EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012)"

Transkrypt

1 Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) WERSJA A Warszawa 2012

2 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny Moduł rotacyjny Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz dodatkowy Kwestionariusz dodatkowy Kwestionariusz dodatkowy Kwestionariusz dla ankietera A1 A5 B1 B34 C1 C28 D1 D39 E1 E45 F1 F60 Moduł HF Moduł IF Moduł P Moduł J Media; zaufanie do ludzi Polityka, w tym: zainteresowanie polityką, skuteczność, zaufanie do instytucji, udział w wyborach i inne formy udziału w życiu politycznym, poparcie dla partii politycznych, orientacje społeczno-polityczne. Ocena samopoczucia, wykluczenie społeczne, religia, postrzeganie dyskryminacji, tożsamość narodowa i etniczna. Dobrobyt osobisty i społeczny, pomaganie innym ludziom, odczucia z ubiegłego tygodnia, zadowolenie z życia, aktywność fizyczna. Rozumienie i ocena różnych wymiarów demokracji. Charakterystyka społeczno-demograficzna, w tym: skład gospodarstwa domowego, płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie i zawód respondenta, partnera, rodziców, członkostwo w związkach i dochód. Skala ludzkich wartości Pytania testowe Pytania narodowe Część do samodzielnego wypełnienia z pytaniami do ankietera

3 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU - - (dd-mm-rr) WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA : (w układzie 24 godzinnym) A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? Odpowiadając, proszę posłużyć się następującą kartą. KARTA 1. POZOSTAWIĆ DO A2 W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A3 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A2 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny A2 NADAL KARTA 1 A ile spośród czasu, który spędza P. oglądając telewizję w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. oglądanie dzienników telewizyjnych, programów informacyjnych lub innych programów poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? Proszę posłużyć się tą samą kartą. DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny A3 Czy, ogólnie biorąc, uważa P., że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? Posługując się tą kartą [KARTA 2], proszę wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że ostrożności nigdy za wiele, a 10 oznacza, że większości ludzi można ufać. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Ostrożności nigdy za wiele ` Większości ludzi można ufać 3 ESS 2012

4 A4 Czy uważa P., że gdyby nadarzyła się okazja, większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, czy też starałaby się postępować uczciwie? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 3 Większość ludzi starałaby się mnie wykorzystać ` Większość ludzi starałaby się postępować uczciwie A5 Czy uważa P., że ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym, czy też, że przede wszystkim dbają o własny interes? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 4 Ludzie przede wszystkim dbają o własny interes Ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI A : (w układzie 24 godzinnym) ESS

5 Chciałbym/-abym teraz zadać P. kilka pytań dotyczących polityki i władz. B1 Jak by P. określił/-a swoje zainteresowanie polityką? Czy P. polityką: ODCZYTAĆ bardzo się interesuje, 1 dość się interesuje, 2 niezbyt się interesuje, 3 czy w ogóle się nie interesuje? 4 8 Posługując się tą kartą [KARTA 5], proszę wskazać na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P. zaufanie do każdej z instytucji, które wymienię. 0 oznacza całkowity brak zaufania wobec instytucji, a 10 oznacza, że ma P. do niej całkowite zaufanie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Na ile ma P. zaufanie do ODCZYTAĆ... B2 B3 polskiego parlamentu, tzn. Sejmu i Senatu? systemu prawnego? Całkowity brak zaufania Całkowite zaufanie B4 policji? B5 polityków? B6 B7 B8 partii politycznych? Parlamentu Europejskiego? Organizacji Narodów Zjednoczonych? B9 Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał/-a P. udział w ostatnich wyborach do Sejmu w październiku 2011 roku? Tak 1 ZADAĆ B10 Nie 2 Nie byłem/-am uprawniony/-a do głosowania 3 PRZEJŚĆ DO B ESS 2012

6 ZADAĆ B10, JEŚLI W B9 ODP. TAK (KOD 1) B10 Na którą partię lub ugrupowanie głosował/-a P. w tamtych wyborach do Sejmu? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 01 Platforma Obywatelska RP 02 Polska Jest Najważniejsza 03 Polska Partia Pracy Sierpień Polskie Stronnictwo Ludowe 05 Prawo i Sprawiedliwość 06 Ruch Palikota 07 Sojusz Lewicy Demokratycznej 08 Inna partia (WPISAĆ) 09 (Odmowa odpowiedzi) 77 (Nie pamiętam) 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Istnieją różne sposoby działania na rzecz poprawy sytuacji w Polsce lub zapobiegania pogorszeniu się jej. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podjął/-ęła P. któreś z poniższych działań? Czy ODCZYTAĆ... B11 B12 B13 B14... kontaktował/-a się P. z politykiem, urzędnikiem na szczeblu rządowym lub samorządowym?... działał/-a P. w partii politycznej lub organizacji podejmującej działalność społeczną lub polityczną?... działał/-a P. w innego rodzaju organizacji lub stowarzyszeniu?... nosił/-a P. lub umieszczał/-a w widocznym miejscu znaczek/nalepkę propagującą jakąś kampanię lub akcję? Tak Nie B15... podpisywał/-a P. petycję? B16... brał/-a P. udział w legalnej publicznej demonstracji? B17... bojkotował/-a P., celowo nie kupował/-a określonych towarów, produktów? DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B18a Czy istnieje jakaś partia polityczna, z którą czuje się P. bardziej związany/-a niż z innymi partiami, jest P. jej sympatykiem? Tak 1 ZADAĆ B18b Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO B18d ESS

7 B18b Jaka to partia? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 01 Platforma Obywatelska RP 02 Polska Jest Najważniejsza 03 Polskie Stronnictwo Ludowe 04 Prawo i Sprawiedliwość 05 Ruch Palikota 06 ZADAĆ B18c Sojusz Lewicy Demokratycznej 07 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 08 Inna partia(wpisać) 09 (Odmowa odpowiedzi) PRZEJŚĆ DO B18d ZADAĆ B18c JEŻELI W B18b WSKAZANO KTÓRĄŚ PARTIĘ (KODY OD 01 DO 09) B18c Na ile blisko czuje się P. związany/-a z tą partią? Czy jest ona P. ODCZYTAĆ... bardzo bliska, 1 dość bliska, 2 niezbyt bliska, 3 czy też w ogóle nie jest bliska? 4 8 B18d KARTA 6 Jak ważne jest dla P., aby żyć w kraju rządzonym demokratycznie? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty, gdzie 0 oznacza w ogóle nie jest ważne, a 10 oznacza zdecydowanie jest ważne. W ogóle nie jest ważne Zdecydowanie jest ważne B18e KARTA 7 Ogólnie rzecz biorąc, na ile P. zdaniem Polska jest krajem demokratycznym? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty, gdzie 0 oznacza w ogóle nie jest krajem demokratycznym, a 10 oznacza jest krajem w pełni demokratycznym. W ogóle nie jest krajem demokratycznym Jest krajem w pełni demokratycznym 7 ESS 2012

8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B19 W polityce mówi się czasem o lewicy i prawicy. Posługując się tą kartą [KARTA 8], proszę powiedzieć, gdzie umieściłby/-aby się P. na tej skali, na której 0 oznacza lewicę, a 10 prawicę? Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Lewica Prawica B20 Biorąc wszystko pod uwagę, ogólnie, na ile jest P. zadowolony/-a ze swojego obecnego życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 9], gdzie 0 oznacza zupełnie niezadowolony/-a, a 10 oznacza całkowicie zadowolony/-a. KARTĘ 9 POZOSTAWIĆ DO B23 Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B21 NADAL KARTA 9 Ogólnie biorąc, na ile jest P. zadowolony/-a z obecnego stanu polskiej gospodarki? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B22 NADAL KARTA 9 A jeśli chodzi o obecny polski rząd, na ile jest P. zadowolony/-a ze sposobu jego działania? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B23 NADAL KARTA 9 A ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest P. zadowolony/-a z funkcjonowania demokracji w Polsce? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B24 Posługując się tą kartą [KARTA 10], proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie kształcenia, edukacji w Polsce? KARTĘ 10 POZOSTAWIĆ DO B25 Bardzo zły Bardzo dobry B25 NADAL KARTA 10 Korzystając z tej samej karty proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie służby zdrowia i dostępnych w Polsce usługach medycznych? Bardzo zły Bardzo dobry ESS

9 Posługując się tą kartą [KARTA 11], proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ STWIERDZENIA I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI W TABELI Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam B26 Rząd powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia różnic w dochodach. B27 Osoby o orientacji homoseksualnej, geje i lesbijki, powinny mieć swobodę układania sobie życia wg własnych przekonań B28 A teraz proszę pomyśleć o Unii Europejskiej. Niektórzy twierdzą, że integracja europejska, proces jednoczenia się krajów członkowskich, powinien postępować coraz dalej. Inni twierdzą, że proces jednoczenia się Europy i tak zaszedł już zbyt daleko. Posługując się tą kartą [KARTA 12], proszę powiedzieć, która liczba na skali najbardziej odpowiada P. opinii w tej sprawie. Proces jednoczenia się krajów członkowskich i tak zaszedł już zbyt daleko Proces jednoczenia się krajów członkowskich powinien postępować coraz dalej 9 ESS 2012

10 Teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań na temat ludzi z innych krajów, którzy przyjeżdżają, aby żyć w Polsce. B29 Posługując się tą kartą [KARTA 13], proszę powiedzieć, w jakim zakresie, P. zdaniem, państwo polskie powinno zezwalać ludziom należącym do tej samej rasy lub grupy etnicznej co większość mieszkańców Polski, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Czy Polska powinna: KARTĘ 13 POZOSTAWIĆ DO B31 Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 8 B30 NADAL KARTA 13 A jeśli chodzi o ludzi należących do innej rasy lub grupy etnicznej niż większość mieszkańców Polski? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 8 B31 NADAL KARTA 13 A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów spoza Europy? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 8 B32 Czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, jest ogólnie biorąc korzystne, czy też niekorzystne dla polskiej gospodarki? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 14 Niekorzystne dla gospodarki Korzystne dla gospodarki B33 Posługując się tą kartą [KARTA 15], proszę powiedzieć, czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, ogólnie biorąc, szkodzi życiu kulturalnemu w Polsce, czy też je wzbogaca? Szkodzi życiu kulturalnemu Wzbogaca życie kulturalne ESS

11 B34 Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do Polski i żyją tutaj, Polska stała się gorszym czy lepszym miejscem do życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 16 Gorszym miejscem do życia Lepszym miejscem do życia ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI B : (w układzie 24 godzinnym) A teraz chciałbym/-ałbym zadać P. kilka pytań dotyczących P. i P. życia. C1 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile czuje się P. szczęśliwy/-a? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 17 Bardzo nieszczęśliwy/-a Bardzo szczęśliwy/-a C2 Posługując się tą kartą [KARTA 18], proszę powiedzieć, jak często spotyka się P. w celach towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy? Nigdy 01 Rzadziej niż raz w miesiącu 02 Raz w miesiącu 03 Kilka razy w miesiącu 04 Raz w tygodniu 05 Kilka razy w tygodniu 06 Codziennie C3 Ile jest takich osób, z którymi może P. otwarcie porozmawiać o wszystkich sprawach osobistych i związanych z pracą? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 19 Nie ma takich osób lub więcej osób ESS 2012

12 C4 Jak często w porównaniu z innymi osobami w P. wieku uczestniczy P. w spotkaniach, imprezach lub wydarzeniach towarzyskich?. KARTA 20 Znacznie rzadziej niż większość osób w moim wieku 1 Rzadziej niż większość z nich 2 Mniej więcej tak samo 3 Częściej niż większość z nich 4 Znacznie częściej niż większość osób w moim wieku 5 8 C5 Czy P. lub ktoś z P. gospodarstwa domowego był ofiarą włamania lub napadu w ciągu ostatnich 5 lat? Tak 1 Nie 2 8 C6 Na ile bezpiecznie czuje się lub czułby/-aby się P., chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego domu? Czy czuje się lub czułby/-aby się P.: ODCZYTAĆ całkowicie bezpiecznie, 1... bezpiecznie, 2... zagrożony/-a, 3...czy bardzo zagrożony/-a? 4 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Kolejne pytania dotyczą P. osobiście. C7 Jak oceniłby/-aby P. stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne. Czy stan swojego zdrowia określiłby/-aby P. jako:...odczytać bardzo dobry, 1... dobry, 2... taki sobie, 3... zły, 4... czy też bardzo zły? 5 8 ESS

13 C8 Czy w wykonywaniu codziennych czynności napotyka P. jakieś utrudnienia wynikające z długotrwałej choroby, niepełnosprawności, jakichś dolegliwości, czy też problemów natury psychicznej? NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. JEŚLI TAK - DOPYTAĆ: Czy utrudnienia te odczuwa P. w dużym stopniu, czy tylko do pewnego stopnia? Tak, w dużym stopniu 1 Tak, do pewnego stopnia 2 Nie 3 8 C9 Czy uważa się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuje się związany/-a z jakimś Kościołem lub wyznaniem? Tak 1 ZADAĆ C10 Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO C11 13 ESS 2012

14 C10 Z jaką religią, wyznaniem lub Kościołem? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 PRZEJŚĆ DO C13 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Tao, Zen itp. ) Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) ESS

15 ZADAĆ C11, JEŚLI W C9 NIE WSKAZANO PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEJ RELIGII ANI WYZNANIA (KOD 2 lub 8). POZOSTALI PRZEJŚĆ DO C13. C11 Czy kiedykolwiek uważał/-a się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuł/-a się związany/-a z jakimś Kościołem lub religią? Tak 1 ZADAĆ C12 Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO C13 C12 Z jaką religią? Z jakim wyznaniem lub Kościołem? ANKIETER: NIE ODCZYTYWAĆ. ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER - DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA = KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Tao, Zen itp. ) 700 Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) ESS 2012

16 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C13 Niezależnie od swojej przynależności do konkretnej religii lub wyznania, jak określiłby/-aby P. stopień swojej religijności? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 21 W ogóle niereligijny/-a Bardzo religijny/-a C14 Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak śluby czy pogrzeby, mniej więcej jak często bierze P. obecnie udział w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 22. POZOSTAWIĆ DO C15 Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy C15 NADAL KARTA 22 Poza udziałem w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych, jak często się P. modli o ile w ogóle się P. modli? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C16 Czy uznałby/-aby się P. za osobę należącą do grupy ludzi, która jest w Polsce dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy w naszym kraju? Tak 1 ZADAĆ C17 Nie 2 8 PRZEJŚĆ DO C18 ESS

17 C17 Z jakich powodów P. grupa jest dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy? DOPYTAĆ: Z jakich jeszcze względów? ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI RESPONDENTA Kolor skóry lub rasa 01 Narodowość 02 Religia/wyznanie 03 Język 04 Przynależność etniczna 05 Wiek 06 Płeć 07 Orientacja seksualna 08 Niepełnosprawność (inwalidztwo) 09 Inne (WPISAĆ) DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C18 Czy ma P. obywatelstwo polskie? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C20 C19 Jakie ma P. obywatelstwo? Nie 2 8 ZADAĆ C19 WPISAĆ 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C20 Czy urodził/-a się P. w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C23 Nie 2 ZADAĆ C21 C21 W jakim kraju się P. urodził/-a? 8 PRZEJŚĆ DO C23 WPISAĆ 88 C22 W którym roku zamieszkał/-a P. w Polsce? ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT MIESZKAŁ Z PRZERWAMI CHODZI O ZAMIESZKANIE PO RAZ PIERWSZY. WPISAĆ ROK: ESS 2012

18 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C23 W jakim języku/jakich językach mówi się najczęściej w P. domu? WPISAĆ NAJWYŻEJ DWA JĘZYKI 888 C24 Czy należy P. do jakiejś mniejszości etnicznej lub czuje się związany/-a osobiście z jakąś mniejszością etniczną w Polsce? Tak 1 Nie 2 8 C25 Czy P. ojciec urodził się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C27 Nie 2 ZADAĆ C26 8 PRZEJŚĆ DO C27 C26 A w jakim kraju urodził się P. ojciec? WPISAĆ 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C27 Czy P. matka urodziła się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO D1 Nie 2 ZADAĆ C28 8 PRZEJŚĆ DO D1 C28 A w jakim kraju urodziła się P. matka? WPISAĆ 88 ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI C : (w układzie 24 godzinnym) ESS

19 A teraz chciałbym/-abym zadać kilka pytań na temat tego, co P. robił/-a w ciągu ostatnich 12 miesięcy. D1 Jak często w ciągu ostatnich 12 m-cy uczestniczył/-a P. w pracach organizacji charytatywnych, zajmujących się dobroczynnością lub pracował/-a P. jako wolontariusz? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 23 Co najmniej raz w tygodniu 01 Co najmniej raz w miesiącu 02 Co najmniej raz na trzy miesiące 03 Co najmniej raz na pół roku 04 Rzadziej 05 Nigdy A teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań dotyczących tego, jak P. widzi siebie i swoje życie. Posługując się tą kartą [KARTA 24] proszę powiedzieć, na ile zgadza się P., albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ W TABELI D2 D3 Jestem zawsze optymistą/-ką, jeśli chodzi o moją przyszłość uważam, że wszystko będzie układać się dobrze. Ogólnie rzecz biorąc mam do siebie bardzo pozytywne nastawienie. Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam D4 Czasami myślę, że jestem zupełnie do niczego ESS 2012

20 Odczytam teraz listę stwierdzeń opisujących to, jak mógł/mogła się P. czuć lub zachowywać w ciągu ubiegłego tygodnia. [KARTA 25] Posługując się tą kartą proszę powiedzieć, przez jaką część tego czasu w ciągu ubiegłego tygodnia ODCZYTAĆ W ogóle lub prawie w ogóle Tylko przez część tego czasu Przez większość tego czasu Przez cały czas lub prawie cały ten czas D5 czuł/-a się P. przygnębiony/-a? D6 czuł/-a P., że wszystko przychodziło P. z trudem? D7 źle P. sypiał/-a? D8 czuł/a się P. szczęśliwy/-a? D9 czuł/a się P. samotny/-a? D10 cieszył/-a się P. życiem? D11 odczuwał/-a P. smutek? D12 na nic nie miał/-a P. ochoty? A przez jaką część czasu w ciągu ubiegłego tygodnia ODCZYTAĆ D13 miał/-a P. mnóstwo energii? D14 odczuwał/-a P. niepokój? D15 czuł/-a się P. spokojny/-a i wyciszony/-a? Posługując się tą kartą [KARTA 26] proszę powiedzieć, na ile zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ KOD W TABELI D16 D17 D18 D19 Czuję, że mogę swobodnie decydować o swoim życiu. W codziennym życiu rzadko mam okazję wykazać się swoimi możliwościami, zdolnościami. Przez większość czasu mam poczucie, że spełniam się w tym, co robię. Kiedy w moim życiu coś się nie udaje, dojście do siebie zajmuje mi zwykle wiele czasu. Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam ESS

21 Posługując się tą kartą [KARTA 27] proszę powiedzieć, w jakim stopniu ODCZYTAĆ W ogóle W bardzo dużym stopniu Posługując się tą kartą [KARTA 28] proszę powiedzieć, na ile zgadza się P., albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ KOD W TABELI D20 uczy się P. nowych rzeczy w swoim życiu? 00 D21 ma P. poczucie, że ludzie w P. miejscu zamieszkania lub okolicy, w której P. mieszka wzajemnie sobie pomagają? 00 D22 ma P. poczucie, że ludzie P. szanują? 00 D23 D24 D25 Ogólnie mam poczucie, że to, co robię w życiu, jest wartościowe i użyteczne dla innych. Tak jak się sprawy mają obecnie, trudno mi myśleć z nadzieją o przyszłości świata. Mam poczucie, że jest bardzo wiele rzeczy, w których jestem dobry, sprawdzam się. Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam D26 Większości ludzi w Polsce żyje się coraz gorzej, a nie lepiej D27 Czuję się związany/-a z ludźmi z sąsiedztwa i okolicy, w której mieszkam D28 Na ile znajduje P. czas, aby robić to, co naprawdę chce P. robić? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 29], gdzie 0 oznacza w ogóle, a 10 oznacza w pełni. W ogóle W pełni D29 NADAL KARTA 29 Na ile czuje się P. doceniany/-a, szanowany/-a przez bliskie P. osoby? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle W pełni 21 ESS 2012

22 D30 Na ile trudno lub łatwo radzi sobie P. z ważnymi problemami, które pojawiają się w P. życiu? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 30], gdzie 0 oznacza zdecydowanie trudno, a 10 oznacza zdecydowanie łatwo. Zdecydowanie trudno Zdecydowanie łatwo Odpowiadając na kolejne trzy pytania, proszę posłużyć się tą kartą. [KARTA 31] Przez jaką część czasu - ogólnie rzecz biorąc - jest P....ODCZYTAĆ... W ogóle Przez cały czas D31...zainteresowany/-a tym, co P. robi? D32...zaangażowany/-a w to, co P. robi, pochłonięty/-a tym? D33 podchodzi P. entuzjastycznie, z zapałem do tego, co P. robi? D34 KARTA 32 Jak często, na co dzień, zwraca P. uwagę na to, co się wokół dzieje, na swoje otoczenie i docenia P. jego znacznie? Nigdy Zawsze D35 Na ile ma P. poczucie, że wie, dokąd zmierza P. w życiu? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 33], gdzie 0 oznacza w ogóle, a 10 oznacza w pełni. W ogóle W pełni D36 Na ile otrzymuje P. pomoc i wsparcie ze strony osób bliskich, kiedy P. tego potrzebuje? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 34], gdzie 0 oznacza w ogóle, a 6 oznacza w pełni. W ogóle W pełni 00 D37 NADAL KARTA 34 Na ile zapewnia P. pomoc i wsparcie osobom bliskim, kiedy one tego potrzebują? W ogóle W pełni 00 ESS

23 D38 KARTA 35 Są ludzie, którzy ogólnie zajmują wysokie pozycje w naszym społeczeństwie i tacy, którzy zajmują niskie pozycje w społeczeństwie. Na tej karcie jest skala obrazująca pozycje w społeczeństwie od najwyższych do najniższych. Gdzie umieściłby/aby się P. obecnie na tej skali? Najwyższe pozycje w naszym społeczeństwie Najniższe pozycje w naszym społeczeństwie 0 88 D39 Przez ile dni w ciągu ostatnich 7 dni był/-a P. fizycznie aktywny/-a przez przynajmniej 20 minut bez przerwy? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 36 UWAGA DO ANKIETERA: Uwzględnić prace w gospodarstwie domowym, takie jak prace domowe czy uprawianie ogródka, jeśli zostaną wymienione i jeśli są wykonywane przez 20 minut lub dłużej. Nie było takiego dnia 00 Jeden dzień 01 Dwa dni 02 Trzy dni 03 Cztery dni 04 Pięć dni 05 Sześć dni 06 Siedem dni ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI D : (w układzie 24 godzinnym) 23 ESS 2012

24 E1 A teraz kilka pytań na temat demokracji. Jak funkcjonuje demokracja w Polsce, będę pytać później. Najpierw jednak proszę zastanowić się, na ile ważne są różne sprawy dla demokracji generalnie. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, proszę po prostu powiedzieć, co P. na ten temat myśli. DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Posługując się tą kartą [KARTA 37], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać......żeby wybory parlamentarne były wolne i uczciwe? E2...żeby wyborcy - zanim zdecydują, na kogo głosować - omawiali kwestie polityczne z rodziną i osobami, które znają? E3...żeby poszczególne partie polityczne stanowiły dla siebie rzeczywistą alternatywę, wyraźnie różniły się między sobą? E4...żeby partie opozycyjne, tzn. nie wchodzące w skład rządu, miały możliwość jego krytykowania? E5 żeby media miały możliwość krytykowania rządu? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie ESS

25 NADAL KARTA 37 Nadal myśląc ogólnie, nie zaś o demokracji w Polsce, na ile P. zdaniem dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać... E6 E7 E8 E9...żeby media dostarczały obywatelom rzetelne informacje, pozwalające ocenić rząd?...żeby były chronione prawa różnych grup mniejszościowych?...żeby obywatele mieli rozstrzygający głos w najważniejszych kwestiach politycznych, głosując nad nimi bezpośrednio w referendach?... żeby imigranci uzyskiwali prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych dopiero wtedy, gdy otrzymają obywatelstwo kraju, do którego przybyli? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie E10...żeby sądy traktowały wszystkich jednakowo? E11...żeby sądy konstytucyjne miały możliwość powstrzymania działań rządu, kiedy przekracza on swoje uprawnienia? 25 ESS 2012

26 NADAL KARTA 37 Nadal myśląc ogólnie, nie zaś o demokracji w Polsce, na ile P. zdaniem dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać... E12...żeby partie, które źle rządziły, były za to karane przez wyborców gorszym wynikiem, niż w poprzednich wyborach? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie E13...żeby rząd chronił wszystkich obywateli przed ubóstwem? E14...żeby rząd wyjaśniał swoje decyzje wyborcom? E15...żeby rząd podejmował działania zmierzające do zmniejszania różnic w dochodach? NADAL KARTA 37 A na ile P. zdaniem dla demokracji generalnie ważne jest...odczytać E16...żeby politycy, przed podejmowaniem decyzji, uwzględniali zdanie rządów innych krajów europejskich? W ogóle nie jest ważne dla demokracji generalnie Zdecydowanie jest ważne dla demokracji generalnie ESS

27 Teraz zadam P. kilka pytań na te same tematy, ale tym razem chodzi o P. opinie na temat funkcjonowania demokracji obecnie w Polsce. Tak jak poprzednio, nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi proszę więc po prostu powiedzieć, co P. na ten temat myśli. Posługując się tą kartą [KARTA 38], proszę powiedzieć, na ile, P. zdaniem, następujące stwierdzenia pasują do sytuacji w Polsce. 0 oznacza, że dane stwierdzenie zupełnie nie pasuje do sytuacji w Polsce, a 10 oznacza, że całkowicie pasuje do sytuacji w Polsce. ODCZYTAĆ KAŻDE STWIERDZENIE I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI E17 Wybory do Sejmu są wolne i uczciwe. E18 Wyborcy w Polsce - zanim zdecydują, na kogo głosować - omawiają kwestie polityczne z rodziną i osobami, które znają. E19 Poszczególne partie polityczne w Polsce stanowią dla siebie rzeczywistą alternatywę, wyraźnie różnią się między sobą. E20 W Polsce partie opozycyjne, tzn. nie wchodzące w skład rządu, mają możliwość jego krytykowania. E21 Media w Polsce mają możliwość krytykowania rządu. Zupełnie nie pasuje Całkowicie pasuje 27 ESS 2012

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Robert Turski Nr albumu: 198723. Jest taki Urząd. Etnografia organizacji służby publicznej

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Robert Turski Nr albumu: 198723. Jest taki Urząd. Etnografia organizacji służby publicznej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Robert Turski Nr albumu: 198723 Jest taki Urząd Etnografia organizacji służby publicznej Praca magisterska na kierunku Marketing i Zarządzanie w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga Korekta językowa: Marzena Lizurej Publikacja dofinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego oraz

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo