Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo (3, 4, 5-latki)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo (3, 4, 5-latki)"

Transkrypt

1 Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo (3, 4, 5-latki) Autor: Paulina Szmagier Obszar podstawy programowej: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Grupa wiekowa: grupy zróżnicowana wiekowo (3, 4, 5-latki) Blok tematyczny: Jestem przedszkolakiem, zgodnie bawię się z innymi Temat: Święto dzieci. Cele operacyjne: Dziecko: 3-latek 4-latek 5-latek Klasyfikuje obiekty zgodnie z podanymi cechami jakościowymi. Szereguje ilustracje od Przelicza elementy, oznacza je najmniejszej od największej. w określony sposób. Posługuje się gestem i ruchem w zabawach ruchowych. Uczestniczy w zbiorowym śpiewie, zajęciach ruchowych. Wypowiada się samorzutnie na temat zachowania bohatera historii przedstawionej przez nauczyciela, uczestniczy w rozmowie. Koloruje rysunek. Wycina po liniach prostych, przykleja obrazki w odpowiednich miejscach, koloruje. Rozpoznaje, a także nazywa emocje. Rysuje twarz wyrażającą określone emocje. Podejmuje próby współpracy z innymi dziećmi. Współpracuje z innymi dziećmi, udziela potrzebującym pomocy. Czyta sposobem globalnym. Wykaz nabywanych umiejętności (ujętych w podstawie programowej, jako osiągnięcia dziecka kończącego przedszkole): Dziecko: 3-latek 4-latek 5-latek Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, składniowym. Wie, że nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych. Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach oraz grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem

2 i ruchem. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu. Dysponuje sprawnością rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, nauki pisania. Potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać oraz zapamiętać to, co jest przedstawione na ilustracjach. Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania oraz pisania. Treści kształcenia: kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, uczestnictwo w tworzeniu kącika przyrody, stosowanie form grzecznościowych wobec innych dzieci oraz dorosłych, porządkowanie po sobie miejsca zabawy, pomaganie innym, uważne słuchanie wypowiedzi innych osób); rozwijanie kreatywności i wyobraźni; budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz pewności siebie (wypowiadanie się na forum grupy, próba współpracy w zespole); poznawanie ludzi innych ras, kształtowanie przekonania o równości wszystkich ludzi na całym świecie; wzbogacanie i rozwój mowy (wyraźne mówienie, wzbogacanie słownictwa czynnego oraz biernego, wyszukiwanie takich samych ilustracji, śpiewanie piosenki, wymyślanie i opowiadanie scenek sytuacyjnych); odczytywanie oraz rozumienie symboli; szeregowanie obiektów według wielkości, przeliczanie; kształtowanie sprawności fizycznej (uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali i na powietrzu, posługiwanie się w zabawie mimiką, gestem, ruchem); rozwijanie sprawności manualnej; czytanie globalne. Opis sposobu realizacji: Lp. Część dnia aktywności dziecka I. Zajęcia poranne 3-latki/uwagi Przebieg zajęć 4-latki/uwagi 5-latki/uwagi 1.Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Umieszczenie w widocznym miejscu w sali barwnego napisu: Dzień Dziecka. Wokół napisu można umieścić kolorowe dekoracje, aby podkreślić radosny charakter święta.

3 II. III. Zajęcia dydaktyczne Zajęcia popołudniowe 2. Dzień Dziecka: nauczyciel (N) odczytuje dzieciom treść napisu i wyjaśnia, że tego dnia obchodzą swoje święto dzieci na całym świecie, ponieważ wszystkie dzieci są tak samo ważne i wyjątkowe, niezależnie od tego jak wyglądają oraz gdzie mieszkają. 3. Muzyka naszych rówieśników: zabawa ruchowa przy muzyce z różnych stron świata (należy przygotować wcześniej zestaw odpowiednich utworów muzycznych). Przy każdym nowym fragmencie muzycznym, N wyjaśnia, z jakiej części świata pochodzi owa melodia. Dzieci pląsają swobodnie. 1. Mój kolega: zaproszenie dzieci do wysłuchania opowiadania (załącznik nr 1). Uzmysłowienie dzieciom oraz podkreślenie, że wszyscy ludzie na świecie są równi i mają takie same prawa. 2. Czego potrzebują dzieci?: tworzenie plakatu. N przygotowuje duży arkusz papieru (format A0), na którym umieszcza postacie dzieci z różnych stron świata. Rozdaje dzieciom ilustracje przedstawiające ubrania, zabawki, produkty spożywcze, przedszkole, lekarzy, rysunki symbolizujące miłość, bezpieczeństwo rozwój, a także napisy do globalnego czytania: mama, tata, dom. Dzieci wybierają i przyklejają najważniejsze ich zdaniem elementy, mogą również samodzielnie dorysować te, których nie znajdą na ilustracjach. Chętne dzieci próbują uzasadnić swój wybór. Umieszczenie plakatu na wystawie. 3. Chłopiec z serduszkiem: kolorowanie ilustracji (załącznik nr 2 a) - propozycja dla dzieci, które wykazują chęć uczestnictwa w zajęciach, pozostałe wracają do swobodnej aktywności. 3. Moi rówieśnicy: zabawa plastyczna kolorowanie ilustracji (załącznik nr 2 b). 3. Wesoła para: praca plastyczna (załącznik nr 2 c). 4. Wszystkie dzieci świata: zabawa muzyczno ruchowa. N zachęca dzieci, aby spróbowały rytmizować tekst lub stworzyć do niego własną melodię (tekst piosenki znajduje się w załączniku nr 5). 1. Mój wymarzony Dzień Dziecka: praca plastyczna - malowanie farbami. Dzieci ilustrują własne pomysły, następnie omówienie i wystawa prac dzieci lub zabawy indywidualne z wykorzystaniem propozycji zawartych w załącznikach (3-latki: kolorowanie dużego serca załącznik nr 3 a, 4-latki: szeregowanie serc od najmniejszego do największego, kolorowanie załącznik 3 b, 5-latki: przeliczanie małych i dużych serc, załącznik nr 3 c, globalne czytanie wyrazów: załącznik nr 4. Zainteresowane dzieci mogą skorzystać także z puzzli multimedialnych: załączniki nr 6, 7 i 8.

4 2. Dzień Dziecka w pluszakowym przedszkolu: rozmowa na temat zachowania bohaterów przedstawionych w prezentacji multimedialnej (załącznik nr 9). Przykładowe pytania: 1. Czy Julka ładnie się zachowała?; 2. Jak czuł się Grześ w tej sytuacji?; 3. Jak ocenicie zachowanie Tomka i Grzesia?; 4. Co należy zrobić, gdy widzimy, że ktoś się wyśmiewa z innego dziecka? 3. Dzieci z różnych stron świata zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Podział dzieci na grupy (dzieci z Afryki, Ameryki, Europy, Azji, Antarktydy każda grupa ma inny kolor szarf). N trzyma w ręku kartki w takich samych kolorach, jak szarfy dzieci. Na kartkach umieszczone są nazwy kontynentów. Wszystkie dzieci biegają swobodnie, N podnosi wybraną kartkę do góry i mówi: Dzieci z Azji podskakują na jednej nodze (witają się, chwytają się za ręce, dotykają nosa, uśmiechają się szeroko, dotykają nosa czubkiem języka, itp.). Należy pamiętać, aby pokazać wszystkie kolory kartek i wymienić wszystkie kontynenty co najmniej jeden raz. Uwaga: Propozycje zawarte w scenariuszu zostały przygotowane w taki sposób, aby nauczyciel mógł dostosować czas realizacji zajęć do możliwości dzieci w grupie oraz z zachowaniem tzw. zasady 1/5, zalecanej w części podstawy programowej dotyczącej zalecanych warunków i sposobu jej realizacji. Jeżeli niektóre dzieci pomimo upływu czasu są zainteresowane proponowanymi działaniami nie należy im przerywać tej aktywności. Dzieci, których uwaga się wyczerpała, w naturalny sposób powracają d programu własnego, czyli wybranego przez siebie rodzaju aktywności (np. zabawowej). Metody za M. Kwiatowską (1985): Czynne: ćwiczeń praktycznych, kierowanie własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, czytanie globalne wg Glenna Domana. Słowne: rozmowy, objaśnienia i instrukcje. Percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykład dorosłych. Formy: praca indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa jednolita, zbiorowa jednolita i zróżnicowana. Środki dydaktyczne: duży, barwny napis: Dzień Dziecka, elementy do dekoracji sali, kredki, farby, nożyczki, klej, arkusze papieru formatu A 4 dla każdego dziecka, arkusz papieru A0, ilustracje dzieci z różnych stron świata, ilustracje przedstawiające ubrania, zabawki, produkty spożywcze, przedszkole, opiekę medyczną, rodzinę, rysunki symbolizujące miłość, bezpieczeństwo, rozwój, odtwarzacz płyt CD i zestaw nagrań muzyka charakterystyczna dla różnych stron świata, komputer z dostępem do Internetu lub tablica multimedialna oraz środki dydaktyczne zamieszczone na portalu Scholaris (dla nauczyciela, do wykorzystania w pracy z dzieckiem):

5 1. Tekst opowiadania Mój kolega; 2. Kolorowanki materiał do wydrukowania; a. Chłopiec z serduszkiem; b. Moi rówieśnicy; c. Wesoła para; 3. Kolorowanie, szeregowanie, przeliczanie materiał do wydrukowania: a. Duże serce; b. Małe, mniejsze i najmniejsze; c. Małe i duże serduszka; 4. Szablony do globalnego czytania materiał do wydrukowania; 5. Wszystkie dzieci świata- tekst wiersza do zabaw rytmicznych; 6. Puzzle multimedialne Koledzy; 7. Puzzle multimedialne - Wspólna zabawa; 8. Puzzle multimedialne - Dzieci świata; 9. Prezentacja multimedialna - Dzień Dziecka w pluszakowym przedszkolu.

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) (obowiązuje od 1 września 2009 r.) OBSZAR EDUKACYJNY 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ Autorki: Jadwiga Iwanowska Marta Kondracka-Szala Alicja Stawowczyk-Płaza Magda Szymczuk 2 Od Autorek... 4 Projekt PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK... 5 I. Konspekty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa. Wychowania Przedszkolnego

Podstawa Programowa. Wychowania Przedszkolnego Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego I Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 1) obdarza

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK (ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA)

CZŁOWIEK (ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA) CZŁOWIEK (ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA) Grupa wiekowa: 4-latki Czas trwania projektu: 4 tygodnie Cele ogólne projektu: Budowanie wiedzy o zdrowiu i chorobie (w szczególności o sposobach dbania o zdrowie

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo