Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1

3 Stopa bezrobocia ,2 13,2 12,0 11,8 7,00 6,2 Polska pomorskie M.Gdańsk Wielkość bezrobocia - Miasto Gdańsk

4 Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. Miasto Sopot 834 powiat pucki powiat nowodworski powiat sztumski powiat kościerski powiat gdański powiat lęborski powiat kartuski powiat człuchowski powiat kwidzyński Miasto Słupsk powiat malborski powiat tczewski powiat bytowski Miasto Gdynia powiat słupski powiat chojnicki powiat starogardzki powiat wejherowski Miasto Gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W pierwszym półroczu 2014 roku zarejestrowano ogółem 8924 osoby bezrobotne z Miasta Gdańska, a więc zanotowano spadek liczby osób zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 1977 osób, czyli 18,1% Napływy bezrobotnych w Mieście Gdańsk Zwolnienia grupowe W I połowie 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku przyjął 10 zgłoszeń zakładów pracy, dotyczących zamiaru dokonania zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników zwolnienia grupowe, wszystkie zlokalizowane były na terenie Miasta Gdańska. Zakłady zgłaszające zwolnienia grupowe w Mieście Gdańsku I półrocze 2013 I półrocze

6 4. Pośrednictwo pracy 4.1. Oferty pracy W pierwszym półroczu 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 4549 wolnych miejsc pracy z obszaru Miasta Gdańsk Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy z obszaru Miasta Gdańsk w pierwszym półroczu 2014 roku W pierwszym półroczu 2014 roku na terenie Miasta Gdańska najbardziej poszukiwanymi zawodami były: Monter kadłubów okrętowych, Sprzedawca, Robotnik budowlany, Kucharz, Pomoc kuchenna, Doradca klienta, Sprzątaczka biurowa, Przedstawiciel handlowy, Magazynier, Murarz, Kierowca samochodu ciężarowego, Robotnik gospodarczy, Opiekunka domowa, Sekretarka, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), Fryzjer, Sprzedawca w branży spożywczej, Ślusarz, Opiekun osoby starszej, Kelner, Szlifierz metali, Księgowy. 5

7 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Lp. Nazwa branży Ilość miejsc pracy 1. Przetwórstwo przemysłowe Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając motocykle Budownictwo Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Pozostała działalność usługowa Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Edukacja Informacja i komunikacja Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 17. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz rekultywacją Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Organizacje i zespoły eksterytorialne Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 0 na własne potrzeby 22. Działalność niezidentyfikowana 0 Razem

8 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Działalność niezidentyfikowana Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Górnictwo i wydobywanie Organizacje i zespoły eksterytorialne Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Informacja i komunikacja Edukacja Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Transport i gospodarka magazynowa Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając motocykle Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Przetwórstwo przemysłowe

9 4.2. Pośrednictwo pracy Zakłady pracy, które w I połowie 2014 r. zgłosiły najwięcej wolnych miejsc pracy z terenu Miasta Gdańsk: NORD Sławomir Korzonek 84 KONSBUD SERWIS Sp. z o.o. 80 "ATERIMA MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 70 Zakład Zaopatrzenia i Usług Remontowo-Budowlanych CEMEX Sp. z o.o. 68 GALS Spółka z o.o. 46 Urząd Miejski w Gdańsku 46 VALERIIA SP. Z O.O. 45 Amplua sp. z o.o. 40 WORK SERVICE S.A. 39 ARMEX Sp. z o.o. 37 Impel Cleaning Sp. z o.o. Z.P.Ch. 36 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 32 SM EUROPE LTD Sp. z o. o. 32 NIKA -Iryna Poliakova 30 SEAKON PAWEŁ KOZIATEK Liczba podjęć pracy w I półroczu 2014 roku

10 ZAŁĄCZNIKI 9

11 8,3% 8,0% 15,7% 13,9% 11,3% 17,4% 18,5% 18,8% 19,6% 23,1% 22,8% 22,6% STRUKTURA BEZROBOCIA Załącznik 1 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 do powyżej Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,3% 8,0% 0,3% 1-3 miesięcy ,7% 13,9% 1,8% 3-6 miesięcy ,1% 17,4% 5,6% 6-12 miesięcy ,8% 18,5% 4,3% miesięcy ,8% 22,6% -3,8% powyżej 24 miesięcy ,3% 19,6% -8,3% 10

12 8,2% 7,8% 14,6% 13,2% 18,3% 16,6% 18,7% 18,2% 18,1% 22,1% 23,1% 21,1% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do r. najbardziej zmniejszyła się ilość osób bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie od 12 do 24 miesięcy. Największa liczba bezrobotnych (2938 osób, z czego 1536 kobiet i 1402 mężczyzn) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych (1039 osób, w tym 521 kobiet i 518 mężczyzn) pozostawało bez zatrudnienia do 1 miesiąca. Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 do powyżej 24 mężczyźni kobiety do Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach powyżej 24 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,2% 7,8% ,6% 13,2% ,3% 16,6% ,7% 18,2% ,1% 23,1% ,1% 21,1% 11

13 Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. najwięcej bezrobotnych (653 osoby) pozostawało bez pracy przez okres 6-12 miesięcy i wpisało się w granice wiekowe lata, z czego 412 osób stanowiły kobiety i 241 osób to mężczyźni. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

14 Najwięcej bezrobotnych (795 osób, z czego 355 kobiet i 440 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy oraz posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (129 osób, w tym 46 mężczyzn i 83 kobiety) było bez pracy do 1 miesiąca i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

15 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 570 osób (w tym 307 kobiet) pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy jednocześnie posiadające staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej bezrobotnych (56 osób, z czego 12 kobiet i 44 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca oraz z co najmniej 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

16 9,6% 7,6% 5,1% 7,5% 14,3% 15,5% 19,2% 22,9% 19,6% 28,8% 26,4% 23,4% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wieku W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wiek przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni w wieku: lata, lata, lata, lata, lat oraz 60 i więcej lat. Procentowy udział osób bezrobotnych wg kategorii wiekowych i więcej Kategorie wiekowe (w latach) Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r ,6% 7,6% 2,0% ,8% 26,4% 2,4% ,9% 23,4% -0,4% ,2% 19,6% -0,4% ,3% 15,5% -1,2% 60 i więcej ,1% 7,5% -2,4% 15

17 1,3% 7,0% 8,2% 16,6% 14,5% 14,0% 20,6% 21,2% 20,7% 18,5% 25,5% 31,9% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej mężczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych (w latach) Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,0% 8,2% ,6% 31,9% ,2% 25,5% ,7% 18,5% ,6% 14,5% 60 i więcej ,0% 1,3% 16

18 13,4% 12,3% 20,4% 21,0% 22,3% 19,1% 22,8% 19,4% 24,8% 24,5% 3.Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia 3 2 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,4% 21,0% 0,6% policealne i średnie zawodowe ,3% 22,8% 0,5% średnie ogólnokształcące ,4% 12,3% -1,1% zasadnicze zawodowe ,1% 19,4% 0,3% gimnazjalne i poniżej ,8% 24,5% -0,3% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2013 r. struktura bezrobotnych wg wykształcenia nie zmieniła się znacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (24,5%). Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (22,8%) oraz wyższe (21,0%). Najmniej osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (12,3%). 17

19 9,2% 16,1% 15,2% 14,2% 21,2% 20,7% 25,7% 24,3% 24,9% 28,5% 3 Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 2 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 1708 osób, zaś mężczyźni 1023 osoby. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe (25,7%) zaś najmniej posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Natomiast najwięcej bezrobotnych mężczyzn legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i niższym (28,3%), a najmniej osób to absolwenci liceum ogólnokształcącego (9,2%). Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,1% 25,7% policealne i średnie zawodowe ,2% 24,3% średnie ogólnokształcące ,2% 15,2% zasadnicze zawodowe ,9% 14,2% gimnazjalne i poniżej ,5% 20,7% 18

20 4. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych Struktura osób bezrobotnych wg płci r r. 48,2% 51,8% 48,8% 51,2% Kobiety Mężczyźni Płeć Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. kobiety ,8% 51,2% -0,6% mężczyźni ,2% 48,8% 0,6% W pierwszej połowie 2014 r. spadła liczba kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do pierwszej połowy 2013 r., o 0,6%, a tym samym wzrosła o tyle samo ogólna liczba bezrobotnych mężczyzn. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w tym okresie kobiety stanowiły 6655 osób (tj. 51,2% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 6345 (tj. 48,8% ogółu osób bezrobotnych). 19

21 5,9% 6,5% 14,5% 15,8% 19,8% 17,9% 15,8% 15,6% 12,9% 13,5% 14,0% 12,9% 17,1% 17,8% 5. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r do 1 roku ,5% 15,8% 1,3% 1-5 lat ,8% 17,9% -1,8% 5-10 lat ,8% 15,6% -0,2% lat ,1% 17,8% 0,7% lat ,9% 13,5% 0,6% 30 lat i więcej ,9% 6,5% 0,6% bez stażu ,0% 12,9% -1,1% Powyższe dane wskazują, że na dzień 30 czerwca 2014 r. w Gdańsku w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (2329 osób, tj. 17,9% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem od 1-5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (841 osób, tj. 6,5% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 20

22 4,4% 8,7% 14,8% 16,9% 15,7% 20,1% 13,7% 17,4% 17,9% 17,7% 15,9% 11,2% 13,5% 12,4% Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 2 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała 1-5 lat stażu pracy (1335 osób, tj. 20,1% ogółu bezrobotnych kobiet). Najmniej kobiet (292 osoby, tj. 4,4% ogółu bezrobotnych kobiet) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 1135 osób (tj. 17,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn) posiadało staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej 549 mężczyzn (tj. 8,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn) miało staż pracy 30 lat i więcej. Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,8% 16,9% 1-5 lat ,7% 20,1% 5-10 lat ,7% 17,4% lat ,9% 17,7% lat ,9% 11,2% 30 lat i więcej ,7% 4,4% bez stażu ,5% 12,4% 21

23 6. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r. 17,2% r. 14,1% 82,8% 85,9% Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,2% 14,1% -3,1% bez prawa do zasiłku ,8% 85,9% 3,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia, a zarejestrowanych z terenu Miasta Gdańska w dniu 30 czerwca 2014 r., uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 14,1%. W stosunku do danych z roku udział ten nieznacznie spadł (o 3,1%). Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,0% 15,1% bez prawa do zasiłku ,0% 84,9% 22

24 8,7% 8,4% 11,9% 12,2% 19,6% 20,5% 26,1% 23,2% 33,7% 35,7% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nie posiadającą zatrudnienia, a zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Wyższe Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,7% 8,4% -0,3% policealne i średnie zawodowe ,6% 20,5% 0,9% średnie ogólnokształcące ,1% 23,2% -2,9% zasadnicze zawodowe ,9% 12,2% 0,3% gimnazjalne i poniżej ,7% 35,7% 2,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do 30 czerwca 2014 r. nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (354 osoby, tj. 35,7% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk legitymowała się wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Natomiast najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (83 osoby, tj. 8,4% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała ukończone studia 23

25 5,6% 10,6% 17,0% 13,1% 11,5% 24,8% 22,6% 23,7% 33,9% 37,2% wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,3%. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,6% 10,6% policealne i średnie zawodowe ,8% 17,0% średnie ogólnokształcące ,6% 23,7% zasadnicze zawodowe ,1% 11,5% gimnazjalne i poniżej ,9% 37,2% Najwięcej bezrobotnych kobiet do 25 roku życia (204 osoby tj. 37,2% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a najmniej - (58 osób, tj. 10,6% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) posiada wykształcenie wyższe. Również w tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż najmniej mężczyzn (25 osób, tj. 5,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) ukończyła studia wyższe, zaś najwięcej - (150 osób, tj. 33,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. 24

26 1,8% 7,9% 6,8% 15,7% 19,9% 22,3% 19,2% 18,6% 20,8% 20,4% 19,3% 27,3% 3,0% 4,5% 9,9% 12,9% 17,6% 14,2% 23,7% 20,6% 22,5% 21,7% 20,6% 28,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,6% 19,9% 15,7% ,6% 22,3% 19,2% ,5% 27,3% 18,6% ,6% 20,8% 20,4% ,2% 7,9% 19,3% powyżej ,5% 1,8% 6,8% 25

27 0,3% 0,3% 19,1% 13,1% 31,7% 34,5% 49,0% 52,1% Osoby bezrobotne do 25 roku życia należą do grupy bezrobotnych efektywnie poszukującej pracy, o czym świadczy mały odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (4,5%). Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (223 osoby, tj. 22,5% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy. Natomiast najmniej liczna grupa - 45 osób do 25 roku życia (tj. 4,5% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, w tym 37 kobiet (tj. 6,8% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 8 mężczyzn (tj. 1,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 6 5 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem 4 3 do 1 roku bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 33,6% 35,2% 1-5 lat ,1% 10,4% 15,3% 5-10 lat ,3% 0,5% 0,2% bez stażu ,1% 55,5% 49,3% Natomiast najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (516 osób, tj. 52,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, w tym 270 kobiet (tj. 49,3% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia) i 246 mężczyzn (tj. 55,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia), zaś najmniej liczna grupa - 3 osoby (tj. 0,3% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała staż pracy 5-10 lat, z czego 2 osoby to mężczyźni. 26

28 7,3% 7,7% 10,2% 13,3% 15,9% 17,7% 17,7% 24,3% 22,0% 20,3% 19,9% 23,7% 0,5% 0,2% 10,4% 15,3% 33,6% 35,2% 55,5% 49,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. 3 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 do pow

29 8,1% 7,3% 11,9% 19,3% 16,4% 16,8% 18,4% 18,0% 22,8% 24,5% 21,5% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,3% 7,7% 0,4% ,9% 13,3% -2,6% ,3% 17,7% -6,6% ,0% 17,7% -4,3% ,3% 23,7% 3,5% powyżej ,2% 19,9% 9,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (978 osób, tj. 23,7% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (316 osób, tj. 7,7% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,4%. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 7,3% ,9% ,3% 16,4% ,8% 18,4% ,8% 24,5% powyżej ,0% 21,5% 28

30 1,7% 13,6% 17,0% 21,3% 17,7% 17,5% 15,1% 14,8% 20,3% 17,9% 15,1% 28,0% 7,7% 15,5% 19,2% 19,0% 17,3% 14,1% 19,1% 17,7% 15,1% 25,3% 2 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) i więcej Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 13,6% 17,0% ,3% 28,0% ,1% 17,7% 20,3% ,7% 17,5% 17,9% ,1% 15,1% 15,1% 60 lat i więcej ,7% 14,8% 1,7% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (1029 osób, tj. 2 ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 627 kobiet (tj. 28,0% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych) i 402 mężczyzn (tj. 21,3% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych). 29

31 4,2% 3,4% 10,7% 11,5% 19,4% 22,2% 15,3% 18,8% 11,6% 12,6% 10,5% 8,1% 28,4% 23,4% 3,4% 3,8% 10,8% 11,1% 8,5% 9,2% 11,8% 12,1% 19,3% 20,9% 19,4% 17,2% 26,8% 25,7% 3 2 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 3 2 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogłem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,9% 19,4% 22,2% 1-5 lat ,2% 15,3% 18,8% 5-10 lat ,1% 10,7% 11,5% lat ,1% 11,6% 12,6% lat ,2% 10,5% 8,1% 30 lat i więcej ,8% 4,2% 3,4% bez stażu ,7% 28,4% 23,4% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 1059 osób (w tym 524 kobiety i 535 mężczyzn) nie posiadających stażu 30

32 5,2% 6,8% 3,3% 3,1% 19,1% 33,0% 72,4% 57,1% pracy, a najmniej bezrobotnych 156 osób (z czego 76 kobiet i 80 mężczyzn) było z stażem pracy 30 lat i więcej Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształceni osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ,0% 5,2% 6,8% ,7% 19,1% 33,0% zasadnicze zawodowe ,2% 3,3% 3,1% gimnazjalne i poniżej ,1% 72,4% 57,1% 31

33 1,6% 1,2% 3,3% 3,3% 6,7% 4,8% 14,1% 9,3% 27,6% 37,4% 46,8% 43,9% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,6% 1,2% -0,4% ,3% 3,3% ,7% 4,8% -1,8% ,1% 9,3% -4,8% ,8% 43,9% -2,8% powyżej ,6% 37,4% 9,8% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych 2930 osób (tj. 43,9% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych 82 osoby (tj. 1,2% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,4%. 32

34 5,1% 4,1% 6,6% 9,1% 17,4% 18,1% 24,1% 22,9% 23,9% 23,5% 22,9% 22,3% 1,1% 1,4% 3,4% 3,2% 5,4% 4,3% 10,2% 8,4% 35,4% 44,5% 43,5% 39,2% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 1,4% ,4% 3,2% ,4% 4,3% ,2% 8,4% ,5% 43,5% powyżej ,4% 39,2% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach i więcej

35 12,8% 11,8% 17,3% 17,8% 23,4% 23,2% 20,6% 26,4% 26,6% 2,6% 1,6% 5,5% 15,6% 20,7% 19,6% 16,7% 17,5% 23,9% 20,8% 29,4% 26,0% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,1% 2,6% 5,5% ,9% 15,6% 29,4% ,5% 20,7% 26,0% ,3% 23,9% 20,8% ,1% 19,6% 16,7% 60 lat i więcej ,1% 17,5% 1,6% Najwięcej długotrwale bezrobotnych 1569 osób (tj. 23,5% ich ogółu) było w wieku lata, w tym 918 kobiet (tj. 29,4% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) i 651 mężczyzn (tj. 20,7% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia 3 2 Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej

36 5,8% 13,2% 14,1% 19,3% 17,6% 15,7% 16,0% 14,8% 14,5% 12,5% 12,3% 19,5% 19,6% 7,8% 14,9% 15,2% 15,7% 20,4% 20,4% 25,7% 26,0% 22,9% 30,8% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,8% 14,9% 20,4% policealne i średnie zawodowe ,2% 20,4% 25,7% średnie ogólnokształcące ,8% 7,8% 15,2% zasadnicze zawodowe ,6% 26,0% 15,7% gimnazjalne i poniżej ,6% 30,8% 22,9% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1775 osób (w tym 808 kobiet i 967 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Najmniej długotrwale bezrobotnych osoby (w tym 538 kobiet) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu 35

37 3,7% 8,2% 12,3% 15,7% 15,1% 19,8% 13,8% 17,9% 11,3% 11,7% 12,9% 20,8% 18,6% 18,1% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 12,3% 15,7% 1-5 lat ,6% 15,1% 19,8% 5-10 lat ,0% 13,8% 17,9% lat ,6% 20,8% 18,6% lat ,5% 18,1% 11,3% 30 lat i więcej ,8% 8,2% 3,7% bez stażu ,3% 11,7% 12,9% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1310 osób (w tym 657 kobiet i 353 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych osób (w tym 129 kobiet i 258 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 36

38 5,1% 10,3% 10,8% 13,7% 21,9% 19,1% 24,4% 32,0% 30,6% 32,0% 9,6% 10,5% 8,3% 8,5% 25,7% 25,9% 26,2% 26,0% 30,2% 29,0% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,6% 10,5% 0,9% policealne i średnie zawodowe ,7% 25,9% 0,3% średnie ogólnokształcące ,3% 8,5% 0,2% zasadnicze zawodowe ,2% 26,0% -0,2% gimnazjalne i poniżej ,2% 29,0% -1,2% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1286 osób (tj. 29,0% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 lat) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 379 osób (tj. 8,5% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,2%. Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 37

39 6,0% 4,7% 6,1% 5,4% 8,7% 8,9% 5,7% 4,0% 21,7% 26,5% 20,4% 16,3% 31,4% 34,3% 4,8% 5,5% 5,8% 5,8% 5,1% 8,6% 8,8% 22,6% 23,7% 19,0% 18,7% 34,0% 32,5% Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,3% 10,8% policealne i średnie zawodowe ,9% 32,0% średnie ogólnokształcące ,1% 13,7% zasadnicze zawodowe ,6% 19,1% gimnazjalne i poniżej ,0% 24,4% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 4 3 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 38

40 6,2% 5,1% 10,3% 13,3% 19,4% 18,2% 16,3% 21,6% 23,2% 24,9% 26,3% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 6,0% 4,7% 1-5 lat ,8% 6,1% 5,4% 5-10 lat ,8% 8,7% 8,9% lat ,7% 21,7% 26,5% lat ,5% 31,4% 34,3% 30 lat i więcej ,7% 20,4% 16,3% bez stażu ,7% 4,0% Wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 1442 osoby (w tym 607 kobiet i 835 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 32,5% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 34,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 31,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (221 osób, tj. ogółu tych bezrobotnych) bez stażu, z czego 70 osób to kobiety (4,0% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 151 mężczyzn (5,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 3 2 do pow

41 5,6% 4,5% 10,3% 10,4% 14,8% 15,5% 18,6% 17,6% 25,5% 24,1% 25,3% 27,9% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,1% 5,6% 4,5% ,3% 10,3% 10,4% ,8% 15,5% ,2% 18,6% 17,6% ,9% 25,5% 24,1% powyżej ,3% 25,3% 27,9% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1168 osób (tj. 26,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, z czego kobiety (494 osoby), czyli 27,9% ogółu bezrobotnych tej płci powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej liczna grupa osób (tj. 5,1% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 80 kobiet (tj. 4,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia) i 148 mężczyzn (tj. 5,6% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia). 40

42 5. Niepełnosprawni Z terenu Miasta Gdańska wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w ewidencji osób bezrobotnych znajdowało się 910 osób niepełnosprawnych (z czego 141 osób z prawem do zasiłku) oraz 238 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu Osoby niepełnosprawne r r. Bezrobotni Poszukujący pracy Osoby niepełnosprawne Stan liczbowy na dzień: bezrobotne poszukujące pracy ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni r r Powyższy wykres wskazuje, że liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w stosunku do końca czerwca 2013 r. nie uległa zmianie. Wzrosła liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym przypadku o 5 osób. Oprócz tego w określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 41

43 6,4% 8,2% 12,1% 11,8% 14,0% 17,4% 18,7% 19,3% 21,9% 20,1% 22,2% 28,0% 3 Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,4% 8,2% 1,9% ,1% 11,8% -0,3% ,4% 14,0% -3,4% ,9% 18,7% -3,2% ,2% 19,3% -2,9% powyżej ,1% 28,0% 7,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (255 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Gdańsku pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do 30 czerwca 2013 r. wzrost o 7,9% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (75 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego okresu wzrost o 1,9%. 42

44 3,2% 3,5% 12,7% 13,0% 11,0% 16,2% 15,3% 14,2% 28,2% 26,9% 28,7% 27,1% 8,6% 7,9% 11,1% 12,4% 13,9% 14,0% 19,2% 18,1% 19,2% 19,4% 27,9% 28,2% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni Kobiety do ,6% 7,9% ,1% 12,4% ,9% 14,0% ,2% 18,1% ,2% 19,4% powyżej ,9% 28,2% 3 Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach i więcej

45 3,5% 3,5% 2,6% 10,6% 15,3% 13,5% 17,0% 22,8% 23,7% 25,9% 31,0% 30,6% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 3,5% 3,5% ,0% 10,6% 15,3% ,3% 13,5% 17,0% ,9% 22,8% 31,0% ,1% 23,7% 30,6% 60 lat i więcej ,2% 25,9% 2,6% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (247 osób, tj. 27,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 140 kobiet (tj. 30,6% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) i 107 mężczyzn (tj. 23,7% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci). 44

46 8,2% 6,9% 14,0% 19,7% 17,5% 16,8% 23,4% 28,4% 30,5% 34,7% 10,9% 11,1% 13,5% 12,2% 21,8% 24,1% 26,6% 23,6% 27,3% 29,0% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,1% 8,2% 14,0% policealne i średnie zawodowe ,1% 19,7% 28,4% średnie ogólnokształcące ,2% 6,9% 17,5% zasadnicze zawodowe ,6% 30,5% 16,8% gimnazjalne i poniżej ,0% 34,7% 23,4% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 264 osoby (w tym 107 kobiet i 138 mężczyzn) posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych osób (z czego 64 kobiety i 37 mężczyzn) - ukończyło studia wyższe. 45

47 11,5% 15,1% 13,1% 12,0% 11,9% 11,4% 7,6% 9,5% 7,0% 24,1% 23,6% 19,9% 23,4% 10,1% 13,3% 15,1% 12,5% 12,9% 11,6% 9,5% 8,8% 7,8% 8,2% 20,8% 23,8% 24,0% 21,6% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem 3 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 3 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,3% 11,5% 15,1% 1-5 lat ,5% 13,1% 12,0% 5-10 lat ,6% 11,9% 11,4% lat ,8% 24,1% 23,6% lat ,6% 19,9% 23,4% 30 lat i więcej ,8% 7,6% bez stażu ,2% 9,5% 7,0% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 217 osób (tj. 23,8% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych 46

48 6,4% 7,1% 14,5% 12,5% 14,0% 11,3% 17,2% 21,6% 20,8% 21,0% 25,4% 28,2% - 75 osób (tj. 8,2% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) nie posiadało stażu pracy. Powyższe dane wskazują, że wśród wszystkich kobiet bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności najliczniejszą grupę stanowiło 108 osób (tj. 23,6% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) posiadających staż pracy ogółem lat, zaś najmniej 32 osoby (tj. 7,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) nie posiadało stażu pracy. Najwięcej mężczyzn bezrobotnych 109 osób ze stopniem niepełnosprawności (tj. 24,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) było z stażem pracy ogółem lat, a najmniej - 43 osoby (tj. 9,5% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) nie posiadało stażu pracy. 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 3 2 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,4% 7,1% ,5% 12,5% ,4% 14,0% ,6% 17,2% ,8% 28,2% powyżej ,3% 21,0% 47

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (58) 681-46-50, 681-46-50 fax (58) 681-42-19 www.pup.kartuzy.pl e-mail: sekretariat@pup.kartuzy.pl DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2014 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Powiatowy U Pracy w Kartuzach DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2013 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2011 rok LUTY, 2012 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r.

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. zamek był siedzibą najwyższych władz Zakonu Krzyżackiego WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Głowackiego 28, 10-448 OLSZTYN (89) 522-79-00, fax. (89) 522-79-01, e-mail: olwu@up.gov.pl OLSZTYN, PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 1. Makrootoczenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO WPŁYWU NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTACJOBIORCY NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007

Bardziej szczegółowo