ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM"

Transkrypt

1 ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM DEFINICJE Public relations to zarządzanie komunikacją między organizacją a jej grupami opinii ( the management of communication between an organisation and it s publics ). J. Grunig i T.Hunt Public relations to funkcja zarządzania, która ustala i podtrzymuje wzajemnie korzystne stosunki między organizacją oraz grupami opinii (publics), od których zależy ich sukces lub klęska. S.M Cutlip, A.Center i G. Broom Public relations to planowe, systematyczne i metodyczne zabieganie o zrozumienie, zaufanie i dobrą reputację w otoczeniu za pomocą celowo zastosowanych procesów komunikacyjnych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations Formuła R-A-C-E, obejmująca cztery fazy pełnego procesu public relations: Research (badania) Action (działanie) Communication (komunikację) Evaluation (ocenę). FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Działalność public relations pełni następujące funkcje: - Kształtujące obraz firmy, tj. upowszechnianie wizerunku przedsiębiorstwa i informacji charakteryzujących jego działalność w celu umocnienia jego wizerunku, - Informacyjne, tj. popularyzowanie informacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, - Organizacyjne, tzn. nawiązywanie dobrych kontaktów z otoczeniem przedsiębiorstwa, - Harmonizacyjne, tzn. koordynowanie działalności gospodarczej ze społeczną odpowiedzialnością, - Stabilizacyjne, tj. utwierdzanie pozycji przedsiębiorstwa i ochrona jej przed zagrożeniami. - Wspomagające działalność rynkową poprzez oddziaływanie wizerunku przedsiębiorstwa, CECHY INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH W RAMACH PUBLIC RELATIONS: - rzetelne - prawdziwe - aktualne - dostosowane do grupy odbiorców GRUPY OPINII, CZYLI PUBLICZNOŚĆ ORGANIZACJI - Grupa opinii (public) jest grupą, która ma lub może mieć wpływ bezpośredni lub pośredni na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, poprzez fakt, iż ma chociaż jeden wspólny dla niej i organizacji interes (oparty o wartości materialne, wymagania i oczekiwania grup, zbiorowości, jednostek). 1. Zastanów się, jakie grupy opinii będą ważne w działaniach public relations Twojej firmy. 2. Spróbuj określić instytucje, stowarzyszenia lub organizacje, które należą do grup opinii Twojej firmy. 1

2 WYBRANE GRUPY OPINII PUBLICZNEJ I PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS Grupy opinii publicznej Wewnętrzne grupy opinii (władze i pracownicy przedsiębiorstwa) Przykładowe działania - Doradzanie w zarządzaniu - Przekazywanie pracownikom informacji na temat strategii i działań firmy - Wydawnictwa wewnętrzne - Zebrania i spotkania z pracownikami - Wystawy wewnętrzne - Imprezy firmowe - Tworzenie mediów wewnętrznych - Wykorzystywanie do komunikacji sieci internet lub intranet Klienci - Utrzymywanie kontaktów z klientami (infolinia, listy i kartki okolicznościowe) - Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z liderami opinii - Dni otwartych drzwi - Kluby lojalnych klientów - Druki i wydawnictwa firmowe (broszury oraz foldery dotyczące firmy i jej organizacji, wizytówki) - Upominki przypominające o istnieniu firmy (teczki, kalendarze) Media i ich przedstawiciele - Bezpośredni kontakt z przedstawicielami mediów i agencjami prasowymi - Informacje dla prasy i innych mediów (dotyczące osiągnięć firmy, ważniejszych wydarzeń, itp.) - Działalność rzecznika prasowego - Konferencje prasowe - - Reportaże, audycje i filmy o działaniach przedsiębiorstwa Udziałowcy, akcjonariusze, inwestorzy i środowiska finansowe Inne przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa współpracujące, przedsiębiorstwa z tej samej branży) Uczelnie, szkoły oraz instytucje badawcze - Przygotowanie czytelnych informacji i sprawozdań z działalności firmy - Wydawnictwa firmowe - Korespondencja i kontakty osobiste - Organizowanie spotkań udziałowców i walnych zgromadzeń akcjonariuszy - Imprezy firmowe - Kontakty bezpośrednie - Korespondencja bieżąca i okolicznościowa - Wymiana doświadczeń - Wydawnictwa firmowe, targi - Udział oraz sponsorowanie sympozjów, konferencji, seminariów - Współpraca przy projektach badawczych - Oferowanie informacji pomagających w pracach naukowych i przygotowaniu zajęć dydaktycznych - Utrzymywanie kontaktów z nauczycielami i wykładowcami jako liderami opinii - Organizowanie praktyk i finansowanie stypendiów - Uczestnictwo w targach pracy Władze centralne i lokalne - Współuczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych przez władze państwowe i samorządowe - Śledzenie prac ustawodawczych i współpraca legislacyjna - Bezpośrednie kontakty - Lobbing parlamentarny - Współpraca z grupami nacisku Społeczności lokalne i społeczeństwo jako ogół - Organizacja różnych imprez - Dni otwartych drzwi - Uczestniczenie w wydarzeniach o dużym oddźwięku społecznym - Uczestnictwo w akcjach przygotowanych przez organizacje społeczne - Sponsoring - Działania charytatywne - Badanie opinii publicznej 2

3 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS Przykłady jednostek organizacyjnych odpowiadających w różnych przedsiębiorstwach za działania public relations dział public relations specjalista ds. public relations osoba odpowiedzialna za public relations będąca członkiem zarządu rzecznik prasowy dział komunikacji korporacyjnej dział informacji dział marketingu biuro zarządu, dział promocji Stanowisko lub dział public relations w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Przykład 1 Przykład 2 Prezes Prezes Asystent Prezesa Dział public relations Dyrektor ds. Marketingu Sekretariat Asystent Prezesa Rzecznik prasowy Stanowisko (dział) ds. public relations Stanowisko ds. komunikowania z otoczeniem Działania public relations, które mogą być zlecane agencjom lub konsultantom opracowanie strategii komunikacji organizacja wydarzeń specjalnych działania w ramach komunikacji kryzysowej pomoc we współpracy z mediami (kontakty z prasą itp.) monitorowanie mediów badania na potrzeby programów public relations pomoc w komunikacji wewnętrznej relacje inwestorskie 3

4 Dla zwiększenia skuteczności działań PR w firmie powinien być przygotowany wykaz działów, osób, stanowisk koniecznych do współpracy z konkretnymi grupami opinii we wskazanych obszarach działań PR Matryca Obszar działania PR Potencjalne grupy opinii Grupy opinii mojej firmy Potencjalne osoby wspierające Osoby wspierające w mojej firmie Przykład Obszar działania PR Służba informacyjna na linii firma -media - otoczenie Relacje z pracownikami Relacje ze społecznościami lokalnymi Potencjalne grupy opinii Dziennikarze, czytelnicy, widzowie, pracownicy Obecni pracownicy i ich rodziny, emerytowani pracownicy i ich rodziny, potencjalni pracownicy (np. studenci) Mieszkańcy, władze gminy, szkoły itp. Grupy opinii mojej firmy Potencjalne osoby wspierające Zarząd, szefowie departamentów, działów mogących udzielać informacji mediom Bezpośredni zwierzchnicy, dział HR Zarząd, pracownicy (w szczególności kontaktujący się z otoczeniem) Osoby wspierające w mojej firmie Zastanów się nad tym, jak wyglądałby taki wykaz w Twojej firmie. PLANOWANIE DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS Program public relations może być tworzony w wersji podstawowej i rozbudowanej. Wersja rozbudowana, nazywa się planem polityki public relations i zawiera, obok programu, analizę sytuacji wyjściowej ANALIZA SYTUACJI WYJŚCIOWEJ 1. Pozycja firmy w otoczeniu - wizerunek - poparcie - tożsamość 2. Bariery działalności public relations 3. Potrzeby informacyjne otoczenia 4. Potencjalni partnerzy 5. Możliwości działania: - budżet - zespół 1. Zastanów się nad barierami działalności PR w Twojej firmie. 2. Jakie są potrzeby informacyjne otoczenia Twojej firmy? PROGRAM PUBLIC RELATIONS 1. Cele public relations. 2. Grupy docelowe (wewnętrzne i zewnętrzne grupy opinii) 3. Treści public relations. 4. Instrumenty public relations (wydawnictwa firmowe, media relations, imprezy firmowe, sponsoring, lobbying itp.) 5. Harmonogram działań (w środowisku wewnętrznym, w stosunku do prasy,w stosunku do klientów,w stosunku do partnerów handlowych,w stosunku do innych grup otoczenia.) 6. Rozdysponowanie budżetu. 7. Monitoring i badanie skuteczności ( monitoring informacji branżowych, monitoring informacji o firmie, metody oceny skuteczności programu.) 4

5 Matryca do sporządzania ogólnej koncepcji programu PR Grupa opinii Cele PR Decyzje zarządu Treść PR Instrumenty PR Schemat harmonogramu działań PR Lp. Działanie Styczeń Luty Marzec Kwiecień I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV METODY USTALANIA BUDŻETU PR Nazwa metody 1. Określanie budżetu PR w relacji do budżetu promocyjnego 2. Metoda określania budżetu w relacji do wielkości obrotów 3. Metoda ustalania budżetu w określonej relacji do osiągniętego zysku. 4. Metoda ustalania budżetu w oparciu o możliwości finansowe. 5. Metoda ustalania budżetu o budżet PR konkurentów Opis metody Polega na ustaleniu budżetu PR jako określonego procentu/części budżetu przeznaczonego ogólnie na promocję. Jest jedna z częściej stosowanych metod w polskich przedsiębiorstwach. Opiera się na planowanej, rocznej sprzedaży i określonym wskaźniku procentowym, zwyczajowo przyjmowanym w danym rodzaju działalności. Chociaż jest to metoda prosta i popularna, wysuwane są w stosunku do niej poważne zastrzeżenia. (W okresie wysokiego tempa wzrostu -w ślad za wysokimi obrotami - przeznacza się duże sumy na PR, natomiast w fazie recesji, nakłady na PR ulegają - wbrew logice - zmniejszeniu.) Zbliżona jest w swym charakterze, wraz ze wszystkimi zaletami i wadami, do metody drugiej. Przy tym podejściu przedsiębiorstwo wydaje na PR tyle, na ile go stać. Nietrudno zauważyć brak logicznego powiązania między stopniem realizacji celów PR a wielkością ustalonego w ten sposób funduszu. Podejście to przybiera często formę przeciętnego, branżowego wskaźnika budżetu PR. Przedsiębiorstwo podążając" za konkurencją może jednak ponieść konsekwencje szkodliwego schematyzmu. Poszczególne firmy znajdują się, bowiem w innej sytuacji rynkowej, realizują odmienne misje, dysponują różnymi zasobami. Porównanie własnych nakładów do wydatków konkurentów może mieć, więc znaczenie pomocnicze (nieco większe jedynie przy pierwszym wejściu na rynek). 6. Metoda zadaniowa (celowa) Punktem wyjścia do określenia budżetu PR mogą być określone cele. W metodzie tej na PR przeznacza się tyle środków, ile wynika z przyjętych celów komunikacji i kosztów ich realizacji. W sposób najpełniejszy - spośród omówionych metod - odzwierciedla ona logiczny związek między przyczyną i skutkiem, między strategią firmy a wynikającymi z niej celami komunikacji i PR. WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS PODSTAWOWE KIERUNKI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ Pionowe w dół (kierowane w dół hierarchii przedsiębiorstwa, zazwyczaj inicjowane przez przełożonych). Pionowe w górę (inicjowane przez podwładnych). Poprzeczne (horyzontalne i diagonalne). FORMY WEWNĘTRZNEGO PUBLIC RELATIONS księga pracownika (podręcznik pracownika) - informator opisujący historię firmy, strukturę organizacyjną, politykę działania itp. tablice informacyjne (tablice ogłoszeń) bezpośrednie rozmowy informacyjne (system spotkań pracowniczych, rozmowy w grupach) godziny konsultacji zarządu (wyznaczone dni i godziny, w których zarząd jest do dyspozycji pracowników) gazeta lub biuletyn firmowy telefon informacyjny dla pracowników (serwis telefoniczny) internet lub intranet 5

6 skrzynka pomysłów lub skrzynka życzeń i zażaleń wizyty zarządu w filiach, oddziałach, działach firmy przekazywanie pracownikom sprawozdań z działalności firmy (roczne lub okresowe) korespondencja okolicznościowa (listy gratulacyjne i jubileuszowe, karty świąteczne itp.), radiowęzeł zakładowy i/lub firmowa telewizja broszury, imprezy firmowe (integracyjne, jubileuszowe) kluby i stowarzyszenia pracowników rekreacja, dbałość o kondycję fizyczną pracowników szkolenia i seminaria konkursy dla pracowników inne Które z form komunikacji wewnętrznej są stosowane w Twojej firmie? FORMY KONTAKTÓW Z MEDIAMI spotkania w redakcji przekazywanie materiałów prasowych rozmowy nieformalne (nieformalne spotkania z dziennikarzami) umieszenie informacji dla mediów w Internecie dni otwarte (wyznaczone dni, godziny na spotkania w firmie) organizacja konferencji prasowych udzielanie wywiadów organizacja imprez dla dziennikarzy wycieczki prasowe współpraca w przygotowaniu reportaży, audycji i /lub filmów o działaniach przedsiębiorstwa Które z form media relations są stosowane w Twojej firmie? DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS STOSOWANE W KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI kontakty osobiste korespondencja informacyjna korespondencja okolicznościowa infolinia, gazetki (magazyny) dla klientów, dni otwarte ( dni otwartych drzwi ) strona internetowa kluby lojalnych klientów przekazywanie wybranych sprawozdań z działalności firmy, broszury i/lub foldery dotyczące firmy i jej organizacji, zapraszanie klientów na uroczystości firmowe upominki przypominające o istnieniu firmy (teczki, kalendarze itp.) wydarzenia specjalne (imprezy, happeningi itp.) Które z form komunikacji z klientami są stosowane w Twojej firmie? PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS SKIEROWANE DO SPOŁECZEŃSTWA LUB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Sponsoring Działania charytatywne Organizowanie i współorganizowanie akcji/programów społecznych Organizacja różnych imprez Pisma dla społeczności lokalnych Dni otwartych drzwi Które z działań skierowanych do społeczeństwa i społeczności lokalnych są stosowane w Twojej firmie? 6

7 DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE SKIEROWANE DO ORGANÓW WŁADZY RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ Bezpośrednie kontakty z politykami, przedstawicielami urzędów Korespondencja wysyłana do urzędników, funkcjonariuszy państwowych Współuczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych przez władze państwowe i samorządowe Śledzenie prac ustawodawczych i współpraca legislacyjna Dostarczanie agendom rządowym i/lub samorządowym pisemnych stanowisk, ekspertyz, analiz sytuacyjnych Komunikacja poprzez zrzeszenia lub organizacje, których jesteśmy członkiem Lobbing parlamentarny Które z form PR skierowanych do organów władzy rządowej i samorządowej są stosowane w Twojej firmie? DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS STOSOWANE WOBEC INWESTORÓW I ŚRODOWISK FINANSOWYCH Kontakty osobiste Przygotowanie sprawozdań z działalności firmy Korespondencja informacyjna (zawierająca informacje o firmie i jej działaniach) Korespondencja okolicznościowa (np. świąteczna) Zapraszanie na imprezy firmowe Organizowanie spotkań udziałowców /akcjonariuszy Czasopismo dla akcjonariuszy/udziałowców Drzwi otwarte lub zaproszenia do zwiedzania firmy Które z działań skierowanych do inwestorów i środowisk finansowych są stosowane w Twojej firmie? NARZĘDZIA PR WYKORZYSTYWANE W KOMUNIKACJI Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI Czasopisma lub inne regularne wydawnictwa dla dystrybutorów/dostawców Stałe serwisy informacyjne dla dystrybutorów lub dostawców (np. serwis internetowy, telegazeta) Korespondencja bieżąca i okolicznościowa Wspólne spotkania robocze Organizowanie seminariów i/lub szkoleń specjalistycznych Kontakty podczas targów Zaproszenia do firmy Imprezy integracyjne Jakie narzędzia PR są w Twojej firmie wykorzystywane do komunikacji z partnerami biznesowymi? DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS SKIEROWANE DO SZKÓŁ, UCZELNI LUB INNYCH INSTYTUCJI NAUKOWYCH I OŚWIATOWYCH Udział oraz sponsorowanie sympozjów, konferencji, seminariów Współpraca przy projektach badawczych Oferowanie informacji pomagających w pracach naukowych i przygotowaniu zajęć dydaktycznych Utrzymywanie kontaktów z nauczycielami i wykładowcami jako liderami opinii Organizowanie praktyk i finansowanie stypendiów dla studentów lub młodych pracowników nauki Uczestnictwo w targach pracy Wygłaszanie referatów, wykładów, przeprowadzanie zajęć Czy i jakie narzędzia PR są w Twojej firmie wykorzystywane w relacjach z szkołami, uczelniami lub innymi instytucjami naukowymi i oświatowymi? SYSTEM IDENTYFIKACJI FIRMY Elementy, które powodują, że przedsiębiorstwo jest rozpoznawane przez otoczenie, tworzą jego TOŻSAMOŚĆ Budowanie tożsamości firmy polega m.in. Na stworzeniu i umiejętnym wdrożeniu systemu identyfikacji. Opracowanie takiego systemu umożliwia prezentację przedsiębiorstwa na zewnątrz i wykształcenie w umysłach uczestników otoczenia odpowiedniej tożsamości firmy. System Identyfikacji Firmy składa się z elementów wizualnych i pozawizualnych 7

8 System taki powinien być sformalizowany w postaci KSIĘGI TOŻSAMOŚCI FIRMY (CORPORATE IDENTITY MANUAL). WIZUALNE ELEMENTY SYSTEMU IDENTYFIKACJI: 1. Symbol firmy (znak firmowy, logotyp firmowy) 2. Kolory firmowe 3. Typografie firmowe 4. Symbole dekoracyjne 5. Druki firmowe: ( papier firmowy, koperty firmowe, kartki do zapisków, bilety wizytowe, dokumenty handlowe, rachunki i faktury, inne druki firmowe) 6. Identyfikatory pracowników 7. Stemple 8. Materiały reklamowe 9. Materiały audiowizualne 10. Strony internetowe 11. Materiały drukowane do celów PR 12. Środki transportu ( ciężarowe, - osobowe) 13. Ubiór pracowników ( recepcyjnych, technicznych, handlowych, biurowych) Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny budynków firmy 15. Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny punktów sprzedaży 16. Architektura i wystrój wnętrz biurowych 17.Informacja wizualna (tablice informacyjne zewnętrzne, tablice informacyjne wewnętrzne, szyldy firmowe, tabliczki informacyjne przy/na drzwiach) 18. Flagi firmowe 19. Transparenty firmowe 20. Firmowe upominki 21. Firmowa maskotka 22. Wystrój stoisk targowych POZAWIZUALNE ELEMENTY SYSTEMU IDENTYFIKACJI Brzmienie nazwy firmy Zachowanie pracowników Zapachy panujące w budynkach biurowych i punktach sprzedaży Dźwięki słyszane w budynkach biurowych i punktach sprzedaży Przykłady standardów związanych z zachowaniem personelu Zadanie Minimalny standard Sposób kontroli Odbieranie telefonu Maksymalnie po 3 sygnałach Nieoczekiwane telefony Odpowiadanie na listy Odpowiedź w ciągu 2 dni Ewidencja poczty Przywitanie w recepcji Wiedza o firmie i jej produktach Zareagowanie w ciągu 30 sekund Podstawowa wiedza o historii firmy, jej misji oraz ofercie i szczegółowa wiedza w zależności od zajmowanego stanowiska Obserwacje Konkursy sprawdzające wiedzę, telefony z zapytaniem Czy w Twojej firmie istnieją standardy dotyczące systemu identyfikacji? Jeśli tak jakie? 8

9 MAŁY SŁOWNIK POJĘĆ Agencja - firma usługowa, która zajmuje się wykonywaniem na zlecenie klienta działań public relations. Agencje mogą mieć charakter ogólny (full service) bądź specjalistyczny (media relations, Crises management, Internal Relations, branża chemiczna, motoryzacyjna, IT) lub wręcz niszowy (specjalizująca się wysokim poziomem profesjonalizmu i doświadczeń w niezwykle wąskim obszarze). Prowadzenie działań PR przez taki zewnętrzny względem organizacji podmiot zdecydowanie podnosi ich obiektywność. Pozwala na czerpanie z bogatego doświadczenia agencji oraz sprzyja spojrzeniu na problem świeżym okiem. Do wad zalicza się brak pełnej kontroli nad działalnością firmy, oraz pojawianie się barier informacyjnych. agencje również posiadają małą znajomość specyfiki przedsiębiorstwa, wewnętrznych uwarunkowań itd. Brief to dokument zawierający uporządkowany spis celów kampanii i wytycznych jakie ma spełniać dana kampania. Przygotowuje go zazwyczaj klient lub pracownik agencji z działu obsługi klienta. Jest to dokument pełniący główną rolę w przygotowaniu kampanii. CI (Corporate Identity, tożsamość firmy, identyfikacja wizualna firmy) - Mowa tu głownie o tak podstawowych wyróżnikach korporacji jak jej znak graficzny (logo) i nazwa. Na CI składa się także: CC = Corporate communications (sposób komunikacji z otoczeniem) CB= Corporate behaviour (czyli normy zachowań) CD= corporate design (logo, jego kolorystyka, architektura.) O znaczeniu CI niech świadczy to, że w wartości najbardziej renomowanych marek aż 80% stanowi nazwa (np. Nokia). Clipping - forma monitoringu mediów, zbieranie i analiza wycinków prasowych, rzadziej wzmianek w telewizji, radiu czy internecie. Crisis management - zarządzanie komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych. Termin ten dotyczy działań wykonywanych przez specjalistów Public Relations, zmierzających do osłabienia negatywnego obrazu firmy w sytuacji kryzysowej, rozwiązania tej sytuacji, oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy. Niektóre źródła zaliczają również do Działań kryzysowych prewencje kryzysową, przygotowywanie planów i zespołów kryzysowych, detekcje potencjalnych zagrożeń itd. Czarny PR - forma działań public relations, wykorzystująca częściej techniki manipulacji niż perswazji. Celem takich działań jest na przykład skierowanie uwagi mediów na konkurencję, lub skierowanie uwagi na sprawy, które konkurencja chciałaby skrzętnie ukryć. W przeciwieństwie do PR czarne PR zmierza często do powiększenia obszaru dezinformacji i niewiedzy, rozsiewanie pogłosek i plotek, dyskredytacja wszelkimi sposobami. Czarny PR jest ryzykowny, trudny i zawsze może wymknąć się spod kontroli, Financial PR to wysoko wyspecjalizowana dziedzina public relations, związana z obsługą przedsiębiorstw sektora bankowofinansowego. Zaangażowanie w financial PR wymaga doskonałej znajomości specyfiki tego sektora, jego przepisów, regulacji, zwyczajów i wymagań inwestorów oraz analityków. Government relations - działania public relations nastawione na przedsiębiorstwa, rządy i organy państwowe. Podstawowym podmiotem oddziaływań government relations jest władza wykonawcza i ustawodawcza gdyż wpływają one na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szczególnie istotne w działaniach lobbingowych. Events (Organizacja imprez, wydarzeń) - narzędzie PR, pozwalające zwrócić uwagę otoczenia oraz wzbudzić zainteresowanie mediów. Rozgłos uzyskany dzięki dobrze zorganizowanej imprezie może dać lepsze efekty niż standardowe działania promocyjne. Wyróżniamy: a) Business events (wydarzenia biznesowe), czyli konferencje, zjazdy, targi, święta. b) Incentive events (wydarzenia motywacyjne) szkolenia zagraniczne, nagrody, wyróżnienia c) Institutional events (wydarzenia społeczne) jubileusze, sympozja naukowe, zjazdy. d) Special Events (wydarzenia specjalne) koncerty, happeningi, imprezy sportowe. Instrumenty PR - narzędzia stosowane w kampaniach przyczyniające się do realizacji określonych strategii i jej celów. Internal relations (IR), to działania PR, w których grupą docelową są pracownicy i współpracownicy firmy. Działania typu IR mają z reguły trzy cele: integracyjny, motywacyjny i aktywizujący. Mają one wzbudzić poczucie wspólnoty z przedsiębiorstwem zrozumienia dla działań zarządu, odpowiedzialności, zaangażowania, gotowości do poświęceń na rzecz przedsiębiorstwa, lojalności. Investor relations - obszar aktywności PR skierowanych do inwestorów, którzy choć należą do zewnętrznego otoczenia organizacji, są z nią powiązani wspólnymi interesami (kapitałem). Kampania społeczna - szereg działań skierowanych na zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi przy użyciu masowych kanałów komunikacji (mediów klasycznych, działań niekonwencjonalnych). Lobbing (rzecznictwo interesów) - działania mające na celu wywieranie wpływu na decydentów (posłów, senatorów, prezydentów, prezesów znaczących instytucji państwowych i prywatnych). Lobbing wiąże się z government relations (oddziaływaniem na sferę rządzącą), public affairs (działaniami na rzecz wspólnego dobra). Proces rzecznictwa interesu najbardziej rozwinął się w USA. Lobbing stosowany jest m.in. przez producentów alkoholu, którzy walczą o zniesienie zakazu reklamy ich wyrobów. Innym przykładem może być akcja Drop The Debt - umarzanie długów krajów trzeciego świata- tu nacisk na głowy państw oraz prezesa Banku Światowego wywierany jest przez koalicję Jubilee Lobbyści - zazwyczaj politycy, prawnicy czy dziennikarze. Coraz częściej do wywierania nacisków wykorzystywani są tzw. liderzy opinii publicznej, do których należą także autorytety pochodzące ze świata muzyki (Bono - wokalista grupy U2 zabiega o umorzenie długów krajów rozwijających się) czy filmu (B. Bardot - walka o prawa zwierząt). Lobbysta powinien być osobą medialną, posiadać szeroką sieć kontaktów, łatwość poruszania w świecie polityki, umiejętność przekonywania, a przede wszystkim dużą wiedzę o problemie, który stara się przeforsować Logo - graficzny symbol marki, produktu, przedsiębiorstwa, umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, 9

10 drukach firmy w celu jednoznacznej identyfikacji. Logo tworzone jest przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp. Logo powinno wyróżniać korzystnie przedsiębiorstwo oraz pozytywnie kojarzyć się z rodzajem jego działalności, branżą, produktami i usługami. Logotyp - czcionka wieloliterowa, zawierająca kilkuliterowy skrót lub całe wyrażenie. Logotyp jest uzupełnieniem znaku firmowego. (gr. logos - słowo, mowa + týpos kształt, obraz) Mecenat - opieka wpływowych i bogatych miłośników oraz znawców literatury, sztuki i nauki nad twórcami, a także ich wspieranie finansowe. Dawny mecenat dworski, królewski, magnacki, kościelny (szczególnie papieski) zastąpiły w czasach współczesnych wyparty przez formy opieki instytucjonalnej sprawowanej przez wyspecjalizowane instytucje społeczne, np. fundacje państwowe i prywatne. Od sponsoringu odróżnia go jednostronność świadczeń (od mecenasa do korzystającego)bez oczekiwania zwrotnego efektu w postaci promocji swej nazwy i nierzadko bardziej dyskretny charakter. Media Relations - obszar działań Public Relations, w których grupą docelową są środki masowego przekazu, media (prasa, radio, telewizja, internet). Podstawowymi formami aktywności Media Relations są: komunikaty prasowe, spotkania prasowe, wycieczki prasowe, kontakty nieformalne. Celem MR jest nawiązanie z mediami trwałych więzi pozwalających na przekazywanie poprzez media informacji do dalszych grup docelowych Monitoring -bieżąca analiza np. prasy lub procedur decyzyjnych czy legislacyjnych, świadomości społecznej, aktualnego stanu prac nad danym zagadnieniem, dotyczącym sfery działania klienta, jego konkurencji, i grup interesów, w celu przewidywania potencjalnych zagrożeń i szans wynikających z rozwoju sytuacji na rynku, prawnej lub politycznej (tzw. system wczesnego ostrzegania) bądź bezpośredniego wykorzystania wyniku tej analizy w kampanii public relations lub lobbingowej. Opinia publiczna - ogół poglądów, ocen i sądów wyrażanych przez członków społeczeństwa lub znaczniejsze jego grupy, dotyczących funkcjonowania państwa oraz innych organizacji. Opinia publiczna kształtowana jest zwłaszcza przez środki masowego przekazu, wpływ na nią wywierają też partie i organizacje polityczne, związki zawodowe, przywódcy polityczni, lobbyści, agencje PR. itp. Dlatego w demokratycznych społeczeństwach jest ona stale badana przez wyspecjalizowane placówki. W Polsce badaniami opinii publicznej zajmują się m.in.: rządowe Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), radiowo-telewizyjny Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP), a także ośrodki prywatne, z których najbardziej znane to Sopocka Pracownia Badań Społecznych i Demoskop oraz Pentor. Product placement - forma promocji produktu, firmy, idei poprzez wykorzystanie go jako rekwizytu, elementu w filmie, rzadziej w książkach, czy grach komputerowych. Propaganda - świadome oddziaływanie na odbiorcę (jednostkę, zbiorowość) poprzez celowe i systematyczne rozpowszechnianie określonych poglądów, idei, haseł za pomocą środków perswazji intelektualnej i emocjonalnej (np. symboli, gestów, słów, skojarzeń) w celu pozyskania zwolenników i nakłonienie ich do zachowań pożądanych z punktu widzenia nadawcy przekazu propagandowego Public affairs, działania dla dobra publicznego - działania public relations nastawione na administrację państwową, oznacza kontakty z organami rządowymi, statutowymi i innymi, a zatem jego zakres znaczeniowy jest węższy od public relations. Ściśle związany z government relations Publicity, rozgłos - ogół działań stosowanych najczęściej przez środki masowego przekazu mających nadać jakiemuś wydarzeniu (np. społecznemu, politycznemu czy artystycznemu) znaczny rozgłos lub spowodować (np. przez nadanie audycji radiowej, telewizyjnej bądź opublikowanie cyklu artykułów w prasie) wzrost zainteresowania odbiorców. Sponsoring to forma pomocy (sponsora) dla osób fizycznych, instytucji (sponsorowanych) polegająca na przekazaniu dóbr, usług, know-how a także środków pieniężnych. Sponsoring opiera się na zasadzie "do ut des" (daję i oczekuję, że dasz). Od działalności charytatywnej odróżnia go właśnie obustronne czerpanie korzyści. Główne obszary sponsoringu to sport, kultura, cele społeczne i ekologia. Sponsoring jest wykorzystywany jako alternatywa dla reklamy. Jego celem jest utrwalenie lub poprawa pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Społeczność - zbiorowość ludzi mieszkająca na określonym obszarze, powiązana więziami społecznymi, wspólnotą warunków życia, tradycjami, kulturą. Wyróżnia się społeczność: a) lokalną, tworzą ją mieszkańcy określonej wsi, dzielnicy miasta, osiedla, b) regionalną - w jej skład wchodzą zamieszkujący pewien region administracyjny, np. województwo, c) państwową - obejmującą obywateli jednego państwa, d) światową - stanowią ją ludzie zamieszkali we wszystkich państwach. 10

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS PODSTAWOWE KIERUNKI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ß Ý Û Pionowe w dół (kierowane w dół hierarchii

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

Po co i jak kreować wizerunek firmy

Po co i jak kreować wizerunek firmy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co i jak kreować wizerunek firmy Łukasz Siemieniuk Uniwersytet w Białymstoku 14 kwietnia 2011 r. Co sprawia, że firma jest rozpoznawalna na rynku? WIZERUNEK Wizerunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Promocja. mgr J. Tkaczyk

Promocja. mgr J. Tkaczyk Promocja mgr J. Tkaczyk Czym jest promocja? łacińskie PROMOVEO oznacza poruszać naprzód Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży PR Sponsorowanie A I D A Promocja Instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do public rela>ons Strategiczna rola PR

Wprowadzenie do public rela>ons Strategiczna rola PR Podyplomowe Studia Public Rela>ons i Strategicznego Komunikowania w Firmach Wprowadzenie do public rela>ons Strategiczna rola PR dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk Autor: Grzegorz Lemantowicz IntraCON ul. Łagiewnicka 118/6 tel. 32 249 83 06 GSM 0606 406 274 Oferta ogól IntraCON opracowanie materiałów reklamowych i druk Pasja tworzenia: logotypy, zki graficzne, identyfikacja

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Sponsoring w GK PGNiG Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Agenda Plan działalności sponsoringowej Grupy Kapitałowej PGNiG 2009 2010 Współpraca regionalna

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZAWÓD: Technik organizacji reklamy 333 906 I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: Nowa podstawa

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Adam Drab Gr. 1 Studia dzienne Instytut Zarządzania i Marketingu Akademia im. Jana Długosza adrab(et)barons.ch 607 10 44 91 ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS Częstochowa 2011 PR Analiza semantyczna Analiza

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z zawodem Specjalista ds. PR. Katowice, 20. październik 2011 r.

Spotkanie z zawodem Specjalista ds. PR. Katowice, 20. październik 2011 r. Spotkanie z zawodem Specjalista ds. PR Katowice, 20. październik 2011 r. Agenda spotkania Poznajmy się Public Relations a co to? Public Relations w praktyce Specjalista ds. PR Praca w firmie czy w Agencji

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla Członków ABSL. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1

Korzyści dla Członków ABSL. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1 Korzyści dla Członków ABSL Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1 Rodzaje członkostwa ABSL : działający w sektorze SSC/BPO, którzy są wybierani na podstawie wniosku kandydata a także poparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI miejsce i przedmiot badań Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU W OPINII POLSKICH WYSTAWCÓW Użyteczność targów i wystaw dla osiągnięcia celów sprzedaży Targi w Polsce, PENTOR

Bardziej szczegółowo

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku.

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku. P O R T F O L I O Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz Patrzymy w przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że najlepsze efekty osiąga się dzięki pełnemu zaangażowaniu w tworzenie długofalowej, bazującej na wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo