PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ"

Transkrypt

1 PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

2 Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? Zmiana modelu licencji Starzy klienci Nowi klienci Narzędzie administracyjne z zarządzaniem użytkownikami Publiczne i prywatne dane w PTV Map&Guide internet Jakie zalety ma tworzenie użytkowników? Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Wyświetlanie i zmiana loginu do PTV Map&Guide internet Zapisywanie danych jako prywatne lub publiczne Zapisywanie indywidualnego profilu programu Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Otwieranie narzędzia administracyjnego Zarys programu Zarejestrowani użytkownicy Dokonywanie ustawień Ustalanie prefiksu Zmiana wewnętrznych danych suportu Tworzenie użytkownika Tworzenie grupy FAQ Czy muszę utworzyć użytkowników, aby móc dalej pracować z PTV Map&Guide internet? Po co jest prefiks? Ilu użytkowników mogę utworzyć w narzędziu administracyjnym? Ilu użytkowników może pracować z PTV Map&Guide internet? Dlaczego platforma Map&Guide przy każdym starcie wygląda inaczej? PTV AG paź/12 Strona 2/15

3 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? Zmiana modelu licencji Narzędzie administracyjne z zarządzaniem użytkownikami Publiczne i prywatne dane w PTV Map&Guide internet 1.1 Zmiana modelu licencji Dotychczas oferowaliśmy w PTV Map&Guide internet model licencji współużytkownika. W modelu współużytkownika może się równocześnie zalogować w programie maksymalnie tylu użytkowników, ile jest dostępnych licencji. Jeśli kupiono na przykład 30 licencji, potencjalnie nieskończona ilość osób może pracować przy pomocy PTV Map&Guide internet, jednakże równocześnie zalogowanych może być tylko 30 osób. PTV Map&Guide internet V2 posiada narzędzie administracyjne ze zintegrowanym zarządzaniem użytkownikami. Dzięki możliwości rozróżniania użytkowników przechodzimy z nową wersją na model imiennego użytkownika Starzy klienci Ważne: Dla Państwa jako starych klientów model licencyjny współużytkownika nadal funkcjonuje. Będą Państwo nadal mogli umożliwić dostęp do PTV Map&Guide internet większej liczbie użytkowników, niż liczba posiadanych licencji. Przy nowej wersji mają Państwo dwie możliwości: Stosowanie, jak dotychczas, loginu do PTV Map&Guide internet, który można przydzielić dowolnej liczbie użytkowników w przedsiębiorstwie. W PTV Map&Guide internet może zalogować się równocześnie tylu użytkowników, ile licencji jest do dyspozycji. Dla każdego potencjalnego użytkownika tworzą Państwo odpowiedniego użytkownika w narzędziu administracyjnym PTV Map&Guide internet. Dzięki temu każdy użytkownik ma swój indywidualny login. W PTV Map&Guide internet może zalogować się Państwa loginem równocześnie tylu użytkowników, ile licencji jest do dyspozycji. Model licencyjny współużytkownika obowiązuje także dla dodatkowych licencji, które zostaną nabyte w przyszłości Nowi klienci Nowym klientom oferujemy włącznie model licencyjny z imiennymi użytkownikami. PTV AG paź/12 Strona 3/15

4 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? W modelu z imiennymi użytkownikami mogą zalogować się wyłącznie osoby posiadające aktywny dostęp, imiennie wpisany w aplikacji zarządzania użytkownikami. Można przy tym uaktywnić tylko tylu użytkowników, ile jest dostępnych licencji. 1.2 Narzędzie administracyjne z zarządzaniem użytkownikami Dla nowej wersji PTV Map&Guide internet opracowaliśmy narzędzie administracyjne, w którym można tworzyć użytkowników i przyporządkowywać ich do różnych grup. Dla grup i przyporządkowanych im użytkowników można selektywnie udostępniać uprawnienia do programu lub blokować funkcje. Ważne: Dotychczasowe loginy można nadal stosować do uruchamiania PTV Map&Guide internet! Aby umożliwić płynne przejście z jednej wersji na drugą, utworzyliśmy w narzędziu administracyjnym dwóch użytkowników ze stosowanymi dotychczas przez Państwo danymi logowania. Administrator odpowiada loginowi do centrum klienta Administrator utworzony jest w narzędziu administracyjnym jako użytkownik ze wszystkimi uprawnieniami. Za pomocą danych dostępu (adres mailowy i hasło do centrum klienta) administrator może uruchomić narzędzie administracyjne i PTV Map&Guide internet. Wskazówki: Administrator nie można skasować ani zmienić. W przypadku zmiany adresu mailowego lub hasła w centrum klienta, zmiany te zostaną automatycznie przeniesione do narzędzia administracyjnego. Użytkownik standardowy odpowiada odrębnemu loginowi do PTV Map&Guide internet Użytkownik standardowy ma prawa dostępu do wszystkich aplikacji i funkcji w PTV Map&Guide internet. Użytkownik standardowy może za pomocą danych dostępu (nazwa użytkownika i hasło) wywołać PTV Map&Guide internet, ale nie ma on dostępu do narzędzia administracyjnego. Dane logowania są identyczne z wyświetlanymi do tej pory danymi logowania do PTV Map&Guide internet (nazwa użytkownika i hasło). PTV AG paź/12 Strona 4/15

5 Jakie zalety ma tworzenie użytkowników? Wskazówka: Odrębny login do PTV Map&Guide internet wyświetlany był dotychczas w centrum klienta w zakładce Licencje w punkcie Dane logowania PTV Map&Guide internet. 1.3 Publiczne i prywatne dane w PTV Map&Guide internet Jeżeli utworzonych zostanie kilku użytkowników w narzędziu administracyjnym PTV Map&Guide internet, istnieje możliwość rozróżnienia użytkowników zalogowanych w PTV Map&Guide internet na podstawie loginu. Użytkownicy mogą udostępniać w całym przedsiębiorstwie utworzone lub zmienione dane, takie jaki listy stacji, pojazdy, profile planowania trasy lub profile kosztów, lub oznaczać je jako prywatne. Każdy użytkownik z własnym loginem ma ponadto możliwość indywidualnej konfiguracji PTV Map&Guide internet i zapisania tego w swoim profilu. 2 Jakie zalety ma tworzenie użytkowników? Zalety zarządzania użytkownikami widoczne są przede wszystkim przy korzystaniu z kilku licencji. Zarządzanie użytkownikami umożliwia: tworzenie grup z różnymi prawami do programu przyporządkowywanie użytkowników do różnych grup Ponadto każdy użytkownik z własnym loginem ma możliwość zapisywania indywidualnego profilu programu oraz zapisywania takich danych, jak listy stacji, pojazdy, profile planowania trasy i profile kosztów, prywatnie dla siebie lub publicznego udostępniania ich. 3 Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Jeśli używają Państwo tylko jednej licencji PTV Map&Guide internet i nie chcą tworzyć dalszych użytkowników, prawie nie zauważą Państwo różnicy. PTV AG paź/12 Strona 5/15

6 Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Ponadto można: uruchomić PTV Map&Guide internet przy pomocy swojego loginu do centrum klienta uruchomić PTV Map&Guide internet odrębnym loginem do PTV Map&Guide internet przekazać odrębny login użytkownikom PTV Map&Guide internet. Zalogować może się maksymalnie tylu użytkowników, ile jest dostępnych licencji. Aby korzystać z PTV Map&Guide internet z pierwotnymi loginami, należy pamiętać o następujących zmianach: Wyświetlanie i zmiana loginu do PTV Map&Guide internet Zapisywanie danych jako prywatne lub publiczne Zapisywanie indywidualnego profilu programu 3.1 Wyświetlanie i zmiana loginu do PTV Map&Guide internet Dotychczas w centrum klienta pokazywane były jedynie odrębne loginy do PTV Map&Guide internet (nazwa użytkownika i hasło) i można je było tam zmieniać. W nowej wersji w centrum klienta w zakładce Licencje dostępny jest szybki login do PTV Map&Guide internet i narzędzia administracyjnego. W tych linkach zaszyfrowane są dane logowania. Jeśli chce się wyświetlić lub zmienić odrębne loginy do PTV Map&Guide internet, jest to możliwe jedynie w narzędziu administracyjnym Wyświetlanie danych logowania Otworzyć centrum klienta PTV Map&Guide internet. Zalogować się, podając swój adres mailowy i hasło. Przejść do zakładki Licencje. Kliknąć w obszarze administrowania PTV Map&Guide internet nauruchom narzędzie administracyjne. Narzędzie administracyjne PTV Map&Guide internet otwiera się. Na liście użytkowników utworzeni są dwaj użytkownicy. PTV AG paź/12 Strona 6/15

7 Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy administratora. Jest to ten użytkownik, który uruchomił narzędzie administracyjne przy pomocy loginu centrum klienta. Czyli w normalnym przypadku Państwo sami. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają danym dostępu do centrum klienta. Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy standardowej. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają odrębnemu loginowi do PTV Map&Guide internet. Administrator Importowany użytkownik PTV Map&Guide internet Zmiana danych logowania Wskazówka: Nazwę użytkownika (adres mailowy) i hasło administratora nadal można zmienić jedynie w centrum klienta. Zmiana nazwy użytkownika Na liście podwójnie kliknąć na użytkownika grupy standardowej. W oknie Zmień użytkownika wpisać nową nazwę użytkownika. Wskazówka: Zaraz po zmianie zaimportowanej nazwy użytkownika nadawany jest prefiks. Przy pomocy prefiksu zapewniamy to, że wszyscy użytkownicy PTV Map&Guide internet na całym świecie mają jednoznaczną nazwę. Nadajemy prefiks, składający się z fragmentu nazwy firmy i numeru klienta. Prefiks można zmienić (patrz Ustalanie prefiksu na stronie 14). Dane potwierdzić przyciskiem OK. Nowe dane dostępu należy przekazać współpracownikowi, którego to dotyczy. Resetowanie hasła Można zresetować hasło zaimportowanego użytkownika standardowego. Z listy użytkowników wybrać użytkownika grupy standardowej. Na pasku funkcji > Obszar Użytkownik kliknąć na Ponownie przydziel hasło. Hasło zostaje zresetowane i wyświetlone tekstem niezaszyfrowanym. Nowe dane dostępu należy przekazać współpracownikowi, którego to dotyczy. PTV AG paź/12 Strona 7/15

8 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? 3.2 Zapisywanie danych jako prywatne lub publiczne W PTV Map&Guide internet od wersji 2 możliwe oznakowanie list stacji, pojazdów, profili planowania tras i profili kosztów jako prywatne lub ich publiczne udostępnienie. Ta funkcja wywiera efekt, gdy utworzonych jest kilku użytkowników PTV Map&Guide internet z różnymi loginami. Jeśli kilku użytkowników pracuje z tym samym loginem, nie ma możliwości ich rozróżnienia. Wszystkie dane zapisane pod jednym loginem są dostępne dla każdej osoby, która zaloguje się tym loginem w PTV Map&Guide internet. 3.3 Zapisywanie indywidualnego profilu programu Każdy użytkownik ma możliwość zapisania indywidualnego profilu programu w PTV Map&Guide internet. W profilu zapisywane są na przykład otwarte aplikacje, uporządkowanie obszarów programu lub dokonane ustawienia planowania trasy. Profil jest zawsze zapisywane dla zalogowanego użytkownika. Ważne: Jeśli kilku użytkowników korzysta z PTV Map&Guide internet z tym samym loginem, nie można dokonać rozróżnienia między użytkownikami. Jeśli użytkownik A zapisze swój profil, a użytkownik B zaloguje się tym samym loginem w PTV Map&Guide internet, to PTV Map&Guide internet uruchamia się z zapisanym profilem użytkownika A. 4 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Poniżej znajdują się skrótowe informacje, gdzie i jak można tworzyć użytkowników PTV Map&Guide internet. Otwieranie narzędzia administracyjnego Dokonywanie ustawieńtworzenie użytkownikatworzenie grupy 4.1 Otwieranie narzędzia administracyjnego W narzędziu administracyjnym administrowani są użytkownicy PTV Map&Guide internet i ich prawa dostępu. W razie potrzeby można ograniczyć prawa poszczególnych użytkowników i na przykład zablokować pojedyncze aplikacje Otworzyć centrum klienta PTV Map&Guide internet. Proszę się zalogować, podając swój adres mailowy i hasło. Przejść do zakładki Licencje. PTV AG paź/12 Strona 8/15

9 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Kliknąć w obszarze administrowania PTV Map&Guide internet na Uruchom narzędzie administracyjne. Rada: Zapisać link jako zakładkę, aby można było uruchomić narzędzie administracyjne bezpośrednio ze swojej przeglądarki. Narzędzie administracyjne PTV Map&Guide internet otwiera się Zarys programu (1) Pasek tytułu Na pasku tytułu są dostępne ogólne funkcje. Funkcje są jednakowe w każdej aplikacji. (2) Nawigator Nawigatorem można przechodzić między obszarami programu Użytkownicy i Grupy. (3) Pasek funkcji Na pasku funkcji znajdują się odpowiednie funkcje do wybranego obszaru programu dla użytkowników lub grup. (4) Lista użytkowników lub grup Zależnie od wybranego obszaru programu. (5) Informacje o licencji (6) Szczegółowy widok wybranego rekordu PTV AG paź/12 Strona 9/15

10 4.1.2 Zarejestrowani użytkownicy Na liście użytkowników utworzeni są dwaj użytkownicy. Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy administratora. Jest to ten użytkownik, który uruchomił narzędzie administracyjne przy pomocy loginu centrum klienta. Czyli w normalnym przypadku Państwo sami. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają danym dostępu do centrum klienta. Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy standardowej. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają odrębnemu loginowi do PTV Map&Guide internet. Administrator Importowany użytkownik PTV Map&Guide internet 4.2 Dokonywanie ustawień Poniżej opisujemy najważniejsze ustawienia PTV Map&Guide internet Ustalanie prefiksu Przy pomocy prefiksu zapewniamy to, że wszyscy użytkownicy PTV Map&Guide internet na całym świecie mają jednoznaczną nazwę. Nadajemy prefiks, składający się z fragmentu nazwy firmy i numeru klienta. Każdy nowo utworzony użytkownik otrzymuje prefiks przed nazwą użytkownika. Przykład nazwy użytkownika z prefiksem: PTV12.defaultuser. Zadany prefiks można zmienić. Wskazówka: Zmiana prefiksu zawsze oddziałuje na wszystkich utworzonych użytkowników. Jedynie administrator z loginem centrum klienta nie otrzymuje prefiksu. W razie zmiany prefiksu zmienia się nazwa użytkownika zaimportowanego użytkownika PTV Map&Guide internet. Na pasku funkcji > Obszar Zarządzanie kliknąć na Otwiera się okno zmiany prefiksu. W polu wprowadzania wpisać nowy prefiks. Zmień prefiks. Wskazówka: Prefiks musi składać się przynajmniej z dwóch znaków. Dane potwierdzić przyciskiem OK. PTV AG paź/12 Strona 10/15

11 4.2.2 Zmiana wewnętrznych danych suportu Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Po podaniu przez użytkownika na stronie logowania PTV Map&Guide internet prefiksu lub nazwy użytkownika i kliknięciu na Potrzebujesz pomocy wyświetlane są wewnętrzne dane supportu. Wewnętrzne dane suportu można zmieniać. Wskazówka: Proszę pamiętać, że tekst informacyjny może obejrzeć każda osoba, która wprowadzi ważną nazwę użytkownika lub prefiks. Na pasku funkcji > Obszar Zarządzanie kliknąć na supportu. Otwiera się okno zmiany wewnętrznych danych supportu. Zmień wewnętrzne dane Wpisać tekst, który ma pojawiać się, gdy użytkownik ma problemy z zalogowaniem. Dane potwierdzić przyciskiem OK. 4.3 Tworzenie użytkownika Użytkownika tworzy się w zakresie programowym Użytkownik. Po utworzeniu użytkownika należy przyporządkować go do grupy. Istnieją dwie wstępnie zdefiniowane grupy: Standard W grupie standardowej znajdują się wszystkie prawa dostępu do PTV Map&Guide internet. Grupa jest wybrana z góry przy tworzeniu użytkownika. Administrator W grupie administratora znajdują się wszystkie prawa dostępu do PTV Map&Guide internet. Użytkownik przyporządkowany do grupy administratora ma dodatkowo dostęp do narzędzia administracyjnego. Może więc zarządzać użytkownikami i grupami. Można tworzyć własne grupy i umożliwiać dostęp do funkcji programu lub zabraniać go (patrz Tworzenie grupy na stronie 13). Sposób tworzenia użytkownika i przyporządkowywania go do grupy: Na pasku funkcji > Obszar Użytkownik kliknąć na Otwiera się okno Tworzenia użytkownika. Podać dane użytkownika. Nowy. Obszar Element i opis Lista wyboru Status Na liście wyboru można ustalić status użytkownika. PTV AG paź/12 Strona 11/15

12 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Wskazówka: Starzy klienci mogą tworzyć dowolnie wielu użytkowników i ustalić ich status na aktywny, tzn. aktywować ich do korzystania z PTV Map&Guide internet. Aktywny: Użytkownik może korzystać z PTV Map&Guide internet bez ograniczeń czasowych. Nieaktywny: Użytkownik został utworzony, nie może jednak korzystać z PTV Map&Guide internet. Aktywny do <data>: W tym wpisie można wybrać datę, do której użytkownik może otworzyć PTV Map&Guide internet. Po upływie tej daty użytkownik staje się nieaktywny. Dane użytkownika Pole wprowadzania Nazwa użytkownika (dane obowiązkowe) Wpisanie nazwy użytkownika. Wskazówka: Po zapisaniu danych użytkownika wyświetlana jest nazwa użytkownika oraz hasło i link do PTV Map&Guide internet. Skopiować dane dostępowe do schowka i przesłać je np. mailem do użytkownika. Kontakt Telefon / komórkowy Wpisanie numerów telefonów Wpisanie adresu mailowego Wskazówka: Ponieważ narzędzie administracyjne można udostępnić jako usługę sieciową, nie możemy z uwagi na ochronę danych osobowych stworzyć powiązania z wewnętrznym firmowym klientem poczty . Za pośrednictwem schowka można w programie mailowym wstawić adres mailowy do nowej wiadomości. PTV AG paź/12 Strona 12/15

13 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Przyporządkowanie do grupy Lista wyboru Przyporządkowanie do grupy Wybór grupy, do której należy przyporządkować użytkownika. Rada: Można utworzyć dalsze grupy (patrz Tworzenie grupy na stronie 13). Dane potwierdzić przyciskiem OK. 4.4 Tworzenie grupy Można tworzyć grupy, aby ograniczać prawa użytkowników. Dla grupy można ustalić, że na przykład istnieją uprawnienia do aplikacji Planowanie trasy i Informacje drogowe, ale zarządzanie pojazdami nie jest wyświetlane. W nawigatorze wybrać wpis Zarządzanie użytkownikami > Grupy. Na pasku funkcji > Obszar Grupa kliknąć na Otwiera się okno Nowa grupa. Dokonać wymaganych ustawień: Ustalanie danych ogólnych Nowa. Element Pole wprowadzania Nazwa Pole wprowadzania Opis Opis Wpisanie jednoznacznej nazwy. Wpisanie opisu. Opis grupy wyświetlany jest pod listą w tekście krótkiej informacji. Zdefiniować tę grupę użytkowników jako standard Jeśli okienko jest aktywne, to grupa jest wstępnie wybrana przy tworzeniu nowego użytkownika. Przydzielanie uprawnień W zakładce Uprawnienia ustala się, jakie uprawnienia dostępne są dla użytkowników danej grupy. Usunąć zaznaczenie uprawnień, które mają nie być dostępne. Przyporządkowanie użytkownika W zakładce Użytkownik przyporządkowuje się użytkowników do grupy. Po prawej stronie należy zaznaczyć użytkowników przyporządkowywanych do grupy. PTV AG paź/12 Strona 13/15

14 FAQ Kliknąć na. Wybrani użytkownicy przyporządkowywani są do grupy. Dane potwierdzić przyciskiem OK. Rada: W razie dalszych pytań do programu proszę korzystać z funkcji pomocy w narzędziu administracyjnym. 5 FAQ 5.1 Czy muszę utworzyć użytkowników, aby móc dalej pracować z PTV Map&Guide internet? Nie. Można nadal korzystać z obowiązujących dotychczas danych dostępu. 5.2 Po co jest prefiks? Przy pomocy prefiksu zapewniamy to, że wszyscy użytkownicy PTV Map&Guide internet na całym świecie mają jednoznaczną nazwę. Nadajemy prefiks, składający się z fragmentu nazwy firmy i numeru klienta. Po utworzeniu nowego użytkownika w narzędziu administracyjnym przed nazwą użytkownika jest automatycznie wstawiany prefiks. Przykład nazwy użytkownika z prefiksem: PTV12.defaultuser. Zadany prefiks można zmienić w narzędziu administracyjnym (patrz Ustalanie prefiksu na stronie 10). Wskazówka: Zmiana prefiksu oddziałuje na wszystkich utworzonych już użytkowników. Wyjątek stanowi administrator z danym dostępu do centrum klienta. Ponieważ prefiks stanowi element nazwy użytkownika, zmieniają się wszystkie nazwy użytkowników. Z tego powodu należy przy zmianie prefiksu pamiętać o przekazaniu wszystkim użytkownikom zmienionych danych dostępowych. 5.3 Ilu użytkowników mogę utworzyć w narzędziu administracyjnym? W narzędziu administracyjnym można utworzyć nieograniczoną liczbę użytkowników i aktywować ich do korzystania z PTV Map&Guide internet (patrz Tworzenie użytkownika na stronie 11). PTV AG paź/12 Strona 14/15

15 FAQ 5.4 Ilu użytkowników może pracować z PTV Map&Guide internet? Z PTV Map&Guide internet może pracować równocześnie maksymalnie tylu użytkowników, ile zostało kupionych licencji. 5.5 Dlaczego platforma Map&Guide przy każdym starcie wygląda inaczej? Jeśli utworzono tylko jednego użytkownika, którego loginu używa kilka osób, to po każdym zapisaniu profil zostaje zastąpiony. Profil można zapisywać ręcznie lub automatycznie. Sprawdzić ustawienia programu: Zalogować się w PTV Map&Guide internet. Na pasku tytułu kliknąć na Moje konto. Usunąć zaznaczenie okienka Automatycznie zapisz profil przy opuszczaniu. Gdy okienko nie jest zaznaczone, należy poinformować użytkowników, że nie powinni zapisywać profilu. Dla każdego współpracownika można alternatywnie utworzyć własnego użytkownika w narzędziu administracyjnym (patrz Tworzenie użytkownika na stronie 11). PTV AG paź/12 Strona 15/15

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Netviewer Meet... 2 Instalacja Netviewera... 3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program moderatora...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo