Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 320. NC-software

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 320. NC-software 340 551-04 340 554-04"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi dla operatora DIN/ISO TNC 320 NC-software Język polski (pl) 7/2011

2 Elementy obsługi TNC Elementy obsługi na ekranie Klawisz Tryby pracy maszyny Klawisz Tryby pracy programowania Klawisz Funkcja Wybór podziału ekranu Wybrać ekran pomiędzy trybem pracy maszyny i programowania Softkeys: wybrać funkcję na ekranie Przełączanie paska z softkey Funkcja Tryb manualny elektroniczne kółko ręczne Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych Przebieg programu pojedyńczymi wierszami Przebieg programu sekwencją wierszy Funkcja Program wprowadzić do pamięci/edycja Test programu Zarządzać programami/plikami, funkcje TNC Klawisz Klawisze nawigacyjne Klawisz Funkcja Wybór programów/plików i usuwanie, zewnętrzne przesyłanie danych Definiowanie wywołania programu, wybór tabeli punktów zerowych i punktów Wybór funkcji MOD Wyświetlić teksty pomocnicze przy NCkomunikatach o błędach, wywołanie TNCquide Wyświetlanie wszystkich aktualnych komunikatów o błędach Wyświetlanie kalkulatora Funkcja Przesunięcie jasnego tła Bezpośredni wybór wierszy, cykli i funkcji parametrów Potencjometr override dla posuwu i prędkości obrotowej wrzeciona Posuw F % Prędkość obrotowa wrzeciona S % Cykle, podprogramy i powtórzenia części programu Klawisz Funkcja Definiowanie cykli sondy pomiarowej Definiowanie i wywoływanie cykli Wprowadzanie i wywoływanie podprogramów i części programu Wprowadzenie rozkazu zatrzymania do danego programu

3 Dane o narzędziach Klawisz Funkcja Definiowanie danych narzędzia w programie Wprowadzenie osi współrzędnych i cyfr, edycja Klawisz... Funkcja Wybór osi współrzędnych lub wprowadzić do programu Programowanie ruchu kształtowego Klawisz Funkcje specjalne/smart.nc Klawisz Wywołanie danych narzędzia Funkcja Dosunięcie narzędzia do konturu/odsunięcie Programowanie dowolnego konturu FK Prosta Środek okręgu/biegun dla współrzędnych biegunowych Tor kołowy wokół środka okręgu Tor kołowy z promieniem Tor kołowy z przejściem tangencjalnym Fazka/zaokrąglanie naroży Funkcja Wyświetlenie funkcji specjalnych... Cyfry Punkt dziesiętny/odwrócenie znaku liczby Wprowadzenie współrzędnych biegunowych/wartości inkrementalnych Q-parametry-programowanie/Qparametry-status Pozycja rzeczywista, przejęcie wartości z kalkulatora Pominięcie pytania trybu dialogowego i skasowanie słów Zakończenie wprowadzania danych i kontynuowanie dialogu Zamknięcie wiersza, zakończenie wprowadzenia Zresetowanie wprowadzonych wartości liczbowych lub usuwanie komunikatów o błędach TNC Przerwanie trybu dialogowego, usuwanie części programu wybrać następny konik w formularzu Pole dialogu lub pole przełączenia do przodu/do tyłu

4

5 O niniejszej instrukcji Poniżej znajduje się lista używanych w tej instrukcji symboli wskazówek Ten symbol wskazuje, iż w przypadku opisanej funkcji należy uwzględniać szczególne wskazówki. Ten symbol wskazuje, iż przy używaniu opisanej funkcji może powstać jedno lub kilka następujących zagrożeń: niebezpieczeństwo dla obrabianego przedmiotu niebezpieczeństwo dla mocowadła niebezpieczeństwo dla narzędzia niebezpieczeństwo dla maszyny niebezpieczeństwo dla operatora O niniejszej instrukcji Ten symbol pokazuje, iż opisana funkcja musi zostać dostosowana przez producenta maszyn. Opisana funkcja może w związku z tym działać różnie, w zależności od maszyny. Ten symbol wskazuje, iż szczegółowy opis funkcji znajduje suę w innej instrukcji obsługi. Wymagane są zmiany lub stwierdzono błąd? Nieprzerwanie staramy się ulepszać naszą dokumentację. Proszę pomóc nam przy tym i komunikować sugestie dotyczące zmian pod następującym adresem mailowym: HEIDENHAIN TNC 320 5

6 Typ TNC, software i funkcje Typ TNC, software i funkcje Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje, które dostępne są w urządzeniach TNC, poczynając od następujących numerów NCoprogramowania. Typ TNC NC-software-Nr TNC TNC 320 Stanowisko programowania Producent maszyn dopasowuje zakres eksploatacyjnej wydajności TNC przy pomocy parametrów technicznych do danej maszyny. Dlatego też opisane są w tym podręczniku obsługi funkcje, które nie są w dyspozycji na każdej TNC. Funkcje TNC, które nie znajdują się w dyspozycji na wszystkich maszynach to na przykład: pomiar narzędzia przy pomocy TT Proszę skontaktować się z producentem maszyn aby poznać rzeczywisty zakres funkcji maszyny. Wielu producentów maszyn i firma HEIDENHAIN oferują kursy programowania dla urządzeń TNC. Udział w takiego rodzaju kursach jest szczególnie polecany, aby móc intensywnie zapoznać się z funkcjami TNC. Instrukcja obsługi dla operatora Programowanie cykli: Wszystkie funkcje cykli (cykle układu impulsowego i cykle obróbki) są opisane w oddzielnej instrukcji obsługi. W koniecznym przypadku proszę zwrócić się do firmy HEIDENHAIN, dla uzyskania tej instrukcji. ID: xx 6

7 Opcje software Urządzenie TNC 320 dysponuje różnymi opcjami software, które mogą zostać aktywowane przez producenta maszyn. Każda opcja musi zostać aktywowana oddzielnie i zawiera przestawione poniżej funkcje: Opcje hardware Dodatkowa oś dla 4 osi i niewyregulowanego wrzeciona Dodatkowa oś dla 5 osi i niewyregulowanego wrzeciona Opcja software 1 (numer opcji #08) Interpolacja powierzchni bocznej cylindra (cykle 27, 28 i 29) Posuw w mm/min dla osi obrotu: M116 Nachylenie płaszczyzny obróbki (funkcje Plane, cykl 19 i softkey 3D-ROT w trybie pracy Obsługa ręczna) Okrąg w 3 osiach przy nachylonej płaszczyźnie obróbki Typ TNC, software i funkcje Stopień modyfikacji (upgrade-funkcje) Oprócz opcji software znaczące modyfikacje oprogramowania TNC zostają zarządzane poprzez funkcje upgrade, czyli tak zwany Feature Content Level (angl. pojęcie dla stopnia rozwoju funkcjonalności). Funkcje, podlegające FCL, nie znajdują się w dyspozycji operatora, jeżeli dokonuje się tylko modyfikacji software na TNC. Jeżeli zostaje wprowadzana do eksploatacji nowa maszyna, to do dyspozycji operatora znajdują się wówczas wszystkie funkcje upgrade bez dodatkowych kosztów zakupu tych funkcji. Funkcje upgrade oznaczone są w instrukcji poprzez FCL n, przy czym n oznacza aktualny numer wersji modyfikacji. Można przy pomocy zakupowanego kodu na stałe aktywować funkcje FCL. W tym celu proszę nawiązać kontakt z producentem maszyn lub z firmą HEIDENHAIN. HEIDENHAIN TNC 320 7

8 Typ TNC, software i funkcje Przewidziane miejsce eksploatacji TNC odpowiada klasie A zgodnie z europejską normą EN i jest przewidziane do eksploatacji szczególnie w centrach przemysłowych. Wskazówka dotycząca przepisów prawnych Niniejszy produkt dysponuje Open Source Software. Dalsze informacje znajdują się w sterowaniu pod U Tryb pracy Program zapisać do pamięci/edycja U MOD-funkcja U Softkey LICENCJA WSKAZÓWKI 8

9 Nowe funkcje software x-04 Została wprowadzona PLANE-funkcja dla elastycznego definiowania nachylonej płaszczyzny obróbki (patrz Funkcja PLANE: nachylenie płaszczyzny obróbki (opcja software 1) na stronie 285) Został wprowadzony system pomocy kontekstowej TNCguide (patrz Wywołanie TNCquide na stronie 124) Funkcja FUNCTION PARAX została zaimplementowana dla definiowania zachowania osi równoległych U, V, W Języki dialogowe słowacki, norweski, łotewski, estoński, koreański, turecki i rumuński zostały dołączone również do zakresu funkcjonalności (patrz Lista parametrów na stronie 400) Przy pomocy klawisza Backspace można teraz usuwać podczas zapisu pojedyńcze znaki (patrz Wprowadzenie osi współrzędnych i cyfr, edycja na stronie 3) Funkcja PATTERN DEF została wprowadzona dla definiowania wzorów punktowych (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Poprzez funkcję SEL PATTERN można obecnie wybierać tabele punktów (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Przy pomocy funkcji CYCL CALL PAT można odpracowywać cykle w połączeniu z tabelami punktów (patrz instrukcja obsługi dla cykli) W funkcji DECLARE CONTOUR można teraz definiować także głębokość tego konturu (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Nowy cykl obróbki 241 dla wiercenia działowego (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Zostały wprowadzone nowe cykle obróbki 251 do 257 dla frezowania kieszeni, czopów i rowków (patrz instrukcja obsługi dla cykli) Cykl układu pomiarowego 416 (nastawienie punktu odniesienia w środek okręgu z odwiertów) został rozszerzony o parametr Q320 (odstęp bezpieczeństwa) (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Nowe funkcje software x-04 HEIDENHAIN TNC 320 9

10 Nowe funkcje software x-04 Cykle układu pomiarowego 412, 413, 421 i 422: dodatkowy parametr Q365 rodzaj przemieszczenia (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Cykl układu pomiarowego 425 (pomiar rowka) został rozszerzony o parametr Q301 (pozycjonowanie pośrednie przeprowadzić na bezpiecznej wysokości lub nie) i Q320 (odstęp bezpieczeństwa) (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Cykle układu pomiarowego 408 do 419: przy nastawieniu wskazania TNC zapisuje teraz także punkt odniesienia do linijki 0 tabeli preset (patrz instrukcja obsługi, Cykle) W trybach pracy maszyny Przebieg programu automatycznie i Przebieg programu pojedyńczymi wierszami (półautomatycznie) można selekcjonować także tabele punktów zerowych (STATUS M) Przy definiowaniu posuwów w cyklach obróbkowych można obecnie także określać FU oraz FZ-wartości (patrz podręcznik obsługi dla cykli) 10

11 Zmienione funkcje software x-04 W cyklu 22 można teraz definiować nazwę narzędzia dla przeciągacza zgrubnego (patrz instrukcja obsługi, Cykle) Dodatkowe wskazanie statusu zostało rozszerzone i zmienione. Następujące rozszerzenia zostały wprowadzone (patrz Dodatkowe wyświetlacze stanu na stronie 65): wprowadzono nową stronę poglądową z najważniejszymi wskazaniami statusu nastawione w cyklu 32 Tolerancja wartości zostają wyświetlane Cykle frezowania kieszeni, czopów i rowków 210 do 214 zostały usunięte ze standardowego paska softkey (CYCL DEF > KIESZENIE/CZOPY/ROWKI). Ze względów kompatybilności cykle znajdują się w dalszym ciągu do dyspozycji i mogą zostać wybrane klawiszem GOTO. Przy pomocy cyklu 25 trajektoria konturu można obecnie programować także zamknięte kontury Przy ponownym wejściu do programu możliwe są także obecnie zmiany narzędzia Za pomocą FN16 F-Print można wydawać także teksty w różnych językach Struktura softkey funkcji SPEC FCT została zmieniona i dopasowana do itnc 530 Zmienione funkcje software x-04 HEIDENHAIN TNC

12 Zmienione funkcje software x-04 12

13 Treść Pierwsze kroki z TNC Wstęp 2 Programowanie: podstawy,zarządzanie plikami 3 Programowanie: pomoce dla programowania 4 Programowanie: narzędzia 5 Programowanie: programowanie konturów 6 Programowanie: podprogramy i powtórzenia części programów 7 Programowanie: parametry Q 8 Programowanie: funkcje dodatkowe 9 Programowanie: funkcje specjalne 10 Programowanie: obróbka wieloosiowa 11 Obsługa ręczna i nastawienie 12 Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych 13 Test programu i przebieg programu 14 MOD-funkcje 15 Tabele i przeglądy ważniejszych informacji 16 HEIDENHAIN TNC

14

15 1 Pierwsze kroki z TNC Przegląd Włączenie maszyny Pokwitowanie przerwy w zasilaniu i najazd punktów referencyjnych Programowanie pierwszego przedmiotu Wybór właściwego trybu pracy Najważniejsze elementy obsługi TNC Otwarcie nowego programu/menedżer plików Definiowanie półwyrobu Struktura programu Programowanie prostego konturu Wytwarzanie programów cyklicznych Przetestować graficznie pierwszy przedmiot Wybór właściwego trybu pracy Wybrać tabelę narzędzi dla testu programu Wybrać program, który chcemy przetestować Wybrać podział ekranu i widok Start testu programu Nastawienie narzędzi Wybór właściwego trybu pracy Przygotowanie i pomiar narzędzi Tabela narzędzi TOOL.T Tabela miejsca TOOL_P.TCH Nastawienie przedmiotu Wybór właściwego trybu pracy Zamocować przedmiot...50 Ustawić przedmiot przy pomocy układu pomiarowego 3D Wyznaczyć punkt bazowy przy pomocy układu pomiarowego 3D Odpracowanie pierwszego programu Wybór właściwego trybu pracy Wybrać program, który chcemy odpracować Start programu HEIDENHAIN TNC

16 2 Wprowadzenie Sterowanie TNC Programowanie: Dialog tekstem otwartym firmy HEIDENHAIN i DIN/ISO Kompatybilność Ekran i pulpit sterowniczy Ekran Określenie podziału ekranu Pulpit sterowniczy Tryby pracy Sterowanie ręczne i El. kółko ręczne Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych Programowanie/edycja Test programu Przebieg programu sekwencją wierszy lub przebieg programu pojedyńczymi wierszami Wyświetlacze stanu Ogólny wyświetlacz stanu Dodatkowe wyświetlacze stanu Osprzęt: trójwymiarowe układy impulsowe i elektroniczne kółka ręczne firmy HEIDENHAIN Układy pomiarowe 3D Elektroniczne kółka ręczne typu HR

17 3 Programowanie: podstawy,zarządzanie plikami Podstawy Przetworniki położenia i znaczniki referencyjne Układ odniesienia Układ odniesienia na frezarkach Oznaczenie osi na frezarkach Współrzędne biegunowe Absolutne i przyrostowe pozycje obrabianego przedmiotu Wybór punktu odniesienia Otwieranie i zapis programów Struktura programu NC DIN/ISO-format Definiowanie półwyrobu: G30/G Otworzenie nowego programu obróbki Programowanie przemieszczeń narzędzia w DIN/ISO Przejęcie pozycji rzeczywistych Edycja programu Funkcja szukania TNC Zarządzanie plikami: podstawy Pliki Zabezpieczanie danych Praca z zarządzaniem plikami Foldery Ścieżki Przegląd: funkcje rozszerzonego zarządzania plikami Wywołanie zarządzania plikami Wybierać napędy, foldery i pliki Utworzenie nowego katalogu Utworzenie nowego pliku Kopiować pojedyczy plik Plik skopiować do innego katalogu Kopiować folder Wybrać jeden z ostatnio wybieranych plików Plik skasować Usuwanie foldera Pliki zaznaczyć Zmiana nazwy pliku Sortowanie plików Funkcje dodatkowe Przesyłanie danych do/od zewnętrznego nośnika danych TNC w sieci USB-urządzenia w TNC (FCL 2-funkcja) HEIDENHAIN TNC

18 4 Programowanie: pomoce dla programowania Klawiatura monitora Zapis tekstu przy pomocy klawiatury monitora Wprowadzanie komentarzy Zastosowanie Komentarz w jego własnym bloku Funkcje przy edycji komentarza Segmentować programy Definicja, możliwości zastosowania Ukazać okno segmentowania/aktywne okno zmienić Zdanie segmentowania wstawić do okna programu (po lewej stronie) Wybierać bloki w oknie segmentowania Kalkulator Obsługa Grafika programowania Grafikę programowania prowadzić współbieżnie/nie prowadzić Utworzenie grafiki programowania dla istniejącego programu Wyświetlanie i wygaszanie numerów wierszy Usunęcie grafiki Powiększenie wycinka lub jego pomniejszenie Komunikaty o błędach Wyświetlanie błędu Otworzyć okno błędów Zamknięcie okna błędów Szczegółowe komunikaty o błędach Softkey WEWNETRZNA INFO Usuwanie błędów Protokół błędów Protokół klawiszy Teksty wskazówek Zapisywanie do pamięci plików serwisowych Wyzywanie systemu pomocy TNCquide System pomocy kontekstowej TNCguide Zastosowanie Praca z TNCguide Pobieranie aktualnych plików pomocy

19 5 Programowanie: narzędzia Wprowadzenie informacji dotyczących narzędzi Posuw F Prędkość obrotowa wrzeciona S Dane o narzędziach Warunki dla przeprowadzenia korekcji narzędzia Numer narzędzia, nazwa narzędzia Długość narzędzia - L: Promień narzędzia R Wartości delta dla długości i promieni Wprowadzenie danych o narzędziu do programu Wprowadzenie danych o narzędziach do tabeli Tabela miejsca dla urządzenia wymiany narzędzi Wywoływanie danych narzędzia Korekcja narzędzia Wprowadzenie Korekcja długości narzędzia Korekcja promienia narzędzia HEIDENHAIN TNC

20 6 Programowanie: programowanie konturów Przemieszczenia narzędzia Funkcje toru kształtowego Funkcje dodatkowe M Podprogramy i powtórzenia części programu Programowanie z parametrami Q Podstawy o funkcjach toru kształtowego Programować ruch narzędzia dla obróbki Dosunięcie narzędzia do konturu i odsunięcie Punkt startu i punkt końcowy Tangencjalny dosuw i odjazd Ruchy po torze współrzędne prostokątne Przegląd funkcji toru kształtowego Programowanie funkcji toru kształtowego Prosta na biegu szybkim G00 Prosta z posuwem G01 F Fazkę umieścić pomiędzy dwoma prostymi Zaokrąglanie naroży G Punkt środkowy okręgu I, J Tor kołowy C wokół punktu środkowego koła CC Tor kołowy G02/G03/G05 z określonym promieniem Tor kołowy G06 z tangencjalnym przyleganiem Ruchy po torze kształtowym współrzędne biegunowe Przegląd Początek współrzędnych biegunowych: biegun I, J Prosta na biegu szybkim G10 Prosta z posuwem G11 F Tor kołowy G12/G13/G15 wokół bieguna I, J Tor kołowy G16 z tangencjalnym przejściem Linia śrubowa (Helix)

21 7 Programowanie: podprogramy i powtórzenia części programów Oznaczenie podprogramów i powtórzeń części programu Label Podprogramy Sposób pracy Wskazówki dotyczące programowania Programowanie podprogramu Wywołanie podprogramu Powtórzenia części programu Label G Sposób pracy Wskazówki dotyczące programowania Programowanie powtórzenia części programu Wywołać powtórzenie części programu Dowolny program jako podprogram Sposób pracy Wskazówki dotyczące programowania Wywołać dowolny program jako podprogram Pakietowania Rodzaje pakietowania Zakres pakietowania Podprogram w podprogramie Powtarzać powtórzenia części programu Powtórzyć podprogram Przykłady programowania HEIDENHAIN TNC

22 8 Programowanie: Q-parametry Zasada i przegląd funkcji Wskazówki dotyczące programowania Wywołanie funkcji Q-parametrów Rodziny części Q-parametry zamiast wartości liczbowych Zastosowanie Opisywanie konturów przy pomocy funkcji matematycznych Zastosowanie Przegląd Programowanie podstawowych działań arytmetycznych Funkcje trygonometryczne (trygonometria) Definicje Programowanie funkcji trygonometrycznych Jeśli/to-decyzje z Q-parametrami Zastosowanie Bezwarunkowe skoki Programowanie jeśli/to-decyzji Kontrolowanie i zmiana Q-parametrów Sposób postępowania Funkcje dodatkowe Przegląd D14: ERROR: wydawanie komunikatu o błędach D18: czytanie danych systemowych D19 PLC: przekazać wartości do PLC Dostęp do tabeli z instrukcjami SQL Wprowadzenie Transakcja Programowanie instrukcji SQL Przegląd softkeys SQL BIND SQL SELECT SQL FETCH SQL UPDATE SQL INSERT SQL COMMIT SQL ROLLBACK Wprowadzanie wzorów bezpośrednio Wprowadzenie wzoru Zasady obliczania Przykład wprowadzenia

23 8.10 Parametry łańcucha znaków Funkcje przetwarzania łańcucha znaków Przyporządkowanie parametrów tekstu Połączenie parametrów stringu w łańcuch Przekształcanie numerycznej wartości na parametr stringu Kopiowanie podstringu z parametru stringu Przekształcenie parametru stringu na wartość numeryczną Sprawdzanie parametru łańcucha znaków Określenie długości parametra stringu Porównywanie alfabetycznej kolejności Prealokowane Q-parametry Wartości z PLC: Q100 do Q Aktywny promień narzędzia: Q Oś narzędzi: Q Stan wrzeciona: Q Dostarczanie chłodziwa: Q Współczynnik nakładania się: Q Dane wymiarowe w programie: Q Długość narzędzia: Q Współrzędne po pomiarze sondą w czasie przebiegu programu Odchylenie wartości rzeczywistej od wartości zadanej przy automatycznym pomiarze narzędzia przy pomocy TT Pochylenie płaszczyzny obróbki przy pomocy kątów przedmiotu: obliczone przez TNC współrzędne dla osi obrotu Wyniki pomiaru cykli sondy pomiarowej (patrz także instrukcja obsługi Cykle sondy pomiarowej) Przykłady programowania HEIDENHAIN TNC

24 9 Programowanie: funkcje dodatkowe Wprowadzenie funkcji dodatkowych M i STOP Podstawy Funkcje dodatkowe dla kontroli przebiegu programu, wrzeciona i chłodziwa Przegląd Funkcje dodatkowe dla podania danych o współrzędnych Zaprogramować współrzędne w odniesieniu do maszyny: M91/ Najechać pozycje w nie pochylonym układzie współrzędnych przy nachylonej płaszczyźnie obróbki: M Funkcje dodatkowe dla zachowania się narzędzi na torze kształtowym Obróbka niewielkich stopni konturu: M Otwarte naroża konturu kompletnie obrabiać: M Współczynnik posuwu dla ruchów zanurzeniowych: M Posuw w milimetrach/wrzeciono-obrót: M Prędkość posuwowa przy łukach kołowych: M109/M110/M Obliczanie wstępne konturu ze skorygowanym promieniem (LOOK AHEAD): M Dołączenie pozycjonowania kółkiem ręcznym podczas przebiegu programu: M Odsunięcie od konturu w kierunku osi narzędzia: M Anulować nadzór sondy impulsowej: M W przypadku NC-stop odsunąć narzędzie automatycznie od konturu: M

25 10 Programowanie: funkcje specjalne Przegląd funkcji specjalnych Menu główne, funkcje specjalne SPEC FCT Menu Zadane parametry programowe Menu Funkcje dla obróbki konturu i punktów Menu różnych funkcji DIN/ISO definiować Definiowanie funkcji DIN/ISO Przegląd HEIDENHAIN TNC

26 11 Programowanie: obróbka wieloosiowa Funkcje dla obróbki wieloosiowej Funkcja PLANE: nachylenie płaszczyzny obróbki (opcja software 1) Wstęp Funkcję PLANE zdefiniować Wskazanie położenia PLANE-funkcję resetować Zdefiniowanie płaszczyzny obróbki poprzez kąt przestrzenny: PLANE SPATIAL Zdefiniowanie płaszczyzny obróbki poprzez kąt projekcyjny: PLANE PROJECTED Zdefiniowanie płaszczyzny obróbki poprzez kąt Eulera: PLANE EULER Definiowanie płaszczyzny obróbki poprzez dwa wektory: PLANE VECTOR Definiowanie płaszczyzny obróbki poprzez trzy punkty: PLANE POINTS Definiowanie płaszczyzny obróbki poprzez pojedyńczy, inkrementalny kąt przestrzenny: PLANE RELATIVE Płaszczyzna obróbki poprzez kąt osi: PLANE AXIAL (FCL 3-funkcja) Określić zachowanie przy pozycjonowaniu funkcji PLANE Funkcje dodatkowe dla osi obrotowych Posuw w mm/min na osiach obrotu A, B, C: M116 (opcja software 1) Przemieszczenie osi obrotu ze zoptymalizowanym torem: M Wyświetlacz osi obrotu zredukować do wartości poniżej 360 : M

27 12 Obsługa ręczna i nastawienie Włączenie, wyłączenie Włączenie Wyłączenie Przesunięcie osi maszyny Wskazówka Przesunęcie osi przy pomocy zewnętrznego przycisku kierunkowego Pozycjonowanie krok po kroku Przemieszczanie przy pomocy elektronicznego kółka ręcznego HR Prędkość obrotowa wrzeciona S, posuw F i funkcja dodatkowa M Zastosowanie Wprowadzenie wartości Zmiana prędkości obrotowej i posuwu Wyznaczenie punktu odniesienia bez 3D sondy impulsowej Wskazówka Przygotowanie Wyznaczanie punktu bazowego przy pomocy klawiszy osiowych Zarządzanie punktem odniesienia przy pomocy tabeli preset Wykorzystać układ pomiarowy 3D Przegląd Wybór cyklu sondy pomiarowej Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli Kalibrowanie układu pomiarowego 3D Wstęp Kalibrowanie użytecznej długości Kalibrować promień i wyrównać przesunięcie współosiowości sondy pomiarowej Wyświetlanie wartości kalibrowania Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu przy pomocy układu 3D Wstęp Ustalenie obrotu podstawy Zapis obrotu podstawowego do pamięci w tabeli preset Wyświetlić obrót podstawowy Anulowanie obrotu podstawowego HEIDENHAIN TNC

28 Określenie punktu odniesienia przy pomocy układu 3D Przegląd Wyznaczanie punktu bazowego w dowolnej osi Naroże jako punkt odniesienia Punkt środkowy okręgu jako punkt bazowy Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sondy pomiarowej Wykorzystywanie funkcji próbkowania wraz z mechanicznymi sondami lub zegarami pomiarowymi Nachylenie płaszczyzny obróbki (opcja software 1) Zastosowanie, sposób pracy Dosunięcie narzędzia do punktów odniesienia przy pochylonych osiach Wyświetlenie położenia w układzie pochylonym Ograniczenia przy nachylaniu płaszczyzny obróbki Aktywować manualne nachylenie

29 13 Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych Proste zabiegi obróbkowe programować i odpracować Zastosować pozycjonowanie z ręcznym wprowadzaniem danych Programy z $MDI zabezpieczać lub wymazywać HEIDENHAIN TNC

30 14 Test programu i przebieg programu Grafiki Zastosowanie Przegląd: Perspektywy prezentacji Widok z góry Przedstawienie w 3 płaszczyznach D-prezentacja Powiększenie wycinka Powtarzanie symulacji graficznej Określenie czasu obróbki Przedstawienie półwyrobu w przestrzeni roboczej Zastosowanie Funkcje dla wyświetlania programu Przegląd Test programu Zastosowanie Przebieg programu Zastosowanie Wykonanie programu obróbki Przerwanie obróbki Przesunięcie osi maszyny w czasie przerwania obróbki Kontynuowanie programu po jego przerwaniu Dowolne wejście do programu (start programu z dowolnego wiersza) Ponowne dosunięcie narzędzia do konturu Automatyczne uruchomienie programu Zastosowanie Wiersze pominąć Zastosowanie / -znak wstawić / -znak usunąć Zatrzymanie przebiegu programu do wyboru operatora Zastosowanie

31 15 MOD-funkcje Wybór funkcji MOD Wybór funkcji MOD Zmienić nastawienia MOD-funkcje opuścić Przegląd funkcji MOD Numery software Zastosowanie Wprowadzenie liczby kodu Zastosowanie Przygotowanie interfejsów danych Szeregowe interfejsy na TNC Zastosowanie Nastawienie interfejsu RS SZYBKOSC TRANSMISJI W BODACH (baudrate) Nastawienie protokołu (protocol) Nastawienie bitów danych (databits) Sprawdzanie parzystości (parity) Nastawienie bitów stop (stopbits) Nastawienie handshake (flowcontrol) Nastawienia dla transmsji danych przy pomocy oprogramowania dla PC TNCserver Wybrać tryb pracy zewnętrznego urządzenia (filesystem) Software dla transmisji danych Ethernet-interfejs Wprowadzenie Możliwości podłączenia Włączenie sterowania do sieci Wybór wskazania położenia Zastosowanie Wybór systemu miar Zastosowanie Wyświetlanie czasu roboczego Zastosowanie HEIDENHAIN TNC

32 16 Tabele i przeglądy ważniejszych informacji Specyficzne dla danej maszyny parametry użytkownika Zastosowanie Obłożenie złącz i kabel instalacyjny dla interfejsów danych Interfejs V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-urządzenia Urządzenia zewnętrzne (obce) Ethernet-interfejs RJ45-gniazdo Informacja techniczna Zmiana baterii bufora

33 Pierwsze kroki z TNC 320 -

34 1.1 Przegląd 1.1 Przegląd Ten rozdział ma pomóc nowicjuszom w pracy z TNC przy szybkim opanowaniu najważniejszych aspektów obsługi TNC. Bliższe informacje na odpowiedni temat znajdują się w przynależnym opisie, do którego istnieją odsyłacze. Następujące tematy omówione są w tym rozdziale: Włączenie maszyny Programowanie pierwszego przedmiotu Testowanie graficzne pierwszego przedmiotu Nastawienie narzędzi Nastawienie przedmiotu Odpracowanie pierwszego programu 34 Pierwsze kroki z TNC 320

35 1.2 Włączenie maszyny Pokwitowanie przerwy w zasilaniu i najazd punktów referencyjnych Włączenie i najechanie punktów referencyjnych są funkcjami, których wypełnienie zależy od rodzaju maszyny. Proszę zwrócić uwagę na podręcznik obsługi maszyny. U Włączyć napięcie zasilające TNC i maszyny: TNC uruchamia system operacyjny. Ta operacja może potrwać kilka minut Następnie TNC pokazuje w nagłówku ekranu dialog Przerwa w zasilaniu U Nacisnąć klawisz CE: TNC konwersuje program PLC U Włączenie zasilania sterowania: TNC sprawdza funkcjonowanie wyłączenia awaryjnego i przechodzi do trybu Najazd punktu referencyjnego U Przejechać punkty referencyjne w zadanej kolejności: dla każdej osi nacisnąć zewnętrzny klawisz START. Jeśli na maszynie podłączone są enkodery liniowe i kątowe, to najazd punktów referencyjnych może być pominięty TNC jest gotowe do pracy i znajduje się w trybie pracy Obsługa ręczna. 1.2 Włączenie maszyny Szczegółowe informacje na ten temat Najazd punktów referencyjnych: Patrz Włączenie, strona 310 Tryby pracy:patrz Programowanie/edycja, strona 61 HEIDENHAIN TNC

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek TNC 620 Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek Marzec 2014 Opisane w tym prospekcie funkcje i dane techniczne obowiązują dla TNC 620 z NC-SW 81760x-01 2 Treść TNC 620... Gdzie może

Bardziej szczegółowo

CNC PILOT 4290 Oś B i Y

CNC PILOT 4290 Oś B i Y Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software 625 952-xx Język polski (pl) 3/2010 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16 Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK Wersja software 2.16 Język polski (pl) 2/2010 i.1 ND 1200 wprowadzenie 1 Ekran LCD 2 Softkeys 3 Klawisze funkcji pomiarowych 4 Klawisze osiowe 5 Klawisze

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove

Bardziej szczegółowo

POLECENIA SYMBOLICZNE

POLECENIA SYMBOLICZNE Indeks poleceń programowania sterownika CNC Opracowany przez dr inż. Piotra Drogosza Dla studentów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.11 2010 r. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D FESTO Sp. z o.o. Instrukcja obsługi Sinumerik 840D Frezowanie Opracowanie na podstawie instrukcji firmy Maier GmbH Przygotował: Piotr Lecyk - - 2 WSTĘP Opracowanie to ma pomóc w nauce obsługi i programowania

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Terminal BASIC TOP Terminal traktora z obsługą ISOBUS według normy ISO 11783 Obowiązuje od wersji oprogramowania: 2.80 Stan: 03 / 2008 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo