Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada."

Transkrypt

1 Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada. 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? transport wewnętrzny, składowanie półproduktów między stanowiskami, naprawa urządzeń i utrzymanie ich w gotowości do pracy, usuwanie odpadów produkcyjnych 2. Jakie procesy wspomagają wyjście procesu produkcji? - wyszukiwanie potencjalnych dostawców, planowanie dostaw, obsługa dostaw materiałowych, konsolidacja dostaw, kontrola ilościowa i jakościowa przejmowanych materiałów, magazynowanie, planowanie zapasów dystrybucyjnych, konfekcjonowanie wysyłek, etykietowanie, pakowanie, monitoring dostaw i wysyłek, obsługa przemieszczeń opakowań zwrotnych 3. Jaką rolę odgrywają zamówienia od klientów w firmie produkującej meble biurowe? Co to kurwa jest.. ( kto to tutaj tak brzydko dopisal??? :D) 4. Jakimi drogami komunikacyjnymi są przekazywane zamówienia od klientów do działu obsługi klientów w firmie produkcyjnej? 5. Czym rożni się zapytanie o produkt od zamówienia na produkt? Zapytanie to zdobycie informacji o danym produkcie. Zamówienie wiąże się ze spisaniem umowy i spełnienie warunków z niej wynikających. 6. Jakie są podstawowe różnice w składaniu zamówień przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych? - klient wewnętrzny, np. dział lub inny producent należący do wspólnej organizacji - klient zewnętrzny pełniący rolę pośrednika między producentem i użytkownikiem A jaka jest różnica? 7. Jakie nośniki informacji są wykorzystywane przy składaniu zamówień przez klientów wewnętrznych? 8. W jakich sytuacjach przyjmowane zamówienie od klienta zewnętrznego jest rzeczywiście wykorzystane bezpośrednio do planowania produkcji? Wtedy, kiedy on potwierdzi swoje zamówienie i wyśle np. jakiś dokument mówiący, ile potrzebuje (chyba)

2 9. Jakie informacje są przekazywane do działu planowania produkcji, gdy dostawy do klienta są realizowane w systemie VMI? Co oznacza ten skrót? VMI Vendor Manager Inventory zarządzanie zapasami przez dostawcę. Udostępnianie informacji o warunkach utrzymania zapasów, w tym o stanach minimalnych i maksymalnych zapasów, planowanych przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia sprzedaży, zmianach planów sprzedaży. Dokonana przez dystrybutora sprzedaż jest sygnałem przezywanym jako informacja do planów produkcji. Zmiana poziomu zapasu uruchamia proces uzupełnienia zapasów przez dystrybutora 10. Jakie są podstawowe warunki zawierania umowy ramowej między producentem i dostawcą? Umowa ramowa to umowa, którą zamawiający może zawrzeć z jednym lub wieloma wykonawcami, a jej cel to ustalenie warunków dotyczących udzielania zamówień publicznych w przyszłości. Umowy ramowe wymuszają dyscyplinę np. ile zamówień, ile samochodów, ile miejsca? Roczna umowa na ogół (teraz półroczna coraz częściej). Do koniecznych warunków umowy ramowej zalicza się w szczególności cenę. 11. Jak informacje o zamówieniach wywoływanych zgodnie z umową ramową przenoszą się na zadania logistyczne? Umowy ramowe wymuszają dyscyplinę np. ile zamówień, ile samochodów, ile miejsca? Czyli cały proces planowania przyszłościowego ;) 12. Co różni zakup od nabywania? Działania nabywania: Specyfikacja materiałowa i klasyfikacja materiałów Badania rynkowe Działania zakupowe Ewaluacja kontaktów z dostawcami Zakup usług transportowych Analiza zwrotu nakładów

3 Zakup funkcja odpowiedzialna za uzyskiwanie przez transakcję zakupu, dzierżawę, lub inne prawne sposoby : wyposażenia, materiałów, artykułów, usług. Działania zakupowe: Identyfikacja potrzeb wymagających zakupu Wskazanie dostawców Negocjacje cenowe i warunków zakupu Dokonanie transakcji Obsługa zakupu 13. Jakie działania zakupowe można uznać za zadania logistyczne? Identyfikacja potrzeb materiałowych, wskazanie dostawców, obsługa zakupów 14. Czy zawieranie umów z dostawcami jest zadaniem logistyki? -Nie, ale to zależy od umowy 15. Co należy koordynować obsługując dostawy zaopatrzeniowe? - wielkość partii dostaw - przygotowanie dostawcy do wysyłki dostawy - warunki realizacji dostawy - możliwości grupowania obiektów zakupu - szybkość wykonywania operacji przemieszczenia i manipulacji w drodze. 16. W jakich przypadkach w obsłudze dostaw należy uwzględnić magazyn konsolidacyjny? Można wyróżnić przypadki tworzenia centrum konsolidacji organizowane w pobliżu : -dużej grupy dostawców -producenta

4 W pierwszym przypadku centrum obsługuje liczną grupę dostawców skupionych blisko siebie na określonym terytorium, a w dużej odległości od producenta, do którego mają być realizowane dostawy. Natomiast centrum konsolidacji tworzone jest w pobliżu producenta, gdy dostawcy są rozproszeni, a organizacja procesu produkcji wymaga pobierania na produkcję partii w określonych zestawach na zasadach JIT I JIS. Tworzenie stałego centrum konsolidacyjnego przez producenta wiąże się z inwestycją oraz kosztami utrzymania, które mogą być poważnymi składnikami w kosztach wytwarzania produktów. Dlatego tworzenie centrów konsolidacji jest uzasadnione w przypadkach intensywnego wykorzystywania sieci dostaw. 17. Jaką rolę w koordynacji dostaw spełnia magazyn konsolidacyjny? Organizacja dostaw przez centrum konsolidacji oznacza łączenie dostaw z różnych miejsc w określonym węźle logistycznym, w którym po konsolidacji odpowiedniej partii przewozowej następuje załadunek na jeden środek transportu i dostawa do miejsc przeznaczenia. 18.Czego powinny dotyczyć główne parametry uzgodnień przy organizacji dostaw? 1. Określenie obszaru uzgodnień i wymaganych informacji 2. Uzgodnienie wspólnego rozumienia podstawowych pojęć i odniesienia kontekstowego w celu uniknięcia odmiennych interpretacji, przyjęcie wspólnych standardów i rekomendacji 19. Jak należy zapewnić przestrzeganie uzgodnień przyjętych w relacjach z dostawcami? Przed złożeniem zamówienia należy uzgodnić jakie warunki powinien spełniać proces dostawy. Ponieważ zamówienie jest związane z aktem zakupu. Podstawowe warunki dotyczą ilości, ceny i zasad realizacji płatności. Drugą grupę stanowią warunki dotyczące dostępności zamawianych produktów i poprawności realizacji dostawy. Trzecią grupę określają warunki dotyczące ładunku i opakowań, miejsca wysyłki i odbioru oraz czasu realizacji zamówienia. 20.Co przedstawia lista materiałowa produktu? Lista przedstawia materiały, które będą przedmiotem nabywania. 21.Jakie znaczenie mają listy materiałowe dla zaopatrzenia? Dział zaopatrzenia wie jakie i ile materiałów trzeba zakupić.

5 22.Jakimi info należy uzupełnić listy materiałowe aby rozpatrywać zadania logistyczne? - poziom zapasu - jakiego dostawce wybrać? 23. Czy charakterystyka ilość produktu może być wykorzystywana do przeprowadzenia klasyfikacji ABC w magazynie sprzętu AGD? Może być wykorzystana. Będzie ona pokazywać ile danego produktu jest na stanie, i który trzeba będzie zamówić jako pierwszy 24.Czy charakterystyka wartość produktu może być wykorzystywana do przeprowadzenia klasyfikacji ABC? Tak. 25. Jaka charakterystyka może być wykorzystywana do przeprowadzenia klasyfikacji typu ABC przydatnej do organizacji wydań z magazynu na produkcje? Kolejność wejścia na produkcję 26. Czy można uporządkować i określić udziały w sprzedaży produktów gdy porównujemy Ilość sprzedanych sztuk poszczególnych produktów? Tak ;d 27.Jakie charakterystyki należy przyjmować w klasyfikacjach typu ABC w analizie zaopatrzeniowej? Wartość zakupionych produktów 28. Jakie parametry statystyczne są wykorzystywane w XYZ? -Dane o zakupach z co najmniej kilku jednakowych okresów -Ilość zakupionego surowca -Wartość zakupionego surowca. 29. Czy przynależność produktu do określonej klasy w klasyfikacji xyz zależy od liczności rozpatrywanego zbioru produktów? Odp. Nie, ponieważ rozpatruje się w tej klasyfikacji regularność a nie ogólną wartość. Liczność zbioru produktów rozpatrujemy w klasyfikacji abc. 30. Czy pojęcie stała wielkość partii zamówienia i ekonomiczna wielkość partii zamówienia oznaczają to samo? Odp. Ekonomiczna wielkość partii zamówienia jest wariantem stałem wielkości partii zamówienia. W EOQ bierzemy pod uwagę jeszcze czynniki ekonomiczne. 31.Co oznacza okres zamrożony w umowach z dostawcami?

6 Czas wstrzymania dostaw i płatności. Okres w którym umowa nadal obowiązuje, ale nie są realizowane żadne działania. Nic nie jest dostarczane. 32.Jak jest rozumiane określenie identyfikacja produktu w procesie magazynowania? Identyfikacja produktu, to fizyczne stwierdzenie czy coś jest, czy nie, ale także określenie: 1. Istnienia produktu 2. Właściwiej jakości 3. Właściwej ilości 4. Przydatności do wykorzystania 5. Miejsca lokalizacji 6. Zmiany stanu lub miejsca lokalizacji 33.Atuty i wady koncepcji stałych miejsc składowania w magazynie wejściowym. Atuty:- łatwiej odnaleźć konkretny materiał. -każdy typ produktu ma jednoznacznie określone miejsce składowania, co pozwala dobrze dobrać reguły i środki transportowe obsługujące umieszczanie i pobieranie produktów. -znając stały adres składowania łatwo jest kierować produkt na właściwe miejsce. Wady: wyznaczanie odpowiednich ilości miejsc dla każdego ze składowanych materiałów oraz koniecznością wprowadzania nowych adresów dla nowych produktów. W praktyce pojawia się konieczność rezerwacji miejsc, co oznacza nieefektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej. 34.Czy koncepcja stałych miejsc składowania jest uzasadniona w magazynach crossdockingowych? Nie, ponieważ w magazynach tych następuje ciągły przepływ nowych produktów. Jest wysoka ich różnorodność. Magazyn cross-dockingowy nie jest typowym magazynem do składowania. 35.Jakie są atuty i wady koncepcji swobodnego składowania w procesie magazynowania. -pozwala w zasadzie na pełne wykorzystanie przestrzeni magazynowej -wada, to utrudnienia podczas odszukiwania produktów w czasie komisjonowania oraz w trakcie identyfikacji stanu inwentaryzacji zapasów. 36.Czy koncepcja swobodnego składowania może być zalecana w magazynach wysokiego składowania? Nie ponieważ w tego rodzaju magazynach, składowanych jest bardzo wiele rodzajów towaru, a taki system składowania spowodowałby chaos i nieporządek w magazynie. Jeżeli taki magazyn byłby zautomatyzowany, to nie można sobie pozwolić na zastosowanie takiej koncepcji.

7 37.Jakie są przesłanki uznania pewnego surowca za strategiczny? Surowiec można uznać za strategiczny kiedy charakteryzuje się wysoką złożonością techniczną lub dużym znaczeniem marketingowym, mające zasadnicze znaczenie dla produktu, mogące decydować o jego użyteczności i wartości(niedopuszczalne zamiany, trudność jego podrobienia). 38.Jakie są przesłanki uznania pewnego surowca za krytyczny? Surowiec krytyczny, to taki surowiec, którego dostarczyć może tylko jeden dostawca, który dyktuje warunki dostaw i to my jesteśmy zależni od niego, a nie on od nas. Jest to specyficzne utrudnienie w ich dostawach. W praktyce materiały krytyczne często są uznawane za strategiczne, ze względu na wysokie ryzyko w ich dostawach. Dostawy materiałów krytycznych wymagają specjalnego monitorowania. 39.Co różni kryteria kategoryczne od referencyjnych? 40. Dla jakiej grupy surowców uzasadniona jest koncepcja Sole Sourcing? Co oznacza ta koncepcja? Dla strategicznych surowców. Koncepcja ta oznacza, że jest tylko jeden dostawca danego surowca, który ma monopol na dostawy. 41.Jakie są przesłanki sugerujące zasadność koncepcji Dual Sourcing? Co oznacza ta koncepcja? Koncepcja ta oznacza, że zaopatrujemy się u 2 dostawców. Przesłankami do jej zastosowania : -kiedy dokonujemy zakupów modułów -zakupy krajowe lub globalne -zakupy oparte na zasadzie pul(rzeczywistego zapotrzebowania) i JiT 42.Jakie są atuty i jakie słabości koncepcji Multiple Sourcing? Co oznacza ta koncepcja? Koncepcja ta oznacza, że zaopatrujemy się u więcej niż 2 dostawców. Zalety: -duże bezpieczeństwo zakupów, niski stopień uzależnienia od dostawców - wymuszona konkurencja między dostawcami Wady: małe szanse na prowadzenie wspólnych prac rozwojowych, utrudniona obsługa logistyczna dostaw, skomplikowana obsługa administracyjna, problemy z utrzymaniem stałego poziomu jakości. 43. Jaka jest różnica między produktem przemysłowym a konsumpcyjnym? Podstawową różnicą pomiędzy tymi produktami jest ich przeznaczenie.

8 Produkty konsumpcyjne- zaspokajają potrzeby jednostek, pewnych grup nabywców oraz gospodarstw domowych. Są kupowane przez ostatecznego nabywcę i przeznaczone do osobistego użytku, Produkty przemysłowe (inaczej zaopatrzeniowe)- są kupowane przez przedsiębiorstwa w celu dalszego przetwarzania i wytwarzania dóbr i usług. 44. Czy transport i przewóz mają takie samo znaczenie? Dobre pytanie Panie Stasiu,moim zdaniem tak. 45. Na czym polega zapewnienie dobrej komunikacji między dwoma przedsiębiorstwami? Zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy firmami powinno polegać na przepływie rodzaju informacji między daną firmą,przedsiębiorstwem a całym jej otoczeniem. W zakres takiej komunikacji powinien wchodzić zarówno kontakt z odbiorcami, dostawcami,administracją publiczną, organizacjami pożytku publicznego, jak i również kontakt z mediami. 46. Jakie media są wykorzystywane w komunikacji pośredniej? Obecnie najczęściej wykorzystywanym medium w komunikacji pośredniej jest Internet. 47. Jakie należy stawiać wymagania techniczne, aby komunikacja między dostawcami i odbiorcami była szybka i niezawodna? 48.Jakie warunki powinno spełniać dobre otoczenie magazynu? Drogi dojazdowe, Podjazdy i rampy, Parkingi i miejsca postojowe (zarówno dla środków transportu, jak i samochodów pracowników obsługi),urządzenia przeładunkowe, Infrastruktura socjalna, Urządzenia nadzoru, Urządzenia komunalne, Obiekty energetyczne, Miejsca składowania opakowań (kontenery, palety), Stacje benzynowe i inne elementy obsługi środków transportu 49. Czy magazyn wejściowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym może być wykorzystany również jako magazyn wyjściowy? Zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli jest ono stosunkowo małe TAK. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo jest duże, nie ma to sensu gdyż tworzy się bałagan. 50. Czy magazyny muszą być integralną częścią przestrzeni zajmowanej przez przedsiębiorstwo? Nie, nie muszą być one integralną częścią jeżeli przedsiębiorstwo posiada dobrze rozwinięty transport własny, lub korzysta z usług zewnętrznej firmy będącej jego operatorem logistycznym. 51. Czy obsługa miejsc składowania w magazynach wejściowym i wyjściowym może być dokonywana za pomocą tych samych urządzeń technicznych? Jest to zależne od rozmiarów przedsiębiorstwa, składowanego towaru oraz technologii użytej do jego składowania. Przykładowo- można użyć tych samych urządzeń, jeżeli przedsiębiorstwo jest stosunkowo małe i nie ma na tyle przyjęć, oraz dostaw, które by ten proces uniemożliwiały, a urządzeniem potrzebnym do obsługi miejsca jest np. wózek widłowy. 52. Co różni magazyn konsolidacyjny od magazynu dystrybucyjnego?

9 Magazyn konsolidacyjny- jest to magazyn który służy do łączenia towarów/wysyłek. Magazyn dystrybucyjny- jest to magazyn który służy do zmiany struktury strumienia materiałów. Procesy składowania i przemieszczenia odgrywają w nim taką samą rolę. W zależności od rangi magazynu wyróżniamy magazyny dystrybucyjne: centralne, regionalne i lokalne. Magazyn dystrybucyjny może spełniać funkcję dostarczania (magazyn dostawczy) lub funkcje wysyłania (magazyn wysyłkowy). 53.Jaki warunek istotnie różni transport wewnętrzny od zewnętrznego? Zastosowanie. Urządzenia wykorzystywane w transporcie bliskim, takie jak np. dźwigi czy suwnice z technologicznego ani ekonomicznego punktu widzenia nie mają zastosowania w transporcie zewnętrznym (dalekim). Nie jest to bowiem,opłacalne, efektywne a czasem nawet i możliwe. 54. Czy logistyk uczestniczy w negocjacjach cenowych? Nie. 55. Czy w negocjacjach o warunkach dostawy można pominąć logistykę? Absolutnie nie można. Jest to często jeden z najważniejszych aspektów negocjacji. 56. Czy zawieranie umów z dostawcami należy do logistyki? Nie należy ono do logistyki, natomiast często zdarza się że logistyk jest obarczany tą funkcją. 57. Jakie podprocesy wyróżnia się w procesie obsługi zamówień od dostawców? Jakie jest uzasadnienie wyróżniania tych podprocesow? 1 Przygotowanie systemu informacji o potrzebie zakupu 2 Przygotowanie formalnych reguł zakupów 3 Przyporządkowanie zapotrzebowani do dostawców 4 Uzgodnienie warunków transakcji zakupu 5 Przygotowanie i przesłanie zamówień do dostawców 6 Przygotowanie do przyjęcia dostawy 7 Organizacja fizycznego przejęcia i przemieszczenia dostawy na miejsce składowania 8 Sprawdzenie ilościowej i jakościowej zgodności dostawy z zamówieniem 9 Zatwierdzenie faktury 10 Aktualizacja danych systemowych zaopatrzenia 11 Analiza przebiegu realizacji procesu zakupu 12 Przekazanie wniosków z realizacji dostawy Powyższy schemat powinien być zamieniony na mapę procesową w której oprócz wykonywanych działań należy wskazać osoby odpowiedzialne za wykonywanie czynności oraz przewidywane czasy realizacji tych działań 58. Jakie warunki logistyczne należy uwzględniać w umowach z dostawcami? - ilość, cena, zasady realizacji płatności - warunki dot. dostępność zamawianych produktów i poprawność realizacji dostawy - warunki dot. ładunku i opakowań, miejsca wysyłki i odbioru oraz czasu realizacji zamówienia 59. Czego powinny dotyczyć głowne parametry uzgodnień między dostawcą i odbiorcą produktów?

10 1 Uzgodnienia ogólne 2 Planowanie 3 Zamówienia 4 Ładunek 5 Uzgodnienia czasowe 6 Komunikacja w trakcie realizacji dostawy 7 Miejsca 8 Odpowiedzialność 60. Jakie są cele wprowadzania koncepcji dostaw Just In Time? - dążenie do likwidacja zapasów celem redukcji zamrożonego kapitału, braków, kosztów magazynowania -zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa -zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego 61. Co rożni koncepcję Just In Time od koncepcji Just In Sequence? Koncepcja Just in Sequence uwzględnia kolejność wykorzystania materiałów lub części do produkcji. Koncepcja Just in Time-we właściwy czas. W tej koncepcji należy uwzglęgnić dostawy organizowane tak, aby produkty mogły być przekazywane bezpośrednio na linie produkcyjną(bezpośrednio ze śr. transportu lub po dokonaniu niezbędnych czynności przejęcia i złożenia na pole odkładcze) 62. Czy jest uzasadnione, aby każdy surowiec był dostarczany zgodnie z koncepcją Just In - Time? Tylko surowce o dużym udziale wartości i charakteryzujące się regularnym zużyciem mogą być objęte dostawami w koncepcji Just In Time. Niemożliwa jest realizacja dostaw w systemie Just in Time surowców o nieregularnym zużyciu, ponieważ są one nieprzewidywalne. Nie opłaca się realizacji tejże koncepcji dla surowców o małej wartości, ponieważ koszty wdrażania oraz realizacji koncepcji mogą znacznie przewyższyć zalety wynikające z JIT. 63. Czy dla każdej produkcji można określić dokładną sekwencję (kolejność) wykorzystania materiałów na produkcji? Dla produkcji jednostkowej często nie można ustalić dokładnej sekwencji, podczas gdy dla produkcji masowej można ustalić dokładną sekwencję ponieważ ten typ produkcji jest ściśle usystematyzowany. 64. Czy role przewoźnika i spedytora są takie same? Nie. Przewoźnik zajmuje się transportem z wyznaczonego miejsca do punktu przeznaczenia, a spedytor pełni rolę organizatora przemieszczania ładunków. 65. Jakie są cechy charakterystyczne dla dostaw bezpośrednich? - dostawa realizowana od dostawcy do odbiorcy bez zmiany środka transportu i operacji przeładunkowych po drodze -dostawy te zazwyczaj nie mają wpływu na inne dostawy 66. Czy w dostawach zaopatrzeniowych realizowanych w koncepcji Milk-Run ma znaczenie kolejność załadunku?

11 Tak. Występuje tu problem komiwojażera. Dostawy te należy rozpatrywać na różne sposoby(metoda najbliższego sąsiada, radarowa, sukcesywnego dołączania węzłów itp.) oraz wybrać ten najbardziej optymalny. 67. Jakie znaczenie dla dostawców w dostawach realizowanych w koncepcji Milk-Run mają terminy załadunków? Na podstawie tych terminów dostosowują się do wymagań odbiorcy/operatora logistycznego co do wysyłki wyrobów gotowych. Terminy mówią o tym kiedy powinni być przygotowani na załadunek towarów(ustalając np. okienka załadunkowe). Terminy załadunków dla poszczególnych dostawców muszą być ze sobą wzajemnie skoordynowane. 68. Jakie podprocesy są wyrożniane w procesie przepływów produktów przez magazyn wejściowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym? 1 Przygotowanie do przyjęcia dostawy 2 Wprowadzenie produktów na miejsce składowania 3 Składowanie 4 Wydanie produktów do produkcji 69. Jak interpretujemy zadanie identyfikacji produktow w magazynie? Jest to przypisanie każdemu produktowi na wejściu do magazynu numeru i miejsca, tak aby w przyszłości można było go rozpoznać i pobrać właściwy produkt 70. Jakie są atuty i wady koncepcji stałych miejsc składowania w magazynie wejściowym (surowce) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Zalety: -łatwa orientacja w rozlokowaniu i odnajdywaniu materiałów -prosty nie wymagający specjalistycznych urządzeń, monitoring poziomu zapasów Wady: -złe wykorzystanie przestrzeni magazynowej -problemy z reorganizacją systemu przy istotnych zmianach w typach materiałów 71. Jakie są atuty i wady koncepcji stałych miejsc składowania w magazynie wyjściowym (produkty gotowe) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Atuty: Łatwo dobrać regały i środki transportowe obsługujące umieszczanie i pobieranie produktów Znając stały adres składowania łatwo jest kierować produkt na właściwe miejsce. Łatwo też odszukać go przy komis jonowaniu Wady: wyznaczenie odpowiednich ilości miejsc dla każdego ze składowanych produktów oraz konieczność wprowadzania nowych adresów dla nowych produktów złe wykorzystanie przestrzeni magazynowej problemy z reorganizacja przy istotnych zmianach w typach produktów 72. Jakie są atuty i wady koncepcji swobodnego składowania w magazynie wejściowym (surowce) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Atuty:

12 dobre wykorzystanie przestrzeni magazynowej łatwość obsługi dostaw ponieważ nie musimy się zastanawiać gdzie mamy umieścić towar, kładziemy w wolnym miejscu Wady: problemu w odszukiwaniu przy wydawaniu na produkcję problemy podczas identyfikacji stanu bałagan na magazynie 73. Jakie są atuty i wady koncepcji swobodnego składowania w magazynie wyjściowym (produkty gotowe) w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Atuty: dobre wykorzystanie przestrzeni magazynowej elastyczność przy wydawaniu dyspozycji o składowaniu łatwość przestrzegania reguły FIFO w małych magazynach wady: bałaban na magazynie problemu podczas indetyfikacji stanu i inwetaryzacji problemy podczas komisjonowania 74. Jaką koncepcję składowania preferuje się w magazynie jednostki handlowej? Preferuje się koncepcje stałych miejsc składowania ponieważ znając adres towaru łatwo można go kierować na właściwe miejsce, można łatwo i szybko odnaleźć produkt podczas komisjonowania. 75. Czy opcja swobodnego składowania jest uzasadniona w przypadku dużych magazynów wysokiego składowania? Nie jest uzasadniona ponieważ pojawi się poważny problem odszukaniu produktów podczas komisjonowania, w trakcie identyfikacji stanu i inwentaryzacji. 76. Jakie działania należy wykonywać w czasie składowania produktów? W trakcje składowania sprawdzany musi być stan fizyczny produktu oraz jego przydatność do dalszego wykorzystania, a więc np. czy nie została przekroczona data ważności. Ponadto, rejestrowany musi być każdy ruch magazynowy produktu w rodzaju zmiany miejsca położenia lub pobrania 77. Co różni etykietę informacyjną od logistycznej? 78. Na czym polega funkcjonowanie supermarketu w obsłudze wydań z magazynu na produkcję? Supermarket - tworzy wydzielony zespół regałów lub miejsc składowania umożliwiający pobieranie zestawów zgodnie z regułą FIFO, na które przed rozpoczęciem produkcji są składane w odpowiednich skrzynkach lub pojemnikach w odpowiedniej ilości materiałów przeznaczonych do dostarczenia na określone stanowiska produkcyjne. Każdy pojemnik jest oznakowany w łatwo rozpoznawalną etykietą.

13 79. Kiedy używany jest kanban transportowy? Używany jest kiedy pojemnik z elementami u odbiorcy jest pusty, zostaje on dołączony do pojemnika służy do przekazania informacji, co, w jakiej ilości, od kogo i dla kogo ma być przetransportowane. 80. Jak wykorzystywany jest kanban produkcyjny? Kanban produkcyjny jest wykorzystywany do przekazania informacji, co i w jakiej ilości ma być wytworzone na danym stanowisku 81. Czy jest uzasadnione wprowadzanie kanbanu w przypadkach produkcji krotkich serii produkcyjnych? Według mnie nie jest konieczne wprowadzenie kanbanu ponieważ w krótkich seriach(kilka, kilkanaście produktów) można dostarczać potrzebne elementy w całości (wszystkie jednocześnie). Więc stosowanie kanbanu nie ma sensu dlatego, że nie ma potrzeby dostarczania kolejnej partii elementów potrzebnej do wytworzenia produktu 82. Jakie są logistyczne funkcje opakowania? Ochronna Magazynowa Transportowa Obniżająca koszty transportu Manipulacyjna Informacyjna Recyklingu i ochrony środowiska 83. Czy opakowanie zbiorcze może być wykorzystywane jako transportowe? Tak może być wykorzystywane jako opakowanie transportowe np. karton może pełnić funkcję opakowania zbiorczego jak i również opakowania transportowego np. podczas transportu do 84. Czym wyróżniają się opakowania wielokrotnego użycia? Opakowania wielokrotnego użytku są zaprojektowane i przeznaczone do co najmniej dwukrotnego użycia do tego samego celu. Wyróżniają się one: - odpornością na działanie narażeni mechanicznych i klimatycznych, występujących podczas użytkowania, - możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, nie powodując uszkodzeń, - podatnością do łatwego opróżnienia u odbiorcy oraz do czyszczenia i renowacji. 85. Czy opakowanie wielokrotnego użycia jest zawsze opakowaniem zwrotnym? Nie zawsze,aczkolwiek niektóre firmy stosują ten model. 86. Jakie znaki informacyjne mają znaczenie dla operacji logistycznych? Znaki dzieli się na: - zasadnicze - służą do identyfikacji wyrobu oraz producenta oraz miejsca przeznaczenia,

14 - informacyjne masa, wymiary, nadawca opakowania transportowego - niebezpieczeństwa cechy ładunku,np.: ADR - manipulacyjne określają co wolno a czego nie robić z ładunkiem,np.: po typie ładunku : Tłukące się, reagujące na wstrząsy Łatwo psujące się Kruche Łamliwe Aparaty precyzyjne - wspomagające manipulację ładunkiem, np.: Zakaz używania haków Nakaz ochrony przed nagrzaniem Miejsca zakładania uchwytów Nakaz ochrony przed wilgocią Środek ciężkości Ikony, czyli informacje muszą odczytać ludzie oraz urządzenia z całego świata dlatego muszą być zestandaryzowane i łatwo czytelne. Przykładem mogą być powszechne kody kreskowe. 87. Co istotnie różni dystrybucję wewnętrzną od zewnętrznej? Najważniejszą różnicą pomiędzy dystrybucją wewnętrzną a zewnętrzną jest płatność. W dystrybucji wew. nie występuje płatność, natomiast w zew. Musi występować. Ważną różnicą jest również miejsce wykonywania czynności, w dystrybucji wew. wszelkie czynności są wykonywane wewnątrz przedsiębiorstwa, natomiast w dystrybucji zew. większość działań jest wykonywanych poza przedsiębiorstwem. 88. Jakie są przesłanki tworzenia regionów dystrybucji i lokalizacji w nich magazynów????????????????????????????????????????????????????????? 89. Czy wszystkie magazyny muszą być własnością producenta? Nie, ponieważ może się okazać (często w przypadku małych producentów), że bardziej korzystny będzie wynajem magazynu pod względem finansowym, gdyż budowa nowego magazynu jest ogromną inwestycją, która nie koniecznie może się zwrócić. Plusem również może być to, że przy wynajęciu magazynu nie musimy się martwić o obsługę magazynu, może się tym zająć wyspecjalizowana firma, która nie popełni niepotrzebnych błędów. 90. Co istotnie wyróżnia dystrybucję bezpośrednią produktów do klienta? Pojedyncze dostawy dostawy bezpośrednie

15 W dostawach bezpośrednich dostawa jest realizowana od dostawcy do odbiorcy bez zmiany środka transportu i operacji przeładunkowych po drodze. Zastosowanie wariantu dostawy bezpośredniej jest uzasadnione, gdy wielkość ładunku jest w przybliżeniu równa ładowności środka transportu. Jest on również wykorzystywany w realizacji dostaw nadzwyczajnych, w których priorytetem jest czas i termin przyjęcia dostawy. Oczywiście w ostatnim przypadku wiąże się to z istotnie podwyższonymi kosztami dostawy. 91. Czy można zamiennie używać określeń komisjonowanie i kompletowanie? Nie ponieważ kompletacja obejmuje tylko techniczne operacje komis jonowania tj. po otrzymaniu wykazu przedmiotów, produktów do zamówienia zostają jedynie pobierane,np. z magazynu i skompletowane w jedną całość. Natomiast komis jonowanie jest tworzeniem zestawów z istniejącego zbioru składowanych produktów zgodnie z zamówieniem klienta, przy czym osoba/y dokonująca tworzenie zestawu wykonuje je w imieniu klienta. (odpowiedzialność karna). Samo słowo komisjonowanie oznacza, że pracownicy magazynu stanowią swego rodzaju komisję działającą przez chwilę w imieniu klienta, mającą za zadanie skompletowanie towaru zgodnie z jego zamówieniem. 92. Co rozumiemy przez jednostkę ładunkową? Jako jednostkę ładunkową (logistyczną) uznaje się ładunek utworzony z szeregu jednorodnych lub niejednorodnych ładunków mniejszych (znormalizowany kształt i wymiar) traktowana w procesie transportowym jako całość w celu uproszczenia przepływu towarów i obniżeniu powstających przy tym kosztów. Jednostki ładunkowe ułatwiają manipulację przez eliminowanie niektórych operacji. Do logistycznych jednostek ładunków są zaliczane : Pojemniki Kontenery Palety Pakiety 93. Na czym polega tworzenie pakiet jako jednostek ładunkowych? Pakiety są tworzone przez łączenie poszczególnych sztuk ładunku w jedną całość bez użycia palety, kontenera lub pojemnika. Przykładami mogą być : rury, płyty pilśniowe. 94. Co różni proces produkcyjny od procesu usługi? Usługi to proces wykonywania przez pewien podmiot działań na podstawie zgłoszenia składanego przez jednostkę zewnętrzną zleceniodawcę. W usługach wymagane jest zaangażowanie czynnika pochodzącego od zleceniodawcy, który zachowuje prawo własności do niego(czyli firma wykonująca usługę nie może go sprzedać). Jest on przedmiotem transformacji lub transferu, której cel określa zleceniodawca (przynajmniej częściowo,np.: poprzez akceptację określonej propozycji). Czynnik przekazany przez zleceniodawcę stanowi element końcowego wyniku i jego stan jest podstawą oceny i rozliczenia wykonania. Natomiast w procesie produkcji czynnik jest cały czas własnością

16 produkującego, producent dokonuje sprzedaży. Producent sam dokonuje kontroli (np.: jakości) swoich produktów. 95. Czy duży magazyn może być nazwany centrum logistycznym? Najczęściej centra logistyczne utożsamiane są z ogromnymi magazynami i funkcją składowania produktów przed ich wysyłką. W praktyce centra logistyczne coraz częściej są formą integracji wielu usług w jednym miejscu, przejmując część operacji wykonywanych przez macierzyste komórki przedsiębiorstw. Typowe centrum logistyczne posiada takie obiekty jak: magazyny, place składowe, kolejowe terminale kontenerowe, przy pomocy których świadczone są usługi logistyczne, hotele pracownicze, stacje paliw, stacje serwisu pojazdów czy punkty gastronomiczne. Znajdują się tam również miejsca świadczenia usług celnych, firmy ubezpieczeniowe. Świadczone są również usługi towarzyszące. Centrum logistyczne to nie tylko magazyn ale dużo, dużo więcej. Stąd duży magazyn nie może być nazywany centrum logistycznym. 96. Czy każdy spedytor może być uznany za operatora logistycznego? Nie, ponieważ do działań operatora logistycznego należy również zaliczyć m.in. organizację obrotu magazynowego gotowych produktów, której to spedytor nie wykonuje. 97. Jakie czynniki logistyczne mają wpływ na działalność jednostki handlowej? Jednostki handlowe oznacza się zestandaryzowanym numerem GTIN oraz kodami kreskowymi. Jednostki handlowe nie sprzedawane w detalu są również oznakowane, np. tekturowe pudła, palety z zawartością, tacki owinięte folią, skrzynki z butelkami itp. Rozwiązanie to można zastosować jedynie wtedy, gdy wszystkie zawarte jednostki są identyczne i jest ich stała ilość. 98. Czy pojęcia recyklingu i utylizacji mogą być używane zamienne? Nie, ponieważ recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Z kolei utylizacja to proces przetwarzania śmieci i odpadów w celu ich wykorzystania jako surowców wtórnych. Potocznie utylizacja rozumiana jest jako zniszczenie. A więc są to dwa różne pojęcia, w związku z tym nie mogą być używane zamiennie. 99. Dla jakich klas surowców można zalecać koncepcje Just In Time? Koncepcję Just in Time zaleca się do surowców/ produktów należących jednoczęśnie do klas X i A oraz XB. Są to te surowce lub produkty, które rotują regularnie oraz stanowią duży udział wszystkich zapasów. Dla nich powinniśmy kierować się informacjami z planów produkcji. Dla klasy AY można wdrożyć Just In time jeśli mamy dobry system prognozowania. 100.W jakich przypadkach zasadne jest dokonywanie pojedynczych zakupów? Przyjęcie zamówienia na wykonanie pewnych produktów (realizacja zamówienia klienta)

17 Podjęcie decyzji o wytwarzaniu krótkiej serii produkcyjnej(np. limitowana seria) Wytwarzanie nowego produktu wymagającego projektowania 101. Czy określenie pojedyncze zakupy oznacza, że zakup jest dokonywany 1 raz? 102. Dlaczego pojedyncze zakupy zalecane są przy wprowadzaniu nowych produktów do produkcji? Wytwarzanie produktu wymagającego projektowania rozpoczyna się do przyjęcia zgłoszenia przez klienta i stwierdzenia, że jest ono możliwe do realizacji.w zgłoszeniu klienta są wyrażone określone wymagania wobec produktu które przenoszą się na listę zapotrzebowania materiałowego. Na ogół są to jedynie sugestie rodzaju i typu materiału lub części, a konkretne wskazania są dokonywane w dziale projektowania. Możemy przyjąć, że lista zapotrzebowania materiałowego jest tworzona w ramach projektowania. Jest więc tworzony wykaz materiałów i części na potrzeby budowy prototypu. Utworzona lista jest równocześnie wstępną sugestią zapotrzebowania materiałowego dla produkcji próbnej z zastrzeżeniem, że po akceptacji prototypu mogą na niej nastąpić zmiany. Zakupy pojedyncze przy rozpoczynaniu nowej produkcji stosowane są więc z powodu: braku znajomości rzeczywistego zapotrzebowania na surowce ( może sięono różnić od danych teoretycznych klient może być niezadowolony z jakości wykonania Po pomyślnych testach produkcji partii próbnej i akceptacji jej parametrów produkcyjnych przez klienta nastepuje wytworzenie pierwszej partii produkcyjnej, która jest początkiem produkcji seryjnej dającej podstawy do planowania zapotrzebowania materiałowego 103. Czy po przejściu do produkcji seryjnej nadal ma sens dokonywanie pojedynczych zakupów? Dokonywanie pojedynczych zakupów po przejściu do produkcji seryjnej ma sens dla surowców z grup: częściowo AY, AZ oraz BZ. W innych przypadkach należy się zastanowić nad wprowadzeniem innej polityki zakupów i dostaw takich jak: Just- In- Time, czy Just-In Sequence Jaka jest różnica w rozumieniu określeń stock i inventory Stock = składowanie produkty rozpatrywane jako obiekty (ilość) Inventory = składowane produkty rozpatrywane jako wartość

18 105. Czyją własnością są zapasy dystrybucyjne? Są to zapasy powstające u dostawcy więc to on je utrzymuje i są jego własnością Czyją własnością są zapasy surowcowe? Zapasy powstające u odbiorcy zapasy surowcowe są utrzymywane przez odbiorcę np producenta W jaki sposób wielkość zapotrzebowania produkcyjnego jest uwzględniana w decyzjach wielkości zapasów? 108. Jak sprawdzamy gotowość dostawców do realizacji zamówień zgodnie z naszymi zaleceniami? 109. Jak interpretujemy określenie zapas sygnalizacyjny Inaczej: Punkt wywołania zamówienia- używając średniego zapotrzebowania dziennego lub tygodniowego oraz czasu realizacji dostawy możemy wyliczyć w przybliżeniu jaki jest minimalny stan, po przekroczeniu którego należy złożyć zamówienie u dostawcy. s=a*t L 110. Jakie muszą być spełnione warunki, aby można było korzystać ze wzoru na ekonomiczną partię produkcyjną EOQ? - ciągłą, stałą znaną wielkość popytu, - pełne zaspokojenie popytu, - stały, znany cykl uzupełniania zapasów, czas dostawy, - nieograniczoną dostępność kapitału, - nieskończony horyzont planistyczny, - brak zapasów w drodze, - jednorodność zapasu, - stała cenę lub koszt które są niezależne od wielkości zamówienia lub czasu (cena zakupu, koszty transportu) 111. Jak określić koszt składowania jednostki na czas krótszy niż rok, np. Na miesiąc?

19 Przyjmując, że cena surowca jest równa c [zł], a współczynnik utrzymania zapasu wynosi i [% wartości surowca], to koszt składowania surowca przez pewną częśc roku (np 1 miesiąc = 1/12) wynosi: Gdzie to część roku dla której liczymy koszt Czy wzór na EOQ można wykorzystać do zamówień na produkcję wykonywaną w krótkich seriach? Nie, ponieważ jednym z podstawą do obliczeń są dane odnoszące się do roku Czy wzor EOQ moŝna wykorzystywać do zamówień na produkcję sezonową? EOQ- to metoda zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Założenia: 1. miesięczny lub roczny popyt dla zamawianego produktu jest znany oraz przewidywalny 2. odbiorca zamówionego produktu występuje w bardzo krótkim czasie od zamówionego produkty 3. koszt jednostkowego zamówienia jest stały Należy zauważyć, że przewidywany nie oznacza stały. Odpowiedź: Można Czym rożni się zapas dyspozycyjny od zapasu rzeczywistego? Różni się tym, że zapas dyspozycyjny jest (to zapas rzeczywisty) powiększony o zamówienia złożone już u dostawców i pomniejszony o rezerwy zapasów Jakie są podstawy określania racjonalnego maksymalnego poziomu zapasu S? Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu: -długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu -prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy -założony poziom obsługi klienta -liczba magazynów 116. Jakie są przyczyny, że wyznaczone teoretycznie partie zamówień są w praktyce modyfikowane? -niezgodność wyliczonej partii z popytem na dany produkt (np. przy sezonowości) -

20 117. W jakich przypadkach jest uzasadnione przyjęcie odpowiedzialności za dostawy przez dostawcę? Przypadki: -uszkodzenie ładunku -opóźnienie -niezgodność dostawy 118. Jakie są zalety dostaw bezpośrednich? Czy dostawy bezpośrednie moŝna planować niezaleŝnie dla kaŝdego surowca? Jak sterować dojazdami pojazdow, aby uniknąć konfliktow przy przyjmowaniu dostaw? (nie wiem czy o to chodzi) -Podział czasu przyjmowania (każdy dostawca ma określoną godzinę rozładunku oraz czas trwania rozładunku) Dlaczego w przypadku lokalizacji centrum konsolidacji w pobliŝu dostawcow zaleca się dostawy zgodne z koncepcją Just In - Sequence do miejsca produkcji? W celu uniknięcia gromadzenia zapasów Jakie jest uzasadnienie tworzenia centrum konsolidacji dostaw w pobliŝu producenta odbiorcy? Czy nie może to być magazyn wejściowy u producenta? Jaka jest podstawowa różnica między dostawami przez centrum konsolidacji a dostawami przez park? Czy dostawy łączone mogą być organizowane przez samych dostawców?

21 Odpowiedź: Tak-razem z operatorem logistycznym Jakie uzgodnienia powinny obowiązywać dostawców, aby dostawy łączone były realizowane bez zakłóceń? -terminy dostaw -ilości dostaw (zapotrzebowanie) -miejsce dostaw -trasa przejazdu 126. Jakie informacje muszą być brane pod uwagę przy tworzeniu trasy w dostawach łączonych? -ile miejsc (klientów) jednorazowo można obsłużyć -terminy dostaw do określonych klientów -miejsca dostaw (lokalizacja) -trasa -koszty 127. Jakie są podstawowe zadania Warehouse Management System? Zadania realizowane w ramach systemów WMS są to: Bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia lokalizację każdej partii towaru i pojedynczej przesyłki Kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru pod kątem zgodności dostawy

22 Planowanie wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć koszty 128. Jaka jest zasadnicza różnica między dostawami zaopatrzeniowymi a wysyłkami dystrybucyjnymi? 129. Jakie działania składają się na proces komisjonowania? W procesie komisjonowania realizowane powinny być działania polegające na: odbiorze jednostki ładunkowej towaru z miejsca składowania, transporcie jednostki ładunkowej towaru do miejsca komisjonowania, przygotowaniu jednostki ładunkowej towaru do komisjonowania, pobraniu zgodnej z zamówieniem (listą komisjonowanych towarów) ilości towaru, wydaniu lub kompletowaniu towaru do wysyłki, zabezpieczeniu jednostki ładunkowej towaru do odtransportowania na miejsce składowania, transporcie jednostki ładunkowej towaru do strefy składowania, na miejsce przechowywania towaru. Powyższe zadania pracownika komisjonującego mogą być poszerzone o dodatkowe zadania typu: oznaczenie ceny towaru, ważenie, adresowanie czy rozliczenie pustych opakowań i jednostek ładunkowych Jakie są atuty i jakie wady kompletacji indywidualnej? Większe koszta transportu własnego Przy większej liczbie zamówień czas kompletacji bardzo się wydłuża 131. Jakie są atuty i jakie wady kompletacji łącznej (seryjnej)? Mniejsze koszta transportu własnego Krótszy czas kompletacji podobnych zamówień (np. 2 zamówienia po w każdym 100 różnych przedmiotów, a zsumowane dają razem 120) 132. Jakie zadania są przyporządkowywane magazynom regionalnym w dystrybucji produktów? Magazyn regionalny w dystrybucji produktów czyli regionalne centrum dystrybucyjne. Można wyróżnić trzy etapy procesu logistycznego jaki jest realizowany przez centrum dystrybucyjne: wejściowy obejmujący planowanie i zamawianie dostawy, przyjmowanie dostawy

23 wewnętrzne zarządzanie produktem polegający na relokacji otrzymanej dostawy w obrębie centrum dystrybucyjnego wyjściowy przyjmowanie zamówienia, organizowanie go i przygotowanie do transportu 133. Jakie rozwiązania systemowe pozwalają unikać konfliktów wiążących się z koniecznością przyjmowania dostaw od wielu producentów i ograniczonymi możliwościami przyjmowania ładunków do magazynu produktów w sieci handlowej? 134. Jaką rolę w kanałach dystrybucji spełniają dystrybutorzy? Dystrybutor spełnia role pośrednika handlowego w kanale dystrybucji. Dystrybutorem może zostać firma wyspecjalizowana również jak firma zajmująca się ogólnym handlem. Dystrybutor działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że odkupuje towar od dostawcy i dokonuje jego sprzedaży kolejnym pośrednim ogniwom dystrybucji lub odbiorcy końcowemu Czy przy tworzeniu centrum logistycznego ważne jest, czy będzie ono spełniało rolę centrum rozdzielania czy też centrum konsolidacji? Nie. Ponieważ rozdzielanie jest procesem odwrotnym od konsolidacji i na odwrót Na czym polega specyfika centrów logistycznych bazujących na idei cross dockingu? Cross docking jest to przeładunek z pominięciem magazynowania, pozwala to zredukować koszty magazynowania towaru niemal do zera. Przede wszystkim w centrach logistycznych które serwują usługę cross dockingu strefa załadunku i rozładunku powinny znajdować się bardzo blisko siebie co redukuje koszty transportu własnego. Centra te projektowane są w kształcie litery I czyli prostokąta aby zwiększyć liczbę bram do których mogą podstawić się auta z których będzie ładowany albo rozładowywany towar 137. Która z koncepcji cross docking jednostopniowy czy cross docking dwustopniowy stawia przed wysyłającymi produkty większe wymagania? Cross Docking znajduje zastosowanie przede wszystkim w handlu i może być praktykowany na dwa różne sposoby. Jako jednostopniowy proces, to już wysyłająca osoba oznacza towar i jest on dalej jedynie przekierowywany przez punkt Cross-Docking do ostatecznego odbiorcy. Jako punkt końcowy podana jest pojedyncza filia czy oddział. Druga możliwość to dwustopniowe postępowanie Cross- Docking. W tym przypadku wysyłający przygotowuje towar w odniesieniu do punktu Cross-Docking, a odbiorca przejmuje właściwe przygotowanie dla filii. Jedyne co znalazłem na ten temat, wydaje mi się, że dwustopniowy powinien stawiać większe wymagania jednak nie jestem pewny W jakich przypadkach uzasadnione jest wykorzystanie koncepcji scalania dostaw w tranzycie?

24 W przypadku gdy części z różnych źródeł (dostawców, fabryk) są dostarczane do centrum dystrybucyjnego a potem muszą zostać skonsolidowane do wysyłki Np. zestawy komputerowe. Dostajemy osobno: Stacje, monitor, myszkę, klawiaturę i łączymy to w jeden zestaw 139. Jakie kryteria czasowe są wykorzystywane w planowaniu przewozów przez operatora logistycznego? - Zakazy wjazdu na teren miasta przez ciężarówki - Czas pracy kierowcy 140. Jakie składowe wyróżniamy w trójstopniowym łańcuchu transportowym? 141. Co różni terminal lokalny (depot) od terminala centralnego (hub)? W terminalu lokalnym mogą być nadawane/odbierane przesyłki natomiast terminal centralny służy jako przekaźnik między terminalami lokalnymi Jakie są atuty terminali centralnych? 143. Czy organizacja pracy w terminalu centralnym jest taka sama jak w terminalach lokalnych? 144. Jakie są wymagania wobec przesyłki, aby można ją było zaliczyć do kategorii paczka? Aby przesyłka była zaliczona do kategorii paczka musi ważyć minimum 2kg (poniżej jest to list) lecz nie może ważyć powyżej 31,5kg (wtedy jest to przesyłka drobnicowa).

LZPD pytania z wykładu 2012-2013

LZPD pytania z wykładu 2012-2013 1 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? 2. Jakie procesy wspomagają wyjście procesu produkcji? 3. Jaką rolę odgrywają zamówienia od klientów w firmie produkującej meble biurowe? 4. Jakimi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA LOGISTYCZNA 1. WSTĘPNE INFORMACJE O KLIENCIE 2. ZAKRES PREFEROWANEJ OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 3. OBSŁUGA MAGAZYNOWA. Data : Uwagi: Klient.

ANKIETA LOGISTYCZNA 1. WSTĘPNE INFORMACJE O KLIENCIE 2. ZAKRES PREFEROWANEJ OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 3. OBSŁUGA MAGAZYNOWA. Data : Uwagi: Klient. Data : ANKIETA LOGISTYCZNA Uwagi: Proszę przy wypełnianiu ankiety stosować dowolne jednostki miar. Podane w ankiecie jedynie sugerują możliwość ich użycia o ile Klient posiada dane w nich wyrażone. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Metody określania wielkości partii cz.1. Zajęcia Nr 6

Metody określania wielkości partii cz.1. Zajęcia Nr 6 Metody określania wielkości partii cz.1 Zajęcia Nr 6 Metody Metody statyczne - Wyliczane jednorazowo; - Nie ulegają zmianom w czasie; Rodzaje metod statycznych: ekonomicznej wielkości zamówienia (dostaw),

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Test wielokrotnego wyboru

Test wielokrotnego wyboru Test wielokrotnego wyboru 1. Przy określaniu strategii logistycznej uwzględniane są różnorodne uwarunkowania, wynikające ze strategii ogólnej przedsiębiorstwa oraz otoczenia logistycznego. Zaznacz odpowiedzi,

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak Zadania przykładowe na egzamin z logistyki przygotował: Rafał Walkowiak Punkt zamawiania Proszę określić punkt dokonywania zamawiania jeżeli: zapas bezpieczeństwa wynosi 10 sztuk, czas realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

5. Biorąc po uwagę przeznaczenie eksploatacyjne, do statków uniwersalnych można zaliczyć: A. Chłodniowce B. Cementowce C. Samochodowce D.

5. Biorąc po uwagę przeznaczenie eksploatacyjne, do statków uniwersalnych można zaliczyć: A. Chłodniowce B. Cementowce C. Samochodowce D. 1. Logistyka to: A. Zbiór procedur przetwarzania baz danych oraz urządzeń do przetwarzania tworzący formalną, w pełni zdefiniowaną całość służącą do przechowywania i przetwarzania informacji B. Czynności

Bardziej szczegółowo

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Fizyczny Internet - logistyka przyszłości Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Poznań, 13.03.2015 Globalna sieć dostaw źródło: https://projectnorielblog.files.wordpress.com/2012/09/global-supply-chain.jpg Współczesne

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5 1. Charakterystyka i funkcje systemu klasy WMS 2. Funkcje systemu WMS 3. Elementy (moduły) systemu WMS 3.1. Operacje magazynowe 3.2. Transport i spedycja

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie obejmuje wszelkie działania przedsiębiorstwa, które są ukierunkowane na:

Zaopatrzenie obejmuje wszelkie działania przedsiębiorstwa, które są ukierunkowane na: 1 W 8. Zadania zaopatrzenia. Polityki zapasów Zaopatrzenie Zaopatrzenie obejmuje wszelkie działania przedsiębiorstwa, które są ukierunkowane na: - pozyskanie praw dysponowania materiałami, urządzeniami,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski ZAPASY Zapasy - niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez firmę celem użycia w przyszłości (dalsze przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY działania w logistycznym łańcuchu System wymiarowy Palety Projektowanie jednostek paletowych pozyskiwanie surowców na opakowania projektowanie i produkcja opakowań przepływ opakowanych wyrobów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji

Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji www.strattek.pl Strona 1 Spis 1. Korzyści z optymalizacji zapasów magazynowych 3 2. W jaki sposób przeprowadzamy optymalizację? 3 3. Przykład optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 2 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Logistyka-historia? Co było: e-commerce & logistics Logistyka jako system zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Składniki procesów logistycznych 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Zadania logistyki Logistyka zajmuje się: 1. efektownym ekonomicznie fizycznym

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo