INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP

3 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie ,8 12,4 11,6 12,1 8,7 7,6 Polska pomorskie p.gdański Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim w I półroczu 2012 roku 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 8,4 9,0 9,0 9,1 8,9 8,7 0, Wielkość bezrobocia w powiecie gdańskim w I półroczu 2012 roku

4 Wielkość bezrobocia w gminach powiatu gdańskiego - stan na r Pruszcz Gdański (m.) Pruszcz Gdański (gm.) Trąbki Wielkie Kolbudy Pszczółki Cedry Wielkie Przywidz Suchy Dąb Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. m.sopot 801 gdański nowodworski pucki sztumski kościerski lęborski kartuski człuchowski m.słupsk malborski tczewski kwidzyński m.gdynia bytowski słupski chojnicki starogardzki wejherowski m.gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W pierwszym półroczu 2012r. zarejestrowano ogółem 2275 osób bezrobotnych, czyli nastąpił spadek liczby osób nowo zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 46 osób Napływ bezrobotnych w powiecie gdańskim w I półroczu 2012r Pośrednictwo pracy W pierwszej połowie 2012r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 619 ofert pracy z firm mających swoje siedziby na terenie powiatu gdańskiego Liczba ofert pracy pozyskanych w powiecie gdańskim w I połowie 2012r

6 Oferty pracy zgłoszone z terenu powiatu gdańskiego wg wybranych branż w I półroczu 2012r. Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Działalność niezidentyfikowana Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Informacja i komunikacja Górnictwo i wydobywanie Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Pozostała działalność usługowa Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Edukacja Działalność związana z zakwaterowaniemi usługami gastronomicznymi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod., Przetwórstwo przemysłowe

7 Liczba podjęć pracy w powiecie gdańskim w I półroczu 2012r

8 ZAŁĄCZNIKI 7

9 3,7% 11,8% 10,4% 7,5% 16,2% 16,6% 15,7% 17,6% 27,1% 24,0% 25,5% 23,8% Załącznik 1 STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,8% 10,4% -1,4% 1-3 miesięcy ,2% 16,6% 0,5% 3-6 miesięcy ,1% 24,0% -3,1% 6-12 miesięcy ,5% 23,8% -1,7% miesięcy ,7% 17,6% 1,9% powyżej 24 miesięcy ,7% 7,5% 3,8% 1

10 4,7% 2,8% 5,7% 4,7% 6,9% 9,7% 10,3% 8,4% 13,7% 12,6% 15,4% Największa liczba bezrobotnych (689 osób) na dzień 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy. Wzrosła liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 3,8% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca o 1,4% i obecnie wynosi 299 osób. Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r 2 1 do 1 miesiąca 1-3 miesięcy3-6 miesięcy 6-12 mężczyźni miesięcy kobiety miesięcy powyżej 24 miesięcy Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,7% 5,7% ,9% 9,7% ,3% 13,7% ,4% 15,4% ,6% powyżej ,8% 4,7% 2

11 Najwięcej bezrobotnych (234 osoby) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy i wpisywało się w granice wiekowe lata, z czego 73 osoby stanowili mężczyźni, natomiast 161 osób to kobiety. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2012r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej

12 Najwięcej bezrobotnych (221 osób, z czego 108 kobiet i 113 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 3 do 6 miesięcy oraz jednocześnie posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (15 osób, z czego 10 kobiet i 5 mężczyzn) było bez pracy powyżej 24 miesięcy i posiadało wykształcenie wyższe. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2012r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

13 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 57 osób (w tym 34 kobiety) pozostających bez pracy do 1 miesiąca i jednocześnie nie posiadających żadnego doświadczenia zawodowego, a najmniej pracobiorców (2 osoby, z czego 1 mężczyzna) było bez pracy do 1 miesiąca i z stażem pracy 30 lat i więcej. Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2012r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

14 11,5% 11,9% 11,6% 11,2% 23,8% 22,5% 25,6% 23,7% 27,5% 30,6% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział poszczególnych grup bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,5% 11,9% 0,5% policealne i średnie zawodowe ,8% 22,5% -1,3% średnie ogólnokształcące ,6% 11,2% -0,4% zasadnicze zawodowe ,6% 23,7% -1,9% gimnazjalne i poniżej ,5% 30,6% 3,2% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2011r. w powiecie gdańskim struktura bezrobotnych wg wykształcenia zmieniła się nie znacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 30,6%. Liczba ta zwiększyła się w stosunku do 30 czerwca 2011r. o 3,2%. Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz policealne i średnie zawodowe (22,5%). Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe (11,9%) i średnie ogólnokształcące (11,2%). Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 246 osób, zaś mężczyźni 96. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. 6

15 3,3% 2,3% 8,6% 7,6% 8,9% 11,3% 12,4% 13,6% 17,0% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r 2 1 wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,3% 8,6% policealne i średnie zawodowe ,6% średnie ogólnokształcące ,3% 8,9% zasadnicze zawodowe ,3% 12,4% gimnazjalne i poniżej ,6% 17,0% 7

16 3. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych ,8% 38,1% 62,2% 61,9% mężczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. kobiety ,2% 61,9% -0,3% mężczyźni ,8% 38,1% 0,3% W I połowie 2012r. w powiecie gdańskim zwiększyła się liczba mężczyzn wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do końca analogicznego okresu, ponieważ o 0,3% zmniejszyła się ogólna liczba bezrobotnych kobiet. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych na r. kobiety stanowiły 1774 osoby (tj. 61,9% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 1094 (tj. 38,1% ogółu osób bezrobotnych). 8

17 6,5% 8,9% 7,0% 4,8% 3,2% 7,7% 5,4% 11,4% 9,5% 13,4% 22,1% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała wiek lat (634 osoby, tj. 22,1% ogółu bezrobotnych). Najmniej kobiet 156 osób (tj. 5,4% ogółu bezrobotnych) posiadało wiek 55 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 256 osób (tj. 8,9% ogółu bezrobotnych) w wieku lata, a najmniej 91 mężczyzn (tj. 3,2% ogółu bezrobotnych) w wieku powyżej 60 lat. Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek i płeć (stan na r.) i więcej mężczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,5% 11,4% ,9% 22,1% ,0% 13,4% ,7% 9,5% ,8% 5,4% ,2% - 9

18 4,1% 4,6% 12,7% 11,9% 14,0% 16,4% 12,2% 11,8% 14,8% 15,8% 22,2% 21,9% 2 17,7% 4. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni z stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Udział osób bezrobotnych wg stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,7% 11,9% -0,9% 1-5 lat ,2% 21,9% -0,3% 5-10 lat ,0% 16,4% 2,4% lat ,8% 15,8% 0,9% lat ,2% 11,8% -0,4% 30 lat i więcej ,1% 4,6% 0,4% bez stażu ,7% -2,2% Powyższe dane wskazują, że na dzień 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (628 osób, tj. 21,9% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem pracy od 1 5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (131 osób, tj. 4,6% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 10

19 4,2% 3,0% 1,6% 7,0% 5,3% 7,7% 6,1% 6,5% 5,3% 6,1% 11,1% 9,7% 11,6% 14,9% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała staż pracy od 1 5 lat (428 osób, tj. 14,9% ogółu bezrobotnych), zaś najmniej - 46 osób (tj. 1,6% ogółu bezrobotnych) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 200 osób (tj. 7,0% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniej 85 mężczyzn (tj. 3,0% ogółu bezrobotnych) miało staż pracy 30 lat i więcej. Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 7,7% 1-5 lat ,0% 14,9% 5-10 lat ,3% 11,1% lat ,1% 9,7% lat ,5% 5,3% 30 lat i więcej ,0% 1,6% bez stażu ,1% 11,6% 11

20 5. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,3% 20,9% 0,6% bez prawa do zasiłku ,7% 79,1% -0,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu powiatu gdańskiego w dniu 30 czerwca 2012r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 20,9%. W stosunku do danych z analogicznego okresu udział ten nieznacznie wzrósł (o 0,6%) Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku wg płci - stan na r. 79,4% 78,7% ,6% 21,3% kobiety z prawem do zasiłku mężczyźni bez prawa do zasiłku Osoby bezrobotne zarejestrowane liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,3% 20,6% bez prawa do zasiłku ,7% 79,4% 12

21 4,7% 23,1% 21,0% 16,0% 16,5% 28,7% 28,3% 27,3% 29,5% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,7% 0,3% policealne i średnie zawodowe ,7% 28,3% 0,3% średnie ogólnokształcące ,1% 21,0% 2,1% zasadnicze zawodowe ,0% 16,5% -0,5% gimnazjalne i poniżej ,3% 29,5% -2,2% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do r. w powiecie gdańskim nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (152 osoby) na dzień 30 czerwca 2012r. posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (24 osoby) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił, w porównaniu do końca analogicznego okresu, wzrost procentowy w tej grupie osób bezrobotnych o 0,3%. 1

22 3,7% 5,2% 13,9% 14,6% 19,8% 25,9% 2 32,6% 29,9% 29,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia wyższe liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,7% 5,2% policealne i średnie zawodowe ,6% 25,9% średnie ogólnokształcące ,9% 2 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ,8% 14,6% ,9% 29,3% 2

23 1,0% 5,4% 11,2% 18,1% 15,3% 20,2% 21,7% 21,4% 21,3% 21,2% 28,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,7% 12,8% ,7% 25,1% 19,8% ,4% 25,7% 18,9% ,2% 17,6% 23,2% ,3% 8,6% 19,2% powyżej ,4% 4,3% 6,1% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (112 osób, tj. 21,7% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 1 do 3 miesiący, z czego 65 osób to kobiety (tj. 19,8% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 47 osób mężczyźni (tj. 25,1% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 28 osób (tj. 5,4% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, 20 kobiet (tj. 6,1% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia). 3

24 0,6% 0,4% 23,8% 21,6% 21,0% 23,9% 54,6% 54,2% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (120 osób, tj. 59,7% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, z czego 82 osoby stanowiły kobiety (tj. 57,3% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 38 osoby stanowili mężczyźni (tj. 65,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 6 5 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 22,5% 21,0% 1-5 lat ,9% 20,9% 25,6% 5-10 lat ,4% 0,5% 0,3% bez stażu ,2% 56,1% 53,0% 4

25 4,6% 8,6% 12,8% 11,6% 18,0% 15,9% 15,6% 18,2% 25,8% 23,3% 23,3% 22,5% 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,8% 11,6% -1,3% ,0% 15,9% -2,1% ,8% 23,3% -2,5% ,3% 22,5% -0,7% ,6% 18,2% 2,6% powyżej ,6% 8,6% 4,0% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (255 osób) na dzień 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, chociaż nastąpił w porównaniu do końca analogicznego okresu spadek w tej kategorii o 2,5% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (94 osoby) było bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu 30 czerwca 2011 roku wzrost o 4,0%. 5

26 9,9% 7,6% 9,1% 14,7% 14,4% 12,9% 18,7% 21,6% 19,7% 26,3% 24,0% 20,9% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,7% 9,9% ,7% 14,4% ,3% 21,6% ,7% 24,0% ,9% 20,9% powyżej ,6% 9,1% 6

27 2,5% 3,4% 8,5% 9,9% 13,3% 15,3% 20,9% 17,8% 18,1% 22,4% 31,0% 37,0% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (340 osób, tj. 31,0% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lat, z czego 236 osób to kobiety (tj. 33,0% ogółu bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych) i 104 osoby to mężczyźni (tj. 27,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych). Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) lata Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,0% 27,4% 33,0% ,4% 18,2% 24,6% ,3% 12,9% 16,6% ,1% 20,8% 16,6% ,9% 11,1% 9,2% ,4% 9,7% 7

28 2,6% 3,6% 8,8% 9,8% 10,6% 10,8% 9,1% 8,4% 16,5% 15,6% 19,8% 20,8% 32,5% 31,1% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 341 osób (w tym 235 kobiet i 106 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych (39 osób, z czego 16 kobiet i 23 mężczyzn) było ze stażem pracy 30 lat i więcej Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 12,9% 17,0% 1-5 lat ,8% 17,6% 22,5% 5-10 lat ,8% 11,1% 9,1% lat ,8% 11,1% 10,6% lat ,4% 13,4% 5,7% 30 lat i więcej ,6% 6,1% 2,2% bez stażu ,1% 27,9% 32,8% 8

29 1,6% 2,1% 4,5% 3,1% 8,8% 6,8% 11,9% 21,4% 14,6% 21,9% 51,9% 51,5% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,6% 2,1% 0,4% ,5% 3,1% -1,4% ,8% 6,8% -2,0% ,4% 14,6% -6,7% ,9% 51,5% -0,3% powyżej ,9% 21,9% 1 Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych (500 osób) na dzień 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,3% ogółu długotrwale bezrobotnych. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych (20 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do analogicznego okresu wzrost o 0,4%. 9

30 2,6% 1,8% 4,5% 2,4% 7,4% 6,5% 15,1% 14,4% 25,3% 20,2% 45,2% 54,6% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% 1,8% ,5% 2,4% ,4% 6,5% ,1% 14,4% ,2% 54,6% powyżej ,3% 20,2% 10

31 4,3% 4,1% 14,6% 12,7% 11,3% 16,3% 21,2% 20,8% 21,2% 18,0% 25,9% 29,4% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach lata Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,3% 12,5% 18,1% ,4% 19,2% 34,2% ,8% 18,9% 21,7% ,0% 22,4% 16,0% ,3% 14,1% ,1% 12,8% Najwięcej długotrwale bezrobotnych (285 osób, tj. 29,4% ogółu osób długotrwale bezrobotnych) było w wieku lat, w tym 60 mężczyzn (tj. 19,2% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) w tym 225 kobiet (tj. 34,2% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). 11

32 8,4% 10,9% 9,9% 11,0% 24,1% 23,5% 28,0% 24,1% 29,7% 30,4% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 295 osób (w tym 182 kobiety i 113 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Najmniej długotrwale bezrobotnych osób (z czego 80 osób to kobiety i 26 osób - mężczyźni) - ukończyło studia wyższe wyższe Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe , 9% 8,3% 12,2% policealne i średnie zawodowe ,5% 20,5% 24,9% średnie ogólnokształcące ,0% 3,5% 14,6% zasadnicze zawodowe ,1% 31,4% 20,7% gimnazjalne i poniżej ,4% 36,2% 27,7% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 200 osób (w tym 146 kobiet) posiadających doświadczenie od 5-10 lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 32 osoby (w tym 9 kobiet i 23 mężczyzn) - legitymowało się długim stażem pracy (tj. 30 lat i więcej). 12

33 4,9% 3,3% 10,8% 12,3% 13,8% 16,0% 18,1% 20,6% 16,5% 15,4% 15,9% 12,9% 2 19,6% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,3% 11,2% 12,8% 1-5 lat ,6% 17,3% 22,2% 5-10 lat ,0% 14,7% 16,6% lat ,4% 16,7% 14,7% lat ,9% 19,2% 9,9% 30 lat i więcej ,3% 7,4% 1,4% bez stażu ,6% 13,5% 22,5% 13

34 5,1% 5,5% 5,7% 6,2% 20,6% 17,3% 30,5% 28,5% 38,1% 42,6% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła, co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 5 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,1% 5,5% 0,3% policealne i średnie zawodowe ,6% 17,3% -3,3% średnie ogólnokształcące ,7% 6,2% 0,5% zasadnicze zawodowe ,5% 28,5% -2,0% gimnazjalne i poniżej ,1% 42,6% 4,5% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (281 osób) na dzień 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim legitymowała się tylko wykształceniem gimnazjalnym i niższym, tj. 42,6% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (36 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,3%. 14

35 3,9% 7,3% 3,1% 13,9% 1 21,3% 21,9% 34,0% 45,1% 39,5% 5 Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,9% 7,3% policealne i średnie zawodowe ,9% 21,3% średnie ogólnokształcące ,1% 1 zasadnicze zawodowe ,0% 21,9% gimnazjalne i poniżej ,1% 39,5% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 246 osób, (z czego 104 kobiet i 142 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 37,3% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 34,6% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 39,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (21 osób, tj. 3,2% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, w tym 10 osób stanowiły kobiety (3,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia), zaś najmniej mężczyzn (11 osób, 3,1% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia) było z stażem pracy do 1 roku. 15

36 3,6% 3,2% 5,9% 4,8% 5,5% 7,7% 4,8% 4,8% 21,1% 23,5% 18,7% 18,6% 40,4% 37,3% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 3,1% 3,3% 1-5 lat ,8% 3,6% 6,3% 5-10 lat ,7% 7,5% 8,0% lat ,5% 19,5% 28,2% lat ,3% 39,6% 34,6% 30 lat i więcej ,6% 22,3% 14,3% bez stażu ,8% 4,5% 5,3% 16

37 8,6% 7,6% 10,5% 8,8% 14,1% 10,9% 20,6% 23,8% 25,3% 22,1% 18,3% 29,5% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,6% 8,9% 6,0% ,1% 12,8% 15,6% ,8% 26,2% 20,9% ,3% 23,1% 27,9% ,3% 17,0% 19,9% powyżej ,9% 12,0% 9,6% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (167 osób, tj. 25,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 6 12 miesięcy, z czego były 84 kobiety (tj. 27,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 83 mężczyzn (tj. 21,1% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 50 osób (tj. 7,6% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 18 kobiet (tj. 6,0% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 32 mężczyzn (tj. 8,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). 17

38 5,7% 7,9% 10,9% 11,5% 13,7% 18,9% 19,4% 24,0% 21,5% 20,4% 19,4% 26,9% 5. Niepełnosprawni W określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,7% 7,9% 2,1% ,9% 11,5% 0,7% ,9% 19,4% 0,5% ,0% 21,5% -2,5% ,9% 20,4% -6,4% powyżej ,7% 19,4% 5,7% 18

39 7,9% 7,8% 10,5% 12,2% 15,7% 15,8% 2 21,1% 21,7% 23,5% 19,7% 19,1% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,9% 7,8% ,5% 12,2% ,7% ,1% 21,7% ,8% 23,5% powyżej ,7% 19,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (41 osób) na dzień 30 czerwca 2012r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (15 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca. Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (56 osób, tj. 29,3% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 36 kobiet i 20 mężczyzn. 19

40 8,0% 5,2% 5,7% 6,3% 17,7% 16,8% 13,1% 13,6% 21,1% 28,8% 29,3% 34,3% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach lata Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,2% 6,6% 4,3% ,8% 18,4% 15,7% ,6% 10,5% 15,7% ,8% 22,4% 33,0% ,3% 26,3% 31,3% ,3% 15,8% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 68 osób (w tym 32 kobiety i 36 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem zasadniczym i zawodowym. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 7 osób (z czego 4 kobiety i 3 mężczyzn) - ukończyła studia wyższe. 20

41 2,9% 3,7% 8,6% 9,9% 18,3% 16,2% 37,1% 35,6% 33,1% 34,6% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,7% 3,9% 3,5% policealne i średnie zawodowe ,2% 13,2% 18,3% średnie ogólnokształcące ,9% 3,9% 13,9% zasadnicze zawodowe ,6% 47,4% 27,8% gimnazjalne i poniżej ,6% 31,6% 36,5% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 50 osób posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 9 osób posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 21

42 5,1% 4,7% 12,0% 8,4% 12,6% 16,2% 12,0% 11,0% 12,0% 12,6% 21,1% 20,9% 25,1% 26,2% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,4% 9,2% 7,8% 1-5 lat ,2% 14,5% 17,4% 5-10 lat ,0% 7,9% 13,0% lat ,9% 19,7% 21,7% lat ,2% 30,3% 23,5% 30 lat i więcej ,7% 5,3% 4,3% bez stażu ,6% 13,2% 12,2% 22

43 8,0% 8,3% 5,7% 15,2% 12,2% 10,1% 21,4% 19,8% 27,0% 24,3% 23,5% 24,5% 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci do 18 roku życia - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,0% 8,3% ,2% 12,2% ,0% 21,4% ,3% 23,5% ,8% 24,5% powyżej ,7% 10,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 30 czerwca 2012r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 80 osób w powiecie gdańskim które pozostawały bez pracy od 12 do 24 miesięcy. 23

44 10,5% 8,0% 10,4% 10,5% 10,5% 5,3% 10,7% 19,4% 26,3% 25,3% 26,3% 36,8% Struktura osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,5% 8,0% ,3% 10,4% ,8% 19,4% ,5% 25,3% ,5% 26,3% powyżej ,3% 10,7% 24

45 0,4% 1,2% 9,1% 7,3% 19,0% 27,8% 25,1% 18,3% 43,7% 48,0% Najwięcej bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia (157 osób, tj. 48,0% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia) było w wieku lata, w tym 137 kobiet (tj. 47,4% ogółu bezrobotnych kobiet wychowujących dziecko do 18 roku życia) Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg wieku w latach lata Wiek (w latach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,1% 2,6% 28,0% ,0% 52,6% 47,4% ,3% 15,8% 18,7% ,3% 28,9% 4,5% ,2% 1,4% 25

46 4,9% 4,9% 17,1% 12,2% 11,3% 17,7% 19,4% 24,2% 46,4% 41,9% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 167 osób (w tym 121 kobiet) legitymujących się jedynie wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Najmniej bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia to 16 osób, które ukończyły studia wyższe. 5 4 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg wykształcenia wyższe policealne i średnie średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,9% 5,5% policealne i średnie zawodowe ,7% 21,1% 17,3% średnie ogólnokształcące ,3% 2,6% 12,5% zasadnicze zawodowe ,2% 34,2% 22,8% gimnazjalne i poniżej ,9% 42,1% 41,9% 26

47 0,8% 1,8% 8,7% 10,4% 18,3% 16,8% 14,4% 17,4% 27,8% 26,3% 3 27,2% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 89 osób (w tym 84 kobiety) nie posiadających żadnego stażu pracy. Najmniej osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia to 6 osób, które posiadały staż pracy od 20 do 30 lat Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,8% 13,2% 17,3% 1-5 lat ,3% 23,7% 26,6% 5-10 lat ,4% 26,3% 16,3% lat ,4% 18,4% 9,3% lat ,8% 5,3% 1,4% bez stażu ,2% 13,2% 29,1% 27

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2011 rok LUTY, 2012 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2014 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2015 rok LUTY, 2016 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 3 II. LUDNOŚĆ.. 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE. 10 IV.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO WPŁYWU NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTACJOBIORCY NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (58) 681-46-50, 681-46-50 fax (58) 681-42-19 www.pup.kartuzy.pl e-mail: sekretariat@pup.kartuzy.pl DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Powiatowy U Pracy w Kartuzach DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2013 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONYCH SZKOLEŃ W ROKU 2011 W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w roku 2011 skierowano na: szkolenia indywidualne - 25 osób ( w tym 5 kobiet), szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

V 2016 III 2016 IV 2016 VI 2016 POWIAT BRZESKI. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

V 2016 III 2016 IV 2016 VI 2016 POWIAT BRZESKI. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: Stopa bezrobocia w Polsce 10,3 10,3 Stopa bezrobocia w Małopolsce 8,8 8,8 Stopa bezrobocia w powiecie brzeskim 10,9 11,2 Liczba bezrobotnych (ogółem) 3897 4018 3828 Kobiety 2124 2168 2061 Osoby z prawem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w %

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w % bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy ) Część humanistyczna Język polski Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego. Zawiercie, 19.06.r. Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego. Według stanu na dzień 31.05.r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było ogółem 8275 osób bezrobotnych, w tym 49 (tj.4051) stanowiły kobiety.

Bardziej szczegółowo

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r.

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. zamek był siedzibą najwyższych władz Zakonu Krzyżackiego WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo