Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN"

Transkrypt

1 Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Raport z realizacji Programu w 2007 roku Gdańsk, wrzesień 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

2 Raport opracowano w Wydziale Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia w Zespole Planowania i Ewaluacji Programów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 1

3 Spis Treści Założenia Programu... 4 Finanse... 5 Realizacja Programu... 7 Formy aktywizacji... 8 Uczestnicy Programu Analiza kwestionariusza pytań uzupełniających na temat rezultatów działań towarzyszących realizacji Programu Podsumowanie

4 Podstawą realizacji Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin w 2007 r. były: - uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 875/XLVII/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 167/25/07 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację w 2007 r. Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN oraz przyjęcia Regulaminu konkursu ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 303/34/07 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wyników II edycji konkursu w ramach Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN w 2007 r.; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1011/81/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację w 2007 r. Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN oraz przyjęcia Regulaminu konkursu. 3

5 Założenia Programu Celem Programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w województwie pomorskim poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia na rzecz osób bezrobotnych. Termin realizacji Programu: r. 1 Działania aktywizujące osoby bezrobotne realizowane były w ramach przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) i obejmowały następujące formy wsparcia: przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczenie usług poradnictwa zawodowego. Źródło finansowania: środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa, środki Funduszu Pracy zadeklarowane przez powiatowe urzędy pracy. Beneficjentami Programu były: osoby bezrobotne zamierzające podjąć samozatrudnienie; osoby bezrobotne dla których zostały utworzone z Funduszu Pracy nowe miejsca pracy w sektorze MSP; Koordynator Programu: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Realizacja programu obejmowała dwa obszary: samozatrudnienie osób bezrobotnych tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w sektorze MSP. 1 Termin realizacji Programu przedłużony został na lata na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 288/XVII/08 z dnia r. 4

6 Finanse W planowanym budżecie zakładano udział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa oraz zadeklarowanych przez powiatowe urzędy pracy, natomiast w realizacji wykorzystano jeszcze środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity, planowany budżet środków Funduszu Pracy przeznaczony na realizacje programu Przedsiębiorczy Pomorzanin w 2007 roku wyniósł 8 236,5 tys. zł., ostateczne wydatki wyniosły ,8 tys. zł ,9 tys. zł 57,1% stanowiły środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa, 6 336,3 tys. zł 42,4%, stanowiły środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a 75,6 tys. zł 0,5% stanowiły środki Funduszu Pracy zadeklarowane przez powiatowe urzędy pracy. W porównaniu do roku 2006 wydatki poniesione na Program wzrosły o 8 422,6 tys. zł 128,8%. Najwięcej bo o 8 475,8 tys. zł (11 438,3%) wzrosły wydatki ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa. Wydatki ze środków Funduszu Pracy zadeklarowanych przez PUP wzrosły o 26,9 tys. zł (55,2%). Natomiast zmniejszyły się wydatki ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o 80,0 tys. zł (1,2%). 1 Bytów, 2 Chojnice, 3 Człuchów, 4 Gdańsk, 5 Gdynia, 6 Kartuzy, 7 Kościerzyna, 8 Kwidzyn, 9 Lębork, 10 Malbork, 11 Nowy Dwór Gdański, 12 Puck, 13 Słupsk, 14 Starogard Gdański, 15 Sztum, 16 Tczew, 17 Wejherowo. Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Największe wydatki na realizację Programu w 2007 r. poniosły powiatowe urzędy pracy w: Słupsku (1 965,6 tys. zł); Człuchowie (1 492,4 tys. zł); Malborku (1 279,8 tys. zł); Kwidzynie (1 217,5 tys. zł); Gdańsku (1 198,4 tys. zł). 5

7 1 Bytów, 2 Chojnice, 3 Człuchów, 4 Gdańsk, 5 Gdynia, 6 Kartuzy, 7 Kościerzyna, 8 Kwidzyn, 9 Lębork, 10 Malbork, 11 Nowy Dwór Gdański, 12 Puck, 13 Słupsk, 14 Starogard Gdański, 15 Sztum, 16 Tczew, 17 Wejherowo. Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. W 12 powiatach większość wydatków pochodziła z Funduszu Pracy z rezerwy samorządu województwa, a w 4 powiatach udział ten wyniósł 100% (Bytów, Nowy Dwór Gdański, Starogard, Tczew). Ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej skorzystano w 11 powiatach, a największy udział tych środków dotyczył powiatów: malborskiego (70%), człuchowskiego (68%), kwidzyńskiego (66%) oraz sztumskiego (62%). W 6 powiatach wykorzystano środki Funduszu Pracy zadeklarowane przez powiatowe urzędy pracy, ale tylko w trzech powiatach udział w ogóle wydatków był większy niż 1%: w powiecie puckim 5%, w powiecie sztumski 4% oraz kwidzyńskim 2%. 6

8 Realizacja Programu Realizatorami Programu były wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego (17). W Programie wzięły udział łącznie osoby bezrobotne tj. o 544 osoby więcej niż planowano 2. Program ukończyły osoby, a pracę podjęły osoby tj. o 463 osoby więcej niż planowano. Wskaźnik podjęć pracy (liczba osób, które podjęły pracę w stosunku do liczby osób, które ukończyły Program) wyniósł 95%. Największą liczbę osób bezrobotnych zaktywizowano i najwięcej osób podjęło pracę po zakończeniu udziału w Programie w powiatach: - słupskim 144 osoby wzięły udział, 73 podjęły pracę - człuchowski 121 osób wzięło udział i tyle samo podjęło zatrudnienie, - gdańskim 105 osób wzięło udział, 102 podjęły zatrudnienie, - malborskim 97 osób wzięło udział i wszystkie te osoby podjęły pracę po zakończeniu udziału w Programie, - kwidzyńskim 52 osoby wzięły udział, wszystkie podjęły pracę. W 13 powiatach efektywność Programu wyniosła 100%. W pozostałych 4 powiatach brak 100% efektywności dotyczył szkoleń dla osób podejmujących działalność gospodarczą, po ukończeniu których nie wszystkie osoby uruchomiły działalność gospodarczą. W pozostałych powiatach szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą powiązane były z przyznaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w powiatach gdańskim, lęborskim, słupskim i nowodworskim szkolenia były niezależną formą wsparcia. Ogółem w latach w Programie wzięło udział osób bezrobotnych, Program ukończyło osób, a pracę podjęło Wskaźnik podjęć pracy (ilość osób, które podjęły pracę w stosunku do ilości osób, które ukończyły Program) wyniósł 96%. 2 W stosunku do planu wyjściowego przed uzyskaniem dofinansowania ze środków rezerwy MPiPS. 7

9 Formy aktywizacji Formy aktywizacji realizowane w Programie w 2007 r. objęły następujące ilości osób: refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 746 osób; przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 310 osób; szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą 305 osób; świadczenie usług poradnictwa zawodowego 171 osób; prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 20 osób. 1 OGÓŁEM; 2 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 3 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; 4 szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą; 5 świadczenie usług poradnictwa zawodowego, 6 - prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Ogółem wydatki w Programie wyniosły ,8 tys. zł i poniesione zostały na: refundację pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 9 578,8 tys. zł (64,0% ogółu wydatków w 2007 r.), przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 4 617,6 tys. zł (30,9% ogółu wydatków w 2007 r.), prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 418,4 tys. zł (2,8% ogółu wydatków w 2007 r.), szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą 347,0 tys. zł (2,3% ogółu wydatków w 2007 r.). Na świadczenie usług poradnictwa zawodowego nie poniesiono żadnych wydatków. Efektywność poszczególnych form aktywizacji w 2007 r. wyniosła: refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 100%, przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 100%, prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 100%, szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą 91%. 8

10 1 OGÓŁEM; 2 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 3 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; 4 szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą; 5 - prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Jedynie w przypadku przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ponad 50% ogółu wydatków (51,9%) pochodziło ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W pozostałych formach wsparcia dominują wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa. Największy udział dotyczył szkoleń (69,6%) oraz prac interwencyjnych wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (65,5%). Jedynie w tej formie wsparcia nie było udziału środków zadeklarowanych przez PUP. Ich udział w pozostałych formach był jednak niewielki (największy 1,5% w szkoleniach dla osób podejmujących działalność gospodarczą). 1 OGÓŁEM; 2 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 3 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; 4 szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą; 5 - prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. 9

11 Średnie wydatki ogółem na jedną osobą, która wzięła udział w Programie w 2007 roku wyniosły 12,2 tys. zł., a na jedną osobę, która podęła pracę po zakończeniu udziału w Programie 13,1 tys. zł. Zdecydowanie największe średnie wydatki poniesiono na prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej: średnie wydatki na jedną osobę, która wzięła udział w Programie i na jedną osobę, która podjęła pracę po zakończeniu udziału w Programie wyniosły po 20,9 tys. zł. Wyższe wydatki niż średnia w Programie poniesiono również na przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej: zarówno na jedną osobę, która wzięła udział w Programie jak i na jedną osobę, która podjęła pracę po zakończeniu udziału w Programie po 14,9 tys. zł. 10

12 Uczestnicy Programu Program Przedsiębiorczy Pomorzanin stanowiska pracy utworzone w wyniku refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej według rodzaju działalności (sekcji PKD 2004) 1 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej; 2 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Rolnictwo: A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, B Rybactwo. Przemysł: C Górnictwo, D Przetwórstwo przemysłowe, E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, F Budownictwo, Usługi: G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H Hotele i restauracje, I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J Pośrednictwo finansowe, K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne, M Edukacja, N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, O Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała, P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, Q Organizacje i zespoły eksterytorialne. Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Dzięki refundacjom zdecydowanie najwięcej nowych miejsce pracy po zakończeniu Programu powstało w przetwórstwie przemysłowym 234, co daje 30,5% wszystkich nowych miejsc pracy utworzonych w ramach Programu. Ponadto dużo nowych miejsc pracy utworzono w handlu hurtowym i detalicznym 172 (22,5% ogółu) oraz w działalności usługowej 140 (10,1%). Te trzy sekcje stanowią blisko 3/4 (71,2%) wszystkich nowych miejsc pracy utworzonych w ramach Programu. Najwięcej osób po zakończeniu udziału w Programie rozpoczęło działalność gospodarczą w handlu hurtowym i detalicznym 90 osób, co stanowi 29,0% wszystkich dotacji przyznanych w ramach Programu. Poza tym jeszcze w dwóch sekcjach PKD można zauważyć podobnie duże liczby osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach refundacji w Programie: działalność usługowa 87 osób (28,1% ogółu) oraz budownictwo 79 osób (25,5% ogółu). Te trzy sekcje stanowią 82,6% wszystkich dotacji przyznanych w ramach Programu. W porównaniu do 2006 roku najbardziej widoczne jest zwiększenie ilości miejsc pracy utworzonych w ramach Programu dzięki refundacjom w przetwórstwie przemysłowym. W 2007 roku miejsca utworzone w tej sekcji PKD stanowią 22,5 % ogółu utworzonych miejsc pracy, podczas gdy w roku 2006 stanowiły 15,8% ogółu. W liczbach bezwzględnych nastąpił wzrost z 61 utworzonych miejsc pracy w 2006 roku do 234 w roku

13 W ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej utworzono 766 stanowisk pracy w 156 różnych zawodach, w tym najwięcej w zawodach należących do wielkiej grupy zawodów (7) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (190). W 7 zawodach utworzono więcej niż 20 stanowisk: - sprzedawca (522107) 98 utworzonych stanowisk pracy (w tym dla 86 kobiet); - robotnik gospodarczy (914103) 32 stanowiska (w tym 13 dla kobiet); - robotnik budowlany (931301) 28 stanowisk (w tym żadnego dla kobiet); - magazynier (413103) 24 stanowiska (w tym 12 dla kobiet); - pracownik biurowy (419101) 22 stanowiska (w tym 13 dla kobiet); - stolarz (742204) 22 stanowiska (w tym 7 dla kobiet); - kierowca samochodu ciężarowego (832302) 22 stanowiska (w tym żadnego dla kobiet). Liczba osób, którym przyznano dotacje według Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Wśród osób, którym przyznano dotację na podjęcie działalności gospodarczej większość 54% (167 osób) pochodziła z miasta, a 46% (143 osoby) z terenów wiejskich. Według miejsca rozpoczęcia działalności rozkład jest podobny: 55% (172 osób) uruchomiło działalność w mieście, a 45% (138 osób) na terenach wiejskich. Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pracy utworzonych w wyniku refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy według Źródło: Obliczenia własne na podstawie raportów z realizacji Programu sporządzonych przez powiatowe urzędy pracy. Również przy refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy większość osób zatrudnionych pochodziło z miast 53% (403 osoby), a z obszarów wiejskich 47% (363 osoby). Jeśli chodzi o lokalizację miejsca pracy, to blisko 2/3 stanowisk utworzonych zostało w miastach (490), a 36% na obszarach wiejskich (276). 12

14 Analiza kwestionariusza pytań uzupełniających na temat rezultatów działań towarzyszących realizacji Programu. 1. Charakterystyka działań prowadzonych w ramach kampanii informacyjnej PUP w Bytowie promocja projektu była prowadzona poprzez umieszczanie informacji o projekcie i możliwości uczestnictwa w nim na stronie internetowej PUP Bytów, na tablicach ogłoszeń w urzędzie oraz poprzez opracowania własne urzędu i bezpośredni kontakt z partnerami i beneficjentami. PUP w Chojnicach założenia oraz realizację Programu przedstawiano na co miesięcznych konferencjach prasowych, umieszczano informację o Programie na tablicach PUP oraz stronie internetowej. PUP w Człuchowie działania promocyjne były prowadzone poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej PUP, a także przez Gminne Centra Informacji i samorządy terytorialne oraz na spotkaniach z pracodawcami. Bezrobotni byli na bieżąco informowani o możliwościach wzięcia udziału w projekcie, czy to przez pośredników pracy w formie oferty pracy w ramach tworzonych miejsc pracy czy zmotywowanie najbardziej przedsiębiorczych do podjęcia działalności gospodarczej. Bezrobotni byli także informowani o możliwościach udzielenia dotacji po kursach organizowanych przez PUP w Człuchowie, np. kursach w zawodach budowlanych, PUP w Gdańsku informacje o funkcjonowaniu projektu i jego założeniach docierały do beneficjentów kilkoma kanałami. Zadanie wstępnego zainteresowania całą inicjatywą spełniły wykonane i dostarczone przez Wojewódzki Urząd Pracy plakaty, rozklejone na terenie PUP w Gdańsku. Podobny cel miało umieszczenie stosownego ogłoszenia na witrynie internetowej Bardziej szczegółowych danych osobom zgłaszającym chęć udziału w projekcie udzielali doradcy zawodowi i pracownicy Działu Programów Rynku Pracy. Natomiast pośrednicy pracy, na co dzień kontaktujący się z pracodawcami, informowali tę grupę o możliwości otrzymania refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy. PUP w Gdyni na terenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni dostępne były ogłoszenia informujące o programie i możliwościach, które stwarza dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie. Ogłoszenie o programie ukazało się również w lokalnej prasie. PUP w Kartuzach na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach zamieszczone były informacje o naborze chętnych osób bezrobotnych do uczestnictwa w projekcie. Również wszelkie zmiany wprowadzana w trakcie realizacji projektu były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu. Wszyscy uczestnicy projektu informowani byli o finansowaniu projektu w ramach Programu. Również wszelkie materiały informacyjno - promocyjne zawierały zapis o realizacji projektu w ramach Programu. PUP w Kościerzynie promocja Programu odbywała się poprzez umieszczenie plakatów oraz ulotek dot. Programu sporządzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w siedzibie PUP oraz na poszczególnych stanowiskach merytorycznych, zajmujących się takimi działaniami aktywizacyjnymi jak udzielanie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udzielaniem refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Jako promocja Programu są uważane także rozmowy telefoniczne z pracodawcami oraz bezrobotnymi prowadzone przez pracowników Działu Rynku Pracy informujące o możliwości skorzystania z działań Programu. PUP w Kwidzynie informacja na temat projektu SEKTOROWA POMOC w ramach realizowanego Programu umieszczona była na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie oraz w siedzibie urzędu. Ponadto informacja o programie zamieszczona została w bezpłatnym miesięczniku poświęconemu rynkowi pracy "Panorama Regionu". Dokumenty niezbędne do realizacji projektu opatrzone zostały logo Programu. Po 13

15 zakończeniu realizacji projektu PUP w Kwidzynie, na swojej stronie internetowej, zamieścił informację o udzielonym osobom bezrobotnym wsparciu oraz o osiągniętym wskaźniku zatrudnienia. PUP w Lęborku w trakcie realizacji projektu prowadzono akcję promocyjno-informacyjną. Informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu (www.pup.lebork.pl) i na tablicach ogłoszeń. Plakaty i ulotki opracowane przez pracowników PUP w Lęborku dotyczące projektu zostały przekazane miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej oraz urzędom miast i gmin, które pomogły w dotarciu do jak najszerszego grona osób potrzebujących wsparcia. Ponadto Program był promowany poprzez materiały informacyjne i zdjęcia do ulotek i plakatów przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na Konferencję w grudniu 2007 r. Informacje o projekcie zostały przekazane lokalnym mediom, w tym portalom internetowym Lęborskie Fakty, Fakty Młodych i Wrota Pomorza. Program promowano również podczas "Targów Przedsiębiorczości" zorganizowanych przez PUP w Lęborku. Materiały informacyjne i promocyjne, korespondencja dotycząca projektu oraz Karty kandydata na szkolenie i Deklaracje udziału w projekcie opatrzone są logo Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin" i informacją o finansowaniu Programu ze środków Funduszu Pracy. Po zakończeniu realizacji projektu informacje o utworzonych miejscach pracy zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku i w gablotach informacyjnych. PUP w Malborku Program promowany był w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych. Na stronie internetowej PUP w Malborku (www.pup.malbork.pl) zamieszczone zostały informacje na temat Programu, które objęły też informowanie o możliwości uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Informacje o działaniach podjętych przez PUP w Malborku w ramach Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin" ukazały się też w Gazecie Malborskiej Nr 28 z dnia r. Rozpowszechniane były także ulotki i plakaty z logo Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin". W miarę możliwości dokumenty programowe oznaczone zostały logo Programu. PUP w Nowym Dworze Gdańskim działania promocyjne w trakcie realizacji programu były skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych z powiatu nowodworskiego, wyrażających chęć uruchomienia własnej działalności gospodarczej, poprzedzonej udziałem w szkoleniu z zakresu "ABC Przedsiębiorczości". Jednocześnie promocja skierowana była do pracodawców zgłaszających chęć stworzenia nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w tut. urzędzie pracy. Promocja odbywała się m.in. poprzez zamieszczanie ogłoszenia o Programie na tablicach informacyjnych urzędu pracy, a także urzędów miasta i gminy z terenu powiatu nowodworskiego oraz na stronie internetowej urzędu Każdy z uczestników Programu został poinformowany o celach i założeniach Programu, wyrażając swoja chęć udziału poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia osoby bezrobotnej. PUP w Pucku po przystąpieniu do realizacji projektu zostały opracowane przez pracownika PUP w Pucku informacje o realizowanym projekcie, które zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowe Materiały informacyjne, promocyjne oraz korespondencyjne dotyczące projektu opatrzone były logo Programu. PUP w Słupsku promocja projektu polegała na umieszczeniu informacji o projekcie na stronie internetowej oraz w formie plakatów i ulotek, które były rozprowadzone przez PUP. PUP w Starogardzie Gdańskim działania promocyjne realizowane były poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej PUP, na tablicach ogłoszeń, a także poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie. PUP zaprojektował również podkładkę pod mysz, która została rozesłana w ramach podziękowania pracodawcom oraz instytucjom wspierającym przedsiębiorczość w powiecie starogardzkim. 14

16 PUP w Sztumie działania promocyjne polegały na umieszczeniu plakatów otrzymanych z WUP, informujących o realizacji Programu, na tablicy ogłoszeń w PUP, filii w Sztumie oraz Starostwie Powiatowym. Ponad to na dokumentacji związanej z Programem umieszczone zostało logo Programu. Uczestnicy Programu zostali również poinformowani o dofinansowaniu realizacji projektu ze środków FP. PUP w Tczewie informacja o projekcie była wywieszona na tablicach ogłoszeniowych PUP oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Ponadto informacja o realizacji projektu została przekazana do rozpowszechnienia do następujących instytucji: Urząd Gminy w Morzeszczynie, Subkowach, Tczewie, Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Urząd Gminy i Miasta w Pelplinie, Urząd Miejski w Tczewie, Starostwo Powiatowe, Gminne Centra Informacji w Subkowach, Gniewie, Pelplinie, Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie. W rozpowszechnianiu projektu brali także udział: Internetowy Serwis Informacyjny Miasta Tczewa, portal Wrota Pomorza, Radio Głos. Informacje przekazano również do lokalnej prasy: Gazety Tczewskiej, Nowin Gniewskich, Dziennika Bałtyckiego. Dodatkowo, wśród potencjalnych beneficjentów były rozpowszechniane przygotowane we własnym zakresie ulotki dotyczące możliwości skorzystania z Programu. Informacje przygotowywane przez PUP, w tym przekazywane do rozpowszechnienia, zawierały logo Programu oraz wzmiankę o finansowaniu ze środków Funduszu Pracy. Materiały dotyczące wypłaconych w ramach projektu: dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy zostały przekazane do wykorzystania na organizowanej w grudniu ub. roku w obszarze przedsiębiorczości konferencji. PUP w Wejherowie informacja o realizowanych działaniach umieszczona została na stronie internetowej Urzędu. Ponadto na terenie Urzędu, w gablotach informacyjnych umieszczone zostały plakaty promujące Program, otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz stworzone w ramach własnych środków przez PUP Wejherowo. Informacja o projekcie była rozpowszechniana również poprzez umieszczanie logo projektu na wszystkich dokumentach związanych z realizacją w/w projektu. 2. Działania dotyczące współtworzenia bazy danych w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Jedynie dwa powiatowe urzędy pracy podjęły działania dotyczące współtworzenia bazy danych w zakresie wspierania przedsiębiorczości: PUP w Lęborku pracownicy Urzędu współpracowali z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie współtworzenia bazy danych, m.in. poprzez udział w spotkaniach zespołu roboczego ds. Programu "Przedsiębiorczy Pomorzanin" i zweryfikowanie danych. PUP w Malborku Urząd udostępnił (na swojej stronie internetowej) do wglądu i pobrania opracowane w ramach Programu Regionalnego Przedsiębiorczy Pomorzanin przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku materiały dotyczące: - instytucji wspierających uruchamianie i rozwój małych firm, - informacji na temat form wspierania pracodawców na rzecz wzrostu zatrudnienia w ramach Funduszu Pracy. 3. Szkolenia pracowników zajmujących się dotacjami dla bezrobotnych oraz refundacjami dla pracodawców. PUP w Chojnicach 10 osób wzięło udział w szkoleniu dotyczącym projektu Feniks program dla osób pracujących z trudnym klientem; 2 osoby wzięły udział w szkoleniu Nowość w przyznawaniu, rozliczeń i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji miejsc pracy, 2 osoby wzięły udział w szkoleniu Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ; 2 osoby wzięły udział w szkoleniu Wspieranie 15

17 finansowe osób bezrobotnych w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych. PUP w Człuchowie szkoleniem "Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych" zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy zostały objęte dwie osoby. PUP w Gdyni 1 osoba wzięła udział w szkoleniu "Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. PUP w Kartuzach 2 pracowników wzięło udział w szkoleniu nt. "Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych". PUP w Kościerzynie 2 osoby wzięły udział w szkoleniu w zakresie udzielania z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych; 1 osoba wzięła udział w szkoleniu Nowości w przyznawaniu, rozliczaniu i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji nowoutworzonych miejsc pracy PUP w Malborku szkoleniami zostały objęte 2 osoby: Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych ; Zasady udzielania pomocy publicznej przez powiatowe urzędy pracy po 1 stycznia analiza najważniejszych zmian ; Kwalifikowalność wydatków i rozliczenia projektów w POKL"; Pomoc publiczna"; POKL - krok po kroku moduł podstawowy"; Autentyczność dokumentów"; Rehabilitacja zawodowa w świetle przepisów ustawy i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych". PUP w Nowym Dworze Gdańskim szkoleniami objęta była 1 osoba: Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji"; Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych"; Pomoc publiczna - nowości i prawidłowe jej udzielanie, wyliczanie, monitoring i kontrola w pracy urzędu oraz projektach EFS ; Zasady udzielania pomocy publicznej przez powiatowe urzędy pracy po 1 stycznia 2007r. - analiza najważniejszych zmian. PUP w Pucku w szkoleniach wzięła udział 1 osoba: Nowości w przyznawaniu, rozliczaniu i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji nowotworzonych miejsc pracy"; Pomoc publiczna nowości i prawidłowe jej udzielanie, wyliczanie, monitoring i kontrola w pracy urzędu oraz projektach EFS. PUP w Słupsku Pracownicy PUP Słupsk zajmujący się udzielaniem dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą oraz pracodawcami tworzącymi nowe miejsca pracy objęci byli następującymi szkoleniami: Nowość w przyznawaniu, rozliczaniu i kontroli dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji nowotworzonych miejsc pracy", Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych". PUP w Sztumie w szkoleniu Udzielanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podejmowanie przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych" wzięła udział 1 osoba. 16

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim Kolbuszowa, marzec 2008 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2007 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków www.pup.wyszkow.of.pl, e-mail: wawy@praca.gov.pl tel. (0-29) 742-61-66, 743-09-45, fax 742-21-35 ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo