REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008."

Transkrypt

1 REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008 Raport Gdańsk,

2 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Raport opracowano w Wydziale Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia w Zespole Planowania i Ewaluacji Programów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 1

3 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Spis Treści Wstęp... 3 Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF... 4 Podstawa realizacji... 5 Założenia Programu... 6 Podsumowanie... 7 Tablice wynikowe... 9 Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Podstawa realizacji Założenia Programu Podsumowanie Tablice wynikowe Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Buduj dla Pomorza Podstawa realizacji Założenia Programu Podsumowanie Tablice wynikowe Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Edukacja dla Pracy Podstawa realizacji Założenia Programu Podsumowanie Tablice wynikowe Pilotażowy Regionalny Program wspierający mobilność przestrzenną i zawodową mieszkańców województwa pomorskiego Kurs na Pracę Podstawa realizacji Założenia Programu Podsumowanie Kwestionariusz pytań uzupełniających na temat rezultatów działań towarzyszących realizacji Programu Tablice wynikowe

4 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Wstęp Od roku 2003 Samorząd Województwa Pomorskiego może realizować programy o zasięgu regionalnym na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Programy te mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego. Podstawę prawną stanowiła ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58 poz. 514 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. nr 49, poz. 409), a od 1 czerwca 2004 r. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. nr 224, poz z późn. zm.). W roku 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizował w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego pięć programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej: Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF ; Program Regionalny Przedsiębiorczy Pomorzanin ; Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Buduj dla Pomorza ; Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Edukacja dla Pracy ; Pilotażowy Regionalny Program wspierający mobilność przestrzenną i zawodową mieszkańców województwa pomorskiego Kurs na pracę. 3

5 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF 4

6 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Podstawa realizacji Podstawą realizacji Programu Gryf w 2008 roku były: - uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego 837/XLVI/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu - GRYF na lata ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 161/97/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację w 2008 r. Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF oraz przyjęcia Regulaminu konkursu ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 239/105/08 z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego na realizację w 2008 r. Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF oraz przyjęcia Regulaminu konkursu ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 350/110/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyników VII edycji konkursu w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF w 2008 roku - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1268/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego na realizację w 2008 r. Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF oraz przyjęcia Regulaminu konkursu. 5

7 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Założenia Programu Głównym celem Programu GRYF jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i tworzenie miejsc pracy w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby regionu, a także umacnianie idei regionalizmu. Program jest realizowany w oparciu o szeroko pojęte partnerstwo lokalne polegające m.in. na współfinansowaniu działań realizowanych w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy z rezerwy wojewódzkiej oraz ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Ponadto Program finansowany jest ze środków wniesionych przez partnerów Programu na działania współrealizowane i skoordynowane z działaniami Programu, a dotyczące tworzenia infrastruktury na rzecz rozwoju turystyki oraz promowania walorów etnicznych i historycznych regionu. Możliwe jest wspieranie finansowania Programu ze środków Unii Europejskiej. Program realizowany jest od 2003 roku. W latach realizowany był w ramach czterech edycji konkursu. W tym okresie w ramach Programu zrealizowano 210 projektów, w których wzięło udział osób. Program ukończyły 4132 osoby, a pracę podjęło 1875 osób. Wskaźnik podjęć pracy (ilość osób, które podjęły pracę w stosunku do ilości osób, które ukończyły Program) mierzony w trzy miesiące po zakończeniu Programu wyniósł 45%. Wydatki poniesione na Program GRYF w latach wyniosły ogółem ,1 tys. zł. W dniu 27 marca 2006 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął założenia Programu GRYF na lata Działania w Programie zostały określone w oparciu o trzy obszary: tradycję regionalną działania umożliwiające rozwój usług związanych ze specyfiką regionalną, turystykę działania powodujące rozwój usług w zakresie obsługi instytucjonalnej turystyki, hotelarstwa i turystyki wiejskiej ochronę środowiska działania umożliwiające ochronę przyrodniczych zasobów regionu. Koordynator Programu Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku; Beneficjenci - osoby bezrobotne, w szczególności: osoby z obszarów wiejskich i małych miasteczek; osoby powyżej 50 roku życia; młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia. Rodzaje podejmowanych działań: promocja programu; edukacja regionalna i ekologiczna; wspieranie przedsiębiorczości; promocja zatrudnienia; aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia; wsparcie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału regionalnego; promowanie różnorodności kulturowej regionu; wspieranie działań z programów Unii Europejskiej. 6

8 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Podsumowanie Rok 2008 był szóstym z kolei rokiem realizacji Programu GRYF, a trzecim w nowej edycji rozszerzonej o zagadnienia związane z ochroną środowiska. Działania podjęte w Programie wykorzystywały formy aktywizacji osób bezrobotnych wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz z późn. zm). Wydatki na realizację Programu GRYF w 2008 roku wyniosły 3 568,8 tys. zł i były niższe od założeń planowych o 236,3 tys. zł. W sumie w latach na realizację Programu GRYF wydano ,0 tys. zł. W roku 2008 w Programie wzięło udział o 96 osób więcej niż planowano tj. 718 osób bezrobotnych. Ogółem w latach w Programie GRYF wzięło udział osób. Program GRYF w 2008 finansowany był w 83% (2 963,1 tys. zł) ze środków Funduszu Pracy z rezerwy wojewódzkiej, w 10% (372,6 tys. zł) ze środków partnerów, a w 7% (233,2 tys. zł) ze środków Funduszu Pracy zadeklarowanych przez PUP. Program GRYF w roku 2008 realizowany był przez 16 powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego (Programu nie realizował PUP w Pucku). W 2008 r. zrealizowano 40 projektów. Łącznie w latach zrealizowano 162 projekty. Średnio na jeden projekt w roku 2008 wydano 89,2 tys. zł. W efekcie działań podejmowanych w Programie w 2008 r. pracę do trzech miesięcy po zakończeniu Programu podjęło 298 osób (w roku osób, a w roku osób). Wskaźnik podjęć pracy mierzony w trzy miesiące po zakończeniu Programu (liczba osób, które podjęły pracę w stosunku do liczby osób, które ukończyły Program) w 2008 roku wyniósł 43% i był niższy od wskaźnika w 2006 roku o 14 p.p. (57%), a w porównaniu do wskaźnika w 2007 roku był niższy o 6 p.p. (49%). W roku 2008 średnie wydatki na jedną osobę, która wzięła udział w Programie GRYF wyniosły 5,0 tys. zł, a średnio na zatrudnienie jednej osoby wydano 12,0 tys. zł. W 2006 roku wydano odpowiednio 5,3 tys. zł oraz 9,7 tys. zł, a w 2007 roku 4,8 tys. zł oraz 10,3 tys. zł. Najwięcej osób w 2008 roku aktywizowano w powiatach człuchowskim (150 osób), bytowskim (119 osób), słupskim (61 osób) i chojnickim (52 osoby). Najwyższe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej uzyskały powiatowe urzędy pracy w Kościerzynie (90%), w Gdańsku (Miasto Gdańsk i powiat gdański 77%), w Wejherowie (73%), w Bytowie (56%) i w Malborku (53%). Najbardziej efektywnym działaniem (mierzonym wskaźnikiem podjęć pracy) podejmowanym w ramach Programu w 2008 roku było wspieranie przedsiębiorczości (100%). Najefektywniejszymi formami aktywizacji w Programie GRYF w 2008 roku były: refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, które uzyskały po 100% efektywności zatrudnieniowej. W 2008 roku w ramach Programu GRYF bezrobotnych szkolono w 25 zawodach związanych ze specyfiką regionalną, świadczeniem usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz z ochroną środowiska. Średnia efektywność zatrudnieniowa szkoleń zawodowych wyniosła w 2008 roku 36%. 7

9 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Uczestnikami Programu byli głównie mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek 68% ogółu osób uczestniczących w Programie. Osoby do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia stanowiły 39%, natomiast 13% uczestników programu stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. 46% osób do 25 roku życia oraz absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia, które ukończyły Program w 2008 roku, 39% mieszkańców obszarów wiejskich i małych miasteczek oraz 37% osób powyżej 50 roku życia podjęło pracę. Największą grupę uczestników Programu według czasu pozostawania bez pracy stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia do 12 miesięcy 65% ogółu uczestników. 19% uczestników Programu pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, a 16% od 12 do 24 miesięcy. 44% bezrobotnych do 12 miesięcy, które ukończyły Program w 2008 roku, 41% bezrobotnych od 12 do 24 miesięcy oraz 40% bezrobotnych powyżej 24 miesięcy podjęło pracę. W latach wydatki ogółem w Programie Gryf wyniosły ,0 tys. zł, w Programie wzięło udział osób, a pracę po zakończeniu udziału w Programie uzyskały osoby. Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 47%. 8

10 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Tablice wynikowe 9

11 "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Tablica projektów Uczestnicy Wydatki (w złotych) L.p. Wnioskodawca Ilość realizowanych projektów Liczba osób, które wzięły udział w programie Liczba osób, które ukończyły program Liczba osób, które podjęły pracę po zakończeniu programu ze środków FP z rezerwy wojewódzkiej ze środków FP zadeklarowane przez PUP poniesione przez partnerów ze środków Unii Europejskiej ogółem plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie % PUP Bytów ,7% 2 PUP Chojnice ,3% 3 PUP Człuchów ,8% 4 PUP Gdańsk ,5% 5 PUP Gdynia ,5% 6 PUP Kartuzy ,2% 7 PUP Kościerzyna ,8% 8 PUP Kwidzyn ,4% 9 PUP Lębork ,9% 10 PUP Malbork ,6% 11 PUP Nowy Dwór Gdański ,5% 12 PUP Słupsk ,8% 13 PUP Starogard ,0% 14 PUP Sztum ,8% 15 PUP Tczew ,7% 16 PUP Wejherowo ,3% Razem: ,7% Uwaga: plan przed zmianami Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Programów Regionalnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

12 "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" Tablica działań (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Liczba osób Wydatki (w złotych) Nr działania Nazwa działania które wzięły udział w programie które ukończyły program które po zakończeniu programu podjęły pracę ze środków FP z rezerwy wojewódzkiej ze środków FP zadeklarowanyc h przez PUP poniesione przez partnerów ze środków Unii Europejskiej ogółem EDUKACJA REGIONALNA I EKOLOGICZNA - razem szkolenie zawodowe w zakresie obsługi turystycznej regionu szkolenia zawodowe w zakresie tradycji regionalnych i ekologii szkolenia dotyczące przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej inne instrumenty stosowane przez partnerów WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - razem przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 08 44* 44* 44* inne instrumenty stosowane przez partnerów PROMOCJA ZATRUDNIENIA - razem prace interwencyjne staże zawodowe przygotowanie zawodowe w miejscu pracy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14 7** 7** 7*** inne instrumenty stosowane przez partnerów Działanie zainicjowane przez partnerów projektu (szkolenia zawodowe), pierwotnie miało być przez nich finansowane, ostatecznie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy wojewódzkiej oraz zadeklarowanych przez PUP; wobec powyższego łączna liczba osób objętych szkoleniem zawodowym jest sumą wierszy 02, 03 i 06 w odpowiednich kolumnach (1, 2, 3) - dotyczy PUP w Bytowie oraz w Kwidzynie * Osoby bezrobotne, którym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej są traktowane jako osoby, które jednocześnie wzięły udział w programie, zakończyły udział w programie i podjęły pracę. ** Ilość miejsc pracy określona w umowie z pracodawcą dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Ilość miejsc pracy określona w umowie z pracodawcą dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. *** Osoby bezrobotne, które podjęły pracę w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

13 Tablica działań c.d. Liczba osób Wydatki (w złotych) Nr działania Nazwa działania które wzięły udział w programie które ukończyły program które po zakończeniu programu podjęły pracę ze środków FP z rezerwy wojewódzkiej ze środków FP zadeklarowanyc h przez PUP poniesione przez partnerów ze środków Unii Europejskiej ogółem AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA - razem szkolenia aktywizujące oraz podwyższające kwalifikacje bądź przekwalifikowujące prace interwencyjne i inne formy zatrudnienia subsydiowanego przygotowanie zawodowe w miejscu pracy prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne instrumenty stosowane przez partnerów WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UKIERUNKOWANYCH NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU REGIONALNEGO - razem prace interwencyjne i inne formy zatrudnienia subsydiowanego prace interwencyjne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 26 14** 14** 14*** inne instrumenty stosowane przez partnerów PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ REGIONU - razem prace interwencyjne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy staże zawodowe inne instrumenty stosowane przez partnerów WSPIERANIE DZIAŁAŃ POPRZEZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ - razem instrumenty stosowane przez partnerów : ** Ilość miejsc pracy określona w umowie z pracodawcą dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. *** Osoby bezrobotne, które podjęły pracę w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

14 "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Tablica uzupełniająca - zawody, w których odbywano szkolenia w ramach Programu Liczba osób kod zawodu (sześciocyfrowy) które wzięły udział w programie które ukończyły program które po zakończeniu programu podjęły pracę Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Specjalista do spraw integracji europejskiej Organizator obsługi turystycznej (język niemiecki i angielski) Organizator usług hotelarskich (język angielski) Florysta Animator kultury Pracownik biurowy Recepcjonista Kucharz Barman/Kelner / Ratownik wodny Bukieciarz Ogrodnik terenów zieleni Kamieniarz Cieśla Brukarz Garncarz Plecionkarz Tkacz Hafciarka Koszykarz - plecionkarz Robotnik gospodarczy Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

15 Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach zawodowych w ramach Programu Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork Nowy Dwór Gdański Słupsk Starogard Gdański Sztum Tczew Wejherowo Specjalista do spraw integracji europejskiej Organizator obsługi turystycznej (język niemiecki i angielski) Organizator usług hotelarskich (język angielski) Florysta Animator kultury Pracownik biurowy Recepcjonista Kucharz Barman/Kelner Kod zawodu / Sprawozdanie z realizacji "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Powiatowe urzędy pracy Ratownik wodny Bukieciarz Ogrodnik terenów zieleni Kamieniarz Cieśla Brukarz Garncarz Plecionkarz Tkacz Hafciarka Koszykarz - plecionkarz Robotnik gospodarczy Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

16 Liczba osób, które ukończyły szkolenia zawodowe w ramach programu Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork Nowy Dwór Gdański Słupsk Starogard Gdański Sztum Tczew Wejherowo Specjalista do spraw integracji europejskiej Organizator obsługi turystycznej (język niemiecki i angielski) Organizator usług hotelarskich (język angielski) Florysta Animator kultury Pracownik biurowy Recepcjonista Kucharz Barman/Kelner Kod zawodu / Sprawozdanie z realizacji "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Powiatowe urzędy pracy Ratownik wodny Bukieciarz Ogrodnik terenów zieleni Kamieniarz Cieśla Brukarz Garncarz Plecionkarz Tkacz Hafciarka Koszykarz - plecionkarz Robotnik gospodarczy Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

17 "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Liczba osób, które podjęły prace po ukończeniu szkoleń zawodowych w ramach Programu Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Bytów Chojnice Człuchów Gdańsk Gdynia Kartuzy Kościerzyna Kwidzyn Lębork Malbork Nowy Dwór Gdański Słupsk Starogard Gdański Sztum Tczew Wejherowo Specjalista do spraw integracji europejskiej Organizator obsługi turystycznej (język niemiecki i angielski) Organizator usług hotelarskich (język angielski) Florysta Animator kultury Pracownik biurowy Recepcjonista Kucharz Barman/Kelner Kod zawodu / Powiatowe urzędy pracy Ratownik wodny Bukieciarz Ogrodnik terenów zieleni Kamieniarz Cieśla Brukarz Garncarz Plecionkarz Tkacz Hafciarka Koszykarz - plecionkarz Robotnik gospodarczy Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

18 mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek wyższe policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do powyżej osoby powyżej 50 roku życia młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia Sprawozdanie z realizacji "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) Tablica uzupełniająca - uczestnicy Programu wg wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy w tym Liczba osób, które wzięła udział w programie Ogółem sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Wykształcenie Czas pozostawania bez pracy w miesiącach w tym Liczba osób, które ukończyły program Ogółem mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące średnie ogólno- kształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Czas pozostawania bez pracy w miesiącach do powyżej osoby powyżej 50 roku życia młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia Liczba osób, które po zakończeniu programu podjęły pracę wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Czas pozostawania bez pracy w miesiącach do powyżej 24 w tym Ogółem mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek osoby powyżej 50 roku życia młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

19 "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Tablica projektów - efektywność Uczestnicy Wydatki (w złotych) L.p. Wnioskodawca Ilość realizowanych projektów Liczba osób, które wzięły udział w programie Liczba osób, które ukończyły program Liczba osób, które podjęły pracę po zakończeniu programu Efektywność % 4:3 ze środków FP z rezerwy wojewódzkiej ze środków FP zadeklarowane przez PUP poniesione przez partnerów ze środków Unii Europejskiej ogółem plan wykonanie 7:6 plan wykonanie 10:9 plan wykonanie 13:12 plan wykonanie 16:15 plan wykonanie 19: PUP Bytów % % % % 0 0 X % 2 PUP Chojnice % % % % 0 0 X % 3 PUP Człuchów % % % 0 0 X 0 0 X % 4 PUP Gdańsk % % 0 0 X 0 0 X 0 0 X % 5 PUP Gdynia % % 0 0 X 0 0 X 0 0 X % 6 PUP Kartuzy % % % 0 0 X 0 0 X % 7 PUP Kościerzyna % % % 0 0 X 0 0 X % 8 PUP Kwidzyn % % 0 0 X % 0 0 X % 9 PUP Lębork % % % % 0 0 X % 10 PUP Malbork % % 0 0 X 0 0 X 0 0 X % 11 PUP Nowy Dwór Gdański % % % % 0 0 X % 12 PUP Słupsk % % % 0 0 X 0 0 X % 13 PUP Starogard % % % % 0 0 X % 14 PUP Sztum % % % % 0 0 X % 15 PUP Tczew % % % 0 0 X 0 0 X % 16 PUP Wejherowo % % % % 0 0 X % Razem: % % % % 0 0 X % Uwaga: plan przed zmianami Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Programów Regionalnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

20 Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Efektywność podejmowanych działań według powiatowych urzędów pracy L.p. Wnioskodawca Ilość realizowanych projektów Liczba osób, które wzięły udział w programie Liczba osób, które ukończyły program Liczba osób, które podjęły pracę po zakończeniu programu Efektywność % 5: PUP Bytów % 2 PUP Chojnice % 3 PUP Człuchów % 4 PUP Gdańsk % 5 PUP Gdynia % 6 PUP Kartuzy % 7 PUP Kościerzyna % 8 PUP Kwidzyn % 9 PUP Lębork % 10 PUP Malbork % 11 PUP Nowy Dwór Gdański % 12 PUP Słupsk % 13 PUP Starogard % 14 PUP Sztum % 15 PUP Tczew % 16 PUP Wejherowo % Razem: % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

21 "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) Efektywność form aktywizacji stosowanych przy realizacji poszczególnych działań - efektywność Liczba osób Nr działania Nazwa działania 0 sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. które wzięły udział w programie które ukończyły program które po zakończeniu programu podjęły pracę Efektywność % 3: EDUKACJA REGIONALNA I EKOLOGICZNA - razem % szkolenie zawodowe w zakresie obsługi turystycznej regionu % 2 szkolenia zawodowe w zakresie tradycji regionalnych i ekologii % szkolenia dotyczące przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska X szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej % inne instrumenty stosowane przez partnerów % WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - razem % 3 przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 08 44* 44* 44* 100% inne instrumenty stosowane przez partnerów X PROMOCJA ZATRUDNIENIA - razem % prace interwencyjne % 4 staże zawodowe % przygotowanie zawodowe w miejscu pracy % refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14 7** 7** 7*** 100% inne instrumenty stosowane przez partnerów % 5 6 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA - razem % szkolenia aktywizujące oraz podwyższające kwalifikacje bądź przekwalifikowujące % prace interwencyjne i inne formy zatrudnienia subsydiowanego X przygotowanie zawodowe w miejscu pracy X prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy X inne instrumenty stosowane przez partnerów X WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UKIERUNKOWANYCH NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU REGIONALNEGO - razem % prace interwencyjne i inne formy zatrudnienia subsydiowanego % prace interwencyjne % przygotowanie zawodowe w miejscu pracy % refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 26 14** 14** 14*** 100% inne instrumenty stosowane przez partnerów % PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ REGIONU - razem % prace interwencyjne % 7 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy % staże zawodowe % inne instrumenty stosowane przez partnerów X 8 WSPIERANIE DZIAŁAŃ POPRZEZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ - razem % instrumenty stosowane przez partnerów % : %

22 Strukura wydatków L.p Wnioskodawca Razem: ogółem ze środków FP z rezerwy wojewódzkiej ze środków FP zadeklarowanych przez PUP poniesione przez partnerów PUP Chojnice PUP Kartuzy PUP Kościerzyna PUP Kwidzyn PUP Lębork PUP Malbork PUP Nowy Dwór Gdański PUP Słupsk 13 PUP Starogard PUP Sztum PUP Tczew 16 PUP Wejherowo Sprawozdanie z realizacji "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" PUP Bytów PUP Człuchów PUP Gdańsk PUP Gdynia (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Wydatki (w złotych) % 88% 6% 6% % 64% 3% 33% % 89% 11% 0% % 100% 0% 0% % 100% 0% 0% % 97% 3% 0% % 83% 17% 0% % 90% 0% 10% % 50% 3% 47% % 100% 0% 0% % 98% 0% 1% % 77% 23% 0% % 84% 3% 12% % 88% 5% 6% % 78% 22% 0% % 72% 3% 25% % 83% 7% 10% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

23 które wzięły udział w programie które ukończyły program które po zakończeniu programu podjęły pracę Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 2 Sprawozdanie z realizacji "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) sprawozdanie za okres: marzec 2008 r. - marzec 2009 r. Tablica uzupełniająca - zawody, w których odbywano szkolenia w ramach Programu - efektywność kod zawodu (sześciocyfrowy) Liczba osób Efektywność % 5: % % 3 Specjalista do spraw projektów/programów unijnych % 4 Specjalista do spraw integracji europejskiej % 5 6 Organizator obsługi turystycznej (język niemiecki i angielski) Organizator usług hotelarskich (język angielski) % % 7 Florysta % 8 Animator kultury % 9 Pracownik biurowy % 10 Recepcjonista % 11 Kucharz % 12 Barman/Kelner / % 13 Ratownik wodny % 14 Bukieciarz % 15 Ogrodnik terenów zieleni % 16 Kamieniarz % 17 Cieśla % 18 Brukarz % 19 Garncarz % 20 Plecionkarz % 21 Tkacz % 22 Hafciarka % 23 Koszykarz - plecionkarz % 24 Robotnik gospodarczy % 25 Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt % % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

24 mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek wyższe policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do powyżej osoby powyżej 50 roku życia młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia Sprawozdanie z realizacji "Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF" (realizacja projektów w ramach VII edycji konkursu) Tablica uzupełniająca - uczestnicy Programu wg wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy - efektywność w tym Liczba osób, które ukończyły program Ogółem sprawozdanie za okres: marzec 2008 r.- marzec 2009 r. Wykształcenie Czas pozostawania bez pracy w miesiącach w tym Liczba osób, które po zakończeniu programu podjęły pracę Ogółem mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące średnie ogólno- kształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Czas pozostawania bez pracy w miesiącach do powyżej osoby powyżej 50 roku życia młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia Efektywność Programu w poszczególnych grupach uczestników wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Czas pozostawania bez pracy w miesiącach do powyżej 24 w tym Ogółem mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek 43% 55% 49% 46% 34% 37% 44% 41% 40% 39% 61% 49% 44% 27% 31% 41% 32% 34% osoby powyżej 50 roku życia 37% 44% 33% 50% 36% 36% 44% 30% 33% młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia 46% 61% 47% 39% 54% 41% 42% 56% 62% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Programów Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu GRYF

25 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN 25

26 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Podstawa realizacji Podstawą realizacji Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin w 2008 r. były: - uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 875/XLVII/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin ; - uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 288/XVII/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przedłużenia okresu realizacji Regionalnego Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin na lata ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 162/97/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację w 2008 r. Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN oraz przyjęcia Regulaminu konkursu ; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 243/105/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenie wyników III edycji konkursu w ramach Regionalnego Programu Przedsiębiorczy POMORZANIN w 2008 roku; - uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1272/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kwoty ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację w 2008 r. Regionalnego Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin oraz przyjęcia Regulaminu konkursu. 26

27 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Założenia Programu Celem Programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w województwie pomorskim poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia na rzecz osób bezrobotnych. Termin realizacji Programu: r. 1 Działania aktywizujące osoby bezrobotne realizowane były w ramach przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) i obejmowały następujące formy wsparcia: przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundację pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczenie usług poradnictwa zawodowego. Źródło finansowania: środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa, środki Funduszu Pracy zadeklarowane przez powiatowe urzędy pracy. Beneficjentami Programu były: osoby bezrobotne zamierzające podjąć samozatrudnienie, osoby bezrobotne dla których zostały utworzone z Funduszu Pracy nowe miejsca pracy w sektorze MSP. Koordynator Programu: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Realizacja programu obejmowała dwa obszary: samozatrudnienie osób bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w sektorze MSP. 1 Termin realizacji Programu przedłużony został na lata na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 288/XVII/08 z dnia r. 27

28 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Podsumowanie Program Przedsiębiorczy Pomorzanin realizowany był przez wszystkie (17) powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego. Wydatki na realizację Programu w 2008 roku wyniosły 8 993,0 tys. zł (wyłącznie ze środków Funduszu Pracy) i były wyższe od planowanych o 861,3 tys. zł. W Programie wzięło udział 697 osób bezrobotnych tj. o 127 osób więcej niż planowano. Program ukończyło 695 osób, a pracę podjęło 670 osób tj. o 107 osób więcej niż planowano. Najwięcej osób w 2008 r. zaktywizował PUP w Słupsku (70 osób), PUP w Bytowie (65 osób), PUP w Gdańsku (60 osób), PUP w Gdyni (56 osób) PUP w Starogardzkie (55 osób) oraz PUP w Człuchowie (52 osoby). Efektywność Programu ogółem (mierzona wskaźnikiem podjęć pracy po zakończeniu Programu) w 2008 roku wyniosła 96%, a 100% efektywność osiągnięto w 14 powiatach. W 2008 r. średnio na jedną osobę, która wzięła udział w Programie wydano 12,9 tys. zł, a na jedną osobę, która podjęła prace po zakończeniu udziału w Programie 13,4 tys. zł. Najwięcej nowych miejsc pracy w wyniku refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy utworzono w budownictwie (99 stanowisk pracy). Najwięcej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano również na działalność w budownictwie (46 osób). W ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej utworzono 501 stanowisk pracy w 107 różnych zawodach, w tym najwięcej w zawodach należących do wielkiej grupy zawodów (7) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 145 stanowisk pracy. Zarówno przy dotacjach jak i refundacjach większość osób bezrobotnych, które skorzystały z tych form aktywizacji pochodziło z miast i tam też utworzono najwięcej nowych miejsc pracy. Ogółem w latach wydatki w programie wyniosły ,0 tys. zł. W latach w Programie wzięło udział osób bezrobotnych, Program ukończyły osoby, a pracę podjęły osób. Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 92%. 28

29 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2008 Tablice wynikowe 29

30 PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN sprawozdanie za rok 2008 Tablica działań - uczestnicy Programu według źródeł finansowania Nr działania Nazwa działania WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH - razem 0 Liczba osób, które wzięły udział w projekcie wykonanie Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie wykonanie Liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę wykonanie plan w tym finansowane z w tym finansowane z plan w tym finansowane z ogółem ogółem ogółem rezerwy MPiPS* rezerwy rezerwy MPiPS* rezerwy rezerwy MPiPS* rezerwy wojewódzkiej** wojewódzkiej** wojewódzkiej** świadczenie usług poradnictwa zawodowego szkolenia dla osób podejmujących działalności gospodarczą przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W SEKTORZE MSP - razem refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej prace interwencyjne wraz z refundowaniem kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy : * środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej ** środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa Uwaga: plan przed zmianami 1 Osoby bezrobotne, którym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej są traktowane jako osoby, które jednocześnie wzięły udział w programie, zakończyły udział w programie i podjęły pracę. 2 Ilość miejsc pracy określona w umowie z pracodawcą dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. 3 Osoby bezrobotne, które podjęły pracę w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Programów Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego przekazanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w ramach monitoringu Programu Przedsiębiorczy Pomorzanin

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Gdańsk, 200 Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006.

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006. REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2006 Raport Gdańsk, 2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. I. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 2 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2008 r.

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2008 r. Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2008 r. 1. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Edukacja dla Pracy

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Edukacja dla Pracy Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Edukacja dla Pracy Raport z realizacji Programu w 2007 roku Gdańsk, październik 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 0 Raport opracowano w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 161/184/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 lutego 2009 r. W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D P R A C Y w G D A Ń S K U Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WOJEWÓDZKI PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Buduj dla Pomorza

Regionalny program. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Buduj dla Pomorza Regionalny program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Buduj dla Pomorza Raport z realizacji Programu w 2007 roku Gdańsk 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Regionalny Program aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN

Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Program Regionalny PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Raport z realizacji Programu w 2007 roku Gdańsk, wrzesień 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Raport opracowano w Wydziale Strategii Rynku Pracy i Promocji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w 2004 r. W Y K R E S Y I T A B E L E

Załącznik do Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w 2004 r. W Y K R E S Y I T A B E L E Załącznik do Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w 24 r. W Y K R E S Y I T A B E L E Stopa bezrobocia w Polsce Stan na dzień 31.12.24 2 Stopa bezrobocia w powiatach województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie Sprawozdanie z działalności PUP Kwidzyn w 2009 roku wykresy - prezentacja Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego 10,6% Słupsk 23,6% 21,4% słupski 22,6% bytow

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN

PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Załącznik nr 1 do Uchwały nr 875/XLVII/06 z dnia 24 kwietnia 2006 roku PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN C EL Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Województwie Pomorskim poprzez wspieranie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski 1 Podstawowe cele działalności PFRON Gromadzenie środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń pomorski fundusz pożyczkowy FUNDUSZE POŻYCZKOWE instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2014 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

W KARTUZACH W ROKU 2004

W KARTUZACH W ROKU 2004 ! % &#!##%& #! % &# &!# W KARTUZACH W ROKU 2004 57,.4,,307,8 Kartuzy, luty 2005 $!$%# $%!... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 4 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Średnia z 2 ocen. Status wniosku. Lp. Tytuł projektu Nazwa Projektodawcy Siedziba Projektodawcy

Średnia z 2 ocen. Status wniosku. Lp. Tytuł projektu Nazwa Projektodawcy Siedziba Projektodawcy Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 711/55/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 czerwca 211 roku Lista rankingowa projektów nr 2 (projekty w 1% skierowane do osób niepełnosprawnych) z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

pomorski fundusz poŝyczkowy

pomorski fundusz poŝyczkowy pomorski fundusz poŝyczkowy FUNDUSZE POśYCZKOWE instytucje pozabankowe, działaj ające w formie spółek prawa handlowego, najczęś ęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają poŝyczek na rozpoczynanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIX/120/15 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIX/120/15 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/120/15 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 r. Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2015 z Posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku

Protokół Nr 16/2015 z Posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku Protokół Nr 16/01 z Posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku W dniu w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się XV Posiedzenie Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów Pierwsza Praca Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Wstęp Monitoring zapoczątkowanego w 2002 roku programu Pierwsza Praca

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU KARTUSKIEGO W ROKU Opracował: Jan Geras

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU KARTUSKIEGO W ROKU Opracował: Jan Geras POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU KARTUSKIEGO W ROKU 2006 Opracował: Jan Geras Kartuzy, luty 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Powiatowy U Pracy w Kartuzach DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2013 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie http://puptomaszow.pl/strona/zakonczone-projekty/277 Zakończone projekty Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze

Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze Adam Krawiec Dyrektor Departament Edukacji i Sportu UMWP POMORSKIE PERSPEKTYWY ZAWODOWE Gdańsk, 13 lutego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Stan i struktura bezrobocia w powiecie skarżyskim. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu stan na 30.09.2011r. Opracował: Dział Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

METRYCZKA PROJEKTU Tytuł projektu: Walory dziedzictwa kulturowego szansą na rozwój gospodarczy powiatu malborskiego Realizator projektu: Powiatowy Urz

METRYCZKA PROJEKTU Tytuł projektu: Walory dziedzictwa kulturowego szansą na rozwój gospodarczy powiatu malborskiego Realizator projektu: Powiatowy Urz PORTFOLIO PROJEKTU Walory dziedzictwa kulturowego szansą na rozwój gospodarczy powiatu malborskiego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach III edycji Wojewódzkiego Programu Wspierającego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim http://puppiotrkow.pl/strona/sektorowy-program-operacyjny-rozwoj-zasobow-ludzkich-2004-2006/289 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (58) 681-46-50, 681-46-50 fax (58) 681-42-19 www.pup.kartuzy.pl e-mail: sekretariat@pup.kartuzy.pl DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Mogilno, październik 2013 I. Poziom bezrobocia... 3 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Środki FP ogółem w województwie pomorskim

Środki FP ogółem w województwie pomorskim Załącznik do Uchwały Nr 33/12 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 8 października 2012 r. Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w Gryfinie SYTUACJA NA RYNKU PRACY W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 3721 osób co stanowi 15,9% stopy bezrobocia. Sytuację na rynku pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 08 sierpnia 2014 r. PS-III.862.8.2014.AHum Pan Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo