Instrukcja obsługi dla operatora Dialog tekstem otwartym HEIDENHAIN przy programowaniu TNC 320. NC-software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi dla operatora Dialog tekstem otwartym HEIDENHAIN przy programowaniu TNC 320. NC-software 340 551-04 340 554-04"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi dla operatora Dialog tekstem otwartym HEIDENHAIN przy programowaniu TNC 320 NC-software Język polski (pl) 7/2011

2 Elementy obsługi TNC Elementy obsługi na ekranie Klawisz Tryby pracy maszyny Klawisz Tryby pracy programowania Klawisz Funkcja Wybór podziału ekranu Wybrać ekran pomiędzy trybem pracy maszyny i programowania Softkeys: wybrać funkcję na ekranie Przełączanie paska z softkey Funkcja Tryb manualny elektroniczne kółko ręczne Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych Przebieg programu pojedyńczymi wierszami Przebieg programu sekwencją wierszy Funkcja Program wprowadzić do pamięci/edycja Test programu Zarządzać programami/plikami, funkcje TNC Klawisz Klawisze nawigacyjne Klawisz Funkcja Wybór programów/plików i usuwanie, zewnętrzne przesyłanie danych Definiowanie wywołania programu, wybór tabeli punktów zerowych i punktów Wybór funkcji MOD Wyświetlić teksty pomocnicze przy NCkomunikatach o błędach, wywołanie TNCquide Wyświetlanie wszystkich aktualnych komunikatów o błędach Wyświetlanie kalkulatora Funkcja Przesunięcie jasnego tła Bezpośredni wybór wierszy, cykli i funkcji parametrów Potencjometr override dla posuwu i prędkości obrotowej wrzeciona Posuw F % Prędkość obrotowa wrzeciona S % Cykle, podprogramy i powtórzenia części programu Klawisz Funkcja Definiowanie cykli sondy pomiarowej Definiowanie i wywoływanie cykli Wprowadzanie i wywoływanie podprogramów i części programu Wprowadzenie rozkazu zatrzymania do danego programu

3 Dane o narzędziach Klawisz Funkcja Definiowanie danych narzędzia w programie Wprowadzenie osi współrzędnych i cyfr, edycja Klawisz... Funkcja Wybór osi współrzędnych lub wprowadzić do programu Programowanie ruchu kształtowego Klawisz Funkcje specjalne/smart.nc Klawisz Wywołanie danych narzędzia Funkcja Dosunięcie narzędzia do konturu/odsunięcie Programowanie dowolnego konturu FK Prosta Środek okręgu/biegun dla współrzędnych biegunowych Tor kołowy wokół środka okręgu Tor kołowy z promieniem Tor kołowy z przejściem tangencjalnym Fazka/zaokrąglanie naroży Funkcja Wyświetlenie funkcji specjalnych... Cyfry Punkt dziesiętny/odwrócenie znaku liczby Wprowadzenie współrzędnych biegunowych/wartości inkrementalnych Q-parametry-programowanie/Qparametry-status Pozycja rzeczywista, przejęcie wartości z kalkulatora Pominięcie pytania trybu dialogowego i skasowanie słów Zakończenie wprowadzania danych i kontynuowanie dialogu Zamknięcie wiersza, zakończenie wprowadzenia Zresetowanie wprowadzonych wartości liczbowych lub usuwanie komunikatów o błędach TNC Przerwanie trybu dialogowego, usuwanie części programu wybrać następny konik w formularzu Pole dialogu lub pole przełączenia do przodu/do tyłu

4

5 O niniejszej instrukcji Poniżej znajduje się lista używanych w tej instrukcji symboli wskazówek Ten symbol wskazuje, iż w przypadku opisanej funkcji należy uwzględniać szczególne wskazówki. Ten symbol wskazuje, iż przy używaniu opisanej funkcji może powstać jedno lub kilka następujących zagrożeń: niebezpieczeństwo dla obrabianego przedmiotu niebezpieczeństwo dla mocowadła niebezpieczeństwo dla narzędzia niebezpieczeństwo dla maszyny niebezpieczeństwo dla operatora O niniejszej instrukcji Ten symbol pokazuje, iż opisana funkcja musi zostać dostosowana przez producenta maszyn. Opisana funkcja może w związku z tym działać różnie, w zależności od maszyny. Ten symbol wskazuje, iż szczegółowy opis funkcji znajduje suę w innej instrukcji obsługi. Wymagane są zmiany lub stwierdzono błąd? Nieprzerwanie staramy się ulepszać naszą dokumentację. Proszę pomóc nam przy tym i komunikować sugestie dotyczące zmian pod następującym adresem mailowym: HEIDENHAIN TNC 320 5

6 Typ TNC, software i funkcje Typ TNC, software i funkcje Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje, które dostępne są w urządzeniach TNC, poczynając od następujących numerów NCoprogramowania. Typ TNC NC-software-Nr TNC TNC 320 Stanowisko programowania Producent maszyn dopasowuje zakres eksploatacyjnej wydajności TNC przy pomocy parametrów technicznych do danej maszyny. Dlatego też opisane są w tym podręczniku obsługi funkcje, które nie są w dyspozycji na każdej TNC. Funkcje TNC, które nie znajdują się w dyspozycji na wszystkich maszynach to na przykład: pomiar narzędzia przy pomocy TT Proszę skontaktować się z producentem maszyn aby poznać rzeczywisty zakres funkcji maszyny. Wielu producentów maszyn i firma HEIDENHAIN oferują kursy programowania dla urządzeń TNC. Udział w takiego rodzaju kursach jest szczególnie polecany, aby móc intensywnie zapoznać się z funkcjami TNC. Instrukcja obsługi dla operatora Programowanie cykli: Wszystkie funkcje cykli (cykle układu impulsowego i cykle obróbki) są opisane w oddzielnej instrukcji obsługi. W koniecznym przypadku proszę zwrócić się do firmy HEIDENHAIN, dla uzyskania tej instrukcji. ID: xx 6

7 Opcje software Urządzenie TNC 320 dysponuje różnymi opcjami software, które mogą zostać aktywowane przez producenta maszyn. Każda opcja musi zostać aktywowana oddzielnie i zawiera przestawione poniżej funkcje: Opcje hardware Dodatkowa oś dla 4 osi i niewyregulowanego wrzeciona Dodatkowa oś dla 5 osi i niewyregulowanego wrzeciona Opcja software 1 (numer opcji #08) Interpolacja powierzchni bocznej cylindra (cykle 27, 28 i 29) Posuw w mm/min dla osi obrotu: M116 Nachylenie płaszczyzny obróbki (funkcje Plane, cykl 19 i softkey 3D-ROT w trybie pracy Obsługa ręczna) Okrąg w 3 osiach przy nachylonej płaszczyźnie obróbki Typ TNC, software i funkcje Stopień modyfikacji (upgrade-funkcje) Oprócz opcji software znaczące modyfikacje oprogramowania TNC zostają zarządzane poprzez funkcje upgrade, czyli tak zwany Feature Content Level (angl. pojęcie dla stopnia rozwoju funkcjonalności). Funkcje, podlegające FCL, nie znajdują się w dyspozycji operatora, jeżeli dokonuje się tylko modyfikacji software na TNC. Jeżeli zostaje wprowadzana do eksploatacji nowa maszyna, to do dyspozycji operatora znajdują się wówczas wszystkie funkcje upgrade bez dodatkowych kosztów zakupu tych funkcji. Funkcje upgrade oznaczone są w instrukcji poprzez FCL n, przy czym n oznacza aktualny numer wersji modyfikacji. Można przy pomocy zakupowanego kodu na stałe aktywować funkcje FCL. W tym celu proszę nawiązać kontakt z producentem maszyn lub z firmą HEIDENHAIN. HEIDENHAIN TNC 320 7

8 Typ TNC, software i funkcje Przewidziane miejsce eksploatacji TNC odpowiada klasie A zgodnie z europejską normą EN i jest przewidziane do eksploatacji szczególnie w centrach przemysłowych. Wskazówka dotycząca przepisów prawnych Niniejszy produkt dysponuje Open Source Software. Dalsze informacje znajdują się w sterowaniu pod U Tryb pracy Program zapisać do pamięci/edycja U MOD-funkcja U Softkey LICENCJA WSKAZÓWKI 8

9 Nowe funkcje software x-04 Została wprowadzona PLANE-funkcja dla elastycznego definiowania nachylonej płaszczyzny obróbki (patrz Funkcja PLANE: nachylenie płaszczyzny obróbki (opcja software 1) na stronie 327) Został wprowadzony system pomocy kontekstowej TNCguide (patrz Wywołanie TNCquide na stronie 126) Funkcja FUNCTION PARAX została zaimplementowana dla definiowania zachowania osi równoległych U, V, W (patrz Praca z osiami równoległymi U, V i W na stronie 319) Języki dialogowe słowacki, norweski, łotewski, estoński, koreański, turecki i rumuński zostały dołączone również do zakresu funkcjonalności (patrz Lista parametrów na stronie 442) Przy pomocy klawisza Backspace można teraz usuwać podczas zapisu pojedyńcze znaki (patrz Wprowadzenie osi współrzędnych i cyfr, edycja na stronie 3) Funkcja PATTERN DEF została wprowadzona dla definiowania wzorów punktowych (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Poprzez funkcję SEL PATTERN można obecnie wybierać tabele punktów (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Przy pomocy funkcji CYCL CALL PAT można odpracowywać cykle w połączeniu z tabelami punktów (patrz instrukcja obsługi dla cykli) W funkcji DECLARE CONTOUR można teraz definiować także głębokość tego konturu (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Nowy cykl obróbki 241 dla wiercenia działowego (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Zostały wprowadzone nowe cykle obróbki 251 do 257 dla frezowania kieszeni, czopów i rowków (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Cykl układu pomiarowego 416 (nastawienie punktu odniesienia w środek okręgu z odwiertów) został rozszerzony o parametr Q320 (odstęp bezpieczeństwa) (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Cykle układu pomiarowego 412, 413, 421 i 422: dodatkowy parametr Q365 rodzaj przemieszczenia (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Cykl układu pomiarowego 425 (pomiar rowka) został rozszerzony o parametr Q301 (pozycjonowanie pośrednie przeprowadzić na bezpiecznej wysokości lub nie) i Q320 (odstęp bezpieczeństwa) (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Cykle układu pomiarowego 408 do 419: przy nastawieniu wskazania TNC zapisuje teraz także punkt odniesienia do linijki 0 tabeli preset (patrz instrukcja obsługi, Cykle) W trybach pracy maszyny Przebieg programu automatycznie i Przebieg programu pojedyńczymi wierszami (półautomatycznie) można selekcjonować także tabele punktów zerowych (STATUS M) Przy definiowaniu posuwów w cyklach obróbkowych można obecnie także określać FU oraz FZ-wartości (patrz podręcznik obsługi dla cykli) Nowe funkcje software x-04 HEIDENHAIN TNC 320 9

10 Zmienione funkcje software x-04 Zmienione funkcje software x-04 W cyklu 22 można teraz definiować nazwę narzędzia dla przeciągacza zgrubnego (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Dodatkowe wskazanie statusu zostało rozszerzone i zmienione. Następujące rozszerzenia zostały wprowadzone (patrz Dodatkowe wyświetlacze stanu na stronie 65): wprowadzono nową stronę poglądową z najważniejszymi wskazaniami statusu nastawione w cyklu 32 Tolerancja wartości zostają wyświetlane Cykle frezowania kieszeni, czopów i rowków 210 do 214 zostały usunięte ze standardowego paska softkey (CYCL DEF > KIESZENIE/CZOPY/ROWKI). Ze względów kompatybilności cykle znajdują się w dalszym ciągu do dyspozycji i mogą zostać wybrane klawiszem GOTO. Przy pomocy cyklu 25 trajektoria konturu można obecnie programować także zamknięte kontury Przy ponownym wejściu do programu możliwe są także obecnie zmiany narzędzia Za pomocą FN16 F-Print można wydawać także teksty w różnych językach Struktura softkey funkcji SPEC FCT została zmieniona i dopasowana do itnc

11 Treść Pierwsze kroki z TNC Wstęp 2 Programowanie: podstawy,zarządzanie plikami 3 Programowanie: pomoce dla programowania 4 Programowanie: narzędzia 5 Programowanie: programowanie konturów 6 Programowanie: podprogramy i powtórzenia części programów 7 Programowanie: parametry Q 8 Programowanie: funkcje dodatkowe 9 Programowanie: funkcje specjalne 10 Programowanie: obróbka wieloosiowa 11 Obsługa ręczna i nastawienie 12 Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych 13 Test programu i przebieg programu 14 MOD-funkcje 15 Tabele i przeglądy ważniejszych informacji 16 HEIDENHAIN TNC

12

13 1 Pierwsze kroki z TNC Przegląd Włączenie maszyny Pokwitowanie przerwy w zasilaniu i najazd punktów referencyjnych Programowanie pierwszego przedmiotu Wybór właściwego trybu pracy Najważniejsze elementy obsługi TNC Otwarcie nowego programu/menedżer plików Definiowanie półwyrobu Struktura programu Programowanie prostego konturu Wytwarzanie programów cyklicznych Przetestować graficznie pierwszy przedmiot Wybór właściwego trybu pracy Wybrać tabelę narzędzi dla testu programu Wybrać program, który chcemy przetestować Wybrać podział ekranu i widok Start testu programu Nastawienie narzędzi Wybór właściwego trybu pracy Przygotowanie i pomiar narzędzi Tabela narzędzi TOOL.T Tabela miejsca TOOL_P.TCH Nastawienie przedmiotu Wybór właściwego trybu pracy Zamocować przedmiot...50 Ustawić przedmiot przy pomocy układu pomiarowego 3D Wyznaczyć punkt bazowy przy pomocy układu pomiarowego 3D Odpracowanie pierwszego programu Wybór właściwego trybu pracy Wybrać program, który chcemy odpracować Start programu HEIDENHAIN TNC

14 2 Wprowadzenie Sterowanie TNC Programowanie: Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN i DIN/ISO Kompatybilność Ekran i pulpit sterowniczy Ekran Określenie podziału ekranu Pulpit sterowniczy Tryby pracy Sterowanie ręczne i El. kółko ręczne Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych Programowanie/edycja Test programu Przebieg programu sekwencją wierszy lub przebieg programu pojedyńczymi wierszami Wyświetlacze stanu Ogólny wyświetlacz stanu Dodatkowe wyświetlacze stanu Osprzęt: trójwymiarowe układy impulsowe i elektroniczne kółka ręczne firmy HEIDENHAIN Układy pomiarowe 3D Elektroniczne kółka ręczne typu HR

15 3 Programowanie: podstawy,zarządzanie plikami Podstawy Przetworniki położenia i znaczniki referencyjne Układ odniesienia Układ odniesienia na frezarkach Oznaczenie osi na frezarkach Współrzędne biegunowe Absolutne i przyrostowe pozycje obrabianego przedmiotu Wybór punktu odniesienia Otwieranie i zapis programów Struktura programu NC tekstem otwartym HEIDENHAIN-format Definiowanie półwyrobu: BLK FORM Otworzenie nowego programu obróbki Programowanie przemieszczeń narzędzia w dialogu tekstem otwartym Przejęcie pozycji rzeczywistych Edycja programu Funkcja szukania TNC Zarządzanie plikami: podstawy Pliki Zabezpieczanie danych Praca z zarządzaniem plikami Foldery Ścieżki Przegląd: funkcje rozszerzonego zarządzania plikami Wywołanie zarządzania plikami Wybierać napędy, foldery i pliki Utworzenie nowego katalogu Utworzenie nowego pliku Kopiować pojedyczy plik Plik skopiować do innego katalogu Kopiować folder Wybrać jeden z ostatnio wybieranych plików Plik skasować Usuwanie foldera Pliki zaznaczyć Zmiana nazwy pliku Sortowanie plików Funkcje dodatkowe Przesyłanie danych do/od zewnętrznego nośnika danych TNC w sieci USB-urządzenia w TNC (FCL 2-funkcja) HEIDENHAIN TNC

16 4 Programowanie: pomoce dla programowania Klawiatura monitora Zapis tekstu przy pomocy klawiatury monitora Wprowadzanie komentarzy Zastosowanie Komentarz w jego własnym bloku Funkcje przy edycji komentarza Segmentować programy Definicja, możliwości zastosowania Ukazać okno segmentowania/aktywne okno zmienić Zdanie segmentowania wstawić do okna programu (po lewej stronie) Wybierać bloki w oknie segmentowania Kalkulator Obsługa Grafika programowania Grafikę programowania prowadzić współbieżnie/nie prowadzić Utworzenie grafiki programowania dla istniejącego programu Wyświetlanie i wygaszanie numerów wierszy Usunęcie grafiki Powiększenie wycinka lub jego pomniejszenie Komunikaty o błędach Wyświetlanie błędu Otworzyć okno błędów Zamknięcie okna błędów Szczegółowe komunikaty o błędach Softkey WEWNETRZNA INFO Usuwanie błędów Protokół błędów Protokół klawiszy Teksty wskazówek Zapisywanie do pamięci plików serwisowych Wyzywanie systemu pomocy TNCquide System pomocy kontekstowej TNCguide Zastosowanie Praca z TNCguide Pobieranie aktualnych plików pomocy

17 5 Programowanie: narzędzia Wprowadzenie informacji dotyczących narzędzi Posuw F Prędkość obrotowa wrzeciona S Dane o narzędziach Warunki dla przeprowadzenia korekcji narzędzia Numer narzędzia, nazwa narzędzia Długość narzędzia L: Promień narzędzia R Wartości delta dla długości i promieni Wprowadzenie danych o narzędziu do programu Wprowadzenie danych o narzędziach do tabeli Tabela miejsca dla urządzenia wymiany narzędzi Wywoływanie danych narzędzia Korekcja narzędzia Wprowadzenie Korekcja długości narzędzia Korekcja promienia narzędzia HEIDENHAIN TNC

18 6 Programowanie: programowanie konturów Przemieszczenia narzędzia Funkcje toru kształtowego Programowanie dowolnego konturu FK (opcja software Advanced programming features) Funkcje dodatkowe M Podprogramy i powtórzenia części programu Programowanie z parametrami Q Podstawy o funkcjach toru kształtowego Programować ruch narzędzia dla obróbki Dosunięcie narzędzia do konturu i odsunięcie Przegląd: formy toru kształtowego dla dosunięcia narzędziai odsunięcia narzędzia od konturu Ważne pozycje przy dosunięciu i odsunięciu narzędzia Dosunięcie narzędzia po prostej z tangencjalnym przejściem: APPR LT Dosunąć narzędzie po prostej prostopadle do pierwszego punktu konturu: APPR LN Dosunąć narzędzie po torze kołowym z tangencjalnym przejściem: APPR CT Dosunąć narzędzie po torze kołowym z tangencjalnym przejściem do konturu i po odcinku prostej: APPR LCT Odsunięcie narzędzia po prostej z tangencjalnym przejściem: DEP LT Odsunięcie narzędzia po prostej prostopadle do ostatniego punktu konturu: DEP LN Odsunąć narzędzie po torze kołowym z tangencjalnym przejściem: DEP CT Odsunięcie narzędzia na torze kołowym z przyleganiem stycznym do konturu i odcinkiem prostej: DEP LCT Ruchy po torze współrzędne prostokątne Przegląd funkcji toru kształtowego Prosta L Fazkę umieścić pomiędzy dwoma prostymi Zaokrąglanie naroży RND Punkt środkowy okręgu CCI Tor kołowy C wokół punktu środkowego koła CC Tor kołowy CR z określonym promieniem Tor kołowy CT z tangencjalnym przyleganiem Ruchy po torze kształtowym współrzędne biegunowe Przegląd Początek współrzędnych biegunowych: biegun CC Prosta LP Tor kołowy CP wokół bieguna CC Tor kołowy CTP z tangencjalnym przejściem Linia śrubowa (Helix)

19 6.6 Ruchy po torze kształtowym - programowanie dowolnego konturu FK (opcja software Advanced programming features) Podstawy Grafika SK-programowania Otworzyć SK-dialog biegun dla SK-programowania Swobodne programowanie prostych Swobodne programowanie torów kołowych Możliwości wprowadzenia danych Punkty pomocnicze Odniesienia względne HEIDENHAIN TNC

20 7 Programowanie: podprogramy i powtórzenia części programów Oznaczenie podprogramów i powtórzeń części programu Label Podprogramy Sposób pracy Wskazówki dotyczące programowania Programowanie podprogramu Wywołanie podprogramu Powtórzenia części programu Label LBL Sposób pracy Wskazówki dotyczące programowania Programowanie powtórzenia części programu Wywołać powtórzenie części programu Dowolny program jako podprogram Sposób pracy Wskazówki dotyczące programowania Wywołać dowolny program jako podprogram Pakietowania Rodzaje pakietowania Zakres pakietowania Podprogram w podprogramie Powtarzać powtórzenia części programu Powtórzyć podprogram Przykłady programowania

21 8 Programowanie: Q-parametry Zasada i przegląd funkcji Wskazówki dotyczące programowania Wywołanie funkcji Q-parametrów Rodziny części Q-parametry zamiast wartości liczbowych Zastosowanie Opisywanie konturów przy pomocy funkcji matematycznych Zastosowanie Przegląd Programowanie podstawowych działań arytmetycznych Funkcje trygonometryczne (trygonometria) Definicje Programowanie funkcji trygonometrycznych Obliczanie okręgu Zastosowanie Jeśli/to-decyzje z Q-parametrami Zastosowanie Bezwarunkowe skoki Programowanie jeśli/to-decyzji Użyte skróty i pojęcia Kontrolowanie i zmiana Q-parametrów Sposób postępowania Funkcje dodatkowe Przegląd FN 14: ERROR: wydawanie komunikatu o błędach FN 16: F-PRINT: wydawanie sformatowanych wartości parametrów Q i tekstów FN 18: SYS-DATUM READ: czytanie danych systemowych FN 19: PLC: przekazać wartości do PLC FN 20: WAIT FOR: NC i PLC synchronizować FN29: PLC: przekazać wartości do PLC FN37: EXPORT Dostęp do tabeli z instrukcjami SQL Wprowadzenie Transakcja Programowanie instrukcji SQL Przegląd softkeys SQL BIND SQL SELECT SQL FETCH SQL UPDATE SQL INSERT SQL COMMIT SQL ROLLBACK HEIDENHAIN TNC

22 Wprowadzanie wzorów bezpośrednio Wprowadzenie wzoru Zasady obliczania Przykład wprowadzenia Parametry łańcucha znaków Funkcje przetwarzania łańcucha znaków Przyporządkowanie parametrów tekstu Połączenie parametrów stringu w łańcuch Przekształcanie numerycznej wartości na parametr stringu Kopiowanie podstringu z parametru stringu Przekształcenie parametru stringu na wartość numeryczną Sprawdzanie parametru łańcucha znaków Określenie długości parametra stringu Porównywanie alfabetycznej kolejności Prealokowane Q-parametry Wartości z PLC: Q100 do Q Aktywny promień narzędzia: Q Oś narzędzi: Q Stan wrzeciona: Q Dostarczanie chłodziwa: Q Współczynnik nakładania się: Q Dane wymiarowe w programie: Q Długość narzędzia: Q Współrzędne po pomiarze sondą w czasie przebiegu programu Odchylenie wartości rzeczywistej od wartości zadanej przy automatycznym pomiarze narzędzia przy pomocy TT Pochylenie płaszczyzny obróbki przy pomocy kątów przedmiotu: obliczone przez TNC współrzędne dla osi obrotu Wyniki pomiaru cykli sondy pomiarowej (patrz także instrukcja obsługi Cykle sondy pomiarowej) Przykłady programowania

23 9 Programowanie: funkcje dodatkowe Wprowadzenie funkcji dodatkowych M i STOP Podstawy Funkcje dodatkowe dla kontroli przebiegu programu, wrzeciona i chłodziwa Przegląd Funkcje dodatkowe dla podania danych o współrzędnych Zaprogramować współrzędne w odniesieniu do maszyny: M91/ Najechać pozycje w nie pochylonym układzie współrzędnych przy nachylonej płaszczyźnie obróbki: M Funkcje dodatkowe dla zachowania się narzędzi na torze kształtowym Obróbka niewielkich stopni konturu: M Otwarte naroża konturu kompletnie obrabiać: M Współczynnik posuwu dla ruchów zanurzeniowych: M Posuw w milimetrach/wrzeciono-obrót: M Prędkość posuwowa przy łukach kołowych: M109/M110/M Obliczanie wstępne konturu ze skorygowanym promieniem (LOOK AHEAD): M Dołączenie pozycjonowania kółkiem ręcznym podczas przebiegu programu: M Odsunięcie od konturu w kierunku osi narzędzia: M Anulować nadzór sondy impulsowej: M W przypadku NC-stop odsunąć narzędzie automatycznie od konturu: M HEIDENHAIN TNC

24 10 Programowanie: funkcje specjalne Przegląd funkcji specjalnych Menu główne, funkcje specjalne SPEC FCT Menu Zadane parametry programowe Menu Funkcje dla obróbki konturu i punktów Menu różnych funkcji tekstem otwartymdefiniować Praca z osiami równoległymi U, V i W Przegląd FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY FUNTION PARAXCOMP MOVE FUNTION PARAXCOMP OFF FUNTION PARAXMODE FUNCTION PARAXMODE OFF

25 11 Programowanie: obróbka wieloosiowa Funkcje dla obróbki wieloosiowej Funkcja PLANE: nachylenie płaszczyzny obróbki (opcja software 1) Wstęp Funkcję PLANE zdefiniować Wskazanie położenia PLANE-funkcję resetować Zdefiniowanie płaszczyzny obróbki poprzez kąt przestrzenny: PLANE SPATIAL Zdefiniowanie płaszczyzny obróbki poprzez kąt projekcyjny: PLANE PROJECTED Zdefiniowanie płaszczyzny obróbki poprzez kąt Eulera: PLANE EULER Definiowanie płaszczyzny obróbki poprzez dwa wektory: PLANE VECTOR Definiowanie płaszczyzny obróbki poprzez trzy punkty: PLANE POINTS Definiowanie płaszczyzny obróbki poprzez pojedyńczy, inkrementalny kąt przestrzenny: PLANE RELATIVE Płaszczyzna obróbki poprzez kąt osi: PLANE AXIAL (FCL 3-funkcja) Określić zachowanie przy pozycjonowaniu funkcji PLANE Funkcje dodatkowe dla osi obrotowych Posuw w mm/min na osiach obrotu A, B, C: M116 (opcja software 1) Przemieszczenie osi obrotu ze zoptymalizowanym torem: M Wyświetlacz osi obrotu zredukować do wartości poniżej 360 : M HEIDENHAIN TNC

26 12 Obsługa ręczna i nastawienie Włączenie, wyłączenie Włączenie Wyłączenie Przesunięcie osi maszyny Wskazówka Przesunęcie osi przy pomocy zewnętrznego przycisku kierunkowego Pozycjonowanie krok po kroku Przemieszczanie przy pomocy elektronicznego kółka ręcznego HR Prędkość obrotowa wrzeciona S, posuw F i funkcja dodatkowa M Zastosowanie Wprowadzenie wartości Zmiana prędkości obrotowej i posuwu Wyznaczenie punktu odniesienia bez 3D sondy impulsowej Wskazówka Przygotowanie Wyznaczanie punktu bazowego przy pomocy klawiszy osiowych Zarządzanie punktem odniesienia przy pomocy tabeli preset Wykorzystać układ pomiarowy 3D Przegląd Wybór cyklu sondy pomiarowej Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli Kalibrowanie układu pomiarowego 3D Wstęp Kalibrowanie użytecznej długości Kalibrować promień i wyrównać przesunięcie współosiowości sondy pomiarowej Wyświetlanie wartości kalibrowania Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu przy pomocy układu 3D Wstęp Ustalenie obrotu podstawy Zapis obrotu podstawowego do pamięci w tabeli preset Wyświetlić obrót podstawowy Anulowanie obrotu podstawowego

27 12.8 Określenie punktu odniesienia przy pomocy układu 3D Przegląd Wyznaczanie punktu bazowego w dowolnej osi Naroże jako punkt odniesienia Punkt środkowy okręgu jako punkt bazowy Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sondy pomiarowej Wykorzystywanie funkcji próbkowania wraz z mechanicznymi sondami lub zegarami pomiarowymi Nachylenie płaszczyzny obróbki (opcja software 1) Zastosowanie, sposób pracy Dosunięcie narzędzia do punktów odniesienia przy pochylonych osiach Wyświetlenie położenia w układzie pochylonym Ograniczenia przy nachylaniu płaszczyzny obróbki Aktywować manualne nachylenie HEIDENHAIN TNC

28 13 Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych Proste zabiegi obróbkowe programować i odpracować Zastosować pozycjonowanie z ręcznym wprowadzaniem danych Programy z $MDI zabezpieczać lub wymazywać

29 14 Test programu i przebieg programu Grafiki Zastosowanie Przegląd: Perspektywy prezentacji Widok z góry Przedstawienie w 3 płaszczyznach D-prezentacja Powiększenie wycinka Powtarzanie symulacji graficznej Określenie czasu obróbki Przedstawienie półwyrobu w przestrzeni roboczej Zastosowanie Funkcje dla wyświetlania programu Przegląd Test programu Zastosowanie Przebieg programu Zastosowanie Wykonanie programu obróbki Przerwanie obróbki Przesunięcie osi maszyny w czasie przerwania obróbki Kontynuowanie programu po jego przerwaniu Dowolne wejście do programu (start programu z dowolnego wiersza) Ponowne dosunięcie narzędzia do konturu Automatyczne uruchomienie programu Zastosowanie Wiersze pominąć Zastosowanie / -znak wstawić / -znak usunąć Zatrzymanie przebiegu programu do wyboru operatora Zastosowanie HEIDENHAIN TNC

30 15 MOD-funkcje Wybór funkcji MOD Wybór funkcji MOD Zmienić nastawienia MOD-funkcje opuścić Przegląd funkcji MOD Numery software Zastosowanie Wprowadzenie liczby kodu Zastosowanie Przygotowanie interfejsów danych Szeregowe interfejsy na TNC Zastosowanie Nastawienie interfejsu RS SZYBKOSC TRANSMISJI W BODACH (baudrate) Nastawienie protokołu (protocol) Nastawienie bitów danych (databits) Sprawdzanie parzystości (parity) Nastawienie bitów stop (stopbits) Nastawienie handshake (flowcontrol) Nastawienia dla transmsji danych przy pomocy oprogramowania dla PC TNCserver Wybrać tryb pracy zewnętrznego urządzenia (filesystem) Software dla transmisji danych Ethernet-interfejs Wprowadzenie Możliwości podłączenia Włączenie sterowania do sieci Wybór wskazania położenia Zastosowanie Wybór systemu miar Zastosowanie Wyświetlanie czasu roboczego Zastosowanie

Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 320. NC-software 340 551-04 340 554-04

Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 320. NC-software 340 551-04 340 554-04 Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 320 NC-software 340 551-04 340 554-04 Język polski (pl) 7/2011 Elementy obsługi TNC Elementy obsługi na ekranie Klawisz Tryby pracy maszyny Klawisz Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 620. NC-Software 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 620. NC-Software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 620 NC-Software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Język polski (pl) 2/2010 Elementy obsługi TNC Elementy obsługi na ekranie Klawisz Tryby pracy maszyny Klawisz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Podręcznik obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Podręcznik obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 620 NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Język polski (pl) 2/2010 O niniejszej instrukcji Poniżej znajduje się lista używanych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 13 Obróbka na frezarce CNC DMU60 ze sterowaniem Heidenhain itnc530 Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

TNC 620. Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli. NC-Software 817600-01 817601-01 817605-01

TNC 620. Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli. NC-Software 817600-01 817601-01 817605-01 TNC 620 Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli NC-Software 817600-01 817601-01 817605-01 Język polski (pl) 4/2014 Zasadniczo Zasadniczo O niniejszej instrukcji O niniejszej instrukcji Poniżej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

itnc 530 Przewodnik programowania i obsługi Dialog tekstem otwartym NC-software 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04

itnc 530 Przewodnik programowania i obsługi Dialog tekstem otwartym NC-software 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Przewodnik programowania i obsługi Dialog tekstem otwartym itnc 530 NC-software 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Polski (pl) 1/2008 Lotse (locman)... jest pomocą przy programowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 320. NC-Software

Instrukcja obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 320. NC-Software Instrukcja obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 320 NC-Software 340551-05 340554-05 Język polski (pl) 3/2013 O niniejszej instrukcji Poniżej znajduje się lista używanych w tej instrukcji symboli

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H6 Programowanie podprogramów i pętli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI W 1000 ekran i pulpit sterowniczy 1 Zakres wskazania 2 Softkeys 3 LED indykacja zasilania 4 Klawisze ze strzałką: n p. W GORE/W DOŁm.in. dla nastawienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Cykle sondy pomiarowej itnc 530

Cykle sondy pomiarowej itnc 530 Cykle sondy pomiarowej itnc 530 NC-Software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Podr cznik obsługi dla operatora J zyk polski (pl) 7/2003 TNC-typ, Software i funkcje Ten podr cznik obsługi opisuje

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

TNC 320. Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli. NC-Software

TNC 320. Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli. NC-Software TNC 320 Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli NC-Software 340551-06 340554-06 Język polski (pl) 11/2013 Zasadniczo Zasadniczo O niniejszej instrukcji O niniejszej instrukcji Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

CNC PILOT 4290 Oś B i Y

CNC PILOT 4290 Oś B i Y Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software 625 952-xx Język polski (pl) 3/2010 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla użytkownika ND 522/523

Instrukcja obsługi dla użytkownika ND 522/523 Instrukcja obsługi dla użytkownika ND 522/523 Polski (pl) 8/2007 Ekran ND 522/523 Punkt odniesienia Symbole paska stanu Narzędzie Posuw Stoper Jednostka miary Tryby pracy Wskazanie strony Nastawić/ zerować

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

TNC 426. Podr cznik obsługi dla użytkownika Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN. NC-Oprogramowanie 280 462 xx 280 463 xx 12/98

TNC 426. Podr cznik obsługi dla użytkownika Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN. NC-Oprogramowanie 280 462 xx 280 463 xx 12/98 TNC 426 NC-Oprogramowanie 280 462 xx 280 463 xx Podr cznik obsługi dla użytkownika Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN 12/98 Elementy obsługi TNC Elementy obsługi jednostki ekranu Przeł czyć ekran

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

TNC 410. NC-oprogramowanie 286 060 xx 286 080 xx. Podr cznik obsługi dla użytkownika Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN

TNC 410. NC-oprogramowanie 286 060 xx 286 080 xx. Podr cznik obsługi dla użytkownika Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN TNC 410 NC-oprogramowanie 286 060 xx 286 080 xx Podr cznik obsługi dla użytkownika Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN 1/2000 Elementy obsługi TNC Elementy obsługi jednostki ekranu Wybrać podział

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi urządzenia ND 780

Podręcznik obsługi urządzenia ND 780 Podręcznik obsługi urządzenia ND 780 Język polski (pl) 8/2014 Ekran panelu ND 780 Ekran ND 780 z typowymi dla tego urządzenia wskazaniami. 1 Punkt bazowy 2 Narzędzia 3 Posuw 4 Stoper 5 Jednostka miary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Instrukcja obsługi programu 4Trans Grafik autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans Grafik - Pomoc Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo