Opis przedmiotu zamówienia na przebudowę serwisu internetowego Małopolski pociąg do kariery

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia na przebudowę serwisu internetowego Małopolski pociąg do kariery"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia na przebudowę serwisu internetowego Małopolski pociąg do kariery

2 Spis treści 1 Wprowadze Wstęp Słownik użytych pojęć Cel i zakres zamówienia Wymagania funkcjonalne Technologie implementacyjne Graficzny interfejs użytkownika Bezpieczeństwo Wymagania wydajnościowe Dokumentacja techniczna i użytkowa Wdroże Szkolenia Utrzyma Serwisu Użytkownicy Serwisu Procedury odbioru Wymagania funkcjonalne Obszar udostępniania treści (ang. Delivery) Obszar redagowania treści (ang. Management) Obszar funkcji administracyjnych (ang. Administration) Opis modułów funkcjonalnych Moduł Archiwum aktualności Moduł Artykuł Moduł Banner graficzny Moduł Barometr zawodów Moduł Edytor artykułu Moduł Edytor informacji o zawodach Moduł Edytor listy odbiorców Newslettera Moduł Edytor menu głównego Moduł Edytor Newsletterów

3 Moduł Edytor ogłoszenia Moduł Edytor Słownika Wyrazów Trudnych Moduł Edytor Słownika Branżowego Moduł Edytor tematu miesiąca Moduł Edytor wydarzenia WUP Moduł Formularz zgłoszeniowy Moduł Galeria wideo Moduł Galerie zdjęć Moduł Infografika Moduł Katalog doradców zawodowych Moduł Katalog instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Moduł Katalog szkół ponadgimnazjalnych Moduł Katalog studiów podyplomowych Moduł Katalog uczelni Moduł Kopie bezpieczeństwa Moduł Kreator formularzy zgłoszeniowych Moduł Kreator stron Moduł Lista aktów prawnych Moduł Lista artykułów Moduł Lista osób Moduł Lista poradników Moduł Lista publikacji PDF Moduł Lista wydarzeń obcych Moduł Live Chat z doradcą Moduł Logowa użytkownika Moduł Mapa serwisu Moduł Menedżer bannerów Moduł Menedżer odnośników Moduł Menedżer plików Moduł Menu kontekstowe

4 Moduł Menu główne Moduł Menu nagłówka Moduł Menu stopki Moduł Moderowa komentarzy Moduł Nagłówek formalny Moduł Najpopularjsze artykuły Moduł Notka informacyjna Moduł Ogłosze Moduł Powiadomienia administracyjne Moduł Powiązane materiały Moduł Pytania i odpowiedzi Moduł Rejestrowa nowego konta Moduł Resetowa hasła i przypom nazwy użytkownika Moduł Stopka formalna Moduł Strefa wiedzy Moduł Subskrypcja Newslettera Moduł Informacje o zawodach Moduł Tablica ogłoszeń Moduł Temat miesiąca Moduł Weryfikator aktualności odnośników Moduł Wideo Moduł Wydarze WUP Moduł Wysyła Newslettera Moduł Wyszukiwarka ogólna Moduł Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych Moduł Zarządza kontami użytkowników Moduł Zatwierdza treści Moduł Zgłoś błąd administratorowi Moduł Zmiana hasła Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

5 1 Wprowadze 1.1 Wstęp Zamówie obejmuje budowę internetowego systemu zarządzania treścią, który umożliwi Zamawiającemu prowadze platformy dystrybucji informacji i doradztwa w obszarze uczenia się przez całe życie i rynku pracy w Małopolsce. Docelowo Zamawiający zamierza samodziel konstruować i publikować treści oraz zarządzać ich strukturą. W związku z tym pierwszoplanowym zadam Wykonawcy będzie budowa zestawu modułów zarządzania treścią (w tym zaawansowanych funkcjonal modułów redagowania treści), które posłużą Zamawiającemu do realizacji postawionego celu. Zamawiający wymaga jednak rówż, aby Wykonawca posłużył się zbudowanym przez siebie zestawem modułów w celu przynia początkowej struktury internetowego systemu zarządzania treścią, opisanej przez wymagania funkcjonalne. Wprowadza danych do systemu zosta przeprowadzone przez Zamawiającego. 1.2 Słownik użytych pojęć CAPTCHA CSV Księga Znaku Newsletter OWASP Top Responsive Web Design (ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) technika stosowana do automatycznej weryfikacji, czy formularz WWW został wypełniony przez człowieka (ang. Comma Separated Values) format pliku tekstowego, w którym kolejne pola rekordów rozdzielone są znakami przecinka lub średnika (ang. Brand Book) opis budowy logotypu i przykłady, jak należy prawidłowo stosować logotyp, m.in. opis budowy i znaczenia logotypu, kolorystyka, pole ochronne wokół logotypu, warianty logotypu, zestaw znaków firmowego kroju pisma, przykłady prawidłowej i prawidłowej formy logotypu, itp. elektroniczna forma czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do subskrybentów opracowany w ramach Open Web Application Security Project zestaw dziesięciu najważjszych zagrożeń bezpieczeństwa aplikacji WWW, traktowany jednocześ jako zbiór dobrych praktyk w zakresie implementacji bezpiecznych aplikacji WWW [https://www.owasp.org/index.php/top_10_2013] technika projektowania i implementacji graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, aby jego układ i wygląd automatycz 5

6 serwis WWW dostosowywał się do rozmiaru ekranu wykorzystywanego urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona) (ang. Web Site) grupa powiązanych ze sobą stron WWW, statycznych i dynamicznych, udostępnianych przez pojedynczą domenę sieciową system zarządzania treścią (ang. Content Management System) aplikacja internetowa pozwalająca na: (1) łatwe utworze serwisu WWW oraz jego późjszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel techniczny, (2) kształtowa treści i sposobu ich prezentacji za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, (3) zarządza tożsamością użytkowników, rolami i prawami dostępu, (4) wielowymiarową i wielopoziomową klasyfikację treści, (5) zarządza cyklem życia treści, (6) wielowersyjność treści, (7) separację treści od formy jej prezentacji; składnikami systemu zarządzania treścią są: aplikacja redagowania treści (ang. Content Management Application) i aplikacja udostępniania treści (ang. Content Delivery Application) środowisko szkieletowe systemu zarządzania treścią (ang. Content Management Framework) oprogramowa zawierające zbiór reużywalnych komponentów służących do zarządzania treścią, ułatwiających implementację własnych systemów zarządzania treścią WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zasady projektowania graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych z uwzględm rozwiązań dla ludzi pełnosprawnych (http://www.w3.org/tr/wcag10/) WYSIWYG tryb pracy edytora tekstu umożliwiający uzyska wyniku publikacji identycznego z obrazem na ekra edytora 1.3 Cel i zakres zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zaprojektowania, budowy i wdrożenia internetowego systemu zarządzania treścią o nazwie Małopolski Pociąg do Kariery, nazywanego dalej Serwisem. Serwis będzie stanowić platformę dystrybucji informacji i doradztwa w obszarze uczenia się przez całe życie i rynku pracy w Małopolsce. Serwis zastąpi istjące oprogramowa wykorzystywane dotąd przez Zamawiającego. Usługi zaprojektowania Serwisu obejmą: przeprowadze uszczegóławiającej analizy wymagań Zamawiającego zaprojektowa struktur bazy danych i oprogramowania Serwisu 6

7 zaprojektowania struktury, szaty graficznej i stylistyki graficznej Serwisu dla wskazanych modułów Serwisu, w sposób spójny ze strukturą, szatką graficzną i stylistyką graficzną pozostałych modułów Serwisu Usługi zaprojektowania Serwisu obejmą: zaprojektowania struktury, szaty graficznej i stylistyki graficznej Serwisu dla pozostałych modułów Serwisu. Usługi budowy Serwisu obejmą: przeprowadze prac programistycznych obejmujących implementację struktur bazy danych i oprogramowania Serwisu wykona dokumentacji technicznej (w formie raportu pisemnego) i użytkowej Serwisu (w formie systemu pomocy) implementacji reguł stylistycznych szaty graficznej i ozdobnych elementów graficznych Serwisu dla wskazanych modułów Serwisu. Usługi budowy Serwisu obejmą: implementacji reguł stylistycznych szaty graficznej i ozdobnych elementów graficznych Serwisu dla pozostałych modułów Serwisu. Usługi wdrożenia Serwisu obejmą: zarekomendowa pożądanych parametrów środowiska hostingowego, które zosta wykorzysta do pracy Serwisu (środowisko hostingowe będzie zapewnione przez Zamawiającego) przeprowadze prac obejmujących konfigurację środowiska hostingowego, w tym konfigurację serwera SMTP służącego do wysyłki Newslettera i powiadomień przeprowadze prac obejmujących zainstalowa struktur bazy danych i oprogramowania Serwisu asystowa w przeprowadzeniu testów Serwisu z udziałem Zamawiającego przeprowadze szkoleń dla administratorów/operatorów i redaktorów Serwisu. 7

8 2 Wymagania funkcjonalne Ten rozdział zawiera opis wymagań funkcjonalnych dla zamawianego Serwisu. 2.1 Technologie implementacyjne Serwis musi zostać zaimplementowany w technologii PHP 5.x z wykorzystam oprogramowania serwera bazy danych MySQL 5.x. Implementacja może być oparta o otwarte środowisko szkieletowe systemu zarządzania treścią (ang. Content Management Framework). Wykonawca musi zapewnić pełną zgodność (kompatybilność) zbudowanego systemu z popularnymi przeglądarkami WWW: Internet Explorer 8.x, Mozilla Firefox 3.x, Chrome 3.x, Safari 4.x, Opera 9.x i wszystkimi wersjami wyższymi dostępnymi w momencie rozpoczęcia prac nad tworzem serwisu. Pełna zgodność musi rówż dotyczyć różnych typów urządzeń: komputera, tabletu, smartfona. Wykonawca musi zastosować podejście Responsive Web Design w celu automatycznego dostosowywania wyglądu i układu graficznego interfejsu użytkownika do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym będzie wyświetlany. Wykonawca musi zastosować mechanizmy umożliwiające generowa przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. Wykonawca musi informować użytkowników o użyciu zmiennych Cookies zgod z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne. Wykonawca musi zastosować ikonę typu FAVICON. Strony WWW prezentowane przez Serwis muszą spełniać podstawowe wymogi związane z ich pozycjonowam w systemach wyszukiwawczych: przyjazne linki, poprawny kod HTML, umożliwiający sprawne odczytywa znaczników TITLE i DESCRIPTION oraz nagłówków H1- H6, itd. Ponadto strony WWW Serwisu powinny prawidłowo wczytywać się po umieszczeniu do nich odnośników na portalu Facebook.com. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe interpretowa nagłówków, opisów materiałów i elementów graficznych z poziomu portalu Facebook.com. 2.2 Graficzny interfejs użytkownika Dla części wymagań funkcjonalnych Serwisu (odpowiednio oznaczonych w kolumnach desktop? i RWD? w tabelach w rozdziale 3) Zamawiający zaprojektował i zaimplementował szatę graficzną w formie następujących projektów i makiet: logotyp Serwisu w postaci plików.ai,.eps,.cdr Księga Znaku dla logotypu Serwisu projekt graficzny Serwisu w postaci plików.psd, szkielet graficzny kluczowych widoków XHTML 1.1/JavaScript/CSS 2.1/GIF/JPG/PNG, zawierający przejścia, mikroanimacje i inne interakcje elementów Serwisu interakcyjna makieta serwisu w formie stron HTML. Szata Serwisu zbudowanego przez Wykonawcę musi być spójna z projektami i makietami dostarczonymi przez Zamawiającego. 8

9 Wszystkie treści etykiet elementów graficznego interfejsu użytkownika (np. etykiety przycisków, etykiety pozycji menu) muszą być konfigurowalne (edytowalne) przez redaktorów i administratorów Serwisu bez koczności ingerencji w kod. W Serwisie muszą zostać zaimplementowane elementy ułatwiające użytkownikowi orientację w strukturze treści (tzw. ścieżki powrotu okruszki ) oraz - w przypadku materiałów głęboko umieszczonych w strukturze serwisu elementy pozwalające na powrót do poprzedj lub wyższej w hierarchii strony (odnośniki Poprzednia lub Wróć ). W każdym module wielokryterialnego wyszukiwania informacji, po naciśnięciu przycisku Szukaj użytkownik musi być przenoszony na początek listy wyników wyszukiwania (szczegól ważne w przypadku rozbudowanych formularzy wyszukiwania, gdzie jeśli użytkownik zostaje skierowany na początek listy wyników, to ma wraże, że wyszukiwa jest skuteczne). Serwis musi spełniać wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w sieci Internet: WCAG 2.0 na poziomie AA. W szczególności Wykonawca musi uwzględnić 25 zaleceń wymienionych w serwisie dostepnestrony.pl: 2.3 Bezpieczeństwo Przed wdrożem oprogramowa Serwisu musi zostać poddane penetracyjnym testom bezpieczeństwa zgodnym co najmj ze specyfikacją OWASP Top [https://www.owasp.org/index.php/top_10_2013-top_10]. Wykonawca musi dostarczyć pisemne sprawozda z przeprowadzonych penetracyjnych testów bezpieczeństwa. Uwierzytelnia użytkowników musi odbywać się poprzez wprowadze nazwy i hasła. Dostęp użytkowników do wszystkich publicznych części Serwisu musi być realizowany z użyciem protokołu HTTPS. 2.4 Wymagania wydajnościowe Czas odpowiedzi oprogramowania Serwisu na żąda użytkownika może przekroczyć 1 s w sytuacji gdy z części publicznej Serwisu korzysta równocześ 100 innych użytkowników. Na potrzeby weryfikacji tego kryterium należy założyć, że pozostali użytkownicy Serwisu wysyłają losowe żądania w losowych odstępach czasu średnio co 20 s. 2.5 Dokumentacja techniczna i użytkowa Dokumentacja techniczna Serwisu musi obejmować: opis wszystkich zaimplementowanych struktur bazy danych: tabel, ich kolumn, kluczy głównych, kluczy obcych 9

10 opis wszystkich zaimplementowanych plików źródłowych: nazwa i lokalizacja, przeznacze, parametry wejściowe/wyjściowe, wykorzystywane struktury bazy danych. Jeżeli implementacja Serwisu będzie oparta o środowisko szkieletowe systemu zarządzania treścią, Wykonawca musi wskazać lub udostępnić dokumentację środowiska szkieletowego systemu zarządzania treścią obejmującą w/w składniki. Dokumentacja użytkowa Serwisu musi opisywać wszystkie czynności związane z instalowam, konfigurowam i administrowam Serwisem oraz czynności związane z zarządzam treścią. 2.6 Wdroże Wykonawca musi przeprowadzić instalację i konfigurację zbudowanego Serwisu w środowisku hostingowym wskazanym przez Zamawiającego (m.in. skonfigurować serwer SMTP służący do wysyłki Newsletterów i powiadomień). Środowisko to będzie dostarczone przez Zamawiającego na podstawie rekomendacji pożądanych parametrów technicznych przedstawionych przez Wykonawcę. Wykonawca musi skojarzyć Serwis z usługą Google Analytics. 2.7 Szkolenia Wykonawca musi przeprowadzić szkolenia z zakresu eksploatacji Serwisu dla dwóch grup odbiorców: administratorów i redaktorów. 2.8 Utrzyma Serwisu W okresie dwóch lat od daty końcowego odbioru Serwisu, oprócz gwarancji, Wykonawca będzie oferować bezpłatne usługi utrzymania i aktualizacji Serwisu o łącznym wymiarze 20 godzin pracy. Czas reakcji Wykonawcy na zgłosze zapotrzebowania na wykona usług utrzymania i aktualizacji Serwisu przekroczy 14 dni. 2.9 Użytkownicy Serwisu Z Serwisu korzystać będą cztery kategorie użytkowników: anonimowi użytkownicy indywidualni zarejestrowani użytkownicy indywidualni zarejestrowani użytkownicy wewnętrzni: autorzy, redaktorzy, administratorzy, uczestniczący w dwupoziomowym systemie publikacji/akceptacji treści (zróżnicowane uprawnia) zarejestrowani użytkownicy branżowi: doradcy zawodowi, przedstawiciele instytucji szkolących, przedstawiciele Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, którzy będą odbiorcami wybranej części treści i modułów, dostępnych dla użytkowników indywidualnych. 10

11 Szczegółowy zakres uprawń użytkowników do modułów funkcjonalnych i treści Serwisu zosta określony w czasie uszczegóławiającej analizy wymagań Procedury odbioru Elementem procedur odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego będą testy funkcjonalne wszystkich modułów przeprowadzone przy asyście Wykonawcy. Sprawozda z każdego przeprowadzonego testu funkcjonalnego musi być przedstawione w formie podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu opartego na wzorze zamieszczonym w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia. 11

12 3 Wymagania funkcjonalne W tym rozdziale wyspecyfikowano zakres wymagań funkcjonalnych dla Serwisu. Tabele z podrozdziałów 3.1, 3.2, 3.3 zawierają wykaz wymagań funkcjonalnych wraz z odnośnikami do modułów implementacyjnych oraz z informacjami o dostępności gotowej szaty graficznej zaimplementowanej przez Zamawiającego (w formie plików.ai,.eps,.cdr, XHTML 1.1, JavaScript, CSS 2.1,.GIF,.JPG,.PNG). Podrozdział 3.4 zawiera opisy modułów implementacyjnych Serwisu, które posłużą do spełnia wymagań funkcjonalnych. Należy zauważyć, że które z modułów zaproponowano jako dwufunkcyjne, umożliwiające zarówno prezentowa treści, jak i redagowa treści. Wykonawca może podjąć decyzję o rozbiciu wielofunkcyjnych modułów implementacyjnych na mjsze (np. rozdziele modułu prezentacji treści i modułu redagowania treści), ale może scalać modułów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Każde wymienione wymaga funkcjonalne musi zostać zweryfikowane przez Wykonawcę na etapie uszczegóławiającej analizy wymagań. 12

13 3.1 Obszar udostępniania treści (ang. Delivery) symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-001 Strona ramowa pociagdokariery.pl Prezentacja ramowych elementów strony Serwisu udostępnionego pod adresem pociagdokariery.pl, obejmująca formalny nagłówek, menu nagłówka, formalną stopkę, menu stopki, menu główne. Nagłówek formalny, Stopka formalna, Menu główne, Menu nagłówka, Menu stopki Strona ramowa pełni rolę kontenera dla prezentacji informacji będących przedmiotem pozostałych wymagań funkcjonalnych. Układ graficzny: jednokolumnowy i dwukolumnowy 13

14 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-002 Strona ramowa mpku.pociagdokariery.pl Prezentacja ramowych elementów strony Serwisu udostępnionego pod adresem mpku.pociagdokariery.pl, obejmująca formalny nagłówek (zawartość inna niż w RD-001), formalną stopkę, menu główne (zawartość inna niż w RD- 001). Nagłówek formalny, Stopka formalna, Menu główne, Menu nagłówka, Menu stopki Strona główna pełni rolę kontenera dla prezentacji informacji będących przedmiotem pozostałych wymagań funkcjonalnych. Układ graficzny: jednokolumnowy i dwukolumnowy. RD-003 Strona główna Główna, inicjalna strona Serwisu obejmująca aktualności, bannery informujące o nadchodzących wydarzeniach, temat miesiąca, galerie wideo, galerie zdjęć, listę publikacji wartych przeczytania. Zawartość Strony głównej musi być różnicowana w reakcji na wybór przez użytkownika strefy/tematyki w Menu głównym: Chcę znaleźć pracę, Uczę się, podnoszę kwalifikacje, Jestem doradcą zawodowym, Pracuję w instytucji uczącej. Lista artykułów, Banner graficzny, Artykuł, Temat miesiąca, Galerie wideo, Galerie zdjęć, Lista publikacji PDF, "Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, uczelni i studiów podyplomowych 14

15 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-004 Aktualności dla poszukujących pracy Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla osób poszukujących pracy Lista artykułów, Artykuł RD-005 Aktualności dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista artykułów, Artykuł RD-006 Aktualności doradców zawodowych Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla doradców zawodowych Lista artykułów, Artykuł RD-007 Aktualności dla instytucji uczących Prezentacja artykułów zawierających informacje wartościowe dla instytucji uczących Lista artykułów, Artykuł RD-008 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Wyróżniona podstrona prezentująca misję, funkcjonowa i aktualności Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, powiązane materiały informacyjne, banner graficzny, krótką notkę informacyjną Artykuł, Lista artykułów, Menu kontekstowe, Powiązane materiały, Banner graficzny, Notka informacyjna 15

16 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-009 Tablica ogłoszeń Prezentacja ogłoszeń typu Szukam trenera, Jestem trenerem (w strefie Pracuję w instytucji uczącej ) lub Szukam partnera (w strefie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego ) Tablica ogłoszeń, Ogłosze RD-010 Lista porad dla poszukujących pracy Prezentacja krótkich poradników branżowych dla osób poszukujących pracy, w formie artykułów, wideo i infografiki, przypisanych do kategorii tematycznych Lista poradników, Wideo, Artykuł, Infografika RD-011 Lista porad dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja krótkich poradników branżowych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje, w formie artykułów, wideo i infografiki Lista poradników, Wideo, Artykuł, Infografika RD-012 Warsztat doradcy zawodowego Prezentacja poradników branżowych, artykułów i modułów przeznaczonych dla doradców zawodowych Menu kontekstowe 16

17 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-013 Wydarze WUP Wyróżniona podstrona prezentująca opis ważnego wydarzenia WUP, wraz z jego harmonogramem, listą aktualności, relacjami z poprzednich edycji, galeriami wideo, galeriami zdjęć, logo partnerów i organizatorów Wydarze WUP, Lista artykułów, Artykuł, Galeria wideo, Galeria zdjęć, Banner graficzny RD-014 Im się udało Prezentacja osób, które odniosły sukces zawodowy, inspiracja dla poszukujących pracy RD-015 Historie osób Prezentacja osób, które odniosły sukces zawodowy, inspiracja dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista osób, Artykuł Lista osób, Artykuł RD-016 Lista pytań i odpowiedzi dla poszukujących pracy Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla osób poszukujących pracy Pytania i odpowiedzi RD-017 Lista pytań i odpowiedzi dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Pytania i odpowiedzi 17

18 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-018 Lista pytań i odpowiedzi dla doradców zawodowych Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla doradców zawodowych Pytania i odpowiedzi RD-019 Lista pytań i odpowiedzi dla instytucji uczących Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla instytucji uczących Pytania i odpowiedzi RD-020 Akty prawne dla doradców zawodowych Prezentacja aktów prawnych związanych z rynkiem pracy, przeznaczonych dla doradców zawodowych Lista aktów prawnych, Menu kontekstowe RD-021 Akty prawne dla instytucji uczących Prezentacja aktów prawnych związanych z rynkiem pracy, przeznaczonych dla instytucji uczących Lista aktów prawnych, Menu kontekstowe RD-022 Baza doradców zawodowych Prezentacja katalogu doradców zawodowych Katalog doradców zawodowych RD-023 Baza szkół ponadgimnazjalnych Prezentacja katalogu szkół ponadgimnazjalnych wraz z wykazami oferowanych zawodów Katalog szkół ponadgimnazjalnych RD-024 Baza uczelni Prezentacja katalogu uczelni Katalog uczelni 18

19 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-025 Baza studiów podyplomowych Prezentacja katalogu studiów podyplomowych Katalog studiów podyplomowych RD-026 Strona Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Wyróżniona podstrona opisująca Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, udostępniana pod adresem mpku.pociagdokariery.pl Zawartość Strony Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego musi być różnicowana w reakcji na wybór przez użytkownika strefy/tematyki w jednopoziomowym Menu głównym: O partnerstwie, Jak dołączyć, Aktualności, Historia, Partnerzy, Pytania i odpowiedzi, Dokumenty Artykuł, Powiązane materiały, "Lista artykułów", "Banner graficzny", "Lista publikacji PDF", "Galeria zdjęć", "Tablica ogłoszeń" RD-027 Małopolskie Partnerstwo/ o partnerstwie Prezentacja podstawowych informacji o Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego "Artykuł", "Powiązane materiały" 19

20 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-028 Małopolskie Partnerstwo/ jak dołączyć Prezentacja informacji o możliwościach i warunkach współpracy z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego Artykuł, Powiązane materiały RD-029 Małopolskie Partnerstwo/aktualności Prezentacja aktualności dla instytucji zrzeszonych w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego Artykuł, Powiązane materiały RD-030 Małopolskie Partnerstwo/ historia Prezentacja historii Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Artykuł, Powiązane materiały RD-031 Małopolskie Partnerstwo/ partnerzy Prezentacja instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Katalog instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, Powiązane materiały RD-032 Małopolskie Partnerstwo/ lista pytań i odpowiedzi Prezentacja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, przeznaczonych dla instytucji Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Pytania i odpowiedzi, Powiązane materiały 20

21 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-033 Małopolskie Partnerstwo/ dokumenty Prezentacja dokumentów dla Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Lista publikacji PDF, Powiązane materiały RD-034 Wydarzenia dla poszukujących pracy Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla osób poszukujących pracy Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-035 Wydarzenia dla uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-036 Wydarzenia dla doradców zawodowych Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla doradców zawodowych Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-037 Wydarzenia dla instytucji uczących Prezentacja listy wydarzeń obcych wartościowych dla instytucji uczących Lista wydarzeń obcych, Artykuł RD-038 Publikacje dla poszukujących pracy (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla osób poszukujących pracy Lista publikacji PDF 21

22 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-039 Publikacje dla uczących się i podnoszących kwalifikacje (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Lista publikacji PDF RD-040 Publikacje dla doradców zawodowych (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla doradców zawodowych Lista publikacji PDF RD-041 Publikacje dla instytucji uczących (Warto przeczytać) Prezentacja listy publikacji PDF dla instytucji uczących Lista publikacji PDF RD-042 Generator CV Generowa treści CV dla osoby poszukującej pracy: prezentacja tekstu wprowadzającego i odnośnik do zewnętrznego generatora CV (Eures: The European Job Mobility Portal) RD-043 Barometr zawodów Prezentacja informacji o zapotrzebowaniu na zawody. Artykuł Barometr zawodów 22

23 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-044 Wyszukiwa uczelni Wyszukiwa uczelni dla doradców oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych RD-045 Wyszukiwa szkół Wyszukiwa szkół dla doradców oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych RD-046 Wyszukiwa studiów podyplomowych Wyszukiwa studiów podyplomowych dla doradców oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych RD-047 Wyszukiwa doradców zawodowych Wyszukiwa doradców zawodowych dla doradców, osób szukających pracy oraz osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Wyszukiwarka szkół, doradców zawodowych, wyższych uczelni, studiów podyplomowych 23

24 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-048 Informacje o zawodach Prezentacja sytuacji na rynku pracy w poszczególnych kategoriach zawodowych Informacje o zawodach RD-049 Strefa wiedzy dla instytucji uczących Prezentacja odnośników do materiałów wartościowych dla instytucji uczących Menu kontekstowe RD-050 Strefa wiedzy dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Prezentacja odnośników do materiałów wartościowych dla osób uczących się i podnoszących kwalifikacje Strefa wiedzy RD-051 Formularz zgłoszeniowy Prezentacja i obsługa formularza służącego do m.in. rejestrowania uczestników organizowanych wydarzeń, ankietowania użytkowników, zgłaszania inicjatyw, zgłaszania danych instytucji Formularz zgłoszeniowy RD-052 Wyszukiwarka ogólna Wyszukiwa artykułów, wydarzeń, porad, ogłoszeń, zawierających wprowadzoną frazę Wyszukiwarka ogólna RD-053 Czat z doradcą zawodowym Rozmowa tekstowa z dyżurnym doradcą zawodowym Live Chat z doradcą 24

25 symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RD-054 Notka informacyjna Prezentacja krótkiej prostej notki tekstowej na stro WWW (legendy, objaśnia, komentarza) Notka informacyjna RD-055 Archiwum aktualności Szybka selekcja aktualności w oparciu o interakcyjny graficzny panel kalendarza Archiwum aktualności, Lista artykułów RD-056 Informacje o lokalnych rynkach pracy Opracowa o bogatym formacie graficznym, prezentujące informacje o lokalnych rynkach pracy Artykuł 25

26 3.2 Obszar redagowania treści (ang. Management) symbol nazwa opis główne moduły funkcjonalne desktop? RWD? RM-001 Redagowa artykułów Redagowa (dodawa, usuwa, edycja) artykułów publikowanych w ramach RD-003, RD- 004, RD-005, RD-006, RD-007, RD-008, RD-010, RD- 011, RD-013, RD-014, RD-015, RD-026, RD-027, RD- 028, RD-029, RD-030, RD-034, RD-035, RD-036, RD- 037, RD-042, RD-56 Lista artykułów, Edytor artykułu RM-002 Redagowa tablicy ogłoszeń Redagowa (dodawa, usuwa, edycja) treści ogłoszeń publikowanych w ramach RD-009 Tablica ogłoszeń, Edytor ogłoszenia RM-003 Redagowa listy porad Redagowa porad publikowanych w ramach RD- 010, RD-011 Lista poradników, Edytor artykułu RM-004 Redagowa wydarzenia WUP Redagowa strony wydarzenia WUP publikowanej w ramach RD-013 Edytor wydarzenia WUP RM-005 Redagowa listy wydarzeń obcych Redagowa listy wydarzeń obcych publikowanej w ramach RD-034, RD-035, RD-036, RD-037 Lista wydarzeń obcych, Edytor artykułu 26

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska

Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Strona1 Szczegółowy opis przedmiotu umowy na rozbudowę serwisu Barometr zawodów Małopolska Obecnie serwis Barometr zawodów Małopolska znajduje się pod adresem www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl i:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania treścią ekontakt

System zarządzania treścią ekontakt ekontakt - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wersja 1.21 System zarządzania treścią ekontakt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 6 do SIWZ wersja 1.21 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo