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w poprzednich sesjach, ale też osoby, które chciały podnieść poprzednio uzyskany wynik lub poszerzyć listę przedmiotów maturalnych np. w związku ze zmianą kierunku studiów. Liczbę szkół i zdających w poszczególnych województwach i typach szkół przedstawiają tabele 1a i 1b Tabela 1a. Szkoły i zdający egzamin maturalny wg typu szkoły Liczba szkół ogółem LO LP T LU woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKE Łódź Tabela 1b. Zdający egzamin maturalny wg typu szkoły ogółem LO razpierwszyw tym Liczba zdających woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKE Łódź LP razpierwszyw tym T LU 2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec 2006

3 miasta pow 100 tys 30 wieś 6 miasta do 20 tys 22 miasta od 20 tys do 100 tys 42 Rysunek 1. Przystępujący do egzaminu maturalnego ze względu na lokalizację szkoły Wśród uczniów przystępujących do matury w 2006 roku przeważali absolwenci szkół ponadgimnazjalnych ze średnich miast (miasta od 20 do100 tysięcy mieszkańców) 42. Zdający ze szkół w dużych miastach stanowili 30, w małych miastach 22, a na wsi 6 mężczyźni 44 kobiety 56 Rysunek 2. Przystępujący do egzaminu maturalnego według płci Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec

4 Na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwolniono łącznie 109 osób z odpowiedniego przedmiotu egzaminu maturalnego. Liczbę zwolnionych z poszczególnych przedmiotów przedstawia tabela 2. Tabela 2. Zwolnieni z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów Liczba zwolnionych egzaminacyjny woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKE Łódź Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia sztuki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język polski Język rosyjski Język łaciński i Matematyka WOS Razem Obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym był polski. Ponadto abiturient wybierał jeden obcy nowożytny jako obowiązkowy oraz jeden z wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania... przedmiotów. Wykres na rysunku 3. ilustruje popularność wyboru poszczególnych przedmiotów maturalnych Język angielski Geografia Biologia 9242 Matematyka 7207 Język niemiecki 7201 Wiedza o społeczeństwie 6818 Historia 4087 Chemia 3203 Język rosyjski 2846 Fizyka i astronomia 396 Język francuski 354 Historia sztuki 256 Inform atyka 64 Historia m uzyki 55 Język hiszpański 35 Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Wiedza o tańcu 1 Język słowacki 1 Język szwedzki Rysunek 3. Wybieralność przedmiotów na maturze w OKE Łódź 4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec 2006

5 Zestawienie pokazuje, że w OKE Łódź nie było osób zainteresowanych zdawaniem matury z a portugalskiego, białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego oraz przedmiotów wybieranych jako dodatkowe: a greckiego i kultury antycznej i a kaszubskiego. II. INFORMACJA O WYNIKACH OGÓLNYCH W maju zostały przeprowadzone pisemne egzaminy maturalne jednolite w całym kraju z 25 przedmiotów. Równolegle szkoły przeprowadzały egzaminy ustne z a polskiego i ów obcych. Wyniki egzaminów pisemnych zdających w województwie łódzkim i świętokrzyskim przedstawiają tabele 4, 5, 6, 7, 8 Na terenie działania OKE w Łodzi unieważniono 126 prac uczniowskich. Część z nich została unieważniona ze względu na naruszenie procedur, większość jednak unieważniono ze względu na niesamodzielność prac ( 125). Tabela 3. Unieważnienia egzaminu maturalnego przedmiot łódzkie świętokrzyskie biologia 7 5 chemia 0 4 geografia 0 11 matematyka polski 6 2 angielski niemiecki 22 2 wos 1 1 razem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec

6 Tabela 4. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Max liczba punktów łódzkie Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w procentach) Województwo Świętokrzyskie LO LP T LU LO LP T LU P 70 55,7 44,8 44,5 38,3 54,4 41,1 41,6 32,4 polski R 40 48,9 38,8 38,3 29,5 48,4 40,7 38,6 0,0 P 50 75,2 55,5 52,3 38,2 71,6 50,6 46,7 34,9 angielski R 50 47,1 34,9 35,4 43,0 44,6 38,7 38,8 0,0 P 50 66,7 48,9 49,3 38,5 68,6 48,1 45,1 35,7 niemiecki R 50 48,1 39,1 46,4 0,0 53,2 33,4 33,6 0,0 P 50 72,1 58,5 58,5 53,1 72,0 53,9 52,5 60,9 rosyjski R 50 57,9 38,7 34,5 46,0 53,4 37,8 28,9 0,0 P 50 83,5 47,9 62,8 0,0 83,3 44,0 42,5 0,0 francuski R 50 61,9 49,0 54,0 0,0 64,7 0,0 0,0 0,0 P 50 87,7 0,0 0,0 0,0 86,6 0,0 0,0 0,0 hiszpański R 50 69,4 0,0 0,0 0,0 64,2 0,0 0,0 0,0 P 50 80,7 0,0 0,0 40,0 79,9 55,4 73,5 0,0 włoski R 50 68,4 0,0 0,0 0,0 68,5 0,0 71,0 0,0 P 50 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 słowacki R 50 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 szwedzki P 50 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 matematyka P 50 69,3 45,9 50,7 37,2 67,4 44,2 46,6 41,3 R 50 42,1 14,6 16,4 16,0 39,5 11,0 14,8 0,0 fizyka P 50 62,7 41,5 39,0 0,0 59,9 25,4 43,1 0,0 i astronomia R 50 44,5 19,5 25,1 0,0 44,2 17,6 30,8 0,0 biologia P 50 54,8 34,7 36,2 32,1 58,1 36,1 31,9 24,4 R 50 47,2 31,5 31,5 0,0 48,8 28,2 27,9 0,0 geografia P 50 59,3 48,9 49,7 42,6 57,2 47,7 44,2 38,2 R 50 43,6 32,9 35,3 40,0 44,5 34,1 32,0 0,0 chemia P 50 71,0 45,0 44,2 36,0 74,4 45,6 48,6 0,0 R 50 48,6 20,1 19,5 14,0 52,1 23,9 20,3 0,0 P ,1 37,7 37,0 41,6 52,7 35,4 36,4 47,8 R 50 46,3 35,4 36,8 43,0 45,4 35,3 34,7 0,0 P ,7 23,8 24,5 0,0 46,3 49,3 21,5 0,0 sztuki R 50 59,9 51,5 46,0 0,0 55,9 61,2 29,0 0,0 P ,4 60,3 38,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 muzyki R 50 53,0 49,0 38,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 wos P ,6 54,1 56,9 52,1 67,5 52,2 52,5 45,0 R 50 41,5 27,0 30,9 8,0 43,5 27,3 23,2 0,0 wot P ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R 50 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 informatyka R ,5 5,6 8,9 0,0 12,7 5,6 5,2 0,0 j. łaciński R ,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 i kult. ant. P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony 6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec 2006

7 Tabela 5. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom punktówmax liczba łódzkie Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w punktach) Województwo Świętokrzyskie LO LP T LU LO LP T LU P 70 38,97 31,33 31,17 26,83 38,05 28,75 29,10 22,71 polski R 40 19,54 15,50 15,33 11,80 19,37 16,27 15,45 0,00 P 50 37,58 27,75 26,13 19,10 35,79 25,32 23,33 17,43 angielski R 50 23,54 17,45 17,73 21, ,33 19,40 0,00 P 50 33,34 24,43 24,67 19,27 34,29 24,03 22,56 17,85 niemiecki R 50 24,04 19,54 23,22 0,00 26,61 16,68 16,82 0,00 P 50 36,07 29,24 29,26 26,56 36,02 26,93 26,27 30,47 rosyjski R 50 28,97 19,33 17,23 23,00 26,71 18,91 14,44 0,00 P 50 41,74 23,95 31,42 0,00 41,63 22,00 21,25 0,00 francuski R 50 30,96 24,50 27,00 0,00 32,37 0,00 0,00 0,00 P 50 43,83 0,00 0,00 0,00 43,30 0,00 0,00 0,00 hiszpański R 50 34,68 0,00 0,00 0,00 32,10 0,00 0,00 0,00 P 50 40,37 0,00 0,00 20,00 39,95 27,71 36,75 0,00 włoski R 50 34,20 0,00 0,00 0,00 34,25 0,00 35,50 0,00 P 50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 słowacki R 50 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szwedzki P 50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 matematyka P 50 34,66 22,96 25,37 18,58 33,69 22,12 23,31 20,63 R 50 21,03 7,29 8,19 8,00 19,75 5,52 7,39 0,00 fizyka P 50 31,35 20,77 19,48 0,00 29,93 12,69 21,54 0,00 i astronomia R 50 22,24 9,75 12,57 0,00 22,12 8,80 15,40 0,00 biologia P 50 27,40 17,35 18,11 16,07 29,06 18,06 15,96 12,20 R 50 23,61 15,75 15,73 0,00 24,41 14,09 13,95 0,00 geografia P 50 29,65 24,45 24,84 21,31 28,60 22,85 22,10 19,10 R 50 21,83 16,45 17,65 20,00 22,25 17,05 16,00 0,00 chemia P 50 35,52 22,51 22,11 18,00 37,21 22,80 24,32 0,00 R 50 24,28 10,07 9,73 7,00 26,07 11,96 10,15 0,00 P ,05 37,70 36,99 41,63 52,66 35,35 36,35 47,82 R 50 23,13 17,72 18,40 21,50 22,72 17,66 17,36 0,00 P ,73 23,75 24,50 0,00 46,29 49,28 21,50 0,00 sztuki R 50 29,95 25,75 23,00 0,00 27,94 30,59 14,50 0,00 P ,37 60,33 38,00 0,00 29,29 0,00 0,00 0,00 muzyki R 50 26,48 24,50 19,00 0,00 13,83 0,00 0,00 0,00 wos P ,56 54,08 56,88 52,13 67,53 52,18 52,50 44,95 R 50 20,77 13,51 15,43 4,00 21,74 13,64 11,61 0,00 wot P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R 50 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 informatyka R ,50 5,64 8,93 0,00 12,73 5,56 5,19 0,00 j. łaciński i kult. ant. R ,78 0,00 0,00 0,00 38,83 0,00 0,00 0,00 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec

8 Tabela 6. Odchylenie standardowe wyników zdających na pisemnym egzaminie maturalnym. Poziom Max liczba punktów Odchylenie standardowe średnich wyników egzaminu pisemnego (w punktach) łódzkie świętokrzyskie LO LP T LU LO LP T LU P 70 10,39 9,98 9,54 11,66 10,15 10,08 9,90 11,11 polski R 40 5,91 5,24 5,52 7,60 6,20 5,18 5,84 0,00 P 50 10,19 10,26 10,34 7,80 10,60 10,30 10,26 10,77 angielski R 50 5,42 4,53 4,56 4,37 5,34 4,77 4,61 0,00 P 50 9,13 8,41 7,81 7,00 9,08 7,18 7,26 5,70 niemiecki R 50 4,61 3,55 4,41 0,00 5,05 3,77 4,07 0,00 P 50 9,99 8,29 8,23 8,78 8,92 9,22 8,36 6,13 rosyjski R 50 5,72 5,74 4,81 8,49 6,12 3,71 5,38 0,00 P 50 7,02 8,90 8,12 0,00 6,99 7,15 7,30 0,00 francuski R 50 5,85 3,18 2,08 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00 P 50 5,06 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 hiszpański R 50 4,31 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 P 50 9,54 0,00 0,00 0,00 8,95 10,36 11,67 0,00 włoski R 50 6,28 0,00 0,00 0,00 8,23 0,00 8,13 0,00 słowacki R 50 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 matematyka P 50 11,12 11,06 10,69 10,74 11,30 11,07 11,45 8,98 R 50 12,62 7,48 7,58 0,00 12,83 6,61 7,81 0,00 fizyka P 50 10,69 10,32 9,35 0,00 10,62 6,76 9,69 0,00 i astronomia R 50 11,06 6,34 7,46 0,00 9,96 7,33 9,63 0,00 biologia P 50 10,06 7,93 7,49 7,39 9,92 7,83 7,06 6,07 R 50 8,72 5,86 6,09 0,00 8,73 5,28 5,38 0,00 geografia P 100 8,52 7,25 7,20 8,11 9,24 7,42 7,42 8,68 R 100 8,05 6,39 6,36 7,07 8,19 6,49 6,11 0,00 chemia P 50 10,65 9,53 10,30 10,42 9,92 12,99 8,30 0,00 R 50 11,90 5,80 6,47 0,00 11,26 9,16 5,35 0,00 P ,85 13,05 13,81 14,16 16,72 12,59 13,12 12,31 R 50 6,42 5,31 5,09 2,12 6,56 6,06 4,43 0,00 P ,73 16,05 16,26 0,00 21,49 14,33 0,71 0,00 sztuki R 50 11,03 9,71 2,83 0,00 9,36 8,95 6,36 0,00 P ,28 5,51 0,00 0,00 32,92 0,00 0,00 0,00 muzyki R 50 16,83 0,71 0,00 0,00 18,96 0,00 0,00 0,00 wiedza o P ,72 11,58 11,45 8,63 13,34 12,58 11,47 10,23 społeczeństwie R 50 8,29 6,75 7,33 0,00 8,46 7,55 7,64 0,00 wiedza o tańcu P ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R 50 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 informatyka R 100 8,85 3,69 6,82 0,00 9,61 4,23 3,89 0,00 j. łaciński i kult. ant. R ,40 0,00 0,00 0,00 19,41 0,00 0,00 0,00 8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec 2006

9 Absolwenci klas dwujęzycznych zdają obowiązkowy egzamin z a obcego na poziomie przewidzianym dla tego typu klas. Ponadto w przypadku wybranego przedmiotu obowiązkowego rozwiązują także zadania z Arkusza III przygotowanego w u obcym. Tabela uwzględnia wyniki maturzystów w klasach dwujęzycznych z a obcego oraz z Arkusza III dla wybranego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w u obcym. Tabela 7. Wyniki absolwentów klas dwujęzycznych angielski niemiecki francuski hiszpański matematyka fizyka i astronomia biologia geografia chemia max liczba punktów liczba zdających w punktachśrednia w procentachśrednia standardoweodchylenie ,26 37,26 7, ,36 35,36 7, ,05 33,05 8, ,64 38,64 9, ,08 60,2 9, ,33 46,7 8, ,38 22,8 5, ,55 36,6 26, ,17 78,3 7, ,93 63,9 8,03 kultura Hiszpanii ,55 36,6 26,62 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec

10 11 lipca 2006 wydano świadectw dojrzałości oraz 893 aneksy dla osób, których wynik był wyższy niż uzyskany w poprzednich sesjach egzaminu maturalnego. Spośród tych, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy świadectwa dojrzałości uzyskało uczniów. Pozostałe osoby z przyczyn losowych nie przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych lub w części obowiązkowej nie osiągnęły 30 progu zaliczeniowego. Tabela 8 przedstawia informację o odsetku zdających, którzy osiągnęli 30 próg zaliczeniowy w części obowiązkowej z poszczególnych przedmiotów. Zauważmy, że zdawalność z poszczególnych przedmiotów nie jest równoznaczna ze zdawalnością matury. Tabela 8. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach z uwzględnieniem województwa i typu szkoły zdawalność w zdawany jako łódzkie świętokrzyskie obowiązkowy LO LP T LU LO LP T LU polski 96,5 89,8 90,7 74,0 96,2 83,8 85,2 58,8 angielski 97,2 89,1 84,6 68,8 95,9 82,8 76,7 50,0 niemiecki 97,8 92,5 92,4 80,0 98,6 92,9 88,8 65,4 rosyjski 97,3 96,4 97,4 92,3 98,7 90,0 93,1 100,0 100,0 francuski 81,8 100,0 bz 100,0 100,0 85,7 bz hiszpański 100,0 bz bz bz 100,0 bz bz bz włoski 100,0 bz bz 100,0 100,0 85,7 100,0 szwedzki bz bz bz bz 100,0 bz bz bz matematyka 95,9 77,5 88,4 68,4 95,2 77,9 78,0 87,5 fizyka i astronomia 90,3 75,0 69,0 bz 82,0 27,3 75,0 bz biologia 89,3 63,9 67,5 62,3 92,9 70,5 60,0 25,0 geografia 96,2 92,7 93,5 82,8 92,3 87,6 84,2 70,4 chemia 96,9 79,8 81,4 66,7 96,4 76,9 89,5 bz 94,8 74,7 67,5 86,5 93,6 72,4 67,0 95,5 sztuki 81,9 16,7 0,0 bz 78,4 96,9 bz bz muzyki 91,3 100,0 100,0 bz 66,7 bz bz bz wos 99,8 99,1 99,1 100,0 98,8 98,0 98,7 100,0 100,0 wiedza o tańcu bz bz bz bz bz bz bz Szczegółowe informacje o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ukażą się w raporcie CKE dostępnym na stronie oraz w raportach przedmiotowych OKE w Łodzi, które jesienią 2006 będą dostępne na stronie bz 10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, lipiec 2006

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA. Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży EGZAMIN MATURALNY PRZEPUSTKĄ NA STUDIA Jolanta Gołaszewska dyrektorokręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 2 PODSTAWOWE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - zdawane na poziomie podstawowym - próg zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. KEN MATURA 2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ MATURA 2016 MATURA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU Opracowanie: Małgorzata Majchrzak Iwona Pecyna

Bardziej szczegółowo

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 1 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29maja od 11 do23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2012. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2012 podstawowe informacje o egzaminach Część obowiązkowa : Część ustna oceniana w szkole 1. Język polski - prezentacja 2. Język Język obcy nowożytny angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Egzamin maturalny 2013 2013 r. 9. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2013 r. 25. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Matura 2015 INFORMACJA DLA UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, KTÓRY UKOŃCZY SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TERMINARZ Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Jolanta Gołaszewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

EGZAMIN MATURALNY Jolanta Gołaszewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Jolanta Gołaszewska Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 PODSTAWOWE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY DODATKOWE CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Egzamin maturalny 2014 2014 r. 10. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2014 r. 28. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku Egzamin maturalny w 2015 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016

Egzamin maturalny 2016 Egzamin maturalny 2016 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze dziennik elektroniczny Librus wiadomości wysyłane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 MATURA 2016 Do matury przystąpiło 139 uczniów. Zdało 134 uczniów, co stanowi 96%. 2013-2015 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2013-2015. Pozycja szkoły ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois

MATURA 2015. Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Egzamin maturalny w 2015 roku I LO Dubois MATURA 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny 2015 11. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 1. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Skale centylowe ów egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. (egzamin w nowej formule ; absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum) Poniżej przedstawiamy i zdających w procentach i odpowiadające

Bardziej szczegółowo

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona Pecyna

Bardziej szczegółowo

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1 *MATURA 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Elżbieta Magdziarz Egzamin maturalny w 2013 roku 1 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Matura 2015 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Matura 2015 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Każdy absolwent ALO obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2015 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) Szczegółowe kwestie związane z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2011 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 4 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 6 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 Program spotkania Egzamin maturalny maj 2014. Próbna matura. Kalendarz maturzysty MATURA 2014 Wybór przedmiotu Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

Bardziej szczegółowo

A, B, C... MATURZYSTY 2014

A, B, C... MATURZYSTY 2014 A, B, C... MATURZYSTY 2014 1. WAŻNE TERMINY: 30 września 2013 To dzień, do którego musisz złożyć przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (za pośrednictwem wychowawcy) pisemną deklarację dotyczącą:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny Szanowni Państwo! Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Na podstawie dotychczas opublikowanych materiałów dokonano analizy: zdawalności egzaminów obowiązkowych średnich wyników na wszystkich poziomach zdawania

Bardziej szczegółowo