(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/30 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób i układ do wykonywania operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedni nośnik pamięci czytelny dla komputera (30) Pierwszeństwo: DE DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/10 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/12 (73) Uprawniony z patentu: Cortado AG, Berlin, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 CARSTEN MICKELEIT, Berlin, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 14911/12/P-RO/GP/KM EP Opis Sposób i układ do wykonywania operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedni program komputerowy i odpowiedni nośnik pamięci czytelny dla komputera [0001] Wynalazek dotyczy sposobu i układu wykonywania operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedniego programu komputerowego i odpowiedniego nośnika pamięci czytelnego dla komputera, które znajdują zastosowanie zwładszcza do przenoszenia załączników i lub tym podobnych do mobilnych urządzeń końcowych, jak przykładowo Personal Digital Assistant (PDA), smartfony lub telefony komórkowe. [0002] Obecnie znane jest odbieranie i razem z załącznikami w mobilnych urządzeniach końcowych. W stanie techniki znane są w tym zakresie następujące spsooby (oznaczenia odnoszą się do figury 1): [0003] Z mobilnego urządzenia końcowego A, przy pomocy przeglądarki B, zapewniony jest dostęp D do opartego na WAP lub na rozwiązaniach sieciowych systemu poczty elektronicznej C. Znane są też takie procesy, w których załączniki i E są wyświetlane w widoku HTML (np. Nokia Business One Server). Zaletą tego procesu jest niezależność od określonej platformy; jego istotną wadą jest to, że obsługa nie jest możliwa do zaakceptowania przez użytkownika. [0004] Inny sposób (BlackBerry, Research in Motion Limited) wykorzystuje specjalne, zainstalowane w mobilnym urządzeniu końcowym A oprogramowanie G lub specjalne mobilne urządzenia końcowe, które umożliwiają odbiór i; także tutaj znane jest oglądanie załączników i E w postaci stron tekstowych lub stron HTML. Wadą tego procesu jest to, że albo należy stosować specjalne urządzenia albo do odbioru i i załączników E należy stosować różne od standardowego agenta poczty elektronicznej F oprogramowanie G. [0005] W końcu stosuje się standardowe agenty poczty elektronicznej F, które są preinstalowane w urządzeniach końcowych A. Z reguły takie agenty F umożliwiają pobieranie załączników E w oryginale. Wadą tego procesu jest jednak nadal to, że załączniki zawsze muszą być przenoszone w całości i dopiero potem mogą być oglądane przy użyciu aplikacji H dostępnych w mobilnym urządzeniu końcowym. [0006] Wszystkie te sposoby mają wspólne to, że zaawansowane działania, jak drukowanie i faksowanie załączników E z reguły nie są możliwe lub są znacznie ograniczone. [0007] Zadaniem wynalazku było z tego względu utworzenie sposobu i układu przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych oraz odpowiedniego programu

3 - 2 - komputerowego i odpowiedniego nośnika pamięci czytelnego dla komputera, które pozwolą uniknąć wyżej opisanych wad, zwłaszcza pozwolą na szczególną obsługę załączników do e- maili. [0008] Zadanie to jest rozwiązane według wynalazku przez cechy z zastrzeżeń 1, 24, 25 i 26. Korzystne przykłady wykonania wynalazku są zawarte w zastrzeżeniach zależnych. [0009] Przy tym wynalazek umożliwia w szczególności, bez integracji i wymogów złącz, korzystanie ze standardowego agenta poczty elektronicznej w urządzeniu końcowym. Przez to, co jest bardzo istotne, z jednej strony zapewniona jest akceptowalność przez użytkowników dzięki maksymalnej możliwej integracji w urządzeniu końcowym (miganie przy nowym u, skrót klawiaturowy do skrzynki odbiorczej itp.), a z drugiej strony równocześnie umożliwia, że standardy i dalsze przykłady wykonania danych agentów poczty elektronicznej (Exchange Push-Mail) będą mogły być w każdej chwili stosowane. Oprócz tego wynalazek ten daje użytkownikowi możliwość korzystania z dalszych programów uzupełniających, które zakładają posiadanie standardowego agenta poczty elektronicznej. [0010] Szczególna zaleta sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych polega na tym, że przykładowo także załączniki i mogą być przenoszone i wyświetlane niezależnie od formatu pliku w mobilnym urządzeniu końcowym, przykładowo Personal Digital Assistant (PDA), smartfonie, telefonie komórkowym lub porównywalnych urządzeniach końcowych. Poprzez zastosowanie wynalazku przestaje występować konieczność instalowania w mobilnym urządzeniu końcowym odpowiedniej aplikacji dla każdego formatu plików. Osiąga się to przez to, że w sposobie przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych plik oryginalny, jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przenoszonej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości, jest przenoszony z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzonyy jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej dane o miejscu zapisania pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i plik korespondujący zamiast pliku oryginalnego jest przekazywany jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym potem w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym instalowana jest aplikacja, a w przypadku danych użytkownika podanych przez środki wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego do aplikacji przez aplikację dane użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które stanowią dyspozycję dla pierwszej lub drugiej jednostki przetwarzania danych, wykonywania operacji na pliku oryginalnym według danych użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i /lub wydruk pliku oryginalnego.

4 - 3 - Szczególnie korzystna okazała się przy tym sytuacja, gdy plik korespondujący ma mniejszy rozmiar niż plik oryginalny i/lub format zoptymalizowany do mobilnego urządzenia końcowego. Dzięki temu czas przenoszenia plików na mobilne urządzenie końcowe przy często limitowanych wartościach transmisji może zostać skrócony lub wyświetlanie i/lub edycja pliku korespondującego mogą zostać uproszczone. W przypadku formatu pliku korespondującego chodzi korzystnie o format html. [0011] W korzystnym przykładzie wykonania sposobu według wynalazku przekazywanie plików z jednostki przetwarzania danych na mobilne urządzenie końcowe realizowane jest z wykorzystaniem elektronicznej usługi przekazywania wiadomości lub przy pomocy połączenia TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, Telnet lub SSH lub innych protokołów, wykorzystywanych do przenoszenia danych w sieciach danych i/lub sieciach komunikacyjnych. Usługą przekazywania wiadomości może być przykładowo: - Short Messege Service (SMS), - Enhanced Messaging System (EMS) lub - Multimedia Messaging Service (MMS). [0012] Korzystnym przykładem zastosowania sposobu według wynalazku jest przenoszenie załączonych plików, które są przekazywane przez usługi komunikacyjne, jak np. , SMS lub MMS (razem z właściwą wiadomością [body]. Jeśli w przypadku plików oryginalnych chodzi o załączniki , SMS lub MMS, w tym przypadku plik korespondujący jest przenoszony jako załącznik razem z em, SMS lub MMS na mobilne urządzenie końcowe zamiast pliku oryginalnego. W tym zakresie plik oryginalny jest przenoszony przykładowo jako załącznik a, SMS, EMS lub MMS z dowolnego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, po czym załącznik oryginały jest zastępowany przez plik korespondujący, a plik korespondujący jest przenoszony na mobilne urządzenie końcowe zamiast pliku oryginalnego w postaci załącznika , SMS, EMS lub MMS. W celu utworzenia pliku korespondującego w korzystnym przykładzie wykonania sposobu według wynalazku odpowiednie pliki oryginalne są przenoszone z serwera administratora usługi przekazywania i lub wiadomości na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą jednostkę przetwarzania danych, gdzie potem tworzonyy jest plik korespondujący. Różna od mobilnego urządzenia końcowego jednostka przetwarzania danych funkcjonuje w tym przypadku w stosunku do mobilnego urządzenia końcowego jako serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, przy czym w różnej od mobilnego urządzenia końcowego pierwszej jednostce przetwarzania danych instalowany jest program komputerowy, który wysyła do serwera administratora usługi przekazywania i lub wiadomości zapytanie o występujące tam e- maile lub wiadomości, odbiera występujące tam e lub wiadomości, w razie potrzeby zastępuje dołączone do i lub wiadomości (w postaci załącznika) pliki oryginalne przez pliki korespondujące i udostępnia je w mobilnym urządzeniu końcowym. W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przykładowo załączniki są przenoszone z serwera poczty elektronicznej przez sieć danych, np. Local Area Network (LAN) i/lub przez Internet, na inną jednostkę przetwarzania danych, w której zainstalowany jest program komputerowy,

5 - 4 - który tworzy plik korespondujący do załącznika . Może jednak okazać się korzystne, jeśli serwer poczty elektronicznej i program komputerowy, który tworzy plik korespondujący, będą zainstalowane w tej samej jednostce przetwarzania danych. [0013] Zatosowanie sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych jest odpowiednie także wówczas, gdy wychodzący i/lub edytowany plik już znajduje się w mobilnym urządzeniu końcowym, nie daje się jednak wyświetlić lub edytować, przykładowo dlatego, że odpowiednia aplikacja nie jest zainstalowana w mobilnym urządzeniu końcowym. W tym przypadku wynalazek przewiduje, że pliki oryginalne mobilnego urządzenia końcowego są przenoszone na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych, tam tworzonyy jest plik korespondujący, a następnie plik korespondujący jest zwrotnie przenoszony na mobilne urządzenie końcowe. Przy tworzonyiu pliku korespondującego następuje konwersja formatu na format, który może być wysyłany do mobilnego urządzenia końcowego i w nim edytowany. Korzystne jest także to, gdy plik korespondujący zawiera dane, które umożliwiają zasadniczo zgodne z oryginałem odzwierciedlanie treści pliku oryginalnego w mobilnym urządzeniu końcowym. [0014] W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że plik oryginalny zostanie utworzony przy pomocy Digital Pena (narzędzia cyfrowego) i zostanie przeniesiony na mobilne urządzenie końcowe. Plik oryginalny może przy tym być przenoszony bezprzewodowo lub przewodowo za pomocą Bluetooth, podczerwieni, Wireless LAN. [0015] Szczególnie korzystne okazało się także to, gdy przenoszenie pliku oryginalnego na pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych, różną od mobilnego urządzenia końcowego, jest sterowane przez aplikację zainstalowaną w mobilnym urządzeniu końcowym. [0016] Korzystny przykład wykonania sposobu według wynalazku przewiduje, że pliki korespondujące mogą być edytowane w mobilnym urządzeniu końcowym. Pliki korespondujące z danymi, które umożliwiają zasadniczo zgodne z oryginałem odzwierciedlanie treści pliku oryginalnego w mobilnym urządzeniu końcowym, są w takim przypadku modyfikowane w mobilnym urządzeniu końcowym, a następnie przenoszone na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych. Tam plik oryginalny jest zmieniany odpowiednio do modyfikacji podjętych w urządzeniu końcowym. W celu stwierdzenia, czy plik oryginalny lub plik korespondujący został zmieniony, korzystne jest, jeśli zmiany pliku oryginalnego lub pliku korespondującego będą mogły zostać ustalone poprzez zebranie określonych wartości. W przypadku ustalanych wartości chodzi korzystnie o wartość hash, numer seryjny lub parametr czasowy. [0017] Inny korzystny przykład wykonania sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych przewiduje, że uruchomienie aplikacji zainstalowanej w mobilnym urządzeniu końcowym następuje poprzez uruchomienie pliku korespondującego poprzez skrót. Korzystnie aplikacja jest zainstalowana w mobilnym urządzeniu końcowym jako program klienta. Korzystnie przynajmniej część programu klienta

6 - 5 - jest zintegrowana w znajdujący się w mobilnym urządzeniu końcowym standardowy program do administracji pocztą elektroniczną, plikami lub terminami. W korzystnym przykładzie wykonania program klienta automatycznie integruje się przy instalacji w znajdujące się w mobilnym urządzeniu końcowym programy standardowe. Korzystne jest przy tym, gdy przykładowo pasek menu jednego lub kilku programów standardowych zostanie uzupełniony o odpowiednie przyciski operacyjne (przycisk drukowania, pobierania, przekazywania, tłumaczenia i tym podobne), a użytkownik będzie mieć dostęp do funkcji operacyjnych poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku. W ten sposób umożliwi się na przykład, że plik korespondujący będzie mógł być uruchamiany ze znanego użytkownikowi programu standardowego (przykładowo ze standardowego programu do administracji pocztą elektroniczną, plikami lub terminami), przykładowo przez (dwukrotne) kliknięcie myszką. Przewiduje się, że aplikacja powiązana z typem plików pliku korespondującego umożliwi wiele operacji w ramach pliku korespondującego i/lub pliku oryginalnego. Korzystnie operacje te obejmują: - wizualne wyświetlanie pliku oryginalnego w mobilnym urządzeniu końcowym, - przygotowanie polecenia drukowania w celu wydrukowania pliku oryginalnego, przy czym to przygotowanie realizowane jest w różnej od mobilnego urządzenia końcowego jednostki przetwarzania danych, przykładowo na serwerze dostawcy usługi, - pobieranie pliku oryginalnego na mobilne urządzenie końcowe, - przekazywanie pliku oryginalnego jako , faks, SMS lub MMS, przy czym przenoszenie następuje z serwera dostawcy usługi, - zapisywanie pliku oryginalnego na serwerze, - tłumaczenie języka pliku oryginalnego, - rozpoznawanie tekstu (np. przy zastosowaniu narzędzia cyfrowego) i konwersja na odpowiedni dokument tekstowy, - analiza dokumentu utworzonego przez narzędzie cyfrowe z późniejszym zestawieniem informacji i/lub - analiza dokumentu utworzonego przez narzędzie cyfrowe z późniejszym automatycznym uruchomieniem dalszych procesów. [0018] Takimi uruchamianymi procesami mogą być na przykład workflows, jak np. procesy zakupu, procesy odbioru lub tym podobne. Korzystne zastosowanie wynalazku występuje przykładowo przy zwrocie wypożyczanego samochodu. Przy odbiorze pracownik wypożyczalni odnotowuje zawartość baku, numer rejestracyjny pojazdu i ewentualnie spowodowane uszkodzenia. Wraz z opisanymi operacjami może on: - sporządzić kopię 1:1 notatki, - sporządzić drukowany maszynowo protokół odbioru, - wydrukować wystawiany rachunek - w przypadku uszkodzenia auta rozpocząć proces (workflow) likwidacji szkody.

7 - 6 - W tym celu pracownik korzysta tylko z narzędzia cyfrowego, tworzy odręcznie notatkę, wysyła ją z urządzenia cyfrowego do telefonu komórkowego i wybiera określoną operację z menu telefonu. [0019] Korzystne okazało się również, gdy określanie rodzaju operacji następuje przed lub w chwili przenoszenia pliku oryginalnego z mobilnego urządzenia końcowego na różną od mobilnego urządzenia końcowego pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych. [0020] W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku przewiduje się, że protokół wynikowy operacji zostanie dostarczony na mobilne urządzenie końcowe i/lub że treść pliku korespondującego i/lub protokołu wynikowego zostanie bezpośrednio zintegrowana w aplikację znajdującą się w mobilnym urządzeniu końcowym, np. nowy , nowy wpis kalendarza itp. Protokół wynikowy może przy tym być przenoszony na mobilne urządzenie końcowe zamiast korespondującego pliku. [0021] Drukowanie może być realizowane przez mobilne urządzenie końcowe lub przez różną od mobilnego urządzenia końcowego jednostkę przetwarzania danych. [0022] Inny korzystny przykład wykonania sposobu według wynalazku przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych przewiduje, że przenoszenie obejmuje następujące operacje: treść pliku oryginalnego jest zapisywana w mobilnym urządzeniu końcowym w pliku, przy czym typ pliku zapisanego w mobilnym urządzeniu końcowym odpowiada typowi pliku oryginalnego lub jest porównywalny z typem pliku oryginalnego. [0023] Z kolei inny korzystny przykład wykonania sposobu według wynalakzau przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych przewiduje, że uruchomienie pliku korespondującego następuje - z aplikacji do administracji pocztą elektroniczną - z aplikacji kalendarza lub - z aplikacji spisu plików. [0024] Przenoszenie plików na mobilne urządzenie końcowe następuje w korzystnym przykładzie wykonania sposobu według wynalazku przez , SMS, MMS lub pobieranie. Plikami mogą być tutaj zarówno pliki oryginalne, jak i pliki korespondujące. Korzystnie przenoszenie plików na mobilne urządzenie końcowe następuje przez bezprzewodowe połączenie do wymiany danych. [0025] Układ według wynalazku zawiera przynajmniej jeden chip i/lub procesor, który(które) jest(są) umieszczony(e) tak, że możliwe jest wykonywanie operacji na plikach przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych, przy czym plik oryginalny jest wysyłany jako załącznik e- maila lub jako załącznik wiadomości przesyłanej z wykorzystaniem usługi przesyłania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarznia danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzony jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisania pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i

8 - 7 - plik korespondujący jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym zainstalowana jest aplikacja, a w przypadku wpisów użytkowników wykonanych w aplikacji przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane przez aplikację, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacj na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które wydają dla pierwszej lub drugiej jednostki przetwarzania danych dyspozycję wykonywania operacji na pliku oryginalnym według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego. [0026] Do wykonania sposobu według wynalazku stosuje się program komputerowy. Program komputerowy według wynalazku do przenoszenia plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych zawiera po stronie klienta i serwera moduły programowe i umożliwia jednostce przetwarzania danych, we współpracy z mobilnym urządzeniem końcowym, po tym jak moduł(y) programu po stronie klienta zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci mobilnego urządzenia końcowego, a moduł(y) programowe po stronie serwera zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci jednostki przetwarzania danych, wykonywanie sposobu przetwarzania plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych, przy czym plik oryginalny jest przenoszony jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przekazywanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzony jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisu pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i plik korespondujący jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym zainstalowana jest aplikacja, a przy wpisaniu danych użytkownika przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego do aplikacji przez aplikację wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które wydają pierwszej lub drugiej jednostce przetwarzania danych dyspozycję wykonywania operacji na pliku oryginalnym według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego. [0027] Takie programy komputerowe mogą przykładowo (za odpłatą lub nieodpłatnie, w postaci wolnodostępnej lub chronionej hasłem) zostać udostępnione do pobrania w sieci danych lub sieci komunikacyjnej. Tak udostępnione programy komputerowe mogą zostać potem wykorzystane w ramach sposobu, w którym program komputerowy według

9 - 8 - zastrzeżenia 15 pobierany jest z elektronicznej sieci danych, przykładowo z Internetu, na podłączoną do sieci danych jednostkę przetwarzania danych. [0028] Do realizacji programu komputerowego według wynalazku stosuje się korzystnie nośnik pamięci czytelny dla komputera, na którym to nośniku zapisany jest program komputerowy, przy czym program komputerowy zawiera moduły programowe po stronie klienta i po stronie serwera i program komputerowy umożliwia jednostce przetwarzania danych, we współpracy z mobilnym urządzeniem końcowym, po tym jak moduł(y) programowy(e) po stronie klienta zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci mobilnego urządzenia końcowego, a moduł(y) programowy(e) po stronie serwera zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci jednostki przetwarzania danych, przeniesienie plików przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych, przy czym plik oryginalny jest przenoszony jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przekazywanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, tworzony jest plik korespondujący z plikiem oryginalnym, przy czym plik korespondujący zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisania pliku oryginalnego, plik oryginalny jest zastępowany przez plik korespondujący i plik korespondujący jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym zainstalowana jest aplikacja, i przy wprowadzeniu wpisów użytkownika przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego do aplikacji, przez aplikację, wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym są przetwarzane, a aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, jednostki przetwarzania danych, które wydają pierwszemu lub drugiemu urządzeniu przetwarzania danych dyspozycje wykonywania operacji na pliku oryginalnym według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego. [0029] Sposób według wynalazku umożliwia dostosowane do komputerów mobilnych obsługiwanie załączników także wówczas, gdy stosowane są standardowe agenty poczty elektronicznej mobilnego urządzenia końcowego. [0030] Dalsze zalety sposobu według wynalazku polegają na tym, że - pliki oryginalne nie są przenoszone na mobilne urządzenie końcowe, ale są zapisywane na serwerze dostawcy usługi w celu wyświetlenia lub w celu dalszej edycji, - plik korespondujący ma z reguły mniejszą wielkość (około 10 do 15 KB) niż plik oryginalny - z wyjątkiem drugiego, zainstalowanego w mobilnym urządzeniu końcowym modułu programowego i standardowego programu do administrowania pocztą elektroniczną (standardowe agenty poczty elektronicznej) nie są potrzebne żadne dodatkowe programy, na przykład przeglądarka, aby móc otwierać lub edytować załączniki .

10 - 9 - [0031] Wynalazek umożliwia w ten sposób optymalną obsługę przez użytkownika poprzez zastosowanie standardowych agentów poczty elektronicznej, nie stawiając wymagań instalacyjnych agentowi poczty elektronicznej, a także wyświetlanie załączników także bez ich pobierania oraz równoczesne wykonywanie rozmaitych operacji na załącznikach, jak drukowanie i faksowanie itp. Szczególną zaletą jest przy tym to, że nie są do tego potrzebne w mobilnym urządzeniu końcowym aplikacje przeznaczone do określonych typów plików. [0032] Poniżej wynalazek jest dokładniej objaśniany w przykładzie wykonania w oparciu o załączone rysunki. Przedstawiają one: fig. 1 schematyczny widok typowych operacji na pliku, wykonywanych przez mobilne urządzenie końcowe, fig. 2 przykładowe przedstawienie operacji na pliku, wykonywanych przez mobilne urządzenie końcowe według wynalazku [0033] Poniżej wynalazek jest dokładnie objaśniany na przykładzie operacji na załącznikach . Należy przy tym pamiętać, że wynalazek nie jest ograniczony do opisanego przykładu wykonania, a sposób i układ według wynalazku mogą być równie dobrze stosowane także do przenoszenia załączników z innych usług powiadamiania w sieciach komunikacyjnych, jak przykładowo załączniki SMS lub MMS. Tym samym możliwa jest też obróbka plików w sposób według wynalazku, przy czym mobilne urządzenie końcowe 01, uzyskuje zdalnie dostęp do plików poprzez połączenia komunikacyjne sieci, a zamiast oryginalnego pliku 01 na mobilne urządzenie końcowe 01 pobierany 13 i tam edytowany jest plik korespondujący 04. Po odesłaniu edytowanego pliku korespondującego 04 automatycznie następuje porównanie pliku oryginalnego 02 i ewentualnie aktualizacja tego pliku oryginalnego 02. [0034] Figura 1 pokazuje schematyczne przedstawienie typowych operacji na pliku oryginalnym, przykładowo załączniku E, wykonywanych przez mobilne urządzenie końcowe A. Jeśli użytkownik, przy wykorzystaniu znanych rozwiązań, otrzymuje przykładowo z załącznikiem, np. załączonym do a plikiem Excel, użytkownik dowiaduje się o tym, sprawdzając zawartość swojej skrzynki odbiorczej znajdującej się na serwerze C administratora poczty elektronicznej. W celu umożliwienia wyświetlenia lub edycji pliku Excel, tzn. oryginalnego załącznika E, użytkownik musiał dotąd pobierać załącznik E z serwera C. Już pobieranie dużych plików oryginalnych stanowi w niektórych połączeniach komunikacyjnych poważny problem. Dalsza trudność polega często na tym, że powiązana z formatem załącznika E aplikacja H musi znajdować się w mobilnym urządzeniu końcowym A, aby możliwe były otwarcie i edycja oryginalnego załącznika E. Ze względu na ograniczone zasoby w wielu mobilnych urządzeniach końcowych A nie zawsze ma to miejsce. [0035] W tym kontekście zasadę sposobu według wynalazku można opisać w następujący sposób (porównaj z fig. 2): dla plików oryginalnych 02, które dostępne są w typowych formatach, przykładowo Office, PDF lub dowolne inne dokumenty, z których można drukować teksty i zdjęcia (na przykład polecenia wydruku) tworzony jest plik korespondujący 04. Jako pliki oryginalne 02 stosuje się przy tym w szczególności pliki dokumentów, przy

11 czym pod pojęciem plików dokumentów należy rozumieć takie pliki, które mogą być otwierane, zapisywane i/lub zmieniane przez aplikacje, czyli pliki, które są dokumentami danej aplikacji w przeciwieństwie przykładowo do plików systemowych lub plików aplikacji (plików exe). Pliki korespondujące 04 są wytwarzane przez program komputerowy, który przykładowo znajduje się na specjalnym serwerze 03 dostawcy tej usługi. Pliki korespondujące 04 reprezentują specjalny, oddzielny format plików, który w mobilnym urządzeniu końcowym 01, przy pomocy specjalnej, zainstalowanej w mobilnym urządzeniu końcowym 01 aplikacji 06 może być wizualizowany, a w korzystnym przykładzie wykonania także edytowany w mobilnym urządzeniu końcowym 01. Edytowanie może polegać przykładowo na zmienianiu lub uzupełnianiu tekstu lub na załączaniu pliku graficznego. Oprócz tego taki specjalny, wewnętrzny format pliku jest nie tylko tworzony przez wspomniany program komputerowy, ale też może być przez niego obsługiwany lub dalej przetwarzany. Obsługa lub dalsze przetwarzanie może przy tym polegać w szczególności na tym, że przetworzony w mobilnym urządzeniu końcowym 01 plik korespondujący 04 jest przenoszony przez zainstalowany na serwerze 03 dostawcy usługi program komputerowy z plikiem oryginalnym 02, przy czym zmiany wprowadzone w mobilnym urządzeniu końcowym 01 są przejmowane przez plik oryginalny 02. [0036] Przykładowo zamiast właściwego pliku oryginalnego 02, np. tabeli Excel, może zostać utworzony plik korespondujący 04, który zawiera tylko link 04 do pliku Excel. Taki plik korespondujący 04 może zostać pobrany 13 na mobilne urządzenie końcowe 01 jako załącznik . W mobilnym urządzeniu końcowym 01 otwierany jest on potem przy użyciu wspomnianej specjalnej aplikacji 06, która na podstawie zawartego w załączniku e- mail linku 5 umożliwia wykonywanie operacji na pliku oryginalnym 02, przykładowo drukowanie 08, wysyłanie 10 faksów, pobieranie 09 pliku oryginalnego 02, wyświetlanie treści pliku oryginalnego 02 i wiele więcej. Komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym 02, ewentualnie z innymi danymi, przykładowo z modyfikowanego, pliku korespondującego 04, są przy tym wysyłane 07 na serwer 03 dostawcy usługi przez specjalną aplikację 06, po czym na tym serwerze uruchamiane jest następnie wysyłanie 10 faksów, proces drukowania lub pobieranie 09. Polecenie drukowania jest wprawdzie uruchamiane w korzystnym przykładzie wykonania na serwerze 03 dostawcy usługi, podgląd wydruku 08 pliku oryginalnego 02 może jednak następować zarówno przez serwer 03 dostawcy usługi, jak i przez mobilne urządzenie końcowe 01. [0037] W przykładzie wykonania wynalazku są dwa różne tryby pliku korespondującego 04: - plik korespondujący 04 zawiera tylko jeden link 05, poprzez który użytkownik może albo wydrukować 08 plik oryginalny 02 albo otworzyć jego podgląd. Przykładowe zastosowanie tego rodzaju stanowi przypadek, gdy użytkownik w swojej skrzynce odbiorczej, po jej otwarciu, otrzymuje wszystkie załączniki zamienione przez pliki korespondujące 04, które zawierają tylko link 05 do odpowiedniego pliku oryginalnego 02. Przy czytaniu maila w mobilnym urządzeniu końcowym 01 podgląd lub wydruk następuje po naciśnięciu na plik korespondujący 04, przy czym poprzez zawarty w pliku korespondującym 04 link 05 zapewniany jest dostęp do pliku oryginalnego 02, znajdującego się na serwerze 03 dostawcy

12 usługi, a równocześnie na serwerze 03 dostawcy otwierana jest odpowiednia aplikacja (np. polecenie drukowania). Pobieranie i odbywa się dzięki temu szybko, pliki oryginalne 02 pierwotnych załączników są zapisywane na serwerze 03 dostawcy w osobistej strefie użytkownika. - plik korespondujący 04 zawiera link 05 i dane podglądu. Użytkownik ma tutaj do dyspozycji wszystkie możliwości, z których może skorzystać już na pliku korespondującym 04, który zawiera tylko link 04 do pliku oryginalnego 02. Dodatkowo może on jednak także zmieniać podgląd w mobilnym urządzeniu 01 i wysyłać 07 zmienioną wersję do serwera 03 dostawcy, na którym następnie zmiany są wprowadzane do pliku oryginalnego 02. [0038] Specjalny format plików korespondujących 04 w powiązaniu z modułem programowym po stronie klienta, tzn. z zainstalowaną w mobilnym urządzeniu końcowym 01 specjalną aplikacją 06, udostępnia zwłaszcza następujące funkcje (alternatywnie lub w połączeniu): - zgodny z formatem (trwały) podgląd pliku oryginalnego 02. Może on składać się z dostosowanego do mobilnych urządzeń końcowych 01 zestawienia (czyli podgląd tekstów i zdjęć), które może być bezpośrednio wyświetlane w mobilnym urządzeniu końcowym 01 (ponieważ pliki oryginalne 02 zwykle nie mogą zostać bezpośrednio wyświetlone, a na dodatek są często bardzo duże). - link 05 (np. Unified Ressource Location, URL) do pliku oryginalnego 02, - możliwość skorzystania z różnych funkcji, jak przykładowo uruchomienie polecenia drukowania 08, przekazywanie pliku oryginalnego 02 w postaci maila, faksu 10, SMS, MMS. - wykrywanie zmian w plikach korespondujących 04 i dopasowanie pliku oryginalnego 02 do zmian wprowadzonych w pliku korespondującym 04 (tzw. Revision Tracking). [0039] W przykładzie wykonania plik korespondujący 04 zawiera kod HTML, ewentualne zdjęcia i/lub style-sheets (z danymi dotyczącymi formatowania pliku korespondującego 04 do wyświetlenia w mobilnym urządzeniu końcowym 01), aby można było wyświetlić w mobilnym urządzeniu końcowym 01 wierny lub w przybliżeniu wierny układ dokumentu oryginalnego 02. Oprócz tego każdy plik korespondujący 04 zawiera nazwę serwera 03 dostawcy usługi. W przykładzie wykonania wynalazku zewnętrzne linki w kodzie HTML zawartym w pliku korespondującym 04 są dozwolone tylko wówczas, gdy prowadzą one na serwer 03 dostawcy usługi. [0040] W mobilnym urządzeniu końcowym 01, jak wspomniano powyżej, zainstalowane jest oprogramowanie klienta, tzn. specjalna aplikacja 06, która jest skojarzona ze specjalnym formatem pliku korespondującego 04. W celu umożliwienia korzystania z wyżej wspomnianych różnych funkcji, plik korespondujący 04 zawiera link 05 lub układ linków 05 do serwera 03 dostawcy danych usług lub funkcji. Poprzez niego użytkownik mobilnego urządzenia końcowego 01 może zalogować się na ten serwer 03, plik korespondujący 04 zawiera (korzystnie w postaci zaszyfrowanej) dane dostępowe użytkownika. Dzięki temu może on przykładowo korzystać z funkcjonalności POP3. Według wynalazku odbywa się to przykładowo w następujący sposób:

13 Zapytanie do serwera mailowego 14 użytkownika realizowane jest nie bezpośrednio z mobilnego urządzenia końcowego 01, ale pośrednio, gdzie skojarzona z formatem pliku korespondującego 04 specjalna aplikacja 06 (oprogramowanie klienta) wysyła 07 odpowiednią komendę dotyczącą wykonywania operacji na pliku oryginalnym 02, tzn. zapytanie użytkownika do serwera 03 dostawcy usługi. Serwer 03 dostawcy usługi wysyła z kolei zapytanie do serwera mailowego 14, pobiera znajdujące się tam maile i zapisuje je w utworzonym na serwerze 03 dostawcy usługi specjalnym zakresie użytkownika. Przy zapytaniu konta mailowego 17 serwer 03 dostawcy usługi występuje w stosunku do serwera mailowego 14 jako mobilne urządzenie końcowe (użytkownik); w stosunku do mobilnego urządzenia końcowego 01 serwer 03 dostawcy usługi występuje jako serwer mailowy. Na serwerze 03 dostawcy usługi pliki oryginalne 02 pierwotnych załączników i są zamieniane na pliki korespondujące 04, które zawierają link 05 do plików oryginalnych 02 pierwotnych załączników. Następnie e- maile, z plikiem korespondującym 04 jako załącznikiem, są przenoszone na mobilne urządzenie końcowe 01. Po wybraniu takiego załącznika, przykładowo poprzez podwójne kliknięcie, uruchamia się zainstalowana w mobilnym urządzeniu końcowym 01, skojarzona z formatem pliku korespondującego 04 specjalna aplikacja 06 (oprogramowanie klienta). Po uruchomieniu tej specjalnej aplikacji 06 użytkownik ma do dyspozycji wiele funkcji. Może on przykładowo wyświetlać plik korespondujący 04 w mobilnym urządzeniu końcowym 01, uruchamiać na serwerze dostawcy 03 polecenie wydruku 08 dokumentu oryginalnego 02 lub uruchamiać na serwerze dostawcy 03 program, który przekazuje plik oryginalny 02 jako , faks 10, SMS lub MMS albo zapisuje go na serwerze. W tym celu zainstalowany na serwerze dostawcy usługi 03 program ma dostęp do zapisanych na serwerze dostawcy 03 plików oryginalnych 02 i wykonuje odpowiednie funkcje. Ponieważ serwer dostawcy usługi 03 dysponuje wszystkimi informacjami, w celu uzyskania dostępu do plików oryginalnych 02, odpada konieczność pobierania plików oryginalnych 02 na mobilne urządzenie końcowe 01. [0041] Korzystnie pliki korespondujące 04 mogą być edytowane w mobilnym urządzeniu końcowym 01. W celu wprowadzenia zmian w pliku oryginalnym 02, w pliku korespondującym 04 zawarta jest pełna ścieżka (link 05) do pliku oryginalnego 02, czyli ścieżka do właściwego dla użytkownika miejsca zapisania pliku oryginalnego 02 na serwerze dostawcy usługi 03. Oprócz tego plik korespondujący 04 zawiera specjalną wartość dotyczącą pliku oryginalnego 02, w celu umożliwienia weryfikacji, czy plik oryginalny 02 był zmieniany. Wartością taką może być wartość hash, numer seryjny lub parametr czasowy. [0042] W określonych przypadkach konieczne jest jednak edytowanie pliku oryginalnego 02 w mobilnym urządzeniu końcowym 01. W takim przypadku plik oryginalny 02 jest pobierany 11 z serwera 03. Następnie jest on dostępny do edycji przez skojarzoną z formatem pliku oryginalnego 02 aplikację 12 w mobilnym urządzeniu końcowym 01 i może być modyfikowany. Następnie przetworzony plik oryginalny 02 może ponownie zostać umieszczony 16 na serwerze 03, skąd ponownie będzie mógł być używany przez specjalną aplikację, przykładowo będzie mógł być przekazywany jako faks 10.

14 [0043] Poprzez sposób według wynalazku można jednak przetwarzać nie tylko pliki oryginalne 02, które znajdują się poza mobilnym urządzeniem końcowym 01, ale także pliki 15, które są lokalnie zapisane w mobilnym urządzeniu końcowym 01. Jest to przykładowo przydatne wówczas, gdy w mobilnym urządzeniu końcowym 01 nie występują aplikacje 12 skojarzone z plikami 15 znajdującymi się w mobilnym urządzeniu końcowym 01. W takim przypadku wynalazek przewiduje, przy zastosowaniu odpowiedniej komendy operacyjnej, przenoszenie plików 15 z mobilnego urządzenia końcowego 01 na serwer 03 dostawcy usługi 07, gdzie następnie odpowiedni plik korespondujący 04 jest wytwarzany i może być zwrotnie przenoszony 13 na mobilne urządzenie końcowe 01. Korzystnie podgląd pliku oryginalnego 02 jest zawarty w pliku korespondującym 04 w postaci kodu HTML. [0044] W dalszym korzystnym przykładzie wykonania przewiduje się, że przynajmniej część skojarzonych z plikami korespondującymi 04 specjalnych aplikacji 06 jest uruchamianych z poziomu programów standardowych poprzez kliknięcie pliku korespondującego 04. Ma to tą zaletę, że użytkownik może korzystać do wykonywania operacji na plikach nadal z tych samych, znanych mu, standardowych programów, jak przykładowo standardowe programy do administrowania plikami (np. Eksplorator Windows) lub do zarządzania terminami (np. Kalendarz terminów). [0045] Dalszy przykład wykonania sposobu według wynalazku przewiduje tworzenie plików oryginalnych 02 przy użyciu Digital Pen (narzędzia cyfrowego) oraz przenoszenie ich na mobilne urządzenie końcowe 01. Następnie pliki te mogą być przenoszone na różną od mobilnego urządzenia końcowego 01 pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych, np. serwer 03, przykładowo w celu wykonania automatycznego rozpoznawania tekstu. Przy rozpoznawaniu tekstu przykładowo narysowany narzędziem cyfrowym obraz tekstu pisanego (często plik z mapą bitową) jest konwertowany przez program komputerowy w plik edytowalny (na przykład plik Word [*.doc] lub plik tekstowy [*.txt]. [0046] Dalszy korzystny przykład wykonania przewiduje, że zawartość (znajdującego się w mobilnym urządzeniu końcowym 01) pliku oryginalnego 02 lub pliku korespondującego 04 będzie bezpośrednio wstawiana do aplikacji znajdującej się w mobilnym urządzeniu końcowym 01, np. w postaci nowego a, nowego wpisu w kalendarzu itp., przy czym poprzez specjalną aplikację 06 uruchomione zostaną odpowiednie operacje. Może to być przykładowo komenda Utwórz nową wiadomość . W takim przypadku poprzez specjalną aplikację 06, przez interfejs klienta albo automatycznie zostanie utworzony nowy na podstawie treści pliku oryginalnego 02, albo plik oryginalny 02 zostanie przed utworzeniem a najpierw przeniesiony przez specjalną aplikację 06 na serwer 03, tam zostanie utworzony plik korespondujący 04 (ewentualnie po edycji pliku oryginalnego 02) i ten plik korespondujący 04 zostanie zwrotnie przeniesiony na mobilne urządzenie końcowe 01, gdzie następnie zostanie wytworzonyy nowy na podstawie zawartości pliku korespondującego 04. Drugi sposób postępowania jest korzystny przykładowo przy stosowaniu narzędzia cyfrowego, ponieważ zwykle przy pomocy narzędzia cyfrowego tworzony jest plik z mapą bitową, który często nie może być bezpośrednio wykorzystywany. Na serwerze przeprowadza się wówczas przykładowo rozpoznawanie tekstu i tworzy się plik

15 edytowalny; z takiego edytowanego pliku tworzy się następnie plik korespondujący 04, który jest zwrotnie przenoszony na mobilne urządzenie końcowe 01, gdzie pozostaje do dalszego zastosowania i np. jest wstawiany do nowego a. W ten sam sposób można automatycznie tworzyć nowe wpisy kalendarza. Odbywa się to tak, że zawartość aplikacji jest przenoszona przez występujący, odpowiedni interfejs. Oprócz i i wpisów kalendarza mogą to być także listy zadań, notatki, wpisy adresów. Dla użytkownika sposób ten wygląda później tak, jakby mógł on bezpośrednio pisać tekst a przy użyciu narzędzia cyfrowego. [0047] Dalszy korzystny przykład wykonania przewiduje, że określanie, jaka operacja ma zostać wykonana na pliku oryginalnym 02, następuje jeszcze przed lub w czasie przenoszenia pliku z mobilnego urządzenia końcowego 01 na różną od mobilnego urządzenia końcowego 01, pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych (serwer 03). [0048] Wynalazek nie ogranicza się przy wykonaniu do wyżej wymienionego, korzystnego przykładu wykonania. Możliwych jest wiele wariantów, w których korzysta się z urządzenia i sposobu według wynalazku, także w zasadniczo innych przykładach wykonania. Wykaz oznaczeń [0049] A B C D E F G H mobilne urządzenie końcowe przeglądarka serwer dostęp do serwera załącznik agent poczty elektronicznej specjalne oprogramowanie inna aplikacja 01 mobilne urządzenie końcowe 02 plik oryginalny 03 serwer 04 plik korespondujący 05 link 06 specjalna aplikacja 07 wysyłanie komend dotyczących wykonywania operacji na pliku oryginalnym do serwera dostawcy usługi 08 drukowanie 09 pobieranie pliku oryginalnego 10 wysyłanie faksów 11 przekazywanie pliku oryginalnego z aplikacji specjalnej do innej aplikacji, bezpośrednio po jego pobraniu 12 inna aplikacja 13 pobieranie pliku korespondującego 14 serwer mailowy

16 pliki znajdujące się w mobilnym urządzeniu końcowym 16 umieszczanie pliku oryginalnego na serwerze 17 konto mailowe Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

17 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wykonywania operacji na plikach przy użyciu mobilnego pierwszego urządzenia końcowego, przy czym plik oryginalny (02) jest przekazywany jako załącznik lub jako załącznik wiadomości przekazywanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny (02) jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), tworzony jest plik korespondujący (04) z plikiem oryginalnym (02), przy czym plik korespondujący (04) zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisania pliku oryginalnego (02), plik oryginalny (02) jest zastępowany przez plik korespondujący (04) i plik korespondujący (04) jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego (02) na mobilne pierwsze urządzenie końcowe (01) jako załącznik lub jako załącznik wiadomości, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01) zainstalowana jest aplikacja, a po wpisaniu danych użytkownika przez środki wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01) w aplikacji, przez aplikację przetwarzane są dane użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym (04) oraz aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym (02) do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), jednostki przetwarzania danych, które wydają pierwszej lub drugiej jednostce przetwarzania danych dyspozycje wykonywania operacji na pliku oryginalnym (02) według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego (02) jest uryuchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego (02). 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że usługą przekazywania wiadomości jest - usługa przesyłania krótkich wiadomości (SMS) - udoskonalony system przesyłania wiadomości (EMS) lub - usługa przesyłania wiadomości multimedialnych (MMS). 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że pliki oryginalne (02) są przenoszone z serwera administratora usługi przekazywania i lub wiadomości do jednostki przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01). 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że pierwsza jednostka przetwarzania danych, różna od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), funkcjonuje w stosunku do mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01) jako serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, przy czym w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), zainstalowany jest program komputerowy, który wysyła zapytania do serwera administratora usługi przekazywania i lub wiadomości o znajdujące się tam e- maile lub wiadomości, odbiera znajdujące się tam e lub wiadomości, a w razie potrzeby zastępuje załączone do i lub wiadomości pliki oryginalne (02) przez pliki korespondujące (04) i udostępnia je w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01).

18 Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że drukowanie pliku oryginalnego (02) następuje przez mobilne pierwsze urządzenie końcowe (01) lub przez różną od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych. 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że uruchomienie aplikacji zainstalowanej w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01) następuje poprzez otwarcie pliku korespondującego (04) przez skrót. 7. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że uruchamianie pliku korespondującego (04) następuje - z aplikacji do administrowania pocztą elektroniczną - z aplikacji do administrowania kalendarzem lub - z aplikacji do zarządzania zbiorem plików. 8. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że wytwarzanie pliku korespondującego (04) obejmuje konwersję formatu na format, który można otwierać i/lub edytować w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01). 9. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że plik korespondujący (04) zawiera dane, które umożliwiają zasadniczo zgodne z oryginałem odzwierciedlanie treści pliku oryginalnego (02) w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01). 10. Sposób według zastrzeżenia 9, znamienny tym, że plik korespondujący (04) z danymi, które umożliwiają zasadniczo zgodne z oryginałem odzwierciedlanie treści pliku oryginalnego (02) w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01), jest modyfikowany w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01), a następnie przenoszony na różną od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01) pierwszą lub drugą jednostkę przetwarzania danych i tam plik oryginalny (02) jest zmieniany odpowiednio do modyfikacji dokonanych w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01). 11. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że zmiany w pliku oryginalnym (02) lub w pliku korespondującym (04) mogą być ustalane poprzez zebranie określonych wartości. 12. Sposób według zastrzeżenia 11, znamienny tym, że takimi określanymi wartościami są wartość typu hash, numer seryjny lub parametr czasowy. 13. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że plik korespondujący (04) ma mniejszy rozmiar niż plik oryginalny (02) i/lub ma format zoptymalizowany do mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01). 14. Układ z przynajmniej jednym chipem i/lub procesorem, który(które) jest(są) umieszczony(e) tak, że sposób wykonywania operacji na plikach może być realizowany przy użyciu mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), przy czym plik oryginalny (02) jest przekazywany jako załącznik do wiadomości przesyłanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora

19 usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny (02) jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), tworzony jest plik korespondujący (04) z plikiem oryginalnym (02), przy czym plik korespondujący (04) zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisania pliku oryginalnego (02), plik oryginalny (02) jest zastępowany przez plik korespondujący (04) i plik korespondujący (04) jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego (02) na mobilne pierwsze urządzenie końcowe (01) jako załącznik lub jako załącznik wiadomości, przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01) zainstalowana jest aplikacja, a po wpisaniu danych użytkownika przez środki wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01) w aplikacji, przez aplikację przetwarzane są dane użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym (04) oraz aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym (02) do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), jednostki przetwarzania danych, które wydają pierwszej lub drugiej jednostce przetwarzania danych dyspozycje wykonywania operacji na pliku oryginalnym (02) według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego (02) jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego (02). 15. Program komputerowy, zawierający moduły programowe po stronie klienta i po stronie serwera, który umożliwia jednostce przetwarzania danych, we współpracy z mobilnym pierwszym urządzeniem końcowym (01), po tym jak moduł(y) programowe po stronie klienta zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci mobilnego urządzenia końcowego (01), a moduł(y) programowe po stronie serwera zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci jednostki przetwarzania danych, wykonywanie sposobu przenoszenia plików przy użyciu mobilnego urządzenia końcowego (01), przy czym plik oryginalny (02) jest przenoszony jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przekazywanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny (02) jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), tworzony jest plik korespondujący (04) z plikiem oryginalnym (02), przy czym plik korespondujący (04) zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisu pliku oryginalnego (02), plik oryginalny (02) jest zastępowany przez plik korespondujący (04) i plik korespondujący (04) jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego (02) jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe (01), przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01) zainstalowana jest aplikacja, a przy wpisaniu danych użytkownika przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01) do aplikacji, wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym (04) są przetwarzane przez aplikację oraz aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym (02) do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), jednostki przetwarzania

20 danych, które wydają pierwszej lub drugiej jednostce przetwarzania danych dyspozycję wykonywania operacji na pliku oryginalnym (02) według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego (02) jest uruchamniane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego (02). 16. Nośnik pamięci czytelny dla komputera, na którym zapisany jest program komputerowy, przy czym program komputerowy zawiera moduły programowe po stronie klienta i po stronie serwera, który umożliwia jednostce przetwarzania danych, we współpracy z mobilnym pierwszym urządzeniem końcowym (01), po tym jak moduł(y) programowe po stronie klienta zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci mobilnego urządzenia końcowego (01), a moduł(y) programowe po stronie serwera zostanie(zostaną) załadowany(e) do pamięci jednostki przetwarzania danych, wykonywanie sposobu przenoszenia plików przy użyciu mobilnego urządzenia końcowego (01), przy czym plik oryginalny (02) jest przenoszony jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości przekazywanej przy użyciu usługi przekazywania wiadomości z drugiego urządzenia końcowego na serwer administratora usługi przekazywania i lub wiadomości, plik oryginalny (02) jest zapisywany w pierwszej jednostce przetwarzania danych, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), tworzony jest plik korespondujący (04) z plikiem oryginalnym (02), przy czym plik korespondujący (04) zawiera przynajmniej informacje o miejscu zapisu pliku oryginalnego (02), plik oryginalny (02) jest zastępowany przez plik korespondujący (04) i plik korespondujący (04) jest przenoszony zamiast pliku oryginalnego (02) jako załącznik a lub jako załącznik wiadomości na mobilne pierwsze urządzenie końcowe (01), przy czym w mobilnym pierwszym urządzeniu końcowym (01) zainstalowana jest aplikacja, a przy wpisaniu danych użytkownika przy użyciu środków do wpisywania danych mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01) do aplikacji, wpisy użytkownika i przynajmniej część danych zawartych w pliku korespondującym (04) są przetwarzane przez aplikację oraz aplikacja wysyła komendy dotyczące operacji na pliku oryginalnym (02) do pierwszej lub drugiej, różnej od mobilnego pierwszego urządzenia końcowego (01), jednostki przetwarzania danych, które wydają pierwszej lub drugiej jednostce przetwarzania danych dyspozycję wykonywania operacji pliku oryginalnego (02) według wpisów użytkownika, przy czym wykonywanie operacji następuje tak, że wysyłanie pliku oryginalnego (02) jest uruchamiane jako faks i/lub wydruk pliku oryginalnego (02). Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Pracownik dodawanie danych o pracownikach

Pracownik dodawanie danych o pracownikach Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików do druku

Przygotowanie plików do druku Przygotowanie plików do druku Rekomendowanym formatem plików jest PDF oraz CDR. PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe, 2. jeśli w pracy znajdują się mapy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Funkcje aplikacji. strona 1

Funkcje aplikacji. strona 1 Funkcje aplikacji HOTEL-APP.COM strona 1 Hotel-App.pl - Ekran domowy Pozycja logo i układ ikon elementów głównego menu mogą być zaplanowane w dowolnym układzie. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta Autora pracy 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania i weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS KADRY Konsolidacja danych kadrowych BKIP Wystawianie pism do pracowników Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., 15 lutego 2017r. Wstęp W wersji 2017.2.7

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - WYKAZY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA - WYKAZY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA - WYKAZY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Poniższe informacje powinny ułatwić korzystanie z e-maili zawierających zestawienie opłat drogowych i/lub szczegółowy wykaz jazd. Pojemność skrzynki

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Studenta Autor pracy: wpisywanie danych pracy (Krok 1) Autor pracy: przesyłanie plików z pracą (Krok 2)

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW Sposobów przygotowania materiałów i możliwości ich udostępniania jest całe mnóstwo. Nawet nie można podać jednej (najłatwiejszej) metody. Wszystko zależy od: wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania czwartek, 17.

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby:

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: 1. Za pomocą wbudowanego apletu DjVu (na komputerze wymagana jest Java).

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo