Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski"

Transkrypt

1 Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lucjan Goczoł Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium nr 2 Zintegrowany rozwój miast Katowice, 4 5 kwietnia 2011 r.

2 Plan prezentacji 1) Projekt LC-FACIL geneza i cele 2) Powołanie i działalnośd bytomskiej Lokalnej Grupy Wsparcia 3) Lokalny Plan Działania jako rezultat prac Lokalnej Grupy Wsparcia 4) Ramy Referencyjne dla Zrównoważonych Miast Europejskich jako forum dialogu dla wszystkich interesariuszy 5) Podsumowanie i wnioski

3 Geneza projektu LC-FACIL Member States Institutional Group Leipzig Charter - Facilitate Reference Framework for European Sustainable Cities Dokumenty do pobrania: Karta Lipska, Deklaracja z Marsylii Deklaracja z Toledo, Wszystko o RFSC

4 Cele projektu LC-FACIL Kim jesteśmy : 4 miasta, 2 obszary metropolitalne mieszkaoców Ekspert wiodący: Daniel Kampus, Graz (Austria) Cele współpracy: Aktywny udział w procesie opracowywania oraz testowania ram referencyjnych Wymiana doświadczeo w zakresie wdrażania podejścia zintegrowanego na poziomie miasta i regionu w ramach czterech pakietów roboczych Wypracowanie zaleceo i rekomendacji w zakresie wdrażania zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miejskiego Wypracowanie lokalnych planów działao (każdy z partnerów) Informacje o projekcie: Strona projektu LC-FACIL, 17 numer Biuletynu URBACT kwiecieo 2011

5 Bytomska LGW: schemat organizacyjny

6 Bytomska LGW: zespół, cel i metody pracy Zespół (20 osób): Przedstawiciele wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Bytomiu Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bytomiu Przedstawiciel Władzy Zarządzającej RPO WS Przedstawiciel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Katowicach, oddział w Bytomiu Eksperci w zakresie planowania i rozwoju miast Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Główny cel: Wypracowanie koncepcji narzędzia służącego integracji i współdzielenia danych niezbędnych w procesie monitorowania, ewaluacji i planowania rozwoju miasta Metody pracy: Warsztaty z użyciem technik moderacji wizualnej Badanie ankietowe Dyskusja i wymiana opinii Mailing (wymiana opinii, dzielenie się spostrzeżeniami, uwagi i wnioski)

7 Bytomska LGW: spotkania i współpraca Odbyły się 3 spotkania LGW: Pierwsze spotkanie: przedstawienie celów projektu i powołania LGW/przeprowadzenie warsztatu/wprowadzenie do badania ankietowego Drugie spotkanie: omówienie wyników ankiet/przegląd zaproponowanych aspektów rozwoju miasta oraz zestawu wskaźników monitoringu i ewaluacji Trzecie spotkanie (z udziałem partnerów LC-FACIL): prezentacja Lokalnego Planu Działania/dyskusja nad dokumentem/opinie partnerów projektu Spotkanie warsztatowe Debata nad projektem LPD

8 Bytomska LGW: wyniki warsztatów Oczekiwania względem systemu monitoringu i ewaluacji rozwoju Bytomia Gromadzenie danych w jednym miejscu i wzrost dostępności do informacji niezbędnych do planowania rozwoju Agregacja danych oraz możliwość ich dekompozycji na dzielnice Porównanie dynamiki rozwoju Bytomia z innymi miastami Identyfikacja sił i słabości miasta Wyłapywanie istotnych zmian implikujących konieczność modyfikacji i dostosowania istniejących dokumentów strategicznych i programowych Szybsze przygotowywanie dokumentacji projektowej (np. studiów wykonalności) Wzmocnienie efektywności działań promocyjnych i marketingowych

9 Bytomska LGW: wyniki badania ankietowego Diagnoza posiadanych danych i metod ich gromadzenia Badaniem zostało objętych 25 wydziałów Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz 19 innych instytucji miejskich Szeroki wachlarz gromadzonych danych Częśd danych gromadzona na poziomie punktów adresowych, częśd na poziomie miasta (często brak możliwości zebrana danych w ramach dzielnic) Różnorodnośd czasowa przygotowywanych raportów (miesięczny, roczny, bieżący) Wysoki stopieo niekompatybilności oprogramowania (kilka różnych typów oprogramowania w wydziałach urzędu) Szeroki rozrzut okresów, od których dane są gromadzone (najstarsze pochodzą z 1945 roku) Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych nie wchodzą w składy międzywydziałowych zespołów

10 Lokalny Plan Działania - zawartośd Koncepcja systemu monitoringu i ewaluacji rozwoju Bytomia I. Oczekiwania użytkowników i cele Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia II. III. IV. Istniejące warunki i rozwiązania w zakresie gromadzenia informacji na potrzeby monitoringu i ewaluacji rozwoju Bytomia Koncepcja Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia Uszczegółowienie Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia V. Pilotaż Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia dla wybranego aspektu rozwoju miasta VI. Warunki w zakresie wdrożenia SMiERB

11 Lokalny Plan Działania - zawartośd Główne założenia systemu (cz. 1) Korelacja priorytetów rozwoju Bytomia z zaleceniami Karty Lipskiej

12 Lokalny Plan Działania - zawartośd Główne założenia systemu (cz. 2) Schemat koncepcyjny systemu monitoringu i ewaluacji

13 Lokalny Plan Działania - zawartośd Główne założenia systemu (cz. 3) Założenia oceny wybranych wskaźników

14 Lokalny Plan Działania - zawartośd Główne założenia systemu (cz. 4) Prezentacja wyników z uwzględnieniem dzielnic (dane symulowane)

15 Lokalny Plan Działania - zawartośd Główne założenia systemu (cz. 5) Harmonogram wdrażania systemu monitoringu i ewaluacji rozwoju Bytomia

16 Lokalny Plan Działania Wykorzystanie doświadczeo miast partnerskich - Goeteborg Narzędzie dostępne on-line:

17 Ramy Referencyjne dla Zrównoważonych Miast Europejskich jako forum dialogu Strona testowa RFSC:

18 Ramy Referencyjne dla Zrównoważonych Miast Europejskich jako forum dialogu Narzędzie, będąc odpowiedzią na potrzebę nadania zapisom Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast wymiaru praktycznego, umożliwia: ocenę i rozwijanie w formie dialogu działao na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz stosowanie podejścia zintegrowanego, porównywanie wewnętrznych polityki miejskich (strategii) oraz projektów, poszukiwanie miast partnerskich i dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi miastami, tworzenie społeczności miast europejskich. Ramy referencyjne to: zestaw narzędzi służących ocenie, dialogowi oraz dyskusji zarówno wewnątrz miasta, jak i z udziałem wszystkich interesariuszy zaangażowanych w zrównoważony rozwój miejski, miejsce wymiany i dzielenia się doświadczeniami z innymi miastami europejskimi, narzędzie stymulujące stosowanie bardziej zintegrowanego podejścia do rozwoju miejskiego.

19 Ramy Referencyjne dla Zrównoważonych Miast Europejskich jako forum dialogu

20 Podsumowanie i wnioski Korzyści ze stosowania systemów monitoringu i ewaluacji (przykłady miast partnerskich) Gromadzenie danych oraz możliwośd ich analizy na poziomie dzielnic (Lipsk, Goeteborg). Możliwośd przeprowadzania analiz komparatywnych, pokazujący pozycję miasta na tle krajowego, bądź regionalnego układu odniesienia (metropolia Rennes). Wizualizacja danych w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia internetowe (Goeteborg). Transparentnośd i czytelnośd danych oraz wyników umożliwiająca prowadzenie konsultacji społecznych oraz sprawniejsze podejmowanie decyzji przez Radę Miejską (Goeteborg, Lipsk, Rennes Métropole). Rekomendacje i wskazówki dla miast: Stosowanie podejścia zintegrowanego w planowaniu rozwoju miast, opartego na czterech filarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i współzarządzania. Stosowanie zintegrowanych systemów monitoringu i ewaluacji oraz innych narzędzi pozwala na szybsze identyfikowanie zarówno efektów synergii, jak i negatywnych aspektów podejmowanych działao. Dzięki pełniejszej wiedzy o aktualnym stanie miasta oraz o możliwych oddziaływaniach angażowanie zasobów staje się dużo bardziej efektywne. Jak pokazują doświadczenia miast partnerskich podstawą sukcesu jest dobry dialog ze wszystkimi aktorami areny miejskiej.

21 Kontakt:

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Kraj Republika Kirgizji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM ROLA ŚRODOWISK AKADEMICKICH, SAMORZĄDOWYCH I INSTYTUCJI EUROPEJSKICH WE WSPIERANIU DZIAŁAŃ NA SZCZEBLU LOKALNYM www.iclei-europe.org/informed-cities

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni

Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gdynia, 23-24 października 2014 r. Aleksandra Romanowska,

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA STANOWISKA: Dyrektor Urzędu PROBLEM/WYZWANIE Z

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Założenia wybranych etapów programu:

Założenia wybranych etapów programu: JARPOL ENTERPRISE Jarpol Enterprise ul. Dominikańska 42 02-738 Warszawa tel: (22) 843 25 07 faks: (22) 853 93 93 E-mail: jarpol@jarpol.net.pl www.jarpol.net.pl Program GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA :

Bardziej szczegółowo