CNC PILOT 4290 Oś B i Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CNC PILOT 4290 Oś B i Y"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software xx Język polski (pl) 3/2010

2 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują się w dyspozycji w sterowaniu CNC PILOT 4290 z numerami NCoprogramowania xx (release 7.1) dla osi B, osi Y i dla magazynu narzędzi. Niniejsza instrukcja uzupełnia podręcznik obsługi CNC PILOT Oś B i Y

3 1 Oś B i Y Podstawy... 8 Oś Y... 8 Oś B... 8 Magazyn narzędzi Obsługa ręczna i tryb automatyczny Automatyka bez referencji Lista magazynu Praca z narzędziami magazynu Pomiar i korekcja narzędzia magazynu Korekcje w trybie automatycznym Wskazówki dotyczące programowania Położenie konturów frezowania Ograniczenie skrawania Wiercenie i frezowanie na nachylonej płaszczyźnie DIN PLUS: oznaczenia sekcji Sekcja MAGAZYN TARCZOWY Sekcja CZOŁO_Y, STRONA TYLNA_Y Sekcja POW.BOCZNA_Y DIN PLUS: kontury płaszczyzny XY Punkt startu konturu G170-Geo Element liniowy G171-Geo Łuk kołowy G172-/G173-Geo Odwiert G370-Geo Liniowy rowek G371-Geo Rowek kołowy G372/G373-Geo Koło pełne G374-Geo Prostokąt G375-Geo Regularny wielokąt G377-Geo Wzorzec liniowy na płaszczyźnie XY G471-Geo Wzorzec kołowy na płaszczyźnie XY G472-Geo Pojedyńcza powierzchnia G376-Geo Powierzchnie wielokrawędziowe G477-Geo HEIDENHAIN CNC PILOT

4 4 1.6 DIN PLUS: kontury na płaszczyźnie YZ Punkt startu konturu G180-Geo Element liniowy G181-Geo Łuk kołowy G182/G183-Geo Odwiert G380-Geo Liniowy rowek G381-Geo Rowek kołowy G382/G383-Geo Koło pełne G384-Geo Prostokąt G385-Geo Regularny wielokąt G387-Geo Wzorzec liniowy na płaszczyźnie YZ G481-Geo Wzorzec kołowy na płaszczyźnie YZ G482-Geo Pojedyńcza powierzchnia G386-Geo Powierzchnie wielokrawędziowe G487-Geo DIN PLUS: płaszczyzny obróbki Nachylenie płaszczyzny obróbki G DIN PLUS (oś Y): polecenia pozycjonowania Bieg szybki G Najazd punktu zmiany narzędzia G Posuw szybki we współrzędnych maszynowych G DIN PLUS: narzędzia magazynu Zmiana narzędzia z magazynu G Definiowanie położenia narzędzia G Wybór wstępny narzędzia G DIN PLUS: odcinki liniowe i kołowe Frezowanie: przemieszczenie liniowe G Frezowanie: ruch kołowy G2, G3 przyrostowe wymiarowanie środka Frezowanie: ruch kołowy G12, G13 absolutne wymiarowanie środka DIN PLUS (oś Y): cykle frezowania Frezowanie powierzchni, obróbka zgrubna G Frezowanie powierzchni, obróbka wykańczająca G Frezowanie wielokrawędziowe zgrubne G Frezowanie wieloboku wykańczające G Frezowanie kieszeni, obróbka zgrubna G845 (oś Y) Frezowanie kieszeni, obróbka na gotowo G846 (oś Y) Grawerowanie na płaszczyźnie XY G Grawerowanie na płaszczyźnie YZ G Frezowanie gwintów XY-płaszczyzna G Frezowanie gwintów YZ-płaszczyzna G Frezowanie obwiedniowe G Symulacja Symulacja nachylonej płaszczyzny Wyświetlanie układu współrzędnych Wskazanie położenia z osią B i Y... 72

5 1.13 TURN PLUS: magazyn narzędzi i oś B Magazyn narzędzi Narzędzia dla osi B TURN PLUS: oś Y Podstawy dla osi Y Definiowanie konturów frezowania TURN PLUS: kontury na płaszczyźnie XY Dane bazowe powierzchni czołowej XY/strony tylnej XYR Płaszczyzna XY: punkt startu konturu Płaszczyzna XY: element liniowy Płaszczyzna XY: łuk Płaszczyzna XY: pojedyńczy odwiert Płaszczyzna XY: okrąg (koło pełne) Płaszczyzna XY: prostokąt Płaszczyzna XY: wielokąt Płaszczyzna XY: liniowy rowek Płaszczyzna XY: kołowy rowek Płaszczyzna XY: liniowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna XY: kołowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna XY: liniowy wzorzec figur Płaszczyzna XY: kołowy wzorzec figur Płaszczyzna XY: pojedyńcza powierzchnia Płaszczyzna XY: powierzchnie wieloboku TURN PLUS: kontury na płaszczyźnie YZ Dane bazowe powierzchni bocznej Y Płaszczyzna YZ: punkt startu konturu Płaszczyzna YZ: element linearny Płaszczyzna YZ: łuk Płaszczyzna YZ: pojedyńczy odwiert Płaszczyzna YZ: okrąg (koło pełne) Płaszczyzna YZ: prostokąt Płaszczyzna YZ: wielokąt Płaszczyzna YZ: liniowy rowek Płaszczyzna YZ: kołowy rowek Płaszczyzna YZ: liniowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna YZ: kołowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna YZ: liniowy wzorzec figur Płaszczyzna YZ: kołowy wzorzec figur Płaszczyzna YZ: pojedyńcza powierzchnia Płaszczyzna YZ: powierzchnie wieloboku Programy przykładowe Praca z zastosowaniem osi Y Praca z zastosowaniem osi B HEIDENHAIN CNC PILOT

6

7 Oś B i Y HEIDENHAIN CNC PILOT

8 1.1 Podstawy 1.1 Podstawy Oś Y Przy pomocy osi Y przeprowadza się zabiegi obróbkowe wiercenia i frezowania na powierzchni czołowej i tylnej oraz na powierzchni bocznej. Przy zastosowaniu osi Y dwie osie interpolują liniowo lub kołowo na zadanej płaszczyźnie obróbki, podczas gdy trzecia oś interpoluje liniowo. W ten sposób można wytwarzać na przykład rowki wpustowe lub kieszenie z równymi powierzchniami dna i prostopadłymi ściankami bocznymi rowków. Poprzez zadanie kąta wrzeciona określamy położenie konturu frezowania na obrabianym przedmiocie. CNC PILOT wspomaga zapisywanie progamu NC z osią Y w: DIN PLUS TURN PLUS definicji konturu TURN PLUS generowaniu planu pracy Rozdzielenie opisu konturu i obróbki obowiązuje także dla operacji frezowania z osią Y. Kopiowanie konturu nie zostaje wykonywane przy obróbce frezowaniem. Kontury osi Y zostają oznaczone znacznikami identyfikacyjnymi sekcji. Symulacja graficzna pokazuje obróbkę frezowania w już znanych oknach obrotu, powierzchni czołowej i bocznej a także dodatkowo w widoku bocznym (YZ). Oś B Nachylona płaszczyzna obróbki Oś B umożliwia obróbkę wierceniem i frezowaniem na leżących ukośnie w przestrzeni płaszczyznach. Aby zapewnić proste programowanie, układ współrzędnych tak zostaje nachylony, iż definiowanie szablonów wiercenia i konturów frezowania następuje na płaszczyźnie YZ. Wiercenie albo frezowanie zostaje jednakże wykonywane na nachylonej płaszczyźnie. Rozdzielenie opisu konturu i obróbki obowiązuje także dla zabiegów obróbkowych na nachylonych płaszczyznach. Kopiowanie konturu nie zostaje przeprowadzane. Kontury na nachylonych płaszczyznach zostają oznaczone przy pomocy znacznika POW. BOCZNA_Y (MANTEL_Y). CNC PILOT wspomaga zapisywanie programu NC z osią B w DIN PLUS. Symulacja graficzna pokazuje obróbkę na nachylonych płaszczyznach w już znanych oknach obrotu i powierzchni czołowej a także dodatkowo w widoku bocznym (YZ). 8

9 Narzędzia dla osi B Kolejną zaletą osi B jest możliwość elastycznego wykorzystania narzędzi przy obróbce toczeniem. Poprzez nachylenie osi B i obrót narzędzia można osiągnąć położenia narzędzia, umożliwiające obróbkę wzdłużną i planową a także radialną i osiową obróbkę na wrzecionie głównym i przeciwwrzecione przy pomocy tego samego narzędzia. W ten sposób redukuje się liczbę koniecznych do obróbki narzędzi a także liczbę zmian narzędzia. Dane narzędzi: wszystkie narzędzia zostają opisywane w bazie danych narzędzi przy pomocy wymiarów X, Z i Y a także przy pomocy wartości korekcji. Wymiary te odnoszą się do kąta nachylenia B=0. Dodatkowo zostaje odnotowywany kąt położenia. Ten parametr definiuje w przypadku nie napędzanych narzędzi ( narzędzi tokarskich) robocze położenie narzędzia. Kąt nachylenia osi B nie jest komponentem danych narzędzi. Kąt ten zostaje definiowany przy wywoływaniu narzędzia lub przy zastosowaniu określonego narzędzia. Orientacja narzędzia i wyświetlanie położenia: obliczenie pozycji wierzchołka ostrza narzędzia dla narzędzi tokarskich następuje na bazie orientacji ostrza. To orientowanie ostrza nie zostaje przeprowadzane automatycznie przy nachyleniu i/lub obrocie osi B. Sterowanie odznacza po manualnym przemieszczeniu osi B wskazanie położenia jako nieważne. Wskazanie z czarnymi cyframi: wskazanie położenia jest ważne. Wskazanie z szarymi cyframi: wskazanie położenia jest nieważne. Proszę sprawdzić po przemieszczeniu osi B, czy orientacja jest jeszcze ważna, a w innym przypadku należy dokonać nowego ustawienia. Sterowanie rozróżnia w przypadku orientacji narzędzi następujące ich typy: narzędzia do obróbki zgrubnej, wykańczającej; narzędzia grzybkowe a także przecinaki i gwintowniki (patrz ilustracja). Położenia narzędzi 1, 3, 5 lub 7 obowiązują dla narzędzi obróbki zgrubnej, wykańczającej i narzędzia grzybkowe. Neutralne narzędzia zostają rozpoznawane na podstawie kąta przystawienia. Położenia narzędzi 2, 4, 6 lub 8 obowiązują dla przecinaków i gwintowników. Czy do dyspozycji znajduje się "prawe" czy też "lewe" narzędzie, określa się w danych narzędzi. Wyświetlacz maszyny: Pole T wyświetlacza maszynowego pokazuje miejsce narzędzia w magazynie. Wartości korekcji, które są wyświetlane w tym polu, uwzględniają aktualny kąt nachylenia osi B. B90 B180 G714 B.. C0 B0 B Podstawy G714 B.. C O= Po nachyleniu lub obrocie osi B wartości wyświetlacza położenia są nieważne. HEIDENHAIN CNC PILOT

10 1.1 Podstawy Multinarzędzia dla osi B Jeśli kilka narzędzi jest zamontowanych w uchwycie narzędziowym, to jest to oznaczane mianem "multinarzędzia". W przypadku multinarzędzi każde ostrze (każde narzędzie) otrzymuje własny numer identyfikacyjny i własny opis. Kąt położenia, na ilustracji oznaczony przy pomocy C, jest częścią składową danych narzędzia. Jeśli teraz jedno ostrze (jedno narzędzie) multinarzędzia zostanie aktywowane, to CNC PILOT obraca mulitnarzędzie na podstawie kąta położenia do właściwej pozycji. Do kąta położenia zostaje dodawany offset kąta położenia z procedury zmiany narzędzia. W ten sposób można używać narzędzia w jego "normalnym położeniu" lub w pozycji "na głowie". Fotografia pokazuje multinarzędzie z trzema ostrzami. C0 C240 C120 Magazyn narzędzi CNC PILOT wspomaga działanie magazynu narzędziowego z orientacją na miejsca dla 99 narzędzi włączenie. Orientacja na miejsca oznacza, iż każdemu narzędziu zostaje przypisane określone miejsce w magazynie. Operator maszyny określa to miejsce podczas urządzania magazynu. Lista magazynu ukazuje aktualne rozmieszczenie narzędzi w magazynie. Narzędzia zostają zapisywane z ich numerami identyfikacyjnymi na tej liście. Programowanie narzędzi: narzędzia w magazynie są przewidziane dla osi B. Dla zmiany narzędzia lub dla pozycjonowania narzędzia znajduje się do dyspozycji funkcja G714. Alternatywnie można programować nachylenie osi B i obrót narzędzia na pozycję pod kątem położenia przy pomocy pojedyńczych rozkazów (G0, G15, etc.). Wówczas konieczna jest jednakże deklaracja pozycji narzędzia przy pomocy G

11 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Automatyka bez referencji Od wersji software : Istnieje możliwość startu programów magazynu lub programów manualnych, nawet jeśli nie wszystkie osie były referencjonowane. W tym celu należy zdefiniować w rozpoczynanym programie w wierszu komentarza, dla których osi może brakować statusu referencjonowania. Składnia wiersza komentarza: tu nn oznacza litery osiwoe nie referencjonowanych osi Przykłady: oś B nie musi być referencjonowana osie B i Y nie muszą być referencjonowane Funkcje urządzania magazynu narzędzi lub dla zmiany narzędzia z magazynu zostają dopasowane przez producenta maszyn do CNC PILOT i maszyny. Z tego powodu możliwe są odchylenia od opisanych poniżej funkcji. Proszę uwzględnić informacje zawarte w instrukcji obsługi maszyny. Lista magazynu 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Lista magazynu ukazuje aktualne rozmieszczenie narzędzi w magazynie. Przy "nastawieniu listy magazynu" operator wpisuje dla każdego narzędzia numer identyfikacyjny i określa w ten sposób miejsce w magazynie. W przypadku multinarzędzi zostaje wprowadzony numer identyfikacyjny dowolnego ostrza. Ponieważ w bazie danych narzędzi wszystkie numery identyfikacyjne multinarzędzia są ze sobą powiązane, CNC PILOT rozpoznaje wszystkie ostrza. Dla urządzania magazynu narzędzi do dyspozycji znajdują się następujące metody: Umieszczenie narzędzi w magazynie przy pomocy klapy ładunkowej: patrz Zamontowanie narzędzi w magazynie przy pomocy klapy ładunkowej na stronie 12 Umieszczenie narzędzi w magazynie w przestrzeni roboczej: patrz Zamontowanie narzędzi w magazynie w przestrzeni roboczej na stronie 13 Usunięcie narzędzia z magazynu: patrz Usuwanie narzędzia z magazynu na stronie 13 HEIDENHAIN CNC PILOT

12 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Zarządzanie okresem trwałości narzędzi obowiązuje bez ograniczeń także dla narzędzi w magazynie. Niebezpieczeństwo kolizji Proszę porównać listę magazynu z rozmieszczeniem narzędzi w magazynie i skontrolować dane narzędzi przed wykonaniem programu. Lista magazynu i wymiary zapisanych narzędzi muszą odpowiadać aktualnej sytuacji, ponieważ CNC PILOT operuje tymi danymi przy obliczaniu przemieszczeń sań, przy kontroli stref ochronnych etc. Zamontowanie narzędzi w magazynie przy pomocy klapy ładunkowej Operator rozmieszcza narzędzia w magazynie za pomocą klapy ładunkowej i zapisuje numery identyfikacyjne w odpowiednich miejscach na liście magazynu. Zapis numeru identyfikacyjnego narzędzia: U Przygotowanie > listy narzędzi > Przygotowanie listy wybrać w trybie obsługi ręcznej. U Ustawić kursor na przewidziane miejsce w magazynie. U Wybrać numer identyfikacyjny narzędzia z bazy danych i przejąć lub nacisnąć klawisz Ins i bezpośrednio wpisać numer identyfikacyjny. U Obrócić magazyn narzędzi na pozycję i wstawić narzędzie. Funkcje "Porównanie listy narzędzi z programem NC" i "Przejęcie listy narzędzi z programu NC" nie znajdują się w dyspozycji dla listy magazynu. 12

13 Zamontowanie narzędzi w magazynie w przestrzeni roboczej Narzędzie zostaje wstawione do uchwytu narzędziowego a następnie wywoływana jest funkcja "MAGAZYN TARCZOWY załadowany". Tu zostaje zapisany numer identyfikacyjny narzędzia i numer miejsca w magazynie. CNC PILOT umieszcza narzędzie w pamięci i zapisuje jego numer identyfikacyjny na liście magazynu. U Wstawienie narzędzia w uchwyt narzędziowy (w przestrzeni roboczej). U T > magazyn > Magazyn załadować wybrać w trybie obsługi ręcznej. CNC PILOT otwiera okno dialogowe "Magazyn: magazyn załadować". U Zapisać parametry i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC. U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start. ID Numer identyfikacyjny narzędzia z magazynu P Numer miejsca w magazynie narzędzi B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. CNC PILOT umieszcza narzędzie w magazynie zapisuje narzędzie na listę magazynu przemieszcza sanie do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B ID... P... B 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. Usuwanie narzędzia z magazynu Proszę wyjąć narzędzie z magazynu i usunąć wpis z listy magazynu. U Należy obrócić magazyn narzędzi na pozycję i wyjąć narzędzie. U Przygotowanie > Lista narzędzi > Przygotowanie listy wybrać w trybie obsługi ręcznej U Ustawić kursor na odpowiednie miejsce w magazynie U Nacisnąć softkey lub klawisz Del a także potwierdzić zapytanie upewniające. Sterowanie usuwa narzędzie z listy magazynu. HEIDENHAIN CNC PILOT

14 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Praca z narzędziami magazynu Zmiana narzędzia z magazynu Proszę wykorzystywać tę funkcję w celu zmiany narzędzia lub dla dokonania zmian kąta nachylenia lub kąta położenia aktywnego narzędzia. U T > magazyn > Zmiana narzędzia wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Magazyn: zmiana narzędzia" U Nacisnąć softkey, wybrać narzędzie z listy magazynu, zapisać następne parametry i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC. U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start. ID Numer identyfikacyjny narzędzia z magazynu O Orientacja w przypadku narzędzi tokarskich. Położenie ostrza narzędzia (patrz ilustracja). Położenia narzędzi 1, 3, 5, 7: dla narzędzi zgrubnych, wykańczających i grzybkowych (neutralne narzędzia zostają rozpoznane na podstawie kąta przystawienia) Położenia narzędzi 2, 4, 6, 8: dla przecinaków i gwintowników ("prawe" lub "lewe" narzędzie zostaje definiowane w danych narzędzi) O 2 O= 6 TM C C=0 C=180 B B B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. C Offset kąta położenia dla narzędzi tokarskich 0 : położenie narzędzia "normalne" 180 : położenie narzędzia "na głowie" H Hamulec szczek. 0: hamulec zostaje zaciśnięty w zależności od parametru narzędzia ("nie napędzane" zostaje zaciśnięty; "napędzane" nie zostaje zaciśnięty) 1: hamulec zostaje zaciśnięty 2: hamulec nie zostaje zaciśnięty CNC PILOT umieszcza narzędzie w magazynie pobiera wymagane narzędzie z magazynu dokonuje przemieszczenia do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B obraca narzędzie do położenia "normalnego" lub "na głowie" (offset kąta położenia C) oblicza dane narzędzia przy uwzględnieniu "Orientacji O", pozycji osi B i kąta położenia nastawia hamulec szczękowy 14

15 Zmiana pozycji narzędzia: jeśli wywołanie odnosi się do aktywnego narzędzia, to suport przemieszcza się do punktu zmiany narzędzia i nachyla oś B lub obraca narzędzie tak, by znalazło się pod kątem położenia. Offset kąta położenia: przy pomocy Offset kąta położenia ustawia się narzędzia tokarskie w położenie "normalne" lub "na głowie". Przy tym CNC PILOT uwzględnia zapisane w bazie danych narzędzi ustawienie podstawowe (kąt położenia = kąt położenia z danych narzędzi + offset kąta położenia). Orientacja narzędzia: przy obliczaniu pozycji wierzchołka ostrza narzędzia CNC PILOT uwzględnia położenie ostrza. CNC PILOT rozróżnia następujące typy: narzędzia do obróbki zgrubnej, wykańczającej; narzędzia grzybkowe a także przecinaki i gwintowniki (patrz ilustracja). Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. Deklarowanie narzędzia magazynu Jeśli przy wyłączeniu i ponownym włączeniu sterowania znajduje się narzędzie w przestrzeni roboczej, to musi ono zostać ponownie zadeklarowane. Przy tym CNC PILOT wykorzystuje wartości obowiązujące przy wyłączeniu jako wartości proponowane w oknie dialogowym. U T > magazyn > Narzędzie manualnie wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Magazyn: narzędzie manualnie" U Nacisnąć softkey, zapisać kąt osi B, sprawdzić następne parametry i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC O 2 O= TM C B B 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start. C=0 C=180 ID Numer identyfikacyjny narzędzia z magazynu P Numer miejsca w magazynie narzędzi O Orientacja w przypadku narzędzi tokarskich. Położenie ostrza narzędzia (patrz ilustracja). Położenia narzędzi 1, 3, 5, 7: dla narzędzi zgrubnych, wykańczających i grzybkowych (neutralne narzędzia zostają rozpoznane na podstawie kąta przystawienia) Położenia narzędzi 2, 4, 6, 8: dla przecinaków i gwintowników ("prawe" lub "lewe" narzędzie zostaje definiowane w danych narzędzi) B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. C Offset kąta położenia dla narzędzi tokarskich 0 : położenie narzędzia "normalne" 180 : położenie narzędzia "na głowie" HEIDENHAIN CNC PILOT

16 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny H Hamulec szczek. 0: hamulec zostaje zaciśnięty w zależności od parametru narzędzia ("nie napędzane" zostaje zaciśnięty; "napędzane" nie zostaje zaciśnięty) 1: hamulec zostaje zaciśnięty 2: hamulec nie zostaje zaciśnięty CNC PILOT dokonuje przemieszczenia do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B obraca narzędzie do położenia "normalnego" lub "na głowie" (offset kąta położenia C) oblicza dane narzędzia przy uwzględnieniu "Orientacji O", pozycji osi B i kąta położenia nastawia hamulec szczękowy Przy wyłączeniu sterowania informacja o narzędziu w uchwycie narzędziowym zostaje usunięta. HEIDENHAIN zaleca, wysunięcie narzędzi magazynu z przestrzeni roboczej przed wyłączeniem. Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. 16

17 Odłożenie narzędzia do magazynu Funkcja "Odłożenie narzędzia do magazynu" odkłada narzędzie z powrotem z przestrzeni roboczej do magazynu. Następnie suport narzędziowy przemieszcza się do punktu zmiany narzędzia i nachyla oś B pod wymaganym kątem. U T > magazyn > Narzędzie odłożyć wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Magazyn: narzędzie odłożyć". U Zapisać parametr "B-kąt osi B" i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC. U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. CNC PILOT umieszcza narzędzie w magazynie dokonuje przemieszczenia do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. Nachylenie osi B w trybie sterowania ręcznego Proszę wykorzystać albo wywołanie zmiany narzędzia dla pozycjonowania osi B albo nachylić oś manualnie przy pomocy kółka ręcznego bądź klawiszy PLC. Wywołanie zmiany narzędzia: przy wywołaniu funkcji zmiany narzędzia poszczególne dane wprowadzenia są już zajęte przez aktualne wartości. Operator zapisuje wymagany kąt osi B i aktywuje funkcję. Manualne nachylenie: oś B zostaje nachylona przy pomocy kółka ręcznego. Można także przemieścić oś B przy pomocy klawiszy PLC, jeśli sterowanie jest do tego przygotowane przez producenta maszyn. Proszę uwzględnić informacje zawarte w instrukcji obsługi maszyny. T M 0 B 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Przy manualnym nachyleniu osi B zostaje co prawda uwzględniony nowy kąt osi B, zmiana orientacji narzędzia nie zostaje przy tym rozpoznana. Dlatego też sterowanie odznacza wskazania wartości rzeczywistych X i Z jako nieważne (szare przedstawienie wartości wskazania). Przy następnym wywołaniu narzędzia CNC PILOT oblicza pozycję wierzchołka narzędzia na nowo i oznacza wskazania wartości rzeczywistych X i Z jako ważne. Proszę uwzględnić, iż wskazania wartości rzeczywistych X i Z (wyświetlacz maszynowy) są ukazywane jako nieważne, jak tylko oś B zostanie nachylona manualnie. CNC PILOT oznacza to przy pomocy szarego koloru wskazania wartości. HEIDENHAIN CNC PILOT

18 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Pomiar i korekcja narzędzia magazynu Pomiar narzędzi: funkcja określa długości narzędzi wraz z aktualnym kątem nachylenia osi B i kątem położenia narzędzia. Te wartości są też wyświetlane. Dodatkowo sterowanie oblicza wymiary dla pozycji B=0 i zapisuje je w bazie danych narzędzi. U Przygotowanie > Przygotowanie narzędzia > Pomiar narzędzia wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie wyświetla w oknie dialogowym "Pomiar narzędzia T" obowiązujące wartości pomiaru. U Określenie wymiarów narzędzia, zapis i zamknięcie okna dialogowego. Sterowanie usuwa wartości korekcji zapisuje wymiary narzędzia do bazy danych Określenie wartości korekcji: wartości korekcji zostają określane a także wyświetlane wraz z aktualnym kątem nachylenia osi B a także kątem położenia narzędzia. Sterowanie oblicza wymiary dla pozycji B=0 i zapisuje je do bazy danych narzędzi. U Przygotowanie > Przygotowanie narzędzia > Korekcje narzędzia wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie ukazuje w oknie dialogowym "Narzędzie dotknąć" obowiązujące, odnoszące się do pozycji B=0 wartości korekcji. U Określić wartości korekcji i zamknąć okno dialogowe Sterowanie przejmuje wartości korekcji. 18

19 Korekcje w trybie automatycznym Korekcje narzędzi: operator określa wartości korekcji wraz z aktualnym kątem nachylenia osi B i kątem położenia narzędzia. Sterowanie oblicza wymiary dla pozycji B=0 i zapisuje je w bazie danych narzędzi. U Kor(ekcje) > Korekcje narzędzi wybrać w trybie automatycznym. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Położenie narzędzia dla korekcji narzędzia". U Zapisać parametry i zamknąć okno dialogowe U Sterowanie ukazuje w oknie dialogowym "Korekcje narzędzia" wartości korekcji, w odniesieniu do podanego w poprzednim oknie dialogowym kąta osi B. U Zapisać nowe wartości korekcji Sterowanie ukazuje w polu "T" (wyświetlacz maszynowy) wartości korekcji w odniesieniu do aktualnego kąta osi B i kąta położenia narzędzia. CNC PILOT zapisuje korekcje narzędzia wraz z innymi danymi narzędzia do bazy danych. Jeśli oś B zostanie nachylona, to CNC PILOT uwzględnia korekcje narzędzia przy obliczaniu pozycji wierzchołka ostrza narzędzia. 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Addytywne korekcje są niezależne od danych narzędzia. Korekcje działają w kierunku osi X, Y i Z. Nachylenie osi B nie ma żadnego wpływu na addytywne korekcje. HEIDENHAIN CNC PILOT

20 1.3 Wskazówki dotyczące programowania 1.3 Wskazówki dotyczące programowania Położenie konturów frezowania Płaszczyznę referencyjną oraz średnicę referencyjną definiuje się w oznaczeniu sekcji. Głębokość i położenie konturu frezowania (kieszeń, wysepka) określa się w następujący sposób w definicji konturu: przy pomocy Głębokość P we wcześniej programowanej G308 alternatywnie dla figur: parametr cyklu Głębokość P Znak liczby P określa położenie konturu frezowania: P<0: kieszeń P>0: wysepka Położenie konturów frezowania Sekcja P Powierzchnia CZOŁO P<0 P>0 STRONA TYLNA P<0 P>0 POW.BOCZNA P<0 P>0 Z Z+P Z Z P X X+(P*2) Dno frezowania Z+P Z Z P Z X+(P*2) X X: średnica referencyjna z oznaczenia sekcji Z: płaszczyzna referencyjna z oznaczenia sekcji P: głębokość z G308 lub z opisu figury Cykle frezowania powierzchni dokonują frezowania opisanej w definicji konturu powierzchni. Wysepki w obrębie tej powierzchni nie zostają uwzględnione. Ograniczenie skrawania Jeśli fragmenty konturu frezowania leżą poza konturem toczenia, to można dokonać ograniczenia obrabianej powierzchni przy pomocy średnicy powierzchni X / średnicy referencyjnej X (parametr oznaczenia sekcji lub definicji figury). Ograniczenie skrawania działa także przy obróbce frezowaniem na nachylonych płaszczyznach. 20

21 Wiercenie i frezowanie na nachylonej płaszczyźnie HEIDENHAIN zaleca tak nachylić układ współrzędnych, aby móc definiować szablony wiercenia i kontury frezowania na płaszczyźnie YZ. Wówczas do dyspozycji znajdują się wszystkie definicje konturów, figur i wzorców dla płaszczyzny YZ. Cykle wiercenia i frezowania mogą być odpracowywane na nachylonej płaszczyźnie. Położenie nachylonej płaszczyzny cykle te pobierają z definicji konturów. Oprócz tego zaleca się nachylanie osi B przy pomocy G714, ponieważ ta funkcja G zawiera obliczenie pozycji instrumenta. Z tego wynika następujący sposób postępowania przy programowaniu: Układ współrzędnych zostaje obracany i przesunięty dla nachylonej płaszczyzny przy pomocy oznaczenia sekcji POW.BOCZNA_Y (patrz Sekcja POW.BOCZNA_Y na stronie 23) Wzorce wiercenia i kontury frezowania zostają zdefiniowane na płaszczyźnie YZ Oś B zostaje pozycjonowana przy pomocy G714 Płaszczyzna YZ zostaje aktywowana z G19 Można wykorzystywać cykle wiercenia i frezowania dla obróbki Alternatywnie można nachylić płaszczyznę obróbki przy pomocy G16 i następnie przeprowadzić obróbkę na nachylonej płaszczyźnie. Proszę uwzględnić, iż orientacja narzędzia nie zostaje przeprowadzona, jeśli pozycjonujemy oś B przy pomocy instrukcji G0 lub G15. Należy zaprogramować G712, aby system dokonał nowego obliczenia pozycji narzędzia. 1.3 Wskazówki dotyczące programowania HEIDENHAIN CNC PILOT

22 1.4 DIN PLUS: oznaczenia sekcji 1.4 DIN PLUS: oznaczenia sekcji Dla tokarek z magazynem narzędzi i/lub z osią Y znajdują się do dyspozycji następujące oznaczenia sekcji. Sekcja MAGAZYN TARCZOWY W sekcji MAGAZYN TARCZOWY zapisuje się wszystkie narzędzia, które wykorzystywane są w programie NC. Z listy tych narzędzi korzysta się przy programowaniu G714 (zmiana narzędzia magazynu) Kolejność wpisów jest dowolna. Zestawienie/zmiany listy narzędzi magazynu: U Nagłówek > Przygotowanie listy narzędzi wybrać U Wyselekcjonować narzędzia w bazie danych i zapisać na liście U Nacisnąć klawisz ESC, aby zamknąć listę Zapis i dokonywanie zmian pojedyńczych narzędzi magazynu: U Pozycjonować kursor w obrębie sekcji MAGAZYN TARCZOWY U Zapisać na nowo narzędzie: nacisnąć klawisz INS U Dokonanie zmiany narzędzia: nacisnąć RETURN albo podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy U Edycja w oknie dialogowym "Przygotowanie listy narzędzi" Sekcja CZOŁO_Y, STRONA TYLNA_Y Znacznik sekcji odznacza płaszczyznę XY (G17) i płaszczyznę referencyjną konturu (Z-kierunek). X Srednica powierzchni (dla ograniczenia skrawania) Z Położenie płaszczyzny referencyjnej standardowo: 0 C Pozycja wrzeciona standardowo: 0 22

23 Sekcja POW.BOCZNA_Y Znacznik sekcji odznacza płaszczyznę YZ (G19) i definiuje na maszynach z osią B nachyloną płaszczyznę. Bez osi B: średnica referencyjna definiuje położenie konturu w kierunku X, kąt osi C z kolei położenie na obrabianym przedmiocie. X Srednica referencyjna C Kąt osi C - określa pozycję wrzeciona Z osią B (patrz ilustracje): POW.BOCZNA_Y przeprowadza dodatkowo następujące przekształcenia i rotacje dla nachylonej płaszczyzny: przesuwa układ współrzędnych na pozycję I, K obraca układ współrzędnych o kąt B: punkt bazowy: I, K H=0: przesunięcie obróconego układu współrzędnych o I. Układ współrzędnych zostaje przesunięty z powrotem. X Srednica referencyjna C Kąt osi C - określa pozycję wrzeciona B Kąt płaszczyzny: dodatnia oś Z I B, I, K X B K X B Z I H=0 H=1 X B 1.4 DIN PLUS: oznaczenia sekcji I Referencja płaszczyzny w kierunku X (wymiar promienia) Z Z K Referencja płaszczyzny w kierunku Z H Automatyczne przesunięcie układu współrzędnych (standard: 0) 0: obrócony układ współrzędnych zostaje przesunięty o I 1: układ współrzędnych nie zostaje przesunięty Przykład: POW.BOCZNA_Y Układ współrzędnych przesunąć "z powrotem": CNC PILOT wykorzystuje średnicę referencyjną dla ograniczenia skrawania. Dodatkowo obowiązuje ona jako referencja dla głębokości, programowanej dla konturów frezowania i odwiertów. Ponieważ średnica referencyjna odnosi się do aktualnego punktu zerowego, zaleca się przy pracy na nachylonej płaszczyźnie przesunięcie obróconego układu współrzędnych o wartość I z powrotem. Jeśli ograniczenie skrawania nie jest konieczne, na przykład w przypadku odwiertów, to można wyłączyć przesunięcie układu współrzędnych (H=1) i ustawić średnicę referencyjną =0. Proszę zwrócić uwagę: W nachylonym układzie współrzędnych X jest osiąwcięcia w materiał. Współrzędne X zostają wymierzone jako współrzędne średnicy. Odbicie lustrzane układu współrzędnych nie ma żadnego wpływu na oś bazową kąta nachylenia ("kąt osi B" w G714). NAGŁOWEK PROGRAMU... KONTUR Q1 X0 Z600 CZESC NIEOBROBIONA... CZESC GOTOWA... POW.BOCZNA_Y X118 C0 B130 I59 K0... OBROBKA... HEIDENHAIN CNC PILOT

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek TNC 620 Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek Marzec 2014 Opisane w tym prospekcie funkcje i dane techniczne obowiązują dla TNC 620 z NC-SW 81760x-01 2 Treść TNC 620... Gdzie może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D FESTO Sp. z o.o. Instrukcja obsługi Sinumerik 840D Frezowanie Opracowanie na podstawie instrukcji firmy Maier GmbH Przygotował: Piotr Lecyk - - 2 WSTĘP Opracowanie to ma pomóc w nauce obsługi i programowania

Bardziej szczegółowo

POLECENIA SYMBOLICZNE

POLECENIA SYMBOLICZNE Indeks poleceń programowania sterownika CNC Opracowany przez dr inż. Piotra Drogosza Dla studentów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.11 2010 r. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16 Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK Wersja software 2.16 Język polski (pl) 2/2010 i.1 ND 1200 wprowadzenie 1 Ekran LCD 2 Softkeys 3 Klawisze funkcji pomiarowych 4 Klawisze osiowe 5 Klawisze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 3 Obróbka otworów z wykorzystaniem cykli obróbkowych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0 Instrukcja Obsługi CNConv USB Controller Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać Ver 0.14.0 Spis treści Str. 1. Wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Opis ogólny 3 3. Przykłady wykonanych prac 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Haas Special Edition

Haas Special Edition Haas Special Edition Moduł Tokarski SPORZĄDZIŁ: TOMASZ GONTARSKI ESPRIT CAM CENTER KOSTRZYŃSKA 36, 02-979 WARSZAWA TEL. (22) 842 01 08, 601 852 158, FAX. +48 22 379 44 90 TOMASZ.GONTARSKI@ESPRITCAM.PL

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów

CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów Niniejszy tekst jest kontynuacją cyklu artykułów na temat Programowania technologicznego opublikowanych we wcześniejszych wydaniach miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo