OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA"

Transkrypt

1 REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA PARCZEW OBRĘBY: Parczew Sosnowica Uścimów sporządzony na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2008 r. OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ Oddział w Lublinie Adres ul. Startowa Lublin tel. (081) tel.(fax)

2 2

3 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO 9 ZALESIENIA ORAZ POZOSTAŁYCH GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA 1.1 Przestrzenne usytuowanie urządzanego nadleśnictwa oraz 9 krótki rys historyczny Przestrzenne usytuowanie lasów nadleśnictwa Podział na leśnictwa Rys historyczny nadleśnictwa Opis dokumentacji prawnej stanu posiadania Charakterystyka warunków przyrodniczych w zasięgu działania 36 nadleśnictwa Przynależność do krainy przyrodniczo-leśnej i mezoregionów Położenie geograficzne i wysokościowe Rzeźba terenu Warunki klimatyczne Warunki glebowe Warunki wodne Charakterystyka typów siedliskowych lasu Zanieczyszczenie powietrza i uszkodzenia lasu od emisji przemysłowych Przyjęte przez I KTG gospodarcze typy drzewostanów i orientacyjne składy 55 gatunkowe upraw Charakterystyka walorów genetycznych lasu, w tym bazy nasiennej Ogólna ocena stanu środowiska przyrodniczego Funkcje lasu i kategorie ochronności Walory przyrodnicze Zagrożenia środowiska przyrodniczego Charakterystyka warunków ekonomicznych nadleśnictwa Krotka charakterystyka regionu Charakterystyka przestrzenna kompleksów leśnych w powiązaniu 66 z warunkami transportu drewna Pozostałe czynniki wpływające na stopień trudności gospodarczych 67 nadleśnictwa Zestawienie ekonomicznych wskaźników gospodarki leśnej w 68 nadleśnictwie 1.4 Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych Ocena możliwości produkcyjnych na podstawie zestawień końcowych Przeciętne bonitacje gatunków panujących Powierzchniowy i miąższościowy udział drzewostanów w klasach wieku Powierzchniowy i miąższościowy udział drzewostanów wg gatunków panujących Powierzchniowy i miąższościowy udział drzewostanów wg gatunków rzeczywistych

4 Spodziewany bieżący przyrost roczny wg gatunków panujących Ocena stanu uszkodzenia drzewostanów Ocena zgodności składu gatunkowego z gospodarczym typem 90 drzewostanu Ocena jakości hodowlanej i technicznej drzewostanów Charakterystyka powierzchni leśnej niezalesionej Ocena stanu zasobów drzewnych WYNIKI ANALIZY GOSPODARKI LEŚNEJ W MINIONYM OKRESIE Referat Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew Koreferat wykonawcy planu Koreferat inspekcji Lasów Państwowych Końcowa ocena dokonana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 163 Lasów Państwowych w Lublinie 3. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD OKREŚLENIA ZADAŃ GOSPODARCZYCH 167 NADLEŚNICTWA 3.1 Podstawy gospodarki przyszłego okresu Cele i zasady trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Podział na gospodarstwa Wieki rębności Podział na ostępy Określenie i przyjęcie etatów cięć użytkowania głównego Użytki rębne Użytki przedrębne Etat miąższościowy użytków głównych (rębnych i przedrębnych) OPISANIE I ZESTAWIENIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU URZĄDZENIA 187 LASU 4.1 Zadania gospodarcze wynikające z planu urządzenia lasu Zestawienie i opisanie zadań z zakresu użytkowania głównego (rębnego i 187 przedrębnego) Zestawienie i opisanie zadań z zakresu użytkowania rębnego oraz 187 wykaz cięć rębnych i mapa przeglądowa cięć Zestawienie i opisanie zadań zakresu użytkowania przedrębnego Zestawienie łączne użytków głównych wg kategorii cięć Zestawienie i opisanie zadań z zakresu hodowli lasu Zestawienie zadań gospodarczych z zakresu użytkowania głównego oraz 199 odnowień i zalesień wg leśnictw Określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu Kierunkowe wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej Określenie kierunkowych zadań z zakresu użytkowania ubocznego oraz gospodarki łowieckiej Określenie potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej, w tym turystyki i rekreacji

5 5. PROGRAM OCHRONY PRZYRODY PROGNOZA STANU ZASOBÓW NA KONIEC OKRESU GOSPODARCZEGO PODSUMOWANIE PRAC URZĄDZENIOWYCH 7.1 Prace przygotowawcze Prace geodezyjne, ewidencyjne i klasyfikacyjne Prace siedliskowe 7.2 Prace urządzeniowe Prace terenowe Prace kameralne Zestawienie składników planu urządzenia lasu 8. ZAŁĄCZNIKI Decyzja Ministra Środowiska w sprawie uznania lasów za ochronne Protokół I Komisji Techniczno-Gospodarczej Protokół II Komisji Techniczno-Gospodarczej Protokół przeprowadzonego testu kontroli pomiaru miąższości na powierzchniach próbnych kołowych 5. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu u.l. do publicznego wglądu TABELE I WYKAZY INSTRUKCYJNE (strony kolorowe) WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANYM PLANEM URZADZENIA LASU, OBOWIĄZUJĄCYCH W OKRESIE WYKONYWANIA PRAC URZĄDZENIOWYCH 11. KRONIKA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

Stan obecny oraz prognozy rozwoju i użytkowania zasobów leśnych w Polsce

Stan obecny oraz prognozy rozwoju i użytkowania zasobów leśnych w Polsce IV SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna - stan obecny i prognoza Stan obecny oraz prognozy rozwoju i użytkowania zasobów leśnych w

Bardziej szczegółowo

A) Uzasadnienie wyboru właściwego wariantu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wielbark

A) Uzasadnienie wyboru właściwego wariantu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wielbark Zał. do pisma ZU-7015-01/11 Podsumowanie zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 24 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwenta

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja a wycena funkcji lasu

Waloryzacja a wycena funkcji lasu Waloryzacja a wycena funkcji lasu Gołojuch Piotr, Adamowicz Krzysztof, Glura Jakub, Jaszczak Roman Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński SYSTEM INFORMACJI O LASACH Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl Program : Gospodarka leśna Plan urządzenia lasu Państwowe Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:...

Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Wzór nr 1 SCHEMAT OPISU TAKSACYJNEGO Adres leśny:... Adres administracyjny:... Powierzchnia:...(ha) Rodzaj powierzchni:... Siedlisko: (typ. siedl. lasu, wariant uwilgot., st. degrad.) Nr dz.ewid.:. Pow.ewiden.:.(m

Bardziej szczegółowo

Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl www.robertluczynski.com/dydaktyka.html USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Lasem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU

INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU Część 1 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA PLANU URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA Załącznik do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów

Bardziej szczegółowo

Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce

Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce IV SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL pt.: Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna stan obecny i prognoza Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w

Bardziej szczegółowo

dla NADLEŚNICTWA OPOLE

dla NADLEŚNICTWA OPOLE REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA OPOLE OBRĘBY: DĄBROWA OPOLSKA GRUDZICE KRASIEJÓW ZBICKO na okres gospodarczy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU Wspólnoty Leśnej w Sławkowie WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU Wspólnoty Leśnej w Sławkowie WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU Wspólnoty Leśnej w Sławkowie Na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2024r. WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH Obręb: Maczki Miasto Sosnowiec Województwo: Śląskie F. H. U. BIODATA Michał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR A~. DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia..9... lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH. dla NADLEŚNICTWA OLKUSZ OBRĘBY: OLKUSZ RABSZTYN PILICA

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH. dla NADLEŚNICTWA OLKUSZ OBRĘBY: OLKUSZ RABSZTYN PILICA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA OLKUSZ OBRĘBY: OLKUSZ RABSZTYN PILICA na okres gospodarczy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2021r. Opisanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce

Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce T. Borecki, E. Stępień (Wydział Leśny SGGW) J. Głaz (IBL) S. Zajączkowski (BULiGL) Motto: Od zasady trwałości produkcji do zrównoważonego rozwoju Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych

Bardziej szczegółowo

WIELBARK 24 lutego 2011 r.

WIELBARK 24 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY TECHNICZNO GOSPODARCZEJ W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA OKRES 1.01.2011 r. 31.12.2020 r. DLA NADLEŚNICTWA WIELBARK WIELBARK 24 lutego 2011 r. Skład Narady:

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Zakład Urządzania Lasu Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Podstawowym materialnym produktem gospodarstwa leśnego jest drewno

Bardziej szczegółowo

PARCIAKI 7 wrzesień 2011 r.

PARCIAKI 7 wrzesień 2011 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY TECHNICZNO GOSPODARCZEJ W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA OKRES 1.01.2012 r. 31.12.2021 r. DLA NADLEŚNICTWA PARCIAKI PARCIAKI 7 wrzesień 2011 r. Skład Komisji:

Bardziej szczegółowo

425 426 427 428 429 430 Białystok, dnia 17. 12. 2014 r. NOTATKA SŁUŻBOWA z posiedzenia w sprawie ustalenia wysokości etatów użytkowania rębnego i uzgodnienia rozplanowania cięć na lata 2015 2024, które

Bardziej szczegółowo

4.1. Z zakresu leśnictwa użytych w Instrukcji urządzania lasu

4.1. Z zakresu leśnictwa użytych w Instrukcji urządzania lasu 4.1. Z zakresu leśnictwa użytych w Instrukcji urządzania lasu Odnośniki do haseł podano zgodnie z zapisem przyjętym dla INDEKSU. Dodatkowe oznaczenie rzymska dwójka (II) oznacza tom II IUL. Adres administracyjny

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik leśnik 321[02]

I.1.1. Technik leśnik 321[02] I... Technik leśnik 32[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 33 Przystąpiło łącznie: 079 przystąpiło: 998 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 888 (89%) zdało: 378 (35,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania i ochrony lasów

Zasady kształtowania i ochrony lasów Zasady kształtowania i ochrony lasów Las jako naturalny element środowiska jest zasobem przyrodniczym warunkującym utrzymanie równowagi ekologicznej w skali lokalnej i na dużych obszarach - regionów, krajów

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA NR GR , REGON... NIP... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Projekt UMOWA NR GR , REGON... NIP... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zawarta w dniu...2014 r. pomiędzy: Projekt UMOWA NR GR. 616.1.2014 Gminą Bukowsko 38-505 Bukowsko, NIP 687-178-55-79 Piotra Błażejowskiego - Wójta Gminy Bukowsko Urszuli Rakoczy - Skarbnika Gminy Bukowsko

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Prof. dr hab. Stanisław Zając Dr inż. Adam Kaliszewski Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa VI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej,

Bardziej szczegółowo

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej

Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Podstawy prawne Regulacja gospodarki planowanie Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Mapy leśne (źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN URZĄDZENIA LASU

PLAN URZĄDZENIA LASU Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu PLAN URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA KONSTANTYNOWO na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r. OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA (elaborat) Należyte

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA MYSZYNIEC NA LATA 2013-2022 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podział powierzchniowy

Podział powierzchniowy Zakład Urządzania Lasu Podział powierzchniowy Podział powierzchniowy - przestrzenny podział kompleksu leśnego siecią linii bezdrzewnych (gospodarczych i oddziałowych) Podział na części zwane oddziałami

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO INSTRUKCJI URZĄDZANIA LASU

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO INSTRUKCJI URZĄDZANIA LASU MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO INSTRUKCJI URZĄDZANIA LASU MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO INSTRUKCJI URZĄDZANIA LASU Wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Warszawa 2006 Centrum Informacyjne Lasów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Instrukcji Urządzania Lasu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Grzegorz Janas - Główny Specjalista ds.

Zmiany w Instrukcji Urządzania Lasu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Grzegorz Janas - Główny Specjalista ds. Zmiany w Instrukcji Urządzania Lasu W roku 2009 wprowadzono zmiany do IUL wynikające z dostosowania naszych wewnętrznych przepisów do zapisów: Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011

prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Zakład Urządzania Lasu prace inwentaryzacyjne Wg instrukcji UL 2003 i 2011 Taksacja Taksacja prace przygotowawcze 7 IUL 1) zebranie oraz zestawienie danych o obszarach chronionych w nadleśnictwie i funkcjach

Bardziej szczegółowo

MYSZYNIEC 9 października 2012 r.

MYSZYNIEC 9 października 2012 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY TECHNICZNO GOSPODARCZEJ W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA OKRES 1.01.2013 r. 31.12.2022 r. DLA NADLEŚNICTWA MYSZYNIEC MYSZYNIEC 9 października 2012 r. Skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/120/2016 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 16 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr XII/120/2016 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 16 maja 2016 r. - projekt (druk nr 11 ) UCHWAŁA Nr XII/120/2016 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Widuchowa

Bardziej szczegółowo

Planowanie gospodarki przyszłej

Planowanie gospodarki przyszłej Planowanie gospodarki przyszłej Planowanie gospodarki przyszłej Określenie rozmiaru użytkowania ETAT Planowanie gospodarki przyszłej Podział na gospodarstwa Struktura klas wieku Wiek dojrzałości TKW kolej

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym Spis kart informacyjnych Rodzaj 1. Raporty oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Podział powierzchniowy

Podział powierzchniowy Podział powierzchniowy Podział powierzchniowy - przestrzenny podział kompleksu leśnego siecią linii bezdrzewnych (gospodarczych i oddziałowych) Podział na części zwane oddziałami o kształcie z reguły prostokątnym

Bardziej szczegółowo

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD DO OPRACOWANIA

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD DO OPRACOWANIA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA DWUKOŁY NA LATA 2014-2023 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA MIĘKINIA OBOWIĄZUJĄCEGO NA LATA

STRESZCZENIE PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA MIĘKINIA OBOWIĄZUJĄCEGO NA LATA STRESZCZENIE PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA MIĘKINIA OBOWIĄZUJĄCEGO NA LATA 2002-2011 Nadleśnictwo Miękinia posiada zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu na lata 2002-2011. Z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ORAZ KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU FUNKCJI PRODUKCYJNYCH GOSPODARKI LEŚNEJ

ZNACZENIE ORAZ KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU FUNKCJI PRODUKCYJNYCH GOSPODARKI LEŚNEJ Wojciech Fonder ZNACZENIE ORAZ KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU FUNKCJI PRODUKCYJNYCH GOSPODARKI LEŚNEJ W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LP Warszawa, marzec 2009 rok Funkcje lasu Lasy w naturalny sposób spełniają

Bardziej szczegółowo

na okres od 1 styczna 2007 r. do 31 grudnia 2016 r. OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA ELABORAT

na okres od 1 styczna 2007 r. do 31 grudnia 2016 r. OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA ELABORAT REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU PLAN URZĄDZENIA LASU dla Nadleśnictwa Legnica na okres od 1 styczna 2007 r. do 31 grudnia 2016 r. OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA ELABORAT Plan opracowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/11 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody Cieszynianka 1

ZARZĄDZENIE NR 4/11 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody Cieszynianka 1 ZARZĄDZENIE NR 4/11 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody Cieszynianka 1 Na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r.

Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r. Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r. SESJA 4 ROZWÓJ, STRUKTURA I MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA UŻYTKOWANIA ZASOBÓW

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT

Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT Wykorzystanie narzędzi geomatycznych w leśnictwie rola Geoportalu i BDOT przygotowanie: Wydział Urządzania Lasu DGLP Dział Urządzania Lasu BULiGL Warszawa, 10-11 września 2015 r. Agenda 1. Budowa SIP w

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2017 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Jako przykład zastosowania analiz GIS w zadaniach decyzyjnych można

Bardziej szczegółowo

Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym? Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa?

Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym? Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa? Lasy Państwowe Jaka ustawa reguluje zarząd mieniem leśnym? Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Co dokładnie reguluje wspomniana ustawa? 1) zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona i planowanie urządzeniowo-hodowlane na leśnych siedliskach przyrodniczych w warunkach zrównoważonej gospodarki leśnej

Ochrona i planowanie urządzeniowo-hodowlane na leśnych siedliskach przyrodniczych w warunkach zrównoważonej gospodarki leśnej Ochrona i planowanie urządzeniowo-hodowlane na leśnych siedliskach przyrodniczych w warunkach zrównoważonej gospodarki leśnej Władysław Danielewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zbigniew Cykowiak

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P ROTOKÓŁ ZPOSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA WIELBARK NA LATA 2011-2020 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC

Bardziej szczegółowo

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 1956-2013 Planowa gospodarka leśna www.buligl.pl/web/bialystok Pracujemy dla lasów... jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi inwentaryzacyjne i planistyczne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA MIŁOMŁYN NA LATA 2014-2023 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P ROTOKÓŁ ZPOSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA PARCIAKI NA LATA 2012-2021 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA CIECHANÓW NA LATA 2014-2023 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

Województwo Rodzaj użytku Powiat Razem. Obręb ewidencyjny (z dokł. do 1 m 2 )

Województwo Rodzaj użytku Powiat Razem. Obręb ewidencyjny (z dokł. do 1 m 2 ) Tabela I Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategor użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Województwo Rodzaj użytku

Bardziej szczegółowo

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu - podstawa prawna opracowania oraz cel i znaczenie PUL Ustroń Jaszowiec 24-25 marca 2010r. Tematy: 1. Ogólnie o Planie Urządzenia Lasu, 2. Podstawa prawna opracowania, 3. Cel i znaczenie PUL Plan Urządzenia

Bardziej szczegółowo

IN Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu. I. Uproszczone plany urządzenia lasów

IN Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu. I. Uproszczone plany urządzenia lasów IN.272.1.16.2014 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz przeprowadzenia strategicznej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU URZĄDZENIA LASU ODDZIAŁ W B IAŁYMSTOKU WYKONAWCA: BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH PLAN URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA RUDY RACIBORSKIE OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA ELABORAT

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH PLAN URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA RUDY RACIBORSKIE OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA ELABORAT REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH PLAN URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA RUDY RACIBORSKIE NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006R. DO 31 GRUDNIA 2015R. OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA ELABORAT Plan

Bardziej szczegółowo

sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2014 r.

sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2014 r. PROJEKT PLANU URZĄDZENIA LASU DLA FABRYKI AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ "FAM-PIONKI" sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2014 r. Stawiamy na

Bardziej szczegółowo

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU DLA NADLEŚNICTWA JUGÓW. na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU DLA NADLEŚNICTWA JUGÓW. na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU PLAN URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA JUGÓW na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r. OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA ELABORAT Biuro Urządzania

Bardziej szczegółowo

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów.

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2015-03-05 znak IN.272.1.10.2015 WARUNKI TECHNICZNE dla wykonania uproszczonych planów urządzania lasów, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

Bardziej szczegółowo

I. Uproszczone plany urządzenia lasów.

I. Uproszczone plany urządzenia lasów. WARUNKI TECHNICZNE dla wykonania Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2016-03-02 znak OS.272.1.2016 uproszczonych planów urządzenia lasów, prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK Funkcje lasu Gospodarstwa gospodarstwa specjalnego go- spodarstwie lasów ochronnych

SŁOWNICZEK Funkcje lasu Gospodarstwa gospodarstwa specjalnego go- spodarstwie lasów ochronnych SŁOWNICZEK Funkcje lasu - całokształt świadczeń lasu, wynikający z potencjału biotycznego ekosystemów leśnych i preferencji społecznych, ciągle ulepszany nowymi metodami gospodarowania. Funkcje, jakie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA STRZAŁOWO NA LATA 2014-2023 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik leśnik; symbol: 314301 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2014 r.

sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2014 r. PROJEKT PLANU URZĄDZENIA LASU DLA BUMAR AMUNICJA S.A. ODDZIAŁ W PIONKACH sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023r. na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2014 r. Stawiamy na jakość.

Bardziej szczegółowo

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

KAMPINOSKI PARK NARODOWY KAMPINOSKI PARK NARODOWY Mgr inż. Jerzy Misiak Kampinoski Park Narodowy Ul. Tetmajera 38 05-080 Izabelin Tel. 22 7226559, fax 7226560 e-mail : dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl Biologiczna produkcja a pozyskanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA. BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA. BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA ZIMOWA SZKOŁA LEŚNA BLOK III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjnofunkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego Dr Marek Geszprych radca prawny GOSPODARKA LEŚNA W LASACH

Bardziej szczegółowo

OLSZTYNEK 28 wrzesień 2012 r.

OLSZTYNEK 28 wrzesień 2012 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY TECHNICZNO GOSPODARCZEJ W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA OKRES 1.01.2013 r. 31.12.2022 r. DLA NADLEŚNICTWA OLSZTYNEK OLSZTYNEK 28 wrzesień 2012 r. Skład Narady:

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Orientacyjny termin Uwagi

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONAWCY. dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. ul. 25 Czerwca 68, Radom... PLN

OFERTA WYKONAWCY. dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. ul. 25 Czerwca 68, Radom... PLN Załącznik nr 1 OFERTA WYKONAWCY Nazwa Wykonawcy:. Adres Wykonawcy:.. Nr NIP:. Telefon:. Faks: dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU URZĄDZENIA LASU ODDZIAŁ W B IAŁYMSTOKU WYKONAWCA: BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Urządzanie lasu. Spis treści

Urządzanie lasu. Spis treści Urządzanie lasu Spis treści Przedmowa Część I GEODEZJA I. Wiadomości ogólne A. Geodezja jako nauka B. Działy geodezji C. Układy geodezyjne D. Jednostki miar i ich zamiana 1. Miara długości, powierzchni

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski

Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski 1 2 3 Wiedza jest niezbędna do podejmowania decyzji 4 Wiedza o lesie Opisać i zmierzyć Zgromadzić

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016 Zagadnienia z Ekologii Lasu 2015/2016 Spis ważniejszych zagadnień w ramach przedmiotu (rozszerzonego) EKOLOGIA LASU 1. EKOLOGIA OGÓLNA (wybrane zagadnienia) - Podstawowe pojęcia (ich znaczenie i wzajemne

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ Ł E B A. na okres od r. do r.

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ Ł E B A. na okres od r. do r. Województwo Powiat Gmina Pomorskie Lębork Łeba UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ Ł E B A na okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2015 r. Plan niniejszy opracowany został w roku 2005

Bardziej szczegółowo

STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec)

STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec) Łukasz Bloch STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec) Cel opracowania Zasadniczym zadaniem sporządzenia

Bardziej szczegółowo

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD DO OPRACOWANIA PLANU

W OLSZTYNIE W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH PRAC URZĄDZENIOWYCH I UZGODNIENIA OGÓLNYCH ZASAD DO OPRACOWANIA PLANU REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE P R O T O K Ó Ł Z POSIEDZENIA KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU DLA NADLEŚNICTWA KORPELE NA LATA 2014-2023 W CELU USTALENIA WYTYCZNYCH DLA PRZEPROWADZENIA TERENOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu Andrzej Talarczyk Lasy w Polsce Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2% terytorium

Bardziej szczegółowo

GŁUCHOŁAZY MIASTA GŁUCHOŁAZY

GŁUCHOŁAZY MIASTA GŁUCHOŁAZY WŁASNOŚĆ KOMUNALNA MASTA GMNY GŁUCHOŁAZY UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENA LASU MASTA GŁUCHOŁAZY na okres od 1 stycznia 016 r. do 1 grudnia 0 r. OPS OGÓLNY LASÓW ELABORAT Plan opracowano w Biurze Urządzania Lasu

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunku Leśnictwo

Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunku Leśnictwo WYDZIAŁ LEŚNY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunku Leśnictwo Procedura odbywania praktyk studenckich regulowana jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU URZĄDZENIA LASU ODDZIAŁ W B IAŁYMSTOKU WYKONAWCA: BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Problemy inwentaryzacji typologicznej, fitosocjologicznej oraz siedlisk przyrodniczych w ramach prac urządzeniowych

Problemy inwentaryzacji typologicznej, fitosocjologicznej oraz siedlisk przyrodniczych w ramach prac urządzeniowych Problemy inwentaryzacji typologicznej, fitosocjologicznej oraz siedlisk przyrodniczych w ramach prac urządzeniowych Roman Zielony Zakład Urządzania Lasu SGGW Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Zarząd

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów

Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów Andrzej Grzywacz IV Zimowa Szkoła Leśna Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 20 22 marca 2012 Parki narodowe zajmują powierzchnię

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji: charakterystyka drzewostanów Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Wyniki inwentaryzacji: charakterystyka drzewostanów Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Wyniki inwentaryzacji: charakterystyka drzewostanów Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów.

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów. WARUNKI TECHNICZNE dla wykonania Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2015-03-20 znak IN.272.1.16.2015 uproszczonych planów urządzania lasów, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU NADLEŚNICTWO PRZEMKÓW. na okres od 01.01.2004r. do 31.12.2013r. TOM I CZĘŚĆ OGÓLNA ELABORAT

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU NADLEŚNICTWO PRZEMKÓW. na okres od 01.01.2004r. do 31.12.2013r. TOM I CZĘŚĆ OGÓLNA ELABORAT REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU NADLEŚNICTWO PRZEMKÓW PLAN URZĄDZENIA LASU na okres od 01.01.2004r. do 31.12.2013r. TOM I CZĘŚĆ OGÓLNA ELABORAT Pla n o pra co wa no w B iurze Urzą dza

Bardziej szczegółowo

Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r.

Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r. Panel Ekspertów ROZWÓJ LASY I GOSPODARKA LEŚNA JAKO INSTRUMENTY EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO ROZWOJU KRAJU Termin: 17 września 2014 r. SESJA 4 ASPEKTY EKONOMICZNE W PLANOWANIU URZĄDZENIOWYM Dr inż. Janusz

Bardziej szczegółowo

PLAN URZĄDZENIA LASU. Tom I OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA

PLAN URZĄDZENIA LASU. Tom I OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁYMSTOKU PLAN URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA BORKI Obrębów: BORKI, PRZERWANKI, WĘGORZEWO NA OKRES 01.01.2010 31.12.2019 Tom I OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA BIURO

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE URZĄD MORSKI W SZCZECINIE PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Założeń Planu określający ZAŁOŻENIA DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU W SZCZECINIE na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r. PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 U S T AWA z dnia 28 września 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020. o lasach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo