EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)"

Transkrypt

1 Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) WERSJA A Warszawa 2010

2 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny A1 A10 B1 B40 C1 C36 D1 D55 Media; zaufanie do ludzi Polityka, w tym: zainteresowanie polityką, skuteczność, zaufanie do instytucji, udział w wyborach i inne formy udziału w życiu politycznym, poparcie dla partii politycznych, orientacje społeczno-polityczne Poczucie dobrobytu, wykluczenie społeczne, religia, postrzeganie dyskryminacji, tożsamość narodowa i etniczna Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, w tym: zaufanie do policji i sądów, kontakty z policją i postawy wobec kar - - BRAK MODUŁU E Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny Kwestionariusz dodatkowy F1 F69 G1 G88 Moduł H Charakterystyka społeczno-demograficzna, w tym: skład gospodarstwa domowego, płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie i zawód respondenta, partnera, rodziców, członkostwo w związkach i dochód Praca, rodzina i dobrobyt, w tym: wpływ recesji na gospodarstwo domowe i pracę, pewność zatrudnienia, prace domowe, dobrobyt, doświadczenia związane z bezrobociem i równoważeniem czasu pracy i życia prywatnego. Skala ludzkich wartości Kwestionariusz dodatkowy Moduł I Pytania testowe Kwestionariusz dla ankietera Moduł J Część do samodzielnego wypełnienia z pytaniami do ankietera ESS 2010

3 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU / / (dd/mm/rr) WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA : (w układzie 24 godzinnym) A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? Odpowiadając, proszę posłużyć się następującą kartą. KARTA 1. POZOSTAWIĆ DO A6 W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A3 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A2 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 A2 NADAL KARTA 1 A ile spośród czasu, który spędza P. oglądając telewizję w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. oglądanie dzienników telewizyjnych, programów informacyjnych lub innych programów poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW A3 NADAL KARTA 1 Ile w sumie czasu spędza P. słuchając radia w przeciętny dzień powszedni? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A5 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A4 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny ESS 2010

4 A4 NADAL KARTA 1 A ile spośród czasu, który spędza P. słuchając radia w przeciętny dzień powszedni, zajmuje P. słuchanie wiadomości lub innych programów poświęconych polityce i bieżącym wydarzeniom? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW A5 NADAL KARTA 1 Ile w sumie czasu spędza P. na czytaniu gazet w przeciętny dzień powszedni? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 PRZEJŚĆ DO A7 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 ZADAĆ A6 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 A6 NADAL KARTA 1 Ile z tego czasu poświęca P. na czytanie artykułów o polityce i bieżących wydarzeniach? Proszę posłużyć się tą samą kartą. W ogóle 00 Poniżej ½ godziny 01 ½ godziny do 1 godziny 02 Ponad 1 godzinę do 1½ godziny 03 Ponad 1½ godziny do 2 godzin 04 Ponad 2 godziny do 2½ godziny 05 Ponad 2½ godziny do 3 godzin 06 Ponad 3 godziny 07 8 ESS

5 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW A7 A teraz posługując się tą kartą [KARTA 2], proszę powiedzieć, jak często korzysta P. w domu lub w pracy z Internetu, sieci WWW lub poczty elektronicznej do celów osobistych? (JEŚLI RESPONDENT JEST W WIEKU PRODUKCYJNYM, DODAĆ... ) nie związanych bezpośrednio z pracą zawodową. Nie mam dostępu do tych urządzeń ani w domu, ani w pracy 00 Nigdy nie korzystam 01 Rzadziej niż raz w miesiącu 02 Raz w miesiącu 03 Kilka razy w miesiącu 04 Raz w tygodniu 05 Kilka razy w tygodniu 06 Codziennie 07 8 A8 Czy, ogólnie biorąc, uważa P., że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? Posługując się tą kartą [KARTA 3], proszę wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że ostrożności nigdy za wiele, a 10 oznacza, że większości ludzi można ufać. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Ostrożności nigdy za wiele ` Większości ludzi można ufać A9 Czy uważa P., że gdyby nadarzyła się okazja, większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, czy też starałaby się postępować uczciwie? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 4 Większość ludzi starałaby się mnie wykorzystać ` Większość ludzi starałaby się postępować uczciwie A10 Czy uważa P., że ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym, czy też, że przede wszystkim dbają o własny interes? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 5 Ludzie przede wszystkim dbają o własny interes Ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI A : (w układzie 24 godzinnym) 5 ESS 2010

6 Chciałbym/-abym teraz zadać P. kilka pytań dotyczących polityki i władz. B1 Jak by P. określił/-a swoje zainteresowanie polityką? Czy P. polityką...: ODCZYTAĆ bardzo się interesuje, 1 dość się interesuje, 2 niezbyt się interesuje, 3 czy w ogóle się nie interesuje? 4 PYTANIA B2 I B3 WRAZ KARTAMI 6 I 7 ZOSTAŁY USUNIĘTE. Posługując się tą kartą [KARTA 8], proszę wskazać na skali od 0 do 10 na ile osobiście ma P. zaufanie do każdej z instytucji, które wymienię. 0 oznacza całkowity brak zaufania wobec instytucji, a 10 oznacza, że ma P. do niej całkowite zaufanie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Na ile ma P. zaufanie do... ODCZYTAĆ... B4 B5 polskiego parlamentu, tzn. Sejmu i Senatu? systemu prawnego? Całkowity brak zaufania Całkowite zaufanie B6 policji? B7 polityków? B8 B9 partii politycznych? Parlamentu Europejskiego? B10 Organizacji Narodów Zjednoczonych? B11 Obecnie wielu ludzi z różnych przyczyn nie bierze udziału w wyborach. Czy brał/-a P. udział w ostatnich wyborach do Sejmu w październiku 2007 roku? Tak 1 ZADAĆ B12 Nie 2 Nie byłem/-am uprawniony/-a do głosowania 3 PRZEJŚĆ DO B13 ESS

7 ZADAĆ B12, JEŚLI W B11 ODP. TAK (KOD 1) B12 Na którą partię lub ugrupowanie głosował/-a P. w tamtych wyborach do Sejmu? ANKIETER: ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 01 Liga Polskich Rodzin 02 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 03 Polska Partia Pracy 04 Polskie Stronnictwo Ludowe 05 Prawo i Sprawiedliwość 06 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 07 Inna (WPISAĆ) 08 (Odmowa odpowiedzi) 77 (Nie pamiętam) 88 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Istnieją różne sposoby działania na rzecz poprawy sytuacji w Polsce lub zapobiegania pogorszeniu się jej. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podjął/-ęła P. któreś z poniższych działań? Czy ODCZYTAĆ... B13 B14... kontaktował/-a się P. z politykiem, urzędnikiem na szczeblu rządowym lub samorządowym?... działał/-a P. w partii politycznej lub organizacji podejmującej działalność społeczną lub polityczną? Tak Nie B15... działał/-a w innego rodzaju organizacji lub stowarzyszeniu? B16... nosił/-a lub umieszczał/-a w widocznym miejscu znaczek/nalepkę propagującą jakąś kampanię lub akcję? B17... podpisywał/-a petycję? B18... brał/-a udział w legalnej publicznej demonstracji? B19... bojkotował/-a P., celowo nie kupował/-a określonych towarów, produktów? DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B20a Czy istnieje jakaś partia polityczna, z którą czuje się P. bardziej związany/-a niż z innymi partiami, jest P. jej sympatykiem? Tak 1 ZADAĆ B20b Nie 2 PRZEJŚĆ DO B21 7 ESS 2010

8 B20b Jaka to partia? ANKIETER: ZAKLASYFIKOWAĆ ODPOWIEDŹ RESPONDENTA. Liga Polskich Rodzin (W. Wierzejski) 01 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (T. Mamiński) 02 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (D. Tusk) 03 Partia Demokratyczna demokraci.pl (J. Onyszkiewicz, B. Kuźniak) 04 Polskie Stronnictwo Ludowe (W. Pawlak) 05 Prawica Rzeczpospolitej (M. Jurek) 06 Prawo i Sprawiedliwość (J. Kaczyński) 07 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (A. Lepper) 08 ZADAĆ B20c Socjaldemokracja Polska (D. Rosati, T. Nałęcz, M. Borowski) 09 Sojusz Lewicy Demokratycznej (G. Napieralski) 10 Stronnictwo Demokratyczne (P. Piskorski) 11 Unia Polityki Realnej (B. Witczak) 12 Unia Pracy (W. Witkowski) 13 Inna partia (WPISAĆ) 14 (Odmowa odpowiedzi) 77 8 PRZEJŚĆ DO B21 ZADAĆ B20c JEŻELI W B20b WSKAZANO KTÓRĄŚ PARTIĘ (KODY OD 01 DO 14) B20c Na ile blisko czuje się P. związany/-a z tą partią? Czy jest ona P. ODCZYTAĆ... bardzo bliska, 1 dość bliska, 2 niezbyt bliska, 3 czy też w ogóle nie jest bliska? 4 ESS

9 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B21 Czy jest P. członkiem jakiejś partii politycznej? Tak 1 ZADAĆ B22 Nie 2 PRZEJŚĆ DO B23 ZADAĆ B22 JEŚLI W B21 PADŁA ODPOWIEDŹ TAK (KOD 1) B22 Do której partii P. należy? Liga Polskich Rodzin 01 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 02 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 03 Partia Demokratyczna demokraci.pl 04 Polskie Stronnictwo Ludowe 05 Prawica Rzeczpospolitej 06 Prawo i Sprawiedliwość 07 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 08 Socjaldemokracja Polska 09 Sojusz Lewicy Demokratycznej 10 Stronnictwo Demokratyczne 11 Unia Polityki Realnej 12 Unia Pracy 13 Inna partia (WPISAĆ) 14 (Odmowa odpowiedzi) 77 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW B23 W polityce mówi się czasem o lewicy i prawicy. Posługując się tą kartą [KARTA 9], proszę powiedzieć, gdzie umieściłby/-aby się P. na tej skali, na której 0 oznacza lewicę, a 10 prawicę? Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Lewica Prawica B24 Biorąc wszystko pod uwagę, ogólnie, na ile jest P. zadowolony/-a ze swojego obecnego życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 10], gdzie 0 oznacza zupełnie niezadowolony/-a, a 10 oznacza całkowicie zadowolony/-a. KARTĘ 10 POZOSTAWIĆ DO B27 Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B25 NADAL KARTA 10 Ogólnie biorąc, na ile jest P. zadowolony/-a z obecnego stanu polskiej gospodarki? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a ESS 2010

10 B26 NADAL KARTA 10 A jeśli chodzi o obecny polski rząd, na ile jest P. zadowolony/-a ze sposobu jego działania? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B27 NADAL KARTA 10 A ogólnie rzecz biorąc, w jakim stopniu jest P. zadowolony/-a z funkcjonowania demokracji w Polsce? Proszę posłużyć się tą samą kartą. Zupełnie niezadowolony/-a Całkowicie zadowolony/-a B28 Posługując się tą kartą [KARTA 11], proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie kształcenia, edukacji w Polsce? KARTĘ 11 POZOSTAWIĆ DO B29 Bardzo zły Bardzo dobry B29 NADAL KARTA 11 Korzystając z tej samej karty proszę powiedzieć, co ogólnie P. sądzi o obecnym stanie służby zdrowia i dostępnych w Polsce usługach medycznych? Bardzo zły Bardzo dobry Posługując się tą kartą [KARTA 12] proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się P. albo nie zgadza z następującymi stwierdzeniami. ODCZYTAĆ STWIERDZENIA I ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI W TABELI Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam B30 Rząd powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia różnic w dochodach B31 Osoby o orientacji homoseksualnej, geje i lesbijki, powinny mieć swobodę układania sobie życia wg własnych przekonań B32 Powinno się zakazać działalności partiom politycznym, które dążą do obalenia demokracji B33 Przy rozwiązywaniu naszych problemów ekologicznych możemy liczyć na współczesną naukę PYTANIE B34 I KARTA 13 ZOSTAŁY USUNIĘTE. ESS

11 Teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań na temat ludzi z innych krajów, którzy przyjeżdżają, aby żyć w Polsce. B35 Posługując się tą kartą [KARTA 14], proszę powiedzieć, w jakim zakresie P. zdaniem państwo polskie powinno zezwalać ludziom należącym do tej samej rasy lub grupy etnicznej co większość mieszkańców Polski, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Czy Polska powinna: KARTĘ 14 POZOSTAWIĆ DO B37 Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 B36 NADAL KARTA 14 A jeśli chodzi o ludzi należących do innej rasy lub grupy etnicznej niż większość mieszkańców Polski? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 B37 NADAL KARTA 14 A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów spoza Europy? Proszę wybrać odpowiedź z tej samej karty. Zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce 1 Zezwalać pewnej liczbie osób 2 Zezwalać tylko nielicznym 3 Nie zezwalać nikomu 4 B38 Czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, jest ogólnie biorąc korzystne, czy też niekorzystne dla polskiej gospodarki? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 15 Niekorzystne dla gospodarki Korzystne dla gospodarki B39 Posługując się tą kartą [KARTA 16], proszę powiedzieć, czy P. zdaniem to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce, ogólnie biorąc, szkodzi życiu kulturalnemu w Polsce, czy też je wzbogaca? Szkodzi życiu kulturalnemu Wzbogaca życie kulturalne ESS 2010

12 B40 Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do Polski i żyją tutaj, Polska stała się gorszym czy lepszym miejscem do życia? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 17 Gorszym miejscem do życia Lepszym miejscem do życia ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI B : (w układzie 24 godzinnym) A teraz chciałbym/-ałbym zadać P. kilka pytań dotyczących P. i P. życia. C1 Biorąc wszystko pod uwagę, na ile czuje się P. szczęśliwy/-a? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 18 Bardzo nieszczęśliwy/-a Bardzo szczęśliwy/-a C2 Posługując się tą kartą [KARTA 19], proszę powiedzieć, jak często spotyka się P. w celach towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy? Nigdy 01 Rzadziej niż raz w miesiącu 02 Raz w miesiącu 03 Kilka razy w miesiącu 04 Raz w tygodniu 05 Kilka razy w tygodniu 06 Codziennie 07 8 C3 Czy ma P. kogoś, z kim może P. otwarcie porozmawiać o wszystkich sprawach osobistych i związanych z pracą? Tak 1 Nie 2 C4 Jak często w porównaniu z innymi osobami w P. wieku uczestniczy P. w spotkaniach, imprezach lub wydarzeniach towarzyskich? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 20 Znacznie rzadziej niż większość osób w moim wieku 1 Rzadziej niż większość z nich 2 Mniej więcej tak samo 3 Częściej niż większość z nich 4 Znacznie częściej niż większość osób w moim wieku 5 ESS

13 C5 Czy P. lub ktoś z P. gospodarstwa domowego był ofiarą włamania lub napadu w ciągu ostatnich 5 lat? Tak 1 Nie 2 C6 Na ile bezpiecznie czuje się lub czułby/-aby się P., chodząc samotnie po zmroku w okolicy swojego domu? Czy czuje się lub czułby/-aby się P. ODCZYTAĆ całkowicie bezpiecznie, 1... bezpiecznie, 2... zagrożony/-a, 3...czy bardzo zagrożony/-a? 4 C7 Jak często obawia się P., że ktoś może się włamać do P. domu lub mieszkania? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty. KARTA 21 Cały czas lub prawie cały czas 1 Przez znaczną część czasu 2 Tylko niekiedy 3 Nigdy 4 ZADAĆ C8 PRZEJŚĆ DO C9 ZADAĆ JEŚLI W C7 RESPONDENT POWIEDZIAŁ, ŻE SIĘ OBAWIA (KODY 1, 2, 3) C8 Czy obawa, że ktoś może włamać się do P. domu lub mieszkania ODCZYTAĆ w dużym stopniu wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje, 1 w pewnym stopniu wpływa, 2 czy faktycznie nie wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje? 3 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C9 PONOWNIE KARTA 21 Mniej więcej jak często obawia się P., że może P. paść ofiarą brutalnego przestępstwa? Proszę wybrać odpowiedź z tej karty. Cały czas lub prawie cały czas 1 Przez znaczną część czasu 2 Tylko niekiedy 3 Nigdy 4 ZADAĆ C10 PRZEJŚĆ DO C15 13 ESS 2010

14 ZADAĆ, JEŚLI W C9 RESPONDENT POWIEDZIAŁ, ŻE SIĘ OBAWIA (KODY 1, 2, 3) C10 Czy obawa, że może P. paść ofiarą brutalnego przestępstwa ODCZYTAĆ w dużym stopniu wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje, 1 w pewnym stopniu wpływa, 2 czy faktycznie nie wpływa na jakość P. życia, na to, jak się P. żyje? 3 PYTANIA C11, C12, C13 I C14 WRAZ Z KARTAMI ZOSTAŁY USUNIĘTE. DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Kolejne pytania dotyczą P. osobiście. C15 Jak oceniłby/-aby P. stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne. Czy stan swojego zdrowia określiłby/-aby P. jako:... ODCZYTAĆ bardzo dobry, 1... dobry, 2... taki sobie, 3... zły, 4... czy też bardzo zły? 5 C16 Czy w wykonywaniu codziennych czynności napotyka P. jakieś utrudnienia wynikające z długotrwałej choroby, niepełnosprawności, jakichś dolegliwości, czy też problemów natury psychicznej? NIE ODCZYTYWAĆ ODPOWIEDZI. JEŚLI TAK DOPYTAĆ: Czy utrudnienia te odczuwa P. w dużym stopniu, czy tylko do pewnego stopnia? Tak, w dużym stopniu 1 Tak, do pewnego stopnia 2 Nie 3 C17 Czy uważa się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuje się związany/-a z jakimś Kościołem lub wyznaniem? Tak 1 ZADAĆ C18 Nie 2 PRZEJŚĆ DO C19 ESS

15 C18 Z jaką religią, wyznaniem lub Kościołem? [NIE ODCZYTYWAĆ] Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ: Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 PRZEJŚĆ DO C21 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Tao, Zen itp. ) Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) ESS 2010

16 ZADAĆ C19, JEŚLI W C17 NIE WSKAZANO PRZYNALEŻNOŚCI DO ŻADNEJ RELIGII ANI WYZNANIA (kod 2 lub 8). POZOSTALI PRZEJŚĆ DO C21. C19 Czy kiedykolwiek uważał/-a się P. za wyznawcę/-czynię jakiejś religii lub czuł/-a się związany z jakimś Kościołem lub religią? Tak 1 ZADAĆ C20 C20 Z jaką religią? Z jakim wyznaniem lub Kościołem? Nie 2 PRZEJŚĆ DO C21 Katolicyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ: Czy rzymsko-katolickie, czy też inne - JAKIE? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 100] 100 Kościół Rzymskokatolicki 110 Kościół Greckokatolicki 120 Kościół Ormiański 191 Inne katolickie (WPISAĆ) 199 Protestantyzm (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] Jaki Kościół Protestancki? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 200] 200 Baptyści 220 Kościół Kongregacyjny 230 Kościół Wolnych Chrześcijan (Anabaptyści) 240 Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luteranizm) 250 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Metodyści) 260 Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 270 Kościół Ewangelicko-Reformowany (Kalwinizm)/ Prezbiterianie 280 Adwentyści Dnia Siódmego 291 Inne protestanckie (WPISAĆ) 299 Wschodni Kościół Ortodoksyjny, Prawosławny (bez wskazania Kościoła) [ANKIETER DOPYTAĆ:] A jaki konkretnie Kościół? [ZAZNACZYĆ ODPOWIEDŹ. JEŚLI TRUDNO POWIEDZIEĆ LUB ODMOWA =KOD 300] 300 Rosyjski Kościół Ortodoksyjny 320 Polski Kościół Ortodoksyjny 330 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 391 Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP 392 Inne prawosławno-ortodoksyjne (WPISAĆ) 399 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (Mormoni) 410 Świadkowie Jehowy 420 Kościół Starokatolicki Mariawitów 491 Kościół Polskokatolicki 492 Kościół Katolicki Mariawitów 493 Kościół Starokatolicki 494 Inne chrześcijańskie (WPISAĆ) 499 Judaizm 500 Islam/ Muzułmanie 600 Religie wschodu (Buddyzm, Hinduizm, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości 700 Kryszny, Tao, Zen itp. ) Inne niechrześcijańskie (WPISAĆ) 800 ESS

17 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C21 Niezależnie od swojej przynależności do konkretnej religii lub wyznania, jak określiłby/-aby P. stopień swojej religijności? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 23 W ogóle niereligijny/-a Bardzo religijny/-a C22 Poza sytuacjami szczególnymi, takimi jak śluby czy pogrzeby, mniej więcej jak często bierze P. obecnie udział w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 24. POZOSTAWIĆ DO C23 Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy 07 8 C23 NADAL KARTA 24 Poza udziałem w mszach, nabożeństwach i spotkaniach religijnych, jak często się P. modli o ile w ogóle się P. modli? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. Codziennie 01 Częściej niż raz w tygodniu 02 Raz na tydzień 03 Co najmniej raz w miesiącu 04 Tylko z okazji szczególnych świąt 05 Jeszcze rzadziej 06 Nigdy 07 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C24 Czy uznałby/-aby się P. za osobę należącą do grupy ludzi, która jest w Polsce dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy w naszym kraju? Tak 1 ZADAĆ C25 Nie 2 PRZEJŚĆ DO C26 17 ESS 2010

18 C25 Z jakich powodów P. grupa jest dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy? DOPYTAĆ: Z jakich jeszcze względów? ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI RESPONDENTA Kolor skóry lub rasa 01 Narodowość 02 Religia/wyznanie 03 Język 04 Przynależność etniczna 05 Wiek 06 Płeć 07 Orientacja seksualna 08 Niepełnosprawność (inwalidztwo) 09 Inne (WPISAĆ) 10 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C26 Czy ma P. obywatelstwo polskie? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C28 Nie 2 ZADAĆ C27 C27 Jakie ma P. obywatelstwo? WPISAĆ 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C28 Czy urodził/-a się P. w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C31 Nie 2 ZADAĆ C29 8 PRZEJŚĆ DO C31 C29 W jakim kraju się P. urodził/-a? WPISAĆ 8 C30 W którym roku zamieszkał/-a P. w Polsce? ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT MIESZKAŁ Z PRZERWAMI CHODZI O ZAMIESZKANIE PO RAZ PIERWSZY. WPISAĆ ROK: 888 ESS

19 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C31 W jakim języku/jakich językach mówi się najczęściej w P. domu? WPISAĆ NAJWYŻEJ DWA JĘZYKI 88 C32 Czy należy P. do jakiejś mniejszości etnicznej lub czuje się związany/-a osobiście z jakąś mniejszością etniczną w Polsce? Tak 1 Nie 2 C33 Czy P. ojciec urodził się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO C35 Nie 2 ZADAĆ C34 PRZEJŚĆ DO C35 C34 A w jakim kraju urodził się P. ojciec? WPISAĆ 8 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW C35 Czy P. matka urodziła się w Polsce? Tak 1 PRZEJŚĆ DO D1 Nie 2 ZADAĆ C36 PRZEJŚĆ DO D1 C36 A w jakim kraju urodziła się P. matka? WPISAĆ 8 ANKIETER: WPISAĆ GODZINĘ ZAKOŃCZENIA CZĘŚCI C : (w układzie 24 godzinnym) 19 ESS 2010

20 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Teraz chciałbym/-abym zadać P. kilka pytań na inny temat. Chciałbym/-abym się dowiedzieć, na ile złe lub niewłaściwe są P. zdaniem pewne zachowania. Posługując się tą kartą [KARTA 25], proszę powiedzieć, na ile złe lub niewłaściwe są następujące zachowania ODCZYTAĆ W ogóle nie ma w tym nic złego Jest to trochę niewłaściwe Jest to niewłaściwe Jest to zdecydowanie złe D1 D2 D3...zawyżanie wartości szkód lub bezpodstawne ubieganie się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej?... kupowanie rzeczy, o której myśli P., że może pochodzić z kradzieży?... popełnianie wykroczeń drogowych, takich jak przekroczenie dozwolonej prędkości lub przejechanie na czerwonym świetle? UWAGA DO ANKIETERA: D3 NIE OBEJMUJE WYKROCZEŃ POPEŁNIONYCH PRZEZ PIESZYCH, NP. PRZEJŚCIE NA CZERWONYM ŚWIETLE. DOTYCZY RÓWNIEŻ D6 I D45 A teraz przypuśćmy, że zrobiłby/-aby P. którąś z tych rzeczy w Polsce. Proszę powiedzieć, na ile byłoby prawdopodobne, że zostałby/-aby P. złapany/-a i ukarany/-a, gdyby... ODCZYTAĆ PO PRZECZYTANIU PIERWSZEGO STWIERDZENIA (D4) DODAĆ: Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą KARTA 26. ANKIETER: MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE OBA WARUNKI, TZN. ZŁAPANY/-A I UKARANY/-A Mało prawdopodobne W ogóle nie byłoby to prawdopodobne Prawdopodobne Bardzo prawdopodobne D4 D5 D6... zawyżył/-a P. wartość szkód lub bezpodstawnie ubiegał/-a się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej?... kupił/-a P. rzecz, o której myślałby/-aby, że może pochodzić z kradzieży?... popełnił/-a P. wykroczenie drogowe, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości, lub przejechanie na czerwonym świetle? ESS

21 A teraz zadam P. kilka pytań na temat policji i podobnych służb w Polsce. Dla ułatwienia będziemy je dalej nazywać 'policją'. D7 Biorąc pod uwagę wszystko to, co powinna robić policja, czy P. zdaniem wypełnia ona swoje zadania dobrze, czy też źle? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. [KARTA 27]. Bardzo dobrze 1 Dobrze 2 Ani dobrze ani źle 3 Źle 4 Bardzo źle 5 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW D8 Czy w ciągu ostatnich 2 lat policja w Polsce zwracała się do P. w jakiejś sprawie, zatrzymała P. lub kontaktowała się z P. z jakiegokolwiek powodu? Tak 1 ZADAĆ D9 Nie 2 PRZEJŚĆ DO D10 ZADAĆ D9, JEŚLI POLICJA ZWRACAŁA SIĘ DO RESPONDENTA, ZATRZYMAŁA GO LUB KONTAKTOWAŁA SIĘ Z NIM Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT (kod 1 w D8) D9 Na ile był/-a P. zadowolony/-a lub niezadowolony/-a z tego jak P. potraktowano, kiedy ostatnio miał/-a P. kontakt z policją? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 28. Bardzo niezadowolony/-a 1 Niezadowolony/-a 2 Ani niezadowolony/-a, ani zadowolony/-a 3 Zadowolony/-a 4 Bardzo zadowolony/-a 5 DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Teraz zadam P. kilka pytań o to, czy policja w Polsce traktuje ofiary przestępstw w sposób równy, czy też nie? Odpowiadając, proszę uwzględnić zarówno to, co P. słyszał, jak i P. własne doświadczenia. D10 Kiedy ofiary przestępstw zgłaszają się na policję, czy P. zdaniem ludzie bogaci są traktowani gorzej, ludzie biedni są traktowani gorzej, czy też bogaci i biedni są traktowani w sposób równy? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 29 Ludzie bogaci są traktowani gorzej 1 Ludzie biedni są traktowani gorzej 2 Ludzie bogaci i biedni traktowani są w równy sposób 3 21 ESS 2010

22 D11 A kiedy ofiary przestępstw zgłaszają się na policję, czy P. zdaniem niektórzy ludzie są traktowani gorzej ze względu na rasę lub przynależność do grupy etnicznej, czy też wszyscy są traktowani w równy sposób? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą kartą. KARTA 30 Ludzie należący do innej rasy lub grupy etnicznej, niż większość mieszkańców Polski są traktowani gorzej 1 Ludzie należący do tej samej rasy lub grupy etnicznej, co większość mieszkańców Polski, są traktowani gorzej 2 Wszyscy są traktowani w sposób równy, bez względu na swoją rasę czy przynależność do grupy etnicznej 3 D12 Uwzględniając zarówno to, co P. słyszał, jak i P. własne doświadczenia proszę powiedzieć, na ile skutecznie P. zdaniem policja zapobiega w Polsce przestępstwom z użyciem przemocy lub groźbom użycia przemocy? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 31] i wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza kompletnie nieskutecznie zapobiega takim przestępstwom, a 10 w pełni skutecznie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Kompletnie nieskutecznie ` W pełni skutecznie D13 NADAL KARTA 31 A na ile skutecznie P. zdaniem policja w Polsce łapie przestępców, którzy włamują się do domów lub mieszkań? Odpowiadając, proszę posłużyć się tą samą kartą. Kompletnie nieskutecznie ` W pełni skutecznie D14 Gdyby w okolicy, w której P. mieszka doszło do przestępstwa z użyciem lub groźbą przemocy i ktoś wezwał policję, to na ile szybko lub wolno dotarłaby ona na miejsce? Odpowiadając proszę posłużyć się tą kartą [KARTA 32] i wskazać liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że dotarłaby po niezwykle długim czasie, a 10, że dotarłaby po niezwykle krótkim czasie. Pozostałe liczby służą do wyrażenia opinii pośrednich. Po niezwykle długim czasie ` Po niezwykle krótkim czasie (W okolicy, w której mieszkam nigdy nie dochodzi do przestępstw z użyciem lub groźbą przemocy) 55 ESS

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) WERSJA A Warszawa 2012 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 6 KARTY DO PYTAŃ 2012 PYTANIA: A1, A2 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 5 KARTY DO PYTAŃ

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 5 KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 5 KARTY DO PYTAŃ 2010 PYTANIA: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Numer Ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 3. 2006) WERSJA A Warszawa 2006 2 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU: / / WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA: : ( w układzie 24-godzinnym) A1 Ile w sumie czasu spędza

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja )

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja ) Numer Ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 4. 2008) WERSJA A Warszawa 2008 DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU: / / (dd/mm/rr) WPISAĆ GODZINĘ ROZPOCZĘCIA: : ( w układzie 24-godzinnym) A1 Ile w sumie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY. Rundy 1-6 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY STAŁE: A, B, C

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY. Rundy 1-6 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY STAŁE: A, B, C EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Rundy 1-6 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY STAŁE: A, B, C Przygotowała: Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk SPIS TABEL: BLOK A: MEDIA, ZAUFANIE DO LUDZI 6 TABELA 1. PYTANIE A1

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Runda 2, 2004) WERSJA A Warszawa 2004 Numer Ankiety ESS 2004 16 GODZ. ROZPOCZĘCIA WYWIADU _ _ : _ _ A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień

Bardziej szczegółowo

CO POLACY MYŚLĄ O PAŃSTWIE, SPOŁECZEŃSTWIE I O SOBIE?

CO POLACY MYŚLĄ O PAŃSTWIE, SPOŁECZEŃSTWIE I O SOBIE? Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii ANKIETA CO POLACY MYŚLĄ O PAŃSTWIE, SPOŁECZEŃSTWIE I O SOBIE? Badanie POLPAN STRUKTURA I RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA Edycja 6 Warszawa, 2014 Szanowna Pani,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY RUNDA 1-5 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY: A, B, C

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY RUNDA 1-5 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY: A, B, C EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY RUNDA 1-5 TABELE KWESTIONARIUSZ GŁÓWNY, MODUŁY: A, B, C PRZYGOTOWAŁA: Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk SPIS TABEL: BLOK A: MEDIA, ZAUFANIE DO LUDZI 5 TABELA 1. PYTANIE A1 Ile w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Tura 1, 2002) WERSJA B

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Tura 1, 2002) WERSJA B EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Tura 1, 2002) WERSJA B GODZ. ROZPOCZĘCIA WYWIADU _ _ : _ _ A1 Ile w sumie czasu spędza P. na oglądaniu telewizji w przeciętny dzień powszedni? Odpowiadając proszę posłużyć

Bardziej szczegółowo

Sytuacja pracy. 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych).

Sytuacja pracy. 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych). A06, B27, C16, F03 Sytuacja pracy Stała praca najemna 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych udziałów prywatnych (krajowych lub zagranicznych). 12. Stała praca najemna

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA Projekt wspófinansowany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 7 KARTY DO PYTAŃ

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 7 KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Edycja 7 KARTY DO PYTAŃ 2015 PYTANIA: A1, A2 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia Warszawa 17 września 2012 r. Szanowna Pani, Szanowny Panie, pragniemy serdecznie podziękować za wyrażenie zgody na udział w prowadzonym przez nas Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY 2002 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny do 2½ godziny Ponad 2½

Bardziej szczegółowo

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h im. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 / 7, 0 0-1 8 3 W a r s z a w a, t e l. 8

Bardziej szczegółowo

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć poprawną.

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć poprawną. Szanowny Panie, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego, którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja pracy. Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.)

Sytuacja pracy. Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.) Sytuacja pracy Karta Ankietera Stała praca najemna (praca na pełnym etacie lub trwająca min. 3 m-ce, w wymiarze min 15 godz/tyg.) 11. Stała praca najemna w państwowym zakładzie pracy (firmie) bez żadnych

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta Czarnotta-Mączyoska Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej

ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla nauczyciela szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA KOD NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 Centrum Szkoleń Domasik- Magdalena Domasik Projekt pt.: Najkrótsza droga do pracy Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY

I. DANE WNIOSKODAWCY(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 do uchwały nr. Rady miejskiej Leszna z dnia.. Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia WE w Lesznie) Leszno, dn.... WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY /09/ 2010r. (data złożenia kwestionariusza-wypełnia ACZE) Beneficjent Tytuł projektu Centrum Szkoleniowe ACZE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA Oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą, powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce. Proszę o dokładne

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły:

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICA UCZNIA GIMNAZJUM. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD. Nazwa szkoły: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika EWD Fot. Jolanta Czarnotta-Mączyoska Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland FL 7 Participatory Democracy - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 7, 2015)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 7, 2015) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 7, 2015) WERSJA A Warszawa 2015 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy A1 A5 B1 B34 Oglądanie telewizji;

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Załącznik nr 4 do uchwały ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II REALIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DOTYCZY ROKU 2014 METRYCZKA 1. Województwo

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia ucznia na praktykę lub staż

Formularz zgłoszenia ucznia na praktykę lub staż Załącznik nr do Regulaminu rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 06/07 Data wpływu Formularza. Podpis osoby przyjmującej Formularz zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY

KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY KARTY DO PYTAŃ EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY 2004 KARTA 1 W ogóle Poniżej ½ godziny ½ godziny do 1 godziny Ponad 1 godzinę do 1½ godziny Ponad 1½ godziny do 2 godzin Ponad 2 godziny do 2½ godziny Ponad 2½

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./. Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Dębno Adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 Załącznik do uchwały Nr V/271/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 Numer wniosku EDŚ.4460... 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Numer wniosku EDŚ.4462.7.. 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INFORMACJA

OŚWIADCZENIE INFORMACJA OŚWIADCZENIE INFORMACJA Zgodnie z art. 61 rozporządzenia 883/2004 bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r. Numer wniosku EDŚ.4462.6..2016 Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA ZDJĘCIE KANDYDATA (nakleić ) Informacje wstępne Dane zawarte w kwestionariuszu są poufne i znajdują się w wyłącznej dyspozycji Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW

Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW Szanowni Państwo Policja jest specyficznym rodzajem organizacji, ponieważ odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy obcego pochodzenia Akureyri 2012

Mieszkańcy obcego pochodzenia Akureyri 2012 Mieszkańcy obcego pochodzenia Akureyri 2012 W Akureyri istnieje mała, ale stale powiększająca się społeczność osób obcego pochodzenia. Na obecną chwilę szacunkowo miasto zamieszkuje ponad czterysta takich

Bardziej szczegółowo

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. PŁEĆ [NIE PYTAJ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

Bardziej szczegółowo

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Poland

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Poland ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Poland FL08 European Youth PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta mężczyzna kobieta D Ile miał(a) Pan(i)

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o zasiłek Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: +48 58 326 18 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Szanowna Pani, W imieniu Zespołu Badawczego, dr hab. Roman Dolata. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Szanowna Pani, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego, którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników nauczania polskich

Bardziej szczegółowo

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h im. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 / 7, 0 0-1 8 3 W a r s z a w a, t e l. 8

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU. Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU. Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim Imię/imiona Nazwisko: Płeć: Data i miejsce urodzenia: Nr dowodu osobistego: PESEL: Adres zamieszkania: obszar

Bardziej szczegółowo

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie Szanowni Państwo Seniorzy, uprzejmie proszę o anonimowe wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na poniższe pytania będą bardzo pomocne w opracowaniu dokumentu pt. Polityka senioralna w Gminie Rawicz

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej. Oświadczenie Załącznik nr 2 a Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej Ja... (imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) zamieszkały:... (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) uprzedzony/a o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele

Bardziej szczegółowo

P2. Czy dziecko wymaga specjalistycznego sprzętu 1.Tak jakiego?

P2. Czy dziecko wymaga specjalistycznego sprzętu 1.Tak jakiego? Nr wywiadu. ANKIETER: NIE WYPEŁNIAĆ dzień miesiąc Nr ankietera 1-4 5-6 7-8 9-12 Dzień dobry. Nazywam się... i reprezentuję Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Obecnie przeprowadzamy badanie na temat sytuacji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie kryzysu

Doświadczenie kryzysu K.06/13 Doświadczenie kryzysu Warszawa, styczeń 2013 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 11-14.01.2013 r. zbadano, jak pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna przekłada się na doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Zachęcamy podmioty gospodarcze działające na rynku pracy na terenie województwa pomorskiego jako agencje zatrudnienia do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły) Zarejestrowano:... miejscowość, dnia W Ó J T Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Adres zameldowania:...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Formularz zgłoszeniowy złożono: dnia...godz... Przyjął FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Prosimy wypełniać Formularz drukowanymi literami; Wnioskodawcą może być tylko osoba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku)

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku) ... Nr wniosku...... (data wpływu wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2015/ 2016 dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Zawiercie UWAGA: przed rozpoczęciem wypełniania

Bardziej szczegółowo

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 W terminie do dnia 17 listopada 2017 roku można zgłaszać kandydatów na ławników w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. K.002/06 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. Warszawa, styczeń 2006 roku Wskaźnikiem przy szacowaniu spodziewanej frekwencji jest odsetek osób zdecydowanie potwierdzających udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo.

ANKIETA. Szanowni Państwo. ANKIETA Szanowni Państwo. Chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA

UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA Zbigniew Dmochowski UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA Traktat Amsterdamski Art.6a Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu oraz w granicach uprawnień, nadanych niniejszym Traktatem Wspólnocie,

Bardziej szczegółowo

Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II

Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II Badania w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby II ZAŁĄCZNIK NR 1 NARZĘDZIE DO MONITORINGU LOSÓW ABSOLWENTÓW Strona 1 z 10 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetu czasu ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 013 r. BC-G Należy wpisać odpowiedź lub zakreślić odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Poland FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu. OŚWIADCZENIE Nr 1 P O D M I O T U P R O WA D Z Ą C E G O D Z I A Ł A L N O Ś Ć G O S P O D A R C Z Ą, NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY Oświadczam, że: 1) nie zmniejszyłem w okresie 6 miesięcy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... (nazwisko i imię wnioskodawcy). (adres zamieszkania). (kod pocztowy) Do Wójta Gminy Łaziska ROS 02 03 001 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Ja... zamieszkały(a)... PESEL.. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE. Ja... zamieszkały(a)... PESEL.. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: INFORMACJA Niniejsze oświadczenie powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce lub za ostatni okres pracy w Polsce nie zostały odprowadzone

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od września 2017 r. do czerwca 2018 r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

International Social Survey Programme, 2002: "Family and Changing Gender Roles III"

International Social Survey Programme, 2002: Family and Changing Gender Roles III PGSS POLSKI GENERALNY SONDAś SPOŁECZNY 2002 INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa tel.(22)8315153 / fax (22) 8314933 www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau CZYM JEST DYSKRYMINACJA? Sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,

Bardziej szczegółowo

Adnotacja PUP: Numer zgłoszenia Data przyjęcia Data zamknięcia Nr pracodawcy

Adnotacja PUP: Numer zgłoszenia Data przyjęcia Data zamknięcia Nr pracodawcy ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY KRAJOWEGO 1. Nazwa pracodawcy 2. Adres pracodawcy...... Imię, nazwisko i stanowisko osoby wskazanej do kontaktu: telefon/fax. e-mail Preferowana

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W

1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W 1. ADRES MIESZKANIA (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr mieszkania) Tab. 1. ZESTAWIENIE OSÓB W MIESZKANIU (SPIS REPREZENTACYJNY) W tabeli wykazano osoby, które są zameldowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014 POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA Wójt... miejscowość i data Gminy Kobyla Góra WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZOSTAŃ KIEROWCĄ ZAWODOWYM

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZOSTAŃ KIEROWCĄ ZAWODOWYM Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZOSTAŃ KIEROWCĄ ZAWODOWYM Nr projektu: Oś priorytetowa Działanie: RPSL.11.03.00-24-0334/16 XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 11.3. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* NA ROK SZKOLNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* NA ROK SZKOLNY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO* NA ROK SZKOLNY Załącznik do Uchwały nr XL/231/14 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11 lipca 2014 r. DATA WPŁYWU WNIOSKU I. WNIOSKODAWCA (właściwe

Bardziej szczegółowo

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku ... miejscowość, data Starosta Pułtuski za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku W N I O S E K O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE CZĘŚĆ I Wypełnia osoba zainteresowana 1. Imię i nazwisko..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

* numer rachunku bankowego na które ma być przekazane stypendium - obowiązkowe

* numer rachunku bankowego na które ma być przekazane stypendium - obowiązkowe Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1 Nr wniosku: ED.4462.2 2017 Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Poland ZA4814 Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Poland Flash 235 - Template Flash Eurobarometer The youth and their rights D1. PŁEĆ [NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 1 im. Cz. Ćmielewskiego na rok szkolny 2011/2012 ... Kod... poczta...gmina. Powiat...Telefon...email...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 1 im. Cz. Ćmielewskiego na rok szkolny 2011/2012 ... Kod... poczta...gmina. Powiat...Telefon...email... FUNDUSZ STYPENDIALNY TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 KONIN t e l. / f a x : ( 0-6 3 ) 2 4 3 7 5 8 0 e - m a i l : s t y p e n d i a @ k o n i n. l m. p l ; w w w. t o w a r z

Bardziej szczegółowo