Opis przedmiotu zamówienia na przebudowę serwisu internetowego Małopolski pociąg do kariery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia na przebudowę serwisu internetowego Małopolski pociąg do kariery"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia na przebudowę serwisu internetowego Małopolski pociąg do kariery

2 Spis treści 1 Wprowadze Wstęp Słownik użytych pojęć Cel i zakres zamówienia Wymagania funkcjonalne Technologie implementacyjne Graficzny interfejs użytkownika Bezpieczeństwo Wymagania wydajnościowe Dokumentacja techniczna i użytkowa Wdroże Szkolenia Utrzyma Serwisu Użytkownicy Serwisu Procedury odbioru Wymagania funkcjonalne Obszar udostępniania treści (ang. Delivery) Obszar redagowania treści (ang. Management) Obszar funkcji administracyjnych (ang. Administration) Opis modułów funkcjonalnych Moduł Archiwum aktualności Moduł Artykuł Moduł Banner graficzny Moduł Barometr zawodów Moduł Edytor artykułu Moduł Edytor informacji o zawodach Moduł Edytor listy odbiorców Newslettera Moduł Edytor menu głównego Moduł Edytor Newsletterów

3 Moduł Edytor ogłoszenia Moduł Edytor Słownika Wyrazów Trudnych Moduł Edytor Słownika Branżowego Moduł Edytor tematu miesiąca Moduł Edytor wydarzenia WUP Moduł Formularz zgłoszeniowy Moduł Galeria wideo Moduł Galerie zdjęć Moduł Infografika Moduł Katalog doradców zawodowych Moduł Katalog instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Moduł Katalog szkół ponadgimnazjalnych Moduł Katalog studiów podyplomowych Moduł Katalog uczelni Moduł Kopie bezpieczeństwa Moduł Kreator formularzy zgłoszeniowych Moduł Kreator stron Moduł Lista aktów prawnych Moduł Lista artykułów Moduł Lista osób Moduł Lista poradników Moduł Lista publikacji PDF Moduł Lista wydarzeń obcych Moduł Live Chat z doradcą Moduł Logowa użytkownika Moduł Mapa serwisu Moduł Menedżer bannerów Moduł Menedżer odnośników Moduł Menedżer plików Moduł Menu kontekstowe

4 Moduł Menu główne Moduł Menu nagłówka Moduł Menu stopki Moduł Moderowa komentarzy Moduł Nagłówek formalny Moduł Najpopularjsze artykuły Moduł Notka informacyjna Moduł Ogłosze Moduł Powiadomienia administracyjne Moduł Powiązane materiały Moduł Pytania i odpowiedzi Moduł Rejestrowa nowego konta Moduł Resetowa hasła i przypom nazwy użytkownika Moduł Stopka formalna Moduł Strefa wiedzy Moduł Subskrypcja Newslettera Moduł Informacje o zawodach Moduł Tablica ogłoszeń Moduł Temat miesiąca Moduł Weryfikator aktualności odnośników Moduł Wideo Moduł Wydarze WUP Moduł Wysyła Newslettera Moduł Wyszukiwarka ogólna Moduł Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych Moduł Zarządza kontami użytkowników Moduł Zatwierdza treści Moduł Zgłoś błąd administratorowi Moduł Zmiana hasła Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

5 1 Wprowadze 1.1 Wstęp Zamówie obejmuje budowę internetowego systemu zarządzania treścią, który umożliwi Zamawiającemu prowadze platformy dystrybucji informacji i doradztwa w obszarze uczenia się przez całe życie i rynku pracy w Małopolsce. Docelowo Zamawiający zamierza samodziel konstruować i publikować treści oraz zarządzać ich strukturą. W związku z tym pierwszoplanowym zadam Wykonawcy będzie budowa zestawu modułów zarządzania treścią (w tym zaawansowanych funkcjonal modułów redagowania treści), które posłużą Zamawiającemu do realizacji postawionego celu. Zamawiający wymaga jednak rówż, aby Wykonawca posłużył się zbudowanym przez siebie zestawem modułów w celu przynia początkowej struktury internetowego systemu zarządzania treścią, opisanej przez wymagania funkcjonalne. Wprowadza danych do systemu zosta przeprowadzone przez Zamawiającego. 1.2 Słownik użytych pojęć CAPTCHA CSV Księga Znaku Newsletter OWASP Top Responsive Web Design (ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) technika stosowana do automatycznej weryfikacji, czy formularz WWW został wypełniony przez człowieka (ang. Comma Separated Values) format pliku tekstowego, w którym kolejne pola rekordów rozdzielone są znakami przecinka lub średnika (ang. Brand Book) opis budowy logotypu i przykłady, jak należy prawidłowo stosować logotyp, m.in. opis budowy i znaczenia logotypu, kolorystyka, pole ochronne wokół logotypu, warianty logotypu, zestaw znaków firmowego kroju pisma, przykłady prawidłowej i prawidłowej formy logotypu, itp. elektroniczna forma czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do subskrybentów opracowany w ramach Open Web Application Security Project zestaw dziesięciu najważjszych zagrożeń bezpieczeństwa aplikacji WWW, traktowany jednocześ jako zbiór dobrych praktyk w zakresie implementacji bezpiecznych aplikacji WWW [https://www.owasp.org/index.php/top_10_2013] technika projektowania i implementacji graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, aby jego układ i wygląd automatycz 5

6 serwis WWW dostosowywał się do rozmiaru ekranu wykorzystywanego urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona) (ang. Web Site) grupa powiązanych ze sobą stron WWW, statycznych i dynamicznych, udostępnianych przez pojedynczą domenę sieciową system zarządzania treścią (ang. Content Management System) aplikacja internetowa pozwalająca na: (1) łatwe utworze serwisu WWW oraz jego późjszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel techniczny, (2) kształtowa treści i sposobu ich prezentacji za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, (3) zarządza tożsamością użytkowników, rolami i prawami dostępu, (4) wielowymiarową i wielopoziomową klasyfikację treści, (5) zarządza cyklem życia treści, (6) wielowersyjność treści, (7) separację treści od formy jej prezentacji; składnikami systemu zarządzania treścią są: aplikacja redagowania treści (ang. Content Management Application) i aplikacja udostępniania treści (ang. Content Delivery Application) środowisko szkieletowe systemu zarządzania treścią (ang. Content Management Framework) oprogramowa zawierające zbiór reużywalnych komponentów służących do zarządzania treścią, ułatwiających implementację własnych systemów zarządzania treścią WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zasady projektowania graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych z uwzględm rozwiązań dla ludzi pełnosprawnych (http://www.w3.org/tr/wcag10/) WYSIWYG tryb pracy edytora tekstu umożliwiający uzyska wyniku publikacji identycznego z obrazem na ekra edytora 1.3 Cel i zakres zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zaprojektowania, budowy i wdrożenia internetowego systemu zarządzania treścią o nazwie Małopolski Pociąg do Kariery, nazywanego dalej Serwisem. Serwis będzie stanowić platformę dystrybucji informacji i doradztwa w obszarze uczenia się przez całe życie i rynku pracy w Małopolsce. Serwis zastąpi istjące oprogramowa wykorzystywane dotąd przez Zamawiającego. Usługi zaprojektowania Serwisu obejmą: przeprowadze uszczegóławiającej analizy wymagań Zamawiającego zaprojektowa struktur bazy danych i oprogramowania Serwisu 6

7 zaprojektowania struktury, szaty graficznej i stylistyki graficznej Serwisu dla wskazanych modułów Serwisu, w sposób spójny ze strukturą, szatką graficzną i stylistyką graficzną pozostałych modułów Serwisu Usługi zaprojektowania Serwisu obejmą: zaprojektowania struktury, szaty graficznej i stylistyki graficznej Serwisu dla pozostałych modułów Serwisu. Usługi budowy Serwisu obejmą: przeprowadze prac programistycznych obejmujących implementację struktur bazy danych i oprogramowania Serwisu wykona dokumentacji technicznej (w formie raportu pisemnego) i użytkowej Serwisu (w formie systemu pomocy) implementacji reguł stylistycznych szaty graficznej i ozdobnych elementów graficznych Serwisu dla wskazanych modułów Serwisu. Usługi budowy Serwisu obejmą: implementacji reguł stylistycznych szaty graficznej i ozdobnych elementów graficznych Serwisu dla pozostałych modułów Serwisu. Usługi wdrożenia Serwisu obejmą: zarekomendowa pożądanych parametrów środowiska hostingowego, które zosta wykorzysta do pracy Serwisu (środowisko hostingowe będzie zapewnione przez Zamawiającego) przeprowadze prac obejmujących konfigurację środowiska hostingowego, w tym konfigurację serwera SMTP służącego do wysyłki Newslettera i powiadomień przeprowadze prac obejmujących zainstalowa struktur bazy danych i oprogramowania Serwisu asystowa w przeprowadzeniu testów Serwisu z udziałem Zamawiającego przeprowadze szkoleń dla administratorów/operatorów i redaktorów Serwisu. 7

8 2 Wymagania funkcjonalne Ten rozdział zawiera opis wymagań funkcjonalnych dla zamawianego Serwisu. 2.1 Technologie implementacyjne Serwis musi zostać zaimplementowany w technologii PHP 5.x z wykorzystam oprogramowania serwera bazy danych MySQL 5.x. Implementacja może być oparta o otwarte środowisko szkieletowe systemu zarządzania treścią (ang. Content Management Framework). Wykonawca musi zapewnić pełną zgodność (kompatybilność) zbudowanego systemu z popularnymi przeglądarkami WWW: Internet Explorer 8.x, Mozilla Firefox 3.x, Chrome 3.x, Safari 4.x, Opera 9.x i wszystkimi wersjami wyższymi dostępnymi w momencie rozpoczęcia prac nad tworzem serwisu. Pełna zgodność musi rówż dotyczyć różnych typów urządzeń: komputera, tabletu, smartfona. Wykonawca musi zastosować podejście Responsive Web Design w celu automatycznego dostosowywania wyglądu i układu graficznego interfejsu użytkownika do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym będzie wyświetlany. Wykonawca musi zastosować mechanizmy umożliwiające generowa przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. Wykonawca musi informować użytkowników o użyciu zmiennych Cookies zgod z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne. Wykonawca musi zastosować ikonę typu FAVICON. Strony WWW prezentowane przez Serwis muszą spełniać podstawowe wymogi związane z ich pozycjonowam w systemach wyszukiwawczych: przyjazne linki, poprawny kod HTML, umożliwiający sprawne odczytywa znaczników TITLE i DESCRIPTION oraz nagłówków H1- H6, itd. Ponadto strony WWW Serwisu powinny prawidłowo wczytywać się po umieszczeniu do nich odnośników na portalu Facebook.com. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe interpretowa nagłówków, opisów materiałów i elementów graficznych z poziomu portalu Facebook.com. 2.2 Graficzny interfejs użytkownika Dla części wymagań funkcjonalnych Serwisu (odpowiednio oznaczonych w kolumnach desktop? i RWD? w tabelach w rozdziale 3) Zamawiający zaprojektował i zaimplementował szatę graficzną w formie następujących projektów i makiet: logotyp Serwisu w postaci plików.ai,.eps,.cdr Księga Znaku dla logotypu Serwisu projekt graficzny Serwisu w postaci plików.psd, szkielet graficzny kluczowych widoków XHTML 1.1/JavaScript/CSS 2.1/GIF/JPG/PNG, zawierający przejścia, mikroanimacje i inne interakcje elementów Serwisu interakcyjna makieta serwisu w formie stron HTML. Szata Serwisu zbudowanego przez Wykonawcę musi być spójna z projektami i makietami dostarczonymi przez Zamawiającego. 8

9 Wszystkie treści etykiet elementów graficznego interfejsu użytkownika (np. etykiety przycisków, etykiety pozycji menu) muszą być konfigurowalne (edytowalne) przez redaktorów i administratorów Serwisu bez koczności ingerencji w kod. W Serwisie muszą zostać zaimplementowane elementy ułatwiające użytkownikowi orientację w strukturze treści (tzw. ścieżki powrotu okruszki ) oraz - w przypadku materiałów głęboko umieszczonych w strukturze serwisu elementy pozwalające na powrót do poprzedj lub wyższej w hierarchii strony (odnośniki Poprzednia lub Wróć ). W każdym module wielokryterialnego wyszukiwania informacji, po naciśnięciu przycisku Szukaj użytkownik musi być przenoszony na początek listy wyników wyszukiwania (szczegól ważne w przypadku rozbudowanych formularzy wyszukiwania, gdzie jeśli użytkownik zostaje skierowany na początek listy wyników, to ma wraże, że wyszukiwa jest skuteczne). Serwis musi spełniać wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w sieci Internet: WCAG 2.0 na poziomie AA. W szczególności Wykonawca musi uwzględnić 25 zaleceń wymienionych w serwisie dostepnestrony.pl: 2.3 Bezpieczeństwo Przed wdrożem oprogramowa Serwisu musi zostać poddane penetracyjnym testom bezpieczeństwa zgodnym co najmj ze specyfikacją OWASP Top [https://www.owasp.org/index.php/top_10_2013-top_10]. Wykonawca musi dostarczyć pisemne sprawozda z przeprowadzonych penetracyjnych testów bezpieczeństwa. Uwierzytelnia użytkowników musi odbywać się poprzez wprowadze nazwy i hasła. Dostęp użytkowników do wszystkich publicznych części Serwisu musi być realizowany z użyciem protokołu HTTPS. 2.4 Wymagania wydajnościowe Czas odpowiedzi oprogramowania Serwisu na żąda użytkownika może przekroczyć 1 s w sytuacji gdy z części publicznej Serwisu korzysta równocześ 100 innych użytkowników. Na potrzeby weryfikacji tego kryterium należy założyć, że pozostali użytkownicy Serwisu wysyłają losowe żądania w losowych odstępach czasu średnio co 20 s. 2.5 Dokumentacja techniczna i użytkowa Dokumentacja techniczna Serwisu musi obejmować: opis wszystkich zaimplementowanych struktur bazy danych: tabel, ich kolumn, kluczy głównych, kluczy obcych 9

10 opis wszystkich zaimplementowanych plików źródłowych: nazwa i lokalizacja, przeznacze, parametry wejściowe/wyjściowe, wykorzystywane struktury bazy danych. Jeżeli implementacja Serwisu będzie oparta o środowisko szkieletowe systemu zarządzania treścią, Wykonawca musi wskazać lub udostępnić dokumentację środowiska szkieletowego systemu zarządzania treścią obejmującą w/w składniki. Dokumentacja użytkowa Serwisu musi opisywać wszystkie czynności związane z instalowam, konfigurowam i administrowam Serwisem oraz czynności związane z zarządzam treścią. 2.6 Wdroże Wykonawca musi przeprowadzić instalację i konfigurację zbudowanego Serwisu w środowisku hostingowym wskazanym przez Zamawiającego (m.in. skonfigurować serwer SMTP służący do wysyłki Newsletterów i powiadomień). Środowisko to będzie dostarczone przez Zamawiającego na podstawie rekomendacji pożądanych parametrów technicznych przedstawionych przez Wykonawcę. Wykonawca musi skojarzyć Serwis z usługą Google Analytics. 2.7 Szkolenia Wykonawca musi przeprowadzić szkolenia z zakresu eksploatacji Serwisu dla dwóch grup odbiorców: administratorów i redaktorów. 2.8 Utrzyma Serwisu W okresie dwóch lat od daty końcowego odbioru Serwisu, oprócz gwarancji, Wykonawca będzie oferować bezpłatne usługi utrzymania i aktualizacji Serwisu o łącznym wymiarze 20 godzin pracy. Czas reakcji Wykonawcy na zgłosze zapotrzebowania na wykona usług utrzymania i aktualizacji Serwisu przekroczy 14 dni. 2.9 Użytkownicy Serwisu Z Serwisu korzystać będą cztery kategorie użytkowników: anonimowi użytkownicy indywidualni zarejestrowani użytkownicy indywidualni zarejestrowani użytkownicy wewnętrzni: autorzy, redaktorzy, administratorzy, uczestniczący w dwupoziomowym systemie publikacji/akceptacji treści (zróżnicowane uprawnia) zarejestrowani użytkownicy branżowi: doradcy zawodowi, przedstawiciele instytucji szkolących, przedstawiciele Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, którzy będą odbiorcami wybranej części treści i modułów, dostępnych dla użytkowników indywidualnych. 10

11 Szczegółowy zakres uprawń użytkowników do modułów funkcjonalnych i treści Serwisu zosta określony w czasie uszczegóławiającej analizy wymagań Procedury odbioru Elementem procedur odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego będą testy funkcjonalne wszystkich modułów przeprowadzone przy asyście Wykonawcy. Sprawozda z każdego przeprowadzonego testu funkcjonalnego musi być przedstawione w formie podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu opartego na wzorze zamieszczonym w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia. 11

12 3 Wymagania funkcjonalne W tym rozdziale wyspecyfikowano zakres wymagań funkcjonalnych dla Serwisu. Tabele z podrozdziałów 3.1, 3.2, 3.3 zawierają wykaz wymagań funkcjonalnych wraz z odnośnikami do modułów implementacyjnych oraz z informacjami o dostępności gotowej szaty graficznej zaimplementowanej przez Zamawiającego (w formie plików.ai,.eps,.cdr, XHTML 1.1, JavaScript, CSS 2.1,.GIF,.JPG,.PNG). Podrozdział 3.4 zawiera opisy modułów implementacyjnych Serwisu, które posłużą do spełnia wymagań funkcjonalnych. Należy zauważyć, że które z modułów zaproponowano jako dwufunkcyjne, umożliwiające zarówno prezentowa treści, jak i redagowa treści. Wykonawca może podjąć decyzję o rozbiciu wielofunkcyjnych modułów implementacyjnych na mjsze (np. rozdziele modułu prezentacji treści i modułu redagowania treści), ale może scalać modułów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Każde wymienione wymaga funkcjonalne musi zostać zweryfikowane przez Wykonawcę na etapie uszczegóławiającej analizy wymagań. 12

13 3.1 Obszar udostępniania treści (ang. Delivery) symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-001 Strona ramowa pociagdokariery.pl Prezentacja ramowych elementów strony Serwisu udostępnionego pod adresem pociagdokariery.pl, obejmująca formalny nagłówek, menu nagłówka, formalną stopkę, menu stopki, menu główne. Nagłówek formalny, Stopka formalna, Menu główne, Menu nagłówka, Menu stopki Strona ramowa pełni rolę kontenera dla prezentacji informacji będących przedmiotem pozostałych wymagań funkcjonalnych. Układ graficzny: jednokolumnowy i dwukolumnowy 13

14 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-002 Strona ramowa mpku.pociagdokariery.pl Prezentacja ramowych elementów strony Serwisu udostępnionego pod adresem mpku.pociagdokariery.pl, obejmująca formalny nagłówek (zawartość inna niż w RD-001), formalną stopkę, menu główne (zawartość inna niż w RD- 001). Nagłówek formalny, Stopka formalna, Menu główne, Menu nagłówka, Menu stopki Strona główna pełni rolę kontenera dla prezentacji informacji będących przedmiotem pozostałych wymagań funkcjonalnych. Układ graficzny: jednokolumnowy i dwukolumnowy. RD-003 Strona główna Główna, inicjalna strona Serwisu obejmująca aktualności, bannery informujące o nadchodzących wydarzeniach, temat miesiąca, galerie wideo, galerie zdjęć, listę publikacji wartych przeczytania. Zawartość Strony głównej musi być różnicowana w reakcji na wybór przez użytkownika strefy/tematyki w Menu głównym: Chcę znaleźć pracę, Uczę się, podnoszę kwalifikacje, Jestem doradcą zawodowym, Pracuję w instytucji uczącej. Lista artykułów, Banner graficzny, Artykuł, Temat miesiąca, Galerie wideo, Galerie zdjęć, Lista publikacji PDF, "Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, uczelni i studiów podyplomowych 14

15 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-004 Aktualności dla poszukujących pracy Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla osób poszukujących pracy Lista artykułów, Artykuł RD-005 Aktualności dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista artykułów, Artykuł RD-006 Aktualności doradców zawodowych Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla doradców zawodowych Lista artykułów, Artykuł RD-007 Aktualności dla instytucji uczących Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla instytucji uczących Lista artykułów, Artykuł RD-008 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Wyróżniona podstrona prezentująca misję, funkcjonowa i aktualności Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, powiązane materiały informacyjne, banner graficzny, krótką notkę informacyjną Artykuł, Lista artykułów, Menu kontekstowe, Powiązane materiały, Banner graficzny, Notka informacyjna 15

16 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-009 Tablica ogłoszeń Prezentacja ogłoszeń typu Szukam trenera, Jestem trenerem (w strefie Pracuję w instytucji uczącej ) lub Szukam partnera (w strefie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego ) Tablica ogłoszeń, Ogłosze RD-010 Lista porad dla poszukujących pracy Prezentacja krótkich poradników branżowych dla osób poszukujących pracy, w formie artykułów, wideo i infografiki, przypisanych do kategorii tematycznych Lista poradników, Wideo, Artykuł, Infografika RD-011 Lista porad dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja krótkich poradników branżowych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje, w formie artykułów, wideo i infografiki Lista poradników, Wideo, Artykuł, Infografika RD-012 Warsztat doradcy zawodowego Prezentacja poradników branżowych, artykułów i modułów przeznaczonych dla doradców zawodowych Menu kontekstowe 16

17 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-013 Wydarze WUP Wyróżniona podstrona prezentująca opis ważnego wydarzenia WUP, wraz z jego harmonogramem, listą aktualności, relacjami z poprzednich edycji, galeriami wideo, galeriami zdjęć, logo partnerów i organizatorów Wydarze WUP, Lista artykułów, Artykuł, Galeria wideo, Galeria zdjęć, Banner graficzny RD-014 Im się udało Prezentacja osób, które odniosły sukces zawodowy, inspiracja dla poszukujących pracy RD-015 Historie osób Prezentacja osób, które odniosły sukces zawodowy, inspiracja dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista osób, Artykuł Lista osób, Artykuł RD-016 Lista pytań i odpowiedzi dla poszukujących pracy Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla osób poszukujących pracy Pytania i odpowiedzi RD-017 Lista pytań i odpowiedzi dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Pytania i odpowiedzi 17

18 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-018 Lista pytań i odpowiedzi dla doradców zawodowych Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla doradców zawodowych Pytania i odpowiedzi RD-019 Lista pytań i odpowiedzi dla instytucji uczących Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla instytucji uczących Pytania i odpowiedzi RD-020 Akty prawne dla doradców zawodowych Prezentacja aktów prawnych związanych z rynkiem pracy, przeznaczonych dla doradców zawodowych Lista aktów prawnych, Menu kontekstowe RD-021 Akty prawne dla instytucji uczących Prezentacja aktów prawnych związanych z rynkiem pracy, przeznaczonych dla instytucji uczących Lista aktów prawnych, Menu kontekstowe RD-022 Baza doradców zawodowych Prezentacja katalogu doradców zawodowych Katalog doradców zawodowych RD-023 Baza szkół ponadgimnazjalnych Prezentacja katalogu szkół ponadgimnazjalnych wraz z wykazami oferowanych zawodów Katalog szkół ponadgimnazjalnych RD-024 Baza uczelni Prezentacja katalogu uczelni Katalog uczelni 18

19 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-025 Baza studiów podyplomowych Prezentacja katalogu studiów podyplomowych Katalog studiów podyplomowych RD-026 Strona Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Wyróżniona podstrona opisująca Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, udostępniana pod adresem mpku.pociagdokariery.pl Zawartość Strony Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego musi być różnicowana w reakcji na wybór przez użytkownika strefy/tematyki w jednopoziomowym Menu głównym: O partnerstwie, Jak dołączyć, Aktualności, Historia, Partnerzy, Pytania i odpowiedzi, Dokumenty Artykuł, Powiązane materiały, "Lista artykułów", "Banner graficzny", "Lista publikacji PDF", "Galeria zdjęć", "Tablica ogłoszeń" RD-027 Małopolskie Partnerstwo/ o partnerstwie Prezentacja podstawowych informacji o Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego "Artykuł", "Powiązane materiały" 19

20 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-028 Małopolskie Partnerstwo/ jak dołączyć Prezentacja informacji o możliwościach i warunkach współpracy z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego Artykuł, Powiązane materiały RD-029 Małopolskie Partnerstwo/aktualności Prezentacja aktualności dla instytucji zrzeszonych w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego Artykuł, Powiązane materiały RD-030 Małopolskie Partnerstwo/ historia Prezentacja historii Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Artykuł, Powiązane materiały RD-031 Małopolskie Partnerstwo/ partnerzy Prezentacja instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Katalog instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, Powiązane materiały RD-032 Małopolskie Partnerstwo/ lista pytań i odpowiedzi Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Pytania i odpowiedzi, Powiązane materiały 20

21 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-033 Małopolskie Partnerstwo/ dokumenty Prezentacja dokumentów dla Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Lista publikacji PDF, Powiązane materiały RD-034 Wydarzenia dla poszukujących pracy Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla osób poszukujących pracy Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-035 Wydarzenia dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-036 Wydarzenia dla doradców zawodowych Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla doradców zawodowych Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-037 Wydarzenia dla instytucji uczących Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla instytucji uczących Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-038 Publikacje dla poszukujących pracy (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla osób poszukujących pracy Lista publikacji PDF 21

22 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-039 Publikacje dla uczących się i podnoszących kwalifikacje (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista publikacji PDF RD-040 Publikacje dla doradców zawodowych (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla doradców zawodowych Lista publikacji PDF RD-041 Publikacje dla instytucji uczących (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla instytucji uczących Lista publikacji PDF RD-042 Generator CV Generowa treści CV dla osoby poszukującej pracy: prezentacja tekstu wprowadzającego i odnośnik do zewnętrznego generatora CV (Eures: The European Job Mobility Portal) RD-043 Barometr zawodów Prezentacja informacji o zapotrzebowaniu na zawody. Artykuł Barometr zawodów 22

23 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-044 Wyszukiwa uczelni Wyszukiwa uczelni dla doradców oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych RD-045 Wyszukiwa szkół Wyszukiwa szkół dla doradców oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych RD-046 Wyszukiwa studiów podyplomowych Wyszukiwa studiów podyplomowych dla doradców oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych RD-047 Wyszukiwa doradców zawodowych Wyszukiwa doradców zawodowych dla doradców, osób szukających pracy oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych 23

24 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-048 Informacje o zawodach Prezentacja sytuacji na rynku pracy w poszczególnych kategoriach zawodowych Informacje o zawodach RD-049 Strefa wiedzy dla instytucji uczących Prezentacja odnośników do materiałów wartościowych dla instytucji uczących Menu kontekstowe RD-050 Strefa wiedzy dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja odnośników do materiałów wartościowych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Strefa wiedzy RD-051 Formularz zgłoszeniowy Prezentacja i obsługa formularza służącego do m.in. rejestrowania uczestników organizowanych wydarzeń, ankietowania użytkowników, zgłaszania inicjatyw, zgłaszania danych instytucji Formularz zgłoszeniowy RD-052 Wyszukiwarka ogólna Wyszukiwa artykułów, wydarzeń, porad, ogłoszeń, zawierających wprowadzoną frazę Wyszukiwarka ogólna RD-053 Czat z doradcą zawodowym Rozmowa tekstowa z dyżurnym doradcą zawodowym Live Chat z doradcą 24

25 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-054 Notka informacyjna Prezentacja krótkiej prostej notki tekstowej na stro WWW (legendy, objaśnia, komentarza) Notka informacyjna RD-055 Archiwum aktualności Szybka selekcja aktualności w oparciu o interakcyjny graficzny panel kalendarza Archiwum aktualności, Lista artykułów RD-056 Informacje o lokalnych rynkach pracy Opracowa o bogatym formacie graficznym, prezentujące informacje o lokalnych rynkach pracy Artykuł 25

26 3.2 Obszar redagowania treści (ang. Management) symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RM-001 Redagowa artykułów Redagowa (dodawa, usuwa, edycja) artykułów publikowanych w ramach RD-003, RD- 004, RD-005, RD-006, RD-007, RD-008, RD-010, RD- 011, RD-013, RD-014, RD-015, RD-026, RD-027, RD- 028, RD-029, RD-030, RD-034, RD-035, RD-036, RD- 037, RD-042, RD-56 Lista artykułów, Edytor artykułu RM-002 Redagowa tablicy ogłoszeń Redagowa (dodawa, usuwa, edycja) treści ogłoszeń publikowanych w ramach RD-009 Tablica ogłoszeń, Edytor ogłoszenia RM-003 Redagowa listy porad Redagowa porad publikowanych w ramach RD- 010, RD-011 Lista poradników, Edytor artykułu RM-004 Redagowa wydarzenia WUP Redagowa strony wydarzenia WUP publikowanej w ramach RD-013 Edytor wydarzenia WUP RM-005 Redagowa listy wydarzeń obcych Redagowa listy wydarzeń obcych publikowanej w ramach RD-034, RD-035, RD-036, RD-037 Lista wydarzeń obcych, Edytor artykułu 26

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

NEBULA Labels. Instrukcja obsługi systemu projektowania i drukowania etykiet

NEBULA Labels. Instrukcja obsługi systemu projektowania i drukowania etykiet NEBULA Labels Instrukcja obsługi systemu projektowania i drukowania etykiet Dokument zawiera opis funkcjonalności systemu, sposób jego konfiguracji oraz możliwości. Nebula Solutions 2012-12-01 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść strony WWW

Struktura i treść strony WWW Struktura i treść strony WWW 1. Każda strona w witrynie ma zawierać: belka nawigacyjna górna zawierająca: linki społecznościowe; wyszukiwarkę; menu główne; nawigację okruszkową - breadcrumbs; stopkę zawierającą:

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Warszawa, 28.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi polegającej na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.3.195 Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja i uruchomienie... 2 3. Proces automatycznej analizy strony... 3 4. Opcje zaawansowane... 6 4.1

Bardziej szczegółowo

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna

Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0. Specyfikacja Techniczna Serwis Aukcyjny JMLnet v1.0 Specyfikacja Techniczna 1. Wymagania serwisu: - PHP w wersji 5 lub większej; - MySQL w wersji 5 lub większej; - menedżer zadań CRON; - biblioteka GD; - włączona funkcja 'mod_rewrite';

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse. cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.pl/cms Spis treści 1. Logowanie 2. Podstawowe ustawienia 3. Edycja

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów W pełni indywidualny design graficzny sklepu Ergonomia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

2. Facebook,,lubię to, wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona. STRONA GŁÓWNA 1. Logo z hiperłączem do strony głównej serwisu. 2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań dla Panelu użytkownika w serwisie PolskieKrajobrazy.pl

Specyfikacja wymagań dla Panelu użytkownika w serwisie PolskieKrajobrazy.pl Specyfikacja wymagań dla Panelu użytkownika w serwisie PolskieKrajobrazy.pl Opracował Michał Sołtan dla Szymona Narożniaka Wersja 1.0 Spis treści 1. Informacje wstępne...3 2. Część frontowa...4 2.1. Logowanie...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2

Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 SYSTEM POLECEŃ Spis treści Wstęp - ogólna prezentacja systemu poleceń 2 System Poleceń KROK PO KROKU 4 1. Rejestracja w systemie poleceń 4 2. Odzyskiwanie hasła 4 3. Kampania polecająca w postaci linku

Bardziej szczegółowo

System IPI Podręcznik Administratora

System IPI Podręcznik Administratora System IPI Podręcznik Administratora Elbląg, 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik jest serwisem internetowym przeznaczonym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie i dostęp do platformy e-learningowej projektu... 3 1.1. Rejestracja nowego użytkownika...

Bardziej szczegółowo