EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012)"

Transkrypt

1 Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) WERSJA A Warszawa 2012

2 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny Moduł rotacyjny Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz dodatkowy Kwestionariusz dodatkowy Kwestionariusz dodatkowy Kwestionariusz dla ankietera A1 A5 B1 B34 C1 C28 D1 D39 E1 E45 F1 F60 Moduł HF Moduł IF Moduł P Moduł J Media; zaufanie do ludzi Polityka, w tym: zainteresowanie polityką, skuteczność, zaufanie do instytucji, udział w wyborach i inne formy udziału w życiu politycznym, poparcie dla partii politycznych, orientacje społeczno-polityczne. Ocena samopoczucia, wykluczenie społeczne, religia, postrzeganie dyskryminacji, tożsamość narodowa i etniczna. Dobrobyt osobisty i społeczny, pomaganie innym ludziom, odczucia z ubiegłego tygodnia, zadowolenie z życia, aktywność fizyczna. Rozumienie i ocena różnych wymiarów demokracji. Charakterystyka społeczno-demograficzna, w tym: skład gospodarstwa domowego, płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie i zawód respondenta, partnera, rodziców, członkostwo w związkach i dochód. Skala ludzkich wartości Pytania testowe Pytania narodowe Część do samodzielnego wypełnienia z pytaniami do ankietera

3 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU - - (dd-mm-rr) WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA : (w układzie 24 godzinnym) A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? Odpowiadając, proszę posłużyć się następującą kartą. KARTA 1. POZOSTAWIĆ DO A2 W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A3 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A2 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny A2 NADAL KARTA 1 A ile spośród czasu, który spędza P. oglądając telewizję w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. oglądanie dzienników telewizyjnych, programów informacyjnych lub innych programów poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? Proszę posłużyć się tą samą kartą. DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny A3 Czy, ogólnie biorąc, uważa P., że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? Posługując się tą kartą [KARTA 2], proszę wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że ostrożności nigdy za wiele, a 10 oznacza, że większości ludzi można ufać. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Ostrożności nigdy za wiele ` Większości ludzi można ufać 3 ESS 2012

4 A4 Czy uważa P., że gdyby nadarzyła się okazja, większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, czy też starałaby się postępować uczciwie? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 3 Większość ludzi starałaby się mnie wykorzystać ` Większość ludzi starałaby się postępować uczciwie A5 Czy uważa P., że ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym, czy też, że przede wszystkim dbają o własny interes? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 4 Ludzie przede wszystkim dbają o własny interes Ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI A : (w układzie 24 godzinnym) ESS

5 Chciałbym/-abym teraz zadać P. kilka pytań dotyczących polityki i władz. B1 Jak by P. określił/-a swoje zainteresowanie polityką? Czy P. polityką: ODCZYTAĆ bardzo się interesuje, 1 dość się interesuje, 2 niezbyt się interesuje, 3 czy w ogóle się nie interesuje? 4 8 Posługując się tą kartą [KARTA 5], proszę wskazać na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P. zaufanie do każdej z instytucji, które wymienię. 0 oznacza całkowity brak zaufania wobec instytucji, a 10 oznacza, że ma P. do niej całkowite zaufanie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Na ile ma P. zaufanie do ODCZYTAĆ... B2 B3 polskiego parlamentu, tzn. Sejmu i Senatu? systemu prawnego? Całkowity brak zaufania Całkowite zaufanie B4 policji? B5 polityków? B6 B7 B8 partii politycznych? Parlamentu Europejskiego? Organizacji Narodów Zjednoczonych? B9 Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał/-a P. udział w ostatnich wyborach do Sejmu w październiku 2011 roku? Tak 1 ZADAĆ B10 Nie 2 Nie byłem/-am uprawniony/-a do głosowania 3 PRZEJŚĆ DO B ESS 2012

6 ZADAĆ B10, JEŚLI W B9 ODP. TAK (KOD 1) B10 Na którą partię lub ugrupowanie głosował/-a P. w tamtych wyborach do Sejmu? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 01 Platforma Obywatelska RP 02 Polska Jest Najważniejsza 03 Polska Partia Pracy Sierpień Polskie Stronnictwo Ludowe 05 Prawo i Sprawiedliwość 06 Ruch Palikota 07 Sojusz Lewicy Demokratycznej 08 Inna partia (WPISAĆ) 09 (Odmowa odpowiedzi) 77 (Nie pamiętam) 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Istnieją różne sposoby działania na rzecz poprawy sytuacji w Polsce lub zapobiegania pogorszeniu się jej. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podjął/-ęła P. któreś z poniższych działań? Czy ODCZYTAĆ... B11 B12 B13 B14... kontaktował/-a się P. z politykiem, urzędnikiem na szczeblu rządowym lub samorządowym?... działał/-a P. w partii politycznej lub organizacji podejmującej działalność społeczną lub polityczną?... działał/-a P. w innego rodzaju organizacji lub stowarzyszeniu?... nosił/-a P. lub umieszczał/-a w widocznym miejscu znaczek/nalepkę propagującą jakąś kampanię lub akcję? Tak Nie B15... podpisywał/-a P. petycję? B16... brał/-a P. udział w legalnej publicznej demonstracji? B17... bojkotował/-a P., celowo nie kupował/-a określonych towarów, produktów? DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B18a Czy istnieje jakaś partia polityczna, z którą czuje się P. bardziej związany/-a niż z innymi partiami, jest P. jej sympatykiem? Tak 1 ZADAĆ B18b Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO B18d ESS

7 B18b Jaka to partia? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 01 Platforma Obywatelska RP 02 Polska Jest Najważniejsza 03 Polskie Stronnictwo Ludowe 04 Prawo i Sprawiedliwość 05 Ruch Palikota 06 ZADAĆ B18c Sojusz Lewicy Demokratycznej 07 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 08 Inna partia(wpisać) 09 (Odmowa odpowiedzi) PRZEJŚĆ DO B18d ZADAĆ B18c JEŻELI W B18b WSKAZANO KTÓRĄŚ PARTIĘ (KODY OD 01 DO 09) B18c Na ile blisko czuje się P. związany/-a z tą partią? Czy jest ona P. ODCZYTAĆ... bardzo bliska, 1 dość bliska, 2 niezbyt bliska, 3 czy też w ogóle nie jest bliska? 4 8 B18d KARTA 6 Jak ważne jest dla P., aby żyć w kraju rządzonym demokratycznie? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty, gdzie 0 oznacza w ogóle nie jest ważne, a 10 oznacza zdecydowanie jest ważne. W ogóle nie jest ważne Zdecydowanie jest ważne B18e KARTA 7 Ogólnie rzecz biorąc, na ile P. zdaniem Polska jest krajem demokratycznym? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty, gdzie 0 oznacza w ogóle nie jest krajem demokratycznym, a 10 oznacza jest krajem w pełni demokratycznym. W ogóle nie jest krajem demokratycznym Jest krajem w pełni demokratycznym 7 ESS 2012

8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B19 W polityce mówi się czasem o lewicy i prawicy. Posługując się tą kartą [KARTA 8], proszę powiedzieć, gdzie umieściłby/-aby się P. na tej skali, na której 0 oznacza lewicę, a 10 prawicę? Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Lewica Prawica B20 Biorąc wszystko pod uwagę, ogólnie, na ile jest P. zadowolony/-a ze swojego obecnego życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 9], gdzie 0 oznacza zupełnie niezadowolony/-a, a 10 oznacza całkowicie zadowolony/-a. KARTĘ 9 POZOSTAWIĆ DO B23 Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B21 NADAL KARTA 9 Ogólnie biorąc, na ile jest P. zadowolony/-a z obecnego stanu polskiej gospodarki? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B22 NADAL KARTA 9 A jeśli chodzi o obecny polski rząd, na ile jest P. zadowolony/-a ze sposobu jego działania? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B23 NADAL KARTA 9 A ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest P. zadowolony/-a z funkcjonowania demokracji w Polsce? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B24 Posługując się tą kartą [KARTA 10], proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie kształcenia, edukacji w Polsce? KARTĘ 10 POZOSTAWIĆ DO B25 Bardzo zły Bardzo dobry B25 NADAL KARTA 10 Korzystając z tej samej karty proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie służby zdrowia i dostępnych w Polsce usługach medycznych? Bardzo zły Bardzo dobry ESS

9 Posługując się tą kartą [KARTA 11], proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ STWIERDZENIA I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI W TABELI Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam B26 Rząd powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia różnic w dochodach. B27 Osoby o orientacji homoseksualnej, geje i lesbijki, powinny mieć swobodę układania sobie życia wg własnych przekonań B28 A teraz proszę pomyśleć o Unii Europejskiej. Niektórzy twierdzą, że integracja europejska, proces jednoczenia się krajów członkowskich, powinien postępować coraz dalej. Inni twierdzą, że proces jednoczenia się Europy i tak zaszedł już zbyt daleko. Posługując się tą kartą [KARTA 12], proszę powiedzieć, która liczba na skali najbardziej odpowiada P. opinii w tej sprawie. Proces jednoczenia się krajów członkowskich i tak zaszedł już zbyt daleko Proces jednoczenia się krajów członkowskich powinien postępować coraz dalej 9 ESS 2012

10 Teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań na temat ludzi z innych krajów, którzy przyjeżdżają, aby żyć w Polsce. B29 Posługując się tą kartą [KARTA 13], proszę powiedzieć, w jakim zakresie, P. zdaniem, państwo polskie powinno zezwalać ludziom należącym do tej samej rasy lub grupy etnicznej co większość mieszkańców Polski, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Czy Polska powinna: KARTĘ 13 POZOSTAWIĆ DO B31 Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 8 B30 NADAL KARTA 13 A jeśli chodzi o ludzi należących do innej rasy lub grupy etnicznej niż większość mieszkańców Polski? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 8 B31 NADAL KARTA 13 A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów spoza Europy? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 8 B32 Czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, jest ogólnie biorąc korzystne, czy też niekorzystne dla polskiej gospodarki? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 14 Niekorzystne dla gospodarki Korzystne dla gospodarki B33 Posługując się tą kartą [KARTA 15], proszę powiedzieć, czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, ogólnie biorąc, szkodzi życiu kulturalnemu w Polsce, czy też je wzbogaca? Szkodzi życiu kulturalnemu Wzbogaca życie kulturalne ESS

11 B34 Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do Polski i żyją tutaj, Polska stała się gorszym czy lepszym miejscem do życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 16 Gorszym miejscem do życia Lepszym miejscem do życia ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI B : (w układzie 24 godzinnym) A teraz chciałbym/-ałbym zadać P. kilka pytań dotyczących P. i P. życia. C1 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile czuje się P. szczęśliwy/-a? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 17 Bardzo nieszczęśliwy/-a Bardzo szczęśliwy/-a C2 Posługując się tą kartą [KARTA 18], proszę powiedzieć, jak często spotyka się P. w celach towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy? Nigdy 01 Rzadziej niż raz w miesiącu 02 Raz w miesiącu 03 Kilka razy w miesiącu 04 Raz w tygodniu 05 Kilka razy w tygodniu 06 Codziennie C3 Ile jest takich osób, z którymi może P. otwarcie porozmawiać o wszystkich sprawach osobistych i związanych z pracą? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 19 Nie ma takich osób lub więcej osób ESS 2012

12 C4 Jak często w porównaniu z innymi osobami w P. wieku uczestniczy P. w spotkaniach, imprezach lub wydarzeniach towarzyskich?. KARTA 20 Znacznie rzadziej niż większość osób w moim wieku 1 Rzadziej niż większość z nich 2 Mniej więcej tak samo 3 Częściej niż większość z nich 4 Znacznie częściej niż większość osób w moim wieku 5 8 C5 Czy P. lub ktoś z P. gospodarstwa domowego był ofiarą włamania lub napadu w ciągu ostatnich 5 lat? Tak 1 Nie 2 8 C6 Na ile bezpiecznie czuje się lub czułby/-aby się P., chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego domu? Czy czuje się lub czułby/-aby się P.: ODCZYTAĆ całkowicie bezpiecznie, 1... bezpiecznie, 2... zagrożony/-a, 3...czy bardzo zagrożony/-a? 4 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Kolejne pytania dotyczą P. osobiście. C7 Jak oceniłby/-aby P. stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne. Czy stan swojego zdrowia określiłby/-aby P. jako:...odczytać bardzo dobry, 1... dobry, 2... taki sobie, 3... zły, 4... czy też bardzo zły? 5 8 ESS

13 C8 Czy w wykonywaniu codziennych czynności napotyka P. jakieś utrudnienia wynikające z długotrwałej choroby, niepełnosprawności, jakichś dolegliwości, czy też problemów natury psychicznej? NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. JEŚLI TAK - DOPYTAĆ: Czy utrudnienia te odczuwa P. w dużym stopniu, czy tylko do pewnego stopnia? Tak, w dużym stopniu 1 Tak, do pewnego stopnia 2 Nie 3 8 C9 Czy uważa się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuje się związany/-a z jakimś Kościołem lub wyznaniem? Tak 1 ZADAĆ C10 Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO C11 13 ESS 2012

14 C10 Z jaką religią, wyznaniem lub Kościołem? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 PRZEJŚĆ DO C13 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Tao, Zen itp. ) Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) ESS

15 ZADAĆ C11, JEŚLI W C9 NIE WSKAZANO PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEJ RELIGII ANI WYZNANIA (KOD 2 lub 8). POZOSTALI PRZEJŚĆ DO C13. C11 Czy kiedykolwiek uważał/-a się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuł/-a się związany/-a z jakimś Kościołem lub religią? Tak 1 ZADAĆ C12 Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO C13 C12 Z jaką religią? Z jakim wyznaniem lub Kościołem? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Tao, Zen itp. ) 700 Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) ESS 2012

16 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C13 Niezależnie od swojej przynależności do konkretnej religii lub wyznania, jak określiłby/-aby P. stopień swojej religijności? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 21 W ogóle niereligijny/-a Bardzo religijny/-a C14 Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak śluby czy pogrzeby, mniej więcej jak często bierze P. obecnie udział w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 22. POZOSTAWIĆ DO C15 Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy C15 NADAL KARTA 22 Poza udziałem w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych, jak często się P. modli o ile w ogóle się P. modli? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C16 Czy uznałby/-aby się P. za osobę należącą do grupy ludzi, która jest w Polsce dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy w naszym kraju? Tak 1 ZADAĆ C17 Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO C18 ESS

17 C17 Z jakich powodów P. grupa jest dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy? DOPYTAĆ: Z jakich jeszcze względów? ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI RESPONDENTA Kolor skóry lub rasa 01 Narodowość 02 Religia/wyznanie 03 Język 04 Przynależność etniczna 05 Wiek 06 Płeć 07 Orientacja seksualna 08 Niepełnosprawność (inwalidztwo) 09 Inne (WPISAĆ) DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C18 Czy ma P. obywatelstwo polskie? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C20 C19 Jakie ma P. obywatelstwo? Nie 2 8 ZADAĆ C19 WPISAĆ 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C20 Czy urodził/-a się P. w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C23 Nie 2 ZADAĆ C21 C21 W jakim kraju się P. urodził/-a? 8 PRZEJŚĆ DO C23 WPISAĆ 88 C22 W którym roku zamieszkał/-a P. w Polsce? ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT MIESZKAŁ Z PRZERWAMI CHODZI O ZAMIESZKANIE PO RAZ PIERWSZY. WPISAĆ ROK: ESS 2012

18 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C23 W jakim języku/jakich językach mówi się najczęściej w P. domu? WPISAĆ NAJWYŻEJ DWA JĘZYKI 888 C24 Czy należy P. do jakiejś mniejszości etnicznej lub czuje się związany/-a osobiście z jakąś mniejszością etniczną w Polsce? Tak 1 Nie 2 8 C25 Czy P. ojciec urodził się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C27 Nie 2 ZADAĆ C26 8 PRZEJŚĆ DO C27 C26 A w jakim kraju urodził się P. ojciec? WPISAĆ 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C27 Czy P. matka urodziła się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO D1 Nie 2 ZADAĆ C28 8 PRZEJŚĆ DO D1 C28 A w jakim kraju urodziła się P. matka? WPISAĆ 88 ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI C : (w układzie 24 godzinnym) ESS

19 A teraz chciałbym/-abym zadać kilka pytań na temat tego, co P. robił/-a w ciągu ostatnich 12 miesięcy. D1 Jak często w ciągu ostatnich 12 m-cy uczestniczył/-a P. w pracach organizacji charytatywnych, zajmujących się dobroczynnością lub pracował/-a P. jako wolontariusz? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 23 Co najmniej raz w tygodniu 01 Co najmniej raz w miesiącu 02 Co najmniej raz na trzy miesiące 03 Co najmniej raz na pół roku 04 Rzadziej 05 Nigdy A teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań dotyczących tego, jak P. widzi siebie i swoje życie. Posługując się tą kartą [KARTA 24] proszę powiedzieć, na ile zgadza się P., albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ W TABELI D2 D3 Jestem zawsze optymistą/-ką, jeśli chodzi o moją przyszłość uważam, że wszystko będzie układać się dobrze. Ogólnie rzecz biorąc mam do siebie bardzo pozytywne nastawienie. Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam D4 Czasami myślę, że jestem zupełnie do niczego ESS 2012

20 Odczytam teraz listę stwierdzeń opisujących to, jak mógł/mogła się P. czuć lub zachowywać w ciągu ubiegłego tygodnia. [KARTA 25] Posługując się tą kartą proszę powiedzieć, przez jaką część tego czasu w ciągu ubiegłego tygodnia ODCZYTAĆ W ogóle lub prawie w ogóle Tylko przez część tego czasu Przez większość tego czasu Przez cały czas lub prawie cały ten czas D5 czuł/-a się P. przygnębiony/-a? D6 czuł/-a P., że wszystko przychodziło P. z trudem? D7 źle P. sypiał/-a? D8 czuł/a się P. szczęśliwy/-a? D9 czuł/a się P. samotny/-a? D10 cieszył/-a się P. życiem? D11 odczuwał/-a P. smutek? D12 na nic nie miał/-a P. ochoty? A przez jaką część czasu w ciągu ubiegłego tygodnia ODCZYTAĆ D13 miał/-a P. mnóstwo energii? D14 odczuwał/-a P. niepokój? D15 czuł/-a się P. spokojny/-a i wyciszony/-a? Posługując się tą kartą [KARTA 26] proszę powiedzieć, na ile zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ KOD W TABELI D16 D17 D18 D19 Czuję, że mogę swobodnie decydować o swoim życiu. W codziennym życiu rzadko mam okazję wykazać się swoimi możliwościami, zdolnościami. Przez większość czasu mam poczucie, że spełniam się w tym, co robię. Kiedy w moim życiu coś się nie udaje, dojście do siebie zajmuje mi zwykle wiele czasu. Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam ESS

21 Posługując się tą kartą [KARTA 27] proszę powiedzieć, w jakim stopniu ODCZYTAĆ W ogóle W bardzo dużym stopniu Posługując się tą kartą [KARTA 28] proszę powiedzieć, na ile zgadza się P., albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ KOD W TABELI D20 uczy się P. nowych rzeczy w swoim życiu? 00 D21 ma P. poczucie, że ludzie w P. miejscu zamieszkania lub okolicy, w której P. mieszka wzajemnie sobie pomagają? 00 D22 ma P. poczucie, że ludzie P. szanują? 00 D23 D24 D25 Ogólnie mam poczucie, że to, co robię w życiu, jest wartościowe i użyteczne dla innych. Tak jak się sprawy mają obecnie, trudno mi myśleć z nadzieją o przyszłości świata. Mam poczucie, że jest bardzo wiele rzeczy, w których jestem dobry, sprawdzam się. Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam D26 Większości ludzi w Polsce żyje się coraz gorzej, a nie lepiej D27 Czuję się związany/-a z ludźmi z sąsiedztwa i okolicy, w której mieszkam D28 Na ile znajduje P. czas, aby robić to, co naprawdę chce P. robić? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 29], gdzie 0 oznacza w ogóle, a 10 oznacza w pełni. W ogóle W pełni D29 NADAL KARTA 29 Na ile czuje się P. doceniany/-a, szanowany/-a przez bliskie P. osoby? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle W pełni 21 ESS 2012

22 D30 Na ile trudno lub łatwo radzi sobie P. z ważnymi problemami, które pojawiają się w P. życiu? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 30], gdzie 0 oznacza zdecydowanie trudno, a 10 oznacza zdecydowanie łatwo. Zdecydowanie trudno Zdecydowanie łatwo Odpowiadając na kolejne trzy pytania, proszę posłużyć się tą kartą. [KARTA 31] Przez jaką część czasu - ogólnie rzecz biorąc - jest P....ODCZYTAĆ... W ogóle Przez cały czas D31...zainteresowany/-a tym, co P. robi? D32...zaangażowany/-a w to, co P. robi, pochłonięty/-a tym? D33 podchodzi P. entuzjastycznie, z zapałem do tego, co P. robi? D34 KARTA 32 Jak często, na co dzień, zwraca P. uwagę na to, co się wokół dzieje, na swoje otoczenie i docenia P. jego znacznie? Nigdy Zawsze D35 Na ile ma P. poczucie, że wie, dokąd zmierza P. w życiu? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 33], gdzie 0 oznacza w ogóle, a 10 oznacza w pełni. W ogóle W pełni D36 Na ile otrzymuje P. pomoc i wsparcie ze strony osób bliskich, kiedy P. tego potrzebuje? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 34], gdzie 0 oznacza w ogóle, a 6 oznacza w pełni. W ogóle W pełni 00 D37 NADAL KARTA 34 Na ile zapewnia P. pomoc i wsparcie osobom bliskim, kiedy one tego potrzebują? W ogóle W pełni 00 ESS

23 D38 KARTA 35 Są ludzie, którzy ogólnie zajmują wysokie pozycje w naszym społeczeństwie i tacy, którzy zajmują niskie pozycje w społeczeństwie. Na tej karcie jest skala obrazująca pozycje w społeczeństwie od najwyższych do najniższych. Gdzie umieściłby/aby się P. obecnie na tej skali? Najwyższe pozycje w naszym społeczeństwie Najniższe pozycje w naszym społeczeństwie 0 88 D39 Przez ile dni w ciągu ostatnich 7 dni był/-a P. fizycznie aktywny/-a przez przynajmniej 20 minut bez przerwy? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 36 UWAGA DO ANKIETERA: Uwzględnić prace w gospodarstwie domowym, takie jak prace domowe czy uprawianie ogródka, jeśli zostaną wymienione i jeśli są wykonywane przez 20 minut lub dłużej. Nie było takiego dnia 00 Jeden dzień 01 Dwa dni 02 Trzy dni 03 Cztery dni 04 Pięć dni 05 Sześć dni 06 Siedem dni ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI D : (w układzie 24 godzinnym) 23 ESS 2012

24 E1 A teraz kilka pytań na temat demokracji. Jak funkcjonuje demokracja w Polsce, będę pytać później. Najpierw jednak proszę zastanowić się, na ile ważne są różne sprawy dla demokracji generalnie. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, proszę po prostu powiedzieć, co P. na ten temat myśli. DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Posługując się tą kartą [KARTA 37], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać......żeby wybory parlamentarne były wolne i uczciwe? E2...żeby wyborcy - zanim zdecydują, na kogo głosować - omawiali kwestie polityczne z rodziną i osobami, które znają? E3...żeby poszczególne partie polityczne stanowiły dla siebie rzeczywistą alternatywę, wyraźnie różniły się między sobą? E4...żeby partie opozycyjne, tzn. nie wchodzące w skład rządu, miały możliwość jego krytykowania? E5 żeby media miały możliwość krytykowania rządu? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie ESS

25 NADAL KARTA 37 Nadal myśląc ogólnie, nie zaś o demokracji w Polsce, na ile P. zdaniem dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać... E6 E7 E8 E9...żeby media dostarczały obywatelom rzetelne informacje, pozwalające ocenić rząd?...żeby były chronione prawa różnych grup mniejszościowych?...żeby obywatele mieli rozstrzygający głos w najważniejszych kwestiach politycznych, głosując nad nimi bezpośrednio w referendach?... żeby imigranci uzyskiwali prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych dopiero wtedy, gdy otrzymają obywatelstwo kraju, do którego przybyli? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie E10...żeby sądy traktowały wszystkich jednakowo? E11...żeby sądy konstytucyjne miały możliwość powstrzymania działań rządu, kiedy przekracza on swoje uprawnienia? 25 ESS 2012

26 NADAL KARTA 37 Nadal myśląc ogólnie, nie zaś o demokracji w Polsce, na ile P. zdaniem dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać... E12...żeby partie, które źle rządziły, były za to karane przez wyborców gorszym wynikiem, niż w poprzednich wyborach? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie E13...żeby rząd chronił wszystkich obywateli przed ubóstwem? E14...żeby rząd wyjaśniał swoje decyzje wyborcom? E15...żeby rząd podejmował działania zmierzające do zmniejszania różnic w dochodach? NADAL KARTA 37 A na ile P. zdaniem dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać E16...żeby politycy, przed podejmowaniem decyzji, uwzględniali zdanie rządów innych krajów europejskich? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie ESS

27 Teraz zadam P. kilka pytań na te same tematy, ale tym razem chodzi o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce. Tak jak poprzednio, nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi proszę więc po prostu powiedzieć, co P. na ten temat myśli. Posługując się tą kartą [KARTA 38], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, następujące stwierdzenia pasują do sytuacji w Polsce. 0 oznacza, że dane stwierdzenie zupełnie nie pasuje do sytuacji w Polsce, a 10 oznacza, że całkowicie pasuje do sytuacji w Polsce. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI E17 Wybory do Sejmu są wolne i uczciwe. E18 Wyborcy w Polsce - zanim zdecydują, na kogo głosować - omawiają kwestie polityczne z rodziną i osobami, które znają. E19 Poszczególne partie polityczne w Polsce stanowią dla siebie rzeczywistą alternatywę, wyraźnie różnią się między sobą. E20 W Polsce partie opozycyjne, tzn. nie wchodzące w skład rządu, mają możliwość jego krytykowania. E21 Media w Polsce mają możliwość krytykowania rządu. Zupełnie nie pasuje Całkowicie pasuje 27 ESS 2012

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ 2012 PYTANIA: A1, A2 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) WERSJA A Warszawa 2010 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Numer Ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 3. 2006) WERSJA A Warszawa 2006 2 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU: / / WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA: : ( w układzie 24-godzinnym) A1 Ile w sumie czasu spędza

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 5 KARTY DO PYTAŃ

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 5 KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 5 KARTY DO PYTAŃ 2010 PYTANIA: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja )

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja ) Numer Ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 4. 2008) WERSJA A Warszawa 2008 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU: / / (dd/mm/rr) WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA: : ( w układzie 24-godzinnym) A1 Ile w sumie

Bardziej szczegółowo

CO POLACY MYŚLĄ O PAŃSTWIE, SPOŁECZEŃSTWIE I O SOBIE?

CO POLACY MYŚLĄ O PAŃSTWIE, SPOŁECZEŃSTWIE I O SOBIE? Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii ANKIETA CO POLACY MYŚLĄ O PAŃSTWIE, SPOŁECZEŃSTWIE I O SOBIE? Badanie POLPAN STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA Edycja 6 Warszawa, 2014 Szanowna Pani,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY. Rundy 1-6 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY STAŁE: A, B, C

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY. Rundy 1-6 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY STAŁE: A, B, C EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Rundy 1-6 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY STAŁE: A, B, C Przygotowała: Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk SPIS TABEL: BLOK A: MEDIA, ZAUFANIE DO LUDZI 6 TABELA 1. PYTANIE A1

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Runda 2, 2004) WERSJA A Warszawa 2004 Numer Ankiety ESS 2004 16 GODZ. ROZPOCZĘCIA WYWIADU _ _ : _ _ A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Tura 1, 2002) WERSJA B

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Tura 1, 2002) WERSJA B EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Tura 1, 2002) WERSJA B GODZ. ROZPOCZĘCIA WYWIADU _ _ : _ _ A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? Odpowiadając proszę posłużyć

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY RUNDA 1-5 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY: A, B, C

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY RUNDA 1-5 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY: A, B, C EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY RUNDA 1-5 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY: A, B, C PRZYGOTOWAŁA: Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk SPIS TABEL: BLOK A: MEDIA, ZAUFANIE DO LUDZI 5 TABELA 1. PYTANIE A1 Ile w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 7 KARTY DO PYTAŃ

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 7 KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 7 KARTY DO PYTAŃ 2015 PYTANIA: A1, A2 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja pracy. 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych).

Sytuacja pracy. 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych). A06, B27, C16, F03 Sytuacja pracy Stała praca najemna 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych). 12. Stała praca najemna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta Czarnotta-Mączyoska Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA Projekt wspófinansowany

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć poprawną.

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć poprawną. Szanowny Panie, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego, którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich

Bardziej szczegółowo

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY 2002 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny do 2½ godziny Ponad 2½

Bardziej szczegółowo

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia Warszawa 17 września 2012 r. Szanowna Pani, Szanowny Panie, pragniemy serdecznie podziękować za wyrażenie zgody na udział w prowadzonym przez nas Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej

ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA KOD NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja pracy. Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.)

Sytuacja pracy. Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.) Sytuacja pracy Karta Ankietera Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.) 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły:

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta Czarnotta-Mączyoska Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 7, 2015)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 7, 2015) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 7, 2015) WERSJA A Warszawa 2015 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy A1 A5 B1 B34 Oglądanie telewizji;

Bardziej szczegółowo

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h im. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 / 7, 0 0-1 8 3 W a r s z a w a, t e l. 8

Bardziej szczegółowo

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland FL 7 Participatory Democracy - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy obcego pochodzenia Akureyri 2012

Mieszkańcy obcego pochodzenia Akureyri 2012 Mieszkańcy obcego pochodzenia Akureyri 2012 W Akureyri istnieje mała, ale stale powiększająca się społeczność osób obcego pochodzenia. Na obecną chwilę szacunkowo miasto zamieszkuje ponad czterysta takich

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY

I. DANE WNIOSKODAWCY(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 do uchwały nr. Rady miejskiej Leszna z dnia.. Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia WE w Lesznie) Leszno, dn.... WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Szanowna Pani, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego, którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY 2004 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny do 2½ godziny Ponad 2½

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 Centrum Szkoleń Domasik- Magdalena Domasik Projekt pt.: Najkrótsza droga do pracy Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Poland ZA4814 Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Poland Flash 235 - Template Flash Eurobarometer The youth and their rights D1. PŁEĆ [NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA Oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą, powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce. Proszę o dokładne

Bardziej szczegółowo

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Poland

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Poland ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Poland FL08 European Youth PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta mężczyzna kobieta D Ile miał(a) Pan(i)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. PŁEĆ [NIE PYTAJ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

Bardziej szczegółowo

P2. Czy dziecko wymaga specjalistycznego sprzętu 1.Tak jakiego?

P2. Czy dziecko wymaga specjalistycznego sprzętu 1.Tak jakiego? Nr wywiadu. ANKIETER: NIE WYPEŁNIAĆ dzień miesiąc Nr ankietera 1-4 5-6 7-8 9-12 Dzień dobry. Nazywam się... i reprezentuję Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Obecnie przeprowadzamy badanie na temat sytuacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./. Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Dębno Adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 Załącznik do uchwały Nr V/271/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA ZDJĘCIE KANDYDATA (nakleić ) Informacje wstępne Dane zawarte w kwestionariuszu są poufne i znajdują się w wyłącznej dyspozycji Naczelnej

Bardziej szczegółowo

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b QK W niedzielę 7. czerwca br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z takich czy innych powodów część osób w Polsce nie wzięła w nich udziału. A czy Pan(i) głosował(a) w wyborach do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

International Social Survey Programme, 2002: "Family and Changing Gender Roles III"

International Social Survey Programme, 2002: Family and Changing Gender Roles III PGSS POLSKI GENERALNY SONDAś SPOŁECZNY 2002 INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa tel.(22)8315153 / fax (22) 8314933 www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY /09/ 2010r. (data złożenia kwestionariusza-wypełnia ACZE) Beneficjent Tytuł projektu Centrum Szkoleniowe ACZE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo.

ANKIETA. Szanowni Państwo. ANKIETA Szanowni Państwo. Chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz Rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie (czytelnie) w języku polskim oraz podpisany imieniem i nazwiskiem. FORMULARZ REKRUTACYJNY SZANSA-KARIERA-ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie Szanowni Państwo Seniorzy, uprzejmie proszę o anonimowe wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na poniższe pytania będą bardzo pomocne w opracowaniu dokumentu pt. Polityka senioralna w Gminie Rawicz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INFORMACJA

OŚWIADCZENIE INFORMACJA OŚWIADCZENIE INFORMACJA Zgodnie z art. 61 rozporządzenia 883/2004 bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o zasiłek Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: +48 58 326 18 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetu czasu ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 013 r. BC-G Należy wpisać odpowiedź lub zakreślić odpowiedni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 Numer wniosku EDŚ.4460... 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Numer wniosku EDŚ.4462.7.. 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r. Numer wniosku EDŚ.4462.6..2016 Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. W poniższych pytaniach proszę zaznaczyć x tylko jedną właściwą odpowiedź. 1. Jak Ocenia Pan/Pani warunki życia mieszkańców w gminie?

ANKIETA. W poniższych pytaniach proszę zaznaczyć x tylko jedną właściwą odpowiedź. 1. Jak Ocenia Pan/Pani warunki życia mieszkańców w gminie? ANKIETA Szanowni Państwo, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która ma na celu zdiagnozowanie najważniejszych problemów i

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie?

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie? 2015 Bilans Kapitału Ludzkiego Bilans Kapitału Ludzkiego Wszystko zostaje w rodzinie? o rynku pracy z perspektywy stanu cywilnego i nie tylko Krzysztof Kasparek Warszawa 28.04.2015r. Plan wystąpienia 1.

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W

1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W 1. ADRES MIESZKANIA (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr mieszkania) Tab. 1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W tabeli wykazano osoby, które są zameldowane

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł DIAKONISY

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł DIAKONISY KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł DIAKONISY ZDJĘCIE KANDYDATKI (nakleić) Informacje wstępne Dane zawarte w kwestionariuszu są poufne i znajdują się w wyłącznej dyspozycji Naczelnej Rady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* NA ROK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* NA ROK SZKOLNY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* NA ROK SZKOLNY Załącznik do Uchwały nr XL/231/14 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11 lipca 2014 r. DATA WPŁYWU WNIOSKU I. WNIOSKODAWCA (właściwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Regulamin rekrutacji Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku Regulamin rekrutacji Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń .... Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia zamieszkałego na terenie miasta/gminy Dane wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2011- Health Questionnaire

Poland ISSP 2011- Health Questionnaire Poland ISSP 2011- Health Questionnaire I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h im. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 /

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

ankieta dla rodzica ucznia szkoły podstawowej

ankieta dla rodzica ucznia szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla rodzica ucznia szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA KOD UCZNIA

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku)

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku) ... Nr wniosku...... (data wpływu wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2015/ 2016 dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Zawiercie UWAGA: przed rozpoczęciem wypełniania

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010 BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Warszawa, listopad 2010 Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak 1 Bezrobotne według definicji bezrobocia Odsetek wśród ogółu badanych: 13 9 7 N = 378 N = 263 N

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU. Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU. Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim Imię/imiona Nazwisko: Płeć: Data i miejsce urodzenia: Nr dowodu osobistego: PESEL: Adres zamieszkania: obszar

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii. Numer ankietera. STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6. Kwestionariusz PS-88

Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii. Numer ankietera. STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6. Kwestionariusz PS-88 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Numer ankietera STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6 Kwestionariusz PS-88 Warszawa 2013 Data rozpoczęcia wywiadu (dd-mm-rr) Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... (nazwisko i imię wnioskodawcy). (adres zamieszkania). (kod pocztowy) Do Wójta Gminy Łaziska ROS 02 03 001 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Nazwisko...

Bardziej szczegółowo

1. Dane osobowe wnioskodawcy Dane o uczniu. Nazwisko i imię: Seria i nr dowodu osobistego: PESEL: Dane wnioskodawcy (właściwe podkreślić):

1. Dane osobowe wnioskodawcy Dane o uczniu. Nazwisko i imię: Seria i nr dowodu osobistego: PESEL: Dane wnioskodawcy (właściwe podkreślić): WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 - za okres od 01.09.2017 r. 31.12.2017 r. - za okres od 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. stypendium szkolnego zasiłku

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od września 2017 r. do czerwca 2018 r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

[ Ankieter: Jeśli badany nie jest w stanie określić, dopytać:]

[ Ankieter: Jeśli badany nie jest w stanie określić, dopytać:] Chciałbym/abym porozmawiać teraz o Pani/Pana relacjach z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Ponieważ dla każdego określenie znajomy może oznaczać coś innego, chciał(a)bym aby na potrzeby naszej rozmowy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Ja... zamieszkały(a)... PESEL.. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE. Ja... zamieszkały(a)... PESEL.. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: INFORMACJA Niniejsze oświadczenie powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce lub za ostatni okres pracy w Polsce nie zostały odprowadzone

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia ucznia na praktykę lub staż

Formularz zgłoszenia ucznia na praktykę lub staż Załącznik nr do Regulaminu rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 06/07 Data wpływu Formularza. Podpis osoby przyjmującej Formularz zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE/ ZASIŁEK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania decyzji edukacyjnych

Uwarunkowania decyzji edukacyjnych Uwarunkowania decyzji edukacyjnych KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY I RUNDA Moduł I kalendarz retrospektywny dla osób w wieku 15-65 lat, historia edukacyjna, rodzinna, zawodowa i migracyjna. Kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Jerzy Bartkowski Uniwersytet Warszawski Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Niepełnosprawni wśród osób w wieku powyżej 16

Bardziej szczegółowo

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Poland FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii. Numer ankietera. STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6. Kwestionariusz PP-08

Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii. Numer ankietera. STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6. Kwestionariusz PP-08 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Numer ankietera STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA POLPAN Edycja 6 Kwestionariusz PP-08 Warszawa 2013 Data rozpoczęcia wywiadu (dd-mm-rr) Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dane rodzica/opiekuna: Rodzic samotnie wychowujący. Dane dziecka: Część I. Władze lokalne

Wstęp. Dane rodzica/opiekuna: Rodzic samotnie wychowujący. Dane dziecka: Część I. Władze lokalne Badanie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych 1 (na podstawie: Agenda 22 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ) Wstęp Decyzje władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA Wójt... miejscowość i data Gminy Kobyla Góra WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. V. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (właściwe zakreślić)

WNIOSEK. V. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej (właściwe zakreślić) numer wniosku data przyjęcia wniosku WNIOSEK o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz na rok szkolny 2014/2015 w formie: (właściwe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE Data wpływu (wypełnia SZKOŁA) DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) Nazwisko i Imię wnioskodawcy A. 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko Imię PESEL

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo