ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa."

Transkrypt

1 ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Został stworzony w oparciu o standardy obowiązujące w branży motoryzacyjnej mające na celu zagwarantowanie najlepszej jakości produktów oraz optymalne prowadzenie procesu produkcji: TQM (Total Quality Management), Kaizen, Six sigma, Lean Manufacturing, Daje dostęp do danych każdemu uprawnionemu pracownikowi przez przeglądarkę WWW. Dlatego klienci nazwali to rozwiązanie fabryką w przeglądarce. Przedstawione w broszurze informacje mają na celu zainspirować Państwa do zbudowania wizji własnego systemu, a my z pewnością będziemy ją w stanie zrealizować! ANT sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a Kraków Tel ,

2 Struktura ANT Factory Portal: System łączy maszyny produkcyjne, automatykę, układy kontrolno-pomiarowe, czujniki i liczniki z systemami komputerowymi dostarczając kadrze kierowniczej precyzyjne informacje i możliwość podejmowania najlepszych decyzji. Obsługuje systemy kodów kreskowych, umożliwia śledzenie produktów i zdarzeń. Branże: Motoryzacja dostawcy podzespołów, producenci AGD, odlewnie i zakłady metalowe, przetwórstwo tworzyw sztucznych. Zakłady w których produkcja realizowana jest na maszynach z udziałem operatorów. Użytkownicy: Zarząd, kierownictwo produkcji, utrzymanie ruchu, kontrola jakości, logistyka, główny energetyk oraz operatorzy maszyn i linii produkcyjnych. Zgodność: TQM (Total Quality Management), Kaizen, Six sigma, Lean Manufacturing, Just-in-Time, uzupełnia funkcjonalność ERP i MES: SAP, IFS i inne.

3 Zastosowanie: Zarządzanie pracą maszyn i gniazd produkcyjnych: wprowadzanie zleceń produkcyjnych, monitorowanie postępu ich realizacji, określanie czasu zakończenia wykonania zlecenia, Rejestracja: wydajności, czasów przestojów i wszystkich zdarzeń, zużycia surowców, narzędzi energii i mediów, produkcji braków, rozliczanie pracy operatorów, parametrów i nastaw maszyn Identyfikacja, oznakowane wyrobów, śledzenie partii produkcyjnych, traceability, Kontrola jakości, pobieranie próbek, zapewnienie właściwych etapów, czynności oraz czasów obróbki i buforowania półproduktów, kontrola poprawności wyboru surowców i narzędzi, Raportowanie i wizualizacja automatyczne tworzenie wszelkich zestawień, wyznaczanie wskaźników (OEE), wykresy, tabele, arkusze MS Excel, PDF dostępne przez przeglądarkę WWW. Korzyści szybki zwrot inwestycji: Obniża koszty produkcji zmniejszenie marnotrawstwa surowców, zmniejszenie ilości produkowanych braków, zmniejszenie liczby awarii oraz zmniejszenie zużycia energii i mediów, Zwiększa wykorzystanie maszyn i efektywność pracowników, umożliwia zwiększenie produkcji bez kosztownej rozbudowy parku maszynowego i zwiększenia liczby pracowników, Wprowadza automatyczny system kontroli jakości, umożliwia spełnienie wskazań audytów Eliminuje czasochłonne prace związane z raportowaniem produkcji, eliminuje ręcznie wypełniane dokumenty produkcyjne, Prowadzi ciągłą rejestrację i kontrolę produkcji oraz wysyła powiadomienia o przekroczeniach i nieprawidłowościach. Główne zalety systemu ANT Factory Portal: Kompleksowe rozwiązanie wdrażane przez inżynierów automatyków i informatyków, dostosowane do potrzeb konkretnego zakładu produkcyjnego, Jeden system gromadzi dane i umożliwia zarządzanie wszystkim co znajduje się na hali produkcyjnej, Otwartość na wymianę danych z funkcjonującymi w zakładzie systemami, Racjonalne koszty wdrożenia systemu gwarantujące szybki zwrot poniesionej inwestycji. Polski produkt wdrażany przez producenta.

4 ANT Factory Portal system indywidualnie dostosowany do potrzeb Państwa zakładu. Produkcja w każdym zakładzie różni się pod względem technicznym i organizacyjnym. Dlatego stworzyliśmy modułowy system, w którym możemy zrealizować niemal wszystkie Państwa oczekiwania. W zależności od potrzeb i możliwości technicznych możemy zaproponować najlepsze rozwiązanie wykorzystujące wybrane elementy naszego systemu. ANT Factory Portal wyróżnia automatyczne pozyskiwanie danych z procesu produkcyjnego. System składa się z oprogramowania oraz rozwiązań sprzętowych i sieciowych instalowanych na halach produkcyjnych: Software: Hardware: - oprogramowanie systemowe. Terminale produkcyjne z czytnikiem kodów paskowych. Drukarki przemysłowe etykiet. Zainstalowane przy maszynach inteligentne terminale kodów paskowych zbierają na bieżąco dane z przebiegu produkcji. Operatorzy wprowadzają do nich informacje o realizowanych aktualnie zleceniach, o przerwach, awariach, naprawach i przezbrojeniach, o używanych narzędziach i surowcach. Terminale weryfikują na bieżąco wprowadzane do nich dane i podają komunikaty dla operatorów. Drukarki przemysłowe drukują on-line etykiety produktów i półproduktów. Przenośne terminale przemysłowe. Rozwiązania mobilne umożliwiają przede wszystkim wyrywkową kontrolę oraz służą do wprowadzania danych przez służby utrzymania ruchu. Moduły akwizycji sygnałów z maszyn. Sterowniki PLC, przetworniki, elementy automatyki. W zależności od maszyn i linii produkcyjnych kompletujemy optymalne rozwiązanie do akwizycji sygnałów i danych. System może komunikować się z większością sterowników PLC obsługujących maszyny oraz wykorzystując moduły I/O można bezpośrednio do systemu podłączyć sygnały sterujące. Elementy przemysłowej sieci Ethernet. Połączenie maszyn z systemem komputerowym realizowane jest przez przemysłową sieć Ethernet. Możliwe jest również rozwiązanie bezprzewodowe oparte na WiFi.

5 Łącząc wybrane elementy można zbudować dedykowany system. Przykład: Kontrola wydajności, czasu pracy, przestojów i awarii, obsługa zleceń produkcyjnych. Zlecenie produkcyjne, Kanban Status pracy maszyny Licznik cyklów ANT Factory Portal i systemy ERP/MES połączenie z innymi systemami. W zakładach, gdzie działa już oprogramowanie ERP/MES (SAP, IFS lub inne), system ANT Factory Portal stanowi jego uzupełnienie przesyłając dane z hali produkcyjnej bezpośrednio do ERP. Struktura większych systemów

6 Elementy funkcjonalne ANT Factory Portal Produkcja w toku, Raport produkcyjny, Wydajność maszyn, Zarządzanie środkami produkcyjnymi, Pracownicy, Generator raportów, Algorytmy i statystyka, SCADA, Optymalizacja i planowanie zużycia energii i mediów. Ograniczenie czasu postojów, awarii, przezbrojenia System automatycznie kontroluje aktualny stan pracy maszyn i linii produkcyjnych. Pobiera i archiwizuje w czasie rzeczywistym informacje o tym: co maszyna robi, ile wykonała cykli pracy, kto na niej pracuje,ile powstało braków, ile odpadów, jakie jest zużycie surowca i energii. W razie wystąpienie przerwy w pracy system rejestruje jej przyczynę i rozlicza efektywność. Zbieranie i raportowanie danych jest całkowicie zautomatyzowane i nie wymaga nakładów pracy zarówno operatora jak i szefa produkcji. Kontola postępu realizacji partii produkcyjnych, obsługa zleceń produkcyjnych. Monitorując wykonywaną produkcję na poszczególnych maszynach system określa postęp i czas zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku przestojów czas ten jest automatycznie wydłużany co jest uwzględnione dla kolejnych zleceń. Planowanie wykonania zleceń i monitoring postępu umożliwia podjęcie wszelkich działań zmierzających do terminowego wykonania produkcji.

7 Zarządzanie przeglądami technicznymi maszyn Utrzymanie zdolności produkcyjnej wiąze się wykonywaniem cyklicznych przeglądów technicznych maszyn. Skorelowanie ich częstotliwości z ilością wykonanych cykli produkcyjnych oraz rejestracja wszelkich napraw w systemie zdecydowanie zwiększa niezawodność maszyn i redukuje koszty utrzymania parku maszynowego przez to, że częste konserwacje i wymiany części zamiennych wykonywane są na maszynach rzeczywiście bardziej obciążonych, Raporty z awarii pozwalają na analizę ich przyczyn i wprowadzenie usprawnień. Raport z wykonanej produkcji, z awarii i przestojów Wybierając maszynę, produkt, operatora oraz określając zakres czasu można uzyskać raport produkcyjny on-line w przeglądarce. Dzięki temu można szybko skontrolować realizację produkcji, oraz wydajność maszyn i pracowników. Automatyczne tworzenie dowolnych raportów z danych zeranych w czasie rzeczywistym. Ręcznie wprowadzanie danych i tworzenie raportów angażują znaczą część czasu osób zarządzających produkcją. Wykorzystując dane pozyskane wprost z hali produkcyjnej system generuje gotowe raporty i udostępnia je do pobrania przez przeglądarkę WWW w formacie MS Excel i PDF. Komputerowe przetwarzanie gwarantuje pewność i rzetelność danych. Raporty tworzone są na podstawie zdefiniowanych wzorców, dostosowanych do indy widualnych wymagań zakładu, działu i osób. Statystyczna analiza procesu produkcji, wyznaczanie wskaźników, zastosowanie dedykowanych algorytmów przetwarzania danych, wykresy Pareto, umożliwiają wyznacznie wskaźników, kontrolę jakości i efektywności procesu produkcyjnego. Algortymy mogą być wykorzystane do optymalnego sterowania procesu przez wyznaczanie parametów i nastaw układów regulacji maszyn i linii produkcyjnych.

8 Pracownicy, identyfikatory, czas pracy, efektywność. System kontrolnuje prace operatorów. Są oni identyfikowani przez karty pracownicze z kodem paskowym. Karty te są przez nich skanowane w terminalach produkcyjnych znajdujących się przy maszynach. Dzięki temu system zapisuje wszystkie zdarzenia łącząc z nimi operatorów. Karty pracownicze są tworzone w systemie, do którego dane mogą być importowane z innych źródeł. Dane przetwarzane przez system mogą pochodzić z różnych aplikacji, baz danych, plików, komputerów i źródeł. Dane mogą być również udostępniane innym systemom, tworząc spójne rozwiązanie z aplikacjami typu ERP\MES\SCADA. Zakłady zużywające większe ilości energii i mediów mogą zmniejszyć koszty produkcji przez nadzór oraz optymalizację energii. Służą do tego moduły ANT Energy Portal do automatycznego i ciągłego odczytu liczników, stażnik mocy zamówionej, moduł alarmowania o przekroczeniach. Monitoring i bilansowanie mediów umożliwiają stałą kontrolę kosztów produkcji, przydzielenie kosztów na konkretny produkt, gniazdo produkcyjne, linię. Analizujac dane o zużyciu energii można podejmować właściwe dedyzje o podejmowaniu inwestycji mających zmniejszyć energochłonność zakładu. Jeśli zakład produkcyny określi swoje zapotrzebowanie na energię to może uzyskać obniżenie kosztów jej zakupu. Do tego służy moduł do harmonogramowania pracy maszyn i grafikowania energii. Planowanie i weryfikacja zużycia energii umożliwiają aktywne ograniczenie kosztów, symulację końcowych faktur i analizę porównawczą wybranych okresów. Moduł do harmonogramowania wdrażany jest w zakładach pobierających średnio moc powyżej 1MW.

9 Przykładowy system. Rozwiązanie do efektywnego zarządzania produkcją oparte na terminalach i bezpośredniej akwizycji danych z maszyn. Dyrektor zakładu, kierownik produkcji, utrzymanie ruchu, logistyka, kontrola jakości Produkcja w toku, wydajność maszyn, śledzenie produkcji traceability, kontrola jakości. Akwizycja danych w sieci Ethernet Maszyna 1 Maszyna 2 Maszyna 3 Operatorzy rozpoczynając prace logują się do maszyn skanując swoje identyfikatory, wprowadzają kod produktu lub zamówienia, kod surowca i narzędzia. System natychmiast rejestruje te dane, sprawdza zgodność zastosowanych komponentów oraz uprawnienia operatora do pracy na wybranej maszynie i rozpoczyna monitoring efektywności zliczając ilość wykonanych cykli, ilość braków, zużycie surowca oraz wszelkie parametry. Dane te są automatycznie odczytywane z układu sterowania maszyny. W przypadku wystąpienia awarii system rejestruje czas zdarzenia, rodzaj awarii, czas zalogowania się pracownika utrzymania ruchu i rozpoczęcia naprawy, czas naprawy oraz kod wymienionej części. Stosując to rozwiązanie na wszystkich maszynach system łączy informację określając przebieg produkcji danej partii na poszczególnych maszynach traceability. Wszystkie informacje udostępnione są w serwisie www dostępnych w przeglądarce na każdym komputerze w zakładzie. Wyniki pracy mogą być wyświetlane on-line na ekranach zainstalowanych na hali produkcyjnej, zastępując tradycyjne tablice informacyjne.

10 Zarządzaj efektywnie przedsiębiorstwem w oparciu o rzeczywiste dane! Więcej informacji znajduje się na stronie traceability, kontrola produkcji, downtime, czas pracy i postoju maszyn, wydajność, efektywność, kontrola jakości, kaizen, Lean manufacturing, MES, ERP, Just-in- Time, TQM, planowanie produkcji, zmniejszenie kosztów, bilansowanie i rozliczenie produkcji, wsparcie służb utrzymania ruchu, wizualizacja i raportowanie produkcji, raporty w MS Excel, portal produkcyjny, ilość cykli, monitorowanie, planowanie i zmniejszenie zużycia energii i mediów, przeglądy techniczne maszyn, identyfikacja i oznakowanie wyrobów, śledzenie partii produkcyjnej, akwizycja danych z maszyn produkcyjnych, SCADA, system produkcyjny, oprogramowanie dla produkcji, sterowanie produkcją, wydruk etykiet, skanery kodów kreskowych, sterowniki PLC, przemysłowa sieć Ethernet, przemysłowe WiFi, zdalne programowanie maszyn, zdalna kontrola, wskaźniki, OEE, alarmowanie i powiadamianie o awariach, archiwizacja danych, wymiana danych z SAP, MS SQL Server, Oracle, dashboards, integracja systemów produkcyjnych, integracja baz danych, OPC, ODBC, DDE, Modbus, odczyt liczników, automatyka przemysłowa, opomiarowanie,

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013)

Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013) ŻBIK Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku, powstała poprzez wydzielenie spółki z firmy Bernacki Industrial Services. Główny produkt firmy to autorski system EDOCS przeznaczony do monitorowania zasobów i procesów

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją Wiele firm w swej codziennej praktyce biznesowej korzysta z systemów klasy ERP. Wspomagają one działania operacyjne, usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Globalna konkurencja. Dowiedzione korzyści

Globalna konkurencja. Dowiedzione korzyści System Preactor wspomaga inicjatywy odchudzające produkcję i umożliwia planiście wizualizację dostępnych zdolności produkcyjnych. Jest również interaktywnym narzędziem pomocnym w analizach typu co, jeśli

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE.

Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE. Wprowadzenie do MES Systemy MES (Manufacturing Execution System) odpowiadają bezpośrednio za realizację i nadzór nad zadaniami produkcyjnymi i z tego właśnie powodu nakłady ponoszone na wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Podejmowane decyzje są zawsze najwyżej tak dobre jak dane na których się opierają SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1. Wstęp. Warunkiem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

1 Dokumentacja. Golem OEE

1 Dokumentacja. Golem OEE Golem OEE Spis treści 1 Co daje nam zastosowanie systemu Golem OEE... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Wizualizacja stanu maszyn... 2 1.3 Kontrola pracy maszyn i ich operatorów... 2 1.4 Diagnozowanie przyczyn spadków

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo