Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN"

Transkrypt

1 Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Raport z realizacji Programu w 2007 roku Gdańsk, wrzesień 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

2 Raport opracowano w Wydziale Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia w Zespole Planowania i Ewaluacji Programów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 1

3 Spis Treści Założenia Programu... 4 Finanse... 5 Realizacja Programu... 7 Formy aktywizacji... 8 Uczestnicy Programu Analiza kwestionariusza pytań uzupełniających na temat rezultatów działań towarzyszących realizacji Programu Podsumowanie

4 Podstawą realizacji Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin w 2007 r. były: - uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 875/XLVII/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 167/25/07 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację w 2007 r. Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN oraz przyjęcia Regulaminu konkursu ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 303/34/07 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wyników II edycji konkursu w ramach Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN w 2007 r.; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1011/81/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację w 2007 r. Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN oraz przyjęcia Regulaminu konkursu. 3

5 Założenia Programu Celem Programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w województwie pomorskim poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia na rzecz osób bezrobotnych. Termin realizacji Programu: r. 1 Działania aktywizujące osoby bezrobotne realizowane były w ramach przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) i obejmowały następujące formy wsparcia: przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczenie usług poradnictwa zawodowego. Źródło finansowania: środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa, środki Funduszu Pracy zadeklarowane przez powiatowe urzędy pracy. Beneficjentami Programu były: osoby bezrobotne zamierzające podjąć samozatrudnienie; osoby bezrobotne dla których zostały utworzone z Funduszu Pracy nowe miejsca pracy w sektorze MSP; Koordynator Programu: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Realizacja programu obejmowała dwa obszary: samozatrudnienie osób bezrobotnych tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w sektorze MSP. 1 Termin realizacji Programu przedłużony został na lata na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 288/XVII/08 z dnia r. 4

6 Finanse W planowanym budżecie zakładano udział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa oraz zadeklarowanych przez powiatowe urzędy pracy, natomiast w realizacji wykorzystano jeszcze środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity, planowany budżet środków Funduszu Pracy przeznaczony na realizacje programu Przedsiębiorczy Pomorzanin w 2007 roku wyniósł 8 236,5 tys. zł., ostateczne wydatki wyniosły ,8 tys. zł ,9 tys. zł 57,1% stanowiły środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa, 6 336,3 tys. zł 42,4%, stanowiły środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a 75,6 tys. zł 0,5% stanowiły środki Funduszu Pracy zadeklarowane przez powiatowe urzędy pracy. W porównaniu do roku 2006 wydatki poniesione na Program wzrosły o 8 422,6 tys. zł 128,8%. Najwięcej bo o 8 475,8 tys. zł (11 438,3%) wzrosły wydatki ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa. Wydatki ze środków Funduszu Pracy zadeklarowanych przez PUP wzrosły o 26,9 tys. zł (55,2%). Natomiast zmniejszyły się wydatki ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o 80,0 tys. zł (1,2%). 1 Bytów, 2 Chojnice, 3 Człuchów, 4 Gdańsk, 5 Gdynia, 6 Kartuzy, 7 Kościerzyna, 8 Kwidzyn, 9 Lębork, 10 Malbork, 11 Nowy Dwór Gdański, 12 Puck, 13 Słupsk, 14 Starogard Gdański, 15 Sztum, 16 Tczew, 17 Wejherowo. Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Największe wydatki na realizację Programu w 2007 r. poniosły powiatowe urzędy pracy w: Słupsku (1 965,6 tys. zł); Człuchowie (1 492,4 tys. zł); Malborku (1 279,8 tys. zł); Kwidzynie (1 217,5 tys. zł); Gdańsku (1 198,4 tys. zł). 5

7 1 Bytów, 2 Chojnice, 3 Człuchów, 4 Gdańsk, 5 Gdynia, 6 Kartuzy, 7 Kościerzyna, 8 Kwidzyn, 9 Lębork, 10 Malbork, 11 Nowy Dwór Gdański, 12 Puck, 13 Słupsk, 14 Starogard Gdański, 15 Sztum, 16 Tczew, 17 Wejherowo. Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. W 12 powiatach większość wydatków pochodziła z Funduszu Pracy z rezerwy samorządu województwa, a w 4 powiatach udział ten wyniósł 100% (Bytów, Nowy Dwór Gdański, Starogard, Tczew). Ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej skorzystano w 11 powiatach, a największy udział tych środków dotyczył powiatów: malborskiego (70%), człuchowskiego (68%), kwidzyńskiego (66%) oraz sztumskiego (62%). W 6 powiatach wykorzystano środki Funduszu Pracy zadeklarowane przez powiatowe urzędy pracy, ale tylko w trzech powiatach udział w ogóle wydatków był większy niż 1%: w powiecie puckim 5%, w powiecie sztumski 4% oraz kwidzyńskim 2%. 6

8 Realizacja Programu Realizatorami Programu były wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego (17). W Programie wzięły udział łącznie osoby bezrobotne tj. o 544 osoby więcej niż planowano 2. Program ukończyły osoby, a pracę podjęły osoby tj. o 463 osoby więcej niż planowano. Wskaźnik podjęć pracy (liczba osób, które podjęły pracę w stosunku do liczby osób, które ukończyły Program) wyniósł 95%. Największą liczbę osób bezrobotnych zaktywizowano i najwięcej osób podjęło pracę po zakończeniu udziału w Programie w powiatach: - słupskim 144 osoby wzięły udział, 73 podjęły pracę - człuchowski 121 osób wzięło udział i tyle samo podjęło zatrudnienie, - gdańskim 105 osób wzięło udział, 102 podjęły zatrudnienie, - malborskim 97 osób wzięło udział i wszystkie te osoby podjęły pracę po zakończeniu udziału w Programie, - kwidzyńskim 52 osoby wzięły udział, wszystkie podjęły pracę. W 13 powiatach efektywność Programu wyniosła 100%. W pozostałych 4 powiatach brak 100% efektywności dotyczył szkoleń dla osób podejmujących działalność gospodarczą, po ukończeniu których nie wszystkie osoby uruchomiły działalność gospodarczą. W pozostałych powiatach szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą powiązane były z przyznaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w powiatach gdańskim, lęborskim, słupskim i nowodworskim szkolenia były niezależną formą wsparcia. Ogółem w latach w Programie wzięło udział osób bezrobotnych, Program ukończyło osób, a pracę podjęło Wskaźnik podjęć pracy (ilość osób, które podjęły pracę w stosunku do ilości osób, które ukończyły Program) wyniósł 96%. 2 W stosunku do planu wyjściowego przed uzyskaniem dofinansowania ze środków rezerwy MPiPS. 7

9 Formy aktywizacji Formy aktywizacji realizowane w Programie w 2007 r. objęły następujące ilości osób: refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 746 osób; przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 310 osób; szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą 305 osób; świadczenie usług poradnictwa zawodowego 171 osób; prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 20 osób. 1 OGÓŁEM; 2 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 3 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; 4 szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą; 5 świadczenie usług poradnictwa zawodowego, 6 - prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Ogółem wydatki w Programie wyniosły ,8 tys. zł i poniesione zostały na: refundację pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 9 578,8 tys. zł (64,0% ogółu wydatków w 2007 r.), przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 4 617,6 tys. zł (30,9% ogółu wydatków w 2007 r.), prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 418,4 tys. zł (2,8% ogółu wydatków w 2007 r.), szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą 347,0 tys. zł (2,3% ogółu wydatków w 2007 r.). Na świadczenie usług poradnictwa zawodowego nie poniesiono żadnych wydatków. Efektywność poszczególnych form aktywizacji w 2007 r. wyniosła: refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 100%, przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 100%, prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 100%, szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą 91%. 8

10 1 OGÓŁEM; 2 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 3 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; 4 szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą; 5 - prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Jedynie w przypadku przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ponad 50% ogółu wydatków (51,9%) pochodziło ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W pozostałych formach wsparcia dominują wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa. Największy udział dotyczył szkoleń (69,6%) oraz prac interwencyjnych wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (65,5%). Jedynie w tej formie wsparcia nie było udziału środków zadeklarowanych przez PUP. Ich udział w pozostałych formach był jednak niewielki (największy 1,5% w szkoleniach dla osób podejmujących działalność gospodarczą). 1 OGÓŁEM; 2 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 3 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; 4 szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą; 5 - prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. 9

11 Średnie wydatki ogółem na jedną osobą, która wzięła udział w Programie w 2007 roku wyniosły 12,2 tys. zł., a na jedną osobę, która podęła pracę po zakończeniu udziału w Programie 13,1 tys. zł. Zdecydowanie największe średnie wydatki poniesiono na prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej: średnie wydatki na jedną osobę, która wzięła udział w Programie i na jedną osobę, która podjęła pracę po zakończeniu udziału w Programie wyniosły po 20,9 tys. zł. Wyższe wydatki niż średnia w Programie poniesiono również na przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej: zarówno na jedną osobę, która wzięła udział w Programie jak i na jedną osobę, która podjęła pracę po zakończeniu udziału w Programie po 14,9 tys. zł. 10

12 Uczestnicy Programu Program Przedsiębiorczy Pomorzanin stanowiska pracy utworzone w wyniku refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej według rodzaju działalności (sekcji PKD 2004) 1 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 2 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Rolnictwo: A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, B Rybactwo. Przemysł: C Górnictwo, D Przetwórstwo przemysłowe, E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, F Budownictwo, Usługi: G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H Hotele i restauracje, I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J Pośrednictwo finansowe, K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M Edukacja, N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała, P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, Q Organizacje i zespoły eksterytorialne. Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Dzięki refundacjom zdecydowanie najwięcej nowych miejsce pracy po zakończeniu Programu powstało w przetwórstwie przemysłowym 234, co daje 30,5% wszystkich nowych miejsc pracy utworzonych w ramach Programu. Ponadto dużo nowych miejsc pracy utworzono w handlu hurtowym i detalicznym 172 (22,5% ogółu) oraz w działalności usługowej 140 (10,1%). Te trzy sekcje stanowią blisko 3/4 (71,2%) wszystkich nowych miejsc pracy utworzonych w ramach Programu. Najwięcej osób po zakończeniu udziału w Programie rozpoczęło działalność gospodarczą w handlu hurtowym i detalicznym 90 osób, co stanowi 29,0% wszystkich dotacji przyznanych w ramach Programu. Poza tym jeszcze w dwóch sekcjach PKD można zauważyć podobnie duże liczby osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach refundacji w Programie: działalność usługowa 87 osób (28,1% ogółu) oraz budownictwo 79 osób (25,5% ogółu). Te trzy sekcje stanowią 82,6% wszystkich dotacji przyznanych w ramach Programu. W porównaniu do 2006 roku najbardziej widoczne jest zwiększenie ilości miejsc pracy utworzonych w ramach Programu dzięki refundacjom w przetwórstwie przemysłowym. W 2007 roku miejsca utworzone w tej sekcji PKD stanowią 22,5 % ogółu utworzonych miejsc pracy, podczas gdy w roku 2006 stanowiły 15,8% ogółu. W liczbach bezwzględnych nastąpił wzrost z 61 utworzonych miejsc pracy w 2006 roku do 234 w roku

13 W ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej utworzono 766 stanowisk pracy w 156 różnych zawodach, w tym najwięcej w zawodach należących do wielkiej grupy zawodów (7) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (190). W 7 zawodach utworzono więcej niż 20 stanowisk: - sprzedawca (522107) 98 utworzonych stanowisk pracy (w tym dla 86 kobiet); - robotnik gospodarczy (914103) 32 stanowiska (w tym 13 dla kobiet); - robotnik budowlany (931301) 28 stanowisk (w tym żadnego dla kobiet); - magazynier (413103) 24 stanowiska (w tym 12 dla kobiet); - pracownik biurowy (419101) 22 stanowiska (w tym 13 dla kobiet); - stolarz (742204) 22 stanowiska (w tym 7 dla kobiet); - kierowca samochodu ciężarowego (832302) 22 stanowiska (w tym żadnego dla kobiet). Liczba osób, którym przyznano dotacje według Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Wśród osób, którym przyznano dotację na podjęcie działalności gospodarczej większość 54% (167 osób) pochodziła z miasta, a 46% (143 osoby) z terenów wiejskich. Według miejsca rozpoczęcia działalności rozkład jest podobny: 55% (172 osób) uruchomiło działalność w mieście, a 45% (138 osób) na terenach wiejskich. Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pracy utworzonych w wyniku refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy według Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Również przy refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy większość osób zatrudnionych pochodziło z miast 53% (403 osoby), a z obszarów wiejskich 47% (363 osoby). Jeśli chodzi o lokalizację miejsca pracy, to blisko 2/3 stanowisk utworzonych zostało w miastach (490), a 36% na obszarach wiejskich (276). 12

14 Analiza kwestionariusza pytań uzupełniających na temat rezultatów działań towarzyszących realizacji Programu. 1. Charakterystyka działań prowadzonych w ramach kampanii informacyjnej PUP w Bytowie promocja projektu była prowadzona poprzez umieszczanie informacji o projekcie i możliwości uczestnictwa w nim na stronie internetowej PUP Bytów, na tablicach ogłoszeń w urzędzie oraz poprzez opracowania własne urzędu i bezpośredni kontakt z partnerami i beneficjentami. PUP w Chojnicach założenia oraz realizację Programu przedstawiano na co miesięcznych konferencjach prasowych, umieszczano informację o Programie na tablicach PUP oraz stronie internetowej. PUP w Człuchowie działania promocyjne były prowadzone poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej PUP, a także przez Gminne Centra Informacji i samorządy terytorialne oraz na spotkaniach z pracodawcami. Bezrobotni byli na bieżąco informowani o możliwościach wzięcia udziału w projekcie, czy to przez pośredników pracy w formie oferty pracy w ramach tworzonych miejsc pracy czy zmotywowanie najbardziej przedsiębiorczych do podjęcia działalności gospodarczej. Bezrobotni byli także informowani o możliwościach udzielenia dotacji po kursach organizowanych przez PUP w Człuchowie, np. kursach w zawodach budowlanych, PUP w Gdańsku informacje o funkcjonowaniu projektu i jego założeniach docierały do beneficjentów kilkoma kanałami. Zadanie wstępnego zainteresowania całą inicjatywą spełniły wykonane i dostarczone przez Wojewódzki Urząd Pracy plakaty, rozklejone na terenie PUP w Gdańsku. Podobny cel miało umieszczenie stosownego ogłoszenia na witrynie internetowej Bardziej szczegółowych danych osobom zgłaszającym chęć udziału w projekcie udzielali doradcy zawodowi i pracownicy Działu Programów Rynku Pracy. Natomiast pośrednicy pracy, na co dzień kontaktujący się z pracodawcami, informowali tę grupę o możliwości otrzymania refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy. PUP w Gdyni na terenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni dostępne były ogłoszenia informujące o programie i możliwościach, które stwarza dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie. Ogłoszenie o programie ukazało się również w lokalnej prasie. PUP w Kartuzach na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach zamieszczone były informacje o naborze chętnych osób bezrobotnych do uczestnictwa w projekcie. Również wszelkie zmiany wprowadzana w trakcie realizacji projektu były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu. Wszyscy uczestnicy projektu informowani byli o finansowaniu projektu w ramach Programu. Również wszelkie materiały informacyjno - promocyjne zawierały zapis o realizacji projektu w ramach Programu. PUP w Kościerzynie promocja Programu odbywała się poprzez umieszczenie plakatów oraz ulotek dot. Programu sporządzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w siedzibie PUP oraz na poszczególnych stanowiskach merytorycznych, zajmujących się takimi działaniami aktywizacyjnymi jak udzielanie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udzielaniem refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Jako promocja Programu są uważane także rozmowy telefoniczne z pracodawcami oraz bezrobotnymi prowadzone przez pracowników Działu Rynku Pracy informujące o możliwości skorzystania z działań Programu. PUP w Kwidzynie informacja na temat projektu SEKTOROWA POMOC w ramach realizowanego Programu umieszczona była na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie oraz w siedzibie urzędu. Ponadto informacja o programie zamieszczona została w bezpłatnym miesięczniku poświęconemu rynkowi pracy "Panorama Regionu". Dokumenty niezbędne do realizacji projektu opatrzone zostały logo Programu. Po 13

15 zakończeniu realizacji projektu PUP w Kwidzynie, na swojej stronie internetowej, zamieścił informację o udzielonym osobom bezrobotnym wsparciu oraz o osiągniętym wskaźniku zatrudnienia. PUP w Lęborku w trakcie realizacji projektu prowadzono akcję promocyjno-informacyjną. Informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu (www.pup.lebork.pl) i na tablicach ogłoszeń. Plakaty i ulotki opracowane przez pracowników PUP w Lęborku dotyczące projektu zostały przekazane miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej oraz urzędom miast i gmin, które pomogły w dotarciu do jak najszerszego grona osób potrzebujących wsparcia. Ponadto Program był promowany poprzez materiały informacyjne i zdjęcia do ulotek i plakatów przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na Konferencję w grudniu 2007 r. Informacje o projekcie zostały przekazane lokalnym mediom, w tym portalom internetowym Lęborskie Fakty, Fakty Młodych i Wrota Pomorza. Program promowano również podczas "Targów Przedsiębiorczości" zorganizowanych przez PUP w Lęborku. Materiały informacyjne i promocyjne, korespondencja dotycząca projektu oraz Karty kandydata na szkolenie i Deklaracje udziału w projekcie opatrzone są logo Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin" i informacją o finansowaniu Programu ze środków Funduszu Pracy. Po zakończeniu realizacji projektu informacje o utworzonych miejscach pracy zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku i w gablotach informacyjnych. PUP w Malborku Program promowany był w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych. Na stronie internetowej PUP w Malborku (www.pup.malbork.pl) zamieszczone zostały informacje na temat Programu, które objęły też informowanie o możliwości uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Informacje o działaniach podjętych przez PUP w Malborku w ramach Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin" ukazały się też w Gazecie Malborskiej Nr 28 z dnia r. Rozpowszechniane były także ulotki i plakaty z logo Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin". W miarę możliwości dokumenty programowe oznaczone zostały logo Programu. PUP w Nowym Dworze Gdańskim działania promocyjne w trakcie realizacji programu były skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych z powiatu nowodworskiego, wyrażających chęć uruchomienia własnej działalności gospodarczej, poprzedzonej udziałem w szkoleniu z zakresu "ABC Przedsiębiorczości". Jednocześnie promocja skierowana była do pracodawców zgłaszających chęć stworzenia nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w tut. urzędzie pracy. Promocja odbywała się m.in. poprzez zamieszczanie ogłoszenia o Programie na tablicach informacyjnych urzędu pracy, a także urzędów miasta i gminy z terenu powiatu nowodworskiego oraz na stronie internetowej urzędu Każdy z uczestników Programu został poinformowany o celach i założeniach Programu, wyrażając swoja chęć udziału poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia osoby bezrobotnej. PUP w Pucku po przystąpieniu do realizacji projektu zostały opracowane przez pracownika PUP w Pucku informacje o realizowanym projekcie, które zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowe Materiały informacyjne, promocyjne oraz korespondencyjne dotyczące projektu opatrzone były logo Programu. PUP w Słupsku promocja projektu polegała na umieszczeniu informacji o projekcie na stronie internetowej oraz w formie plakatów i ulotek, które były rozprowadzone przez PUP. PUP w Starogardzie Gdańskim działania promocyjne realizowane były poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej PUP, na tablicach ogłoszeń, a także poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie. PUP zaprojektował również podkładkę pod mysz, która została rozesłana w ramach podziękowania pracodawcom oraz instytucjom wspierającym przedsiębiorczość w powiecie starogardzkim. 14

16 PUP w Sztumie działania promocyjne polegały na umieszczeniu plakatów otrzymanych z WUP, informujących o realizacji Programu, na tablicy ogłoszeń w PUP, filii w Sztumie oraz Starostwie Powiatowym. Ponad to na dokumentacji związanej z Programem umieszczone zostało logo Programu. Uczestnicy Programu zostali również poinformowani o dofinansowaniu realizacji projektu ze środków FP. PUP w Tczewie informacja o projekcie była wywieszona na tablicach ogłoszeniowych PUP oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Ponadto informacja o realizacji projektu została przekazana do rozpowszechnienia do następujących instytucji: Urząd Gminy w Morzeszczynie, Subkowach, Tczewie, Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Urząd Gminy i Miasta w Pelplinie, Urząd Miejski w Tczewie, Starostwo Powiatowe, Gminne Centra Informacji w Subkowach, Gniewie, Pelplinie, Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie. W rozpowszechnianiu projektu brali także udział: Internetowy Serwis Informacyjny Miasta Tczewa, portal Wrota Pomorza, Radio Głos. Informacje przekazano również do lokalnej prasy: Gazety Tczewskiej, Nowin Gniewskich, Dziennika Bałtyckiego. Dodatkowo, wśród potencjalnych beneficjentów były rozpowszechniane przygotowane we własnym zakresie ulotki dotyczące możliwości skorzystania z Programu. Informacje przygotowywane przez PUP, w tym przekazywane do rozpowszechnienia, zawierały logo Programu oraz wzmiankę o finansowaniu ze środków Funduszu Pracy. Materiały dotyczące wypłaconych w ramach projektu: dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy zostały przekazane do wykorzystania na organizowanej w grudniu ub. roku w obszarze przedsiębiorczości konferencji. PUP w Wejherowie informacja o realizowanych działaniach umieszczona została na stronie internetowej Urzędu. Ponadto na terenie Urzędu, w gablotach informacyjnych umieszczone zostały plakaty promujące Program, otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz stworzone w ramach własnych środków przez PUP Wejherowo. Informacja o projekcie była rozpowszechniana również poprzez umieszczanie logo projektu na wszystkich dokumentach związanych z realizacją w/w projektu. 2. Działania dotyczące współtworzenia bazy danych w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Jedynie dwa powiatowe urzędy pracy podjęły działania dotyczące współtworzenia bazy danych w zakresie wspierania przedsiębiorczości: PUP w Lęborku pracownicy Urzędu współpracowali z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie współtworzenia bazy danych, m.in. poprzez udział w spotkaniach zespołu roboczego ds. Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin" i zweryfikowanie danych. PUP w Malborku Urząd udostępnił (na swojej stronie internetowej) do wglądu i pobrania opracowane w ramach Programu Regionalnego Przedsiębiorczy Pomorzanin przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku materiały dotyczące: - instytucji wspierających uruchamianie i rozwój małych firm, - informacji na temat form wspierania pracodawców na rzecz wzrostu zatrudnienia w ramach Funduszu Pracy. 3. Szkolenia pracowników zajmujących się dotacjami dla bezrobotnych oraz refundacjami dla pracodawców. PUP w Chojnicach 10 osób wzięło udział w szkoleniu dotyczącym projektu Feniks program dla osób pracujących z trudnym klientem; 2 osoby wzięły udział w szkoleniu Nowość w przyznawaniu, rozliczeń i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji miejsc pracy, 2 osoby wzięły udział w szkoleniu Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ; 2 osoby wzięły udział w szkoleniu Wspieranie 15

17 finansowe osób bezrobotnych w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych. PUP w Człuchowie szkoleniem "Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych" zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy zostały objęte dwie osoby. PUP w Gdyni 1 osoba wzięła udział w szkoleniu "Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. PUP w Kartuzach 2 pracowników wzięło udział w szkoleniu nt. "Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych". PUP w Kościerzynie 2 osoby wzięły udział w szkoleniu w zakresie udzielania z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych; 1 osoba wzięła udział w szkoleniu Nowości w przyznawaniu, rozliczaniu i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji nowoutworzonych miejsc pracy PUP w Malborku szkoleniami zostały objęte 2 osoby: Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych ; Zasady udzielania pomocy publicznej przez powiatowe urzędy pracy po 1 stycznia analiza najważniejszych zmian ; Kwalifikowalność wydatków i rozliczenia projektów w POKL"; Pomoc publiczna"; POKL - krok po kroku moduł podstawowy"; Autentyczność dokumentów"; Rehabilitacja zawodowa w świetle przepisów ustawy i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych". PUP w Nowym Dworze Gdańskim szkoleniami objęta była 1 osoba: Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji"; Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych"; Pomoc publiczna - nowości i prawidłowe jej udzielanie, wyliczanie, monitoring i kontrola w pracy urzędu oraz projektach EFS ; Zasady udzielania pomocy publicznej przez powiatowe urzędy pracy po 1 stycznia 2007r. - analiza najważniejszych zmian. PUP w Pucku w szkoleniach wzięła udział 1 osoba: Nowości w przyznawaniu, rozliczaniu i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji nowotworzonych miejsc pracy"; Pomoc publiczna nowości i prawidłowe jej udzielanie, wyliczanie, monitoring i kontrola w pracy urzędu oraz projektach EFS. PUP w Słupsku Pracownicy PUP Słupsk zajmujący się udzielaniem dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą oraz pracodawcami tworzącymi nowe miejsca pracy objęci byli następującymi szkoleniami: Nowość w przyznawaniu, rozliczaniu i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji nowotworzonych miejsc pracy", Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych". PUP w Sztumie w szkoleniu Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych" wzięła udział 1 osoba. 16

18 PUP w Tczewie w szkoleniach uczestniczyły ogółem 3 osoby, w tym: Zasady udzielania pomocy publicznej przez PUP po r. - najważniejsze zmiany" 1 osoba; Udzielanie z FP jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy"- 2 osoby; Zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" 1 osoba: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1 osoba. PUP w Wejherowie 3 pracowników Urzędu było objętych szkoleniami i brało udział w konferencji dot. udzielania dotacji i wspierania pracodawców tworzących nowe stanowiska pracy. Tematyka szkoleń i konferencji była następująca: Nowości w prowadzeniu i rozliczaniu dotacji oraz refundacji, a zmiany w windykacji i egzekucji świadczeń."; Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ; Konferencja dotycząca przedsiębiorczości". W pozostałych 5 powiatowych urzędach pracy nie organizowano szkoleń. 4. Instytucje wspierające przedsiębiorczość z którymi podejmowano współpracę. PUP w Gdyni Fundacja Gospodarcza - Miasteczko Zawodów PUP w Kościerzynie PUP na bieżącą współpracuje z Kościerskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Celem Funduszu jest udzielanie poręczeń osobom bezrobotnym pragnącym założyć własną działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym lub prawnym, które w wyniku poręczenia utworzą nowe miejsca pracy. PUP w Lęborku Centrum Wspierania Biznesu przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" w Gdańsku PUP w Malborku Centrum Szkoleniowe w Malborku, które w ramach Programu realizowało szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej dla 11 osób bezrobotnych. PUP w Starogardzie Gdańskim Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie. Pozostałe 12 powiatowych urzędów pracy nie podejmowało współpracy z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku również prowadził dodatkowe działania związane z Programem Przedsiębiorczy Pomorzanin. Promocja Programu prowadzona była poprzez: opracowanie projektów, druk i dystrybucję ulotek (850 sztuk) i plakatów (300 sztuk); zamieszczenie i aktualizacja informacji o Programie na stronie internetowej Urzędu wup.gdansk.pl; prezentowanie założeń i rezultatów Programu podczas konferencji, targów pracy, spotkań; konferencję dot. przedsiębiorczości osób bezrobotnych - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, przy współpracy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym i Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych zorganizował konferencję pt. "Przedsiębiorczy POMORZANIN siłą województwa pomorskiego". Konferencja odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2007 r. w Hotelu Bardo w Koleczkowie, udział w niej wzięło ok 100 osób. Utworzona została baza informacji o instytucjach wspierających uruchamianie i rozwój małych firm. Baza zawiera informacje o aktywnie działających podmiotach i będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana przez WUP w Gdańsku. Opracowana została informacja, w formie ulotki, dot. możliwości wspierania pracodawców z form wsparcia, jakie daje "ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy " w ramach Funduszu Pracy. Baza instytucji oraz informacje zostały umieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, portalu województwa pomorskiego wrotapomorza.pl oraz zostały przekazane powiatowym urzędom pracy w celu umieszczenia na stronach internetowych urzędów. 17

19 Opracowano dokument pt. "Zasady przyznawania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej", który został wypracowany przez Zespół Roboczy Programu. "Zasady..." zostały włączone do dokumentacji konkursowej i tym samym przyjęte do stosowania przez powiatowe urzędy pracy w ramach Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN. Opracowano standardowy program szkolenia pt. "Program szkolenia dla osób bezrobotnych zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej". Został on wypracowany przez Zespół Roboczy Programu (dzięki dobrej współpracy i przy znacznym zaangażowaniu partnera - Agencji Rozwoju Pomorza S.A.). Program szkolenia został włączony do dokumentacji konkursowej i tym samym przyjęty do stosowania przez powiatowe urzędy pracy w ramach Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN. W dniach maja 2007 r. w Hotelu ORLE w Gdańsku Sobieszewie odbyło sie 2-dniowe szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i realizacją Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN. W szkoleniu udział wzięło 38 osób. Tytuł: szkolenie w zakresie udzielania z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Szkolenie zostało sfinansowane z Funduszu Pracy. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. W ramach Programu podjęto współpracę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. oraz Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 18

20 Podsumowanie Program Przedsiębiorczy Pomorzanin realizowany był przez wszystkie 17 powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Wydatki na realizację Programu w 2007 roku wyniosły ,8 tys. zł i były wyższe od planowanych o 6 725,3 tys. zł. dzięki dodatkowemu wsparciu środkami rezerwy MPiPS w trakcie realizacji. W Programie wzięły udział łącznie osoby bezrobotne tj. o 544 osoby więcej niż planowano. Program ukończyły osoby, a pracę podjęły osoby tj. o 463 osoby więcej niż planowano. Najwięcej osób w 2007 r. aktywizowano w powiatach słupskim, człuchowskim, gdańskim, malborskim i kwidzyńskim. Efektywność Programu ogółem (mierzona wskaźnikiem podjęć pracy po zakończeniu Programu) w 2007 roku wyniosła 95%, a 100% efektywność osiągnięto w 13 powiatach. W 2007 r. średnio na jedną osobę, która wzięła udział w Programie wydano 12,2 tys. zł, a na jedną osobę, która podjęła prace po zakończeniu udziału w Programie 13,1 tys. zł. Najwięcej nowych miejsc pracy w wyniku refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym, a najwięcej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano na działalność w handlu hurtowym i detalicznym. W ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej utworzono 766 stanowisk pracy w 156 różnych zawodach, w tym najwięcej w zawodach należących do wielkiej grupy zawodów (7) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 190. Zarówno przy dotacjach jak i refundacjach większość osób bezrobotnych, które skorzystały z tych form aktywizacji pochodziło z miast i tam też utworzono najwięcej nowych miejsc pracy. 19

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008.

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008. REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008 Raport Gdańsk, 2009 0 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji

Bardziej szczegółowo

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Buduj dla Pomorza

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Buduj dla Pomorza Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Buduj dla Pomorza Raport z realizacji Programu w 2007 roku Gdańsk 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Regionalny Program aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006.

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006. REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006 Raport Gdańsk, 2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Gdańsk, 200 Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Edukacja dla Pracy

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Edukacja dla Pracy Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Edukacja dla Pracy Raport z realizacji Programu w 2007 roku Gdańsk, październik 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 0 Raport opracowano w Wydziale

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY

URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY STOPA BEZROBOCIA Bezrobotni zarejestrowani na koniec 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie Bezrobotni ogółem: 5232 W tym: Kobiety: 2814 Absolwenci: 523 Osoby długotrwale

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

W KARTUZACH W ROKU 2004

W KARTUZACH W ROKU 2004 ! % &#!##%& #! % &# &!# W KARTUZACH W ROKU 2004 57,.4,,307,8 Kartuzy, luty 2005 $!$%# $%!... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 4 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. W SPRAWIE: określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Powiatowy U Pracy w Kartuzach DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2013 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (58) 681-46-50, 681-46-50 fax (58) 681-42-19 www.pup.kartuzy.pl e-mail: sekretariat@pup.kartuzy.pl DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r.

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r. Rynek pracy powiatu malborskiego Malbork, 31 marca 2009r. Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. pomorskiego wg stanu na 28.02.2009 r. Źródło: www.wup.gdansk.pl Stopa bezrobocia w powiecie malborskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. I. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo