E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE"

Transkrypt

1 Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim działania w ramach e-pr kierowane są do: dziennikarzy, klientów obecnych i potencjalnych, inwestorów i współpracujących firm, pracowników. 1 Internet stał się bardzo ważną platformą do realizacji wielu zadań związanych z public relations, a przede wszystkim wprowadził do pojęcia, nowy charakter relacji, ponieważ użytkownik przestaje być biernym odbiorcą, a aktywnym uczestnikiem gry rynkowej. 2 Do kluczowych zadań e-pr u można zaliczyć: dostarczanie wiarygodnej i aktualnej informacji, budowanie partnerskiej i dwukierunkowej komunikacji, a także utrzymywanie równowagi między indywidualnym typem relacji a bezpośrednimi kontaktami firmy z otoczeniem. 3 Zastosowanie e-pr u przez przedsiębiorstwa, otwiera przed nimi szeroką gamę narzędzi internetowych (np.: oprogramowania pozwalającemu na zaawansowane wyszukiwanie, technologii cyfrowych itp.), które umożliwiają szybką i wygodną formę przekazywania adresowanych treści do właściwego odbiorcy. 4 Ponadto wykorzystywaniu przez firmy internetowego PR towarzyszy szereg zalet, między innymi: wzbudzanie zainteresowania i uwagę użytkowników, dzięki użyciu atrakcyjnego narzędzia promocji on-line, wzmocnienie całościowych efektów kampanii promocyjnych, poprzez osiąganie efektu synergii, budowanie kontaktów i relacji z otoczeniem, mierzalność efektów na poziomie operacyjnym i strategicznym. 5 1 Frąckiewicz E., Marketing internetowy, op. cit., s Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s Mazurek G., Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, op. cit., s Olędzki J., Tworzydło D., (red.) Leksykon Public Relations, Wydawnictwo Newsline i Bonus Liber, Rzeszów 2009, s Mazurek G., Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, op. cit., s

2 W literaturze z zakresu problematyki public relations w Internecie wskazuje się pięć głównych obszarów aktywności e-pr (rys. 1). Komunikowanie się z pracownikami i partnerami biznesowymi Komunikowanie się z klientem Witryna www Zarzadzanie kryzysem Media Relations Rysunek 1. Obszary zastosowania e-pr Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mazurek G. Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdynia 2008, s. 97. Firmowa witryna internetowa jest podstawowym narzędziem e-pr. Już samo utworzenie własnego serwisu on-line stanowi działanie public relations. Firmy dysponujące internetowymi wizytówkami są o wiele bardziej cenione, niż te które ich nie posiadają. 6 Wynika to głównie z tego, że strona firmowa jest efektywnym sposobem zapewnienia stałego dostępu klientom do aktualnej oferty. Jednakże, aby spełniała ona podstawową rolę powinna cechować się czytelną nawigacją, umożliwiającą bezproblemowe korzystanie, zawierać istotne i potrzebne treści dla poszczególnych grup odbiorców, umożliwiać personalizację przekazu oraz przeprowadzanie ankiet, sondaży internetowych oraz monitorowanie odwiedzin i preferencji użytkowników. 7 Stanowi ona platformę do przeprowadzania działań na pozostałych czterech obszarach (media relations, zarządzanie kryzysem, komunikowanie z klientem, z pracownikami i partnerami biznesowymi). Najczęściej tworzy się witryny korporacyjne, produktowe i związane bezpośrednio z akcjami PR. W przypadku komunikowania się z pracownikami i partnerami biznesowymi, realizacja celów public relations wymaga budowania i utrzymywania platformy intranetowej i ekstranetowej. Witryna intranetowa służy jako bezpieczne narzędzie komunikacji wewnętrznej z pracownikami. 8 Przy jego użyciu możliwe jest przekazywanie 6 Sznajder A., Decyzje marketingowe dotyczące promocji, op. cit., s Szyfter J.P., Public relations w Internecie, op. cit., s Mazurek G., Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, op. cit., s

3 pracownikom bieżących informacji (najczęściej w formie elektronicznych publikacji zawierających opis działalności firmy, ważnych wydarzeń, czy wiadomości o charakterze rozrywkowym, takie jak: dowcipy, krzyżówki) 9, korzystanie z baz danych, wymiana informacji i danych z różnymi działami firmy, wymiana opinii i sugestii w formie internetowej grupy dyskusyjnej oraz inicjowanie pracy grupowej. Bardzo często witryna ekstranetowa (najczęściej utworzona z połączenia dwóch lub większej liczny Intranetów), wykorzystywana jest do kontaktów zewnętrznych. Pozwala ona na usprawnianie i współpracę z przedsiębiorstwami, czy partnerami biznesowymi. 10 Kolejnym obszarem działań e-pr u jest komunikowanie się z klientem. Możliwe jest prowadzenie dialogu z klientami przez wykorzystanie rozmaitych środków wizerunkowych, takich jak: blogi firmowe, społeczności konsumenckie, sponsoring (usługowy, finansowy, rzeczowy), linki sponsorowane, produkt placement oraz rozrywka on-line. Oczekiwanym skutkiem jest wywołanie zaangażowania u klienta. 11 Wachlarz kreatywnych i nowoczesnych instrumentów powoduje, że e-pr staje się bardziej atrakcyjną alternatywą, niż tradycyjne działania reklamowe w Internecie. Adresując swoje działania do mediów tworzy się bardzo często podstronę do głównej witryny o nazwie press room (rys. 2). Umożliwia ono automatyczną dystrybucję komunikatów dla mediów, rozsyłanie materiałów informacyjnych, tworzenie baz dziennikarzy oraz zamieszczanie podstawowych informacji o firmie, jej ofercie. 12 Jednocześnie działania wchodzące w zakres media relations obejmują tworzenie wortali i monitorowanie sieci. Wortale stanowią internetową wersję prasy specjalistycznej. Najczęściej przedsiębiorstwa umieszczają na nich swoje artykuły, raporty itp. Wspierają merytorycznie wortale i występują jako eksperci w kontaktach z użytkownikami sieci. Całość przedsięwzięcia pozwala kreować mocny i profesjonalny wizerunek firmy. 13 Z kolei monitorowanie sieci głównie opiera się na bieżącym wyszukiwaniu informacji i opinii na temat firmy i jej produktach na różnego rodzaju serwisach społecznościowych, grupach, forach dyskusyjnych itp. 9 Pabian A. Promocja - nowoczesne środki i formy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s Waniowski P. i inni. Marketing - teoria i przykłady. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010, s Mazurek G., Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, op. cit., s Kaznowski D., Nowy marketing, op. cit., s Waniowski P. i inni. Marketing - teoria i przykłady, op. cit., s

4 Rysunek 2. Przykład serwisu prasowego Źródło: Ostatnim obszarem możliwym do wykorzystania e-pr u jest zarządzanie kryzysem. Możliwości internetowe PR umożliwiają prowadzenie działań wyprzedzających pojawienie się jakichkolwiek sytuacji niekorzystnych dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przeprowadza się stały i dokładny monitoring grup, for dyskusyjnych i blogów, artykułów, publikacji dotyczących informacji i opinii o ofercie, jak i o samej firmie, następnie identyfikuje się i weryfikuje problemy zgłaszane przez użytkowników za pomocą formularza widniejącego na witrynie firmowej. 14 W przypadku wystąpienia negatywnych wydarzeń, które bezpośrednio dotyczą firmy wykorzystuje się wcześniej zebrane bazy dziennikarzy i klientów poddanych kryzysowi, w celu przesłania informacji wyjaśniającej zaistniałą sytuację. Ponadto przez serwisy intranetowe i ekstranetowe prowadzi się stałą komunikację z najbliższym otoczeniem firmy (partnerzy biznesowi, klienci, dostawcy). Warto zwrócić uwagę na pewien aspekt e-pr u. Mianowicie coraz częściej zauważa się, że firmy naciągają wykorzystanie Internetu jako narzędzia służącego do komunikowania informacji prawdziwych, rzetelnych i poprawnych etycznie. Znane są przypadki, gdy firmy celowo ukrywają pewne fakty, nierzadko dotyczące błędów popełnianych w działalności. Wówczas odbiorcy nie utrzymują konkretnych informacji 14 Mazurek G., Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, op. cit., s

5 o zaistniałych sytuacjach. Jak wspomniało wcześniej bardzo ważne jest utrzymywanie stałych relacji z otoczeniem, gdyż właśnie to pozwoli firmie na budowanie dobrego wizerunku i zrzeszenie bardzo oddanych klientów. 5

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

SUPERMEDIA Interactive

SUPERMEDIA Interactive 1 SUPERMEDIA Interactive Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa http://www.smi.pl e-mail: smi@smi.pl Infolinia 0 801 335 500 tel. +48 22 829 65 52 fax +48 22 829 65 42 2 O NAS KIM JESTEŚMY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Ewa Dłubakowska Puzio, Renata Gałan, Kamil Puzio Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA KLUCZEM DO PROMOCJI BIZNESU

SOCIAL MEDIA KLUCZEM DO PROMOCJI BIZNESU SOCIAL MEDIA KLUCZEM DO PROMOCJI BIZNESU Michał Majek, Tomasz Bakalarz Akademia Morska w Gdyni Streszczenie Istnieje wiele możliwości promowania przedsiębiorstw za pomocą social media. Dysponują one bowiem

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Witold Świeczak Instytut Lotnictwa, Warszawa Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Najlepsi ludzie to tacy, którzy rozumieją jak ważna jest treść. Kierowanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo