PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ"

Transkrypt

1 PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

2 Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? Zmiana modelu licencji Starzy klienci Nowi klienci Narzędzie administracyjne z zarządzaniem użytkownikami Publiczne i prywatne dane w PTV Map&Guide internet Jakie zalety ma tworzenie użytkowników? Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Wyświetlanie i zmiana loginu do PTV Map&Guide internet Zapisywanie danych jako prywatne lub publiczne Zapisywanie indywidualnego profilu programu Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Otwieranie narzędzia administracyjnego Zarys programu Zarejestrowani użytkownicy Dokonywanie ustawień Ustalanie prefiksu Zmiana wewnętrznych danych suportu Tworzenie użytkownika Tworzenie grupy FAQ Czy muszę utworzyć użytkowników, aby móc dalej pracować z PTV Map&Guide internet? Po co jest prefiks? Ilu użytkowników mogę utworzyć w narzędziu administracyjnym? Ilu użytkowników może pracować z PTV Map&Guide internet? Dlaczego platforma Map&Guide przy każdym starcie wygląda inaczej? PTV AG paź/12 Strona 2/15

3 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? Zmiana modelu licencji Narzędzie administracyjne z zarządzaniem użytkownikami Publiczne i prywatne dane w PTV Map&Guide internet 1.1 Zmiana modelu licencji Dotychczas oferowaliśmy w PTV Map&Guide internet model licencji współużytkownika. W modelu współużytkownika może się równocześnie zalogować w programie maksymalnie tylu użytkowników, ile jest dostępnych licencji. Jeśli kupiono na przykład 30 licencji, potencjalnie nieskończona ilość osób może pracować przy pomocy PTV Map&Guide internet, jednakże równocześnie zalogowanych może być tylko 30 osób. PTV Map&Guide internet V2 posiada narzędzie administracyjne ze zintegrowanym zarządzaniem użytkownikami. Dzięki możliwości rozróżniania użytkowników przechodzimy z nową wersją na model imiennego użytkownika Starzy klienci Ważne: Dla Państwa jako starych klientów model licencyjny współużytkownika nadal funkcjonuje. Będą Państwo nadal mogli umożliwić dostęp do PTV Map&Guide internet większej liczbie użytkowników, niż liczba posiadanych licencji. Przy nowej wersji mają Państwo dwie możliwości: Stosowanie, jak dotychczas, loginu do PTV Map&Guide internet, który można przydzielić dowolnej liczbie użytkowników w przedsiębiorstwie. W PTV Map&Guide internet może zalogować się równocześnie tylu użytkowników, ile licencji jest do dyspozycji. Dla każdego potencjalnego użytkownika tworzą Państwo odpowiedniego użytkownika w narzędziu administracyjnym PTV Map&Guide internet. Dzięki temu każdy użytkownik ma swój indywidualny login. W PTV Map&Guide internet może zalogować się Państwa loginem równocześnie tylu użytkowników, ile licencji jest do dyspozycji. Model licencyjny współużytkownika obowiązuje także dla dodatkowych licencji, które zostaną nabyte w przyszłości Nowi klienci Nowym klientom oferujemy włącznie model licencyjny z imiennymi użytkownikami. PTV AG paź/12 Strona 3/15

4 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe? W modelu z imiennymi użytkownikami mogą zalogować się wyłącznie osoby posiadające aktywny dostęp, imiennie wpisany w aplikacji zarządzania użytkownikami. Można przy tym uaktywnić tylko tylu użytkowników, ile jest dostępnych licencji. 1.2 Narzędzie administracyjne z zarządzaniem użytkownikami Dla nowej wersji PTV Map&Guide internet opracowaliśmy narzędzie administracyjne, w którym można tworzyć użytkowników i przyporządkowywać ich do różnych grup. Dla grup i przyporządkowanych im użytkowników można selektywnie udostępniać uprawnienia do programu lub blokować funkcje. Ważne: Dotychczasowe loginy można nadal stosować do uruchamiania PTV Map&Guide internet! Aby umożliwić płynne przejście z jednej wersji na drugą, utworzyliśmy w narzędziu administracyjnym dwóch użytkowników ze stosowanymi dotychczas przez Państwo danymi logowania. Administrator odpowiada loginowi do centrum klienta Administrator utworzony jest w narzędziu administracyjnym jako użytkownik ze wszystkimi uprawnieniami. Za pomocą danych dostępu (adres mailowy i hasło do centrum klienta) administrator może uruchomić narzędzie administracyjne i PTV Map&Guide internet. Wskazówki: Administrator nie można skasować ani zmienić. W przypadku zmiany adresu mailowego lub hasła w centrum klienta, zmiany te zostaną automatycznie przeniesione do narzędzia administracyjnego. Użytkownik standardowy odpowiada odrębnemu loginowi do PTV Map&Guide internet Użytkownik standardowy ma prawa dostępu do wszystkich aplikacji i funkcji w PTV Map&Guide internet. Użytkownik standardowy może za pomocą danych dostępu (nazwa użytkownika i hasło) wywołać PTV Map&Guide internet, ale nie ma on dostępu do narzędzia administracyjnego. Dane logowania są identyczne z wyświetlanymi do tej pory danymi logowania do PTV Map&Guide internet (nazwa użytkownika i hasło). PTV AG paź/12 Strona 4/15

5 Jakie zalety ma tworzenie użytkowników? Wskazówka: Odrębny login do PTV Map&Guide internet wyświetlany był dotychczas w centrum klienta w zakładce Licencje w punkcie Dane logowania PTV Map&Guide internet. 1.3 Publiczne i prywatne dane w PTV Map&Guide internet Jeżeli utworzonych zostanie kilku użytkowników w narzędziu administracyjnym PTV Map&Guide internet, istnieje możliwość rozróżnienia użytkowników zalogowanych w PTV Map&Guide internet na podstawie loginu. Użytkownicy mogą udostępniać w całym przedsiębiorstwie utworzone lub zmienione dane, takie jaki listy stacji, pojazdy, profile planowania trasy lub profile kosztów, lub oznaczać je jako prywatne. Każdy użytkownik z własnym loginem ma ponadto możliwość indywidualnej konfiguracji PTV Map&Guide internet i zapisania tego w swoim profilu. 2 Jakie zalety ma tworzenie użytkowników? Zalety zarządzania użytkownikami widoczne są przede wszystkim przy korzystaniu z kilku licencji. Zarządzanie użytkownikami umożliwia: tworzenie grup z różnymi prawami do programu przyporządkowywanie użytkowników do różnych grup Ponadto każdy użytkownik z własnym loginem ma możliwość zapisywania indywidualnego profilu programu oraz zapisywania takich danych, jak listy stacji, pojazdy, profile planowania trasy i profile kosztów, prywatnie dla siebie lub publicznego udostępniania ich. 3 Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Jeśli używają Państwo tylko jednej licencji PTV Map&Guide internet i nie chcą tworzyć dalszych użytkowników, prawie nie zauważą Państwo różnicy. PTV AG paź/12 Strona 5/15

6 Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Ponadto można: uruchomić PTV Map&Guide internet przy pomocy swojego loginu do centrum klienta uruchomić PTV Map&Guide internet odrębnym loginem do PTV Map&Guide internet przekazać odrębny login użytkownikom PTV Map&Guide internet. Zalogować może się maksymalnie tylu użytkowników, ile jest dostępnych licencji. Aby korzystać z PTV Map&Guide internet z pierwotnymi loginami, należy pamiętać o następujących zmianach: Wyświetlanie i zmiana loginu do PTV Map&Guide internet Zapisywanie danych jako prywatne lub publiczne Zapisywanie indywidualnego profilu programu 3.1 Wyświetlanie i zmiana loginu do PTV Map&Guide internet Dotychczas w centrum klienta pokazywane były jedynie odrębne loginy do PTV Map&Guide internet (nazwa użytkownika i hasło) i można je było tam zmieniać. W nowej wersji w centrum klienta w zakładce Licencje dostępny jest szybki login do PTV Map&Guide internet i narzędzia administracyjnego. W tych linkach zaszyfrowane są dane logowania. Jeśli chce się wyświetlić lub zmienić odrębne loginy do PTV Map&Guide internet, jest to możliwe jedynie w narzędziu administracyjnym Wyświetlanie danych logowania Otworzyć centrum klienta PTV Map&Guide internet. Zalogować się, podając swój adres mailowy i hasło. Przejść do zakładki Licencje. Kliknąć w obszarze administrowania PTV Map&Guide internet nauruchom narzędzie administracyjne. Narzędzie administracyjne PTV Map&Guide internet otwiera się. Na liście użytkowników utworzeni są dwaj użytkownicy. PTV AG paź/12 Strona 6/15

7 Czego należy przestrzegać, jeśli nie chce się tworzyć użytkowników? Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy administratora. Jest to ten użytkownik, który uruchomił narzędzie administracyjne przy pomocy loginu centrum klienta. Czyli w normalnym przypadku Państwo sami. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają danym dostępu do centrum klienta. Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy standardowej. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają odrębnemu loginowi do PTV Map&Guide internet. Administrator Importowany użytkownik PTV Map&Guide internet Zmiana danych logowania Wskazówka: Nazwę użytkownika (adres mailowy) i hasło administratora nadal można zmienić jedynie w centrum klienta. Zmiana nazwy użytkownika Na liście podwójnie kliknąć na użytkownika grupy standardowej. W oknie Zmień użytkownika wpisać nową nazwę użytkownika. Wskazówka: Zaraz po zmianie zaimportowanej nazwy użytkownika nadawany jest prefiks. Przy pomocy prefiksu zapewniamy to, że wszyscy użytkownicy PTV Map&Guide internet na całym świecie mają jednoznaczną nazwę. Nadajemy prefiks, składający się z fragmentu nazwy firmy i numeru klienta. Prefiks można zmienić (patrz Ustalanie prefiksu na stronie 14). Dane potwierdzić przyciskiem OK. Nowe dane dostępu należy przekazać współpracownikowi, którego to dotyczy. Resetowanie hasła Można zresetować hasło zaimportowanego użytkownika standardowego. Z listy użytkowników wybrać użytkownika grupy standardowej. Na pasku funkcji > Obszar Użytkownik kliknąć na Ponownie przydziel hasło. Hasło zostaje zresetowane i wyświetlone tekstem niezaszyfrowanym. Nowe dane dostępu należy przekazać współpracownikowi, którego to dotyczy. PTV AG paź/12 Strona 7/15

8 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? 3.2 Zapisywanie danych jako prywatne lub publiczne W PTV Map&Guide internet od wersji 2 możliwe oznakowanie list stacji, pojazdów, profili planowania tras i profili kosztów jako prywatne lub ich publiczne udostępnienie. Ta funkcja wywiera efekt, gdy utworzonych jest kilku użytkowników PTV Map&Guide internet z różnymi loginami. Jeśli kilku użytkowników pracuje z tym samym loginem, nie ma możliwości ich rozróżnienia. Wszystkie dane zapisane pod jednym loginem są dostępne dla każdej osoby, która zaloguje się tym loginem w PTV Map&Guide internet. 3.3 Zapisywanie indywidualnego profilu programu Każdy użytkownik ma możliwość zapisania indywidualnego profilu programu w PTV Map&Guide internet. W profilu zapisywane są na przykład otwarte aplikacje, uporządkowanie obszarów programu lub dokonane ustawienia planowania trasy. Profil jest zawsze zapisywane dla zalogowanego użytkownika. Ważne: Jeśli kilku użytkowników korzysta z PTV Map&Guide internet z tym samym loginem, nie można dokonać rozróżnienia między użytkownikami. Jeśli użytkownik A zapisze swój profil, a użytkownik B zaloguje się tym samym loginem w PTV Map&Guide internet, to PTV Map&Guide internet uruchamia się z zapisanym profilem użytkownika A. 4 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Poniżej znajdują się skrótowe informacje, gdzie i jak można tworzyć użytkowników PTV Map&Guide internet. Otwieranie narzędzia administracyjnego Dokonywanie ustawieńtworzenie użytkownikatworzenie grupy 4.1 Otwieranie narzędzia administracyjnego W narzędziu administracyjnym administrowani są użytkownicy PTV Map&Guide internet i ich prawa dostępu. W razie potrzeby można ograniczyć prawa poszczególnych użytkowników i na przykład zablokować pojedyncze aplikacje Otworzyć centrum klienta PTV Map&Guide internet. Proszę się zalogować, podając swój adres mailowy i hasło. Przejść do zakładki Licencje. PTV AG paź/12 Strona 8/15

9 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Kliknąć w obszarze administrowania PTV Map&Guide internet na Uruchom narzędzie administracyjne. Rada: Zapisać link jako zakładkę, aby można było uruchomić narzędzie administracyjne bezpośrednio ze swojej przeglądarki. Narzędzie administracyjne PTV Map&Guide internet otwiera się Zarys programu (1) Pasek tytułu Na pasku tytułu są dostępne ogólne funkcje. Funkcje są jednakowe w każdej aplikacji. (2) Nawigator Nawigatorem można przechodzić między obszarami programu Użytkownicy i Grupy. (3) Pasek funkcji Na pasku funkcji znajdują się odpowiednie funkcje do wybranego obszaru programu dla użytkowników lub grup. (4) Lista użytkowników lub grup Zależnie od wybranego obszaru programu. (5) Informacje o licencji (6) Szczegółowy widok wybranego rekordu PTV AG paź/12 Strona 9/15

10 4.1.2 Zarejestrowani użytkownicy Na liście użytkowników utworzeni są dwaj użytkownicy. Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy administratora. Jest to ten użytkownik, który uruchomił narzędzie administracyjne przy pomocy loginu centrum klienta. Czyli w normalnym przypadku Państwo sami. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają danym dostępu do centrum klienta. Jeden użytkownik przyporządkowany jest do grupy standardowej. Nazwa użytkownika i hasło odpowiadają odrębnemu loginowi do PTV Map&Guide internet. Administrator Importowany użytkownik PTV Map&Guide internet 4.2 Dokonywanie ustawień Poniżej opisujemy najważniejsze ustawienia PTV Map&Guide internet Ustalanie prefiksu Przy pomocy prefiksu zapewniamy to, że wszyscy użytkownicy PTV Map&Guide internet na całym świecie mają jednoznaczną nazwę. Nadajemy prefiks, składający się z fragmentu nazwy firmy i numeru klienta. Każdy nowo utworzony użytkownik otrzymuje prefiks przed nazwą użytkownika. Przykład nazwy użytkownika z prefiksem: PTV12.defaultuser. Zadany prefiks można zmienić. Wskazówka: Zmiana prefiksu zawsze oddziałuje na wszystkich utworzonych użytkowników. Jedynie administrator z loginem centrum klienta nie otrzymuje prefiksu. W razie zmiany prefiksu zmienia się nazwa użytkownika zaimportowanego użytkownika PTV Map&Guide internet. Na pasku funkcji > Obszar Zarządzanie kliknąć na Otwiera się okno zmiany prefiksu. W polu wprowadzania wpisać nowy prefiks. Zmień prefiks. Wskazówka: Prefiks musi składać się przynajmniej z dwóch znaków. Dane potwierdzić przyciskiem OK. PTV AG paź/12 Strona 10/15

11 4.2.2 Zmiana wewnętrznych danych suportu Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Po podaniu przez użytkownika na stronie logowania PTV Map&Guide internet prefiksu lub nazwy użytkownika i kliknięciu na Potrzebujesz pomocy wyświetlane są wewnętrzne dane supportu. Wewnętrzne dane suportu można zmieniać. Wskazówka: Proszę pamiętać, że tekst informacyjny może obejrzeć każda osoba, która wprowadzi ważną nazwę użytkownika lub prefiks. Na pasku funkcji > Obszar Zarządzanie kliknąć na supportu. Otwiera się okno zmiany wewnętrznych danych supportu. Zmień wewnętrzne dane Wpisać tekst, który ma pojawiać się, gdy użytkownik ma problemy z zalogowaniem. Dane potwierdzić przyciskiem OK. 4.3 Tworzenie użytkownika Użytkownika tworzy się w zakresie programowym Użytkownik. Po utworzeniu użytkownika należy przyporządkować go do grupy. Istnieją dwie wstępnie zdefiniowane grupy: Standard W grupie standardowej znajdują się wszystkie prawa dostępu do PTV Map&Guide internet. Grupa jest wybrana z góry przy tworzeniu użytkownika. Administrator W grupie administratora znajdują się wszystkie prawa dostępu do PTV Map&Guide internet. Użytkownik przyporządkowany do grupy administratora ma dodatkowo dostęp do narzędzia administracyjnego. Może więc zarządzać użytkownikami i grupami. Można tworzyć własne grupy i umożliwiać dostęp do funkcji programu lub zabraniać go (patrz Tworzenie grupy na stronie 13). Sposób tworzenia użytkownika i przyporządkowywania go do grupy: Na pasku funkcji > Obszar Użytkownik kliknąć na Otwiera się okno Tworzenia użytkownika. Podać dane użytkownika. Nowy. Obszar Element i opis Lista wyboru Status Na liście wyboru można ustalić status użytkownika. PTV AG paź/12 Strona 11/15

12 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Wskazówka: Starzy klienci mogą tworzyć dowolnie wielu użytkowników i ustalić ich status na aktywny, tzn. aktywować ich do korzystania z PTV Map&Guide internet. Aktywny: Użytkownik może korzystać z PTV Map&Guide internet bez ograniczeń czasowych. Nieaktywny: Użytkownik został utworzony, nie może jednak korzystać z PTV Map&Guide internet. Aktywny do <data>: W tym wpisie można wybrać datę, do której użytkownik może otworzyć PTV Map&Guide internet. Po upływie tej daty użytkownik staje się nieaktywny. Dane użytkownika Pole wprowadzania Nazwa użytkownika (dane obowiązkowe) Wpisanie nazwy użytkownika. Wskazówka: Po zapisaniu danych użytkownika wyświetlana jest nazwa użytkownika oraz hasło i link do PTV Map&Guide internet. Skopiować dane dostępowe do schowka i przesłać je np. mailem do użytkownika. Kontakt Telefon / komórkowy Wpisanie numerów telefonów Wpisanie adresu mailowego Wskazówka: Ponieważ narzędzie administracyjne można udostępnić jako usługę sieciową, nie możemy z uwagi na ochronę danych osobowych stworzyć powiązania z wewnętrznym firmowym klientem poczty . Za pośrednictwem schowka można w programie mailowym wstawić adres mailowy do nowej wiadomości. PTV AG paź/12 Strona 12/15

13 Jak należy postępować, aby utworzyć użytkowników i grupy? Przyporządkowanie do grupy Lista wyboru Przyporządkowanie do grupy Wybór grupy, do której należy przyporządkować użytkownika. Rada: Można utworzyć dalsze grupy (patrz Tworzenie grupy na stronie 13). Dane potwierdzić przyciskiem OK. 4.4 Tworzenie grupy Można tworzyć grupy, aby ograniczać prawa użytkowników. Dla grupy można ustalić, że na przykład istnieją uprawnienia do aplikacji Planowanie trasy i Informacje drogowe, ale zarządzanie pojazdami nie jest wyświetlane. W nawigatorze wybrać wpis Zarządzanie użytkownikami > Grupy. Na pasku funkcji > Obszar Grupa kliknąć na Otwiera się okno Nowa grupa. Dokonać wymaganych ustawień: Ustalanie danych ogólnych Nowa. Element Pole wprowadzania Nazwa Pole wprowadzania Opis Opis Wpisanie jednoznacznej nazwy. Wpisanie opisu. Opis grupy wyświetlany jest pod listą w tekście krótkiej informacji. Zdefiniować tę grupę użytkowników jako standard Jeśli okienko jest aktywne, to grupa jest wstępnie wybrana przy tworzeniu nowego użytkownika. Przydzielanie uprawnień W zakładce Uprawnienia ustala się, jakie uprawnienia dostępne są dla użytkowników danej grupy. Usunąć zaznaczenie uprawnień, które mają nie być dostępne. Przyporządkowanie użytkownika W zakładce Użytkownik przyporządkowuje się użytkowników do grupy. Po prawej stronie należy zaznaczyć użytkowników przyporządkowywanych do grupy. PTV AG paź/12 Strona 13/15

14 FAQ Kliknąć na. Wybrani użytkownicy przyporządkowywani są do grupy. Dane potwierdzić przyciskiem OK. Rada: W razie dalszych pytań do programu proszę korzystać z funkcji pomocy w narzędziu administracyjnym. 5 FAQ 5.1 Czy muszę utworzyć użytkowników, aby móc dalej pracować z PTV Map&Guide internet? Nie. Można nadal korzystać z obowiązujących dotychczas danych dostępu. 5.2 Po co jest prefiks? Przy pomocy prefiksu zapewniamy to, że wszyscy użytkownicy PTV Map&Guide internet na całym świecie mają jednoznaczną nazwę. Nadajemy prefiks, składający się z fragmentu nazwy firmy i numeru klienta. Po utworzeniu nowego użytkownika w narzędziu administracyjnym przed nazwą użytkownika jest automatycznie wstawiany prefiks. Przykład nazwy użytkownika z prefiksem: PTV12.defaultuser. Zadany prefiks można zmienić w narzędziu administracyjnym (patrz Ustalanie prefiksu na stronie 10). Wskazówka: Zmiana prefiksu oddziałuje na wszystkich utworzonych już użytkowników. Wyjątek stanowi administrator z danym dostępu do centrum klienta. Ponieważ prefiks stanowi element nazwy użytkownika, zmieniają się wszystkie nazwy użytkowników. Z tego powodu należy przy zmianie prefiksu pamiętać o przekazaniu wszystkim użytkownikom zmienionych danych dostępowych. 5.3 Ilu użytkowników mogę utworzyć w narzędziu administracyjnym? W narzędziu administracyjnym można utworzyć nieograniczoną liczbę użytkowników i aktywować ich do korzystania z PTV Map&Guide internet (patrz Tworzenie użytkownika na stronie 11). PTV AG paź/12 Strona 14/15

15 FAQ 5.4 Ilu użytkowników może pracować z PTV Map&Guide internet? Z PTV Map&Guide internet może pracować równocześnie maksymalnie tylu użytkowników, ile zostało kupionych licencji. 5.5 Dlaczego platforma Map&Guide przy każdym starcie wygląda inaczej? Jeśli utworzono tylko jednego użytkownika, którego loginu używa kilka osób, to po każdym zapisaniu profil zostaje zastąpiony. Profil można zapisywać ręcznie lub automatycznie. Sprawdzić ustawienia programu: Zalogować się w PTV Map&Guide internet. Na pasku tytułu kliknąć na Moje konto. Usunąć zaznaczenie okienka Automatycznie zapisz profil przy opuszczaniu. Gdy okienko nie jest zaznaczone, należy poinformować użytkowników, że nie powinni zapisywać profilu. Dla każdego współpracownika można alternatywnie utworzyć własnego użytkownika w narzędziu administracyjnym (patrz Tworzenie użytkownika na stronie 11). PTV AG paź/12 Strona 15/15

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Internet w akademikach na Ligocie

Internet w akademikach na Ligocie Internet w akademikach na Ligocie Kabel internetowy możemy kupić np. w sklepie Aro, koszt: 5 metrów 8 zł, 3 metry 5 zł. Konfiguracja sieci przewodowej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego W celu konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Każdy nauczyciel posiadający konto na platformie LearningApps może dodać swoje klasy oraz założyć konta dla uczniów. Uczeń sam nie zakłada

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Zapamiętywanie haseł w przeglądarce Internet Explorer (elearning)

Zapamiętywanie haseł w przeglądarce Internet Explorer (elearning) Zapamiętywanie haseł w przeglądarce Internet Explorer (elearning) W celu zapamiętania hasła w przeglądarce Internet Explorer (dalej zwaną IE) do logowania na stronie http://www.elearning.cx.pl, należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18 Namierz Dziecko Instrukcja do Strony Wersja.6 Cyliński Piotr 202-04-8 Spis treści. Logowanie... 2 2. Rejestracja... 4 3. Strona... 5 3.. Pobranie Aplikacji... 5 3.2. Pola wyboru... 7 3.3. Ostatnia pozycja...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 1/15 Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta UASA III. Konto IV. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Spis treści 1. Miejsce docelowe platformy 2 2. Logowanie na platformę 3 2.1. Wygenerowanie nowego hasła 3 3. Poruszanie się po platformie 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE str 3 2. PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE str 4 3. KARTA PRODUKTU str 5 4. KOSZYK str 6 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA str 7 6. ZAPISANIE E-OFERTY

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu

Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu Przeglądarka internetowa zalecana do pracy w systemie e-szkoły, to Internet Explorer. Odzyskiwanie dostępu do systemu może

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w Serwisie

Rejestracja w Serwisie Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Serwis logowania Zbiór pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Serwisu logowania Wolters Kluwer S.A. Najczęściej zadawane pytania FAQ Serwis logowania

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091) 4244221

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE

OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE OPIS LOGOWANIA DO SYSTEMU MOODLE Dostęp do platformy e-learningowej Moodle jest możliwy na dwa sposoby: w pole adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres: www.spe.edu.pl, następnie w prawym górnym

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcja obsługi

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcja obsługi Warszawa, czerwiec 2015 Szanowni Państwo, w Państwa ręce oddajemy Instrukcję obsługi nowego systemu raportowania stworzonego specjalnie dla kin studyjnych i lokalnych, który umożliwi kinom: 1. raportowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zakładanie konta użytkownika na platformie Moodle - informacja dla uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów Każdy uczestnik II etapu konkursu ma obowiązek utworzyć

Bardziej szczegółowo

TETA WEB. Prezentacja obsługi portalu dla UTH Radom Profil UTH Pracownik

TETA WEB. Prezentacja obsługi portalu dla UTH Radom Profil UTH Pracownik TETA WEB Prezentacja obsługi portalu dla UTH Radom Profil UTH Pracownik Wstęp Poniższa prezentacja w sposób skrótowy omawia funkcjonalności portalu pracowniczego TETA WEB w UTH Radom. W UTH Radom dla pracowników

Bardziej szczegółowo

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart Niniejszy krótki przewodnik pomoże Ci: 1. Zarejestrować się na portalu CitiManager a) Wyłącznie dla obecnych posiadaczy kart korzystających z wyciągów online b) Wyłącznie dla posiadaczy kart korzystających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo