EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)"

Transkrypt

1 Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) WERSJA A Warszawa 2010

2 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny A1 A10 B1 B40 C1 C36 D1 D55 Media; zaufanie do ludzi Polityka, w tym: zainteresowanie polityką, skuteczność, zaufanie do instytucji, udział w wyborach i inne formy udziału w życiu politycznym, poparcie dla partii politycznych, orientacje społeczno-polityczne Poczucie dobrobytu, wykluczenie społeczne, religia, postrzeganie dyskryminacji, tożsamość narodowa i etniczna Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, w tym: zaufanie do policji i sądów, kontakty z policją i postawy wobec kar - - BRAK MODUŁU E Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny Kwestionariusz dodatkowy F1 F69 G1 G88 Moduł H Charakterystyka społeczno-demograficzna, w tym: skład gospodarstwa domowego, płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie i zawód respondenta, partnera, rodziców, członkostwo w związkach i dochód Praca, rodzina i dobrobyt, w tym: wpływ recesji na gospodarstwo domowe i pracę, pewność zatrudnienia, prace domowe, dobrobyt, doświadczenia związane z bezrobociem i równoważeniem czasu pracy i życia prywatnego. Skala ludzkich wartości Kwestionariusz dodatkowy Moduł I Pytania testowe Kwestionariusz dla ankietera Moduł J Część do samodzielnego wypełnienia z pytaniami do ankietera ESS 2010

3 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU / / (dd/mm/rr) WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA : (w układzie 24 godzinnym) A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? Odpowiadając, proszę posłużyć się następującą kartą. KARTA 1. POZOSTAWIĆ DO A6 W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A3 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A2 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 A2 NADAL KARTA 1 A ile spośród czasu, który spędza P. oglądając telewizję w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. oglądanie dzienników telewizyjnych, programów informacyjnych lub innych programów poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW A3 NADAL KARTA 1 Ile w sumie czasu spędza P. słuchając radia w przeciętny dzień powszedni? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A5 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A4 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny ESS 2010

4 A4 NADAL KARTA 1 A ile spośród czasu, który spędza P. słuchając radia w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. słuchanie wiadomości lub innych programów poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW A5 NADAL KARTA 1 Ile w sumie czasu spędza P. na czytaniu gazet w przeciętny dzień powszedni? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A7 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A6 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 A6 NADAL KARTA 1 Ile z tego czasu poświęca P. na czytanie artykułów o polityce i bieżących wydarzeniach? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 ESS

5 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW A7 A teraz posługując się tą kartą [KARTA 2], proszę powiedzieć, jak często korzysta P. w domu lub w pracy z Internetu, sieci WWW lub poczty elektronicznej do celów osobistych? (JEŚLI RESPONDENT JEST W WIEKU PRODUKCYJNYM, DODAĆ... ) nie związanych bezpośrednio z pracą zawodową. Nie mam dostępu do tych urządzeń ani w domu, ani w pracy 00 Nigdy nie korzystam 01 Rzadziej niż raz w miesiącu 02 Raz w miesiącu 03 Kilka razy w miesiącu 04 Raz w tygodniu 05 Kilka razy w tygodniu 06 Codziennie 07 8 A8 Czy, ogólnie biorąc, uważa P., że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? Posługując się tą kartą [KARTA 3], proszę wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że ostrożności nigdy za wiele, a 10 oznacza, że większości ludzi można ufać. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Ostrożności nigdy za wiele ` Większości ludzi można ufać A9 Czy uważa P., że gdyby nadarzyła się okazja, większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, czy też starałaby się postępować uczciwie? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 4 Większość ludzi starałaby się mnie wykorzystać ` Większość ludzi starałaby się postępować uczciwie A10 Czy uważa P., że ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym, czy też, że przede wszystkim dbają o własny interes? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 5 Ludzie przede wszystkim dbają o własny interes Ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI A : (w układzie 24 godzinnym) 5 ESS 2010

6 Chciałbym/-abym teraz zadać P. kilka pytań dotyczących polityki i władz. B1 Jak by P. określił/-a swoje zainteresowanie polityką? Czy P. polityką...: ODCZYTAĆ bardzo się interesuje, 1 dość się interesuje, 2 niezbyt się interesuje, 3 czy w ogóle się nie interesuje? 4 PYTANIA B2 I B3 WRAZ KARTAMI 6 I 7 ZOSTAŁY USUNIĘTE. Posługując się tą kartą [KARTA 8], proszę wskazać na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P. zaufanie do każdej z instytucji, które wymienię. 0 oznacza całkowity brak zaufania wobec instytucji, a 10 oznacza, że ma P. do niej całkowite zaufanie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Na ile ma P. zaufanie do... ODCZYTAĆ... B4 B5 polskiego parlamentu, tzn. Sejmu i Senatu? systemu prawnego? Całkowity brak zaufania Całkowite zaufanie B6 policji? B7 polityków? B8 B9 partii politycznych? Parlamentu Europejskiego? B10 Organizacji Narodów Zjednoczonych? B11 Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał/-a P. udział w ostatnich wyborach do Sejmu w październiku 2007 roku? Tak 1 ZADAĆ B12 Nie 2 Nie byłem/-am uprawniony/-a do głosowania 3 PRZEJŚĆ DO B13 ESS

7 ZADAĆ B12, JEŚLI W B11 ODP. TAK (KOD 1) B12 Na którą partię lub ugrupowanie głosował/-a P. w tamtych wyborach do Sejmu? ANKIETER: ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 01 Liga Polskich Rodzin 02 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 03 Polska Partia Pracy 04 Polskie Stronnictwo Ludowe 05 Prawo i Sprawiedliwość 06 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 07 Inna (WPISAĆ) 08 (Odmowa odpowiedzi) 77 (Nie pamiętam) 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Istnieją różne sposoby działania na rzecz poprawy sytuacji w Polsce lub zapobiegania pogorszeniu się jej. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podjął/-ęła P. któreś z poniższych działań? Czy ODCZYTAĆ... B13 B14... kontaktował/-a się P. z politykiem, urzędnikiem na szczeblu rządowym lub samorządowym?... działał/-a P. w partii politycznej lub organizacji podejmującej działalność społeczną lub polityczną? Tak Nie B15... działał/-a w innego rodzaju organizacji lub stowarzyszeniu? B16... nosił/-a lub umieszczał/-a w widocznym miejscu znaczek/nalepkę propagującą jakąś kampanię lub akcję? B17... podpisywał/-a petycję? B18... brał/-a udział w legalnej publicznej demonstracji? B19... bojkotował/-a P., celowo nie kupował/-a określonych towarów, produktów? DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B20a Czy istnieje jakaś partia polityczna, z którą czuje się P. bardziej związany/-a niż z innymi partiami, jest P. jej sympatykiem? Tak 1 ZADAĆ B20b Nie 2 PRZEJŚĆ DO B21 7 ESS 2010

8 B20b Jaka to partia? ANKIETER: ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Liga Polskich Rodzin (W. Wierzejski) 01 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (T. Mamiński) 02 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (D. Tusk) 03 Partia Demokratyczna demokraci.pl (J. Onyszkiewicz, B. Kuźniak) 04 Polskie Stronnictwo Ludowe (W. Pawlak) 05 Prawica Rzeczpospolitej (M. Jurek) 06 Prawo i Sprawiedliwość (J. Kaczyński) 07 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (A. Lepper) 08 ZADAĆ B20c Socjaldemokracja Polska (D. Rosati, T. Nałęcz, M. Borowski) 09 Sojusz Lewicy Demokratycznej (G. Napieralski) 10 Stronnictwo Demokratyczne (P. Piskorski) 11 Unia Polityki Realnej (B. Witczak) 12 Unia Pracy (W. Witkowski) 13 Inna partia (WPISAĆ) 14 (Odmowa odpowiedzi) 77 8 PRZEJŚĆ DO B21 ZADAĆ B20c JEŻELI W B20b WSKAZANO KTÓRĄŚ PARTIĘ (KODY OD 01 DO 14) B20c Na ile blisko czuje się P. związany/-a z tą partią? Czy jest ona P. ODCZYTAĆ... bardzo bliska, 1 dość bliska, 2 niezbyt bliska, 3 czy też w ogóle nie jest bliska? 4 ESS

9 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B21 Czy jest P. członkiem jakiejś partii politycznej? Tak 1 ZADAĆ B22 Nie 2 PRZEJŚĆ DO B23 ZADAĆ B22 JEŚLI W B21 PADŁA ODPOWIEDŹ TAK (KOD 1) B22 Do której partii P. należy? Liga Polskich Rodzin 01 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 02 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 03 Partia Demokratyczna demokraci.pl 04 Polskie Stronnictwo Ludowe 05 Prawica Rzeczpospolitej 06 Prawo i Sprawiedliwość 07 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 08 Socjaldemokracja Polska 09 Sojusz Lewicy Demokratycznej 10 Stronnictwo Demokratyczne 11 Unia Polityki Realnej 12 Unia Pracy 13 Inna partia (WPISAĆ) 14 (Odmowa odpowiedzi) 77 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B23 W polityce mówi się czasem o lewicy i prawicy. Posługując się tą kartą [KARTA 9], proszę powiedzieć, gdzie umieściłby/-aby się P. na tej skali, na której 0 oznacza lewicę, a 10 prawicę? Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Lewica Prawica B24 Biorąc wszystko pod uwagę, ogólnie, na ile jest P. zadowolony/-a ze swojego obecnego życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 10], gdzie 0 oznacza zupełnie niezadowolony/-a, a 10 oznacza całkowicie zadowolony/-a. KARTĘ 10 POZOSTAWIĆ DO B27 Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B25 NADAL KARTA 10 Ogólnie biorąc, na ile jest P. zadowolony/-a z obecnego stanu polskiej gospodarki? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a ESS 2010

10 B26 NADAL KARTA 10 A jeśli chodzi o obecny polski rząd, na ile jest P. zadowolony/-a ze sposobu jego działania? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B27 NADAL KARTA 10 A ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest P. zadowolony/-a z funkcjonowania demokracji w Polsce? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B28 Posługując się tą kartą [KARTA 11], proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie kształcenia, edukacji w Polsce? KARTĘ 11 POZOSTAWIĆ DO B29 Bardzo zły Bardzo dobry B29 NADAL KARTA 11 Korzystając z tej samej karty proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie służby zdrowia i dostępnych w Polsce usługach medycznych? Bardzo zły Bardzo dobry Posługując się tą kartą [KARTA 12] proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ STWIERDZENIA I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI W TABELI Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam B30 Rząd powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia różnic w dochodach B31 Osoby o orientacji homoseksualnej, geje i lesbijki, powinny mieć swobodę układania sobie życia wg własnych przekonań B32 Powinno się zakazać działalności partiom politycznym, które dążą do obalenia demokracji B33 Przy rozwiązywaniu naszych problemów ekologicznych możemy liczyć na współczesną naukę PYTANIE B34 I KARTA 13 ZOSTAŁY USUNIĘTE. ESS

11 Teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań na temat ludzi z innych krajów, którzy przyjeżdżają, aby żyć w Polsce. B35 Posługując się tą kartą [KARTA 14], proszę powiedzieć, w jakim zakresie P. zdaniem państwo polskie powinno zezwalać ludziom należącym do tej samej rasy lub grupy etnicznej co większość mieszkańców Polski, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Czy Polska powinna: KARTĘ 14 POZOSTAWIĆ DO B37 Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 B36 NADAL KARTA 14 A jeśli chodzi o ludzi należących do innej rasy lub grupy etnicznej niż większość mieszkańców Polski? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 B37 NADAL KARTA 14 A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów spoza Europy? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 B38 Czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, jest ogólnie biorąc korzystne, czy też niekorzystne dla polskiej gospodarki? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 15 Niekorzystne dla gospodarki Korzystne dla gospodarki B39 Posługując się tą kartą [KARTA 16], proszę powiedzieć, czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, ogólnie biorąc, szkodzi życiu kulturalnemu w Polsce, czy też je wzbogaca? Szkodzi życiu kulturalnemu Wzbogaca życie kulturalne ESS 2010

12 B40 Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do Polski i żyją tutaj, Polska stała się gorszym czy lepszym miejscem do życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 17 Gorszym miejscem do życia Lepszym miejscem do życia ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI B : (w układzie 24 godzinnym) A teraz chciałbym/-ałbym zadać P. kilka pytań dotyczących P. i P. życia. C1 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile czuje się P. szczęśliwy/-a? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 18 Bardzo nieszczęśliwy/-a Bardzo szczęśliwy/-a C2 Posługując się tą kartą [KARTA 19], proszę powiedzieć, jak często spotyka się P. w celach towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy? Nigdy 01 Rzadziej niż raz w miesiącu 02 Raz w miesiącu 03 Kilka razy w miesiącu 04 Raz w tygodniu 05 Kilka razy w tygodniu 06 Codziennie 07 8 C3 Czy ma P. kogoś, z kim może P. otwarcie porozmawiać o wszystkich sprawach osobistych i związanych z pracą? Tak 1 Nie 2 C4 Jak często w porównaniu z innymi osobami w P. wieku uczestniczy P. w spotkaniach, imprezach lub wydarzeniach towarzyskich? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 20 Znacznie rzadziej niż większość osób w moim wieku 1 Rzadziej niż większość z nich 2 Mniej więcej tak samo 3 Częściej niż większość z nich 4 Znacznie częściej niż większość osób w moim wieku 5 ESS

13 C5 Czy P. lub ktoś z P. gospodarstwa domowego był ofiarą włamania lub napadu w ciągu ostatnich 5 lat? Tak 1 Nie 2 C6 Na ile bezpiecznie czuje się lub czułby/-aby się P., chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego domu? Czy czuje się lub czułby/-aby się P. ODCZYTAĆ całkowicie bezpiecznie, 1... bezpiecznie, 2... zagrożony/-a, 3...czy bardzo zagrożony/-a? 4 C7 Jak często obawia się P., że ktoś może się włamać do P. domu lub mieszkania? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty. KARTA 21 Cały czas lub prawie cały czas 1 Przez znaczną część czasu 2 Tylko niekiedy 3 Nigdy 4 ZADAĆ C8 PRZEJŚĆ DO C9 ZADAĆ JEŚLI W C7 RESPONDENT POWIEDZIAŁ, ŻE SIĘ OBAWIA (KODY 1, 2, 3) C8 Czy obawa, że ktoś może włamać się do P. domu lub mieszkania ODCZYTAĆ w dużym stopniu wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje, 1 w pewnym stopniu wpływa, 2 czy faktycznie nie wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje? 3 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C9 PONOWNIE KARTA 21 Mniej więcej jak często obawia się P., że może P. paść ofiarą brutalnego przestępstwa? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty. Cały czas lub prawie cały czas 1 Przez znaczną część czasu 2 Tylko niekiedy 3 Nigdy 4 ZADAĆ C10 PRZEJŚĆ DO C15 13 ESS 2010

14 ZADAĆ, JEŚLI W C9 RESPONDENT POWIEDZIAŁ, ŻE SIĘ OBAWIA (KODY 1, 2, 3) C10 Czy obawa, że może P. paść ofiarą brutalnego przestępstwa ODCZYTAĆ w dużym stopniu wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje, 1 w pewnym stopniu wpływa, 2 czy faktycznie nie wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje? 3 PYTANIA C11, C12, C13 I C14 WRAZ Z KARTAMI ZOSTAŁY USUNIĘTE. DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Kolejne pytania dotyczą P. osobiście. C15 Jak oceniłby/-aby P. stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne. Czy stan swojego zdrowia określiłby/-aby P. jako:... ODCZYTAĆ bardzo dobry, 1... dobry, 2... taki sobie, 3... zły, 4... czy też bardzo zły? 5 C16 Czy w wykonywaniu codziennych czynności napotyka P. jakieś utrudnienia wynikające z długotrwałej choroby, niepełnosprawności, jakichś dolegliwości, czy też problemów natury psychicznej? NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. JEŚLI TAK DOPYTAĆ: Czy utrudnienia te odczuwa P. w dużym stopniu, czy tylko do pewnego stopnia? Tak, w dużym stopniu 1 Tak, do pewnego stopnia 2 Nie 3 C17 Czy uważa się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuje się związany/-a z jakimś Kościołem lub wyznaniem? Tak 1 ZADAĆ C18 Nie 2 PRZEJŚĆ DO C19 ESS

15 C18 Z jaką religią, wyznaniem lub Kościołem? [NIE ODCZYTYWAĆ] Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ: Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 PRZEJŚĆ DO C21 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Tao, Zen itp. ) Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) ESS 2010

16 ZADAĆ C19, JEŚLI W C17 NIE WSKAZANO PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEJ RELIGII ANI WYZNANIA (kod 2 lub 8). POZOSTALI PRZEJŚĆ DO C21. C19 Czy kiedykolwiek uważał/-a się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuł/-a się związany z jakimś Kościołem lub religią? Tak 1 ZADAĆ C20 C20 Z jaką religią? Z jakim wyznaniem lub Kościołem? Nie 2 PRZEJŚĆ DO C21 Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ: Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości 700 Kryszny, Tao, Zen itp. ) Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) 800 ESS

17 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C21 Niezależnie od swojej przynależności do konkretnej religii lub wyznania, jak określiłby/-aby P. stopień swojej religijności? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 23 W ogóle niereligijny/-a Bardzo religijny/-a C22 Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak śluby czy pogrzeby, mniej więcej jak często bierze P. obecnie udział w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 24. POZOSTAWIĆ DO C23 Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy 07 8 C23 NADAL KARTA 24 Poza udziałem w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych, jak często się P. modli o ile w ogóle się P. modli? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy 07 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C24 Czy uznałby/-aby się P. za osobę należącą do grupy ludzi, która jest w Polsce dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy w naszym kraju? Tak 1 ZADAĆ C25 Nie 2 PRZEJŚĆ DO C26 17 ESS 2010

18 C25 Z jakich powodów P. grupa jest dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy? DOPYTAĆ: Z jakich jeszcze względów? ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI RESPONDENTA Kolor skóry lub rasa 01 Narodowość 02 Religia/wyznanie 03 Język 04 Przynależność etniczna 05 Wiek 06 Płeć 07 Orientacja seksualna 08 Niepełnosprawność (inwalidztwo) 09 Inne (WPISAĆ) 10 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C26 Czy ma P. obywatelstwo polskie? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C28 Nie 2 ZADAĆ C27 C27 Jakie ma P. obywatelstwo? WPISAĆ 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C28 Czy urodził/-a się P. w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C31 Nie 2 ZADAĆ C29 8 PRZEJŚĆ DO C31 C29 W jakim kraju się P. urodził/-a? WPISAĆ 8 C30 W którym roku zamieszkał/-a P. w Polsce? ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT MIESZKAŁ Z PRZERWAMI CHODZI O ZAMIESZKANIE PO RAZ PIERWSZY. WPISAĆ ROK: 888 ESS

19 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C31 W jakim języku/jakich językach mówi się najczęściej w P. domu? WPISAĆ NAJWYŻEJ DWA JĘZYKI 88 C32 Czy należy P. do jakiejś mniejszości etnicznej lub czuje się związany/-a osobiście z jakąś mniejszością etniczną w Polsce? Tak 1 Nie 2 C33 Czy P. ojciec urodził się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C35 Nie 2 ZADAĆ C34 PRZEJŚĆ DO C35 C34 A w jakim kraju urodził się P. ojciec? WPISAĆ 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C35 Czy P. matka urodziła się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO D1 Nie 2 ZADAĆ C36 PRZEJŚĆ DO D1 C36 A w jakim kraju urodziła się P. matka? WPISAĆ 8 ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI C : (w układzie 24 godzinnym) 19 ESS 2010

20 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań na inny temat. Chciałbym/-abym się dowiedzieć, na ile złe lub niewłaściwe są P. zdaniem pewne zachowania. Posługując się tą kartą [KARTA 25], proszę powiedzieć, na ile złe lub niewłaściwe są następujące zachowania ODCZYTAĆ W ogóle nie ma w tym nic złego Jest to trochę niewłaściwe Jest to niewłaściwe Jest to zdecydowanie złe D1 D2 D3...zawyżanie wartości szkód lub bezpodstawne ubieganie się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej?... kupowanie rzeczy, o której myśli P., że może pochodzić z kradzieży?... popełnianie wykroczeń drogowych, takich jak przekroczenie dozwolonej prędkości lub przejechanie na czerwonym świetle? UWAGA DO ANKIETERA: D3 NIE OBEJMUJE WYKROCZEŃ POPEŁNIONYCH PRZEZ PIESZYCH, NP. PRZEJŚCIE NA CZERWONYM ŚWIETLE. DOTYCZY RÓWNIEŻ D6 I D45 A teraz przypuśćmy, że zrobiłby/-aby P. którąś z tych rzeczy w Polsce. Proszę powiedzieć, na ile byłoby prawdopodobne, że zostałby/-aby P. złapany/-a i ukarany/-a, gdyby... ODCZYTAĆ PO PRZECZYTANIU PIERWSZEGO STWIERDZENIA (D4) DODAĆ: Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą KARTA 26. ANKIETER: MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE OBA WARUNKI, TZN. ZŁAPANY/-A I UKARANY/-A Mało prawdopodobne W ogóle nie byłoby to prawdopodobne Prawdopodobne Bardzo prawdopodobne D4 D5 D6... zawyżył/-a P. wartość szkód lub bezpodstawnie ubiegał/-a się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej?... kupił/-a P. rzecz, o której myślałby/-aby, że może pochodzić z kradzieży?... popełnił/-a P. wykroczenie drogowe, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości, lub przejechanie na czerwonym świetle? ESS

21 A teraz zadam P. kilka pytań na temat policji i podobnych służb w Polsce. Dla ułatwienia będziemy je dalej nazywać 'policją'. D7 Biorąc pod uwagę wszystko to, co powinna robić policja, czy P. zdaniem wypełnia ona swoje zadania dobrze, czy też źle? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. [KARTA 27]. Bardzo dobrze 1 Dobrze 2 Ani dobrze ani źle 3 Źle 4 Bardzo źle 5 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW D8 Czy w ciągu ostatnich 2 lat policja w Polsce zwracała się do P. w jakiejś sprawie, zatrzymała P. lub kontaktowała się z P. z jakiegokolwiek powodu? Tak 1 ZADAĆ D9 Nie 2 PRZEJŚĆ DO D10 ZADAĆ D9, JEŚLI POLICJA ZWRACAŁA SIĘ DO RESPONDENTA, ZATRZYMAŁA GO LUB KONTAKTOWAŁA SIĘ Z NIM Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT (kod 1 w D8) D9 Na ile był/-a P. zadowolony/-a lub niezadowolony/-a z tego jak P. potraktowano, kiedy ostatnio miał/-a P. kontakt z policją? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 28. Bardzo niezadowolony/-a 1 Niezadowolony/-a 2 Ani niezadowolony/-a, ani zadowolony/-a 3 Zadowolony/-a 4 Bardzo zadowolony/-a 5 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Teraz zadam P. kilka pytań o to, czy policja w Polsce traktuje ofiary przestępstw w sposób równy, czy też nie? Odpowiadając, proszę uwzględnić zarówno to, co P. słyszał, jak i P. własne doświadczenia. D10 Kiedy ofiary przestępstw zgłaszają się na policję, czy P. zdaniem ludzie bogaci są traktowani gorzej, ludzie biedni są traktowani gorzej, czy też bogaci i biedni są traktowani w sposób równy? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 29 Ludzie bogaci są traktowani gorzej 1 Ludzie biedni są traktowani gorzej 2 Ludzie bogaci i biedni traktowani są w równy sposób 3 21 ESS 2010

22 D11 A kiedy ofiary przestępstw zgłaszają się na policję, czy P. zdaniem niektórzy ludzie są traktowani gorzej ze względu na rasę lub przynależność do grupy etnicznej, czy też wszyscy są traktowani w równy sposób? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 30 Ludzie należący do innej rasy lub grupy etnicznej, niż większość mieszkańców Polski są traktowani gorzej 1 Ludzie należący do tej samej rasy lub grupy etnicznej, co większość mieszkańców Polski, są traktowani gorzej 2 Wszyscy są traktowani w sposób równy, bez względu na swoją rasę czy przynależność do grupy etnicznej 3 D12 Uwzględniając zarówno to, co P. słyszał, jak i P. własne doświadczenia proszę powiedzieć, na ile skutecznie P. zdaniem policja zapobiega w Polsce przestępstwom z użyciem przemocy lub groźbom użycia przemocy? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 31] i wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza kompletnie nieskutecznie zapobiega takim przestępstwom, a 10 w pełni skutecznie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Kompletnie nieskutecznie ` W pełni skutecznie D13 NADAL KARTA 31 A na ile skutecznie P. zdaniem policja w Polsce łapie przestępców, którzy włamują się do domów lub mieszkań? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą samą kartą. Kompletnie nieskutecznie ` W pełni skutecznie D14 Gdyby w okolicy, w której P. mieszka doszło do przestępstwa z użyciem lub groźbą przemocy i ktoś wezwał policję, to na ile szybko lub wolno dotarłaby ona na miejsce? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 32] i wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że dotarłaby po niezwykle długim czasie, a 10, że dotarłaby po niezwykle krótkim czasie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Po niezwykle długim czasie ` Po niezwykle krótkim czasie (W okolicy, w której mieszkam nigdy nie dochodzi do przestępstw z użyciem lub groźbą przemocy) 55 ESS

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania i potrzeby osób doświadczonych przez psychiatrię w Niemczech 1

Oczekiwania i potrzeby osób doświadczonych przez psychiatrię w Niemczech 1 Sibylle Prins Oczekiwania i potrzeby osób doświadczonych przez psychiatrię w Niemczech 1 Przy okazji tematu Oczekiwania i potrzeby zadałam sobie najpierw pytanie, czego miałyby one dotyczyć. Czy chodzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga Korekta językowa: Marzena Lizurej Publikacja dofinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego oraz

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Elżbieta Czyż Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Warszawa 1999 Wydanie sponsorowane przez Open Society Institute, Budapeszt Copyright by Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo