Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada."

Transkrypt

1 Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada. 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? transport wewnętrzny, składowanie półproduktów między stanowiskami, naprawa urządzeń i utrzymanie ich w gotowości do pracy, usuwanie odpadów produkcyjnych 2. Jakie procesy wspomagają wyjście procesu produkcji? - wyszukiwanie potencjalnych dostawców, planowanie dostaw, obsługa dostaw materiałowych, konsolidacja dostaw, kontrola ilościowa i jakościowa przejmowanych materiałów, magazynowanie, planowanie zapasów dystrybucyjnych, konfekcjonowanie wysyłek, etykietowanie, pakowanie, monitoring dostaw i wysyłek, obsługa przemieszczeń opakowań zwrotnych 3. Jaką rolę odgrywają zamówienia od klientów w firmie produkującej meble biurowe? Co to kurwa jest.. ( kto to tutaj tak brzydko dopisal??? :D) 4. Jakimi drogami komunikacyjnymi są przekazywane zamówienia od klientów do działu obsługi klientów w firmie produkcyjnej? 5. Czym rożni się zapytanie o produkt od zamówienia na produkt? Zapytanie to zdobycie informacji o danym produkcie. Zamówienie wiąże się ze spisaniem umowy i spełnienie warunków z niej wynikających. 6. Jakie są podstawowe różnice w składaniu zamówień przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych? - klient wewnętrzny, np. dział lub inny producent należący do wspólnej organizacji - klient zewnętrzny pełniący rolę pośrednika między producentem i użytkownikiem A jaka jest różnica? 7. Jakie nośniki informacji są wykorzystywane przy składaniu zamówień przez klientów wewnętrznych? 8. W jakich sytuacjach przyjmowane zamówienie od klienta zewnętrznego jest rzeczywiście wykorzystane bezpośrednio do planowania produkcji? Wtedy, kiedy on potwierdzi swoje zamówienie i wyśle np. jakiś dokument mówiący, ile potrzebuje (chyba)

2 9. Jakie informacje są przekazywane do działu planowania produkcji, gdy dostawy do klienta są realizowane w systemie VMI? Co oznacza ten skrót? VMI Vendor Manager Inventory zarządzanie zapasami przez dostawcę. Udostępnianie informacji o warunkach utrzymania zapasów, w tym o stanach minimalnych i maksymalnych zapasów, planowanych przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia sprzedaży, zmianach planów sprzedaży. Dokonana przez dystrybutora sprzedaż jest sygnałem przezywanym jako informacja do planów produkcji. Zmiana poziomu zapasu uruchamia proces uzupełnienia zapasów przez dystrybutora 10. Jakie są podstawowe warunki zawierania umowy ramowej między producentem i dostawcą? Umowa ramowa to umowa, którą zamawiający może zawrzeć z jednym lub wieloma wykonawcami, a jej cel to ustalenie warunków dotyczących udzielania zamówień publicznych w przyszłości. Umowy ramowe wymuszają dyscyplinę np. ile zamówień, ile samochodów, ile miejsca? Roczna umowa na ogół (teraz półroczna coraz częściej). Do koniecznych warunków umowy ramowej zalicza się w szczególności cenę. 11. Jak informacje o zamówieniach wywoływanych zgodnie z umową ramową przenoszą się na zadania logistyczne? Umowy ramowe wymuszają dyscyplinę np. ile zamówień, ile samochodów, ile miejsca? Czyli cały proces planowania przyszłościowego ;) 12. Co różni zakup od nabywania? Działania nabywania: Specyfikacja materiałowa i klasyfikacja materiałów Badania rynkowe Działania zakupowe Ewaluacja kontaktów z dostawcami Zakup usług transportowych Analiza zwrotu nakładów

3 Zakup funkcja odpowiedzialna za uzyskiwanie przez transakcję zakupu, dzierżawę, lub inne prawne sposoby : wyposażenia, materiałów, artykułów, usług. Działania zakupowe: Identyfikacja potrzeb wymagających zakupu Wskazanie dostawców Negocjacje cenowe i warunków zakupu Dokonanie transakcji Obsługa zakupu 13. Jakie działania zakupowe można uznać za zadania logistyczne? Identyfikacja potrzeb materiałowych, wskazanie dostawców, obsługa zakupów 14. Czy zawieranie umów z dostawcami jest zadaniem logistyki? -Nie, ale to zależy od umowy 15. Co należy koordynować obsługując dostawy zaopatrzeniowe? - wielkość partii dostaw - przygotowanie dostawcy do wysyłki dostawy - warunki realizacji dostawy - możliwości grupowania obiektów zakupu - szybkość wykonywania operacji przemieszczenia i manipulacji w drodze. 16. W jakich przypadkach w obsłudze dostaw należy uwzględnić magazyn konsolidacyjny? Można wyróżnić przypadki tworzenia centrum konsolidacji organizowane w pobliżu : -dużej grupy dostawców -producenta

4 W pierwszym przypadku centrum obsługuje liczną grupę dostawców skupionych blisko siebie na określonym terytorium, a w dużej odległości od producenta, do którego mają być realizowane dostawy. Natomiast centrum konsolidacji tworzone jest w pobliżu producenta, gdy dostawcy są rozproszeni, a organizacja procesu produkcji wymaga pobierania na produkcję partii w określonych zestawach na zasadach JIT I JIS. Tworzenie stałego centrum konsolidacyjnego przez producenta wiąże się z inwestycją oraz kosztami utrzymania, które mogą być poważnymi składnikami w kosztach wytwarzania produktów. Dlatego tworzenie centrów konsolidacji jest uzasadnione w przypadkach intensywnego wykorzystywania sieci dostaw. 17. Jaką rolę w koordynacji dostaw spełnia magazyn konsolidacyjny? Organizacja dostaw przez centrum konsolidacji oznacza łączenie dostaw z różnych miejsc w określonym węźle logistycznym, w którym po konsolidacji odpowiedniej partii przewozowej następuje załadunek na jeden środek transportu i dostawa do miejsc przeznaczenia. 18.Czego powinny dotyczyć główne parametry uzgodnień przy organizacji dostaw? 1. Określenie obszaru uzgodnień i wymaganych informacji 2. Uzgodnienie wspólnego rozumienia podstawowych pojęć i odniesienia kontekstowego w celu uniknięcia odmiennych interpretacji, przyjęcie wspólnych standardów i rekomendacji 19. Jak należy zapewnić przestrzeganie uzgodnień przyjętych w relacjach z dostawcami? Przed złożeniem zamówienia należy uzgodnić jakie warunki powinien spełniać proces dostawy. Ponieważ zamówienie jest związane z aktem zakupu. Podstawowe warunki dotyczą ilości, ceny i zasad realizacji płatności. Drugą grupę stanowią warunki dotyczące dostępności zamawianych produktów i poprawności realizacji dostawy. Trzecią grupę określają warunki dotyczące ładunku i opakowań, miejsca wysyłki i odbioru oraz czasu realizacji zamówienia. 20.Co przedstawia lista materiałowa produktu? Lista przedstawia materiały, które będą przedmiotem nabywania. 21.Jakie znaczenie mają listy materiałowe dla zaopatrzenia? Dział zaopatrzenia wie jakie i ile materiałów trzeba zakupić.

5 22.Jakimi info należy uzupełnić listy materiałowe aby rozpatrywać zadania logistyczne? - poziom zapasu - jakiego dostawce wybrać? 23. Czy charakterystyka ilość produktu może być wykorzystywana do przeprowadzenia klasyfikacji ABC w magazynie sprzętu AGD? Może być wykorzystana. Będzie ona pokazywać ile danego produktu jest na stanie, i który trzeba będzie zamówić jako pierwszy 24.Czy charakterystyka wartość produktu może być wykorzystywana do przeprowadzenia klasyfikacji ABC? Tak. 25. Jaka charakterystyka może być wykorzystywana do przeprowadzenia klasyfikacji typu ABC przydatnej do organizacji wydań z magazynu na produkcje? Kolejność wejścia na produkcję 26. Czy można uporządkować i określić udziały w sprzedaży produktów gdy porównujemy Ilość sprzedanych sztuk poszczególnych produktów? Tak ;d 27.Jakie charakterystyki należy przyjmować w klasyfikacjach typu ABC w analizie zaopatrzeniowej? Wartość zakupionych produktów 28. Jakie parametry statystyczne są wykorzystywane w XYZ? -Dane o zakupach z co najmniej kilku jednakowych okresów -Ilość zakupionego surowca -Wartość zakupionego surowca. 29. Czy przynależność produktu do określonej klasy w klasyfikacji xyz zależy od liczności rozpatrywanego zbioru produktów? Odp. Nie, ponieważ rozpatruje się w tej klasyfikacji regularność a nie ogólną wartość. Liczność zbioru produktów rozpatrujemy w klasyfikacji abc. 30. Czy pojęcie stała wielkość partii zamówienia i ekonomiczna wielkość partii zamówienia oznaczają to samo? Odp. Ekonomiczna wielkość partii zamówienia jest wariantem stałem wielkości partii zamówienia. W EOQ bierzemy pod uwagę jeszcze czynniki ekonomiczne. 31.Co oznacza okres zamrożony w umowach z dostawcami?

6 Czas wstrzymania dostaw i płatności. Okres w którym umowa nadal obowiązuje, ale nie są realizowane żadne działania. Nic nie jest dostarczane. 32.Jak jest rozumiane określenie identyfikacja produktu w procesie magazynowania? Identyfikacja produktu, to fizyczne stwierdzenie czy coś jest, czy nie, ale także określenie: 1. Istnienia produktu 2. Właściwiej jakości 3. Właściwej ilości 4. Przydatności do wykorzystania 5. Miejsca lokalizacji 6. Zmiany stanu lub miejsca lokalizacji 33.Atuty i wady koncepcji stałych miejsc składowania w magazynie wejściowym. Atuty:- łatwiej odnaleźć konkretny materiał. -każdy typ produktu ma jednoznacznie określone miejsce składowania, co pozwala dobrze dobrać reguły i środki transportowe obsługujące umieszczanie i pobieranie produktów. -znając stały adres składowania łatwo jest kierować produkt na właściwe miejsce. Wady: wyznaczanie odpowiednich ilości miejsc dla każdego ze składowanych materiałów oraz koniecznością wprowadzania nowych adresów dla nowych produktów. W praktyce pojawia się konieczność rezerwacji miejsc, co oznacza nieefektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej. 34.Czy koncepcja stałych miejsc składowania jest uzasadniona w magazynach crossdockingowych? Nie, ponieważ w magazynach tych następuje ciągły przepływ nowych produktów. Jest wysoka ich różnorodność. Magazyn cross-dockingowy nie jest typowym magazynem do składowania. 35.Jakie są atuty i wady koncepcji swobodnego składowania w procesie magazynowania. -pozwala w zasadzie na pełne wykorzystanie przestrzeni magazynowej -wada, to utrudnienia podczas odszukiwania produktów w czasie komisjonowania oraz w trakcie identyfikacji stanu inwentaryzacji zapasów. 36.Czy koncepcja swobodnego składowania może być zalecana w magazynach wysokiego składowania? Nie ponieważ w tego rodzaju magazynach, składowanych jest bardzo wiele rodzajów towaru, a taki system składowania spowodowałby chaos i nieporządek w magazynie. Jeżeli taki magazyn byłby zautomatyzowany, to nie można sobie pozwolić na zastosowanie takiej koncepcji.

7 37.Jakie są przesłanki uznania pewnego surowca za strategiczny? Surowiec można uznać za strategiczny kiedy charakteryzuje się wysoką złożonością techniczną lub dużym znaczeniem marketingowym, mające zasadnicze znaczenie dla produktu, mogące decydować o jego użyteczności i wartości(niedopuszczalne zamiany, trudność jego podrobienia). 38.Jakie są przesłanki uznania pewnego surowca za krytyczny? Surowiec krytyczny, to taki surowiec, którego dostarczyć może tylko jeden dostawca, który dyktuje warunki dostaw i to my jesteśmy zależni od niego, a nie on od nas. Jest to specyficzne utrudnienie w ich dostawach. W praktyce materiały krytyczne często są uznawane za strategiczne, ze względu na wysokie ryzyko w ich dostawach. Dostawy materiałów krytycznych wymagają specjalnego monitorowania. 39.Co różni kryteria kategoryczne od referencyjnych? 40. Dla jakiej grupy surowców uzasadniona jest koncepcja Sole Sourcing? Co oznacza ta koncepcja? Dla strategicznych surowców. Koncepcja ta oznacza, że jest tylko jeden dostawca danego surowca, który ma monopol na dostawy. 41.Jakie są przesłanki sugerujące zasadność koncepcji Dual Sourcing? Co oznacza ta koncepcja? Koncepcja ta oznacza, że zaopatrujemy się u 2 dostawców. Przesłankami do jej zastosowania : -kiedy dokonujemy zakupów modułów -zakupy krajowe lub globalne -zakupy oparte na zasadzie pul(rzeczywistego zapotrzebowania) i JiT 42.Jakie są atuty i jakie słabości koncepcji Multiple Sourcing? Co oznacza ta koncepcja? Koncepcja ta oznacza, że zaopatrujemy się u więcej niż 2 dostawców. Zalety: -duże bezpieczeństwo zakupów, niski stopień uzależnienia od dostawców - wymuszona konkurencja między dostawcami Wady: małe szanse na prowadzenie wspólnych prac rozwojowych, utrudniona obsługa logistyczna dostaw, skomplikowana obsługa administracyjna, problemy z utrzymaniem stałego poziomu jakości. 43. Jaka jest różnica między produktem przemysłowym a konsumpcyjnym? Podstawową różnicą pomiędzy tymi produktami jest ich przeznaczenie.

8 Produkty konsumpcyjne- zaspokajają potrzeby jednostek, pewnych grup nabywców oraz gospodarstw domowych. Są kupowane przez ostatecznego nabywcę i przeznaczone do osobistego użytku, Produkty przemysłowe (inaczej zaopatrzeniowe)- są kupowane przez przedsiębiorstwa w celu dalszego przetwarzania i wytwarzania dóbr i usług. 44. Czy transport i przewóz mają takie samo znaczenie? Dobre pytanie Panie Stasiu,moim zdaniem tak. 45. Na czym polega zapewnienie dobrej komunikacji między dwoma przedsiębiorstwami? Zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy firmami powinno polegać na przepływie rodzaju informacji między daną firmą,przedsiębiorstwem a całym jej otoczeniem. W zakres takiej komunikacji powinien wchodzić zarówno kontakt z odbiorcami, dostawcami,administracją publiczną, organizacjami pożytku publicznego, jak i również kontakt z mediami. 46. Jakie media są wykorzystywane w komunikacji pośredniej? Obecnie najczęściej wykorzystywanym medium w komunikacji pośredniej jest Internet. 47. Jakie należy stawiać wymagania techniczne, aby komunikacja między dostawcami i odbiorcami była szybka i niezawodna? 48.Jakie warunki powinno spełniać dobre otoczenie magazynu? Drogi dojazdowe, Podjazdy i rampy, Parkingi i miejsca postojowe (zarówno dla środków transportu, jak i samochodów pracowników obsługi),urządzenia przeładunkowe, Infrastruktura socjalna, Urządzenia nadzoru, Urządzenia komunalne, Obiekty energetyczne, Miejsca składowania opakowań (kontenery, palety), Stacje benzynowe i inne elementy obsługi środków transportu 49. Czy magazyn wejściowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym może być wykorzystany również jako magazyn wyjściowy? Zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli jest ono stosunkowo małe TAK. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo jest duże, nie ma to sensu gdyż tworzy się bałagan. 50. Czy magazyny muszą być integralną częścią przestrzeni zajmowanej przez przedsiębiorstwo? Nie, nie muszą być one integralną częścią jeżeli przedsiębiorstwo posiada dobrze rozwinięty transport własny, lub korzysta z usług zewnętrznej firmy będącej jego operatorem logistycznym. 51. Czy obsługa miejsc składowania w magazynach wejściowym i wyjściowym może być dokonywana za pomocą tych samych urządzeń technicznych? Jest to zależne od rozmiarów przedsiębiorstwa, składowanego towaru oraz technologii użytej do jego składowania. Przykładowo- można użyć tych samych urządzeń, jeżeli przedsiębiorstwo jest stosunkowo małe i nie ma na tyle przyjęć, oraz dostaw, które by ten proces uniemożliwiały, a urządzeniem potrzebnym do obsługi miejsca jest np. wózek widłowy. 52. Co różni magazyn konsolidacyjny od magazynu dystrybucyjnego?

9 Magazyn konsolidacyjny- jest to magazyn który służy do łączenia towarów/wysyłek. Magazyn dystrybucyjny- jest to magazyn który służy do zmiany struktury strumienia materiałów. Procesy składowania i przemieszczenia odgrywają w nim taką samą rolę. W zależności od rangi magazynu wyróżniamy magazyny dystrybucyjne: centralne, regionalne i lokalne. Magazyn dystrybucyjny może spełniać funkcję dostarczania (magazyn dostawczy) lub funkcje wysyłania (magazyn wysyłkowy). 53.Jaki warunek istotnie różni transport wewnętrzny od zewnętrznego? Zastosowanie. Urządzenia wykorzystywane w transporcie bliskim, takie jak np. dźwigi czy suwnice z technologicznego ani ekonomicznego punktu widzenia nie mają zastosowania w transporcie zewnętrznym (dalekim). Nie jest to bowiem,opłacalne, efektywne a czasem nawet i możliwe. 54. Czy logistyk uczestniczy w negocjacjach cenowych? Nie. 55. Czy w negocjacjach o warunkach dostawy można pominąć logistykę? Absolutnie nie można. Jest to często jeden z najważniejszych aspektów negocjacji. 56. Czy zawieranie umów z dostawcami należy do logistyki? Nie należy ono do logistyki, natomiast często zdarza się że logistyk jest obarczany tą funkcją. 57. Jakie podprocesy wyróżnia się w procesie obsługi zamówień od dostawców? Jakie jest uzasadnienie wyróżniania tych podprocesow? 1 Przygotowanie systemu informacji o potrzebie zakupu 2 Przygotowanie formalnych reguł zakupów 3 Przyporządkowanie zapotrzebowani do dostawców 4 Uzgodnienie warunków transakcji zakupu 5 Przygotowanie i przesłanie zamówień do dostawców 6 Przygotowanie do przyjęcia dostawy 7 Organizacja fizycznego przejęcia i przemieszczenia dostawy na miejsce składowania 8 Sprawdzenie ilościowej i jakościowej zgodności dostawy z zamówieniem 9 Zatwierdzenie faktury 10 Aktualizacja danych systemowych zaopatrzenia 11 Analiza przebiegu realizacji procesu zakupu 12 Przekazanie wniosków z realizacji dostawy Powyższy schemat powinien być zamieniony na mapę procesową w której oprócz wykonywanych działań należy wskazać osoby odpowiedzialne za wykonywanie czynności oraz przewidywane czasy realizacji tych działań 58. Jakie warunki logistyczne należy uwzględniać w umowach z dostawcami? - ilość, cena, zasady realizacji płatności - warunki dot. dostępność zamawianych produktów i poprawność realizacji dostawy - warunki dot. ładunku i opakowań, miejsca wysyłki i odbioru oraz czasu realizacji zamówienia 59. Czego powinny dotyczyć głowne parametry uzgodnień między dostawcą i odbiorcą produktów?

10 1 Uzgodnienia ogólne 2 Planowanie 3 Zamówienia 4 Ładunek 5 Uzgodnienia czasowe 6 Komunikacja w trakcie realizacji dostawy 7 Miejsca 8 Odpowiedzialność 60. Jakie są cele wprowadzania koncepcji dostaw Just In Time? - dążenie do likwidacja zapasów celem redukcji zamrożonego kapitału, braków, kosztów magazynowania -zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa -zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego 61. Co rożni koncepcję Just In Time od koncepcji Just In Sequence? Koncepcja Just in Sequence uwzględnia kolejność wykorzystania materiałów lub części do produkcji. Koncepcja Just in Time-we właściwy czas. W tej koncepcji należy uwzglęgnić dostawy organizowane tak, aby produkty mogły być przekazywane bezpośrednio na linie produkcyjną(bezpośrednio ze śr. transportu lub po dokonaniu niezbędnych czynności przejęcia i złożenia na pole odkładcze) 62. Czy jest uzasadnione, aby każdy surowiec był dostarczany zgodnie z koncepcją Just In - Time? Tylko surowce o dużym udziale wartości i charakteryzujące się regularnym zużyciem mogą być objęte dostawami w koncepcji Just In Time. Niemożliwa jest realizacja dostaw w systemie Just in Time surowców o nieregularnym zużyciu, ponieważ są one nieprzewidywalne. Nie opłaca się realizacji tejże koncepcji dla surowców o małej wartości, ponieważ koszty wdrażania oraz realizacji koncepcji mogą znacznie przewyższyć zalety wynikające z JIT. 63. Czy dla każdej produkcji można określić dokładną sekwencję (kolejność) wykorzystania materiałów na produkcji? Dla produkcji jednostkowej często nie można ustalić dokładnej sekwencji, podczas gdy dla produkcji masowej można ustalić dokładną sekwencję ponieważ ten typ produkcji jest ściśle usystematyzowany. 64. Czy role przewoźnika i spedytora są takie same? Nie. Przewoźnik zajmuje się transportem z wyznaczonego miejsca do punktu przeznaczenia, a spedytor pełni rolę organizatora przemieszczania ładunków. 65. Jakie są cechy charakterystyczne dla dostaw bezpośrednich? - dostawa realizowana od dostawcy do odbiorcy bez zmiany środka transportu i operacji przeładunkowych po drodze -dostawy te zazwyczaj nie mają wpływu na inne dostawy 66. Czy w dostawach zaopatrzeniowych realizowanych w koncepcji Milk-Run ma znaczenie kolejność załadunku?

11 Tak. Występuje tu problem komiwojażera. Dostawy te należy rozpatrywać na różne sposoby(metoda najbliższego sąsiada, radarowa, sukcesywnego dołączania węzłów itp.) oraz wybrać ten najbardziej optymalny. 67. Jakie znaczenie dla dostawców w dostawach realizowanych w koncepcji Milk-Run mają terminy załadunków? Na podstawie tych terminów dostosowują się do wymagań odbiorcy/operatora logistycznego co do wysyłki wyrobów gotowych. Terminy mówią o tym kiedy powinni być przygotowani na załadunek towarów(ustalając np. okienka załadunkowe). Terminy załadunków dla poszczególnych dostawców muszą być ze sobą wzajemnie skoordynowane. 68. Jakie podprocesy są wyrożniane w procesie przepływów produktów przez magazyn wejściowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym? 1 Przygotowanie do przyjęcia dostawy 2 Wprowadzenie produktów na miejsce składowania 3 Składowanie 4 Wydanie produktów do produkcji 69. Jak interpretujemy zadanie identyfikacji produktow w magazynie? Jest to przypisanie każdemu produktowi na wejściu do magazynu numeru i miejsca, tak aby w przyszłości można było go rozpoznać i pobrać właściwy produkt 70. Jakie są atuty i wady koncepcji stałych miejsc składowania w magazynie wejściowym (surowce) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Zalety: -łatwa orientacja w rozlokowaniu i odnajdywaniu materiałów -prosty nie wymagający specjalistycznych urządzeń, monitoring poziomu zapasów Wady: -złe wykorzystanie przestrzeni magazynowej -problemy z reorganizacją systemu przy istotnych zmianach w typach materiałów 71. Jakie są atuty i wady koncepcji stałych miejsc składowania w magazynie wyjściowym (produkty gotowe) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Atuty: Łatwo dobrać regały i środki transportowe obsługujące umieszczanie i pobieranie produktów Znając stały adres składowania łatwo jest kierować produkt na właściwe miejsce. Łatwo też odszukać go przy komis jonowaniu Wady: wyznaczenie odpowiednich ilości miejsc dla każdego ze składowanych produktów oraz konieczność wprowadzania nowych adresów dla nowych produktów złe wykorzystanie przestrzeni magazynowej problemy z reorganizacja przy istotnych zmianach w typach produktów 72. Jakie są atuty i wady koncepcji swobodnego składowania w magazynie wejściowym (surowce) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Atuty:

12 dobre wykorzystanie przestrzeni magazynowej łatwość obsługi dostaw ponieważ nie musimy się zastanawiać gdzie mamy umieścić towar, kładziemy w wolnym miejscu Wady: problemu w odszukiwaniu przy wydawaniu na produkcję problemy podczas identyfikacji stanu bałagan na magazynie 73. Jakie są atuty i wady koncepcji swobodnego składowania w magazynie wyjściowym (produkty gotowe) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Atuty: dobre wykorzystanie przestrzeni magazynowej elastyczność przy wydawaniu dyspozycji o składowaniu łatwość przestrzegania reguły FIFO w małych magazynach wady: bałaban na magazynie problemu podczas indetyfikacji stanu i inwetaryzacji problemy podczas komisjonowania 74. Jaką koncepcję składowania preferuje się w magazynie jednostki handlowej? Preferuje się koncepcje stałych miejsc składowania ponieważ znając adres towaru łatwo można go kierować na właściwe miejsce, można łatwo i szybko odnaleźć produkt podczas komisjonowania. 75. Czy opcja swobodnego składowania jest uzasadniona w przypadku dużych magazynów wysokiego składowania? Nie jest uzasadniona ponieważ pojawi się poważny problem odszukaniu produktów podczas komisjonowania, w trakcie identyfikacji stanu i inwentaryzacji. 76. Jakie działania należy wykonywać w czasie składowania produktów? W trakcje składowania sprawdzany musi być stan fizyczny produktu oraz jego przydatność do dalszego wykorzystania, a więc np. czy nie została przekroczona data ważności. Ponadto, rejestrowany musi być każdy ruch magazynowy produktu w rodzaju zmiany miejsca położenia lub pobrania 77. Co różni etykietę informacyjną od logistycznej? 78. Na czym polega funkcjonowanie supermarketu w obsłudze wydań z magazynu na produkcję? Supermarket - tworzy wydzielony zespół regałów lub miejsc składowania umożliwiający pobieranie zestawów zgodnie z regułą FIFO, na które przed rozpoczęciem produkcji są składane w odpowiednich skrzynkach lub pojemnikach w odpowiedniej ilości materiałów przeznaczonych do dostarczenia na określone stanowiska produkcyjne. Każdy pojemnik jest oznakowany w łatwo rozpoznawalną etykietą.

13 79. Kiedy używany jest kanban transportowy? Używany jest kiedy pojemnik z elementami u odbiorcy jest pusty, zostaje on dołączony do pojemnika służy do przekazania informacji, co, w jakiej ilości, od kogo i dla kogo ma być przetransportowane. 80. Jak wykorzystywany jest kanban produkcyjny? Kanban produkcyjny jest wykorzystywany do przekazania informacji, co i w jakiej ilości ma być wytworzone na danym stanowisku 81. Czy jest uzasadnione wprowadzanie kanbanu w przypadkach produkcji krotkich serii produkcyjnych? Według mnie nie jest konieczne wprowadzenie kanbanu ponieważ w krótkich seriach(kilka, kilkanaście produktów) można dostarczać potrzebne elementy w całości (wszystkie jednocześnie). Więc stosowanie kanbanu nie ma sensu dlatego, że nie ma potrzeby dostarczania kolejnej partii elementów potrzebnej do wytworzenia produktu 82. Jakie są logistyczne funkcje opakowania? Ochronna Magazynowa Transportowa Obniżająca koszty transportu Manipulacyjna Informacyjna Recyklingu i ochrony środowiska 83. Czy opakowanie zbiorcze może być wykorzystywane jako transportowe? Tak może być wykorzystywane jako opakowanie transportowe np. karton może pełnić funkcję opakowania zbiorczego jak i również opakowania transportowego np. podczas transportu do 84. Czym wyróżniają się opakowania wielokrotnego użycia? Opakowania wielokrotnego użytku są zaprojektowane i przeznaczone do co najmniej dwukrotnego użycia do tego samego celu. Wyróżniają się one: - odpornością na działanie narażeni mechanicznych i klimatycznych, występujących podczas użytkowania, - możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, nie powodując uszkodzeń, - podatnością do łatwego opróżnienia u odbiorcy oraz do czyszczenia i renowacji. 85. Czy opakowanie wielokrotnego użycia jest zawsze opakowaniem zwrotnym? Nie zawsze,aczkolwiek niektóre firmy stosują ten model. 86. Jakie znaki informacyjne mają znaczenie dla operacji logistycznych? Znaki dzieli się na: - zasadnicze - służą do identyfikacji wyrobu oraz producenta oraz miejsca przeznaczenia,

14 - informacyjne masa, wymiary, nadawca opakowania transportowego - niebezpieczeństwa cechy ładunku,np.: ADR - manipulacyjne określają co wolno a czego nie robić z ładunkiem,np.: po typie ładunku : Tłukące się, reagujące na wstrząsy Łatwo psujące się Kruche Łamliwe Aparaty precyzyjne - wspomagające manipulację ładunkiem, np.: Zakaz używania haków Nakaz ochrony przed nagrzaniem Miejsca zakładania uchwytów Nakaz ochrony przed wilgocią Środek ciężkości Ikony, czyli informacje muszą odczytać ludzie oraz urządzenia z całego świata dlatego muszą być zestandaryzowane i łatwo czytelne. Przykładem mogą być powszechne kody kreskowe. 87. Co istotnie różni dystrybucję wewnętrzną od zewnętrznej? Najważniejszą różnicą pomiędzy dystrybucją wewnętrzną a zewnętrzną jest płatność. W dystrybucji wew. nie występuje płatność, natomiast w zew. Musi występować. Ważną różnicą jest również miejsce wykonywania czynności, w dystrybucji wew. wszelkie czynności są wykonywane wewnątrz przedsiębiorstwa, natomiast w dystrybucji zew. większość działań jest wykonywanych poza przedsiębiorstwem. 88. Jakie są przesłanki tworzenia regionów dystrybucji i lokalizacji w nich magazynów????????????????????????????????????????????????????????? 89. Czy wszystkie magazyny muszą być własnością producenta? Nie, ponieważ może się okazać (często w przypadku małych producentów), że bardziej korzystny będzie wynajem magazynu pod względem finansowym, gdyż budowa nowego magazynu jest ogromną inwestycją, która nie koniecznie może się zwrócić. Plusem również może być to, że przy wynajęciu magazynu nie musimy się martwić o obsługę magazynu, może się tym zająć wyspecjalizowana firma, która nie popełni niepotrzebnych błędów. 90. Co istotnie wyróżnia dystrybucję bezpośrednią produktów do klienta? Pojedyncze dostawy dostawy bezpośrednie

15 W dostawach bezpośrednich dostawa jest realizowana od dostawcy do odbiorcy bez zmiany środka transportu i operacji przeładunkowych po drodze. Zastosowanie wariantu dostawy bezpośredniej jest uzasadnione, gdy wielkość ładunku jest w przybliżeniu równa ładowności środka transportu. Jest on również wykorzystywany w realizacji dostaw nadzwyczajnych, w których priorytetem jest czas i termin przyjęcia dostawy. Oczywiście w ostatnim przypadku wiąże się to z istotnie podwyższonymi kosztami dostawy. 91. Czy można zamiennie używać określeń komisjonowanie i kompletowanie? Nie ponieważ kompletacja obejmuje tylko techniczne operacje komis jonowania tj. po otrzymaniu wykazu przedmiotów, produktów do zamówienia zostają jedynie pobierane,np. z magazynu i skompletowane w jedną całość. Natomiast komis jonowanie jest tworzeniem zestawów z istniejącego zbioru składowanych produktów zgodnie z zamówieniem klienta, przy czym osoba/y dokonująca tworzenie zestawu wykonuje je w imieniu klienta. (odpowiedzialność karna). Samo słowo komisjonowanie oznacza, że pracownicy magazynu stanowią swego rodzaju komisję działającą przez chwilę w imieniu klienta, mającą za zadanie skompletowanie towaru zgodnie z jego zamówieniem. 92. Co rozumiemy przez jednostkę ładunkową? Jako jednostkę ładunkową (logistyczną) uznaje się ładunek utworzony z szeregu jednorodnych lub niejednorodnych ładunków mniejszych (znormalizowany kształt i wymiar) traktowana w procesie transportowym jako całość w celu uproszczenia przepływu towarów i obniżeniu powstających przy tym kosztów. Jednostki ładunkowe ułatwiają manipulację przez eliminowanie niektórych operacji. Do logistycznych jednostek ładunków są zaliczane : Pojemniki Kontenery Palety Pakiety 93. Na czym polega tworzenie pakiet jako jednostek ładunkowych? Pakiety są tworzone przez łączenie poszczególnych sztuk ładunku w jedną całość bez użycia palety, kontenera lub pojemnika. Przykładami mogą być : rury, płyty pilśniowe. 94. Co różni proces produkcyjny od procesu usługi? Usługi to proces wykonywania przez pewien podmiot działań na podstawie zgłoszenia składanego przez jednostkę zewnętrzną zleceniodawcę. W usługach wymagane jest zaangażowanie czynnika pochodzącego od zleceniodawcy, który zachowuje prawo własności do niego(czyli firma wykonująca usługę nie może go sprzedać). Jest on przedmiotem transformacji lub transferu, której cel określa zleceniodawca (przynajmniej częściowo,np.: poprzez akceptację określonej propozycji). Czynnik przekazany przez zleceniodawcę stanowi element końcowego wyniku i jego stan jest podstawą oceny i rozliczenia wykonania. Natomiast w procesie produkcji czynnik jest cały czas własnością

16 produkującego, producent dokonuje sprzedaży. Producent sam dokonuje kontroli (np.: jakości) swoich produktów. 95. Czy duży magazyn może być nazwany centrum logistycznym? Najczęściej centra logistyczne utożsamiane są z ogromnymi magazynami i funkcją składowania produktów przed ich wysyłką. W praktyce centra logistyczne coraz częściej są formą integracji wielu usług w jednym miejscu, przejmując część operacji wykonywanych przez macierzyste komórki przedsiębiorstw. Typowe centrum logistyczne posiada takie obiekty jak: magazyny, place składowe, kolejowe terminale kontenerowe, przy pomocy których świadczone są usługi logistyczne, hotele pracownicze, stacje paliw, stacje serwisu pojazdów czy punkty gastronomiczne. Znajdują się tam również miejsca świadczenia usług celnych, firmy ubezpieczeniowe. Świadczone są również usługi towarzyszące. Centrum logistyczne to nie tylko magazyn ale dużo, dużo więcej. Stąd duży magazyn nie może być nazywany centrum logistycznym. 96. Czy każdy spedytor może być uznany za operatora logistycznego? Nie, ponieważ do działań operatora logistycznego należy również zaliczyć m.in. organizację obrotu magazynowego gotowych produktów, której to spedytor nie wykonuje. 97. Jakie czynniki logistyczne mają wpływ na działalność jednostki handlowej? Jednostki handlowe oznacza się zestandaryzowanym numerem GTIN oraz kodami kreskowymi. Jednostki handlowe nie sprzedawane w detalu są również oznakowane, np. tekturowe pudła, palety z zawartością, tacki owinięte folią, skrzynki z butelkami itp. Rozwiązanie to można zastosować jedynie wtedy, gdy wszystkie zawarte jednostki są identyczne i jest ich stała ilość. 98. Czy pojęcia recyklingu i utylizacji mogą być używane zamienne? Nie, ponieważ recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Z kolei utylizacja to proces przetwarzania śmieci i odpadów w celu ich wykorzystania jako surowców wtórnych. Potocznie utylizacja rozumiana jest jako zniszczenie. A więc są to dwa różne pojęcia, w związku z tym nie mogą być używane zamiennie. 99. Dla jakich klas surowców można zalecać koncepcje Just In Time? Koncepcję Just in Time zaleca się do surowców/ produktów należących jednoczęśnie do klas X i A oraz XB. Są to te surowce lub produkty, które rotują regularnie oraz stanowią duży udział wszystkich zapasów. Dla nich powinniśmy kierować się informacjami z planów produkcji. Dla klasy AY można wdrożyć Just In time jeśli mamy dobry system prognozowania. 100.W jakich przypadkach zasadne jest dokonywanie pojedynczych zakupów? Przyjęcie zamówienia na wykonanie pewnych produktów (realizacja zamówienia klienta)

17 Podjęcie decyzji o wytwarzaniu krótkiej serii produkcyjnej(np. limitowana seria) Wytwarzanie nowego produktu wymagającego projektowania 101. Czy określenie pojedyncze zakupy oznacza, że zakup jest dokonywany 1 raz? 102. Dlaczego pojedyncze zakupy zalecane są przy wprowadzaniu nowych produktów do produkcji? Wytwarzanie produktu wymagającego projektowania rozpoczyna się do przyjęcia zgłoszenia przez klienta i stwierdzenia, że jest ono możliwe do realizacji.w zgłoszeniu klienta są wyrażone określone wymagania wobec produktu które przenoszą się na listę zapotrzebowania materiałowego. Na ogół są to jedynie sugestie rodzaju i typu materiału lub części, a konkretne wskazania są dokonywane w dziale projektowania. Możemy przyjąć, że lista zapotrzebowania materiałowego jest tworzona w ramach projektowania. Jest więc tworzony wykaz materiałów i części na potrzeby budowy prototypu. Utworzona lista jest równocześnie wstępną sugestią zapotrzebowania materiałowego dla produkcji próbnej z zastrzeżeniem, że po akceptacji prototypu mogą na niej nastąpić zmiany. Zakupy pojedyncze przy rozpoczynaniu nowej produkcji stosowane są więc z powodu: braku znajomości rzeczywistego zapotrzebowania na surowce ( może sięono różnić od danych teoretycznych klient może być niezadowolony z jakości wykonania Po pomyślnych testach produkcji partii próbnej i akceptacji jej parametrów produkcyjnych przez klienta nastepuje wytworzenie pierwszej partii produkcyjnej, która jest początkiem produkcji seryjnej dającej podstawy do planowania zapotrzebowania materiałowego 103. Czy po przejściu do produkcji seryjnej nadal ma sens dokonywanie pojedynczych zakupów? Dokonywanie pojedynczych zakupów po przejściu do produkcji seryjnej ma sens dla surowców z grup: częściowo AY, AZ oraz BZ. W innych przypadkach należy się zastanowić nad wprowadzeniem innej polityki zakupów i dostaw takich jak: Just- In- Time, czy Just-In Sequence Jaka jest różnica w rozumieniu określeń stock i inventory Stock = składowanie produkty rozpatrywane jako obiekty (ilość) Inventory = składowane produkty rozpatrywane jako wartość

18 105. Czyją własnością są zapasy dystrybucyjne? Są to zapasy powstające u dostawcy więc to on je utrzymuje i są jego własnością Czyją własnością są zapasy surowcowe? Zapasy powstające u odbiorcy zapasy surowcowe są utrzymywane przez odbiorcę np producenta W jaki sposób wielkość zapotrzebowania produkcyjnego jest uwzględniana w decyzjach wielkości zapasów? 108. Jak sprawdzamy gotowość dostawców do realizacji zamówień zgodnie z naszymi zaleceniami? 109. Jak interpretujemy określenie zapas sygnalizacyjny Inaczej: Punkt wywołania zamówienia- używając średniego zapotrzebowania dziennego lub tygodniowego oraz czasu realizacji dostawy możemy wyliczyć w przybliżeniu jaki jest minimalny stan, po przekroczeniu którego należy złożyć zamówienie u dostawcy. s=a*t L 110. Jakie muszą być spełnione warunki, aby można było korzystać ze wzoru na ekonomiczną partię produkcyjną EOQ? - ciągłą, stałą znaną wielkość popytu, - pełne zaspokojenie popytu, - stały, znany cykl uzupełniania zapasów, czas dostawy, - nieograniczoną dostępność kapitału, - nieskończony horyzont planistyczny, - brak zapasów w drodze, - jednorodność zapasu, - stała cenę lub koszt które są niezależne od wielkości zamówienia lub czasu (cena zakupu, koszty transportu) 111. Jak określić koszt składowania jednostki na czas krótszy niż rok, np. Na miesiąc?

19 Przyjmując, że cena surowca jest równa c [zł], a współczynnik utrzymania zapasu wynosi i [% wartości surowca], to koszt składowania surowca przez pewną częśc roku (np 1 miesiąc = 1/12) wynosi: Gdzie to część roku dla której liczymy koszt Czy wzór na EOQ można wykorzystać do zamówień na produkcję wykonywaną w krótkich seriach? Nie, ponieważ jednym z podstawą do obliczeń są dane odnoszące się do roku Czy wzor EOQ moŝna wykorzystywać do zamówień na produkcję sezonową? EOQ- to metoda zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Założenia: 1. miesięczny lub roczny popyt dla zamawianego produktu jest znany oraz przewidywalny 2. odbiorca zamówionego produktu występuje w bardzo krótkim czasie od zamówionego produkty 3. koszt jednostkowego zamówienia jest stały Należy zauważyć, że przewidywany nie oznacza stały. Odpowiedź: Można Czym rożni się zapas dyspozycyjny od zapasu rzeczywistego? Różni się tym, że zapas dyspozycyjny jest (to zapas rzeczywisty) powiększony o zamówienia złożone już u dostawców i pomniejszony o rezerwy zapasów Jakie są podstawy określania racjonalnego maksymalnego poziomu zapasu S? Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu: -długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu -prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy -założony poziom obsługi klienta -liczba magazynów 116. Jakie są przyczyny, że wyznaczone teoretycznie partie zamówień są w praktyce modyfikowane? -niezgodność wyliczonej partii z popytem na dany produkt (np. przy sezonowości) -

20 117. W jakich przypadkach jest uzasadnione przyjęcie odpowiedzialności za dostawy przez dostawcę? Przypadki: -uszkodzenie ładunku -opóźnienie -niezgodność dostawy 118. Jakie są zalety dostaw bezpośrednich? Czy dostawy bezpośrednie moŝna planować niezaleŝnie dla kaŝdego surowca? Jak sterować dojazdami pojazdow, aby uniknąć konfliktow przy przyjmowaniu dostaw? (nie wiem czy o to chodzi) -Podział czasu przyjmowania (każdy dostawca ma określoną godzinę rozładunku oraz czas trwania rozładunku) Dlaczego w przypadku lokalizacji centrum konsolidacji w pobliŝu dostawcow zaleca się dostawy zgodne z koncepcją Just In - Sequence do miejsca produkcji? W celu uniknięcia gromadzenia zapasów Jakie jest uzasadnienie tworzenia centrum konsolidacji dostaw w pobliŝu producenta odbiorcy? Czy nie może to być magazyn wejściowy u producenta? Jaka jest podstawowa różnica między dostawami przez centrum konsolidacji a dostawami przez park? Czy dostawy łączone mogą być organizowane przez samych dostawców?

21 Odpowiedź: Tak-razem z operatorem logistycznym Jakie uzgodnienia powinny obowiązywać dostawców, aby dostawy łączone były realizowane bez zakłóceń? -terminy dostaw -ilości dostaw (zapotrzebowanie) -miejsce dostaw -trasa przejazdu 126. Jakie informacje muszą być brane pod uwagę przy tworzeniu trasy w dostawach łączonych? -ile miejsc (klientów) jednorazowo można obsłużyć -terminy dostaw do określonych klientów -miejsca dostaw (lokalizacja) -trasa -koszty 127. Jakie są podstawowe zadania Warehouse Management System? Zadania realizowane w ramach systemów WMS są to: Bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia lokalizację każdej partii towaru i pojedynczej przesyłki Kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru pod kątem zgodności dostawy

22 Planowanie wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć koszty 128. Jaka jest zasadnicza różnica między dostawami zaopatrzeniowymi a wysyłkami dystrybucyjnymi? 129. Jakie działania składają się na proces komisjonowania? W procesie komisjonowania realizowane powinny być działania polegające na: odbiorze jednostki ładunkowej towaru z miejsca składowania, transporcie jednostki ładunkowej towaru do miejsca komisjonowania, przygotowaniu jednostki ładunkowej towaru do komisjonowania, pobraniu zgodnej z zamówieniem (listą komisjonowanych towarów) ilości towaru, wydaniu lub kompletowaniu towaru do wysyłki, zabezpieczeniu jednostki ładunkowej towaru do odtransportowania na miejsce składowania, transporcie jednostki ładunkowej towaru do strefy składowania, na miejsce przechowywania towaru. Powyższe zadania pracownika komisjonującego mogą być poszerzone o dodatkowe zadania typu: oznaczenie ceny towaru, ważenie, adresowanie czy rozliczenie pustych opakowań i jednostek ładunkowych Jakie są atuty i jakie wady kompletacji indywidualnej? Większe koszta transportu własnego Przy większej liczbie zamówień czas kompletacji bardzo się wydłuża 131. Jakie są atuty i jakie wady kompletacji łącznej (seryjnej)? Mniejsze koszta transportu własnego Krótszy czas kompletacji podobnych zamówień (np. 2 zamówienia po w każdym 100 różnych przedmiotów, a zsumowane dają razem 120) 132. Jakie zadania są przyporządkowywane magazynom regionalnym w dystrybucji produktów? Magazyn regionalny w dystrybucji produktów czyli regionalne centrum dystrybucyjne. Można wyróżnić trzy etapy procesu logistycznego jaki jest realizowany przez centrum dystrybucyjne: wejściowy obejmujący planowanie i zamawianie dostawy, przyjmowanie dostawy

23 wewnętrzne zarządzanie produktem polegający na relokacji otrzymanej dostawy w obrębie centrum dystrybucyjnego wyjściowy przyjmowanie zamówienia, organizowanie go i przygotowanie do transportu 133. Jakie rozwiązania systemowe pozwalają unikać konfliktów wiążących się z koniecznością przyjmowania dostaw od wielu producentów i ograniczonymi możliwościami przyjmowania ładunków do magazynu produktów w sieci handlowej? 134. Jaką rolę w kanałach dystrybucji spełniają dystrybutorzy? Dystrybutor spełnia role pośrednika handlowego w kanale dystrybucji. Dystrybutorem może zostać firma wyspecjalizowana również jak firma zajmująca się ogólnym handlem. Dystrybutor działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że odkupuje towar od dostawcy i dokonuje jego sprzedaży kolejnym pośrednim ogniwom dystrybucji lub odbiorcy końcowemu Czy przy tworzeniu centrum logistycznego ważne jest, czy będzie ono spełniało rolę centrum rozdzielania czy też centrum konsolidacji? Nie. Ponieważ rozdzielanie jest procesem odwrotnym od konsolidacji i na odwrót Na czym polega specyfika centrów logistycznych bazujących na idei cross dockingu? Cross docking jest to przeładunek z pominięciem magazynowania, pozwala to zredukować koszty magazynowania towaru niemal do zera. Przede wszystkim w centrach logistycznych które serwują usługę cross dockingu strefa załadunku i rozładunku powinny znajdować się bardzo blisko siebie co redukuje koszty transportu własnego. Centra te projektowane są w kształcie litery I czyli prostokąta aby zwiększyć liczbę bram do których mogą podstawić się auta z których będzie ładowany albo rozładowywany towar 137. Która z koncepcji cross docking jednostopniowy czy cross docking dwustopniowy stawia przed wysyłającymi produkty większe wymagania? Cross Docking znajduje zastosowanie przede wszystkim w handlu i może być praktykowany na dwa różne sposoby. Jako jednostopniowy proces, to już wysyłająca osoba oznacza towar i jest on dalej jedynie przekierowywany przez punkt Cross-Docking do ostatecznego odbiorcy. Jako punkt końcowy podana jest pojedyncza filia czy oddział. Druga możliwość to dwustopniowe postępowanie Cross- Docking. W tym przypadku wysyłający przygotowuje towar w odniesieniu do punktu Cross-Docking, a odbiorca przejmuje właściwe przygotowanie dla filii. Jedyne co znalazłem na ten temat, wydaje mi się, że dwustopniowy powinien stawiać większe wymagania jednak nie jestem pewny W jakich przypadkach uzasadnione jest wykorzystanie koncepcji scalania dostaw w tranzycie?

24 W przypadku gdy części z różnych źródeł (dostawców, fabryk) są dostarczane do centrum dystrybucyjnego a potem muszą zostać skonsolidowane do wysyłki Np. zestawy komputerowe. Dostajemy osobno: Stacje, monitor, myszkę, klawiaturę i łączymy to w jeden zestaw 139. Jakie kryteria czasowe są wykorzystywane w planowaniu przewozów przez operatora logistycznego? - Zakazy wjazdu na teren miasta przez ciężarówki - Czas pracy kierowcy 140. Jakie składowe wyróżniamy w trójstopniowym łańcuchu transportowym? 141. Co różni terminal lokalny (depot) od terminala centralnego (hub)? W terminalu lokalnym mogą być nadawane/odbierane przesyłki natomiast terminal centralny służy jako przekaźnik między terminalami lokalnymi Jakie są atuty terminali centralnych? 143. Czy organizacja pracy w terminalu centralnym jest taka sama jak w terminalach lokalnych? 144. Jakie są wymagania wobec przesyłki, aby można ją było zaliczyć do kategorii paczka? Aby przesyłka była zaliczona do kategorii paczka musi ważyć minimum 2kg (poniżej jest to list) lecz nie może ważyć powyżej 31,5kg (wtedy jest to przesyłka drobnicowa).

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Piotr Lubiński Podręcznik niniejszy zawiera podstawową wiedzę z zakresu projektowania systemów transportu wewnętrznego. Jest on adresowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo