CNC PILOT 4290 Oś B i Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CNC PILOT 4290 Oś B i Y"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software xx Język polski (pl) 3/2010

2 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują się w dyspozycji w sterowaniu CNC PILOT 4290 z numerami NCoprogramowania xx (release 7.1) dla osi B, osi Y i dla magazynu narzędzi. Niniejsza instrukcja uzupełnia podręcznik obsługi CNC PILOT Oś B i Y

3 1 Oś B i Y Podstawy... 8 Oś Y... 8 Oś B... 8 Magazyn narzędzi Obsługa ręczna i tryb automatyczny Automatyka bez referencji Lista magazynu Praca z narzędziami magazynu Pomiar i korekcja narzędzia magazynu Korekcje w trybie automatycznym Wskazówki dotyczące programowania Położenie konturów frezowania Ograniczenie skrawania Wiercenie i frezowanie na nachylonej płaszczyźnie DIN PLUS: oznaczenia sekcji Sekcja MAGAZYN TARCZOWY Sekcja CZOŁO_Y, STRONA TYLNA_Y Sekcja POW.BOCZNA_Y DIN PLUS: kontury płaszczyzny XY Punkt startu konturu G170-Geo Element liniowy G171-Geo Łuk kołowy G172-/G173-Geo Odwiert G370-Geo Liniowy rowek G371-Geo Rowek kołowy G372/G373-Geo Koło pełne G374-Geo Prostokąt G375-Geo Regularny wielokąt G377-Geo Wzorzec liniowy na płaszczyźnie XY G471-Geo Wzorzec kołowy na płaszczyźnie XY G472-Geo Pojedyńcza powierzchnia G376-Geo Powierzchnie wielokrawędziowe G477-Geo HEIDENHAIN CNC PILOT

4 4 1.6 DIN PLUS: kontury na płaszczyźnie YZ Punkt startu konturu G180-Geo Element liniowy G181-Geo Łuk kołowy G182/G183-Geo Odwiert G380-Geo Liniowy rowek G381-Geo Rowek kołowy G382/G383-Geo Koło pełne G384-Geo Prostokąt G385-Geo Regularny wielokąt G387-Geo Wzorzec liniowy na płaszczyźnie YZ G481-Geo Wzorzec kołowy na płaszczyźnie YZ G482-Geo Pojedyńcza powierzchnia G386-Geo Powierzchnie wielokrawędziowe G487-Geo DIN PLUS: płaszczyzny obróbki Nachylenie płaszczyzny obróbki G DIN PLUS (oś Y): polecenia pozycjonowania Bieg szybki G Najazd punktu zmiany narzędzia G Posuw szybki we współrzędnych maszynowych G DIN PLUS: narzędzia magazynu Zmiana narzędzia z magazynu G Definiowanie położenia narzędzia G Wybór wstępny narzędzia G DIN PLUS: odcinki liniowe i kołowe Frezowanie: przemieszczenie liniowe G Frezowanie: ruch kołowy G2, G3 przyrostowe wymiarowanie środka Frezowanie: ruch kołowy G12, G13 absolutne wymiarowanie środka DIN PLUS (oś Y): cykle frezowania Frezowanie powierzchni, obróbka zgrubna G Frezowanie powierzchni, obróbka wykańczająca G Frezowanie wielokrawędziowe zgrubne G Frezowanie wieloboku wykańczające G Frezowanie kieszeni, obróbka zgrubna G845 (oś Y) Frezowanie kieszeni, obróbka na gotowo G846 (oś Y) Grawerowanie na płaszczyźnie XY G Grawerowanie na płaszczyźnie YZ G Frezowanie gwintów XY-płaszczyzna G Frezowanie gwintów YZ-płaszczyzna G Frezowanie obwiedniowe G Symulacja Symulacja nachylonej płaszczyzny Wyświetlanie układu współrzędnych Wskazanie położenia z osią B i Y... 72

5 1.13 TURN PLUS: magazyn narzędzi i oś B Magazyn narzędzi Narzędzia dla osi B TURN PLUS: oś Y Podstawy dla osi Y Definiowanie konturów frezowania TURN PLUS: kontury na płaszczyźnie XY Dane bazowe powierzchni czołowej XY/strony tylnej XYR Płaszczyzna XY: punkt startu konturu Płaszczyzna XY: element liniowy Płaszczyzna XY: łuk Płaszczyzna XY: pojedyńczy odwiert Płaszczyzna XY: okrąg (koło pełne) Płaszczyzna XY: prostokąt Płaszczyzna XY: wielokąt Płaszczyzna XY: liniowy rowek Płaszczyzna XY: kołowy rowek Płaszczyzna XY: liniowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna XY: kołowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna XY: liniowy wzorzec figur Płaszczyzna XY: kołowy wzorzec figur Płaszczyzna XY: pojedyńcza powierzchnia Płaszczyzna XY: powierzchnie wieloboku TURN PLUS: kontury na płaszczyźnie YZ Dane bazowe powierzchni bocznej Y Płaszczyzna YZ: punkt startu konturu Płaszczyzna YZ: element linearny Płaszczyzna YZ: łuk Płaszczyzna YZ: pojedyńczy odwiert Płaszczyzna YZ: okrąg (koło pełne) Płaszczyzna YZ: prostokąt Płaszczyzna YZ: wielokąt Płaszczyzna YZ: liniowy rowek Płaszczyzna YZ: kołowy rowek Płaszczyzna YZ: liniowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna YZ: kołowy wzorzec odwiertów Płaszczyzna YZ: liniowy wzorzec figur Płaszczyzna YZ: kołowy wzorzec figur Płaszczyzna YZ: pojedyńcza powierzchnia Płaszczyzna YZ: powierzchnie wieloboku Programy przykładowe Praca z zastosowaniem osi Y Praca z zastosowaniem osi B HEIDENHAIN CNC PILOT

6

7 Oś B i Y HEIDENHAIN CNC PILOT

8 1.1 Podstawy 1.1 Podstawy Oś Y Przy pomocy osi Y przeprowadza się zabiegi obróbkowe wiercenia i frezowania na powierzchni czołowej i tylnej oraz na powierzchni bocznej. Przy zastosowaniu osi Y dwie osie interpolują liniowo lub kołowo na zadanej płaszczyźnie obróbki, podczas gdy trzecia oś interpoluje liniowo. W ten sposób można wytwarzać na przykład rowki wpustowe lub kieszenie z równymi powierzchniami dna i prostopadłymi ściankami bocznymi rowków. Poprzez zadanie kąta wrzeciona określamy położenie konturu frezowania na obrabianym przedmiocie. CNC PILOT wspomaga zapisywanie progamu NC z osią Y w: DIN PLUS TURN PLUS definicji konturu TURN PLUS generowaniu planu pracy Rozdzielenie opisu konturu i obróbki obowiązuje także dla operacji frezowania z osią Y. Kopiowanie konturu nie zostaje wykonywane przy obróbce frezowaniem. Kontury osi Y zostają oznaczone znacznikami identyfikacyjnymi sekcji. Symulacja graficzna pokazuje obróbkę frezowania w już znanych oknach obrotu, powierzchni czołowej i bocznej a także dodatkowo w widoku bocznym (YZ). Oś B Nachylona płaszczyzna obróbki Oś B umożliwia obróbkę wierceniem i frezowaniem na leżących ukośnie w przestrzeni płaszczyznach. Aby zapewnić proste programowanie, układ współrzędnych tak zostaje nachylony, iż definiowanie szablonów wiercenia i konturów frezowania następuje na płaszczyźnie YZ. Wiercenie albo frezowanie zostaje jednakże wykonywane na nachylonej płaszczyźnie. Rozdzielenie opisu konturu i obróbki obowiązuje także dla zabiegów obróbkowych na nachylonych płaszczyznach. Kopiowanie konturu nie zostaje przeprowadzane. Kontury na nachylonych płaszczyznach zostają oznaczone przy pomocy znacznika POW. BOCZNA_Y (MANTEL_Y). CNC PILOT wspomaga zapisywanie programu NC z osią B w DIN PLUS. Symulacja graficzna pokazuje obróbkę na nachylonych płaszczyznach w już znanych oknach obrotu i powierzchni czołowej a także dodatkowo w widoku bocznym (YZ). 8

9 Narzędzia dla osi B Kolejną zaletą osi B jest możliwość elastycznego wykorzystania narzędzi przy obróbce toczeniem. Poprzez nachylenie osi B i obrót narzędzia można osiągnąć położenia narzędzia, umożliwiające obróbkę wzdłużną i planową a także radialną i osiową obróbkę na wrzecionie głównym i przeciwwrzecione przy pomocy tego samego narzędzia. W ten sposób redukuje się liczbę koniecznych do obróbki narzędzi a także liczbę zmian narzędzia. Dane narzędzi: wszystkie narzędzia zostają opisywane w bazie danych narzędzi przy pomocy wymiarów X, Z i Y a także przy pomocy wartości korekcji. Wymiary te odnoszą się do kąta nachylenia B=0. Dodatkowo zostaje odnotowywany kąt położenia. Ten parametr definiuje w przypadku nie napędzanych narzędzi ( narzędzi tokarskich) robocze położenie narzędzia. Kąt nachylenia osi B nie jest komponentem danych narzędzi. Kąt ten zostaje definiowany przy wywoływaniu narzędzia lub przy zastosowaniu określonego narzędzia. Orientacja narzędzia i wyświetlanie położenia: obliczenie pozycji wierzchołka ostrza narzędzia dla narzędzi tokarskich następuje na bazie orientacji ostrza. To orientowanie ostrza nie zostaje przeprowadzane automatycznie przy nachyleniu i/lub obrocie osi B. Sterowanie odznacza po manualnym przemieszczeniu osi B wskazanie położenia jako nieważne. Wskazanie z czarnymi cyframi: wskazanie położenia jest ważne. Wskazanie z szarymi cyframi: wskazanie położenia jest nieważne. Proszę sprawdzić po przemieszczeniu osi B, czy orientacja jest jeszcze ważna, a w innym przypadku należy dokonać nowego ustawienia. Sterowanie rozróżnia w przypadku orientacji narzędzi następujące ich typy: narzędzia do obróbki zgrubnej, wykańczającej; narzędzia grzybkowe a także przecinaki i gwintowniki (patrz ilustracja). Położenia narzędzi 1, 3, 5 lub 7 obowiązują dla narzędzi obróbki zgrubnej, wykańczającej i narzędzia grzybkowe. Neutralne narzędzia zostają rozpoznawane na podstawie kąta przystawienia. Położenia narzędzi 2, 4, 6 lub 8 obowiązują dla przecinaków i gwintowników. Czy do dyspozycji znajduje się "prawe" czy też "lewe" narzędzie, określa się w danych narzędzi. Wyświetlacz maszyny: Pole T wyświetlacza maszynowego pokazuje miejsce narzędzia w magazynie. Wartości korekcji, które są wyświetlane w tym polu, uwzględniają aktualny kąt nachylenia osi B. B90 B180 G714 B.. C0 B0 B Podstawy G714 B.. C O= Po nachyleniu lub obrocie osi B wartości wyświetlacza położenia są nieważne. HEIDENHAIN CNC PILOT

10 1.1 Podstawy Multinarzędzia dla osi B Jeśli kilka narzędzi jest zamontowanych w uchwycie narzędziowym, to jest to oznaczane mianem "multinarzędzia". W przypadku multinarzędzi każde ostrze (każde narzędzie) otrzymuje własny numer identyfikacyjny i własny opis. Kąt położenia, na ilustracji oznaczony przy pomocy C, jest częścią składową danych narzędzia. Jeśli teraz jedno ostrze (jedno narzędzie) multinarzędzia zostanie aktywowane, to CNC PILOT obraca mulitnarzędzie na podstawie kąta położenia do właściwej pozycji. Do kąta położenia zostaje dodawany offset kąta położenia z procedury zmiany narzędzia. W ten sposób można używać narzędzia w jego "normalnym położeniu" lub w pozycji "na głowie". Fotografia pokazuje multinarzędzie z trzema ostrzami. C0 C240 C120 Magazyn narzędzi CNC PILOT wspomaga działanie magazynu narzędziowego z orientacją na miejsca dla 99 narzędzi włączenie. Orientacja na miejsca oznacza, iż każdemu narzędziu zostaje przypisane określone miejsce w magazynie. Operator maszyny określa to miejsce podczas urządzania magazynu. Lista magazynu ukazuje aktualne rozmieszczenie narzędzi w magazynie. Narzędzia zostają zapisywane z ich numerami identyfikacyjnymi na tej liście. Programowanie narzędzi: narzędzia w magazynie są przewidziane dla osi B. Dla zmiany narzędzia lub dla pozycjonowania narzędzia znajduje się do dyspozycji funkcja G714. Alternatywnie można programować nachylenie osi B i obrót narzędzia na pozycję pod kątem położenia przy pomocy pojedyńczych rozkazów (G0, G15, etc.). Wówczas konieczna jest jednakże deklaracja pozycji narzędzia przy pomocy G

11 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Automatyka bez referencji Od wersji software : Istnieje możliwość startu programów magazynu lub programów manualnych, nawet jeśli nie wszystkie osie były referencjonowane. W tym celu należy zdefiniować w rozpoczynanym programie w wierszu komentarza, dla których osi może brakować statusu referencjonowania. Składnia wiersza komentarza: tu nn oznacza litery osiwoe nie referencjonowanych osi Przykłady: oś B nie musi być referencjonowana osie B i Y nie muszą być referencjonowane Funkcje urządzania magazynu narzędzi lub dla zmiany narzędzia z magazynu zostają dopasowane przez producenta maszyn do CNC PILOT i maszyny. Z tego powodu możliwe są odchylenia od opisanych poniżej funkcji. Proszę uwzględnić informacje zawarte w instrukcji obsługi maszyny. Lista magazynu 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Lista magazynu ukazuje aktualne rozmieszczenie narzędzi w magazynie. Przy "nastawieniu listy magazynu" operator wpisuje dla każdego narzędzia numer identyfikacyjny i określa w ten sposób miejsce w magazynie. W przypadku multinarzędzi zostaje wprowadzony numer identyfikacyjny dowolnego ostrza. Ponieważ w bazie danych narzędzi wszystkie numery identyfikacyjne multinarzędzia są ze sobą powiązane, CNC PILOT rozpoznaje wszystkie ostrza. Dla urządzania magazynu narzędzi do dyspozycji znajdują się następujące metody: Umieszczenie narzędzi w magazynie przy pomocy klapy ładunkowej: patrz Zamontowanie narzędzi w magazynie przy pomocy klapy ładunkowej na stronie 12 Umieszczenie narzędzi w magazynie w przestrzeni roboczej: patrz Zamontowanie narzędzi w magazynie w przestrzeni roboczej na stronie 13 Usunięcie narzędzia z magazynu: patrz Usuwanie narzędzia z magazynu na stronie 13 HEIDENHAIN CNC PILOT

12 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Zarządzanie okresem trwałości narzędzi obowiązuje bez ograniczeń także dla narzędzi w magazynie. Niebezpieczeństwo kolizji Proszę porównać listę magazynu z rozmieszczeniem narzędzi w magazynie i skontrolować dane narzędzi przed wykonaniem programu. Lista magazynu i wymiary zapisanych narzędzi muszą odpowiadać aktualnej sytuacji, ponieważ CNC PILOT operuje tymi danymi przy obliczaniu przemieszczeń sań, przy kontroli stref ochronnych etc. Zamontowanie narzędzi w magazynie przy pomocy klapy ładunkowej Operator rozmieszcza narzędzia w magazynie za pomocą klapy ładunkowej i zapisuje numery identyfikacyjne w odpowiednich miejscach na liście magazynu. Zapis numeru identyfikacyjnego narzędzia: U Przygotowanie > listy narzędzi > Przygotowanie listy wybrać w trybie obsługi ręcznej. U Ustawić kursor na przewidziane miejsce w magazynie. U Wybrać numer identyfikacyjny narzędzia z bazy danych i przejąć lub nacisnąć klawisz Ins i bezpośrednio wpisać numer identyfikacyjny. U Obrócić magazyn narzędzi na pozycję i wstawić narzędzie. Funkcje "Porównanie listy narzędzi z programem NC" i "Przejęcie listy narzędzi z programu NC" nie znajdują się w dyspozycji dla listy magazynu. 12

13 Zamontowanie narzędzi w magazynie w przestrzeni roboczej Narzędzie zostaje wstawione do uchwytu narzędziowego a następnie wywoływana jest funkcja "MAGAZYN TARCZOWY załadowany". Tu zostaje zapisany numer identyfikacyjny narzędzia i numer miejsca w magazynie. CNC PILOT umieszcza narzędzie w pamięci i zapisuje jego numer identyfikacyjny na liście magazynu. U Wstawienie narzędzia w uchwyt narzędziowy (w przestrzeni roboczej). U T > magazyn > Magazyn załadować wybrać w trybie obsługi ręcznej. CNC PILOT otwiera okno dialogowe "Magazyn: magazyn załadować". U Zapisać parametry i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC. U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start. ID Numer identyfikacyjny narzędzia z magazynu P Numer miejsca w magazynie narzędzi B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. CNC PILOT umieszcza narzędzie w magazynie zapisuje narzędzie na listę magazynu przemieszcza sanie do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B ID... P... B 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. Usuwanie narzędzia z magazynu Proszę wyjąć narzędzie z magazynu i usunąć wpis z listy magazynu. U Należy obrócić magazyn narzędzi na pozycję i wyjąć narzędzie. U Przygotowanie > Lista narzędzi > Przygotowanie listy wybrać w trybie obsługi ręcznej U Ustawić kursor na odpowiednie miejsce w magazynie U Nacisnąć softkey lub klawisz Del a także potwierdzić zapytanie upewniające. Sterowanie usuwa narzędzie z listy magazynu. HEIDENHAIN CNC PILOT

14 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Praca z narzędziami magazynu Zmiana narzędzia z magazynu Proszę wykorzystywać tę funkcję w celu zmiany narzędzia lub dla dokonania zmian kąta nachylenia lub kąta położenia aktywnego narzędzia. U T > magazyn > Zmiana narzędzia wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Magazyn: zmiana narzędzia" U Nacisnąć softkey, wybrać narzędzie z listy magazynu, zapisać następne parametry i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC. U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start. ID Numer identyfikacyjny narzędzia z magazynu O Orientacja w przypadku narzędzi tokarskich. Położenie ostrza narzędzia (patrz ilustracja). Położenia narzędzi 1, 3, 5, 7: dla narzędzi zgrubnych, wykańczających i grzybkowych (neutralne narzędzia zostają rozpoznane na podstawie kąta przystawienia) Położenia narzędzi 2, 4, 6, 8: dla przecinaków i gwintowników ("prawe" lub "lewe" narzędzie zostaje definiowane w danych narzędzi) O 2 O= 6 TM C C=0 C=180 B B B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. C Offset kąta położenia dla narzędzi tokarskich 0 : położenie narzędzia "normalne" 180 : położenie narzędzia "na głowie" H Hamulec szczek. 0: hamulec zostaje zaciśnięty w zależności od parametru narzędzia ("nie napędzane" zostaje zaciśnięty; "napędzane" nie zostaje zaciśnięty) 1: hamulec zostaje zaciśnięty 2: hamulec nie zostaje zaciśnięty CNC PILOT umieszcza narzędzie w magazynie pobiera wymagane narzędzie z magazynu dokonuje przemieszczenia do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B obraca narzędzie do położenia "normalnego" lub "na głowie" (offset kąta położenia C) oblicza dane narzędzia przy uwzględnieniu "Orientacji O", pozycji osi B i kąta położenia nastawia hamulec szczękowy 14

15 Zmiana pozycji narzędzia: jeśli wywołanie odnosi się do aktywnego narzędzia, to suport przemieszcza się do punktu zmiany narzędzia i nachyla oś B lub obraca narzędzie tak, by znalazło się pod kątem położenia. Offset kąta położenia: przy pomocy Offset kąta położenia ustawia się narzędzia tokarskie w położenie "normalne" lub "na głowie". Przy tym CNC PILOT uwzględnia zapisane w bazie danych narzędzi ustawienie podstawowe (kąt położenia = kąt położenia z danych narzędzi + offset kąta położenia). Orientacja narzędzia: przy obliczaniu pozycji wierzchołka ostrza narzędzia CNC PILOT uwzględnia położenie ostrza. CNC PILOT rozróżnia następujące typy: narzędzia do obróbki zgrubnej, wykańczającej; narzędzia grzybkowe a także przecinaki i gwintowniki (patrz ilustracja). Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. Deklarowanie narzędzia magazynu Jeśli przy wyłączeniu i ponownym włączeniu sterowania znajduje się narzędzie w przestrzeni roboczej, to musi ono zostać ponownie zadeklarowane. Przy tym CNC PILOT wykorzystuje wartości obowiązujące przy wyłączeniu jako wartości proponowane w oknie dialogowym. U T > magazyn > Narzędzie manualnie wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Magazyn: narzędzie manualnie" U Nacisnąć softkey, zapisać kąt osi B, sprawdzić następne parametry i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC O 2 O= TM C B B 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start. C=0 C=180 ID Numer identyfikacyjny narzędzia z magazynu P Numer miejsca w magazynie narzędzi O Orientacja w przypadku narzędzi tokarskich. Położenie ostrza narzędzia (patrz ilustracja). Położenia narzędzi 1, 3, 5, 7: dla narzędzi zgrubnych, wykańczających i grzybkowych (neutralne narzędzia zostają rozpoznane na podstawie kąta przystawienia) Położenia narzędzi 2, 4, 6, 8: dla przecinaków i gwintowników ("prawe" lub "lewe" narzędzie zostaje definiowane w danych narzędzi) B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. C Offset kąta położenia dla narzędzi tokarskich 0 : położenie narzędzia "normalne" 180 : położenie narzędzia "na głowie" HEIDENHAIN CNC PILOT

16 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny H Hamulec szczek. 0: hamulec zostaje zaciśnięty w zależności od parametru narzędzia ("nie napędzane" zostaje zaciśnięty; "napędzane" nie zostaje zaciśnięty) 1: hamulec zostaje zaciśnięty 2: hamulec nie zostaje zaciśnięty CNC PILOT dokonuje przemieszczenia do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B obraca narzędzie do położenia "normalnego" lub "na głowie" (offset kąta położenia C) oblicza dane narzędzia przy uwzględnieniu "Orientacji O", pozycji osi B i kąta położenia nastawia hamulec szczękowy Przy wyłączeniu sterowania informacja o narzędziu w uchwycie narzędziowym zostaje usunięta. HEIDENHAIN zaleca, wysunięcie narzędzi magazynu z przestrzeni roboczej przed wyłączeniem. Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. 16

17 Odłożenie narzędzia do magazynu Funkcja "Odłożenie narzędzia do magazynu" odkłada narzędzie z powrotem z przestrzeni roboczej do magazynu. Następnie suport narzędziowy przemieszcza się do punktu zmiany narzędzia i nachyla oś B pod wymaganym kątem. U T > magazyn > Narzędzie odłożyć wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Magazyn: narzędzie odłożyć". U Zapisać parametr "B-kąt osi B" i zamknąć okno dialogowe. Sterowanie ładuje przynależny program NC. U Aktywować program NC przy pomocy cykl-start B Kąt osi B. Kąt, pod który zostaje nachylona oś B. CNC PILOT umieszcza narzędzie w magazynie dokonuje przemieszczenia do punktu zmiany narzędzia nachyla oś B Proszę uwzględnić przy obsłudze i na wyświetlaczu: funkcja ta zostaje wykonana za pomocą programu NC Operator aktywuje program NC przy pomocy cykl-start. Nachylenie osi B w trybie sterowania ręcznego Proszę wykorzystać albo wywołanie zmiany narzędzia dla pozycjonowania osi B albo nachylić oś manualnie przy pomocy kółka ręcznego bądź klawiszy PLC. Wywołanie zmiany narzędzia: przy wywołaniu funkcji zmiany narzędzia poszczególne dane wprowadzenia są już zajęte przez aktualne wartości. Operator zapisuje wymagany kąt osi B i aktywuje funkcję. Manualne nachylenie: oś B zostaje nachylona przy pomocy kółka ręcznego. Można także przemieścić oś B przy pomocy klawiszy PLC, jeśli sterowanie jest do tego przygotowane przez producenta maszyn. Proszę uwzględnić informacje zawarte w instrukcji obsługi maszyny. T M 0 B 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Przy manualnym nachyleniu osi B zostaje co prawda uwzględniony nowy kąt osi B, zmiana orientacji narzędzia nie zostaje przy tym rozpoznana. Dlatego też sterowanie odznacza wskazania wartości rzeczywistych X i Z jako nieważne (szare przedstawienie wartości wskazania). Przy następnym wywołaniu narzędzia CNC PILOT oblicza pozycję wierzchołka narzędzia na nowo i oznacza wskazania wartości rzeczywistych X i Z jako ważne. Proszę uwzględnić, iż wskazania wartości rzeczywistych X i Z (wyświetlacz maszynowy) są ukazywane jako nieważne, jak tylko oś B zostanie nachylona manualnie. CNC PILOT oznacza to przy pomocy szarego koloru wskazania wartości. HEIDENHAIN CNC PILOT

18 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Pomiar i korekcja narzędzia magazynu Pomiar narzędzi: funkcja określa długości narzędzi wraz z aktualnym kątem nachylenia osi B i kątem położenia narzędzia. Te wartości są też wyświetlane. Dodatkowo sterowanie oblicza wymiary dla pozycji B=0 i zapisuje je w bazie danych narzędzi. U Przygotowanie > Przygotowanie narzędzia > Pomiar narzędzia wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie wyświetla w oknie dialogowym "Pomiar narzędzia T" obowiązujące wartości pomiaru. U Określenie wymiarów narzędzia, zapis i zamknięcie okna dialogowego. Sterowanie usuwa wartości korekcji zapisuje wymiary narzędzia do bazy danych Określenie wartości korekcji: wartości korekcji zostają określane a także wyświetlane wraz z aktualnym kątem nachylenia osi B a także kątem położenia narzędzia. Sterowanie oblicza wymiary dla pozycji B=0 i zapisuje je do bazy danych narzędzi. U Przygotowanie > Przygotowanie narzędzia > Korekcje narzędzia wybrać w trybie obsługi ręcznej. Sterowanie ukazuje w oknie dialogowym "Narzędzie dotknąć" obowiązujące, odnoszące się do pozycji B=0 wartości korekcji. U Określić wartości korekcji i zamknąć okno dialogowe Sterowanie przejmuje wartości korekcji. 18

19 Korekcje w trybie automatycznym Korekcje narzędzi: operator określa wartości korekcji wraz z aktualnym kątem nachylenia osi B i kątem położenia narzędzia. Sterowanie oblicza wymiary dla pozycji B=0 i zapisuje je w bazie danych narzędzi. U Kor(ekcje) > Korekcje narzędzi wybrać w trybie automatycznym. Sterowanie otwiera okno dialogowe "Położenie narzędzia dla korekcji narzędzia". U Zapisać parametry i zamknąć okno dialogowe U Sterowanie ukazuje w oknie dialogowym "Korekcje narzędzia" wartości korekcji, w odniesieniu do podanego w poprzednim oknie dialogowym kąta osi B. U Zapisać nowe wartości korekcji Sterowanie ukazuje w polu "T" (wyświetlacz maszynowy) wartości korekcji w odniesieniu do aktualnego kąta osi B i kąta położenia narzędzia. CNC PILOT zapisuje korekcje narzędzia wraz z innymi danymi narzędzia do bazy danych. Jeśli oś B zostanie nachylona, to CNC PILOT uwzględnia korekcje narzędzia przy obliczaniu pozycji wierzchołka ostrza narzędzia. 1.2 Obsługa ręczna i tryb automatyczny Addytywne korekcje są niezależne od danych narzędzia. Korekcje działają w kierunku osi X, Y i Z. Nachylenie osi B nie ma żadnego wpływu na addytywne korekcje. HEIDENHAIN CNC PILOT

20 1.3 Wskazówki dotyczące programowania 1.3 Wskazówki dotyczące programowania Położenie konturów frezowania Płaszczyznę referencyjną oraz średnicę referencyjną definiuje się w oznaczeniu sekcji. Głębokość i położenie konturu frezowania (kieszeń, wysepka) określa się w następujący sposób w definicji konturu: przy pomocy Głębokość P we wcześniej programowanej G308 alternatywnie dla figur: parametr cyklu Głębokość P Znak liczby P określa położenie konturu frezowania: P<0: kieszeń P>0: wysepka Położenie konturów frezowania Sekcja P Powierzchnia CZOŁO P<0 P>0 STRONA TYLNA P<0 P>0 POW.BOCZNA P<0 P>0 Z Z+P Z Z P X X+(P*2) Dno frezowania Z+P Z Z P Z X+(P*2) X X: średnica referencyjna z oznaczenia sekcji Z: płaszczyzna referencyjna z oznaczenia sekcji P: głębokość z G308 lub z opisu figury Cykle frezowania powierzchni dokonują frezowania opisanej w definicji konturu powierzchni. Wysepki w obrębie tej powierzchni nie zostają uwzględnione. Ograniczenie skrawania Jeśli fragmenty konturu frezowania leżą poza konturem toczenia, to można dokonać ograniczenia obrabianej powierzchni przy pomocy średnicy powierzchni X / średnicy referencyjnej X (parametr oznaczenia sekcji lub definicji figury). Ograniczenie skrawania działa także przy obróbce frezowaniem na nachylonych płaszczyznach. 20

21 Wiercenie i frezowanie na nachylonej płaszczyźnie HEIDENHAIN zaleca tak nachylić układ współrzędnych, aby móc definiować szablony wiercenia i kontury frezowania na płaszczyźnie YZ. Wówczas do dyspozycji znajdują się wszystkie definicje konturów, figur i wzorców dla płaszczyzny YZ. Cykle wiercenia i frezowania mogą być odpracowywane na nachylonej płaszczyźnie. Położenie nachylonej płaszczyzny cykle te pobierają z definicji konturów. Oprócz tego zaleca się nachylanie osi B przy pomocy G714, ponieważ ta funkcja G zawiera obliczenie pozycji instrumenta. Z tego wynika następujący sposób postępowania przy programowaniu: Układ współrzędnych zostaje obracany i przesunięty dla nachylonej płaszczyzny przy pomocy oznaczenia sekcji POW.BOCZNA_Y (patrz Sekcja POW.BOCZNA_Y na stronie 23) Wzorce wiercenia i kontury frezowania zostają zdefiniowane na płaszczyźnie YZ Oś B zostaje pozycjonowana przy pomocy G714 Płaszczyzna YZ zostaje aktywowana z G19 Można wykorzystywać cykle wiercenia i frezowania dla obróbki Alternatywnie można nachylić płaszczyznę obróbki przy pomocy G16 i następnie przeprowadzić obróbkę na nachylonej płaszczyźnie. Proszę uwzględnić, iż orientacja narzędzia nie zostaje przeprowadzona, jeśli pozycjonujemy oś B przy pomocy instrukcji G0 lub G15. Należy zaprogramować G712, aby system dokonał nowego obliczenia pozycji narzędzia. 1.3 Wskazówki dotyczące programowania HEIDENHAIN CNC PILOT

22 1.4 DIN PLUS: oznaczenia sekcji 1.4 DIN PLUS: oznaczenia sekcji Dla tokarek z magazynem narzędzi i/lub z osią Y znajdują się do dyspozycji następujące oznaczenia sekcji. Sekcja MAGAZYN TARCZOWY W sekcji MAGAZYN TARCZOWY zapisuje się wszystkie narzędzia, które wykorzystywane są w programie NC. Z listy tych narzędzi korzysta się przy programowaniu G714 (zmiana narzędzia magazynu) Kolejność wpisów jest dowolna. Zestawienie/zmiany listy narzędzi magazynu: U Nagłówek > Przygotowanie listy narzędzi wybrać U Wyselekcjonować narzędzia w bazie danych i zapisać na liście U Nacisnąć klawisz ESC, aby zamknąć listę Zapis i dokonywanie zmian pojedyńczych narzędzi magazynu: U Pozycjonować kursor w obrębie sekcji MAGAZYN TARCZOWY U Zapisać na nowo narzędzie: nacisnąć klawisz INS U Dokonanie zmiany narzędzia: nacisnąć RETURN albo podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy U Edycja w oknie dialogowym "Przygotowanie listy narzędzi" Sekcja CZOŁO_Y, STRONA TYLNA_Y Znacznik sekcji odznacza płaszczyznę XY (G17) i płaszczyznę referencyjną konturu (Z-kierunek). X Srednica powierzchni (dla ograniczenia skrawania) Z Położenie płaszczyzny referencyjnej standardowo: 0 C Pozycja wrzeciona standardowo: 0 22

23 Sekcja POW.BOCZNA_Y Znacznik sekcji odznacza płaszczyznę YZ (G19) i definiuje na maszynach z osią B nachyloną płaszczyznę. Bez osi B: średnica referencyjna definiuje położenie konturu w kierunku X, kąt osi C z kolei położenie na obrabianym przedmiocie. X Srednica referencyjna C Kąt osi C - określa pozycję wrzeciona Z osią B (patrz ilustracje): POW.BOCZNA_Y przeprowadza dodatkowo następujące przekształcenia i rotacje dla nachylonej płaszczyzny: przesuwa układ współrzędnych na pozycję I, K obraca układ współrzędnych o kąt B: punkt bazowy: I, K H=0: przesunięcie obróconego układu współrzędnych o I. Układ współrzędnych zostaje przesunięty z powrotem. X Srednica referencyjna C Kąt osi C - określa pozycję wrzeciona B Kąt płaszczyzny: dodatnia oś Z I B, I, K X B K X B Z I H=0 H=1 X B 1.4 DIN PLUS: oznaczenia sekcji I Referencja płaszczyzny w kierunku X (wymiar promienia) Z Z K Referencja płaszczyzny w kierunku Z H Automatyczne przesunięcie układu współrzędnych (standard: 0) 0: obrócony układ współrzędnych zostaje przesunięty o I 1: układ współrzędnych nie zostaje przesunięty Przykład: POW.BOCZNA_Y Układ współrzędnych przesunąć "z powrotem": CNC PILOT wykorzystuje średnicę referencyjną dla ograniczenia skrawania. Dodatkowo obowiązuje ona jako referencja dla głębokości, programowanej dla konturów frezowania i odwiertów. Ponieważ średnica referencyjna odnosi się do aktualnego punktu zerowego, zaleca się przy pracy na nachylonej płaszczyźnie przesunięcie obróconego układu współrzędnych o wartość I z powrotem. Jeśli ograniczenie skrawania nie jest konieczne, na przykład w przypadku odwiertów, to można wyłączyć przesunięcie układu współrzędnych (H=1) i ustawić średnicę referencyjną =0. Proszę zwrócić uwagę: W nachylonym układzie współrzędnych X jest osiąwcięcia w materiał. Współrzędne X zostają wymierzone jako współrzędne średnicy. Odbicie lustrzane układu współrzędnych nie ma żadnego wpływu na oś bazową kąta nachylenia ("kąt osi B" w G714). NAGŁOWEK PROGRAMU... KONTUR Q1 X0 Z600 CZESC NIEOBROBIONA... CZESC GOTOWA... POW.BOCZNA_Y X118 C0 B130 I59 K0... OBROBKA... HEIDENHAIN CNC PILOT

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi

Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi Obrabiarka EMCO Concept Turn 55 ustawianie narzędzi Będąc w menu głównym klawiszem funkcyjnym F2 dolnej klawiatury wybieramy Parametry maszyny zobaczymy ekran jak niżej (jeśli nie to należy wybrać jeszcze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Podręcznik obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Podręcznik obsługi dla operatora Programowanie cykli TNC 620 NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Język polski (pl) 2/2010 O niniejszej instrukcji Poniżej znajduje się lista używanych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 13 Obróbka na frezarce CNC DMU60 ze sterowaniem Heidenhain itnc530 Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H6 Programowanie podprogramów i pętli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca 2010

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

TNC 620. Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli. NC-Software 817600-01 817601-01 817605-01

TNC 620. Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli. NC-Software 817600-01 817601-01 817605-01 TNC 620 Podręcznik obsługi dlaużytkownika Programowanie cykli NC-Software 817600-01 817601-01 817605-01 Język polski (pl) 4/2014 Zasadniczo Zasadniczo O niniejszej instrukcji O niniejszej instrukcji Poniżej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla użytkownika ND 522/523

Instrukcja obsługi dla użytkownika ND 522/523 Instrukcja obsługi dla użytkownika ND 522/523 Polski (pl) 8/2007 Ekran ND 522/523 Punkt odniesienia Symbole paska stanu Narzędzie Posuw Stoper Jednostka miary Tryby pracy Wskazanie strony Nastawić/ zerować

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Lotse. Wersja software V6.4/V7.0. J zyk polski (pl) 9/2003

Lotse. Wersja software V6.4/V7.0. J zyk polski (pl) 9/2003 Lotse CNC PILOT 4290 Wersja software V6.4/V7.0 J zyk polski (pl) 9/2003 CNC PILOT 4290 V7.0 klawiatura zapisu danych Tryb pracy Obsługa r czna Tryb pracy Automatyka Tryby pracy programowania (DIN PLUS,

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI W1000 WYŚWIETLACZ POłOżENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI W 1000 ekran i pulpit sterowniczy 1 Zakres wskazania 2 Softkeys 3 LED indykacja zasilania 4 Klawisze ze strzałką: n p. W GORE/W DOŁm.in. dla nastawienia

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM. Toczenie 2-osiowe

EdgeCAM. Toczenie 2-osiowe EdgeCAM Toczenie 2-osiowe Wstęp Przedstawione materiały opisują krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych (na podstawie plików krawędziowych 2D), z użyciem programu EdgeCAM.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku.

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. Adrian Lewandowski nr indeksu 8915 E-g, dn. 18 lipca 2010 Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. 1. Temat prezentacji.

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 1 Obróbka prostych kształtów Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzi Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzia w EdgeCAM odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich parametrów definiujące to narzędzie. W tym celu naleŝy wywołać okno magazynu narzędzi i wybrać

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Systemów Wytwarzania Kierunek/specjalność, Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia 3,4 Laboratorium ZSW Środowisko edycyjno-symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Mgr inŝ. Janusz Szuba Materiały stanowiące załączniki do programu nauczania zgodnych z obowiązującymi przepisami w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku w ramach realizacji zadań Statutowych

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice Streszczenie: W artykule opisano funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

1 Tworzenie brył obrotowych

1 Tworzenie brył obrotowych 1 Tworzenie brył obrotowych Do tworzenia brył obrotowych w programie Blender służą dwa narzędzia: Spin i SpinDup. Idea tworzenia brył obrotowych jest prosta i polega na narysowania połowy przekroju poprzecznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

CNC PILOT 640 Sterowanie kształtowe dla tokarek CNC

CNC PILOT 640 Sterowanie kształtowe dla tokarek CNC CNC PILOT 640 Sterowanie kształtowe dla tokarek CNC Marzec 2014 Start smart CNC PILOT sprawdza się od lat w codziennej eksploatacji na tokarkach i wyróżnia się szczególnie komfortowym programowaniem NC.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne

Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Ćwiczenie nr 10 Bloki Dynamiczne Bloki dynamiczne zawierają oprócz elementów rysunkowych i/lub atrybutów również operacje na elementach bloku. Aby można było je realizować konieczne są specjalne obiekty

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 2 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

9.1.4 Parametry gwintu

9.1.4 Parametry gwintu 9.1.4 Parametry gwintu 9.1.4 Parametry gwintu CNC PILOT ustala parametry gwintu na podstawie nast puj cej tabeli. Jeśli w szpalcie F znajduje si *, to skok gwintu - w zależności od rodzaju gwintu - zostaje

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie 1. Otwórz środowisko Część ISO (ISO Part) i zapoznaj się z nim. Przełącz się w sekwencyjny tryb pracy Narzędzia Model Sekwencyjne 1 lub w PathFinder ze (PF) 2 Przejdź

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (Manual Machine Plus toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi

SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (Manual Machine Plus toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi SINUMERIK SINUMERIK 808D ADVANCED Podręcznik programowania i obsługi (Manual Machine Plus toczenie) Kompaktowa instrukcja obsługi Wskazówki prawne Koncepcja wskazówek ostrzeżeń Podręcznik zawiera wskazówki,

Bardziej szczegółowo